Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00041 002785 23546780 na godz. na dobę w sumie
Mantra ciszy. 7 reguł duchowej ścieżki - ebook/pdf
Mantra ciszy. 7 reguł duchowej ścieżki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6323-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

W jednej z dalekowschodnich tradycji uznaje się, że istnieje gwarantowana ścieżka prowadząca do duchowego oświecenia. Otóż wystarczy pewien mało skomplikowany rytuał powtórzyć osiemset tysięcy razy. Problem w tym, że jeśli odliczyć czas niezbędny na sen, jedzenie i inne ważne czynności, zajęłoby to dobrze ponad osiemdziesiąt lat. Trudno się zatem dziwić, że jak świat długi i szeroki adepci duchowości pilnie poszukują nieco szybszych sposobów. I oczywiście jest ich wiele - większość z nich zaś, o dziwo, łączy ta sama zasada. To konsekwencja i trzymanie się reguł. Nic ponadto.

Ta książka przedstawia jeden z takich systemów - prosty, spójny i co najważniejsze: niezwiązany z żadną konkretną religią. Jednocześnie taki, którego fundamenty można znaleźć we wszystkich religiach, wierzeniach czy modelach rozwoju duchowego. Co więcej - ten system nie tylko ułatwia kroczenie ścieżką duchową. Dzięki niemu łatwo można na nią powrócić, kiedy przydarzy się zgubić drogę.

A teraz usiądź i oczyść umysł. Wyrównaj oddech. Medytuj. Kiedy zaś skończysz swoją codzienną medytację, rusz w drogę - w jej trakcie pamiętaj o zaledwie siedmiu prostych regułach. Stosuj je konsekwentnie i w pełni świadomie. I nie oczekuj niczego. Niczego się nie spodziewaj. Efekty pod postacią zmiany jakości Twojego życia pojawią się prędzej czy później. Zazwyczaj prędzej, niż oczekujesz. Prędzej, niż się spodziewasz.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie?7regdu Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-5383-1 Copyright © Helion 2019 Printed in Poland • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Od autora Regu(cid:225)a 1. Odkryj istot(cid:266) sprawczo(cid:286)ci Jako(cid:286)(cid:252) powtórze(cid:276) (cid:285)wiadomo(cid:286)(cid:252) Sprawno(cid:286)(cid:252) Uczenie si(cid:266) Akceptacja niedoskona(cid:225)o(cid:286)ci Cierpliwo(cid:286)(cid:252) Porz(cid:261)dek dnia Regu(cid:225)a 2. Us(cid:225)ysz cisz(cid:266) Percepcja d(cid:296)wi(cid:266)ku Nieprzerwana cisza Dwoista natura d(cid:296)wi(cid:266)ku Boska pierwotno(cid:286)(cid:252) Moc terapeutyczna Muzyka duszy Brama ciszy Regu(cid:225)a 3. Uwolnij poruszenie w nieporuszeniu Celowo(cid:286)(cid:252) ruchu Ruch i nieporuszenie Taniec Ruch zewn(cid:266)trzny Bezruch Nieporuszenie cia(cid:225)a i umys(cid:225)u Poruszenie w nieporuszeniu 5 9 10 16 22 28 33 38 44 51 52 58 64 70 76 82 88 95 96 102 108 114 120 126 132 Poleć książkęKup książkę 4 | M A N T R A C I S Z Y Regu(cid:225)a 4. Po(cid:225)(cid:261)cz ziemi(cid:266) z niebem Energia ziemi Emocje ro(cid:286)lin Moc zwierz(cid:261)t Energia w ciele Jako w górze, tak i na dole Po(cid:225)(cid:261)czenie Ty jeste(cid:286) tym Regu(cid:225)a 5. Otwórz serce Pami(cid:266)tanie Relacje serca Intuicja Funkcja transcendentna Brama g(cid:225)(cid:266)bi (cid:285)wi(cid:266)ta kobieco(cid:286)(cid:252) Obecno(cid:286)(cid:252) Regu(cid:225)a 6. Uchwy(cid:252) sens Iluzja wiedzy Paradoks drogi ksi(cid:266)gi Nie(cid:286)wiadomo(cid:286)(cid:252) Jai Hanuman Niesko(cid:276)czona sekwencja Dwa wektory ciekawo(cid:286)ci Leela Regu(cid:225)a 7. Piel(cid:266)gnuj zachwyt Sztuka w(cid:261)chania ró(cid:298) Cztery etapy O(cid:286) energii Repercepcja Wdzi(cid:266)czno(cid:286)(cid:252) Wibracja Ascendencja Mantra ciszy, mantra (cid:298)ycia 139 140 146 152 158 163 169 175 181 182 188 194 200 206 212 220 227 228 234 240 246 254 261 268 275 276 282 288 294 300 306 312 321 Poleć książkęKup książkę 1 0 | M A N T R A C I S Z Y Jako(cid:258)(cid:202) powtórze(cid:241) Pierwsz(cid:261) umiej(cid:266)tno(cid:286)ci(cid:261), któr(cid:261) musimy posi(cid:261)(cid:286)(cid:252), by prze(cid:298)y(cid:252) po uro- dzeniu, jest umiej(cid:266)tno(cid:286)(cid:252) powtórze(cid:276). Kiedy niemowl(cid:266) bierze swój pierwszy, powitalny oddech, pompuj(cid:261)c w ten sposób do swoich mikroskopijnych p(cid:225)uc powietrze i wraz z nim daj(cid:261)cy (cid:298)ycie tlen, a pó(cid:296)niej kiedy wydycha to powietrze zawieraj(cid:261)ce ju(cid:298) dwutlenek w(cid:266)gla, który opuszcza organizm, nie mo(cid:298)e na tym poprzesta(cid:252). Nie mo(cid:298)e pomy(cid:286)le(cid:252) sobie: „OK, umiem ju(cid:298) oddycha(cid:252), co robimy da- lej?”. Musi powtórzy(cid:252) ca(cid:225)y cykl oddechowy. Potem znowu i zno- wu, a te powtórki b(cid:266)d(cid:261) mu towarzyszy(cid:225)y ju(cid:298) do ko(cid:276)ca (cid:298)ycia. Na- wet kiedy nasz bohater niemowlak zostanie w swoim doros(cid:225)ym (cid:298)yciu po(cid:225)awiaczem pere(cid:225) i nauczy si(cid:266) wstrzymywa(cid:252) oddech na d(cid:225)ugie minuty, to i tak w ko(cid:276)cu b(cid:266)dzie musia(cid:225) powtórzy(cid:252) oddy- chanie. Bez tego nie da si(cid:266) prze(cid:298)y(cid:252). Ta sama procedura dotyczy niemowl(cid:266)cego serca. Kiedy uderza po raz pierwszy — jeszcze w (cid:225)onie matki — musi te swoje delikatne uderzenia powtarza(cid:252), musi pompowa(cid:252) krew, dotlenia(cid:252) organizm i dostarcza(cid:252) mu odpo- wiednich (cid:298)yciodajnych sk(cid:225)adników. Kiedy dziecko stara si(cid:266) na- uczy(cid:252) chodzi(cid:252), instynktownie odkrywa, (cid:298)e w tym celu nale(cid:298)y po- wtórzy(cid:252) pierwszy krok. Nie ten ko(cid:286)lawy, po którym wyr(cid:298)n(cid:266)(cid:225)o na pod(cid:225)og(cid:266), ale ten w(cid:225)a(cid:286)ciwy, za pomoc(cid:261) którego zapewni(cid:225)o sobie odpowiedni(cid:261) równowag(cid:266). Mogliby(cid:286)my tak wylicza(cid:252) w niesko(cid:276)- czono(cid:286)(cid:252) istotne powtórki, które musieli(cid:286)my prze(cid:252)wiczy(cid:252) w (cid:298)yciu i wprowadzi(cid:252) je do niego jako sta(cid:225)y element gry. Po drodze na- potkaliby(cid:286)my pierwsze wypowiedziane s(cid:225)owo „mama”, pierwszy celnie wype(cid:225)niony nocnik, pierwszy u(cid:225)o(cid:298)ony domek z klocków, a(cid:298) w ko(cid:276)cu doszliby(cid:286)my do pierwszej randki, pierwszej pracy i nie- stety te(cid:298) pierwszych pora(cid:298)ek. (cid:297)ycie po prostu sk(cid:225)ada si(cid:266) z niezli- czonej liczby powtórze(cid:276), a od nas zale(cid:298)y jedynie ich jako(cid:286)(cid:252). Je(cid:286)li nie uczymy si(cid:266) na b(cid:225)(cid:266)dach, to b(cid:266)dziemy je powtarza(cid:252) w niesko(cid:276)- czono(cid:286)(cid:252). I w tym tkwi klucz — powtórzenia, by zadzia(cid:225)a(cid:225)y, musz(cid:261) zosta(cid:252) wykonane (cid:286)wiadomie i prawid(cid:225)owo. Inaczej p(cid:225)acimy za to wieloma (cid:298)yciowymi utrapieniami. Poleć książkęKup książkę O D K R Y J I S T O T (cid:125) S P R A W C Z O (cid:165) C I | 1 1 Có(cid:298) jednak oznacza ta zadziwiaj(cid:261)ca zbitka s(cid:225)owna „(cid:286)wiadome powtórzenia”? To proces, w którym powtarzasz jak(cid:261)(cid:286) czynno(cid:286)(cid:252) z pe(cid:225)n(cid:261) (cid:286)wiadomo(cid:286)ci(cid:261) tego, co robisz, jak robisz i po co to robisz. (cid:297)eby(cid:286) za(cid:286) móg(cid:225) pozwoli(cid:252) sobie na tak(cid:261) (cid:286)wiadomo(cid:286)(cid:252), Twoja g(cid:225)o- wa w trakcie wykonywania tych powtórek musi znajdowa(cid:252) si(cid:266) dok(cid:225)adnie w tym samym miejscu co Twoje cia(cid:225)o. Je(cid:286)li chcesz si(cid:266) nauczy(cid:252) gra(cid:252) w golfa i zapisujesz si(cid:266) w tym celu do nieprzyzwo- icie drogiego klubu golfowego, w pakiecie otrzymujesz te(cid:298) trene- ra osobistego, który na pierwszej lekcji dok(cid:225)adnie poinstruuje Ci(cid:266), w jaki sposób masz uderza(cid:252) kijem w pi(cid:225)k(cid:266). To samo spotka Ci(cid:266) na si(cid:225)owni, basenie i na kursie motocyklowym szkol(cid:261)cym z technik jazdy. Teraz wszystko w Twoich r(cid:266)kach. Je(cid:286)li b(cid:266)dziesz (cid:286)wiadomie powtarza(cid:225) dok(cid:225)adnie to, czego si(cid:266) nauczy(cid:225)e(cid:286) od tre- nera, pr(cid:266)dzej czy pó(cid:296)niej pi(cid:225)ka wpadnie do do(cid:225)ka, przestaniesz po(cid:225)yka(cid:252) wod(cid:266) z basenu, p(cid:225)yn(cid:261)c, i zamiast wywali(cid:252) si(cid:266) na zakr(cid:266)- cie, b(cid:266)dziesz wywija(cid:225) na motocyklu winkle, których b(cid:266)d(cid:261) Ci za- zdro(cid:286)ci(cid:252) kumple. Co jednak, kiedy w trakcie tych powtórze(cid:276) nie b(cid:266)dziesz dostatecznie uwa(cid:298)ny i (cid:286)wiadomy? Kiedy jedn(cid:261) r(cid:266)k(cid:261) b(cid:266)- dziesz usi(cid:225)owa(cid:225) trafi(cid:252) kijem golfowym w pi(cid:225)k(cid:266), a drug(cid:261) w tym czasie robi(cid:225) selfie na Instagram, (cid:298)eby poszpanowa(cid:252) jedn(cid:261) r(cid:266)ka- wiczk(cid:261), ale za to jak(cid:261) fajn(cid:261)? Mo(cid:298)esz w ten sposób powtarza(cid:252) da- n(cid:261) czynno(cid:286)(cid:252) s(cid:225)awetne dziesi(cid:266)(cid:252) tysi(cid:266)cy godzin, a Twoje umiej(cid:266)tno- (cid:286)ci nie wzrosn(cid:261) ani troch(cid:266). Tymczasem z nami sta(cid:225)o si(cid:266) co(cid:286) dziwnego (pisz(cid:261)c „z nami”, mam na my(cid:286)li wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) rodzaju ludzkiego). Otó(cid:298) jaki(cid:286) czas temu uznali(cid:286)my, (cid:298)e powtórzenia s(cid:261) nudne. OK, mo(cid:298)na jak(cid:261)(cid:286) czynno(cid:286)(cid:252) powtórzy(cid:252) raz czy dwa, ale przyda(cid:225)oby si(cid:266) co(cid:286) intryguj(cid:261)co nowe- go. Dawna czynno(cid:286)(cid:252) przestaje wi(cid:266)c by(cid:252) wystarczaj(cid:261)co fascynuj(cid:261)- ca i ciekawa, by chcia(cid:225)o nam si(cid:266) j(cid:261) powtarza(cid:252). Musimy szuka(cid:252) nowych bod(cid:296)ców, nowych wyzwa(cid:276), nowych celów i nowych atrakcji. Spójrz na przekaz, którym jeste(cid:286)my otoczeni ze wszyst- kich stron. Jest wype(cid:225)niony s(cid:225)owami „nowy”, „odkryj”, „spróbuj czego(cid:286) innego” itd., itp. W mediach spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowych ludzie Poleć książkęKup książkę 1 2 | M A N T R A C I S Z Y prze(cid:286)cigaj(cid:261) si(cid:266) w zamieszczaniu zdj(cid:266)(cid:252) dokumentuj(cid:261)cych to, (cid:298)e co chwil(cid:266) w ich (cid:298)yciu przydarza si(cid:266) jaka(cid:286) nowa fascynacja: nowe ciuchy, samochody, telefony, nowi znajomi. Wzrastamy w spo(cid:225)e- cze(cid:276)stwie, w którym starym nie ma si(cid:266) co chwali(cid:252), za to nowe sta(cid:225)o si(cid:266) po(cid:298)(cid:261)dane jak nigdy dot(cid:261)d. Ile razy zmieniamy telefony, laptopy, zegarki, samochody nie dlatego, (cid:298)e si(cid:266) ju(cid:298) wys(cid:225)u(cid:298)y(cid:225)y, zepsu(cid:225)y czy nie oferuj(cid:261) odpowiednich funkcji, ale wy(cid:225)(cid:261)cznie dla- tego, (cid:298)e na rynku pojawi(cid:225) si(cid:266) nowy model. Nowe jest n(cid:266)c(cid:261)ce, atrakcyjne, jeszcze nieznane, wi(cid:266)c po(cid:298)(cid:261)dane. Kiedy je zdobywamy — czy to pod postaci(cid:261) przedmiotów, ludzi, czy innych dóbr — stajemy si(cid:266) mile po(cid:225)echtani (cid:286)wiadomo(cid:286)ci(cid:261) bycia na topie. Nie- zale(cid:298)nie od tego, czy jest to wierzcho(cid:225)ek instagramowej spo(cid:225)ecz- no(cid:286)ci, czy nasz prywatny i osobisty ranking. Mamy wra(cid:298)enie, (cid:298)e chodzi o to, i(cid:298) los po raz kolejny si(cid:266) do nas u(cid:286)miechn(cid:261)(cid:225). Jednak ju(cid:298) po chwili — czasem po kilku dniach, a czasem po kilku mi- nutach — nowe zaczyna traci(cid:252) na atrakcyjno(cid:286)ci. Ju(cid:298) tak nie b(cid:225)yszczy, nie (cid:286)wieci, nie przyci(cid:261)ga wzroku. I wtedy powstaje ro- dzaj pustki rodz(cid:261)cej specyficzne psychologiczne napi(cid:266)cie. By si(cid:266) go pozby(cid:252), wypracowali(cid:286)my jedyn(cid:261) naszym zdaniem skuteczn(cid:261) me- tod(cid:266): po prostu zaczynamy si(cid:266) rozgl(cid:261)da(cid:252) za kolejnym nowym. I niestety (cid:225)udzimy si(cid:266), (cid:298)e t(cid:266) pustk(cid:266) mo(cid:298)na czymkolwiek wype(cid:225)ni(cid:252). Jakim(cid:286) nast(cid:266)pnym, doskonalszym czym(cid:286). Za(cid:286) najwi(cid:266)kszy nasz problem polega na tym, (cid:298)e zdajemy si(cid:266) nie (cid:225)(cid:261)czy(cid:252) ze sob(cid:261) dwóch faktów. Otó(cid:298) by mog(cid:225)o powsta(cid:252) co(cid:286) doskona(cid:225)ego, kto(cid:286) musi wy- kona(cid:252) wiele, naprawd(cid:266) wiele (cid:286)wiadomych powtórze(cid:276). Kiedy ku- pujesz oryginaln(cid:261) katan(cid:266) i stawiasz j(cid:261) nieopodal kominka, by blask ognia wydoby(cid:225) z(cid:225)ote refleksy z ostrza tego doskona(cid:225)ego miecza, musisz wiedzie(cid:252), (cid:298)e japo(cid:276)ski p(cid:225)atnerz, by doj(cid:286)(cid:252) do tego poziomu doskona(cid:225)o(cid:286)ci, wykonywa(cid:225) sekwencj(cid:266) okre(cid:286)lonych i (cid:286)wiadomych powtórze(cid:276) przez trzydzie(cid:286)ci lat. Ostrzy(cid:225) miecz, wykonuj(cid:261)c po- wolny doskona(cid:225)y posuwisty ruch, odk(cid:225)ada(cid:225) kamie(cid:276) ostrz(cid:261)cy, pod- nosi(cid:225) miecz na wysoko(cid:286)(cid:252) wzroku, patrzy(cid:225) pod (cid:286)wiat(cid:225)o, czy poci(cid:261)- gni(cid:266)cie by(cid:225)o w(cid:225)a(cid:286)ciwe, i ponownie bra(cid:225) do r(cid:266)ki kamie(cid:276). Tak uzyska(cid:225) Poleć książkęKup książkę O D K R Y J I S T O T (cid:125) S P R A W C Z O (cid:165) C I | 1 3 doskona(cid:225)o(cid:286)(cid:252). Ale zostawmy starodawn(cid:261) japo(cid:276)sk(cid:261) sztuk(cid:266) p(cid:225)atner- sk(cid:261). Oto kupujesz nowy, wypasiony telefon, doskonalszy od jego poprzednika. Napawasz si(cid:266) jego nowymi funkcjami i cieszysz (cid:286)wie(cid:298)ym nabytkiem. Trzeba Ci wiedzie(cid:252), (cid:298)e aby ka(cid:298)da z tych funk- cji mog(cid:225)a w(cid:225)a(cid:286)ciwie dzia(cid:225)a(cid:252), wielu informatycznych magików musia(cid:225)o wykona(cid:252) bardzo du(cid:298)o prób, do(cid:286)wiadczy(cid:252) pora(cid:298)ek, uczy(cid:252) si(cid:266) na nich i próbowa(cid:252) znowu, a(cid:298) w ko(cid:276)cu dopiero za którym(cid:286) tam razem, przy odpowiednio (cid:286)wiadomym powtarzaniu czynno- (cid:286)ci i dzi(cid:266)ki wiedzy na temat tego, czego nie nale(cid:298)y powtarza(cid:252), mo- g(cid:225)o powsta(cid:252) to cacko, które trzymasz w r(cid:266)kach. Nie istnieje do- skona(cid:225)o(cid:286)(cid:252) bez odpowiedniej liczby (cid:286)wiadomych powtórze(cid:276) — i to jest najkrótsze wyja(cid:286)nienie smutnego faktu, dlaczego tak wielu z nas nigdy nie staje si(cid:266) w swojej dziedzinie nie tylko mistrzami, ale te(cid:298) nawet przyzwoitymi specjalistami. Bo wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) z nas, kiedy ma si(cid:266) do czego(cid:286) zabra(cid:252) i u(cid:286)wiadamia sobie liczb(cid:266) powtó- rze(cid:276), które trzeba b(cid:266)dzie wykona(cid:252), by osi(cid:261)gn(cid:261)(cid:252) w miar(cid:266) przyzwo- ity efekt, od razu si(cid:266) poddaje. To sytuacja przypominaj(cid:261)ca zakup jakiego(cid:286) mebla z Ikei. Pierwsze dwie, trzy (cid:286)rubki nawet fajnie si(cid:266) przykr(cid:266)ca. Ale potem zerkasz do instrukcji i okazuje si(cid:266), (cid:298)e przed Tob(cid:261) jeszcze sto dwadzie(cid:286)cia siedem (cid:286)rubek. Mniej wi(cid:266)cej przy pi(cid:266)tnastej masz ochot(cid:266) zwo(cid:225)a(cid:252) zbrojny zaci(cid:261)g i w zem(cid:286)cie naje- cha(cid:252) na Szwecj(cid:266). Przera(cid:298)a nas dzisiaj nie tylko to, (cid:298)e jak(cid:261)(cid:286) czynno(cid:286)(cid:252) powinni- (cid:286)my wielokrotnie powtórzy(cid:252), ale te(cid:298) to, (cid:298)e sam proces powtórze(cid:276) b(cid:266)dzie nas kosztowa(cid:225) du(cid:298)o czasu. Uznajemy bowiem, (cid:298)e nasz czas jest bezcenny, a jednocze(cid:286)nie zdecydowan(cid:261) jego wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) mar- nujemy na wykonywanie czynno(cid:286)ci zb(cid:266)dnych, do niczego nies(cid:225)u- (cid:298)(cid:261)cych i tak naprawd(cid:266) nieprzek(cid:225)adaj(cid:261)cych si(cid:266) w efekcie na jak(cid:261)- kolwiek warto(cid:286)(cid:252). S(cid:225)ysza(cid:225)em ostatnio utyskuj(cid:261)cego przedstawiciela (cid:286)wiata korporacji, który zwróci(cid:225) uwag(cid:266) na to, (cid:298)e min(cid:261)(cid:225) ju(cid:298) bez- powrotnie czas, kiedy to firmowe prezentacje mog(cid:225)y trwa(cid:252) kil- kana(cid:286)cie minut. Podobno dzisiaj s(cid:225)uchaj(cid:261)ce prezentera korpora- cyjne audytorium nudzi si(cid:266) ju(cid:298) po dwóch minutach, co wida(cid:252) po Poleć książkęKup książkę 1 4 | M A N T R A C I S Z Y zbiorowym rozpocz(cid:266)ciu zagl(cid:261)dania w telefony w trakcie prezen- tacji. Jak tak dalej pójdzie, to za dziesi(cid:266)(cid:252) lat, (cid:298)eby zaciekawi(cid:252) sob(cid:261) towarzystwo, trzeba b(cid:266)dzie prowadzi(cid:252) prezentacj(cid:266) nago, w czar- nych skarpetkach i z garnkiem na g(cid:225)owie. O czym (cid:286)wiadczy po- wy(cid:298)szy okropny przyk(cid:225)ad? Otó(cid:298) nasze znudzenie czasem trwania jakiej(cid:286) czynno(cid:286)ci niestety post(cid:266)puje. Potrafimy wytrzyma(cid:252) ju(cid:298) coraz mniej, wi(cid:266)c nieustannie musimy sobie dostarcza(cid:252) kolej- nych utrzymuj(cid:261)cych uwag(cid:266) atrakcji. Wida(cid:252) to doskonale po pro- dukcjach filmowych. W tych sprzed dwudziestu czy trzydziestu lat widzimy trwaj(cid:261)ce kilka minut sceny, w których bohater jedzie samochodem, idzie przez park czy siedzi naprzeciw kogo(cid:286) inne- go bez s(cid:225)ów. W dzisiejszym kinie to przecie(cid:298) nie do pomy(cid:286)lenia. Widzowi trzeba zapewni(cid:252) maksymaln(cid:261) moc wra(cid:298)e(cid:276) w jak naj- krótszym czasie, bo inaczej si(cid:266) znudzi i obsmaruje filmowe dzie(cid:225)o w internecie. St(cid:261)d minutowe sceny, w których bohater za- bija wszystkich gangsterów, zdobywa serce królowej balu i jesz- cze wystarcza mu czasu na telefon do matki. Jednak nasze (cid:298)ycie tak nie wygl(cid:261)da: mimo (cid:298)e uznajemy czas za bezcenny i próbuje- my zyska(cid:252) go jak najwi(cid:266)cej, niespecjalnie wiemy, co sensownego z nim zrobi(cid:252). Czas za(cid:286) — ten sp(cid:266)dzony (cid:286)wiadomie — jest najpi(cid:266)k- niejsz(cid:261) rzecz(cid:261), jak(cid:261) mo(cid:298)emy sobie ofiarowa(cid:252) w ci(cid:261)gu dnia. I czas ten jest równie(cid:298) warunkiem (cid:286)wiadomych powtórze(cid:276) — nie da si(cid:266) ich zrobi(cid:252) w minut(cid:266) bez wzgl(cid:266)du na to, czego mia(cid:225)yby dotyczy(cid:252). Niestety gdzie(cid:286) po drodze stracili(cid:286)my zapa(cid:225) do (cid:286)wiadomego po- wtarzania i jednocze(cid:286)nie pozbawili(cid:286)my samych siebie mo(cid:298)liwo(cid:286)ci doskonalenia si(cid:266) w tym, co robimy. Odzyskanie tego zapa(cid:225)u to jeden z warunków wkroczenia na duchow(cid:261) (cid:286)cie(cid:298)k(cid:266) czy te(cid:298) powrotu na ni(cid:261) w sytuacji, w której niepostrze(cid:298)enie z niej zeszli(cid:286)my. Poleć książkęKup książkę O D K R Y J I S T O T (cid:125) S P R A W C Z O (cid:165) C I | 1 5 Tak dzia(cid:225)a medytacja z mantr(cid:261). Siedzisz i powtarzasz. (cid:285)wia- domie i w pe(cid:225)nej uwa(cid:298)no(cid:286)ci. Tak d(cid:225)ugo, a(cid:298) ka(cid:298)de z Twoich „om” stanie si(cid:266) doskona(cid:225)e. Kiedy za(cid:286) zaczniesz odkrywa(cid:252) pi(cid:266)kno (cid:286)wia- domego powtarzania, zaczniesz si(cid:266) orientowa(cid:252), (cid:298)e Twój umys(cid:225) w trakcie medytacji staje si(cid:266) coraz bardziej czysty. Ucieczki my- (cid:286)li zaczn(cid:261) si(cid:266) pojawia(cid:252) coraz rzadziej, a powrót po nich do me- dytacyjnego umys(cid:225)u za ka(cid:298)dym razem stanie si(cid:266) (cid:225)atwiejszy. Po- jawi(cid:261) si(cid:266) te(cid:298) takie momenty, w których z(cid:225)apiesz sam siebie na odkrytej satysfakcji: „O! W(cid:225)a(cid:286)nie mi si(cid:266) uda(cid:225)o”, i dok(cid:225)adnie w tej samej sekundzie to, co Ci si(cid:266) uda(cid:225)o, pry(cid:286)nie jak ba(cid:276)ka mydlana. Bo sam akt wypowiedzenia s(cid:225)ów „uda(cid:225)o mi si(cid:266)” jest jednocze(cid:286)nie aktem przerwania sekwencji powtórze(cid:276). Wówczas bez poczucia winy, (cid:298)alu, (cid:298)e jednak si(cid:266) nie uda(cid:225)o, nale(cid:298)y po prostu wróci(cid:252) do (cid:286)wiadomych powtórze(cid:276), a pr(cid:266)dzej czy pó(cid:296)niej czysty umys(cid:225) po- jawi si(cid:266) jako (cid:298)elazna konsekwencja Twoich dzia(cid:225)a(cid:276). Nie ma innej drogi i nie ma bardziej skutecznej techniki. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mantra ciszy. 7 reguł duchowej ścieżki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: