Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00165 008153 23359632 na godz. na dobę w sumie
MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko - książka
MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko - książka
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7573-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najważniejsze możliwości pakietów Microsoft Office 2013 i Microsoft Office 365!

Microsoft Office 2013 to kolejna wersja najpopularniejszego na świecie pakietu aplikacji biurowych. Jej twórcy wykorzystali najlepsze rozwiązania znane z edycji 2010 i kreatywnie je rozwinęli, aby zapewnić użytkownikom wysoki komfort i większą wydajność pracy przy zachowaniu dużej elastyczności dostępnych narzędzi. Nowe wydanie MS Office oferuje bowiem wiele usprawnień ułatwiających wykonywanie typowych, często powtarzanych operacji, a także liczne funkcje zapewniające efektywną pracę zespołową oraz narzędzia umożliwiające edytowanie nowych formatów plików (PDF!) i korzystanie z danych przechowywanych w chmurze. Nie inaczej jest z rozwiązaniem Office 365, abonamentową, dostępną przez sieć wersją pakietu, której możliwości z pewnością zadowolą użytkowników ceniących zdalny dostęp do aplikacji.

MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko to podręcznik dla osób pragnących szybko i sprawnie poznać możliwości najważniejszych programów wchodzących w skład nowej edycji pakietu. Z tej książki dowiesz się, jak za pomocą edytora Word tworzyć atrakcyjne dokumenty tekstowe oraz jak przetwarzać dane liczbowe i przedstawiać je na wykresach arkusza kalkulacyjnego Excel. Poznasz również sposoby przygotowywania efektownych prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint oraz skutecznego zarządzania notatkami przy użyciu aplikacji OneNote. Uzupełnieniem jest rozdział o możliwościach programu Outlook będącego połączeniem wygodnego narzędzia do zarządzania pocztą e-mail i elektronicznego terminarza. Opisom poszczególnych funkcji towarzyszą liczne ćwiczenia praktyczne, dzięki którym będziesz mógł natychmiast wypróbować i utrwalić zdobytą wiedzę.

Rozpocznij samodzielną pracę z najnowszym pakietem biurowym firmy Microsoft!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?of13bi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7573-9 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 9 Rozdziaä 1. Microsoft Office — zakup, instalacja i uruchamianie ........................ 15 Czym siĊ róĪni Office 2013 od Office 365? ................................................................... 16 Pudeákowe wersje pakietu Office 2013 ................................................................. 17 Zakup i instalacja wersji Office 365 ...................................................................... 18 Office 365 dla uĪytkowników Mac OS ................................................................. 21 Konto w usáudze Office 365 .................................................................................. 22 Instalator pakietu Microsoft Office — na co zwróciü uwagĊ? ........................................ 24 Uruchamianie programów Microsoft Office ................................................................... 26 Co nowego w Microsoft Office 2013? ............................................................................ 27 CzöĈè I Word i podstawy obsäugi pakietu Office ......................... 29 Rozdziaä 2. Interfejs uĔytkownika pakietu Office na przykäadzie edytora Word .... 31 Ekran programu Microsoft Word i nowe funkcje interfejsu uĪytkownika ...................... 32 Jak uruchomiü program Word? ............................................................................. 32 Uáatwienia obsáugi w Microsoft Office ................................................................. 35 Interfejs Office w wersji dla komputerów Mac .............................................................. 38 Otwieranie i zapisywanie dokumentów .......................................................................... 39 Zapisywanie i odczytywanie dokumentów ............................................................ 39 Zapisywanie dokumentu na dysku SkyDrive ........................................................ 44 FunkcjonalnoĞü edytora .................................................................................................. 47 Word 2013 — mapa aplikacji ............................................................................... 47 Menu systemowe Plik w Wordzie ......................................................................... 49 Opcje programu Word ........................................................................................... 49 Podgląd i wydruk dokumentu ......................................................................................... 52 Opcje drukowania ................................................................................................. 53 Rozdziaä 3. Formatowanie tekstu ..................................................................... 57 Wpisywanie tekstu .......................................................................................................... 57 Akapit ............................................................................................................................. 59 Wyrównanie tekstu wzglĊdem marginesów .......................................................... 59 Podwieszony akapit ............................................................................................... 61 OdstĊpy miĊdzy akapitami .................................................................................... 62 Dzielenie i przenoszenie akapitów ........................................................................ 64 Dzielenie wyrazów ......................................................................................................... 64 Numerowanie i punktowanie akapitów .......................................................................... 65 Poleć książkęKup książkę 4 MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko WyróĪnianie elementów tekstu ....................................................................................... 67 BáĊdy, ach te báĊdy! ........................................................................................................ 68 Zastosowanie schowka Windows w edytorze ................................................................. 69 Tryby specjalne operacji wklejania ................................................................................ 69 Malarz formatów i zasady powielania formatów ............................................................ 71 Edycja dokumentów PDF ............................................................................................... 71 Rozdziaä 4. Czcionki, symbole, style… .............................................................. 73 Czcionki i ich rozmiary .................................................................................................. 73 PowiĊkszanie lub zmniejszanie czcionki ........................................................................ 76 Nietypowe symbole w tekĞcie ........................................................................................ 76 NarzĊdzia nie tylko dla polonistów i táumaczy ............................................................... 78 Znaki diakrytyczne róĪnych jĊzyków .................................................................... 78 Korekta pisowni i gramatyki ................................................................................. 79 Sáowniki jĊzyków obcych w Wordzie ................................................................... 79 NarzĊdzia dla táumaczy ......................................................................................... 81 Style ............................................................................................................................... 82 Szablony dokumentów ................................................................................................... 84 Pola i obiekty aktywne w dokumentach ......................................................................... 86 Wstawianie daty i godziny oraz innych pól specjalnych ....................................... 86 Osadzanie obiektów w dokumentach pakietu Office ............................................. 88 Rozdziaä 5. Tabele i ukäad kolumnowy .............................................................. 91 Podstawowe techniki rysowania tabel ............................................................................ 91 Modyfikowanie struktury tabeli ...................................................................................... 94 Tryb wielokolumnowy (gazetowy) ................................................................................. 98 Bardzo dáugie tabele (wielostronicowe) ......................................................................... 99 Rozdziaä 6. Nagäówki, stopki i spisy (nie tylko treĈci) ..................................... 101 Podziaá dáuĪszych dokumentów na strony .................................................................... 102 Nawigacja ............................................................................................................ 103 Wyszukiwanie i zamiana tekstu .......................................................................... 104 Stopki i nagáówki w Wordzie ....................................................................................... 105 RóĪne stopki i nagáówki dla odrĊbnych czĊĞci dokumentu .......................................... 107 Stopki i nagáówki dla zaawansowanych ....................................................................... 109 Numeracja stron dla zaawansowanych ......................................................................... 110 Numerowanie nagáówków i spis treĞci ......................................................................... 111 Przygotowanie dokumentu .................................................................................. 111 Wstawianie spisu treĞci ....................................................................................... 113 Przypisy ........................................................................................................................ 116 Odsyáacze ..................................................................................................................... 117 Skorowidze ................................................................................................................... 119 Okno nawigacji ............................................................................................................. 121 Rozdziaä 7. Grafika i tekst .............................................................................. 123 Wklejanie grafiki ze schowka Windows ....................................................................... 123 Zrzuty ekranu w Wordzie ............................................................................................. 124 Doáączanie gotowych plików graficznych .................................................................... 124 Edytor graficzny programu Word ................................................................................. 128 Operacje na obiektach graficznych programu Word ..................................................... 133 Przesáanianie siĊ obiektów .................................................................................. 133 Grupowanie ......................................................................................................... 134 Praca z polami tekstowymi .................................................................................. 135 Ustalanie ziarnistoĞci obrazu ............................................................................... 136 Poleć książkęKup książkę Spis treĈci 5 Rozdziaä 8. Edytor równaþ matematycznych .................................................... 139 Tworzenie nowego równania matematycznego ............................................................ 139 Paleta funkcji i operatorów matematycznych ............................................................... 141 Praca z obiektem Równanie matematyczne .................................................................. 144 Rozdziaä 9. Korespondencja seryjna ................................................................ 147 Pierwszy list seryjny w Wordzie .................................................................................. 148 Kreator korespondencji seryjnej .......................................................................... 148 Dokument wzorca listu seryjnego ....................................................................... 148 Tworzenie Ĩródáa danych .................................................................................... 149 Konstruowanie szablonu listu ............................................................................. 150 Scalanie danych z wzorcem ................................................................................ 151 Funkcje trybu korespondencji seryjnej ......................................................................... 152 Rozdziaä 10. Word i praca zespoäowa ................................................................ 155 Podziaá publikacji na pliki ............................................................................................ 155 Przegląd i komentowanie dokumentu ........................................................................... 157 Przegląd uwag zgáoszonych przez autora ......................................................................... 159 CzöĈè II Excel, czyli magiczna broþ pakietu Office .................... 161 Rozdziaä 11. Podstawy obsäugi arkusza kalkulacyjnego ..................................... 163 Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym ........................................................................ 164 Otwieranie i zapisywanie dokumentów ........................................................................ 166 Praca z arkuszami ......................................................................................................... 167 Rozdziaä 12. Wprowadzanie i formatowanie danych ........................................... 169 Formatowanie komórek ................................................................................................ 172 Operacje na komórkach ................................................................................................ 176 Selektywne kasowanie zawartoĞci komórek ................................................................. 177 Kilka zaskakujących üwiczeĔ praktycznych ................................................................. 178 Nagáówki i opisy tabel .................................................................................................. 179 Formaty walutowe ........................................................................................................ 181 Zaawansowane formatowanie komórek ....................................................................... 182 Rozdziaä 13. Formuäy w arkuszach .................................................................... 185 Nasza pierwsza formuáa w arkuszu .............................................................................. 185 Powielanie wzoru za pomocą myszy ................................................................... 186 Powielanie wzoru z wykorzystaniem kopiowania i wklejania ............................ 187 WspóárzĊdne wzglĊdne i bezwzglĊdne ................................................................ 187 Wzory matrycowe ........................................................................................................ 189 Operatory matematyczne .............................................................................................. 190 Funkcje matematyczne w formuáach ............................................................................ 191 Wstawianie funkcji .............................................................................................. 191 Modyfikacja formuáy w arkuszu ......................................................................... 193 Biblioteka funkcji Excela .................................................................................... 193 Formuáy dla zaawansowanych ...................................................................................... 194 Rozdziaä 14. Excel i analiza danych .................................................................. 199 Formuáy z warunkami logicznymi ................................................................................ 199 Formatowanie warunkowe ............................................................................................ 201 Rozdziaä 15. Excel jako maäa baza danych ........................................................ 205 Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi .................................................................... 205 Sortowanie i filtrowanie ............................................................................................... 207 Skoroszyty wspóádzielone ............................................................................................ 210 Poleć książkęKup książkę 6 MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko Rozdziaä 16. Wykresy i symulacje ..................................................................... 213 Wykresy w Excelu ........................................................................................................ 213 Modyfikacja graficznych elementów wykresu ............................................................. 219 Rozdziaä 17. Drukowanie arkuszy ..................................................................... 221 Metody kondensowania wydruku ................................................................................. 221 Ustawienia wydruku arkusza ........................................................................................ 224 Nagáówki i stopki ......................................................................................................... 224 Opcje drukarki .............................................................................................................. 226 Rozdziaä 18. Makra i aplikacje w Excelu ........................................................... 229 Do czego sáuĪą makra? ................................................................................................. 229 Rejestrowanie makra w Excelu .................................................................................... 230 Aplikacje w VBA w Excelu — jak to ugryĨü? ............................................................. 233 Krok 1. Przykáadowe makro ................................................................................ 234 Krok 2. Oglądamy kod VBA makra .................................................................... 235 Karta Deweloper ................................................................................................. 236 Organizacja makr .......................................................................................................... 240 Rozdziaä 19. çwiczenia praktyczne w Excelu .................................................... 243 Skáadki w dziaáalnoĞci gospodarczej ............................................................................ 243 Lokata bankowa ............................................................................................................ 245 Harmonogram spáaty kredytu bankowego .................................................................... 246 CzöĈè III PowerPoint, czyli jak skutecznie przekazaè swój punkt widzenia ................................................... 251 Rozdziaä 20. Podstawy obsäugi programu PowerPoint ........................................ 253 Czym są prezentacje komputerowe? ............................................................................. 253 Pierwsza prezentacja w PowerPoincie .......................................................................... 254 Widoki prezentacji w PowerPoincie ............................................................................. 257 Prezentacja slajdów ...................................................................................................... 258 Prezentacje PowerPointa jako dokumenty .................................................................... 260 Drukowanie prezentacji w PowerPoincie ..................................................................... 261 Rozdziaä 21. Modyfikowanie prezentacji w programie PowerPoint ...................... 263 Dodawanie nowej strony do prezentacji ....................................................................... 264 Szablony ukáadów slajdu w PowerPoincie ................................................................... 264 Formatowanie elementów slajdu .................................................................................. 267 Dodawanie nowych elementów slajdu .......................................................................... 271 Wzorzec slajdu ............................................................................................................. 273 Rozdziaä 22. OĔywianie prezentacji w programie PowerPoint ............................. 277 PrzejĞcia ....................................................................................................................... 277 Animacje ...................................................................................................................... 279 Osadzanie wideo z serwisu YouTube ........................................................................... 281 Profesjonalne prezentacje — szybko i bezboleĞnie! ..................................................... 281 CzöĈè IV Microsoft OneNote ..................................................... 285 Rozdziaä 23. Omówienie programu OneNote ...................................................... 287 Do czego sáuĪy program OneNote? .............................................................................. 287 Ekran gáówny programu OneNote ................................................................................ 288 Szablony notesów OneNote .......................................................................................... 290 Przeznaczenie i obsáuga programu OneNote ................................................................ 290 Poleć książkęKup książkę Spis treĈci 7 Rozdziaä 24. Twój nowy notes w programie OneNote ......................................... 293 Notes prywatny lub wspóádzielony ............................................................................... 293 Struktura notesu ............................................................................................................ 295 Pierwsze wpisy w notesie ............................................................................................. 296 Rozdziaä 25. Edycja notatek ............................................................................. 299 Podstawowe operacje na obiektach notatek .................................................................. 300 Oznaczanie notatek sygnaturami czasu ........................................................................ 301 Formatowanie tekstu .................................................................................................... 301 Listy punktowane lub numerowane .............................................................................. 302 Grafika .......................................................................................................................... 303 Tabele ........................................................................................................................... 304 Odsyáacze ..................................................................................................................... 305 Inne obiekty w notatkach .............................................................................................. 306 Znaczniki notatek ......................................................................................................... 307 Rozdziaä 26. Notatniki w praktyce .................................................................... 309 Szybkie notatki i przesyáanie danych do notesu ........................................................... 309 Wyszukiwanie danych .................................................................................................. 311 Drukowanie notesów .................................................................................................... 312 Interesujące funkcje programu OneNote ...................................................................... 312 CzöĈè V Microsoft Outlook ...................................................... 315 Rozdziaä 27. Prezentacja programu Outlook 2013 ............................................. 317 Do czego sáuĪy program Outlook? ............................................................................... 317 Ekran gáówny programu Outlook ................................................................................. 318 Konfiguracja konta e-mail w Outlooku ........................................................................ 319 Konfiguracja ekranu gáównego Outlooka ..................................................................... 321 Wysyáanie i odbieranie poczty e-mail ........................................................................... 321 Baza kontaktów w Outlooku ........................................................................................ 326 Rozdziaä 28. Funkcje kalendarza w Outlooku .................................................... 331 Kalendarz i poczta e-mail ............................................................................................. 331 Definiowanie zdarzenia kalendarzowego ..................................................................... 332 Spotkania cykliczne ...................................................................................................... 335 Konfiguracja widoku kalendarza w Outlooku .............................................................. 336 Rozdziaä 29. Zarzñdzanie zadaniami w programie Outlook ................................. 339 Definiowanie zadaĔ ...................................................................................................... 339 Praca z listą zadaĔ ........................................................................................................ 341 Rozdziaä 30. Outlook dla zaawansowanych ....................................................... 343 Zarządzanie plikami danych Outlooka ......................................................................... 343 Foldery plików danych (PST) ............................................................................. 343 Oczyszczanie bazy danych Outlooka .................................................................. 346 Importowanie i eksportowanie poczty w programie Outlook ....................................... 347 Opcje programu Outlook .............................................................................................. 348 CzöĈè VI Pozostaäe narzödzia pakietu Office .............................. 351 Rozdziaä 31. Zabezpieczanie dokumentów Office 2013 ..................................... 353 Zabezpieczanie hasáem dokumentów Excel, Word i PowerPoint ................................. 353 Zabezpieczanie hasáem notesów programu OneNote ................................................... 356 Poleć książkęKup książkę 8 MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko Ochrona dokumentów Excela ....................................................................................... 357 Ochrona komórek ................................................................................................ 357 Ochrona skoroszytu ............................................................................................. 359 Rozdziaä 32. Narzödzia pakietu Office ............................................................... 361 Pakiety jĊzykowe Office’a ............................................................................................ 361 Makra nie tylko w Excelu! ........................................................................................... 363 Publisher ....................................................................................................................... 364 InfoPath ........................................................................................................................ 366 Skorowidz .................................................................................... 367 Poleć książkęKup książkę Rozdziaä 13. Formuäy w arkuszach JuĪ zapewne zauwaĪyáeĞ, Īe w Excelu nie napiszesz listu tak áatwo jak w edytorze tekstu1. Nie nadaje siĊ do tego celu prawie wcale, natomiast — co postaram siĊ udo- wodniü w tym rozdziale — doskonale sobie radzi z obliczeniami. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym moĪna wykonywaü za pomocą formuá, które umieszcza siĊ w komór- kach. Formuáy w arkuszach są zwykáymi wzorami (matematycznymi, statystycznymi, logicznymi itp.), z których korzysta siĊ przy uĪyciu myszy i kreatorów ekranowych. Nasza pierwsza formuäa w arkuszu Wykonasz teraz proste üwiczenie, w którym bĊdziemy wprowadzaü nowe elementy i testowaü nabyte umiejĊtnoĞci. Na początek utwórz prostą tabelkĊ, która bĊdzie przedmiotem naszych üwiczeĔ (rysu- nek 13.1). Rysunek 13.1. Tabela z elementami obliczeĔ — budowanie ukáadu 1 Co nie oznacza, Īe jest to zabronione — pracowaáem kiedyĞ w pewnej firmie, która byáa czĊĞcią miĊdzynarodowego holdingu — jeden z zagranicznych menedĪerów miaá manierĊ wysyáania korespondencji pisanej wyáącznie w plikach Excela, które áadnie sformatowane niewiele siĊ róĪniáy od dokumentów pisanych w Wordzie. Poleć książkęKup książkę 186 CzöĈè II i Excel, czyli magiczna broþ pakietu Office Przetestuj umiejĊtnoĞci nabyte dziĊki lekturze poprzedniego rozdziaáu, na przykáad wáącz obramowanie krawĊdzi komórek oraz odwróü atrybuty koloru czcionki i táa komórki. Podpowiedzi dotyczące tego, jak to zrobiü, znajdziesz na rysunku, na przy- ), a potem okreĞl kolor czcionki jako biaáy káad wybierz czarny kolor wypeánienia ( ). Formatowanie komórki moĪesz zmieniü wedáug swoich upodobaĔ, gdyĪ w naszym ( przykáadzie nie bĊdzie zbyt waĪne. W kolejnym kroku zajmiemy siĊ wstawieniem w kolumnie C formuáy matematycznej, której celem bĊdzie automatyczne wyliczanie sumy komórek w kolumnach A i B (rysunek 13.2). Nie jest to moĪe szczyt wyrafinowania, ale dobrze zilustruje pod- stawowe zasady, jakim podlega tworzenie formuá w Excelu. Rysunek 13.2. Tabela z elementami obliczeĔ — komponowanie formuáy Kliknij w obrĊbie komórki C2 i wpisz tam znak równoĞci (=), naciĞnij dwa razy klawisz m (strzaáka w lewo), wstaw znak dodawania (+) i wciĞnij klawisz m, a nastĊpnie zakoĔcz caáoĞü zadania naciĞniĊciem klawisza Enter. ZauwaĪyáeĞ, co siĊ staáo, gdy nacisnąáeĞ klawisz kierunkowy (m)? W ten sposób przesuwaáeĞ pulsującą ramkĊ w danym kierunku; po znaku = zostaáy zaĞ wpisane wspóárzĊdne komórki otoczonej pulsującą ramką. Po naciĞniĊciu klawisza Enter w komórce C2 znalazáa siĊ liczba 7. Kliknij teraz w obrĊbie komórki A2, wpisz tam na przykáad 6 i potwierdĨ klawiszem Enter. ZawartoĞü komórki C2 powinna siĊ automatycznie zmieniü na 11. Kliknij komórkĊ C2 i porównaj zawar- toĞü paska formuáy — czy widzisz tam liczbĊ, czy coĞ innego? Okazuje siĊ, Īe na pasku formuáy zobaczysz nie liczbĊ 11, ale formuáĊ =A2+B2. Gratulacje, wáaĞnie udaáo Ci siĊ utworzyü pierwszy automatyczny wzór w arkuszu kalkulacyjnym! Jak jednak sprawiü, by wzór dziaáaá w kaĪdej komórce w kolumnie C? Okazuje siĊ, Īe istnieje na to kilka prostych sposobów. Powielanie wzoru za pomocñ myszy Oto najprostszy i chyba najczĊĞciej uĪywany w praktyce sposób. Chwytamy myszą prawy dolny róg komórki, w której znajduje siĊ formuáa, i (ciągle trzymając) pocią- gamy ją w wybranym kierunku (najczĊĞciej w dóá), aby powieliü ukryty w niej wzór (rysunek 13.3). Poleć książkęKup książkę Rozdziaä 13. i Formuäy w arkuszach 187 Rysunek 13.3. Powielanie formuáy za pomocą myszy Powielanie wzoru z wykorzystaniem kopiowania i wklejania Spróbujmy teraz powieliü wzór w nieco inny sposób:  Kliknij w obrĊbie komórki C2 (ze wzorem C2=A2+B2).  NaciĞnij kombinacjĊ klawiszy Ctrl+C, aby skopiowaü wzór do schowka.  Kliknij w obrĊbie komórki C3 i wklej tam wzór przez naciĞniĊcie kombinacji klawiszy Ctrl+V.  Kliknij w obrĊbie komórki C4 i wklej tam wzór, naciskając klawisze Ctrl+V.  Powtarzaj te czynnoĞci w kolejnych komórkach. Sam oceĔ, który sposób bardziej Ci odpowiada. Najciekawszą kwestią związaną z kopiowaniem wzorów jest ich inteligentne przeno- szenie. Do komórek C3 i C4 nie trafia wzór =A2*B2, ale odpowiednio =A3*B3 oraz =A4*B4! Tajemnica tego przeksztaácenia tkwi w tym, Īe komputer nie interpretuje wzoru =A2*B2 w formacie bezwzglĊdnym, ale tak, jak zostaá pierwotnie zapisany, czyli w formacie, który moĪna opisaü nastĊpująco: „Do bieĪącej komórki dodaj iloczyn drugiej i pierwszej komórki, które znajdują siĊ z lewej strony bieĪącej komórki”. Podczas kopiowania formuáy Excel zastosowaá zatem wspóárzĊdne wzglĊdne; jednak nie zawsze jest to dobre podejĞcie, o czym przekonamy siĊ na przykáadzie zamiesz- czonym poniĪej. Wspóärzödne wzglödne i bezwzglödne Spróbuj utworzyü tabelkĊ, która przelicza ceny samochodów wyraĪone w euro na záo- tówki (rysunek 13.4). Poleć książkęKup książkę 188 Rysunek 13.4. Báąd podczas powielania formuáy CzöĈè II i Excel, czyli magiczna broþ pakietu Office Po powieleniu wzoru otrzymasz doĞü ciekawy rezultat, wynikający z faktu, Īe w komórce C4 zostaá wpisany wzór, którego znaczenie moĪna wyraziü opisowo tak: „PomnóĪ zawartoĞü komórki z lewej strony przez kurs waluty wpisany trzy komórki wyĪej”. Tabela 13.1 pokazuje kolejne rezultaty zastosowania takiego wzoru: Tabela 13.1. ObjaĞnienie formuá z rysunku 13.4 Wiersz Opel Astra Renault Koleos Dziaäanie 12 100*4,99 25 780*0 Wynik 60 379 0 BMW 42 300* (tekst: PLN) Bzdura, báąd argumentu. Komentarz Brak wpisu w komórce C2 jest równowaĪny zeru. Wygląda na to, Īe natrafiliĞmy na powaĪne ograniczenie moĪliwoĞci Excela. Czy moĪna temu jakoĞ zaradziü? Na szczĊĞcie jest to problem do pokonania. Spróbuj nieco zmodyfikowaü wzór w komórce C4: zamiast =C4*D1 wpisz =B4*$C$1 i dopiero wówczas powiel wzór. Znak dolara ($) uzyskasz, naciskajñc kombinacjö klawiszy Shift+4. Efekt moĪna zobaczyü na rysunku 13.5. Znak dolara we wspóárzĊdnych „blokuje” je podczas kopiowania wzoru. Są to wspóá- rzĊdne bezwzglĊdne. Poleć książkęKup książkę Rozdziaä 13. i Formuäy w arkuszach 189 Rysunek 13.5. Stosowanie wspóárzĊdnych bezwzglĊdnych w formule Wzory matrycowe W arkuszu kalkulacyjnym bardzo áatwo moĪna formuáowaü wzory typu: „Kolumna B jest równa kolumnie A pomnoĪonej przez 3”. W ramach przykáadu wykonaj nastĊpu- jące kroki:  Wpisz fragment tabliczki mnoĪenia.  Zaznacz komórki B2 – B5.  Wpisz =.  Zaznacz komórki A2 – A5.  Wpisz *2.  NaciĞnij jednoczeĞnie Ctrl+Shift+Enter. W komórkach drugiej kolumny pojawi siĊ doĞü dziwny wzór {=A2:A5*2} w nawiasach klamrowych (rysunek 13.6). Rysunek 13.6. Wzór matrycowy To przykáad notacji matrycowej, mechanizmu uĪywanego nieco rzadziej, ale doĞü ciekawego i wartego poznania. Poleć książkęKup książkę 190 CzöĈè II i Excel, czyli magiczna broþ pakietu Office Operatory matematyczne Tworząc wzory za pomocą arkusza kalkulacyjnego, musimy siĊ dostosowaü do jego skáadni, która róĪni siĊ trochĊ od skáadni wzorów poznanych na lekcjach matematyki, choü jednoczeĞnie jest do nich zbliĪona na tyle, na ile to moĪliwe. Pierwsza znacząca grupa operatorów pozwala wykonywaü podstawowe operacje aryt- metyczne (tabela 13.1). Tabela 13.1. Operatory matematyczne w arkuszu kalkulacyjnym Operator + – – * / ^ Nazwa Dodawanie Odejmowanie Negacja MnoĪenie Dzielenie Procent PotĊgowanie Przykäad Wynik 1+2 1–2 –(1–2) 2*3 20/4 22 2^3 3 –1 1 6 5 0,22 (prezentowany na ekranie jako 22 ) 8 Istnieje teĪ sporo operatorów uĪywanych w porównaniach i innych wyraĪeniach logicz- nych (tabela 13.2). Tabela 13.2. Operatory logiczne w arkuszu kalkulacyjnym Operator = = = Nazwa Równa siĊ WiĊksze od WiĊksze od lub równe Mniejsze Mniejsze Mniejsze od lub równe Nie równa siĊ Przykäad 1=2 1 2 1 =2 ala ma kota 1 2 1 =2 1 2 Wynik FAĐSZ FAĐSZ FAĐSZ PRAWDA PRAWDA PRAWDA PRAWDA Aby przetestowaè opisane tutaj operatory, wpisz w komórce przykäadowe wyraĔe- nia, oczywiĈcie poprzedzajñc je znakiem =. Zmianö kolejnoĈci wykonywania obli- czeþ moĔesz wymusiè nawiasami, na przykäad odmienny wynik uzyskasz w wyraĔe- niach: 2+3*5 i (2+3)*5. Poleć książkęKup książkę Rozdziaä 13. i Formuäy w arkuszach 191 Funkcje matematyczne w formuäach Excel oferuje olbrzymią grupĊ funkcji matematycznych, których dokáadny opis zająáby z pewnoĞcią caákiem pokaĨną ksiąĪkĊ. Na szczĊĞcie program nie zmusza nas do pamiĊ- tania, jakie dokáadnie funkcje udostĊpnia. Stosując siĊ do poniĪszych wskazówek, poznasz prosty sposób wykorzystania bogatej biblioteki dostĊpnych funkcji i ich wyszukiwania. Wstawianie funkcji Wykonaj nastĊpujące üwiczenie:  Kliknij w obrĊbie dowolnej pustej komórki.  NaciĞnij znak równoĞci (=). Na ekranie pojawi siĊ pierwsza proponowana przez Excel funkcja, na przykáad SUMA.  Kliknij trójkącik obok nazwy funkcji SUMA, aby wyĞwietliü inne proponowane funkcje.  Kliknij ikonkĊ Wstaw funkcjĊ ( ), aby zobaczyü okienko z przeglądarką funkcji. Opisane wyĪej czynnoĞci ilustruje rysunek 13.7. Rysunek 13.7. Odszukiwanie wbudowanych funkcji Po wybraniu dowolnej funkcji z listy lub okienka Wstawianie funkcji zobaczysz listĊ jej argumentów. MoĪesz takĪe poczytaü, jak dziaáa dana funkcja. Poleć książkęKup książkę 192 CzöĈè II i Excel, czyli magiczna broþ pakietu Office Funkcja SUMA nie jest zbyt ciekawa, ale doskonale ilustruje zasady pracy z okienkiem Argumenty funkcji:  W okienku są wyĞwietlone i wstĊpnie wypeánione pola z argumentami (zakres A1:B1).  Pod polami argumentów jest podany wynik dla bieĪącej komórki (u nas 10).  JeĞli wpisane argumenty nie są poprawne, moĪesz je wymazaü i wpisaü wáasne. Nie musisz wpisywaü rĊcznie wspóárzĊdnych, moĪesz je pobraü z arkusza, znajdującego siĊ przy polu przenosząc siĊ do niego po klikniĊciu przycisku argumentu. SprawdĨmy teraz, jak dziaáa nieco bardziej skomplikowana funkcja ĦREDNIA, uĪyta dla czterech argumentów (rysunek 13.8). Wybierz teraz funkcjĊ ĦREDNIA z listy i kliknij OK. Pojawi siĊ kolejne okienko, poĞwiĊ- cone juĪ tylko tej funkcji. Ma ona parametry: Liczba1, Liczba2 itd. Wypeánij je wspóá- rzĊdnymi komórek A1 i B1. Kliknij OK, aby obejrzeü wynik w arkuszu. Rysunek 13.8. Wstawianie argumentów do funkcji wbudowanej Na rysunku pokazujĊ podmianĊ proponowanych argumentów funkcji (A3:C1) na A2:B3 (chcemy obliczyü Ğrednią z czterech liczb: 3, 7, 5 i 4): siĊ do niego po klikniĊciu przycisku  nowy zakres wyliczania Ğredniej (A2:B3) moĪesz pobraü z arkusza, przenosząc znajdującego siĊ przy polu argumentu;  gdy juĪ zaznaczysz poprawnie listĊ argumentów (patrz pulsująca ramka), naciĞnij dwa razy klawisz Enter. W wyniku powyĪszego üwiczenia Excel powinien wyliczyü Ğrednią 4,75. Poleć książkęKup książkę Rozdziaä 13. i Formuäy w arkuszach 193 Modyfikacja formuäy w arkuszu Po wstawieniu formuáy, czasami bardzo skomplikowanej, moĪna edytowaü jej treĞü wprost w arkuszu. W tym celu kliknij komórkĊ i w polu formuáy zmodyfikuj jej treĞü, a nastĊpnie potwierdĨ klawiszem Enter lub anuluj zmiany klawiszem Esc (rysunek 13.9). Rysunek 13.9. Edycja formuáy Przykáad:  Dwukrotnie kliknij w obrĊbie komórki C1, aby zmieniü jej treĞü.  Zamiast = ĦREDNIA(A2:B3) wpisz na przykáad = 2*ĦREDNIA(A2:B3) i naciĞnij Enter.  Czy widzisz liczbĊ 5? Zgadza siĊ? OczywiĞcie, Īe tak: 2*(3+7+5+4)/4 daje 9,5! Wiesz juĪ, jak dziaáa funkcja ĦREDNIA. Spróbuj poeksperymentowaü w ten sposób z innymi funkcjami! Edycjö komórki wprost w arkuszu (a nie w pasku formuäy) wywoäasz za pomocñ skrótu klawiszowego F2. Biblioteka funkcji Excela Okienko wstawiania funkcji do bieĪącej (klikniĊtej) komórki wywoáasz, naciskając przycisk Wstaw funkcjĊ ( ) znajdujący siĊ obok paska formuáy. Korzystanie z bogatego katalogu funkcji jest proste: moĪesz wyszukaü funkcjĊ, wpisując w okienku, co chcesz zrobiü, a nastĊpnie kliknąü przycisk PrzejdĨ albo wybraü kategoriĊ, aby obejrzeü wszyst- kie dostĊpne funkcje. W tabeli 3.3. znajduje siĊ krótkie omówienie dostĊpnych kategorii. Poszczególne funkcje moĪesz takĪe odnaleĨü na karcie Formuáy w grupie Biblioteka funkcji (jest to pierwsza grupa na karcie). Są tu zamieszczone graficzne odsyáacze do najczĊĞciej uĪywanych funkcji (rysunek 13.10). W tabeli 13.4 pokazaáem niektóre funkcje dostĊpne w wybranych kategoriach. Jak áatwo zauwaĪyü, przy niektórych kategoriach pojawia siĊ suwak sugerujący spory rozmiar listy oferowanych funkcji — nic dziwnego, Excel zawiera ich tysiące! Poleć książkęKup książkę 194 CzöĈè II i Excel, czyli magiczna broþ pakietu Office Tabela 13.3. Funkcje Excela Nazwa kategorii Finansowe Data i godzina Matematyczne Statystyczne Wyszukiwania i adresu Bazy danych Tekstowe Logiczne Informacyjne InĪynierskie ZgodnoĞü Sieü Web Rysunek 13.10. Karta Formuáy Przykäady Amortyzacje, dywidendy, stopy zwrotu z inwestycji. Operacje na datach, np. obliczanie liczby dni pomiĊdzy dwiema datami, konwersje, obliczanie dnia tygodnia lub innego elementu daty wpisanej w komórce. Trygonometria, logarytmy, macierze, sumy, szeregi. CzĊstoĞü wystĊpowania danych w zakresie komórek, minima, maksyma. Odsyáacze internetowe, wyszukiwanie wartoĞci w kolumnach (wierszach). Szereg funkcji polegających na przetwarzaniu rekordów bazy danych, czyli zakresów komórek, które tworzą listĊ lub bazĊ danych. Baza danych to lista powiązanych danych, w której wiersze pokrewnych informacji to rekordy, a kolumny danych to pola. Pierwszy wiersz listy zawiera etykiety poszczególnych kolumn. Zamiana wielkoĞci liter, skracanie i sklejanie ciągów znaków, porównywanie, usuwanie zbĊdnych odstĊpów z ciągu znaków. Szereg funkcji, które zwracają wartoĞci logiczne (prawda lub faász) na podstawie warunków wpisanych jako argumenty funkcji. Analiza zawartoĞci arkusza i komórek (np. sprawdza, czy w komórce wystąpiá báąd obliczeniowy lub czy jest ona pusta). Konwersje pomiĊdzy systemami liczbowymi, logarytmy, liczby zespolone. Stare funkcje, nieuĪywane domyĞlnie w Office 2013, ale zachowane w katalogu w celu zgodnoĞci z wczeĞniejszymi wersjami Excela. Zarządzanie adresami (URL) i usáugami sieciowymi. Przycisk WiĊcej funkcji kryje setki zaawansowanych funkcji dodatkowych, które mogą siĊ przydaü inĪynierom, matematykom lub programistom Excela. Formuäy dla zaawansowanych Karta Formuáy zawiera szereg ciekawych narzĊdzi do wstawiania i sprawdzania formuá. Wiele z nich ma zdecydowanie zaawansowany charakter, wykraczający poza zakres tej ksiąĪki, ale warto zapoznaü siĊ choüby z kilkoma z nich, aby skuteczniej pracowaü w Excelu. Poleć książkęKup książkę Rozdziaä 13. i Formuäy w arkuszach Tabela 13.4. Biblioteka funkcji Excela 195 Tworząc formuáy w Excelu, áatwo siĊ pogubiü, gdyĪ nie są one tak intuicyjne w uĪyciu jak na przykáad mechanizmy edycji tekstu w Wordzie. Zwáaszcza sposób adresowania komórek przy uĪyciu ich wspóárzĊdnych na pewno jest daleki od czytelnoĞci. Co komu powie oznaczenie $A$3 dla komórki, w której wpisujemy na przykáad kurs dolara? Czy nie proĞciej byáoby napisaü KursDolara i uĪywaü tej nazwy w formuáach? Na szczĊĞcie okazuje siĊ, Īe Excel w bardzo prosty sposób obsáuguje oznaczanie komórek (lub nawet zakresów komórek) nazwami uĪytkownika. Wystarczy uĪyü polecenia Defi- niuj nazwĊ dostĊpnego w grupie Nazwy zdefiniowane (rysunek 13.11). W przykáadzie pokazanym na rysunku 13.11 komórka H1 zawierająca kurs dolara zostaáa nazwana… KursDolara. Prawda, Īe to czytelne? Poleć książkęKup książkę 196 CzöĈè II i Excel, czyli magiczna broþ pakietu Office Rysunek 13.11. Tworzenie nazwy zdefiniowanej w Excelu Po klikniĊciu komórki, która zawiera nazwĊ, Excel wyĞwietli tĊ nazwĊ w polu adre- sowym. Jak moĪna uĪyü nazwy w formule? Nic prostszego, zamiast H1 wystarczy wpisaü KursDolara — wpisaü lub wybraü z listy, gdyĪ Excel podsuwa listĊ dostĊpnych nazw (rysunek 13.12). Rysunek 13.12. UĪywanie nazwy zdefiniowanej w Excelu Po zdefiniowaniu kilku nazw w arkuszu moĪna nad nimi straciü kontrolĊ. Warto wów- czas skorzystaü z menedĪera nazw, który pozwala zarządzaü zdefiniowanymi nazwami — zmieniaü je lub w ogóle usuwaü je z arkusza (rysunek 13.13). Poznane moĪliwoĞci nadawania komórkom czytelnych nazw nie wyczerpują uáatwieĔ Excela w obszarze tworzenia zrozumiaáych formuá. WyobraĨmy sobie, Īe nasz arkusz zawiera kilkadziesiąt formuá, które uĪywają wzajemnie swoich wyników cząstkowych do budowania kolejnych rezultatów. Sieü powiązaĔ jest bardzo skomplikowana i nie- trudno siĊ w niej pogubiü, na przykáad budując zapĊtlone formuáy (akurat takie sytuacje Excel kontroluje na bieĪąco) lub báĊdne zaleĪnoĞci. Poleć książkęKup książkę Rozdziaä 13. i Formuäy w arkuszach 197 Rysunek 13.13. MenedĪer nazw w Excelu Aby uáatwiü kontrolĊ spójnoĞci formuá, Excel proponuje dodatkowe funkcje dostĊpne w grupie Inspekcja. Oto one:  wyĞwietlanie (na Īyczenie) formuá wprost na arkuszu (przycisk  wizualizacja powiązaĔ pomiĊdzy formuáami (komórkami) za pomocą ); symbolicznych strzaáek ( ). Omówione mechanizmy ilustruje rysunek 13.14. Rysunek 13.14. Uáatwienia kontroli formuá w Excelu W celu wyĈwietlenia zaleĔnoĈci pomiödzy komórkami kliknij komórkö, która Ciö inte- . Excel sprawdzi i pokaĔe zaleĔnoĈci w formie resuje, i naciĈnij przycisk strzaäek — od razu bödzie widoczne, gdzie w arkuszu jest uĔywana dana wartoĈè. Poleć książkęKup książkę 198 CzöĈè II i Excel, czyli magiczna broþ pakietu Office Poleć książkęKup książkę Skorowidz 3-W, Patrz efekty trójwymiarowe obiektu graficznego A A4, 224 Adobe Acrobat Reader, 243 akapit, 59, 102 odstĊpy, 62 wyrównanie, 60 Akapit (menu Word), 62 aktualizacja spisu, 114 Alt, 58 animacja w prezentacji PowerPoint, 277 arkusz kalkulacyjny, 163 obliczenia automatyczne, 185 autodopasowanie komórek tabeli, 97 automatyczne formatowanie komórek w arkuszu, 178 B Backspace, 58 baza danych, 205 baza kontaktów Outlook, 326 baza programu Outlook, 343 oczyszczanie, 346 Box, Patrz wersja pudeákowa C Caps Lock, 58 chmura, Patrz Cloud Clipart (grafika), 125 Cloud, 10 cofniĊcie czynnoĞci edycyjnej, 68 Ctrl (klawisz), 103 czcionka, 73 formatowanie, 67 wielkoĞü, 75 zmiana rodzaju, 75 zmiana stylu, 75 znaki diakrytyczne, 78 czyszczenie formatowania, 68, 71, 269 D definiowanie nazwy komórki w Excelu, 195 Del (klawisz), 58 Deweloper (wstąĪka), 236 DOC, Patrz format zapisu Worda DOCX, Patrz format zapisu Worda dokument sekcja, 108 zamykanie, 41 domyĞlny program poczty elektronicznej, 26 DOTX, Patrz szablon dokumentu Worda drukowanie arkusze kalkulacyjne, 221 dokumenty tekstowe, 53 dzielenie notesów OneNote, 294 dzielenie wyrazów, 65 E edytor równaĔ matematycznych, 139 efekt kurtyny, 253 EML, 347 End (klawisz), 103 Enter (klawisz), 57, 58, 102 Equation 3.0, Patrz edytor równaĔ matematycznych etykiety, Patrz szablon dokumentu Worda Excel drukowanie arkusza, 221 kondensowanie wydruku, 221 regulacja marginesów, 221 Exchange (serwer), 317 Poleć książkęKup książkę 368 MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko F K filtrowanie danych w tabeli Excela, 208 formanty w arkuszu Excela, 236 format walutowy w Excelu, 183 format zapisu Excela, 166 OneNote, 294 PowerPoint, 260 Worda, 39, 43 konwersja do formatu Word 2003, 43 formatowanie danych w arkuszu, 169 tekstów, 57 warunkowe, 201 formuáa powielanie, 186 formuáa Excela, 185 edycja, 193 formuáa w arkuszu, 186 formuáy logiczne, 199 funkcja warunkowa, 199 funkcje Excela, 194 funkcje matematyczne w formuáach, 191 G grafika edytor grafiki w OneNote, 303 rysowanie w Wordzie, 128 w dokumencie, 123 gruboĞü linii obiektu graficznego, 131 grupa, Patrz wstąĪka kalendarz VAT, Patrz szablon dokumentu Worda kalendarz w Outlook, 331 widoki, 336 karta, Patrz wstąĪka klawisz Windows, 310 klawisze edytorskie, 58 klucz aktywacyjny, 25 kolor czcionki, 68 komentarz w tekĞcie, Patrz tryb recenzji komórka, 166, 169 dopasowywanie pomiĊdzy kolumnami, 180 formatowanie, 172, 247 niedopasowanie zawartoĞci, 179 selektywne kasowanie zawartoĞci, 177 wspóárzĊdne, 169 zaznaczanie, 172 konferencja internetowa, 253 kontener notatki, 296, Patrz teĪ notatka edycja zaawansowana, 301 operacje, 300 sygnatury czasowe, 301 konto Microsoft, 19 Office, 22 kopiowanie, Patrz schowek Windows kopiowanie i wklejanie w Excelu, 234 korekta ortograficzna, Patrz sáowniki jĊzykowe korespondencja seryjna, 147 tryby pracy, 148 Ĩródáo danych adresowych, 149 ksztaáty graficzne w Wordzie, 129 kursywa, Patrz pochylenie tekstu H hasáo do otwierania dokumentu, 354 hasáo skorowidza, 119 Home (klawisz), 103 I indeks, Patrz skorowidz indeks dolny, 68 indeks górny, 68 InfoPath, 366 Insert, 58 interlinia, 63, 268 iWork, 10 L legenda wykresu, 215 liniatura (styl strony OneNote), 299 linie siatki, Patrz ziarnistoĞü obrazu linie siatki w Excelu, 224 lista numerowana, 65 punktowana, 65 wielopoziomowa, 66 Lotus Organizer, 287 M makro, 229 kod VBA, 235 malarz formatów, 71 MBOX, 347 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 369 wersja dla uĪytkowników domowych i maáych Microsoft Access, 149 Microsoft Office firm, 16 wersja Professional, 16 Microsoft Office for Mac, 22 Microsoft Office Starter, 17 miĊkki Enter, 59 mind map, 287 minipasek narzĊdzi, 36 N OEM, 17 Office 365, 9 ONE, Patrz Format zapisu OneNote OneNote, 287 operatory w formuáach arkusza kalkulacyjnego, 190 osadzanie obiektów w dokumencie, 88 otwieranie dokumentu, 41, 166 skrót, 167 Outlook, 317 etykiety kategorii wiadomoĞci e-mail, 323 flagi monitujące, 323 import i eksport poczty, 347 konfiguracja poczty e-mail, 319 nagáówek, 101, 111 Excel, 225 poziom, 111 Word, 105 Nagáówek 1 (styl), 82 nagáówki i stopki w Excelu, 224 nagáówki tabel Excela, 179 Normal (plik), 84 notatka, 289, 299, 300 boczna, Patrz notatka niezaszeregowana niezaszeregowana, 310 przeniesienie, 300 usuniĊcie, 300 notes, 293 prywatny, 294 rozbudowa, 296 sekcja, 289 strona, 289 styl strony, 299 wspóádzielony, 294 Num Lock, 58 numer strony (wstawianie do dokumentu), 101 numeracja, 302 nagáówków w Wordzie, 111 stron w Wordzie, 110, 155 O obiekt graficzny, 133 grupowanie, 134 przesáanianie, 133 obiekt równanie matematyczne, 144 ochrona komórek Excela, 357 blokada komórek, 359 ochrona skoroszytu Excela, 359 odsetki od lokaty bankowej w Excelu, 245 odstĊpy miĊdzy znakami, 75, 269 odsyáacze, 111, 117 Word, 117 odsyáacze internetowe, 88 P Pakiet zgodnoĞci formatu plików pakietu Microsoft Office, 44 papeterie, Patrz szablony dokumentu Worda pasek formuáy w arkuszu kalkulacyjnym, 170 stanu, 34 Szybki dostĊp, 37 PDF, 71, Patrz Adobe Acrobat Reader PKC, Patrz Product Key Card pochylenie tekstu, 68 Poczta usáugi Windows Live, 26 podgląd wydruku, 224 podkreĞlenie tekstu, 68 podstrony notesu, 297 podwieszony akapit, 62 podziaá dáugiego dokumentu na pliki, 155 dokumentu na strony, 102 strony, 103 pogrubianie tekstu, 68 pokaz slajdów, 256, 258 pokazywanie formuá na arkuszu, 197 pole aktywne w Wordzie, 88 korespondencji seryjnej, 150 numer strony, 105 tekstowe, 135 Worda, 102, 156 polecenie, Patrz wstąĪka POP3, 319 post-it, 289 PowerPoint, 253 animacja, 277 dokáadanie nowego slajdu, 264 dokáadanie nowych elementów slajdu, 271 kasowanie slajdu, 264 szablony stron, 264 widoki na prezentacjĊ, 257 Poleć książkęKup książkę 370 MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko PowerPoint Viewer, 260 PPT, Patrz format zapisu PowerPoint PPTX, Patrz format zapisu PowerPoint praca zespoáowa w Wordzie, 155 prezentacja multimedialna, 253 Product Key Card, 18 przekreĞlenie tekstu, 68 przeszukiwanie notatników OneNote, 311 przypisy, 111, 116 PST, 318, Patrz baza programu Outlook Publisher, 11, 364 punktory, 65 w notatkach, 302 R RD, Patrz pole Worda recenzja dokumentu, Patrz tryb recenzji rozpoznawanie tekstu w obrazach OneNote, 313 równania matematyczne, 139 wielkoĞü w dokumencie, 144 wzorce, 141 S scalanie danych i wzorca, Patrz korespondencja seryjna komórek Excela, 180 komórek tabeli, 96 schowek Windows, 69, 71, 123 sekcja dokumentu Worda, 107, 108 Shift, 58 skalowanie dokumentu, 52 skok na koniec dokumentu, 103 na początek dokumentu, 103 skoroszyt, 164 ochrona, 359 wspóádzielony, 210 z obsáugą makr, 240 skorowidz, 119 hasáo podrzĊdne, 120 hasáo, 119 oznaczanie hasáa, 120 skróty klawiszowe SkyDrive, 10 slajd, 253 animacja, 278 pokaz, 253 stopka, 274 tekstura, 266 táo, 266 do zarządzania dokumentami, 167 Microsoft Office, 16, 38, 188 sáowniki jĊzykowe, 79 SMS, 329 SMTP, 320 sortowanie slajdów (widok PowerPoint), 264 sortowanie tabeli Excela, 206 spacja nierozdzielająca, 65 spis treĞci, 111 generowanie, 113 stopka, 101 Excel, 225 PowerPoint, 274 Word, 105 strzaáki (grafika), 132 styl kreskowania obiektu graficznego, 132 style komórek Excela, 174 symbole, 76, 141 system pomocy online, 47 szablon dokumentu Worda, 84 szablon listu, Patrz korespondencja seryjna T Tab (klawisz), 57, 58 tabela, Patrz arkusz kalkulacyjny tabele, 91 linie siatki, 95 OneNote, 304 styl obramowania, 91 wielostronicowe, 99 wzorce tabel w Wordzie, 94 zaznaczanie komórek, 95 tryb gazetowy, Patrz tryb wielokolumnowy pokazu dokumentu PowerPoint, 260 recenzji, 157 wielokolumnowy, 98 U udostĊpnianie dokumentu przez SkyDrive, 295 notesu, 291 ukáad wielokolumnowy, 91 wydruku, 52 ukryte karty w Microsoft Office, 35 ustawienia strony, 54, 224 V VBA, Patrz Visual Basic for Applications Visual Basic for Applications, 230 VPN, 335 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 371 W Z wciĊcie akapitu, 60 wersja pudeákowa, 17, 18 widok prezentera, 259 widoki dokumentu Worda, 51 wiĊcej opcji (przycisk), 62, Patrz wstąĪka wklejanie, Patrz schowek Windows wáaĞciwoĞci drukarki, 55 wspóárzĊdne bezwzglĊdne, 187 komórki, 186 wzglĊdne, 187 wstąĪka, 34, 47 grupa, 34, 35 polecenie, 35 ukryte karty, 36 wiĊcej opcji (przycisk), 35 wycinanie, Patrz schowek Windows wykresy w arkuszach kalkulacyjnych, 213 modyfikacja, 219 wyrównanie akapitu, 60 wyróĪnianie tekstu, 67, 68 wyszukiwanie i zamiana tekstu, 104 wzorzec faktury VAT, Patrz szablon dokumentu Worda listu seryjnego, 147 slajdu, 273 wzór matrycowy, 189 X XE, Patrz pole Worda XLS, Patrz format zapisu Excela XLSM, Patrz skoroszyt z obsáugą makr XLSX, Patrz format zapisu Excela zabezpieczanie dokumentów, 353 hasáem, 353 zadanie w programie Outlook, 339 zakáadka w dokumencie, 118 zamykanie aktywnego dokumentu, 41 skrót, 167 zaokrąglanie wartoĞci w komórkach arkusza, 175 zapis dziesiĊtny, 175 procentowy, 175 walutowy, 175 zapisywanie dokumentu, 41 skrót, 167 zawijanie komórek Excela, 180 zaznaczanie komórka w arkuszu kalkulacyjnym, 172 obszar záoĪony z kilku komórek, 172 zdarzenie cykliczne, 335 kalendarzowe, 332 ziarnistoĞü obrazu, 136, 137 znaczniki notatek, 307 wiadomoĞci e-mail, 323 znak nowego wiersza w komórce Excela, 172 nowego wiersza, 59 podziaáu sekcji, 108 podziaáu strony, 103, 108 znaki diakrytyczne, 78 niedrukowalne, 59 Zoom, Patrz skalowanie dokumentu zrzut ekranu, 124 Poleć książkęKup książkę 372 MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: