Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00031 003923 21316848 na godz. na dobę w sumie
Medycyna holistyczna. Tom III. Narządy trawienne. Wzmocnienie odporności, lepsze trawienie i przyswajanie - ebook/pdf
Medycyna holistyczna. Tom III. Narządy trawienne. Wzmocnienie odporności, lepsze trawienie i przyswajanie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 196
Wydawca: Vital Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8168-354-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> zdrowie, medycyna >> zdrowie i uroda
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Autorka szczegółowo wyjaśnia elementy przewodu pokarmowego z jego dolegliwościami i możliwościami leczenia - od jamy ustnej, przełyku, żołądka do jelita cienkiego, jelita grubego i odbytnicy. Książka jest skarbnicą praktycznych wskazówek z całej naturalnej sztuki uzdrawiania. Znajdziesz w niej porady wywodzące się z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, ziołolecznictwa, diagnostyki języka oraz praktyczne techniki pracy z energią splotu słonecznego i proste instrukcje dotyczące oczyszczania jelita grubego. Dowiesz się jak radzić sobie z próchnicą, zapaleniem żołądka,wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i rakiem przełyku. Dobre trawienie to dopiero początek.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

M E D Y C Y N A H O L I S T Y C Z N A TOMIII dr Rosina Sonnenschmidt Narządy trawienne Wzmocnienie odporności, lepsze trawienie i przyswajanie Narządy trawienne M E D Y C Y N A H O L I S T Y C Z N A TOMIII dr Rosina Sonnenschmidt Narządy trawienne Wzmocnienie odporności, lepsze trawienie i przyswajanie Redakcja: Irena Kloskowska Skład: Krzysztof Remiszewski Projekt okładki: Krzysztof Remiszewski Tłumaczenie: Piotr Lewiński Wydanie I BIAŁYSTOK 2019 ISBN 978-83-8168-354-8 Tytuł oryginału: The Digestive Organs – Pathway to the Centre © 2009 Narayana Verlag GmbH Blumenplatz 2, 79400 Kandern, Germany © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Vital, Białystok 2018 All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich. Książka ta zawiera porady i  informacje odnoszące się do opieki zdrowotnej. Nie powinny one jednak zastępować porady lekarza ani dietetyka. Jeśli podejrzewasz u  siebie problemy zdrowotne lub wiesz o nich, powinieneś skonsultować się z lekarzem, zanim rozpoczniesz jakikolwiek program poprawy zdrowia czy leczenia. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zaprezentowane w  tej książce były rzetelne i aktualne podczas daty jej publikacji. Wydawca ani autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki dla zdrowia, mogące wystąpić w  wyniku stosowania zaprezentowanych w książce metod. 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www.vitalni24.pl – detal strona wydawnictwa: www.wydawnictwovital.pl Więcej informacji znajdziesz na portalu www.odzywianie24.pl PRINTED IN POLAND Spis treści O serii Medycyna holistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1. Układ trawienny z perspektywy holistycznej . . . . . . 23 1 .1 . Splot słoneczny – energetyczne centrum ciała . . . . . 32 1 .1 .1 . Natura energii splotu słonecznego . . . . . . . . . . . . . . 41 1 .2 . Centrum energetyczne i element ziemi w chińskiej nauce o odpowiedniościach systemowych . . . . . . . . . 44 1 .3 . Przewód pokarmowy a elementy . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2. Przewód pokarmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2 .1 . Zależność między narządem a konfliktem . . . . . . . . 58 2 .2 . Konflikt biologiczny – podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . 63 2 .3 . Narządy trawienne i związane z nimi 71 konflikty biologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Holistyczne rozwiązanie konfliktów 3 .1 . Gardło – konflikty i ich rozwiązanie . . . . . . . . . . . . 3 .1 .1 . Naturopatyczne leczenie jamy ustnej . . . . . . . . . . . . 3 .1 .2 . Naturopatyczne leczenie zębów . . . . . . . . . . . . . . . . dotykających układu pokarmowego . . . . . . . . . . . . . 81 94 97 100 102 3 .1 .3 . Diagnoza z języka a leki homeopatyczne . . . . . . . . . 108 3 .1 .4 . Homeopatyczne leczenie jamy ustnej . . . . . . . . . . . . 112 3 .2 . Przełyk – konflikty i ich rozwiązanie . . . . . . . . . . . . 117 3 .3 . Żołądek – konflikty i ich rozwiązanie . . . . . . . . . . . 123 3 .3 .1 . Naturopatyczne leczenie żołądka . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 .2 . Homeopatyczne leczenie problemów żołądkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 136 3 .4 . Jelito cienkie – konflikty i ich rozwiązanie . . . . . . . . 140 3 .4 .1 . Naturopatyczne leczenie jelita cienkiego . . . . . . . . . 3 .4 .2 . Homeopatyczne leczenie problemów jelita cienkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 3 .5 . Wyrostek robaczkowy – konflikty i ich rozwiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 3 .5 .1 . Homeopatyczne leczenie konfliktów jelita ślepego i wyrostka robaczkowego . . . . . . . . . . . 147 151 3 .6 . Jelito grube – konflikty i ich rozwiązanie . . . . . . . . . 163 3 .6 .1 . Naturopatyczne leczenie jelita grubego . . . . . . . . . . 170 3 .6 .2 . Homeopatyczne leczenie jelita grubego . . . . . . . . . . Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Spis rycin i tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Curriculum Vitae dr Rosiny Sonnenschmidt . . . . . . 188 Strefy refleksyjne na języku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 1 Układ trawienny z perspektywy holistycznej UkłAD TRAWIENNY Z PERsPEk TYWY hOlIs TYcZNEj Istnieją różne możliwości holistycznego postrzegania długiej drogi przez przewód pokarmowy, która rozpoczyna się w ustach, a kończy w odbycie . Oczywistym wariantem jest postrzeganie w niej odzwierciedlenia świata natury, gdzie wszy- stko pozostaje w wiecznym przepływie . Transformacja surowego w wyrafinowane, materialnego w energię, której świadkami jesteś- my przez cały rok w przyrodzie, a każdego dnia w naszych ciałach, jest procesem alchemicznym na ogromną skalę . Nazywamy go rozkwitem i przemijaniem pór roku . Towarzyszą temu serie barw i kształtów, widocznych i niewidocznych procesów . Żaden z nich nie jest linearny, są to procesy cykliczne i rytmiczne, które mimo wszystkich zachodzących przemian podtrzymują zasadę życia . Ist- nieje twórcza moc, która reprezentuje to, co wieczne, niez mienne i niezniszczalne, z którego wychodzą zmienne narodziny i umie- ranie, i do którego wszystko powraca . Z jedności pochodzi dwoistość inkarnacji, która rozwija się w wielość . Wielość ta, związana z przestrzenią i czasem, tworzy niezliczone formy życia . Jedną z nich jesteśmy my, ludzie – oso- bliwy gatunek, który ustawicznie wykorzystuje duchowość jako metodę zgłębienia natury świata zjawisk i powrotu do jedności . Je- steśmy także gatunkiem, który mimo wielu katastrof wciąż stawia na głowie prawa natury i choruje od własnych osiągnięć . Dobra wiadomość jest taka, że jako jednostki możemy wybierać, w co chcemy inwestować naszą energię w tym życiu i czego nas na- uczą próby bycia mądrzejszym niż sama Matka Natura . Dzięki doświadczeniu wzrastamy i dojrzewamy jako istoty ludzkie . Nasze świadome istnienie poszerza się i pewnego dnia zrzekamy się ciała, którego użyczyła nam natura . Na nasze życie składa się ustawiczne doświadczanie, dowiadywanie się, zajmowanie się tym, co do sie- bie dopuszczamy, oraz puszczanie rzeczy, które zostały ukończone lub nie są potrzebne, więc mogą powrócić do ziemi . Ten proces 25 NARZĄDY TRAWIENNE przepracowywania obejmuje wiele pomniejszych procesów, które kontrolują, co powinno/ma prawo/może wejść do naszego ciała i analizują „wartość odżywczą” wrażeń dla naszej witalności . Posz- czególne składniki zostają rozdzielone i rozprowadzone tak, że cała istota jest dobrze odżywiona . Uzyskana tak witalność zostaje wykorzystana do samorealizacji . Końcowy proces wypuszcza po- zostałości, usuwając je z naszego organizmu . Możemy postrzegać Ryc. 1. Pory roku z Buddą – wiosna te zjawiska jako fizyczne, emocjonalne, mentalne lub duchowe, bo takie są naturalne etapy według naturalnego prawa cyklicznej transformacji . Jeśli tego nie robimy, zaczynamy chorować, czasem poważnie, i odnajdujemy drogę powrotu do praw natury, radykal- nie przekształceni, w procesie uzdrawiania . Choroba jest częścią wcielenia . Życie w raju, gdzie wszystko jest doskonałe i zdrowe, nie dałoby nam okazji do rozwoju . Światło można docenić tylko wówczas, gdy doświadczyło się ciemności . 26 UkłAD TRAWIENNY Z PERsPEk TYWY hOlIs TYcZNEj Nie zrozumiemy, co znaczy być zdrowym, dopóki nie przeszli- śmy choroby . To właśnie te diametralnie przeciwstawne siły cha- rakteryzują naszą ziemską egzystencję i pozwalają nam wzrastać . Z tej perspektywy nie ma sensu narzekać, że ludzkość jest de- strukcyjna, wciąż robi rzeczy głupie i ignoruje prawa naturalne . Z wyższego punktu widzenia te działania nie są niczym więcej jak wezwaniem do zmiany i wyzwalają kreatywność konieczną Ryc. 2. Pory roku z Buddą – lato do rozwiązania wynikłych konfliktów . W ten sam sposób ludzie mogą czerpać ze studni pozytywnych sił dla wielu rodzajów sztu- ki i uzdrawiania, które czynią nasz świat piękniejszym, a życie wartym przeżycia . Każdy z nas może codziennie dokonywać wy- boru, czy ma wykorzystać swój twórczy potencjał do budowania czy niszczenia . Jaka nie byłaby ta równowaga, przekształcamy się i wzrastamy dzięki naszym ziemskim działaniom, bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie . 27 NARZĄDY TRAWIENNE Nasze fizyczne zmysły postrzegają tylko jedną stronę rzeczy, tylko to, co uchwytne i mierzalne, a nie bezmiar niewidzialnych sił kształtujących nasze życie . Mamy wybór . Powinniśmy zawsze zdawać sobie z tego sprawę, kiedy czytamy przesłanie zawarte na stronach tej książki . Jeśli poszukujemy kierunku w  świecie i  w  życiu, potrze- bujemy ugruntowanych punktów odniesienia . W  tej książce Ryc. 3. Pory roku z Buddą – jesień przyjrzymy się bardzo ludzkiemu tematowi trawienia na róż- nych płaszczyznach, dlatego chcę umieścić człowieka pośrodku, zawieszonego między niebem a ziemią . W tym celu wykorzy- stam prosty i pradawny indotybetański symbol „dordże”, czy- li piorun, którego górna część reprezentuje moc nieba, a dolna ogniste uderzenie w ziemię . Bardzo pouczająca jest część środ- kowa . Ta spirala obejmuje siły odśrodkowe i dośrodkowe pozo- stające w doskonałej równowadze . Reprezentuje ona centrum, 28 UkłAD TRAWIENNY Z PERsPEk TYWY hOlIs TYcZNEj wcielonego człowieka, który promieniuje energią na zewnątrz, a także przyjmuje ją z zewnątrz . Ta spirala przedstawia transfor- mację i ruch, ucieleśniając jednocześnie wielką pustkę, z której wszystko wychodzi i do której powraca, stan, gdzie nic się nie porusza . Nie sposób zrozumieć tego intelektualnie, ponieważ in- telekt związany jest z dualizmem naszej egzystencji . Na szczęście dysponujemy nie tylko intelektem – mamy też intuicyjne zmysły Ryc. 4. Pory roku z Buddą – zima i dar kontemplacji lub medytacji, dzięki któremu możemy się- gnąć źródła wielkiej pustki . Ten proces „oświecenia” definiujemy następująco: bycie w jedności z sobą samym i światem zjawisk . Aby rozpoznać, że z wyższej perspektywy nic nie porusza się i nic nie przychodzi ani nie odchodzi, potrzebujemy ciała, fizycz- nej inkarnacji, ziemskiego życia, w przeciwnym razie nie da się przezwyciężyć dualizmu . W tym procesie świadomego bycia, po- szerzania naszej świadomości, znajdujemy się pośrodku między 29 NARZĄDY TRAWIENNE niebem a ziemią, wykorzystując obie te energie . Jeśli zachowuje- my równowagę w naszym punkcie środkowym, czyli pozostaje- my w centrum, wszystkie energie natury i kosmosu mogą przez nas przepływać . Jeśli nie jesteśmy ześrodko- wani, bezustannie poszukujemy czegoś poza nami, aż zdamy sobie sprawę, że nie ma tam niczego, co byłoby warte naszego przywiąza- nia . I wówczas zaczynamy szukać wewnątrz . Krok po kroku odkrywamy bogactwo naszej wewnętrznej istoty oraz „dom” niezależny od zewnętrznych okoliczności . Jak zatem pozostać w centrum? – piorun Ryc. 5. Dordże Odpowiedź dają niezliczone ścieżki du- chowe zarówno Wschodu, jak i  Zachodu, które zdecydowanie opierają swoje nauki na ćwiczeniu oddechu i praktykach dyscypliny myśli i emocji . Szczegóły i kulturowe waria- cje tych dyscyplin nie są istotne, gdyż wszystkie one poszerza- ją zakres percepcji, szkoląc zarówno postrzeganie intuicyjne, jak i fizyczne, poczynając od ośrodków energetycznych, które zawia- dują świadomością . Najważniejszy taki ośrodek znany jest jako splot słoneczny . W tradycji indotybetańskiej zwraca się nań naj- większą uwagę, gdyż jest najważniejszym ośrodkiem komunika- cji ze światem zewnętrznym . Siła i jakość tego ośrodka określają, jak dana osoba postrzega otrzymywane informacje i wysyłane w świat sygnały . W tradycjach azjatyckich mówi się o „dolnym ośrodku emocjonalnym” przeciwstawianym „ośrodkowi serca” – będącemu centrum wyższej komunikacji . Nie znaczy to, że splot słoneczny jest mniej wartościowy niż „serce”: przeciwnie, na 30 UkłAD TRAWIENNY Z PERsPEk TYWY hOlIs TYcZNEj poziomie splotu słonecznego tworzymy podstawę, aby oceniać, co jest autentyczne, a co nie, gdzie powinniśmy zainwestować energię oraz czy właściwe będzie zachowanie dystansu czy też zbliżenie się . Splot słoneczny postrzega się jako najważniejszy ośrodek energetyczny pozwalający rozróżniać siebie od innych – „ja” od „ty” lub „my” . Dopiero kiedy mamy jasne poczucie siebie, jesteśmy mocno zakotwiczeni na ziemi i rozwinęliśmy zdolność rozróżniania, może się rozwinąć „wyższa oktawa” energii serca, czyli duchowej miłości do wszelkiego stworzenia . Mówiąc pro- ściej, znaczy to, że nim pozwolimy, aby coś zaangażowało nasze serce, musimy najpierw ugruntować się, ześrodkować i pozo- stawać w harmonii z sobą samym . Taka jest logika duchowe- go rozwoju, którą często ignorujemy, ponieważ bycie w jedno- ści z samym sobą obejmuje spokój wewnętrzny i zaprzestanie wiecznego narzekania, kwestionowania siebie i porównywania się z innymi, co stanowi najszybszą drogę do poczucia braku . W dzisiejszych czasach ludzie pragną drogi na skróty i na- tychmiastowego oświecenia . To zrozumiałe, ponieważ techni- ka w naszym codziennym życiu każe nam wierzyć, że wszystko jest możliwe . Sądzimy, że istnieją techniki medytacji, oddychania i koncentracji, które oszczędzą nam czasu . Ta arogancja ma na- turę tuberkuliczną („gruźliczą”) i jest wytworem industrializacji i technologii, która bez wątpienia dzięki ciężkiej pracy i duchowi wynalazczości zapewniała nam wysoki standard życia . Ale ma to swoją cenę . Nowoczesne życie i duchowy wzrost nie wyklucza- ją się wzajemnie . Jednak aby osiągnąć duchowy wzrost, musi- my dotrzeć do rdzenia, do esencji nauk danej szkoły, niezależnie od jej religijnej czy filozoficznej nadbudowy . Przez tysiące lat doświadczenie pokazało wartość ćwiczenia i stabilizacji splotu słonecznego . Na pewno nie ma w tym nic spektakularnego, po- nieważ odpowiednie ćwiczenie jest bardzo proste, ale wywiera 31 NARZĄDY TRAWIENNE ogromny wpływ na całe ciało energetyczne . Wszystko, co ma fundamentalne znaczenie, jest proste, a ścieżka do prostoty jest ścieżką duchową . Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowo splotowi słonecznemu . 1.1. splot słoneczny – energetyczne centrum ciała Fizjologicznym punktem środkowym długiej drogi przez prze- wód pokarmowy jest przepona . Oddziela ona klatkę piersiową od jamy brzusznej i nadaje położonym nad nią i pod nią narzą- dom własny rytm . W popularnej literaturze ezoterycznej splot słoneczny kojarzy się po względem energetycznym z trzustką, ale jest to tylko częściowo prawdą . Najważniejszym fizycznym odpowiednikiem jest przepona, która unosi się i opada wraz z oddechem mniej więcej dwadzieścia tysięcy razy dziennie . Ten tłokowy ruch aktywnie porusza narządami . To, w jaki sposób narządy dają się poruszać, zależy od sposobu ich umocowania w ciele . Występują tam więzadła elastyczne (powięź trzewna) oraz inne, względnie nieruchome . Używam słowa „względnie”, gdyż nic w organizmie nie jest umocowane bez możliwości ru- chu, chociaż występują różne stopnie sztywności i elastyczności . Dla każdego narządu zależność między ruchem a unierucho- mieniem określa jego rytmiczny ruch . Zgłębiając centrum, splot słoneczny, miejsce ugruntowania i komunikacji, interesujemy się narządami, które najbardziej bezpośrednio powtarzają ruch przepony, i które postrzegamy jako centralne dla naszego ba- dania układu trawiennego: powyżej przepony przełyk, a poni- żej żołądek . Splot słoneczny istnieje też na poziomie fizycznym 32 UkłAD TRAWIENNY Z PERsPEk TYWY hOlIs TYcZNEj jako splątana kula nerwów umiejscowiona w głębi ciała poniżej przepony . Stanie się jasne, że na jakość energii splotu słonecz- nego wpływa zasadniczo ruch przepony, który z kolei określa ja- kość oddechu . To dlatego świadome oddychanie jest warunkiem wstępnym odnalezienia siebie . Nie musi to być skomplikowane – wystarczy kilka razy dziennie przeznaczyć od 30 do 60 sekund na następujące ćwiczenie: • Usiądź tak, abyś poczuł guzy kulszowe . • Wyprostuj kręgosłup, jakbyś miał koronę na głowie . • Rozluźnij dolną szczękę i umieść język na dnie jamy ustnej (zazwyczaj przywiera on do podniebienia) . • Obserwuj oddech – po prostu pozwól mu przepływać . • Przez 30 sekund całkowicie poświęć uwagę na obserwację, jak oddech wpływa i wypływa, wpływa i wypływa . Tylko tyle musisz zrobić! To proste, lecz ogromnie skutecz- ne ćwiczenie kładzie podwaliny pod stabilną energię splotu słonecznego . Następnie możesz skupić się na drugim aspekcie, a mianowicie zdolności rozróżniania . Z jaką ilością wrażeń je- stem w stanie sobie poradzić? Co dobrze mi robi, a co nie? Jak mogę się ochronić? Ile mogę na raz wchłonąć i przepracować? Co jest dla mnie dobre, a co nie? Jak mogę nie dopuścić do siebie złych rzeczy? Splot słoneczny to miejsce, gdzie „ja” spotyka „ty” . Zadajemy tutaj pytanie „co jest moje, a co twoje?” . Jest to miejsce na py- tania egzystencjalne dotyczące tego, jak traktujemy swoje ciało energetyczne, co pozwalamy sobie robić, a czego nie . Nie chcę przesadzać, ale wśród terapeutów, opiekunów osób chorych i starszych, biznesmenów oraz prowadzących seminaria, słowem ludzi, którzy regularnie mają kontakty z innymi, niewielu ma 33 NARZĄDY TRAWIENNE naturalnie silną energię splotu słonecznego . Większości z nich trudno zachować granice i podjąć decyzję, co chcą „przyjąć na pokład”, a czego nie, a także odżywiać swoją energię . Syndrom zbawcy, fałszywie rozumiane poczucie misji, misjonarska nad- gorliwość i niezdrowa ciekawość to cienie, które mogą przesłonić blask energii splotu słonecznego, powodując dyskomfort żołąd- ka o różnym stopniu nasilenia . Żołądkowi takich osób brakuje zdolności do selekcjonowania tego, co do niego wchodzi, a to wpływa na układ odpornościowy, którego zadaniem jest odróż- nianie elementów swoich i obcych, albo siebie od innych . Kiedy przyjrzymy się pod tym kątem naszym pacjentom, zobaczymy, że układ odpornościowy tych ludzi jest często w kiepskiej formie, a sposób, w jaki siebie traktują, nierzadko pozostawia wiele do życzenia . Problemy emocjonalne są ściśle związane z żołądkiem i splotem słonecznym . Ale także ścieżka duchowa i praca nad sobą zaczynają się od tego ośrodka energetycznego . Jest to prawdą nie tylko w przypadku kierunków orientalnych, dotyczy to również zachodniej Szkoły Mediumizmu i Uzdra- wiania, która wywodzi się z Anglii, a którą nadal rozwijamy – ja oraz Harald Knauss – w krajach niemieckojęzycznych w ciągu ostatnich piętnastu lat . Splot słoneczny, reprezentujący centrum i ziemię zawiaduje naszym ciałem energetycznym . Ponieważ do 80 procent osób uczestniczących w kursach Mediumizmu i Uzdrawiania to terapeuci, otrzymuję liczne informacje zwrotne na temat pozytywnych efektów tego podstawowego ćwiczenia wzmacniającego splot słoneczny, zarówno od samych terapeu- tów, jak i od ich pacjentów . Poza intencją rozwijania jasnowi- dzenia i zdolności uzdrowicielskich ma ono znaczny wpływ na układ odpornościowy, gdyż chodzi tutaj o jasne rozróżnienie między sobą a innymi, między „ty” a „ja”, i puszczenie . Problem 34 UkłAD TRAWIENNY Z PERsPEk TYWY hOlIs TYcZNEj współczesnych ludzi nie polega na braku otwartości i gotowości do otwarcia się na nowe wymiary, lecz raczej na niemożności podołania mnogości otrzymywanych wrażeń i bodźców – nie są w stanie tego wszystkiego przetrawić, a nade wszystko nie mogą tego puścić . Dlatego właśnie mamy tyle problemów z chorobami wynikającymi z przeładowania na wszystkich poziomach . Ryc. 6. Energia splotu słonecznego Większość tradycji ezoterycznych kładzie nacisk na to, co wchodzi, a nie na to, co wychodzi, czyli na trudny proces rze- czywistego puszczania . Puszczenie, jak twierdzą od dwóch ty- sięcy lat mistrzowie zen, nie jest efektem siły woli, prowadze- nia dyskusji czy uprawiania ascetyzmu, osiąga się je raczej przez stabilizację splotu słonecznego . Dlatego właśnie w tradycyjnym treningu zen poświęca się co najmniej trzy lata na ćwiczenie 35 NARZĄDY TRAWIENNE niepodzielnej uwagi na splocie słonecznym w postaci prakty- ki tak zwanego bompu-zazen („tylko-siedzenie dla zdrowia”), z wielką korzyścią dla ćwiczącego . Ma to na celu wyrobienie zdolności psychicznego włączania się i wyłączania . Osiąga się to, wykorzystując całą głębokość i szerokość oddechu, stosując lek- ką, alkalizującą dietę i kultywując zdolność do czynienia jasnego rozróżnienia między siedzeniem (medytacja) a poruszaniem się (codzienne życie) . Zdolność włączania się i wyłączania umoż- liwia opanowanie sytuacji lub zadań, które wymagają większej ilości energii . Pozwala to ująć rezerwy energii w pewne ramy . W ten sposób wzrasta zarówno zdolność rozróżniania tego, któ- re energie wspierają nasz wysiłek, jak i zdolność równoważenia tego, co wchodzi i wychodzi . Jest to nieodzowne dla rozwinię- cia zmysłu intuicji, gdyż poszerzona percepcja wymaga swobod- nej energii, a nie ducha obciążonego niezliczonymi błahostkami i ciągłą „pracą emocjonalną” . Poniżej opisuję tę pradawną podstawową praktykę, którą do- stosowałam do naszych czasów . Cytuję tekst za naszą książką Die Moderne Medial- und Heilerschulung*: Rozpoczęcie praktyki – Dostrojenie się – Odczucie/wizualiza- cja splotu słonecznego – Wykonanie pracy z energią – Odczucie/ wizualizacja splotu słonecznego – Zakończenie praktyki. Praca z  energią jest zakotwiczona dwukrotnie. Teraz przejdźmy kolejne kroki praktyki: Krok 1 Usiądź prosto na krześle, nie opierając się plecami. Poruszaj lekko biodrami tam i z powrotem, aż poczujesz guzy kulszo- we. Oprzyj język na dnie jamy ustnej (zazwyczaj spoczywa on * Patrz: Bibliografia . 36 UkłAD TRAWIENNY Z PERsPEk TYWY hOlIs TYcZNEj gdzieś za siekaczami) i rozluźnij dolną szczękę. Teraz pozwól, by oddech wpływał i wypływał w naturalnym tempie. Ta po- stawa wyraża przesłanie „JESTEM”. Krok 2 Połóż obie dłonie na splocie słonecznym. Jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy. Wyobraź sobie jakiś włącznik – może to być na przykład wtyczka, którą wkładasz do gniazdka, albo przełącz- nik jak w lampie biurkowej. Wiedz, że kiedy naciśniesz/wsuniesz włącznik, całe twoje ciało energetyczne zostanie aktywowane i będzie gotowe do pracy na poziomie subtelnym. Krok 3 Kiedy aktywujesz swoją energię, wykonaj wizualizację albo poczuj piękny kwiat tam, gdzie trzymasz dłonie. Reprezentuje on całe twoje ciało energetyczne. Od tej chwili dostrajając się do tego kwiatu, będziesz w stanie widzieć/odczuwać, czy jesteś ześrodkowany lub ugruntowany. Krok 4 Wykonaj pożądaną pracę z energią. W tym czasie twoja świadomie aktywowana energia splotu słonecznego dostosuje się do twoich potrzeb energetycznych. Splot słoneczny jest teraz ośrodkiem kontrolnym, który dba o to, by wszystko, co robisz, było dla ciebie korzystne. Chroni całe twoje ciało energetyczne, ponieważ zawiaduje dwunastoma parami meridianów głównych i ośmioma meridianami dodatkowymi, tak że twoja energia życiowa, czyli qi, może płynąć bez prze- szkód. Dba też o to, aby nie została zużyta nadmierna ilość esencji twojej energii życiowej, którą w Tradycyjnej Medycynie 37 NARZĄDY TRAWIENNE Chińskiej nazywa się jing (czyt. „dźing”) nerki. Możemy zwiększyć zasób naszej qi, ale nie jing. Jeśli twoja energia zo- stanie aktywowana i jesteś ugruntowany poprzez splot słonecz- ny, to znajdujesz się w dobrym stanie. Komunikacja ze światem zewnętrznym odbywa się za pośrednictwem splotu słonecznego zarówno na poziomie fizycznym jak i energetycznym. Ponieważ nie możemy widzieć i kontrolować naszego pola energetycznego, musimy skądś uzyskiwać informacje, w jakim jest ono stanie. Tę rolę pełni właśnie splot słoneczny. Ale jego także nie widzimy, dlatego wizualizujemy kwiat jako konkret- ny obraz mający stanowić jego reprezentację. Krok 5 Aby zakończyć pracę z energią, połóż znów obie dłonie na nad- brzuszu, przenieś uwagę na splot słoneczny, oprzyj język o dno jamy ustnej, rozluźnij dolną szczękę i przywołaj obraz kwiatu. Zwróć uwagę, jak on wygląda. Chodzi o to, żeby wyglądał tak samo jak przed wykonaniem pracy z energią – nie powinieneś zużyć ani trochę własnej energii. Na początku z kwiatem mogą dziać się najróżniejsze rze- czy: na przykład może zniknąć, przybrać inny wygląd, zwiesić główkę albo uschnąć. Nie ma znaczenia, jakie zaszły w nim zmiany. Każda taka zmiana mówi ci, że w którymś momencie pracy z energią zużyłeś własną energię życiową, uszczuplając jej zasób. Jeden lub kilka meridianów zostało zablokowanych. Jeśli tak się stało, nie stanowi to problemu, ale ważne jest, byś miał świadomość, że dysponujesz metodą dowiedzenia się, iż do tego doszło. Powie ci o tym twój kwiat. Teraz musisz przy- wrócić równowagę w ciele energetycznym i uzupełnić niedobo- ry, jakbyś doładowywał akumulator. Ważne też jest, abyś ufał swojej percepcji. 38 UkłAD TRAWIENNY Z PERsPEk TYWY hOlIs TYcZNEj Krok 6 Nadal trzymaj dłonie na splocie słonecznym, dolna szczęka rozluźniona, język na dnie jamy ustnej. Niech oddech płynie w naturalny sposób. Przywołaj obraz kwiatu: Jak on wyglą- dał? Jak go odczuwałeś? Gdy tylko aktywujesz wewnętrzny obraz kwiatu oraz budzone przez niego odczucia, twoje meri- diany zostają aktywowane, a qi popłynie bez przeszkód. Świadomy umysł jest instancją, która wszystko kontroluje, to dlatego możemy ponownie naładować energią nasze ciało men- talnie. Ale w tym celu potrzebujemy mentalnego „wehikułu” jak kwiat splotu słonecznego, który można wykorzystać do odczyty- wania w dowolnej chwili stanu naszego ciała energetycznego. Krok 7 Wykonaj teraz wizualizację twojego WYŁĄCZNIKA. Zrób to, co musisz, by go wyłączyć – schowaj wszystkie anteny, po- ciągnij dźwignię, wciśnij guzik albo wyjmij wtyczkę. Światło gaśnie i wszystko się uspokaja. Powiedz sobie: „jestem w stu procentach tutaj i teraz”. Opisaliśmy tę praktykę w siedmiu krokach, używając współ- czesnego języka, ale jest ona bardzo stara. W czasach Buddy wykorzystywano może inne obrazy, ale zasada świadomego dostrajania się do wyższych poziomów energetycznych, troskli- wego stabilizowania własnego ciała energetycznego za pośred- nictwem splotu słonecznego, a nade wszystko dezaktywacji lub wyłączania i powrotu do stanu normalnej zdrowej osoby w co- dziennym życiu jest przekazywana od 2500 lat. Aktywacja i dezaktywacja – włączanie i wyłączanie – to najlepsza praktyka dla ochrony własnych poziomów energe- tycznych i oszczędnego traktowania własnych „akumulatorów”. 39 NARZĄDY TRAWIENNE Ludzie, którzy pozostają nieustannie włączeni, są zawsze nastawieni na odbiór. Nie dość, że są stale zdumieni tym, co wciąż widzą, słyszą i odczuwają, to jeszcze ich układ nerwowy będzie bardzo cierpiał pod wpływem ciągłego przeładowania. Pragnienia „bycia otwartym” nie należy błędnie rozumieć jako bycia stale „włączonym”. Ta praktyka splotu słonecznego jest nie tylko użyteczna i ko- nieczna dla ćwiczenia postrzegania pozazmysłowego. Powin- niśmy też świadomie aktywować i dezaktywować naszą ener- gię w sytuacjach, kiedy nasze potrzeby energetyczne są większe niż normalnie, na przykład gdy nauczamy, doradzamy, sto- sujemy na kimś terapię albo wykonujemy jakąś pracę twórczą. Możemy wówczas, by użyć orientalnej metafory, stać się jak silne źdźbło bambusa, które przetrwa nawet burze. Splot sło- neczny można porównać do węzła wzrostu bambusa. Wzrost duchowy musi być bezpieczny i budzący zaufanie na każdym etapie. Nawet najdrobniejsze ćwiczenie energetyczne musi spełniać to kryterium. Harald Knauss, Rosina Sonnenschmidt, Die Moderne Medial- und Heilerschulung Ponieważ splot słoneczny na poziomie fizycznym jest kojarzo- ny z żołądkiem i trzustką, ćwiczenie to pomaga też wzmocnić cen- trum fizyczne . Wobec licznych problemów trawiennych i nieroz- wiązanych konfliktów emocjonalnych, które „uderzają w żołądek”, nie mogłabym przecenić wartości tego ćwiczenia wyznaczania granic, a opinię tę, jak już wspomniałam, podzielają moi koledzy terapeuci, którzy sami je stosują i uczą go swoich pacjentów . 40 Polecamy: Dr Rosina Sonnenschmidt – jest najbardziej znaną holi- styczną terapeutką w Niemczech. W swojej pracy łączy homeo patię, naturopatię, odżywianie i ćwiczenia umysło- we. Opracowała kinezjologię terapeutyczną dla pacjen- tów w śpiączce oraz osób cierpiących na demencję czy w zaawansowanym stanie chorób. Jest uznaną i cenioną prelegentką seminariów oraz autorką wielu specjalistycz- nych publikacji na temat homeopatii i sztuki uzdrawiania. W trzecim tomie serii Medycyna holistyczna Autorka szczegółowo wyjaśnia elementy przewodu pokarmowego z jego dolegliwoś­ ciami i możliwościami leczenia – od jamy ustnej, przełyku, żołądka do jelita cienkiego, jelita grubego i odbytnicy. Dzięki tej książce nauczysz się: • obserwować swoją skórę, która odzwierciedla pracę Twoich jelit, • diagnozy z języka, • naturalnych metod leczenia jamy ustnej i zębów, • zasad dbania o florą jelitową, • prawidłowych norm odżywiania przyspieszających przyswajanie składników odżywczych, • reguł, które pomogą Ci pozbyć się problemów trawiennych, • zachowań, które wspierają eliminowanie infekcji, • dbałości o odporność, • metod przywracania równowagi bakteryjnej. Dobre trawienie to dopiero początek Patroni: S K L E P Z E Z D R O W I E M
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Medycyna holistyczna. Tom III. Narządy trawienne. Wzmocnienie odporności, lepsze trawienie i przyswajanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: