Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 012914 23471960 na godz. na dobę w sumie
MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania - książka
MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania - książka
Autor: Liczba stron: 424
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8864-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> sql server
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj MS SQL Server i jego ogromne możliwości!

Każda firma obecna na rynku musi posługiwać się własną bazą danych, w której zbiera informacje o zamówieniach, przepływie towarów, preferencjach klientów i terminach dostaw. W chwili, gdy ilość danych zaczyna przyrastać lawinowo, do gry wkraczają zaawansowane bazy, takie jak platforma MS SQL Server. W rękach człowieka świadomego jej możliwości to prawdziwy skarb — dzięki niej można łatwo i szybko odszukać potrzebne informacje, zapisać nowe i bez kłopotu zrobić dowolne zestawienie. 

W tej książce znajdziesz wszelkie wiadomości na temat podstawowej i zaawansowanej obsługi MS SQL Server 2012, czyli systemu zarządzania bazą danych. Dowiesz się, czym ten produkt różni się od innych i jak skutecznie wykorzystać jego zalety. Zrozumiesz, na jakiej filozofii oparte jest przetwarzanie danych w MS SQL Server, i nauczysz się tworzyć właściwe zapytania, co pozwoli Ci błyskawicznie uzyskiwać oczekiwane rezultaty. Zobaczysz, że obiektowość to nie tylko domena języków, ale ma swoje odwzorowanie także w bazie. Znajdziesz przykłady rozwiązań typowych i mniej typowych problemów, na jakie niewątpliwie natkniesz się podczas pracy z bazą danych. Te informacje zaoszczędzą Ci sporo trudu i nerwów! Książka zawiera ogromną liczbę przetestowanych przykładów kodów.

Wyciągaj dane z bazy jak z kapelusza!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Recenzja naukowa: prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/sqlszm Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Bazę z przykładowymi danymi omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/sqlszm.zip ISBN: 978-83-246-8864-7 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:264)ci Od autora .......................................................................................... 5 Rozdzia(cid:228) 1. Podstawowe informacje o serwerze .................................................... 9 Rozdzia(cid:228) 2. Instalacja i konfiguracja (cid:264)rodowiska ................................................. 13 Rozdzia(cid:228) 3. J(cid:246)zyk zapyta(cid:254) SQL w MS SQL Server ................................................ 35 3.1. Zapytania wybieraj(cid:261)ce ............................................................................................. 35 3.2. Zapytania modyfikuj(cid:261)ce dane .................................................................................. 94 3.3. Tworzenie i modyfikacja tabel i perspektyw ......................................................... 103 3.4. Modyfikowanie tabel ............................................................................................. 141 3.5. Perspektywy (widoki) ............................................................................................ 148 3.6. Tworzenie typu u(cid:298)ytkownika ................................................................................. 167 3.7. Tworzenie indeksów .............................................................................................. 171 3.8. Inne narz(cid:266)dzia klienckie MS SQL Server .............................................................. 188 Rozdzia(cid:228) 4. Problemy rozwi(cid:241)zywane z wykorzystaniem SQL ............................... 193 Rozdzia(cid:228) 5. Rozszerzenia proceduralne Transact-SQL ......................................... 221 5.1. Podstawowe instrukcje .......................................................................................... 221 5.2. Procedury sk(cid:225)adowane ........................................................................................... 227 5.3. Funkcje .................................................................................................................. 236 5.4. Synonimy i b(cid:225)(cid:266)dy u(cid:298)ytkownika ............................................................................. 241 5.5. Procedury wyzwalane ............................................................................................ 247 5.6. Kursory .................................................................................................................. 280 5.7. Zmienna tabelaryczna i typ tabelaryczny ............................................................... 298 Rozdzia(cid:228) 6. Przetwarzanie transakcyjne ............................................................ 303 6.1. Transakcje. Podstawy teoretyczne ......................................................................... 303 6.2. Transakcje. Przyk(cid:225)ady realizacji ............................................................................ 307 6.3. Obs(cid:225)uga wyj(cid:261)tków ................................................................................................. 316 Rozdzia(cid:228) 7. Typy z(cid:228)o(cid:276)one .................................................................................. 323 7.1. Typ tabelaryczny ................................................................................................... 323 7.2. Typ hierarchiczny .................................................................................................. 328 7.3. Typy geometry i geography ................................................................................... 334 7.4. Typy u(cid:298)ytkownika CLR ........................................................................................ 349 7.5. Elementy proceduralne CLR ................................................................................. 359 Kup książkęPoleć książkę 4 MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania Rozdzia(cid:228) 8. Problemy rozwi(cid:241)zywane za pomoc(cid:241) rozszerzenia proceduralnego i obiektowego .................... 381 8.1. Klasyfikacja ........................................................................................................... 381 8.2. Funkcje agreguj(cid:261)ce definiowane przez u(cid:298)ytkownika ............................................. 394 8.3. Analiza sieci powi(cid:261)za(cid:276) .......................................................................................... 400 Zako(cid:254)czenie .................................................................................. 409 Literatura ....................................................................................... 411 Skorowidz ..................................................................................... 419 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 2. Instalacja i konfiguracja (cid:264)rodowiska Proces instalacji MS SQL Serwer jest do(cid:286)(cid:252) intuicyjny i nie wymaga bardzo szczegó- (cid:225)owego omówienia. Dla porz(cid:261)dku jednak zostan(cid:261) przedstawione najistotniejsze kroki instalacji, ze szczególnym podkre(cid:286)leniem tych, przy których mniej do(cid:286)wiadczony u(cid:298)yt- kownik mo(cid:298)e mie(cid:252) pewne w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci. Po uruchomieniu instalatora pojawia si(cid:266) okno o nazwie SQL Server Installation Center, które zawiera zak(cid:225)adki: (cid:141) Planning, zawieraj(cid:261)c(cid:261) elementy zwi(cid:261)zane z wymaganiami oraz dost(cid:266)pn(cid:261) dokumentacj(cid:261): (cid:141) Hardware and Software Requirements; (cid:141) Security Documentation; (cid:141) Online Realise Notes; (cid:141) Setup Documentation; (cid:141) How to Get SQL Server Data Tools; (cid:141) System Configuration Checker; (cid:141) Install Upgrade Advisor; (cid:141) Online Installation Help; (cid:141) How to Get Started with SQL Server 2012 Failover Clustering; (cid:141) How to Get Started with PowerPivot for SharePoint Standalone Server Installation; (cid:141) How to Get Started with Reporting Services SharePoint Integration on a Standalone Server; (cid:141) Upgrade Documentation; (cid:141) Install SQL Server Migration Assistant (SSMA); (cid:141) How to apply SQL Server updates; Kup książkęPoleć książkę 14 MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania (cid:141) Installation (rysunek 2.1), która jest podstawow(cid:261) zak(cid:225)adk(cid:261) w procesie instalacji, zawieraj(cid:261)c(cid:261) elementy: (cid:141) New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation — nowa instalacja instancji serwera albo dodanie funkcjonalno(cid:286)ci do ju(cid:298) zainstalowanej; (cid:141) New SQL Server failover cluster — nowa instancja w(cid:266)z(cid:225)a w przypadku konfiguracji w postaci klastra (przetwarzanie w gridzie — sieci); (cid:141) Add node to a SQL Server failover cluster — dodanie w(cid:266)z(cid:225)a do istniej(cid:261)cej instancji klastra; (cid:141) Upgrade from SQL Server 2005, SQL Server 2008 or SQL Server 2008 R2 — aktualizacja starszej wersji instancji serwera do wersji aktualnej; (cid:141) Maintenance (zarz(cid:261)dzanie), zawieraj(cid:261)c(cid:261) elementy: (cid:141) Edition Upgrade — aktualizacja istniej(cid:261)cej instancji serwera do bardziej ogólnej (wy(cid:298)szej) edycji; (cid:141) Repair — naprawienie zainstalowanej instancji serwera; (cid:141) Remove node from a SQL Server failover cluster — usuni(cid:266)cie w(cid:266)z(cid:225)a z instancji klastra; (cid:141) Launch Windows Update to search for product updates — wyszukiwanie uaktualnie(cid:276) dla zainstalowanej instancji bazy danych; Rysunek 2.1. Instalacja SQL Server 2012 — podstawowa zak(cid:225)adka Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 2. (cid:105) Instalacja i konfiguracja (cid:264)rodowiska 15 (cid:141) Tools, zawieraj(cid:261)c(cid:261) elementy: (cid:141) System Configuration Checker — sprawdzenie zgodno(cid:286)ci ze stanem faktycznym wymaga(cid:276) systemowych dla instalacji serwera; (cid:141) Installed SQL Server features discovery report — wy(cid:286)wietlenie informacji o dost(cid:266)pnych funkcjonalno(cid:286)ciach instancji serwera; (cid:141) Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit for SQL Server — wspomaganie migracji mi(cid:266)dzy serwerami baz danych ró(cid:298)nych producentów; (cid:141) PowerPivot Configuration Tool — konfigurowanie PowerPivot dla SharePoint; (cid:141) Resources, pozwalaj(cid:261)c(cid:261) na dost(cid:266)p do informacji technicznej i zawieraj(cid:261)c(cid:261) elementy: (cid:141) SQL Server 2012 Books Online; (cid:141) SQL Server TechCenter; (cid:141) SQL Server Developer Center; (cid:141) SQL Server Evaluation Product Web site; (cid:141) License agreement; (cid:141) Register your copy of SQL Server 2012 Express; (cid:141) Microsoft Privacy Statement; (cid:141) Community; (cid:141) Codeplex samples Web site; (cid:141) Advanced, stanowi(cid:261)c(cid:261) zestaw zaawansowanych narz(cid:266)dzi konfiguracyjnych i zawieraj(cid:261)c(cid:261) elementy: (cid:141) Install base on configuration file — instalacja serwera na podstawie wcze(cid:286)niej utworzonego pliku konfiguracyjnego; (cid:141) Advanced cluster preparation — zaawansowane opcje instalacji serwera do postaci klastra; (cid:141) Advanced cluster completion — doko(cid:276)czenie instalacji serwera do postaci klastra; (cid:141) Image preparation of a stand-alone instance of SQL Server — przygotowanie obrazu na podstawie instancji zainstalowanego serwera; (cid:141) Image completion of a prepared stand-alone instance of SQL Server — doko(cid:276)czenie tworzenia obrazu na podstawie instancji zainstalowanego serwera; (cid:141) Options, pozwalaj(cid:261)ca na wybór procesora, na którym prowadzona jest instalacja (x86, x64, ia64), oraz wskazanie nap(cid:266)du (folderu) zawieraj(cid:261)cego (cid:296)ród(cid:225)a do instalacji (domy(cid:286)lnie ustawiany na miejsce, z którego uruchomiono aplikacj(cid:266) instalatora). Kup książkęPoleć książkę 16 MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania Po wybraniu podstawowej, pojedynczej, nowej instancji SQL Serwer pojawia si(cid:266) okno, w którym mo(cid:298)emy obserwowa(cid:252) proces sprawdzania zgodno(cid:286)ci formalnych wymaga(cid:276) systemowych ze stanem rzeczywistym — rysunek 2.2. Rysunek 2.2. Zako(cid:276)czenie procesu weryfikacji wymaga(cid:276) programu Po pierwszym procesie sprawdzenia nast(cid:266)puje kolejna weryfikacja wymaga(cid:276), okre- (cid:286)lana jako Setup Support Rules. Gdy weryfikacja zako(cid:276)czy si(cid:266) pozytywnie, w kolejnym oknie dokonujemy wyboru zakresu prowadzonej instalacji — rysunek 2.3. Domy(cid:286)ln(cid:261) opcj(cid:261) jest instalacja pe(cid:225)nego serwera bazy danych z mo(cid:298)liwo(cid:286)ci(cid:261) wyboru odpowiada- j(cid:261)cych u(cid:298)ytkownikowi cech (cid:286)rodowiska. Pozosta(cid:225)e pozwalaj(cid:261) skonfigurowa(cid:252) serwer dla potrzeb wspó(cid:225)pracy z MS SharePoint oraz instalacji bez mo(cid:298)liwo(cid:286)ci ustalenia cech indywidualnie — wszystkie b(cid:266)d(cid:261) mia(cid:225)y ustawione warto(cid:286)ci domy(cid:286)lne ustalone przez producenta. W nast(cid:266)pnym kroku (rysunek 2.4) ustalany jest szczegó(cid:225)owy zakres instalacji. Wybie- ramy w nim te komponenty, które zostan(cid:261) zainstalowane. Stan domy(cid:286)lny wskazuje na te elementy, których zainstalowanie jest niezb(cid:266)dne do poprawnego dzia(cid:225)ania instancji serwera. Oczywi(cid:286)cie podstaw(cid:261) jest silnik bazy danych (Database Engine), ale wska- zane jest zainstalowanie równie(cid:298) silnika analitycznego i raportuj(cid:261)cego oraz narz(cid:266)dzi integracyjnych. Dla mniej do(cid:286)wiadczonych u(cid:298)ytkowników wskazane jest wybranie pe(cid:225)nego zestawu narz(cid:266)dzi (o ile pozwalaj(cid:261) na to zasoby sprz(cid:266)towe), ze szczególnym uwzgl(cid:266)dnieniem plików pomocy, pozwalaj(cid:261)cych na korzystanie ze wsparcia bez ko- nieczno(cid:286)ci (cid:225)(cid:261)czenia si(cid:266) z sieci(cid:261). Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 2. (cid:105) Instalacja i konfiguracja (cid:264)rodowiska 17 Rysunek 2.3. Wybór zakresu instalacji (cid:286)rodowiska Rysunek 2.4. Wybór komponentów do zainstalowania Kup książkęPoleć książkę 18 MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania Gdy dokonamy wyboru, w kolejnym kroku nast(cid:266)puje weryfikacja wymaga(cid:276) wynika- j(cid:261)cych z wybranych komponentów (Installation Rules), która nie zosta(cid:225)a przedstawiona graficznie. Je(cid:286)li zasoby nie b(cid:266)d(cid:261) wystarczaj(cid:261)ce, wymagane jest wybranie innej loka- lizacji albo zredukowanie liczby instalowanych elementów. Kolejny etap to ustalenie nazwy instalowanej instancji (rysunek 2.5). Kiedy instalujemy pierwsz(cid:261) instancj(cid:266), wskazane jest pozostawienie opcji Default instance — co ustala jej nazw(cid:266) na MSSQLSERVER. Poniewa(cid:298) na jednym komputerze mo(cid:298)e by(cid:252) zainstalo- wanych wiele instancji, w przypadku instalowania kolejnej konieczne jest nadanie innej, niedomy(cid:286)lnej nazwy. W tym samym oknie dialogowym mo(cid:298)emy ustawi(cid:252) inn(cid:261) ni(cid:298) domy(cid:286)lna (cid:286)cie(cid:298)k(cid:266) do katalogu, w którym b(cid:266)dzie odbywa(cid:225)a si(cid:266) instalacja, oraz uzyska(cid:252) informacj(cid:266) o wcze(cid:286)niej zainstalowanych instancjach serwera. Niekiedy u(cid:298)ytkownik mo(cid:298)e by(cid:252) zaskoczony tym, (cid:298)e pomimo i(cid:298) nie instalowa(cid:225) (cid:286)wiadomie wcze(cid:286)niej (cid:298)adnych instancji serwera, pojawia si(cid:266) informacja o ju(cid:298) zainstalowanych komponentach. Dzieje si(cid:266) tak, gdy zosta(cid:225)o zainstalowane (cid:286)rodowisko .NET, dla którego domy(cid:286)lnym sk(cid:225)adni- kiem jest SQL Server w wersji Express. Rysunek 2.5. Definicja instancji serwera Po tym kroku nast(cid:266)puje sprawdzenie wymaga(cid:276) zwi(cid:261)zanych z zasobami dyskowymi. Tak samo jak poprzednio, je(cid:286)li zasoby oka(cid:298)(cid:261) si(cid:266) niewystarczaj(cid:261)ce, nale(cid:298)y albo zmieni(cid:252) lokalizacj(cid:266) (dysk), albo cofaj(cid:261)c si(cid:266) do w(cid:225)a(cid:286)ciwego okna dialogowego, zmniejszy(cid:252) liczb(cid:266) instalowanych komponentów. Kolejny etap to wybór konta, na rzecz którego b(cid:266)d(cid:261) uruchamiane poszczególne serwi- sy serwera, oraz trybu ich uruchomienia (automatyczny, r(cid:266)czny) — rysunek 2.6. Ten etap konfiguracji nastr(cid:266)cza sporo problemów, poniewa(cid:298) wydaje si(cid:266), (cid:298)e najlepszym wyborem b(cid:266)dzie ustawienie konta lokalnego administratora. W takim przypadku Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 2. (cid:105) Instalacja i konfiguracja (cid:264)rodowiska 19 Rysunek 2.6. Wybór sposobu uruchamiania us(cid:225)ug us(cid:225)ugi nie b(cid:266)d(cid:261) w(cid:225)(cid:261)cza(cid:225)y si(cid:266) automatycznie po uruchomieniu systemu. Dlatego naj- rozs(cid:261)dniejsze wydaje si(cid:266) przypisanie praw do uruchomienia serwisów jednej spo(cid:286)ród us(cid:225)ug, która jest automatycznie uruchamiana podczas startu systemu operacyjnego i w kon- sekwencji automatycznie uruchomi serwisy bazy danych. W wersjach 2008 i 2008 R2 dla wi(cid:266)kszo(cid:286)ci serwisów do wyboru mieli(cid:286)my: us(cid:225)ug(cid:266) sieciow(cid:261), us(cid:225)ug(cid:266) lokaln(cid:261) i system. Obecnie ka(cid:298)dy serwis ma dedykowan(cid:261) us(cid:225)ug(cid:266) i pomimo (cid:298)e mo(cid:298)na skorzysta(cid:252) z wyboru innej us(cid:225)ugi za pomoc(cid:261) pozycji Browse (rysunek 2.7), to zalecam pozostawienie stanu domy(cid:286)lnego, który zapewnia poprawne funkcjonowanie (cid:286)rodowiska. Rysunek 2.7. Wybór niedomy(cid:286)lnych opcji uruchamiania us(cid:225)ug serwera Kup książkęPoleć książkę 20 MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania W starszych wersjach mo(cid:298)liwe by(cid:225)o jednoczesne przypisanie jednego serwisu do wszyst- kich us(cid:225)ug za pomoc(cid:261) przycisku Use the same account for all SQL Server services, z czego w wersji 2012 zrezygnowano, co podkre(cid:286)la zasadno(cid:286)(cid:252) stosowania ustawie(cid:276) domy(cid:286)lnych. Po zatwierdzeniu wyboru pozostaje tylko ustanowienie, które z us(cid:225)ug b(cid:266)d(cid:261) mimo wszystko uruchamiane r(cid:266)cznie. W przypadku du(cid:298)ej pami(cid:266)ci RAM mo(cid:298)na pozostawi(cid:252) ustawienia domy(cid:286)lne. Natomiast przy niewielkich zasobach proponuj(cid:266) po- zostawienie tylko automatycznego uruchamiania serwisu silnika bazy danych. Pozosta(cid:225)e serwisy b(cid:266)d(cid:261) wtedy uruchamiane r(cid:266)cznie za pomoc(cid:261) narz(cid:266)dzi zarz(cid:261)dzania komputerem — pozycja Us(cid:225)ugi. Kolejnym etapem jest ustalenie dost(cid:266)pnych trybów uwierzytelnienia (rysunek 2.8). Stanem domy(cid:286)lnym jest autoryzacja za pomoc(cid:261) systemu operacyjnego — Windows authentication mode. Dost(cid:266)pny jest wówczas tylko ten tryb uwierzytelnienia. Drugi stan to Mixed Mode, który pozwala na ustawienie dwóch trybów uwierzytelnienia: opartego na systemie operacyjnym oraz niezale(cid:298)nego od uwierzytelnienia w Windows trybu autoryzacji. Proponuj(cid:266) ustanowienie tego drugiego sposobu. W tym przypadku nale(cid:298)y ustali(cid:252) has(cid:225)o dla tworzonego w tym trybie superadministratora o nazwie sa. W star- szych wersjach MS SQL Server ka(cid:298)dy administrator Windows stawa(cid:225) si(cid:266) automatycznie administratorem serwera bazy danych. Obecnie w kontrolce Specify SQL Server ad- ministrators nale(cid:298)y poda(cid:252) tych u(cid:298)ytkowników lub ich grupy, którzy lub które otrzy- maj(cid:261) takie uprawnienia. Mo(cid:298)emy u(cid:298)y(cid:252) przycisku Add Current User, który nadaje takie prawa bie(cid:298)(cid:261)cemu (zalogowanemu w czasie procesu instalacji) u(cid:298)ytkownikowi Win- dows, albo Add…, który pozwala na dokonanie wyboru innego u(cid:298)ytkownika lub grupy. Rysunek 2.8. Wybór trybów autoryzacji do SQL Server Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 2. (cid:105) Instalacja i konfiguracja (cid:264)rodowiska 21 Proponuj(cid:266) w tym miejscu doda(cid:252) przynajmniej grup(cid:266) lokalnych administratorów lub administratorów domenowych. Zestaw u(cid:298)ytkowników posiadaj(cid:261)cych uprawnienia do logowania si(cid:266) w SQL Server bez podania has(cid:225)a i tylko na podstawie poprawnego za- logowania do systemu mo(cid:298)e by(cid:252) dowolnie d(cid:225)ugi. Podobnego wyboru musimy dokona(cid:252) dla serwisu analitycznego (rysunek 2.9) — Analy- sis Services Configuration. Podobnie jak w przypadku silnika bazy danych, proponuj(cid:266) doda(cid:252) grup(cid:266) lokalnych administratorów systemu. Rysunek 2.9. Wybór autoryzacji do Analysis Services Kolejny etap stanowi wybór trybu instalacji dla systemu raportuj(cid:261)cego (rysunek 2.10) — Reporting Services Configuration. Podobnie jak w przypadku silnika bazy danych, do wyboru mamy: instalacj(cid:266) podstawow(cid:261) z ustawieniami natywnymi, zintegrowan(cid:261) z SharePoint oraz instalacj(cid:266) bez konfiguracji serwisu. W kolejnym etapie nast(cid:266)puje podsumowanie wszystkich wybranych ustawie(cid:276), które s(cid:261) widoczne w postaci strony WWW oraz w ostatnim oknie dialogowym instalatora, a po zatwierdzeniu nast(cid:266)puje proces instalacji. Po pomy(cid:286)lnym jego zako(cid:276)czeniu powinni- (cid:286)my w menu Start mie(cid:252) dost(cid:266)pne wszystkie komponenty i narz(cid:266)dzia SQL Server. Na rysunku 2.11 przedstawiona zosta(cid:225)a rozwini(cid:266)ta grupa instalacji w (cid:286)rodowisku Win- dows 7. Najwa(cid:298)niejszymi pozycjami s(cid:261): SQL Server Management Studio, stanowi(cid:261)ca podstawowe narz(cid:266)dzie do zarz(cid:261)dzania oraz uruchamiania zapyta(cid:276) i skryptów SQL, oraz SQL Server Business Intelligence Development, pozwalaj(cid:261)ca na utworzenie pro- jektów analitycznych (hurtownie i zg(cid:225)(cid:266)bianie danych), pakietów integracyjnych i syste- mów raportuj(cid:261)cych. Kup książkęPoleć książkę 22 MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania Rysunek 2.10. Wybór sposobu instalacji Reporting Services Rysunek 2.11. Zainstalowane komponenty MS SQL Server Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 2. (cid:105) Instalacja i konfiguracja (cid:264)rodowiska 23 Je(cid:286)li uruchomimy SQL Server Management Studio, to jako pierwsze pojawi si(cid:266) okno logowania (rysunek 2.12), które zawiera kilka kontrolek. Pierwsza z nich pozwala na okre(cid:286)lenie silnika, z którym b(cid:266)dziemy si(cid:266) (cid:225)(cid:261)czyli. Dost(cid:266)pne jest po(cid:225)(cid:261)czenie z: serwerem bazy danych (Database Engine), hurtowni(cid:261) danych (Analysis Services), systemem ra- portuj(cid:261)cym (Reporting Services) oraz systemem integracji danych (Integration Services). Je(cid:286)li wybierzemy serwer danych, to konieczne b(cid:266)dzie okre(cid:286)lenie nazwy tego, z którym b(cid:266)dziemy si(cid:266) (cid:225)(cid:261)czyli. Mo(cid:298)liwe jest r(cid:266)czne wpisanie nazwy albo wybranie serwera z li- sty. Domy(cid:286)ln(cid:261) nazw(cid:261) serwera jest nazwa hosta (komputera), na którym jest on zain- stalowany — w pokazywanym przypadku jest to AP. Je(cid:286)li jednak chcemy po(cid:225)(cid:261)czy(cid:252) si(cid:266) z serwerem lokalnym (zainstalowanym na komputerze, z którego nast(cid:266)puje logowa- nie), mo(cid:298)emy u(cid:298)y(cid:252) nazwy logicznej . (kropka). Ró(cid:298)nica polega na tym, (cid:298)e w przypadku podania nazwy hosta serwer rozg(cid:225)asza (cid:298)(cid:261)danie obs(cid:225)ugi w sieci, a nast(cid:266)pnie „sam sobie odpowiada”, (cid:298)e jest tym hostem, z którym chcieli(cid:286)my si(cid:266) po(cid:225)(cid:261)czy(cid:252). Je(cid:286)li jawnie po- damy, (cid:298)e jest to ten sam komputer (kropka), proces rozg(cid:225)aszania nie jest potrzebny. Druga z definicji po(cid:225)(cid:261)czenia pozwala na znaczne ograniczenie ruchu w sieci. Rysunek 2.12. Wybór rodzaju silnika oraz instancji serwera Na rysunku 2.12 poza kropk(cid:261) oraz nazw(cid:261) hosta ostatni(cid:261) pozycj(cid:261) na li(cid:286)cie jest Browse for more… ; konsekwencj(cid:261) jej wybrania jest pojawienie si(cid:266) okna dialogowego — ry- sunek 2.13. Rysunek 2.13. Wykrywanie instancji serwerów lokalnych i zainstalowanych w domenie Kup książkęPoleć książkę 24 MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania Okno to zawiera dwie zak(cid:225)adki. Pierwsza (domy(cid:286)lna) pokazuje wszystkie zainstalo- wane lokalnie silniki, zarówno bazy danych (pe(cid:225)nej oraz EXPRESS, je(cid:286)li zainstalo- wano), jak i wszystkich innych dost(cid:266)pnych narz(cid:266)dzi. Przej(cid:286)cie do drugiej zak(cid:225)adki powoduje proces wykrywania serwerów baz danych zainstalowanych w domenie (grupie roboczej), do której nale(cid:298)y nasz komputer. Aby serwer zosta(cid:225) wykryty, musi by(cid:252) uru- chomiony komputer oraz serwis silnika bazy danych. Widoczne obok nazw liczby okre(cid:286)laj(cid:261) wersj(cid:266) serwera: 11.0 — wersja 2012, 10.0 — wersja 2008, w tym 2008 R2, 9.0 — wersja 2005; pojawienie si(cid:266) liczby 8.0 oznacza(cid:225)oby wersj(cid:266) 2000. Mo(cid:298)liwe jest dokonanie wyboru dowolnego serwera z obu zak(cid:225)adek okna dialogowego i zalogowa- nie si(cid:266) do niego, pod warunkiem (cid:298)e umiemy si(cid:266) uwierzytelni(cid:252). Jak wida(cid:252), korzystaj(cid:261)c z lokalnego SQL Server Management Studio, mo(cid:298)emy zarz(cid:261)dza(cid:252) dowolnym serwerem w domenie. Je(cid:298)eli dokonamy wyboru serwera (w pokazanym przyk(cid:225)adzie wybrano serwer lokalny), pozostaje ustalenie trybu autoryzacji — rysunek 2.14. Do uwierzytelnienia systemo- wego Windows Authentication nie jest potrzebne podawanie (cid:298)adnych dodatkowych danych (zarówno nazwa u(cid:298)ytkownika, jak i has(cid:225)o zosta(cid:225)y zweryfikowane podczas lo- gowania do Windows), natomiast dla SQL Server Authentication konieczne jest poda- nie zarówno nazwy u(cid:298)ytkownika, jak i has(cid:225)a. W przyk(cid:225)adzie u(cid:298)yte zosta(cid:225)y konto do- my(cid:286)lnego superadministratora sa oraz has(cid:225)o zdefiniowane podczas instalacji. Rysunek 2.14. Rodzaje autoryzacji do serwera Poza danymi do logowania mo(cid:298)liwe jest okre(cid:286)lenie dodatkowych w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci (rysu- nek 2.15), takich jak: czas na po(cid:225)(cid:261)czenie (Connection time-out), ograniczenie czasu wykonania polece(cid:276) SQL (Execution time-out), zastosowanie szyfrowania po(cid:225)(cid:261)czenia (Encrypt connection). W postaci list rozwijanych dost(cid:266)pne s(cid:261) kolejne dwa atrybuty: Connect to database z dopuszczalnymi opcjami default i Browse server… oraz Network protocol z dopuszczalnymi opcjami default , Shared Memory, TCP/IP, Named Pipes. Dla ka(cid:298)dego protoko(cid:225)u mo(cid:298)liwe jest ustalenie wielko(cid:286)ci pakietu Network packet size. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 2. (cid:105) Instalacja i konfiguracja (cid:264)rodowiska 25 Rysunek 2.15. Zaawansowane ustawienia w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci po(cid:225)(cid:261)czenia Po pomy(cid:286)lnym procesie logowania widzimy wn(cid:266)trze Microsoft SQL Server Management Studio — rysunek 2.16. Lewy panel okna zawiera przedstawion(cid:261) w postaci drzewa hierarchicznego struktur(cid:266) instancji serwera (na rysunku zosta(cid:225)a ona cz(cid:266)(cid:286)ciowo rozwi- ni(cid:266)ta). Po prawej stronie w górnej cz(cid:266)(cid:286)ci widoczne jest okno s(cid:225)u(cid:298)(cid:261)ce do tworzenia i uru- chamiania zapyta(cid:276) i skryptów SQL. Po(cid:286)rodku znajduje si(cid:266) dwuzak(cid:225)adkowa kontrolka s(cid:225)u(cid:298)(cid:261)ca do wy(cid:286)wietlania rezultatów zapyta(cid:276). Na rysunku 2.16 widoczna jest zak(cid:225)adka Results, zawieraj(cid:261)ca zestaw rekordów zwróconych przez zapytanie, z ty(cid:225)u wida(cid:252) za- k(cid:225)adk(cid:266) Messages, gdzie pojawiaj(cid:261) si(cid:266) komunikaty z bazy. Na dole znajduje si(cid:266) kon- trolka Output, gdzie dost(cid:266)pne s(cid:261) komunikaty pochodz(cid:261)ce z instancji serwera, g(cid:225)ównie dotycz(cid:261)ce b(cid:225)(cid:266)dów w jego dzia(cid:225)aniu (nie dotyczy to b(cid:225)(cid:266)dów przetwarzania zapyta(cid:276), które równie(cid:298) pojawiaj(cid:261) si(cid:266) w (cid:286)rodkowej cz(cid:266)(cid:286)ci okna — zak(cid:225)adka Messages). W strukturze hierarchicznej widoczne s(cid:261) cztery wyst(cid:266)puj(cid:261)ce zawsze bazy systemowe: (cid:141) master — g(cid:225)ówna baza systemowa, zawieraj(cid:261)ca wszystkie obiekty systemowe (tabele, perspektywy, procedury, etc.); na bazie tej nie powinno si(cid:266) r(cid:266)cznie wykonywa(cid:252) (cid:298)adnych operacji (z do(cid:286)wiadczenia dydaktycznego wiem, (cid:298)e utworzenie dodatkowych obiektów, co cz(cid:266)sto przytrafia si(cid:266) studentom, nie powoduje (cid:298)adnych skutków ubocznych, natomiast usuni(cid:266)cie obiektu systemowego mo(cid:298)e prowadzi(cid:252) do niepo(cid:298)(cid:261)danego zachowania serwera, a(cid:298) do ca(cid:225)kowitej utraty mo(cid:298)liwo(cid:286)ci pos(cid:225)ugiwania si(cid:266) nim); (cid:141) msdb — jest baz(cid:261) wykorzystywan(cid:261) podczas pracy serwisu SQL Server Agent do zarz(cid:261)dzania zadaniami, alertami, poczt(cid:261), systemem powiadomie(cid:276); równie(cid:298) tej bazy dotycz(cid:261) uwagi odnosz(cid:261)ce si(cid:266) do r(cid:266)cznej ingerencji u(cid:298)ytkownika; Kup książkęPoleć książkę 26 MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania Rysunek 2.16. Widok struktury serwera oraz panelu przetwarzania zapyta(cid:276) w Microsoft SQL Server Management Studio (cid:141) tempdb — jest baz(cid:261) przeznaczon(cid:261) na obiekty tymczasowe, mi(cid:266)dzy innymi: po(cid:286)rednie stany sortowa(cid:276), informacje o stanie kursorów, lokalne i globalne tabele tymczasowe, stany po(cid:286)rednie przed zatwierdzeniem transakcji; tworzenie przez u(cid:298)ytkownika obiektów w tej bazie jest bezcelowe, poniewa(cid:298) nie b(cid:266)d(cid:261) one utrwalone; (cid:141) model — jest baz(cid:261) szablonem; wszystkie zawarte w tej bazie obiekty s(cid:261) przepisywane do ka(cid:298)dej nowo tworzonej bazy danych, dlatego op(cid:225)aca si(cid:266) w niej tworzy(cid:252) obiekty, które b(cid:266)d(cid:261) wykorzystywane przez wiele baz, np. tabele s(cid:225)ownikowe, procedury i funkcje wykorzystywane w ka(cid:298)dej z baz (walidacja danych); nale(cid:298)y pami(cid:266)ta(cid:252), (cid:298)e nie jest to narz(cid:266)dzie typu CASE, to znaczy, (cid:298)e utworzone w tej bazie nowe obiekty nie b(cid:266)d(cid:261) si(cid:266) automatycznie przenosi(cid:252) do ju(cid:298) istniej(cid:261)cych baz i operacj(cid:266) tak(cid:261) nale(cid:298)y wykona(cid:252) r(cid:266)cznie. Ponadto istnieje baza systemowa resource, przeznaczona tylko do odczytu i widziana jako element schematu sys; w drzewie hierarchicznym niewidoczna, a dost(cid:266)pna tylko za po(cid:286)rednictwem bazy master. Dla potrzeb realizacji replikacji, czyli synchronizacji danych, mo(cid:298)e zosta(cid:252) utworzona baza distributor. Dodatkowo w obr(cid:266)bie baz systemo- wych dost(cid:266)pny jest folder zawieraj(cid:261)cy migawki baz danych — Database Snapshots. Poni(cid:298)ej baz systemowych widoczne s(cid:261) bazy treningowe dostarczone przez producenta (przy instalacji domy(cid:286)lnej s(cid:261) to bazy, których nazwa rozpoczyna si(cid:266) od frazy Adventu- reWorks) oraz bazy danych utworzone przez u(cid:298)ytkowników. Aby utworzy(cid:252) now(cid:261) baz(cid:266) danych z wykorzystaniem narz(cid:266)dzi wizualnych, nale(cid:298)y prawym przyciskiem myszy klikn(cid:261)(cid:252) na poziomie w(cid:266)z(cid:225)a Databases. Na skutek takiego dzia(cid:225)ania pojawi si(cid:266) menu kontekstowe, którego pierwsz(cid:261) pozycj(cid:261) jest New Database… — rysunek 2.17. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 2. (cid:105) Instalacja i konfiguracja (cid:264)rodowiska 27 Rysunek 2.17. Wizualne tworzenie nowej bazy w Microsoft SQL Server Management Studio Po wybraniu tej pozycji pojawia si(cid:266) nowe okno dialogowe — rysunek 2.18. Na za- k(cid:225)adce General konieczne jest podanie nazwy logicznej nowo tworzonej bazy danych np. nowa. Powoduje to zdefiniowanie dwóch zbiorów fizycznych. Pierwszy z nich, o domy(cid:286)lnej nazwie pochodz(cid:261)cej od nazwy logicznej nowa.mdf, jest plikiem danych i zawiera wszystkie obiekty, które w bazie zostan(cid:261) utworzone, a tak(cid:298)e dane zawarte w tabelach. Domy(cid:286)lnie posiada on rozmiar 3 MB i jest automatycznie rozszerzany bez wskazania maksymalnego dopuszczalnego rozmiaru. Mo(cid:298)liwe jest równie(cid:298) wskazanie lokalizacji, w której zostanie utworzony. Drugi z nich, równie(cid:298) o nazwie wywodz(cid:261)cej si(cid:266) z nazwy logicznej nowa_log.ldf, jest plikiem dziennika i przechowuje informacje o operacjach, jakie na bazie zosta(cid:225)y wykonane, i jest wykorzystywany w procesie odtwarzania danych po wyst(cid:261)pieniu awarii. Ma domy(cid:286)lny rozmiar 1 MB i jest rów- nie(cid:298) automatycznie powi(cid:266)kszany. Nazwy obu plików mog(cid:261) by(cid:252) dowolnie zmienione przez u(cid:298)ytkownika. U(cid:298)ywaj(cid:261)c przycisku Add, mo(cid:298)emy doda(cid:252) kolejne pliki danych. Poniewa(cid:298) najwolniejsze operacje wykonywane przez komputer to zawsze odczyt i zapis na no(cid:286)niku fizycznym (dysku), do(cid:225)o(cid:298)enie kolejnych plików danych umieszczonych na ró(cid:298)nych dyskach spowoduje zrównoleglenie tych operacji (przynajmniej cz(cid:266)(cid:286)ciowe), co poprawia wydajno(cid:286)(cid:252). Takie post(cid:266)powanie nazywa si(cid:266) partycjonowaniem fizycznym i ma sens tylko dla du(cid:298)ych baz danych [8] [9] [10]. Je(cid:286)li utworzymy wiele plików danych, to domy(cid:286)lnie b(cid:266)d(cid:261) si(cid:266) one znajdowa(cid:252) w do- my(cid:286)lnej grupie plików PRIMARY. Na zak(cid:225)adce Filegroups (rysunek 2.19) mo(cid:298)liwe jest utworzenie kolejnych grup plików. W momencie utworzenia grupa jest pusta. Mo(cid:298)- liwe jest ustalenie dowolnej z nich jako grupy domy(cid:286)lnej, a w przypadku grup plików nieposiadaj(cid:261)cych tej cechy mo(cid:298)liwe jest ustawienie w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci tylko do odczytu (w takiej grupie nie mo(cid:298)na tworzy(cid:252) (cid:298)adnych nowych obiektów). Grupy plików mog(cid:261) by(cid:252) usuwane (z wyj(cid:261)tkiem domy(cid:286)lnej), a przypisane do niej pliki fizyczne zostan(cid:261) prze- niesione do grupy domy(cid:286)lnej. Kup książkęPoleć książkę 28 MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania Rysunek 2.18. Wizualne tworzenie nowej bazy w Microsoft SQL Server Management Studio — zak(cid:225)adka General Rysunek 2.19. Wizualne tworzenie nowej bazy w Microsoft SQL Server Management Studio — zak(cid:225)adka Filegroups Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 2. (cid:105) Instalacja i konfiguracja (cid:264)rodowiska 29 Je(cid:286)li utworzymy wiele plików danych w domy(cid:286)lnej grupie plików, o tym, do którego z nich trafi(cid:261) nowo tworzone obiekty, np. tabele, decyduje silnik bazy danych, opieraj(cid:261)c si(cid:266) na wewn(cid:266)trznych algorytmach równowa(cid:298)enia obci(cid:261)(cid:298)enia [11]. Je(cid:286)li przypiszemy plik do grupy plików (rysunek 2.20), mo(cid:298)emy podczas tworzenia zdecydowa(cid:252), do której z nich tworzony obiekt trafi, poprzez dopisanie klauzuli ON NazwaGrupy na ko(cid:276)cu zapytania, np. ON SECONDARY. Je(cid:286)li jednak do tej grupy nale(cid:298)y wi(cid:266)cej plików ni(cid:298) jeden, znów o przydziale wewn(cid:261)trz niej decyduje silnik bazy danych. Rysunek 2.20. Wizualne tworzenie nowej bazy w Microsoft SQL Server Management Studio — zak(cid:225)adka General z uwzgl(cid:266)dnieniem dodanej grupy plików Poza dwoma poprzednio omawianymi zak(cid:225)adkami dost(cid:266)pna jest jeszcze zak(cid:225)adka Options — rysunek 2.21. S(cid:225)u(cid:298)y ona do ustawiania zaawansowanych w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci bazy. Pozwala mi(cid:266)dzy innymi na ustawienie trybu zgodno(cid:286)ci z wersj(cid:261) SQL Server oraz trybu odzyskiwania po awarii. Pozosta(cid:225)e parametry s(cid:261) zwi(cid:261)zane z automatyzacj(cid:261) procesów, domy(cid:286)lnymi ustawieniami kursorów, trybem zgodno(cid:286)ci z ANSI, ustawieniami prze- twarzania, procesem powiadamiania oraz statusem bazy. W wi(cid:266)kszo(cid:286)ci zastosowa(cid:276) ustawienia domy(cid:286)lne b(cid:266)d(cid:261) odpowiednie. Gdy zostan(cid:261) zatwierdzone dane ustawione na wszystkich trzech zak(cid:225)adkach okna dialogowego (rysunek 2.19), powstanie nowa baza danych. B(cid:266)dzie ona widoczna jako ostatnia pozycja w strukturze hierarchicznej. Po od(cid:286)wie(cid:298)eniu widoku serwera pojawi si(cid:266) ju(cid:298) w miejscu wynikaj(cid:261)cym z porz(cid:261)dku alfabetycznego. Utworzona na serwerze baza danych mo(cid:298)e zosta(cid:252) przeniesiona w dowoln(cid:261) lokaliza- cj(cid:266), równie(cid:298) na inny komputer, aby mog(cid:225)a by(cid:252) obs(cid:225)ugiwana za pomoc(cid:261) innego serwe- ra SQL. Jednak dopóki jest do(cid:225)(cid:261)czona do struktury logicznej baz obs(cid:225)ugiwanych przez serwer, nie jest to mo(cid:298)liwe, poniewa(cid:298) zablokowane s(cid:261) wszystkie operacje dyskowe na Kup książkęPoleć książkę 30 MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania Rysunek 2.21. Wizualne tworzenie nowej bazy w Microsoft SQL Server Management Studio — zak(cid:225)adka Options Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 2. (cid:105) Instalacja i konfiguracja (cid:264)rodowiska 31 plikach bazy oraz dziennika. Aby umo(cid:298)liwi(cid:252) migracj(cid:266) bazy, nale(cid:298)y j(cid:261) najpierw od(cid:225)(cid:261)- czy(cid:252), wybieraj(cid:261)c z menu kontekstowego dla bazy danych (klikni(cid:266)cie prawym przyci- skiem myszy) pozycj(cid:266) Tasks, w której z kolei wybieramy polecenie Detach… („od(cid:225)(cid:261)cz”) (rysunek 2.22). W odpowiedzi pojawia si(cid:266) okno dialogowe zawieraj(cid:261)ce informacje o statusie bazy danych oraz pozwalaj(cid:261)ce na wybranie opcji aktualizuj(cid:261)cej statystyki bazy oraz powoduj(cid:261)cej usuni(cid:266)cie wszystkich aktywnych po(cid:225)(cid:261)cze(cid:276) z baz(cid:261). Klikni(cid:266)cie przy- cisku OK powoduje rozpocz(cid:266)cie procesu od(cid:225)(cid:261)czania. Je(cid:286)li z jakich(cid:286) powodów proces ten nie powiedzie si(cid:266), informacje o nich b(cid:266)dzie mo(cid:298)na odczyta(cid:252) w pozycji Message tego samego okna dialogowego. Najcz(cid:266)stsz(cid:261) przyczyn(cid:261) powstawania b(cid:225)(cid:266)dów podczas od(cid:225)(cid:261)czania jest wyst(cid:266)powanie aktywnych po(cid:225)(cid:261)cze(cid:276) z baz(cid:261). B(cid:225)(cid:261)d ten powinien zosta(cid:252) usuni(cid:266)ty w przypadku zaznaczenia opcji Drop Connections. Rysunek 2.22. Od(cid:225)(cid:261)czanie bazy w Microsoft SQL Server Management Studio Kup książkęPoleć książkę 32 MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania Je(cid:286)li uda nam si(cid:266) od(cid:225)(cid:261)czy(cid:252) baz(cid:266) od struktury logicznej instancji serwera, mo(cid:298)liwe b(cid:266)- dzie wykonanie operacji na jej plikach, np. przeniesienia ich w inne miejsce — na in- ny komputer. Powinni(cid:286)my tak(cid:261) operacj(cid:266) przeprowadza(cid:252) zarówno na pliku danych (*.mdf), jak i pliku dziennika (*.ldf). Po przeniesieniu w inne miejsce mo(cid:298)emy baz(cid:266) z powrotem przy(cid:225)(cid:261)czy(cid:252) do serwera (tego samego lub innego). W tym celu z menu kon- tekstowego dla w(cid:266)z(cid:225)a drzewa Databases wybieramy pozycj(cid:266) Attach… (rysunek 2.23). W rezultacie pojawia si(cid:266) okno dialogowe, w którym za pomoc(cid:261) przycisku Add… wskazujemy plik do(cid:225)(cid:261)czanej bazy danych (*.mdf). Na skutek tego pojawia si(cid:266) infor- macja o do(cid:225)(cid:261)czanej bazie: lokalizacja pliku, pierwotna nazwa logiczna, nowa nazwa logiczna (domy(cid:286)lnie taka sama jak stara) oraz w(cid:225)a(cid:286)ciciel bazy (dbo — database owner, „w(cid:225)a(cid:286)ciciel bazy”). Ponadto doci(cid:261)gany jest plik dziennika (*.ldf) wraz z pozosta(cid:225)ymi plikami danych, o ile istniej(cid:261). Informacja o plikach sk(cid:225)adaj(cid:261)cych si(cid:266) na baz(cid:266) jest za- warta w dolnej cz(cid:266)(cid:286)ci okna dialogowego. Po potwierdzeniu wyboru rozpoczyna si(cid:266) proces do(cid:225)(cid:261)czania. Ewentualne b(cid:225)(cid:266)dy pojawi(cid:261) si(cid:266) w pozycji Message tego samego okna. Jedn(cid:261) z podstawowych przyczyn takiego stanu jest uszkodzenie którego(cid:286) z plików lub brak pliku dziennika. Do(cid:225)(cid:261)czenie bazy bez pliku dziennika przy u(cid:298)yciu narz(cid:266)dzi wi- zualnych jest k(cid:225)opotliwe. Nale(cid:298)y usun(cid:261)(cid:252) plik dziennika z okienka …database details, a nast(cid:266)pnie wykona(cid:252) do(cid:225)(cid:261)czanie, co powoduje wygenerowanie pustego pliku dziennika. Dlatego nale(cid:298)y bardzo dba(cid:252) zarówno o plik dziennika, jak i plik danych. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia pliku dziennika do(cid:225)(cid:261)czenie bazy danych jest mo(cid:298)liwe tak(cid:298)e za pomoc(cid:261) procedury systemowej: sp_attach_db [@dbname = ] NazwaLogiczna , [@filename1 = ] NazwaPlikuBazyDanych [ ,...16 ] Rysunek 2.23. Do(cid:225)(cid:261)czanie bazy w Microsoft SQL Server Management Studio Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 2. (cid:105) Instalacja i konfiguracja (cid:264)rodowiska 33 Obowi(cid:261)zkowe jest podanie jednego zbioru danych. Nale(cid:298)y jednak pami(cid:266)ta(cid:252), (cid:298)e je(cid:286)li nie zostanie podany plik dziennika, to b(cid:266)dzie utworzony jego pusty zamiennik, co mo(cid:298)e powodowa(cid:252) problemy z odzyskiwaniem danych po awarii, gdy konieczne jest odwo- (cid:225)anie si(cid:266) do czasu sprzed utworzenia tego pliku. Mo(cid:298)liwe jest równie(cid:298) u(cid:298)ycie analo- gicznej procedury: sp_attach_single_file_db [@dbname = ] NazwaLogiczna , [@physname = ] NazwaPlikuBazyDanych Jest ona dedykowana dla baz danych sk(cid:225)adaj(cid:261)cych si(cid:266) z tylko jednego pliku danych. Przedstawiony mechanizm od(cid:225)(cid:261)czania i do(cid:225)(cid:261)czania bazy danych mo(cid:298)e by(cid:252) stosowany do migrowania danych na inne serwery oraz jako narz(cid:266)dzie wspieraj(cid:261)ce tworzenie kopii zapasowych. Omawiane mechanizmy powinny pozwoli(cid:252) na skuteczne zainstalowanie i skonfigu- rowanie MS SQL Server oraz na skorzystanie z przyk(cid:225)adowej bazy danych dost(cid:266)pnej na stronie wydawnictwa, któr(cid:261) to baz(cid:266) nale(cid:298)y do(cid:225)(cid:261)czy(cid:252) do w(cid:225)asnego serwera. Zasadniczym elementem bazy danych jest struktura sk(cid:225)adaj(cid:261)ca si(cid:266) z trzech tabel po- kazanych w postaci diagramu relacyjnego na rysunku 2.24. Przedstawia on schemat zatrudnienia w ma(cid:225)ej firmie. Na struktur(cid:266) organizacyjn(cid:261) sk(cid:225)adaj(cid:261) si(cid:266) dzia(cid:225)y (tabela Dzialy). Ka(cid:298)dy pracownik (tabela Osoby) mo(cid:298)e by(cid:252) przypisany do najwy(cid:298)ej jednego dzia(cid:225)u. Pracownik mo(cid:298)e mie(cid:252) najwy(cid:298)ej jednego prze(cid:225)o(cid:298)onego (IdSzefa), który jest równie(cid:298) pracownikiem firmy. Pracownik otrzymuje wyp(cid:225)aty (tabela Zarobki), ka(cid:298)da z nich jest przypisana do pracownika. Przez wyp(cid:225)at(cid:266) rozumie si(cid:266) ka(cid:298)d(cid:261) operacj(cid:266) finan- sow(cid:261) wykonan(cid:261) na rzecz pracownika — wynagrodzenie za kolejne miesi(cid:261)ce, premie, diety itp. Ten fragment schematu b(cid:266)dzie wykorzystywany do omówienia wi(cid:266)kszo(cid:286)ci przyk(cid:225)adów zawartych w ksi(cid:261)(cid:298)ce. Dzialy IdDzialu Nazwa Osoby * IdOsoby IdDzialu Nazwisko Imie RokUrodz wzrost IdSzefa Zarobki * IdZarobku IdOsoby Brutto Rysunek 2.24. Diagram zasadniczej cz(cid:266)(cid:286)ci schematu relacyjnego przyk(cid:225)adowej bazy danych Opisane poprzednio tabele stanowi(cid:261) fragment wi(cid:266)kszego schematu, pokazanego na rysunku 2.25. Przedstawia on proces sprzeda(cid:298)y realizowany przez firm(cid:266) (hurtownia, sklep). Firma dysponuje towarami (tabela Towar), które pogrupowane s(cid:261) w kategorie (tabela Kategorie). Towary te by(cid:225)y wyprodukowane przez firmy (tabela Producenci), które maj(cid:261) swoje siedziby w miastach (tabela Miasta), które znajduj(cid:261) si(cid:266) w woje- wództwach (tabela Wojewodztwa). Towary s(cid:261) kupowane przez klientów (tabela Klienci), którzy pochodz(cid:261) z miast (tabela Miasta) znajduj(cid:261)cych si(cid:266) w województwach (tabela Wojewodztwa). Dwie ostatnie tabele s(cid:261) wspólnymi s(cid:225)ownikami opisuj(cid:261)cymi lokalizacj(cid:266) zarówno producentów, jak i klientów. Na zakupione towary klienci maj(cid:261) wystawiane przez pracowników faktury (tabela Faktury), na których odnotowany jest fakt zakupu Kup książkęPoleć książkę 34 MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania ka(cid:298)dego z nich (tabela Transakcje). Omówiony schemat jest znany Czytelnikom moich poprzednich ksi(cid:261)(cid:298)ek, ale uwa(cid:298)am go za wystarczaj(cid:261)co ogólny, by wykorzysta(cid:252) go do omawiania wi(cid:266)kszo(cid:286)ci zagadnie(cid:276) wyst(cid:266)puj(cid:261)cych w bazach danych, niezale(cid:298)nie od platformy czy rodzaju przetwarzania (transakcyjne, analityczne). Ponadto wydaje mi si(cid:266) do(cid:286)(cid:252) prosty (zw(cid:225)aszcza jego podstawowa cz(cid:266)(cid:286)(cid:252)), tak (cid:298)e jego zrozumienie nie wymaga specjalnego, dodatkowego wysi(cid:225)ku, co daje wi(cid:266)cej czasu na przyswojenie sobie prezentowanych przyk(cid:225)adów. W przyj(cid:266)tym nazewnictwie z premedytacj(cid:261) nie stosowano narodowych znaków diakrytycznych, co jest dopuszczalne, ale komplikuje pó(cid:296)niej pisanie zapyta(cid:276). Nazwy kluczy g(cid:225)ównych zaczynaj(cid:261) si(cid:266) od prefiksu Id, po którym nast(cid:266)puje rzeczownik w liczbie pojedynczej okre(cid:286)laj(cid:261)cy zawarto(cid:286)(cid:252) tabeli lub tabeli nadrz(cid:266)dnej. Oznacza to, (cid:298)e pola kluczy g(cid:225)ównych oraz kluczy obcych maj(cid:261) te same nazwy. Jedynym wyj(cid:261)tkiem jest pole klucza wewn(cid:266)trznego IdSzefa, gdzie zasto- sowano ten sam prefiks, ale aby nie doprowadzi(cid:252) do dublowania nazw kolumn w tabeli, co jest zabronione, ci(cid:261)g dalszy nie okre(cid:286)la nazwy tabeli, lecz jedynie wskazuje na rol(cid:266) pola. Rysunek 2.25. Pe(cid:225)ny diagram przyk(cid:225)adowej bazy danych Kup książkęPoleć książkę Skorowidz A analiza grafów, 400 sieci powi(cid:261)za(cid:276), 400 aplikacja ISQL, 189 OSQL, 189 ASCII, 39 atak na baz(cid:266), 235 atomowo(cid:286)(cid:252), 303 automatyczna inkrementacja, 112 autoryzacja, 20, 24 B bazy systemowe master, 25 model, 26 msdb, 25 tempdb, 26 bitowa ró(cid:298)nica symetryczna, 38 blokowanie rekordów, 295, 296 b(cid:225)(cid:261)d, 243 przetwarzania, 318 u(cid:298)ytkownika, 241, 245 CLR, 359 C D dbo, database owner, 32, 237 definicja instancji serwera, 18 definiowanie typów, 170 dekodowanie danych, 93 diagram bazy danych, 34 relacyjny, 33, 157 do(cid:225)(cid:261)czanie bazy, 32 dyrektywa, Patrz tak(cid:298)e, polecenie, s(cid:225)owa kluczowe ADD, 141 CURRENT OF, 295 DISTINCT, 67 ELEMENT, 89 ENCRYPTION, 152 EXPLICIT, 87 HIDE, 89 ON DELETE, 118 ON DELETE NO ACTION, 117 ON UPDATE, 118 OUT, 231 OUTPUT, 231 PARTITION BY, 70 PATH, 90 RAW, 91 ROOT, 93 SCHEMABINDING, 152, 185 SCROLL_LOCKS, 294 TOP, 150 TOP 5, 46 TYPE, 91 VIEW_METADATA, 152–154 XMLSCHEMA, 92 dyskryminator liniowy, 389 dystrybucja punktów, 211 dzielenie przestrzeni, 215, 216 relacyjne bez reszty, 198 relacyjne z reszt(cid:261), 200 E edycje serwera, 10 elementy formatuj(cid:261)ce, 138 proceduralne CLR, 359 sk(cid:225)adowe, 10 EPSG, 348 F filtr, 45, 150 filtrowanie, 40, 49 flaga IDENTITY_INSERT, 98 format XML, 94 formatowanie stylów, 135 funkcja, 236, Patrz tak(cid:298)e metoda /text(), 140 @@CURSOR_ROWS, 285 @@FETCH_STATUS, 280 AVG(), 58 COLUMNS_UPDATED(), COUNT(), 137, 230 CUME_DIST(), 71 CURSOR_STATUS(), 284, 252 291 DATEPART(), 75 EXIST(), 237 FIRST_VALUE(), 71 getdate(), 114 IDENTITY(), 99, 112, 125 LAG(), 71 LAST_VALUE(), 71 LEAD(), 71 LEN(), 60 NEWID(), 110, 125 Kup książkęPoleć książkę 420 MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania funkcja NTILE(), 70 PERCENT_RANK(), 71 RAND(), 221 RANK(), 70 ROW_NUMBER(), 69 SUM(), 48 UPPER(), 252 XACT_STATE(), 319 funkcje agreguj(cid:261)ce, 49, 73, 83, 394 tabelaryczne, 386 G generator liczb pseudolosowych, 221 generowanie b(cid:225)(cid:266)dów, 247 g(cid:266)sty ranking, 70 grupy b(cid:225)(cid:266)dów, 243, 321 H hurtownia danych, 11 I IIS, Internet Information Services, 11 iloczyn bitowy, 38 kartezja(cid:276)ski, 64 ilustracja z(cid:225)(cid:261)czenia, 275 indeks grupuj(cid:261)cy CLUSTERED, 187 indeksy unikalne, 174 informacje o b(cid:225)(cid:266)dzie, 318 inkrementacja, 84 instalacja SQL Server 2012, 14 instancja serwera, 18 instrukcja warunkowa if, 137 interfejs IBinarySerialize, 398 ISO, 287 izolacja, 303 J j(cid:266)zyk SQL, 35 K klauzula FROM, 40, 51 GROUP BY, 57 HAVING, 58, 61, 207 INCLUDE, 183 INTO, 94, 101 OFFSET, 85 ORDER BY, 37, 50, 173 WHERE, 45, 60, 100, 139 WITH, 82, 151 klucz cykliczny, 179 g(cid:225)ówny, 105 obcy, 116, 122, 177 podstawowy, 103 komponenty MS SQL Server, 22 komunikat o b(cid:225)(cid:266)dzie, 115, 184, 228, 243, 259 o braku modyfikacji, 366 kursory, 280 L liczba transakcji, 65 logowanie, 25 (cid:227) (cid:225)(cid:261)czenie dyrektyw, 288 M metakod, 189 metanotacja, 188 metask(cid:225)adnia, 287 metoda, Patrz tak(cid:298)e funkcja Accumulate, 394, 395, 398 GetDescendant, 333 GetRoot, 255 Init, 394 MakeValid, 348 Merge, 394 modify, 136 nodes, 140 query, 139 STBoundary, 340 STBuffer, 342 STDifference, 347 STIntersection, 346 STNumPoints, 343 STOverlaps, 344 Terminate, 394, 396 value, 140 Write, 396 metody typu obiektowego, 329 migawka, 304 modyfikacja danych, 102 danych XML, 137 perspektyw, 103 tabel, 103, 141 MSSQLSERVER, 18 N narz(cid:266)dzia klienckie, 188 narz(cid:266)dzie Reporting Services, 11 negacja bitowa, 38 O obs(cid:225)uga wyj(cid:261)tków, 316 odchylenie standardowe, 372, 378 odcinek, 213 od(cid:225)(cid:261)czanie bazy, 31 OGC, Open Geospatial Consortium, 347 ograniczenie NOT NULL, 112, 120 UNIQUE, 105, 144 okno Messages, 242 okre(cid:286)lanie okna, 74 OLAP, 11 opcje uruchamiania us(cid:225)ug, 19 operator ALL, 79 BETWEEN, 42, 62 CASE, 47, 163, 225 COMPUTE, 77, 78 CROSS JOIN, 53 EXCEPT, 81 EXISTS, 79, 146, 154 FULL JOIN, 52 iloczynu, 41 IN, 42, 56 INTERSECT, 81 IS NULL, 41 JOIN, 51 LIKE, 43 przeczenia, 41 sumy, 41 UNION, 204 UNION ALL, 80, 162 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz operatory logiczne, 40 relacyjne, 40 specjalne, 40 P partycja, 72 partycjonowanie logiczne, 76 PCA, Principal Component Analysis, 400 perspektywa sys.trigger_event_types, 255 perspektywy, 148 perspektywy s(cid:225)ownikowe, 156 pierwsza posta(cid:252) normalna, 381 pliki *.ddl, 302 *.ldf, 32 *.mdf, 32 podsumowanie, 66–68 podzia(cid:225) sieci, 403 polecenie, Patrz tak(cid:298)e s(cid:225)owa kluczowe @@NESTLEVEL, 234 ADD CONSTRAINT, 144 ALTER TABLE, 141, 144 CREATE FUNCTION, 130 CREATE PROCEDURE, 227 CREATE SYNONIM, 241 CREATE TABLE, 103, 315 CREATE VIEW, 148, 164 DELETE, 100, 149, 250 DROP CONSTRAINT, 144 DROP TABLE, 103, 125, 315 DROP VIEW, 150 EXEC, 230–233 FETCH, 283, 292 FETCH NEXT FROM, 280 GOTO, 227 IF EXISTS, 392 INSERT INTO, 95, 96, 102 RAISERROR, 241 replace value of, 136 SAVE TRANSACTION, 313 SELECT, 96 SET LANGUAGE, 246 TRUNCATE TABLE, 101 UPDATE, 100, 142, 249, 252 WAITFOR, 226 WAITFOR DELAY, 132 poziom dost(cid:266)pu READ COMMITTED, 304 READ UNCOMMITTED, 304 REPEATABLE READ, 304 SERIALIZABLE, 304 SNAPSHOT, 304 procedury sk(cid:225)adowane, 227 wyzwalane, 247 proste rozdzielaj(cid:261)ce klasy, 217 przetwarzanie transakcyjne, 303 punkty trzech klas, 217 redundancja danych, 86 relacje, 33 Reporting Services, 22 rodzaje autoryzacji, 24 rozszerzenie obiektowe, 381 proceduralne Transact-SQL, 221 R S samoz(cid:225)(cid:261)czenie tabeli, 212 schemat relacyjny, 195, 198, 202, 205 sekcja CATCH, 322 silnik analityczny, 11 bazy danych, 10 sk(cid:225)adowanie triggerów, 249, 272 typów u(cid:298)ytkownika, 325 skrypt Java, 135 testuj(cid:261)cy, 260 s(cid:225)owa kluczowe, Patrz tak(cid:298)e polecenie ABSOLUTE, 283 ADD, 141 ALL, 40, 79 ALL SERVER, 259 ALTER TABLE, 141, 144 AND, 40 ANY, 40 AS, 52, 127, 299 ASSEMBLY, 375 BEGIN CATCH, 316 BETWEEN, 40, 62 CACHE, 147 CASCADE, 119, 123 CASE, 47, 163, 225, 382 CATCH, 322 421 CHECK, 180 CLOSE, 289 COMPUTE, 77 CONSTRAINT, 106, 115, 144 CONTINUE, 224 CREATE, 130, 148, 227 CROSS JOIN, 53 CURSOR, 290 CYCLE, 147 DEALLOCATE, 289 DECLARE, 147, 221 DEFAULT, 167, 240 DELAY, 226 DELETE, 100, 149, 250 DISABLE, 186 DISTINCT, 67 DROP, 103, 150, 172 DYNAMIC, 288 ELEMENT, 89 ELSE, 222 ENCRYPTION, 152 EXCEPT, 81 EXEC, 230–233 EXISTS, 40, 79 EXPLICIT, 87 FAST_FORWARD, 288 FETCH, 283, 292 FIRST, 283 FOR, 248 FORCESCAN, 305 FORCESEEK, 305 FOREIGN KEY, 116 FORWARD_ONLY, 287 FROM, 51 FULL JOIN, 52, 54 GLOBAL, 287 GO, 94, 325 GOTO, 227 GROUP BY, 57 GROUPING SETS, 68 HASH JOIN, 53 HAVING, 58, 61, 207 HIDE, 89 HOLDLOCK, 306 IF, 221 IGNORE_CONSTRAINTS, 306 IGNORE_TRIGGERS, 306 IN, 40, 58 INCLUDE, 183 INCREMENT BY, 147 INDEX, 305 INNER JOIN, 52, 54 INSERT INTO, 95, 102 Kup książkęPoleć książkę 422 MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania s(cid:225)owa kluczowe INTERSECT, 81 INTO, 101, 299 IS NOT NULL, 40 IS NULL, 40 JOIN, 51 KEEPDEFAULTS, 305 KEEPIDENTITY, 305 KEYSET, 287 LAST, 283 LEFT JOIN, 54 LIKE, 40 LOCAL, 287 MAXVALUE, 147 MERGE JOIN, 53 MINVALUE, 147 NEXT, 283 NO CACHE, 147 NO CYCLE, 147 NO MAXVALUE, 147 NOEXPAND, 305 NOLOCK, 306 NOT, 40 NOT NULL, 112, 120 NOWAIT, 306 OFFSET, 85 OPTIMISTIC, 288 OR, 40 ORDER BY, 58 OUT, 231 OUTPUT, 231, 292 OVER, 69 PAGLOCK, 306 PARTITION BY, 70 PATH, 90 PRIMARY KEY, 103, 107, 112 PRINT, 226, 230 PRIOR, 283 RAISERROR, 241 RAW, 91 READ_ONLY, 288 READCOMMITTED, 306 READCOMMITTEDLOCK, 306 READPAST, 306 READUNCOMMITTED, 306 REBUILD, 186 RELATIVE, 283 REORGANIZE, 186 REPEATABLEREAD, 306 RETURN, 235, 236, 238 RETURNS, 239 RIGHT JOIN, 54 ROOT, 93 ROWLOCK, 306 SCHEMABINDING, 152 SCROLL_LOCKS, 288 SELECT, 35, 36 SERIALIZABLE, 306 SET, 221, 290 SET DEFAULT, 121 SET LANGUAGE, 246 SET NULL, 120, 123 SOME, 40 SPATIAL_WINDOW _MAX_CELLS, 306 START WITH, 147 STATIC, 287 TABLE, 239 TABLOCK, 306 TABLOCKX, 306 TOP, 150 TRUNCATE TABLE, 101 TYPE, 91 TYPE_WARNING, 288 UNION ALL, 80, 84, 162 UNIQUE, 105, 106, 144 UPDATE, 100, 101, 142, 249 UPDLOCK, 307 VALUES, 95, 96 VARYING, 292 VIEW, 148 VIEW_METADATA, 152, 153 WAITFOR, 226 WAITFOR DELAY, 132 WHEN, 47 WHERE, 51, 57, 60 WHILE, 223 with, 136 WITH, 82, 83, 151 WITH CUBE, 67 XLOCK, 307 XMLSCHEMA, 92 sortowanie, 36, 69, 182 spójno(cid:286)(cid:252), 303 SQL, 193 SQL injection, 235 SQL Server, 9 SQL Server Management Studio, 24 SRID, 348 struktura EVENT_INSTANCE, 261 obiektów, 167, 168, 169 sufiks DESC, 45 suma bitowa, 38 bazy, 28–30 filtrów, 39 indeksów, 171 kluczy obcych, 177 macierzy, 63 okna logicznego, 76 perspektyw, 103, 152 procedur, 228 przedzia(cid:225)ów, 63 raportów, 11 sekwencji, 147 tabel, 103 typu u(cid:298)ytkownika, 167 typ symbole formatowania zmiennych, 245 synonimy, 241 T tabela Audyt_ddl, 264 Autoryzacja, 271 Logowanie, 267 Mecze, 279 przestawna, 80 Towar, 297 Transact-SQL, 221 transakcje, 303, 307 trigger, 247 trwa(cid:225)o(cid:286)(cid:252), 304 tworzenie ASSEMBLY, 360 binary, 111 char, 110 CLUSTERED, 172, 181 datetime2, 109 datetimeoffset, 109 decimal, 109 EventTag_TSQLCommand, 262 float, 108 geography, 334 geometry, 110, 211, 334 hierarchyid, 110, 329 image, 111 nchar, 110 NONCLUSTERED, 183 ntext, 111 numeric, 109 nvarchar, 110 table, 111 text, 111 time, 109 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 423 varbinary, 111 varchar, 110 walutowy, 109 xml, 110 typy skalarne, 111 tabelaryczne, 298, 323, 403 u(cid:298)ytkownika, 167, 170 u(cid:298)ytkownika CLR, 349 z(cid:225)o(cid:298)one, 323 U uprawnienie ALTER TRACE, 242 uruchamianie us(cid:225)ug, 19 usuwanie atrybutów, 138 indeksów, 173 W walidacja, 104 warto(cid:286)(cid:252) domy(cid:286)lna DEFAULT, 146 NULL, 56, 146 weryfikacja wymaga(cid:276), 16 w(cid:266)z(cid:225)y, 111 w(cid:266)z(cid:225)y centralne, 402 widoki, 148 w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci indeksu, 175, 176 po(cid:225)(cid:261)czenia, 25 wnioskowanie z danych, 11 wspó(cid:225)czynnik kierunkowy, 378 wstawianie danych, 98, 248 rekordów, 97 warto(cid:286)ci do pola, 99 wstrzykni(cid:266)cie kodu, 235 wybór autoryzacji, 21 komponentów, 17 opcji uruchamiania us(cid:225)ug, 19 rodzaju silnika, 23 trybów autoryzacji, 20 trybu instalacji, 21 zakresu instalacji, 17 wyj(cid:261)tki, 316 wykrywanie instancji serwerów lokalnych, 23 wyzwalacz, 247 wzgl(cid:266)dne odleg(cid:225)o(cid:286)ci klas, 212 wzór na kowariancj(cid:266), 375 na odchylenie standardowe, 372 na odleg(cid:225)o(cid:286)(cid:252) punktów, 209 Z zakres instalacji, 17 zapytania modyfikuj(cid:261)ce dane, 94 wybieraj(cid:261)ce, 35, 71, 160 zarz(cid:261)dzanie strukturami wielowymiarowymi, 11 zdarzenie ALTER_TABLE, 257 zg(cid:225)(cid:266)bianie danych, 11 z(cid:225)(cid:261)czenia, 53–56, 59, 82, 86, 275 z(cid:225)(cid:261)czenia typu MERGE, 53 z(cid:225)(cid:261)czenie JOIN, 305 zmienna tabelaryczna, 298 znacznik complexType, 262 EVENT_INSTANCE, 261 znak #, 131 , 44 ^, 44 znaki specjalne, 43 Kup książkęPoleć książkę 42(cid:23) MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: