Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00306 004224 21764494 na godz. na dobę w sumie
MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie II - książka
MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie II - książka
Autor: , Liczba stron: 348
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-486-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> pakiety naukowe >> matlab
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Matlab to najbardziej efektywne środowisko do rozwiązywania
złożonych zagadnień matematycznych i ekonomicznych.

Obecnie jest niemal standardem i podstawowym narzędziem pracy naukowca, inżyniera i analityka finansowego. Znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach nauki -- od matematyki, poprzez ekonomię, aż do nauk biologicznych. Dzięki dostępowi do wydajnych algorytmów obliczeniowych i mechanizmów analizy wyników Matlab umożliwia szybkie i efektywne przeprowadzanie złożonych kalkulacji.

Sprawne korzystanie z Matlaba wymaga opanowania wielu aspektów pracy z tym środowiskiem. Dzięki tej książce poznasz wszystkie najważniejsze zagadnienia związane ze stosowaniem Matlaba do prac obliczeniowych i programowania. Jeśli nawet nie miałeś wcześniej kontaktu z tym pakietem, po lekturze staniesz się jego zaawansowanym użytkownikiem.

W książce znajdziesz:

Autorzy są wieloletnimi pracownikami naukowymi Politechniki Krakowskiej. Ich książki, opisujące kolejne wersje programu Matlab, od dawna służą pomocą wszystkim użytkownikom tego programu -- tym bardziej zaawansowanym i tym dopiero rozpoczynającym z nim pracę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK MATLAB i Simulink. Poradnik u¿ytkownika. Wydanie II Autorzy: Bogumi³a Mrozek, Zbigniew Mrozek ISBN: 83-7361-486-9 Format: B5, stron: 384 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Matlab to najbardziej efektywne ġrodowisko do rozwi¹zywania CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA z³o¿onych zagadnieñ matematycznych i ekonomicznych. Obecnie jest niemal standardem i podstawowym narzêdziem pracy naukowca, in¿yniera i analityka finansowego. Znajduje zastosowanie w ró¿nych dziedzinach nauki — od matematyki, poprzez ekonomiê, a¿ do nauk biologicznych. Dziêki dostêpowi do wydajnych algorytmów obliczeniowych i mechanizmów analizy wyników Matlab umo¿liwia szybkie i efektywne przeprowadzanie z³o¿onych kalkulacji. Sprawne korzystanie z Matlaba wymaga opanowania wielu aspektów pracy z tym ġrodowiskiem. Dziêki tej ksi¹¿ce poznasz wszystkie najwa¿niejsze zagadnienia zwi¹zane ze stosowaniem Matlaba do prac obliczeniowych i programowania. Jeġli nawet nie mia³eġ wczeġniej kontaktu z tym pakietem, po lekturze staniesz siê jego zaawansowanym u¿ytkownikiem. FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE W ksi¹¿ce znajdziesz: • Szczegó³owy opis ġrodowiska Matlab • Zasady tworzenia M-plików • Opis funkcji s³u¿¹cych do tworzenia wykresów • Zestawienie typów danych wykorzystywanych w Matlabie • Zaawansowane funkcje graficzne -- tworzenie interfejsów u¿ytkownika oraz metody analizy obrazu • Metody numeryczne rozwi¹zywania równañ ró¿niczkowych i liniowych, ca³kowania, ró¿niczkowania, interpolacji i aproksymacji funkcji i wiele innych • Opisy bibliotek Control System Toolbox i System Identification Toolbox • Szczegó³owy opis pakietu Simulink Autorzy s¹ wieloletnimi pracownikami naukowymi Politechniki Krakowskiej. Ich ksi¹¿ki, opisuj¹ce kolejne wersje programu Matlab, od dawna s³u¿¹ pomoc¹ wszystkim u¿ytkownikom tego programu — tym bardziej zaawansowanym i tym dopiero rozpoczynaj¹cym z nim pracê. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Si e–ci 1 WST(cid:134) 1.1 dwik akie ATAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 d ky akie ATAB { wed“ g zawa« . . . . . . . . . . 1.3 S de Vei { ATAB i Si ik da de(cid:243)w . . . . . . . 1.4 ATAB w ieecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 ATAB i Si ik w ki¡kach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ERWSZE R w ATAB ie 2.1 cz¡ek i zak«czeie acy z ATAB e . . . . . . . . . . . . 2.2 iewza eja z ATAB e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 i ATAB i jeg dy(cid:12)kwaie . . . . . . . . . . . . 2.2.2 zyk“ady ece« ATAB a . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Ziee i wyaeia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3.1 B“ƒdy w zaiie wyae« i ich awiaie . . . . 2.2.3.2 Fay wywadzaia iczb . . . . . . . . . . . 2.2.4 Ziee w zezei bczej . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4.1 iczby zee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4.2 zeg¡daka zezei bczej: Wkace Bwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4.3 Zaiywaie zieych w ikach . . . . . . . . . 3 17 19 21 23 24 25 27 27 27 28 29 29 31 32 32 33 34 35 4 SS TREC 2.2.4.4 z¡dkwaie zezei bczej . . . . . . . . 2.2.5 Dw kek { ea geewaia wek(cid:243)w i abic . . . 2.2.5.1 Geewaie wek(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . 36 36 37 2.2.5.2 Wyb(cid:243) ¡daych wiezy k i eee(cid:243)w abicy 37 2.2.5.3 zyk“ady ycia acji dw kkwej . . . . . . 2.2.6 Sye cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 D ga eja z ATAB e: azwy i f kcje . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Zaki i azwy ecjae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 F kcje ayeycze i ygeycze . . . . . . . . . . 2.3.3 F kcje ecjae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Tzecia eja z ATAB e: eay . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1 eay ayeycze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1.1 eacje a aciezach i acja kkwa . . . . 2.4.1.2 zyk“ady eacji aciezwych i abicwych . . 2.4.1.3 iyey ea(cid:243)w ayeyczych . . . . . . 2.4.1.4 eay dzieeia aciezy i abic . . . . . . . 2.4.1.5 eay ƒgwaia aciezy i abic . . . . . 2.4.2 eay eacji i eay gicze . . . . . . . . . . . . 2.4.2.1 Reacje i wyaeia gicze . . . . . . . . . . . . 2.4.2.2 F kcje gicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 RGRAWAE w ATAB ie 3.1 iki kywe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 iki f kcyje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 S bf kcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 F kcje ywae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3 iye wyw“aia f kcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 40 41 42 44 46 47 48 48 49 50 50 51 52 52 54 57 57 58 60 61 62 SS TREC 3.3 kcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1 kcje wa kwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2 kcje ieacyje: whie i f . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3 kcja wyb wich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Wykywaie b“ƒd(cid:243)w w ikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1 B“ƒdy yakycze i b“ƒdy wykaia . . . . . . . . . . . 3.4.2 kaizacja b“ƒd(cid:243)w w ik . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.3 aca z deb ggee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 eceia b“ gi ik(cid:243)w i fde(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.1 Wykywaie ece« ye eacyjeg . . . . . . . . 3.5.2 dy(cid:12)kwaie –cieek dƒ : Se ah . . . . . . . . . . 3.6 Rdzaje ik(cid:243)w w ATAB ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 Uwagi da zaawawaeg ykwika . . . . . . . . . . . . . . . 3.7.1 yaizacja ga z ycie (cid:12)ea . . . . . . . . . 3.7.2 F kcje: eva i feva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7.3 F kcje zieej iczbie aae(cid:243)w . . . . . . . . . . . . 3.7.4 Ziee: agi ag vaagi vaag . . . . . . . . 3.7.5 Zaady aweg y gawaia . . . . . . . . . . 3.7.6 zygwaie –dwika d acy w ATAB ie . . . . . 4 GRAFA w ATAB ie 4.1 Wykey dw wyiawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 F kcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Ez i ie dbe f kcje . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 y dzaje iii i keaze a wykeach . . . . . . . 4.1.4 Wyb(cid:243) i wyke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.5 dzia“ka i dy(cid:12)kwaie y k(cid:243)w . . . . . . . . . . . 5 62 63 64 66 67 67 68 68 71 72 72 73 75 75 76 77 77 79 81 83 84 84 85 86 89 90 6 SS TREC 4.2 Ry ki (cid:243)jwyiawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Wykey f kcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Wiz aizacja w eycza wek(cid:243)w i kaa(cid:243)w . . . . . . 4.3 eakywe edywaie y k(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Edywaie i y k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Edywaie iii wyke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 94 96 97 99 99 4.4 Uwagi da zaawawaeg Czyeika . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4.4.1 Geewaie ik wz¡ceg y ek . . . . . . . . . . 101 4.4.2 Zaiywaie y k d ik . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4.4.3 D kwaie y k(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4.4.4 Ziaa cji i wyia(cid:243)w wyd k . . . . . . . . . . . 103 4.4.5 zezeie y k(cid:243)w d iych aikacji . . . . . . . . . . 103 5 SYSTEATYA TY(cid:211)W w ATAB ie 105 5.1 Tyy daych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 5.2 acieze e“e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 5.2.1 Geewaie aciezy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 5.2.2 Wybae f kcje aciezwe . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5.3 acieze zadkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5.3.1 De(cid:12)iwaie aciezy zadkich . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5.3.2 eacje a aciezach zadkich . . . . . . . . . . . . . . . 117 5.3.3 Ga(cid:12)cza wiz aizacja aciezy zadkiej . . . . . . . . . . . 117 5.4 (cid:138)a«c chy i abice zakwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 5.5 Tabice wiewyiawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 5.5.1 Twzeie abic zez idekwaie . . . . . . . . . . . . . 123 5.5.2 Twzeie abic zez dkejaie waw . . . . . . . . . . 124 5.6 Tabice k(cid:243)kwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 SS TREC 7 5.7 S k y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 5.7.1 Twzeie k y zez zyiaie . . . . . . . . . . . . 127 5.7.2 Twzeie k y z ycie f kcji c . . . . . . . . 127 5.7.3 F kcje b“ g j¡ce k y . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.8 gawaie biekw ziewae . . . . . . . . . . . . . . . 129 5.8.1 De(cid:12)iwaie ka { k k biek . . . . . . . . . . . 129 5.8.2 F kcja ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 5.8.3 Twzeie biek i jeg w“a–ciw–ci . . . . . . . . . . . . 131 5.8.4 edy d b“ gi biek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 5.8.5 F kcje kweji y(cid:243)w i ka . . . . . . . . . . . . . . . . 133 5.9 zeci¡aie f kcji i ea(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 5.9.1 Reg “y wyb eaa b f kcji . . . . . . . . . . . . . 134 5.9.2 zeci¡aie w C Sye Tbx . . . . . . . . . . . 135 5.10 Dziedziczeie ka biek(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 6 BETY GRAF UCWYT(cid:211)W 137 6.1 ieachia biek(cid:243)w ga(cid:12)ki ATAB a . . . . . . . . . . . . . . . 137 6.1.1 S k a biek(cid:243)w ade Gahic . . . . . . . . . . . . . 140 6.2 efej ga(cid:12)czy ykwika GU . . . . . . . . . . . . . . . . 142 6.2.1 biek Uic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 6.2.2 Zawaie iefej GU: kzywe iaj . . . . . . . 144 6.2.3 e wyw“aia zweg: Caback . . . . . . . . . . . . . 146 6.2.4 Zawaie iefej GU d ezeacji wyke(cid:243)w . . . . 146 6.3 GUDE { ieakywe wzeie iefej GU . . . . . . . . . . 150 6.3.1 Ddawaie i aaacja biek(cid:243)w ga(cid:12)czych . . . . . . . . . 150 6.3.2 gawaie iefej GU { ayb y biek(cid:243)w . . . . . 152 6.3.3 gawaie iefej GU { wyw“aia zwe . . . . 153 8 SS TREC 6.4 wia“ dbicia i ek y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 6.4.1 (cid:243)d“a –wia“a i dbicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 6.4.2 Tek a { ak“adaie baz a wiezchiƒ . . . . . . . 157 6.5 bazy i ich bawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6.5.1 aey baw i bazy idekwae . . . . . . . . . . . . . . 159 6.5.2 bazy zae i zabawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 6.5.3 Ga(cid:12)ka 24 biwa e c . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 6.5.4 Zai i dczy baz(cid:243)w iczby 8 biwe: i8 . . . . . . . . 162 7 ETDY UERYCZE 165 7.1 R(cid:243)waia (cid:243)iczkwe zwyczaje i cz¡kwe . . . . . . . . . . . . 165 7.1.1 Zagadieie cz¡kwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 7.1.2 a¢ yakycza agy(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . 166 7.1.3 dy(cid:12)kwaie (cid:243) k y i . . . . . . . . . . . . . 167 7.1.4 W“yw aae(cid:243)w a aw–¢ bicze« . . . . . . . . . 169 7.1.5 Agyy da k“ad(cid:243)w e wa kwaych . . . . . . . . 171 7.1.6 Rzwi¡zaie aaiycze { Sybic ah Tbx . . . . . 173 7.1.7 Zagadieie bzegwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 7.1.8 R(cid:243)waia (cid:243)iczkwe cz¡kwe . . . . . . . . . . . . . . . 174 7.2 Ca“kwaie i (cid:243)iczkwaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 7.2.1 Ca“kwaie eycze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 7.2.2 Ca“kwaie aaiycze { Sybic ah Tbx . . . . . 176 7.2.3 R(cid:243)iczkwaie eycze i aaiycze . . . . . . . . . . 177 7.3 R(cid:243)waia ageby iiwej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 7.3.1 R(cid:243)waia iiwe e wa kwae . . . . . . . . . . . . . 179 7.3.2 Sawdzeie aw–ci zwi¡za« . . . . . . . . . . . . . 180 7.3.3 Dekzycja aciezy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 SS TREC 9 7.3.3.1 Dekzycja U . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 7.3.3.2 Rzk“ad Chekyeg . . . . . . . . . . . . . . . . 182 7.3.3.3 Dekzycja R . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 7.3.3.4 Dekzycja SVD . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 7.3.4 R(cid:243)waia adieej b zby a“ej iczbie daych . . . 183 7.3.5 Wa–ci i weky w“ae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 7.4 Aaiza f kcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 7.4.1 Rzwi¡zywaie (cid:243)wa« ieiiwych . . . . . . . . . . . . . 187 7.4.2 R(cid:243)waie ieiiwe e wa kwae . . . . . . . . . . . . 189 7.4.3 Wieia i f kcje wieiawe . . . . . . . . . . . . . . 190 7.5 eacja i akyacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 7.5.1 eacja i akyacja wieiawa . . . . . . . . . . 191 7.5.2 F kcja kejaa { ie f ci . . . . . . . . . . . . . . 192 7.5.3 zyk“ad ieacji i akyacji . . . . . . . . . . . . . 193 7.5.4 k iefej : Baic Fiig . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 7.6 Aaiza ayycza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 7.7 Aaiza yga“(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 7.7.1 zyk“ad aaizy zebieg dkza“ceg . . . . . . . . . 198 7.7.2 efej ykwika w aaizie yga“(cid:243)w . . . . . . . . . . 199 7.8 Fiy aagwe i cyfwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 7.8.1 Fiy aagwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 7.8.2 Fiy cyfwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 8 RZSZERZEA ATAB a { BBTE TBX 205 8.1 Bibieka C Sye Tbx . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 8.1.1 Ci¡g“e i dykee dee T . . . . . . . . . . . . . . . . 207 8.1.2 de dykey i (cid:243)waie w dziedziie cza . . . . . . . 209 10 SS TREC 8.1.3 zekza“caie de ci¡g“eg a dykey i dwie . 210 8.1.4 bieaie daych z de T . . . . . . . . . . . . . . . 211 8.1.5 a biek T i ich dy(cid:12)kwaie . . . . . . . . . . . . 211 8.1.6 Ziaa azwy zieej w Vaiabe . . . . . . . . . . . 212 8.1.7 Badaie w“a–ciw–ci de z ycie T Viewe . . . . . 213 8.1.8 Syeza eg aa z ycie SS Deig T . . . . . . . 215 8.2 Bibieka Sye dei(cid:12)cai Tbx . . . . . . . . . . . . . . . 216 8.2.1 Wczyaie daych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 8.2.2 Wƒe zewazaie daych . . . . . . . . . . . . . . . . 219 8.2.3 dee dykee i eyacja dwiedzi biek . . . . . . 220 8.2.4 ea (cid:243)ieia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 8.2.5 dey(cid:12)kacja aae(cid:243)w de dykeeg . . . . . . . . 220 8.2.5.1 de keacyjy i czƒiw–ciwy . . . . . . . 221 8.2.5.2 dee aaeycze dykee . . . . . . . . . . 221 8.2.6 Wey(cid:12)kacja dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 8.2.7 Zai i wykzyaie zidey(cid:12)kwaeg de . . . . . . 222 8.3 Bibieka iizai Tbx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 8.4 Bibieka Sybic ah Tbx . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 8.5 Bibieka Daa Ac iii Tbx . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 8.6 Bibieka Dia ad Ga ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 9 E RZSZERZEA ATAB a 227 9.1 efej ga(cid:243)w ykwych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 9.1.1 Zewƒze iki z dayi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 9.1.2 EX iki czyi f kcje w C i Faie . . . . . . . . . . . 228 9.1.2.1 EX iki w yeie icf Widw . . . . 229 9.1.2.2 EX ik { zyk“ad zai daych d AT ik 229 SS TREC 11 9.1.2.3 zyk“ad wzeia EX ik . . . . . . . . . . . 231 9.1.2.4 CC { a aycze kiwaie ik(cid:243)w . . 233 9.1.2.5 kaizacja b“ƒd(cid:243)w w EX ik . . . . . . . . . . 235 9.1.3 Uycie ATAB a w iych gaach . . . . . . . . . . 235 9.1.3.1 ATAB Egie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 9.1.3.2 AciveX A ai . . . . . . . . . . . . . . . . 236 9.1.3.3 DDE: Wyiaa daych iƒdzy aikacjai Widw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 9.1.3.4 ATAB Web Seve . . . . . . . . . . . . . . . . 237 9.1.4 ATAB R ie Seve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 10 Si ik { AET D SYUAC 239 10.1 ak acwa¢ z Si ikie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 10.2 C zawiea Si ik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 10.2.1 Bibieki bk(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 10.2.2 Agyy eycze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 10.3 ak ac je Si ik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 10.4 B dwa dei i chaiaie y acji . . . . . . . . . . . . . . . 248 10.4.1 Edy ga(cid:12)czy Si ika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 10.4.2 iewza eja z Si ikie . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 10.4.3 D ga eja z Si ikie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 10.4.4 Deb gge i ie azƒdzia cji T . . . . . . . . . . . . 259 10.5 C je S f kcja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 10.6 dyey { bk S bye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 10.6.1 zyk“ad de de(cid:12)iwaeg ga(cid:12)czie . . . . . . . . . 263 10.6.2 Zaady wzeia dye(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . 264 10.6.3 akwaie dye(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 10.7 Twzeie w“aych bibiek bk(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . . 269 12 SS TREC 10.8 Bcke { ddakwe bibieki bk(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . 271 10.8.1 SiweSye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 10.8.2 Siechaic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 10.8.3 iea C Deig Bcke . . . . . . . . . . . . . . 276 10.8.4 Digia Siga ceig DS Bcke . . . . . . . . . . 278 10.8.5 Fixed i Bcke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 10.9 Sae(cid:13)w { yey eakywe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 11 SZYBE RTTYWAE STERW(cid:211)W 285 11.1 Wƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 11.2 Fazy cyk jekweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 11.3 ywaie w –dwik ATAB Si ik . . . . . . . . . 287 11.3.1 zygwaie de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 11.3.1.1 de aeayczy { (cid:243)waia . . . . . . . . . . 289 11.3.1.2 de aeayczy { aaey . . . . . . . . . 289 11.3.1.3 Sy acja (cid:11) ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 11.4 Uk“ad e j¡cy i jeg wƒe dajaie . . . . . . . . . . . . . . 290 11.5 Wey(cid:12)kacja ekeyeaa de . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 11.5.1 de d acy ie w czaie zeczywiy . . . . . . . . 291 11.5.2 dey(cid:12)kacja aae(cid:243)w de . . . . . . . . . . . . . . . 293 11.6 eda i hadwae i he . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 11.6.1 de d acy w ybie i w czaie zeczywiy . . . . 297 11.6.2 RTW: geewaie kd cza zeczywieg . . . . . . . . 297 11.7 Szƒ wagaj¡cy ywaie . . . . . . . . . . . . . . . . 300 11.7.1 d ky dSACE d ywaia . . . . . . . . . . . . 302 11.7.2 CDek { wi ay ae d ewaia i d akwizacji daych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 11.7.3 ay iawe z zewikai ACCA . . . . . . . . . . 306 SS TREC 13 11.7.4 ywaie ye(cid:243)w a zƒcie dcewy . . . . . . 307 11.7.5 xC Tage { ycie ddakweg k ea kay C . . 308 11.7.5.1 xC Tage { Ebedded i . . . . . . . . . . 309 11.8 RT Widw Tage { ywaie w Widw . . . . . . . . . 310 11.8.1 Geewaie kd cza zeczywieg i ewaie RTWT 312 11.8.2 Tyb zewƒzy Si ika w RTWT . . . . . . . . . . . . 312 12 DDATE { EEETY RZSZERZA(cid:129)CE SS TERATURY SRWDZ 313 327 331 Rzdzia“ 1 WST(cid:134) ATAB je d ke (cid:12)y The ahwk c. z USA. i¡ka je ze zacza da ykwik(cid:243)w ATAB a w weji 6.1 6.5 i wyzych fewaych w aach wydaia ag. eeae 12 13 i (cid:243)iejzych eg akie . akie AT AB je ci¡ge dkaay. e iƒ zdazy¢ e weja k(cid:243)¡ iada Czy eik (cid:243)i iƒ d iywaej w iiejzej ki¡ce wyg¡de kie eeeai iefej cjai e i. Uykwicy azych weji gawaia g¡ ba¢ z iee [10] zyk“ady ga(cid:243)w da w“a–ciwej weji ATAB a. ATAB je jƒzykie wykieg zi . eg eceia eay i f kcje je iƒ d bicze« eyczych w y a aciezach i a iczbach ze ych az wiz aizacji wyik(cid:243)w w ga(cid:12)ce dw i (cid:243)jwyiawej. ad 500 f kcji ATAB a eaiz je dawwe agyy eycze eacje a a ciezach wieiaach edy ieacji i akyacji afacje F ie a agyy ca“kwaia (cid:243)wa« (cid:243)iczkwych ieeacje ecjaizwaych agy(cid:243)w da aciezy zadkich i wiee iych. W ie w –dwik akie ATAB je k“ 2500 f kcji. ATAB zawiea zeki zeaw f kcji ga(cid:12)czych bej j¡cy: geewaie wy ke(cid:243)w f kcji jedej i dw(cid:243)ch zieych wyke(cid:243)w k“wych akwych k wych cieiwaych wiz aizacjƒ dwzwa« dw i (cid:243)jwyiawych az geewaie kd eG da akceea(cid:243)w zƒwych. iada ake bgae –dki i ekweg: (cid:243)e czciki ybe ecjae za“ki. dwik GUDE iwia jekwaie i ieeacjƒ w“aych iefej(cid:243)w ga(cid:12)czych d aikacji ATAB a a dawie wak(cid:243)w zycik(cid:243)w i iych eee(cid:243)w biekw ziewaej ga(cid:12)ki chwy(cid:243)w ag. ade Gahic az echik wyw“a« zwych ag. caback. Uykwaie ATAB a az ddakwych bibiek a zyk“ad e a ewk Tbx wyaga iadaia dwiedich icecji. 17 18 RZDZA(cid:138) 1. WST(cid:134) ajbadziej ie cechy akie ATAB : (cid:15) zyjaze –dwik ykwika czyi zeaw azƒdzi “awiaj¡cych kzyaie z ATAB a. i ATAB ag. dek czyi k z a g“(cid:243)wkie ATAB kaza a y k 2.1. i zawiea kika iej zych kie: Cad Widw Cad iy a ch ad i i e wieae zak“adk¡ b zez e . azƒdzia ae¡ce d ATAB a Si ika b d bibiek aj¡ czƒ w“ae ka z iefeje d wae d ecy(cid:12)ki weg dzia“aia. Wykzyaie e zycik(cid:243)w i ik zwaa awe cz¡k j¡cy ykwik za¢ zekie iw–ci akie ATAB { bez zeby waia azw i aae(cid:243)w ywaych f kcji. zyk“ady akich kie kaza a y kach 4.12 8.2 8.3 8.4. (cid:15) waa achiek a a wiƒc zzeza–¢ i iw–¢ wyb af y zƒwej zwi“a a iezwyke zybki zw(cid:243)j eg –dwika. y wk“ad a k“ 300 (cid:12) w(cid:243)“ac j¡cych z d cee ATAB a w aach ga ATAB Ceci w y dSACE Gb Agi e a Texa e Xiix ABB d ia Sye i TeC z akwa. Fiy e daczaj¡ d ky ae a ATAB ie b ie fejy “¡cz¡ce ATAB z ich w“ayi d kai. Wa¡ cech¡ je iw–¢ wyb afy zƒwej w aach: Wi dw weje 98 d X acih S X i Uix w y i x i Sai. aƒe weje ATAB a da k e(cid:243)w C bƒd¡ wyaga¢ Widw 2000 b X. Da ye(cid:243)w ac 68000 ac weC i VS feway je ada ATAB 5.2 b 5.2.1. gay i dae a zei¢ a ie k ey z ¡ a¡ b wyz¡ wej¡ ATAB a iezaeie d zgd –ci ich ye(cid:243)w eacyjych. zwaa a zachwaie w“aeg dbk zy ziaie afy zƒwej i ye eacyjeg. ATAB e wyieia¢ dae z iyi gaai az w(cid:243)“acwa¢ w ybie kie ewe z iy gawaie. Wyiaa daych i gawaia z iyi aikacjai je iwa zez iki i zez ie¢ wykzy j¡c (cid:243)e k“y i adady. zyk“adw ¡ : DDE Wi dw AciveX a ai AciveX c DBC/DBC bazy daych i Daabae Tbx “¡cze zeegwe TC/ ie¢ kaa iee AT AB Web Seve i xC Tage. (cid:15) fejaa bibieka aeaycza i ga(cid:12)cza aa w weji 6 a yaizwaych d k¡e eacji bkw aciezwych bibie kach FFTW i AAC awi bazƒ da wzykich eee(cid:243)w k“ad wych –dwika ATAB. Wb dwa j¡ czƒ–ciw d j¡da ATAB a a w czƒ–ci a a a¢ ik(cid:243)w zewƒzych iezczych w fdeach aj¡cych cz¡ek w aabbxaab. 1.1. RDWS AETU ATAB 19 1.1 dwik akie ATAB ATAB je iezbƒdy d wykzyaia kadeg z iaych iej d k (cid:243)w d zygwaia aikacji d acy ATAB Web Sewea az d wyk zyaia Si ika i jeg zzeze«. Wyj¡kw a bez ATAB a wyk zya¢ gwe aikacje ATAB a { wyaga jedak iadaia ATAB R ie Sewea b ycia ecjaeg geeaa kd ATAB Cie d cza zygwywaia ych aikacji. Si ik az ATAB ¡ iezbƒde d dewaia i y acji z wykzyaie chea(cid:243)w bkwych i d dewaia (cid:12)zyczeg. ATAB Si ik Sae(cid:13)w bibieki Bcke dewaie (cid:12)zycze: Siechaic SiweSye geeay kd C da cza zeczywieg Ebedded age ieeacja Bibieki Tbx biczeia i gawaie ezeacja wyik(cid:243)w (cid:12)ae zewazaie yga“(cid:243)w i ga(cid:12)ki baz(cid:243)w ewaie iay i bazy daych i wiee iych wzeie aikacji wyiaa daych akwizycja daych weje deckie geeay a(cid:243)w WEB ewe R ie ewe fea (cid:12) w(cid:243)“ac j¡cych Ry ek 1.1. dwik akie ATAB 20 RZDZA(cid:138) 1. WST(cid:134) W –dwik ATAB/Si ik a wykzya¢ ddakwe bibieki b k(cid:243)w Bcke akiey d dewaia (cid:12)zyczeg: SiweSye i Siecha ic iay iej Sae(cid:13)w az azƒdzia d ywaia w czaie zeczy wiy. iej da bibieki i zzezeia –dwika akie ATAB k(cid:243)e ¡ fewae za d“a¡ (cid:243)waj e zdzia“ 12: (cid:15) Si ik je zb dway a bazie ATAB a ieakywy akiee d dewaia i y acji ci¡g“ych az dykeych dei dyaicz ych. Uiwia wzeie wieziwych ye(cid:243)w w aci chea (cid:243)w bkwych. ATAB i Si ik ¡ iezbƒde d wykzyaia akich d k(cid:243)w jak: { Sae(cid:13)w ziegwae z Si ikie –dwik y acji ce (cid:243)w ze zdazeiai i d y acji ye(cid:243)w eakywych iaych ga(cid:12)czie w aci diaga(cid:243)w a ag. ae cha. { Bcke ddakwe bibieki bk(cid:243)w zawieaj¡ce wyecjaiz wae dee i zezezaj¡ce zawaia Si ika. Czƒ–¢ bibiek Tbx . C Sye Sye dei(cid:12)cai F zzy gic za wiea (cid:243)wie ddakwe bki Si ika. { Siechaic i SiweSye ¡ zzezeie Si ika d dewaia (cid:12)zyczeg dyaiki k“ad(cid:243)w by“ zywych az k“a d(cid:243)w eegeyczych. g¡ by¢ e ye w(cid:243)ie w ce dewaia z“ych ye(cid:243)w eekyczych i echaiczych waz z yeai ich ewaia. { azƒdzia d geewaia kd cza zeczywieg Rea ie Wkh Sae(cid:13)w Cde ¡ wykzyywae d b dwaia ieza eych aikacji a bazie dei Si ika i zawaeg w ich kd ATAB wkieg. Gee j¡ e kd w jƒzyk AS C k(cid:243)y e by¢ wykzyay d ywaia. { Ebedded age ¡ ywae d ieeacji wzeia ecja izwaych ye(cid:243)w wb dwaych z ceai Texa e a (cid:12)e i iyi. (cid:15) Bibieki Tbx zwae w acy [48] zybikai k“ 30 wye cjaizwaych akie(cid:243)w gawaia k(cid:243)e zezaj¡ ATAB za waia z zake a ayki zewazaia yga“(cid:243)w i baz(cid:243)w y aizacji iyieii (cid:12)awej bicze« ybiczych ieci e wych giki zyej i wie iych zdzia“ 8. (cid:15) azƒdzia d wzeia aikacji ATAB a kia ATAB Cie d ik(cid:243)w waz z bibiekai C C i bibiek¡ ced 1.2. RDUTY AETU ATAB { WED(cid:138)UG ZASTSWA(cid:139) 21 ga(cid:12)czych: ATAB CB ide Exce B ide az wyieie wyej azƒdzia d geewaia kd cza zeczywieg. (cid:15) azƒdzia d akwizycji i wyiay daych Daa Acce d c : Daa Ac iii Tbx i e C Tbx Daabae Tbx. Uiwiaj¡ e dƒ d daych i azƒdzi iawych w czaie zeczy wiy. W g ie ej a ake ie–cic Exce ik. (cid:15) Sewey: ATAB R ie Seve e by¢ yy zaia ATAB a d chieia gawaia zygwaeg w aci wykywaych ik(cid:243)w zdzia“ 6 b EX ik(cid:243)w. zwaa a dyyb cjƒ ga waia k(cid:243)e e by¢ ykwae bez zeby zak ATAB a. ATAB Web Seve iwia dƒieie iw–ci biczeiwych iek(cid:243)ych eee(cid:243)w –dwika ATAB zez iee. zwaa a chaiaie gawaia zez zeg¡dakƒ ieew¡ bez ATAB a. (cid:15) ATAB Re Geea e ba¢ dw¡ ifacjƒ z zeze i bczej ATAB a i wyekwa¢ j¡ d a . e–i wykzyywa y je Si ik b Sae(cid:13)w a ddakw ywa¢ Si ik Re Geea. (cid:15) Weje deckie i akadeickie ATAB a i Si ika ¡ iae w zdziae 1.3. (cid:15) d ky (cid:12) w(cid:243)“ac j¡cych ag. ahWk ae d c k“ 300 d k(cid:243)w gawych b¡d zƒwych w(cid:243)“ac j¡cych z ATAB e b bƒd¡cych jeg zzezeie. (cid:15) Bez“ae gawaie je dƒiae zez iee. Se achi wa ik(cid:243)w dƒie ¡ zez ATAB Cea (cid:12)e exchage az z wie iych ewe(cid:243)w k(cid:243)e a zae¢ daj¡c wyz kiwak ha “a zawieaj¡ce “w ATAB. a zyk“ad akie gawaia d wzeia z“ych y k(cid:243)w ciwych je feway a eweze www.ek.de. 1.2 d ky akie ATAB { wed“ g zawa« Badz zeka gaa zzeze« ATAB a dia dkaie w“a–ciweg ich wyb da kkeych zawa«. dae iej zyk“ady za“y ak aie d wydaia ag. eeae 13S1. g¡ e wyba¢ w“a–ciwy zeaw d k(cid:243)w da ywych zawa«: 22 RZDZA(cid:138) 1. WST(cid:134) (cid:15) d ky (cid:12)awe iƒdzy iyi: Fiacia Tbx Fiacia Dei vaive Tbx Fiacia Tie Seie Tbx GARC Tbx Saiic Tbx Daabae Tbx Fixed ce Tbx Daafeed Tbx Exce ik. S–(cid:243)d iych d k(cid:243)w zaecae ¡: ATAB Cie ATAB Re Geea iizai Tbx Geeic Agih ad Diec Seach Tbx ATAB R ie Seve ATAB Web Seve. (cid:15) d bicze« iyiekich ywa iƒ iƒdzy iyi: ATAB a Si ika Siga ceig Tbx C Sye Tbx Saiic Tbx C ve Fiig Tbx Sie Tbx aig Tbx iizai T bx Geeic Agih ad Diec Seach Tbx Biifaic Tbx ATAB Cie az iaych wcze–iej azƒdzi d wzeia aikacji i d geewaia kd cza zeczywieg. S–(cid:243)d iych d k(cid:243)w aey zway¢ iw–¢ ycia: ATAB Re Geea Si ik Re Geea ATAB Web Seve a ge ceig Tbx Wavee Tbx Sybic ah Tbx. Dk“adiej (cid:243)wi je w zdziae 11.6.2. (cid:15) d ewaia i ia(cid:243)w ywa iƒ iƒdzy iyi: Daa Ac iii Tbx Siga ceig Tbx age Ac iii e C Tbx Exce ik Tbx Daabae Tbx az iaych wcze–iej a zƒdzi d akwizycji i wyiay daych az azƒdzi d wzeia aikacji i d geewaia kd cza zeczywieg. S–(cid:243)d iych d k(cid:243)w aey zw(cid:243)ci¢ wagƒ a: Saiic Tbx Wa vee Tbx Sye dei(cid:12)cai Tbx Fie Deig Tbx i Si ik Re Geea Daabae Tbx. (cid:15) yey a ayczeg ewaia a jekwa¢ wykzy j¡c ATAB a i dwiedie bibieki Tbx az Si ik i jeg zzeze ia. W zczeg(cid:243)–ci a y¢ C Sye Tbx Siga ce ig Tbx Sye dei(cid:12)cai Tbx Rb C Tbx ic  Aayi ad Syhei Tbx C Tbx de edic ive C Tbx de Baed Caibai Tbx iea C Deig Bcke F zzy gic Tbx e a ewk Tbx Sae(cid:13)w Fixed i Bcke de edicive C Tbx SiweSye Bcke iizai Tbx Geeic Agih ad Diec Seach T bx. S–(cid:243)d iych d k(cid:243)w aey zw(cid:243)ci¢ wagƒ a iae wcze–iej azƒ dzia d wzeia aikacji i d geewaia kd cza zeczywieg a zƒdzia d akwizycji i wyiay daych az Dia ad Ga ge Bcke DS Bcke Devee i f Texa e DS C Tbx ATAB ad Si ik Re Geea Rea Tie Widw Tage Re iee aagee eface Si ik eface T Saiic 1.3. STUDET VERS { ATAB SU DA STUDET(cid:211)W 23 Tbx Vi a Reaiy Tbx xC Tage xC Tage Ebedded i az awie wzykie za“e d ky –dwika ATAB. (cid:15) d jekwaia ye(cid:243)w da eek ikacji i iych wykzy j¡ cych cey yga“we ywa iƒ ATAB Si ik Siga ce ig Tbx age ceig Tbx age Ac iii Tbx Wavee Tbx Sye dei(cid:12)cai Tbx ATAB ik f Cde Ce Rea ie Wkh DS Bcke C icai Tbx C ica i Bcke Sae(cid:13)w Sae(cid:13)w Cde. S–(cid:243)d iych d k(cid:243)w aey zw(cid:243)ci¢ wagƒ a iae wcze–iej a zƒdzia d akwizycji i wyiay daych az azƒdzia d wzeia aikacji i d geewaia kd cza zeczywieg: ATAB Cie Si ik eface T a DS Devee i Devee i f Te xa e DS we Sye Bcke CDA Refeece Bcke Fie Deig Tbx xC Tage xC Tage Ebedded i ATAB ad Si ik Re Geea Wavee Tbx. Wykaz i k(cid:243)kie iy d k(cid:243)w fewaych jak zzezeia d ATAB a da w Ddak a ie 313. Dk“adiejze iy wybaych d k(cid:243)w zedawi w zdzia“ach 10 Si ik 8 Bibieki Tbx. azƒdzia d ia(cid:243)w ewaia i zybkieg ywaia zedawi a ie 297. 1.3 S de Vei { ATAB i Si ik da de(cid:243)w Wydaie deckie The S de Vei f ATAB zawiea gawaie a CD R ie i dƒczik. e awie ideycze z wej¡ feja¡ akie ATAB. a awe kzya¢ z zewƒzych ga(cid:243)w w C i F aie zez ycie EX ik(cid:243)w. (cid:15) zawiea e“¡ wejƒ ATAB a i Si ika z ewe ay gaiczeie da k waia dei akyaie d 300 bk(cid:243)w az dawwe f kcje Sybic ah Tbx. (cid:15) e by¢ zb dwyway za ddakw¡ “a¡ awie wzykie bibieki Tbx i Bcke za d “ai zwi¡zayi z geewaie kd b dw¡ iezaeych aikacji i iek(cid:243)yi zaawawayi zawaiai. (cid:15) e by¢ zaiaway wy“¡czie a k eze awi¡cy ywa¡ w“a–¢ dea. 24 RZDZA(cid:138) 1. WST(cid:134) (cid:15) za USA i aad¡ dƒa je yk weja z ba da ye e acyjeg Widw. Uczeie i ie iy cje akadeickie g¡ zak ywa¢ d ce(cid:243)w dydakyczych icecje ed kacyje idywid ae i wiedƒe w y ak zwae CaR i. S¡ e zaczie a«ze d weji deckiej i ie aj¡ gaicze« weji deckiej. 1.4 ATAB w ieecie Sewey WWW (cid:12)y The ahWk c. zawieaj¡ iediae bazy da ych z ifacjai a ea ATAB a. Daj¡ e dƒ d iych “ g. (cid:15) adee iewzeg kak w ce je kay dyyb www..c. [17] w akwie. Ddakw da ykwik(cid:243)w icecj waych z wyk i¡ bkycj¡ ak aie« dƒi e ai  @.c.. a a zyka¢ ied“ae aeia“y ifacyje dawe czawe icecje (cid:243)be da iy cji az ifacje zke iach i kfeecjach. (cid:15) aeia“y w jƒzyk agieki ¡ dƒe a eweze h://www.ahwk.c (cid:15) ewe ATAB Cea (cid:12)e exchage “awia wyiaƒ gawa ia i wzajey kak iƒdzy ykwikai ATAB a. Uiezcz a bgae achiw zyk“ad(cid:243)w i akie(cid:243)w zygwaych zez a (cid:243)w ki¡ek ATAB ie zez czeie gaizacje i by ywae az i ki d i dyk yjych. Ade: h://www.ahwk.c/aabcea/(cid:12)eexchage/idex.j (cid:15) badziej zczeg(cid:243)“we ifacje we weje gawaia i aeia“y zkeiwe ¡ dƒe da zaejewaych ykwik(cid:243)w ATAB a zez “ gƒ ATAB acce. zebe d zagwaia ha“ zy je iƒ e aie wye“iei k(cid:243)kiej akiey. (cid:15) ia dyk yja w ieecie c.f y.aab [11] { iezcze ¡ a yaia i dwiedzi ykwik(cid:243)w. (cid:15) a eayczy www.ah.e dƒia zek¡ gaƒ ifacji ATAB ie jeg zawaiach i zwi¡zaiach kewych. a a ba¢ bez“ae weje gawaia. (cid:15) adey czy eekiczej (cid:12) ahWk c. if@ahw.c @ahwk.c b g@ahwk.c 1.5. ATAB SU W S(cid:129)(cid:155)AC 25 aj¡c a wadze a“¡ awƒ jak–ci b“ gi wich kie(cid:243)w The ahWk c. ae eza i zieia wiyy ieewe. e wdwa¢ e iek(cid:243)e dae ifacje a¡ iƒ ieak ae. 1.5 ATAB i Si ik w ki¡kach adeg k kaz je iƒ c ajiej kikaa–cie dbych ki¡ek a ea ATAB a i jeg zawa«. Wykaz (cid:12)cjaie zawaych ki¡ek wiƒkz–¢ w jƒzyk agieki je dƒy a eweze www.ahwk.c. W k 2003 (cid:12)cjay wykaz bejwa“ aƒ j¡ce i–ci ki¡ek w awiaach da dae z k 1998 wed“ g [35]: (cid:15) A ayka 49 ki¡ek 150 (cid:15) Bigia 14 ki¡ek 0 (cid:15) Cheia 12 ki¡ek 1 (cid:15) Ekia i (cid:12)ae 6 ki¡ek 1 (cid:15) Eekika 45 ki¡ek 6 (cid:15) Fizyka 6 ki¡ek 3 (cid:15) Ga(cid:12)ka k ewa 13 ki¡ek 0 (cid:15) dey(cid:12)kacja 9 ki¡ek 4 (cid:15) aeayka 105 ki¡ek 45 (cid:15) ATAB i jeg –dwik 102 ki¡ki 20 w y [33] [35] i [36] (cid:15) echaika 30 ki¡ek 5 (cid:15) a ki zydicze 9 ki¡ek 2 (cid:15) Sayyka i f kcje we 23 ki¡ki 8 (cid:15) Sieci e we i zbiy zye 21 ki¡ek 6 (cid:15) Teek ikacja 31 ki¡ek 3 (cid:15) Teia yga“(cid:243)w 109 ki¡ek 31 26 RZDZA(cid:138) 1. WST(cid:134) W ce akie ATAB zaaz“ zawaie w ed kacji w wie dziedziach a ki i echiki w edycyie a awe w zyce. facjƒ zawaiach a kie ATAB acwa¡ a dawie aeia“(cid:243)w kfeecyjych [53] [47] i [7] da w [35]. Daze zyk“ady zawa« a zae¢ w [25] az a e weach www.ahwk.c az a eweze kajweg dyyb a ATAB a www..c. w y a ach dycz¡cych gaizwaych kfeecji [50] [51] [52].
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: