Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00206 003023 22422827 na godz. na dobę w sumie
Magia porządków z feng shui - książka
Magia porządków z feng shui - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0832-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Najnowsze wydanie, poprawione i zaktualizowane

Wymieć bałagan ze swojego życia! Przygotuj je na nowe doznania!

Czy zdarza Ci się mieć poczucie, że w Twoim domu panuje wieczny bałagan, a Ty nie możesz się w nim odnaleźć? Że Twoje próby ogarnięcia chaosu nie przynoszą rezultatów, a jedynie go pogłębiają i źle wpływają na stan Twojego zdrowia? To powszechny problem, a jego skutki bywają poważne: zniechęcenie, depresja, brak chęci do działania. Na szczęście istnieje ktoś, kto pomoże Ci uporać się z bałaganem, a nawet radykalnie poprawić jakość życia. Poznajcie się: to Karen Kingston, specjalistka od feng shui, oczyszczania i porządkowania przestrzeni.

Z jej książki dowiesz się, dlaczego nieporządek zamyka przepływ energii i negatywnie wpływa na nas we wszystkich obszarach życia: fizycznym, umysłowym, emocjonalnym i duchowym. Po przeczytaniu tego poradnika poczujesz ogromną motywację do zrobienia gruntownych porządków w domu, ponieważ uświadomisz sobie, ile niepotrzebnych rzeczy w nim trzymasz. W ten sposób odblokujesz sobie drogę do szczęścia i rozwoju!

Dowiedz się: ... a także poznaj 10 wskazówek Karen Kingston, które pomogą Ci uporać się z każdym, nawet największym bałaganem.

Pozbądź się rupieci i wreszcie odetchnij pełną piersią!

„Cóż za wspaniała książka... Przeczytałam ją dwa razy w ciągu tygodnia i wiele akapitów podkreśliłam, żeby lepiej je zapamiętać. Dziękuję, Karen, że pomogłaś mi uprościć życie we wspaniały i radosny sposób”.

Louise Hay

„Ta książka to prawdziwa perełka. Możesz przeczytać ją w autobusie, a gdy tylko przekroczysz próg domu, natychmiast poczujesz potrzebę zrobienia porządków”.

„ELLE”

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Clear Your Clutter With Feng Shui Tłumaczenie: Joanna Sugiero Projekt okładki: Agata Pietruszka ISBN: 978-83-283-0832-9 Copyright © 1998, 2008 and 2013 by Karen Kingston The moral right of the author has been asserted. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser. Polish edition copyright © 2016 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej-szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficz-ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor i Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor i Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://septem.pl/user/opinie/maporz Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel.: 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: septem@septem.pl WWW: http://septem.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREŚCI O autorce ............................................................................................. 13 Wstęp ................................................................................................... 15 I. Zrozumieć bałagan 1. Co to jest feng shui? ........................................................................ 19 Feng shui .......................................................................................................19 Moje podej(cid:258)cie do feng shui .........................................................................20 Bagua feng shui .............................................................................................21 Oczyszczanie przestrzeni ..............................................................................22 2. Problematyczny bałagan ............................................................... 25 Ba(cid:239)agan a feng shui .......................................................................................25 Ba(cid:239)agan to zablokowana energia ...................................................................26 Zablokowana energia jest klej(cid:200)ca .................................................................27 3. Skuteczne pozbywanie się bałaganu ............................................ 29 Uporz(cid:200)dkuj swoje (cid:285)ycie ................................................................................29 Ty i Twój dom ..............................................................................................30 Id(cid:283) na ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202)! .................................................................................................31 5 Poleć książkęKup książkę 6 SPIS TREŚCI 4. Czym tak naprawdę jest bałagan? ................................................ 33 Rzeczy, których nie u(cid:285)ywasz albo nie kochasz ............................................33 Rzeczy, które s(cid:200) brudne albo niepouk(cid:239)adane ..............................................34 Zbyt wiele przedmiotów na zbyt ma(cid:239)ej przestrzeni ....................................35 To, co jest niedoko(cid:241)czone ............................................................................36 5. Jaki wpływ ma na Ciebie bałagan? ................................................ 37 Ba(cid:239)agan powoduje zm(cid:218)czenie i ospa(cid:239)o(cid:258)(cid:202) .....................................................37 Ba(cid:239)agan sprawia, (cid:285)e tkwisz w przesz(cid:239)o(cid:258)ci .....................................................38 Ba(cid:239)agan wype(cid:239)nia cia(cid:239)o ..................................................................................38 Ba(cid:239)agan wp(cid:239)ywa na mas(cid:218) cia(cid:239)a ......................................................................39 Ba(cid:239)agan powoduje dezorientacj(cid:218) ..................................................................40 Ba(cid:239)agan wp(cid:239)ywa na to, jak ludzie Ci(cid:218) traktuj(cid:200) .............................................40 Ba(cid:239)agan sprawia, (cid:285)e odk(cid:239)adasz wiele rzeczy na pó(cid:283)niej ...............................40 Ba(cid:239)agan wywo(cid:239)uje dysharmoni(cid:218) ...................................................................41 Ba(cid:239)agan jest (cid:283)ród(cid:239)em wstydu ........................................................................41 Ba(cid:239)agan jest przyczyn(cid:200) impasu w (cid:285)yciu .......................................................42 Ba(cid:239)agan jest przyczyn(cid:200) depresji ....................................................................42 Ba(cid:239)agan sprawia, (cid:285)e cz(cid:218)sto p(cid:239)acisz za nadbaga(cid:285) ...........................................43 Ba(cid:239)agan os(cid:239)abia wra(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) i zmniejsza rado(cid:258)(cid:202) (cid:285)ycia ..................................43 Ba(cid:239)agan zmusza do dodatkowego sprz(cid:200)tania ...............................................44 Ba(cid:239)agan wywo(cid:239)uje dezorganizacj(cid:218) ................................................................44 Ba(cid:239)agan stanowi zagro(cid:285)enie dla zdrowia i (cid:285)ycia ..........................................45 Ba(cid:239)agan przekazuje niepo(cid:285)(cid:200)dany komunikat ...............................................45 Ba(cid:239)agan jest kosztowny .................................................................................46 Ba(cid:239)agan odwraca uwag(cid:218) od wa(cid:285)nych rzeczy ................................................47 6. Dlaczego ludzie trzymają tyle rzeczy? .......................................... 49 Trzymanie rzeczy „na wszelki wypadek” ....................................................50 To(cid:285)samo(cid:258)(cid:202) .....................................................................................................52 Status ..............................................................................................................53 Poczucie bezpiecze(cid:241)stwa ..............................................................................53 Terytorializm ................................................................................................54 Dziedziczne zbieractwo ................................................................................55 Przekonanie, (cid:285)e wi(cid:218)cej znaczy lepiej ............................................................56 Sknerstwo ......................................................................................................57 U(cid:285)ywanie rzeczy do t(cid:239)umienia emocji ........................................................57 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne ..........................................................57 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 7 7. Nadeszła pora rozstania ................................................................. 59 „Przyjechali po wie(cid:285)(cid:218)” ..................................................................................59 Ja tylko t(cid:218)dy przechodz(cid:218) ...............................................................................60 Wyzb(cid:200)d(cid:283) si(cid:218) strachu ......................................................................................61 II. Gdzie kryje się bałagan? 8. Bałagan i bagua feng shui .............................................................. 65 Strefy ba(cid:239)aganu w diagramie bagua ..............................................................65 Jak u(cid:285)ywa(cid:202) bagua? .........................................................................................66 Brakuj(cid:200)ce obszary ..........................................................................................68 Wpisywanie jednej siatki w drug(cid:200) ................................................................69 Ba(cid:239)agan i bagua ..............................................................................................70 Dziewi(cid:218)(cid:202) stref bagua .....................................................................................70 Dobrobyt, bogactwo, obfito(cid:258)(cid:202) ................................................................70 S(cid:239)awa, reputacja, o(cid:258)wiecenie ..................................................................70 Zwi(cid:200)zki, mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202), ma(cid:239)(cid:285)e(cid:241)stwo .................................................................71 Rodzina, starsi, spo(cid:239)eczno(cid:258)(cid:202) ...................................................................71 Zdrowie, jedno(cid:258)(cid:202), harmonia ..................................................................71 Kreatywno(cid:258)(cid:202), dzieci, projekty ................................................................71 Wiedza, m(cid:200)dro(cid:258)(cid:202), samodoskonalenie ....................................................71 Podró(cid:285), kariera, droga (cid:285)yciowa ..............................................................71 Pomocni przyjaciele, wspó(cid:239)czucie, wyjazdy ..........................................71 Sprawdzenie skuteczno(cid:258)ci bagua ..................................................................72 9. Strefy bałaganu w domu ................................................................ 73 Piwnica, strych i schowek .............................................................................73 Piwnica ....................................................................................................73 Strych ......................................................................................................74 Schowek ..................................................................................................75 Szuflady z rupieciami .............................................................................75 Wej(cid:258)cie, przedsionek i korytarz ....................................................................76 G(cid:239)ówne wej(cid:258)cie .......................................................................................76 Tylne drzwi .............................................................................................76 Za drzwiami ............................................................................................77 Korytarze .................................................................................................77 Salon, du(cid:285)y pokój, bawialnia ........................................................................77 Kuchnia ..........................................................................................................78 Poleć książkęKup książkę 8 SPIS TREŚCI Sypialnia ........................................................................................................78 Rzeczy, które nie mog(cid:200) znajdowa(cid:202) si(cid:218) w sypialni .................................78 Pod (cid:239)ó(cid:285)kami ............................................................................................79 Toaletka ...................................................................................................79 Na szafie ..................................................................................................79 W szafie ...................................................................................................79 (cid:146)azienka .........................................................................................................82 Gara(cid:285) i wiata samochodowa .........................................................................83 Samochód ......................................................................................................83 Ba(cid:239)agan przeno(cid:258)ny ........................................................................................83 W duchu mi(cid:218)dzynarodowym .......................................................................84 10. Kolekcje ......................................................................................... 85 Cz(cid:239)owiek, który wytwarza(cid:239) (cid:258)winie ...............................................................87 Kobieta od kaczek .........................................................................................87 Wyci(cid:200)gnij wnioski i id(cid:283) dalej ........................................................................88 11. Papierowy bałagan ....................................................................... 89 Ksi(cid:200)(cid:285)ki ............................................................................................................89 Czasopisma, gazety i wycinki .......................................................................91 Przedmioty, które maj(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) sentymentaln(cid:200) ..........................................92 Zdj(cid:218)cia ...........................................................................................................93 Posprz(cid:200)taj biurko ..........................................................................................94 Przej(cid:218)cie kontroli nad dokumentami ...........................................................95 Wirtualny ba(cid:239)agan .........................................................................................96 Kontrola nad poczt(cid:200) elektroniczn(cid:200) ...............................................................97 12. Różne rodzaje przedmiotów generujących bałagan ................ 99 Rzeczy, których ju(cid:285) nie u(cid:285)ywasz ..................................................................99 Nietrafione prezenty ...................................................................................100 Rzeczy, których nie lubisz ..........................................................................101 Rzeczy, które trzeba naprawi(cid:202) ....................................................................102 Zbieranie duplikatów ..................................................................................103 Ba(cid:239)agan odziedziczony ................................................................................103 Pud(cid:239)a ............................................................................................................104 Tajemnicze przedmioty ..............................................................................105 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 9 13. Przedmioty o dużych gabarytach ............................................. 107 14. Bałagan innych ludzi .................................................................. 109 K(cid:239)ótnie mi(cid:218)dzy ma(cid:239)(cid:285)onkami o ba(cid:239)agan ......................................................109 Edukowanie ..........................................................................................110 Dawanie przyk(cid:239)adu ...............................................................................110 Ba(cid:239)agan dzieci ..............................................................................................111 Nastolatki a ba(cid:239)agan ....................................................................................112 Rzeczy nale(cid:285)(cid:200)ce do znajomych, s(cid:200)siadów i krewnych ..............................113 15. Bałagan a symbolika feng shui .................................................. 115 Negatywne skojarzenia ...............................................................................115 Osobiste skojarzenia .............................................................................115 Nieaktualne skojarzenia .......................................................................116 Cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci .............................................................................................117 Urz(cid:200)dzenie domu w celu uzyskania okre(cid:258)lonej symboliki ................119 III. Porządki 16. Jak pozbyć się bałaganu? ........................................................... 123 Na pocz(cid:200)tek .................................................................................................124 Zapanuj nad my(cid:258)lami i emocjami ........................................................124 Najlepszy czas na sprz(cid:200)tanie ................................................................125 Szybko czy powoli? ..............................................................................126 Zrób list(cid:218) ...............................................................................................126 Zmotywuj si(cid:218) ........................................................................................127 Oczy(cid:258)(cid:202) przestrze(cid:241), (cid:285)eby pomóc sobie w usuwaniu ba(cid:239)aganu ............127 Ostateczne przygotowania ...................................................................128 Porz(cid:200)dki .......................................................................................................129 Przegl(cid:200)danie rzeczy ..............................................................................130 Test przydatno(cid:258)ci ..................................................................................131 Pud(cid:239)o problematyczne .........................................................................132 System sprz(cid:200)tania ..................................................................................132 Wyniesienie rzeczy z domu ..................................................................133 Im wi(cid:218)cej sprz(cid:200)tasz, tym (cid:239)atwiejsze to si(cid:218) staje ...................................135 Czerp korzy(cid:258)ci ......................................................................................136 Mo(cid:285)esz tego si(cid:218) pozby(cid:202) ........................................................................136 Siedem wskazówek dotycz(cid:200)cych pozbywania si(cid:218) ba(cid:239)aganu ......................137 Poleć książkęKup książkę 10 SPIS TREŚCI 17. Bałagan czasowy ......................................................................... 141 Priorytety .....................................................................................................142 Okre(cid:258)lenie priorytetów ........................................................................142 Priorytety w (cid:285)yciu codziennym ...........................................................143 Czy ten s(cid:239)oik jest pe(cid:239)ny? .......................................................................144 Do roboty! .............................................................................................145 Wybory ..................................................................................................146 Od najwa(cid:285)niejszego do najmniej wa(cid:285)nego .........................................146 Zwlekanie ....................................................................................................147 Dlaczego ludzie zwlekaj(cid:200)? ....................................................................147 Jak pokona(cid:202) sk(cid:239)onno(cid:258)(cid:202) do zwlekania? .................................................149 Czynniki rozpraszaj(cid:200)ce uwag(cid:218) ....................................................................150 18. Jak utrzymać porządek? ............................................................ 153 Miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu ...................................153 Jak si(cid:218) zorganizowa(cid:202)? ..................................................................................154 Kup szafk(cid:218) na dokumenty i korzystaj z niej ..............................................155 Przechowywanie rzeczy ..............................................................................155 Pokonaj ba(cid:239)agan, zanim powstanie ............................................................156 Skorzystaj z pomocy profesjonalisty ..........................................................157 19. Zmiana podejścia ........................................................................ 159 Dlaczego zmiana podej(cid:258)cia jest tak wa(cid:285)na? ...............................................159 Inna perspektywa ........................................................................................160 (cid:165)wie(cid:285)e spojrzenie ........................................................................................160 Powrót z wakacji .........................................................................................161 Przeprowadzka ............................................................................................161 Gdyby w Twoim domu wybuch(cid:239) po(cid:285)ar ....................................................162 Pora rozstania ..............................................................................................163 Jak si(cid:218) nauczy(cid:202) walczy(cid:202) z ba(cid:239)aganem? ........................................................164 20. Oczyszczanie organizmu ............................................................ 165 Oczyszczanie jelit ........................................................................................165 Dlaczego nale(cid:285)y oczyszcza(cid:202) jelita? .......................................................166 Jedzenie i wydalanie .............................................................................169 Zaparcia i biegunki ...............................................................................170 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 11 Idealny stolec ........................................................................................171 Jakie korzy(cid:258)ci daje oczyszczenie jelit? ..................................................171 Stosowanie zió(cid:239) .....................................................................................172 Pozbywanie si(cid:218) paso(cid:285)ytów ...................................................................173 G(cid:239)odówka ..............................................................................................173 Nerki ............................................................................................................174 P(cid:239)uca ............................................................................................................175 Uk(cid:239)ad limfatyczny .......................................................................................176 Skóra ............................................................................................................177 21. Oczyszczanie psychiki ................................................................ 179 Przesta(cid:241) si(cid:218) martwi(cid:202) ...................................................................................179 Przesta(cid:241) krytykowa(cid:202) i os(cid:200)dza(cid:202) ....................................................................180 Przesta(cid:241) plotkowa(cid:202) .....................................................................................180 Przesta(cid:241) marudzi(cid:202) i narzeka(cid:202) .....................................................................181 Wy(cid:239)(cid:200)cz wewn(cid:218)trzny monolog ....................................................................181 Po(cid:239)(cid:200)cz lu(cid:283)ne ko(cid:241)ce .....................................................................................182 Usprawnij komunikacj(cid:218) .............................................................................183 Aktualizuj wszystko ....................................................................................183 Uporaj si(cid:218) z zalewem informacji ................................................................183 Uporz(cid:200)dkuj my(cid:258)li przed snem ...................................................................185 22. Oczyszczanie emocji ................................................................... 187 Smutek .........................................................................................................187 Uraza ...........................................................................................................188 Zerwanie znajomo(cid:258)ci z niew(cid:239)a(cid:258)ciwymi osobami ......................................189 Zako(cid:241)czenie zwi(cid:200)zku ..................................................................................190 Zrzucenie emocjonalnej zbroi ...................................................................191 23. Oczyszczanie duszy .................................................................... 193 Niezwyk(cid:239)e czasy ..........................................................................................193 Przyzywanie samego siebie .........................................................................194 (cid:191)ycie bez ba(cid:239)aganu ......................................................................................194 Poleć książkęKup książkę 12 SPIS TREŚCI Co dalej? Prześlij swoją historię o pozbywaniu się bałaganu ....................... 199 Źródła informacji na temat oczyszczania przestrzeni i pozbywania się bałaganu .............................................................. 201 Inne książki Karen Kingston ............................................................ 204 Więcej o Karen Kingston .................................................................. 205 Bibliografia i polecane książki ......................................................... 206 Poleć książkęKup książkę 5 Jaki wpływ ma na Ciebie bałagan? Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi nie ma poj(cid:218)cia, jak bardzo wp(cid:239)ywa na nich ba(cid:239)agan, który maj(cid:200) w domu. By(cid:202) mo(cid:285)e Ty równie(cid:285) nale(cid:285)ysz do tej grupy i uwa- (cid:285)asz, (cid:285)e przedstawia on warto(cid:258)(cid:202) albo przynajmniej potencjaln(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) — wystarczy tylko, (cid:285)e przejrzysz i pouk(cid:239)adasz niektóre rzeczy. Ale dopiero gdy rzeczywi(cid:258)cie pozb(cid:218)dziesz si(cid:218) ba(cid:239)aganu, u(cid:258)wiadomisz sobie, o ile lepiej Ci si(cid:218) bez niego (cid:285)yje. To, w jakim stopniu wp(cid:239)ywa na Ciebie ba(cid:239)agan, zale(cid:285)y od tego, jakim typem cz(cid:239)owieka jeste(cid:258), ile rzeczy posiadasz, w jakich miejscach je trzy- masz i od jak dawna je masz. Poni(cid:285)ej opisuj(cid:218) kilka typowych skutków posiadania ba(cid:239)aganu, które by(cid:202) mo(cid:285)e u siebie dostrzegasz. Bałagan powoduje zmęczenie i ospałość Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi, którzy nagromadzili du(cid:285)o zb(cid:218)dnych rzeczy, twier- dzi, (cid:285)e nie ma si(cid:239)y, (cid:285)eby si(cid:218) zabra(cid:202) za ich posprz(cid:200)tanie. Ci(cid:200)gle czuj(cid:200) si(cid:218) zm(cid:218)czeni. Przyczyna jest prosta: zablokowana energia, która zbiera si(cid:218) wokó(cid:239) tych przedmiotów, wywo(cid:239)uje stan zm(cid:218)czenia i ospa(cid:239)o(cid:258)ci. Po- sprz(cid:200)tanie ich uwalnia t(cid:218) energi(cid:218), dodaj(cid:200)c si(cid:239)y i zwi(cid:218)kszaj(cid:200)c witalno(cid:258)(cid:202). Oto (cid:258)wiadectwa ró(cid:285)nych osób: 37 Poleć książkęKup książkę 38 MAGIA PORZĄDKÓW Z FENG SHUI „Siedzia(cid:239)em do pó(cid:283)na, czytaj(cid:200)c Twoj(cid:200) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), i tak si(cid:218) nakr(cid:218)ci(cid:239)em, (cid:285)e nie mog(cid:239)em zasn(cid:200)(cid:202). W ko(cid:241)cu wsta(cid:239)em z (cid:239)ó(cid:285)ka i zacz(cid:200)(cid:239)em porz(cid:200)dkowa(cid:202) swoje graty a(cid:285) do 4 rano! Nast(cid:218)pnego dnia szed(cid:239)em rano do pracy, ale wcale nie czu(cid:239)em si(cid:218) zm(cid:218)czony”. „Na pocz(cid:200)tku czu(cid:239)am znu(cid:285)enie na sam(cid:200) my(cid:258)l o tym, ile rzeczy mam do przejrzenia, ale wiedzia(cid:239)am, (cid:285)e musz(cid:218) to zrobi(cid:202). Naprawd(cid:218) zdzi- wi(cid:239)o mnie to, jak bardzo poprawia(cid:239)o si(cid:218) moje samopoczucie z ka(cid:285)d(cid:200) kolejn(cid:200) wysprz(cid:200)tan(cid:200) szuflad(cid:200). Czu(cid:239)am przyp(cid:239)yw energii, która przy- chodzi(cid:239)a jakby znik(cid:200)d i dawa(cid:239)a mi si(cid:239)(cid:218) do dalszej pracy”. „Razem z m(cid:218)(cid:285)em przeczytali(cid:258)my dwukrotnie Twoj(cid:200) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) na temat pozbywania si(cid:218) ba(cid:239)aganu. Od ponad roku próbuj(cid:218) go zach(cid:218)ci(cid:202), (cid:285)eby pozby(cid:239) si(cid:218) niektórych rzeczy, które zagracaj(cid:200) nie tylko nasze mieszkanie, ale te(cid:285) umys(cid:239) mojego m(cid:218)(cid:285)a. Niektóre akapity z Twojej ksi(cid:200)(cid:285)ki prze- czyta(cid:239)am mu na g(cid:239)os. Nagle poczu(cid:239) zapa(cid:239), jakiego nigdy u niego nie widzia(cid:239)am. Pozby(cid:239) si(cid:218) swoich gratów tak szybko i wyrzuci(cid:239) ich tak du(cid:285)o, (cid:285)e oboje nie mogli(cid:258)my w to uwierzy(cid:202). Teraz ma du(cid:285)o wi(cid:218)cej energii i wreszcie znalaz(cid:239) czas, (cid:285)eby przeczyta(cid:202) t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) do ko(cid:241)ca!”. Bałagan sprawia, że tkwisz w przeszłości Gdy ca(cid:239)a przestrze(cid:241) wokó(cid:239) Ciebie jest wype(cid:239)niona ró(cid:285)nymi rzeczami, to w Twoim (cid:285)yciu nie ma miejsca na nic nowego. Twoje my(cid:258)li kr(cid:200)(cid:285)(cid:200) wokó(cid:239) przesz(cid:239)o(cid:258)ci, a Ty czujesz si(cid:218) przyt(cid:239)oczony problemami, które dr(cid:218)cz(cid:200) Ci(cid:218) od d(cid:239)u(cid:285)szego czasu. Cz(cid:218)(cid:258)ciej patrzysz za siebie ni(cid:285) przed siebie i obwiniasz przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) o swoj(cid:200) obecn(cid:200) sytuacj(cid:218) zamiast wzi(cid:200)(cid:202) na siebie odpowiedzialno(cid:258)(cid:202) za lepsze jutro. Pozbycie si(cid:218) ba(cid:239)aganu pomo(cid:285)e Ci si(cid:218) rozprawi(cid:202) z tymi problemami i pój(cid:258)(cid:202) wreszcie do przodu. Je(cid:258)li marzysz o lepszej przysz(cid:239)o(cid:258)ci, najpierw uwolnij si(cid:218) od przesz(cid:239)o(cid:258)ci. Bałagan wypełnia ciało Gdy masz w domu du(cid:285)o zb(cid:218)dnych, nieposprz(cid:200)tanych rzeczy, energia ca(cid:239)ego budynku wpada w stagnacj(cid:218) — i to samo dzieje si(cid:218) z Twoim cia(cid:239)em. Przeci(cid:218)tny na(cid:239)ogowy zbieracz rzadko uprawia sport, cz(cid:218)sto Poleć książkęKup książkę JAKI WPŁYW MA NA CIEBIE BAŁAGAN? 39 cierpi na zaparcia, ma ziemist(cid:200), tr(cid:200)dzikow(cid:200) cer(cid:218), a w jego oczach bra- kuje blasku. Ludzie, którzy maj(cid:200) wi(cid:218)kszy porz(cid:200)dek w swoim (cid:285)yciu, zazwyczaj s(cid:200) bardziej aktywni, maj(cid:200) czyst(cid:200), promienn(cid:200) cer(cid:218) i b(cid:239)yszcz(cid:200)ce oczy. Wybór nale(cid:285)y do Ciebie. Bałagan wpływa na masę ciała W ci(cid:200)gu wielu lat pracy z lud(cid:283)mi zauwa(cid:285)y(cid:239)am ciekaw(cid:200) rzecz: osoby, które maj(cid:200) zagracone domy i mieszkania, cz(cid:218)sto cierpi(cid:200) na nadwag(cid:218). Wydaje mi si(cid:218), (cid:285)e t(cid:239)uszcz i ba(cid:239)agan to dwie formy samoobrony. Ludzie, gromadz(cid:200)c kolejne warstwy t(cid:239)uszczu albo przedmiotów, maj(cid:200) na- dziej(cid:218), (cid:285)e w ten sposób stworz(cid:200) barier(cid:218), która ochroni ich przed trud- nymi (cid:285)yciowymi sytuacjami, a zw(cid:239)aszcza przed bolesnymi emocjami. Licz(cid:200) na to, (cid:285)e dzi(cid:218)ki tej ochronnej warstwie b(cid:218)d(cid:200) w stanie wszystko kontrolowa(cid:202) i nie dopuszcz(cid:200) do tego, aby jakakolwiek sytuacja wy- war(cid:239)a na nich zbyt silny wp(cid:239)yw. Jest to jednak tylko z(cid:239)udzenie. Oto, jak mówi o tym Oprah Winfrey: „Podczas swoich (…) zmaga(cid:241) z wag(cid:200) nauczy(cid:239)am si(cid:218), (cid:285)e nie mo(cid:285)na zaczyna(cid:202) pracy nad cia(cid:239)em, je(cid:258)li nie mamy uporz(cid:200)dkowanych emocji. Powodem, dla którego nie posuwamy si(cid:218) w (cid:285)yciu do przodu, jest to, (cid:285)e pozwalamy, aby ró(cid:285)ne l(cid:218)ki powstrzymywa(cid:239)y nas przed dzia(cid:239)aniem. To one sprawiaj(cid:200), (cid:285)e nie jeste(cid:258)my tym, kim chcieliby(cid:258)my by(cid:202)”. Wielokrotnie przekona(cid:239)am si(cid:218) o prawdziwo(cid:258)ci tych s(cid:239)ów, pracuj(cid:200)c z osobami cierpi(cid:200)cymi na nadwag(cid:218). Ka(cid:285)da z nich t(cid:239)umi(cid:239)a w sobie wiele ró(cid:285)nych l(cid:218)ków, które musia(cid:239)a pokona(cid:202), (cid:285)eby móc si(cid:218) zabra(cid:202) za upo- rz(cid:200)dkowanie swojej fizycznej przestrzeni. Wiele osób opowiada mi, jak wyzwalaj(cid:200)ce jest uczucie towarzysz(cid:200)ce pozbywaniu si(cid:218) ba(cid:239)aganu, i wyznaje, (cid:285)e ten proces w jaki(cid:258) magiczny sposób pomóg(cid:239) im pozby(cid:202) si(cid:218) równie(cid:285) nadmiaru t(cid:239)uszczu. Wszyscy zgodnie twierdz(cid:200), (cid:285)e du(cid:285)o (cid:239)atwiej jest skupi(cid:202) si(cid:218) na odchudzaniu do- mu ni(cid:285) na odchudzaniu cia(cid:239)a. Ale gdy zaczynaj(cid:200) bardziej dba(cid:202) o swoje otoczenie, czuj(cid:200) naturaln(cid:200) potrzeb(cid:218), aby zadba(cid:202) tak(cid:285)e o siebie. Jak to uj(cid:218)(cid:239)a jedna z czytelniczek, „gdy ju(cid:285) pozb(cid:218)dziesz si(cid:218) (cid:258)mieci ze swojego domu, niew(cid:239)a(cid:258)ciwe wydaje si(cid:218) zapychanie cia(cid:239)a (cid:258)mieciowym jedzeniem”. Poleć książkęKup książkę 40 MAGIA PORZĄDKÓW Z FENG SHUI Bałagan powoduje dezorientację Gdy w Twoim domu panuje nie(cid:239)ad, nie jeste(cid:258) w stanie skupi(cid:202) si(cid:218) na tym, co chcesz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) w (cid:285)yciu. Zlikwidowanie ba(cid:239)aganu oczyszcza równie(cid:285) umys(cid:239), dzi(cid:218)ki czemu podejmowanie (cid:285)yciowych decyzji staje si(cid:218) prostsze. Rozprawienie si(cid:218) z ba(cid:239)aganem to jeden z najskuteczniej- szych sposobów, jakie znam, (cid:285)eby lepiej pozna(cid:202) w(cid:239)asne potrzeby i za- cz(cid:200)(cid:202) (cid:285)y(cid:202) zgodnie ze swoimi pragnieniami. Bałagan wpływa na to, jak ludzie Cię traktują Ludzie traktuj(cid:200) Ci(cid:218) tak, jak Ty traktujesz samego siebie. Dlatego je(cid:258)li uwa(cid:285)asz si(cid:218) za osob(cid:218) warto(cid:258)ciow(cid:200) i dbasz o siebie, inni b(cid:218)d(cid:200) dla Cie- bie dobrzy. Je(cid:258)li natomiast odpuszczasz sobie i pozwalasz, (cid:285)eby wokó(cid:239) Ciebie gromadzi(cid:239)y si(cid:218) ró(cid:285)ne (cid:258)mieci, zaczynasz przyci(cid:200)ga(cid:202) do siebie ludzi, którzy Ci(cid:218) (cid:283)le traktuj(cid:200), poniewa(cid:285) na poziomie pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci czuj(cid:200), (cid:285)e w(cid:239)a(cid:258)nie na to zas(cid:239)ugujesz. Je(cid:285)eli Twój dom jest nieposprz(cid:200)tany i zagracony niepotrzebnymi rze- czami, znajomi przestan(cid:200) Ci(cid:218) szanowa(cid:202) (nawet je(cid:258)li nadal b(cid:218)d(cid:200) Ci(cid:218) lubi(cid:202) jako osob(cid:218)), zw(cid:239)aszcza gdy przez swoj(cid:200) dezorganizacj(cid:218) ci(cid:200)gle b(cid:218)dziesz ze wszystkim do ty(cid:239)u i nieraz zdarzy Ci si(cid:218) nie dotrzyma(cid:202) obietnicy. Przywracaj(cid:200)c (cid:239)ad w domu, jednocze(cid:258)nie poprawisz relacje ze znajomymi. Bałagan sprawia, że odkładasz wiele rzeczy na później Je(cid:258)li w Twoim domu panuje nieporz(cid:200)dek, to cz(cid:218)sto odk(cid:239)adasz ró(cid:285)ne rzeczy na pó(cid:283)niej. Ba(cid:239)agan blokuje przep(cid:239)yw energii i sprawia, (cid:285)e trudno jest Ci si(cid:218) zmusi(cid:202) do jakiejkolwiek pracy. Gdy si(cid:218) go pozb(cid:218)- dziesz, zdziwisz si(cid:218) (i zadziwisz wszystkich dooko(cid:239)a!) tym, z jak(cid:200) ch(cid:218)- ci(cid:200) zabierzesz si(cid:218) za sprawy, które od dawna odk(cid:239)ada(cid:239)e(cid:258) na potem. By(cid:202) mo(cid:285)e nagle poczujesz ch(cid:218)(cid:202), aby popracowa(cid:202) w ogródku, zapisa(cid:202) si(cid:218) na kurs, zadzwoni(cid:202) do przyjaciela czy wyjecha(cid:202) na wakacje. Listy, które Poleć książkęKup książkę JAKI WPŁYW MA NA CIEBIE BAŁAGAN? 41 otrzymuj(cid:218) od ludzi na temat tego jednego rezultatu pozbycia si(cid:218) ba(cid:239)aganu, s(cid:200) naprawd(cid:218) zadziwiaj(cid:200)ce! „Mój m(cid:200)(cid:285) zmar(cid:239) pi(cid:218)(cid:202) lat temu, a ja ci(cid:200)gle zwleka(cid:239)am z usuni(cid:218)ciem jego rzeczy. Twoja ksi(cid:200)(cid:285)ka wreszcie da(cid:239)a mi odwag(cid:218), (cid:285)eby spakowa(cid:202) wszystkie jego ubrania i zanie(cid:258)(cid:202) je do organizacji dobroczynnej. Od razu poczu(cid:239)am powiew (cid:258)wie(cid:285)ego powietrza w swoim (cid:285)yciu. By(cid:202) mo(cid:285)e trudno Ci b(cid:218)dzie w to uwierzy(cid:202), zwa(cid:285)ywszy na mój wiek (mam 71 lat), ale zapisa(cid:239)am si(cid:218) do college’u na kurs komputerowy”. „Gdy porz(cid:200)dkowa(cid:239)am strych, natkn(cid:218)(cid:239)am si(cid:218) na listy od przyjació(cid:239), którzy przeprowadzili si(cid:218) za granic(cid:218). Ze (cid:239)zami w oczach u(cid:258)wiadomi(cid:239)am sobie, jak bardzo za nimi t(cid:218)skni(cid:218) i jak (cid:285)a(cid:239)uj(cid:218), (cid:285)e utraci(cid:239)am z nimi kontakt. Wyczy(cid:258)ci(cid:239)am strych do cna i kupi(cid:239)am bilet na samolot, (cid:285)eby si(cid:218) z nimi spotka(cid:202). To by(cid:239)o cudowne spotkanie po latach. Teraz powa(cid:285)nie my(cid:258)l(cid:218) o tym, (cid:285)eby si(cid:218) tam przeprowadzi(cid:202)”. „To pozbywanie si(cid:218) ba(cid:239)aganu szybko zamienia si(cid:218) w nawyk. Po- sprz(cid:200)tanie wszystkich szafek w domu najwyra(cid:283)niej mi nie wystarczy(cid:239)o — teraz wstaj(cid:218) codziennie o (cid:258)wicie, (cid:285)eby popracowa(cid:202) w ogrodzie, który jest troch(cid:218) zaniedbany. Kiedy to si(cid:218) sko(cid:241)czy?”. Bałagan wywołuje dysharmonię Ba(cid:239)agan jest g(cid:239)ówn(cid:200) przyczyn(cid:200) k(cid:239)ótni mi(cid:218)dzy cz(cid:239)onkami rodziny i wspó(cid:239)lokatorami, partnerami biznesowymi i wspó(cid:239)pracownikami. Je(cid:285)eli Twój dom albo Twoje miejsce pracy s(cid:200) zagracone i za(cid:258)miecone, Twój styl (cid:285)ycia z pewno(cid:258)ci(cid:200) utrudnia funkcjonowanie wszystkim do- oko(cid:239)a. Posprz(cid:200)taj swój ba(cid:239)agan, a przekonasz si(cid:218), (cid:285)e razem mo(cid:285)ecie zdzia(cid:239)a(cid:202) du(cid:285)o wi(cid:218)cej — a to jest o wiele ciekawsze ni(cid:285) ci(cid:200)g(cid:239)e sprzeczki o przy- ziemne sprawy! Bałagan jest źródłem wstydu By(cid:202) mo(cid:285)e Twój dom jest ju(cid:285) tak zagracony i za(cid:258)miecony, (cid:285)e wsty- dzisz si(cid:218) zaprasza(cid:202) go(cid:258)ci, a gdy nagle kto(cid:258) niespodziewanie Ci(cid:218) od- wiedzi, wpadasz w panik(cid:218). Zastanów si(cid:218), co wolisz: (cid:285)y(cid:202) w ca(cid:239)kowitej Poleć książkęKup książkę 42 MAGIA PORZĄDKÓW Z FENG SHUI samotno(cid:258)ci otoczony jedynie swoim ba(cid:239)aganem czy zrobi(cid:202) generalne porz(cid:200)dki i w rezultacie wzmocni(cid:202) poczucie w(cid:239)asnej warto(cid:258)ci i odno- wi(cid:202) (cid:285)ycie towarzyskie? Bałagan jest przyczyną impasu w życiu Pewna urocza para staruszków, któr(cid:200) kiedy(cid:258) pozna(cid:239)am, mieszka(cid:239)a w pi(cid:218)k- nej pi(cid:218)tnastopokojowej rezydencji. Ich dzieci by(cid:239)y ju(cid:285) doros(cid:239)e i wy- prowadzi(cid:239)y si(cid:218) z domu, a oni (cid:285)yli w szcz(cid:218)(cid:258)ciu i mi(cid:239)o(cid:258)ci. Salony i sy- pialnie, które kiedy(cid:258) nale(cid:285)a(cid:239)y do dzieci, by(cid:239)y czyste i wysprz(cid:200)tane, jednak ich w(cid:239)asna sypialnia, a tak(cid:285)e trzy inne pokoje ca(cid:239)kowicie uton(cid:218)(cid:239)y pod mas(cid:200) gratów i rupieci. Jeden pokój wygl(cid:200)da(cid:239) jak sklep ze starzyzn(cid:200), by(cid:239)y w nim bowiem ca(cid:239)e stosy ró(cid:285)nego rodzaju ozdób i bibelotów. Drugi pokój by(cid:239) zawalony ubraniami. W trzecim pokoju za(cid:258) sta(cid:239)o mnó- stwo pude(cid:239) z ró(cid:285)nymi rzeczami — ich w(cid:239)asnymi oraz odziedziczonymi po ciotce, które „trzeba przejrze(cid:202)”. Staruszkowie wyznali mi, (cid:285)e bar- dzo chcieliby podró(cid:285)owa(cid:202) po (cid:258)wiecie i przyjemnie sp(cid:218)dzi(cid:202) ze sob(cid:200) ostatnie lata (cid:285)ycia, ale my(cid:258)l o nieposprz(cid:200)tanych pokojach nie daje im spokoju. Za ka(cid:285)dym razem, gdy poruszali temat wycieczki, docho- dzili do wniosku, (cid:285)e nie mog(cid:200) nigdzie wyjecha(cid:202), dopóki nie uporaj(cid:200) si(cid:218) z tym ba(cid:239)aganem. Wstydzili si(cid:218) tego, jak wygl(cid:200)da ich dom, i w re- zultacie nigdzie nie wyjechali przez wiele lat! Nie pozwól, (cid:285)eby (cid:285)ycie prze(cid:258)lizgn(cid:218)(cid:239)o Ci si(cid:218) przez palce. Usi(cid:200)d(cid:283) przy stole i wypisz wszystko, co chcesz zrobi(cid:202), gdy tylko uporasz si(cid:218) z ba- (cid:239)aganem. Niech to Ci(cid:218) zmotywuje, (cid:285)eby wreszcie si(cid:218) zabra(cid:202) do pracy. Bałagan jest przyczyną depresji Energia, która jest zablokowana z powodu ba(cid:239)aganu, odbiera si(cid:239)y, a na- wet mo(cid:285)e wywo(cid:239)a(cid:202) depresj(cid:218). Prawd(cid:218) mówi(cid:200)c, nigdy nie spotka(cid:239)am oso- by cierpi(cid:200)cej na depresj(cid:218), która nie mia(cid:239)aby w swoim domu ba(cid:239)aganu. Poczucie bezradno(cid:258)ci jest silnie powi(cid:200)zane z ba(cid:239)aganem, dlatego sprz(cid:200)- tanie jest dobrym sposobem na to, aby si(cid:218) go pozby(cid:202) — przynajmniej do pewnego stopnia. W ten sposób tworzymy bowiem miejsce na co(cid:258) nowego w swoim (cid:285)yciu. Moim zdaniem wiele rodzajów depresji jest Poleć książkęKup książkę JAKI WPŁYW MA NA CIEBIE BAŁAGAN? 43 wywo(cid:239)anych przez wy(cid:285)szy poziom (cid:258)wiadomo(cid:258)ci, która powstrzymuje nas przed robieniem okre(cid:258)lonych rzeczy, poniewa(cid:285) nadszed(cid:239) czas, aby(cid:258)my zacz(cid:218)li robi(cid:202) co(cid:258) innego. Je(cid:285)eli masz tak siln(cid:200) depresj(cid:218), (cid:285)e nie jeste(cid:258) w stanie nawet my(cid:258)le(cid:202) o roz- pocz(cid:218)ciu porz(cid:200)dków, postaraj si(cid:218) przynajmniej uprz(cid:200)tn(cid:200)(cid:202) pod(cid:239)og(cid:218) (oso- by cierpi(cid:200)ce na depresj(cid:218) maj(cid:200) tendencj(cid:218) do gromadzenia ba(cid:239)aganu na ni(cid:285)szych poziomach). Dzi(cid:218)ki temu poprawisz sobie nastrój i poczujesz przyp(cid:239)yw energii. Dobrym pomys(cid:239)em mo(cid:285)e by(cid:202) równie(cid:285) sprawdzenie domu pod k(cid:200)tem stresu geopatycznego (szkodliwej energii Ziemi). Ba(cid:239)agan cz(cid:218)sto gromadzi si(cid:218) w obszarach stresu geopatycznego, co mo(cid:285)e by(cid:202) jedn(cid:200) z przyczyn Twojej depresji. Przeczytaj rozdzia(cid:239) na temat stresu geopatycznego w mojej ksi(cid:200)(cid:285)ce Feng shui. Jak tworzy(cid:202) przyjazn(cid:200) przestrze(cid:241) wokó(cid:239) nas, aby dowiedzie(cid:202) si(cid:218) wi(cid:218)cej na ten temat. Bałagan sprawia, że często płacisz za nadbagaż Je(cid:258)li w Twoim domu panuje du(cid:285)y ba(cid:239)agan, to na pewno gdy podró- (cid:285)ujesz, zabierasz ze sob(cid:200) du(cid:285)o rzeczy. Na(cid:239)ogowi zbieracze cz(cid:218)sto p(cid:239)ac(cid:200) op(cid:239)aty za nadbaga(cid:285), bo zabieraj(cid:200) na wakacje mnóstwo rzeczy „na wszelki wypadek”, nie mówi(cid:200)c ju(cid:285) o licznych pami(cid:200)tkach, które przywo(cid:285)(cid:200) do domu. Tendencja do nadmiernego baga(cid:285)u dotyczy równie(cid:285) emocji. Czy cz(cid:218)sto robisz z ig(cid:239)y wid(cid:239)y, niepotrzebnie dramatyzujesz albo denerwujesz si(cid:218) z powodu b(cid:239)ahostek? Naucz si(cid:218) rozlu(cid:283)nia(cid:202) cia(cid:239)o, a szybko si(cid:218) przekonasz, (cid:285)e ten stan obejmuje równie(cid:285) Twoje emocje, a Ty zaczynasz bardziej cieszy(cid:202) si(cid:218) (cid:285)yciem. Bałagan osłabia wrażliwość i zmniejsza radość życia Ba(cid:239)agan nie tylko przycisza d(cid:283)wi(cid:218)ki i zag(cid:218)szcza atmosfer(cid:218) panuj(cid:200)c(cid:200) w domu, ale równie(cid:285) odbiera zdolno(cid:258)(cid:202) (cid:285)ycia pe(cid:239)n(cid:200) piersi(cid:200). Mo(cid:285)esz sta(cid:202) si(cid:218) niewolnikiem swoich nawyków i wpa(cid:258)(cid:202) w rutyn(cid:218), robi(cid:200)c codziennie Poleć książkęKup książkę 44 MAGIA PORZĄDKÓW Z FENG SHUI te same rzeczy, dzie(cid:241) po dniu, rok po roku. Funkcjonuj(cid:200)c w ten sposób, szybko staniesz si(cid:218) nudny dla otoczenia. Pozbycie si(cid:218) ba(cid:239)aganu sprowadza powiew (cid:258)wie(cid:285)ego powietrza — inspiracji — do domu i (cid:285)ycia osobistego. Nawet przeniesienie niektórych rzeczy z jednego miejsca w drugie pozwoli od czasu do czasu od(cid:258)wie(cid:285)y(cid:202) energi(cid:218). Generalne porz(cid:200)dki s(cid:200) absolutnie konieczne, je(cid:258)li chcesz naprawd(cid:218) poczu(cid:202) pasj(cid:218), rado(cid:258)(cid:202) i szcz(cid:218)(cid:258)cie w swoim (cid:285)yciu. Te uczucia s(cid:200) bowiem rezultatem do(cid:258)wiadczania wspania(cid:239)ych przep(cid:239)ywów energii przez cia(cid:239)o i nie s(cid:200) mo(cid:285)liwe, gdy kana(cid:239)y s(cid:200) zablokowane. Bałagan zmusza do dodatkowego sprzątania Odkurzenie miejsca, które jest zagracone ró(cid:285)nymi rupieciami, trwa co najmniej dwa razy d(cid:239)u(cid:285)ej. Co wi(cid:218)cej, te rzeczy trzeba równie(cid:285) przetrze(cid:202) szmatk(cid:200). Im bardziej zagracony jest dom, tym wi(cid:218)cej kurzu si(cid:218) w nim gromadzi. Energia jest zablokowana, a Ty masz mniej ch(cid:218)ci i zapa(cid:239)u do sprz(cid:200)tania. Wpadasz w b(cid:239)(cid:218)dne ko(cid:239)o. Pomy(cid:258)l tylko, ile wspania(cid:239)ych rzeczy móg(cid:239)by(cid:258) robi(cid:202) w swoim (cid:285)yciu, gdyby(cid:258) upora(cid:239) si(cid:218) z ba(cid:239)aganem i zmniejszy(cid:239) czas sprz(cid:200)tania o po(cid:239)ow(cid:218). A je(cid:258)li masz sprz(cid:200)taczk(cid:218), która robi to za Ciebie, pomy(cid:258)l, ile pieni(cid:218)dzy zaoszcz(cid:218)dzisz, gdy ju(cid:285) nie b(cid:218)dziesz potrzebowa(cid:202) jej us(cid:239)ug. Bałagan wywołuje dezorganizację Jak cz(cid:218)sto zdarza Ci si(cid:218), (cid:285)e gubisz klucze, okulary albo portfel? Ile razy szuka(cid:239)e(cid:258) czego(cid:258) tak d(cid:239)ugo, a(cid:285) w ko(cid:241)cu si(cid:218) podda(cid:239)e(cid:258), a potem, po kilku tygodniach albo miesi(cid:200)cach, przypadkowo natkn(cid:200)(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) na t(cid:218) rzecz? By(cid:202) mo(cid:285)e w takich sytuacjach wolisz po prostu pój(cid:258)(cid:202) do sklepu i kupi(cid:202) now(cid:200) rzecz zamiast szuka(cid:202) tej starej, której nie potrafisz zlokalizowa(cid:202). Osoby zdezorganizowane cz(cid:218)sto marnuj(cid:200) czas, przez co s(cid:200) sfrustro- wane i czuj(cid:200) niech(cid:218)(cid:202) do samych siebie. Wielu ludzi uwa(cid:285)a, (cid:285)e dezor- ganizacja jest form(cid:200) d(cid:239)ugofalowego protestu przeciwko dyscyplinie rodziców narzuconej na nich, gdy byli dzie(cid:202)mi. Tak naprawd(cid:218) jednak sabotuj(cid:200) tylko samych siebie. Poleć książkęKup książkę JAKI WPŁYW MA NA CIEBIE BAŁAGAN? 45 Podj(cid:218)cie decyzji, aby przej(cid:200)(cid:202) kontrol(cid:218) nad w(cid:239)asnym domem i robi(cid:202) to, co chcesz, daje poczucie si(cid:239)y. To du(cid:285)o lepsze rozwi(cid:200)zanie ni(cid:285) po- zwoli(cid:202), aby nierozwi(cid:200)zane problemy z dzieci(cid:241)stwa rz(cid:200)dzi(cid:239)y Twoim (cid:285)yciem. Bałagan stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia To prawda, mo(cid:285)e do tego doj(cid:258)(cid:202). Gdy nagromadzone rzeczy zaczynaj(cid:200) brzydko pachnie(cid:202), przyci(cid:200)ga(cid:202) robaki, gni(cid:202), ple(cid:258)nie(cid:202) albo rozk(cid:239)ada(cid:202) si(cid:218) w inny sposób, trzymanie ich staje si(cid:218) po prostu niehigieniczne — zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich s(cid:200)siadów. Niektóre rodzaje ba- (cid:239)aganu mog(cid:200) stanowi(cid:202) zagro(cid:285)enie po(cid:285)arowe. Je(cid:285)eli cenisz swoje zdrowie i bezpiecze(cid:241)stwo i nie chcesz zadziera(cid:202) z s(cid:200)siadami, zrób porz(cid:200)dek, zanim b(cid:218)dzie gorzej (a sytuacja na pewno sama si(cid:218) nie poprawi). Bałagan przekazuje niepożądany komunikat Jakie jest symboliczne znaczenie ba(cid:239)aganu? Feng shui uczy nas, aby(cid:258)my starannie dobierali obrazy, zdj(cid:218)cia i dekoracje do swojego domu, po- niewa(cid:285) ka(cid:285)da z tych rzeczy wysy(cid:239)a okre(cid:258)lony komunikat. To zadziwia- j(cid:200)ce, jak cz(cid:218)sto ludzie kurczowo trzymaj(cid:200) si(cid:218) jakich(cid:258) przedmiotów, twierdz(cid:200)c, (cid:285)e maj(cid:200) one warto(cid:258)(cid:202) sentymentaln(cid:200), cho(cid:202) w rzeczywisto(cid:258)ci symbolizuj(cid:200) dok(cid:239)adnie to, czego te osoby nie chc(cid:200) mie(cid:202) w swoim otoczeniu. We(cid:283)my kilka prostych przyk(cid:239)adów. Je(cid:258)li jeste(cid:258) osob(cid:200) samotn(cid:200) i szukasz partnera, wyrzu(cid:202) wszystkie pojedyncze przedmioty oraz zdj(cid:218)cia przed- stawiaj(cid:200)ce tylko jedn(cid:200) osob(cid:218) i zast(cid:200)p je parami przedmiotów oraz zdj(cid:218)- ciami par. Je(cid:258)li (cid:239)atwo wpadasz w z(cid:239)o(cid:258)(cid:202), unikaj koloru czerwonego w wystroju wn(cid:218)trza. Je(cid:258)li masz tendencj(cid:218) do popadania w depresj(cid:218), pozb(cid:200)d(cid:283) si(cid:218) z domu wszystkich rzeczy wisz(cid:200)cych i zast(cid:200)p je takimi, które s(cid:200) skierowane w gór(cid:218) — w ten sposób poprawisz swoj(cid:200) energi(cid:218). Poleć książkęKup książkę 46 MAGIA PORZĄDKÓW Z FENG SHUI Gdy zaczniesz czyta(cid:202) rozdzia(cid:239) mówi(cid:200)cy o ba(cid:239)aganie i symbolice feng shui, by(cid:202) mo(cid:285)e poczujesz ch(cid:218)(cid:202), aby pozby(cid:202) si(cid:218) po(cid:239)owy swoich rzeczy, poniewa(cid:285) wysy(cid:239)aj(cid:200) one fale o nieodpowiedniej cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci, unie- mo(cid:285)liwiaj(cid:200)c Ci zdobycie tego, czego pragniesz! Bałagan jest kosztowny Ile tak naprawd(cid:218) kosztuje trzymanie tych wszystkich rzeczy? Czasa- mi, gdy inne argumenty zawiod(cid:200), to proste wyliczenie u(cid:258)wiadamia ludziom, (cid:285)e nie warto gromadzi(cid:202) rupieci. Porozmawiajmy o liczbach. Wejd(cid:283) do ka(cid:285)dego pomieszczenia w swoim domu i oce(cid:241), jaki procent przestrzeni zajmuj(cid:200) rzeczy, których rzadko u(cid:285)ywasz (albo których nie u(cid:285)ywasz wcale). B(cid:200)d(cid:283) wobec siebie uczciwy. Je(cid:258)li chcesz pozna(cid:202) szczer(cid:200) prawd(cid:218), uwzgl(cid:218)dnij w obliczeniach wszyst- kie przedmioty, których nie kochasz albo nie u(cid:285)y(cid:239)e(cid:258) w ci(cid:200)gu ostatniego roku. Je(cid:285)eli wolisz zastosowa(cid:202) bardziej (cid:239)agodne podej(cid:258)cie, wyd(cid:239)u(cid:285) ten okres do dwóch albo trzech lat. W(cid:239)a(cid:258)ciciel przeci(cid:218)tnego domu móg(cid:239)by stworzy(cid:202) tak(cid:200) list(cid:218): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Przedsionek Salon Jadalnia Kuchnia Sypialnia 1 Sypialnia 2 Schowek (cid:146)azienka Piwnica Strych Szopa Gara(cid:285) 5 10 10 30 40 25 100 15 15 100 60 80 CA(cid:224)KOWITE ZAGRACENIE = 565 A teraz podziel ten wynik przez liczb(cid:266) pomieszcze(cid:276). 565 : 12 pomieszcze(cid:276) = (cid:286)rednio 47 zagracenia na jedno pomieszczenie! Poleć książkęKup książkę JAKI WPŁYW MA NA CIEBIE BAŁAGAN? 47 W tym przyk(cid:239)adzie cena trzymania rupieci w domu jest równa a(cid:285) 47 kosztu najmu albo kredytu hipotecznego. Powa(cid:285)nie radz(cid:218) Ci zrobi(cid:202) czym pr(cid:218)dzej takie obliczenie. By(cid:202) mo(cid:285)e nawet osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)e(cid:258) etap, na którym rzeczy przesta(cid:239)y si(cid:218) mie- (cid:258)ci(cid:202) w domu i teraz p(cid:239)acisz czynsz za wynajem powierzchni magazy- nowej w innym miejscu. Czy naprawd(cid:218) warto p(cid:239)aci(cid:202) za to a(cid:285) tyle pie- ni(cid:218)dzy? Czy nie lepiej by(cid:239)oby kupi(cid:202) sobie co(cid:258) innego? Nawyk gromadzenia rzeczy jest kosztowny równie(cid:285) pod innymi wzgl(cid:218)- dami. Tracisz czas na ich kupowanie, a potem na szukanie miejsca, w których mo(cid:285)na je po(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) albo postawi(cid:202). Cz(cid:218)sto wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) to z ko- nieczno(cid:258)ci(cid:200) kupienia czego(cid:258), w czym b(cid:218)dzie mo(cid:285)na dan(cid:200) rzecz prze- chowywa(cid:202). Mam tu na my(cid:258)li pud(cid:239)a, pó(cid:239)ki, szafki, szuflady, segregatory, skrzynie, a w bardziej ekstremalnych przypadkach postawienie szopy w ogrodzie, zamontowanie pod(cid:239)ogi na strychu albo zbudowanie ko- lejnej komórki. Do tego trzeba doda(cid:202) koszty sprz(cid:200)tania tych miejsc, zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgotno(cid:258)ci, chronienia przed niepogod(cid:200) i szkodnikami, a tak(cid:285)e transportu podczas przeprowadzki. Niektórzy dodatkowo ubezpieczaj(cid:200) takie miejsce albo montuj(cid:200) w nim alarm — to te(cid:285) kosztuje. Do tego trzeba jeszcze doda(cid:202) czas, pieni(cid:200)dze i emocje zwi(cid:200)zane z pozbyciem si(cid:218) tych rzeczy, gdy w ko(cid:241)cu zdasz sobie spraw(cid:218), (cid:285)e wcale Ci nie s(cid:200) potrzebne. Czy to naprawd(cid:218) jest tego warte? Suma tych wszystkich kosztów cz(cid:218)sto jest wi(cid:218)ksza ni(cid:285) warto(cid:258)(cid:202) samych przedmiotów. Zastanów si(cid:218) nad tym. Tracisz czas, pieni(cid:200)dze i wysi(cid:239)ek na kupowanie rzeczy, których nigdy nie u(cid:285)yjesz, a potem p(cid:239)acisz za to, (cid:285)eby zatrzyma(cid:202) je w domu — kompletnie bez powodu! Bałagan odwraca uwagę od ważnych rzeczy Czy jeste(cid:258) w(cid:239)a(cid:258)cicielem swoich rzeczy, czy to raczej one posiadaj(cid:200) Ciebie? Wszystko, co masz, domaga si(cid:218) Twojej uwagi, a im wi(cid:218)cej masz rupieci, tym wi(cid:218)cej energii jest zablokowanej w przyziemnych sprawach. Jak wyja(cid:258)ni(cid:239)am w poprzednim podrozdziale, ka(cid:285)da rzecz wymaga, (cid:285)eby w jaki(cid:258) sposób si(cid:218) ni(cid:200) zaj(cid:200)(cid:202). Gdy pozb(cid:218)dziesz si(cid:218) ba(cid:239)aganu, b(cid:218)dziesz Poleć książkęKup książkę 48 MAGIA PORZĄDKÓW Z FENG SHUI móg(cid:239) swobodnie skupi(cid:202) si(cid:218) na tych rzeczach w swoim (cid:285)yciu, które s(cid:200) naprawd(cid:218) wa(cid:285)ne, zamiast traci(cid:202) ca(cid:239)(cid:200) energi(cid:218) na utrzymywanie swojego dobytku. Zrozumienie tego, w jaki sposób ba(cid:239)agan wp(cid:239)ywa na Ciebie, pomo(cid:285)e Ci spojrze(cid:202) na niego z innej perspektywy i podj(cid:200)(cid:202) stanowcz(cid:200) decyzj(cid:218) co do tego, czy chcesz go utrzymywa(cid:202), czy nie. Wa(cid:285)nym aspektem tego procesu jest u(cid:258)wiadomienie sobie, dlaczego w ogóle nagromadzi(cid:239)e(cid:258) tyle rzeczy — o tym w(cid:239)a(cid:258)nie b(cid:218)dzie nast(cid:218)pny rozdzia(cid:239). Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Magia porządków z feng shui
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: