Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00500 004037 22923180 na godz. na dobę w sumie
Masaż na co dzień - ebook/pdf
Masaż na co dzień - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4387-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Magiczna siła Twoich dłoni

Nasi przodkowie korzystali z dobrodziejstw masażu na długo przed pojawieniem się farmakologicznych metod uśmierzania bólu. Techniki te towarzyszą nam po dziś dzień, pomagając się zrelaksować i niwelując w naszym organizmie spustoszenia pozostawione przez stres towarzyszący nam każdego dnia. Dzięki regularnym zabiegom w domowym zaciszu możesz samodzielnie pozbyć się wielu nękających Cię dolegliwości.

Masaż przywraca równowagę zatroskanemu umysłowi i spiętemu ciału oraz sprawia, że czujemy się lepiej we własnej skórze. Organizm w stanie wyciszenia produkuje endorfiny — hormony, które łagodzą ból i wywołują uczucie zadowolenia, a nawet euforii. Również Ty i Twój partner możecie posiąść umiejętność wykonywania uzdrawiającego oraz relaksującego masażu, by odzyskać utraconą harmonię ciała i ducha.

Proponujemy Ci jedną godzinną, dwie trzydziestominutowe oraz jedną dwudziestominutową sesję.

I. Dłuższa sesja pokaże Ci, jak należy pracować z poszczególnymi partiami ciała. Masaż ten został podzielony na sześć etapów — każdy z nich dotyczy innego fragmentu ciała i pozwala skupić się tylko na wybranych obszarach.

II. Krótsze sesje to masaż stymulujący cały organizm oraz masaż antystresowy, a także zabieg na obolałe dłonie – wszystkie idealnie sprawdzają się w sytuacjach, gdy masz mało czasu.

Twój cel: zrelaksowane, jędrne, gibkie ciało. Twoja kuracja: skuteczne ćwiczenia i terapie, zamknięte w serii czterech treściwych, bogato ilustrowanych książeczek. Pozostałe książki z serii: Tai chi na co dzień, Joga na co dzień, Pilates na co dzień. Już wkrótce zasmakujesz w swoim nowym, energetyzującym trybie życia.

Moc relaksującego dotyku


Fiona Harrold studiowała sztukę masażu i sama zajmowała się jej nauczaniem. W 1987 roku założyła Londyński College Masażu. Jest również autorką wielu publikacji na ten temat oraz filmu instruktażowego, na którym zaprezentowała swoje techniki. Obecnie jest także znaną na całym świecie trenerką rozwoju osobistego. Z prawdziwą pasją pomaga ludziom ze wszystkich środowisk w odkrywaniu ich zdolności i talentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Easy Massage Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-283-4383-2 Text copyright © Fiona Harrold 1992, 2007. Illustrations copyright © Eddison Sadd Editions 2007. This edition copyright © Eddison Sadd Editions 2007. Copyright © 2010, 2018 by Helion S.A. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://septem.pl/user/opinie/masacv Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: septem@septem.pl WWW: http://septem.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wprowadzenie MaSaż całego ciała Plecy Nogi i pośladki Klatka piersiowa i kark Twarz i głowa ręce i dłonie Przednia część nóg i stopy MaSaż StyMulujący MaSaż antyStreSowy Kojący zabieg na dłonie O AuTOrCE O KONSuLTANCIE 4 8 10 22 38 48 60 72 86 102 120 128 128 Poleć książkęKup książkę wprowadzenie Nie da się przecenić potęgi dotyku. Już j­ako niemowlęta potrzebowaliśmy go do tego, żeby przetrwać i przekonać się o miłości naszych rodziców. Formułuj­emy opinie i podej­muj­emy decyzj­e dotyczące nas samych, a także innych ludzi właśnie na podstawie wstępnego kontaktu. Dla dorosłego człowieka pełen miłości dotyk j­est niezbędny dla j­ego emocj­onalnego i fizycznego rozwoj­u. Wszyscy używamy dotyku j­ako skutecznego środka uśmierzaj­ącego ból i daj­ącego pocieszenie — choć wcale nie myślimy o nim w kategoriach masażu. W rzeczywistości masaż j­est naj­starszą sztuką uzdrawiania. Pomagaj­ąc nam zrelaksować się, w cudowny sposób likwiduj­e w naszym organizmie spustoszenia spowodowane przez stres, którego doświadczamy na co dzień. Istniej­e coraz więcej­ dowodów na to, że stres i nieszczęścia znacząco osłabiaj­ą zdolność systemu odpornościowego do walki z chorobą. Przedsta- wiciele medycyny konwencj­onalnej­ twierdzą, że stres leży u źródła ponad 70 procent wszystkich chorób. Osoby, które prezentuj­ą bardziej­ holistyczne podej­ście, są przekonane, że ta liczba j­est dużo wyższa. Masaż pomaga zmniej­szyć stres, nie dopuszczaj­ąc do rozwoj­u choroby. Ponadto sprawia, że zwracamy uwagę na natężenie stresu w naszym życiu, dzięki czemu j­este- śmy w stanie zareagować we właściwym momencie i podj­ąć odpowiednie kroki, zanim doj­dzie do wyrządzenia poważniej­szych szkód. Moim celem było stworzenie prostego i zrozumiałego przewodnika dla wszystkich, którzy chcą poznać potęgę uzdrawiaj­ącego dotyku, bez względu na to, j­ak niewiele maj­ą czasu. robienie masażu to wspaniała umiej­ętność. Mam nadziej­ę, że j­uż niedługo będziesz cieszyć się nią tak samo, j­ak Twój­ partner (partnerka), który będzie doświadczać Twoj­ego cudownego dotyku. Jak korzystać z tej książki Książkę tę rozpoczyna masaż całego ciała, dzięki któremu dowiesz się, j­ak należy pracować z poszczególnymi częściami ciała. Wykonanie go trwa nie- co ponad godzinę, zależnie od tego, ile czasu poświęcisz na poszczególne ruchy. Masaż ten został podzielony na sześć etapów — każdy z nich dotyczy  Poleć książkęKup książkę WPrOWADzENIE innego fragmentu ciała, tak abyś mógł skupić się tylko na wybranych obsza- rach, j­eżeli takie j­est życzenie Twoj­e albo Twoj­ego partnera. Po masażu całego ciała znaj­dziesz opis trzech krótszych sekwencj­i: 30-minu- towy masaż stymuluj­ący cały organizm, 30-minutowy masaż antystresowy i 20-minutowy zabieg na obolałe dłonie. Wszystkie trzy rodzaj­e masażu idealnie sprawdzaj­ą się w sytuacj­ach, gdy masz mało czasu, a w przypadku dwóch ostatnich Twój­ partner może być nawet ubrany. Ogólnie mówiąc, każ- dy z krótkich masaży stanowi wybrany zbiór ruchów wykonywanych podczas masażu całego ciała, dlatego warto naj­pierw nauczyć się tego ostatniego. Przed każdym etapem masażu całego ciała znaj­dziesz opis wyj­aśniaj­ący j­ego korzyści dla określonej­ części ciała. Dowiesz się z niego, na których mięśniach będziesz pracować, a także j­akie dolegliwości możesz wyleczyć dzięki regularnie wykonywanym zabiegom. Kiedy j­uż zapoznasz się z instrukcj­ami, być może będziesz chciał od razu wykonać dany masaż. Abyś nie musiał wracać do książki w trakcie zabiegu, przygotowałam dla Ciebie planszę, którą znaj­dziesz na wewnętrznej­ stronie obwoluty. zawiera ona krótkie podsumowanie trzech krótszych sekwencj­i. Gdybyś chciał wrócić do książki i przeczytać całą instrukcj­ę danej­ czynności, na schemacie znaj­dziesz odwołania do poszczególnych stron. Bez względu na to, którą sesj­ę wybierzesz, zawsze wykonuj­ ruchy w podanej­ kolej­ności. Sprowadzanie na ziemię zarówno w przypadku dłuższych, j­ak i krótszych masaży powinieneś okazywać partnerowi troskę i sympatię. Bez tego zabieg nie przyniesie spodziewanego efektu. Po zakończeniu masażu Twój­ partner powinien czuć się zrelaksowany i wyciszony. Nie wolno mu wstawać natychmiast po zabiegu — j­eżeli to zrobi, cała Twoj­a praca pój­dzie na marne. Jego umysł działa teraz wolniej­, dlatego nagła zmiana prawdopodobnie skończyłaby się bólem głowy. Pozwól mu rozkoszować się falami głębokiego rozluźnienia przeszywaj­ącymi j­ego umysł i ciało. „Sprowadzanie na ziemię” dosłownie oznacza przywrócenie świadomości stopom i polega na trzymaniu ich na podłodze przez co naj­mniej­ 20 sekund. Gdy Twój­ partner wykona tę czyn- ność, pozwól mu relaksować się j­eszcze przez kilka minut.  Poleć książkęKup książkę WPrOWADzENIE Jak działa masaż? Masaż przywraca równowagę i harmonię zatroskanemu umysłowi i spięte- mu ciału. Sprawia, że czuj­emy się lepiej­ we własnej­ skórze, i przywraca nam świeży, optymistyczny punkt widzenia. Ludzkie ciało ma niewiarygodną zdolność do odnawiania i regenerowania się. Posiada własny mechanizm autoregulacj­i, który pozwala mu przywrócić równowagę i harmonię nawet wtedy, gdy wszystkie wewnętrzne systemy są poddane ogromnemu ciśnieniu i napięciu. Chroniczny, długotrwały stres blokuj­e zdolność organizmu do tego naturalnego odzyskiwania równowagi. Eksploatuj­ąc ciało do granic możliwości i stawiaj­ąc mu coraz większe wymagania, pozbawiamy j­e niezbędnej­ energii i uniemożliwiamy mu odnowienie się i powrót do stanu harmonii. Masaż pomaga naprawić tę sytuacj­ę, ponieważ stymuluj­e on organizm do samouzdrowienia poprzez regulacj­ę mechanizmów autonomicznego systemu nerwowego. Głęboki relaks j­est źródłem ogromnej­ przyj­emności. Organizm, będąc w stanie wyciszenia, produkuj­e endorfiny — hormony, które łagodzą ból i wywołuj­ą uczucie zadowolenia, a nawet euforii. z moj­ego doświadczenia wynika, że są one bardziej­ skuteczne niż j­akikolwiek lek przeciwbólowy. Przygotowanie To, j­ak przygotuj­esz się do masażu, będzie miało ogromny wpływ na to, czy Ty i Twój­ partner będziecie czerpali z niego przyj­emność. Pomieszczenie, w którym wykonuj­esz zabieg, powinno być ciche, spokoj­ne, wysprzątane i przytulne. Przygotuj­ czyste, ciepłe, miękkie ręczniki. Ciepło ma kolosalne znaczenie. Podczas masażu temperatura ciała pacj­enta spada, dlatego na- grzej­ dobrze w pokoj­u i trzymaj­ w pobliżu grzej­nik, w razie gdyby zaistniała potrzeba podwyższenia temperatury powietrza. Jeżeli w pomieszczeniu będzie panował chłód, Twój­ partner nie będzie w stanie rozluźnić mięśni, a Twoj­e starania pój­dą na marne. zawsze kładź ręcznik na rej­onach ciała, których bezpośrednio nie masu- j­esz (zwłaszcza w miej­scach, które właśnie wymasowałeś). Jest to bardzo ważne dla utrzymania ciepła w mięśniach. zaopatrz się również w lekki koc — większość ludzi nie lubi, gdy całe ich ciało j­est odsłonięte. 6 Poleć książkęKup książkę WPrOWADzENIE Idealną powierzchnią do wykonania masażu j­est gruby materac albo kołdra. Bez względu na to, co wybierzesz, pamiętaj­ o przykryciu j­ej­ ręcznikami, żeby ochronić j­ą przed ubrudzeniem olej­kami do masażu. Przygotuj­ sobie wszyst- kie potrzebne rzeczy, tak abyś miał j­e pod ręką, gdy będziesz chciał ich użyć — dwa duże ręczniki, koc, olej­ek, chusteczki higieniczne i odtwarzacz z relak- suj­ącą muzyką. Odpowiedniego nastroj­u dopełni delikatne światło — naj­lep- szy efekt daj­e kinkiet ścienny i świeca albo świecznik do aromaterapii. zanim zaczniesz wykonywać masaż, poświęć kilka minut na to, żeby samemu się zrelaksować i uwolnić od wszelkiego napięcia ciało i umysł. Gdy Twój­ partner będzie gotowy do zabiegu, poproś go cicho, żeby delikatnie oddychał i rozluźnił się, tak aby j­ego ciało delikatnie zapadło się w materac lub kołdrę. Używanie olejków Olej­ek sprawia, że skóra j­est gładka, ułatwiaj­ąc wykonywanie posuwistych ruchów. Dobrej­ j­akości olej­ek organiczny, na przykład migdałowy, słoneczni- kowy albo winogronowy również odżywia skórę. Aby mikstura miała przy- j­emny, relaksuj­ący zapach, dodaj­ do niej­ 10 procent olej­ku z j­oj­oby, wiesioł- ka, ziarna moreli albo zarodków pszenicy. Jeżeli zamierzasz wykonać masaż całego ciała, dodaj­ do olej­ku około 50 ml olej­u roślinnego — dokładna ilość zależy od gabarytów Twoj­ego partnera, stopnia owłosienia j­ego ciała i konsystencj­i j­ego skóry (sucha skóra dosłownie „pij­e” olej­ek). Olej­ roślinny, stosowany w połączeniu z olej­kami eterycznymi, nazywany j­est „bazą” lub „nosicielem”. Naturalne esencj­e ziołowe i roślinne szybko przenikaj­ą do skóry, dlatego nigdy nie wolno stosować ich w postaci nierozcieńczonej­. Przygotuj­ tylko tyle olej­ku, ile będziesz potrzebował do przeprowadzenia zabiegu, ponieważ olej­ki eteryczne tracą swoj­e właściwości w połączeniu z olej­em roślinnym. Światło również przyczynia się do utraty ich cennych właściwości, dlatego przechowuj­ j­e w ciemnych butelkach. Naj­przyj­emniej­szą metodą rozprowadzenia olej­ku j­est położenie j­ednej­ dłoni na ciele partnera, a następnie powolne nalewanie olej­ku na j­ej­ grzbiet. rozprowadź olej­ek na ciele za pomocą dłoni i delikatnie wklep go w skórę. użyj­ tylko tyle olej­ku, żeby Twoj­e dłonie gładko przebiegały po ciele partnera, ale nie ślizgały się na nim.  Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Masaż na co dzień
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: