Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00060 000647 24505525 na godz. na dobę w sumie
Mała książeczka, która nadal podbija rynek - ebook/pdf
Mała książeczka, która nadal podbija rynek - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: MT Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7746-356-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Fundamentalna formuła inwestowania w akcje W 2005 roku Joel Greenblatt opublikował książkę, która została już uznana za pozycję klasyczną w literaturze finansowej. W Małej książeczce, która podbija rynek – bestsellerze z listy „New York Timesa”, o łącznym nakładzie 300 000 egzemplarzy – Greenblatt wytłumaczył, jak inwestorzy mogą przewyższyć rynkowe średnie dzięki prostemu i systematycznemu stosowaniu formuły polegającej na wyszukiwaniu dobrych firm, kiedy są dostępne po okazyjnych cenach. Teraz, z nowym wprowadzeniem i posłowiem na rok 2010, książka uaktualnia i wzbogaca wnioski z pierwszego wydania. Zawiera również dane i analizy obejmujące ostatni kryzys finansowy i wzorcowe wyniki do końca 2009 roku. Książka ta w prosty i przystępny sposób przedstawia podstawowe zasady udanego inwestowania na giełdzie, a także ujawnia sprawdzoną formułę autora, która polega na automatycznym kupowaniu firm o wynikach powyżej średniej po niższych od średniej cenach. Chociaż formuła ta została gruntownie przetestowana i jest przełomowa w świecie naukowym i zawodowym, Greenblatt tłumaczy ją, używając matematyki na poziomie klasy szóstej, prostego języka i dużej dozy poczucia humoru. Pokazuje, jak stosować jego metodę, aby pobić na głowę zarówno rynek, jak i zawodowych menedżerów. Wyjaśnia również, dlaczego sukces umyka prawie wszystkim indywidualnym i profesjonalnym inwestorom oraz dlaczego jego formuła będzie dalej działać, nawet jeśli wszyscy ją „poznają”. Chociaż sama formuła może być prosta, to prawdziwym kluczem do sukcesu dla inwestorów jest zrozumienie, dlaczego się sprawdza.

O AUTORZE

Joel Greenblatt jest założycielem Gotham Capital, prywatnej spółki inwestycyjnej osiągającej – od czasu jej powstania w 1985 roku – średnie roczne zyski na poziomie 40 procent. Jest też profesorem na wydziale pomocniczym Columbia Business School, głównym strategiem Formula Investing, byłym prezesem jednej z firm z listy 500 magazynu „Fortune” oraz autorem You Can Be a Stock Market Genius [I ty możesz zostać geniuszem giełdowym]. Posiada dyplomy BS i MBA uzyskane w Wharton School.

OPINIE

Książka przede wszystkim dla tych, którzy chcą zacząć samodzielnie inwestować na giełdzie. Joel Greenblatt prowadzi przez trudny finansowy parkiet tak lekko, jak potrafią tylko amerykańscy wykładowcy – tłumacząc podstawy rynkowej ekonomii jednocześnie prosto i zabawnie, na przykładach, które zrozumiałoby dziecko. Poradnik czyta się, jak dobrą powieść, z tym, że wiedza, którą zawiera, niesie ze sobą potencjalną obietnicę przyszłych zysków dużo większych niż tylko czysta satysfakcja z lektury. Norbert Duczkowski, Dyrektor Biura Produktów Inwestycyjnych Getin Noble Bank SA

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mała książeczka która podbija rynek jest najlepszym i najbardziej zrozumiałym przewodnikiem po inwestowaniu w wartość, jaki kiedykolwiek powstał. „The Wall Street Journal” BESTSELLER BESTSELLER Najlepsza książka na ten temat od wielu lat. „Financial Times” „NEW YORK TIMESA” „NEW YORK TIMESA” NA LIŒCIE NA LIŒCIE ” A K S I A K S I¥¯¥¯EC EC Z Z $ $$$$ K K A A A ££ A M M NADALNADAL KTÓRA KTÓRA RYNEK Uaktualniona, z nowym wprowadzeniem i pos³owiem JOEL GREENBLATT JOEL GREENBLATT Z PRZEDMOW¥ ANDREW TOBIASA A K S I¥¯ECZK A £ A M $ KTÓRA NADAL PODBIJA RYNEK A K S I¥¯ECZK A £ A M $ KTÓRA NADAL PODBIJA RYNEK JOEL GREENBLATT Przek³ad Anna Krochmal Katarzyna Sobiepanek-Szczêsna Tytuł oryginału: THE LITTLE BOOK THAT STILL BEATS THE MARKET Przekład: Anna Krochmal, Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna Redakcja: Anna Żółcińska Adaptacja okładki do wydania polskiego: studio KARANDASZ Skład: Shift-Enter Copyright © 2010 by Joel Greenblatt. All rights reserved. Copyright © 2011 for the Polish edition by MT Biznes Ltd. All rights reserved. This translation published under license. Warszawa 2011 MT Biznes sp. z o.o. ul. Oksywska 32, 01-694 Warszawa tel./faks (22) 632 64 20 www.mtbiznes.pl e-mail: info@mtbiznes.pl ISBN 978-83-7746-356-7 Z PLIKU ZOSTAŁY USUNIĘTE PUSTE STRONY. www.mtbiznes.pl Spis treści Podziękowania ....................................................................... 7 Przedmowa – Andrew Tobias ................................................ 11 Wprowadzenie do wydania z 2010 roku ................................ 15 Wprowadzenie do pierwszego wydania ................................. 19 Rozdział pierwszy .................................................................. 23 Rozdział drugi ........................................................................ 29 Rozdział trzeci ....................................................................... 37 Rozdział czwarty .................................................................... 47 Rozdział piąty ........................................................................ 57 Rozdział szósty ...................................................................... 67 Rozdział siódmy ..................................................................... 77 Rozdział ósmy ........................................................................ 87 Rozdział dziewiąty ................................................................. 97 Rozdział dziesiąty .................................................................. 107 Rozdział jedenasty ................................................................. 119 Rozdział dwunasty ................................................................. 129 Rozdział trzynasty .................................................................. 141 Wskazówki krok po kroku ..................................................... 151 Posłowie do wydania z 2010 roku ......................................... 159 Aneks ................................................................................. 179 Magiczna formuła ............................................................... 181 Zepsute błądzenie losowe ................................................... 189 www.mtbiznes.pl Książkę tę dedykuję mojej cudownej żonie, Julie, i naszym pięciu wspaniałym „produktom ubocznym” Podziękowania Pragnę wyrazić moją wdzięczność wielu przyjaciołom, kole- gom i moim bliskim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. Szczególne podziękowania należą się moim wspólni- kom z Gotham Capital, Robowi Goldsteinowi i Johnowi Petry. Są oni kimś więcej niż tylko faktycznymi współautorami opra- cowania magicznej formuły, które pojawia się w tej książce; to bardzo rzadki przywilej współpracować z tak błyskotliwymi, utalentowanymi i wspaniałomyślnymi ludźmi. Nie sposób prze- cenić ich wkładu w powstanie tej książki i tego, jak przyczynili się do sukcesu Gotham Capital. Doceniam to bardziej, niż je- stem to w stanie im wyrazić. Chciałbym też w szczególny spo- sób podziękować Edwardowi Ramsdenowi z Caburn Capital za jego niezwykle wnikliwe uwagi, sugestie i pracę redakcyj- ną; Norbertowi Lou z Punchcard Capital – zwłaszcza za jego inspirację i uwagi do rozdziału dziewiątego; oraz Patrickowi Ede z Gotham Capital za jego ogromny wkład w opracowanie www.mtbiznes.pl 8 JOEL GREENBLATT magicznej formuły, trafne i pomocne uwagi, oraz za jego talent redakcyjny. Ogromne wyrazy uznania należą się także mojemu bratu, Richardowi Greenblattowi z America Capital – mojemu niezależnemu redaktorowi – za wiele świetnych pomysłów, wielki wkład do każdego rozdziału tej książki, a w szczegól- ności za jego wsparcie podczas realizacji tego projektu i przez całe moje życie. Pragnę też podziękować za duży wkład, pomoc i inspira- cję dr Sharon Curhan (mojej siostrze i mojej ulubionej arty- stce), dr. Gary’emu Curhanowi, Joshule Curhanowi, Justi- nowi Curhanowi, Lindzie Greenblatt Gordon z Saddle Rock Partners, Michaelowi Gordonowi, Bryanowi Binderowi z Caxton Associates, dr Susan Binder, Allanowi i Mickey Green blattom (moim cudownym rodzicom), dr. George’owi i Cecile Teeborom (moim słynnym teściom), Ezrze Merkinowi z Gabriel Capital, Rodowi Moskowitzowi, Johnowi Scully, Marcowi Silbertowi, Davidowi Rabinowitzowi z Kirkwood Capital, Larry’emu Balabanowi, Rabbiemu Labelowi Lam, Ericowi Rosenfeldowi z Crescendo Partners, Robertowi Kushelowi (mojemu maklerowi ze Smith Barney), Danowi Nirowi z Gracie Capital, Brianowi Gainesowi ze Springhouse Capital, Bruce’owi Newbergowi (dzięki któremu zacząłem), Matthew Newbergowi, Richowi Pzenie z Pzena Investment Management, a także Adamowi Barthowi, Davidowi Pecorze oraz Yury’emu Kholondyrevowi z Gotham Capital. Szczególne podziękowania składam Davidowi Pugh, mojemu redaktorowi z John Wiley, i Sandrze Dijkstrze, mojej agentce, za ich sło- wa zachęty i gorące wsparcie dla tego projektu. Dziękuję też Andrew Tobiasowi – za to, że zechciał napisać przedmowę do tej książki, i że jest moim przyjacielem. www.mtbiznes.pl MAŁA KSIĄŻECZKA, KTÓRA NADAL PODBIJA RYNEK 9 Chciałbym także podziękować dwojgu moim najstarszym dzieciom, Matthew i Rebecce Greenblattom, za to, że z chęcią przeczytali i przestudiowali tę książkę (i że śmiali się z więk- szości dowcipów). Trójce moich młodszych dzieci dziękuję za inspirację, jaką dla mnie były. A wszystkim dzieciakom dzię- kuję za radość, którą dajecie nam każdego dnia. Dziękuję też mojej pięknej żonie, Julie, za mądre rady dotyczące tej książ- ki i życia w ogóle, za jej miłość i wsparcie, i za każdy cenny dzień, jaki spędzamy razem. www.mtbiznes.pl Przedmowa Najlepsze w tej książce – z której zresztą zamierzam pod- kraść dużo pomysłów do następnego wydania mojej książ- ki The only investment guide you’ll ever need [Jedyny poradnik dla inwestorów, jakiego potrzebujesz] – jest to, że większość ludzi nie uwierzy w to, co w niej przeczyta. Albo uwierzą, ale nie będą mieli cierpliwości, by zastosować podane w niej rady. To dobrze, bo im więcej ludzi wie o jakiejś dobrej rzeczy, tym droższa staje się zazwyczaj ta rzecz... No i żegnaj, okazjo. Jednak w przeciwieństwie do większości „systemów” wy- korzystujących anomalie rynkowe, prosta koncepcja Joela Green blatta prawdopodobnie – a przynajmniej w dużej części – nie straci swej ważności, nawet jeśli stanie się szeroko sto- sowana. Nie chcę popsuć niespodzianki – książka i tak jest już wy- starczająco krótka. Moją rolą jest tu po prostu przedstawienie wam autora, żebyście nabrali pewnego pojęcia o tym, jak dale- ce możecie mu zaufać. www.mtbiznes.pl 12 JOEL GREENBLATT Znam Joela od kilkudziesięciu lat. Jest naprawdę bystry, naprawdę skromny, ma naprawdę dobre intencje i – co niezwy- kłe – naprawdę odniósł sukces (chcę powiedzieć, że naprawdę odniósł sukces). A mówiąc dokładniej, swój sukces zawdzięcza mądrym in- westycjom (a nie sprzedaży książek). Ma też poczucie humoru. Przeczytałem kilka pierwszych rozdziałów tej książki mojemu jedenastoletniemu siostrzeńco- wi, Timmy’emu, i obaj mieliśmy niezły ubaw. Potem Timmy – który, o ile mi wiadomo, nie posiada żadnych środków inwe- stycyjnych – zasnął, a ja połykałem kolejne strony aż do same- go końca, zmieniając i przerabiając w myślach mój program emerytalny. Powiem wam tylko tyle: na początku były fundusze wza- jemne, i to było dobre. Ale związane z nimi opłaty od obrotu i koszty były o wiele za wysokie. Potem pojawiły się fundusze typu no-load, które były lepsze. Eliminowały one opłatę od obrotu, ale nadal były obciążone opłatami za zarządzanie oraz kosztami podatków i transakcji wynikającymi z aktywnego za- rządzania. Później nadeszły „fundusze indeksowe”, ogranicza- jące opłaty, podatki i koszty transakcji do minimum. Bardzo, bardzo dobre. W rezultacie Joel proponuje wam ulepszony fundusz indek- sowy, gdzie dodatkowy plus wynika z włączania do waszego koszyka akcji tylko dobrych spółek sprzedawanych po niskich cenach. I podaje wam łatwy sposób, jak je znaleźć. Oczywiście nie każdy może pobić średnie wartości – wynika to z samej defi nicji średniej. Przypuszczam jednak, że cierpliwi ludzie stosujący się do rad Joela z czasem tego dokonają. I jeśli www.mtbiznes.pl MAŁA KSIĄŻECZKA, KTÓRA NADAL PODBIJA RYNEK 13 miliony ludzi przyjęłyby tę strategię (panowie z Vanguard1: po- spieszcie się, proszę, i dodajcie do swojej oferty fundusz rów- nie korzystny jak ten), wydarzą się dwie rzeczy. Po pierwsze, korzyści płynące z takiej metody inwestowania zmniejszą się, ale nie znikną. Po drugie, wyceny giełdowe staną się trochę bardziej racjonalne, co sprawi, że nasz proces lokowania kapi- tału będzie trochę wydajniejszy. Całkiem nieźle, jak na taką cienką książeczkę. A teraz zbierzcie wszystkich jedenastolatków, jakich macie pod ręką, i zabierzcie się do czytania. – Andrew Tobias, autor książki The Only Investment Guide You’ll Ever Need 1 Vanguard jest jedną z największych i najbardziej znanych amerykań- skich fi rm zajmujących się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi – przyp. tłum. www.mtbiznes.pl Wprowadzenie do wydania z 2010 roku Cóż, minęło ponad pięć lat, od kiedy opublikowałem pierwsze wydanie Małej książeczki, która podbija rynek. Chociaż pisanie jej dawało mi wiele radości, to nie spodziewa- łem się po niej wiele. Moja pierwsza książka, napisana w latach dziewięćdziesiątych, była tylko skromnym sukcesem (a tak na- prawdę wypadła bardzo źle). Tylko jeden wydawca (dziękuję ci, Davidzie Pugh z Wiley!) był skłonny opublikować moją następną próbę, która okazała się pierwszym wydaniem Małej książeczki. Z mikroskopijną zaliczką (a niech cię, Davidzie Pugh z Wiley!), i po uwzględnieniu prowizji agenta, podatków i zwyczajowych opłat manipulacyjnych, miałem tylko nadzie- ję, że nie stracę zbyt dużo. Ku mojemu zaskoczeniu książka została ostatecznie sprzedana w 300 000 egzemplarzy na całym świecie i przetłumaczona na 16 różnych języków (z których 15 i pół niestety nie rozumiem). Mój cel przy tworzeniu tej publikacji był całkiem pro- sty. Świat fi nansów, a szczególnie jego część giełdowa, jest www.mtbiznes.pl 16 JOEL GREENBLATT dla wielu ludzi onieśmielający. Jednak decyzje inwestycyjne z pewnością odgrywają poważną rolę w określaniu przyszłe- go bezpieczeństwa, możliwości emerytalnych i zdolności do utrzymywania najbliższych. Ponieważ giełda jest bardzo waż- nym komponentem w portfelach inwestycyjnych większości ludzi, chciałem napisać krótki, przystępny przewodnik, który nie tylko tłumaczy sprawy z nią związane językiem zrozumia- łym nawet dla moich dzieci, ale również zapewnia świetną opcję dla wielu inwestorów. Krótko po skończeniu pierwszej wersji Małej książeczki miałem coś w rodzaju ataku paniki. A co będzie, jeśli indywi- dualni inwestorzy rzeczywiście skorzystają z moich rad? Co będzie, jeśli uznają i zrozumieją logikę „magicznej formuły” podanej w książce, ale potem nie obliczą jej prawidłowo albo skorzystają z kiepskich źródeł danych, dostępnych za darmo w Internecie? Miałem wizje ojca lub babci, którym starałem się pomóc, ostatecznie tracących swoje ciężko zarobione oszczęd- ności przez korzystanie z nieodpowiednich źródeł we wdraża- niu strategii. W związku z tym szybko stworzyliśmy magicfor- mulainvesting.com – darmowe źródło dla czytelników książki, aby wykonywali prawidłowe obliczenia i korzystali ze źródła danych wysokiej jakości. Głęboko wierzę, że to źródło (któ- re pozostaje darmowe), w połączeniu z przeczytaniem i zro- zumieniem książki, będzie niezmiennie wspaniałą pomocą dla dawnych i przyszłych czytelników. Dzięki tej stronie interne- towej miałem przynajmniej o jeden powód do niepokoju mniej w ciągu ostatnich pięciu – często interesujących – lat. Inwestowanie jest trudne. To dlatego posiadanie zdyscypli- nowanej, metodycznej, długoterminowej strategii inwestycyj- nej, która ma sens, jest decydujące w radzeniu sobie i osiąganiu www.mtbiznes.pl MAŁA KSIĄŻECZKA, KTÓRA NADAL PODBIJA RYNEK 17 sukcesów w prawie każdym środowisku rynkowym. Ale stra- tegia ta nie może tylko mieć sens; musi mieć sens dla ciebie. Jedynym sposobem trzymania się długoterminowej strategii, która może nie sprawdzać się przez krótsze okresy, jest głębo- kie zrozumienie. Dlatego do wydania na rok 2010 dodałem posłowie. Omawia ono wydarzenia, rezultaty i doświadczenia, jakie miały miejsce od pierwszego wydania książki w 2005 roku. A dobra wiadomość jest taka: sprawy często wyglądają trochę inaczej niż wcześniej (a czasami nawet są inne!), ale nauki i zasady z pierwszej Małej książeczki pozostają takie same. Tym nie- mniej zawsze dobrze jest je przejrzeć i przyswoić jeszcze raz. Mam nadzieję, że dodatek do tego wydania okaże się w tym pomocny. Powodzenia! www.mtbiznes.pl Wprowadzenie do pierwszego wydania Pierwszą inspiracją do napisania tej książki było moje pra- gnienie, by każdemu z moich pięciorga dzieci podarować coś cennego. Pomyślałem, że jeśli mógłbym je nauczyć, jak sa- memu zarabiać pieniądze, dałbym im wielki prezent – taki, któ- ry naprawdę wciąż od nowa by im coś dawał. Doszedłem też do wniosku, że jeśli potrafi łbym wyjaśnić, jak zarabiać pienią- dze, tak aby zrozumiały to nawet moje dzieci (a przynajmniej tych dwoje, którzy są już w szóstej i ósmej klasie), to mógłbym wtedy właściwie nauczyć każdego, jak osiągać sukcesy w in- westowaniu na giełdzie. Chociaż koncepcje przedstawione w tej książce mogą wy- dawać się proste – być może nawet zbyt proste dla zaawanso- wanych inwestorów – każdy poszczególny krok znalazł się tu z jakiegoś powodu. Trzymajcie się tych wskazówek, a zapew- niam was, że efekty będą ogromne – zarówno w przypadku początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. www.mtbiznes.pl 20 JOEL GREENBLATT Po ponad trzydziestu latach bycia zawodowym inwestorem i czternastu latach wykładania w szkole biznesu Ivy League jestem pewien co najmniej dwóch rzeczy: 1. Jeśli naprawdę chcesz „podbić rynek”, większość profesjo- nalistów i pracowników akademickich nie będzie w stanie ci pomóc. 2. W związku z tym zostaje ci tylko jedno realne wyjście: mu- sisz zrobić to sam. Na szczęście to może wcale nie być takie złe. Jakkolwiek nieprawdopodobne ci się to wydaje, możesz nauczyć się, jak podbić rynek. W prosty sposób, krok po kroku, ta książka może cię nauczyć, jak to zrobić. Aby ci pomóc, przedstawiłem tu magiczną formułę. Jest prosta, zupełnie sensowna i możesz przy jej pomocy podbić rynek i pobić na głowę zawodowców i profesorów akademickich. A w dodatku możesz tego doko- nać przy niskim ryzyku. Ta formuła działa od wielu lat i będzie działać nadal, nawet jeśli wszyscy będą ją znać. Chociaż łatwo ją stosować i nie wymaga to dużo czasu, formuła ta będzie dla ciebie skuteczna tylko wtedy, jeśli włożysz wysiłek, by w pełni zrozumieć, dlaczego działa. Czytając tę książkę, dowiesz się: • W jaki sposób patrzeć na rynek papierów wartościowych. • Dlaczego sukces wymyka się z rąk niemal wszystkim indy- widualnym i zawodowym inwestorom. • Jak znaleźć dobre spółki po okazyjnych cenach. • Jak możesz sam, bez niczyjej pomocy, podbić rynek. Na końcu książki zamieściłem aneks dla tych z was, którzy mają szerszą wiedzę w dziedzinie fi nansów, jednak nie trzeba www.mtbiznes.pl MAŁA KSIĄŻECZKA, KTÓRA NADAL PODBIJA RYNEK 21 go przeczytać ani zrozumieć, by pojąć i stosować opisane tu metody. Prawda jest taka, że nie trzeba mieć dyplomu MBA, żeby podbić rynek. Znajomość wielu skomplikowanych for- muł, wzorów i terminów fi nansowych nie ma tu decydującego znaczenia. Natomiast zrozumienie prostych koncepcji przed- stawionych w tej książce jak najbardziej ma. A więc proszę, cieszcie się tym podarunkiem. Oby ta niewielka inwestycja waszego czasu (i dwudziestu dolców, czy coś koło tego) ogromnie wzbogaciła waszą przyszłość. Powodzenia! www.mtbiznes.pl 1Rozdział Jason jest w szóstej klasie i zbija fortunę. Mój syn i ja widuje- my go prawie codziennie w drodze do szkoły. Oto nadjeżdża Jason na tylnym siedzeniu prowadzonej przez szofera limu- zyny, ubrany w superciuchy i w ciemnych okularach. Oooch, mieć jedenaście lat, być bogatym i być cool... No i to dzieje się naprawdę. W porządku, może mnie trochę poniosło. To znaczy, w rzeczywistości to nie jest limuzyna; to taki rodzaj hulajnogi. A co do superciuchów i ciemnych okularów – no cóż, to też nie jest prawda. Bardziej wygląda to tak, że nieomal nie może dopiąć dżinsów, nie ma ciemnych okularów, a na twarzy wciąż ma resztki śniadania. Ale nie o to mi chodzi. Jason prowadzi biznes. To prosty biznes, ale działa. Jason kupuje gumę do żucia, cztery czy pięć opakowań dziennie. Po 25 centów za opakowa- nie, pięć listków gumy w każdym. Według mojego syna, gdy Jason wchodzi do szkoły, przeistacza się w kogoś w rodzaju superbohatera. Ani deszcz, ani śnieg, ani nawet niegodziwi dy- żurni kontrolujący szkolne korytarze nie mogą powstrzymać www.mtbiznes.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mała książeczka, która nadal podbija rynek
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: