Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00477 006934 23365790 na godz. na dobę w sumie
MCTS Egzamin 70-652 Konfigurowanie wirtualizacji systemów Windows Server - ebook/pdf
MCTS Egzamin 70-652 Konfigurowanie wirtualizacji systemów Windows Server - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-296-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Certyfikacja Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) jest powszechnie uznawaną gwarancją umiejętności na poziomie eksperckim w określonej dziedzinie.

Podwójny zestaw szkoleniowy
Książka pozwala zdobyć umiejętności przydane w pracy i wymagane na egzaminie MCTS 70-652. Stosując własne tempo można przerobić kolejne lekcje, wyczerpujące każdy temat egzaminu. Wzięte z życia scenariusze przykładowe i zadania pomagają utrwalić zdobytą wiedzę i zastosować ją w praktyce. Ten oficjalny podręcznik firmy Microsoft został zaprojektowany z myślą o maksymalnym wykorzystaniu czasu nauki.
(Dla czytelników eBook'a obraz dysku CD towarzyszącego książce jest dostępny na stronie wydawcy - dokładny link podano we wstępie eBook'a).

Zwiększ swoje szanse na egzaminie ucząc się, jak:
zainstalować, skonfigurować i zoptymalizować platformę Hyper-V,
przygotować zarządzanie infrastrukturą, włącznie z administracją zdalną,
tworzyć i instalować maszyny wirtualne i dyski VHD,
wykonywać migrację maszyn fizycznych do wirtualnych i maszyn wirtualnych do wirtualnych nowej generacji,
zagwarantować bezpieczeństwo hostów, maszyn wirtualnych i pul zasobów,
zautomatyzować operacje platformy Hyper-V,
skonfigurować i zarządzać klastrami o wysokim poziomie dostępności,
monitorować i optymalizować wydajność.
Testy próbne
Oceń swoje umiejętności dzięki praktycznym testom ćwiczeniowym na dołączonym dysku CD. Setki pytań w wielu trybach testowych pozwalają sprawdzić wiedzę na różne sposoby. Dostępne są też szczegółowe objaśnienia zarówno dla poprawnych, jak i błędnych odpowiedzi, wraz ze wskazaniem zalecanej metody uzupełniania informacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Egzamin 70-652: Konfigurowanie wirtualizacji systemów Windows Server Zadanie Instalowanie platformy Hyper-V Wybór i konfigurowanie sprzętu spełniającego wstępne wymaga- nia platformy Hyper-V Konfigurowanie systemu Windows Server 2008 pod kątem plat- formy Hyper-V Konfiguracja zapewniająca wysoki poziom dostępności platformy Hyper-V Konfigurowanie i optymalizacja platformy Hyper-V Zarządzanie i optymalizacja platformy Hyper-V Server Konfigurowanie wirtualnych sieci Konfigurowanie administracji zdalnej Instalowanie maszyn wirtualnych Migracja komputera do platformy Hyper-V Tworzenie lub klonowanie maszyny wirtualnej Tworzenie wirtualnego dysku Zarządzanie szablonami, profilami i bibliotekami obrazów przy użyciu narzędzia SCVMM 2008 Zarządzanie i monitorowanie maszyn wirtualnych Monitorowanie i optymalizacja maszyn wirtualnych Zarządzanie ustawieniami maszyny wirtualnej Zarządzanie migawkami i kopiami zapasowymi Konfigurowanie maszyny wirtualnej w celu zapewnienia wysokie- go poziomu dostępności LokaLiZacja w książce Rozdział 1, lekcje 1, 2 i 3 Rozdział 1, lekcja 2 Rozdział 2, lekcje 1 i 2 Rozdział 3, lekcja 1 Rozdział 3, lekcja 3 Rozdział 4, lekcja 2 Rozdział 7, lekcja 1 Rozdział 8, lekcje 1 i 2 Rozdział 2, lekcja 3 Rozdział 3, lekcja 2 Rozdział 6, lekcja 1 Rozdział 4, lekcja 1 Rozdział 5, lekcja 2 Rozdział 4, lekcja 2 Rozdział 5, lekcje 1 i 2 Rozdział 7, lekcja 1 Rozdział 10, lekcja 1 Rozdział 4, lekcje 1 i 2 Rozdział 9, lekcja 1 Rozdział 10, lekcja 1 Zadania egZaminacyjne Aktualność wymienionych zadań egzaminacyjnych odnosi się do daty publikacji niniejszej książki. Zadania egzaminacyjne mogą zostać zmienione według uznania firmy Microsoft w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadamiania. Najbardziej aktualna lista zadań egzaminacyjnych dostępna jest w witrynie Microsoft Learning pod adresem: http://www.microsoft.com/learning/en/us/exams/70-652.mspx. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Egzamin 70-403: Konfigurowanie narzędzia System Center Virtual Machine Manager 2008 Zadanie Instalowanie narzędzia SCVMM Instalowanie składników serwera SCVMM Instalowanie konsoli administratora Instalowanie usługi Self-service Portal Instalowanie wskazówek PRO Administracja narzędzia SCVMM Konfigurowanie ról użytkownika Konfigurowanie usługi Self-service Portal Utrzymywanie biblioteki VMM Konfigurowanie hostów Monitorowanie zadań Konserwacja i monitorowanie maszyn wirtualnych Konfigurowanie sprzętu maszyny wirtualnej Zarządzanie punktami kontroli i poprawkami maszyny wirtualnej Monitorowanie i tworzenie raportów maszyn wirtualnych Instalowanie i migracja maszyn wirtualnych Konwersja z fizycznych lub wirtualnych platform Przenoszenie maszyn wirtualnych pomiędzy hostami Instalowanie maszyn wirtualnych Instalowanie maszyny wirtualnej przy zapewnieniu wysokiego poziomu dostępności LokaLiZacja w książce Rozdział 3, lekcja 2 Rozdział 3, lekcja 2 Rozdział 5, lekcja 2 Rozdział 6, lekcja 1 Rozdział 8, lekcja 2 Rozdział 5, lekcja 2 Rozdział 5, lekcja 1 Rozdział 3, lekcja 2 Rozdział 3, lekcja 2 Rozdział 5, lekcja 1 Rozdział 5, lekcja 1 Rozdział 3, lekcja 2 Rozdział 6, lekcja 1 Rozdział 6, lekcja 1 Rozdział 6, lekcja 1 Rozdział 3, lekcja 2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== MCTS Egzamin 70-652 Konfigurowanie wirtualizacji systemów Windows Server Training Kit Nelson Ruest Danielle Ruest i GrandMasters przekład: Leszek Biolik ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== MCTS Egzamin 70-652: Konfigurowanie wirtualizacji systemów Windows Server Training Kit Original English language edition © 2009 by Nelson Ruest, Danielle Ruest and Grandmasters Tytuł oryginału: MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-652): Configuring Windows Server Edycja polska Microsoft Press Virtualization Polish edition by APN PROMISE Sp. z o. o. Warszawa 2009 APN PROMISE Sp. z o. o., biuro: ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa tel. +48 22 35 51 600, fax +48 22 35 51 699 e-mail: mspress@promise.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Microsoft, Microsoft Press, Excel, IntelliSense, Internet Explorer, MSDN, MSN, SharePoint, Silverlight, SQL Server, Visual Studio, Windows oraz Windows Server są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy handlowe i towarowe występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli. Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. APN PROMISE Sp. z o. o. dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE Sp. z o. o. nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-056-3 Przekład: Leszek Biolik Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Ewa Swędrowska Skład i łamanie: MAWart Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Niniejsza książka dedykowana jest pracownikom działów IT, którzy poświęcają swój czas i wysiłek, by w profesjonalnym stopniu opanować procesy wirtualizacji oraz stać się administratorami pul zasobów. Mamy nadzieję, że poradnik ten będzie przydatny w trakcie Państwa studiów i usprawniania wdrożeń instalacji wirtualnych infrastruktur. — Danielle i Nelson ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Podziękowania ...................................................................................................................xiii Wstęp .........................................................................................................................................xv Wymagania sprzętowe .................................................................................................................xvi Korzystanie z obrazu dysku CD .................................................................................................xix Pomoc techniczna ........................................................................................................................xxiii 1 Implementacja platformy Microsoft Hyper-V ............................................... 1 Wymagania .................................................................................................................................. 2 Lekcja 1: Planowanie wdrożenia technologii Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V ...................................................................................................................... 3 Technologie wirtualizacji w centrum danych ................................................................ 3 Porównanie wirtualizacji programowej i sprzętowej .................................................. 7 Omówienie technologii Windows Server 2008 Hyper-V .........................................11 Omówienie produktu Microsoft Hyper-V Server 2008 ............................................14 Działanie funkcji Hyper-V ................................................................................................15 Architektura Hyper-V ........................................................................................................18 Lekcja 2: Ocena środowiska ...............................................................................................29 Przygotowania do instalacji środowiska Hyper-V ......................................................29 Inwentaryzacja istniejącego środowiska .......................................................................32 Korzystanie z oprogramowania Microsoft Assessment and Planning Tool ........34 Lekcja 3: Implementowanie systemu Windows Server 2008 Hyper-V ..................46 Wybór właściwego sprzętu dla technologii Hyper-V ...............................................46 Instalowanie systemu Windows Server 2008 ..............................................................55 Zadanie praktyczne: Przygotowanie do wirtualizacji serwera ................................64 Sugerowane ćwiczenia praktyczne ......................................................................................65 Instalacja systemu Windows Server 2008 ...................................................................65 Microsoft Assessment and Planning Tool.....................................................................65 Konfiguracje sprzętu serwera ..........................................................................................65 Podsumowanie rozdziału .......................................................................................................66 2 Konfigurowanie hostów platformy Hyper-V ..............................................67 Wymagania ................................................................................................................................68 Lekcja 1: Instalowanie roli Hyper-V ................................................................................69 Przeprowadzanie początkowej konfiguracji serwera ................................................69 Przeprowadzenie instalacji roli Hyper-V .....................................................................82 Instalowanie aktualizacji Hyper-V .................................................................................90 Platforma Hyper-V a usługi AD DS (Active Directory Domain Services) .............92 vii ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Instalowanie oprogramowania Windows Hyper-V Server.......................................93 Lekcja 2: Konfigurowanie platformy Hyper-V systemu Windows Server .........106 Korzystanie z narzędzi zarządzania Hyper-V ...........................................................106 Ustawienia funkcji Hyper-V ...........................................................................................109 Lekcja 3: Konfigurowanie sieci wirtualnej ...................................................................122 Typy sieci wirtualnych platformy Hyper-V .................................................................122 Porównanie konfiguracji funkcji Hyper-V dla pełnej instalacji i instalacji Server Core ................................................................................................................................126 Korzystanie z narzędzia Virtual Network Manager ................................................129 Zadanie praktyczne: Tworzenie sieci maszyn wirtualnych .....................................136 Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....................................................................................137 Konfiguracja systemu Windows Server 2008 ...........................................................137 Instalacja roli Hyper-V ....................................................................................................137 Konfigurowanie sieci wirtualnych ................................................................................137 Podsumowanie rozdziału .....................................................................................................137 3 Kończenie konfiguracji puli zasobów ..............................................................139 Wymagania ..............................................................................................................................140 Lekcja 1: Konfigurowanie platformy Hyper-V w celu zapewnienia wysokiego poziomu dostępności ..................................................................................................141 Funkcja Failover Clustering ............................................................................................141 Tworzenie dwuwęzłowego klastra platformy Hyper-V .........................................152 Lekcja 2: Administracja zdalna hosta Hyper-V ..........................................................171 Instalowanie konsoli Hyper-V Manager .....................................................................172 Instalowanie konsoli Failover Cluster Management ................................................175 Narzędzie System Center Virtual Machine Manager ..............................................178 Przygotowanie implementacji SCVMM .....................................................................194 Lekcja 3: Optymalizacja hostów Hyper-V ...................................................................216 Zarządzanie zasobami systemu Windows Server 2008 ........................................216 Optymalizacja działania funkcji Hyper-V ..................................................................232 Zadanie praktyczne: Instalowanie narzędzia SCVMM na fizycznej lub wirtualnej platformie ........................................................................................................................241 Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....................................................................................241 Klaster pracy awaryjnej ...................................................................................................241 Instalacja narzędzia SCVMM ........................................................................................242 Performance Monitoring ................................................................................................242 Podsumowanie rozdziału .....................................................................................................242 4 Tworzenie maszyn wirtualnych ............................................................................245 Wymagania ..............................................................................................................................246 viii ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Lekcja 1: Poznanie maszyn wirtualnych .......................................................................247 Partycje podrzędne funkcji Hyper-V ..........................................................................247 Usługi integracji platformy Hyper-V ............................................................................249 Tworzenie maszyny wirtualnej ......................................................................................255 Tworzenie podstawowej maszyny wirtualnej ............................................................256 Zaawansowane konfiguracje ustawień maszyny wirtualnej..................................261 Analiza stanów maszyny wirtualnej .............................................................................271 Lekcja 2: Wirtualne dyski twarde ...................................................................................277 Działanie wirtualnych dysków twardych ....................................................................277 Korzystanie z programu Virtual Hard Disk Wizard .................................................286 Edytowanie wirtualnego dysku twardego .................................................................293 Przeprowadzanie inspekcji wirtualnego dysku twardego .....................................299 Używanie migawek funkcji Hyper-V ...........................................................................300 Zadanie praktyczne: Przenoszenie maszyny wirtualnej ..........................................309 Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....................................................................................310 Tworzenie i używanie maszyn wirtualnych ................................................................310 Tworzenie i używanie dysków VHD .............................................................................310 Podsumowanie rozdziału .....................................................................................................311 5 Automatyzacja tworzenia maszyn wirtualnych........................................313 Wymagania ..............................................................................................................................314 Lekcja 1: Korzystanie z narzędzia System Center Virtual Machine Manager ....315 Korzystanie z funkcji Hyper-V za pośrednictwem narzędzia SCVMM ...............315 Zarządzanie składnikiem SCVMM Library .................................................................331 Korzystanie z dodatków narzędzia SCVMM ............................................................337 Instalowanie usług WDS .................................................................................................340 Korzystanie z usług WDS ................................................................................................341 Lekcja 2: Automatyzacja tworzenia maszyn wirtualnych ........................................354 Ręczne tworzenie i powielanie maszyny wirtualnej ................................................354 Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi za pomocą narzędzia SCVMM ...........................................................................................................................361 Zarządzanie portalem VMM Self-Service .................................................................368 Zadanie praktyczne: Dostarczanie maszyn wirtualnych .........................................379 Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....................................................................................379 Używanie narzędzia SCVMM .........................................................................................379 Praca z maszynami wirtualnymi za pomocą narzędzia SCVMM .........................380 Praca z usługą SCVMM Self-Service Portal ................................................................380 Podsumowanie rozdziału .....................................................................................................380 6 Migracja do platformy Hyper-V ..........................................................................383 Wymagania ..............................................................................................................................384 ix ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Lekcja 1: Scenariusze migracji .........................................................................................384 Omówienie scenariuszy migracji do platformy Hyper-V .......................................385 Instalowanie dodatkowych składników obsługi migracji ......................................397 Przeprowadzanie konwersji typu maszyna źródłowa-maszyna docelowa .......415 Zadanie praktyczne: Przenoszenie maszyn fizycznych do maszyn wirtualnych ..... 445 Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....................................................................................447 Przygotowanie migracji ..................................................................................................447 Przeprowadzenie migracji ..............................................................................................447 Podsumowanie rozdziału .....................................................................................................448 7 Automatyzacja zarządzania maszyną wirtualną za pomocą Windows PowerShell ...................................................................................................449 Wymagania ..............................................................................................................................451 Lekcja 1: Automatyzacja operacji platformy Hyper-V za pomocą powłoki Windows PowerShell ....................................................................................................451 Windows PowerShell ........................................................................................................451 Zarządzanie operacjami funkcji Hyper-V za pomocą powłoki Windows PowerShell .....................................................................................................................471 Używanie powłoki Windows PowerShell razem z narzędziem SCVMM ............479 Zadanie praktyczne: Automatyzacja operacji platformy Hyper-V .......................502 Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....................................................................................503 Automatyzacja zadań funkcji Hyper-V ......................................................................503 Podsumowanie rozdziału .....................................................................................................503 8 Zabezpieczanie hostów i maszyn wirtualnych ..........................................505 Wymagania ..............................................................................................................................508 Lekcja 1: Zabezpieczenie puli zasobów ........................................................................509 Zabezpieczanie pul zasobów platformy Hyper-V ...................................................509 Lekcja 2: Zabezpieczanie środowiska wirtualnego ...................................................553 Przygotowanie ról zarządzania platformą Hyper-V ...............................................553 Zabezpieczanie maszyn wirtualnych platformy Hyper-V .....................................573 Udostępnianie maszyn wirtualnych na serwerach-hostach ..................................577 Zadanie praktyczne: Planowanie strategii zabezpieczania puli zasobów ..........588 Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....................................................................................589 Zabezpieczenie funkcji Hyper-V ..................................................................................589 Delegowanie ról funkcji Hyper-V ................................................................................589 Podsumowanie rozdziału .....................................................................................................590 9 Ochrona pul zasobów platformy Hyper-V ...................................................591 Wymagania ..............................................................................................................................593 x ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Lekcja 1: Ochrona pul zasobów .....................................................................................594 Strategie ochrony hosta platformy Hyper-V ............................................................594 Strategie ochrony maszyny wirtualnej ........................................................................597 Używanie programu Windows Server Backup ..........................................................604 Korzystanie z narzędzia SCDPM (System Center Data Protection Manager) ..620 Zadanie praktyczne: Postępowanie w przypadku awarii serwera-hosta ............642 Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....................................................................................643 Windows Server Backup .................................................................................................643 System Center Data Protection Manager ..................................................................643 Podsumowanie rozdziału .....................................................................................................643 10 Zapewnienie wysokiego poziomu dostępności maszyn wirtualnych .......................................................................................................................645 Wymagania ..............................................................................................................................648 Lekcja 1: Używanie maszyn, dla których zapewniony jest wysoki poziom dostępności .....................................................................................................................649 Wysoki poziom dostępności maszyny wirtualnej ....................................................649 Tworzenie obsługiwanych konfiguracji maszyny wirtualnej .................................676 Zadanie praktyczne: Ochrona maszyn wirtualnych oprogramowania Exchange 2007 ..................................................................................................................................687 Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....................................................................................688 Klastry pracy awaryjnej dla gości .................................................................................688 Klastry NLB dla gości .......................................................................................................689 Obsługiwane konfiguracje maszyn wirtualnych .......................................................689 Podsumowanie rozdziału .....................................................................................................689 Odpowiedzi ........................................................................................................................691 Zasoby online ....................................................................................................................703 Słowniczek ..........................................................................................................................709 Indeks .....................................................................................................................................713 O autorach ..........................................................................................................................754 xi ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Podziękowania Pragniemy podziękować Kenowi Jones i Laurze Sackerman z firmy Microsoft Press za umożliwienie napisania tej wspaniałej książki. Od dłuższego czasu korzystamy z platformy Hyper-V i byliśmy bardzo zadowoleni, że w ten sposób możemy podzielić się naszą wiedzą. Za różnorodną pomoc i wsparcie kierujemy podziękowania do Davida Greschler i Edwina Yuen z zespołu Microsoft Integrated Virtualization Strategy. Pragniemy także podziękować Symonowi Perryman z zespołu Microsoft Clustering and High Availability za jego pomoc w testowaniu klastrów pracy awaryjnej platformy Hyper-V. Adresatem ogromnych podzięko- wań jest również Rodney Buike, IT Pro Advisor z Microsoft Canada, za jego pomoc w prze- prowadzeniu korekty technicznej. Składając podziękowania nie moglibyśmy pominąć Lisy Kreissler i Richarda Kobylka (GrandMasters) za pomoc w trakcie całego tego projektu. Na koniec podziękowania kieru- jemy do zespołu Microsoft Press za ich wspaniałą pracę, dzięki której mogliśmy ukończyć tę książkę. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp N iniejszy zestaw szkoleniowy opracowany został dla pracowników działów IT, którzy zamierzają zdawać egzamin MCTS (Microsoft Certified Technical Specialist) 70-652: Windows Server Virtualization, Configuring (Konfigurowanie wirtualizacji Windows Server). Głównym zadaniem tego egzaminu jest zaświadczenie, że projektanci wiedzą, w jaki sposób zainstalować i zarządzać sprawnym rozwiązaniem wirtualizacji. Przyjęte zostało założenie, że przed rozpoczęciem korzystania z tych materiałów szkoleniowych Czytelnik pracował przez co najmniej trzy lata w infrastrukturach IT, a także że uczestniczył w różnych fazach wdrażania rozwiązań wirtualizacji, wliczając w to projekt, instalowanie i utrzymanie. Porad- nik przygotowujący do egzaminu 70-652 dostępny jest pod adresem http://www.microsoft. com/learning/exams/70-652.mspx. W ćwiczeniach prezentowanych w tym zestawie szkoleniowym będzie używany system Microsoft Windows Server 2008 Enterprise. Jeśli Student nie ma dostępu do tej wersji opro- gramowania, może pobrać 180-dniową wersję testową produktu Microsoft Windows Server 2008, która dostępna jest pod adresem http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/ trial-software.asp. Informacje prezentowane w tym zestawie szkoleniowym pozwalają zapoznać się, w jaki sposób można: n wybrać i skonfigurować urządzenia spełniające wstępne wymagania platformy Hyper-V n skonfigurować system Windows Server 2008 pod kątem platformy Hyper-V n skonfigurować platformę Hyper-V, by zapewnić wysoki poziom dostępności n skonfigurować i optymalizować platformę Hyper-V n instalować maszyny wirtualne n zarządzać i monitorować maszyny wirtualne n zaimplementować środowisko zarządzania maszyną wirtualną n chronić i zabezpieczać maszyny wirtualne n zautomatyzować zarządzanie maszynami wirtualnymi dodatkowe informacje Virtualization Team Blog Blog zespołu Virtualization jest również doskonałym źródłem informacji w przygoto- waniach do egzaminu. Blog dostępny jest pod adresem http://blogs.technet.com/virtu- alization/default.aspx. xv ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== aktualiZacja Uwagi dotyczące aktualizacji i innych egzaminów W tym poradniku znaleźć można specjalne notatki oznaczone „Alerty aktua- lizacji”, które zawierają informacje o nowych funkcjach dodanych do platfor- my Hyper-V i do innych narzędzi już po udostępnieniu tego oprogramowania. Informacje dotyczą wydania R2 produktów opisywanych w tym podręczniku i są najczęściej umieszczane we wspomnianych akapitach, ponieważ nie zostały uwzględnione w oryginalnym egzaminie 70-652. Ponadto, ponieważ nie istnieją zestawy szkoleniowe dla egzaminów 70-693: Windows Server Virtualization Administrator i 70-403: System Center Virtual Machine Manager 2008, Configuring, podręcznik ten jest próbą opracowania pomocy dla wszystkich trzech egzaminów (razem z informacjami potrzebnymi dla egzaminu 70-652). Wymagania sprzętowe Ze względu na naturę technologii wirtualizacji, aby przeprowadzić prezentowane ćwicze- nia, wymagany będzie dostęp do odpowiednich zasobów sprzętowych. Poniżej wymienione zostały wymagania systemowe potrzebne do ukończenia ćwiczeń praktycznych: n Dwa komputery o następujących cechach: o Procesor x64 ze sprzętowym wspomaganiem wirtualizacji i pamięcią RAM o wielkości minimum 4 GB; o Dwie karty sieciowe w każdym komputerze; o Jeden komputer działa pod kontrolą systemu Windows Server 2008 Full Installation; o Drugi komputer działa pod kontrolą systemu Windows Server 2008 Server Core Installation; o Oba komputery będą dołączone do domeny Contoso.com. n Potrzebny będzie kontroler domeny systemu Windows Server 2008 pełniący rolę AD DS (Active Directory Domain Services) zainstalowany na oddzielnym wirtualnym lub fizycz- nym komputerze. Należy zainstalować pojedynczy las nazwany Contoso.com, a serwer powinien zostać nazwany Server01. n Jedna stacja robocza systemu Windows XP SP3 lub Windows Vista SP1 musi być przy- łączona do domeny Contoso. n Trzy zewnętrzne dyski USB o minimalnej pojemności 100 GB. xvi Wstęp ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== n W sytuacji idealnej Student posiada dostęp do subskrypcji MSDN lub TechNet, aby uzy- skać źródłowe pliki ISO, ale jak już wcześniej wspomniano, instrukcje w podręczniku odnoszą się do tej kwestii poprzez wskazanie wersji testowych oprogramowania, które są w formacie ISO lub EXE. Jeśli tylko jest to możliwe, informacje w podręczniku kie- rują do miejsc, w których można pobrać wstępnie skonfigurowane maszyny wirtualne w formacie VHD. W tabeli 1 wymieniono nazwy komputerów, role i adresy IP wymagane do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych. ważne Prawa dostępu wymagane do przeprowadzania ćwiczeń W  celu ułatwienia przeprowadzania ćwiczeń wszystkie aktywności wykonywane są w oparciu o konto o uprawnieniach administratora domeny. Warto jednak pamiętać, że w środowisku produkcyjnym należy zawsze stosować zasadę najmniejszych upraw- nień. Zasadę tę opisano szczegółowo w rozdziale 6 „Zabezpieczanie hostów i Maszyn wirtualnych”. TabeLa 1 Role komputerów i adresy IP Nazwa komputera Rola Server01 Kontroler domeny Maska podsieci Brama domyślna Wersja systemu: x64 Windows Server 2008 Enterprise Wersja systemu: x64 Windows Server 2008 Enterprise Tymczasowe wymaganie Wersja systemu: x64 Windows Server 2008 Enterprise Windows Vista lub Windows XP SP2 ServerFull01 ServerCore01 Hyper-V Cluster SSCVMM01 MAP Workstation Adres IP 192.168.0.5 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.6 192.168.0.7 192.168.0.8 192.168.0.9 192.168.0.10 192.168.0.11 192.168.0.12 Pomimo dość „zaporowych” kosztów współużytkowanych magazynów, instrukcje odnoszące się do tych kwestii umożliwiają jednak przeglądanie i testowanie wszystkich aspektów funk- cji Hyper-V wymaganych do zdania egzaminu. Jeśli jednak można uzyskać dostęp do pew- nych form współużytkowanych magazynów, to zebrane doświadczenia będą pełniejsze. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp xvii Wymagania oprogramowania W celu przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń trzeba pobrać szereg produktów oprogramowa- nia i aktualizacji. Poniżej wymienione zostały łącza do wszystkich wymaganych najważniej- szych produktów. W każdym ćwiczeniu przekazywane są informacje na temat wymaganych aktualizacji. 1. Obrazy VHD systemu Windows Server 2008, instalacja pełna i instalacja Server Core: http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/trial-software.aspx. 2. Narzędzie Microsoft Assessment and Planning: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=67240B76-3148-4E49-943D- 4D9EA7F77730. 3. Windows Server 2008 Evaluation Copy: http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/trial-software.aspx. 4. Narzędzie RSAT (Remote Server Administration Tools) (KB941314): http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/941314. 5. Aktualizacja wersji Hyper-V RTM (KB950050): Aktualizacja systemu Windows Server 2008, wersje 32-bitowe: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6F69D661-5B91-4E5E-A6C0- 210E629E1C42. Aktualizacja systemu Windows Server 2008, wersje 64-bitowe: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F3AB3D4B-63C8-4424-A738- BADED34D24ED. 6. Hyper-V Manager on Windows Vista Service Pack 1 lub późniejszy (KB952627): http://support.microsoft.com/kb/952627. 7. Virtual Machine Manager Configuration Analyzer: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=132136. Microsoft Baseline Configuration Analyzer (MBCASetup64.msi): http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=97952. 8. System Center Virtual Machine Manager VHD: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4a27e89c-2d73-4f57-a62c- 83afb4c953f0 DisplayLang=en. 9. System Center Virtual Machine Manager 2008 Evaluation Copy: http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/cc793138.aspx. 10. Wersja systemu Windows Server 2008 Enterprise Evaluation ISO: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=13C7300E-935C-415A-A79C- 538E933D5424 displaylang=en. 11. OpsMgr 2007 Evaluation Copy: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C3B6A44C-A90F-4E7D-B646- 957F2A5FFF5F displaylang=en. xviii Wstęp ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 12. OpsMgr SP1: http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?FamilyID=ede38d83-32d1-46fb-8b6d- 78fa1dcb3e85 displaylang=en. 13. OpsMgr Management Packs: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82105. 14. SCVMM 2008 Management Pack for OpsMgr: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d6d5cddd-4ec8-4e3c-8ab1- 102ec99c257f DisplayLang=en. 15. VMDK to VHD Converter: http://vmtoolkit.com/files/default.aspx. 16. Opcjonalnie Windows Server 2008 Failover Cluster Manager Console Update for x64 edition (KB951308): http://support.microsoft.com/kb/951308. 17. Hyper-V z aktualizacjami SCVMM dla wersji systemu Windows Server 2008 x64 KB956589 i KB956774: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113199 http://go.microsoft.com/ fwlink/?LinkId=128540. 18. Offline Virtual Machine Servicing Tool: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc501231.aspx. 19. System Center Data Protection Manager 2007 Evaluation Copy: http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/bb727240.aspx. 20. System Center Data Protection Manager 2007 SP1 Update: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=120135. 21. iSCSI Initiator Software for Windows Server 2003: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=12cb3c1a-15d6-4585-b385- befd1319f825 displaylang=en. Zaleca się wcześniejsze pobranie tych wszystkich składników, ponieważ pobranie kilku z nich jest dość czasochłonne. Oprogramowanie można odpowiednio nazwać i przechowy- wać w łatwo dostępnym folderze udostępnionym. Dzięki temu zwiększa się jakość przepro- wadzanych ćwiczeń praktycznych. Korzystanie z obrazu dysku CD Obraz dysku CD towarzyszącego książce jest dostępny na stronie wydawcy przy opisie książki w zakładce Dodatkowe informacje, pod adresem: http://www.ksiazki.promise.pl/aspx/produkt.aspx?pid=51732 Na podstawie tego obrazu można wykonać fizyczny dysk CD lub zainstalować go jako napęd wirtualny. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp xix Dysk ten zawiera: n Testy praktyczne Przygotowanie do egzaminu 70-652 można sprawdzać przy użyciu testów utworzonych z puli rzeczywistych pytań egzaminu. Pytania te zapewniają wystar- czająco różną tematykę zadań kontrolnych, by przekonać się o stopniu przygotowania do egzaminu. n eBook Elektroniczna wersja (eBook) zestawu szkoleniowego została dołączona, by można było z niej korzystać, jeśli nie chcemy zabierać ze sobą wersji drukowanej. Wer- sja elektroniczna zapisana jest w formacie PDF (Portable Document Format) i można ją odczytywać za pomocą programu Adobe Acrobat lub Adobe Reader. n Przykładowe rozdziały Przykłady rozdziałów zapisanych w formacie PDF innych ksią- żek wydanych przez Microsoft Press. Instalowanie zadań kontrolnych W celu zainstalowania oprogramowania obsługującego zadania kontrolne dołączone na dys- ku CD na dysku twardym komputera należy wykonać następujące operacje: 1. Umieścić dysk CD w napędzie CD-ROM i zaakceptować umowę licencyjną. Wyświetlone zostaje menu dysku CD. uwaga Przyczyną, że  nie są  wyświetlane umowa licencyjna lub menu dysku CD, może być wyłączenie na komputerze funkcji automatycznego uruchamiania (AutoRun). W takiej sytuacji należy przeczytać informacje zamieszczone w pliku Readme.txt (znajdującym się na dysku CD), by zapoznać się z innymi metodami instalacji. 2. Kliknąć polecenie Practice Tests i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Sposób korzystania z zadań kontrolnych W celu uruchomienia oprogramowania zadań kontrolnych należy wykonać następującą procedurę: 1. Kliknąć kolejno menu Start, All Programs (Wszystkie programy), Microsoft Press Trai- ning Kit Exam Prep. Wyświetlone zostaje okno, w którym prezentowane są wszystkie zainstalowane na komputerze zestawy szkoleniowe przygotowujące do egzaminów firmy Microsoft Press. 2. Dwukrotnie kliknąć zadanie kontrolne, które ma być używane. xx Wstęp ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Opcje zadań kontrolnych Podczas uruchamiania zadania kontrolnego Student może wybrać tryb działania testu: n Certification Mode (tryb certyfikacji) Tryb ten ściśle przypomina przebieg egzaminu certyfikującego. Test składa się z zestawu kilku pytań, jest ograniczony w czasie, a Stu- dent nie może wstrzymać i ponownie uruchomić zegara testu. n Study Mode (tryb uczenia się) W trybie tym test nie jest ograniczony w czasie, a po udzieleniu odpowiedzi na każde pytanie Student może przeglądać prawidłowe odpowiedzi i wyjaśnienia. n Custom Mode (tryb niestandardowy) W trybie tym można dowolnie dostosowywać opcje testu. We wszystkich trybach interfejs użytkownika jest zasadniczo taki sam, a jedynie w zależności od trybu włączone bądź wyłączone są różne opcje testów. Podczas przeglądania odpowiedzi na poszczególne pytania zadania kontrolnego wyświet- lana jest sekcja „References” (odniesienia). Są tutaj wskazane miejsca w zestawie szkolenio- wym, gdzie można znaleźć informacje odnoszące się do danego pytania oraz łącza do innych źródeł informacji. Po kliknięciu przycisku Test Results (Wyniki testu) w celu wyświetlenia osiągniętego rezultatu można kliknąć zakładkę Learning Plan (plan nauki), aby przejrzeć listę odniesień dla każdego tematu. Odinstalowanie zadań kontrolnych W celu odinstalowania oprogramowania zadań kontrolnych dla zestawu szkoleniowego należy w Panelu sterowania posłużyć się opcją Add Or Remove Programs (Dodaj lub usuń programy) w systemie Windows XP bądź Windows Server 2003 lub opcją Program And Features (Programy i funkcje) w systemie Windows Vista bądź Windows Server 2008. Zadania praktyczne Na końcu każdego rozdziału Student będzie stosował wiedzę poznaną w trakcie nauki. Jeśli wykonanie zadań praktycznych sprawia problemy, przed przejściem do następnego rozdziału należy jeszcze raz przejrzeć materiał tego rozdziału. Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w rozdziale Odpowiedzi. Zadania praktyczne a egzamin 70-652 Spośród około 200 pytań zadań kontrolnych zamieszczonych na dołączonym dysku CD, 180 pytań opiera się na zadaniach praktycznych. Pytania odnoszące się do zadań prak- tycznych pozwalają ocenić, czy kandydat rozumie poznane informacje. W każdym zada- niu praktycznym opisywana jest fikcyjna firma, gdzie wystąpił pewien problem. W zadaniu praktycznym przedstawione są w sposób wyczerpujący informacje odnoszące się zarówno ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp xxi do technicznych, jak i nie-technicznych szczegółów. Oprócz kwestii technicznych Student musi także zanalizować i zinterpretować potrzeby biznesowe. Zadanie praktyczne trzeba przeczytać kilka razy. Zaleca się na początku szybkie przeczy- tanie całego zadania i zidentyfikowanie najważniejszych przeszkód, z którymi boryka się fikcyjna firma. Następnie należy przeczytać pytania związane z tym zadaniem. Do każdego zadania praktycznego najczęściej dołączanych jest pięć pytań. W trakcie kolejnej analizy zadania należy zwrócić uwagę na szczegóły, które będą pomoc- ne przy udzielaniu odpowiedzi. Można odnotować fragmenty zadania praktycznego, które odnoszą się do określonych pytań, co będzie potrzebne przy dokładnym czytaniu scenariu- szy i uzyskiwaniu możliwie wielu informacji, zamiast odczytywania tylko tych fragmentów, o których sądzimy, że są istotne. Struktura zadania praktycznego Każde zadanie praktyczne zawiera kilka sekcji obejmujących różne aspekty fikcyjnego przed- siębiorstwa. W pierwszej części zadania przedstawione są informacje ogólne, takie jak ogólny opis firmy i planowane zmiany. W tym fragmencie mogą być także wymienione główne problemy, które wystąpiły w firmie. W zadaniu umieszczone są także fragmenty opisujące wymagania biznesowe przedsię- biorstwa, wliczając w to ogólne i techniczne wymagania. Część dotycząca wymagań tech- nicznych określa informacje szczegółowe związane z bezpieczeństwem oraz z możliwościami związanymi z konserwacją, dostępnością i odzyskiwaniem. Przygotowanie do egzaminu certyfikującego firmy Microsoft Poniższa lista kontrolna może być przydatna podczas określania gotowości do egzaminu. Lista powstała na podstawie własnych doświadczeń zebranych z ponad 40 egzaminów. n Gotowość Nie ma sensu zdawać egzaminu, jeśli Student nie jest pewien, że jest przy- gotowany. Należy przeprowadzić wiele ćwiczeń praktycznych i nie można zapoznać się tylko z tą jedną technologią, ale trzeba również wiedzieć, w jaki sposób współpracuje ona z innymi technologiami firmy Microsoft. n Praktyka Nowe egzaminy obejmują symulacje programowe, które symulują opera- cje wykonywane w rzeczywistym programie. Jeśli Student nie ma okazji używania tych narzędzi w praktyce, nie będzie mógł udzielić prawidłowych odpowiedzi. Podczas zdawania prawdziwego egzaminu należy pamiętać o następujących kwestiach: n Zaznaczanie pytań Kilka pytań jest bardzo szczegółowych. Jeśli widzimy, że pytanie jest bardzo czasochłonne, należy je zaznaczyć i przejść do następnego pytania. n Kontrola czasu Upewnić się, że mamy wystarczająco dużo czasu. To przykre, jeśli nie zdamy egzaminu, ponieważ zabrakło czasu nawet na przeczytanie każdego pytania. xxii Wstęp ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== n Uważne czytanie pytania Dość często pytania zawierają niepotrzebne informacje, które mają na celu utrudnienie zrozumienia treści zadania. Należy uważnie przeczytać pytanie od początku do końca, zanim udzieli się odpowiedzi. n Powracanie do poprzednich pytań Egzamin często obejmuje kilka pytań odnoszą- cych się do tego samego tematu. Jedno pytanie może często zawierać odpowiedź na inne pytanie. n Najczęściej pierwsza odpowiedź jest prawidłowa Jeśli nie znamy odpowiedzi, należy kierować się intuicją. n Lepiej odpowiedzieć częściowo, niż pozostawić puste rubryki Puste odpowiedzi nie mają żadnej wartości. n Nie denerwować się samemu Pomijając wszystko, to tylko egzamin i jeśli znamy materiał, nie będziemy się denerwować. Programy certyfikacji firmy Microsoft Certyfikacje firmy Microsoft są najlepszą metodą zaświadczenia o opanowaniu wiedzy na temat aktualnych produktów i technologii firmy Microsoft. Egzaminy i odpowiednie cer- tyfikaty zostały opracowane, by ocenić poziom najważniejszych umiejętności związanych z projektowaniem, implementowaniem lub obsługą rozwiązań produktów i technologii firmy Microsoft. Osoby profesjonalnie zajmujące się komputerami, które uzyskały certyfikaty firmy Microsoft są uważane za ekspertów i są poszukiwane w całej branży. Certyfikat przynosi wiele korzyści poszczególnym osobom, a także ich pracodawcom i firmom. dodatkowe informacje Wszystkie certyfikaty firmy Microsoft Kompletna lista certyfikatów firmy Microsoft dostępna jest pod adresem http://www. microsoft.com/learning/mcp/default.mspx. Pomoc techniczna Podczas opracowywania niniejszej pozycji szczególny nacisk został położony na zachowanie precyzji sformułowań i zawartości książki oraz dołączonego dysku CD. Jeśli macie Państwo uwagi, pytania lub pomysły dotyczące tej książki lub dysku CD, prosimy je przesłać do firmy Microsoft Press przy użyciu jednej z poniższych metod komunikacji: E-mail: n tkinput@microsoft.com Adres pocztowy: n Microsoft Press ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp xxiii Attn: Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS) Exam 70-652: Configuring Windows Server Virtualization, Editor One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 W celu wyszukania dodatkowych informacji związanych z tą książką i dyskiem CD-ROM (wliczając w to odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o instalacji i wykorzystaniu), można odwiedzić witrynę Microsoft Press Technical Support Web o adresie http://www.mic- rosoft.com/learning/support/books. Aby bezpośrednio skierować pytanie i wyszukać odpowiedź w bazie Microsoft Knowledge Base, należy odwiedzić witrynę http://support.microsoft.com/ search. Z kolei informacje dotyczące oprogramowania firmy Microsoft znaleźć można pod adresem http://support.microsoft.com. xxiv Wstęp ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ROZDZIAł 1 Implementacja platformy Microsoft Hyper-V D zięki opracowaniu platformy Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V firma Microsoft połączyła wybraną grupę producentów, którzy dostarczali technologię bazującą na sprzę- cie i nazwaną hypervisor (lub inaczej dostarczali mechanizm umożliwiający udostępnianie zasobów sprzętu zwirtualizowanym systemom operacyjnym typu gość). Funkcja hypervisor zmienia metody obsługi obciążeń serwerów. Jeśli funkcja hypervisor używana jest do obsłu- gi operacji wirtualnych obciążeń w produkcyjnych centrach danych, to serwery fizyczne przekształcane są w pule zasobów, które spełniają jedną funkcję: udostępniają zasoby, takie jak rdzenie CPU, pamięć RAM, karty sieciowe i magazyny. Oznacza to, że w działach IT potrzebny będzie nowy rodzaj pracowników: administratorzy puli zasobów. Administratorzy puli zasobów zarządzają wszystkimi urządzeniami sprzętu wymaganymi do obsługi i utrzymania oferowanych wirtualnych obciążeń, czyli ofert usług wirtualnych (usług sieci, które tradycyjnie uruchamiane były na fizycznych urządzeniach, a teraz zostały zwirtualizowane). Wirtualizacja zadań pozwala organizacjom na bardziej efektywne wyko- rzystanie sprzętu. Po tym, jak w przedsiębiorstwach na całym świecie uświadomiono sobie, że obciążenia wykorzystywanych serwerów fizycznych nie przekraczają 15 , zaczęto sto- sować wirtualizację, aby zwiększyć poziom wykorzystania powyżej 80 . Serwer fizyczny, na którym uruchomionych jest wiele wirtualnych zadań – zazwyczaj 10 lub więcej – zapew- nia bardziej wydajny model wykorzystania i dzięki temu umożliwia w centrach danych zastosowanie bardziej ekologicznych rozwiązań. Serwery pełniące funkcję hypervisor uruchamiają zadania wewnątrz maszyn wirtualnych – instancji systemu operacyjnego, które współużytkują zasoby sprzętu. Te systemy operacyj- ne bazują na platformie x86 i mogą uruchamiać systemy Windows lub Linux w obu 32-bito- wych i 64-bitowych wersjach. Serwery hypervisor nie obsługują systemów operacyjnych innych niż systemów bazujących na platformie x86 (na przykład systemów operacyjnych opracowanych dla procesorów Itanium). Te maszyny wirtualne są używane do uruchamiania tradycyjnych usług w sieci organizacji, której działalność jest zależna od tych usług. Admi- nistratorzy zarządzają tymi obciążeniami w ten sam sposób jak dotychczas – maszyna wir- tualna może zachowywać się i współpracować ze światem zewnętrznym w ten sam sposób co komputer fizyczny. Jednakże zarządzanie serwera fizycznego realizowane jest inaczej. Ten model operacyjny degraduje sprzęt serwera do tego samego poziomu co pozosta- łe urządzenia sprzętu, takie jak routery, przełączniki czy kontenery magazynów. Serwe- ry są zasobami, które są łączone w pule w postaci klastrów zapewniających, że zadania użytkownika uruchomione na maszynach wirtualnych zawsze są dostępne. Administrator 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== puli zasobów jest odpowiedzialny za tworzenie, konfigurowanie, instalowanie i zarządzanie serwerami fizycznymi w centrum danych, a także w lokacjach zdalnych. Serwery muszą mieć odpowiednie możliwości, aby można było zarządzać wieloma maszynami wirtualnymi, a także muszą bazować na współużytkowanych magazynach, aby utworzyć klastry odporne na uszkodzenia, które zapewniają wysoki poziom dostępności usługi Hyper-V. Administrator puli zasobów jest także odpowiedzialny za proces transformacji używany do przekształce- nia obciążeń fizycznych do postaci maszyny wirtualnej. Po utworzeniu maszyny wirtualnej administrator puli zasobów będzie odpowiedzialny za ich administrację i zarządzanie. Mając to na uwadze, na początku rozdziału analiza będzie dotyczyła odpowiedzialności administratorów puli zasobów. Omówiony zostanie dokładnie zestaw funkcji technologii Hyper-V, jej wymagania i ograniczenia. W rozdziale opisano również, w jaki sposób organi- zacje będą przenosić się do zwirtualizowanych centrów danych. Zamieszczona została także analiza procesu określającego, jakie parametry powinny posiadać serwery fizyczne, czyli hosty, oraz zaprezentowane zostały różne podejścia organizacji używane do zaimplemento- wania w sieci technologii Hyper-V. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: n Wybór i konfigurowanie sprzętu spełniającego wymagania wstępne platformy Hyper-V. n Konfigurowanie systemu Windows Server 2008 pod kątem technologii Hyper-V. Wymagania Poniżej przedstawiono wymagania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń zamieszczonych w niniejszym rozdziale: n Doświadczenie w pracy z systemem Windows Server 2003 i/lub Windows Server 2008. n Doświadczenia w korzystaniu z pewnej postaci wirtualizacji systemu operacyjnego typu gość. n W idealnym przypadku należy mieć dostęp do konfiguracji opisanej we Wstępie. W prze- ciwnym razie praca z platformą Hyper-V będzie wiązała się z ograniczeniami. n Dostęp do istniejącej starszej sieci tradycyjnych usług fizycznych. 2 Rozdział 1 Implementacja platformy Microsoft Hyper-V ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Lekcja 1: Planowanie wdrożenia technologii Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V Aby rozpocząć wykorzystywanie technologii Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V, konieczne jest zapoznanie się z kilkoma kluczowymi pojęciami. Materiały omówione podczas lekcji pozwalają na: n Poznanie różnych warstw wirtualizacji występujących w centrum danych n Zrozumienie różnic pomiędzy sprzętową a programową wirtualizacją n Zrozumienie różnic pomiędzy technologiami Windows Server 2008 Hyper-V a Windows Hyper-V Server n Poznanie zestawu funkcji platformy Hyper-V n Poznanie architektury Hyper-V. Szacunkowy czas lekcji: 20 minut Technologie wirtualizacji w centrum danych Wirtualizacja jest metodą izolowania jednego zasobu obliczeniowego od innego zasobu. W przypadku tradycyjnego stosu programowego każdy zasób jest powiązany z innym. Na przykład tradycyjna aplikacja zazwyczaj działa na określonym sprzęcie, co fizycznie wiąże aplikację z zasobami, które umożliwiają jej działanie. Zasoby sieci zostają powiązane z określonymi lokalizacjami, magazyn jest powiązany z określonymi kontenerami, systemy operacyjne zostają przypisane do określonego sprzętu, interfejsy sieciowe są łączone z okre- ślonymi procesami, a aplikacje zostają zainstalowane na określonych urządzeniach i działają w określonych systemach operacyjnych. Podczas wirtualizacji różnych komponentów w centrum danych uwalniane są te tradycyj- ne powiązania (rysunek 1-1). Z tego względu wirtualizacja komponentów powoduje często lepsze wykorzystanie zasobu, zapewnia większą elastyczność operacji i upraszcza zarządza- nie zmianami: n Można tworzyć wirtualne sieci, by lokalizować zasoby rozproszone. n Można tworzyć wirtualny magazyn, by połączyć różne rozproszone kontenery w jednym pojedynczym widoku. n Można tworzyć wirtualne maszyny, by uruchamiać dowolne systemy operacyjne. n Można tworzyć wirtualne usługi prezentacji, by zapewnić do nich dostęp z dowolnej podłączonej lokalizacji. n Można tworzyć wirtualne aplikacje, by obsługiwać modele obliczeniowe na żądanie. Lekcja 1: Planowanie wdrożenia technologii Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== n Można tworzyć wirtualne profile użytkowników, by zapewnić im dostęp do ich danych z dowolnej lokalizacji. Tradycyjny stos programowy Składnik izolacji poprzez wirtualizację Aplikacje zainstalowane na określonym sprzęcie i systemie operacyjnym Interfejs powiązany z procesem System operacyjny przypisany do określonego sprzętu Magazyn przypisany do określonych lokalizacji Sieć przypisana do określonych lokalizacji Profile wirtualne Użytkownicy uzyskują dostęp do swoich danych z dowolnej lokalizacji Aplikacje wirtualne Dowolna aplikacja na dowolnym komputerze na żądanie Prezentacja wirtualna Prezentacja zostaje oddzielona od procesu Maszyna wirtualna System operacyjny może być przypisany do dowolnego pulpitu lub serwera Magazyn wirtualny Magazyn i kopie zapasowe dostępne poprzez sieć Sieć wirtualna Umiejscawianie rozproszonych zasobów Rysunek 1-1 Wirtualizacja przekształca tradycyjny stos programowy poprzez zniesienie jego ograniczeń Te różne warstwy wirtualizacji mogą współdziałać ze sobą tworząc w pełni dynamiczne centrum danych – centrum, w którym obsługa IT może szybko i sprawnie odpowiadać na potrzeby wprowadzania zmian w obsługiwanych organizacjach. uwaga Dodatkowe informacje dotyczące różnych warstw wirtualizacji Dodatkowe informacje na temat różnych warstw wirtualizacji i sposobach ich imple- mentacji w centrach danych dowolnych wielkości znaleźć można w poradniku Microsoft Operations Framework (MOF) Virtualization Process Companion Guide, dostępnym pod adresem https://connect.microsoft.com/InvitationUse.aspx?ProgramID=1880 Invit ationID=MOFP-4JBP-P6C9 SiteID=14. Informacje ogólne na temat wirtualizacji i wza- jemnego oddziaływania różnych warstw wirtualizacji dostępne są również w poradniku Virtualization, A Beginner’s Guide tych samych autorów pod adresem http://www.mh- professional.com/product.php?isbn=007161401X. 4 Rozdział 1 Implementacja platformy Microsoft Hyper-V ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Produkty firmy Microsoft zostały zaprojektowane tak, by współdziałały ze sobą, zapewniając obsługę każdej warstwy stosu wirtualizacji (rysunek 1-2). W rzeczywistości firma Microsoft udostępnia pełny stos produktów dla obsługi wirtualizacji centrum danych dowolnych wiel- kości. W tabeli 1-1 wymieniono te produkty wraz z docelową warstwą wirtualizacji. • Active Directory • Zasady grupy • Profil mobilny • Folder offline Wirtualizacja profilu • Usługi terminalowe • Windows Server 2008 z Hyper-V • Hyper-V Server • Virtual Server Wirtualizacja prezentacji Wirtualizacja serwera Zarządzanie wirtualizacją • System Center • SCVMM • SCCM Wirtualizacja pulpitu Wirtualizacja aplikacji • Virtual PC i MED-V • VDI i VECD • MS App-V Wirtualizacja magazynu • Data Protection Manager • Windows Storage Server • Windows Unified Data Storage Server Rysunek 1-2 Stos programowy wirtualizacji opracowany przez firmę Microsoft TabeLa 1-1 Stos programowy wirtualizacji opracowany przez firmę Microsoft Produkt Windows Server 2008 Obsługa roli Hyper-V. Przeznaczenie Obsługa na maszynach wirtualnych tradycyjnych obciążeń w sieci. Obsługa sieci wirtualnych. Ciąg dalszy na stronie następnej Lekcja 1: Planowanie wdrożenia technologii Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V 5 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Ciąg dalszy ze strony poprzedniej TabeLa 1-1 Stos programowy wirtualizacji opracowany przez firmę Microsoft Produkt Windows Storage Server Windows Unified Data Storage Server Przeznaczenie Obsługa magazynów podłączonych poprzez sieć (NAS). Obsługa NAS. Funkcjonuje jako fronton dla sieci SAN (Storage Area Network). Obsługa wirtualnych dysków twardych (VHD) jako obiektów doce- lowych iSCSI. Wykonywanie kopii zapasowych typu dysk-dysk. Wykonywanie kopii zapasowych lokacji zdalnych. Tworzenie kopii zapasowych fizycznych i wirtualnych komputerów. Produkt do pobrania za darmo, który obsługuje rolę Hyper-V tylko w konfiguracji autonomicznej. System Center Data Protection Manager Windows Hyper-V Server Microsoft Virtual Server Obsługa, operacji maszyny wirtualnej, bazujących na serwerze; Virtual PC Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V) Virtual Desktop Infrastructure (VDI) i Vista Enterprise Centralized Desktop (VECD) Windows Server 2008 Terminal Services Microsoft Application Virtualization (App-V) wymaga istniejącego systemu operacyjnego. Obsługa, operacji maszyny wirtualnej, bazujących na pulpicie; wymaga istniejącego systemu operacyjnego. Obsługa scentralizowanego zarządzania obrazami maszyn wirtualnych. Obsługa zarządzania cyklami życia maszyn wirtualnych. Obsługa aplikacji zasad wykorzystania dla maszyn wirtualnych pul- pitu, jak również zasad kontroli danych. Na pulpicie użytkownika jednolicie publikuje aplikacje wewnątrz maszyn wirtualnych. Wymaga do działania oprogramowania Virtual PC. Uruchamia pulpity użytkowników końcowych w scentralizowanych maszynach wirtualnych przy użyciu bazującego na serwerze mecha- nizmu maszyny wirtualnej Hyper-V. Produkt zależny od licencjonowania VECD dla systemu Windows Vista lub wcześniejszego systemu operacyjnego scentralizowanych pulpitów maszyn wirtualnych. Zapewnia usługi wirtualizacji prezentacji następnej generacji poprzez operacje bazujące na serwerze. Obsługa wirtualizacji aplikacji, transformująca aplikacje w central- nie zarządzane usługi wirtualne, które nigdy nie były instalowane i nie są w konflikcie z innymi aplikacjami. Obsługa strumienia aplikacji i lokalnego buforowania aplikacji jako mechanizmu dostarczania. 6 Rozdział 1 Implementacja platformy Microsoft Hyper-V ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== TabeLa 1-1 Stos programowy wirtualizacji opracowany przez firmę Microsoft Produkt Windows Server 2008 z usługą Active Directory System Center Virtual Machine Manager Przeznaczenie Obsługa wirtualizacji profilów poprzez połączenie obiektów GPO (Group Policy Object) z funkcją przekierowania folderów (Folder Redirection) i funkcją profilów mobilnych (Roaming Profile). Obsługa scentralizowanego zarządzania bazujących na serwerze mechanizmów maszyn wirtualnych, takich jak Hyper-V i Virtual Server. Obsługa bibliotek maszyn wirtualnych. Automatyczne usługi zaopatrywania maszyny wirtualnej. Przekształcanie maszyny fizycznej w wirtualną i maszyny wirtualnej w wirtualną. Obsługa monitorowania i aktywnego przywracania działania fizycz- nych i wirtualnych maszyn. Obsługa inwentaryzacji i zarządzania konfiguracją fizycznych i wir- tualnych maszyn. Obsługa instalacji aplikacji wirtualnych. System Center Operations Manager System Center Configuration Manager Produkty wymienione w tabeli 1-1 stanowią pełny stos programów firmy Microsoft opraco- wanych do obsługi wirtualizacji. Jednakże wirtualizacja rozwija się w takim tempie, że naj- prawdopodobniej w momencie wydania tej książki pojawią się już nowe produkty. Między- narodowa firma badawcza IDC oceniła, że w roku 2010 tylko 17 serwerów na świecie zostanie poddanych wirtualizacji, w porównaniu do 5 w roku 2005 (Information Week, October 2007). Wynika z tego, że w kolejnych pięciu latach jest jeszcze sporo miejsca do rozwoju tego rynku. Porównanie wirtualizacji programowej i sprzętowej Hyper-V zapewnia mechanizm (hypervisor) wymagany do obsługi operacji wielu maszyn wirtualnych na bazie sprzętu standardowego serwera. Hyper-V jest pierwszą próbą wprowa- dzenia firmy Microsoft na terytorium mechanizmów wirtualizacji wspomaganych sprzętowo. Hyper-V rozszerza zakres początkowych technologii wirtualizacji systemu operacyjnego typu gość opracowanych przez firmę Microsoft – Virtual Server 2005 R2 i Virtual PC 2007 – poprzez udostępnienie platformy wirtualizacji zintegrowanej z systemem Windows Server 2008 jako jednej z 17. domyślnych ról serwera. Z tego względu funkcja Hyper-V jest dostęp- na w systemie Windows Server 2008 w wersjach Standard, Enterprise i Datacenter. Hyper-V jest także dostępna poprzez autonomiczny produkt Windows Hyper-V Server. Lekcja 1: Planowanie wdrożenia technologii Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V 7 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== uwaga Windows Server 2008 bez funkcji Hyper-V Firma Microsoft opracowała także wersję systemu Windows Server 2008 bez funkcji Hyper-V dla użytkowników, którzy chcą korzystać z systemu Windows Server 2008, ale nie zamierzają implementować roli Hyper-V. Taka postać systemu jest również dostępna w wersji Standard, Enterprise i Datacenter. Hyper-V to hypervisor oznaczony Type 1 – to znaczy mechanizm (określany wyrażeniem bare-metal, bez warstwy pośredniej) uważany jako absolutnie podstawowy mechanizm uru- chamiany bezpośrednio na sprzęcie. Hypervisor Type 1 określany jest często jako spr
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MCTS Egzamin 70-652 Konfigurowanie wirtualizacji systemów Windows Server
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: