Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00450 010057 20263429 na godz. na dobę w sumie
Magazyn Literacki KSIĄŻKI nr 6/2013 - ebook/pdf
Magazyn Literacki KSIĄŻKI nr 6/2013 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Żelazna publiczność bibliotek, a więc czytelnicy nieprzymuszeni i nałogowi, to ludzie starsi. Czy polski rynek książki, a także produkcja literacka są w stanie zauważyć tę grupę ludnościową, która jest nie tylko demograficznie ekspansywna, ale też w której znajduje się tak wielu wiernych i świadomych swoich potrzeb czytelników?  - zastanawia się Jarosław Górski. Czy wydawnictwa, bardzo często mające ofertę bardzo szczegółowo „stargetowaną”, już na etapie pozyskiwania tytułów myślące o segmentacji rynku, oferujące pozycje precyzyjnie wycelowane w odbiorcę dziecięcego, młodzieżowego, dorosłego z podziałem na płeć, wykształcenie, zainteresowania i style życia, bierze pod uwagę istnienie odbiorcy starszego, posiadającego swoje czytelnicze potrzeby, przyzwyczajenia i zamiłowania, poszukującego w literaturze także portretu własnego pokolenia, refleksji nad własnymi problemami, współczucia i zrozumienia dla własnych doświadczeń i egzystencjalnych rozterek?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WYDARZENIE! NSZZ Patronat honorowy: Sylwetki 500 największych Polaków od Chrztu Polski po rok 2013! Takiej publikacji w dziejach polskiej książki jeszcze nie było! 552 strony! format albumowy 21 x 28 cm, twarda oprawa, złote tłoczenia Najwyższy poziom edytorski. REKOMENDACJE „Wielka Księga Patriotów Polskich” budzi serca rodaków, najbardziej zaś cieszą głosy poparcia płynące od prawdziwych autorytetów, ludzi, którym można i trzeba uwierzyć i zawierzyć. Oto niektóre z nich. WOJCIECH GRZESZEK, PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU REGIONU MAŁOPOLSKIEGO „SOLI- DARNOŚCI” Komisja Krajowa Chciałem podziękować za to dzieło, za tę „Wiel- ką Księgę Patriotów Polskich”, a patronat honorowy „Solidarności” nad nią nie jest przypadkowy. Tak jak nieprzypadkowa była siła duchowa, którą dawał nam Jan Paweł II, bez którego „Solidarności” by nie było, tak taką siłę duchową dawali nam polscy patrioci, którzy dla nas, ludzi „Solidarności”, byli wzorem. Ale dziś przed „Solidarnością” stoi to samo zadanie, co przed 33 laty: musimy obudzić Polskę. Bo chyba czas najwyższy, także kierując się tą książką, kierując się także wspaniałymi postawami tam przedstawionymi, takiej Polsce jak dziś powiedzieć „nie”! ABP JÓZEF KOWALCZYK, PRYMAS POLSKI W dzisiejszych czasach, gdy niektórzy chcą za wszelką cenę zmienić zawartość słowa „patriotyzm”, aby go pseudo-uwspółcześnić, narzucając nowe formy wyrazu, które dla naszej kultury chrześcijańskiej są obce, przypomnienie tak wielu wybitnych postaci jest nie- zwykle ważne. Uczymy się naszej historii, patrzymy na nasze wzorce, reflektujemy nad życiem tych, którzy na przestrzeni wieków, żyjąc w różnych epokach historycz- nych, różnych sytuacjach życiowych, potrafili zawsze stawiać dobro ogólne całego narodu ponad własnymi słabościami. ABP MARIAN GOŁĘBIEWSKI Publikacja wpisuje się w nurt działalności Wydawnic- twa propagującego treści patriotyczne, które pobudzają ISBN: 978-83-7553-148-0 z pewnością rzesze czytelników do czynnej miłości Ojczyzny, osobistego trudu rozwoju i samowychowania. BP ANTONI DYDYCZ Wielka to zaiste jest Księga i bardzo ciężka, chyba z racji głębi ujęcia sylwetek i ich działalności, głównie na rzecz Rzeczypospolitej. Przejrzałem od strony spisu i uwzględniając skorowidz. Biografie nie są przegadane. A to w obecnej dobie jest ważne. Esencjalne przedsta- wienie bowiem gwarantuje poczytność. HALINA ŁABONARSKA To jest niesamowite; wertuję karty tej księgi i ciągle towarzyszą mi najwspanialsi Polacy z 1000-letniej historii naszego narodu. Dodatkowo jest tu mnóstwo zdjęć, na których często widzę osoby mi bliskie, tym bardziej że książka jest bardzo aktualna i uwzględnia także wyda- rzenie katastrofy smoleńskiej. Ten całościowy zapis jest szczególnie cenny dla młodych, dlatego też od razu poleciłam księgę moim synom i innej młodzieży. Jest to niezwykle ważne, szczególnie teraz, kiedy próbuje się zagłuszyć naszą historię i dumę z Ojczyzny. Musimy przypominać, że w Polsce byli tak wspaniali ludzie, któ- rzy mieli wpływ na losy nie tylko Polski, ale całej Europy i świata, czego najlepszym przykładem jest bł. Jan Paweł II. Ta księga jest zupełnym unikatem, a po- staci zostały dobrane tak, by pojęcie patriotyzmu zostało zrozumiane w całej swej głębi. Biały Kruk Sp. z o.o., ul. Szwedzka 38, 30-324 Kraków, tel.: 12/254 56 02, 260 32 90, 260 32 40, faks: 12/254 56 00, e-mail: marketing@bialykruk.pl, księgarnia: www.bialykruk.pl Nr 6/2013 (201) • czerwiec 2013 Cena 14,50 zł (8 VAT) • ISSN 1234-0200 • Indeks 334464 i k ż ą i s k i k c a r e t i l n y z a g a m 3 1 0 2 c e i w r e z c 0 0 2 0 - 4 3 2 1 N S S I 6 0 3 3 1 0 2 0 4 3 2 1 7 7 9 Wydawnictwo poleca PREMIERA PR CZ CZERWIEC 2013 Wyłącznie dla dorosłych W „Naturalistyczna i delikatna zarazem powieść lokująca się między wyznaniami Collette i Catherine Millet”. LE FIGARO „Emma Becker, podążając od udręk serca do udręk seksualnego uzależnienia, analizuje niebezpieczeństwa namiętności, popisując się przy tym znakomitym stylem”. GRAZIA w w w . b u k o w y l a s . p l WY(cid:286)(cid:257)CZNY DYSTRYBUTOR Firma Ksi(cid:270)garska Olesiejuk spó(cid:287)ka z ograniczon(cid:258) odpowiedzialno(cid:305)ci(cid:258) S.K.A. Magazyn centralny: 05-850 O(cid:323)arów Mazowiecki ul. Pozna(cid:289)ska 91, tel. (22) 721 30 00/11, www.olesiejuk.pl www.fabryka.pl www.fabryka.pl Szaleńczo niebezpieczna podróż przez Florydę, Wiedeń, Pragę i groźne góry Jamajki. A wszystko po to, by odkryć największy sekret podróżnika sprzed 500 lat. Grecki policjant, brytyjski wywiad, okupowany Paryż. Mistrzowsko skonstruowana fabuła, dopracowane postaci i wyjątkowa atmosfera lat 40. Rząd USA podejrzewa, że rozpoczęte przez naukowców III Rzeszy badania nad technologią prowadzącą do zagłady ludzkości są kontynuowane. Do akcji wkracza jednostka perfekcyjnie wyszkolonych kobiet. Oparta na faktach wzruszająca i pełna przygód literacka biografia jednej z najodważniejszych kobiet XIX wieku, która jako pierwsza biała kobieta dotarła do serca Afryki. Średniowieczna Asturia, hrabstwo w Pirenejach rządzone twardą ręką przez okrutnego, żądnego bogactw hrabiego, który bierze w niewolę córkę rywala zwaną „Różą Asturii”… Wraz z pojawieniem się tajemniczej pary cudzoziemców w małym miasteczku zaczynają znikać dziewczynki… Doskonały, mroczny i pełen napięcia thriller światowej sławy pisarki! Powieści sercem pisane j e i k s w o t ł a b y R y r a b r a B ç Ê e i w o p a w o N ł i w a r p s k e d a p y z r P www.axismundi.pl Premiera: 19 czerwca Spis treści Numer 6 (201) Redaktor naczelny: Piotr Dobrołęcki Z-ca red. naczelnego: Ewa Tenderenda-Ożóg Sekretarz redakcji: Krzysztof Masłoń Zespół: Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman, Paweł Waszczyk Stale współpracują: Janusz Drzewucki, Joanna Habiera, Jarosław Górski, Piotr Kitrasiewicz, Bogdan Klukowski, Tadeusz Lewandowski, Marek Ławrynowicz, Lech Mergler, Wanda Morawiecka, Tomasz Nowak, Urszula Pawlik, Bożena Rytel, Grzegorz Sowula, Michał Zając, Tomasz Zapert Reklama: Ewa Tenderenda-Ożóg Sekretariat: Kamila Bauman Kolportaż: Elżbieta Habiera Prenumerata: Ewa Zając Adres redakcji: 00-048 Warszawa, Mazowiecka 6/8 pok. 416, tel.: 828 36 31, tel./fax (22) 827 93 50 Internet: www.rynek-ksiazki.pl, e-mail: marketing@rynek-ksiazki.pl facebook.com/magazynliteracki http://issuu.com/magazynliteracki Łamanie: TYPO 2 Wydawca: Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 Prezes zarządu: Łukasz Gołębiewski Prenumerata: 1) Redakcja: tel. (22) 827 93 50, fax (22) 828 36 31 www.rynek-ksiazki.pl/sklep/czasopisma 2) Garmond Press Kraków: www.garmond.com.pl 3) Kolporter S.A.: www.kolporter.com.pl 4) Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 7175959 – czynne w godzinach 7.00–18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora. W numerze Jesień (życia) z książką Żelazna publiczność bibliotek, a więc czytelnicy nieprzymuszeni i nałogowi, to lu- dzie starsi. Czy polski rynek książki, a także produkcja literacka są w stanie zauważyć tę grupę ludnościową, która jest nie tylko demograficznie ekspansywna, ale też w któ- rej znajduje się tak wielu wiernych i świadomych swoich potrzeb czytelników? – za- stanawia się Jarosław Górski. Czy wydawnictwa, bardzo często mające ofertę bardzo szczegółowo „stargetowaną”, już na etapie pozyskiwania tytułów myślące o segmenta- cji rynku, oferujące pozycje precyzyjnie wycelowane w odbiorcę dziecięcego, młodzie- żowego, dorosłego z podziałem na płeć, wykształcenie, zainteresowania i style życia, bierze pod uwagę istnienie odbiorcy starszego, posiadającego swoje czytelnicze potrze- by, przyzwyczajenia i zamiłowania, poszukującego w literaturze także portretu włas- nego pokolenia, refleksji nad własnymi problemami, współczucia i zrozumienia dla własnych doświadczeń i egzystencjalnych rozterek? 14-17 Ze starością przyjemności nie współpracują Starość naznacza świadomość nieodległego końca, upadek ciała, jak byśmy o nie nie za- biegali, pustka po przyjaciołach, znajomych, idolach, powszechna odmienność zwyczajów, fakt, że bywamy tolerowani, lecz nie pożąda- ni, przenikliwość, która relatywizuje nasze do- tychczasowe zachwyty i oczarowania, choro- by jakie się do nas dobierają i częsty, nieste- ty, niedostatek. W starości można znaleźć sens, można ją uczynić pożyteczną dla siebie i bliź- nich, można ją oswoić, lecz przyjemności z nią nie współpracują – z Eustachym Rylskim, na temat jego najnowszej powieści „Obok Ju- lii” i  nie tylko, rozmawia Tomasz Zbigniew Zapert 18 Książki miesiąca 24 „Iksowie” Györgya Spiró i „Ryszard Kapu- ściński. Fotobiografia” Macieja Sadowskie- go „Ścigając pamięć” Grażyny Szapołowskiej i „Spory o własność intelektualną” An- drzeja Matlaka i Sybilli Stanisławskiej-Kloc (red.) 25 Proponujemy także Wydarzenia książkowiec lieton Marka Ławrynowicza 6-9 • Bestsellery 20 • Między wierszami 30 • Recenzje 26-48 10-12 • Co czytają inni 21 • Koszyk z książkami 19 • Na-molny 22 • Fe- 2 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • c z e r w i e c 2 0 1 3 Nasze patronaty i nowości Nasze patronaty i nowości Nowości wydawnicze Polecamy inne nasze czasopisma: Biblioteka Analiz – dwutygodnik, roczna prenumera- ta 900 zł. Notes Wydawniczy – miesięcznik, roczna prenume- rata 170 zł. Wiadomości Księgarskie – kwartalnik, roczna prenu- merata 36 zł. Wyspa – kwartalnik, roczna prenumerata 40 zł. Andrzej Skrzypczak „Ruch wydawniczy we Lwo- wie w latach 1929-1939” – książka dr Andrzeja Skrzyp- czaka przedstawia znaczenie Lwowa w historii i kulturze Polski w tym jej aspekcie, który tyczy bogatego dorob- ku wydawniczego miasta, nie tylko w zakresie piśmien- nictwa polskiego, ale też tych narodów, które tworzyły wspólną Rzeczypospolitą do czasów drugiej wojny świa- towej. Głównym zadaniem rozprawy jest przedstawie- nie ruchu wydawniczego Lwowa w okresie międzywo- jennym, jako fragmentu dziejów rynku książki w Polsce. Czytelnik znajdzie tu także charakterystykę czołowych firm wydawniczych, drukarskich i  księgarskich miasta w którego herbie zamieszczona jest dewiza „Semper fi- delis” (Zawsze wierny). Cena 25 zł. Przemysław Narbutowicz „Sprzedać książkę po okładce” – jak sprzedać książkę? Można zacząć od sprzedaży czytelnikowi jej okładki. O tym właśnie trak- tuje publikacja Przemysława Narbutowicza. „Sprzedać książkę po okładce” stanowi jedyne dostępne na pol- skim rynku studium narzędzi wykorzystywanych w bez- pośredniej prezentacji książki skierowanej do czytelnika i  sposobów wywierania wpływu na klientów księgarń. Cena 39 zł. „Gdzie jest czytelnik?” – nowy esej Łukasza Gołę- biewskiego, w którym autor wnika w internetową rze- czywistość, bada fenomen portali społecznościowych oraz ich wpływ na czytelnictwo. Rozważa możliwe scenariusze rozwoju czytelnictwa w przyszłości, okre- śla rolę księgarni i bibliotek. Cena 29 zł. „Rynek książki w Polsce 2012” – kompendium wie- dzy o rynku wydawniczo-księgarskim. Analiza zmian, prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku, szczegółowo omówione największe wydawnictwa, hur- townie i sieci księgarskie, charakterystyki firm, informacje o obrotach, sprzedaży książek, zatrudnieniu itp. Edycja pięciotomowa – „Wydawnictwa”, „Dystrybucja”, „Po- ligrafia”, „Papier” oraz „Who is Who”. Cena tomu I – 80 zł, tomu II – 70 zł, tomu III – 50 zł, tomu IV – 55 zł, tomu V – 65 zł. Patronaty Miejsca objęte patronatem 1. Klub Księgarza 2. Salony Biblioteki Narodowej: • Salon Pisarzy i Salon Wydawców Książki objęte patronatem (w ciągu 4 ostatnich miesięcy) 1. Azyl: • Olis Nari Lang Kakrachan – IV 2013 2. Egmont: • Cornelia Funke Nieustraszony – IV 2013 • Philippa Gregory Odmieniec – IV 2013 • Marisa Meyer Scarlet – IV 2013 • Eva Völler Złoty most – V 2013 3. Hachette • Steve Mosby Ciemnia – VI 2013 4. Jaguar: • Walter R. Brooks Wakacje Prosiaczka Fryderyka – V 2013 • Walter R. Brooks Prosiaczek Fryderyk i dzięcioły – V 2013 5. Jirafa Roja: • Eda Ostrowska Oto stoję w deszczu ciała – V 2013 • Andrzej Te SPokolenie czyli gniew – V 2013 • Mateusz Poreda Folwark warszawski – V 2013 6. Nasza Księgarnia: • Wiesława Bancarzewska Powrót do Nałęczowa – V 2013 7. Novae Res: • Jolanta Kosowska-Strzelczyk Dejá vú – IV 2013 8. Skrzat: • Julian Tuwim Wiersze dla dzieci – V 2013 9. WAM: • Reyers Monforte Niewierna – V 2013 Konkursy Nagroda im. Jerzego Skowronka – dla autorów i wydawców ksią- żek historycznych. Nagroda im. Karla Dedeciusa – dla polskich tłumaczy literatury nie- mieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej. Nagroda Donga – celem konkursu jest promocja najbardziej warto- ściowych książek dla dzieci. Nagroda Literacka m.st. Warszawy. Ogólnopolski Konkurs Rymkiewiczowski. Targi książki w 2013 roku Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży, 15-17 III XIX Targi Wydawców Katolickich, 11-14 IV IV Warszawskie Targi Książki, 16-19 V 3. Targi Książki dla Dzieci w Krakowie, 7-9 VI 17. Targi Książki w Krakowie, 24-27 X 44 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • c z e r w i e c 2 0 1 3 Wydarzenia Poparcie niskiego VAT-u Przedstawiciele wydawców zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki spotkali się w po- łowie maja z  ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim. – Kuleje system dystrybucji, padają małe księgarnie, nasila się koncentra- cja kapitału, a dystrybutorzy stają się wydaw- cami. Dramatycznie spada liczba osób czyta- jących systematycznie. Kolejny problem to pi- ractwo i nie możność egzekwowania naszych praw w internecie. W rozwijaniu treści cyfro- wych na pewno nie pomaga 23-proc. VAT na e-booki, który zjada całe zyski – wymieniał najbardziej palące problemy branży Włodzi- mierz Albin, prezes PIK. Minister Bogdan Zdrojewski przychylił się do postulatów wydawców, wykazując jedno- cześnie dużą wiedzę o problemach branży. – W tym trudnym czasie radzą sobie państwo naprawdę dzielnie, zwłaszcza że skłonność Polaków do wydatkowania pieniędzy na kul- turę jest na szarym końcu w Europie – mówił Bogdan Zdrojewski. Wspomniał, że w  jego opinii poprawia się poziom promocji czytel- nictwa, choć nie odbywa się to bez wydatko- wania publicznych pieniędzy. Każdy program telewizyjny o książkach, także w stacjach ko- mercyjnych, finansowany jest ze środków mi- nistra kultury, gdyż reklamodawcy są mało za- interesowani tą tematyką, mimo nie najgor- szej oglądalności. Minister potwierdził pozy- tywne informacje na temat zmiany nastawie- nia rządu do zrównania stawek podatku VAT na książki papierowe i e-booki. – Udało nam się przeprowadzić rządową debatę i przefor- sować zapis o zrównaniu stawek VAT dla ksią- żek i prasy. Już siedem państw popiera zmia- nę dyrektywy dotyczącej VAT na e-booki, a do końca roku powinni to poprzeć wszyscy członkowie Unii – zadeklarował w  rozmo- wie z wydawcami. Minister zapowiedział też, że w najbliższym czasie rozstrzygnięta zosta- nie kwestia dzieł osieroconych, których liczbę w Polsce Biblioteka Narodowa szacuje na ok. 700 tys. – Jesteśmy też w finale jeśli chodzi o zmniejszenie liczby egzemplarzy obowiąz- kowych do trzech lub pięciu. Rozmowa do- tyczy egzemplarza elektronicznego i jego za- bezpieczeń – zapowiedział szef resortu kultu- ry na zakończenie. (ł) Nominacje do „Nike” Podczas Warszawskich Tarów Książki za- prezentowano tytuły książek nominowa- nych do 17. już edycji Nagrody Literackiej Nike. W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych ponad 250 książek. Jury pod przewodnictwem Tadeusza Nyczka wybrało 20 nominowanych autorów i pozycji: Igor Ostachowicz „Noc ży- wych Żydów” (W.A.B.), Joanna Bator „Ciem- no, prawie noc” (W.A.B.), Jerzy Pilch „Dzien- nik” (Wielka Litera), Kaja Malanowska „Patrz na mnie, Klaro” (Krytyka Polityczna), Sylwia Chut- nik „Cwaniary” (Świat Książki), Zyta Oryszyn „Ocalenie Atlantydy” (Świat Książki), Szcze- pan Twardoch „Morfina” (Wydawnictwo Li- terackie), Tomasz Pietrzak „Rekordy” (Mami- Rekordowy debiut IV WARSZAWSKIe TARgI KSIążKI W  ciągu czterech dni odbyło się y w o d o r a N n o d a t i f o S . t około 680 wydarzeń towarzy- szących w  salach konferencyjnych i  na scenie targów. Targi odwiedziło po- nad 60 tys. miłośników książek co jest nowym rekordem w  historii imprezy. – Targi Książki to najważniejsza impre- za w warszawskim kalendarzu była i jest warszawską wizytówką. Dzięki prze- nosinom na Stadion Narodowy jestem przekonany, że stanie się również w naj- bliższych latach prawdziwą wizytówką Polski na arenie europejskiej. Mam nadzieję, że zainteresowanie książką i  moda na czytanie, która wybuchła w  związku z  tym wyda- rzeniem nie będzie przejściowa, a w kolejnych latach na Warszawskie Targi Książki  bę- dzie nie tylko warto przychodzić – przychodzić  tu będzie wypadało – przekonuje Jacek Oryl, prezes zarządu firmy Murator Expo i wiceprezes zarządu Targi Książki, organiza- tor 4. Warszawskich Targów Książki, które odbyły się w połowie maja na stołecznym Sta- dionie Narodowym. Najważniejsze atuty nowej lokalizacji to duża powierzchnia, która w dalszym cią- gu daje możliwości znacznego rozbudowania oferty zarówno wystawienniczej, jak i pro- gramowej. Kolejną zaletą jest nowoczesne, doskonale wyposażone centrum konferen- cyjne, jak również możliwość obudowy multimedialnej targów, chociażby za pośrednic- twem przekazu on-line najważniejszych targowych wydarzeń z wykorzystaniem kilku- dziesięciu monitorów. Z wysoką oceną efektów przeprowadzki książkowej imprezy z Pałacu Kultury i Na- uki na Stadion Narodowy zgodził się m.in. obecny na uroczystości otwarcia targów wice- premier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Sport i książkę łączy pasja, a tylko lu- dzie z pasją mają świadomość, że książki w wersji tradycyjnej czy elektronicznej uczą nas otwartości na innych ludzi. Patrzę więc na rynek książki nie tylko jako wicepremier od- powiedzialny za gospodarkę, ale również jako czytelnik – mówił wicepremier polskie- go rządu. Cieszy coraz bardziej międzynarodowy charakter targów. W tym roku polscy czytel- nicy mogli zapoznać się z ofertą wydawniczą wystawców z 18 krajów: Australii, Bułgarii, Tajwanu, Czech, Francji, Hiszpanii, Indii, Izraela, Niemiec, Norwegii, Rosji, Rumunii, Sło- wacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i po raz pierwszy z Węgier oraz Serbii. W roli obserwa- torów przybyli do Warszawy przedstawiciele Gruzji. Jedną z nowości tegorocznych targów była próba stworzenia unikalnego księgozbio- ru targowego – kolekcji złożonej z pojedynczych egzemplarzy książek opatrzonych auto- grafem autorów goszczących na targach. Kolekcja ma zostać przekazana Wielkiej Orkie- strze Świątecznej Pomocy i zlicytowana w styczniu 2014 roku. Wiadomo już także, że organizatorzy podpisali czteroletnią umowę z gospodarza- mi Stadionu Narodowego, dotyczącą organizacji WTK w tej lokalizacji. Ruszyły już także przygotowania do kolejnej edycji WTK. To ważna data w przeszłorocznym kalendarzu: V Warszawskie Targi Książki odbędą się w dniach 22-25 maja 2014 roku. (pw) ko), Zośka Papużanka „Szopka” (Świat Książ- ki), Anna Janko „Pasja według św. Hanki” (Wy- dawnictwo Literackie), Tadeusz Sobolewski „Człowiek Miron” (Znak), Mariusz Zawadzki „Nowy wspaniały Irak” (W.A.B.), Tadeusz Lu- belski „Historia niebyła kina PRL” (Znak), Mał- gorzata Szpakowska „Wiadomości Literackie. Prawie dla wszystkich” (W.A.B.), Justyna Bar- gielska „Bach for my baby” (Biuro Literackie), Krzysztof Varga „Trociny” (Czarne), Urszula Kulbacka „Rdzenni mieszkańcy” (SPP oddział w Łodzi), Katarzyna Surmiak-Domańska „Mo- kradełko” (Czarne), Wit Szostak „Fuga” (Lam- pa i Iskra Boża), Maciej Sieńczyk „Przygody na bezludnej wyspie” (Lampa i Iskra Boża).  Pośród tegorocznych nominacji dominu- ją powieści (dziewięć tytułów), są także trzy zbiory poezji, dwa eseje, dwa reportaże, je- den dziennik, jedna książka wspomnieniowa, pojedynczy zbiór opowiadań, a ostatni z wy- mienionych tytułów autorstwa Marka Sień- czyka to zaskakująca, pierwsza w historii Na- grody nominacja dla komiksu.  Na początku września kapituła ogłosi siedmiu finalistów Nagrody, a  w  pierwszą niedzielę października dowiemy się, który z autorów otrzyma czek na 100 tys. zł i sta- tuetkę Nike dłuta profesora Gustawa Ze- mły. (pw) Bajka po raz trzeci! Podczas IV Targów Książki w  Warszawie poznaliśmy rozstrzygnięcie w  konkursie Empiku o  miano Najlepszej Książki Dziecię- cej 2012 „Przecinek i Kropka”. Spośród zgło- szonych przez wydawców tytułów jury Na- grody w składzie Dorota Koman, Ewa Gru- 6 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • c z e r w i e c 2 0 1 3 f o t . M u r a t o r E x p o da, Aleksandra Piotrowska i Ewa Świerżew- ska wyłoniło dziesięć nominowanych ksią- żek. Ostatecznego wyboru zwycięzcy doko- nali jednak czytelnicy w głosowaniu przepro- wadzonym za pośrednictwem strony www. przecinekikropka.pl w  terminie od 6 mar- ca do 21  kwietnia.  Ich zdaniem na najwyż- szy laur zasłużyła książka „Niebieska niedź- wiedzica” Joanny M. Chmielewskiej z ilustra- cjami Jony Jung, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Bajka. Warto podkreślić, że jest to już trzecia wygrana wydawnictwa Baj- ka w czteroletniej zaledwie historii Nagrody. Przed rokiem nagrodę otrzymała nowator- ska publikacja  „O, ja cię! Smok w krawacie!” Magdy Wosik i  Piotra Rychela, a  zwycięzcą pierwszej edycji była książka „Maleńkie Króle- stwo Królewny Aurelki” Roksany Jędrzejew- skiej-Wróbel z ilustracjami Jony Jung. Nagro- da w  konkursie Przecinek i  Kropka to czek na 10 tys. zł dla wydawcy oraz promocja na- grodzonego tytułu w  salonach sieci Empik. Ponadto każdy z autorów zwycięskiej pozy- cji otrzymuje nagrodę pieniężną w wysoko- ści 5000 zł. (pw) 20 mln zł na nowości Rozpoczęła się tegoroczna edycja Progra- mu Biblioteki Narodowej „Zakup nowo- ści wydawniczych do bibliotek”. Kwota dotacji wynosi 20 mln zł. Podobnie jak w roku ubie- głym, co najmniej jedna trzecia dotacji prze- znaczona będzie na zakup publikacji dla dzie- ci i młodzieży. (pw) Podręczniki na raty Od połowy maja w  internetowym skle- pie Wydawnictw Szkolnych i  Pedago- gicznych (WSiP), można kupić podręczniki na raty. „To pierwsze tego typu rozwiązanie na krajowym rynku wydawnictw edukacyjnych” – informuje wydawnicza spółka.  Zakup podręczników na raty jest moż- liwy już od 100 zł. Płatności mogą być roz- łożone na od 3 do 11 rat, a wysokość odse- tek jest uzależniona od liczby rat. Przy wy- borze opcji sześciu rat koszty odsetek po- krywa WSiP, a nie kupujący. Możliwość za- kupu podręczników w systemie ratalnym jest powiązana z deklaracją, którą składa kupują- cy w momencie potwierdzenia chęci takie- go zakupu. Sama procedura uzyskania „pod- ręczników na raty” jest prosta i niczym nie różni się od innych, podobnych systemów ratalnych.   „Pojedynczy podręcznik nie jest droż- szy od dowolnej pozycji z literatury pięknej. Wydarzenia f o ł i Wydawnictwa wspierają rozwój edukacji goRącA DeBATA Sytuacja na rynku podręczników t . i t r P o D o b r o ę c k szkolnych, szczególnie w  ostat- nich miesiącach, stała się przedmio- tem gorącej, publicznej debaty. Śro- dowisko wydawców edukacyjnych z niepokojem zauważa, że w dysku- sji tej, obok rzeczowych argumen- tów, pojawia się wiele nieprawdzi- wych, bądź nieprecyzyjnych infor- macji, które negatywnie wpływa- ją na społeczny odbiór działalno- ści wydawnictw oraz instytucji edu- kacyjnych w Polsce. Przede wszyst- kim jednak dyskredytują wartość podręczników, z  których uczą się miliony polskich uczniów – czytamy w wydanym w maju komunikacie Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki. Zwołane 9 maja posiedzenie podkomisji sejmowej ds. jakości kształcenia i wychowania było rzadką okazją do rzeczowej dyskusji na temat podręczników. Pozwoliło na przedsta- wienie stanowiska Sekcji Wydawców Edukacyjnych w głośnej ostatnio sprawie umów wy- dawnictw ze szkołami, w ramach których placówki edukacyjne otrzymywały nowoczesne narzędzia edukacyjne. Środowisko wydawców już kilka lat temu zdało sobie sprawę, że wy- posażanie na preferencyjnych warunkach szkół w nowoczesny sprzęt elektroniczny, wbrew intencjom, może budzić wątpliwości z etycznego punktu widzenia i podjęło stosowne dzia- łania regulacyjne. Grupa wydawców edukacyjnych skupionych w SWE PIK zdecydowała w marcu 2012 roku o dobrowolnym wycofaniu się z tego rodzaju wspierania szkół. Od- powiednie postanowienie zawarto w Kodeksie Dobrych Praktyk. Zabrania on wpływania na decyzje nauczycieli w sposób pozamerytoryczny. Proces wygaszania tego typu promo- cji trwał kilka miesięcy. Poza tym, nie wszystkie wydawnictwa edukacyjne podpisały Kodeks w marcu 2012 roku. Widząc pozytywne oddziaływanie Kodeksu Dobrych Praktyk człon- kowie SWE PIK podczas Walnego Zebrania, które odbyło się 26 kwietnia 2013 roku, pod- jęli decyzję o obowiązkowym przyjęciu Kodeksu przez wszystkich członków SWE PIK pod groźbą pozbawienia członkostwa PIK te podmioty, którym udowodniono by nieprzestrze- ganie Kodeksu.  Wydawnictwa edukacyjne od początku przemian ustrojowych w Polsce realizują mi- sję wspierania rozwoju edukacji i podnoszenia jej poziomu. W ramach misji społecznej odpowiedzialności biznesu, wydawnictwa współpracują z partnerami społecznymi, reali- zując programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, dostarczając dzieciom z mniej zamoż- nych rodzin podręczniki i pomoce dydaktyczne oraz wspierając wiele innych pożytecz- nych społecznie inicjatyw. Do dzisiaj w sposób zgodny z prawem zaopatrują nauczycie- li w używane przez nich podręczniki i obudowę metodyczną, wydając na to w skali kra- ju miliony złotych. (pw) W  wielu wypadkach jest nawet sporo tań- szy. Problemem wielu rodzin jest jednak łącz- na suma, jaką należy zapłacić za wyposażenie ucznia we wszystkie książki i zeszyty, a tak- że niezbędny strój szkolny. My wychodzimy z realną pomocą: książki naszego wydawnic- twa można kupić na raty i rozłożyć płatność na okres od 3 do 11 miesięcy. W przypad- ku np. pakietu do edukacji wczesnoszkolnej zamiast jednorazowo 240 zł można przez 6 miesięcy płacić po 40 zł. Wiemy, że na tego typu rozwiązanie czekało wiele rodzin w Pol- sce, szczególnie wielodzietnych” – mówi Jaro- sław Matuszewski, rzecznik WSIP. (pw) Książkowe „Diamenty Forbesa 2013” Po raz siódmy redakcja miesięcznika „For- bes” opracowała ranking firm najszyb- ciej zwiększających swoją wartość. Osta- tecznie twórcy zestawienia wyłonili 1931 przedsiębiorstw, w  tym: 184 w  kategorii firm dużych (powyżej 250 mln przychodu); 511 w  kategorii firm średnich (50-250 mln przychodu); 1236 w  kategorii firm małych (5-50 mln przychodu).  W  tej ostatniej na bardzo wysokim 32.  miejscu sklasyfikowano Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne Książnica Polska z Olszty- na. Natomiast w rankingu regionalnym, w swo- jej kategorii, olsztyńska sieć znalazła się na 3. pozycji.  Książnica otrzymała też  e-Diament za najlepszą firmową stronę internetową oraz 10 tys. zł na kampanię promocyjną w Biznes.pl. W  kategorii średnich firm w  zestawie- niu ogólnopolskim na pozycji 98. znalazła się Nowa Era, miejsce 294. przypadło wydaw- nictwu Znak, na pozycji 452 sklasyfikowano Pearson Central Europe, a  na miejscu 467. Grupę Edukacyjną. W tej samej kategorii co Książnica Polska, miejsce 197. przypadło wydawnictwu Mac- b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • c z e r w i e c 2 0 1 3 7 Wydarzenia millan Polska, a  pozycja 401. wydawnictwu Nasza Księgarnia. (pw) Ikar 2013 Podczas uroczystości otwarcia IV War- szawskich Targów Książki wręczono Na- grody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego 2013. W  kategorii „wydawca/wydawnic- two” trafiła ona w ręce Pawła Szweda, pre- zesa wydawnictwa Wielka Litera. W katego- rii „drukarnia/drukarz” przyznano ją Drukar- ni Kolejowej w Krakowie, w kategorii „księ- garz/księgarnia” – Głównej Księgarni Nauko- wej im. Bolesława Prusa w Warszawie, w ka- tegorii „bibliotekarz/biblioteka” – Wojewódz- kiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdań- sku, w  kategorii „popularyzator/popularyza- cja” – prof. Grzegorzowi Leszczyńskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego. Ogłoszono również nazwisko laureata Honorowej Nagrody Warszawskich Targów Książki 2013, którym został Józef Hen, uhono- rowany za wybitne osiągnięcia twórcze, za sta- łe dostarczanie czytelnikom przyjemności ob- cowania z kolejnymi świetnymi dziełami. (pw) f o t . M u r a t o r E x p o Nowy przekład „Szatańskich wersetów” Ponad 20 lat po pierw- szym polskim wydaniu Dom Wydawniczy Rebis wznowił najsłynniejszą po- wieść Salmana Rushdiego. Część książki, zainspi- rowana historią powsta- nia islamu, studium zjawi- ska objawienia z  punktu widzenia niewiernego, w której fikcyjny Pro- rok ukazany jest jako człowiek z krwi i kości, wywołała w świecie muzułmańskim falę pro- testów, a ich kulminacją było ogłoszenie przez ajatollaha Chomejniego fatwy równoznacznej ze skazaniem autora na śmierć. Był luty 1989 roku, dla autora początek batalii o życie i wol- ność słowa. Dzieje publikacji „Szatańskich werse- tów” Salman Rushdi opisał w autobiograficz- nej książce „Joseph Anton”, która ukazała się w kwietniu tego roku. Pierwsze polskie wydanie „Szatańskich wersetów” ukazało się w 1992. W metryce książki, ze względu na zagrożenie ze strony islamskich fundamentalistów, nie został ujaw- niony wydawca ani tłumacz. Tłumaczem dru- giego polskiego wydania jest Jerzy Kozłow- ski. (pw) Resortowe odznaczenia W  trakcie Warszawskich Targach Książ- ki wręczono odznaczenia resortowe Rozmowa z grażyną Szapołowską ZAPISyWAłAm KAżDy DZIeń – Uległa pani modzie na aktorskie wspomnienia? – Uznałam, że książka tylko o mnie będzie banałem. Autobiografie są zawsze próbą wybielania się, przed- stawienia lepszej wizji siebie. Dlatego nie napiszę takiej książki, bo gdybym opowiedziała całą prawdę, czytelnicy by osiwieli. Pomyślałam, że mogę napisać o moim życiu, ale z innego punktu widzenia. Przede wszystkim chcia- łam opowiedzieć o tym, co czuje serce, kiedy odchodzi osoba najbliższa. – W rezultacie powstał swoisty dziennik… – Z jednej strony, kiedy mama zaczęła odchodzić nie wiedziałam, czy potrwa to trzy miesiące – jak przewidy- wali lekarze – pół roku czy miesiąc. Z drugiej, chciałam ukryć swój smutek, toteż zapisywałam każdy dzień. To, co przytrafiało się mnie, mamie, co działo się dookoła. Stworzyłam pewien rodzaj pamiętnika, bo wiedziałam, że kiedyś może do niego wrócę i może być mi potrzebny, lecz nie myślałam, że napiszę na tej podstawie książkę. – Wciąż trudno pani mówić o mamie… – Była osobą niezwykle ciepłą i szalenie delikatną. Była drugą mamą mojej córki Kasi, bo z racji zawodu miałam różne pory ucieczek z domu i ucieczek w pracę. Kochała na- turę, kwiaty, zioła i spokój. Mówili o mojej mamie „Szapołowska Matka Boska”. Właśnie tym spokojem dopingowała mnie w mojej pracy i gdyby nie ona, pewnie niejednokrotnie zrezygnowałabym z aktorstwa Rozmawiał Tomasz zbigniew zapeRT f o t . A . l P a a c z osobom zasłużonym na polu kultury. Brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzy- mała Irena Janowska-Woźniak, a odznakę „Za- służony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Anna Brudnik – nauczycielka księgarstwa, Elżbieta Owczarek – księgarka, Zbigniew Czerwiński – dyrektor wydawnictwa Bellona, Jacek Oryl – prezes spółki Murator Expo oraz Ewa Ten- derenda-Ożóg, zastępca redaktora naczelne- go „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. (r) Tworzyć zamiast kopiować Polska Izba Książki przystąpiła do Stowa- rzyszenia Kreatywna Polska. Oficjalne po- wstanie tego ruchu  zostało ogłoszone 14 maja 2013 roku. Kreatywna Polska jest soju- szem środowisk twórczych, wydawców pra- sy i książek, jak również nadawców radiowych i telewizyjnych. Twórcy ruchu w towarzyszą- cym jego powstaniu manifeście podkreślają, że skupia on wszystkich, którzy udowadniają, że „w Polsce można i należy tworzyć, a nie tylko kopiować i rozpowszechniać”. (pw)  Polska na Bookexpo America W  dniach od 30 maja do 1 czerwca w  Nowym Jorku odbywały się tar- gi książki BookExpo America. To najwięk- sza impreza wydawnicza w  Stanach Zjed- noczonych. Targi mają charakter profesjonal- ny, przeznaczone są dla wydawców, księga- rzy i bibliotekarzy. Są na nich obecne wszyst- kie znaczące oficyny amerykańskie i kanadyj- skie. Na polskim stoisku informacyjnym, przy- gotowanym wspólnie przez Instytut Książ- ki oraz Instytut Kultury Polskiej w  Nowym Jorku, zaprezentowano nowości wydawni- cze ostatniego roku, książki wydane po an- gielsku dzięki wsparciu Programu Translator- skiego ©POLAND oraz katalog „New Books from Poland”. Gościem stoiska był Marek Krajewski, który promował najnowsze, amerykańskie wydania swoich dwóch powieści, „Death in Breslau” i „The End of the World in Breslau”. Książki, w przekładzie Danusi Stok, opubliko- wane zostały w tym roku przez wydawnic- two Melville House. (pw) 8 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • c z e r w i e c 2 0 1 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Magazyn Literacki KSIĄŻKI nr 6/2013
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: