Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 002590 22737121 na godz. na dobę w sumie
MBT - czołgi podstawowe - ebook/pdf
MBT - czołgi podstawowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3539-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> encyklopedie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Czołgi istnieją prawie sto lat i chociaż żaden z systemów bojowych nie spotyka się z tak licznymi zagrożeniami na polach bitewnych jak ten, to pancerne kolosy wciąż mają się dobrze. Czołgi przetrwały do dnia dzisiejszego, mimo że już kilka razy wieszczono ich odejście do lamusa jako broń bez przyszłości. I nad Sommą i, rok później, w bitwie pod Cambrai posłużyły tylko do stworzenia wyłomów w zasiekach niemieckich i wkrótce po zakończeniu wojny Brytyjczycy przeznaczyli na złom znaczną część swoich wozów. Także w USA i we Francji traktowano je po macoszemu podporządkowując je piechocie i kawalerii. Broń ta nie miała też dobrej prasy zaraz po II wojnie światowej, kiedy rozpowszechniły się coraz wymyślniejsze pociski rdzeniowe i kumulacyjne i przenośne środki przeciwpancerne. Zmierzch czołgów nadejść miał też w latach 80. XX w., kiedy masowo pojawiły się śmigłowce z wyrzutniami przeciwpancernych pocisków kierowanych, a kolejny raz po rozgromieniu wojsk Saddama Husajna, kiedy teoretycy amerykańscy rzucili hasło zastąpienia ciężkich czołgów lżejszymi pojazdami kołowymi o takiej samej sile ognia. Dopiero przeciągające się okupacje Iraku i Afganistanu uprzytomniły, że nic tak nie chroni żołnierzy i nie wzmacnia ich morale jak pancerz czołgu i nic tak nie wzbudza respektu u przeciwnika jak oręż „fortecy na gąsienicach”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MBT czołgi podstawowe Wiesław B. Pietrzak 2012 Copyright by Wiesław B. Pietrzak Projekt okładki i strony tytułowej Wiesław B. Pietrzak ISBN 978-83-272-3539-8 Wszelkie prawa zastrzeżone Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora [inforino@poczta.onet.pl] Wydanie I Spis treści Wstęp .................................................................................. 4 1. – AMX-56 Leclerc – Francja ................................................... 6 2. – Arjun – Indie ....................................................................... 13 3. – C1 Ariete – Włochy .............................................................. 19 4. – Challenger 2 – Wielka Brytania ............................................ 23 5. – K1 – Korea Południowa ......................................................... 29 6. – Leopard 2 – Niemcy ............................................................ 35 7. – M1A1/A2 Abrams – Stany Zjednoczone ............................... 44 8. – Merkava IV – Izrael............................................................. 54 9. – PT-91 Twardy – Polska ....................................................... 61 10. – Sabra – Izrael ...................................................................... 73 11. – T-72S – Rosja / Ukraina ....................................................... 78 12. – T-80U – Rosja ..................................................................... 85 13. – T-84 Opłot – Ukraina ........................................................... 91 14. – T-90 – Rosja ........................................................................ 101 15. – Type 90 II – Chiny .............................................................. 107 16. – Type 99 – Chiny .................................................................. 113 17. – Zulfiqar – Iran ..................................................................... 121 Słowniczek ......................................................................... 125 4 ____________________________________________________________ MBT – czołgi podstawowe Wstęp Pierwsze czołgi pojawiły się na polach bitewnych podczas I wojny świato- wej. 15 września 1916 roku 36 czołgów brytyjskich zaatakowało pozycje niemieckie nad Sommą. Były to ciężkie maszyny Mk-1 (czołgiem kierowało jednocześnie czte- rech kierowców, a do łączności zewnętrznej używano... gołębi). Aby nie zwracać uwagi niemieckich szpiegów na nowy rodzaj uzbrojenia, na czas transportu z Wysp Brytyjskich na kontynent widniały w dokumentach ukryte pod nazwą „tanks” czyli „zbiorniki”. Wkrótce, obok wozów brytyjskich, pojawiły się francuskie maszyny Sch- neider i St. Chamond. Projekt zbudowania gąsienicowego wozu bojowego oraz warunki taktyczne podał i sprecyzował już w 1915 r. brytyjski płk E. D. Swinton, ale do dzisiaj trudno jest znaleźć jednoznaczną definicję tego typu pojazdu. Traktat o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie stwierdza jedynie, że czołgiem jest opancerzony wóz bojowy o masie nie mniejszej niż 16,5 t, uzbrojony w armatę kal. przynajmniej 75 mm, mocowaną w obrotowej wieży. Jest to bardzo ogólnikowa definicja, pod którą można „podpiąć” niektóre wozy kołowe, a do której nie pasuje np. szwedzki czołg bezwieżowy Strv 103. Generalnie pod pojęciem czołgu rozumie się silnie uzbrojony wóz bojowy z gąsienicowym układem bieżnym i pancernym kadłubem z uzbroje- niem umieszczonym w obrotowej wieży pancernej, charakteryzujący się znaczną ruchliwością i przeznaczony do działania w bezpośredniej styczności z przeciwni- kiem. Czołgi istnieją prawie sto lat i chociaż żaden z systemów bojowych nie spo- tyka się z tak licznymi zagrożeniami na polach bitewnych jak ten, to pancerne kolo- sy wciąż mają się dobrze. Czołgi przetrwały do dnia dzisiejszego, mimo że już kilka razy wieszczono ich odejście do lamusa jako broń bez przyszłości. I nad Sommą i, rok później, w bitwie pod Cambrai posłużyły tylko do stworzenia wyłomów w zasie- kach niemieckich i wkrótce po zakończeniu wojny Brytyjczycy przeznaczyli na złom znaczną część swoich wozów. Także w USA i we Francji traktowano je po maco- szemu podporządkowując je piechocie i kawalerii. Broń ta nie miała też dobrej pra- sy zaraz po II wojnie światowej, kiedy rozpowszechniły się coraz wymyślniejsze Spis treści 5 ____________________________________________________________ Wiesław B. Pietrzak pociski rdzeniowe i kumulacyjne i przenośne środki przeciwpancerne. Zmierzch czołgów nadejść miał też w latach 80. XX w., kiedy masowo pojawiły się śmigłowce z wyrzutniami przeciwpancernych pocisków kierowanych, a kolejny raz po rozgro- mieniu wojsk Saddama Husajna, kiedy teoretycy amerykańscy rzucili hasło zastą- pienia ciężkich czołgów lżejszymi pojazdami kołowymi o takiej samej sile ognia. Dopiero przeciągające się okupacje Iraku i Afganistanu uprzytomniły, że nic tak nie chroni żołnierzy i nie wzmacnia ich morale jak pancerz czołgu i nic tak nie wzbudza respektu u przeciwnika jak oręż „fortecy na gąsienicach”. Jednak nawet te olbrzymy, aby przetrwać kolejne zawirowanie dziejowe, muszą cały czas ewoluować. Są wyposażane w nowe, balistyczne zestawy ochra- niające i w systemy aktywnej samoobrony, aby móc czynnie przeciwstawić się przeciwpancernym pociskom kierowanymi, amunicji z ręcznych wyrzutni RPG, a nawet pociskom rdzeniowymi. Coraz częściej pancerne pojazdy gąsienicowe mogą zwalczać środki napadu powietrznego nie tylko ogniem wukaemów ale pociskami kierowanymi odpalanymi z armaty czołgowej. Czołgi otrzymują też nowe wyposa- żenie do cyfrowej dystrybucji informacji i wymiany danych, a w przyszłości do po- rozumiewania się na płaszczyźnie maszyna-maszyna. Wszystko wskazuje na to, że kolejna transformacja stalowych kolosów uda się i odmłodzone pojazdy znajdą swoje miejsce w sieciocentrycznych jednostkach, w których współdziałać będą z pojazdami zrobotyzowanymi. Spis treści 6 ____________________________________________________________ MBT – czołgi podstawowe AMX-56 Leclerc Francja Czołg Leclerc zbudowany przez Giat Industries jest użytkowany przez Francuskie siły zbrojne oraz armię emiratu Abu Dhabi ze Zjednoczonych Emira- tów Arabskich. We Francji Leclerc wszedł do linii w roku 1992 a w ZEA w roku 1995. W roku 1998 rozpoczęto produkcję wozu Leclerc mk2 z lepszym oprogra- mowaniem i systemem nadzorującym pracę silnika. Armia francuska posiada 406 czołgów Leclerc plus 20 czołgowych pojaz- dów ewakuacyjnych zbudowanych na jego podwoziu. Dostawa ostatniej transzy, liczącej 52 czołgi, została sfinalizowana w październiku 2007 roku. ZEA zamówiły 390 czołgów i 46 czołgowych wozów ewakuacyjnych. Do- stawę czołgów zakończono w maju 2004 roku, zaś wozy ewakuacyjne dostarczo- no do końca 2008 roku. System zarządzania polem bitwy Około 30 ceny czołgu stanowi wyposażenie elektroniczne zawierające nawet 32-bitowe procesory. Wszystkie układy elektroniczne połączone są w je- den układ centralny, a członkowie załogi otrzymują potrzebne informacje o stanie urządzeń, o zapasie amunicji i paliwa, dzięki monitorom i klawiaturom. Leclerc posiada system bojowy FINDERS (Fast Information, Navigation, Decision and Reporting System) prod. Nexter Systems. FINDERS zawiera wyświe- tlacz z kolorową mapą, na której pokazane są czołgi z tym system, pozycje so- juszników i przeciwnika oraz zaznaczone cele. FINDERS może być używany do wyznaczania trasy przemarszu i planowania zadania. Nexter ma wyposażyć czołgi Leclerc armii francuskiej w nowatorski sys- tem o nazwie Icone (Ergonomic Communications and Navigation Interface) do przesyłania informacji między pojazdami a dowództwem wyższego stopnia. Icone Spis treści 7 ____________________________________________________________ Wiesław B. Pietrzak pozwala przesyłać cyfrowe informacje na temat sytuacji taktycznej i wyświetla w formie graficznej rozkazy na tle mapy. Początkowo nowe wyposażenie otrzyma ponad 100 czołgów. Współtwórcą systemu jest EADS Defense Electronics Systems. Francuski Leclerc posiada bardzo bogate wyposażenie elektroniczne generujące nawet 30 ceny czołgu. Informacje o stanie pracy poszczególnych układów pojazdu każdy z członków załogi może otrzymać na własnym wyświetlaczu wyposażonym w klawiaturę. Systemem wspomagającym orientowanie się w składowych pola bitwy i podejmowanie decyzji jest FINDERS, fot. Armée de Terre Uzbrojenie Podstawowym orężem czołgów Leclerc jest gładkolufowa armata CN-12- 26 kal. 120 mm o długości 52 kalibrów. Armata posiada układ zgrywania osi dzia- ła z przyrządami celowniczymi i osłonę termiczną lufy ze stopu magnezu. Brak jest klasycznego przedmuchiwacza, natomiast gazy prochowe usuwane są sprę- żonym powietrzem, a więc tak jak w działach okrętowych. Spis treści 8 ____________________________________________________________ MBT – czołgi podstawowe Jednostka ognia wynosi 40 nabojów APFSD i HEAT, z których 22 umiesz- czone są w magazynie samoczynnego zautomatyzowanego układu ładowania armaty w niszy wieży. Pozostałe naboje przechowywane są obok kierowcy. Arma- ta pozwala na oddawanie 12 strzałów na minutę w czasie postoju. W czasie jazdy tempo strzelania spada o połowę. Ładowanie nabojów jest zautomatyzowane, co pozwala na oddawanie strzałów podczas jazdy w terenie do celów poruszających się. Armata stabilizowana jest w obu płaszczyznach elektromechanicznie. Dzięki temu obrót wieży i naprowadzanie armaty w płaszczyźnie pionowej – w zakresie kątów od od -10° do +15° – odbywa się z prędkością 30°/s. System celowania jest całkowicie elektryczny, co zwiększa jego prędkość działania. Maksymalny zasięg zwalczania celów wynosi 3000 m. Dodatkowym uzbrojeniem jest sprzężony z armatą karabin maszynowy M2HB-QCB kal. 12,7 mm oraz karabin maszynowy kal. 7,62 mm na stropie wieży do zwalczania celów powietrznych. System kierowania ogniem Całkowicie cyfrowy system kierowania ogniem pozwala działonowemu lub dowódcy wyznaczyć sześć różnych celów w czasie 30 sekund. Komputer syste- mowy przetwarza w czasie rzeczywistym dane z sensorów czołgowych i urządzeń obserwacyjno-celowniczych. Dowódca może obserwować otoczenie przez osiem peryskopów i stabili- zowane, panoramiczne urządzenie obserwacyjno-celownicze HL-70 prod. Safran (dawniej SAGEM). HL-70 posiada dalmierz laserowy i wzmacniacz obrazu drugiej generacji. Cele można wykryć z odległości 4 km, a rozpoznać je z odległości 2,5 km. HL-70 przeznaczony jest do pracy w świetle widzialnym. W nocy dowódca widzi obraz na swoim wielofunkcyjnym monitorze przekazywany z termowizora działonowego. Spis treści 9 ____________________________________________________________ Wiesław B. Pietrzak Stanowisko działonowego wyposażono w stabilizowane urządzenie celow- nicze Safran SAVAN 20 o trzech polach widzenia z termowizorem, trzy peryskopy i monitor. Urządzenia obserwacyjne kierowcy to trzy peryskopy, z których centralnie położony Thales Optronique (dawniej Thomson-CSF) OB-60 posiada kanały dzienny i nocny. Czynnym zestawem samo ochrony Leclerca jest produkowny przez GIAT Industries Ga- lix, który opracowany został przez firmy Nexter i Lacroix Tous Artifices. Galix może od- palać nie tylko granaty dymne, ale też bronić się granatami przeciwpiechotnymi albo wystrzeliwać termalne wabiki zwodzące ppk kierujące się na źródło ciepła, fot. Tamiya System ochrony Galix Leclerc jest wyposażony w systemem ochrony pojazdu Galix, opracowany przez Nexter i Lacroix Tous Artifices a produkowny przez GIAT Industries. Galix może odpalać granaty dymne lub przeciwpiechotne albo podczerwone wabiki z dziewięciolufowych wyrzutni kal. 80 mm umocowanych na obu bocznych krawę- dziach stropu wieży. Spis treści 10 ____________________________________________________________ MBT – czołgi podstawowe Nexter jest producentem obronnego wyposażenia KBCM, w które może być wyposażony Leclerc. KBCM posiada czujnik podświetlenia promieniem lasera, zestaw ostrzegania przed zbliżającymi się pociskami rakietowymi, zakłócający emiter podczerwieni a także system Galix i może być zintegrowany z systemem zarządzania polem bitwy FINDERS. Napęd Silnik Leclerca to SACM V8X-1500 Hyperbar dostarczający 1103 kW (1500 KM) mocy przy 2500 obr./min. Elektroniczna instalacja nadzorująca pracę silnika jest produkowana przez spółkę Safran. Automatyczny układ transmisji mocy ESM 500 ma hydrostatyczną skrzynię przekładniową i zapewnia pięć przełożeń do przodu i dwa do jazdy wstecznej. Silnik, wyposażony w wysokociśnieniową turbo- sprężarkę doładowującą Suralmo-Hyperbar i układ dopalający gazy spalinowe, umożliwia rozwijanie prędkości ponad 70 km/h na drodze i 55 km/h w terenie. Czołg posiada też pomocniczą jednostkę zasilającą w postaci turbiny ga- zowej Turbomeca TM-307B. Hydropneumatyczne zawieszenie powstało w zakładach Societe d Ap- plications des Machines Motrices (SAMM). Leclerc Tropical Jest to pojazd zoptymalizowany do działania w otoczeniu tropikalnym i pustynnym i został stworzony specjalnie dla wymagań odbiorców ze Zjednoczo- nych Emiratów Arabskich. Zainstalowano w nim nowy zespół napędowy i wyso- koprężną jednostkę pomocniczą, a kadłub powiększono w tylnej części, by zmie- ścić zbiorniki paliwa o większej pojemności. Euro Powerpack składa się z silnika wysokoprężnego MTU 883 V-12 o mocy 1103 kW (1500 KM) połączonego z au- tomatycznym układem transmisyjnym Renk HSWL295 TM. Z tyłu czołgu umoco- wane są dwie beczki na dodatkowe paliwo o łącznej pojemności 400 litrów. Spis treści 11 ____________________________________________________________ Wiesław B. Pietrzak Dla tej wersji czołgu oraz dla zagranicznych użytkowników Leclerca Nexter opracował kompleks zarządzania polem bitwy LBME (Leclerc Battle Management Equipment) oparty na wyposażeniu FINDERS. Przyrząd celowniczy dowódcy HL-70 został zastąpiony przez HL-80 produkcji SFIM. Leclerc AZUR W czerwcu 2006 roku firma Nexter Systems przedstawiła Leclerca zopty- malizowanego do działania w terenie zurbanizowanym. Zawiera on zestaw AZUR, który składa się z dodatkowej osłony w formie bocznych paneli kompozytowych, pancernej osłony z tyłu kadłuba i na wieży jako zabezpieczenie przeciw pociskom wystrzeliwanym z granatników ręcznych i dodatkowego zabezpieczenia przedziału silnikowego przed ładunkami zapalającymi. Zamontowano też zdalnie obsługiwa- ny karabin maszynowy kal. 7,62 mm. Pojazd zabezpieczenia technicznego Leclerc NGRV (New Generation Recovery Vehicle) posiada dłuższy kadłub z siedmioma parami kół. Hydraulicznie poruszany lemiesz służy do oczyszczania terenu z przeszkód. Pojazd jest wyposażony w hydrauliczny żuraw o udźwigu 30 ton i wyciągarkę ze 180-m liną mogącą transportować pojazdy o masie 35 ton. Druga wyciągarka może ciągnąć ciężar o masie 1500 kg. Żuraw i wyciągarki są produkowane przez Rheinmetall Landsystemes GmbH. Spis treści 12 ____________________________________________________________ MBT – czołgi podstawowe Dane taktyczno-techniczne: Leclerc Załoga: 3 (dowódca, kierowca, działonowy) Wymiary: długość kadłuba – 6,88 m długość z lufą – ok. 9,90 m szerokość bez osłon – 3,30 m szerokość z osłonami – 3,71 m wysokość do stropu wieży – 2,53 m prześwit – 0,4 m Masa bojowa: pon. 56,5 t Nacisk jednostkowy na grunt – 0,098 MPa (0,98 kg/cm²) Uzbrojenie: gładkolufowa armata CN-12-26 kal. 120 mm, długość lufy – 52 kalibry, jednostka ognia – 40 szt. APFSDS i HEAT; sprzężony z armatą karabin maszynowy M2HB-QCB kal. 12,7 mm, jednostka ognia – 800 nabojów; plot. karabin maszynowy kal. 7,62 mm, jednostka ognia – 2000 nabojów Napęd: silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem SACM V8X-1500 Hyperbar o mocy 1103 kW (1500 KM) z automatycznym układem transmisji SESM ESM 500 (5 biegów do przodu, 2 wsteczne) lub wysokoprężny turbodoładowany MTU 883 V12 z automatycznym układem przeniesienia mocy Renk HSWL 295 TM (5 biegów do przodu, 3 wsteczne) współczynnik mocy jednostkowej – pow. 20 kW/t (pow. 26,5 KM/t) pojemność zbiorników paliwa – 1300 l + 400 l Osiągi: maks. prędkość na drodze – 72 km/h maks. prędkość w terenie – pow. 55 km/h prędkość wsteczna – 38 km/h zasięg – ponad 550 km (z dodatkowym paliwem) podjazd: przechył boczny: Pokonywane przeszkody: rowy o szerokości – 3 m brody bez przygotowania – 1 m brody z przygotowaniem – 1,9 m ścianki pionowe o wysokości – 1,1 m Spis treści 13 ____________________________________________________________ Wiesław B. Pietrzak Zulfiqar Iran Irański czołg podstawowy Zulfiqar wszedł do produkcji w 1996 roku. Za- łogę czołgu stanowią trzy osoby: dowódca, kierowca i działonowy. Nazwa pocho- dzi od miecza pierwszego przywódcy religijnego, duchowego i politycznego szy- itów Hazrata Alego. Wersje Zulfiqar I i Zulfiqar II były już użyte operacyjnie. W maju 2010 r. sztab armii irańskiej zapowiedział prezentację nowej i zmodernizowanej wersji Zulfiqara III w ciągu roku. Zulfiqar I Wieża czołgu Zulfiqar zaprojektowana została przez irańskich konstruktorów jako skrzy- nia o charakterystyznym kształcie i zawiera niektóre części i systemy czołgów M60 i T- 72. Na niewielką skalę zastosowano pancerz kompozytowy. Spis treści 14 ____________________________________________________________ MBT – czołgi podstawowe Rozwój Autorem rozwoju Zulfiqara jest generał brygady armii irańskiej Mir-Younes Masoumzadeh. Uważa się, że irański czołg zostały opracowany na podstawie czołgów M48, M60 i T-72. Pierwszy prototyp Zulfiqar I, z miejscowymi elemen- tami, został zaprojektowany w 1993 roku i przedstawiony publicznie rok później. W 1997 roku zostało opracowanych sześć prototypów i po przetestowaniu znala- zły się w linii. W tym samym roku prezydent Iranu Haszemi Rafsandżani podpisał decyzję o seryjnej produkcji czołgów w kompleksie przemysłowym Shahid Kolah Dooz. Konstrukcja Wieża czołgu Zulfiqar zaprojektowana została przez irańskich konstrukto- rów jako skrzynia o charakterystycznym kształcie i zawiera niektóre części i sys- temy czołgów M60 i T-72. Zarówno wieża jak i kadłub powstały ze spawanych blach stalowych, a dodatkowo pojazd wyposażono w kompozytowe opancerzenie. Masa bojowa czołgu wynosi około 36 ton. Wersje Pancerz Zulfiqara I wzmocniony jest w przedniej części opancerzeniem kompozytowym. Ochrona czołgu może być zwiększona przez dodanie pakietu opancerzenia reaktywnego. Czołg zawiera skomputeryzowany system kierowania ogniem pozwalający stabilizować armatę. Na wieży zamocowano czujniki ostrze- gające przed podświetleniem wiązką lasera. Zulfiqar II jest udoskonaloną wersją Zulfiqara I. Zawiera on nowy silnik o zwiększonej mocy i przedłużone podwozie dla udoskonalonego automatu ładują- cego. Zulfiqar II jest używany jako testowe łoże do badań i tymczasowy prototyp dla następnego wariantu, Zulfiqara III. Zulfiqar III to najnowsza i najbardziej zaawansowana wersja czołgu, a wojska lądowe Iranu prowadzą badania z myślą o dalszej jej modernizacji. Uno- Spis treści 15 ____________________________________________________________ Wiesław B. Pietrzak wocześnienie obejmuje usprawnienia systemu kierowania ogniem, podwozia i uzbrojenia, napędu i systemu laserowego w celu zwiększenia zdolności operacyj- nych czołgu. Koła najnowszej wersji zostały osłonięte pancernymi fartuchami, a opancerzenie wieży wzmocniono. Zulfiqar III Najnowsza wersja została znacznie zmodernizowana w stosunku do pierwowzoru. Uno- wocześnienie obejmuje usprawnienia systemu kierowania ogniem, podwozia i uzbroje- nia, napędu i systemu laserowego. Osłonięto fartuchami zespół jezdny, fot. military- today.com Napęd Zulfiqar napędzany jest wysokoprężnym silnikiem Vee z dwunastoma cy- lindrami o mocy 582 kW (780 KM). Silnik jest sprzężony z sześciozakresową au- tomatyczną skrzynią biegów SPAT 1200, która zapewnia maksymalną prędkość 70 km/h. System zawieszenia Zulfiqara III posiada drążki skrętne podobnie jak w czołgach M48 i M60. Zasięg działania irańskiego wozu wynosi 450 km. Spis treści 16 ____________________________________________________________ MBT – czołgi podstawowe Uzbrojenie Zulfiqara I uzbrojono w gładkolufową armatę kal. 125 mm przyjętą od ro- syjskiego T-72. Czołg wyposażony jest w słoweński system kontroli ognia Safir- 74 lub 72Z. System ten pozwala na prowadzenie ognia podczas ruchu czołgu, a na wieży znajdują się odbiorniki opromieniowania wiązką laserową. Zulfiqar III będzie uzbrojony w armatę gładkolufową 2A46 kal. 125 mm z przedmuchiwaczem. Nowoczesne działo będzie połączone z automatem ładują- cym. Dodatkowym uzbrojeniem będzie przeciwlotniczy km kal. 12,7 mm i współ- osiowy karabin maszynowy kal. 7,62 mm. Zulfiqar III zostanie również wyposa- żony w nowy system kierowania ogniem i dalmierz laserowy. Dane taktyczno-techniczne: Zulfiqa Załoga: 3 (dowódca, kierowca, działonowy) Wymiary: długość – 7 m szerokość – 3,6 m wysokość – 2,5 m Masa: 36-41 t Uzbrojenie: armata gładkolufowa 2A46 kal. 125 mm, km kal. 12,7 mm; współosiowy km kal. 7,62 mm Napęd: 12-cylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 582 kW (780 KM); moc jednostkowa – 16 kW/t (21,7 KM/t) Osiągi: prędkość – 70 km/h zasięg – 450 km Spis treści 17 ____________________________________________________________ Wiesław B. Pietrzak Słowniczek ADAM (area denial artilery munition) – artyleryjskie narzutowe miny przeciwpie- chotne APDS (armour piercing discarding sabot) – przeciwpancerny podkalibrowy z od- rzucanym sabotem APERS (anti-personel) – pocisk przeciwpiechotny, odłamkowy APFSDS (armour piercing fin stabilised discarding sabot) – przeciwpancerny sta- bilizowany brzechwami z odrzucanym sabotem AT (anti tank) – pocisk przeciwpancerny BBR (base bleed rounds) – amunicja z gazogeneratorem C3 (command, control, communications) – dowodzenie, nadzor, łączność C4I (command, control, communications, computers and intelligence) – dowo- dzenie, nadzór, łączność, przetwarzanie danych i rozpoznanie EFP (explosively formed projectile) – penetrator kształtowany wybuchowo ERA (explosive reactive armour) – opancerzenie reaktywne ERAP (extened range artillery projectile) – pocisk o zwiększonym zasięgu ERFB (extened range full bore) – pocisk o zwiększonym zasięgu pełnokalibrowy FAASV (field artillery ammunition suport vehicle) – wóz amunicyjny FRAG-HE (fragmentation high explosive) – pocisk odłamkowo-burzący HE (high explosive) – pocisk burzący HEAT (high explosive anti tank) – pocisk przeciwpancerny kumulacyjny HEAT-FS (high explosive anti tank fin stabilised) – pocisk przeciwpancerny ku- mulacyjny stabilizowany brzechwami HEAT-MP (high explosive anti tank multipurpose) – pocisk przeciwpancerny ku- mulacyjny wielozadaniowy HEAT-T (high explosive anti tank tracer) – pocisk przeciwpancerny kumulacyjny smugowy Spis treści 18 ____________________________________________________________ MBT – czołgi podstawowe HE-FRAG (high explosive fragmentation) – pocisk burzący odłamkowy HE-VT (high explosive variable time) – pocisk odłamkowo-burzący programowa- ny z laserowym zapalnikiem zbliżeniowym HEI (high explosive incendiary) – pocisk burząco-zapalający HEIT (high explosive incendiary tracer) – pocisk burząco-zapalający smugowy HESH (high explosive squash head) – pocisk przeciwpancerny plastyczny (od- kształcający się) HET (high explosive tracer) – pocisk burzący smugowy MRSI (multiple rounds simultaneous impact) – specyficzny sposób prowadzenia ognia, w którym kilka pocisków wystrzelonych z jednego działa pod róż- nymi kątami podniesienia trafia w cel jednocześnie RAAM (remote anti-armor mine) – artyleryjskie miny narzutowe przeciwpancer- ne RHA (rolled homogeneous armour) – jednorodny pancerz walcowany SADARM (sense and destroy armor) – pocisk zawierający samonaprowadzające się głowice przeciwpancerne SAPHEI-T (semi-armour-piercing high explosive incendiary tracer) – pocisk półprzeciwpancerny burząco-zapalający SINCGARS (single channel ground and airborne radio subsystem) – jednokana- łowy naziemny i powietrzny podsystem radiowy? TP (training projectile) – pocisk ćwiczebny Spis treści 19 ____________________________________________________________ Wiesław B. Pietrzak --
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MBT - czołgi podstawowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: