Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00149 008738 22999238 na godz. na dobę w sumie
Mac OS X Leopard. 205 lekcji ze Scottem Kelbym - książka
Mac OS X Leopard. 205 lekcji ze Scottem Kelbym - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1963-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> mac os
Porównaj ceny (książka, ebook (-88%), audiobook).

Poznaj możliwości MacOS X!

MacOS X to niezwykły system operacyjny, słynący z intuicyjnego interfejsu użytkownika, wysokiej wydajności oraz stabilności. Dzięki tym cechom podbił serca zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Wydajny silnik OpenGL oraz zaawansowany system zarządzania kolorem zapewniły mu czołowe miejsce pod względem popularności wśród grafików komputerowych. Również w codziennych zadaniach, takich jak obsługa poczty elektronicznej, odtwarzanie muzyki czy też korzystanie z Internetu, system ten sprawdza się po prostu rewelacyjnie!

Dzięki tej książce nauczysz się wykonywać zadania, zarówno te codzienne, jak i te bardziej zaawansowane, szybko i efektywnie. Scott Kelby w swoim własnym stylu zapozna Cię z rzeczami, które powinien wiedzieć każdy użytkownik systemu MacOS X. Poznasz sposoby dostosowywania go do swoich potrzeb oraz nauczysz się wykonywać tak istotne czynności, jak odtwarzanie filmów, obróbka zdjęć czy też zarządzanie nimi. Lektura książki 'Mac OS X Leopard. 205 lekcji ze Scottem Kelbym' sprawi, że praca w MacOS X przestanie stanowić dla Ciebie jakikolwiek problem!

Poznaj MacOS X z niezwykłym Scottem Kelbym!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mac OS X Leopard. 205 lekcji ze Scottem Kelbym Autor: Scott Kelby T³umaczenie: Dariusz Makaruk ISBN: 978-83-246-1963- Tytu³ orygina³u: The Mac OS X Leopard Book Format: 158×235, stron: 264 Poznaj mo¿liwoœci MacOS X! (cid:129) Co powinien wiedzieæ ka¿dy u¿ytkownik MacOS X? (cid:129) Jak wykonaæ typowe zadania? (cid:129) Jak wykorzystaæ multimedia w MacOS X? MacOS X to niezwyk³y system operacyjny, s³yn¹cy z intuicyjnego interfejsu u¿ytkownika, wysokiej wydajnoœci oraz stabilnoœci. Dziêki tym cechom podbi³ serca zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Wydajny silnik OpenGL oraz zaawansowany system zarz¹dzania kolorem zapewni³y mu czo³owe miejsce pod wzglêdem popularnoœci wœród grafików komputerowych. Równie¿ w codziennych zadaniach, takich jak obs³uga poczty elektronicznej, odtwarzanie muzyki czy te¿ korzystanie z Internetu, system ten sprawdza siê po prostu rewelacyjnie! Dziêki tej ksi¹¿ce nauczysz siê wykonywaæ zadania, zarówno te codzienne, jak i te bardziej zaawansowane, szybko i efektywnie. Scott Kelby w swoim w³asnym stylu zapozna Ciê z rzeczami, które powinien wiedzieæ ka¿dy u¿ytkownik systemu MacOS X. Poznasz sposoby dostosowywania go do swoich potrzeb oraz nauczysz siê wykonywaæ tak istotne czynnoœci, jak odtwarzanie filmów, obróbka zdjêæ czy te¿ zarz¹dzanie nimi. Lektura ksi¹¿ki „Mac OS X Leopard. 205 lekcji ze Scottem Kelbym” sprawi, ¿e praca w MacOS X przestanie stanowiæ dla Ciebie jakikolwiek problem! (cid:129) Elementarne rzeczy, które musisz wiedzieæ o MacOS X (cid:129) Organizacja kontaktów i prowadzenie kalendarza (cid:129) Zastosowanie Dashboard (cid:129) Obs³uga poczty elektronicznej (cid:129) Odtwarzanie utworów muzycznych oraz zarz¹dzanie nimi (cid:129) Tworzenie i odtwarzanie filmów (cid:129) Zarz¹dzanie zdjêciami (cid:129) Obróbka zdjêæ (cid:129) Tworzenie i publikacja stron internetowych Poznaj MacOS X z niezwyk³ym Scottem Kelbym! Spis treści Rozdział 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Siedem informacji, o których będziesz myśleć po przeczytaniu tej książki, że dobrze byłoby je wiedzieć przed jej przeczytaniem Rozdział 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Dwadzieścia rzeczy, o których powinien wiedzieć każdy nowy użytkownik komputera Mac Jeżeli po raz pierwszy masz do czynienia z komputerem Mac — zacznij tutaj 1. Praca z programami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 2. Przełączanie się pomiędzy programami. . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 3. Używanie .Mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 4. Gdzie zapisywać swoje pliki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 . Porządkowanie układu okien przy użyciu Exposé . . . . . . . . .22 6. Powracanie na Desktop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 . Praca z oknami Findera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 8. Odszukiwanie plików na komputerze Mac . . . . . . . . . . . . . . . .2 9. Dodawanie rzeczy do Paska bocznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 10. Kasowanie plików z komputera Mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 11. Organizacja pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 12. Zmiana nazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 13. Konfiguracja bezprzewodowego urządzenia Bluetooth . . . . .30 14. Ochrona komputera Mac hasłem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 1. Tworzenie kopii zapasowych na komputerze Mac. . . . . . . . .32 16. Odzyskiwanie utraconych plików za pomocą Time Machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 1. Co robić, gdy program się zawiesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 18. Rozwiązywanie problemów komputera Mac. . . . . . . . . . . . . .3 19. Wypalanie plików na CD lub DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 20. Jak skonfigurować drukarkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Więcej wskazówek dotyczących używania komputera Mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Rozdział 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Dostosowywanie komputera Mac do swoich potrzeb Jak dostosować Twój komputer Mac, żeby był bardziej… Tobą! Zmiana nazwy dysku twardego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Wybór innego tła ekranu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Twoje własne zdjęcia jako tło Desktopu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Umieść Dock, gdzie Ci wygodnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Kolorowanie katalogów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Używanie własnych ikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Wybór rozmiaru ikon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 8 Spis treści Organizacja katalogów (luźna czy uporządkowana?) . . . . . . . . .49 Przeglądanie dokładniejszych informacji o pliku. . . . . . . . . . . . . .0 Na Desktopie wyświetlaj tylko to, co chcesz . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Wyświetlanie czasu na Twój sposób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Powiększanie wszystkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Dodawanie własnych nazw do etykiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Kontrolowanie tego, co jest wyświetlane na pasku bocznym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostosowywanie kolorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Zmiana koloru podświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybór wygaszacza ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Wybór dźwięku ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Dodawanie własnego zdjęcia do Address Book (Książka Adresowa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Nie masz zdjęcia pod ręką? Użyj kamery komputera Mac . . . . .61 Tworzenie własnego zdjęcia loginu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Określanie czasu wejścia w tryb uśpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Zmiana prędkości śledzenia ruchów myszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Zmiana szybkości gładzika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Wybieranie zawartości Docka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Oczyszczanie bałaganu (Konfiguracja Spaces) . . . . . . . . . . . . . . . .6 Używanie Spaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Wyłączanie przezroczystości menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Dotrzyj do wszystkiego szybciej, używając Stacks (Stosy) . . . . .0 Wybieranie wyglądu Stacks (Stosy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Kiedy dwie osoby używają tego samego komputera Mac. . . . .2 Przełączanie się pomiędzy dwoma (lub więcej) użytkownikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Więcej wskazówek na temat dostosowania komputera Mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Rozdział 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Organizowanie życia Uzupełnianie kontaktów, kalendarza i innych rzeczy Zarządzanie swoimi kontaktami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Dodaj najpierw siebie. To bardzo ważne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Stwórz swój własny wzór kontaktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Wprowadzanie kontaktów do Address Book (Książka Adresowa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Szukanie ludzi w Address Book (Książka Adresowa). . . . . . . . . . .82 Lepsze zorganizowanie dzięki grupom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Używaj Smart Groups (Inteligentne grupy) dla automatycznej organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Używanie programu iCal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Uzupełnianie kalendarza (miesiąc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Uzupełnianie kalendarza w widoku Day/Week (Dzień/Miesiąc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Przenoszenie zdarzenia na inną godzinę lub dzień . . . . . . . . . . .88 9 Spis treści Dodawanie alarmu do zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Tworzenie wielokolorowych kalendarzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Tworzenie zdarzeń trwających kilka godzin lub dni . . . . . . . . . . .91 Powtarzanie zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Dodawanie rzeczy do zrobienia w programie iCal . . . . . . . . . . . .93 Edytowanie zadań z listy To Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Współdzielenie Twojego kalendarza z innymi użytkownikami iCal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Więcej wskazówek do Address Book (Książka Adresowa). . . . . . .96 Więcej wskazówek do iCal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Rozdział 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Odkrywanie Dashboard na komputerze Mac Jak wydobyć potrzebne informacje z komputera Mac Uruchamianie Dashboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Używanie wbudowanych widgetów (np. Weather) . . . . . . . . . 101 Dodawanie widgetów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Zamykanie widgetów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Ukrywanie niepotrzebnych widgetów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Ściąganie innych widgetów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kasowanie widgetów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Inne sposoby otwierania Dashboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tworzenie widgetu Web Clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Moje ulubione widgety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Więcej wskazówek do używania Dashboard. . . . . . . . . . . . . . . . 110 Rozdział 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Sprawdzanie wiadomości pocztowych na komputerze Mac Jak usprawnić działanie programu Mail, by być zorganizowanym Konfiguracja konta pocztowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Ustawienia poczty przychodzącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ustawienia poczty wychodzącej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Ostatni krok i gotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wysyłanie wiadomości pocztowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Dostosowywanie tekstu wiadomości pocztowej. . . . . . . . . . . . 119 Używanie papeterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Ustawienie własnego podpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Sprawdzanie poczty przychodzącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Odpowiadanie na wiadomość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Wysyłanie zdjęcia lub pliku w wiadomości pocztowej . . . . . . 124 Organizowanie wiadomości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Radzenie sobie z pocztą śmieciową (Spam). . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Kontrola rodzicielska wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Wbudowana lista To Do (Do zrobienia) oraz Notes (Notatki). . . 128 Używanie czytnika RSS programu Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 10 Spis treści Czaty tekstowe i wideo w programie iChat . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Dodawanie znajomych, z którymi chcesz czatować. . . . . . . . . 131 Sprawdzanie, kto jest dostępny na czacie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Powiadamianie znajomych o tym, czy możesz czatować. . . . 133 Przeprowadzanie czatu tekstowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Prowadzenie czatu audio (głosowego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Więcej wskazówek do programu Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Rozdział 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Muzyka i Twój Mac Możesz zrobić więcej, niż słuchać muzyki. Możesz ją również tworzyć Odtwarzanie płyty audio na komputerze Mac . . . . . . . . . . . . . . 140 Kopiowanie muzyki z płyty CD na komputer Mac. . . . . . . . . . . 141 Wyszukiwanie muzyki w iTunes Store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Kupowanie utworów w iTunes Store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Przenoszenie innej muzyki do iTunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Tworzenie listy odtwarzania ulubionych utworów . . . . . . . . . . 14 Przegrywanie muzyki z komputera Mac na iPod . . . . . . . . . . . . 146 Odsłuchiwanie utworu bez iTunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nagrywanie płyty CD audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Używanie zewnętrznych głośników z komputerem Mac . . . . 149 Nagrywanie muzyki na komputerze Mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tworzenie własnej muzyki za pomocą GarageBand. . . . . . . . . 11 Używanie wbudowanych ścieżek muzycznych . . . . . . . . . . . . . 12 Dodawanie bębnów do Twojego utworu (to już jakiś początek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Dodawanie ścieżki basu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Dodawanie klawiszy i zapisywanie utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Więcej wskazówek o muzyce na komputerze Mac . . . . . . . . . . 16 Rozdział 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Tworzenie i odtwarzanie fi lmów na komputerze Mac Twój komputer Mac to w połowie kino i w połowie studio filmowe. Oto jak używać ich razem Odtwarzanie DVD na komputerze Mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Oglądanie filmów w QuickTime Player. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Oglądanie filmów za pomocą Quick Look . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Jak umieścić film na YouTube.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Oglądanie filmów przy użyciu Front Row . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Przeprowadzanie rozmowy wideo z jedną osobą . . . . . . . . . . . 16 Przeprowadzanie rozmowy wideo z dwiema osobami. . . . . . 166 Kupowanie filmów w internecie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Wypożyczanie filmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Nagrywanie wideo za pomocą wbudowanej kamery . . . . . . . 169 Nagrywanie wideo na komputer Mac (za pomocą iMovie) . . 10 Miejsce, do którego trafia importowane wideo . . . . . . . . . . . . . 11 11 Spis treści Dodawanie ujęć do filmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Dodawanie przejść do filmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Dodawanie muzyki do filmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nagrywanie własnych filmów na DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Więcej wskazówek dotyczących wideo na komputerze Mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rozdział 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Zarządzanie zdjęciami przy użyciu iPhoto Jak być na bieżąco, organizować swoje zdjęcia i cieszyć się nimi Przegrywanie zdjęć na komputer Mac. Krok 1. . . . . . . . . . . . . . . 180 Przegrywanie zdjęć na komputer Mac. Krok 2. . . . . . . . . . . . . . . 181 Przegrywanie zdjęć na komputer Mac. Krok 3. . . . . . . . . . . . . . . 182 Układanie ulubionych zdjęć pod ręką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Sortowanie zdjęć w iPhoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Kadrowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Usuwanie efektu czerwonych oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Naprawianie koloru, jaskrawości i innych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Szybkie efekty specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Tworzenie pokazów slajdów w iPhoto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Dodawanie muzyki do pokazu slajdów w iPhoto . . . . . . . . . . . 190 Wysyłanie pokazu slajdów w wiadomości pocztowej . . . . . . . 191 Umieszczanie pokazu slajdów z iPhoto na płycie DVD . . . . . . 192 Wysyłanie zdjęć w wiadomościach pocztowych z iPhoto . . . 193 Umieszczanie zdjęć w internecie przy użyciu .Mac. . . . . . . . . . 194 Odszukiwanie Twojej galerii w internecie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Dobór wyglądu galerii internetowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Aktualizowanie własnej galerii internetowej. . . . . . . . . . . . . . . . 19 Jak ukryć galerię internetową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Tworzenie książek ze zdjęciami: wybór motywu . . . . . . . . . . . . 199 Tworzenie książek ze zdjęciami: aranżowanie zdjęć . . . . . . . . . 200 Tworzenie książek ze zdjęciami: ustawianie tła. . . . . . . . . . . . . . 201 Tworzenie książek ze zdjęciami: zmiana makiety. . . . . . . . . . . . 202 Tworzenie kart ze zdjęciami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Tworzenie kalendarzy ze zdjęciami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Wysyłanie zamówienia na odbitki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Drukowanie własnych zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Więcej wskazówek na temat używania iPhoto na komputerze Mac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rozdział 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Praca ze zdjęciami na komputerze Mac Jak ożywić nieruchome obrazy Pobieranie zdjęć z internetu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Importowanie zdjęć bez użycia iPhoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Przeglądanie zdjęć z użyciem Quick Look (Szybki przegląd) . . . . 212 Oglądanie szybkiego pokazu slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Czy powinno się używać Preview do oglądania zdjęć?. . . . . . 214 12 Spis treści Twórz własne zdjęcia za pomocą Photo Booth. . . . . . . . . . . . . . 21 Dodawanie efektów do zdjęć w Photo Booth. . . . . . . . . . . . . . . 216 Różne tła w Photo Booth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Użyj własnego tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Przeglądanie zdjęć przy użyciu Front Row . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Wysyłanie zdjęć w wiadomości pocztowej (przy użyciu programu Mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Utworzenie tła Desktopu ze zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Utworzenie wygaszacza ekranu z albumu zdjęć w iPhoto . . . . .222 Więcej wskazówek dotyczących użycia zdjęć na komputerze Mac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Rozdział 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Wejście w internet Każdy może przeglądać strony internetowe. Teraz możesz zrobić swoją własną! Używanie przeglądarki internetowej Safari . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Zapisywanie ulubionej strony jako zakładki . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Gdzie zapisywać zakładki (w menu czy na pasku)?. . . . . . . . . . 228 Organizowanie zakładek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Ładowanie katalogu pełnego witryn za pomocą jednego kliknięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Ponowne odwiedzanie witryn już odwiedzonych. . . . . . . . . . . 231 Zachowywanie prywatności wcześniejszych odwiedzin. . . . . . .232 Podłączanie komputera Mac do internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Ułatwienie kupowania online dzięki automatycznemu wypełnieniu formularzy . . . . . . . . . . . . . 234 Odnajdywanie słowa na stronie internetowej. . . . . . . . . . . . . . . 23 Dostosowywanie paska narzędzi Safari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Łączenie się z bezprzewodowym hotspotem internetowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Tworzenie witryny internetowej przy użyciu iWeb. Część 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 iWeb: dodawanie własnego tekstu i zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 iWeb: dodawanie łączy do innych witryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 iWeb: dodawanie kolejnych stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Tworzenie bloga za pomocą iWeb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 iWeb: dodawanie wpisów na blogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 iWeb: tworzenie własnego podcastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Umieszczanie serwisu, bloga lub podcastu w internecie. . . . . . . 24 Więcej wskazówek dotyczących Safari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Skorowidz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 13 Rozdział 1. Dwadzieścia rzeczy, o których powinien wiedzieć każdy nowy użytkownik komputera Mac Jeżeli po raz pierwszy masz do czynienia z komputerem Mac — zacznij tutaj Zapewne zauważyłeś, że nagłówek powyżej głosi: „każdy nowy użytkownik komputera Mac”, prawda? Zapewne niektórzy z Was pomyślą: „To nie dla mnie — nie jestem już nowym użytkownikiem” i będzie to całkowicie zrozumiałe. „Starzy użytkownicy” również powinni jednak przeczytać ten rozdział (chociaż gdybym wiedział, że oni też to będą czytać, to użyłbym większej czcionki i zrobiłbym parę odniesień do II wojny światowej). W każdym razie oto najważniejsze: tak, ten rozdział napisany jest z myślą o nowych użytkownikach, ale starzy nie powinni myśleć, że nie ma w nim nic dla nich. Prawdę mówiąc, mam na to doskonały przykład: kopie zapasowe. To jedna z tych rzeczy, o których każdy wie, że powinno się je robić regularnie, ale z jakiegoś powodu nie robimy ich (to zupełnie jak z używaniem nici dentystycznej, bo mimo że nie używamy jej regularnie, to wiemy, że Julia Roberts robi to bardzo często — tak jak to mogliśmy zaobserwować w Pretty Woman). Zatem mimo iż nie wszyscy robimy kopie zapasowe, to każdy z nas zawsze nosi się z takim zamiarem. Dawniej co pewien czas zdarzało mi się spotkać kogoś, kto tworzył regularnie kopie zapasowe, ale teraz dzięki Leopardowi większość użytkowników komputera Mac, których znam, robi kopie zapasowe codziennie. Dlaczego? Ponieważ nareszcie jest to łatwe. W zasadzie jest to nie tylko łatwe, ale nawet może być w 100 zautomatyzowane i niewymagające zupełnie naszej ingerencji. Jak zatem ustawić automatyczne tworzenie kopii zapasowych? I tu Cię mam, stary użytkowniku Mac! Niektóre spośród wspomnianych dwudziestu rzeczy, o których powinien wiedzieć każdy nowy użytkownik komputera Mac, dotyczą również starych użytkowników. Więc nie przejmuj się, jeśli będziesz musiał potajemnie czytać ten rozdział, kiedy nikt nie będzie patrzył. Nikomu o tym nie powiem. W końcu sam przez wiele lat nikomu nie zdradziłem tajemnicy o tym, że w Stre(cid:24) e 51 przechowywane jest dziecko Elvisa będące kosmitą. 17 Mac OS X Leopard. 205 lekcji ze Scottem Kelbym • Rozdział 1 1. Praca z programami Twój komputer Mac przechowuje zainstalowane oprogramowanie w katalogu Applications (Programy), ale umieszcza również skróty do najczęściej używanych programów na dole ekranu w Docku. Jeśli przesuniesz kursor myszy nad którąkolwiek ikonę w Docku, nazwa programu pojawi się zaraz nad nią. Jeśli wybrałeś program, który chcesz uruchomić, po prostu kliknij na niego, a on zacznie się ładować (to, że program się ładuje, można rozpoznać po tym, że jego ikona podskakuje w Docku przez kilka sekund). Jeśli program, którego chcesz użyć, nie widnieje w Docku, spójrz na górę ekranu, kliknij menu Go (Idź), a następnie Applications, aby otworzyć katalog, w którym przechowywane są wszystkie Twoje programy. Możesz uruchomić dany program, klikając na niego dwa razy. Natomiast jeśli będziesz używać często jakiegoś programu z katalogu Applications, po prostu kliknij i przytrzymaj klawisz myszy na jego ikonie, a następnie przeciągnij i upuść ją na Docku, aby program został do niego dodany (teraz uruchomienie tej aplikacji jest kwestią jednego kliknięcia). Jeśli chcesz zakończyć działanie danego programu, przytrzymaj klawisz Command (znajdziesz go po obu stronach Spacji), a następnie wciśnij klawisz Q (od ang. Quit — Zakończ). Każdy program na komputerze Mac może być zamknięty w taki sposób, warto zatem zapamiętać ten skrót klawiaturowy już teraz, ponieważ będziesz go często używać. 18 Co powinien wiedzieć każdy nowy użytkownik Maca 2. Przełączanie się pomiędzy programami Na komputerze Mac może działać kilka programów równocześnie (w rzeczy samej, można urucho- mić tak wiele programów, na ile starczy w komputerze pamięci). Aby stwierdzić, które programy w danej chwili działają, wystarczy spojrzeć na dół ekranu, na Dock. Jeśli widać jasnoniebieski punkt pod ikoną danego programu, znaczy to, że jest on uruchomiony. Można przełączać się pomiędzy programami albo klikając na ich ikony oznaczone jasnoniebieskim punktem w Docku, albo przy- trzymując klawisz Command i naciskając klawisz Tab, by przywołać narzędzie Application Switcher. Lista wszystkich uruchomionych programów pojawi się wówczas na środku ekranu (bardziej przy- pomina to rząd ikon, jak na rysunku powyżej). Przytrzymując nadal klawisz Command, za każdym razem, kiedy naciśniesz klawisz Tab, przełączysz się o jedną ikonę w prawo. Kiedy dojdziesz do ikony programu, na który chcesz się przełączyć, po prostu zwolnij oba klawisze. 19 Mac OS X Leopard. 205 lekcji ze Scottem Kelbym • Rozdział 1 3. Używanie .Mac Apple oferuje rewelacyjne narzędzie sieciowe o nazwie .Mac (czytamy „kropka Mac”), które znacznie rozszerza możliwości komputera Mac (usługa podstawowa kosztuje 99,95 dolara rocznie, ale można korzystać z niej bezpłatnie przez próbny okres sześćdziesięciu dni, zapisując się na www.mac.com). Każdemu, kto nie ma swojej strony internetowej, sugeruję założenie sobie konta .Mac. Nie ma łatwiejszego sposobu na zbudowanie własnej strony internetowej, galerii online, podcastu itd., niż używając oprogramowania na komputerze Mac w połączeniu z darmowym, zintegrowanym hostingiem WWW zapewnianym przez .Mac. Każdy może stworzyć doskonale wyglądającą i działającą stronę nawet dziś, ale to zaledwie jedna z zalet .Mac. Mógłbym je wy- mieniać bez końca, ale jeśli odwiedzisz mac.com, znajdziesz tam demonstracyjne klipy wideo objaśniające wszystko lepiej niż ja. Zatrzymaj się więc przy nich na chwilę, a zobaczysz, na czym rzecz polega. Jeśli masz już swoje konto na .Mac, możesz mieć dostęp do swojego osobistego dysku iDisk (dziesięciogigabajtowa pamięć magazynowa online), klikając na menu Go (Idź), na- stępnie na iDisk i wybierając My iDisk (lub używając skrótu klawiaturowego Command+Shift+I). W ten sposób iDisk pojawia się na Desktopie (Biurko) (tak jak Twój dysk twardy, jak pokazano na rysunku powyżej); aby do niego zajrzeć lub umieścić na nim dane, wystarczy kliknąć na niego dwa razy i przeciągnąć do środka pożądane rzeczy. Po nagraniu na nim danych Twoi przyjaciele i członkowie rodziny mogą mieć dostęp do materiałów z iDisk, korzystając ze swoich komputerów Mac lub bezpośrednio ze strony WWW, jeśli są użytkownikami PC. Na przykład jeśli chcesz wysłać plik przyjacielowi (może to być plik lub zdjęcie, które jest za duże, by je wysłać wiadomością pocztową), kliknij i przeciągnij ów plik do katalogu Public na dysku iDisk (ten konkretny katalog jest dostępny publicznie dla każdego), a później poinformuj przyjaciela, że dane tam są, tak aby mógł w tym samym menu wybrać Go, Twój iDisk i zamontować go również u siebie na komputerze. Niesamowicie wygodne w użyciu. 20 Co powinien wiedzieć każdy nowy użytkownik Maca 4. Gdzie zapisywać swoje pliki Kiedy zakończysz pracę z daną aplikacją i będziesz chciał zapisać swoje postępy w pracy, możesz zrobić to, klikając menu File (Plik) i wybierając Save (Zapisz), ale jeśli będziesz zapisywać bardzo często, warto od razu nauczyć się odpowiedniego skrótu klawiaturowego, czyli Command+S. Kiedy po raz pierwszy zapisujesz jakiś plik, naciskając Command+S (innymi słowy, jeśli zaczynałeś pracę od czystej kartki lub pustego dokumentu), wówczas pojawi się okno dialogowe Save As (Zachowaj jako…) (Save As należałoby tu rozumieć jako Zapisz ten plik jako [tutaj wpisując cokolwiek jako nazwę swojego pliku]. Nie ma konkretnych zasad co do stosowania nazw plików, możesz podać jakąkolwiek nazwę). Zatem kiedy już wybrałeś nazwę dla swojego pliku, należałoby się zastanowić, gdzie go zapisać. Jeśli chcesz ułatwić sobie życie (a uwierz mi na słowo, że na pewno chcesz), zapisuj swoje pliki w katalogu Documents (Dokumenty). W ten sposób zawsze będziesz wiedzieć, gdzie ich szukać (ma to sens, nieprawdaż?). Najszybszym sposobem na wybranie katalogu Do- cuments jako miejsca do zapisania swojego pliku jest kliknięcie na Documents w pasku bocznym okna (pod napisem Places [Miejsca]), tak jak na powyższym rysunku. Kiedy jednak zapisujemy wszystkie pliki w Documents, są one wrzucone hurtem do jednego miejsca. Warto zatem tworzyć podkatalogi (czyli katalogi wewnątrz katalogu Documents), aby rzeczy były uporządkowane. Aby to zrobić, kliknij na przycisk New Folder (Nowy Katalog) w lewym dolnym rogu okna dialogowego Save As. Teraz, kiedy już wiesz, gdzie zapisywać swoje dokumenty i jak tworzyć podkatalogi, aby wszystko było uporządkowane, możesz kliknąć Save (Zachowaj), aby zapisać swój plik (i zawsze wiedzieć, jak go później odnaleźć). 21 Mac OS X Leopard. 205 lekcji ze Scottem Kelbym • Rozdział 1 5. Porządkowanie układu okien przy użyciu Exposé Jeśli masz sporo okien zaśmiecających Desktop (Biurko) i nie możesz znaleźć tego, którego szukasz, spróbuj nacisnąć F10 na klawiaturze (lub Fn+F10 na laptopie lub na nowej płaskiej klawiaturze). Dzięki temu natychmiast rozłożysz pomniejszone wersje wszystkich otwartych okien aktualnie aktywnej aplikacji na całym ekranie (zaciemni się wszystko pozostałe), a każde z nich będzie można wyraźnie zobaczyć. Kliknij wybrane przez Ciebie okno, a powrócisz do poprzedniego wyglądu Twojego Desktopu z wybranym oknem na pierwszym planie. Ta funkcja nazywa się Exposé i działa z aktywnymi oknami Findera lub każdej innej aktywnej aplikacji. Jeśli masz otwartych mnóstwo okien w Adobe InDesign lub w Safari, po prostu kliknij F10 — efekt będzie taki sam. Natomiast po naciśnięciu F11 (Fn+F11 na laptopie lub na nowej klawiaturze) tymczasowo ukrywają się wszelkie otwarte okna (dzięki czemu widać odsłonięty Desktop); po ponownym naciśnięciu F11 wracają one na swoje miejsce (poza tym przy naciśnięciu i przytrzymaniu F11 okna są ukryte tak długo, jak przytrzymamy klawisz F11). Używam tej sztuczki z przytrzymaniem klawisza F11, jeśli na przykład chcę dodać załącznik do wiadomości pocztowej. Naciskam F11, aby wszystko ukryć, po czym idę do swojego dysku twardego, odnajduję plik, klikam go i przytrzymuję klawisz my- szy, następnie zwalniam klawisz F11 i jestem znowu w programie Mail, gdzie mogę przeciągnąć i upuścić plik na okno z wiadomością. Urocze! A teraz kolejna sztuczka: po naciśnięciu F3 (F9 na starszych klawiaturach) na całym ekranie rozłożone zostaną pomniejszone wersje wszystkich otwartych okien, zarówno tych z Findera, jak też okien wszystkich otwartych aplikacji równocze- śnie — otwiera się zatem pełen podgląd wszystkiego, co aktualnie dzieje się na komputerze Mac. Do Exposé można przyporządkować różne skróty klawiaturowe, wchodząc do System Preferences (Preferencje Systemowe — znaleźć je można w menu Apple). Kliknij na Exposé Spaces, a następnie na zakładkę Exposé. 22 Co powinien wiedzieć każdy nowy użytkownik Maca 6. Powracanie na Desktop Jeśli chcesz powrócić na Desktop (Biurko), po prostu przytrzymaj klawisz Option i następnie kliknij na ikonę Findera w Docku (pierwsza ikona z lewej). Klawisz Option należy przytrzymać, gdyż w in- nym przypadku, jeśli pracujesz na innej aplikacji i tylko klikniesz ikonę Findera, otworzy się jego okno (ponad oknem aplikacji, na której aktualnie pracujesz) z zawartością katalogu Home. Otóż czasami potrzebny jest natychmiastowy dostęp do tego katalogu, ale za każdym razem, kiedy mówię komuś, że wystarczy kliknąć na ikonę Findera, aby otworzyć katalog Home, słyszę: „Nie, ja chciałbym najpierw wrócić na mój Desktop do ikony twardego dysku”. Dlatego teraz mówię wszystkim, aby klikali ikonę Findera z przytrzymanym klawiszem Option. Dzięki temu wszystkie okna zostają ukryte, pokazuje się spod spodu Desktop (nadal otwiera się równocześnie katalog Home, tyle że teraz jesteśmy już tylko na Desktopie). Jest inny sposób na to, aby odsłonić Desktop — wystarczy kliknąć na niego gdziekolwiek, jeśli tylko jest gdzieś widoczny (jeśli pracujesz na jakiejś aplikacji, a widzisz gdziekolwiek pod spodem Desktop, wystarczy na niego kliknąć i mo- żesz już na nim pracować). Co prawda będziesz mógł używać jedynie tych elementów Desktopu, które są widoczne (innymi słowy, otwarte aplikacje nadal będą widoczne). Zatem aby ukryć te aplikacje (i zobaczyć cały Desktop), po kliknięciu na niego naciśnij Command+Option+H. Mo- głoby się wydawać, że łatwiej byłoby kliknąć na ikonę Findera z klawiszem Option. Tak, dlatego zaproponowałem to na samym początku; ale teraz, skoro już kusi Cię możliwość zwyczajnego kliknięcia na Desktopie (ponieważ go widzisz), będziesz już wiedzieć, jak ukryć pozostałe śmieci, gdy do niego dotrzesz. 23 Mac OS X Leopard. 205 lekcji ze Scottem Kelbym • Rozdział 1 7. Praca z oknami Findera Kiedy otwierasz katalog na komputerze Mac, otwiera się on jako nowe okno. Aby je przesunąć, należy kliknąć i przytrzymać pasek w górnej części okna i przesunąć go, gdzie chcesz. Aby zamknąć okno, kliknij na okrągły czerwony przycisk Close w lewym górnym rogu okna, acz- kolwiek szybciej jest użyć skrótu Command+W (łatwo zapamiętać — W od ang. Window). Aby okno automatycznie dostosowało swój rozmiar i wyświetlało tak dużo ze swojej zawartości jak to tylko możliwe, kliknij zielony przycisk Expand w lewym górnym rogu okna. Przy otwieraniu wielu okien ostatnio otwarte okno pojawia się na wierzchu, a reszta jest ułożona pod nim. Aby którekolwiek okno przywołać na wierzch, wystarczy na nie kliknąć. By przesunąć okno schowane częściowo za oknem pierwszoplanowym, wciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie kliknij i przeciągnij je na dowolne miejsce. Chcąc mieć jakieś okno pod ręką (innymi słowy, jeśli nie chcesz zamykać okna, ale też nie chcesz, aby zaśmiecało Ci Desktop), można „zaparkować” je w Docku do momentu, gdy będzie potrzebne. Aby to zrobić, należy kliknąć na żółty okrągły przycisk Minimize w lewym górnym rogu okna (lub użyć skrótu Command-M), co zminimalizuje okno do Docka — tak aby było zawsze pod ręką. 24 Co powinien wiedzieć każdy nowy użytkownik Maca 8. Odszukiwanie plików na komputerze Mac Na komputerze Mac pliki odszukuje się za pomocą programu Spotlight — kliknij raz na ikonę szkła powiększającego w prawym górnym rogu ekranu, a pojawi się pole wyszukiwania. Wpisz nazwę szukanego obiektu (nazwa nie musi być dokładna — dowolne słowo z pełnej nazwy pliku wystarczy). Jak tylko zaczniesz je wpisywać, program zacznie odszukiwać plik i wyszczególni pięć najtrafniejszych rezultatów poszukiwań (na każdą kategorię) tuż poniżej pola wyszukiwania. Przeszukuje on jednak nie tylko nazwy plików, ale również wszystko inne (naprawdę wszystko), włączając w to treść wiadomości pocztowych, zdjęć i dokumentów. Przeszukuje Twoją książkę adresową, kalendarz, utwory — wszystko, co można obejrzeć, aby tylko pomóc Ci znaleźć szybko to, czego szukasz. Jeśli na liście rezultatów zauważysz plik, którego szukałeś, po prostu kliknij na niego, aby się otworzył. Jeżeli natomiast nie znajdujesz na liście szukanego pliku, kliknij na Show All (Pokaż wszystkie) na szczycie listy, aby otworzyć okno ze wszystkimi rezultatami wyszukiwania przeprowadzonego na podstawie wpisanego wcześniej słowa. Możesz przeglądać rezultaty, które odnoszą się tylko do nazwy pliku (kliknij przycisk File Name [Nazwa Pliku] na samej górze), lub sprawdzić rezultaty wyszukiwania w treści każdego pliku (kliknij przycisk Contents [Zawartość]). iWskazówka: Wyszukiwanie wewnątrz aplikacji na komputerze Mac Spotlight wbudowany jest w programy Mail, iCal, Address Book (Książka Adresowa) i wiele innych programów Apple, w których często wyszukuje się dane. Wystarczy wpisać słowo lub nazwę bezpośrednio w pole wyszukiwania wewnątrz danego programu, a Spotlight przeszuka ten właśnie program i wyświetli rezultaty wyszukiwania w jego oknie głównym. 25 Mac OS X Leopard. 205 lekcji ze Scottem Kelbym • Rozdział 1 9. Dodawanie rzeczy do Paska bocznego Pasek boczny (Sidebar) znajduje się po lewej stronie każdego okna Findera i służy do przecho- wywania najczęściej używanych rzeczy, aby były natychmiast dostępne (można go traktować jak Dock, który zamiast aplikacji przechowuje najczęściej używane pliki i katalogi). Na przykład kiedy pracuję nad jakimś projektem przez kilka tygodni, umieszczam jego katalog w Pasku bocz- nym, aby zawsze mieć do niego dostęp poprzez jedno kliknięcie. Poza tym jeśli katalog jest już w Pasku bocznym, mogę przeciągać i wrzucać do niego pliki. Pojawią się one wówczas również w prawdziwym katalogu na dysku. Posiadanie skrótu tego katalogu w Pasku bocznym jest to więc niesamowicie wygodne. Aby dodać dany katalog do Paska bocznego, po prostu kliknij na niego w oknie Findera i przeciągnij go na Pasek boczny pod napisem Places (Miejsca). Aby go stamtąd usunąć, po prostu przeciągnij i upuść go na zewnątrz Paska bocznego (robiąc to, nie kasujesz prawdziwego katalogu, a jedynie usuwasz jego skrót z paska). iWskazówka: Regulacja głośności komputera Mac Można zmienić poziom głośności komputera Mac za pomocą ikony małego głośnika w prawym górnym rogu ekranu. Po kliknięciu na niego pojawi się suwak głośności. Jeśli akurat uruchomiony jest pokaz slajdów lub (cid:25) lm na pełnym ekranie i nie ma dostępu do tego małego suwaka, można użyć klawiszy głośności (klawisze z symbolami głośnika na klawiaturze Mac. Jeśli używasz komputera MacBook, MacBook Pro lub MacBook Air, klawisz F10 wycisza całkowicie głośność, F11 zmniejsza głośność, a F12 ją zwiększa). Podczas naciskania tych klawiszy pojawia się ikona głośnika na ekranie komputera. 26 Co powinien wiedzieć każdy nowy użytkownik Maca 10. Kasowanie plików z komputera Mac Usuwanie (kasowanie) pliku z komputera Mac składa się tak naprawdę z dwóch etapów: (1) pierwszy to przeciągnięcie i upuszczenie danego pliku na ikonę Trash (Kosz) znajdującą się na końcu Docka. Robiąc to, użytkownik stwierdza, że ma zamiar skasować wszystko, co znajduje się w koszu, ale jeszcze nie teraz. W ten sposób, jeśli zmienisz zdanie, nadal możesz coś wyciągnąć z kosza, klikając podwójnie na ikonę Trash — otworzy się on wówczas jak każde inne okno Fin- dera. Odszukaj plik, którego już nie chcesz skasować, kliknij i wyciągnij go z kosza. Drugi etap, czyli (2) opróżnianie kosza (Emptying the Trash), naprawdę kasuje Twój plik (i wszelkie inne pliki znajdujące się w koszu). Aby to zrobić, idź do menu Finder i wybierz Empty Trash (Opróżnij kosz). Teraz plik jest już naprawdę skasowany. iWskazówka: Kasowanie plików, tak aby nie mogły być odzyskane Jeśli chcesz skasować prywatny lub bardzo poufny dokument i jednocześnie być pew- nym, że nie odzyska go później ekspert od komputerów Mac lub informatyk używający oprogramowania do odzyskiwania danych, wybierz opcję Secure Empty Trash (Opróżnij kosz bezpiecznie…) z menu Finder zamiast zwykłego Empty Trash (Opróżnij kosz). 27 Mac OS X Leopard. 205 lekcji ze Scottem Kelbym • Rozdział 1 11. Organizacja pracy Twój komputer Mac zapełni się dosłownie tysiącami plików w bardzo krótkim czasie, a Ty będziesz chciał dotrzeć do danych, których potrzebujesz, bez potrzeby uruchamiania Spotlight za każdym razem, kiedy szukasz jakiegoś pliku, nieprawdaż? Może to brzmieć jak rzecz prosta i oczywista, ale nie sposób wyrazić, jak wiele osób nie stosuje się do następującej prostej zasady: zapisuj wszelkie utwory muzyczne, które ściągasz lub tworzysz, w katalogu Music (Muzyka) na komputerze Mac; zapisuj (cid:24) lmy w katalogu Movies (Filmy); zapisuj zdjęcia w katalogu Pictures (Obrazki); oraz — tak jak wspomniałem wcześniej w tym rozdziale — zapisuj wszelkie dokumenty w katalogu Documents (Dokumenty). W ten sposób będziesz mieć zawsze swoje dane pod ręką (ponieważ Apple umieściło te katalogi w pasku bocznym każdego okna Findera). Możesz też mieć tak wiele podkatalogów w powyższych katalogach, ile tylko chcesz. Na przykład w katalogu Pictures możesz mieć podka- talogi takie jak Zdjęcia Rodzinne, Zdjęcia z Podróży, Zdjęcia Sztuki Pięknej itd., ale najważniejsze w tym jest to, że fotogra(cid:24) e nadal rezydują w katalogu Pictures. Kiedy jest to uporządkowane w ten sposób, zwróć uwagę na pole wyszukiwania Spotlight w prawej górnej części okna katalogu Pictures. Aby przeszukać cały komputer Mac, należy wpisać tam dane słowo i od razu jest ono wyszukiwane. Można jednak natychmiast zawęzić obszar wyszukiwania do samego katalogu Pictures, klikając podwójnie na górze jego okna, gdy tylko rozpocznie się wyszukiwanie. Proszę mi wierzyć, że pamiętanie o zapisywaniu odpowiednich plików w odpowiednich katalogach nie tylko ułatwi korzystanie z komputera Mac, ale też spowoduje lepszą organizację Waszej pracy. 28 Co powinien wiedzieć każdy nowy użytkownik Maca 12. Zmiana nazw Chcąc zmienić nazwę pliku, katalogu lub nawet dysku twardego komputera Mac, należy na niego kliknąć, by go zaznaczyć, a następnie nacisnąć Return na klawiaturze. Podświetla to pole nazwy i można wpisać nową. Po zakończeniu należy znowu wcisnąć Return. iWskazówka: Jak stworzyć kopię pliku Aby stworzyć kopię pliku na komputerze Mac, należy kliknąć na plik, w menu File (Plik) wybrać Duplicate (Powiel) lub użyć skrótu klawiaturowego Command-D. Tworzy to kopię pliku i automatycznie dodaje słowo „copy” (kopia) na końcu jego nazwy, tak aby było wiadomo, że to kopia. 29 Mac OS X Leopard. 205 lekcji ze Scottem Kelbym • Rozdział 1 13. Konfi guracja bezprzewodowego urządzenia Bluetooth Przy używaniu bezprzewodowej klawiatury lub myszy nie trzeba się o nic martwić — Mac znajdzie i skon(cid:24) guruje te urządzenia automatycznie. Chcąc natomiast podłączyć urządzenia niewyprodukowane przez Apple (takie jak telefon bezprzewodowy czy PDA) należy w menu Ap- ple wybrać System Preferences (Preferencje Systemowe). Następnie należy kliknąć ikonę Bluetooth (jest to pierwsza ikona w drugim rzędzie pod Hardware [Sprzęt]), aby przywołać okno dialogowe widoczne powyżej, a w następnej kolejności — w przypadku gdy nie mamy jeszcze żadnego urządzenia podłączonego bezprzewodowo — należy kliknąć przycisk Set Up New Device (Poszukaj Urządzeń) w centrum okna dialogowego lub kliknąć mały + (znak plus zakreślony powyżej na czerwono), jeśli są już jakieś podłączone urządzenia bezprzewodowe. W ten sposób pojawi się okno dialogowe Bluetooth Setup Assistant (Asystent ustawień Bluetooth). Bluetooth Setup Assistant przeprowadzi Cię przez kolejne etapy podłączania telefonu, PDA itd. Wystarczy odpowiadać na zadane pytania, a asystent zajmie się resztą. iWskazówka: Usypianie komputera Mac Jeśli odchodzisz od swojego komputera tylko na chwilę, wprowadź go w tryb uśpienia, idąc do menu Apple i wybierając Sleep (Śpij) lub też naciskając jednokrotnie przycisk zasi- lania. Aby obudzić komputer Mac, należy wcisnąć jakikolwiek klawisz lub poruszyć myszą (w przypadku laptopa wystarczy otworzyć wieko komputera, jeśli było zamknięte). To obu- dzi i przywoła komputer Mac dokładnie do tego samego stanu, w którym go pozostawiłeś — wszystkie używane przez Ciebie aplikacje i dokumenty będą nadal otwarte. 30 Co powinien wiedzieć każdy nowy użytkownik Maca 14. Ochrona komputera Mac hasłem Jeśli używasz komputera Mac w pracy i masz zamiar wyjść na obiad, będzie on dość łatwo dostępny dla współpracowników, którzy mogliby do niego zasiąść i buszować w Twoich materiałach. Dlatego warto dodać ochronę hasłem do wygaszacza ekranu. W ten sposób, odchodząc od komputera na czas wystarczająco długi, żeby mógł się uaktywnić wygaszacz ekranu (lub wprowadzając kompu- ter w tryb uśpienia), każda inna osoba jest od komputera odcięta, chyba że zna hasło dostępu. Aby włączyć tę funkcję, idź do menu Apple i wybierz System Preferences (Preferencje Systemowe). W oknie dialogowym System Preferences kliknij na Security (Ochrona) (na samej górze pod Personal [Osobiste]), a w oknie dialogowym Security na zakładkę General (Ogólne). Zaznacz pole Require Password to Wake This Computer from Sleep or Screen Saver (Wymagane hasło do obudzenia ze snu lub wygaszacza ekranu — tak jak to pokazano powyżej), a następnie zamknij okno dialogowe, naciskając Command+W. Od teraz, jeśli ktoś będzie chciał wyprowadzić Twój komputer Mac ze stanu uśpienia bądź używać go w momencie, gdy działa wygaszacz ekranu, komputer zapyta go o hasło. Jeśli dana osoba go nie zna, po prostu nie skorzysta z komputera. iWskazówka: Wylogowanie a ochrona hasłem podczas działania wygaszacza ekranu Jeśli nie chcesz zakładać hasła na wygaszacz ekranu i funkcję Sleep (Śpij) (jak pokazano powyżej), możesz wybrać Log Out (Wyloguj) z menu Apple (znajduje się na samym dole menu). Problem polega na tym, że o ile łatwo jest o tym pamiętać, wychodząc na obiad, to jednak nie daje to całkowitej ochrony w momencie, gdy coś nas zatrzyma na parę mi- nut, gdy wracamy z toalety, jesteśmy zaproszeni na nieoczekiwane spotkanie lub kiedy dzieje się mnóstwo innych rzeczy w ciągu dnia. 31 Mac OS X Leopard. 205 lekcji ze Scottem Kelbym • Rozdział 1 15. Tworzenie kopii zapasowych na komputerze Mac Każdemu z moich przyjaciół mówię z przekonaniem: „Koniecznie musisz tworzyć regularnie kopie zapasowe danych na Twoim komputerze Mac”, ponieważ dyski twarde (bez względu na to, czy są to dyski w komputerach Mac, czy w jakichkolwiek innych) zawsze mogą się popsuć. Nie chodzi o to, czy dysk twardy się popsuje; chodzi o to, kiedy się to stanie, ponieważ pewnego dnia na pewno do tego dojdzie. Zdarzyło się to każdemu użytkownikowi komputera na Ziemi (a jeśli ktoś zarzeka się, że nigdy mu się to nie zdarzyło, to dlatego, że jeszcze mu się to nie zdarzyło). Mac ma doskonałą funkcję do tworzenia kopii zapasowych wbudowaną w system o nazwie Time Machine, której do zadziałania potrzeba jedynie podłączenia do komputera Mac zewnętrznego dysku twardego i od- powiedzi na pytanie, czy chcemy używać tego dysku jako dysku kopii zapasowej dla Time Machine. Po kliknięciu Use as Backup Disk (Użyj do archiwizacji) program zrobi kopię zapasową wszystkiego, co znajduje się na komputerze (pierwsze uruchomienie i tworzenie kopii może potrwać nawet całą noc, warto je zatem uruchomić na czas snu. Za każdym następnym razem kopie zapasowe będą wykonywane tylko dla tych elementów, które uległy zmianie, co w zasadzie nie zabiera dużo czasu). Więc jak często należy archiwizować? Raz dziennie (wystarczy podłączyć dysk zewnętrzny raz na dzień, a Time Machine zrobi wszystko — nawet bez pytania, zarchiwizuje wszystko za nas. Jest to całkowicie zautomatyzowany proces niewymagający od nas niczego innego jak tylko pod- łączenia zewnętrznego dysku. Jeśli dysk będzie zawsze podłączony, archiwizacja będzie robiona na bieżąco). Jeśli jesteś taki jak ja (i zawsze zapominasz o archiwizacji), pomyśl o bezprzewodowym dysku Apple o nazwie Time Capsule, który wykonuje automatycznie archiwizacje co godzinę za pomocą Time Machine (i nie trzeba pamiętać o podłączaniu czegokolwiek). Dla użytkownika komputera jest całkowicie niewidoczny i stale tworzy kopie zapasowe danych (więcej informacji na temat Time Capsule można znaleźć na www.apple.com). Będziesz zachwycony! 32 Co powinien wiedzieć każdy nowy użytkownik Maca 16. Odzyskiwanie utraconych plików za pomocą Time Machine Jeśli skasowałeś jakiś plik parę dni, tygodni, a nawet miesięcy temu, możesz cofnąć się w czasie i go odzyskać, pod warunkiem że tworzyłeś przez ten czas kopie zapasowe za pomocą Time Machine. Należy zacząć od otwarcia okna Findera i wpisania słowa, według którego chcemy rozpocząć wyszukiwanie w prawym górnym rogu okna. Gdy pokażą się rezultaty, należy oczywiście upew- nić się, że żądany plik nie znajduje się wśród nich. Następnie należy się upewnić, że dysk z kopią zapasową jest podłączony do komputera Mac, oraz kliknąć na ikonę Time Machine w Docku (lub w katalogu Applications [Programy]), aby go uruchomić. Wówczas Time Machine pojawi się na ekranie i zacznie dla nas wyszukiwanie. Należy jednak podać mu informację, jak daleko w prze- szłość ma sięgać. Użyj zatem dwóch strzałek (w prawym dolnym rogu ekranu), aby przeszukiwać dzień po dniu, lub użyj Timeline (Linia czasu) po prawej stronie ekranu. Kiedy dotrzesz do dnia, w którym pojawia się poszukiwany plik (prawdopodobnie będzie to dzień przed skasowaniem go, prawda?), wówczas kliknij na plik, a następnie na przycisk Restore (Odtwórz) w prawym dolnym rogu; plik zostanie odzyskany z dysku kopii zapasowej i nagrany z powrotem na komputer Mac. Wiem, niesłychane, prawda? iWskazówka: Dwa niezbędne skróty klawiaturowe Kiedy pojawia się jakiekolwiek okno dialogowe na komputerze Mac, przycisk, który najprawdopodobniej należy przycisnąć, jest podświetlony na niebiesko i błyska. Zamiast łapać za mysz i klikać, można wcisnąć klawisz Return, żeby uruchomiony został niebieski przycisk. Jeśli nie wybierasz niebieskiego przycisku, tylko przycisk Cancel (Anuluj), po prostu naciśnij klawisz Esc na klawiaturze (zwany klawiszem Escape). 33 Mac OS X Leopard. 205 lekcji ze Scottem Kelbym • Rozdział 1 17. Co robić, gdy program się zawiesi Co pewien czas z tego czy innego powodu zawiesza się jakiś program. Mamy coś do zrobienia, ale zatrzymuje nas kręcąca się „piłeczka plażowa”. Jeśli tak się dzieje, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz Option, po czym udać się do ikony zawieszonej aplikacji w Docku, kliknąć ją i przytrzy- mać klawisz myszy, aby pojawiło się menu podręczne. Jeśli rzeczywiście program się zawiesił, zobaczymy komunikat Application Not Responding (Program nie odpowiada) napisany szarymi literami na górze menu. W takim przypadku należy wybrać Force Quit (Wymuś zakończenie) z dołu menu. W większości przypadków zmusi to aplikację do zakończenia pracy, tak aby można było ją restartować. Jedyną wadą wymuszonego zakończenia pracy programu jest to, że jeżeli mieliśmy otwarty w nim dokument przed zawieszeniem działania programu i nie zapisywaliśmy go od jakiegoś czasu, to utracimy wszystkie niezapisane zmiany w dokumencie. Przy okazji — zmiany w otwartym dokumencie zapisuje się, wciskając Command+S (robię to co kilka minut lub zaraz po dokonaniu jakiejś dużej zmiany, której nie chciałbym stracić). W pewnych rzadkich przypadkach po wybraniu Force Quit programu nie da się wyłączyć. W takiej sytuacji należy wybrać Force Quit z menu Apple (lub nacisnąć Command+Option+Esc). Otworzy się okno dialogowe, które widzimy powyżej. Wypisane są w nim wszystkie uruchomione programy. Kliknij na ten, który nie chce zakończyć pracy, a następnie na przycisk Force Quit. To powinno załatwić sprawę. 34 Co powinien wiedzieć każdy nowy użytkownik Maca 18. Rozwiązywanie problemów komputera Mac Jeśli masz jakieś problemy z komputerem Mac, coś nie działa lub coś nie działa w sposób, w jaki powinno, to założę się, że pomogę Ci to rozwiązać — po prostu uruchom ponownie komputer. Tak jest, idź do menu Apple i wybierz Restart (Uruchom ponownie). Mimo że może to brzmieć dziwnie, to 90 codziennych problemów, które mogą się pojawić na komputerze Mac, można rozwiązać, po prostu uruchamiając go ponownie (jeśli się nad tym zastanowić, to brzmi całkiem wygodnie). Jeśli ponowne uruchomienie nie pomaga, idź do menu Go (Idź) i wybierz Utilities (Narzędzia), a następnie w katalogu Utilities wybierz i uruchom Disk Utility (Narzędzie dyskowe). Kiedy pojawi się okno dialogowe, kliknij na swój twardy dysk znajdujący się na liście po lewej, a następnie na zakładkę First Aid (Reanimacja) i naciśnij przycisk Repair Disk Permissions (Napraw uprawnienia na dysku — zaznaczone powyżej na czerwono). Jeśli problem nadal nie ustępuje po wykonaniu obu powyższych czynności, należałoby odwiedzić www.apple.com/support/leopard (doskonały serwis pomocy technicznej Apple) i sprawdzić, czy tam znajdziemy odpowiedź. Moją ostatnią deską ratunku byłoby zapakowanie mojego komputera Mac do samochodu i odwiedzenie najbliższego serwisu Apple, gdzie oferowana jest pierwszorzędna naprawa na miejscu. iWskazówka: Co robić, gdy Mac się zawiesza i nie można go zrestartować Jest to rzadko spotykane, ale możliwe, że komputer Mac tymczasowo się zawiesi i nie będzie możliwości dotrzeć do menu Apple, aby uruchomić go ponownie. W takim przy- padku po prostu przytrzymaj przycisk zasilania komputera na trzy lub cztery sekundy, co zmusi go do odłączenia zasilania (całkowite wyłączenie komputera). Aby uruchomić ponownie komputer, zwolnij przycisk i naciśnij go jednokrotnie. 35 Mac OS X Leopard. 205 lekcji ze Scottem Kelbym • Rozdział 1 19. Wypalanie plików na CD lub DVD Chcąc wypalić pliki na CD lub DVD, masz dwa wyjścia: (1) najmniej wyra(cid:24) nowany sposób — po prostu klikasz na plik (lub wybierasz kilka plików za pomocą Command+klik), a następnie w menu File (Plik) wybierasz Burn to Disc (Nagraj na płycie). Jeśli chcesz jednak mieć pewną dozę organizacji danych na dysku, możesz (2) stworzyć najpierw katalog nagrywania, tak aby można było poukładać w nim pliki w porządku, w jakim mają się znaleźć na płycie. Aby stworzyć katalog Burn, po prostu idź do menu File i wybierz New Burn Folder (Nowy katalog nagrywania). W ten sposób utworzy się nowy katalog na Desktopie (Biurku) z małą ikoną radioaktywności. Kliknij i przeciągnij na ten katalog wszelkie pliki, które chcesz wypalić na płycie, a następnie kliknij dwukrotnie na katalog, aby go otworzyć oraz zaaranżować jego wygląd, układ itd. (warto zaznaczyć, że te czynności nie kopiują w rzeczywistości (cid:24) zycznie plików do katalogu, a jedynie tworzą aliasy (skróty) będące odniesieniami do prawdziwych plików, pozostających na swoim miejscu). Kiedy już pliki będą ułożone w żądanej kolejności, kliknij przycisk Burn (Nagraj) w prawym górnym rogu okna. Zosta- niesz poproszony o włożenie czystej płyty CD, jak pokazano powyżej (jeśli pliki zajmują mniej niż 700 MB) lub płyty DVD (jeśli pliki zajmują więcej — do 4 GB). Po włożeniu płyty pojawi się okno z zapytaniem o nazwę płyty, więc wpisz ją i kliknij przycisk Burn; reszta zrobi się sama. Uwaga: Aby wypalić płytę DVD, komputer Mac musi być wyposażony w SuperDrive lub być podłączony do zewnętrznej nagrywarki DVD. 36 Co powinien wiedzieć każdy nowy użytkownik Maca 20. Jak skonfi gurować drukarkę Pierwszym krokiem jest podłączenie drukarki do komputera Mac (zwykle podłącza się ją za po- mocą przewodu USB lub Firewire, ale, niestety, przewody te rzadko są dołączone do drukarki, co warto sprawdzić przy jej zakupie). Najprawdopodobniej Mac sam rozpozna drukarkę (Leopard ma domyślnie zainstalowane setki najbardziej popularnych driverów do drukarek) i sam ją skon- (cid:24) guruje. Zatem aby wydrukować dokument wciskamy Command+P (w każdym programie jest to ten sam skrót: P od ang. Print). Pojawi się okno dialogowe wydruku. Domyślnie nie widzimy tych wszystkich opcji, które widać w oknie dialogowym wydruku powyżej — aby do nich dotrzeć należy kliknąć przycisk niebieskiej strzałki umieszczony na prawo od menu rozwijanego Printer (Drukarka), czyli tego samego, z którego wybiera się drukarkę. Jeżeli z jakiegoś powodu Mac nie rozpoznaje drukarki (i nie pojawia się ona w menu podręcznym Printer), to prawdopodobnie należy zainstalować dla drukarki sterowniki. Zazwyczaj są one dołączone na płycie razem z drukarką, ale zamiast używać tych z płyty (które są czasami przestarzałe), zwykle ściągam najnowszą wersję sterowników z internetu ze strony producenta drukarki (są one darmowe i instaluje się je, klikając na nie dwukrotnie). Kiedy drukarka jest już zainstalowana, otwieramy jakiś dokument, wciskamy Command+P, a w oknie dialogowym Print (Drukuj) i w menu rozwijanym Printer wybieramy Add Printer… (Dodaj Drukarkę…). Pojawi się okno dialogowe, w którym możemy kliknąć naszą drukarkę (lub wybrać ją z menu rozwijanego Print Using [Użyj] na dole okna), a następnie kliknąć przycisk Add (Dodaj). Teraz drukarka zostanie dodana do domyślnej listy rozwijanej Printer i nie będzie potrzeby, aby ponownie przechodzić przez procedurę Add Printer. 37 Mac OS X Leopard. 205 lekcji ze Scottem Kelbym • Rozdział 1 Więcej wskazówek dotyczących używania komputera Mac iWskazówka: Szybciej wybierz, co jest Ci potrzebne z każdego menu Będąc w jakimkolwiek menu, możemy przeskoczyć bezpośrednio do pożądanej pozycji, naciskając na klawiaturze na jej pierwszą literę. Na przykład jeśli jesteśmy w menu View (Widok) Findera i chcemy otworzyć View Options (Pokaż opcje widoku), możemy nacisnąć literę V i klawisz Return. Jeśli dwie różne pozycje zaczynają się od tej samej litery (tak jak to ma miejsce w menu Apple, gdzie S wybiera Shut Down… [Wyłącz…], a nie System Pre- ferences [Preferencje systemowe]), wówczas wpisujemy dwie pierwsze litery pożądanego hasła (żeby otworzyć System Preferences, wpisujemy SY i naciskamy Return). iWskazówka: Synchronizacja danych na wielu komputerach Mac Mając więcej niż jeden komputer Mac i będąc zarejestrowanym w serwisie .Mac, można synchronizować dane na obu komputerach (dzięki czemu oba będą miały zawsze te same zakładki, adresy, zdarzenia w kalendarzu itd.). Wystarczy wejść do System Preferences (Pre- ferencje systemowe) i kliknąć ikonę .Mac (w trzecim rzędzie). Po zalogowaniu należy kliknąć na zakładkę Sync i zaznaczyć pole Synchronize with .Mac, aby wgrać dane tego komputera na .Mac. Zaznacz pola wyboru obok elementów, które chcesz synchronizować, a następnie włącz Shadow Status w polu zaznaczenia Menu Bar na samym dole; czynność ta dodaje małe menu podręczne w pasku menu (kółko z dwiema strzałkami) i pozwala na synchro- nizację prosto z paska menu. Zamknij System Preferences i zrób to samo na Twoim drugim komputerze Mac, po czym wybierz Sync Now (Synchronizuj) z menu podręcznego. I gotowe! iWskazówka: Przenoszenie wszystkiego z jednego komputera Mac na drugi Jeżeli kupisz drugi komputer Mac lub jeśli chcesz, żeby dwa komputery Mac były dokładnie takie same w każdym aspekcie, możesz użyć Migration Assistant (Asystent Migracji — można go znaleźć w katalogu Utilities [Narzędzia] wewnątrz katalogu Appli- cations [Programy]), który zrobi wszystko za Ciebie, i to naprawdę wyśmienicie. Przenosi e-maile, hasła, konta, zakładki, aplikacje — dosłownie wszystko — z jednego komputera Mac na drugi w pełni automatycznie. Potrzeba jedynie przewodu Firewire (dostępnego w sklepie internetowym Apple lub w prawie każdym innym sklepie komputerowym), aby połączyć dwa komputery Mac. Następnie należy uruchomić Migration Assistant i podążać za wskazówkami na ekranie. Nie mogło być łatwiej. iWskazówka: Jak zmienić rozmiar Paska bocznego? Rozmiar Paska bocznego każdego okna Findera można zmienić poprzez najechanie kur- sorem myszy na krawędź oddzielającą go od reszty okna. Kursor zamieni się wówczas w pasek z dwiema strzałkami. Teraz można kliknąć i przytrzymać krawędź, rozszerzając lub zmniejszając rozmiar paska bocznego. 38 Co powinien wiedzieć każdy nowy użytkownik Maca Więcej wskazówek dotyczących używania komputera Mac iWskazówka: Odnajdywanie lokalizacji pliku za pomocą Spotlight Podczas szukania czegokolwiek za pomocą Spotlight pojawia się lista rezultatów poszukiwań, z którymi możesz zrobić dwie rzeczy: (1) najechać kursorem na jeden z rezultatów wyszukiwania na liście, dzięki czemu pojawi się wyskakujące okienko ze ścieżką dostępu pliku na komputerze. Klikając na plik, otworzysz go, ale chcąc otworzyć zamiast tego katalog, w którym plik jest zlokalizowany, należy (2) wcisnąć i przytrzymać klawisz Command, kliknąć na plik; pojawi się on w oknie Findera. iWskazówka: Wyłączanie ostrzeżenia o opróżnianiu kosza Każdorazowo, kiedy opróżniany jest kosz, pojawia się okno dialogowe pytające o to, czy na pewno chcesz skasować wszystko z kosza. Chcąc jednorazowo pominąć to ostrzeżenie, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz Option przed kliknięciem na Empty Trash (Opróżnij kosz). Jeżeli nie chcesz nigdy więcej widzieć tego ostrzeżenia, idź do menu Finder i wybierz Preferences (Preferencje), następnie kliknij na ikonę Advanced (Zaawansowane) i odznacz pole Show Warning Before Emptying the Trash (Ostrzegaj przed opróżnieniem kosza). iWskazówka: Używanie Spotlight jako słownika Tuż po zakończeniu wpisywania słowa w pole wyszukiwania Spotlight na rozwiniętej liście rezultatów pojawia się de(cid:25) nicja słowa tuż obok napisu De(cid:26) nition (De(cid:26) nicja). Aby otrzymać rozszerzoną de(cid:25) nicję słowa, należy najechać na nie kursorem. Po kliknięciu otwiera się wbudowany słownik komputera Mac i podaje pełną de(cid:25) nicję terminu. iWskazówka: Używanie Spotlight ja
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mac OS X Leopard. 205 lekcji ze Scottem Kelbym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: