Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00634 022693 23514667 na godz. na dobę w sumie
MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko - książka
MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2918-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Poznaj najważniejsze możliwości pakietu Microsoft Office 2010 PL

Po trzech latach od premiery rewolucyjnej wersji Office 2007 firma Microsoft udostępniła kolejną ulepszoną edycję pakietu, czyli Microsoft Office 2010. Zachowano w niej koncepcję wstążki, wprowadzoną w poprzedniej odsłonie, oferując jednocześnie wiele usprawnień przyspieszających wykonywanie standardowych zadań, takich jak formatowanie tekstu w edytorze Word czy tworzenie zaawansowanych wykresów w arkuszach Excela. Użytkownicy biurowi z pewnością docenią też liczne funkcje umożliwiające pracę zespołową, które pozwalają kilku osobom bezpiecznie i wydajnie modyfikować ten sam dokument. Członkowie zespołów projektowych, studenci i uczniowie zachwycą się możliwościami programu OneNote, który wspomaga tworzenie czytelnych notatek.

Podręcznik 'MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko' stanowi wszechstronne wprowadzenie w świat najważniejszych programów wchodzących w skład najpopularniejszego pakietu biurowego. Dzięki tej książce szybko nauczysz się pisać dokumenty w edytorze Word oraz przeprowadzać obliczenia i tworzyć wykresy w arkuszach Excela. Przygotujesz efektowne prezentacje w programie PowerPoint oraz dowiesz się, jak skutecznie zarządzać notatkami przy użyciu aplikacji OneNote. Poznasz nowe możliwości Twojego programu pocztowego i odkryjesz tajniki efektywnego zarządzania swoim terminarzem za pomocą programu Outlook. Opisom funkcji każdego z narzędzi towarzyszą liczne ćwiczenia praktyczne, które pozwolą Ci natychmiast wypróbować i utrwalić zdobytą wiedzę.

Już dziś rozpocznij samodzielną pracę z najnowszym pakietem
biurowym firmy Microsoft!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko Autor: Piotr Wróblewski ISBN: 978-83-246-2918-3 Format: 158×235, stron: 320 Poznaj najważniejsze możliwości pakietu Microsoft Office 2010 PL • Szybko rozpocznij korzystanie z narzędzi Microsoft Office 2010 PL • Poznaj najlepsze techniki wymiany danych i pracy zespołowej • Naucz się przenosić dokumenty między różnymi wersjami pakietu Office Po trzech latach od premiery rewolucyjnej wersji Office 2007 firma Microsoft udostępniła kolejną ulepszoną edycję pakietu, czyli Microsoft Office 2010. Zachowano w niej koncepcję wstążki, wprowadzoną w poprzedniej odsłonie, oferując jednocześnie wiele usprawnień przyspieszających wykonywanie standardowych zadań, takich jak formatowanie tekstu w edytorze Word czy tworzenie zaawansowanych wykresów w arkuszach Excela. Użytkownicy biurowi z pewnością docenią też liczne funkcje umożliwiające pracę zespołową, które pozwalają kilku osobom bezpiecznie i wydajnie modyfikować ten sam dokument. Członkowie zespołów projektowych, studenci i uczniowie zachwycą się możliwościami programu OneNote, który wspomaga tworzenie czytelnych notatek. Podręcznik „MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko” stanowi wszechstronne wprowadzenie w świat najważniejszych programów wchodzących w skład najpopularniejszego pakietu biurowego. Dzięki tej książce szybko nauczysz się pisać dokumenty w edytorze Word oraz przeprowadzać obliczenia i tworzyć wykresy w arkuszach Excela. Przygotujesz efektowne prezentacje w programie PowerPoint oraz dowiesz się, jak skutecznie zarządzać notatkami przy użyciu aplikacji OneNote. Poznasz nowe możliwości Twojego programu pocztowego i odkryjesz tajniki efektywnego zarządzania swoim terminarzem za pomocą programu Outlook. Opisom funkcji każdego z narzędzi towarzyszą liczne ćwiczenia praktyczne, które pozwolą Ci natychmiast wypróbować i utrwalić zdobytą wiedzę. • Instalowanie pakietu Microsoft Office • Edytowanie i formatowanie tekstu w Wordzie • Umieszczanie w dokumentach tabel, grafik, spisów treści i innych elementów • Korzystanie z edytora równań matematycznych • Używanie narzędzia do korespondencji seryjnej • Możliwości pracy zespołowej w programach pakietu Microsoft Office • Przetwarzanie i analizowanie danych za pomocą arkuszy kalkulacyjnych programu Excel • Tworzenie wykresów i przeprowadzanie symulacji w Excelu • Opracowywanie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint • Korzystanie z możliwości elektronicznego notatnika OneNote • Używanie makr i aplikacji Visual Basic for Applications w Excelu • Zabezpieczanie zawartości dokumentów pakietu Microsoft Office • Praktyczne zastosowania programów Office’a • Korzystanie z poczty elektronicznej w programie Outlook • Zarządzanie zadaniami i używanie kalendarzy Outlooka Już dziś rozpocznij samodzielną pracę z najnowszym pakietem biurowym firmy Microsoft! Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 9 Rozdziaä 1. Microsoft Office 2010 — szybki start ............................................. 13 Wersje pakietu Microsoft Office .................................................................................... 13 Instalator pakietu Microsoft Office — na co zwróciü uwagĊ? ........................................ 15 Co nowego w Microsoft Office 2010? ............................................................................ 18 CzöĈè I Microsoft Word 2010 ................................................... 21 Rozdziaä 2. Interfejs uĔytkownika pakietu Office na przykäadzie edytora Word .... 23 Ekran programu Microsoft Word i nowe funkcje jego interfejsu uĪytkownika .............. 23 Uáatwienia obsáugi w Microsoft Office .................................................................... 26 Otwieranie i zapisywanie dokumentów .......................................................................... 29 Pakiet zgodnoĞci formatu plików pakietu Microsoft Office ........................................... 31 Poznajemy funkcjonalnoĞü edytora ................................................................................ 32 Word 2010 — mapa aplikacji ................................................................................... 33 Ustawiamy opcje edytora Word ..................................................................................... 35 Tryby pracy z dokumentem i jego wielkoĞü ekranowa ................................................... 36 Drukowanie dokumentów tekstowych ............................................................................ 38 Rozdziaä 3. Formatowanie tekstów ................................................................... 43 PojĊcie akapitu i sposoby jego wyrównania wzglĊdem marginesów .............................. 45 Podwieszony akapit ........................................................................................................ 47 OdstĊpy miĊdzy akapitami i menu podrĊczne Akapit ..................................................... 47 Dzielenie wyrazów ......................................................................................................... 48 Numerowanie i punktowanie akapitów .......................................................................... 49 WyróĪnianie elementów tekstu ....................................................................................... 50 BáĊdy, báĊdy! .................................................................................................................. 52 Zastosowanie schowka Windows w edytorze ................................................................. 52 Tryby specjalne operacji wklejania ................................................................................ 53 Malarz formatów i zasady powielania formatów ............................................................ 54 Rozdziaä 4. Czcionki i style .............................................................................. 55 Czcionki i ich rozmiary .................................................................................................. 55 PowiĊkszanie lub zmniejszanie czcionki ........................................................................ 57 Nietypowe symbole w tekĞcie ........................................................................................ 58 Znaki diakrytyczne róĪnych jĊzyków ............................................................................. 59 4 MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko Sáowniki ortograficzne ................................................................................................... 59 Style ................................................................................................................................ 60 Style nowych dokumentów ............................................................................................. 63 Rozdziaä 5. Tabele i ukäad kolumnowy .............................................................. 67 Podstawowe techniki rysowania tabel ............................................................................ 67 Modyfikowanie struktury tabeli ...................................................................................... 70 Tryb wielokolumnowy (gazetowy) ................................................................................. 73 Bardzo dáugie tabele (wielostronicowe) ......................................................................... 74 Rozdziaä 6. Nagäówki, stopki i spisy (nie tylko treĈci) ....................................... 77 Podziaá dáuĪszych dokumentów na strony ...................................................................... 78 Nawigacja ................................................................................................................. 79 Wyszukiwanie i zamiana tekstu ............................................................................... 80 Stopki i nagáówki w Wordzie ......................................................................................... 81 RóĪne stopki i nagáówki dla odrĊbnych czĊĞci dokumentu ............................................ 83 Stopki i nagáówki dla zaawansowanych ......................................................................... 85 Numeracja stron dla zaawansowanych ........................................................................... 85 Numerowanie nagáówków i spis treĞci ........................................................................... 86 Przygotowanie dokumentu ....................................................................................... 86 Wstawianie spisu treĞci ............................................................................................ 88 Przypisy .......................................................................................................................... 90 Odsyáacze ....................................................................................................................... 91 Skorowidze ..................................................................................................................... 93 Rozdziaä 7. Grafika i tekst ................................................................................ 97 Wklejanie grafiki ze schowka Windows ......................................................................... 97 Zrzuty ekranu w Wordzie ............................................................................................... 98 Doáączanie gotowych plików graficznych ...................................................................... 98 Edytor graficzny programu Word ................................................................................. 102 Operacje na obiektach graficznych programu Word ..................................................... 106 Przesáanianie siĊ obiektów ..................................................................................... 106 Grupowanie ............................................................................................................ 107 Praca z polami tekstowymi ..................................................................................... 108 Ustalanie ziarnistoĞci obrazu .................................................................................. 109 Rozdziaä 8. Edytor równaþ matematycznych .................................................... 111 Praca z obiektem Równanie matematyczne .................................................................. 116 Rozdziaä 9. Korespondencja seryjna ................................................................ 117 Pierwszy list seryjny w Wordzie .................................................................................. 118 Funkcje trybu korespondencji seryjnej ......................................................................... 121 Rozdziaä 10. Word i praca zespoäowa ................................................................ 123 Podziaá publikacji na pliki ............................................................................................ 123 Przegląd i komentowanie dokumentu ........................................................................... 125 Przegląd zgáoszonych uwag przez autora ..................................................................... 127 CzöĈè II Microsoft Excel 2010 ................................................. 129 Rozdziaä 11. Podstawy obsäugi arkusza kalkulacyjnego ..................................... 131 Poznajemy arkusz kalkulacyjny ................................................................................... 131 Otwieranie i zapisywanie dokumentów ........................................................................ 133 Praca z arkuszami ......................................................................................................... 134 Spis treĈci 5 Rozdziaä 12. Wprowadzanie i formatowanie danych ........................................... 137 Formatowanie komórek ................................................................................................ 139 Operacje na komórkach ................................................................................................ 142 Selektywne kasowanie zawartoĞci komórek ................................................................. 143 Kilka zaskakujących üwiczeĔ praktycznych ................................................................. 144 Nagáówki i opisy tabel .................................................................................................. 145 Zaawansowane formatowanie komórek ....................................................................... 147 Rozdziaä 13. Formuäy w arkuszach .................................................................... 149 Nasza pierwsza formuáa w arkuszu .............................................................................. 149 Powielanie wzoru za pomocą myszy ...................................................................... 150 Powielanie wzoru z wykorzystaniem kopiowania i wklejania ............................... 151 WspóárzĊdne wzglĊdne i bezwzglĊdne ................................................................... 151 Wzory matrycowe ........................................................................................................ 153 Operatory matematyczne .............................................................................................. 153 Funkcje matematyczne w formuáach ............................................................................ 154 Biblioteka funkcji Excela ............................................................................................. 156 Formuáy dla zaawansowanych ...................................................................................... 157 Rozdziaä 14. çwiczenia praktyczne w Excelu .................................................... 161 Skáadki w dziaáalnoĞci gospodarczej ............................................................................ 161 Lokata bankowa ............................................................................................................ 163 Harmonogram spáaty kredytu bankowego .................................................................... 164 Rozdziaä 15. Excel i analiza danych .................................................................. 169 Formuáy z warunkami logicznymi ................................................................................ 169 Formatowanie warunkowe ............................................................................................ 171 Rozdziaä 16. Excel jako maäa baza danych ........................................................ 175 Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi .................................................................... 175 Sortowanie i filtrowanie ............................................................................................... 177 Skoroszyty wspóádzielone ............................................................................................ 179 Rozdziaä 17. Wykresy i symulacje ..................................................................... 183 Wykresy w Excelu ........................................................................................................ 183 Modyfikacja graficznych elementów wykresu ............................................................. 187 Rozdziaä 18. Drukowanie arkuszy ..................................................................... 189 Metody kondensowania wydruku ................................................................................. 189 Ustawienia wydruku arkusza ........................................................................................ 191 Nagáówki i stopki ......................................................................................................... 192 Opcje drukarki .............................................................................................................. 193 Rozdziaä 19. Zabezpieczanie dokumentów Excela (i nie tylko) ........................... 195 Zabezpieczanie hasáem dokumentów Excel, Word i PowerPoint ................................. 195 Zabezpieczanie hasáem notesów programu OneNote ................................................... 198 Ochrona dokumentów Excela ....................................................................................... 199 Ochrona komórek ................................................................................................... 199 Ochrona skoroszytu ................................................................................................ 201 Rozdziaä 20. Makra i aplikacje w Excelu ........................................................... 203 Do czego sáuĪą „makra”? ............................................................................................. 203 Rejestrowanie makra w Excelu .................................................................................... 204 Aplikacje w VBA w Excelu — jak to „ugryĨü”? .......................................................... 207 Krok 1.: Przykáadowe makro .................................................................................. 208 Krok 2.: Oglądamy kod VBA makra ...................................................................... 209 WstąĪka „Deweloper” ............................................................................................ 210 Organizacja makr ................................................................................................... 213 6 MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko CzöĈè III Microsoft PowerPoint 2010 ........................................ 215 Rozdziaä 21. Podstawy obsäugi programu PowerPoint ........................................ 217 Czym są prezentacje komputerowe? ............................................................................. 217 Nasza pierwsza prezentacja w PowerPoincie ............................................................... 218 RóĪne punkty spojrzenia na prezentacjĊ ....................................................................... 220 Prezentacja slajdów ...................................................................................................... 222 Prezentacje PowerPointa jako dokumenty .................................................................... 223 Drukujemy prezentacjĊ PowerPointa ............................................................................ 224 Rozdziaä 22. Modyfikujemy prezentacjö PowerPoint .......................................... 225 Dokáadanie do prezentacji nowej strony ....................................................................... 225 Szablony ukáadów slajdu w PowerPoincie ................................................................... 226 Formatowanie elementów slajdu .................................................................................. 228 Dokáadanie nowych elementów slajdu ......................................................................... 232 Wzorzec slajdu ............................................................................................................. 234 Rozdziaä 23. OĔywiamy prezentacjö w programie PowerPoint ............................. 237 PrzejĞcia i animacje ...................................................................................................... 237 Profesjonalne prezentacje — szybko i bezboleĞnie! ..................................................... 240 CzöĈè IV Microsoft OneNote 2010 ............................................ 243 Rozdziaä 24. Omówienie programu OneNote ...................................................... 245 Do czego sáuĪy program OneNote? .............................................................................. 245 Ekran gáówny programu OneNote ................................................................................ 246 Przeznaczenie programu OneNote ................................................................................ 247 Rozdziaä 25. Twój nowy notes w programie OneNote ......................................... 249 Notes prywatny lub wspóádzielony ............................................................................... 249 Rozbudowa notesu ........................................................................................................ 251 Rozdziaä 26. Edycja notatek ............................................................................. 253 Podstawowe operacje na obiektach notatek .................................................................. 254 Oznaczanie notatek sygnaturami czasu ........................................................................ 254 Formatowanie tekstu .................................................................................................... 255 Listy punktowane lub numerowane .............................................................................. 256 Grafika .......................................................................................................................... 256 Tabele ........................................................................................................................... 257 Odsyáacze ..................................................................................................................... 258 Inne obiekty w notatkach .............................................................................................. 259 Znaczniki notatek ......................................................................................................... 259 Rozdziaä 27. Notatniki w praktyce .................................................................... 261 Notatki boczne .............................................................................................................. 261 Wyszukiwanie danych .................................................................................................. 262 Interesujące funkcje programu OneNote ...................................................................... 263 CzöĈè V Microsoft Outlook 2010 ............................................. 265 Rozdziaä 28. Prezentacja programu Outlook 2010 ............................................. 267 Do czego sáuĪy program Outlook? ............................................................................... 267 Ekran gáówny Outlooka ................................................................................................ 268 Konfiguracja konta e-mail w Outlooku ........................................................................ 269 Spis treĈci 7 Konfiguracja ekranu gáównego Outlooka ..................................................................... 271 Wysyáanie i odbieranie poczty e-mail ........................................................................... 272 Foldery dodatkowe w Outlooku ................................................................................... 274 Baza kontaktów w Outlooku ........................................................................................ 276 Rozdziaä 29. Funkcje kalendarza w Outlooku .................................................... 279 Kalendarz i poczta e-mail ............................................................................................. 279 Definiowanie zdarzenia kalendarzowego ..................................................................... 280 Spotkania cykliczne ...................................................................................................... 283 Konfiguracja widoku kalendarza w Outlooku .............................................................. 284 Rozdziaä 30. Zarzñdzanie zadaniami w programie Outlook ................................. 285 Definiowanie zadaĔ ...................................................................................................... 285 Praca z listą zadaĔ ........................................................................................................ 288 Rozdziaä 31. Outlook dla zaawansowanych ....................................................... 289 Zarządzanie plikiem danych Outlooka ......................................................................... 289 Pliki PST ................................................................................................................ 289 Oczyszczanie bazy danych Outlooka ..................................................................... 290 Import i eksport poczty Outlooka ................................................................................. 291 Opcje programu Outlook .............................................................................................. 292 Skorowidz .................................................................................... 295 Rozdziaä 13. Formuäy w arkuszach JuĪ zapewne zauwaĪyáeĞ, Īe w Excelu nie napiszesz listu tak áatwo, jak w edytorze tekstów1. Nie nadaje siĊ do tego celu prawie wcale, natomiast — co postaram siĊ udo- wodniü w tym rozdziale — doskonale sobie radzi z obliczeniami. Obliczenia w arku- szu kalkulacyjnym moĪna wykonywaü za pomocą formuá, które wbudowuje siĊ do komórek. Formuáy w arkuszach są zwykáymi wzorami (matematycznymi, statystycznymi, logicznymi itp.), które komponuje siĊ przy uĪyciu myszy i kreatorów ekranowych. Nasza pierwsza formuäa w arkuszu Wykonasz teraz proste üwiczenie, w którym bĊdziemy wprowadzaü nowe elementy i testowaü nabyte umiejĊtnoĞci. Na początek utwórz prostą tabelkĊ, która bĊdzie przedmiotem naszych üwiczeĔ (rysu- nek 13.1). Rysunek 13.1. Tabela z elementami obliczeĔ — budujemy ukáad 1 Co nie oznacza, Īe jest to zabronione — pracowaáem niegdyĞ w pewnej firmie, która byáa czĊĞcią miĊdzynarodowego holdingu — jeden z zagranicznych menedĪerów miaá manierĊ wysyáania korespondencji pisanej wyáącznie w plikach Excela, które áadnie sformatowane niewiele siĊ róĪniáy od dokumentów pisanych w Wordzie. 150 CzöĈè II i Microsoft Excel 2010 Przetestuj umiejĊtnoĞci z poprzedniego rozdziaáu, np. wáącz obramowanie krawĊdzi komórek, odwróü atrybuty koloru czcionki i táa komórki. Podpowiedzi dotyczące tego, jak to zrobiü, znajdziesz na rysunku, np. wybierz czarny kolor wypeánienia ( ), ). Formatowanie komórki moĪesz zmieniü a potem okreĞl kolor czcionki jako biaáy ( wedáug swoich upodobaĔ, gdyĪ w naszym przykáadzie nie bĊdzie zbyt waĪne. W kolejnym kroku zajmiemy siĊ wbudowaniem do kolumny C formuáy matematycz- nej, której celem bĊdzie automatyczne wyliczanie iloczynu komórek w kolumnach A i B (rysunek 13.2). Nie jest to moĪe szczyt wyrafinowania, ale dobrze zilustruje podsta- wowe zasady, jakim podlega tworzenie formuá w Excelu. Rysunek 13.2. Tabela z elementami obliczeĔ — komponujemy formuáĊ Kliknij w obrĊbie komórki C2 i wpisz tam znak równa siĊ (=), naciĞnij dwa razy klawisz m (strzaáka w lewo), naciĞnij znak mnoĪenia (*) i raz klawisz m, a nastĊpnie zakoĔcz caáoĞü zadania naciĞniĊciem klawisza Enter. ZauwaĪyáeĞ, co siĊ dziaáo, gdy nacisnąáeĞ klawisz kierunkowy (m)? Wykonując tĊ czynnoĞü, powodowaáeĞ przesuwanie siĊ pulsującej ramki w danym kierunku; zaĞ po znaku = zostaáy wpisane wspóárzĊdne komórki otoczonej pulsującą ramką. Po naciĞniĊciu klawisza Enter w komórce C2 znalazáa siĊ liczba 8. Kliknij teraz w obrĊbie komórki A2, wpisz tam np. 6 i potwierdĨ klawiszem Enter. ZawartoĞü komórki C2 powinna automatycznie zmieniü siĊ na 24. Kliknij komórkĊ C2 i porównaj zawartoĞü paska formuáy — czy widzisz tam liczbĊ, czy coĞ innego? Gratulacje, wáaĞnie udaáo Ci siĊ utworzyü pierwszy automatyczny wzór w arkuszu kalkulacyjnym! Jak jednak spowodowaü, aby wzór zadziaáaá w kaĪdej komórce w kolumnie C? Oka- zuje siĊ, Īe istnieje na to kilka prostych sposobów. Powielanie wzoru za pomocñ myszy Oto najprostszy i chyba najczĊĞciej uĪywany w praktyce sposób. Chwytamy myszą za prawy dolny róg komórki, w której znajduje siĊ formuáa, i (ciągle trzymając) pociągamy ją w wybranym kierunku (najczĊĞciej w dóá), aby powieliü tam wzór w niej ukryty (rysunek 13.3). Rozdziaä 13. i Formuäy w arkuszach 151 Rysunek 13.3. Powielanie formuáy za pomocą myszy Powielanie wzoru z wykorzystaniem kopiowania i wklejania Spróbujmy teraz powieliü wzór w nieco inny sposób:  Kliknij w obrĊbie komórki C2 (ze wzorem C2=A2*B2).  NaciĞnij kombinacjĊ klawiszy Ctrl+C, aby skopiowaü wzór do Schowka.  Kliknij w obrĊbie komórki C3 i wklej tam wzór przez naciĞniĊcie kombinacji klawiszy Ctrl+V.  Kliknij w obrĊbie komórki C4 i wklej tam wzór, naciskając klawisze Ctrl+V.  Powtarzaj te czynnoĞci w kolejnych komórkach. Sam oceĔ, który sposób bardziej Ci odpowiada. Najciekawszą kwestią związaną z kopiowaniem wzorów jest ich inteligentne przenosze- nie. Do komórek C3 i C4 nie trafia wzór =A2*B2, ale odpowiednio A3*B3 oraz A4*B4! Tajemnica tego przeksztaácenia tkwi w tym, Īe komputer nie interpretuje wzoru =A2*B2 w formacie bezwzglĊdnym, ale tak, jak go pierwotnie utworzono, czyli w formacie, który moĪna opisaü nastĊpująco: „Do bieĪącej komórki dodaj iloczyn drugiej i pierw- szej komórki, które znajdują siĊ z lewej strony komórki bieĪącej”. Podczas kopiowania formuáy Excel zastosowaá zatem wspóárzĊdne wzglĊdne; jednak nie zawsze jest to dobre podejĞcie, o czym przekonamy siĊ na przykáadzie zamiesz- czonym poniĪej. Wspóärzödne wzglödne i bezwzglödne Spróbuj utworzyü tabelkĊ, która przelicza ceny samochodów wyraĪone w euro na záo- tówki (rysunek 13.4). 152 Rysunek 13.4. Báąd podczas powielania formuáy CzöĈè II i Microsoft Excel 2010 Po powieleniu wzoru otrzymasz doĞü ciekawy rezultat, wynikający z faktu, iĪ w komór- ce C4 wpisany zostaá wzór, którego znaczenie moĪna sáownie wyraziü tak: „PomnóĪ zawartoĞü komórki z lewej strony przez kurs waluty wpisany trzy komórki wyĪej”. Oto kolejne rezultaty zastosowania takiego wzoru: 1. Opel Astra: 12100*4,20=50820 2. Renault Koleos: 25780*0=0 (bowiem brak wpisu w komórce C2 jest równowaľny zeru) 3. BMW: 42300* (tekst: PLN) = bzdura, bđæd argumentu. Wygląda na to, Īe natrafiliĞmy na powaĪne ograniczenie moĪliwoĞci Excela. Czy moĪna temu jakoĞ zaradziü? Na szczĊĞcie, jest to problem do pokonania. Spróbuj nieco zmodyfikowaü wzór w ko- mórce C4: zamiast =C4*D1 wpisz =B4*$C$1 i dopiero wówczas powiel wzór. Znak dolara ($) uzyskasz, naciskajñc kombinacjö klawiszy Shift+4. Efekt moĪna zobaczyü na rysunku 13.5. Rysunek 13.5. Stosujemy w formule wspóárzĊdne bezwzglĊdne Znak dolara we wspóárzĊdnych „blokuje” je podczas kopiowania wzoru. Są to wspóá- rzĊdne bezwzglĊdne. Rozdziaä 13. i Formuäy w arkuszach 153 Wzory matrycowe W arkuszu kalkulacyjnym bardzo áatwo moĪna formuáowaü wzory typu: „Kolumna B jest równa kolumnie A pomnoĪonej przez 3”. W ramach przykáadu wykonaj nastĊpujące kroki:  Wpisz fragment tabliczki mnoĪenia.  Zaznacz komórki B2 – B5.  Napisz =.  Zaznacz komórki A2 – A5.  Napisz *2.  NaciĞnij jednoczeĞnie Ctrl+Shift+Enter. W komórkach drugiej kolumny pojawi siĊ doĞü dziwny wzór w nawiasach klamrowych (rysunek 13.6). Rysunek 13.6. Wzór matrycowy Jest on przykáadem notacji matrycowej, mechanizmu uĪywanego nieco rzadziej, ale doĞü ciekawego i wartego poznania. Operatory matematyczne Tworząc wzory za pomocą arkusza kalkulacyjnego, musimy dostosowaü siĊ do jego skáadni, która róĪni siĊ trochĊ od skáadni wzorów poznanych na lekcjach matematyki, choü jednoczeĞnie jest do nich zbliĪona na tyle, na ile to moĪliwe. Pierwsza znacząca grupa operatorów pozwala wykonywaü podstawowe operacje arytme- tyczne (tabela 13.1). Tabela 13.1. Operatory matematyczne w arkuszu kalkulacyjnym Operator + – – * / ^ Nazwa Dodawanie Odejmowanie Negacja MnoĪenie Dzielenie Procent PotĊgowanie Przykäad 1 + 2 1 – 2 –(1 – 2) 2*3 20/4 22 2^3 Wynik 3 –1 1 6 5 0,22 (prezentowany na ekranie jako 22 ) 8 154 CzöĈè II i Microsoft Excel 2010 Istnieje teĪ sporo operatorów uĪywanych w porównaniach i innych wyraĪeniach lo- gicznych (tabela 13.2). Tabela 13.2. Operatory logiczne w arkuszu kalkulacyjnym Operator = = = Nazwa Równa siĊ WiĊksze od WiĊksze od lub równe Mniejsze Mniejsze Mniejsze od lub równe Nie równa siĊ Przykäad 1=2 1 2 1 =2 ala ma kota 1 2 1 =2 1 2 Wynik FAĐSZ FAĐSZ FAĐSZ PRAWDA PRAWDA PRAWDA PRAWDA Aby przetestowaè praktycznie opisane tutaj operatory, wpisz w komórce przykäa- dowe wyraĔenia, oczywiĈcie poprzedzajñc je znakiem =. Zmianö kolejnoĈci wyko- nywania obliczeþ moĔesz wymusiè nawiasami, np. odmienny wynik uzyskasz w wy- raĔeniu 2+3*5 i (2+3)*5. Funkcje matematyczne w formuäach Excel oferuje olbrzymią grupĊ funkcji matematycznych, których dokáadny opis zająá- by z pewnoĞcią caákiem pokaĨną ksiąĪkĊ. Na szczĊĞcie, program nie zmusza nas do pamiĊtania, jakie dokáadnie funkcje oferuje. Stosując siĊ do poniĪszych wskazówek, poznasz prosty sposób wykorzystania bogatej biblioteki dostĊpnych funkcji i ich wy- szukiwania. Wykonaj nastĊpujący eksperyment:  Kliknij w obrĊbie dowolnej pustej komórki.  NaciĞnij znak równa siĊ (=); na ekranie pojawi siĊ pierwsza proponowana przez Excel funkcja, np. SUMA.  Kliknij trójkącik obok nazwy funkcji Suma, aby wyĞwietliü inne, opcjonalnie proponowane funkcje.  Kliknij przykáadowo polecenie WiĊcej funkcji, aby zobaczyü okienko z przeglądarką funkcji. Opisane wyĪej czynnoĞci ilustruje rysunek 13.7. ZaáóĪmy, Īe chcesz sprawdziü, jak dziaáa funkcja ĦREDNIA. Rozdziaä 13. i Formuäy w arkuszach 155 Rysunek 13.7. Odszukujemy funkcje wbudowane Po wybraniu dowolnej funkcji z listy w okienku zobaczysz listĊ jej argumentów (ry- sunek 13.8). MoĪesz takĪe poczytaü, jak dziaáa dana funkcja. Wybierz teraz funkcjĊ ĦREDNIA z listy i kliknij OK. Pojawi siĊ kolejne okienko, poĞwiĊcone juĪ tylko tej funkcji. Ma ona parametry: Liczba1, Liczba2… Wypeánij je wspóárzĊdnymi komórek A1 i B1. Kliknij OK, aby obejrzeü wynik na arkuszu. Rysunek 13.8. Wstawianie argumentów do funkcji wbudowanej Modyfikacja formuáy na arkuszu TuĪ po skomponowaniu funkcji moĪna edytowaü jej treĞü wprost na arkuszu. W tym celu klikasz komórkĊ i w polu formuáy modyfikujesz jej treĞü, a nastĊpnie potwierdzasz klawiszem Enter lub anulujesz zmiany klawiszem Esc (rysunek 13.9). Rysunek 13.9. Edycja formuáy Oto przykáad:  Dwukrotnie kliknij w obrĊbie komórki C1, aby zmieniü jej treĞü.  Zamiast =ĦREDNIA(A1;B1) wpisz np. =ĦREDNIA(A1;B1;10) i naciĞnij Enter. 156 CzöĈè II i Microsoft Excel 2010  Czy widzisz liczbĊ 5? Zgadza siĊ? OczywiĞcie, Īe tak: 2+3+10 dzielone przez 3 daje 5! Wiesz juĪ, jak dziaáa funkcja ĦREDNIA. Spróbuj poeksperymentowaü w ten sposób z innymi, które CiĊ interesują! Edycjö komórki wprost na arkuszu (a nie w pasku formuäy) wywoäasz za pomocñ skrótu klawiszowego F2. Biblioteka funkcji Excela Okienko wstawiania funkcji wywoáasz, naciskając przycisk znajdujący siĊ obok paska formuáy. Wybierz kategoriĊ, aby obejrzeü dostĊpne funkcje. Krótkie omówienie kategorii zawiera tabela 13.3. Tabela 13.3. Funkcje Excela Nazwa kategorii Finansowe Daty i czasu Matematyczne Statystyczne Wyszukiwania i adresu Bazy danych Tekstowe Logiczne Informacyjne InĪynierskie Przykäady Amortyzacje, dywidendy, stopy zwrotu z inwestycji. Operacje na datach, np. obliczanie liczby dni pomiĊdzy dwiema datami, konwersje, obliczanie dnia tygodnia lub innego elementu daty wpisanej w komórce. Trygonometria, logarytmy, macierze, sumy, szeregi. CzĊstoĞci wystĊpowania danych w zakresie komórek, minima, maksima. Odsyáacze internetowe, wyszukiwanie wartoĞci w kolumnach (wierszach). Szereg funkcji polegających na przetwarzaniu rekordów tzw. bazy danych, czyli zakresów komórek, które tworzą listĊ lub bazĊ danych. Baza danych to lista powiązanych danych, w której wiersze pokrewnych informacji to rekordy, a kolumny danych to pola. Pierwszy wiersz listy zawiera etykiety poszczególnych kolumn. Zamiana wielkoĞci liter, skracanie i sklejanie ciągów znaków, porównywanie, usuwanie zbĊdnych odstĊpów z ciągu znaków. Szereg funkcji, które zwracają wartoĞci logiczne (prawda lub faász) na podstawie warunków wpisanych jako argumenty funkcji. Analiza zawartoĞci arkusza i komórek (np. sprawdza, czy w komórce wystąpiá báąd obliczeniowy lub czy jest ona pusta). Konwersje pomiĊdzy systemami liczbowymi, logarytmy, liczby zespolone. Oprócz dostĊpu poprzez okienko wstawiania funkcji, moĪesz uĪyü karty Formuáy, gdzie odnajdziesz grupĊ Biblioteka funkcji (jest to pierwsza grupa na karcie), która zawiera graficzne odsyáacze do najczĊĞciej uĪywanych funkcji (tabela 13.4). Jak áatwo zauwaĪyü, przy niektórych kategoriach pojawia siĊ suwak sugerujący spory rozmiar oferowanych funkcji — nic w tym dziwnego, Excel zawiera ich tysiące! Rozdziaä 13. i Formuäy w arkuszach Tabela 13.4. Biblioteka funkcji Excela 157 . Przycisk WiĊcej funkcji kryje setki zaawansowanych funkcji dodatkowych, które przy- daü siĊ mogą inĪynierom, matematykom lub programistom Excela. Formuäy dla zaawansowanych Karta Formuáy zawiera szereg ciekawych narzĊdzi do wstawiania i sprawdzania formuá. Wiele z nich ma zdecydowanie zaawansowany charakter, wykraczający poza zakres tej ksiąĪki, ale warto zapoznaü siĊ choüby z kilkoma z nich, aby skuteczniej pracowaü w Excelu. Tworząc formuáy w Excelu, áatwo siĊ pogubiü, gdyĪ nie są one tak intuicyjne w uĪy- ciu, jak np. mechanizmy edycji tekstów w Wordzie. Szczególnie sposób adresowania komórek przy uĪyciu ich wspóárzĊdnych na pewno jest daleki od czytelnoĞci. Co komu powie oznaczenie $A$3 dla komórki, w której wpisujemy np. kurs dolara? Czy nie pro- Ğciej byáoby napisaü KursDolara i uĪywaü tego w formuáach? Na szczĊĞcie, okazuje siĊ, 158 CzöĈè II i Microsoft Excel 2010 Īe Excel w bardzo prosty sposób obsáuguje oznaczanie komórek (lub nawet zakresów komórek) nazwami uĪytkownika. Wystarczy uĪyü polecenia Definiuj nazwĊ dostĊpnego w grupie Nazwy zdefiniowane (rysunek 13.10). Rysunek 13.10. Tworzenie nazwy zdefiniowanej w Excelu W przykáadzie pokazanym na rysunku 13.10 komórka B1 zawierająca kurs dolara zo- staáa nazwana…KursDolara. Prawda, Īe to czytelne? Po klikniĊciu komórki, która zawiera nazwĊ, Excel wyĞwietli tĊ nazwĊ w polu adre- sowym. Jak moĪna uĪyü nazwy w formule? Nic prostszego, zamiast B1 wystarczy wpisaü KursDolara. Wpisaü lub wrĊcz wybraü z listy, gdyĪ Excel podsuwa listĊ dostĊpnych nazw (rysunek 13.11). Rysunek 13.11. UĪywanie nazwy zdefiniowanej w Excelu Jak uzyskaü symbol waluty (np. symbol dolara, funta lub euro)? Wbrew pozorom, wcale nie trzeba szukaü tych znaków w tablicach symboli i czcionek (karta Wstawianie, polecenie Symbol). Symbol waluty uzyskasz automatycznie kilkoma klikniĊciami myszy:  Zaznacz komórkĊ lub grupĊ komórek, w których znajdują siĊ wartoĞci walutowe (kwoty). W naszym przypadku bĊdą to komórki D3 – D4.  Prawym przyciskiem myszy wywoáaj menu podrĊczne i wybierz z niego polecenie Formatuj komórki. Rozdziaä 13. i Formuäy w arkuszach 159  Z zakáadki Liczby wybierz kategoriĊ Walutowe i ustaw poĪądane parametry, np. takie jak na rysunku 13.12. Rysunek 13.12. Formaty walutowe w Excelu Symbol waluty „zä” pojawia siö w komórce automatycznie po sformatowaniu jej przyciskiem (karta Narzödzia gäówne). Aby go usunñè, jako symbol waluty wybierz „ēaden” w okienku Formatowanie komórek. Po zdefiniowaniu kilku nazw w arkuszu moĪna nad nimi straciü panowanie. Warto wówczas uĪywaü menedĪera nazw, który pozwala zarządzaü zdefiniowanymi nazwami — zmieniaü je lub w ogóle usuwaü z arkusza (rysunek 13.13). Rysunek 13.13. MenedĪer nazw w Excelu Poznane moĪliwoĞci nadawania komórkom czytelnych nazw nie wyczerpują uáatwieĔ Excela w obszarze tworzenia zrozumiaáych formuá. WyobraĨmy sobie, Īe nasz arkusz zawiera kilkadziesiąt formuá, które uĪywają wzajemnie swoich wyników cząstkowych do budowania kolejnych rezultatów. Sieü powiązaĔ jest bardzo skomplikowana i nie- trudno siĊ w niej pogubiü, np. zbudowaü zapĊtlone formuáy (akurat takie sytuacje Excel kontroluje na bieĪąco) lub báĊdne zaleĪnoĞci. Aby uáatwiü kontrolĊ spójnoĞci formuá, Excel proponuje dodatkowe funkcje dostĊpne w grupie Inspekcja. Oto one. 160 CzöĈè II i Microsoft Excel 2010  WyĞwietlanie (na Īyczenie) formuá wprost na arkuszu (przycisk  Wizualizacja powiązaĔ pomiĊdzy formuáami (komórkami) za pomocą symbolicznych strzaáek ( ). ). Omówione mechanizmy ilustruje rysunek 13.14. Rysunek 13.14. Uáatwienia kontroli formuá w Excelu W celu wyĈwietlenia zaleĔnoĈci pomiödzy komórkami kliknij komórkö, która Ciö intere- . Excel sprawdzi i pokaĔe zaleĔnoĈci w formie suje, i naciĈnij przycisk strzaäek — od razu widoczne bödzie, gdzie w arkuszu jest uĔywana dana wartoĈè.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: