Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 003534 21347654 na godz. na dobę w sumie
Medycyna holistyczna T. VI Układ krążenia. Prawidłowe ćwiczenia, transport tlenu i składników odżywczych - ebook/pdf
Medycyna holistyczna T. VI Układ krążenia. Prawidłowe ćwiczenia, transport tlenu i składników odżywczych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 236
Wydawca: Vital Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8168-362-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> zdrowie, medycyna >> zdrowie i uroda
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Szósty tom serii Medycyna holistyczna poświęcony jest harmonii serca i układu krążenia. Autorka opisuje często występujące choroby układu krążenia, takie jak miażdżyca, zawał serca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca i żylaki. Dzięki tej książce poznasz przełomowe odkrycia kardiologii, a także nowe metody leczenia. Dowiesz się jak stosować skuteczne i sprawdzone zioła lecznicze przy konkretnych dolegliwościach serca. Na szczególną uwagę zasługują przepisy opracowane przez świętą Hildegardę. Samodzielnie przygotujesz lecznicze herbaty, nalewki, tynktury. Zastosujesz również dietę terapeutyczną wzmacniającą pracę serca. Droga do zdrowego serca.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

M E D YC Y N A H O L I S T YC Z N A dr Rosina Sonnenschmidt Układ krążenia TOMVI Prawidłowe ciśnienie, transport tlenu i składników odżywczych Układ krążenia M E D YC Y N A H O L I S T YC Z N A TOMVI dr Rosina Sonnenschmidt Układ krążenia Prawidłowe ciśnienie, transport tlenu i składników odżywczych Redakcja: Irena Kloskowska Skład: Krzysztof Remiszewski Projekt okładki: Krzysztof Remiszewski Tłumaczenie: Anna Bergiel Wydanie I BIAŁYSTOK 2020 ISBN 978-83-8168-363-0 Tytuł oryginału: Heart and Circulation – Natural Authority Copyright © 2013 Narayana Verlag GmbH Blumenplatz 2, 79400 Kandern, Germany © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Vital, Białystok 2018 All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy, żadna część tej książki nie może być powielana w jakimkolwiek procesie mechanicznym, fotograficznym lub elektronicznym, ani w formie nagrania fonograficznego. Nie może też być przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub w inny sposób kopiowana do użytku publicznego lub prywatnego – w inny sposób niż „dozwolony użytek” obejmujący krótkie cytaty zawarte w artykułach i recenzjach. Książka ta zawiera porady i  informacje odnoszące się do opieki zdrowotnej. Nie powinny one jednak zastępować porady lekarza ani dietetyka. Jeśli podejrzewasz u  siebie problemy zdrowotne lub wiesz o nich, powinieneś skonsultować się z lekarzem, zanim rozpoczniesz jakikolwiek program poprawy zdrowia czy leczenia. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zaprezentowane w  tej książce były rzetelne i aktualne podczas daty jej publikacji. Wydawca ani autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki dla zdrowia, mogące wystąpić w  wyniku stosowania zaprezentowanych w książce metod. 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www.vitalni24.pl – detal strona wydawnictwa: www.wydawnictwovital.pl Więcej informacji znajdziesz na portalu www.odzywianie24.pl PRINTED IN POLAND Spis treści O serii Medycyna holistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1. Harmoniczny porządek serca i układu krążenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1 .1 . Zewnętrzny i wewnętrzny kształt serca . . . . . . . . . . . 34 1 .2 . Serce zamienia skalę molową w durową . . . . . . . . . . 45 1 .3 . Dźwięki serca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 1 .4 . Rytm krążenia krwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1 .5 . Lemniskata serca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 1 .6 . Obwód funkcjonalny serca z perspektywy medycyny chińskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 2. Choroby sercowo-naczyniowe z perspektywy holistycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 2 .1 . Pionierskie odkrycia kardiologii . . . . . . . . . . . . . . . . 93 2 .2 . Znaczenie naczyń włosowatych . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 2 .3 . Konflikty związane z chorobami sercowo-naczyniowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 3. Homeopatia i rozwiązywanie konfliktów . . . . . . . . . 119 3 .1 . Propozycje rozwiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 3 .2 . Lekarstwa homeopatyczne na choroby serca i naczyń krwionośnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 4. Naturopatyczne leczenie chorób serca i układu krążenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 4 .1 . Regeneracja płynów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 4 .2 . Zioła na serce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 4 .3 . Leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego według świętej Hildegardy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 5. Serce z perspektywy duchowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 6. Serce w dawnej symbolice europejskiej (wykład Haralda Knaussa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 6 .1 . Serce – „Słońce w formie materialnej” . . . . . . . . . . . . 212 6 .2 . Serce w alchemii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Spis rycin i tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Curriculum Vitae dr Rosiny Sonnenschmidt . . . . . . 229 Przedmowa Tom dotyczący serca powinien być opublikowany jako pierwszy, ponieważ tematyka związana z tym organem jest mi bardzo bliska . Jednocześnie pragnęłam jednak, aby ta cześć serii ukazała się jako szósta, ponieważ cyfra ta odno- si się do jednego z moich głębokich doświadczeń . W 1972 roku przeprowadzałam wstępne badania terenowe w północnych In- diach, gdzie spotkałam człowieka wróżącego z dłoni . Z moich rąk udało mu się wyczytać, że w przeszłości pokonałam poważ- ną chorobę serca i że liczba sześć będzie przynosić mi szczęście i odgrywać w moim życiu coraz większą rolę . Wróżbita nazwał szóstkę „liczbą talentu artystycznego” i wyrazem najwyższego porządku, który dominuje w sztuce . Do dziś nie rozumiem ani numerologii, ani kabały, ale udało mi się odczuć potężną energię liczby sześć, która zgodnie z indyjską numerologią reprezen- tuje moc twórczą, doskonałość i związek pomiędzy sztukami pięknymi i sztukami uzdrawiania . Dlatego też świadomie zde- cydowałam, że tom szósty niniejszej serii będzie dotyczył serca i układu krążenia . 17 UKŁAD KRĄŻENIA Wiele badań naukowych związanych z sercem pozwala nam oddalić się od materialistycznej perspektywy, według której ser- ce jest tylko mięśniem funkcjonującym jak pompa w zamknię- tym obiegu . Wiemy już, że to nie serce napędza krążenie krwi, lecz krążenie napędza serce . W rozwoju embrionalnym wyspy krwiotwórcze rozwijają się najpierw na pęcherzyku żółtkowym . Następnie zamieniają się one w naczynia krwionośne, w któ- rych rozpoczyna się przepływ krwi . Dopiero wtedy obracają się do wewnątrz ciała embrionu, które – jak każda pusta przestrzeń – ma siłę ssącą . Naczynia krwionośne tworzą przestrzeń, która zaczyna pulsować, dzięki czemu z czasem rozwija się serce . To jest fakt . Należy również wspomnieć, że ruch przepony lub oddechu nadaje rytm sercu, ponieważ jego górna część dotyka tego narzą- du oddechowego . Potrzebowaliśmy czterech i pół tysiąca lat, aby zaobserwować pracę serca za pomocą nowoczesnych technologii i dotrzeć do tego, co starożytni Chińczycy wiązali z energią ser- ca: beztroskiej miłości do życia i Wyższej Jaźni . Jeśli wsłucha- my się w ten mięsień nie za pomocą stetoskopu, lecz naszych wewnętrznych zmysłów, zauważymy, że serce bije i bulgocze, wzdycha, jęczy i śmieje się . Pacjenci dziwią się temu zjawisku, ponieważ bardzo niewielu kardiologów diagnozuje serce zgodnie z dźwiękiem przepływu krwi w tym organie . Reakcje pacjentów wyraźnie wskazują, czy odczuwają oni radość życia, która wiąże się z dźwiękiem cmokania (pocałunki), wznoszeniem toastów i śpiewaniem . Jednocześnie nie możemy zapominać o głębszym znaczeniu serca, które w medycynie chińskiej jest uważane jest za organ cesarski . Cesarz ponosi odpowiedzialność za swoich poddanych i swoje królestwo . Jeśli odpowiednio posługuje się swą przyrodzoną władzą, to jego radość życia, a nawet jego cno- ta życzliwości i jowialności, ujawniają się w sposób całkowicie 18 PRzEDMOwA naturalny . Sytuacja zmienia się, gdy „cesarz” jest pozbawiony wewnętrznej siły, ponieważ musi wtedy wywierać na otoczenie presję, która wkrótce prowadzi do znieczulicy . Jeśli spojrzymy na serce z najwyższej perspektywy, dostrzeżemy, że jest ono jaź- nią cesarza i największym źródłem naszej mocy, która łączy się z umysłem . Nie wystarczy o tym wiedzieć – musimy tego do- świadczyć poprzez wewnętrzną kontemplację . Serce jest chro- nione przez worek osierdziowy (osierdzie), ponieważ wyraża ono najgłębszy element fizycznej istoty ludzkiej, ale także nasze największe pragnienia w sensie duchowym, co pozwala nam do- świadczyć jedności w świecie dualizmu i odkryć naszą wrodzoną siłę . Jednakże duchowa ścieżka, którą podążamy, aby tego do- świadczyć, przybiera indywidualną i związaną z kulturą, w której żyjemy, formę, ujawniającą nam sens życia i śmierci . Wykonywanie czynności, mówienie lub odczuwanie poprzez serce prowadzi do zrozumienia wyższych pojęć oraz pobudza cnotę szczerości, prawości (integralności serca), czystości i obda- rzania innych miłością bez zbędnego myślenia i chłodnej kalku- lacji . Energia serca jest wyższą oktawą energii słonecznej, która reprezentuje kontakty międzyludzkie, bliskość/dystans i roz- wijanie w sobie zdolności do stawiania granicy pomiędzy sobą a innymi . Stabilność splotu słonecznego oznacza silny układ odpornościowy, którego głównym zadaniem jest rozróżnianie pomiędzy sobą a innymi . Sprawy serca przenikają nas do głębi . Organ ten nie toleruje przejawów zdrady i negatywnych intencji . Wiąże się to z okazywaniem miłości wobec innych ludzi oraz całej otaczającej nas przyrody . Wielkie słowa, głębokie uczucia, wzniosłe myśli! Niezwykle istotna rola serca wyraża się także w naszym ję- zyku . Kiedy jakaś osoba jest bezduszna, dotyka nas to zdecydo- wanie bardziej niż wtedy, gdy ktoś działa chaotycznie lub myśli 19 UKŁAD KRĄŻENIA o niebieskich migdałach* . Dawne plemienne rytuały, w których składano w ofierze ludzkie serca i pito ludzką krew, zawsze zwia- stowały upadek kultury, bez względu na to, jak bardzo była ona rozwinięta – tak jak w przypadku Majów i Inków . W historii ludzkości znajdziemy również przykłady sytuacji dokładnie od- wrotnych, kiedy to kultura plemienna kanibali staje się bardziej rozwinięta, a w konsekwencji przestają oni pożerać serca innych ludzi, aby posiąść ich siłę życiową . Duchowy wymiar tego dzia- łania ujawnia się w pragnieniu zdobycia czyjegoś serca, czyli wy- wołania w drugiej osobie skierowanych ku nam uczuć . Mówiąc o ludzkim sercu, należy więc rozważyć wiele niuan- sów . W większości przypadków pozwala ono opisać cechy cha- rakteru (na przykład gdy mówimy o braku serdeczności) lub najgłębsze otchłanie ludzkiej egzystencji . Rzadko interesuje nas serce w sensie materialnym, ponieważ jest ono dobrze chronione przez worek sercowy . Dopóki rytm naszego serca jest spokoj- ny, czujemy, że jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom życia . Jednakże w sytuacji, gdy daje ono o sobie znać – na przykład bije nieregularnie, gubi rytm lub kołacze – jesteśmy wyraźnie pobudzeni i zaniepokojeni . Fakt, że wyczuwamy bicie własnego serca, oznacza również, że wciąż żyjemy . Kiedy pozbywamy się niepokojących symptomów, ponownie przestajemy świadomie dostrzegać pracę serca . W tym właśnie przejawia się naturalna siła tego organu . Łatwo to wyjaśnić na przykładzie wizerunku cesarza, który jest centrum swojego królestwa . Jego moc (serce) może być odczuwana w całym kraju (organizmie), we wszystkich warstwach społecznych oraz sztuce, ale ludzie rzadko widzą ce- sarza na żywo . Władca nie musi wystawiać się na pokaz; energia, którą promieniuje, okazuje się wystarczająca . Dotyczy to również * W języku niemieckim w powiedzeniach tych wykorzystuje się słowo Herz, czyli serce (przyp . tłum .) . 20 PRzEDMOwA każdego człowieka, który żyje w zgodzie z własną wewnętrzną mocą . Jednakże gdy cesarz ostentacyjnie demonstruje swoją wła- dzę, zaczyna źle traktować swoich poddanych . Pokazuje swoją słabość, którą rekompensuje sobie okrucieństwem . Cesarz traci wówczas kontakt z ziemią oraz ludzką egzystencją i przestaje spełniać swoje boskie przeznaczenie . Dotyczy to również rosz- czenia władcy do bycia przedstawicielem Boga na Ziemi i nazy- wania siebie nieomylnym . Nie da się utrzymać takiego obrazu samego siebie, ponieważ nasze ziemskie życie cechuje się biegu- nowością, która sprawia, że nie jesteśmy nieomylni . To czyni nas ludźmi . Każdy, kto uważa, że zjadł wszelkie rozumy, stracił po- łączenie z królestwem ludzkim i z Ziemią . Arogancka postawa pozostawia za sobą długi ślad krwi . Starożytni Egipcjanie wierzyli, że po przejściu do bezciele- snego świata ich serca są ważone, aby zmierzyć jakość świado- mości, z jaką przeszli przez życie . Jeśli serce było zbyt ciężkie, ramię wagi wskazywało Ziemię . Oznaczało to, że zmarły nie może zostać ponownie wcielony, zanim nie uczyni na świecie wystarczającej liczby dobrych uczynków . Z kolei czyste i lekkie serce pozwalało im rozpocząć kolejny proces stawania się czło- wiekiem . Jest to iście wspaniała wykładnia zasad reinkarnacji . Sercem rządzi zasada „wszystko albo nic” . Nie może ono bić „tylko trochę” . W sensie metaforycznym mawiamy, że ludzie mają serce lub nie . Jeśli ktoś jest tylko trochę serdeczny, śmieje się z niewielką dozą serdeczności lub przeżuwa mały kęs jabł- ka z umiarkowanym odczuciem przyjemności, jego zachowanie nie wydaje się autentyczne . Kiedy mówimy o sprawach serca, wyrażamy się w sposób jasny i dosadny . Dotyczy to również po- wiedzenia „dotrzeć do sedna problemu”*, które odnosi się do * W języku angielskim Get to the heart of the matter – „Dotrzeć do serca problemu” (przyp . tłum .) . 21 UKŁAD KRĄŻENIA naszych wartości wewnętrznych, nawet jeśli mówimy o inwesty- cjach finansowych lub wyborze nauczyciela . Wartości takie jak uczciwość, dobre intencje i autentyczność muszą zostać prze- testowane . Kiedy przyglądamy się innym ludziom, zwierzętom, roślinom i życiowym sytuacjom z perspektywy serca, możemy rozpoznać ich prawdziwą naturę . W języku japońskim istnieje słowo opisujące to zjawisko – kokoro – które można przetłu- maczyć jako „serce-umysł” . To, co postrzegamy za pomocą ser- ca-umysłu, jest prawdziwe . Dlatego też kultura zachodnia łączy serce nie tylko z umiejętnością kochania, empatią i uzdrawiającą mocą, ale także z sumieniem . Jego brak wiąże się z bezduszno- ścią, która sprawia, że ludzie nie czują tego, co mówią i robią . Przykładem takiej osoby był Heinrich Himmler, całkiem nie- zły skrzypek, który wielokrotnie dawał koncerty z kwartetem smyczkowym zaraz po tym, jak terroryzował i torturował więź- niów obozów koncentracyjnych . Okrucieństwo stanowiło ukrytą część jego charakteru (sykoza!) . Można powiedzieć, że nosił on w sobie dwie osobowości, w których jednocześnie przejawiały się najokropniejsze i najpiękniejsze aspekty życia . Może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy serce zmieni się w kamień i wyciszy sumienie . Z drugiej strony to właśnie ten organ ma największy uzdrawiający potencjał . Jako dziecko przeżyłam doświadczenie, które silnie wpłynęło na mój rozwój . Po poważnym przypadku błonicy cierpiałam na anemię i hipotonię, a moje stopy i ręce cały czas marzły . Pewnego dnia do naszej wioski przyjechał nowy lekarz . Rodzice przypro- wadzili mnie do niego w celu przeprowadzenia badań, ponieważ choroba sprawiła, że zastawki mojego serca uległy deformacji . Za każdym razem, kiedy lekarz witał mnie swoim ciepłym głosem, moje dłonie i stopy stawały się ciepłe . Kiedy mój ojczym chciał mu powiedzieć o moich zimnych kończynach, lekarz zaśmiał się, 22 PRzEDMOwA i powiedział: „Twoja córka musi po prostu dużo śpiewać – wtedy jej ręce i stopy staną się ciepłe” . Kilkadziesiąt lat później, kiedy zostałam profesjonalną śpiewaczką, na własnej skórze przekona- łam się, że jego słowa były prawdziwe . Kiedy byłam dzieckiem, charyzma lekarza i ciepło jego głosu płynęły przeze mnie ni- czym uzdrawiający prąd . Ponieważ ciągle błagałam moich ro- dziców o chodzenie do „miłego lekarza”, pewnego dnia zapytał mnie on, dlaczego tak bardzo lubię do niego przychodzić . Od- powiedziałam, że jego obecność sprawia, że robi mi się ciepło . Lekarz uśmiechnął się . Ten człowiek był doskonałym przykła- dem prawdziwego uzdrowiciela, dla którego metoda uzdrawia- nia była kwestią drugorzędną . Tacy ludzie mają to, co nazywamy „wielkim sercem” . Ich ciepło otacza i przepływa przez cierpiące istoty ludzkie . Poznałam wielu lekarzy z powołaniem, ponieważ nie skupiam się na zewnętrznych aspektach sztuki uzdrawiania, których można się nauczyć, lecz na tym, czy ktoś ma wewnętrz- ne, pochodzące z serca pragnienie pracy z ludźmi lub innymi stworzeniami . Chciałabym opisać jeszcze jedną sytuację, której doświadczy- łam w 1972 roku na wsi w Indiach . Nauczyła mnie ona używać serca do rozpoznawania właściwych dla mnie nauczycieli i mo- ich prawdziwych duchowych pragnień, a także poszukiwania od- powiedzi na ważne życiowe pytania: Misja Ramakrishna w Kalkucie przyjmowała młodych na- ukowców z całego świata . Był z nami Kanadyjczyk, który powie- dział, że przyjechał do Indii, aby spotkać słynnego jogina . Słyszał, że człowiek ten był wielkim mistrzem i, w przeciwieństwie do ascetów, kimś, kto cieszył się życiem – co było wśród joginów rzadkością . Ze względu na moje badania terenowe musiałam wy- jeżdżać daleko poza Kalkutę, a ludzie mówili, że jogin mieszka w uroczym aśramie . Kanadyjczyk udał się w podróż razem ze 23 UKŁAD KRĄŻENIA mną . Próbując uzyskać adres Towarzystwa Teozoficznego, młody człowiek zapytał kilka osób, gdzie mieszka słynny mistrz . Wszy- scy wskazywali w kierunku małego jeziora . Po skończeniu pracy miałam czas na wizytę u jogina . Udaliśmy się więc ścieżką pro- wadzącą do jeziora, o którym opowiadali miejscowi . Na brzegu ujrzeliśmy brudnego człowieka w łachmanach . Gdy podeszliśmy bliżej, mężczyzna, wciąż siedząc, odwrócił się do nas bokiem i za- czął złowrogo wymachiwać pięścią . Zrozumiałam, że nie powin- nam się zbliżać . Usiadłam więc na ziemi i obserwowałam, jak młody człowiek zbliża się do starca . Nie mogłam uwierzyć, że mógł on być joginem, którego szukaliśmy! Po chwili Kanadyjczyk podbiegł do mnie z szeroko otwarty- mi oczami . Był przerażony i zielony na twarzy; po chwili zwy- miotował . Usłyszałam niezwykle serdeczny i zaraźliwy śmiech dobiegający zza jego pleców . Mężczyzna w łachmanach wstał i podszedł do nas . W tym momencie zauważyłam, że wcale nie był żebrakiem . Zatrzymał się w odległości około trzech metrów od nas, ale łatwo było zauważyć w jego oczach błysk rozbawienia i usłyszeć jego śmiech . Co się stało? Kanadyjczyk zapytał mężczyznę, czy jest joginem G . Starzec odwrócił się bokiem do gościa i wyciągnął z brudnego wiadra pełnego ryb na wpół zgniłą, obrzydliwie śmierdzącą rybią gło- wę . Ponieważ Kanadyjczyk z przerażeniem wpatrywał się w rybę i nie przyjął jej z podziękowaniem, jogin sam zjadł głowę, głośno przy tym mlaszcząc i jęcząc z przyjemności . Śmiał się . Młodemu badaczowi zrobiło się niedobrze i postanowił szybko się oddalić . Mieliśmy zaszczyt porozmawiać z joginem . Powiedział nam: „Tylko to, co robisz z serca, ma znaczenie oraz moc przezwycię- żenia wszystkiego, co wydaje ci się ważne lub nieprzyjemne – na 24 PRzEDMOwA przykład obrzydliwego posiłku, który jest kamieniem milowym na ścieżce każdego mojego ucznia” . Młody badacz zdał sobie sprawę, że nauki starca nie były na tyle ważne, by zrezygnować dla nich ze wszystkich swoich na- wyków . Była to szczera i uduchowiona decyzja, ponieważ tre- ning duchowy wykonuje się również w okresach nudy i frustracji . Całkowite poświęcenie się jest decyzją serca, a nie umysłu czy intelektu . Większość z nas wie o tym z własnego doświadczenia: wszystko, w co wkładamy serce, ma dla nas znacznie większe znaczenie . Ten incydent okazał się decydujący dla mojej ścieżki rozwoju duchowego, ponieważ dzięki niemu zdecydowałam, że znajdę sobie najlepszego możliwego nauczyciela! Wkrótce po po- wrocie z pierwszej podróży badawczej w moim życiu pojawiła się taka osoba – niezwykle surowa mistrzyni zen – Kôun-An Dôru Chicô Rôshi (Brigitte D’Ortschy, 1921-1990), która pomogła mi obrać ścieżkę, którą podążam do dziś . Ponieważ zaw dzięczam jej umiejętność niezakłóconego widzenia tego, co auten tyczne, oraz dążenia do prostoty, na końcu każdego rozdziału niniejszej książki umieszczam słowa, które recytowaliśmy podczas każde- go Sesshin i Zazen-Kai (intensywne dni wewnętrznej kontem- placji): Sutrę Serca . Chociaż jej podstawę stanowią słowa Buddy Gautamy, sutry nie przynależą do określonej religii . Nie straciły one na aktualności, ponieważ ludzie doświadczali ich przez ty- siąclecia . To między innymi dzięki sutrom wykształciła się długa tradycja mistrzów zen . Sutra Serca* jest jednym z oświeconych tekstów, które wyrażają intymne połączenie nieba i ziemi, na- szej prawdziwej natury i ludzkiej egzystencji . To nie przypa- dek, że serce ma moc jednoczenia największych skrajności, * Sūtra jest słowem sanskryckim i oznacza „przewodnik” lub „poemat dy- daktyczny” . Wszystkie starożytne teksty indyjskie mają formę wierszowaną . Fragmenty wprowadzenia przetłumaczyłam z sanskrytu na język niemiecki . 25 UKŁAD KRĄŻENIA a jednocześnie zachowywania jedności w wielości . Jego moc ob- jawia się również w tym, że na kartach jednej książki możliwe jest harmonijne zestawienie materialnych, analitycznych, emo- cjonalnych i duchowych aspektów związanych z sercem i ukła- dem krążenia . Tego właśnie pragnie moje serce . Jako homeopatka i terapeutka myśląca i działająca zgodnie z zasadami holistycznego spojrzenia na świat uważam, że: Najważniejszą sprawą serca powinno być dla nas życie, któ- re obecnie przeżywamy . Niestety większość ludzi nie uważa tej prawdy za oczywistą . Świadomość jest skierowana całkowicie na zewnątrz, ale wielu z nas dopiero dzięki chorobie potrafi zacząć odczuwać wdzięczność za to, co ma! Wdzięczność to dar serca, który nas uszczęśliwia . Im bardziej zagłębiamy się w tematykę związaną z sercem, tym uważniej używamy takich standardo- wych zwrotów, jak „dziękuję z całego serca”, „w głębi serca pra- gnę” lub „posłuchałem głosu serca” . Gdy mówimy lub piszemy takie słowa, zawsze musimy angażować w nie całe nasze serce . Nie mogą być one jedynie pustymi frazami . Jako symbol ser- ce wpływa na wszelkie relacje międzyludzkie związane z pozy- tywnymi obrazami i uczuciami . Serce jest niezwykłym organem . Żaden inny narząd lub układ narządów nie niesie ze sobą tylu symboli i nie jest tak naturalnie zintegrowany z naszym codzien- nym życiem, jak właśnie ono . Tak jak serce jest najwyższym fizycznym i psychologicznym autorytetem w naszym organizmie, tak Sutra Serca może nas za- inspirować do uznania najwyższego autorytetu w naszej świado- mości poprzez ciągłe „praktykowanie życia” . 26 PRzEDMOwA Harmonia Siariputro, forma nie jest różna od pustki, pustka nie jest różna od formy. To, co jest formą, jest pustką, A to, co pustką — formą. To samo dotyczy odczuć, Postrzegania, tendencji i świadomości. hARMONIczNy PORzĄDEK sERcA I UKŁADU KRĄŻENIA W biologii i medycynie mamy obecnie do czynienia z niezwykle interesującą zmianą paradygmatu: koncepcja homeostazy, ten- dencji organizmu do utrzymywania stałości parametrów cia- ła, została zakwestionowana dzięki nowym modelom percepcji i zastąpiona terminem „homeodynamika” . Panta rhei – w orga- nizmie wszystko płynie i wibruje . Idea wibrującego życia jest znacznie bardziej zgodna z koncepcjami „medycyny muzycznej” niż dawna koncepcja homeostazy . Bossinger i Eckle, Schwingung und Gesundheit W czwartym tomie niniejszej serii (dotyczącym ukła- du oddechowego) szczegółowo opisałam, w  jaki sposób medycyna holistyczna korzysta z efektów badań nad „prawami harmonicznymi”, które rządzą zarówno naturą, jak i organizmem ludzkim . Czuję się rozbawiona, gdy głusi i ślepi na osiągnięcia starożytnych sztuk uzdrawiania ludzie przekonują się o ich prawdziwości dopiero po przeprowadzeniu badań, które uwalniają ich od mechanistycznego obrazu świa- ta . Po co uciekać się do najprostszych sposobów, skoro można skomplikować sobie życie? Teraz, gdy (w końcu) naukowcom zachodniego świata udało się udowodnić, że wszystko w ciele wibruje, jest synergicznie połączone i uporządkowane w otwar- tych obwodach, wiele osób skłania się ku odrzuceniu dawnej koncepcji homeostazy . Byłoby dobrze, gdyby badaczom udało się zaobserwować równowagę sił życiowych w organizmach, które znajdują się w stanie homeostazy . Postrzeganie koordynacji jako podstawowej zasady rytmiki ciała również nie należy do zjawisk nowych, ale naukowcy potrzebują jeszcze trochę czasu, aby doj- rzeć do tej koncepcji . Organizm jest tak naprawdę czymś więcej niż sumą poszczególnych składników . Fakt, że nauki przyrodni- cze wreszcie zaczynają to rozumieć, jest niezwykle istotny, nawet 31 UKŁAD KRĄŻENIA jeżeli na początku proces ten polega na zastępowaniu starych teorii nowymi . Wartość koncepcji można udowodnić jedynie dzięki jej praktycznemu zastosowaniu terapeutycznemu . Życzy- łabym sobie, aby bada cze wzięli sobie do serca słowa Paracelsusa, który twierdził, że teoria rozwija się z praktyki, a nie z teorii ją poprzedzającej . Tak czy inaczej, nasze zachodnie umysły kochają teorie i koncepcje, pomiary i dowody naukowe . Jest to charak- terystyczne dla zachodniej świadomości i pozwala terapeutom przekładać wyniki badań na działania, dzięki którym uzyskują wiedzę pochodzącą z pierwszej ręki . Które koncepcje są w takim razie nowe i pouczające? Skoro rytm mikro działa w połączeniu z rytmem makro, ła- two jest wywnioskować, że ludzki organizm jest tak samo skomplikowany zarówno w wymiarze czasowym, jak i prze- strzennym (odnosi się to do konstrukcji ciała, R . S .) . Ponieważ nasz zmysł optyczny pozwala nam bez przeszkód poruszać się w przestrzeni, ale w ograniczony sposób w czasie, udało nam się dostrzec czasowy wymiar ludzkiego istnienia jedynie do chwili obecnej, gdzie „czas staje się przestrzenią”, jak wyraził to Richard Wagner w Parsifalu . Zjawisko to przejawia się nie tylko u drzew w postaci słojów rocznych, ale także w nerkach ludzkich, pod postacią kamieni moczowych; dzienna zmienność stężenia kwasu moczowego wyraża się za pomocą warstw . Bossinger i Eckle, Schwingung und Gesundheit Organizm ludzki jest arcydziełem harmonicznych porząd- ków życia w przestrzeni i czasie, ponieważ oba te parametry są znakami wcielenia, widzialnym światem fenomenalnym . Odsła- niają się w proporcjach liczb całkowitych, które odzwierciedla- ją wewnętrzną spójność żywych systemów i potwierdzają to, co 32 hARMONIczNy PORzĄDEK sERcA I UKŁADU KRĄŻENIA zaobserwowali starożytni uczeni: świat jest dźwiękiem . Proporcje można przekładać na dźwięki, kształty i kolory . Kiedy odkrywa- my je w naszym ciele fizycznym i akceptujemy je jako naturalne, łatwiej nam jest zaufać mądrości organizmu, mocom samolecze- nia i wewnętrznej logice jako odbiciu większego świata natu- ry . Harmoniczne porządki życia uwalniają ludzki organizm od uprzedmiotowienia i perspektywy redukcjonistycznej . Propor- cje liczb całkowitych pozwalają nam podążać ścieżką emocjo- nalnych, mentalnych i duchowych aspektów układów narządów oraz stanowią punkt odniesienia umożliwiający rozpoznanie patologicznych zmian . Kiedy oceniamy chorobę przez pryzmat podstawowego porządku harmonicznego układu narządów, je- steśmy w stanie lepiej zrozumieć konflikt i prawo natury, które głosi, że w problemie zawarte jest jego rozwiązanie . Jeśli chcemy myśleć, czuć i działać zgodnie z zasadami medycyny holistycznej zorientowanej na poszukiwanie rozwiązań, musimy odwołać się do prawa systemowej odpowiedniości . Analiza chorego organu polegająca na porównywaniu go z opisami i ilustracjami z pod- ręczników anatomii okazuje się niewystarczająca, ponieważ ta- kie podejście ugruntowuje w nas przekonanie, że kartki książek są jedynymi miejscami, w których wciąż istnieją zdrowe organy . Ilustracje te powinny raczej służyć jako podstawa do zrozumie- nia, w jaki sposób natura zapragnęła ukształtować ludzki orga- nizm i synergicznie zintegrować pojedyncze organy z całością . Harmoniczne proporcje są podstawą żywego ciała, ale ilustracje i opisy w książkach anatomii i fizjologii powstały na podstawie obserwacji organów ludzi zmarłych . Chociaż martwa tkanka po- zwala wyciągnąć wnioski na temat pełnionej przez nią wcześniej funkcji (zachodnia medycyna jest w tym szczególnie biegła), na ich podstawie nie da się prowadzić skutecznego leczenia holi- stycznego . W homeopatii i naturopatii mówi się o uzdrawiającym 33 UKŁAD KRĄŻENIA impulsie stymulującym siłę życiową . Aby go wykorzystać, mu- simy przyglądać się żywemu organizmowi i jego wewnętrznej oraz zewnętrznej synergii, rytmom, kształtom i cyklom . Biorąc pod uwagę długą tradycję spagiryki (najważniejszej teorii zioło- lecznictwa), odkrycia medycyny antropozoficznej i zastosowanie medycyny chińskiej w kulturze zachodniej, z pewnością nad- szedł czas, aby stworzyć nowe podręczniki anatomii i fizjologii . Niniejsza seria książek – a zwłaszcza tom dotyczący serca i krą- żenia krwi – stanowi pierwszy krok w kierunku uświadamiania zachodniemu czytelnikowi harmonijnego porządku życia bez żadnych nadbudówek ideologicznych lub hermetycznej izolacji poszczególnych dyscyplin . Intelektualna wolność, kreatywność i zaufanie do mądrości natury, które ujawniają się w ludzkim or- ganizmie, służą mi jako podstawa . 1.1. zewnętrzny i wewnętrzny kształt serca Jeśli spojrzymy na mięsień sercowy z zewnątrz, z łatwością za- obserwujemy jego szczególne cechy: jego włókna układają się w warstwy . Gdy spojrzymy na ten organ od strony wierzchołka, zauważmy także, że tworzą one wiry . Kształt ten odnajdujemy tak- że w symbolu trójcy, takiej jak ja, ty i my . W kulturze chrześci- jańskiej nazywa się ją Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świę- tym . Są to symbole ciała, umysłu i duszy jako trzy poziomy holi- stycznych sztuk uzdrawiania . Trójca reprezentuje pierwszy Ryc. 1. Wirowy kształt włókna mięśniowego 34 hARMONIczNy PORzĄDEK sERcA I UKŁADU KRĄŻENIA Ryc. 2. Trójca poziom ruchu, rozwój i Stworzenie: jedno staje się dwoma, a dwa stają się trzema . Dynamikę tę przedstawia się w podobny sposób w wielu kulturach . Oto przykład z Japonii: Kiedy otwieramy się na dyna- mikę trójcy, odczuwamy delikat- ne, ale intensywne wewnętrzne przyciąganie z jednej strony i pro- mieniującą, silną aurę skierowaną na zewnątrz – z drugiej . Wirowy ruch jest potężny i  majestatycz- ny . W żywym sercu wyraża się to w sile skurczu, sił ssących i wydala- jących . Serce zyskuje tę moc dzięki krążeniu krwi . Całość (wiele) jest wyrazem jedności (serca), a serce (jedność) jest punktem wyjścia dla wielości (całego organizmu) . Starożytni Egipcjanie opisali to w swojej filozofii hermetycznej . Trójca uwidacznia się także w  warstwowej strukturze ser- ca: wsierdziu, mięśniu sercowym i osierdziu . Dwoistość można rozpoznać w osierdziu: to błona trzewna i ciemieniowa oddzie- lone przesuwną szczeliną . Błona ciemieniowa torebek serca jest wzmocniona na zewnątrz przez warstwę włókien kolagenowych, które krzyżują się ze sobą . Jest ona wsparciem dla serca, więc może rozciągać się tylko w ograniczonym stopniu . Jej dominująca pro- porcja 3:2 będzie się powtarzać wielokrotnie w związku z sercem i krążeniem krwi . Jeśli zechcemy przełożyć tę zasadę na dźwięk, będzie to kwinta – pusta, pływająca, otwarta muzyka przypomina- jąca miazmę psoryczną . Z proporcji asymetrycznej może wyłonić się wszystko i wszystko może do niej powrócić . Serce jest centrum organizmu, punktem, w którym inkarnacja przechodzi w ekskarnację . Organ ten jest prawdziwym cudem 35 UKŁAD KRĄŻENIA ewolucji, a kardiologowie antropozoficzni udowadniają, że pod- lega on ciągłemu rozwojowi . Jako fizyczne centrum naszego życia, serce jest i zawsze było najważniejszym obiektem badań . Ludzie chcą zrozumieć najdrobniejsze szczegóły jego funkcjo- nowania, aby pozbyć się związanych z nim chorób . Około 1970 roku, kiedy moje serce zostało poważnie uszkodzone w wyniku błonicy, kardiolodzy nadal myśleli w sposób redukcjonistyczny i byli niezwykle pewni siebie . Przeprowadzano wówczas udane przeszczepy zastawek serca, a nawet całego organu, dlatego też powiedziano mi, że wszczepienie nowej zastawki serca „nie jest już dzisiaj problemem” . W moim przypadku nie doszło do ope- racji, ponieważ odzyskałam zdrowie dzięki naturopatii . Problem z przeszczepami polegał nie tylko na tym, że ciała pacjentów odrzucały nowe organy . Okazało się, że osoby po tego rodzaju operacjach doświadczały poważnych zmian osobowości . Z tego względu coraz rzadziej słyszymy o przeszczepach serca, podczas gdy handel narządami – mroczna strona ludzkiej egzy- stencji – niestety nadal rozkwita i nikt nie zastanawia się nad jego konsekwencjami . Negatywne doświadczenia z przeszczepa- mi nie skłoniły ludzi do porzucenia materialistycznego sposobu myślenia, ponieważ żywa, czująca istota ludzka nigdy nie była przedmiotem zainteresowania działu medycyny, którym kieruje funkcjonalizm traktujący organy jak przedmioty . Mimo wszystko warto zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje serce . Jeśli zajrzymy do jego wnętrza, w niezwykły sposób obja- wią się nam kolejne prawa natury . Oto cztery najważniejsze cechy konstrukcji tego organu: • Jego komory są umieszczone zgodnie z kierunkiem krwio- biegu: prawy przedsionek, prawa komora, lewy przedsio- nek, lewa komora . Są więc cztery komory . 36 hARMONIczNy PORzĄDEK sERcA I UKŁADU KRĄŻENIA • Te cztery puste przestrzenie znajdują się naprzeciw siebie i są oddzielone przegrodą komorową: 2 + 2 . • Serce obsługuje dwa obwody w jednym procesie: 2:1 . • Małe krążenie płucne i cyrkulacja krwi w całym ciele są usytuowane równolegle do siebie, lecz połączone . Ryc. 3. Schemat wewnętrznej struktury serca Serce działa rytmicznie, na przemian hamując i przyspiesza- jąc . Istnieje nawet korelacja z aktywnością nerwową – okresem refrakcji – w którym ruch krwi zatrzymuje się na chwilę . Mo- żemy zaobserwować tutaj kolejną trójcę: odpoczynek, pulsujący rytm i symetrię . 37 UKŁAD KRĄŻENIA Jako pusty organ wielkości pięści, serce łączy w sobie naj- ostrzejsze kontrasty, ponieważ czerwona i niebieska krew prze- pływają przez nie oddzielnie . Z drugiej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę inne narządy, napotykamy różne właściwości . Tak więc niebieska krew wpływa do płuc i wypływa z nich jako czer- wona . Niebieska krew przepływa przez wątrobę i opuszcza ją, zachowując ten kolor: niebieski pozostaje niebieski . Czerwona krew wpływa do nerek, a następnie się wycofuje: czerwony pozo- staje czerwony . Czerwień spotyka się z niebieskim tylko w sercu! Oba kolory nie są jednak oddzielone . Zamiast tego, specjalne cechy obu obiegów tworzą odżywczą synergię, z której korzysta cały organizm i która pozwala płucom, wątrobie i nerkom być takimi, jakie są, z zachowaniem wszelkich naturalnych różnic . Serce postrzegane w sensie fizycznym i duchowym ma wła- ściwości integrujące . Poprzez obieg krwi jest ono ściśle związane z całym organizmem i wpływa nawet na najodleglejsze obsza- ry ciała . Serce jest najlepszym możliwym dostawcą sił witalnych i optymalizuje funkcjonowanie innych narządów . Organ ten pul- suje rytmicznie poprzez koordynację węzłów zatokowych (natu- ralny rozrusznik serca), węzła AV (odpowiedzialny za przepływ krwi z przedsionków do komór), pęczka Hisa (przekierowuje sy- gnały do wierzchołka serca) i włókien Purkinjego (rozprowadzają falę impulsów w komorze serca) . Ponownie napotykamy tutaj har- moniczną liczbę cztery w czterech jednostkach sterujących, które monitorują autonomiczną i elektryczną stymulację w hierarchii . Rytm zatokowy wynosi od sześćdziesięciu do osiemdziesię- ciu uderzeń na minutę . Jeśli do węzła zatokowego nie dociera- ją sygnały elektryczne, jego funkcję przejmuje węzeł AV, który sprawia, że serce bije wolniej – od czterdziestu do sześćdziesięciu uderzeń na minutę . W nagłych przypadkach każda z komórek mięśnia sercowego może rozdzielić impuls do skurczu komór . 38 Polecamy: Dr Rosina Sonnenschmidt – jest najbardziej znaną holi- styczną terapeutką w Niemczech. W swojej pracy łączy homeo patię, naturopatię, odżywianie i ćwiczenia umysło- we. Opracowała kinezjologię terapeutyczną dla pacjen- tów w śpiączce oraz osób cierpiących na demencję czy w zaawansowanym stanie chorób. Jest uznaną i cenioną prelegentką seminariów oraz autorką wielu specjalistycz- nych publikacji na temat homeopatii i sztuki uzdrawiania. Tematem szóstego tomu serii Medycyna holistyczna jest harmonijny porządek serca i układu krążenia. Autorka opisuje często występu- jące choroby układu krążenia, takie jak miażdżyca, nadciśnienie, zawał i zaburzenia rytmu serca, jego niewydolność oraz żylaki. Ana- lizuje przełomowe odkrycia kardiologii, konflikty związane z sercem i układem krążenia, a także podaje metody ich rozwiązania. Dzięki tej książce odkryjesz: • sprawdzone środki homeopatyczne na zdrowe serce, • metody naturopatyczne, które poprawią pracę serca, • dietę terapeutyczną z przepisami na smaczne, uzdrawiające posiłki, • naturalne sposoby odkwaszania organizmu, • przepisy na herbaty, nalewki i tynktury wzmacniające pracę serca, • najskuteczniejsze zioła na serce, • środki lecznicze według świętej Hildegardy. Droga do zdrowego serca Patroni: S K L E P Z E Z D R O W I E M
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Medycyna holistyczna T. VI Układ krążenia. Prawidłowe ćwiczenia, transport tlenu i składników odżywczych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: