Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00189 003208 22435232 na godz. na dobę w sumie
Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 3/2013 (198) - ebook/pdf
Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 3/2013 (198) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

E-podręcznik niezgody

Tematem przewodnim numeru jest rynek publikacji podręcznikowych. Debata na temat przyszłości e-edukacji w Polsce toczy się równocześnie z wydarzeniami związanymi bezpośrednio z rynkiem podręczników tradycyjnych – pisze Paweł Waszczyk. Rok 2012 był pod tym względem bardzo udany przede wszystkim dla największych oficyn działających w segmencie publikacji edukacyjnych. Według danych pochodzących od dystrybutorów podręczników ubiegłoroczny wzrost sprzedaży można szacować na ok. 6 proc. w stosunku do 2011 roku. Największy udział przypadł tu na sektor publikacji dla uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy szkół ponadgimnazjalnych, która dopiero we wrześniu ubiegłego roku została objęta reformą podstawy programowej do nauczania ogólnego rozpoczętą w 2009 roku. W numerze prezentujemy także sylwetki tegorocznych laureatów Nagrody im. Filipa Kallimacha, którzy w szczególny sposób zapisali się na kartach polskiej oświaty. Zamieszczamy również rozmowę z Andrzejem Mochoniem, prezesem zarządu Targów Kielce na temat Targów Edukacja


Jeżeli nie przekonamy do czytania dzieci, wyrosną z nich dorośli, którzy po książki po prostu nie sięgną. Batalia o czytelnictwo wśród dzieci jest tak naprawdę batalią o przyszły kształt kultury. Proszę wybaczyć militarną terminologię. Kto wie jednak, czy na naszych oczach nie zawali się cywilizacja budowana na słowie pisanym. Przekonanie dzieci do czytania książek jest najważniejszym, co możemy zrobić dla naszej kultury. Chciałbym, żeby mieli to na uwadze nie tylko światli rodzice, dziadkowie czy nauczyciele, ale także dziennikarze i politycy. Piszę książki, których celem jest dostarczeniem czytelnikom rozrywki – ale jednocześnie mam świadomość, o jaką stawkę toczy się gra. Dlatego powtarzam zawsze, że książki dla dzieci mają być przede wszystkim ciekawe. A nie mądre. Oczywiście, ideałem byłoby połączenie obu tych cech – mądra ciekawa książka. Nie bójmy się jednak „Koszmarnego Karolka” czy innych książek wyrosłych z tak modnego ostatnio nurtu antypedagogiki. Ważne, abyśmy uzależnili dzieci od czytania. Na mądre książki przyjdzie czas późniejz Grzegorzem Kasdepke rozmawia Ewa Tenderenda-Ożóg
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

l . p a k y r b a f . w w w l p . k u j e i s e l o w w w . , 1 1 / 0 0 0 3 1 2 7 ) 2 2 ( . l e t , 1 9 a k s ń a n z o P . l u i k c e i w o z a M w ó r a ż O 0 5 8 5 0 - l : y n a r t n e c n y z a g a M k u j e i s e l O a k s r a g ę i s K a m r i F R O T U B Y R T S Y D Y N Z C Ą Ł Y W . A . K . S ą i c ś o n l a i z d e i w o p d o ą n o z c i n a r g o z a k ł ó p s i k ż ą i s k i k c a r e t i l n y z a g a m 3 1 0 2 c e z r a m Nr 3/2013 (198) • marzec 2013 Cena 14,50 zł (8 VAT) • ISSN 2083-7747 • Indeks 334464 Pasjonująca Podróż do świata sztuki setki haseł ponad tysiąc stron kolorowe zdjęcia t e i b z r g y n n e i c ó ł p , a i n e c o ł z , a d r a w t a w a r p o , ł z 0 5 1 a n e c , 2 1 1 1 . r t s ISSN 1234-0200 www.jednosc.com.pl 9 771234 020133 03 l . p a k y r b a f . w w w l p . k u j e i s e l o w w w . , 1 1 / 0 0 0 3 1 2 7 ) 2 2 ( . l e t , 1 9 a k s ń a n z o P . l u i k c e i w o z a M w ó r a ż O 0 5 8 5 0 - l : y n a r t n e c n y z a g a M k u j e i s e l O a k s r a g ę i s K a m r i F R O T U B Y R T S Y D Y N Z C Ą Ł Y W . A . K . S ą i c ś o n l a i z d e i w o p d o ą n o z c i n a r g o z a k ł ó p s i k ż ą i s k i k c a r e t i l n y z a g a m 3 1 0 2 c e z r a m Nr 3/2013 (198) • marzec 2013 Cena 14,50 zł (8 VAT) • ISSN 2083-7747 • Indeks 334464 Pasjonująca Podróż do świata sztuki setki haseł ponad tysiąc stron kolorowe zdjęcia t e i b z r g y n n e i c ó ł p , a i n e c o ł z , a d r a w t a w a r p o , ł z 0 5 1 a n e c , 2 1 1 1 . r t s ISSN 1234-0200 www.jednosc.com.pl 9 771234 020133 03 preMiera KsiÑ˚Ki 20 Marca Michael Douglas. Biografia — Marc elioT — To opowieść o sile osobowości, o wychodzeniu z cienia słynnego ojca, KirKa Douglasa, o mrocznych demonach życia i wielkich namiętnościach. O małżeństwie z caTherine ZeTa-Jones i wygranej z chorobą. O tym, jak Michael Douglas został głową wielkiego hollywoodzkiego klanu i wywalczył własne miejsce w historii kina. Spis treści Numer 3 (198) Redaktor naczelny: Piotr Dobrołęcki Z-ca red. naczelnego: Ewa Tenderenda-Ożóg Sekretarz redakcji: Krzysztof Masłoń Zespół: Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman, Paweł Waszczyk Stale współpracują: Janusz Drzewucki, Joanna Habiera, Jarosław Górski, Piotr Kitrasiewicz, Bogdan Klukowski, Tadeusz Lewandowski, Marek Ławrynowicz, Lech Mergler, Wanda Morawiecka, Tomasz Nowak, Urszula Pawlik, Bożena Rytel, Grzegorz Sowula, Michał Zając, Tomasz Zapert Reklama: Ewa Tenderenda-Ożóg Sekretariat: Kamila Bauman Kolportaż: Elżbieta Habiera Prenumerata: Ewa Zając Adres redakcji: 00-048 Warszawa, Mazowiecka 6/8 pok. 416, tel.: 828 36 31, tel./fax (22) 827 93 50 Internet: www.rynek-ksiazki.pl, e-mail: marketing@rynek-ksiazki.pl facebook.com/magazynliteracki http://issuu.com/magazynliteracki Łamanie: TYPO 2 Wydawca: Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 Prezes zarządu: Łukasz Gołębiewski Prenumerata: 1) Redakcja: tel. (22) 827 93 50, fax (22) 828 36 31 www.rynek-ksiazki.pl/sklep/czasopisma 2) Garmond Press Kraków: www.garmond.com.pl 3) Kolporter S.A.: www.kolporter.com.pl 4) Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 7175959 – czynne w godzinach 7.00–18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora. W numerze E-podręcznik niezgody Tematem przewodnim numeru jest rynek publikacji podręcznikowych. Debata na temat przyszłości e-edukacji w Polsce toczy się równocześnie z wydarzeniami zwią- zanymi bezpośrednio z rynkiem podręczników tradycyjnych – pisze Paweł Waszczyk. Rok 2012 był pod tym względem bardzo udany przede wszystkim dla największych oficyn działających w segmencie publikacji edukacyjnych. Według danych pocho- dzących od dystrybutorów podręczników ubiegłoroczny wzrost sprzedaży można szacować na ok. 6 proc. w stosunku do 2011 roku. Największy udział przypadł tu na sektor publikacji dla uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy szkół ponadgimnazjalnych, która dopiero we wrześniu ubiegłego roku została objęta reformą podstawy programowej do nauczania ogólnego rozpoczętą w 2009 roku. W numerze prezentujemy także sylwetki tegorocznych laureatów Nagrody im. Filipa Kallimacha, którzy w szczególny sposób zapisali się na kartach polskiej oświaty. Zamieszczamy również rozmowę z Andrzejem Mochoniem, prezesem za- rządu Targów Kielce na temat Targów Edukacja 16-24 Na mądre książki przyjdzie czas później Jeżeli nie przekonamy do czytania dzieci, wyrosną z nich dorośli, którzy po książki po prostu nie się- gną. Batalia o czytelnictwo wśród dzieci jest tak naprawdę batalią o przyszły kształt kultury. Pro- szę wybaczyć militarną terminologię. Kto wie jed- nak, czy na naszych oczach nie zawali się cywiliza- cja budowana na słowie pisanym. Przekonanie dzie- ci do czytania książek jest najważniejszym, co może- my zrobić dla naszej kultury. Chciałbym, żeby mieli to na uwadze nie tylko światli rodzice, dziadkowie czy nauczyciele, ale także dziennikarze i politycy. Piszę książki, których celem jest dostarczeniem czytelnikom rozrywki – ale jedno- cześnie mam świadomość, o jaką stawkę toczy się gra. Dlatego powtarzam zawsze, że książki dla dzieci mają być przede wszystkim ciekawe. A nie mądre. Oczywiście, ideałem byłoby połączenie obu tych cech – mądra ciekawa książka. Nie bójmy się jednak „Koszmarnego Karolka” czy innych książek wyrosłych z tak modnego ostat- nio nurtu antypedagogiki. Ważne, abyśmy uzależnili dzieci od czytania. Na mądre książki przyjdzie czas później – z Grzegorzem Kasdepke rozmawia Ewa Tenderen- da-Ożóg 26-27 Książki miesiąca „Wyznaję” Jaume Cabre oraz „Dlaczego wierzę” Benedykta XVI „Ja, My, Oni” oraz „Nowy leksykon sztuki chrześcijańskiej” 36 37 Proponujemy także 28 Wydarzenia 34 • Koszyk z książkami • Między wierszami 35 • Felieton Marka Ławrynowicza 42 • Recenzje 38-56 6-10 • Bestsellery 12-14 • Krótki kurs dzieł katolickich 33 • Na-molny książkowiec 30 • Co czytają inni 2 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • m a r z e c 2 0 1 3 Oparcie dla przewrotnych Podpórka do książek – przedmiot przeżywający swój renesans. Coraz modniejszy, spotykany już nie tylko pośród zakurzonych woluminów miejskich bibliotek publicznych, ale również bardzo dobrze komponujący się wśród książek w naszych domach i mieszkaniach. Dizajn wśród literatury? Wyjątkowe nie tylko ze względu na bogatą ofertę, ale posiadające niepowtarzalny klimat. Bajecznie kolorowe podpórki do książek zaintrygują, wnosząc przy okazji odrobinę ożywienia i radości. Produkowane przez ALEARTE podpórki – lekkie, przestrzenne, o ciekawym wzornictwie, niezajmujące cennego miejsca – pozwolą na swobodną aranżację przestrzeni na półkach, będąc jednocześnie gustownym dodatkiem w każdej bibliotece. Nazwa producenta: Alearte; www.alearte.pl Są między nimi wzory eleganckie i stylowe dla koneserów, niezwykle oryginalne - zainspirowane sztuką tworzoną przez człowieka w czasach historycznych, a także pełne wdzięku i prostoty takie, które cieszą i oko i serce. Graficzne drzewka w pastelowych kolorach. Przerwa na kawę! Można odetchnąć i nacieszyć oczy parkową aleją – pomyślałam. Dla księgarń zainteresowanych sprzedażą podpórek do książek, przygotowaliśmy ofertę specjalną – promocja do 30 kwietnia 2013 r. Zapraszamy – zespół Alearte. Nasze patronaty i nowości Nasze patronaty i nowości Nowości wydawnicze Polecamy inne nasze czasopisma: Biblioteka Analiz – dwutygodnik, roczna prenumera- ta 900 zł. Notes Wydawniczy – miesięcznik, roczna prenume- rata 170 zł. Patronaty Miejsca objęte patronatem 1. Klub Księgarza 2. Salony Biblioteki Narodowej: • Salon Pisarzy i Salon Wydawców Książki objęte patronatem (w ciągu 4 ostatnich miesięcy) 1. Biblioteka Akustyczna Wiadomości Księgarskie – kwartalnik, roczna prenu- merata 36 zł. – II 2013 2. Egmont: • Lucy Maud Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza Wyspa – kwartalnik, roczna prenumerata 40 zł. Andrzej Skrzypczak „Ruch wydawniczy we Lwo- wie w latach 1929-1939” – książka dr Andrzeja Skrzyp- czaka przedstawia znaczenie Lwowa w historii i kulturze Polski w tym jej aspekcie, który tyczy bogatego dorob- ku wydawniczego miasta, nie tylko w zakresie piśmien- nictwa polskiego, ale też tych narodów, które tworzyły wspólną Rzeczypospolitą do czasów drugiej wojny świa- towej. Głównym zadaniem rozprawy jest przedstawie- nie ruchu wydawniczego Lwowa w okresie międzywo- jennym, jako fragmentu dziejów rynku książki w Polsce. Czytelnik znajdzie tu także charakterystykę czołowych firm wydawniczych, drukarskich i  księgarskich miasta w którego herbie zamieszczona jest dewiza „Semper fi- delis” (Zawsze wierny). Cena 25 zł. Przemysław Narbutowicz „Sprzedać książkę po okładce” – jak sprzedać książkę? Można zacząć od sprzedaży czytelnikowi jej okładki. O tym właśnie trak- tuje publikacja Przemysława Narbutowicza. „Sprzedać książkę po okładce” stanowi jedyne dostępne na pol- skim rynku studium narzędzi wykorzystywanych w bez- pośredniej prezentacji książki skierowanej do czytelnika i  sposobów wywierania wpływu na klientów księgarń. Cena 39 zł. „Gdzie jest czytelnik?” – nowy esej Łukasza Gołę- biewskiego, w którym autor wnika w internetową rze- czywistość, bada fenomen portali społecznościowych oraz ich wpływ na czytelnictwo. Rozważa możliwe scenariusze rozwoju czytelnictwa w przyszłości, okre- śla rolę księgarni i bibliotek. Cena 29 zł. „Rynek książki w Polsce 2012” – kompendium wie- dzy o rynku wydawniczo-księgarskim. Analiza zmian, prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku, szczegółowo omówione największe wydawnictwa, hur- townie i sieci księgarskie, charakterystyki firm, informacje o obrotach, sprzedaży książek, zatrudnieniu itp. Edycja pięciotomowa – „Wydawnictwa”, „Dystrybucja”, „Po- ligrafia”, „Papier” oraz „Who is Who”. Cena tomu I – 80 zł, tomu II – 70 zł, tomu III – 50 zł, tomu IV – 55 zł, tomu V – 65 zł. • Zoë Marriott Królestwo łabędzi – II 2013 • Jennifer A. Nielsen Fałszywy książę – I 2013 • Damian Dibben Strażnicy historii. Circus Maximus – I 2013 • S.J. Kincaid Insygnia – I 2013 3. Galeria Książki: • Cinda Williams Chima Karmazynowa Korona – III 2013 4. Harmonia • NLP w logopedii – III 2013 5. Impuls: • red. nauk. Maria Czerepaniak-Walczak Fabryki dyplomów czy universitas? – II 2013 6. Jirafa Roja: • Łukasz Gołębiewski Bandyci Rodriguez – II 2013 • Cinda Williams Chima, Karmazynowa Korona – III 2013 7. Lambook: • Joydeep Roy-Bhatacharya Bajarz z Marakeszu – III 2013 8. MG: • Leopold Tyrmand Cywilizacja komunizmu – II 2013 • Elizabeth Gaskell Ruth – II 2013 • Katarzyna Enerlich Prowincja pełna smaków – II 2013 9. Skrzat: • Christine Nöstlinger Gwiżdżemy na króla ogóra – I 2013 10. Zielona Sowa: • Marie Lu Legenda. Wybraniec – III 2013 • Barbara Catchpole Prosiak i kupa śmiechu – III 2013 Konkursy Nagroda im. Jerzego Skowronka – dla autorów i wydawców ksią- żek historycznych. Nagroda im. Karla Dedeciusa – dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej. Nagroda Donga – celem konkursu jest promocja najbardziej warto- ściowych książek dla dzieci. Nagroda Literacka m.st. Warszawy. Ogólnopolski Konkurs Rymkiewiczowski. Targi książki w 2013 roku Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży, 15-17 III XIX Targi Wydawców Katolickich, 11-14 IV IV Warszawskie Targi Książki, 16-19 V 3. Targi Książki dla Dzieci w Krakowie, 7-9 VI 17. Targi Książki w Krakowie, 24-27 X 44 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • m a r z e c 2 0 1 3 Wydarzenia Czerwona Torebka sięga po Merlin.pl Czerwona Torebka, sieć pasaży handlo- wych, podpisała list intencyjny w  spra- wie nabycia w drodze aportu akcji sklepu in- ternetowego Merlin.pl. „Merlin.pl oferuje swoim klientom dosta- wę nabytych towarów pod wskazany adres – czytamy – a także możliwość ich odbioru w  tzw. punktach odbio- ru. Dwa z  takich punk- tów zlokalizowane zostały w pasażach han- dlowych »Czerwona Torebka« (w  miejsco- wościach Słupsk oraz Białogard). Poprzez przejęcie Merlin.pl spółka planuje dalszy roz- wój sieci prowadzonych przez Merlin.pl punk- tów odbioru poprzez ich lokalizowanie w wy- branych obiektach realizowanych pod marką »Czerwona Torebka«”.  Potencjalny nabyw- ca tak widzi przyszłe korzy- ści z planowanej transakcji: „Dzięki takiemu rozwiąza- niu Merlin.pl będzie miał możliwość dotarcia bez- pośrednio do klienta deta- licznego za pośrednictwem punktów odbio- ru osobistego, których liczba sięgnąć ma na- wet do 4500. Natomiast spółki z grupy ka- pitałowej spółki Czerwona Torebka pozyska- ją kolejnego najemcę, generującego znaczący ruch klienta i wyróżniającego pod tym wzglę- dem pasaże »Czerwona Torebka«, w których będzie można dokonać odbioru zmówionych towarów”. Szczegółowe warunki przejęcia zostaną określą w umowie inwestycyjnej, która „zo- stanie zawarta po przeprowadzeniu due dili- gence Merlin.pl, złożeniu wniosku do UOKiK o  wyrażenie zgody na koncentrację oraz podjęciu przez walne zgromadzenie spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapi- tału zakładowego i zaoferowania nowych ak- cji akcjonariuszom Merlin.pl”. (pw) Powstała spółka Dom Wydawniczy PWN Na początku lutego wydawnictwo Car- ta Blanca Sp. z o.o. oraz pion publika- cji nieakademickich Wydawnictwa Nauko- wego PWN SA zostały połączone i od tego czasu działają pod nazwą Dom Wydawni- czy PWN Sp. z o.o. „Profil wydawniczy spół- ki będzie obejmował głównie tytuły z  seg- mentu literatury popularnonaukowej i litera- tury faktu o  charakterze popularnym. Adre- sowane będą do odbiorców poszukujących treści rozwijających wiedzę z  różnych dzie- dzin. Publikacje będą sygnowane gwarantu- jącym najwyższą jakość logo PWN. Decyzja spowodowana jest konsolidacją kompeten- cji wydawniczych o podobnym profilu w po- szczególnych spółkach Grupy PWN” – poin- formowano w oficjalnym komunikacie wyda- nym w tej sprawie.   Właścicielami spółki będą Wydawnic- two Naukowe PWN SA oraz Wydawnictwo Ostra krytyka dozwolona SąD POParł POlSKą IzBę KSIążKI Chodzi o lutową decyzję warszawskiego sądu, który oddalił powództwo właściciela serwisu Chomikuj.pl przeciwko Polskiej Izbie Książki, złożone w połowie 2012 roku. W pozwie tym operator serwisu kwestionował fragment komunikatu zamieszczonego w 2010 roku na stronie internetowej Polskiej Izby Książki, który informował, że sekcja pu- blikacji elektronicznych PIK wystąpi do rady Izby, z wnioskiem o wystosowanie pozwu zbiorowego przeciw portalowi Chomikuj.pl, który stosuje praktyki pirackie i nielegalnie publikuje utwory objęte ochroną prawa autorskiego. „W dniu 20 lutego 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo admi- nistratora portalu Chomikuj.pl – firmy FS File Solutions Limited przeciwko Polskiej Izbie Książki o naruszenie dóbr osobistych i zobowiązanie do opublikowania przeprosin. Sąd uznał, że wypowiedzi Polskiej Izby Książki nie były bezprawne, ponieważ Izba za- sadnie występowała w interesie wydawców, których prawa są naruszane przez administra- tora Chomikuj.pl. Zdaniem Sądu, administrator tego portalu nie korzysta z wyłączenia od- powiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich, ponieważ jego działalność nie ograni- cza się tylko do samego przechowywania utworów. Wyrok nie jest prawomocny i można oczekiwać, że po doręczeniu pisemnego uzasadnienia FS File Solutions Limited złoży apela- cję. Polska Izba Książki wyraża zadowolenie z rozstrzygnięcia sądu. Sąd uznał, że naruszają- ca prawa autorskie działalność administratora Chomikuj.pl uzasadnia krytykę w ostrych sło- wach, w obronie wydawców i rynku wydawniczego. Być może wyrok ten pozwoli nadać dyskusji o należytej ochronie praw autorskich bardziej wyważony i merytoryczny charakter” – stwierdziła, komentując decyzję sądu mecenas Agnieszka Wiercińska-Krużewska z Kance- larii Wierciński, Kwieciński, Baehr, reprezentującej w tej sprawie PIK. Jednocześnie właściciel Chomikuj.pl zadeklarował już, że złoży odwołanie od decyzji sądu. „Jesteśmy przekonani o swoich racjach i nie możemy zgodzić się z dzisiejszym wy- rokiem sądu. Sąd w ustnym uzasadnieniu powiązał usługę hostingu z definicją przechowy- wania rzeczy z kodeksu cywilnego, co jest naszym zdaniem nieporozumieniem” – stwier- dził na łamach mediów Piotr Hałasiewicz z Chomikuj.pl. Przy tej okazji warto nadmienić, że na początku lutego w Sądzie Okręgowym we Wro- cławiu odbyła się kolejna rozprawa karna przeciw właścicielowi portalu Chomikuj.pl. W jej trakcie zapadło prawomocne postanowienie, w wyniku którego portal ma udostępnić sądowi dane o wszystkich osobach, jakie zamieściły utwory w jego zasobach i uzyskały z tego tytułu prowizje. Już wcześniej sąd polecił Chomikuj.pl ujawnienie danych 25 tys. tego typu osób. (pw) Szkolne PWN Sp. z o.o. Kierowanie nowym podmiotem powierzono Jackowi Sztolcma- nowi, dotychczasowemu prezesowi zarządu wydawnictwa Carta Blanca oraz Beacie Gu- towskiej – dyrektor Pionu Publikacji Referen- cyjnych i Specjalnych Wydawnictwa Nauko- wego PWN, pełniącej również od początku 2012 roku funkcję członka zarządu wydawnic- twa Carta Blanca. (pw) Biblioteka Narodowa bije rekordy Rok 2012 okazał się przełomowym pod względem tempa i  organizacji katalo- gowania wpływających do Biblioteki Na- rodowej książek. W  wyniku wewnętrzne- go konkursu wyłoniono zespół 25 wyso- ko wykwalifikowanych bibliotekarzy, któ- rzy od 1 stycznia 2012 roku podjęli trudne, ale uwieńczone sukcesem zadanie katalogo- wania formalnego i rzeczowego — w czasie nie dłuższym niż 24 godziny — każdej książ- ki, wpływającej do BN w ramach egzempla- rza obowiązkowego. Łącznie w  2012 roku do zintegrowanego systemu bibliotecznego wprowadzono 455 tys. opisów różnych ty- pów dokumentów. Dla porównania: w 2011 roku wprowadzono 410 tys., a w 2005 – 86 tys. (pw) Więcej wystawców na WTK Liczba wystawców IV Warszawskich Tar- gów Książki stale rośnie. Swój udział za- powiedzieli goście z zagranicy, a wśród nich przedstawiciele: Australii, Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Tajwanu i Ukrainy. Spośród wystawców z  Polski swoją ofertę za- prezentują na Targach m.in.: Wydawnictwo Ar- kady, Wydawnictwo Baj- ka, Wydawnictwo Czar- na Owca, Wydawnictwo Czarne, Wydaw- nictwo Dreams, Drukarnia ABEDIK, Ed- gard, Egmont Polska, Wydawnictwo Eve- nart, ExpressMap, Grupa Wydawnicza Fok- sal, Instytut Książki, Wydawnictwo Iskry, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Wydaw- nictwo Media Rodzina, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Wydaw- nictwo Nasza Księgarnia, Firma Księgarska Olesiejuk, Instytut Wydawniczy PAX, Pró- szyński Media, DW Rebis, Wydawnictwo Sonia Draga, Drukarnia Skleniarz, Wydaw- nictwo Smak Słowa, Wydawnictwo UMCS, Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwo a5, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Sejmowe, Wytwórnia, Zeszyty Literackie i Zysk i S-ka. (n) 6 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • m a r z e c 2 0 1 3 Targi Książki w Toruniu W  dniach 16-17 listopada 2013 roku w Centrum Targowym „Park” w Toru- niu przy Szosie Bydgoskiej 3 odbędą się To- ruńskie Targi Książki, których organizatorem są Targi Toruńskie Sp. z o.o.  „Będzie to I edycja Targów Książki organi- zowana w  grodzie Kopernika, mieście zabyt- ków, muzeów, szkół wyższych i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Targi to nie tylko salon wy- stawowy, ale również warsztaty, porady i szko- lenia. Chcemy, aby na targach spotkali się wszy- scy, którzy tworzą książki (autorzy, wydaw- cy, branża poligraficzna) oraz księgarze, biblio- tekarze, promotorzy, dziennikarze i czytelnicy” – czytamy w komunikacie organizatorów. (pw) Orange wypożycza e-booki Czytelnia Tu i  Tam, to nowy serwis dla miłośników wirtualnych książek z ponad 12 tysiącami e-booków do pobrania na table- ty i  smartfony, przygotowany przez Orange i Empik Digital. Kontent do mobilnej wypoży- czalni dostarcza firma Virtualo. Oferta Czytelni Tu i Tam jest dostępna w formie abonamentu przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, dla wszystkich klientów usług mobilnych Orange. Katalog li- teratury krajowej i  zagranicznej dostępnej w serwisie obejmuje szeroki wybór tytułów takich wydawnictw jak: Świat Książki, W.A.B., Buchmann, Wielka Litera, Egmont i wiele in- nych. Wśród bestsellerów ostatnich miesię- cy czytelnicy znajdą m.in.: „Irenę” Małgorza- ty Kalicińskiej i Basi Grabowskiej, „Spalonego” Andrzeja Iwana, „Agenta” Manueli Gretkow- skiej, „Nim nadejdzie mróz” Heninnga Man- kella czy „Faceta na telefon” A. J. Gabryela. Dostępna jest również cała oferta z domeny publicznej. E-czytelnicy, Klienci Orange mają do wyboru dwa pakiety: Standard za 9,84 zł z VAT oraz Premium za 19,68 zł z VAT. Aby poznać zalety wirtualnej biblioteki, wy- starczy pobrać i uruchomić na smartfonie lub tablecie bezpłatną aplikację mobilną, umożli- wiającą wygodne wyszukiwanie, przeglądanie, wypożyczanie oraz czytanie e-booków w do- wolnym czasie i miejscu. Na start przygotowa- no aplikację dla urządzeń z systemem Andro- id, którą można pobrać ze sklepu Google Play. W najbliższym czasie pojawi się jej wersja dla użytkowników iOS (iPhone, iPad). Empik Digi- tal przygotowuje aplikacje dla systemu Windows Phone oraz poprzez przeglądarki internetowe – dla użytkowników komputerów. (pw)   Prezydent rP w Bibliotece Narodowej Uroczystość z  okazji 85. rocznicy pod- pisania przez Prezydenta RP Ignacego Wydarzenia f o t . S t e f a n W r o ń s k i rozmowa ze Stefanem Wrońskim, autorem „Dzidka” lEguralNy WarSzaWIaK – Kim dla pana był Dzidek, bo nie ulega dla mnie wąt- pliwości, że nie jest to owoc wyobraźni? – Bratem mojej babci i wzorcem do naśladowania. Wy- chowałem się na historiach, których był bohaterem. Moja bab- cia ma dar narracji i bardzo sugestywnie przekazywała nam – poza mną moim braciom i kuzynostwu – w jakich to przygo- dach brał udział. Zamiast bajek opowiadano mi o tym, że Dzi- dek bił się non stop z Kogutkiem, że ukradł amputowany palec pacjenta i wrzucił go do zupy, itp. Proszę zauważyć, że historia Dzidka nie kończy się na tej powieści. Kiedyś napisałem artykuł dla tygodnika „Wprost” o tym jak jego popiersie dłuta Alfonsa Karnego stało się pre- tekstem do nakręcenia filmu „Poszukiwany, poszukiwana” Sta- nisława Barei (czytaj: http://www.wprost.pl/ar/111166/Poszukiwana-poszukiwany/). – Doskonale orientuje się pan w topografii Warszawy lat 30. ubiegłego stulecia. – Warszawa jest moim miastem. Odkrywanie jej uroków należy do moich hobby. Uważam zresztą, że jeżeli któryś ze znajomych mówi na stolicę coś złego, to tylko dlatego, że nie spacerował ze mną po mieście. Nie jestem jednak fachowcem od topografii stolicy. Na szczęście istnieje dużo lektur, które okazały się pomocne w pisaniu powieści. Literatura jest bogata, a ja upewniałem się przy każdym adresie dwa razy, czy dobrze go wskazałem. Pewien jestem, niestety, że gdzieś zrobiłem błąd. Zapraszam do wnikliwej lektury, jeżeli ktoś takowy znajdzie, to chętnie poprawię. To może być nawet dobra zabawa. – Na kartach książki nie brak postaci publicznych… – Większość postaci w książce istniała naprawdę. Nawet Szarszyk Mendel i Pesa Gold- farb. Nie każdy żył jednak w latach 30-tych. Pozwoliłem sobie np. odmłodzić Alfonsa Kar- nego, ale z tego, co mówiła mi babcia o jego poczuciu humoru, to myślę, że nie miałby nic przeciwko temu. Te postaci publiczne zawsze przewijały się w opowieści o Dzidku. Były jak- by tłem jego historii, tym bardziej wydawała się realna. Zresztą to była dobra nauka histo- rii miasta, bo nie na podstawie suchych faktów. Zupełnie inaczej brzmi opowieść o Pawiaku, gdy wiadomo, że siedział tam i leczył ludzi przyjaciel pradziadka – Felicjan Loth. Albo o Stefa- nie Starzyńskim, przy którym w opowieściach pojawiały się kawały Dzidka i Alfonsa Karnego. – Powieść inkrustują fotografie. Z archiwum rodzinnego? – Zdjęcia podkradłem babci. Mówiłem, że chcę zrobić odbitki, a tymczasem je opu- blikowałem. Część rodziny o tym wiedziała, więc jakby co, wina rozbije się na więcej głów niż tylko moja. Pod każdą fotografią pojawia się podpis, czyli fragment książki, który przy- bliża postacie przedstawione na zdjęciach. Jest tam oczywiście Dzidek, Jola – moja bab- cia, pradziadek Marian Korzybski, prababcia Józefa – Ziuta, a także pierwowzór Marci, czyli Jadzia. I parę innych osób z rodziny i przyjaciół Dzidka. Rozmawiał Tomasz z. zapeRT Mościckiego rozporządzenia o powołaniu Bi- blioteki Narodowej odbyła się we wtorek, 26 lutego w Pałacu Rzeczypospolitej. Wydarze- nie uświetnił swą obecnością prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z Małżonką.  Prezydent wręczył odznaczenia pań- stwowe osobom szczególnie zasłużonym dla polskiego bibliotekarstwa i Biblioteki Narodo- wej. Po uroczystości Prezydentowi i towarzy- szącym mu osobom zaprezentowano najcen- niejsze zabytki polskiego i europejskiego pi- śmiennictwa ze Skarbca BN. (pw) likwidacja księgarni Pod arkadami W połowie marca działalność zakończy- ła Księgarnia „Pod Arkadami” zlokali- zowana przy ul. Świdnickiej 49 we Wrocła- wiu. Spółka Księgarnia Pod Arkadami, która zarządza placówką wygenerowała olbrzymie należności z  tytułu czynszu należnego wła- ścicielowi lokalu. Zaległości te przekroczyły 109 tys. zł brutto. Miesięczny czynsz za pra- wie 380-metrowy lokal to 18,2 tys. zł brut- to. Księgarnia w tym miejscu działała od 1958 roku. (pw) MaK+ w 1000 bibliotek MAK+ jest elektronicznym, zintegrowa- nym systemem bibliotecznym, stwo- rzonym i  rozwijanym przez Instytut Książ- ki na zlecenie Ministra Kultury i  Dziedzic- twa Narodowego i we współpracy z Biblio- teką Narodową od 2008 roku. Dzięki nie- mu czytelnicy mogą przeglądać katalog po- b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • m a r z e c 2 0 1 3 7 Wydarzenia przez stronę www, a po zarejestrowaniu się, sprawdzać terminy oddania książek, czy do- konywać rezerwacji. System umożliwia two- rzenie elektronicznego katalogu bibliotecz- nego, bazy użytkowników placówki, reje- strację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Pierwsza instalacja systemu MAK+ od- była się w kwietniu 2010 roku, natomiast ty- sięczną biblioteką, która zaimplementowa- ła system jest Gminna Biblioteka Publicz- na w Świnicach Warckich w województwie łódzkim. (pw) Powstanie Pasaż Tyrmanda Decyzją Rady Warszawy nazwiskiem pisa- rza, publicysty, miłośnika jazzu Leopol- da Tyrmanda zostanie nazwany pasaż przy pl. Trzech Krzyży w  Warszawie. Nazwę pa- sażu Leopolda Tyrmanda nadano drodze we- wnętrznej zlokalizowanej pomiędzy pl. Trzech Krzyży i ul. Marii Konopnickiej. Przy ul. Konop- nickiej 6 – w gmachu siedziby YMCA (Young Men’s Christian Association) – Tyrmand miesz- kał w latach 1946-1955. W 2006 roku na gma- chu odsłonięto tablicę upamiętniającą pisarza. O upamiętnienie pisarza zwróciło się Centrum im. Adama Smitha. (pw) ruszył literatur.pl Portal Literatur.pl powstał z inicjatywy i przy współpracy Austriackiego Forum Kultu- ry w  Warszawie, Goethe-Institut, Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury Pro Helvetia i serii wydaw- niczej „Kroki/Schritte” jako platforma  dla osób zainteresowanych literaturą z  Austrii, Niemiec i Szwajcarii. To pierwszy w Polsce serwis groma- dzący linki do stron, na których znajdują się infor- macje o  literaturze niemieckojęzycznej. „Posta- ramy się dostarczać ciekawych i aktualnych infor- macji o współczesnych pisarzach i ich twórczo- ści – prozaikach, poetach, dramatopisarzach, ese- istach, twórcach literatury dziecięcej i młodzieżo- wej; o premierach książek na polskim rynku wy- dawniczym, spotkaniach autorskich, spektaklach teatralnych i  innych projektach związanych z  li- teraturą” – czytamy w informacji na portalu. (eT) Nagroda Herberta 2013 Pierwszego laureata Międzynarodowej Na- grody Literackiej im. Zbigniewa Herber- ta poznamy w  marcu. Zaplanowano już uro- czystość jej wręczenia  – 3 czerwca 2013 roku w Teatrze Polskim w Warszawie. Nagroda zo- stała ustanowiona we wrześniu ubiegłego roku przez Fundację im. Zbigniewa Herberta. Przy- znawana jest w dziedzinie poezji, autorowi ży- jącemu, za całokształt jego twórczości. Jej celem jest wyróżnianie wybitnych dokonań artystycz- nych i  intelektualnych, nawiązujących do świa- ta wartości, wokół których grawitowała twór- czość Herberta. Zgodnie z regulaminem, Rada Fundacji Herberta, może także podjąć decyzję, by wyróżnienie przyznać dodatkowo w  kate- goriach, np.: eseistyki, przekładu i  edytorstwa. W skład jury nagrody wchodzą wybitni świato- wi twórcy i znawcy poezji:  Amerykanin Edward Hirsch, Niemiec Wolfgang Matz, Hiszpan Jaume Vallcorba Plana oraz Jarosław Mikołajewski. (pw) Konkurs Poetycki im. rainera Marii rilkego Dwumiesięcznik literacki „Topos”, Towa- rzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronu- jący imprezie prezydent miasta Sopotu ogłosili VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego na zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. Jury w składzie: Wojciech Kass, Wacław Tkaczuk (przewodniczący) i  Krzysztof Kuczkowski przyzna Poetycką Nagrodę Raine- ra Marii Rilkego oraz nie mniej niż dwie nagrody drugiego stopnia. Konkurs ma charakter otwar- ty, bez ograniczeń wiekowych i  wymagań te- matycznych. Uroczyste wręczenie nagród od- będzie się w  październiku 2013 roku podczas Festiwalu Poezji w Sopocie. Termin nadsyłania prac mija 15 sierpnia. Adres: Towarzystwo Przy- jaciół Sopotu, ul. Czyżewskiego 12, 81–706 So- pot z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. R. M. Rilkego”. Więcej: www.topos.com.pl. (r) rękopis za 14,4 tys. zł Za   taka kwotę został sprzedany rękopis dramatu autorstwa Wisławy Szymbor- skiej, podczas lutowej aukcji krakowskiego an- tykwariatu Rara Avis. Cena wywoławcza nie- publikowanego dotychczas utworu z  1944 roku wynosiła 6 tys. zł. Z przysługującego pra- wa pierwokupu nie skorzystały w  tym przy- padku ani Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, ani Biblioteka Narodowa w  Warszawie. Na- bywca rękopisu swoją ofertę nadesłał pocz- tą.  Utwór Szymborskiej „Zamiast: Za prze- proszeniem” jest datowany na październik 1944 roku i dedykowany Tadeuszowi R. Ręko- pis przekazali na aukcję spadkobiercy adresa- ta utworu. Rękopis liczy osiem kart sztywne- go papieru. Osią dramatu jest rozmowa mię- dzy królem Władysławem Jagiełłą a jego żoną Jadwigą na temat ich związku, z którego żadna ze stron nie czerpie satysfakcji. (pw) Nagrody Radosław Romaniuk, autor biografii Jarosława Iwaszkiewicza „Inne życie” (Iskry), został lau- reatem Nagrody „Nowych Książek” za rok 2012. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się we wtorek 19 lutego w  Domu Literatury w  War- szawie.  Radosław Romaniuk stwierdził w  po- dziękowaniu, że „efekt pracy różni się od zamia- rów i dlatego postanowiłem niczego się nie spo- dziewać po ukończonej książkę. Dlatego traktu- ję otrzymaną nagrodę jako wielką niespodziankę”. Nagrodę „Nowych Książek” ufundował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Personalia W  połowie roku Paweł Esse przestanie być dyrektorem zarządzającym pol- skiej filii wydawnictwa C.H. Beck i rozstanie się z firmą. Paweł Esse jest dyrektorem zarzą- dzającym C.H. Beck od 17 lat. Jego obowiąz- ki w wydawnictwie mają przejąć dwie osoby. Na początku lutego doszło do ważnych zmian personalnych w dziale handlowym sieci Empik. Na stanowisko szefa działu książki po- wołano Arkadiusza Chlebowicza, natomiast dyrektorem handlowym odpowiedzialnym za kategorie tzw. editorial został Paweł Jarmoc. Arkadiusz Chlebowicz jest związany z  Em- pikiem od blisko dziewięciu lat. Przez ostat- nie cztery lata kierował działem gier i progra- mów, był również odpowiedzialny za projek- f o t . E w a P a c o r e k i Książki roku na citylightach luTOWa KaMPaNIa PrOMOCyjNa Po raz pierwszy udało się zrealizować niestandardo- wą formę promocji Nagród „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. Umożliwiła to współpraca z AMS, czołową fir- mą z sektora reklamy zewnętrznej. 31 stycznia na monitorach w  warszawskim metrze i  w  stołecznych autobusach wyświetlany był komunikat o nagrodzonych Książkach Roku 2012. Informacja brzmia- ła następująco: Doroczne nagrody „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” – Książkami Roku 2012 zostały: „Dom pod Lut- nią” Kazimierza Orłosia (Wydawnictwo Literackie), „Pakt Ribbentrop-Beck” Piotra Zychowicza (Rebis), „John Len- non. Listy” (Prószyński Media), „Itinerarium” Jakuba Skiby (Jedność) oraz „Wiara” Adama Bujaka (Biały Kruk). Drugim etapem przedsięwzięcia była lutowa kampania outdoorowa. Przez cały mie- siąc na 60 nowoczesnych nośnikach typu citylight (reklama podświetlana) zlokalizowanych na terenie całej Warszawy (od Dworca Zachodniego, Żoliborz, Wolę, przez Marszałkow- ską, Dworzec Centralny, po Targówek) umieszczone zostały plakaty prezentujące zwy- cięskie książki oraz logo Wydawcy Roku 2012. Na profilu Magazynu Literackiego KSIĄŻKI na Facebooku www.facebook.com/ma- gazynliteracki ogłoszono w związku z kampanią konkurs fotograficzny. Na profilu można również znaleźć link do nagrania z uroczystości wręczenia nagród. (eT) 8 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • m a r z e c 2 0 1 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 3/2013 (198)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: