Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00399 010028 20264099 na godz. na dobę w sumie
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 7/2014 - ebook/pdf
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 7/2014 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

28 lipca 2014 roku mija 100 lat od wybuchu pierwszej wojny światowej, która zmieniła oblicze świata. 'Wielka wojna' stała się głównym tematem wielu dzieł literackich. Te największe przywołuje w swoim artykule Tomasz Zbigniew Zapert. Począwszy od 'Przygód dobrego wojaka Szwejka', nieśmiertelnej powieści Jaroslava Haszka, 'Pożegnania z bronią' Ernesta Hemingwaya, 'Na Zachodzie bez zmian' Ericha Marii Remerque’a i 'Sławy i chwały' Jarosława Iwaszkiewicza po
powieść Kazimierza Sejdy 'C.K. Dezerterzy' i 'Łuk' Juliusza Kadena-Bandrowskiego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

nowość PRAWIE 500 zdjęć! 296 str., 24 x 30 cm, papier kredowy błyszczący 150 g, twarda oprawa, lakierowana obwoluta Osobne wersje językowe polska 978-83-7553-162-6 angielska 978-83-7553-164-0 niemiecka 978-83-7553-163-3 francuska 978-83-7553-166-4 włoska 978-83-7553-165-7 N ie ma większego fotografika, specjalisty od Krakowa niż Adam Bujak. Swe rodzinne miasto fotografuje do ponad pół wieku! Wydał o starej stolicy Polski kilkanaście albumów; przyszedł czas na nowy. Bo też i miasto znowu sporo się zmieniło, wypiękniało. Czegóż nie ma w tym „Tysiącletnim Krakowie”? – i katedra, i najśliczniejsze kościoły, i zamek wawelski, Ceny detaliczne: wersja polska 109 zł + 5 vat Pozostałe wersje obcojęzyczne 119 zł + 5 vat pałace oraz stare kamienice, teatry oraz muzea, po- mniki – długo by wymieniać. A wszystko to o róż- nych porach roku… Niezwykle nastrojowe zdjęcia, jakże często wi- doki niedostępne dla zwykłego turysty, uzupełnione zostały o barwnie napisany tekst innego wielkiego miłośnika podwawelskiego grodu, wybitnego histo- ryka sztuki Krzysztofa Czyżewskiego. Biały Kruk Sp. z o.o., ul. Szwedzka 38, 30-324 Kraków, tel.: 12/254 56 02, 260 32 90, 260 32 40, faks: 12 254 56 00, e-mail: marketing@bialykruk.pl, www.bialykruk.pl i k ż ą i s k i k c a r e t i l n y z a g a m 4 1 0 2 c e i p i l Nr 7/2014 (214) • lipiec 2014 Cena 14,50 zł (8 VAT) • ISSN 2083-7747 • Indeks 334464 kulinarny przewodnik p o t o s k a n i i Przepisy najlepszej wloskiej blogerki wloskiej blogerki wloskiej blogerki wloskiej blogerki wloskiej blogerki w w w .jj u l s k i t c h e n . c o mm Bezwstydnie domowa, autentyczna, kulinarna historia jednego z najpiękniejszych zakątków świata. Pełna opowieści o ludziach oraz prze- pisów starych jak toskański krajobraz i do tego równie zachwycających. Czasem w książkach kucharskich czai się niebezpieczeństwo! Po obej- rzeniu kilku stron zamiast pobiec do kuchni, ma się ochotę pobiec na lotnisko. Lojalnie uprze- dzam: to jest taka książka! dzam: to jest taka książka! Bartek Kieżun Krakowski Makaroniarz, Kukbuk www.toskania.jednosc.com.pl www.toskania.jednosc.com.pl www.toskania.jednosc.com.pl Zajrzyj do książki na: I S S N 1 2 3 4 - 0 2 0 0 www.jednosc.com.pl 9 771234 020140 0 7 Wydawnictwo Sonia Draga POLECA HIT WAKACJI! „Wspomnienia o Toskanii przechowuj´ gł´boko w sercu Towarzyszà mi na ka˝dym kroku, poniewa˝ jestem tworem tej krainy, sumà mej przeszłoÊci, moich doÊwiadczeƒ i dzieci´cych marzeƒ”. Andrea Bocelli Audiobook w znakomitej interpretacji Wiktora Zborowskiego. Doskonałe tempo i prowokacyjne, drastyczne zakończenie – żaden pisarz nie potrafi pisać o bieżących wydarzeniach politycznych z taką ostrością i fantazją jak le Carré. www.wydawnictwoolesiejuk.pl www.soniadraga.pl, tel. 32 782 64 77 www.facebook.com/WydawnictwoSoniaDraga W KINACH EKRANIZACJA Z GWIAZDORSKĄ OBSADĄ! Ma 13 lat… Jest księżniczką… Przeciw niej stoi potężna armia…. Czy Thirrin ocali swoje królestwo? www.lark.pl Zapraszamy do salonów pierwsza część nowej trylogii fantasy. Od 18 czerwca w księgarniach i na www.GaleriaKsiazki.pl Spis treści Numer 7 (214) Redaktor naczelny: Piotr Dobrołęcki Z-ca red. naczelnego: Ewa Tenderenda-Ożóg Sekretarz redakcji: Krzysztof Masłoń Zespół: Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman, Paweł Waszczyk Stale współpracują: Janusz Drzewucki, Joanna Habiera, Jarosław Górski, Piotr Kitrasiewicz, Bogdan Klukowski, Tadeusz Lewandowski, Marek Ławrynowicz, Lech Mergler, Wanda Morawiecka, Urszula Pawlik, Bożena Rytel, Grzegorz Sowula, Michał Zając, Tomasz Zapert Reklama: Ewa Tenderenda-Ożóg ewa@rynek-ksiazki.pl Sekretariat: Ewa Zając Kolportaż: Elżbieta Habiera Prenumerata: Ewa Zając Adres redakcji: 00-048 Warszawa, Mazowiecka 6/8 pok. 416, tel.: 828 36 31, tel./fax (22) 827 93 50 Internet: www.rynek-ksiazki.pl, e-mail: marketing@rynek-ksiazki.pl facebook.com/magazynliteracki http://issuu.com/magazynliteracki Łamanie: TYPO 2 Wydawca: Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 Prezes zarządu: Łukasz Gołębiewski Prenumerata: 1) Redakcja: tel. (22) 827 93 50, fax (22) 828 36 31 www.rynek-ksiazki.pl/sklep/czasopisma 2) Garmond Press Kraków: www.garmond.com.pl 3) Kolporter S.A.: www.kolporter.com.pl 4) Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 7175959 – czynne w godzinach 7.00–18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora. W numerze  a to zabili nam Ferdynanda 28 lipca 2014 roku mija 100 lat od wybuchu pierwszej wojny światowej, która zmieniła oblicze świata. „Wiel- ka wojna” stała się głównym tematem wielu dzieł lite- rackich. Te największe przywołuje w swoim artykule Tomasz Zbigniew Zapert. Począwszy od „Przygód do- brego wojaka Szwejka”, nieśmiertelnej powieści Jaro- slava Haszka, „Pożegnania z bronią” Ernesta Hemin- gwaya, „Na Zachodzie bez zmian” Ericha Marii Reme- rque’a i „Sławy i chwały” Jarosława Iwaszkiewicza po powieść Kazimierza Sejdy „C.K. Dezerterzy” i „Łuk” Juliusza Kadena-Bandrowskiego 14-20   najpierw doświadczam, potem opisuję Materiały do swych książek staram się czerpać z życia. Jakoś bardziej wierzę Balzakowi czy Hemingwayowi, niż Kafce czy Fernando Pessoi. Wyznaję zasadę – najpierw doświadczam, potem opisuję. Zawsze jednak wybiorę życie zamiast literatury. To ono jest na pierwszym miej- scu. Założyłem sobie kiedyś, że pożyję 90 lat i opiszę ten czas. Już trochę pożyłem i nieco udało mi się opisać. Może do 90-tki uda mi się stworzyć arcydzieło. „Nędzo- le”, księga czwarta z cyklu „Księstwo”, to w znacznym stopniu biografia – ze Zbigniewem Masternakiem roz- mawia Piotr Dobrołęcki 22-23   Powrót do Toskanii Toskania, serce Włoch, w ciągu ostatniego ćwierćwiecza rozkochała w sobie ludzi na całym świecie. Turyści przybywają tłumnie, niektórzy osiedlają się na dłużej, z pewnością skuszeni opowieściami o Toskanii jako krainie wszelkiej szczęśliwości. Piękno regionu sławili przyby- sze zadomowieni już we Włoszech, jak Ferenc Máté, autor „Winnicy w Toskanii”, z pocho- dzenia Węgier, czy Frances Mayes, Amerykanka, najbardziej znana jako autorka wspomnień „Pod słońcem Toskanii”, albo jej krajanka Marlena de Blasi. Od wydania tych książek wiele wody upłynęło w Arno, a miłość do krainy chianti i łagodnych wzgórz z cyprysami nie słab- nie, o czym świadczy wysp nowości na księgarskich półkach 24-26   Książki miesiąca 32 „Niewidzialna korona” Elżbiety Cherezińskiej i „Drzewo migdałowe” Michelle Cohen Cora- santi „Uparte serce” Kaliny Błażejowskiej i „Opo- wieści radiowe i telewizyjne” Alicji Resich- -Modlińskiej 33   Proponujemy także 6-8 • Bestsellery Wydarzenia szami 10-12 • Koszyk z książkami 27 • Między wier- 29 • Na-molny książkowiec 31 • Recenzje 34-44 2 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • l i p i e c 2 0 1 4 Z a k o c h a j s i e w B a r c e l o n i e ! Barcelona jest kobietą, cygańską czarodziejką z piosenki Pereta. Uwodzi i rzuca czar, nie przestaje zaskakiwać. Czy wiedzieliście, że Barcelonę można podziwiać z ponad dwudziestu punktów widokowych, a pamiątek i miejsca na obiad najlepiej szukać z dala od La Rambli? Barcelona zachwyca i rozkochuje, ale daje się poznać tylko tym, którzy zejdą z turystycznego szlaku i przyjrzą się jej krytycznym okiem. Zapraszam do mojej Barcelony. Katarzyna Wolnik- Vera Zapraszam do mojej Barcelony. Katarzyna Wolnik- Vera P o l e c a m y P o l e c a m y P o l e c a m y Książki dostępne w księgarniach, na www.burdaksiazki.pl i w sprzedaży wysyłkowej: tel. 22 360 37 77. Znajdź nas na Facebooku: Burda Książki nasze patronaty i nowości nasze patronaty i nowości nowości wydawnicze Polecamy inne nasze czasopisma: Biblioteka Analiz – dwutygodnik, roczna prenumera- ta 900 zł. Notes Wydawniczy – miesięcznik, roczna prenume- rata 170 zł. Wyspa – kwartalnik, roczna prenumerata 40 zł. „Przyszłość książki” Redakcja: Geoffrey Nunberg Posłowie: Umberto Eco Wprowadzenie do polskiego wydania: Łukasz Gołębiewski Zebrane w tym zbiorze esejów głosy naukowców, biblio- tekarzy, lingwistów, hi storyków i literaturoznawców są wy- razem troski o przyszłość książki. Nie wieszczą jej rychłego odejścia. Przeciwnie, dają nadzieję na to, że pomimo zmian technologicznych i cywilizacyj nych – książka przetrwa. Książ- ka przetrwa jako ważny element kulturowej i twórczej wy- miany, jako niepowtarzalna forma kontaktu mię dzy twórcą a odbiorcą, czytelnikiem. „Książka umacnia dialog społecz- ny”, dowodzi Patrick Bazin. A Umberto Eco zauważa, że: „Książki pozostaną nieodzowne nie tylko w przypadku lite- ratury, lecz w każdym przypadku, który wymaga uważnej lektury oraz przemyśleń i refleksji na jej temat, a nie tylko dotarcia do in formacji”. Przemysław Narbutowicz „Sprzedać książkę po okładce” – jak sprzedać książkę? Można zacząć od sprzedaży czytelnikowi jej okładki. O tym właśnie trak- tuje publikacja Przemysława Narbutowicza. „Sprzedać książkę po okładce” stanowi jedyne dostępne na pol- skim rynku studium narzędzi wykorzystywanych w bez- pośredniej prezentacji książki skierowanej do czytelnika i  sposobów wywierania wpływu na klientów księgarń. Cena 39 zł. „Gdzie jest czytelnik?” – nowy esej Łukasza Gołę- biewskiego, w którym autor wnika w internetową rze- czywistość, bada fenomen portali społecznościowych oraz ich wpływ na czytelnictwo. Rozważa możliwe scenariusze rozwoju czytelnictwa w przyszłości, okre- śla rolę księgarni i bibliotek. Cena 29 zł. „Rynek książki w Polsce 2013” – kompendium wie- dzy o rynku wydawniczo-księgarskim. Analiza zmian, prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku, szczegółowo omówione największe wydawnictwa, hurtownie i sieci księgarskie, charakterystyki firm, in- formacje o obrotach, sprzedaży książek, zatrudnieniu itp. Edycja pięciotomowa – „Wydawnictwa”, „Dystrybucja”, „Poligrafia”, „Papier” oraz „Who is Who”. Cena tomu I – 80 zł, tomu II – 70 zł, tomu III – 50 zł, tomu IV – 55 zł, tomu V – 65 zł. WYDAWNICTWA • DYSTRYBUCJA • POLIGRAFIA • PAPIER • WHO IS WHO W POLSCE 2013 Łukasz Gołebiewski Łukasz Gołebiewski Paweł Waszczyk Paweł Waszczyk Bernard Jóźwiak Bernard Jóźwiak Piotr Dobrołęcki Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Ewa Tenderenda-Ożóg KOMPLEKSOWA oferta DLA WYDAWCÓW www.antalis.pl Patronaty Miejsca objęte patronatem 1. Klub Księgarza 2. Salony Biblioteki Narodowej: • Salon Pisarzy i Salon Wydawców Książki objęte patronatem (w ciągu 4 ostatnich miesięcy) 1. Albus • Iwona Wierzba Metryka nocnika – VI 2014 2. Lambook • Jennifer Steil Rok w Jemenie – III 2014 3. Nasza Księgarnia • Renata Kosin Tajemnice Luizy Bein – IV 2014 • Anna Mulczyńska Powrót na Staromiejską – IV 2014 • Wiesława Bancarzewska Zapiski z Annopola – VI 2014 4. Oficyna Wydawnicza Impuls • Renata Nowakowska-Siuta Pedagogika porów- nawcza – II 2014 5. Żydowski Instytut Historyczny • Jehudit Kafri Zosia. Od Doliny Jezreel do Czerwonej Orkiestry – I 2014 • Piotr Pęziński Na rozdrożu. Młodzież żydowska w PRL 1956–1968 – II 2014 Wydarzenia Program społeczny Czytam sobie Konkursy Nagroda im. Jerzego Skowronka – dla autorów i wydawców książek historycznych. Nagroda im. Karla Dedeciusa – dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłuma- czy literatury polskiej. Nagroda Donga – celem konkursu jest promocja naj- bardziej wartościowych książek dla dzieci. Nagroda Literacka m.st. Warszawy Nagroda im. Jana Długosza – promująca dzieła z dzie- dziny szeroko rozumianej humanistyki, napisane przez polskiego autora Nagroda Polskiej Sekcji IBBY – Książka Roku Targi XIX Targi Edukacyjne w Kielcach, 26-28 III XX Targi Wydawców Katolickich, 3-6 IV V Warszawskie Targi Książki, 22-25 V 5. Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY, 29 V-1 VI 18. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 26-28 X 18. Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej, 5-7 XI 2014 IV Salon Ciekawej Książki w Łodzi, 28-30 XI 2014 44 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • l i p i e c 2 0 1 4 Wydarzenia   25 książek na 25-lecie Zwycięzcą plebiscytu „25 książek na 25- -lecie” zorganizowanego przez Program Drugi Polskiego Radia okazał się „Traktat o łu- skaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego. Plebi- scyt uświetniał 25. rocznicę pierwszych czę- ściowo wolnych wyborów w historii Polski. Od lutego do czerwca słuchacze radiowej Dwój- ki wybierali najlepsze spośród stu najważniej- szych książek z  zakresu literatury pięknej oraz eseistyki literackiej, które zostały napisane w ję- zyku polskim w ostatnim ćwierćwieczu. Wśród najczęściej wskazywanych pozycji, które stano- wią swoisty kanon literatury ćwierćwiecza wol- nej Polski, znalazły się: „Madame” Antoniego Li- bery, „Wytrąceni z milczenia” Magdaleny Gro- chowskiej, „Ludzka rzecz” Pawła Potoroczy- na, „Widnokrąg” Wiesława Myśliwskiego, „Lód” Jacka Dukaja, „Matka odchodzi” Tadeusza Ró- żewicza, „Wojna polsko-ruska pod flagą biało- czerwoną” Doroty Masłowskiej, „Epilog burzy” i „Elegia na odejście” Zbigniewa Herberta, „Po- dróże z Herodotem” i „Imperium” Ryszarda Ka- puścińskiego, „Tryptyk rzymski” Jana Pawła II, „Prawiek i inne czasy” Olgi Tokarczuk, „Chwila” Wisławy Szymborskiej, „Lubiewo” Michała Wit- kowskiego i „Dukla” Andrzeja Stasiuka. (pw)   Wrocław Światową  Stolicą Książki Decyzją UNESCO w  2016 roku Wrocław będzie Światową Stolicą Książki. Wrocław wybrano ze względu na „jakość i  różnorod- ność  programu”. Na wybór Wrocławia wpły- nęło zwłaszcza to, że miasto obiecuje szcze- gólną uwagę poświęcić społeczności lokalnej i  wspieraniu branży wydawniczej, księgarskiej oraz bibliotekom. Wrocław będzie 16. Światową Stolicą Książki, po południowokoreańskim mieście In- cheon w przyszłym roku i tegorocznym nige- ryjskim Port Harcourt. Pierwszą Światową Sto- licą Książki był w 2001 roku Madryt, a następ- nie Aleksandria w  Egipcie, Delhi, Antwerpia, Montreal, Turyn, Bogota, Amsterdam, Bejrut, Lublana, Buenos Aires, Erywań i Bangkok. (pw)   „Tropiciele” za darmo  od WSiP Zarząd Wydawnictw Szkolnych i  Pedago- gicznych rozda zainteresowanym szko- łom elementarz z serii „Tropiciele”. Jak poin- Lato z książką Zyska DZiESiąTKi SPoTKań W ŁEbiE,  MiKoŁajKach i SZcZyrKu Po sukcesie dwóch edycji „Lata z  książką” Wy- dawnictwo Zysk i S-ka postanowiło je kontynu- ować w tym roku. Na przełomie lipca i sierpnia „Lato z książką” odbędzie się nie tylko w Łebie, lecz także w Szczyrku oraz w Mikołajkach, co za tym idzie roz- wija się i staje się imprezą o zasięgu ogólnopolskim, która w każdym z wymienionych miast będzie trwa- ła cztery dni. LATO Z KSIĄŻKĄ – Chcemy postawić na bardzo bogaty oraz zróżnicowany program i z tego powodu podczas tegorocznej imprezy wystąpi kilkudziesięciu autorów. Przygotowujemy też warsz- taty związane z czytelnictwem, na przykład o procesie tworzenia książki, kreatywnym pi- saniu czy czytaniu ze zrozumieniem. Jest to jedyna organizowana na taką skalę akcja wspie- rająca czytelnictwo w Polsce. Znowu chcemy wyjść naprzeciw tradycyjnemu leżakowaniu i zaproponować dobrą zabawę na wysokim poziomie. Tym razem adresatami wydarzenia są nie tylko turyści, którzy w tych dniach będą wypoczywać w Łebie, Szczyrku czy Mikołaj- kach, lecz fani dobrej literatury z całej Polski. Chcemy, aby brały w nim udział osoby w wieku od 5 do 100 lat. Uważamy, że książka jest idealna dla każdego, niezależnie od wieku – prze- kazał Robert Kaczmarek z Działu Promocji i PR Wydawnictwa Zysk i S-ka. Lista gości, którzy potwierdzili obecność podczas trzeciej edycji „Lata z książką” jest im- ponująca. W Łebie w dniach od 26 do 29 lipca będą gościć: Maria Czubaszek, Małgorzata Kaliciń- ska, Pan Pierdziołka, Elżbieta Cherezińska, Słoń Elmer, Sławomir Cenckiewicz, Witold Ga- dowski, Piotr Gociek, Ewa Siwicka, Marcin Wolski, Wojciech Cejrowski, Marian Zacharski, Jan Grzegorczyk, Liliana Fabisińska, Damian Wleklak, Marcin Lijewski i Cezary Gmyz. W Mikołajkach (2-4 sierpnia) obecność potwierdzili: Marian Zacharski, Pan Pierdzioł- ka, Jan Grzegorczyk, Słoń Elmer, Piotr Gociek, Marcin Wolski, Ewa Siwicka, Leszek Balce- rowicz, Bogdan Rymanowski, Marcin Meller, Anna Dziewit, Rafał Ziemkiewicz, Roman Koł- toń, Wojciech Cejrowski, Piotr Szymiec, Cezary Gmyz, Steffen Möller, Magdalena Kłosiń- ska i Stanisław Tym. W Szczyrku (9-12 sierpnia) wystąpią: Pan Pierdziołka, Piotr Gociek, Adam Ziemianin, Roman Kołtoń, Słoń Elmer, Jan Polkowski, Paolo Cozza, Bogdan Rymanowski, prof. Bole- sław Faron, Ewa Siwicka, Barbara Czarnecka, Ra- fał Ziemkiewicz, prof. Wojciech Ligęza, Cezary Gmyz, Liliana Fabisińska i Józef Baran. Głównym sponsorem wydarzenia jest SKOK Ubezpieczenia. (fran) formowała oficy- na, decyzja ta za- padła po nieuda- nych, wielokrot- nych próbach na- wiązania przez WSiP i innych wy- dawców dialogu z  Ministerstwem Edukacji Naro- dowej w  sprawie popieranej przez nich idei dotacji budżetowej na podręczniki. – Nowa ustawa oświatowa przeznacza całą dotację na pośpiesznie przygotowywa- ny rządowy elementarz. Tylko więc bogat- sze szkoły, szkoły prywatne będzie stać na zakup alternatywnych podręczników. Rząd chyba wciąż nie zdaje sobie sprawy, że nowe przepisy mogą prowadzić do różnicowania szkół, a więc i dzieci: na bogatsze i biedniej- sze, lepsze i gorsze. Temu chcemy przeciw- działać. Dlatego każda szkoła, która zgłosi się do WSiP otrzyma „Tropicieli” za darmo. Dla wszystkich uczniów w  klasie. Bezwarunko- wo – deklaruje prezes zarządu WSiP, Jerzy Garlicki. Jeszcze jesienią 2013 roku WSiP wydru- kował kilkaset tysięcy kompletów podręcz- ników „Tropicieli” z  myślą o  kolejnym roku szkolnym. Są to podręczniki, które na Targach Książki we Frankfurcie w październiku 2013 zdobyły Złotą Nagrodę BESA 2013 dla naj- lepszych podręczników w Europie. „Tropicie- le” otrzymały też Nagrodę Kallimacha przy- znawaną przez „Magazyn Literacki KSIĄŻ- KI”. (pw)   Przyszłość Targów  „Edukacja” Pomimo, że rok szkolny już się formal- nie zakończył, działania organizacyjne przy Targach Edukacyjnych „Edukacja” w Kiel- cach są prowadzone bez przerwy. Tym bar- dziej, że przyszłoroczna edycja odbędzie się już w  dniach 11-12 lutego – poinformowała 6 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • l i p i e c 2 0 1 4 „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” Monika Witek, menedżer kieleckiej imprezy edukacyjnej.  Organizatorzy targów zdecydowali się przesunąć ich termin z marca, jak było w po- przednich latach, na luty, aby stworzyć forum do dyskusji o  pierwszych skutkach wprowa- dzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodo- wej bezpłatnych podręczników do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz o  perspekty- wach realizacji całego programu bezpłatnego podręcznika.  – Równolegle z  Targami „Edukacja” w przyszłym roku odbędzie się po raz pierw- szy Salon Wyposażenia Obiektów Szkolenio- wych i  Konferencyjnych Edukacja-Plus. Pla- nujemy zorganizowanie forum zatytułowa- nego „Edukacja przez całe życie”, które sku- pi się na wyzwaniach i perspektywach poza- formalnego systemu edukacji. Do realizacji ta- kiego przedsięwzięcia na odpowiednio wyso- kim poziomie oraz do organizacji wydarzeń dotyczących edukacji formalnej, poszukujemy partnerów merytorycznych – dodała Monika Witek. (fran)   Przyznano nagrodę  Literacką Gdynia Pod koniec czerwca kapituła Nagrody Li- terackiej Gdynia ogłosiła czterech laure- atów. Tym samym do grona 27 gdyńskich fi- nalistów dołączyli w  tym roku: w  kategorii „po- ezja” – Marcin Świetlic- ki za „Jeden” (Wydaw- nictwo EMG), w katego- rii „proza” – Jerzy Pilch za „Wiele demonów” (Wy- dawnictwo Wielka Lite- ra), a w kategorii „eseisty- ka” – Wojciech Nowic- ki za „Salki” (Wydawnic- two Czarne). Ponadto po raz pierwszy w  tym roku nagrodę przyznano również w kategorii „przekład na język polski”. Jej laureatem został Jerzy Czech za „Wdrapałem się na piedestał. Nowa poezja rosyjska”, wybór wierszy szesnastu poetów rosyjskich (Wydaw- nictwo Czarne). (pw)   Gryfia  dla Małgorzaty rejmer Tegoroczną laureatką Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia została Małgorzata Rejmer, którą nagrodzono za tom reportaży „Bukareszt. Kurz i krew”. „Rejmer namalowała portret miasta por- tretami ludzi okaleczonych doświadczeniem, skazanych na przeszłość i  opętanych histo- rią” – powiedziała podczas uroczystości wrę- czenia nagrody przewodnicząca jury Gry- fii Joanna Laprus-Mikulska. Odbierając nagro- dę wyraźnie wzruszona Rejmer powiedzia- ła, że pieniądze dadzą jej niezależność i  po- zwolą spełnić marzenia i  pojechać do Ira- nu i  na Bałkany. Nagroda wynosi 50 tys. zł. Wydarzenia audiobooki słuchane z rezerwą WyniKi najnoWSZEGo baDania Z  badania przeprowadzonego przez PBS, we współ- pracy z serwisem Audiobook.pl wynika, że około 4,8 mln Polaków kiedykolwiek sięgnęło po audiobooka. Licz- ba aktywnych użytkowników książek audio liczy przeszło 2,8 mln osób.   „Większość Polaków wie o  istnieniu książek audio. Oczywiście, korzystanie z kategorii to zjawisko o znacznie mniejszej skali. Podczas gdy około 6 na 10 Polaków dekla- ruje, że dotychczas słyszało o książkach audio (61 proc.), to dopiero co siódmy przyznaje, że korzystał z nich kiedykol- wiek (14 proc.), a co jedenasty deklaruje, że korzysta z nich obecnie (9 proc.). Słuchacze audiobooków to w  głównej mierze osoby młode, stanu wolnego, legitymujące się wyż- szym lub średnim wykształceniem, zamieszkujące duże mia- sta. Istotną rolę w słuchalności audiobooków odgrywa za- awansowanie technologiczne użytkowników. Odsetek słu- chaczy audiobooków jest aż o 12 punktów procentowych wyższy w grupie użytkowników urządzeń mobilnych, niż wśród osób, które takich urządzeń nie posiadają (14 proc. vs. 2 proc.)” − czytamy w raporcie z badania. Potwierdza się, że słuchanie audiobooków nie jest zaję- ciem na co dzień – 17 proc. słuchaczy zalicza się do katego- rii heavy users, czyli korzystających codziennie lub kilka razy w tygodniu. Użytkownicy książek audio najczęściej słuchają ich w domu (69 proc.), nieco rzadziej w środkach transpor- tu publicznego (35 proc.) lub w samochodzie osobowym (14 proc., w tym 17 proc. jako pasażer, a 14 proc. jako kie- rowca). Do rzadkości należy słuchanie audiobooków w pu- blicznych miejscach tj. praca (9 proc.), szkoła (9 proc.), re- stauracja/kawiarnia (7 proc.), sklep (6 proc.). A dlaczego w ogóle nie słuchamy audiobooków?”. Naj- częściej wskazywana odpowiedź na tak postawione pytanie to: „wolę papierowe książki” (44 proc.), a w dalszej kolej- ności: „nie mam odtwarzacza” (26 proc.), „nie mam czasu na słuchanie książek” (21 proc.), „nie lubię słuchać książek” (19 proc.), „podczas słuchania książki nie skupiam się na tre- ści, tak jak podczas czytania” (8 proc.), „ceny audiobooków są wysokie” (8 proc.), „nie potrafię obsługiwać audiobooków” (7 proc.). (pw) Małgorzata Rejmer jest trzecią laureatką Nagrody Gryfia. Zwy- cięzcą premierowej edycji, organizowa- nej w 2012 roku była Magdalena Tulii, którą nagrodzono za „Wło- skie szpilki”, a w 2013 Zyta Oryszyn, wy- różniona za „Ocalenie Atlantydy”.  Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyło trzydniowe (od 27 do 29 czerwca) Miastecz- ko Literackie, plenerowe spotkania z  autora- mi i wydawcami, w których uczestniczyło 40 oficyn oraz 12 pisarek i pisarzy, a wśród nich: Paulina Wilk, Katarzyna Bonda, Monika Szwa- ja i  Jerzy Tepli oraz finalistki konkursu Gry- fia: Anna Augustyniak, Angelika Kuźniak, Anna Nowakowska, Małgorzata Rejmer i Katarzyna Zdanowicz. Do dotychczasowych organizato- rów Miasteczka Literackiego dołączyły w tym roku Warszawskie Targi Książki i firma Mura- tor Expo. (pw)   „Książki na lato”  w TVP2 Telewizyjna Dwójka od 5 lipca w każdą so- botę nadaje cykl o  czytaniu zatytułowany „Książki na lato”. Powstaje on we współpracy z Instytutem Książki. Jak informuje nadawca, w  ramach cyklu widzowie obejrzą kilkanaście klipów dedy- kowanych literaturze i czytelnictwu. O swo- ich fascynacjach literackich i książkach na lato opowiedzą w nich osoby publiczne, także nie związane zawodowo z  literaturą. Tłem tych spotkań będą najważniejsze letnie festiwale, m.in. Opener Festival, Nowe Horyzonty, Off Festival, Nagroda Literacka Gdynia czy Literac- ki Sopot. Za reżyserię cyklu odpowiadają Joanna Makowska i Tomasz Knittel z TVP2, a redakcją b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • l i p i e c 2 0 1 4 7 Wydarzenia zajmuje się Szymon Kloska z Instytutu Książ- ki. Premierowe odcinki „Książek na lato” TVP2 pokazała w  sobotę 5 lipca o  godz. 10.20, 13.50 i 16.20. (pw)   bill johnston  z Transatlantykiem Laureatem Nagrody Transatlantyk w  2014 roku został Bill Johnston, wybitny tłumacz literatury polskiej na angielski, ambasador pol- skiej kultury i  języka oraz profesor literatu- ry porównawczej Indiana University w USA, gdzie przez wiele lat kierował Centrum Stu- diów Polskich. Jego dorobek przekładowy obejmuje kil- kadziesiąt utworów i naprawdę jest imponują- cy: Johnston przekładał zarówno literaturę sta- ropolską („Odprawę posłów greckich” Jana Ko- chanowskiego), jak romantyczną („Balladynę” Słowackiego), pisarzy realistycznych końca XIX rozmowa z hanną bakułą MaM SWojE Kino – Ta rozmowa dotyczyć będzie nie Hanny Bakuły malarki, lecz Hanny Bakuły pisarki. Którą ze swoich książek lubisz naj- bardziej? – Chyba najbardziej lubię dwie książki, któ- re są pewną całością: „Idiotkę w Nowym Jorku” i „ Idiotka wraca”. To powieści o Nowym Jorku, do którego ja po prostu jakby lecę ze sobą. Ja starsza lecę ze sobą młodszą, i ta młodsza opo- wiada starszej, jakie ma plany, co będzie robiła. Są to zabawne konstrukcyjnie książki. – A dlaczego tytułową „Idiotkę” nazy- wasz tak… pieszczotliwie? „Wierną wieku (Żeromskie- go „Przedwiośnie” i  rze- kę”, Prusa „Grze- chy dzieciństwa”), następnie wie- lu klasyków dwu- dziestowiecznych, a  przede wszyst- kim Gombrowicza („Bakakaj” i „Wspo- mnienia polskie”), opowiadania Her- linga-Grudzińskiego, powieści Szczypiorskie- go, wiersze Baczyńskiego i Różewicza.  Ma także wielkie zasługi jako tłumacz naj- nowszej literatury polskiej: Magdaleny Tul- li (cztery książki), Andrzeja Stasiuka, Eugeniu- sza Tkaczyszyna-Dyckiego, Tomasza Różyc- kiego, a także wybranych wierszy Krzysztofa Koehlera, Julii Fiedorczuk, Wojciecha Bonowi- cza, Mariusza Grzebalskiego czy Dariusza Su- f o t . l E w l i r a Ś ą z a k – Nie robię tego pieszczotliwie. Osoba, o której piszę, jest skończoną kretynką, strasz- nie siebie pewną, w obu wypadkach. A poza tym wydawcy powiedzieli mi, że nie powinno być negatywnych tytułów, a  ja powiedziałam, że o ile pamiętam „Idiota” Dostojewskiego sprze- dał się dość dobrze. Teraz „Idiota” ma parę. Sprawdziłam w internecie, nikt na świecie nie na- pisał książki pod tytułem „Idiotka”. – Twoje książki śmieszą, bawią, gorszą bezpośrednim dotykaniem tematów in- tymnych. Budzą także refleksje i to jest ważne, bo czytelnik nie zostaje wobec nich obojętny. Czy właśnie tego oczekujesz od czytelnika? – Chyba nie, szczerze mówiąc strasznie się cieszę z reakcji moich czytelników, ponieważ bywam przedmiotem kultu, szczególnie w sanatoriach i kurortach. Jeżdżę tam na rowerze i wszyscy machają do mnie i wołają: „Dzień dobry pani Haniu”. Wiem, że to są moi czytelnicy. – Ironia z jaką przedstawiasz swoich bohaterów, obnaża ich, ale nie obraża. Tak po- myślałam po przeczytaniu „Wnuczkożonki”. – Myślałam jak ty, do czasu kiedy sobie nie wyobraziłam, że jakiś facet pisze to o kobie- tach, co ja piszę o facetach. Przecież my byśmy go rozszarpały, ruszyłyby na niego wszystkie ruchy feministyczne. Sprawdziłam, dlaczego mężczyźni się nie „wkurzają” na moją książkę. Pytałam kolegów, z czego się śmieją. Do jednego z nich mówię: „A wiesz, że to jesteś ty?” A on na to: „Co ty opowiadasz, przecież ja taki nie jestem”. „Nie widzisz, że to jesteś ty?” – „No nie, to jest jakiś idiota”. Mężczyźni są tak strasznie próżni i tak strasznie niewrażliwi. Je- dynie na siebie są wrażliwi. – Czytając twoje felietony i książki, odnoszę wrażenie, że masz wielki dystans do życia. - Mam chorobliwy dystans do życia. Życie mnie w ogóle nie obchodzi. Jestem obser- watorem własnego życia. Jestem w nim u siebie. Mam kino i wyświetlam sobie swoje życie, czasami biorę udział, czasami nie biorę. Może dlatego jestem taka, jaka jestem. Rozmawiała małgoRzata J.BeRwid ski. Przekłady te są wysoko cenione i publiko- wane w prestiżowych wydawnictwach (m.in. Archipelago Books, New Directions, Grove Press, Yale University Press, Northwestern University Press).  Szczególnym uznaniem cieszą się jego przekłady powieści Wiesława Myśliwskiego („Kamień na kamieniu”, „Traktat o łuskaniu fa- soli”). Za tłumaczenie tej pierwszej Bill John- ston otrzymał kilka najbardziej znaczących nagród przekładowych w USA (Best Transla- ted Book Award 2012: Fiction, PEN Transla- tion Prize, AATSEEL Translation Award). (pw)   Zmarł Filip Trzaska 10 czerwca, w  wieku 94 lat, zmarł Filip Trzaska, nestor polskiego księgarstwa i ruchu wydawniczego, nauczyciel wielu poko- leń poligrafów i wydawców, autor licznych pod- ręczników. W  1945 roku Filip Trzaska podjął pracę w księgarni wydawniczej Trzaska, Evert i Mi- chalski w Warszawie, potem pracował w Pań- stwowych Wydawnictwach Technicznych, Wydawnictwie Przemysłu Lekkiego i Spożyw- czego, Wydawnictwach Czasopism Technicz- nych NOT, Biurze Wydawniczo-Propagan- dowym Ruch, Wydawnictwie Związkowym CRZZ, Instytucie Wydawniczym CRZZ. W 1990 roku, po 55 latach pracy, przeszedł na emeryturę, jednak jeszcze do 1994 roku pra- cował w Polskiej Oficynie Wydawniczej BGW. Filip Trzaska był autorem i  współautorem książek „Od rękopisu do książki”, „Porad- nik redaktora” i  „Podstawy techniki wydaw- niczej”. Opracował też zbiór biogramów wy- bitnych księgarzy zatytułowany „Klub miłośni- ków historii księgarstwa. Sylwetki członków”. Za swoją działalność i zasługi otrzymał: Krzyż Walecznych, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki, Medal za Udział w  Woj- nie Obronnej 1939, Odznakę Weterana Walk o  Wolność i  Niepodległość Ojczyzny, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Od- rodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Od- rodzenia Polski, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Zasłużony dla Warszawy, Złotą Od- znakę Honorową SKP i  Honorową Odzna- kę PTWK. W 2008 roku uhonorowany został Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.  Panu WłodzimierzoWi AlbinoWi, prezesoWi polskiej izby książki i WydAWnictWA Wolters kluWer, WyrAzy szczerego WspółczuciA po strAcie ojcA skłAdA zespół „mAgAzynu literAckiego książki”. 8 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • l i p i e c 2 0 1 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Magazyn Literacki KSIĄŻKI 7/2014
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: