Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00073 007551 20251923 na godz. na dobę w sumie
Mapologia - ebook/pdf
Mapologia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788375828030 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak dzięki technikom mapy myśli wykorzystać cały potencjał swojego umysłu i przyspieszyć swój sukces?

Czy wiesz, że dzięki użyciu między innymi słów, symboli, kolorów, rytmu, efektu trójwymiarowości i rysunków uaktywniają się wszystkie ośrodki mózgu? Pobudzona zostaje zarówno prawa półkula odpowiadająca za wyobraźnię, marzenia, rytm, postrzeganie przestrzeni, jak i lewa, której domeną są: logika, linearność, analiza, słowa i liczby.

Dlaczego nie korzystasz w pełni z potencjału, który został Ci dany?

Na pewno słyszałeś kiedyś, że większość ludzi wykorzystuje tylko mały procent ze swojego potencjału umysłowego. Nie chodzi tutaj tylko o naukę i słabsze oceny w szkole. Chodzi bardziej o tak ważne dla przyszłego sukcesu cechy jak: pomysłowość, kreatywność, konstruktywne myślenie. Do tego również wykorzystywany jest nasz umysł.

Skoro tak niewiele osób dostrzega i korzysta ze swojego potencjału, to nic dziwnego, że stosunkowo niewiele osób osiąga sukces i realizuje swoje cele. W końcu nie mogą tego osiągnąć, gdy ich umysł pracuje tylko na pół gwizdka.

Skoro czytasz ten tekst, to znaczy, że chcesz wykorzystać potencjał swojego umysłu i zwiększyć w ten sposób swoje możliwości w każdej dziedzinie swojego życia. Dlaczego masz z tym zwlekać i odkładać na później? Działaj natychmiast. Zdobędziesz przewagę nad ludźmi, którzy nie wykorzystują w pełni możliwości swojego umysłu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Mapologia. Nauka efektywnego notowania Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 30.04.2009 Tytuł: Mapologia. Nauka efektywnego notowania — fragment utworu Autor: Katarzyna Szafranowska Projekt okładki: Marzena Osuchowicz Redakcja i korekta: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna Skład: Marcin Górniakowski Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI POZNAJ 3 PROSTE KROKI DO STWORZENIA MAPY MYŚLI............4 Jak stworzyć prostą mapę myśli?.................................................................................6 Krok 1. Stwórz centrum............................................................................................6 Krok 2. Dodaj odgałęzienia......................................................................................7 Krok 3. Dodaj tekst i rysunki...................................................................................9 JAK STWORZYĆ ROZBUDOWANĄ MAPĘ MYŚLI?..........................11 POZNAJ KLUCZE DO TWOJEGO UMYSŁU......................................14 ................................................................................................14 ................................................................17 URUCHOM POTĘGĘ PRAWEJ PÓŁKULI TERAZ!...........................24 Dlaczego warto dodawać rysunki do map?.................................................................25 Jak stworzyć proste rysunki?......................................................................................28 Właściwie co i gdzie na mapie mam rysować?............................................................29 JAK PRZESKOCZYĆ 10 NAJCZĘSTSZYCH BLOKAD?......................34 .........................................................................................34 Czym są słowa Jakie są korzyści zapisywania słów 1 . Robię mapy myśli, ale… - klucze? - kluczy? WYCIŚNIJ Z KSIĄŻEK MAKSYMALNIE DUŻO, DZIĘKI ZINTEGROWANEJ STRATEGII CZYTANIA I NOTOWANIA!...........46 Jak tworzyć efektywne notatki z książek?...................................................................47 CHECKLISTA MAPOWANIA KSIĄŻEK............................................54 5 KLUCZY DO NOTOWANIA DYNAMICZNEGO, CZYLI MAPOWANIA SPOTKAŃ, WYKŁADÓW I PREZENTACJI.......................................55 Klucz 1. Zacznij od małych kroków.............................................................................56 Klucz 2. Ustal cel.........................................................................................................57 Klucz 3. Naszkicuj główne odgałęzienia.....................................................................58 Klucz 4. Podejmij wyzwanie........................................................................................59 Klucz 5. Trening czyni mistrza....................................................................................59 CHECKLISTA MAPY DYNAMICZNE................................................61 O AUTORCE.....................................................................................62 MAPOLOGIA – darmowy fragment – Złote Myśli Katarzyna Szafranowska ● str. 4 Poznaj klucze do Twojego umysłu Poznaj klucze do Twojego umysłu Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób myślisz? Obrazami? Słowami? Łańcuchami skojarzeń? Może wszystkim po trochu? Jedno jest pewne. Nie myślisz pełnymi zdaniami, nie mówiąc już o akapitach. Jednak w ten sposób większość osób notuje i dziwi się niską efektywnością. Mózg nie kieruje się gramatyką ani stylistyką. Ma swoje własne ścieżki. Jedno skojarzenie pobudza kolejne, słowa przechodzą w ob- razy, a te w odczucia, znowu w słowa i tak w nieskończoność. Trady- cyjne linearne notatki nie uwzględniają naturalnego sposobu działa- nia mózgu. Myślenie sobie, a notatka sobie. Założę się, że znasz taką sytuację: podczas zastanawiania się nad gra- matyką tego, co chciałeś zanotować, uciekła Ci kolejna myśl lub idea. To częste doświadczenie zniknie, gdy już na dobre przesiądziesz się do Porsche notowania, czyli Mapologii. Jak pewnie zauważyłeś, mapy myśli różnią się od notatek tradycyj- nych nie tylko kolorami, wykorzystaniem przestrzeni i dodaniem ry- sunków. Sposób zapisywania informacji jest także zupełnie inny. Czym są słowa-klucze? Zamiast pełnych zdań czy akapitów na odgałęzieniach umieszczasz pojedyncze słowa. Najczęściej jest to jedno słowo, choć czasem zda- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Katarzyna Szafranowska MAPOLOGIA – darmowy fragment – Złote Myśli Katarzyna Szafranowska ● str. 5 rza się wyrażenie dwu lub trzywyrazowe. Są to słowa, które niosą najwięcej treści, budują obrazy i stymulują skojarzenia. To tak zwane słowa-klucze. Badania nad tekstami pisanymi wykazały, że tylko 4-11 słów za- wiera w sobie informacje kluczowe dla pełnego zrozumienia tekstu. Uogólniając, mógłbyś pominąć średnio 95 słów, a i tak Twoje zro- zumienie pozostanie na wysokim poziomie. Tworząc mapę myśli, zapisujesz tylko te słowa, które mają znaczenie dla zrozumienia i zapamiętania. Resztę, czyli pozostałe struktury sty- listyczno-gramatyczne, pomijasz. Pozwala to oszczędzić 50-90 cza- su podczas samego notowania oraz co najmniej 90 czasu podczas późniejszego czytania mapy (np. podczas powtórki do egzaminu czy prezentacji). Robiąc notatki tradycyjne, także wyszukujesz słowa-klucze. Przypo- mnij sobie, ile razy podczas nauki czytałeś notatkę i podkreślałeś to, co najważniejsze? Ja zawsze tak robiłam. Zamiast od razu zapisywać tylko kluczowe informacje, przepisywałam całe akapity na żywca z książki, potem podkreślałam słowa-klucze i w końcu uczyłam się tylko ich. Teraz możesz z czystym sumieniem zacząć zapisywać tylko to, co jest najważniejsze i dzięki temu oszczędzić czas i energię. Ćwiczenie Przeczytaj poniższy tekst i wypisz lub zaznacz słowa-klucze. Tomasz Edison, znany wynalazca i naukowiec, urodził się 11 lutego 1847 roku. W czasach gdy żył, elektryczność była jedynie mrzonką. Po jego śmierci w 1931 całe miasta były oświetlone i zaopatrzone w prąd. Edison opatento- wał ponad 1000 wynalazków. Jego najsłynniejszym od- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Katarzyna Szafranowska MAPOLOGIA – darmowy fragment – Złote Myśli Katarzyna Szafranowska ● str. 6 kryciem była żarówka. Udoskonalał także wynalazki in- nych, w tym telefon. Poza żarówką wynalazł gramofon i kinetoskop, urządzenie do oglądania ruchomych obra- zów. Największy wynalazek powstał między 1883 i 1884 rokiem, kiedy to przedstawił światu pierwszy zintegro- wany system produkcji i dystrybucji elektrycznego ogrze- wania i oświetlenia. Edison nieustannie oddawał się swo- jej pasji, pracując nawet 20 godzin na dobę. Często mó- wił: „Geniusz to 1 procent inspiracji i 99 procent potu”. Policz teraz liczbę zakreślonych / wypisanych słów kluczo- wych. Prawdopodobnie będzie ich od 6 do 30. Zauważyłam, że ludzie mają tendencję do zapisywania zbyt wielu słów kluczowych i zachowywania się tak, jakby zaraz mieli zostać poddani szczegółowym testom, zamiast po prostu wypisać to, co jest najważniejsze dla nich. Liczba słów kluczowych zależy od różnych czynników, w tym: ☑ jak dobrze znasz zawarte informacje, ☑ jaki poziom szczegółowości jest Ci potrzebny, ☑ jaki jest Twój cel, ☑ na ile interesuje Cię temat, ☑ jakie masz zaufanie do swojej pamięci. Inne słowa wypiszesz, tworząc biografię Tomasza Edisona, a inne, gdy chcesz poznać jego wynalazki. To całkiem jasne, prawda? Cel de- terminuje ilość i jakość słów kluczowych. Jednocześnie zupełnie inne będzie odszukiwanie słów kluczowych z tekstu oraz notowanie ich z wykładu. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Katarzyna Szafranowska MAPOLOGIA – darmowy fragment – Złote Myśli Katarzyna Szafranowska ● str. 7 Do tekstu możesz wielokrotnie wracać i poświęcić więcej czasu na podjęcie decyzji, co jest najważniejsze z perspektywy Twojego celu. Na początku przygody z mapami myśli polecam notowanie z ksią- żek / artykułów jako doskonały trening przekładania większych frag- mentów na bogate w skojarzenia słowa kluczowe. Notowanie ze spotkań czy wykładów wymaga trochę większej wpra- wy, gdyż w trakcie słuchania jednocześnie decydujesz, co zapisać i zamieniasz większe fragmenty wypowiedzi na słowa kluczowe. Ma to jednak swoje dobre strony. Aby analizować czyjąś prezentację wystarczająco szybko, aby wyciągnąć najlepsze słowa kluczowe i wrzucić je na mapę, musisz być bardzo skoncentrowany i aktywny. (Przy okazji to niesamowity trening myślenia). Jednoczesne słucha- nie, analizowanie i podejmowanie decyzji, gdzie na mapie zapisać konkretne słowa kluczowe, doskonalą Twoje umiejętności analitycz- ne i syntetyczne. Proces ten angażuje obie półkule mózgowe i podno- si Twoją inteligencję. Jakie są korzyści zapisywania słów-kluczy? Główną korzyścią zapisywania słów kluczowych jest oszczędność czasu i przestrzeni. Z jednej strony koncentrujesz swoją energię na wyciągnięciu tylko tego, co najważniejsze (skracasz czas notowania). Z drugiej strony, zapisując słowa kluczowe, możesz zmieścić notatkę z 250-stronico- wej książki lub kilkugodzinnego spotkania na jednej kartce A4 lub A3. Później jedno spojrzenie na kartkę wystarcza na przypomnienie sobie całych stron i rozdziałów lub godzin wykładów / szkoleń. To jest czysta ekonomia i same zyski prosto do Twojego portfela. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Katarzyna Szafranowska MAPOLOGIA – darmowy fragment – Złote Myśli Katarzyna Szafranowska ● str. 8 Kolejną korzyścią używania słów kluczowych jest lepsze zrozu- mienie i zapamiętanie. Aby zapisać fragment w postaci słowa kluczowego, musisz skoncentrować się na tej informacji. Koncen- tracja jest kluczem do pamięci i wszelkich procesów umysło- wych. Jeśli koncentrujesz się na informacji, to automatycznie lepiej ją rozumiesz i łatwiej przywołujesz ją z pamięci. Słowa kluczowe pobudzają też kreatywność i uruchamiają natu- ralny przepływ skojarzeń. Długie, skończone zdania ograniczają możliwość naturalnej rozbudowy skojarzeń. Słowa kluczowe pobu- dzają do kontynuacji rozpoczętej myśli. Poza tym podczas mapowa- nia nie musisz jednocześnie edytować notatki pod względem styli- styczno-gramatycznym. Możesz skoncentrować się jedynie na two- rzeniu i zapisywaniu pomysłów oraz planowaniu. Podsumowując: wyszukiwanie/tworzenie słów kluczowych pozwala na: ☑ skrócenie czasu nauki o 90 , ☑ koncentrację na tym, co najważniejsze, ☑ wykorzystanie naturalnej pracy mózgu, ☑ szybsze i łatwiejsze zapamiętanie uczonego materiału, ☑ pobudzenie kreatywności i ciekawości. Ćwiczenie Przeczytaj poniższy tekst i umieść na mapie myśli słowa kluczowe. Podpowiedź: zadając sobie pytania (np. „co jest najważ- niejsze?”) w czasie czytania, łatwiej wyłapiesz słowa klu- czowe. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Katarzyna Szafranowska MAPOLOGIA – darmowy fragment – Złote Myśli Katarzyna Szafranowska ● str. 9 Fenomen antycypacji Kiedyś rozlałam kawę na ciekawą książkę, którą właśnie czytałam. Spora część tekstu zrobiła się całkowicie zama- zana i nieczytelna. „Co ja teraz zrobię?” – myślałam ze smutkiem. Książka tak bardzo mnie pochłonęła, że posta- nowiłam czytać mimo plam i braków. I wiesz, co? Moje zrozumienie było na takim samym poziomie, jak gdyby tekst był kompletny. Jak to możliwe? Wszystko dzięki genialności mózgu. Szczególnie jego zdol- ności do antycypacji będącej zdolnością mózgu do prze- widywania, domyślania się i uzupełniania brakujących fragmentów informacji drogą skojarzenia. Pomaga ona swobodnie funkcjonować w życiu codzien- nym, na przykład otwierać drzwi, łapać piłkę czy wycią- gać rękę na przywitanie. Odgrywa ona dużą rolę w czasie czytania. Podczas lektu- ry antycypacja przyspiesza i ułatwia percepcję oraz zro- zumienie poszczególnych słów i całego tekstu. Badania dowodzą, że dorosły czytelnik rozpoznaje całe słowa po ich długości i charakterystycznym wyglądzie ogólnym, a nie po poszczególnych literach. Podczas czytania wiele czynności wykonujesz poza udzia- łem świadomości w bardzo krótkim czasie. Jednocześnie poruszasz oczami, przetwarzasz informacje wzrokowe, postrzegasz kształty wyrazów i liter oraz porównujesz je z wcześniejszymi wzorami. Wszystko to zachodzi w ciągu 200-300 milisekund. Kiedy zaczynasz czytać po raz pierwszy dany tekst, na początku antycypacja pozwala Ci uchwycić ogólny sens. Mniej więcej po połowie tekstu wychwytujesz główne Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Katarzyna Szafranowska MAPOLOGIA – darmowy fragment – Złote Myśli Katarzyna Szafranowska ● str. 10 przesłanie całości i możesz skoncentrować się na rela- cjach przyczynowo-skutkowych między informacjami oraz przewidywać dalszy rozwój wypadków. Badania Marte Otten na Uniwersytecie w Amsterdamie wykazały, że antycypacja pozwala nie tylko wyciągać wnioski o znaczeniu całego tekstu, lecz także używać tej wiedzy do przewidywania rozwoju wypadków czy nawet następnego słowa w zdaniu. Uczestnicy eksperymentu bez problemu wskazywali bra- kujące słowa w krótkich historyjkach typu: – Moja babcia i dziadek są bardzo religijni. W sypialni nad ich łóżkiem wisi (…) – Anna znalazła spokojne miejsce do nauki w parku. Usiadła na ławce i wyjęła z torby (…) Antycypację ułatwia także redundancja, czyli nadmiar informacji w tekście. Aby odbiór tekstu odbywał się bez błędów i z dużym komfortem, tekst zawiera zazwyczaj więcej informacji, niż jest to potrzebne do jego zrozumie- nia. Najlepiej jeśli redundancja sięga 70-75 , wtedy tekst dobrze się czyta, o wiele łatwiej rozumie i zapamiętuje. Redundancja i antycypacja pozwalają na swobodne zro- zumienie tekstu mówionego i czytanego mimo brakują- cych elementów, nie ma więc możliwości, abyś znając sło- wa kluczowe, nie zrozumiał czy nie odtworzył potrzeb- nych informacji. Przeczytałeś? To weź czystą kartkę i działamy. Przykładowe kroki mapowania słów kluczowych z powyższego fragmentu mogą wyglą- dać następująco: Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Katarzyna Szafranowska MAPOLOGIA – darmowy fragment – Złote Myśli Katarzyna Szafranowska ● str. 11 Krok 1. Stwórz centrum i umieść w nim temat (ANTYCYPACJA). Krok 2. Narysuj pierwsze odgałęzienie. Co na nim umieścisz? Nasuwa się automatycznie pytanie: „Co to jest antycypacja?”. Zamień to na słowo-klucz. Na przykład: DEFINICJA. Uzupełnij teraz to odgałęzienie o szczegóły. Krok 3. Dodaj kolejne odgałęzienie. Kolejne pytanie również wskakuje od razu do głowy. „Gdzie można ją zastosować?” Znowu zamień to na słowo-klucz. Odpowiedzi na pyta- nie umieść jako dwa osobne mniejsze odgałęzienia i następnie je roz- wiń. Krok 4. Dodaj następne odgałęzienie. „Jakie badania robiono na ten temat?” Umieść słowo-klucz na linii i rozwiń odgałęzienie na temat badań. Krok 5. Dodaj ostatnie odgałęzienie. „Czym jest redundancja?” Umieść słowo-klucz na linii i rozwiń odga- łęzienie na temat redundancji. Gotowe? Fantastycznie. Mam nadzieję, że bawiłeś się tak dobrze, jak ja podczas rysowania mapy. Moja mapa na temat antycypacji wyglą- da tak (nie zwracaj zupełnie uwagi na inne elementy mapologii, któ- re poznasz później): Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Katarzyna Szafranowska MAPOLOGIA – darmowy fragment – Złote Myśli Katarzyna Szafranowska ● str. 12 Jeśli nie udało Ci się zapisać wszystkich informacji za pomocą poje- dynczych słów-kluczy, bądź spokojny, to tylko kwestia praktyki. Dla porównania poniżej przedstawiam jedną z moich pierwszych map, na której pojawiają się nie tylko podwójne słowa kluczowe, lecz także całe zdania. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Katarzyna Szafranowska MAPOLOGIA – darmowy fragment – Złote Myśli Katarzyna Szafranowska ● str. 13 To jest OK na początku. Może nie być aż tak łatwo zmienić kilkuna- stoletni nawyk w ciągu kilku dni. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Katarzyna Szafranowska MAPOLOGIA – darmowy fragment – Złote Myśli Katarzyna Szafranowska ● str. 14 Uruchom potęgę prawej półkuli teraz! Uruchom potęgę prawej półkuli teraz! Kiedyś w przerwie szkolenia wracałam do sali, a tam tłum ludzi kłę- bił się nad moją ławką. Nie widziałam, co robią, lecz słyszałam za- chwycone głosy: – Ach, jakie ładne! – Są cudowne! – Nigdy takich nie widziałam! Zdziwiona myślałam sobie: „Co oni tam robią? Czyżby oglądali jakieś zdjęcia z wakacji, czy co? Tylko czemu nad moją ławką, dziwne?” Po- deszłam i powiedziałam: – A co wy tu robicie? – i wtedy wszyscy spłoszeni patrzyli po sobie i przebąkiwali: – Bo my tylko… One leżały i my przypadkiem… Są zachwycające, na- prawdę! – Ale co??? Co jest zachwycające? – spytałam, bo dalej nie bardzo rozumiałam, o co chodzi. – Jak to, co? Twoje mapy ze szkolenia! – odpowiedział ktoś zdziwio- ny. – To najlepsze mapy, jakie widziałem w życiu. – To prawda – dodała młoda dziewczyna. – Są wyśmienite. Sama ro- bię mapy, ale Twoje są nieporównywalnie lepsze. – Dziękuję bardzo – odpowiedziałam. – A możesz pokazać swoje? Zobaczymy, o co chodzi. Wkrótce całe ławki pokryły się mapami różnych ludzi, a my staliśmy jak przed wystawą. Faktycznie moje mapy od razu przyciągały wzrok. – Zobaczcie teraz, czym różnią się nasze mapy? – rzuciłam. – Wszystkie są kolorowe, dobrze rozplanowane w przestrzeni, mają Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Katarzyna Szafranowska MAPOLOGIA – darmowy fragment – Złote Myśli Katarzyna Szafranowska ● str. 15 konkretne centrum i dobrze wygięte odgałęzienia. To co je wyróżnia spośród innych? Ja widzę jedną różnicę. Nastała cisza, a po chwili wszyscy wykrzyknęli chórem: – RYSUNKI!!! Pokiwałam głową. To było to. Nikt poza mną nie dodał rysunków do mapy i dlatego moje wydawały się ładniejsze i bardziej atrakcyjne niż pozostałe. – To teraz już wiesz, co masz zrobić, aby Twoje mapy były tak za- chwycające, jak moje. Po prostu dodaj rysunki – powiedziałam. – Tylko tyle jest potrzebne, abyś lepiej i na dłużej zapamiętywał infor- macje, jednocześnie ciesząc się z tego, jak mapa wygląda. I jeśli Tobie, podobnie jak moim uczestnikom szkolenia, ciśnie się na usta: „Ale ja nie umiem rys…” – to wycisz ten wewnętrzny głos i czy- taj dalej. Dlaczego warto dodawać rysunki do map? Kiedy wspominam o rysowaniu, większości ludzi włos jeży się na gło- wie. „Rysować? Ja? Czy to konieczne?” I w głowie mają wtedy obraz siebie z pędzlami i paletą farb. Tak naprawdę chodzi o coś innego… Uwierz mi, nawet najprostsze rysunki wystarczą, aby podnieść efektywność mapy, poprawić pamięć i rozbudzić kreatywność. Dla- czego? Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Katarzyna Szafranowska MAPOLOGIA – darmowy fragment – Złote Myśli Katarzyna Szafranowska ● str. 16 Powód 1. Rysując, angażujesz prawą półkulę mózgu, pobudzasz wy- obraźnię i kreatywność, pogłębia się Twoje zrozumienie i rozwija myślenie wielokierunkowe. Prawa półkula Twojego mózgu ma możliwości, o jakich Ci się nawet nie śniło. Odpowiada ona za Twoją motywację, emocje i działanie. Przetwarza informacje z „kosmicznym” tempem 1011 (dobrze wi- dzisz 10 do 11 potęgi) bitów na sekundę. Błyskawicznie pojmuje cało- kształt zagadnienia, z którym pracujesz i wprowadza informacje do pamięci. Z każdym razem, gdy coraz bardziej angażujesz prawą półkulę, zwiększasz swoją kreatywność, rozbudzasz wyobraźnię i myślenie ca- łościowe. Aby coś zrozumieć, musisz to sobie wyobrazić. Dlatego nie jest łatwo zrozumieć np. matematykę. Wyobrażanie sobie koncepcji i pojęć matematycznych wymaga pewnej wprawy. Im więcej rysun- ków i obrazów masz dostępnych w bazie danych prawej półkuli, tym łatwiej rozumiesz i pamiętasz informacje. Dodając rysunki do słów-kluczy, które zapisujesz na mapie (a które są przetwarzane lewą półkulą), uruchamiasz najwyższe obroty obu półkul Twojego mózgu podczas pracy nad Twoim celem. Wykazano, że wielcy geniusze mieli doskonałą synchronizację mię- dzy lewą i prawą półkulą. Dodając rysunki do mapy, uruchamiasz proces synchronizacji i Twój mózg pracuje jak umysły geniuszy. Powód 2. „Obraz jest więcej wart niż 1000 słów.” Obrazki na mapie podnoszą jej atrakcyjność i efektywność, dzięki czemu automatycz- nie lepiej i bardziej trwale ją pamiętasz. Obraz pod względem pojemności jest większym nośnikiem informa- cji niż słowo. Aby opisać słowami nawet prosty obraz, potrzeba wiele czasu. Zobaczenie obrazu ułatwia zrozumienie i podnosi zapa- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Katarzyna Szafranowska MAPOLOGIA – darmowy fragment – Złote Myśli Katarzyna Szafranowska ● str. 17 miętanie. Jeśli obraz dodatkowo budzi w Tobie emocje, pamiętasz go jeszcze lepiej. Przekonaj się sam. Nawet gdybym bardzo dokładnie opisała plażę i powiedziała Ci: Wyobraź sobie, że jesteś na tropikalnej wyspie. Stoisz na drobniutkim, ciepłym i miękkim piasku. Tuż przed Tobą pochyla się jasny pień palmy. Zaraz nad nim z prawej stro- ny pochyla się inne drzewo porośnięte delikatnymi igłami. Woda w morzu jest przejrzysta i błękitna. Niemalże widać biały piasek z dna, a w oddali rozpościera się widok na po- rośniętą dżunglą drugą wyspę. Na niebie tylko kilka bia- łych chmur przesłania delikatnie czysty błękit. To i tak nie zapamiętasz tyle, ile zapamiętałbyś, gdybyś zobaczył ob- raz jak poniżej: Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Katarzyna Szafranowska
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mapologia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: