Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00126 003017 21326488 na godz. na dobę w sumie
Mały szachista. Wspólna nauka to dobra zabawa - ebook/pdf
Mały szachista. Wspólna nauka to dobra zabawa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3353-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

W końcu będzie szach i mat!

Szachy są jedną z najstarszych gier na świecie. Towarzyszą ludziom co najmniej od półtora tysiąca lat, wciąż na nowo rozpalając emocje, ale i kształtując umysły graczy. Nie bez przyczyny tej gry uczono przyszłych władców na dworach królewskich — szachy niesamowicie rozwijają umiejętności taktyczne i strategiczne ludzkiego umysłu, porządkują myślenie, poprawiają potencjał intelektualny jak żadna inna gra. Jeśli chcesz, by Twoje dziecko spędzało z Tobą czas przyjemnie i pożytecznie, rozwijało zdolności analitycznego myślenia i nabrało dobrych nawyków intelektualnych, koniecznie przestudiuj tę książkę — i zacznij z nim grać.
Nawet jeśli dotychczas nigdy w życiu nie udało Ci się rozegrać żadnej szachowej partii, Wiktor Lech pomoże Ci szybko opanować podstawy i przekazać je dziecku. Krok po kroku będziecie razem doskonalić umiejętności, przyjaźnie rywalizować i cieszyć się wspólnie spędzanym czasem. Zobaczysz, od czego zacząć naukę, i przekonasz się, że regularne treningi przynoszą mnóstwo obopólnych korzyści. Oprócz porad typowo szachowych znajdziesz tu profesjonalne wskazówki dydaktyczne, ułatwiające wprowadzanie potomka w arkana tej szlachetnej gry. Czytaj, ucz się i baw razem z dzieckiem!

Mały szachista przy starszym korzysta!


Wiktor Lech — przygodę z szachami rozpoczął w wieku czterech lat. Odnosił sukcesy w turniejach szachowych, zdobył m.in. mistrzostwo Dolnego Śląska i Wrocławia. Obecnie jest licencjonowanym instruktorem szachowym. Od 2010 roku prowadzi zajęcia szachowe dla dzieci w języku polskim i angielskim w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Wrocławia i okolic. Nowatorski styl nauki sprawia, że jego uczniowie nie tylko odnoszą sukcesy oraz lepiej radzą sobie w szkole, lecz także czerpią wiele frajdy z tej królewskiej dyscypliny.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Joanna Gubernat Projekt okładki: ULABUKA Rysunki wykonała Angelika Iżykowska Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: septem@septem.pl WWW: http://septem.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://septem.pl/user/opinie/nadzgr Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-2690-3 Copyright © Helion 2017 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci 7 Spis tre(cid:258)ci Stopie(cid:241) 0 PRZED ROZPOCZ(cid:125)CIEM NAUKI.....................................................9 Pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cy nauczyciel...........................................................12 Stopie(cid:241) I PODSTAWY SZACHOWE................................................................ 17 Lekcja 1. Wprowadzenie w (cid:258)wiat szachów................................ 19 Cele...........................................................................................25 Lekcja 2. Poruszanie si(cid:218) bierek po szachownicy: król, królowa, wie(cid:285)a i goniec....................................... 27 Lekcja 3. Poruszanie si(cid:218) bierek po szachownicy: konie i pionki.................................................................. 35 Cele...........................................................................................40 Stopie(cid:241) II BATALIE NA SZACHOWNICY........................................................ 41 Lekcja 4. Partia szachowa ............................................................. 43 Trzy kroki do sukcesu...............................................................44 Trzy fazy partii szachowej ........................................................44 Cele...........................................................................................45 Szachowanie i matowanie ........................................... 49 Matowanie w praktyce.............................................................58 Cele...........................................................................................60 Lekcja 5. Stopie(cid:241) III STRATEGIE SZACHOWE ................................................................ 61 Specjalne ruchy bierek ................................................. 63 Lekcja 6. Roszada ....................................................................................63 Furtka bezpiecze(cid:241)stwa ........................................................ 65 Promocja pionka ......................................................................66 Poleć książkęKup książkę 8 Spis tre(cid:258)ci Remisy w szachach ..................................................................68 Pat ....................................................................................... 68 Potrójne powtórzenie pozycji............................................... 70 Propozycja remisu ............................................................... 70 Punkty szachowe......................................................................70 Przewaga pozycyjna.................................................................72 Uzyskiwanie przewagi pozycyjnej............................................72 Cele...........................................................................................78 Lekcja 7. Zaawansowane ustawienia taktyczne....................... 81 Podwójne uderzenie ................................................................81 Zwi(cid:200)zanie .................................................................................83 Bicie w przelocie ......................................................................84 Uwolnione pionki.....................................................................84 Szybkie maty.............................................................................85 Mat szewski...............................................................................85 Opozycja królewska .................................................................87 Kolejne etapy............................................................................89 Inne gry i zabawy szachowe ....................................................90 Szachowy szereg/Gra w zapami(cid:218)tywanie........................... 90 Gra w królestwa.................................................................. 90 Kombinacje.......................................................................... 91 Liczenie armii ...................................................................... 92 Gra w 30 ............................................................................. 92 Gra w wilki i owce .............................................................. 92 Symultana szachowa .......................................................... 93 Gra w ciemno...................................................................... 93 Zaginiony skarb .................................................................. 93 Zadania............................................................................... 95 Zapis szachowy ......................................................................103 Odpowiedzi ....................................................................... 104 K(cid:200)cik nauczyciela...................................................................106 Poleć książkęKup książkę Przed rozpocz(cid:218)ciem nauki 11 W i(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas, z uwagi na prac(cid:218) czy inne obowi(cid:200)zki, ma cz(cid:218)sto problem ze znalezieniem czasu dla dziecka. Doskonale rozumiem, w jak trudnej sytuacji stawia to rodziców. Wychodz(cid:200)c im naprzeciw, proponuj(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), która gwarantuje, (cid:285)e je(cid:258)li tylko znajd(cid:200) 20 – 30 minut dziennie kilka razy w tygodniu, mog(cid:200) sp(cid:218)dzi(cid:202) ze swoj(cid:200) pociech(cid:200) rado- sne chwile, pe(cid:239)ne owocnej nauki. Przez wiele lat praktyki nauczycielskiej zaobserwowa(cid:239)em, (cid:285)e je(cid:258)li dzieci ucz(cid:218)szczaj(cid:200)ce na lekcje szachowe w szkole trenuj(cid:200) równie(cid:285) w domu z rodzicami, robi(cid:200) b(cid:239)yskawiczne post(cid:218)py i wybijaj(cid:200) si(cid:218) na tle grupy. Dzieje si(cid:218) tak dlatego, (cid:285)e umys(cid:239) dziecka najlepiej pracuje w bezpiecz- nych warunkach domowych, kiedy jest ono otoczone najbli(cid:285)szymi mu osobami. (cid:191)aden nauczyciel nie zast(cid:200)pi rodzica, ale za to rodzic mo(cid:285)e (cid:258)wietnie si(cid:218) sprawdzi(cid:202) w roli nauczyciela, braki w do(cid:258)wiadczeniu dydak- tyczno-pedagogicznym nadrabiaj(cid:200)c wi(cid:218)zi(cid:200) emocjonaln(cid:200) z dzieckiem i staraj(cid:200)c si(cid:218), aby ten wspólny czas nauki by(cid:239) dla dziecka przyjemno(cid:258)ci(cid:200), a nie obowi(cid:200)zkiem. Ksi(cid:200)(cid:285)ka ta przeznaczona jest nie tylko dla rodziców. Zaj(cid:218)cia szachowe mog(cid:200) si(cid:218) odbywa(cid:202) pod czujnym okiem dziadka, pod troskliw(cid:200) opiek(cid:200) babci czy te(cid:285) z pomoc(cid:200) innych krewnych. W roli nauczyciela mo(cid:285)e równie(cid:285) (cid:258)wietnie si(cid:218) sprawdzi(cid:202) starsze rodze(cid:241)stwo. Mo(cid:285)emy prowadzi(cid:202) zaj(cid:218)cia indywidualne, ale tak(cid:285)e z kilkorgiem dzieci jednocze(cid:258)nie, nauka w grupie bowiem to naprawd(cid:218) doskona(cid:239)y sposób rozwijania poten- cja(cid:239)u naszych dzieci. Ka(cid:285)dy, kto regularnie sp(cid:218)dza czas z dzieckiem, mo(cid:285)e wykorzysta(cid:202) t(cid:218) okazj(cid:218) do zaszczepienia w nim zdolno(cid:258)ci plano- wania i strategicznego my(cid:258)lenia, usprawniaj(cid:200)c przy tym jego pami(cid:218)(cid:202), wyobra(cid:283)ni(cid:218) i koncentracj(cid:218) — umiej(cid:218)tno(cid:258)ci tak wa(cid:285)ne w dzisiejszych czasach. Nie wspominaj(cid:200)c ju(cid:285) o frajdzie, jak(cid:200) m(cid:239)ody szachista czerpie z pe(cid:239)nej sukcesów rywalizacji z przeciwnikami. (cid:132)(cid:133) Wa(cid:285)ne! (cid:133)(cid:132) Naucz swoje dziecko zdolno(cid:258)ci planowania, a w przysz(cid:239)o(cid:258)ci b(cid:218)dzie przy- gotowane na ka(cid:285)d(cid:200) ewentualno(cid:258)(cid:202), wyprzedzaj(cid:200)c zdarzenia, a nie jedy- nie biernie ich oczekuj(cid:200)c. Reakcja, która poprzedza akcj(cid:218), oznacza, (cid:285)e przewidzieli(cid:258)my potencjalne zagro(cid:285)enie i go unikn(cid:218)li(cid:258)my. W(cid:239)a(cid:258)nie taka percepcja jest kluczowym elementem gry szachowej. Poleć książkęKup książkę 12 Przed rozpocz(cid:218)ciem nauki (cid:132)(cid:133) Pami(cid:218)taj! (cid:133)(cid:132) Najwa(cid:285)niejsza jest zabawa, a kto wygra, temu brawa. Niektóre dzieci nie radz(cid:200) sobie z pora(cid:285)kami, dlatego wymagaj(cid:200) spe- cjalnego podej(cid:258)cia. Wa(cid:285)ne jest, aby w trakcie procesu nauki informowa(cid:202) dziecko, (cid:285)e ka(cid:285)da pora(cid:285)ka jest te(cid:285) okazj(cid:200) do wyci(cid:200)gania wniosków i poprawiania swoich umiej(cid:218)tno(cid:258)ci dzi(cid:218)ki mo(cid:285)liwo(cid:258)ci uczenia si(cid:218) na w(cid:239)asnych b(cid:239)(cid:218)dach. Celowe podk(cid:239)adanie si(cid:218) dzieciom, cho(cid:202) ekspresowo poprawia im humor, nie jest dobr(cid:200) strategi(cid:200) d(cid:239)ugoterminow(cid:200). Im szybciej dziecko nauczy si(cid:218) przegrywa(cid:202), tym pr(cid:218)dzej b(cid:218)dzie w stanie czerpa(cid:202) korzy(cid:258)ci ze swoich pora(cid:285)ek. Osi(cid:200)gni(cid:218)cie poziomu mistrzowskiego w dowol- nej dziedzinie wymaga prze(cid:239)kni(cid:218)cia wielu pora(cid:285)ek, cz(cid:239)owiek g(cid:239)odny sukcesu nie pozwala jednak, aby smutek czy gniew stawa(cid:239)y mu na dro- dze do celu. (cid:132)(cid:133) Uwaga! (cid:133)(cid:132) Podzia(cid:239) na lekcje jest tylko umowny. Zawsze lepiej przerobi(cid:202) z dziec- kiem tylko cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) materia(cid:239)u ni(cid:285) nie zrobi(cid:202) nic. Je(cid:258)li natomiast widzimy, (cid:285)e dziecko jest ch(cid:218)tne do gry, to nie ma sensu przerywa(cid:202) nauki tylko dlatego, (cid:285)e w ksi(cid:200)(cid:285)ce ko(cid:241)czy si(cid:218) przerabiana lekcja. Pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cy nauczyciel Istniej(cid:200) dwa sposoby, które rodzic czy opiekun mo(cid:285)e wykorzysta(cid:202) do przekazania wiedzy zaczerpni(cid:218)tej z tej ksi(cid:200)(cid:285)ki, nawet je(cid:258)li nigdy przed- tem nie gra(cid:239) w szachy. Najbardziej zapracowani czytelnicy mog(cid:200) si(cid:218) ograniczy(cid:202) do czytania kolejnych fragmentów ksi(cid:200)(cid:285)ki bezpo(cid:258)rednio przed zaj(cid:218)ciami, by potem w trakcie lekcji uczy(cid:202) si(cid:218) razem z dzieckiem, odkrywaj(cid:200)c wraz z nim, na czym polega ta dyscyplina. Pami(cid:218)tajmy, (cid:285)e dziecko nie b(cid:218)dzie w stanie przyswaja(cid:202) informacji w naszym tempie, musimy wi(cid:218)c wykaza(cid:202) si(cid:218) cierpliwo(cid:258)ci(cid:200). Gor(cid:200)co zach(cid:218)cam jednak, aby przed rozpocz(cid:218)ciem nauki przeczyta(cid:202) ca(cid:239)(cid:200) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) albo chocia(cid:285) pierw- sze dwie cz(cid:218)(cid:258)ci, gdy(cid:285) pozwoli to posi(cid:200)(cid:258)(cid:202) fundamentaln(cid:200) wiedz(cid:218) o grze w szachy ju(cid:285) przed pierwsz(cid:200) lekcj(cid:200) z naszymi pociechami. Ksi(cid:200)(cid:285)ka nie jest gruba, a ponadto zawiera wiele diagramów szachowych, dlatego przebrniemy przez ni(cid:200) szybciej, ni(cid:285) nam si(cid:218) wydaje. Ka(cid:285)dy sposób ma swoje zalety i wady: je(cid:258)li najpierw przeczytamy ca(cid:239)(cid:200) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) i zagramy kilka próbnych partii cho(cid:202)by z komputerem, b(cid:218)dziemy mieli wi(cid:218)ksz(cid:200) wiedz(cid:218) i kompetencje do nauczania, je(cid:258)li natomiast b(cid:218)dziemy czyta(cid:202) Poleć książkęKup książkę Przed rozpocz(cid:218)ciem nauki 13 fragment po fragmencie i uczy(cid:202) si(cid:218) razem z dzieckiem krok po kroku, zyskamy okazj(cid:218), aby wytworzy(cid:202) korzystn(cid:200) atmosfer(cid:218), w której dziecko b(cid:218)dzie si(cid:218) stara(cid:239)o dorówna(cid:202) rodzicom pr(cid:218)dko(cid:258)ci(cid:200) przyswajania infor- macji, a wspólna nauka mo(cid:285)e dzia(cid:239)a(cid:202) bardzo mobilizuj(cid:200)co na obie strony. Ksi(cid:200)(cid:285)ka ta jest nie tylko cennym (cid:283)ród(cid:239)em wiedzy na temat rozwijania umiej(cid:218)tno(cid:258)ci szachowych naszych dzieci, lecz równie(cid:285) mo(cid:285)e przyczyni(cid:202) si(cid:218) do naszego w(cid:239)asnego rozwoju. Nauka gry w szachy jest bowiem przydatna w ka(cid:285)dym wieku. Mia(cid:239)em kiedy(cid:258) sytuacj(cid:218), w której rodzic przyszed(cid:239) do mnie po zaj(cid:218)ciach wyra(cid:283)nie podekscytowany i powiedzia(cid:239), (cid:285)e pierwsze kroki na szachownicy zademonstrowa(cid:239)a mu córka, próbu- j(cid:200)c przekaza(cid:202) wiedz(cid:218) przyswojon(cid:200) na moich zaj(cid:218)ciach. Tacie bardzo spodoba(cid:239) si(cid:218) sposób, w jaki jego mózg pracuje podczas gry w szachy. Po dwóch miesi(cid:200)cach powiedzia(cid:239) mi, (cid:285)e namówi(cid:239) niemal wszystkich w swoim biurze do rozgrywania przynajmniej kilku partii tygodniowo, nie tylko w domu, ale równie(cid:285) podczas przerw w pracy. Ich wydajno(cid:258)(cid:202) jako pracowników wzros(cid:239)a zauwa(cid:285)alnie. Starego wilka ci(cid:218)(cid:285)ko jest jednak nauczy(cid:202) nowych sztuczek, a satysfakcja doros(cid:239)ego z nauki nigdy nie dorówna dzieci(cid:218)cej rado(cid:258)ci, dlatego trudno oczekiwa(cid:202) efektów porów- nywalnych z tymi, które obserwujemy u swoich pociech. (cid:132)(cid:133) Pami(cid:218)taj! (cid:133)(cid:132) Sama znajomo(cid:258)(cid:202) zasad gry nie wystarcza do efektywnego ich naucza- nia. Gdyby tak by(cid:239)o, ta ksi(cid:200)(cid:285)ka nie by(cid:239)aby potrzebna. Je(cid:258)li potrafimy ju(cid:285) gra(cid:202) w szachy, powinni(cid:258)my potraktowa(cid:202) niniejszy poradnik jako zbiór niezast(cid:200)pionych metod dydaktycznych i praktycznych sposobów dotarcia do ucznia. (cid:132)(cid:133) Wa(cid:285)ne! (cid:133)(cid:132) Nie nale(cid:285)y nigdy podchodzi(cid:202) do lekcji gry w szachy z wymuszonym poczuciem obowi(cid:200)zku, okazuj(cid:200)c niezadowolenie i zniecierpliwienie. Dziecko natychmiast wyczuje nasze nastawienie i straci zapa(cid:239) do gry. Ka(cid:285)demu zdarza si(cid:218) dzie(cid:241), w którym na skutek zm(cid:218)czenia nie ma ochoty na wspólne zaj(cid:218)cia. Lenistwo atakuje nas wszystkich, zarówno dzieci, jak i doros(cid:239)ych. Nie raz przyjdzie nam si(cid:218) z nim zmierzy(cid:202). Szukaj(cid:200)c (cid:239)atwych wymówek i przek(cid:239)adaj(cid:200)c wspólne lekcje na pó(cid:283)niej, dajemy uczniom kiepski przyk(cid:239)ad niesumiennego realizowania planów i braku konsekwencji w d(cid:200)(cid:285)eniu do celu. W takiej sytuacji najlepiej wzi(cid:200)(cid:202) kilka g(cid:239)(cid:218)bokich oddechów i zastanowi(cid:202) si(cid:218), czy nie lepiej przeznaczy(cid:202) naj- bli(cid:285)sze 30 minut na rozwój swojego dziecka zamiast ogl(cid:200)da(cid:202) telewizj(cid:218). Poleć książkęKup książkę 14 Przed rozpocz(cid:218)ciem nauki Czy naprawd(cid:218) mamy w tej chwili co(cid:258) wa(cid:285)niejszego do zrobienia? Dbanie o przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) naszego dziecka, a tym samym o przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) nas samych, powinno by(cid:202) dla nas priorytetem. Nie pozwólmy, aby lenistwo dykto- wa(cid:239)o kierunek, jaki obieramy zarówno my, jak i nasi uczniowie. Je(cid:258)li dziecko wyczuje u nas niech(cid:218)(cid:202) czy znudzenie, odbierze to jako nega- tywny bodziec. Warto pami(cid:218)ta(cid:202), jak bardzo spostrzegawcze s(cid:200) dzieci. Nie dajmy im powodu do zw(cid:200)tpienia. Niech w trakcie zaj(cid:218)(cid:202) udziela im si(cid:218) nasza motywacja. Niech do nauki mobilizuj(cid:200) je otrzymywane od nas pochwa(cid:239)y. Niech towarzyszy im (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) korzy(cid:258)ci, jakich do- starcza gra w szachy. (cid:132)(cid:133) Uwaga! (cid:133)(cid:132) Nie wymagam ani nawet nie oczekuj(cid:218), aby rodzic lub opiekun stoso- wa(cid:239) si(cid:218) (cid:258)ci(cid:258)le do zawartych w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce porad i metod i traktowa(cid:239) je jako nienaruszaln(cid:200) ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Warto da(cid:202) szans(cid:218) ka(cid:285)dej zabawie czy meto- dzie dydaktycznej, jednak(cid:285)e ostateczny sposób, w jaki poprowadzisz zaj(cid:218)cia, zale(cid:285)y tylko od Ciebie. Staraj si(cid:218) bawi(cid:202) dziecko nauk(cid:200) i szukaj sposobów, by jak najlepiej trafi(cid:202) do swojego ucznia. Przekonaj si(cid:218), jak wraz z systematycznymi post(cid:218)pami na twarzy dziecka cz(cid:218)(cid:258)ciej b(cid:218)dzie go(cid:258)ci(cid:239) u(cid:258)miech i zwi(cid:218)kszy si(cid:218) jego pewno(cid:258)(cid:202) siebie. Jest to (cid:258)wietna na- groda za cierpliwo(cid:258)(cid:202) i dostosowanie si(cid:218) do indywidualnego tempa pracy dziecka. (cid:132)(cid:133) Pami(cid:218)taj! (cid:133)(cid:132) Forma tej ksi(cid:200)(cid:285)ki oraz przejrzysto(cid:258)(cid:202) i kolejno(cid:258)(cid:202) przyswajanych informacji przygotowane s(cid:200) w taki sposób, aby u(cid:239)atwi(cid:202) dziecku zdobywanie wie- dzy w ma(cid:239)ych, zrozumia(cid:239)ych dawkach. (cid:132)(cid:133) Wa(cid:285)ne! (cid:133)(cid:132) Z punktu widzenia rozwoju potencja(cid:239)u intelektualnego dziecka nie ma znaczenia, czy b(cid:218)dzie ono przyswaja(cid:239)o materia(cid:239) z tej ksi(cid:200)(cid:285)ki przez tydzie(cid:241) czy przez pó(cid:239)tora roku. Odbywaj(cid:200)c z nim regularne treningi, podczas których b(cid:218)dziemy systematycznie utrwala(cid:202) zdobywan(cid:200) przez nie wie- dz(cid:218) i pog(cid:239)(cid:218)bia(cid:202) u niego odpowiednie kana(cid:239)y my(cid:258)lowe, wyrabiamy w dziecku twórcze i konstruktywne nawyki intelektualne. Niewiele dzieci zostaje profesjonalnymi szachistami, co nie oznacza, (cid:285)e nale(cid:285)y trakto- wa(cid:202) szachy jedynie jako zwyk(cid:239)(cid:200) gr(cid:218), zabaw(cid:218), wype(cid:239)niacz czasu. Wiedza czerpana z tej ksi(cid:200)(cid:285)ki, gruntownie przyswojona, ma (cid:258)wietne prze(cid:239)o(cid:285)e- nie na potencjalne mo(cid:285)liwo(cid:258)ci intelektualne dziecka. W obecnych cza- sach dynamicznych zmian trudno przewidzie(cid:202), w jakim kierunku najle- Poleć książkęKup książkę Przed rozpocz(cid:218)ciem nauki 15 piej kszta(cid:239)ci(cid:202) dziecko, by zapewni(cid:202) mu dostatni(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202), dlatego wed(cid:239)ug mnie najw(cid:239)a(cid:258)ciwsza jest inwestycja nie w konkretn(cid:200) wiedz(cid:218), lecz w potencja(cid:239) intelektualny i zdolno(cid:258)(cid:202) do wszechstronnego opero- wania danymi empirycznymi na w(cid:239)asny u(cid:285)ytek. Umiej(cid:218)tno(cid:258)ci te s(cid:200) przy- datne w niemal ka(cid:285)dej sytuacji. (cid:132)(cid:133) Uwaga! (cid:133)(cid:132) Je(cid:258)li widzimy, (cid:285)e ucze(cid:241) nie odznacza si(cid:218) wybitnym talentem szachowym, nie powinni(cid:258)my wykorzystywa(cid:202) tego jako argumentu do zaprzestania nauki. Wr(cid:218)cz przeciwnie, uwa(cid:285)am, (cid:285)e powinna to by(cid:202) dodatkowa zach(cid:218)ta, aby sp(cid:218)dzi(cid:202) czas z dzieckiem na doskonaleniu jego s(cid:239)abych stron. Eliminowanie wad i wszechstronny rozwój to najlepszy kierunek kszta(cid:239)cenia, jaki mo(cid:285)emy obra(cid:202). Postarajmy si(cid:218) stworzy(cid:202) atmosfer(cid:218) nauki przez zabaw(cid:218), traktuj(cid:200)c szachy jako przyjemn(cid:200) form(cid:218) wspólnego sp(cid:218)dzania czasu. Warto na odpowiednim etapie u(cid:258)wiadomi(cid:202) dzieci, (cid:285)e nauka gry w szachy wyrobi w nich nawyki my(cid:258)lowe niezwykle przydatne w doros(cid:239)ym (cid:285)yciu. Dzieci powielaj(cid:200) percepcj(cid:218) rodziców, wi(cid:218)c niestety cz(cid:218)sto nawet w m(cid:239)odym wieku przejmuj(cid:200) si(cid:218) swoj(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200), dlatego informacja o tym, (cid:285)e szachy mog(cid:200) u(cid:239)atwi(cid:202) im funkcjonowanie w przysz(cid:239)o(cid:258)ci, mo(cid:285)e niekiedy dzia(cid:239)a(cid:202) jako (cid:258)wietna inspiracja i trwa(cid:239)a motywacja. Historia dostarcza nam wielu przyk(cid:239)adów osób, które sp(cid:218)dziwszy jedynie kilka lat dzieci(cid:241)stwa w ca(cid:239)kowitej dziczy, z dala od ludzi, po(cid:258)ród natury i dzikich zwierz(cid:200)t, przywrócone do spo(cid:239)ecze(cid:241)stwa, nigdy ju(cid:285) nie zdo(cid:239)a(cid:239)y nauczy(cid:202) si(cid:218) mówi(cid:202). To prosty dowód na to, jak podatny i ch(cid:239)onny jest umys(cid:239) cz(cid:239)owieka w pierwszych latach (cid:285)ycia. W(cid:239)a(cid:258)ciwe ukierunko- wanie i nauka formu(cid:239)owania odpowiednich schematów my(cid:258)lowych owocuj(cid:200) niezwykle efektywnymi nawykami intelektualnymi przydatnymi w przysz(cid:239)o(cid:258)ci. Poleć książkęKup książkę 16 Przed rozpocz(cid:218)ciem nauki Poleć książkęKup książkę STOPIE(cid:275) I Podstawy szachowe Lekcja 1. Wprowadzenie w (cid:258)wiat szachów ............ 19 Lekcja 2. Poruszanie si(cid:218) bierek po szachownicy: król, królowa, wie(cid:285)a i goniec .............................................. 27 Lekcja 3. Poruszanie si(cid:218) bierek po szachownicy: konie i pionki ............... 35 Poleć książkęKup książkę 18 Podstawy szachowe Poleć książkęKup książkę Wprowadzenie w (cid:258)wiat szachów 19 LEKCJA 1. Wprowadzenie w (cid:258)wiat szachów S zachy to gra wymy(cid:258)lona na terenie dzisiejszych Indii ponad 1500 lat temu. Rozgrywana jest na dwukolorowej planszy podzielonej na 64 pola, z których po(cid:239)ow(cid:218), 32 pola, zajmuj(cid:200) bierki szachowe podzielone na dwie armie ustawione naprzeciw siebie w dwóch rz(cid:218)dach ka(cid:285)da. W sk(cid:239)ad ka(cid:285)dej armii wchodz(cid:200) nast(cid:218)puj(cid:200)ce bierki: 8 pionków 2 konie/skoczki 2 go(cid:241)ce/laufry 2 wie(cid:285)e 1 król 1 królowa/hetman W(cid:258)ród bierek znajduj(cid:200) si(cid:218) zatem pionki i pi(cid:218)(cid:202) rodzajów figur: król, królowa, wie(cid:285)a, goniec i ko(cid:241). Ka(cid:285)da bierka ma unikalne zdolno(cid:258)ci i inne Poleć książkęKup książkę 20 Podstawy szachowe zadania na szachownicy, ale wszystkie razem tworz(cid:200) sprawnie funkcjo- nuj(cid:200)c(cid:200) armi(cid:218). Pojedynek pomi(cid:218)dzy dwoma graczami odbywa si(cid:218) na tury, a parti(cid:218) zawsze rozpoczynaj(cid:200) bia(cid:239)e bierki, po czym przeciwnicy wyko- nuj(cid:200) ruchy na zmian(cid:218). Celem gry jest zamatowanie przeciwnika, to znaczy schwy- tanie króla przeciwnika w pu(cid:239)apk(cid:218). (cid:132)(cid:133) Wa(cid:285)ne! (cid:133)(cid:132) Pierwszy stopie(cid:241) jest najbardziej zró(cid:285)nicowany, je(cid:258)li chodzi o czas, jaki nale(cid:285)y na niego po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202). Starszym uczniom wystarcz(cid:200) jedno, dwa podej(cid:258)cia, aby nauczy(cid:202) si(cid:218) nazw oraz zasad ruchu wszystkich bierek, w przypadku najm(cid:239)odszych za(cid:258) p(cid:239)ynna nauka tych zagadnie(cid:241) w ci(cid:200)gu pi(cid:218)ciu lekcji jest (cid:258)wietnym osi(cid:200)gni(cid:218)ciem. Nauka z najm(cid:239)odszymi (w wieku od 4 do 8 lat) powinna przebiega(cid:202) stopniowo, aby nie przyt(cid:239)oczy(cid:202) malucha nadmiarem informacji. Na pocz(cid:200)tku nale(cid:285)y wyt(cid:239)umaczy(cid:202) mu, (cid:285)e jest to gra wymagaj(cid:200)ca planowania swoich posuni(cid:218)(cid:202), a tak(cid:285)e przewidywania dzia(cid:239)a(cid:241) przeciwnika. Dobrym sposobem, (cid:285)eby dziecko zrozumia(cid:239)o, czym jest przewidywanie, jest krótka gra, w której musi zgadywa(cid:202), ile palców poka(cid:285)emy lub ile bierek scho- wamy w worku albo jak(cid:200) liczb(cid:218) zapiszemy na kartce. Pocz(cid:200)tkowo dziecko b(cid:218)dzie wybiera(cid:239)o liczby ca(cid:239)kowicie losowo, ale je(cid:258)li dostatecznie d(cid:239)ugo b(cid:218)dziemy wybierali w kó(cid:239)ko liczby 1, 2, 3, 1, 2, 3, to w ko(cid:241)cu zacznie za ka(cid:285)dym razem podawa(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) odpowied(cid:283). Wyt(cid:239)umaczymy mu Poleć książkęKup książkę Wprowadzenie w (cid:258)wiat szachów 21 wtedy, (cid:285)e przewidzia(cid:239)o kolejno(cid:258)(cid:202), z jak(cid:200) wybierali(cid:258)my liczby. Podobnie w szachach dziecko powinno próbowa(cid:202) odgadywa(cid:202) plan swojego prze- ciwnika, aby uzyska(cid:202) nad nim przewag(cid:218). Ta niepozorna informacja, zw(cid:239)aszcza na tym poziomie nauki, ma w rzeczywisto(cid:258)ci fundamentalne znaczenie. Aby wyrobi(cid:202) w dziecku w(cid:239)a(cid:258)ciwe podej(cid:258)cie do gry, umo(cid:285)li- wiaj(cid:200)ce najpe(cid:239)niejszy rozwój intelektualny, musimy cz(cid:218)sto podkre(cid:258)la(cid:202) rol(cid:218), jak(cid:200) planowanie i strategia wykonywania ruchów bierek odgrywaj(cid:200) w grze szachowej. (cid:132)(cid:133) Dobra rada! (cid:133)(cid:132) Przypilnuj, (cid:285)eby dziecko usiad(cid:239)o odpowiednio wysoko, najlepiej tak, by widzia(cid:239)o szachownic(cid:218) z góry, pod k(cid:200)tem mniej wi(cid:218)cej 60 stopni. Brzd(cid:200)ce, które ledwo wystaj(cid:200) g(cid:239)ow(cid:200) ponad stó(cid:239), nie b(cid:218)d(cid:200) robi(cid:239)y szybkich post(cid:218)pów wskutek ograniczonej widoczno(cid:258)ci szachownicy. Mo(cid:285)na wówczas roz- (cid:239)o(cid:285)y(cid:202) plansz(cid:218) na pod(cid:239)odze, dziecko mo(cid:285)e te(cid:285) usi(cid:200)(cid:258)(cid:202) przy stole na pod- kulonych nogach, co doda mu kilku cennych centymetrów. Pierwsz(cid:200) rzecz(cid:200), z jak(cid:200) powinni(cid:258)my zapozna(cid:202) ma(cid:239)ych adeptów, jest szachownica. Nale(cid:285)y wyt(cid:239)umaczy(cid:202) za pomoc(cid:200) d(cid:239)ugiego wska(cid:283)nika lub linijki, jak wygl(cid:200)daj(cid:200) okre(cid:258)lone linie szachowe. Wyja(cid:258)nienie poj(cid:218)cia przek(cid:200)tnej na tym etapie nauki jest kluczowe, gdy(cid:285) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) dzieci nie spotka(cid:239)o si(cid:218) wcze(cid:258)niej z tym s(cid:239)owem. Nast(cid:218)pnie zwracamy uwag(cid:218) na naprzemiennie pokolorowane pola szachownicy, mo(cid:285)emy je nawet wspólnie policzy(cid:202). Warto ju(cid:285) na tym etapie wyt(cid:239)umaczy(cid:202), (cid:285)e na jednym polu mo(cid:285)e si(cid:218) znajdowa(cid:202) tylko jedna bierka, dlatego nie mo(cid:285)emy nigdy przemieszcza(cid:202) bierek na pole zaj(cid:218)te przez inn(cid:200) nasz(cid:200) bierk(cid:218), natomiast w przypadku przej(cid:258)cia na pole zaj(cid:218)te przez bierk(cid:218) przeciwnika zbijamy go, zabieraj(cid:200)c jego bierk(cid:218) z szachownicy. Poleć książkęKup książkę 22 Podstawy szachowe Nast(cid:218)pnie zapoznajemy malucha ze wszystkimi bierkami szachowymi. Staramy si(cid:218), aby na pierwszej lekcji nauczy(cid:239) si(cid:218) nazw wszystkich bierek oraz podstawowych cech niektórych z nich: ko(cid:241) (skoczek) skacze po szachownicy; król to najwa(cid:285)niejsza figura, przywódca ca(cid:239)ej armii; kró- lowa (hetman) jest najsilniejsz(cid:200) ze wszystkich postaci szachowych; pio- nek to malutki, powolny (cid:285)o(cid:239)nierz. Go(cid:241)cowi (laufrowi) warto po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) troch(cid:218) wi(cid:218)cej czasu, gdy(cid:285) s(cid:239)owo to jest nieznane dla wi(cid:218)kszo(cid:258)ci uczniów. Aby wyja(cid:258)ni(cid:202) t(cid:218) nazw(cid:218), musimy osadzi(cid:202) szachy w kontek(cid:258)cie ba(cid:258)nio- wego (cid:258)wiata rycerzy, w którym go(cid:241)ce pe(cid:239)ni(cid:200) rol(cid:218) pos(cid:239)a(cid:241)ców, czyli dzisiej- szych listonoszów, roznosz(cid:200)c wiadomo(cid:258)ci po ca(cid:239)ym królestwie (historia ta ma ci(cid:200)g dalszy, który znacz(cid:200)co u(cid:239)atwia zapami(cid:218)tanie, w jaki sposób goniec porusza si(cid:218) po szachownicy). Wie(cid:285)e z kolei opisujemy jako szybkie, ruchliwe figurki. Wa(cid:285)ne jest, aby przez ca(cid:239)y czas obserwowa(cid:202) nastrój pociechy. Je(cid:258)li cztero-, pi(cid:218)ciolatki s(cid:200) ju(cid:285) znudzone i zm(cid:218)czone, mo(cid:285)na je przepyta(cid:202), sprawdzaj(cid:200)c, ile informacji zdo(cid:239)a(cid:239)y przyswoi(cid:202), i na tym etapie ko(cid:241)czymy nasz(cid:200) pierwsz(cid:200) lekcj(cid:218). Je(cid:258)li jednak uda(cid:239)o nam si(cid:218) wytworzy(cid:202) przyjazn(cid:200) atmosfer(cid:218) nauki i widzimy ch(cid:218)ci i zapa(cid:239), to warto jeszcze po(cid:202)wi- czy(cid:202) ustawianie bierek na szachownicy w pozycji pocz(cid:200)tkowej. (cid:132)(cid:133) Wa(cid:285)ne! (cid:133)(cid:132) M(cid:239)odsze dzieci najskuteczniej ucz(cid:200) si(cid:218) wówczas, gdy zg(cid:239)(cid:218)biaj(cid:200) wiedz(cid:218) powoli i stopniowo, co oznacza, (cid:285)e najlepsze efekty osi(cid:200)gamy, nie forsuj(cid:200)c tempa nauki. Ponadto warto pos(cid:239)ugiwa(cid:202) si(cid:218) skojarzeniami, a wi(cid:218)c na przyk(cid:239)ad powiedzie(cid:202), (cid:285)e prezentowana figura nazywa si(cid:218) „konik”, i nast(cid:218)p- nie zakotwiczy(cid:202) t(cid:218) wiedz(cid:218) pytaniami pomocniczymi typu „jaki odg(cid:239)os wydaje ko(cid:241)?” lub pro(cid:258)b(cid:200), aby dziecko podskoczy(cid:239)o kilka razy. Dzi(cid:218)ki temu zapami(cid:218)ta t(cid:218) informacj(cid:218) szybciej, ni(cid:285) je(cid:258)li jedynie poka(cid:285)emy mu t(cid:218) figur(cid:218) i od razu przejdziemy do dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci nauki. Je(cid:285)eli dziecko jest tym zainteresowane, wr(cid:218)czamy mu ka(cid:285)d(cid:200) bierk(cid:218), niech dotknie jej, przypatrzy si(cid:218) lub pobawi przez chwil(cid:218). Jest to (cid:258)wietna inwestycja czasu, gdy(cid:285) pomaga ugruntowa(cid:202) nowe informacje w umy(cid:258)le dziecka. To samo dotyczy starszych uczniów i bardziej zaawansowanych zagadnie(cid:241) sza- chowych. W (cid:285)adnym wypadku nie nale(cid:285)y wywiera(cid:202) presji na dziecko, je(cid:258)li nie robi post(cid:218)pów tak szybko, jakby(cid:258)my sobie tego (cid:285)yczyli. Próbujemy podej(cid:258)(cid:202) do problemu z innej strony, u(cid:285)y(cid:202) sugerowanej przeze mnie metafory b(cid:200)d(cid:283) stworzy(cid:202) w(cid:239)asn(cid:200). Mo(cid:285)emy równie(cid:285) porzuci(cid:202) dane zagad- nienie i spróbowa(cid:202) wróci(cid:202) do niego nast(cid:218)pnym razem. Uk(cid:239)adnie w pozycji pocz(cid:200)tkowej najlepiej zacz(cid:200)(cid:202) od informacji, (cid:285)e w rogach królestwa stoj(cid:200) dwie wie(cid:285)e obserwacyjne, z których wida(cid:202) ca(cid:239)(cid:200) okolice. Obok wie(cid:285) stoj(cid:200) konie. Królewska para nie chce czu(cid:202) brzydkiego Poleć książkęKup książkę Wprowadzenie w (cid:258)wiat szachów 23 zapachu stajni, dlatego bezpo(cid:258)rednio ko(cid:239)o siebie ustawia swoich wier- nych pos(cid:239)a(cid:241)ców, czyli go(cid:241)ców, aby szybko przynosili listy. Po(cid:258)rodku królestwa znajduje si(cid:218) pa(cid:239)ac, w którym mieszka zakochana para — król i królowa. W drugim rz(cid:218)dzie rami(cid:218) w rami(cid:218) stoj(cid:200) pionki, które stano- wi(cid:200) swego rodzaju mur obronny w szachowym królestwie. Najlepiej jest w trakcie wyja(cid:258)niania tych kwestii ustawi(cid:202) wspólnie bierki jednego koloru na szachownicy, a potem poleci(cid:202) dziecku u(cid:239)o(cid:285)enie drugiego koloru samodzielnie wed(cid:239)ug wzoru. Nast(cid:218)pnie, upewniwszy si(cid:218), (cid:285)e dziecko zapami(cid:218)ta(cid:239)o pocz(cid:200)tkowe rozmieszczenie bierek, burzymy ca(cid:239)y uk(cid:239)ad i pro- simy, aby spróbowa(cid:239)o odtworzy(cid:202) go z pami(cid:218)ci. (cid:132)(cid:133) Uwaga! (cid:133)(cid:132) Ka(cid:285)d(cid:200) kolejn(cid:200) wspóln(cid:200) przygod(cid:218) szachow(cid:200) warto zacz(cid:200)(cid:202) od powtórki poprzednich zaj(cid:218)(cid:202), sprawdzaj(cid:200)c w ten sposób, jak(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) materia(cid:239)u dziecko zdo(cid:239)a(cid:239)o przyswoi(cid:202) i zapami(cid:218)ta(cid:202). Niezast(cid:200)pionym elementem na tym etapie nauki jest pobudzanie dzie- ci(cid:218)cej wyobra(cid:283)ni. Je(cid:258)li uczymy dziewczynk(cid:218), dobrym przyk(cid:239)adem od- skoczni w (cid:258)wiat fantazji jest cho(cid:202)by symboliczne postawienie pionka na wie(cid:285)y i porównanie go do znanej z bajek ksi(cid:218)(cid:285)niczki zamkni(cid:218)tej w wie(cid:285)y. Ch(cid:239)opcy preferuj(cid:200) zazwyczaj militarne analogie — sta(cid:239)e przypominanie o bitwie rycerskiej, o walce, jak(cid:200) tocz(cid:200) nasze dzielne wojska na szachow- nicy, oraz o tym, (cid:285)e to w(cid:239)a(cid:258)nie nasz ucze(cid:241) jest genera(cid:239)em dowodz(cid:200)cym ca(cid:239)(cid:200) t(cid:200) armi(cid:200), wyrobi w nim od pocz(cid:200)tku wi(cid:218)ksz(cid:200) odpowiedzialno(cid:258)(cid:202) za w(cid:239)asne ruchy i zmotywuje do zwi(cid:218)kszonego wysi(cid:239)ku intelektualnego. Cz(cid:218)ste pobudzanie wyobra(cid:283)ni za pomoc(cid:200) metafor i historyjek znacz(cid:200)co przy(cid:258)piesza tempo przyswajania informacji. Na stronach tej ksi(cid:200)(cid:285)ki mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) wiele gotowych, trafnych przyk(cid:239)adów, jak w szybki sposób zako- rzeni(cid:202) informacje w umy(cid:258)le dziecka. Poleć książkęKup książkę 24 Podstawy szachowe (cid:132)(cid:133) Wa(cid:285)ne! (cid:133)(cid:132) Staramy si(cid:218) akcentowa(cid:202) cechy bierek wedle charakteru dziecka. Poka- zuj(cid:200)c konia dziewczynce, mo(cid:285)emy powiedzie(cid:202), (cid:285)e jest to pi(cid:218)kny rumak z d(cid:239)ug(cid:200) grzyw(cid:200) lub nawet czarodziejski jednoro(cid:285)ec, ch(cid:239)opcy za(cid:258) wol(cid:200) s(cid:239)ucha(cid:202) o odwa(cid:285)nym wierzchowcu, który ci(cid:200)gle gdzie(cid:258) skacze i bryka. Koniec pierwszej lekcji (niezale(cid:285)nie od tego, ile materia(cid:239)u uda(cid:239)o nam si(cid:218) przerobi(cid:202)) to (cid:258)wietny moment na nauk(cid:218) wierszyka szachowego zamieszczonego na pierwszej stronie ksi(cid:200)(cid:285)ki. Jest to nie tylko trening pami(cid:218)ci dla dziecka czy okazja do poszerzenia zakresu s(cid:239)ownictwa, ale przede wszystkim (cid:258)wietne narz(cid:218)dzie dydaktyczne, do którego mo(cid:285)na z powodzeniem si(cid:218) odwo(cid:239)a(cid:202) w pó(cid:283)niejszych etapach nauki. Przy pierw- szym czytaniu szachowej rymowanki nale(cid:285)y zrobi(cid:202) kilka przerw, wyt(cid:239)u- maczy(cid:202) dziecku trudniejsze wyrazy, których nie rozumie. Warto równie(cid:285) do recytacji doda(cid:202) gestykulacj(cid:218), na przyk(cid:239)ad przy s(cid:239)owach: „Tam goniec odwa(cid:285)nie pionkami dowodzi, on po szachownicy tylko na skos chodzi” mo(cid:285)na wykonywa(cid:202) r(cid:218)kami ruchy po przek(cid:200)tnych, utrwalaj(cid:200)c sposób poruszania si(cid:218) go(cid:241)ca. Nie trzeba zmusza(cid:202) dziecka do nauki wierszyka w ci(cid:200)gu jednej lekcji, nie musi te(cid:285) uczy(cid:202) si(cid:218) go w trakcie wspólnego czasu przeznaczonego na zaj(cid:218)cia — mo(cid:285)e to robi(cid:202) w ci(cid:200)gu dnia pod okiem innego opiekuna. Aby nauczy(cid:202) dziecko wierszyka, nie s(cid:200) potrzebne (cid:285)adne umiej(cid:218)tno(cid:258)ci szachowe, wi(cid:218)c mo(cid:285)e to robi(cid:202) ka(cid:285)dy doros(cid:239)y, sp(cid:218)dzaj(cid:200)c czas z dzieckiem. Wystarczy wraca(cid:202) do wierszyka regularnie dwa, trzy razy dziennie (na przyk(cid:239)ad rano w samochodzie, wioz(cid:200)c dziecko do szko(cid:239)y lub przedszkola), a b(cid:218)dziemy zaskoczeni, jak szybko nasza pociecha opanuje go w ca(cid:239)o(cid:258)ci. Starszym dzieciom (w wieku od 9 do 12 lat) i niektórym m(cid:239)odszym nie jest potrzebne tego typu wprowadzenie. Po(cid:258)wi(cid:218)camy jednak czas na wyt(cid:239)umaczenie istoty planowania, po czym przechodzimy do cz(cid:218)(cid:258)ci, w której prezentujemy zasady ruchów i zbijania bierek. (cid:132)(cid:133) Uwaga! (cid:133)(cid:132) Je(cid:258)li ucze(cid:241) poczuje si(cid:218) zawiedziony, (cid:285)e ko(cid:241)czymy zaj(cid:218)cia akurat w tym momencie, wówczas wykorzystujemy jego apetyt na wiedz(cid:218) i przecho- dzimy od razu do kolejnej lekcji. Przejaw zainteresowania jest okresem wzmo(cid:285)onej koncentracji i skupienia, wykorzystajmy wi(cid:218)c ten czas do nie- zwykle efektywnej nauki. (cid:132)(cid:133) Wa(cid:285)ne! (cid:133)(cid:132) Wa(cid:285)ne! Na zako(cid:241)czenie niektórych lekcji sugeruj(cid:218) ró(cid:285)ne gry, a na ko(cid:241)cu ksi(cid:200)(cid:285)ki znajduje si(cid:218) rozdzia(cid:239) z kilkoma dodatkowymi grami i zabawami, Poleć książkęKup książkę Wprowadzenie w (cid:258)wiat szachów 25 uszeregowanymi wed(cid:239)ug poziomu zaawansowania. Je(cid:258)li dziecku odpo- wiada tego typu forma treningu przez zabawy szachowe, to warto z nich korzysta(cid:202). Gra na dzi(cid:258): Znikaj(cid:200)ce bierki to (cid:202)wiczenie wa(cid:285)nego atrybutu ka(cid:285)- dego szachisty, czyli pami(cid:218)ci. Ustawiamy kilka bierek na szachownicy w rz(cid:218)dzie (poziom trudno(cid:258)ci zale(cid:285)y od liczby ustawionych bierek), pro- simy dziecko, aby je zapami(cid:218)ta(cid:239)o, po czym zas(cid:239)oni(cid:239)o sobie oczy, a my w czasie, kiedy tego nie widzi, zabieramy z szachownicy cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) bierek (mo(cid:285)emy równie(cid:285) postawi(cid:202) inne na ich miejsce, je(cid:258)li chcemy zwi(cid:218)kszy(cid:202) stopie(cid:241) trudno(cid:258)ci). Zadanie dziecka polega na tym, aby po otwarciu oczu spojrza(cid:239)o na plansz(cid:218) i powiedzia(cid:239)o, jakie zmiany na niej zasz(cid:239)y. Je(cid:258)li w trakcie gry ucze(cid:241) zechce zamieni(cid:202) si(cid:218) rolami z nauczycielem, pozwól- my mu zaskoczy(cid:202) nas kreatywno(cid:258)ci(cid:200) zmian. W sytuacji przedstawionej na rysunkach poprawnym rozwi(cid:200)zaniem by(cid:239)aby odpowied(cid:283), (cid:285)e z szachownicy znikn(cid:218)(cid:239)y czarna wie(cid:285)a i bia(cid:239)y goniec, a konik zmieni(cid:239) si(cid:218) w królow(cid:200). Jest to przyk(cid:239)adowe zadanie. Na pocz(cid:200)tku warto zacz(cid:200)(cid:202) od prostszych ustawie(cid:241), aby u(cid:239)atwi(cid:202) dziecku wdro(cid:285)enie si(cid:218) w t(cid:218) zabaw(cid:218). Bonus: Specjalnie z my(cid:258)l(cid:200) o najm(cid:239)odszych na ko(cid:241)cu tej ksi(cid:200)(cid:285)ki zamie- (cid:258)ci(cid:239)em kartk(cid:218) z rysunkami bierek szachowych do pokolorowania. Cele Celem pierwszych zaj(cid:218)(cid:202) jest przede wszystkim wprowadzenie w realia szachowe, zapoznanie z zasadami obowi(cid:200)zuj(cid:200)cymi na szachownicy oraz zademonstrowanie fundamentalnej idei planowania strategicznego. Poleć książkęKup książkę 26 Podstawy szachowe Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mały szachista. Wspólna nauka to dobra zabawa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: