Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00626 013311 21029405 na godz. na dobę w sumie
Manifest obfitości. 10 prostych zasad - ebook/pdf
Manifest obfitości. 10 prostych zasad - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 56
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9229-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Droga do przebudzenia

Świat jest niczym wielki wór pełen kuszących możliwości, które tylko czekają na to, byś po nie sięgnął. Może jeszcze ich nie dostrzegasz, a może obawiasz się tego, co się stanie, jeśli w końcu to zrobisz. Bądź bohaterem swojego życia i naucz się wreszcie czerpać z niego pełnymi garściami! Czas na wielką i pozytywną zmianę.

Dzięki tej małej książeczce nauczysz się korzystać z obfitości w różnych obszarach swojego życia i przyjmować wszystkie dobre rzeczy, jakie pojawiają się wokół Ciebie. Tych dziesięć prostych zasad pozytywnie wywróci Twój świat do góry nogami. Do każdej zasady dołączone jest ćwiczenie, dzięki któremu od razu sprawdzisz ją w działaniu. Gdy Twoja świadomość zacznie się poszerzać, wzrośnie również Twoja zdolność do otrzymywania wszelkiego rodzaju bogactwa, zarówno duchowego, umysłowego, jak i czysto fizycznego. Raz na zawsze.

Joe Vitale jest autorem wielu bestsellerów, twórcą programu MiraclesCoaching® oraz guru NLP. Pomaga ludziom realizować marzenia poprzez naukę szczegółowych aspektów prawa przyciągania i prawa właściwego działania. Ten niegdyś bezdomny człowiek, a dziś poczytny autor, wierzy w magię i cuda. Więcej informacji na jego temat znajdziesz na www.mrfire.com.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Abundance Manifesto Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-9226-2 © 2013 by Hypnotic Marketing, Inc. All rights reserved. Reproduction and distribution are forbidden. No part of this publication shall be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any other means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from the publisher. Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/maniob Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Przedmowa. (cid:165)wiat pe(cid:239)en mo(cid:285)liwo(cid:258)ci 7 Wst(cid:218)p. 10 zasad obfito(cid:258)ci 11 1. Dostrze(cid:285) alternatywn(cid:200) rzeczywisto(cid:258)(cid:202) 15 2. Oka(cid:285) uwielbienie dla pasji 19 3. Oddaj 10 procent swoich dochodów 23 4. Zachowaj jasny umys(cid:239) 27 5. Podejmuj(cid:200)c decyzj(cid:218), zawsze wybieraj wa(cid:285)niejsze dobro 31 6. Pos(cid:239)uchaj g(cid:239)osu boskiej inspiracji 35 7. Rozs(cid:200)dnie wydawaj pieni(cid:200)dze, inwestuj i oszcz(cid:218)dzaj 39 8. Patrz na ka(cid:285)de wyzwanie z szerszej perspektywy 43 9. Poczuj cud tera(cid:283)niejszo(cid:258)ci 47 10. Pomagaj innym 51 Pos(cid:239)owie 54 5 Poleć książkęKup książkę Manifest obfito(cid:258)ci O autorze 55 6 Poleć książkęKup książkę 1 Dostrze(cid:285) alternatywn(cid:200) rzeczywisto(cid:258)(cid:202) Gdy jeste(cid:258) wdzi(cid:218)czny, strach znika i pojawia si(cid:218) obfito(cid:258)(cid:202). (cid:650) Anthony Robbins 15 Poleć książkęKup książkę Manifest obfito(cid:258)ci W ka(cid:285)dej chwili swojego (cid:285)ycia masz wybór. Mo(cid:285)esz widzie(cid:202) przed sob(cid:200) same ograniczenia albo dostrzega(cid:202) ogromn(cid:200) obfito(cid:258)(cid:202). (cid:191)ycie jest z(cid:239)udzeniem optycznym. To, co widzisz, zale(cid:285)y od Twojego nastawienia. Z kolei nastawienie zale(cid:285)y od programowania. Poniewa(cid:285) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas jest zaprogramowana przez media, które lubi(cid:200) zasypywa(cid:202) negatywnymi informacjami, a tak(cid:285)e przez rodzi- ców, nauczycieli i wiele innych osób, mamy wra(cid:285)enie, (cid:285)e (cid:285)y- jemy w niedostatku. Jednak istnieje równie(cid:285) inna rzeczywisto(cid:258)(cid:202) (cid:650) rzeczywisto(cid:258)(cid:202), w której króluje obfito(cid:258)(cid:202). 16 Poleć książkęKup książkę Manifest obfito(cid:258)ci Kogo widzisz na tym znanym obrazku z ko(cid:241)ca XIX wieku na pocz(cid:200)tku rozdzia(cid:239)u — m(cid:239)od(cid:200) czy star(cid:200) kobiet(cid:218)? Wszystko zale(cid:285)y od tego, jak na niego spojrzysz. Zmie(cid:241) swoje postrze- ganie, a przekonasz si(cid:218), (cid:285)e na rysunku s(cid:200) obie kobiety. To samo dotyczy rzeczywisto(cid:258)ci. Przesta(cid:241) widzie(cid:202) wokó(cid:239) siebie tylko niedostatek i l(cid:218)k i zacznij dostrzega(cid:202) drug(cid:200) rzeczywisto(cid:258)(cid:202) — (cid:258)wiat pe(cid:239)en obfito(cid:258)ci i mi(cid:239)o- (cid:258)ci. Masz wybór. Pozwól, aby Twoje oczy zobaczy(cid:239)y ten nowy (cid:258)wiat. (cid:109)wiczenie Pomy(cid:258)l o jakiej(cid:258) trudnej sytuacji z przesz(cid:239)o(cid:258)ci (takiej jak zerwanie z partnerem albo odej(cid:258)cie z pracy), a potem zadaj sobie nast(cid:218)puj(cid:200)ce pytania: (Za ka(cid:285)dym razem, gdy u(cid:285)ywam s(cid:239)owa „to”, mo(cid:285)esz zast(cid:200)pi(cid:202) je s(cid:239)owem „on” albo „ona”, stosownie do sytuacji). (cid:132) Jak to odebra(cid:239)e(cid:258) i jaka by(cid:239)a w tym Twoja rola? (cid:132) Co wywo(cid:239)a(cid:239)o w Tobie negatywne emocje? (cid:132) A teraz pomy(cid:258)l, gdzie znajdujesz si(cid:218) w tej chwili. Patrz(cid:200)c wstecz, jakie korzy(cid:258)ci przynios(cid:239)o Ci tamto wydarzenie? (cid:132) Jaki by(cid:239) wtedy jego cel albo rola? 17 Poleć książkęKup książkę Manifest obfito(cid:258)ci (cid:132) Jakimi korzy(cid:258)ciami cieszysz si(cid:218) teraz dlatego, (cid:285)e ta sytuacja si(cid:218) wydarzy(cid:239)a, albo dlatego, (cid:285)e wyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)e(cid:258) z niej wa(cid:285)n(cid:200) nauk(cid:218)? Teraz pomy(cid:258)l o czym(cid:258), co Ci(cid:218) dr(cid:218)czy teraz, i zadaj sobie te same pytania. (cid:132) Jak to odbierasz i jaka jest w tym Twoja rola? (cid:132) Co wywo(cid:239)uje w Tobie negatywne emocje? (cid:132) Jakie korzy(cid:258)ci odnosisz dzi(cid:218)ki temu wydarzeniu? (cid:132) Jaki jest jego cel albo rola? (cid:132) Patrz(cid:200)c w przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202), jakie korzy(cid:258)ci mo(cid:285)e Ci przynie(cid:258)(cid:202) to wydarzenie? Cz(cid:218)sto jeste(cid:258)my w stanie dostrzec doskona(cid:239)o(cid:258)(cid:202) jakiej(cid:258) rzeczy do- piero wtedy, gdy spojrzymy na ni(cid:200) z dystansu. Jednak wcale nie musimy d(cid:239)ugo czeka(cid:202), (cid:285)eby poczu(cid:202) jej korzy(cid:258)ci. Mamy wybór: mo(cid:285)emy dostrzec obfito(cid:258)(cid:202) ju(cid:285) teraz. 18 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Manifest obfitości. 10 prostych zasad
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: