Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00296 004567 24124625 na godz. na dobę w sumie
MS Project 2013 dla bystrzaków - ebook/pdf
MS Project 2013 dla bystrzaków - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9494-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki >> świat
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Twój niezastąpiony, osobisty asystent MS Project 2013

Dowiedz się, jak: Witaj w świecie elektronicznego zarządzania projektami. MS Project 2013 to znakomite narzędzie, usprawniające organizowanie i kontrolowanie wszystkich elementów Twojego projektu. Ten funkcjonalny przewodnik pokaże Ci, jak rozpocząć pracę, wprowadzać zadania i szacować czas ich trwania, pracować z zasobami i budżetem, dopracowywać harmonogram, zbierać dane, analizować postępy prac i monitorować cały projekt. Jeżeli do tej pory nie korzystałeś z tego programu, będzie to dla Ciebie wizyta w zupełnie nowym świecie, a jeśli znasz starsze wersje, ta książka płynnie wprowadzi Cię w nowe funkcje oferowane przez MS Project 2013. Kierowniku, do dzieła!

Na dobry początek naucz się używać widoków MS Project, projektować strukturę podziału pracy oraz wprowadzać i organizować zadania. Wykorzystaj zasoby dowiedz się, jak dobierać do projektu ludzi, materiały i koszty stałe, a także jaki mają one wpływ na budżet. Bądź na bieżąco monitoruj postępy i wypracuj plan zarządzania komunikacją. Dopnij na ostatni guzik wykorzystaj pasek narzędzi MS Project, by modyfikować przydziały zasobów, ciąć koszty, aktualizować harmonogram i tworzyć plan bazowy. Najnowsze wiadomości wykorzystaj możliwości przebudowanej funkcji MS Project 2013 do przygotowywania błyskotliwych raportów.

W książce znajdziesz: Cynthia Snyder jest kierownikiem projektu, autorką, konsultantką i trenerką w dziedzinie zarządzania projektami. Napisała osiem książek o zarządzaniu projektami, w tym PMP Certification All-in-One For Dummies.

Nancy Muir napisała ponad 150 książek; zajmowała się szerokim zakresem tematów od programów komputerowych i zarządzania projektami po naukę na odległość.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Project 2013 for Dummies® Tłumaczenie: Adam Bąk ISBN: 978-83-246-9491-4 Original English language edition Copyright © 2013 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc. Oryginalne angielskie wydanie Copyright © 2013 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z Wiley Publishing, Inc. Translation copyright © 2015 by Helion S.A. Wiley, the Wiley logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used under License. Wiley, the Wiley logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier, i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. Polish language edition published by Wydawnictwo Helion. Copyright © 2015. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/pro13b Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro13b.zip. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.pl WWW: http://dlabystrzakow.pl Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorkach ...................................................................................................................13 Podzi(cid:218)kowania od autorek ............................................................................................15 Wprowadzenie ...............................................................................................................17 O ksi(cid:200)(cid:285)ce MS Project 2013 dla bystrzaków .......................................................................................17 Naiwne za(cid:239)o(cid:285)enia ..............................................................................................................................18 Konwencje typograficzne ...................................................................................................................18 Czego nie musisz czyta(cid:202) .....................................................................................................................18 Struktura ksi(cid:200)(cid:285)ki ...............................................................................................................................19 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I. Wprowadzenie do MS Project 2013 ................................................................................19 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II. Zarz(cid:200)dzanie zasobami ....................................................................................................19 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III. Plan bazowy na horyzoncie ............................................................................................19 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV. Utrzyma(cid:202) kurs ..............................................................................................................19 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V. Dekalogi ........................................................................................................................20 Ikony wykorzystane w ksi(cid:200)(cid:285)ce .............................................................................................................20 Co dalej? ..........................................................................................................................................20 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I: Wprowadzenie do MS Project 2013 ............. 21 Rozdzia(cid:239) 1: Zarz(cid:200)dzanie projektami — MS Project 2013 i Ty ........................................23 Wprowadzenie do zarz(cid:200)dzania projektami ..........................................................................................23 Kim jest kierownik projektu ...........................................................................................................24 Czym zajmuje si(cid:218) kierownik projektu ..............................................................................................25 Wprowadzenie do MS Project 2013 .............................................................................................25 Poznajmy si(cid:218) ....................................................................................................................................26 Nawigowanie za pomoc(cid:200) kart i Wst(cid:200)(cid:285)ki .........................................................................................29 Wy(cid:258)wietlanie dodatkowych narz(cid:218)dzi ..............................................................................................31 Korzystanie z systemu pomocy MS Project .........................................................................................32 Rozdzia(cid:239) 2: Uruchamianie projektu ................................................................................33 Tworzenie statutu projektu ................................................................................................................33 Wprowadzenie do struktury podzia(cid:239)u prac w projekcie (SPP) .............................................................34 Organizacja pracy .............................................................................................................................37 Uruchamianie projektu ......................................................................................................................38 Wprowadzanie informacji do MS Project .......................................................................................38 Planowanie r(cid:218)czne czy automatyczne? ............................................................................................40 Kup książkęPoleć książkę 6 MS Project 2013 dla bystrzaków Wprowadzanie SPP .....................................................................................................................42 Wprowadzanie zada(cid:241) ...................................................................................................................43 Importowanie zada(cid:241) z Outlooka ....................................................................................................45 Zmiana poziomu zadania: zmniejszanie i zwi(cid:218)kszanie wci(cid:218)cia ..........................................................48 Zapisywanie projektu ........................................................................................................................49 Rozdzia(cid:239) 3: Zarz(cid:200)dzanie zadaniami ................................................................................ 51 Tworzenie zada(cid:241) sumarycznych i podzada(cid:241) ........................................................................................51 Ile mo(cid:285)e by(cid:202) poziomów? ................................................................................................................53 Zadanie sumaryczne projektu ........................................................................................................53 Przenoszenie zada(cid:241) w projekcie .........................................................................................................55 Przenoszenie zada(cid:241) metod(cid:200) przeci(cid:200)gnij i upu(cid:258)(cid:202) ..............................................................................56 Przenoszenie zada(cid:241) metod(cid:200) kopiuj i wklej lub wytnij i wklej .............................................................56 Wida(cid:202) – nie wida(cid:202): zwijanie i rozwijanie zada(cid:241) w konspekcie ...............................................................57 Zadania cykliczne .............................................................................................................................58 Ustawienie punktów kontrolnych ........................................................................................................59 Usuwanie zada(cid:241) i oznaczanie ich jako nieaktywne ...............................................................................60 Wstawianie uwag ..............................................................................................................................61 Rozdzia(cid:239) 4: Zale(cid:285)no(cid:258)ci mi(cid:218)dzy zadaniami ..................................................................... 63 Jak powstaj(cid:200) zale(cid:285)no(cid:258)ci mi(cid:218)dzy zadaniami ...........................................................................................64 Zadania zale(cid:285)ne: które najpierw? ..................................................................................................64 Rodzaje zale(cid:285)no(cid:258)ci .......................................................................................................................65 Zapanuj nad prawami Murphy’ego: czas opó(cid:283)nienia i czas wyprzedzenia .........................................67 Tworzenie zale(cid:285)no(cid:258)ci ........................................................................................................................69 Tworzenie zale(cid:285)no(cid:258)ci ....................................................................................................................69 Tworzenie zale(cid:285)no(cid:258)ci zewn(cid:218)trznych ...............................................................................................71 Kilka s(cid:239)ów przestrogi .....................................................................................................................71 Pogód(cid:283) si(cid:218) ze zmian(cid:200): usuwanie zale(cid:285)no(cid:258)ci .....................................................................................72 Rozdzia(cid:239) 5: Szacowanie czasu trwania zada(cid:241) ............................................................... 75 Czas trwania zada(cid:241) ...........................................................................................................................76 Pe(cid:239)ny wachlarz zada(cid:241): zidentyfikuj typ ...........................................................................................76 Zadania wg nak(cid:239)adu pracy, czyli 1 + 1 = ½ .................................................................................78 Szacowanie pracy i czasu trwania .......................................................................................................79 Techniki wykonywania szacunków .................................................................................................80 Ustawianie czasu trwania ..............................................................................................................81 Kontrolowanie czasu za pomoc(cid:200) ogranicze(cid:241) ........................................................................................82 Jak dzia(cid:239)aj(cid:200) ograniczenia ...............................................................................................................82 Ustawianie ogranicze(cid:241) ..................................................................................................................83 Ustawianie terminu ostatecznego ...................................................................................................84 Rozpoczynanie i wstrzymywanie zada(cid:241) ...............................................................................................84 Wprowadzanie daty rozpocz(cid:218)cia zadania ........................................................................................85 Zrób sobie przerw(cid:218): dzielenie zada(cid:241) ..............................................................................................86 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 7 Rozdzia(cid:239) 6: Spójrz na ten widok! ...................................................................................89 Widoki w programie MS Project .......................................................................................................89 Nawigowanie za pomoc(cid:200) kart i widoków ........................................................................................90 Przewijanie zawarto(cid:258)ci okien .........................................................................................................92 Przechodzenie do wybranego punktu .............................................................................................93 Widoki — informacje szczegó(cid:239)owe .....................................................................................................93 Zacznijmy od pocz(cid:200)tku: Wykres Gantta .........................................................................................94 Widoki Arkusz zasobów i Terminarz zespo(cid:239)u .................................................................................95 Zarz(cid:200)dzanie czasem z wykorzystaniem Osi czasu ............................................................................95 P(cid:239)y(cid:241) z pr(cid:200)dem: Diagram sieciowy ..................................................................................................96 Widok Kalendarza .......................................................................................................................97 Dostosowywanie widoków ..................................................................................................................98 Praca z panelami widoków ............................................................................................................98 Modyfikowanie diagramu sieciowego ............................................................................................102 Resetowanie widoków .................................................................................................................106 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: Zarz(cid:200)dzanie zasobami ............................. 107 Rozdzia(cid:239) 7: Tworzenie zasobów ...................................................................................109 Zasoby: ludzie, miejsca i rzeczy .......................................................................................................109 Jak zapewni(cid:202) sobie zasoby ................................................................................................................110 Zasoby — podstawowe informacje ..............................................................................................110 Typy zasobów: praca, materia(cid:239)y i koszty .......................................................................................111 Wp(cid:239)yw zasobów na czas realizacji zada(cid:241) ......................................................................................111 Szacowanie potrzebnych zasobów ................................................................................................112 Narodziny zasobu ...........................................................................................................................112 Jednorazowe tworzenie zasobu .....................................................................................................113 Jak zidentyfikowa(cid:202) zasób, nie znaj(cid:200)c jego nazwy? ..........................................................................114 Razem (cid:239)atwiej .............................................................................................................................115 Zarz(cid:200)dzanie dost(cid:218)pno(cid:258)ci(cid:200) zasobów ..................................................................................................116 Szacowanie i ustawianie dost(cid:218)pno(cid:258)ci ............................................................................................116 Gdy zasoby pojawiaj(cid:200) si(cid:218) i znikaj(cid:200) ...............................................................................................117 Udost(cid:218)pnianie zasobów ...................................................................................................................118 U(cid:285)ywanie puli zasobów ...............................................................................................................119 Importowanie zasobów z Outlooka ...............................................................................................120 Rozdzia(cid:239) 8: Praca z kalendarzami ................................................................................123 Dostrajanie kalendarzy: bazowego, projektu, zasobu i zadania ............................................................123 Jak dzia(cid:239)aj(cid:200) kalendarze ................................................................................................................124 Powi(cid:200)zania mi(cid:218)dzy kalendarzami .................................................................................................125 Tworzenie harmonogramu z wykorzystaniem opcji kalendarza i czasu pracy ........................................126 Ustawianie opcji kalendarza ........................................................................................................126 Wprowadzanie wyj(cid:200)tków do czasu pracy ......................................................................................127 Praca z kalendarzami zada(cid:241) i zasobów .............................................................................................129 Ustawianie kalendarza zasobu .....................................................................................................130 Wprowadzanie zmian do kalendarza zasobów ...............................................................................130 Kup książkęPoleć książkę 8 MS Project 2013 dla bystrzaków Tworzenie w(cid:239)asnych szablonów kalendarzy .......................................................................................132 Udost(cid:218)pnianie kopii kalendarza .......................................................................................................133 Rozdzia(cid:239) 9: Przydzielanie zasobów .............................................................................. 135 Jak znale(cid:283)(cid:202) odpowiedni zasób ..........................................................................................................135 Poszukiwany: odpowiedni zasób ch(cid:218)tny do pracy ..........................................................................135 Pole niestandardowe: informacje o kwalifikacjach ..........................................................................137 Sprawne przydzielanie zasobów .......................................................................................................137 Okre(cid:258)lanie jednostek dla zasobów materia(cid:239)owych i kosztowych .......................................................138 Przydzielanie zasobów ................................................................................................................138 Dostosowywanie rozk(cid:239)adu pracy ..................................................................................................141 Dodatkowe korzy(cid:258)ci u(cid:285)ywania Terminarza zespo(cid:239)u ............................................................................142 Rozdzia(cid:239) 10: Okre(cid:258)lanie kosztów projektu .................................................................. 145 Ta(cid:241)cowa(cid:239)y dwa Micha(cid:239)y — ale sk(cid:200)d si(cid:218) bior(cid:200) koszty? .......................................................................145 Sumowanie kosztów ....................................................................................................................146 Kiedy(cid:258) trzeba b(cid:218)dzie zap(cid:239)aci(cid:202)… ..................................................................................................147 Wprowadzanie informacji o kosztach w MS Project ..........................................................................147 Nie unikniesz kosztów sta(cid:239)ych ......................................................................................................147 Wprowadzanie stawek godzinowych, stawek za nadgodziny i kosztów u(cid:285)ycia ..................................148 Przydzielanie zasobów materia(cid:239)owych ..........................................................................................150 Wp(cid:239)yw ustawie(cid:241) na obliczanie wysoko(cid:258)ci kosztów ..............................................................................151 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III: Plan bazowy na horyzoncie .....................153 Rozdzia(cid:239) 11: Dopasowywanie planu ........................................................................... 155 Filtrowanie a(cid:285) do sedna ...................................................................................................................155 Stosowanie filtrów predefiniowanych ............................................................................................156 Autofiltr — jak zmusi(cid:202) go do dzia(cid:239)ania ........................................................................................157 Samodzielne konfigurowanie filtrów .............................................................................................159 Grupowanie informacji ....................................................................................................................161 Ustawienia predefiniowane ..........................................................................................................161 Przygotowywanie w(cid:239)asnych sposobów grupowania ........................................................................162 Czynniki steruj(cid:200)ce projektem ............................................................................................................164 Inspekcja zada(cid:241) ..........................................................................................................................164 Jak radzi(cid:202) sobie z ostrze(cid:285)eniami i sugestiami .................................................................................165 Cofnij, cofnij, cofnij ....................................................................................................................167 Rozdzia(cid:239) 12: Negocjowanie ogranicze(cid:241) projektu ........................................................ 169 O czasie .........................................................................................................................................169 Rezerwa projektowa ....................................................................................................................170 Ko(cid:241)czenie zada(cid:241) w krótszych terminach .......................................................................................171 Jak zdoby(cid:202) to, czego chcesz ..............................................................................................................173 Problemy z zasobami ......................................................................................................................174 Sprawdzanie dost(cid:218)pno(cid:258)ci zasobów ...............................................................................................174 Usuwanie i modyfikowanie przydziele(cid:241) zasobów ...........................................................................176 Jak (cid:239)atwo i bezbole(cid:258)nie rozwi(cid:200)za(cid:202) problem z alokacj(cid:200) za pomoc(cid:200) zmiany harmonogramu ..................177 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 9 Kiedy potrzebna jest pomoc .........................................................................................................178 Bilansowanie zasobów .................................................................................................................178 Zmiana harmonogramu projektu ......................................................................................................181 Rozdzia(cid:239) 13: Upi(cid:218)kszanie projektu ..............................................................................183 Wygl(cid:200)da(cid:202) dobrze! ...........................................................................................................................183 Formatowanie wykresu Gantta .........................................................................................................184 Formatowanie pasków zada(cid:241) .......................................................................................................184 Wyró(cid:285)nianie (cid:258)cie(cid:285)ki krytycznej .....................................................................................................186 Zmiana stylu wykresu Gantta ......................................................................................................187 Formatowanie ramek zada(cid:241) .............................................................................................................188 Dostosowywanie uk(cid:239)adu ..................................................................................................................189 Modyfikowanie linii siatki ................................................................................................................191 Kiedy obraz zast(cid:218)puje tysi(cid:200)c s(cid:239)ów .....................................................................................................193 Tworzenie niestandardowych pól tekstowych .....................................................................................194 Rozdzia(cid:239) 14: Wszystko zaczyna si(cid:218) od planu bazowego ..............................................197 Wszystko na temat planu bazowego ..................................................................................................197 Zapisywanie planu bazowego ......................................................................................................198 Ustawianie wi(cid:218)kszej liczby planów bazowych ................................................................................199 Czyszczenie i resetowanie planu bazowego ...................................................................................201 Plan po(cid:258)redni .................................................................................................................................202 Zapisywanie planu po(cid:258)redniego ...................................................................................................202 Czyszczenie i resetowanie planu po(cid:258)redniego ................................................................................203 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV: Utrzyma(cid:202) kurs ...................................... 205 Rozdzia(cid:239) 15: Na w(cid:239)a(cid:258)ciwej drodze ..............................................................................207 Projektowanie planu komunikacji .....................................................................................................207 Zbieranie danych .......................................................................................................................208 Metody (cid:258)ledzenia — stosowanie ..................................................................................................208 Korzystanie z narz(cid:218)dzi do monitorowania .....................................................................................209 Na wszystko znajdzie si(cid:218) jaki(cid:258) widok ............................................................................................210 (cid:165)ledzenie pracy ...............................................................................................................................212 Okre(cid:258)lanie daty stanu ..................................................................................................................212 Zgodno(cid:258)(cid:202) z harmonogramem .......................................................................................................213 Okre(cid:258)lanie procentu wykonania ...................................................................................................213 Zapisywanie informacji o rozpocz(cid:218)ciu i zako(cid:241)czeniu .....................................................................215 Co zrobi(cid:202), kiedy Jan pracuje trzy godziny, a Maria dziesi(cid:218)(cid:202)? ..........................................................215 Oj — mamy nadgodziny .............................................................................................................217 Okre(cid:258)lanie pozosta(cid:239)ego czasu pracy dla zada(cid:241) planowanych automatycznie .....................................218 Aktualizowanie kosztów sta(cid:239)ych ...................................................................................................219 Przenoszenie zada(cid:241) .........................................................................................................................220 Aktualizacja projektu .......................................................................................................................221 (cid:165)ledzenie informacji o materia(cid:239)ach ....................................................................................................223 Kup książkęPoleć książkę 10 MS Project 2013 dla bystrzaków (cid:165)ledzenie projektów: projekty skonsolidowane ...................................................................................224 Konsolidacja projektów ...............................................................................................................224 Strategie aktualizacji projektów skonsolidowanych .........................................................................226 Zmiana ustawie(cid:241) po(cid:239)(cid:200)cze(cid:241) ..........................................................................................................226 Rozdzia(cid:239) 16: Widoki w MS Project: obserwowanie post(cid:218)pu projektów ..................... 227 Jak sprawdzi(cid:202), co dzieje si(cid:218) z zadaniami ............................................................................................228 Plan bazowy kontra rzeczywiste post(cid:218)py .......................................................................................228 Linie post(cid:218)pu .............................................................................................................................229 Przejd(cid:283)my do szczegó(cid:239)ów ................................................................................................................232 (cid:165)ledzenie post(cid:218)pu z wykorzystaniem zarz(cid:200)dzania warto(cid:258)ci(cid:200) wypracowan(cid:200) ...........................................234 Co dzieje si(cid:218) pod mask(cid:200) ..................................................................................................................236 Warto(cid:258)(cid:202) wypracowana — opcje konfiguracyjne .............................................................................237 Wiele (cid:258)cie(cid:285)ek krytycznych ............................................................................................................238 Rozdzia(cid:239) 17: Kolejny krok za Tob(cid:200) — co dalej? ......................................................... 241 Rejestrowanie problemów i ryzyka w MS Project ..............................................................................241 Drukowanie planów po(cid:258)rednich i bazowych ..................................................................................242 Drukowanie uwag do zada(cid:241) ........................................................................................................243 Scenariusze warunkowe ...................................................................................................................244 Sortowanie zada(cid:241) .......................................................................................................................245 Filtrowanie .................................................................................................................................246 Sprawdzanie (cid:258)cie(cid:285)ki krytycznej ....................................................................................................247 Bilansowanie zasobów — reaktywacja ..........................................................................................248 Okre(cid:258)lanie czynników wp(cid:239)ywaj(cid:200)cych na harmonogram zada(cid:241) .........................................................249 Wp(cid:239)yw dodatkowego personelu oraz czasu na projekt ........................................................................250 Przyspieszanie i zmiany ..............................................................................................................250 Skierujmy tam wi(cid:218)cej ludzi ..........................................................................................................251 Zmiany zale(cid:285)no(cid:258)ci i harmonogramu zada(cid:241) ...................................................................................252 Kiedy wszystko inne zawiedzie .........................................................................................................253 We(cid:283) czas, którego potrzebujesz ....................................................................................................253 Szukanie drogi na skróty .............................................................................................................254 Rozdzia(cid:239) 18: Raportowanie ......................................................................................... 257 Tworzenie standardowych raportów .................................................................................................258 Co masz do dyspozycji ................................................................................................................258 Pulpity nawigacyjne — przegl(cid:200)d raportów ...................................................................................258 Tworzenie nowych raportów ............................................................................................................260 Raporty wizualne — nowe perspektywy .......................................................................................260 Tworzenie raportów wizualnych ..................................................................................................261 Szczegó(cid:239)owe dopasowywanie raportu ...............................................................................................262 Przeci(cid:200)ganie, upuszczanie i zmiana rozmiaru ................................................................................262 Dobrze wygl(cid:200)da(cid:202)! .......................................................................................................................263 Upi(cid:218)kszanie ....................................................................................................................................265 Przynie(cid:258)cie drukark(cid:218)! ......................................................................................................................267 Ustawienia strony .......................................................................................................................267 Podgl(cid:200)d wydruku .......................................................................................................................271 Drukowanie — nareszcie! ...........................................................................................................272 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 11 O(cid:258) czasu ........................................................................................................................................273 Dodawanie zada(cid:241) do osi czasu ....................................................................................................273 Dostosowywanie osi czasu ...........................................................................................................275 Kopiowanie osi czasu ..................................................................................................................275 Ulepszone kopiowanie i wklejanie ....................................................................................................276 Rozdzia(cid:239) 19: Ca(cid:239)y czas do przodu ................................................................................277 Przegl(cid:200)d projektu ............................................................................................................................277 Uczenie si(cid:218) na b(cid:239)(cid:218)dach ................................................................................................................278 Odprawa z zespo(cid:239)em ..................................................................................................................279 Porównywanie ró(cid:285)nych wersji projektu ..............................................................................................280 Budowanie na sukcesie ....................................................................................................................282 Tworzenie szablonu ....................................................................................................................282 Ujarzmianie Organizatora ...........................................................................................................283 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V: Dekalogi ................................................ 287 Rozdzia(cid:239) 20: Dziesi(cid:218)(cid:202) z(cid:239)otych zasad zarz(cid:200)dzania projektami .......................................289 Krok po kroku ................................................................................................................................289 Jak po sznurku ................................................................................................................................290 Spodziewaj si(cid:218) niespodziewanego .....................................................................................................291 Nie odk(cid:239)adaj niczego na jutro ...........................................................................................................291 Deleguj, deleguj, deleguj ..................................................................................................................291 Dokumentuj ....................................................................................................................................292 Informuj, informuj, informuj .............................................................................................................292 Mierniki sukcesu .............................................................................................................................293 Zachowaj elastyczno(cid:258)(cid:202) .....................................................................................................................294 Ucz si(cid:218) na w(cid:239)asnych b(cid:239)(cid:218)dach ............................................................................................................294 Rozdzia(cid:239) 21: Dziesi(cid:218)(cid:202) przydatnych skrótów klawiaturowych w programie MS Project 2013 ....................................................................................295 Informacje o zadaniach ....................................................................................................................295 Informacje o zasobie ........................................................................................................................296 Cz(cid:218)sto u(cid:285)ywane funkcje ...................................................................................................................297 Podzadania ....................................................................................................................................298 Zwi(cid:218)kszanie i zmniejszanie wci(cid:218)(cid:202) .....................................................................................................298 Wype(cid:239)nianie ...................................................................................................................................298 Nawigowanie ..................................................................................................................................298 Zamiana godziny na lata .................................................................................................................298 Skróty funkcji osi czasu ....................................................................................................................299 Szybkie wyszukiwanie .....................................................................................................................299 S(cid:239)owniczek ..................................................................................................................301 Skorowidz ....................................................................................................................311 Kup książkęPoleć książkę 12 MS Project 2013 dla bystrzaków Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 8 Praca z kalendarzami W tym rozdziale omówiono: (cid:377) plan bazowy, projekt, zasób i kalendarz zadania; (cid:377) wspó(cid:239)dzia(cid:239)anie kalendarzy; (cid:377) ustawianie opcji kalendarza i czasu pracy; (cid:377) wybór kalendarza projektu; (cid:377) prac(cid:218) z kalendarzem zada(cid:241); (cid:377) u(cid:285)ywanie kalendarza zasobu; (cid:377) tworzenie w(cid:239)asnych szablonów kalendarzy; (cid:377) kopiowanie kalendarzy do innych projektów. W i(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) osób w (cid:285)yciu opiera si(cid:218) na wskazaniach swoich zegarków i kalendarzy. Sam pomy(cid:258)l — kiedy si(cid:218) budzisz, pierwsz(cid:200) my(cid:258)l(cid:200) jest: jaki dzi(cid:258) dzie(cid:241), która godzina i czy trzeba i(cid:258)(cid:202) do pracy? Masz typowy dzie(cid:241) pracy, niezale(cid:285)nie od tego, czy pracujesz od 09:00 do 17:00, czy te(cid:285) od 00:00 do 08:00. Zapewne od czasu do czasu udaje Ci si(cid:218) uciec od utartego schematu, czy to wtedy, gdy ko(cid:241)czysz prac(cid:218) po 12-godzinnym maratonie, czy te(cid:285) wtedy, kiedy urywasz si(cid:218) w po(cid:239)owie pi(cid:218)knego, s(cid:239)onecznego dnia i jedziesz na ryby. W pewien sposób Project 2013 przypomina Twoje (cid:285)ycie: ma zestaw standardowy, ale dopuszcza wyj(cid:200)tki od niego. Ró(cid:285)nica jest taka, (cid:285)e w programie masz do dyspozycji kilka rodzajów kalendarzy, które mo(cid:285)esz swobodnie wykorzystywa(cid:202). Dostrajanie kalendarzy: bazowego, projektu, zasobu i zadania Przy zajmowaniu si(cid:218) przydzielaniem zasobów trzeba wzi(cid:200)(cid:202) pod uwag(cid:218) to, kiedy ludzie mog(cid:200) pracowa(cid:202). Czas pracy w kalendarzach trzeba dopasowa(cid:202). W rozdziale 2. napisa(cid:239)am, (cid:285)e kiedy po raz pierwszy uruchamiasz nowy projekt, nale(cid:285)y w oknie dialogowym Informacje o projekcie lub na karcie Plik w sekcji o tej samej nazwie wprowadzi(cid:202) pewne informacje. Jedn(cid:200) z pozycji do okre(cid:258)lenia jest Kalendarz projektu. Kup książkęPoleć książkę 124 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: Zarz(cid:200)dzanie zasobami Dost(cid:218)pne s(cid:200) trzy opcje: (cid:57) Standardowy (opcja domy(cid:258)lna) — kalendarz przedstawia typowy dzie(cid:241) pracy w godzinach od 09:00 do 17:00 w 5-dniowym tygodniu roboczym z wyj(cid:200)tkami w postaci (cid:258)wi(cid:200)t. Mo(cid:285)na my(cid:258)le(cid:202) o nim jako o kalendarzu firmowym, odzwierciedlaj(cid:200)cym godziny robocze (czyli czas, „kiedy biuro jest otwarte”). (cid:57) Zmiana nocna — to 8-godzinny dzie(cid:241) pracy zaplanowany od 23:00 do 08:00 z godzinn(cid:200) przerw(cid:200) na posi(cid:239)ek, od poniedzia(cid:239)ku do pi(cid:200)tku — bez wyj(cid:200)tków. Mo(cid:285)esz wybra(cid:202) ten kalendarz dla zasobów pracuj(cid:200)cych w tej samej firmie, ale w innych godzinach. (cid:57) 24 godziny — to kalendarz bazowy wy(cid:258)wietlaj(cid:200)cy czas w sposób ci(cid:200)g(cid:239)y: 24 godziny na dob(cid:218) przez 7 dni w tygodniu. W MS Project 2013 s(cid:200) cztery typy kalendarzy: bazowy, projektu, zasobu i zadania. Opanowanie wszystkich tych typów mo(cid:285)e nie by(cid:202) (cid:239)atwym zadaniem, ale zrozumienie zasad ich dzia(cid:239)ania jest kluczowym elementem do efektywnego u(cid:285)ywania programu. Na podstawie wprowadzonych ustawie(cid:241) kalendarza planowane s(cid:200) zadania i przypisywane zasoby. Kalendarzami w projekcie mo(cid:285)esz zarz(cid:200)dza(cid:202) na trzy ró(cid:285)ne sposoby: okre(cid:258)la(cid:202) czas pracy dla wszystkich zasobów i zada(cid:241), modyfikowa(cid:202) kalendarze dla okre(cid:258)lonych zasobów lub przypisa(cid:202) zmodyfikowany kalendarz do konkretnego zadania. Niech Ci(cid:218) nie zmyl(cid:200) ró(cid:285)ne sposoby u(cid:285)ywania przeze mnie s(cid:239)owa „projekt”: mo(cid:285)e ono odnosi(cid:202) si(cid:218) do programu, kalendarza projektu i samego projektu. W odniesieniu do programu u(cid:285)ywam zapisu wielk(cid:200) liter(cid:200) (Project), kalendarz projektu oznacza typ kalendarza, a sam projekt to po prostu prowadzony przez Ciebie projekt. Jak dzia(cid:239)aj(cid:200) kalendarze Nie wszyscy w firmie dzia(cid:239)aj(cid:200) wg tego samego harmonogramu, a nie ka(cid:285)de zadanie mo(cid:285)na wykona(cid:202) w ci(cid:200)gu takiego samego o(cid:258)miogodzinnego dnia pracy. Aby poradzi(cid:202) sobie z ró(cid:285)nymi wariantami harmonogramów wyst(cid:218)puj(cid:200)cych w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci firm, Project 2013 udost(cid:218)pnia ró(cid:285)ne ustawienia dla kalendarzy. Oto szczegó(cid:239)owe informacje o funkcjach ka(cid:285)dego z czterech typów kalendarzy dost(cid:218)pnych w MS Project 2013 (poni(cid:285)ej szczegó(cid:239)owo omówiono sposób ich dzia(cid:239)ania): (cid:57) Kalendarz bazowy — szablon, na podstawie którego zbudowane s(cid:200) inne kalendarze. Dost(cid:218)pne s(cid:200) trzy kalendarze bazowe: Standardowy, 24 godziny i Zmiana nocna. Wi(cid:218)cej informacji na ich temat mo(cid:285)na przeczyta(cid:202) w cz(cid:218)(cid:258)ci „Praca z kalendarzami zada(cid:241) i zasobów” w dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci rozdzia(cid:239)u. (cid:57) Kalendarz projektu — domy(cid:258)lny kalendarz dla harmonogramów. Do Ciebie nale(cid:285)y decyzja, który z szablonów kalendarza bazowego zostanie u(cid:285)yty w Twoim projekcie. (cid:57) Kalendarz zasobu — kalendarz bazowy uwzgl(cid:218)dniaj(cid:200)cy wyj(cid:200)tki (czas wolny od (cid:57) Kalendarz zada(cid:241) — umo(cid:285)liwia ustawienie wyj(cid:200)tków dla poszczególnych zada(cid:241). pracy) ustawione dla poszczególnych zasobów. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 8: Praca z kalendarzami 125 Kiedy tworzysz zadania i przypisujesz do nich zasoby, Project przyjmuje dla nich standardowe ustawienia dotycz(cid:200)ce czasu pracy. I tak: je(cid:285)eli ustalasz, (cid:285)e zadanie ma by(cid:202) uko(cid:241)czone w ci(cid:200)gu dnia roboczego, Project wie, (cid:285)e dzie(cid:241) roboczy oznacza 8 godzin (czy 12, czy inn(cid:200) warto(cid:258)(cid:202), któr(cid:200) ustalisz w ustawieniach kalendarza projektu). Przyjmijmy, (cid:285)e do wykonania pracy przydzielasz zasób na 2 tygodnie, a firma stosuje standardowy, 5-dniowy tydzie(cid:241) roboczy. Je(cid:285)eli kalendarz zasobu ustawiony jest na 4-dniowy tydzie(cid:241) pracy, wówczas 2 tygodnie pracy oznacza(cid:202) b(cid:218)d(cid:200) (cid:239)(cid:200)cznie tylko 8 dni roboczych. Charakter zada(cid:241) mo(cid:285)e wp(cid:239)ywa(cid:202) na kalendarz zasobu. Trwaj(cid:200)ce 2 tygodnie zadanie planowane wg nak(cid:239)adu pracy nie zostanie uko(cid:241)czone, dopóki przypisane do niego zasoby nie przeznacz(cid:200) na jego realizacj(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)nie 2 tygodni. Wi(cid:218)cej informacji na temat zada(cid:241) planowanych wg nak(cid:239)adu pracy mo(cid:285)esz przeczyta(cid:202) w rozdziale 5. Powi(cid:200)zania mi(cid:218)dzy kalendarzami Domy(cid:258)lnie nadrz(cid:218)dnym kalendarzem dla wszystkich innych kalendarzy w projekcie jest kalendarz projektu. Oto trudny element: kiedy wprowadzasz zmiany (zwane wyj(cid:200)tkami) w kalendarzu zadania czy zasobu, musisz wiedzie(cid:202), które ustawienia b(cid:218)d(cid:200) mia(cid:239)y pierwsze(cid:241)stwo. Oto zasady dzia(cid:239)ania tego mechanizmu. (cid:57) Je(cid:285)eli nie b(cid:218)dzie innych zmian, szablon kalendarza bazowego wybranego dla projektu podczas jego tworzenia b(cid:218)dzie szablonem nadrz(cid:218)dnym dla wszystkich zada(cid:241) i zasobów. (cid:57) Je(cid:285)eli wprowadzisz zmiany w godzinach pracy zasobu, b(cid:218)d(cid:200) one mia(cid:239)y pierwsze(cid:241)stwo w stosunku do kalendarza projektu dla tego zasobu po przypisaniu go do zadania. Podobnie rzecz ma si(cid:218), gdy przypiszesz inny kalendarz do zadania — równie(cid:285) on b(cid:218)dzie nadrz(cid:218)dny w stosunku do kalendarza projektu. (cid:57) Je(cid:285)eli przypiszesz kalendarz do zasobu i inny kalendarz do zadania (do którego przypisany jest dany zasób), program u(cid:285)yje standardowych godzin do tworzenia harmonogramu dla zasobu. I tak: je(cid:285)eli kalendarz zadania umo(cid:285)liwia prac(cid:218) od 08:00 do 17:00, a kalendarz zasobu w godzinach 06:00 –14:00, zasób b(cid:218)dzie pracowa(cid:239) od 08:00 do 14:00, czyli w jedynym wspólnym zakresie czasowym. (cid:57) Mo(cid:285)esz wprowadzi(cid:202) takie ustawienia, aby zadanie ignorowa(cid:239)o kalendarz zasobu. W tym celu otwórz okno dialogowe Informacje o zadaniu (kliknij dwukrotnie nazw(cid:218) zadania w widoku Wykres Gantta) i zaznacz znajduj(cid:200)ce si(cid:218) na karcie Zaawansowane pole Harmonogram ignoruje kalendarze zasobów. Je(cid:285)eli nie wybrano (cid:285)adnego kalendarza, wówczas to ustawienie nie b(cid:218)dzie dost(cid:218)pne. Mo(cid:285)esz u(cid:285)y(cid:202) tego ustawienia, je(cid:285)eli wiesz, (cid:285)e dla danego zadania wymagane s(cid:200) wszystkie zasoby (np. dla zadania typu zebranie kwartalne), niezale(cid:285)nie od ich zwyk(cid:239)ych godzin pracy. Kup książkęPoleć książkę 126 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: Zarz(cid:200)dzanie zasobami Tworzenie harmonogramu z wykorzystaniem opcji kalendarza i czasu pracy W tej cz(cid:218)(cid:258)ci podrzuc(cid:218) kolejne dwa elementy zwi(cid:200)zane z zarz(cid:200)dzaniem czasem: opcje kalendarza i czas pracy. Opcje kalendarza wykorzystywane s(cid:200) do zmiany ustawie(cid:241) standardowych dla roboczych dni, tygodni i lat. Mo(cid:285)esz np. ustawi(cid:202) Standardowy kalendarz projektu. Domy(cid:258)lnie b(cid:218)d(cid:200) stosowane godziny pracy od 08:00 do 17:00 przez 5 dni w tygodniu. Czas pracy jest u(cid:285)ywany do dostosowania czasu pracy w(cid:239)a(cid:258)nie do konkretnych dat czy dni. Przyjmijmy, (cid:285)e wprowadzasz zmian(cid:218) w opcjach kalendarza polegaj(cid:200)c(cid:200) na tym, (cid:285)e ustawiasz 8-godzinny dzie(cid:241) pracy i 32-godzinny tydzie(cid:241) roboczy. Musisz si(cid:218) upewni(cid:202), (cid:285)e 3 dni w 7-dniowym tygodniu b(cid:218)d(cid:200) wolne, co w sumie da 32-godzinny tydzie(cid:241) roboczy. Je(cid:285)eli chcesz okre(cid:258)lone daty ustawi(cid:202) jako dni wolne od pracy (np. imprez(cid:218) firmow(cid:200)), mo(cid:285)esz to zrobi(cid:202) za pomoc(cid:200) ustawie(cid:241) czasu pracy. Aby mie(cid:202) pewno(cid:258)(cid:202), (cid:285)e harmonogram projektu uwzgl(cid:218)dnia wszystkie zmiany w kalendarzach, powiniene(cid:258) najpierw je wprowadzi(cid:202), a dopiero pó(cid:283)niej dodawa(cid:202) zadania. Zmiany w opcjach kalendarza musisz wprowadzi(cid:202) dla ka(cid:285)dego nowo tworzonego projektu. Mo(cid:285)esz te(cid:285) skonfigurowa(cid:202) jeden kalendarz, przechowywany w lokalizacji sieciowej, który nast(cid:218)pnie b(cid:218)dzie stosowany dla wszystkich projektów. Wi(cid:218)cej informacji na ten temat znajdziesz w podrozdziale „Udost(cid:218)pnianie kopii kalendarza” zamieszczonym pod koniec tego rozdzia(cid:239)u. Ustawianie opcji kalendarza Wprowadzanie zmian do kalendarza zasobu czy zadania to po prostu dostosowywanie czasu, w którym dany zasób jest dost(cid:218)pny, do pracy, któr(cid:200) ma wykona(cid:202), lub do czasu trwania tego zadania — zwykle nie zmieniasz d(cid:239)ugo(cid:258)ci przeci(cid:218)tnego dnia pracy w projekcie. Je(cid:285)eli takie jest ustawienie kalendarza projektu, to dzie(cid:241) roboczy wci(cid:200)(cid:285) b(cid:218)dzie mia(cid:239) 8 godzin, nawet je(cid:258)li zaplanowane na dany dzie(cid:241) zadanie korzysta z szablonu kalendarza ustawionego na 24-godzinny dzie(cid:241). Aby zmieni(cid:202) d(cid:239)ugo(cid:258)(cid:202) dnia roboczego np. z 8 na 10 godzin, musisz wprowadzi(cid:202) zmiany w karcie Kalendarz okna dialogowego Opcje. Aby zmodyfikowa(cid:202) ustawienia kalendarza: 1. Kliknij kart(cid:218) Plik znajduj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) na Wst(cid:200)(cid:285)ce, a nast(cid:218)pnie przycisk Opcje. Zostanie wy(cid:258)wietlone okno dialogowe Opcje programu Project. 2. Przejd(cid:283) do znajduj(cid:200)cej si(cid:218) z lewej strony okna kategorii Harmonogram (rysunek 8.1). Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 8: Praca z kalendarzami 127 Rysunek 8.1. Definiowanie opcji kalendarza dla dni, tygodni, miesi(cid:218)cy i lat 3. Na li(cid:258)cie Tydzie(cid:241) rozpoczyna si(cid:218) w wybierz odpowiedni dzie(cid:241). 4. Aby zmieni(cid:202) miesi(cid:200)c rozpocz(cid:218)cia roku obrachunkowego, wybierz odpowiedni(cid:200) pozycj(cid:218) z listy Rok obrachunkowy rozpoczyna si(cid:218) w miesi(cid:200)cu. 5. Aby zmieni(cid:202) godziny dnia roboczego, ustaw odpowiednie warto(cid:258)ci w polach Domy(cid:258)lna godzina rozpocz(cid:218)cia i Domy(cid:258)lna godzina zako(cid:241)czenia. Je(cid:285)eli zmienisz domy(cid:258)lne ustawienia godzin rozpocz(cid:218)cia i zako(cid:241)czenia, zmie(cid:241) te(cid:285) odpowiednio czas pracy zgodnie z informacjami zamieszczonymi poni(cid:285)ej. 6. W miar(cid:218) potrzeb zmie(cid:241) te(cid:285) ustawienia w polach: Liczba godzin dziennie, Liczba godzin tygodniowo i Liczba dni miesi(cid:218)cznie. 7. Aby zapisa(cid:202) wprowadzone ustawienia, kliknij przycisk OK. Martwienie si(cid:218) o ka(cid:285)d(cid:200) godzin(cid:218) mo(cid:285)e by(cid:202) m(cid:218)cz(cid:200)ce. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) osób zawodowo zajmuj(cid:200)cych si(cid:218) przygotowywaniem harmonogramów unika wprowadzania zmian do domy(cid:258)lnych ustawie(cid:241) kalendarza. Je(cid:285)eli nie musisz (cid:258)ledzi(cid:202) harmonogramu zada(cid:241) co do godziny, u(cid:285)ywaj raczej dni lub tygodni. Wprowadzanie wyj(cid:200)tków do czasu pracy Aby wprowadzi(cid:202) zmiany w godzinach pracy w konkretnym dniu (np. 24 grudnia), u(cid:285)yj ustawie(cid:241) czasu pracy. I tak: je(cid:285)eli w wigili(cid:218) Bo(cid:285)ego Narodzenia przewidziano 4-godzinny dzie(cid:241) pracy, mo(cid:285)esz zmodyfikowa(cid:202) ustawienia czasu pracy, dzi(cid:218)ki czemu zasoby przypisane do zada(cid:241) wykonywanych w tym dniu przepracuj(cid:200) tylko po(cid:239)ow(cid:218) standardowej dniówki. Tych ustawie(cid:241) mo(cid:285)esz te(cid:285) u(cid:285)y(cid:202) do okre(cid:258)lenia ogólnie obowi(cid:200)zuj(cid:200)cych dni wolnych. Kup książkęPoleć książkę 128 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: Zarz(cid:200)dzanie zasobami Oto, jak wprowadzi(cid:202) zmiany w czasie pracy. 1. Wybierz Projekt/Zmie(cid:241) czas pracy. Zostanie wy(cid:258)wietlone okno dialogowe Zmienianie czasu pracy (rysunek 8.2). Rysunek 8.2. Kalendarz zawieraj(cid:200)cy informacje o standardo- wym czasie pracy 2. W kalendarzu zaznacz dzie(cid:241), dla którego chcesz zmieni(cid:202) ustawienia. 3. Przejd(cid:283) na kart(cid:218) Wyj(cid:200)tki, nast(cid:218)pnie kliknij pust(cid:200) komórk(cid:218) w kolumnie Nazwa, wpisz nazw(cid:218) wyj(cid:200)tku i wci(cid:258)nij Enter. 4. Zaznacz utworzony w kroku 3. wyj(cid:200)tek i kliknij przycisk Szczegó(cid:239)y. Zostanie wy(cid:258)wietlone okno dialogowe Szczegó(cid:239)y dla elementu (rysunek 8.3). Na przyk(cid:239)adzie wida(cid:202) ustawienia czasu pracy dla Wigilii, kiedy to dzie(cid:241) roboczy ko(cid:241)czy si(cid:218) o 14:00. 5. Zaznacz kontrolk(cid:218) Wolny lub Czasy pracy. 6. Wprowad(cid:283) przedzia(cid:239) godzinowy w polach Od i Do. Aby uwzgl(cid:218)dni(cid:202) przerw(cid:218) (np. obiadow(cid:200)), musisz wprowadzi(cid:202) dwa lub wi(cid:218)cej przedzia(cid:239)ów czasowych w polach Od i Do (np. pierwszy 08:00 – 12:00 i drugi 13:00 – 14:00). Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 8: Praca z kalendarzami 129 Rysunek 8.3. Modyfikowanie standardowego kalendarza 7. Nast(cid:218)pnie wybierz wzorzec cyklu i zaznacz, co jaki czas ma si(cid:218) on powtarza(cid:202). Je(cid:285)eli zaznaczysz pole Tygodniowy i ustawisz warto(cid:258)(cid:202) na 3, wówczas wprowadzone zmiany b(cid:218)d(cid:200) stosowane co trzy tygodnie. 8. Okre(cid:258)l przedzia(cid:239) czasowy dla cyklu. Wprowad(cid:283) daty w polu Rozpocz(cid:218)cie oraz zaznacz pole Zako(cid:241)czenie po X wyst(cid:200)pieniach lub Zako(cid:241)czenie do, okre(cid:258)laj(cid:200)c w ten sposób daty graniczne. 9. Nast(cid:218)pnie zamknij oba okna dialogowe, klikaj(cid:200)c przycisk OK, co spowoduje zapisanie wprowadzonych zmian. Praca z kalendarzami zada(cid:241) i zasobów Mo(cid:285)esz skonfigurowa(cid:202) kalendarz zadania tak, aby wykorzystywa(cid:239) wskazany przez Ciebie szablon kalendarza bazowego przygotowany dla projektu. Taki kalendarz b(cid:218)dzie nadrz(cid:218)dny w stosunku do kalendarza projektu dla tego zadania. Przyjmijmy, (cid:285)e dla projektu wybra(cid:239)e(cid:258) kalendarz Standardowy, a dla zadania kalendarz 24 godziny. Je(cid:285)eli nast(cid:218)pnie okre(cid:258)lisz czas trwania zadania na jeden dzie(cid:241), b(cid:218)dzie to 24-godzinny dzie(cid:241) (przy za(cid:239)o(cid:285)eniu, (cid:285)e przypisane zasoby równie(cid:285) u(cid:285)ywaj(cid:200) kalendarza umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cego stosowanie 24-godzinnego dnia pracy, jak dzieje si(cid:218) to np. w przypadku maszyn). Aby zmodyfikowa(cid:202) ustawienia kalendarza zada(cid:241): 1. Kliknij dwukrotnie nazw(cid:218) zadania. Zostanie wy(cid:258)wietlone okno dialogowe Informacje o zadaniu. 2. Przejd(cid:283) do karty Zaawansowane. Kup książkęPoleć książkę 130 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: Zarz(cid:200)dzanie zasobami 3. Z listy rozwijanej Kalendarz wybierz odpowiedni kalendarz bazowy. 4. Aby zapisa(cid:202) ustawienia wprowadzone w kalendarzu, kliknij przycisk OK. Je(cid:285)eli kalendarz zasobu przypisanego do zadania zosta(cid:239) zmodyfikowany, wówczas zasób b(cid:218)dzie pracowa(cid:239) tylko w przedziale godzinowym wspólnym dla kalendarzy zadania i zasobu. Ustawianie kalendarza zasobu Tylko zasób pracy ma swój w(cid:239)asny kalendarz. Jest tak dlatego, (cid:285)e zasoby materia(cid:239)owe s(cid:200) rozliczane na podstawie nie przepracowanego czasu, ale zu(cid:285)ytych jednostek, a zasobom kosztowym przypisuje si(cid:218) koszty niepowi(cid:200)zane z czasem pracy nad zadaniem. Nawet najlepsze zasoby maj(cid:200) do dyspozycji tylko tyle godzin, ile ma doba. Je(cid:285)eli musisz zmaga(cid:202) si(cid:218) z ró(cid:285)nymi harmonogramami zasobów, rozwa(cid:285) wprowadzenie zmian w ich kalendarzu. Mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) szablon kalendarza dla ka(cid:285)dego z zasobów, okre(cid:258)laj(cid:200)c dni robocze i wolne. Wprowadzone wyj(cid:200)tki b(cid:218)d(cid:200) nadrz(cid:218)dne wobec kalendarzy projektu i wobec zada(cid:241), a Ty b(cid:218)dziesz móg(cid:239) sprawdza(cid:202), kiedy okre(cid:258)lony zasób mo(cid:285)e pracowa(cid:202). Je(cid:285)eli zasób nie ma naprawd(cid:218) charakterystycznego harmonogramu, nie zmieniaj jego kalendarza bazowego. Je(cid:258)li zasób zwykle pracuje na dziennej zmianie, ale w trakcie trwania projektu znajdzie si(cid:218) kilka nocnych zmian, nie jest to powód do zmiany kalendarza na Zmian(cid:218) nocn(cid:200). Je(cid:258)li tylko jedna osoba pracuje od 10:00 do 17:00, poniewa(cid:285) uzyska(cid:239)a na to zgod(cid:218) zarz(cid:200)du, raczej nie ma powodu zmieniania jej kalendarza, poniewa(cid:285) i tak jej czas pracy wynosi 8 godzin — tak jak wszystkich innych. Je(cid:285)eli w harmonogramie nie u(cid:285)ywasz jako podstawowej jednostki godzin zamiast dni, wówczas dodatkowo praca zwi(cid:200)zana z wprowadzaniem zmian w kalendarzu przewy(cid:285)szy spodziewane korzy(cid:258)ci. Wprowadzanie zmian do kalendarza zasobów Aby zmodyfikowa(cid:202) ustawienia kalendarza zasobów: 1. Wy(cid:258)wietl widok zawieraj(cid:200)cy kolumny z informacjami o zasobach, np. Arkusz zasobów. W tym celu wybierz po prostu odpowiedni(cid:200) pozycj(cid:218) z listy widocznej po klikni(cid:218)ciu dolnej cz(cid:218)(cid:258)ci przycisku Wykres Gantta znajduj(cid:200)cego si(cid:218) na Wst(cid:200)(cid:285)ce na karcie Zadanie. W rozdziale 6. omówiono sposoby wy(cid:258)wietlania ró(cid:285)nych widoków. 2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MS Project 2013 dla bystrzaków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: