Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00194 004238 24087234 na godz. na dobę w sumie
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II poszerzone - książka
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II poszerzone - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7308-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Biznes na miarę XXI wieku

Pracujesz na etacie, ale marzysz o tym, by wreszcie móc rzucić kierat i zająć się tym, co Cię naprawdę cieszy? A może prowadzisz własną działalność i czujesz, że ukochana firma zaczyna bez reszty pochłaniać Twój czas i energię, nie dając w zamian oczekiwanego wysokiego dochodu? Słowem - chcesz mieć to, o czym marzy większość ludzi - czas i pieniądze, ale nie bardzo wierzysz, że to realne? Otóż wszystko jest możliwe, jeśli wybierze się odpowiednią drogę do celu. Twoją drogą może okazać się MLM - marketing sieciowy, zwany też wielopoziomowym.

Trzymasz w rękach dostosowany do naszych realiów poradnik, skierowany do każdego, kto chce praktykować MLM w Polsce. Strategia firm działających na zasadzie marketingu sieciowego polega na dystrybucji produktu poza tradycyjną siecią sklepów, co pozwala obniżyć koszty i zmniejszyć ryzyko prowadzenia firmy. Początki oczywiście są trudne - trzeba włożyć sporo wysiłku, aby dynamicznie wystartować i stworzyć własny zespół. Efekty jednak będą warte poniesionych kosztów - właściwie prowadzony marketing wielopoziomowy odwdzięczy się stabilnym i wysokim dochodem, pozostawiając Ci sporo czasu na realizację prywatnych pasji.Paweł Lenar - przedsiębiorca, trener, autor książek oraz lider aktywnie działający w branży marketingu sieciowego. Laureat prestiżowej nagrody Polish National Sales Awards (Profesjonalny Sprzedawca Roku) w kategorii Menedżer Branży MLM. W krótkim czasie zbudował sprawnie funkcjonującą, wielotysięczną strukturę MLM, rozwijającą się w Polsce oraz kilku innych krajach Europy i na świecie. W swojej działalności stawia na profesjonalizm i rzetelne podejście do biznesu. Specjalizuje się również w tematyce związanej ze sztuką prezentacji.

Odwiedź stronę www.PawelLenar.pl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Dawid Leśniak Ilustracje w książce: Justyna Lenar Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 032 231 22 19, 032 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?mlmpr2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7308-7 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorze Do kogo skierowana jest ta ksi(cid:200)(cid:285)ka? Ksi(cid:200)(cid:285)ka na solidnych podstawach 1 Marketing sieciowy — czy to dobry biznes dla Ciebie? Wprowadzenie Idea marketingu sieciowego Wa(cid:285)na ró(cid:285)nica pomi(cid:218)dzy klasyczn(cid:200) dystrybucj(cid:200) a MLM Trzy poziomy wspó(cid:239)pracy z firm(cid:200) marketingu sieciowego Dziewi(cid:218)(cid:202) walorów marketingu sieciowego Praca etatowa, tradycyjny biznes i marketing sieciowy Wady marketingu sieciowego Podsumowanie 2 Jak mo(cid:285)esz stworzy(cid:202) (cid:283)ród(cid:239)o dochodu pasywnego Wprowadzenie Historia Pabla i Bruna Czym jest dochód pasywny? Czas i pieni(cid:200)dze Kwadrant przep(cid:239)ywu pieni(cid:218)dzy Roberta Kiyosakiego Dochody w marketingu sieciowym Podsumowanie 9 13 14 15 15 16 18 24 27 42 45 50 53 53 54 66 71 78 90 98 Kup książkęPoleć książkę 6 MLM. Profesjonalny marketing sieciowy 3 Sta(cid:241) si(cid:218) liderem sieci i zacznij odnosi(cid:202) sukcesy Wprowadzenie Dlaczego najbogatsi ludzie na (cid:258)wiecie buduj(cid:200) sieci? Sieci handlowe dominuj(cid:200) Pot(cid:218)ga d(cid:283)wigni Kto odnosi najwi(cid:218)ksze sukcesy w biznesie? Ukryta moc pozytywnego my(cid:258)lenia Mistrzostwo w zadawaniu pyta(cid:241) Sekrety rozwoju osobistego Je(cid:258)li masz wystarczaj(cid:200)co mocne DLACZEGO, znajdziesz ka(cid:285)de JAK Krystalicznie przejrzysta lista celów Ziemia Diamentów w Polsce Zacznij lata(cid:202) z or(cid:239)ami Najlepszy czas na dzia(cid:239)anie jest Teraz! Co determinuje Twoj(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202)? Pot(cid:218)ga samodyscypliny Sekrety skutecznych prezentacji Spójno(cid:258)(cid:202) wewn(cid:218)trzna, czyli przycisk Turbo w biznesie To, co robisz, jest wzorem wykutym w skale Jak si(cid:218) zorganizowa(cid:202), aby pracowa(cid:202) efektywnie? Lider MLM jest mistrzem budowania relacji Pot(cid:218)ga dominuj(cid:200)cej my(cid:258)li Zadbaj o swój pojazd Jak mocne s(cid:200) Twoje fundamenty? Podsumowanie 4 Narz(cid:218)dzia pracy profesjonalnego lidera sieci Wprowadzenie Lider MLM — ukryty wewn(cid:200)trz Ciebie Znaczenie narz(cid:218)dzi w pracy lidera sieci Jak skutecznie zacz(cid:200)(cid:202) — czyli 7 pierwszych kroków Lista kontaktów — z(cid:239)oto biznesu Prezentacja podstawowa Praca z wykorzystaniem internetu Profesjonalna obecno(cid:258)(cid:202) w Internecie 99 99 100 101 102 103 109 111 114 121 122 124 127 130 133 135 137 139 143 145 150 153 156 158 161 163 163 164 168 174 179 184 185 188 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 7 Profesjonalne szkolenie Znaczenie systemów Kreowanie wizerunku poprzez profesjonalny design Podsumowanie 5 Spo(cid:239)eczne znaczenie marketingu sieciowego Wprowadzenie Etyka w profesjonalnym marketingu sieciowym Warto(cid:258)ci w(cid:258)ród liderów marketingu sieciowego Marketing sieciowy a problem bezrobocia Marketing sieciowy a kryzys gospodarczy Sposób na sukces w biznesie w niepewnych czasach Podsumowanie 6 Perspektywy rozwoju MLM w przysz(cid:239)o(cid:258)ci Wprowadzenie Styl (cid:285)ycia dzi(cid:218)ki profesjonalnemu marketingowi sieciowemu MLM za kilka i kilkana(cid:258)cie lat Faza Shakeout Pierwsza i jedyna szansa Motywy i korzy(cid:258)ci wynikaj(cid:200)ce z profesjonalnej dzia(cid:239)alno(cid:258)ci w marketingu sieciowym Zako(cid:241)czenie Spotkaj si(cid:218) z autorem! 193 196 198 203 205 205 205 207 209 211 212 213 215 215 215 217 218 220 225 251 252 Kup książkęPoleć książkę 8 MLM. Profesjonalny marketing sieciowy Kup książkęPoleć książkę Sta(cid:241) si(cid:218) liderem sieci i zacznij odnosi(cid:202) sukcesy 3 Powodem, dla którego tak niewielu ludzi odnosi sukces, jest to, (cid:285)e nikt nie wymy(cid:258)li(cid:239) jeszcze sposobu umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cego siedzenie i jednoczesne (cid:258)lizganie si(cid:218) w gór(cid:218) — W. Clement Stone Wprowadzenie Wspó(cid:239)czesny (cid:258)wiat potrzebuje prawdziwych liderów. Tylko kim tak naprawd(cid:218) jest lider? Jak(cid:200) osobowo(cid:258)(cid:202) powinna mie(cid:202) taka osoba? Które cechy, zdolno(cid:258)ci i umiej(cid:218)tno(cid:258)ci s(cid:200) niezb(cid:218)dne, aby przewodzi(cid:202) innym? Obserwuj(cid:200)c cho(cid:202)by wydarzenia polityczne w naszym kraju, nietrudno zauwa(cid:285)y(cid:202), (cid:285)e Polska cierpi na deficyt osób, które potrafi(cid:200) przewodzi(cid:202). W marketingu sieciowym nie ma kadry zarz(cid:200)dzaj(cid:200)cej. Nie znajdziesz tutaj kierowników, prze(cid:239)o(cid:285)onych czy te(cid:285) menad(cid:285)erów w tradycyjnym tego s(cid:239)owa znaczeniu. W MLM nie ma ludzi od wydawania polece(cid:241) innym. Nie ma grupy osób, które dyryguj(cid:200) i zarz(cid:200)dzaj(cid:200) innymi. Dla lu- dzi z zewn(cid:200)trz, którzy na przyk(cid:239)ad przez wiele lat pracowali na etatach w du(cid:285)ych korporacjach — taka sytuacja wydaje si(cid:218) co najmniej dziwna. W profesjonalnym marketingu sieciowym nie ma szefa — s(cid:200) nato- miast liderzy. Zasada dzia(cid:239)ania jest tutaj bardzo prosta: w tradycyjnym biznesie szef — wydaje polecenia, w marketingu sieciowym natomiast Kup książkęPoleć książkę 100 MLM. Profesjonalny marketing sieciowy lider — inspiruje do dzia(cid:239)ania. Rozwój ka(cid:285)dej struktury w marketin- gu wielopoziomowym jest uzale(cid:285)niony od jako(cid:258)ci pracy, rzetelno(cid:258)ci czo(cid:239)owych liderów. Im lepszym jeste(cid:258) liderem, im lepszy dajesz przy- k(cid:239)ad innym, tym wi(cid:218)ksze osi(cid:200)gasz rezultaty. Je(cid:285)eli my(cid:258)lisz o stworzeniu trwa(cid:239)ego i przynosz(cid:200)cego wysokie, co- miesi(cid:218)czne dochody biznesu, musisz skupi(cid:202) si(cid:218) w pierwszej kolejno- (cid:258)ci na rozwoju osobistym. Musisz by(cid:202) osob(cid:200), z której inni b(cid:218)d(cid:200) bra(cid:202) przyk(cid:239)ad. Zapomnij o sobie, o tym, co Ty chcesz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202), skup si(cid:218) raczej na tym, aby pomóc zrealizowa(cid:202) zamierzenia ludziom w Twojej organizacji. Im wi(cid:218)ksze sukcesy osi(cid:200)gn(cid:200) Twoi dystrybutorzy, tym sa- mym i Ty uzyskasz wi(cid:218)ksz(cid:200) gratyfikacj(cid:218). Marketing sieciowy to biznes ludzi. Nie polega to tylko na ci(cid:200)g(cid:239)ym podpisywaniu kolejnych umów z nowymi osobami. Aby zbudowa(cid:202) wielotysi(cid:218)czn(cid:200) sie(cid:202) w kraju i za granic(cid:200), trzeba zobaczy(cid:202) szerszy obraz i skupi(cid:202) si(cid:218) na pomaganiu in- nym oraz dostrzeganiu ich potrzeb. Najwa(cid:285)niejsze jednak, (cid:285)e musisz sta(cid:202) si(cid:218) liderem. Tylko wtedy b(cid:218)dziesz móg(cid:239) poci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) za sob(cid:200) innych oraz uzyska(cid:202) ich zaanga(cid:285)owanie we wspóln(cid:200) wizj(cid:218) biznesu. Rozwija- nie swojego charakteru oraz kompetencji to pewien proces. W tym rozdziale poznasz wszystkie najwa(cid:285)niejsze zasady i metody dzia(cid:239)ania, które pozwol(cid:200) Ci zacz(cid:200)(cid:202) dawa(cid:202) dobry przyk(cid:239)ad innym oraz zwi(cid:218)kszy(cid:202) poziom Twojej osobistej charyzmy. Pami(cid:218)taj, bez ludzi czynu (cid:258)wiat by(cid:239)by tylko szarym pustkowiem, dlatego zapraszam do dalszej lektury! Dlaczego najbogatsi ludzie na (cid:258)wiecie buduj(cid:200) sieci? Spójrz na (cid:258)wiat wokó(cid:239) Ciebie. W ci(cid:200)gu ostatnich kilkunastu lat wiele si(cid:218) zmieni(cid:239)o w sferze gospodarczej. Zauwa(cid:285), (cid:285)e sprzeda(cid:285) i handel zo- sta(cid:239)y zdominowane przez du(cid:285)e, mi(cid:218)dzynarodowe koncerny dzia(cid:239)aj(cid:200)ce na zasadzie sieci. Zwró(cid:202) uwag(cid:218) na przyk(cid:239)ad na to, gdzie t(cid:239)umy kupuj(cid:200) (cid:285)ywno(cid:258)(cid:202). Wielkie supermarkety i hipermarkety kontroluj(cid:200) ten rynek. S(cid:200) to najcz(cid:218)(cid:258)ciej pot(cid:218)(cid:285)ne mi(cid:218)dzynarodowe spó(cid:239)ki. W obliczu ich si(cid:239)y ma(cid:239)e osiedlowe sklepy nie maj(cid:200) (cid:285)adnych szans, zgarniaj(cid:200) jedynie okru- chy ze sto(cid:239)u. O przewadze supermarketów decyduje kilka czynników. Kup książkęPoleć książkę Sta(cid:241) si(cid:218) liderem sieci i zacznij odnosi(cid:202) sukcesy 101 Przede wszystkim znana i rozpoznawalna przez wszystkich marka, w której promocj(cid:218) pompowane s(cid:200) ci(cid:200)gle pot(cid:218)(cid:285)ne pieni(cid:200)dze. Sieciowe markety mog(cid:200) konkurowa(cid:202) te(cid:285) cen(cid:200), poniewa(cid:285) w negocjacjach z do- stawcami maj(cid:200) ten argument, (cid:285)e kupuj(cid:200) towar w gigantycznych ilo- (cid:258)ciach. Równie(cid:285) biznesy dzia(cid:239)aj(cid:200)ce na zasadzie franczyzy maj(cid:200) ogrom- n(cid:200) przewag(cid:218) nad firmami, które dzia(cid:239)aj(cid:200) w pojedynk(cid:218), pisa(cid:239)em o tym ju(cid:285) wcze(cid:258)niej. Firm dzia(cid:239)aj(cid:200)cych na takiej zasadzie jest naprawd(cid:218) mnóstwo, wejd(cid:283) na stron(cid:218) http://franchising.pl i kliknij zak(cid:239)adk(cid:218) „Ka- talog Franczyz”, aby si(cid:218) przekona(cid:202), ile tego typu biznesów jest wokó(cid:239) Ciebie. Sprzedawany produkt ma oczywi(cid:258)cie znaczenie, jednak o osta- tecznym sukcesie decyduje si(cid:239)a d(cid:283)wigni, jak(cid:200) daje sie(cid:202). Zauwa(cid:285), (cid:285)e sa- mo wynalezienie komputera by(cid:239)o du(cid:285)ym krokiem naprzód, ale dopiero po(cid:239)(cid:200)czenie komputerów w sie(cid:202) sta(cid:239)o si(cid:218) (cid:283)ród(cid:239)em ich pot(cid:218)gi oraz spo- wodowa(cid:239)o ich popularyzacj(cid:218). Bardzo podobnie sprawa ma si(cid:218) z telewi- zj(cid:200). Dzi(cid:218)ki sieci telewizyjnej pojedyncza informacja mo(cid:285)e natychmiast dotrze(cid:202) do milionów ludzi. Telefonia komórkowa jest nast(cid:218)pnym przy- k(cid:239)adem pot(cid:218)gi, jak(cid:200) daje sie(cid:202). Zauwa(cid:285), (cid:285)e samo wynalezienie (cid:285)arówki nie by(cid:239)oby wiele warte, gdyby nie sie(cid:202) elektryczna w ka(cid:285)dym domu. Sieci handlowe dominuj(cid:200) Okazuje si(cid:218), (cid:285)e najbogatsi ludzie na (cid:258)wiecie s(cid:200) w(cid:239)a(cid:258)cicielami sieci. Na przyk(cid:239)ad obecnie najbogatszym cz(cid:239)owiekiem (cid:258)wiata wed(cid:239)ug rankingu magazynu „Forbes” jest Carlos Slim Helu — przedsi(cid:218)biorca teleko- munikacyjny z Meksyku. Jego maj(cid:200)tek to ponad 60 miliardów dolarów (przypominam tylko, (cid:285)e miliard to tysi(cid:200)c milionów). Nasz (cid:258)wiat nie jest (cid:258)wiatem niedostatku, jest (cid:258)wiatem wielkiego bogactwa, z tym (cid:285)e te pie- ni(cid:200)dze s(cid:200) w posiadaniu ludzi, którzy s(cid:200) w(cid:239)a(cid:258)cicielami sieci. Ogromna cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) ludzi, których znamy, nie zdaje sobie na przyk(cid:239)ad sprawy, (cid:285)e wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) koncernów, w których robi(cid:200) zakupy, ma zagra- nicznych w(cid:239)a(cid:258)cicieli, cho(cid:202) mog(cid:200) mie(cid:202) polskie nazwy. Na przyk(cid:239)ad po- pularna u nas sie(cid:202) sklepów „Biedronka” jest w(cid:239)asno(cid:258)ci(cid:200) spó(cid:239)ki Jeronimo Martins Dystrybucja, której w(cid:239)a(cid:258)cicielem jest portugalskie konsorcjum Kup książkęPoleć książkę 102 MLM. Profesjonalny marketing sieciowy Jerónimo Martins, gdzie g(cid:239)ównym udzia(cid:239)owcem jest rodzina Soares dos Santos. Rodzina ta dzi(cid:218)ki ekspansji sieci w Polsce powi(cid:218)kszy(cid:239)a ostatnio swój maj(cid:200)tek do ponad 4 miliardów euro. „Biedronka” to tyl- ko nazwa, znak handlowy, promowana marka, a wi(cid:218)c obrazek, który ma wzbudza(cid:202) u nas okre(cid:258)lone skojarzenia. Robi(cid:200)c zakupy, robimy tak naprawd(cid:218) interesy ze spó(cid:239)k(cid:200) Jerónimo Martins Dystrybucja. Podob- nych przyk(cid:239)adów mo(cid:285)na by wymienia(cid:202) jeszcze ca(cid:239)kiem sporo. Jak to powiedzia(cid:239) Robert Kiyosaki — najbogatsi ludzie na (cid:258)wiecie buduj(cid:200) sieci, pozostali przygotowywani s(cid:200) do szukania pracy. Dzia(cid:239)aj(cid:200)c w marketingu sieciowym, zyskujesz przewag(cid:218) i si(cid:239)(cid:218), jak(cid:200) zapewnia sie(cid:202). Rozpoczynaj(cid:200)c wspó(cid:239)prac(cid:218) z grup(cid:200), która ma wypraco- wany system pracy, Twoje szanse na sukces rosn(cid:200). Liderzy nie dzia(cid:239)aj(cid:200) w pojedynk(cid:218), ale potrafi(cid:200) wspó(cid:239)pracowa(cid:202) z innymi. Pot(cid:218)ga d(cid:283)wigni Zasada d(cid:283)wigni polega na tym, aby mniejszym nak(cid:239)adem si(cid:239) i (cid:258)rodków osi(cid:200)ga(cid:202) wi(cid:218)kszy efekt. Z efektem d(cid:283)wigni mamy do czynienia w wielu sferach naszego (cid:285)ycia. Na przyk(cid:239)ad w staro(cid:285)ytno(cid:258)ci zastosowano d(cid:283)wi- gni(cid:218), jak(cid:200) by(cid:239)o zaprz(cid:218)ganie zwierz(cid:200)t do uprawy roli. Dzi(cid:218)ki temu (cid:239)a- twiej i mniejszym nak(cid:239)adem si(cid:239) mo(cid:285)na by(cid:239)o osi(cid:200)ga(cid:202) (cid:258)wietne rezultaty w rolnictwie. Podobn(cid:200) d(cid:283)wigni(cid:218) dzisiaj stanowi(cid:200) na przyk(cid:239)ad — sa- mochód, samolot, telefon komórkowy, internet, poniewa(cid:285) zapewniaj(cid:200) szybsz(cid:200) i (cid:239)atwiejsz(cid:200) realizacj(cid:218) zada(cid:241). Wyobra(cid:283) sobie min(cid:218) rolnika, któ- ry pracuje na swojej ziemi przy pomocy sierpa, a obok na s(cid:200)siednim polu jego kolega zbiera plony kombajnem. W tym konkretnym przy- padku kombajn jest form(cid:200) d(cid:283)wigni, bo pozwala w ci(cid:200)gu jednej godzi- ny wykona(cid:202) t(cid:218) sam(cid:200) prac(cid:218), która przy pomocy sierpa by(cid:239)aby wykony- wana przez co najmniej tydzie(cid:241). W dzisiejszym (cid:258)wiecie ma(cid:239)e jednoosobowe firmy s(cid:200) deklasowane przez zgrane zespo(cid:239)y. Je(cid:258)li jeste(cid:258) sam, to zdany jeste(cid:258) tylko na w(cid:239)asne umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i wiedz(cid:218). Gdy pracujesz razem z zespo(cid:239)em, mo(cid:285)esz ko- rzysta(cid:202) ze wsparcia ludzi maj(cid:200)cych podobny sposób my(cid:258)lenia co Ty, Kup książkęPoleć książkę Sta(cid:241) si(cid:218) liderem sieci i zacznij odnosi(cid:202) sukcesy 103 pojawia si(cid:218) wtedy efekt synergii. W marketingu sieciowym si(cid:239)a d(cid:283)wi- gni ujawnia si(cid:218) we wspólnym dzia(cid:239)aniu, aby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) zamierzone re- zultaty. Dlatego tak wa(cid:285)na jest wspó(cid:239)praca, gdy(cid:285) zapewnia ona szyb- sz(cid:200) realizacj(cid:218) zamierze(cid:241). Spójrz teraz na rysunek 3.1. Rysunek 3.1. Pot(cid:218)ga d(cid:283)wigni w marketingu sieciowym O wiele (cid:239)atwiej osi(cid:200)gniesz sukces w MLM, gdy zaczniesz dzia(cid:239)a(cid:202) ra- zem ze (cid:258)wietnym zespo(cid:239)em. Szczególnie istotna jest Twoja linia spon- sorska (a wi(cid:218)c osoba, z któr(cid:200) masz podpisan(cid:200) umow(cid:218) dystrybutorsk(cid:200), oraz liderzy, u których jeste(cid:258) w grupie). Maj(cid:200)c dobrego sponsora, b(cid:218)- dziesz móg(cid:239) korzysta(cid:202) z jego wiedzy, do(cid:258)wiadczenia i pomocy. To po- zwoli Ci wielokrotnie szybciej uzyskiwa(cid:202) finansowe rezultaty, których pragniesz. Wielu ludzi zmaga si(cid:218) z rozwojem swojego biznesu, ponie- wa(cid:285) nie rozumiej(cid:200) oni pot(cid:218)gi i si(cid:239)y, jak(cid:200) daje d(cid:283)wignia. Ty wykorzy- staj t(cid:218) wiedz(cid:218) i sta(cid:241) si(cid:218) aktywnym cz(cid:239)onkiem silnego, zorientowanego na wyniki zespo(cid:239)u — oto najlepsza wskazówka. Kto odnosi najwi(cid:218)ksze sukcesy w biznesie? Zaczynasz w(cid:239)a(cid:258)nie czyta(cid:202) jeden z najwa(cid:285)niejszych fragmentów tej ksi(cid:200)(cid:285)- ki. Za chwil(cid:218) odkryjesz mnóstwo ciekawych pomys(cid:239)ów, przyk(cid:239)adów Kup książkęPoleć książkę 104 MLM. Profesjonalny marketing sieciowy i rozwi(cid:200)za(cid:241), które mog(cid:200) przyczyni(cid:202) si(cid:218) do rozwoju Twojego biznesu w marketingu sieciowym. Oczywi(cid:258)cie pod warunkiem (cid:285)e je zastosujesz. Najwa(cid:285)niejsze pytanie, na które znajdziesz odpowied(cid:283), b(cid:218)dzie doty- czy(cid:239)o tego — kto odnosi najwi(cid:218)ksze sukcesy w biznesie MLM? Do- wiesz si(cid:218), kim s(cid:200) tak naprawd(cid:218) liderzy i jakie maj(cid:200) nawyki skuteczne- go dzia(cid:239)ania. Szybko zauwa(cid:285)ysz, (cid:285)e nawet drobne zmiany w sposobie formu(cid:239)owania pyta(cid:241) mog(cid:200) da(cid:202) ogromn(cid:200) ró(cid:285)nic(cid:218) w kontaktach z innymi lud(cid:283)mi. Dzi(cid:218)ki dalszej lekturze b(cid:218)dziesz mia(cid:239) dost(cid:218)p do samej esencji wiedzy p(cid:239)yn(cid:200)cej z praktycznego do(cid:258)wiadczenia. A to przecie(cid:285) prak- tyczne wskazówki s(cid:200) najcenniejsze w ka(cid:285)dym biznesie. Mam racj(cid:218)? Wspania(cid:239)e czasy wielkich mo(cid:285)liwo(cid:258)ci (cid:191)yjemy obecnie w najwspanialszym okresie historii (cid:258)wiata. Jeszcze nigdy nie by(cid:239)o tyle mo(cid:285)liwo(cid:258)ci rozwoju, ile mamy obecnie. Gdy spoj- rzymy na karty historii naszego kraju, to szybko zauwa(cid:285)ymy, (cid:285)e dotych- czas przeci(cid:218)tna osoba nigdy nie mog(cid:239)a (cid:258)ni(cid:202) o zmianie swojej sytuacji. Innymi s(cid:239)owy, wszystko zale(cid:285)a(cid:239)o od tego, w jakiej rodzinie i klasie spo- (cid:239)ecznej si(cid:218) urodzi(cid:239)e(cid:258). We wspó(cid:239)czesnym (cid:258)wiecie masz du(cid:285)o wi(cid:218)ksz(cid:200) kontrol(cid:218) nad sterem swojego (cid:285)ycia. Twoje dzia(cid:239)ania wp(cid:239)ywaj(cid:200) na re- zultaty, które uzyskujesz. Istnieje oczywi(cid:258)cie wiele wyzwa(cid:241), nie (cid:285)yjemy w (cid:258)wiecie powszech- nej rado(cid:258)ci i dobrobytu. Nie wszystko jest we w(cid:239)a(cid:258)ciwy sposób pouk(cid:239)a- dane. Na przyk(cid:239)ad, w momencie gdy pisz(cid:218) ten tekst, Egipt i Tunezja pogr(cid:200)(cid:285)one s(cid:200) w zamieszkach. Niedawno w Rosji dosz(cid:239)o do zamachów. Polska arena polityczna zacz(cid:218)(cid:239)a przypomina(cid:202) wyzwiska i zaczepki dzie- ci z piaskownicy, a przepisy prawne w wielu aspektach porówna(cid:202) mo- (cid:285)emy do pe(cid:239)nego pu(cid:239)apek labiryntu, w którym ukrywa si(cid:218) Minotaur. Jazda samochodem po naszych kr(cid:218)tych drogach i wybojach przypo- mina czasami bardziej szukanie asfaltu ni(cid:285) omijanie dziur. Podobnych przyk(cid:239)adów mo(cid:285)na by poda(cid:202) jeszcze du(cid:285)o. Wiele osób powtarza, aby wróci(cid:202) do „normalno(cid:258)ci”. Tylko czym tak naprawd(cid:218) jest ta „normalno(cid:258)(cid:202)”, kiedy w czasie ca(cid:239)ej historii (cid:258)wiata by(cid:239)o „normalnie”. Odpowied(cid:283) jest jasna i prosta — nigdy tak nie by- Kup książkęPoleć książkę Sta(cid:241) si(cid:218) liderem sieci i zacznij odnosi(cid:202) sukcesy 105 (cid:239)o. Zawsze pojawia(cid:239)y si(cid:218) i b(cid:218)d(cid:200) si(cid:218) pojawia(cid:202) ró(cid:285)ne problemy spo(cid:239)ecz- no-gospodarcze na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie. Jednak jak dot(cid:200)d nigdy nie by(cid:239)o tylu mo(cid:285)liwo(cid:258)ci dla przeci(cid:218)tnej osoby, aby ruszy(cid:202) z miejsca i pój(cid:258)(cid:202) naprzód pod ka(cid:285)dym wzgl(cid:218)dem, tak aby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) obrane, (cid:285)yciowe cele. Je(cid:258)li uwa(cid:285)asz, (cid:285)e dzisiaj jest (cid:283)le, to w jakich czasach w takim razie chcia(cid:239)by(cid:258) (cid:285)y(cid:202)? 1. W (cid:258)redniowieczu. 2. W czasach feudalnych. 3. Podczas rozbiorów Polski. 4. W czasie pierwszej wojny (cid:258)wiatowej. 5. W dwudziestoleciu mi(cid:218)dzywojennym. 6. W czasie drugiej wojny (cid:258)wiatowej. 7. Podczas rz(cid:200)dów partii komunistycznej. Czy naprawd(cid:218) wydaje Ci si(cid:218), (cid:285)e wcze(cid:258)niej by(cid:239)o du(cid:285)o lepiej? (cid:165)wiat nigdy nie by(cid:239) spokojnym miejscem. Fakty s(cid:200) takie, (cid:285)e pomimo wielu utrudnie(cid:241) i wyzwa(cid:241) to w(cid:239)a(cid:258)nie w XXI wieku mo(cid:285)esz w pe(cid:239)ni zrealizo- wa(cid:202) swój ukryty potencja(cid:239). Liderzy to osoby, które nie koncentruj(cid:200) ani chwili swojej uwagi na przeszkodach, ale dbaj(cid:200) o to, aby mie(cid:202) ci(cid:200)gle w swoim umy(cid:258)le wyra(cid:283)ny obraz mo(cid:285)liwo(cid:258)ci oraz okazji, które ka(cid:285)de- go dnia si(cid:218) pojawiaj(cid:200). Nasz subiektywny obraz rzeczywisto(cid:258)ci uzale(cid:285)- niony jest od tego, na czym koncentrujemy swoj(cid:200) uwag(cid:218). Lider zaw- sze szuka pozytywnych aspektów ka(cid:285)dej sytuacji. Prawdziwa historia Znam pewn(cid:200) ciekaw(cid:200) i jednocze(cid:258)nie prawdziw(cid:200) histori(cid:218) firmy zajmu- j(cid:200)cej si(cid:218) produkcj(cid:200) i sprzeda(cid:285)(cid:200) butów. Otó(cid:285) wys(cid:239)ali oni pewnego dnia swojego przedstawiciela do jednego z krajów Afryki, aby zbada(cid:239) on tamtejszy rynek. Chodzi(cid:239)o przede wszystkim o ocen(cid:218), czy jest szansa, aby rozwin(cid:200)(cid:202) tam swoj(cid:200) dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) zwi(cid:200)zan(cid:200) z dostarczaniem obuwia. Przedstawiciel wróci(cid:239) do siedziby firmy po kilku tygodniach swoich ba- da(cid:241) i ze spuszczon(cid:200) g(cid:239)ow(cid:200) i grymasem na ustach stwierdzi(cid:239), (cid:285)e tamten Kup książkęPoleć książkę 106 MLM. Profesjonalny marketing sieciowy rynek nie ma przysz(cid:239)o(cid:258)ci, poniewa(cid:285) nikt nie chodzi w butach. Up(cid:239)yn(cid:218)- (cid:239)o troch(cid:218) czasu i wspomniana firma wys(cid:239)a(cid:239)a raz jeszcze innego przed- stawiciela do tego samego kraju w Afryce. Gdy ten wróci(cid:239) ze swojej wyprawy, natychmiast za(cid:285)(cid:200)da(cid:239) spotkania z prezesem firmy. Wszed(cid:239) do gabinetu prezesa pr(cid:218)(cid:285)nym krokiem i z u(cid:258)miechem na ustach oraz b(cid:239)yskiem w oku stwierdzi(cid:239): „Afryka to strza(cid:239) w dziesi(cid:200)tk(cid:218)! Zbijemy fortun(cid:218), rozwijaj(cid:200)c tam dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202)! Nikt tam jeszcze nie ma butów!”. Punkt widzenia zale(cid:285)y zawsze od punktu, z którego patrzymy. Spo- sób postrzegania oraz oceny pewnych spraw przez dwie osoby mo(cid:285)e by(cid:202) diametralnie ró(cid:285)ny. Dzia(cid:239)aj(cid:200)c w marketingu sieciowym, zauwa- (cid:285)y(cid:239)em, (cid:285)e ludzie dziel(cid:200) si(cid:218) w tym zakresie generalnie na dwie katego- rie. Jedni widz(cid:200) okazje, natomiast drudzy widz(cid:200) problemy. Je(cid:258)li chcesz sta(cid:202) si(cid:218) liderem, musisz mie(cid:202) zdolno(cid:258)(cid:202) pozytywnego patrzenia na ota- czaj(cid:200)c(cid:200) Ci(cid:218) rzeczywisto(cid:258)(cid:202). Lider zawsze widzi, (cid:285)e szklanka jest w po- (cid:239)owie pe(cid:239)na, a nie w po(cid:239)owie pusta. Zachowaj realn(cid:200) percepcj(cid:218) rze- czywisto(cid:258)ci, ale wypracuj jednocze(cid:258)nie pozytywne nastawienie. Nie pozwól sobie na wymówki. Przyk(cid:239)adów nie trzeba szuka(cid:202) daleko Kilka tygodni temu zadzwoni(cid:239) do mnie mój dobry kolega Marek Zu- bilewicz. Marek jest jednym z liderów naszego zespo(cid:239)u MLM. Gdy dzwoni(cid:239) do mnie wtedy, by(cid:239) bardzo podekscytowany i poruszony. Ogl(cid:200)- da(cid:239) w(cid:239)a(cid:258)nie mecz pi(cid:239)ki r(cid:218)cznej. Reprezentacja Polski gra(cid:239)a przeciwko innej dru(cid:285)ynie. Gwiazd(cid:200) wieczoru okaza(cid:239) si(cid:218) polski szczypiornista Ka- rol Bielecki, graj(cid:200)cy na pozycji lewego rozgrywaj(cid:200)cego. Mi(cid:218)dzy inny- mi dzi(cid:218)ki jego grze polski zespó(cid:239) zwyci(cid:218)(cid:285)y(cid:239) tego dnia i awansowa(cid:239) do dalszych rozgrywek. Nie by(cid:239)oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, (cid:285)e Karol Bielecki kilka miesi(cid:218)cy wcze(cid:258)niej dozna(cid:239) powa(cid:285)nej kontuzji lewego oka podczas feralnego meczu z Chorwacj(cid:200). Pomimo skomplikowanej operacji lekarzom nie uda(cid:239)o si(cid:218) uratowa(cid:202) oka. Wiele osób w podobnej sytuacji prawdopodobnie ca(cid:239)kowicie by si(cid:218) za(cid:239)ama(cid:239)o. Zobacz, co powiedzia(cid:239) Karol w wywiadzie dla Polskiego Radia kil- ka dni po dramatycznym wypadku: Kup książkęPoleć książkę Sta(cid:241) si(cid:218) liderem sieci i zacznij odnosi(cid:202) sukcesy 107 No niestety nagle si(cid:218) urwa(cid:239)o wszystko i trzeba b(cid:218)dzie robi(cid:202) jakie(cid:258) inne rzeczy. Ale jestem nastawiony optymistycznie. Co by si(cid:218) nie dzia(cid:239)o, dam rad(cid:218). To tylko oko, tak (cid:285)e jeszcze du(cid:285)o przede mn(cid:200). Oto inna jego wypowied(cid:283): Przecie(cid:285) ja tylko nie mam oka, ale jestem zdrowy i (cid:285)yj(cid:218) dalej, normalnie chodz(cid:218), mówi(cid:218) i tylko gorzej widz(cid:218). Mo(cid:285)e to, co mnie czeka teraz, b(cid:218)dzie ciekawsze od kariery sportowej. Pomimo tego wypadku Karol Bielecki potrafi(cid:239) wróci(cid:202) do gry po to, aby odnosi(cid:202) jeszcze wi(cid:218)ksze sukcesy w sporcie ni(cid:285) do tej pory. Jest to wspania(cid:239)y przyk(cid:239)ad hartu ducha, odwagi oraz pozytywnego podej(cid:258)cia. Powinni(cid:258)my bra(cid:202) z niego przyk(cid:239)ad. Tak post(cid:218)puj(cid:200) prawdziwi liderzy. Nie szukaj(cid:200) wymówek i nie trac(cid:200) czasu na narzekanie, ale przyjmuj(cid:200) rzeczywisto(cid:258)(cid:202) tak(cid:200), jaka jest, i ruszaj(cid:200) do dzia(cid:239)ania. Tamtego wieczo- ru, gdy rozmawia(cid:239)em z Markiem Zubilewiczem przez telefon — Ka- rol Bielecki okaza(cid:239) si(cid:218) najlepszym graczem w dru(cid:285)ynie pomimo tego, (cid:285)e widzia(cid:239) tylko na jedno oko, a na drugim mia(cid:239) przez ca(cid:239)y czas za(cid:239)o- (cid:285)one plastikowe okulary ochronne. Wszyscy gdzie(cid:258) wokó(cid:239) siebie mamy ludzi, którzy narzekaj(cid:200). Jedni twierdz(cid:200), (cid:285)e nie maj(cid:200) wykszta(cid:239)cenia, inni, (cid:285)e s(cid:200) za bardzo wykszta(cid:239)ceni. Niektórzy narzekaj(cid:200), (cid:285)e s(cid:200) ju(cid:285) za starzy, aby cokolwiek robi(cid:202), a inni mówi(cid:200), (cid:285)e s(cid:200) za m(cid:239)odzi. Jeszcze inne osoby twierdz(cid:200), (cid:285)e brakuje im czasu, a z drugiej strony mamy rzesz(cid:218) ludzi, którzy narzekaj(cid:200) na brak zaj(cid:218)cia. Przyk(cid:239)ady mo(cid:285)na by mno(cid:285)y(cid:202) w niesko(cid:241)czono(cid:258)(cid:202). To, do czego d(cid:200)(cid:285)(cid:218), to stwierdzenie, (cid:285)e liderzy nigdy nie koncentruj(cid:200) si(cid:218) na czynni- kach ograniczaj(cid:200)cych. Umys(cid:239) lidera jest dos(cid:239)ownie jak laser skoncen- trowany na osi(cid:200)gni(cid:218)ciu zamierzonych rezultatów oraz na wykonywa- niu poszczególnych, ma(cid:239)ych, codziennych kroków prowadz(cid:200)cych do du(cid:285)ego celu. Po prostu skup si(cid:218)… (cid:191)yjemy w epoce informacji. Jeszcze kilkadziesi(cid:200)t lat temu dost(cid:218)p do wiedzy by(cid:239) ograniczony. Aby uzyska(cid:202) okre(cid:258)lone informacje, niezb(cid:218)d- ne by(cid:239)o si(cid:218)ganie do encyklopedii lub spacer do biblioteki. Obecnie Kup książkęPoleć książkę 108 MLM. Profesjonalny marketing sieciowy internet oraz (cid:258)rodki masowego przekazu zmieni(cid:239)y ca(cid:239)kowicie sytuacj(cid:218). Aby zdoby(cid:202) okre(cid:258)lon(cid:200) wiedz(cid:218), cz(cid:218)sto wystarcz(cid:200) sekundy. Mamy wo- kó(cid:239) siebie przesyt informacji z ka(cid:285)dej dziedziny. Problem nie polega ju(cid:285) na braku, ale na nadmiarze. G(cid:239)ównym problemem, z jakim si(cid:218) dzi- siaj spotykamy w pracy, jest rozproszenie uwagi. Szczególnie w biz- nesie — ci(cid:200)g(cid:239)e telefony, e-maile, SMS-y, przypomnienia, informacje p(cid:239)yn(cid:200)ce z radia i telewizji wp(cid:239)ywaj(cid:200) na to, (cid:285)e nie mo(cid:285)emy skupi(cid:202) si(cid:218) przez d(cid:239)u(cid:285)szy czas na jednym konkretnym i najwa(cid:285)niejszym zadaniu, które mamy do wykonania. Stan ci(cid:200)g(cid:239)ego rozproszenia staje si(cid:218) g(cid:239)ówn(cid:200) przyczyn(cid:200) spadku naszej produktywno(cid:258)ci i mizernych efektów pracy na d(cid:239)u(cid:285)sz(cid:200) met(cid:218). Gdy nie jeste(cid:258)my skupieni, realizacja nawet prostych zada(cid:241) zajmuje bardzo du(cid:285)o czasu. Dopiero pod koniec dnia zauwa- (cid:285)amy, jak ma(cid:239)y zrobili(cid:258)my post(cid:218)p w realizacji naszych zada(cid:241). Ci(cid:200)gle jakie(cid:258) nowe informacje wybijaj(cid:200) nas z rytmu pracy. To tak, jakby(cid:258)my chcieli wybra(cid:202) si(cid:218) w d(cid:239)ug(cid:200) podró(cid:285) samochodem i zatrzymywali si(cid:218) w czasie jazdy co 5 minut na jednominutowy postój. Dlatego jedn(cid:200) z g(cid:239)ównych ró(cid:285)nic pomi(cid:218)dzy liderami maj(cid:200)cymi ogromne osi(cid:200)gni(cid:218)cia a osobami, które nie potrafi(cid:200) dzia(cid:239)a(cid:202) skutecznie, jest zdolno(cid:258)(cid:202) organi- zacji pracy, tak aby wygospodarowa(cid:202) sobie du(cid:285)e bloki czasu. Ten wy- gospodarowany czas liderzy przeznaczaj(cid:200) na realizacj(cid:218) najwa(cid:285)niej- szych zada(cid:241) i przedsi(cid:218)wzi(cid:218)(cid:202). Okazuje si(cid:218), (cid:285)e je(cid:258)li potrafimy w ciszy i spokoju popracowa(cid:202) przez dwie godziny bez zak(cid:239)óce(cid:241), to rezultat naszych dzia(cid:239)a(cid:241) mo(cid:285)e by(cid:202) wi(cid:218)kszy ni(cid:285) dwa tygodnie pracy w rozpro- szeniu. Promienie s(cid:239)oneczne nie pal(cid:200), dopóki nie s(cid:200) skupione. Najlepsi liderzy odnosz(cid:200) spektakularne sukcesy w biznesie, ponie- wa(cid:285) potrafi(cid:200) skupi(cid:202) ca(cid:239)(cid:200) swoj(cid:200) energi(cid:218) na precyzyjnie okre(cid:258)lonym ce- lu. Laser jest w pewnym sensie podobny do (cid:285)arówki, poniewa(cid:285) w obu tych urz(cid:200)dzeniach mamy do czynienia ze (cid:258)wiat(cid:239)em. Ale to laser jest w stanie ci(cid:200)(cid:202) nawet hartowan(cid:200) stal, poniewa(cid:285) ca(cid:239)a jego energia skon- centrowana jest na jednym punkcie. Podobnie przeci(cid:218)tna osoba, któ- ra wie, co dok(cid:239)adnie ma zrobi(cid:202), i koncentruje ca(cid:239)(cid:200) swoj(cid:200) energi(cid:218) na realizacji kolejnych zada(cid:241), jest w stanie osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) setki razy wi(cid:218)cej ni(cid:285) geniusz, który du(cid:285)o mówi i snuje niesamowite plany, ale nie wprowa- dza ich w (cid:285)ycie. To realizacja jest cech(cid:200) wyró(cid:285)niaj(cid:200)c(cid:200) lidera. Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II poszerzone
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: