Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 002558 22737221 na godz. na dobę w sumie
Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. Zeszyt ćwiczeń. Dziecko z wadą słuchu, zaburzenie przetwarzania słuchowego, mowa bezdźwięczna - ebook/pdf
Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. Zeszyt ćwiczeń. Dziecko z wadą słuchu, zaburzenie przetwarzania słuchowego, mowa bezdźwięczna - ebook/pdf
Autor: , , , , Liczba stron: 76
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-9118-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Na pytanie, który narząd jest niezbędny do prawidłowego słyszenia, każdy człowiek jednoznacznie odpowie – ucho. Jednak czy wystarczy tylko ucho, aby słyszeć i słuchać? Słyszenie bez słuchania można porównać do czytania bez rozumienia. Ucho przekazuje informacje dźwiękowe do mózgu, który je przetwarza i interpretuje. Słyszymy i słuchamy mózgiem, a ucho jest jedynie elementem układu słuchowego. Aktualnie powszechnym problemem są zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci. Problem rozległy, ale wciąż nie do końca poznany. Z kolei mowa bezdźwięczna u dzieci jest problemem, z którym logopedzi spotykają się w swojej codziennej praktyce. Wydawałoby się, że bezdźwięczne głoski można jedynie usłyszeć podczas mowy spontanicznej. Jednak nieprawidłową realizację głosek dźwięcznych możemy także zaobserwować w pisaniu oraz czytaniu. Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia terapii to podstawa sukcesu. Oddajemy w Państwa ręce zeszyt, który jest gotowym narzędziem do pracy – zawiera różnorodne, atrakcyjne ćwiczenia z każdej z wymienionej tematyki. Publikacja wyposaży logopedę w wiele praktycznych, szczegółowo opracowanych ćwiczeń. Eksperci czuwali nad tym, by ćwiczenia były zróżnicowane oraz rozwijały umiejętności i zachęcały dzieci do pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I L O G O P E D A W E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J . Z E S Z Y T Ć W C Z E Ń I Joanna Ćwiklińska, Dorota Beata Wojewódzka, Joanna Rostkowska, Ewa Kozłowska, Marlena Kurowska Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej ZESZYT ĆWICZEŃ Dziecko z wadą słuchu • Zaburzenie przetwarzania słuchowego Mowa bezdźwięczna PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Patron medialny: Publikację polecają: Polecamy nasze pozostałe publikacje: ISBN 978-83-269-9118-9 9 7 8 8 3 2 6 9 9 1 1 8 9 Od 10 lat doradzamy, jak zgodnie z prawem zarządzać placówką oświatową Dołącz do grona pedagogów z pasją i korzystaj z portalu ePedagogika.pl: Będziesz na bieżąco ze zmianami prawnymi, m.in. przeczytasz o wszystkich zmianach związanych z awansem zawodowym, oceną pracy oraz dowiesz się, kiedy zaczną obowiązywać – dostępnych ponad 350 porad na rożne tematy! Zyskasz dostęp do banku kart pracy i scenariuszy m.in. na terapię pedagogiczną, Zyskasz dostęp do banku kart pracy i scenariuszy m.in. na terapię pedagogiczną, Zyskasz dostęp do banku kart pracy i scenariuszy spotkania z rodzicami oraz zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się – dostępnych już ponad 450 różnych materiałów! Poznasz autorskie i sprawdzone metody postępowania w sytuacjach kryzysowych – wszystkie porady przygotowane są przez praktyków, którzy sprawdzili je najpierw w swojej pracy. Dowiesz się, jak dostosować metody pracy i środowisko szkolne do potrzeb m.in. uczniów z orzeczeniem. Uzyskasz odpowiedź na swoje pytania – czas oczekiwania to tylko 2 dni! Wejdź na www.epedagogika.pl i przekonaj się o wszystkich korzyściach już dziś! Dołącz do 20 000 zadowolonych dyrektorów na PORTALU OŚWIATOWYM! • • • • • LOGOPEDIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. ZESZYT ĆWICZEŃ DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU, ZABURZENIE PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO, MOWA BEZDŹWIĘCZNA Autorzy: Joanna Ćwiklińska – surdologopeda, pedagog specjalny. Od 10 lat pracuje w Klinice Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu uczestnicząc w procesie diagnostyki oraz prowadząc terapię surdologopedyczną dzieci, młodzieży  i osób dorosłych z różnymi uszkodzeniami słuchu.  dr n. hum. Dorota Beata Wojewódzka – surdologopeda i surdopedagog od 1993 roku związana z Instytutem Fizjologii  i Patologii Słuchu, gdzie prowadzi diagnozę i rehabilitację logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych z wadą słuchu.  Wykładowca akademicki w Zakładzie Surdopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej.  Joanna Rostkowska – surdologopeda, neurologopeda. Od 19 lat pracuje w Klinice Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Pato logii Słuchu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i dorosłych z różnymi zaburzeniami słuchu.  Ewa Kozłowska – surdopedagog, logopeda, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, nauczyciel tech- niki mowy. Pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP w Warszawie oraz Polskiej Fundacji  Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo. Marlena Kurowska – pedagog specjalny (surdopedagog), logopeda. Logopeda w Specjalistycznej Poradni Psycholo- giczno-Pedagogicznej TOP w Warszawie.  Redaktor prowadzący: Agnieszka Stebelska Kierownik grupy wydawniczej: Agata Jastrzębska Wydawca: Paulina Stanek Koordynacja produkcji: Mariusz Jezierski, Magdalena Huta Korekta: Zespół Projekt graficzny publikacji: Piotr Fedorczyk Skład i łamanie: Dariusz Ziach Drukarnia: KRM Druk ISBN: 978-83-269-9118-9 Nr rejestrowy BDO: 000008579 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł. Publikacja „Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. Zeszyt ćwiczeń” została przygotowana z zachowaniem najwyższej  staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej  wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wyma- gać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stano- wisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić  odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. Zeszyt  ćwiczeń” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Materiały pierwotnie opublikowane zostały w magazynie „Strefa Logopedy”. LOGOPEDIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. ZESZYT ĆWICZEŃ DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU, ZABURZENIE PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO, MOWA BEZDŹWIĘCZNA WSTĘP Zapraszam do zapoznania się z zeszytem ćwiczeń logopedycznych dotyczącym przetwarzania słuchowego  oraz mowy bezdźwięcznej. Aktualnie wykorzystywane technologie w medycynie pozwalają osobom z nie- dosłuchem funkcjonować na wysokim poziomie. Nie zmienia to jednak faktu, że ludzie, którzy mają wszcze- pione implanty ślimakowe oraz Ci, którzy korzystają z pomocy aparatów słuchowych potrzebują wsparcia.  Szczególną opieką powinny być objęte dzieci. To u nich bowiem kształtuje się system językowy, dlatego też  niezwykle ważna jest w tej grupie intensywna terapia logopedyczna. Na pytanie, który narząd jest niezbędny do prawidłowego słyszenia, każdy człowiek jednoznacznie odpowie  – ucho. Jednak czy wystarczy tylko ucho, aby słyszeć i słuchać? Słyszenie bez słuchania można porównać do  czytania bez rozumienia. Ucho przekazuje informacje dźwiękowe do mózgu, który je przetwarza i interpretuje.  Słyszymy i słuchamy mózgiem, a ucho jest jedynie elementem układu słuchowego. Aktualnie powszechnym  problemem są zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci. Problem rozległy, ale wciąż nie do końca  poznany. Z kolei mowa bezdźwięczna u dzieci jest problemem, z którym logopedzi spotykają się w swojej codziennej  praktyce. Wydawałoby się, że bezdźwięczne głoski można jedynie usłyszeć podczas mowy spontanicznej.  Jednak nieprawidłową realizację głosek dźwięcznych możemy także zaobserwować w pisaniu oraz czytaniu.  Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia terapii to podstawa sukcesu. Oddajemy w Państwa ręce zeszyt, który jest gotowym narzędziem do pracy – zawiera różnorodne, atrak- cyjne ćwiczenia z każdej z wymienionej tematyki. Publikacja wyposaży logopedę w wiele praktycznych,  szczegółowo opracowanych ćwiczeń. Eksperci czuwali nad tym, by ćwiczenia były zróżnicowane oraz rozwijały  umiejętności i zachęcały dzieci do pracy. Zeszyt został podzielony na trzy części, odpowiadające poruszanym zagadnieniom. CZĘŚĆ I. DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU Ćwiczenia 1–14 ......................................................................................... 4 CZĘŚC II. ZABURZENIE PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO Ćwiczenia 1–7  ......................................................................................... 27 CZĘŚĆ III. MOWA BEZDŹWIĘCZNA Ćwiczenia 1–14 ........................................................................................ 49 SPIS TREŚCI 3 Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. Zeszyt ćwiczeń CZĘŚĆ I. DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU Ćwiczenie 1. Polecenie: Teraz wspólnie będziemy nazywać różne części ciała. Pokazuj je razem ze mną i nazywaj. Np. To jest głowa. To jest oko. To jest ucho. (Takie postepowanie jest elementem wychowania słuchowego). Następ- nie części ciała możemy wskazywać na lalce, misiu. A teraz posłuchaj, którą część ciała wymienię, powtórz  usłyszany wyraz i pokaż odpowiednią część ciała. Polecenie dla dzieci, które nie potrafią czytać:  Posłuchaj – ja odczytam wyraz, a Ty musisz znaleźć strzałkę,  która wskazuje tę część ciała. Polecenie dla dzieci potrafiących czytać: Posłuchaj, który wyraz wypowiem. Odszukaj strzałkę i zapisz go  w odpowiednim miejscu. głowa szyja łokieć udo oko brew dłoń kolano ucho ręka palce łydka zęby nos brzuch stopa policzek usta noga włosy 5 Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. Zeszyt ćwiczeń
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. Zeszyt ćwiczeń. Dziecko z wadą słuchu, zaburzenie przetwarzania słuchowego, mowa bezdźwięczna
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: