Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00194 003507 21549927 na godz. na dobę w sumie
Maryja płacze na Ukrainie - ebook/epub
Maryja płacze na Ukrainie - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Rafael Język publikacji: polski
ISBN: 9788375695328 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W małym kościółku tuż za polską granicą z Ukrainą, całkiem niedawno, bo w 2005 roku, zapłakała figura Matki Bożej. Nie towarzyszyły temu objawienia, nie było orędzi, były tylko łzy…Na początku 2014 roku świat stanął na krawędzi globalnego konfliktu zbrojnego. Oczy wszystkich zwrócone zostały na Ukrainę. Czy te dwa wydarzenia są ze sobą związane? Dlaczego Maryja zapłakała na tamtej ziemi? Czy Matka Boża płakała tylko nad Ukrainą, czy może nad całym światem? Czy Jej łzy były zapowiedzią wydarzeń, do których niedawno doszło za naszą wschodnią granicą? Troje dziennikarzy pojechało na miejsce cudownych wydarzeń, by szukać odpowiedzi na te pytania. Ta książka jest owocem ich dziennikarskiego śledztwa prowadzonego w Niżankowicach i pierwszą publikacją na ten temat.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...M a ł g o r z a t a P a b i s MARYJA PŁACZE Na Ukrainie Współpraca Mieczysław Pabis Henryk Bejda Korekta Agata Chadzińska Anna Kendziak Projekt okładki i skład Łukasz Kosek Zdjęcie na okładce fot. Archiwum Sanktuarium Matki Bożej w Niżankowicach Zdjęcia Mieczysław Pabis ISBN 978-83-7569-615-8 © 2014 Dom Wydawniczy „Rafael” ul. Dąbrowskiego 16 30-532 Kraków tel./fax 12 411 14 52 e-mail: rafael@rafael.pl www.rafael.pl Księdzu doktorowi Jackowi Waligórze, kustoszowi sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za wszelkie dobro. Wstęp Cudowne zjawiska, Boże znaki zawsze nas fascynowały. Wiele z nich już staraliśmy się ba- dać w naszej dziennikarskiej pracy, dotykać ich historii i pytać, co Pan Bóg chce nam przez nie powiedzieć. Tak było i w przypadku łez Matki Bożej w Niżankowicach, małej miejscowości tuż za granicą Polski z Ukrainą. Mieliśmy w tej przygodzie wspaniałego przewodnika – księdza doktora Jacka Waligórę, który nie tylko przyjął nas w Niżankowicach, opowiedział nam histo- rię tego świętego miejsca, ale wskazał również świadków łez Matki Bożej, ludzi, którzy wymo- dlili u Niej łaski, a także razem z nami szukał odpowiedzi na pytanie: „dlaczego?”. Księże Jacku! Już na początku tej skromnej książeczki chcemy Ci powiedzieć: „Bóg zapłać”. 5 Nasze słowa podziękowania kierujemy rów- nież do tych wszystkich, którzy podzielili się z nami swoim świadectwem. Bez nich ta publi- kacja nigdy by się nie ukazała. Mamy nadzieję, że podróż z nami poprzez kolejne strony tej książki będzie dla wielu nie mniejszą przygodą niż ta, którą myśmy przeżyli, odwiedzając Niżankowice i szukając kolejnych świadków cudownych łez. Ufamy, że wielu czytelników zechce odwie- dzić sanktuarium maryjne w Niżankowicach, by choć przez chwilę pomodlić się przed Matką Bożą Płaczącą. Jeszcze większą radością będzie dla nas, jeśli choć jedna osoba, poruszona łzami Maryi, ze- chce spełnić Jej prośby, które skierowała do nas w Fatimie, i zacznie odmawiać różaniec, wy- nagradzać Panu Bogu za grzechy świata oraz praktykować nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Płacząca Matka Boża z Niżankowic nie wypowiedziała ani jednego słowa, ale czy w przesłaniu Jej łez nie o to właśnie chodzi? 6 I Konflikt na Ukrainie i Matka Boża Na początku 2014 roku świat stanął po raz kolejny na krawędzi globalnego konfliktu zbroj- nego. Tym razem oczy wszystkich zwrócone były na Ukrainę. Od kilku miesięcy państwo to nękane było wewnętrznymi niepokojami. Zwolennicy ści- ślejszych związków z państwami Europy Za- chodniej oraz ukraińscy nacjonaliści usiłowali wpłynąć w tej sprawie na w pełni uzależnione od Rosji władze państwowe. Kiedy w listopadzie 7 NIŻANKOWICE 2013 roku okazało się, że ich starania spełzły na niczym, tysiące demonstrantów wyszły na ulice Kijowa. Symbolem walki o niezależność od Moskwy stał się stołeczny Majdan – plac Niepodległości. Podobne protesty wybuchały również w innych miastach Ukrainy, szczegól- nie w zachodniej części kraju. W lutym 2014 roku doszło do gwałtow- nego zaostrzenia konfliktu. Władzy nie udało się usunąć demonstrantów z ulic, wprost prze- ciwnie, to protestujący zaczęli zdobywać teren i przejmować budynki rządowe. Służby użyły broni palnej, a do akcji wkroczyli snajperzy. 18 lutego zamieszki przerodziły się w regularne walki uliczne. W tym dniu i trzech kolejnych życie straciło kilkadziesiąt osób, a od początku protestów w sumie prawie sto. Rannych było kilka tysięcy. Przełom nastąpił 21 lutego, kiedy to do Rosji uciekł prezydent Wiktor Janukowycz. Władzę przejęły siły proeuropejskie i nacjonaliści. Wte- dy jednak do akcji przystąpiła Rosja, prowoku- jąc ruchy separatystyczne na wschodzie kraju. Bardzo szybko, mimo międzynarodowych pro- testów, Moskwie udało się oderwać od Ukrainy Krym. Realna stała się groźba agresji zbrojnej ze strony kraju, który pod rządami prezydenta Pu- tina nawiązywał otwarcie do czasów sowieckich. 8 НИЖАНКОВИЧІ Na wschodzie Ukrainy pojawiły się setki do- brze uzbrojonych i zorganizowanych dywersan- tów nazywanych „prorosyjskimi separatystami”, a przez nowe władze w Kijowie – terrorystami. Otwarcie mówiło się o tym, że są to rosyjskie wojskowe służby specjalne, które wcześniej brały udział w agresji na Gruzję w 2008 roku, a ostatnio nadzorowały aneksję Krymu. Cel Pu- tina był jasny: oderwanie całej wschodniej części Ukrainy i przyłączenie do Rosji. Obserwato- rzy wskazywali jednak, że podobnie jak Adolf Hitler w latach trzydziestych i czterdziestych ubiegłego wieku, władca Kremla, który otwarcie dąży do odtworzenia Związku Sowieckiego, nie zatrzyma się na tej jednej zdobyczy... Po stronie Ukrainy otwarcie stanęły Stany Zjednoczone i  część państw europejskich. Widmo wojny znów zawisło nad ludzkością. W najbardziej gorącym okresie protestów w Kijowie na Majdan wniesiono figurę Matki Bożej Fatimskiej, która przed laty w Portuga- lii mówiła do trojga ubogich pastuszków, że pokój jest możliwy, ale trzeba się modlić i po- kutować. Maryja prosiła wówczas o modlitwę o nawrócenie Rosji, a przecież Ukraina w obec- nym kształcie jest również niejako tworem tego zbrodniczego komunistycznego systemu. Ka- płani pracujący na Ukrainie szybko połączyli 9 NIŻANKOWICE te wydarzenia i na prośbę ludzi, którzy o figurę Matki Bożej zwrócili się do sanktuarium fa- timskiego w  Dowbyszu, zanieśli na Majdan Jej wizerunek. I – jak mówią świadkowie tam- tych wydarzeń – odkąd Maryja tam przybyła, wszystko zaczęło się zmieniać. Każdego dnia na Majdanie odprawiana była Msza Święta, a wo- lontariusze rozdali siedemset tysięcy różańców. Jeden z księży opisywał, że gdy berkutowcy – funkcjonariusze jednostki specjalnej milicji, którzy odegrali główną rolę w tłumieniu an- tyrządowych protestów – porwali mężczyznę z różańcem w ręku, ludzie natychmiast przyszli mu z pomocą i uratowali go. Wiedzieli, że on jest „swój”. W środę 19 marca w katedrze pod wezwa- niem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Charkowie biskupi Kościoła katolickiego na Ukrainie poświęcili kraj Niepokalanemu Sercu Maryi. Metropolita lwowski ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki mówił: „Przychodzi- my z pełną ufnością, że uprosimy miłosierdzie, otrzymamy łaskę oraz potrzebną pomoc i obro- nę w naszych nieszczęściach. Otrzymamy je nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale ze względu na niezmierzoną dobroć Twojego matczynego Serca. Tobie, Maryjo, Twemu Nie- pokalanemu Sercu oddajemy się i poświęcamy 10 НИЖАНКОВИЧІ w tej dramatycznej godzinie ludzkiej historii i historii Ukrainy”. W  modlitwie oddania kraju pod opiekę Matki Bożej biskupi, świadomi, że cierpienie jest spowodowane grzechem, wyrazili żal za nie- wierności narodu wobec Boga. Prosili Maryję o wstawiennictwo u Boga, o łaskę miłosierdzia i przebaczenia, o łaskę nawrócenia i autentycz- nego życia chrześcijańskiego. Modlili się o dar chrześcijańskiego pojednania na ziemi ukraiń- skiej. Zaapelowali także, aby wszyscy kapłani i wierni na Ukrainie włączyli się w to doniosłe wydarzenie. I tak się stało. W niedzielę 23 marca po każdej Mszy Świę- tej wspólnoty parafialne na Ukrainie zjedno- czyły się w ufnej modlitwie zawierzenia Maryi, Matce całego kraju i narodu, ponawiając akt oddania Jej Niepokalanemu Sercu, którego do- konali biskupi. „Podobnie jak Sercu Twojego Boskiego Syna został poświęcony Kościół i cała ludzkość, która w Nim złożyła swoją nadzieję, by stał się dla niej niewyczerpalnym źródłem zwycięstwa i zbawienia, tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i Twojemu Niepokalane- mu Sercu, Matko nasza i Królowo, aby miłość Twoja i opieka zapewniły zwycięstwo królestwa Bożego oraz by nasza Ukraina i wszystkie naro- dy, pojednane między sobą i z Bogiem, Ciebie 11 NIŻANKOWICE błogosławiły i wysławiały” – błagano w tym dniu w kościołach łacińskich na Ukrainie. W Mościskach koło granicy z Polską wier- ni udali się procesyjnie do figury Matki Bo- żej Fatimskiej przy wjeździe do miasteczka i tam dokonali zawierzenia kraju Niepokala- nemu Sercu Maryi. Rzymscy katolicy z Mo- ścisk wezwali do wspólnej modlitwy również Ukraińców – wiernych obrządku wschodniego. Wspomniano przesłanie św. Jana Pawła II dla Ukrainy z pielgrzymki papieża do tego kraju w czerwcu 2001 roku. Aktu poświęcenia się Niepokalanemu Ser- cu Maryi dokonali także wierni w sanktuarium maryjnym w Niżankowicach. Na owoce nie trzeba było długo czekać. Już 21 maja 2014 roku Radio Watykańskie poda- ło, że Kościół pozostaje na Ukrainie instytucją, która cieszy się największym zaufaniem i zasad- niczo większość ludności ocenia go pozytywnie. W ostatnim czasie znacznie wzrosła też liczba ludzi deklarujących się jako wierzący: z 67 pro- cent w 2013 roku do 76 procent obecnie. H H H Niżankowice – malutka miejscowość, którą zamieszkuje zaledwie dwa tysiące ludzi, głównie 12 НИЖАНКОВИЧІ starszych, i gdzie znajdują się trzy świątynie: katolicka, grekokatolicka oraz prawosławna – są niezwykłe z wielu powodów. Wspomnij- my tu jeden, bardzo znamienny. 13 września 2008 roku właśnie w Niżankowicach odbyło się spotkanie młodzieży z archidiecezji lwowskiej. Głównym jego celem była modlitwa o beatyfi- kację wówczas jeszcze sługi Bożego Jana Paw- ła II. Spotkaniu towarzyszył krzyż, który papież trzymał w dłoniach podczas swojego ostatniego nabożeństwa drogi krzyżowej w Wielki Pią- tek 2005 roku. Niżankowice były pierwszym miejscem, gdzie krzyż – przedziwny świadek cierpiącego Ojca Świętego – towarzyszył mo- dlitwie wiernych. Fakt ten do dziś upamiętnia mozaika, która znajduje się na zewnątrz świą- tyni w Niżankowicach. Papieski krzyż z  Wielkiego Piątku jest dziełem podkarpackiego rzeźbiarza Stanisła- wa Trafalskiego – mieszkańca wioski Stefkowa położonej niedaleko Ustrzyk Dolnych. Kru- cyfiks ten został wyrzeźbiony w  1997 roku. Przez trzy lata wisiał nad łóżkiem ciężko chorej – sparaliżowanej po nieszczęśliwym wypadku – żony rzeźbiarza, Janiny. W 2000 roku kobie- ta podarowała ten cenny dla siebie przedmiot Ojcu Świętemu, przekazując go pielgrzymom z Olszanicy, którzy udawali się do Watykanu. 13 NIŻANKOWICE
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Maryja płacze na Ukrainie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: