Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00157 007118 21304989 na godz. na dobę w sumie
Medycyna holistyczna. Tom II. Wątroba i pęcherzyk żółciowy. Oczyszczanie organizmu, odkwaszanie, usuwanie kamieni - ebook/pdf
Medycyna holistyczna. Tom II. Wątroba i pęcherzyk żółciowy. Oczyszczanie organizmu, odkwaszanie, usuwanie kamieni - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 228
Wydawca: Vital Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8168-351-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> zdrowie, medycyna >> zdrowie i uroda
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Autorka ma bogate doświadczenie w homeopatii oraz w medycynie chińskiej, nauce o żywieniu i technikach oddechowych. Choroby wątroby i pęcherzyka żółciowego często są bezbolesne i dają niewiele objawów. Chociaż w wątrobie znajdują się włókna nerwowe, nie ma ich w jej wewnętrznej tkance. Problemy związane z funkcjonowaniem wątroby najczęściej są związane z przewlekłymi schorzeniami, ale dzięki szczegółowym opisom Autorki samodzielnie zdołasz rozpoznać i zdiagnozować stan swojej wątroby oraz poznasz naturalne metody, aby przywrócić jej prawidłowe funkcje. Zrozumiesz swoje nieświadome działania, które sprawiają, że borykasz się z chorobami. Odkryjesz kompleksowe koncepcje leczenia, szczególnie informacje na temat odżywiania, odkwaszania i oczyszczania, aby pozbyć się dolegliwości. Zdrowa wątroba - dłuższe życie.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

M E D Y C Y N A H O L I S T Y C Z N A TOMII dr Rosina Sonnenschmidt Wątroba i pęcherzyk żółciowy Oczyszczanie organizmu, odkwaszanie, usuwanie kamieni Wątroba i pęcherzyk żółciowy M E D Y C Y N A H O L I S T Y C Z N A TOMII dr Rosina Sonnenschmidt Wątroba i pęcherzyk żółciowy Oczyszczanie organizmu, odkwaszanie, usuwanie kamieni Redakcja: Irena Kloskowska Skład: Krzysztof Remiszewski Projekt okładki: Krzysztof Remiszewski Tłumaczenie: Anna Bergiel Wydanie I BIAŁYSTOK 2019 ISBN 978-83-8168-351-7 Tytuł oryginału: Liver and Gallbladder – Acquired Authority Copyright © 2009 Narayana Verlag GmbH Blumenplatz 2, 79400 Kandern, Germany © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Vital, Białystok 2018 All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich. Książka ta zawiera porady i  informacje odnoszące się do opieki zdrowotnej. Nie powinny one jednak zastępować porady lekarza ani dietetyka. Jeśli podejrzewasz u  siebie problemy zdrowotne lub wiesz o nich, powinieneś skonsultować się z lekarzem, zanim rozpoczniesz jakikolwiek program poprawy zdrowia czy leczenia. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zaprezentowane w  tej książce były rzetelne i aktualne podczas daty jej publikacji. Wydawca ani autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki dla zdrowia, mogące wystąpić w  wyniku stosowania zaprezentowanych w książce metod. 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www.vitalni24.pl – detal strona wydawnictwa: www.wydawnictwovital.pl Więcej informacji znajdziesz na portalu www.odzywianie24.pl PRINTED IN POLAND Spis treści O serii Medycyna holistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1. Energia wątroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1 .1 . Symbolika związana z wątrobą . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 .2 . Temperament wątroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1 .3 . Wątroba z duchowego punktu widzenia . . . . . . . . . . 32 1 .4 . Wątroba i pęcherzyk żółciowy a chińskie prawo systemowych odpowiedniości . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1 .5 . Wątroba i pęcherzyk żółciowy z alchemicznego punktu widzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2. Problemy z wątrobą i pęcherzykiem żółciowym . . . . 59 3. Budowa wątroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3 .1 . Zewnętrzna struktura wątroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3 .2 . Wewnętrzna architektura wątroby . . . . . . . . . . . . . . . 90 3 .3 . Rytm wątroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4. Funkcjonowanie wątroby – spojrzenie holistyczne . . 99 4 .1 . Wątroba jako królowa wód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 4 .2 . Od węglowodanów do siły woli . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4 .3 . Od białka do wewnętrznego oddechu . . . . . . . . . . . . 108 4 .4 . Od tłuszczu do światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4 .5 . Od detoksykacji do jasności i czystości . . . . . . . . . . . 119 5. Choroby wątroby i pęcherzyka żółciowego . . . . . . . 123 5 .1 . Wątroba a listki zarodkowe – klasyfikacja . . . . . . . . . 126 5 .2 . Miazmatyczne spojrzenie na układ odpornościowy . . . 132 5 .3 . Choroba wątroby wywołana przez leki (Parazytoza) . . 144 6. Holistyczne leczenie wątroby i pęcherzyka żółciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 6 .1 . Zalecana dieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 6 .2 . Odkwaszanie i detoksykacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 6 .3 . Usuwanie kamieni z wątroby i pęcherzyka żółciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 6 .4 . Homeopatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 6 .4 .1 . Wybrane lekarstwa na wątrobę . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 6 .4 .2 . Lekarstwa na kamienie żółciowe . . . . . . . . . . . . . . . . 201 6 .4 .3 . Leczenie wodobrzusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 6 .4 .4 . Sole Schusslera a leczenie wątroby . . . . . . . . . . . . . . . 208 Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Spis rycin i tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Curriculum Vitae dr Rosiny Sonnenschmidt . . . . . . 219 1 Energia wątroby EnERgIA WĄTROBY Celowo rozpoczynam moje rozważania od rozważań na temat energii, ponieważ duch (czy świadomość) tworzy materię . Organ jest częścią całości . Nie jest on nieoży- wionym obiektem, który przypadkowo znalazł się w określo- nym miejscu w strukturze ciała . Wątroba jest wyrazem jednego z wielu aspektów naszego istnienia . Aby dostrzec w narządzie coś więcej niż jego materialność, należy zbliżyć się do jego nie- materialnej natury, czyli poziomu energii, która go stworzyła . Mówiąc prościej: jako człowiek nie tylko posiadam wątrobę, ale część mnie wyraża się poprzez ten organ . Energia wątroby silnie promieniuje na zewnątrz . Jest to organ czynu, realizacji i chęci wyrażania tego, co znajduje się wewnątrz ciała . Aby osiągnąć swoje cele, narząd wykorzystuje zdrową agre- sję . Staje się on wyrazem kreatywnej mocy, która potrzebuje pu- bliczności . Energię wątroby najłatwiej zaobserwować przyglą- dając się osobom pełniącym ważne role społeczne i pracującym w zespołach, takim jak muzycy, aktorzy, mówcy, wykładowcy, du- chowni, nauczyciele i terapeuci . Ci ludzie mają coś do powiedze- nia: używają ku temu na przykład słów, muzyki lub masaży ener- getycznych . Ich działania mają na celu przekazanie wiadomości innym ludziom . Tak jak wątroba nie rozdysponowuje składników odżywczych dowolnie, lecz zgodnie z potrzebami naszej krwi, śledziony, przewodu pokarmowego, mięśni i innych organów, lu- dzie ci wiedzą jak zarządzać swoją energią tak aby zgromadzona publiczność mogła wykorzystać przekazywaną przez nich wiedzę . Osoba, która staje przed widownią, jest naga i narażona na różne reakcje zgromadzonych . Nie może niczego ukryć ani udać . Człowiek stojący przed grupą staje się przezroczysty . Taki ro- dzaj spotkania zawsze jest sprawdzianem autentyczności . Czy dana osoba żyje zgodnie z  zasadami, które głosi? Czy to co mówi wynika z jej własnego doświadczenia, czy wiedzy zdobytej 19 WĄTROBA I PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY z drugiej ręki? Artysta naprawdę ma coś do powiedzenia, czy je- dynie oślepia nas swoją wirtuozerią? Odpowiedź na te pytania po- zwala nam sprawdzić, czy dana osoba nauczyła się korzystać ze swojej wewnętrznej siły, ponieważ przekazywanie innym wiedzy, uzdrawiającej mocy czy transformatywnej, kreatywnej energii, wy- maga sięgnięcia do zasobów wolnomyślicielstwa i pewności siebie . Żaden inny organ nie jest tak wrażliwy na ograniczenia, nie- tolerancję i fanatyzm jak wątroba . Jeżeli ktoś jest niespełniony, chi jego wątroby jest stłumione . Jeśli dana osoba nie może się rozwijać ze względu na wychowanie, system wierzeń lub wyzna- wanie zasady nieagresji, próbuje zrekompensować tę niemożność poprzez chęć wyrażania siebie . Uwidacznia się to w zachowa- niach cholerycznych, irytacji lub gniewie, sarkazmie i cynizmie (stłumiony gniew) . Jeśli energia wątroby jest tłumiona przez niską samoocenę lub brak wiary w siebie, w ciele tworzy się silne napięcie . Coś pra- gnie wydostać się na zewnątrz – osoba ta ma świetne pomysły, które chciałby zrealizować, jest pracowita, godna zaufania, nie- zwykle kompetentna i przepełniona wewnętrzną siłą, lecz na jej drodze stoi zwątpienie . Brakuje jej odwagi i wiary w siebie . Nie wystarczy, że upewnimy ją o jej kompetencji, promieniejącej od niej sile oraz energii – nie czuje ona tego w swoim wnętrzu . Tacy ludzie często popadają w konflikty; karmią wyzwaną przez siebie koncepcję wroga, ale nie potrafią rozpoznać, że tak naprawdę są nimi oni sami . Ich nieprzyjazne zachowanie jest istną torturą dla ich publiczności, studentów, kolegów z pracy, uczniów lub pa- cjentów . Jeżeli wątroba jest sfrustrowana, ponieważ nie może się wyrażać w sposób wolny, kreatywny, pozbawiony napięcia i pełen humoru, potrafi zmusić daną osobę do aktów przemocy . O doko- naniach stłumionej wątroby słyszymy na co dzień w wiadomo- ściach, gdzie mówi się o podkładanych pod samochody bombach 20 EnERgIA WĄTROBY i innych potwornościach . Za takimi działaniami zawsze stoi sła- bość i stłumienie – nienawiść wobec własnej duchowej małości . Pewny siebie i świadomy swojej mocy człowiek nie potrzebuje sprawiać, aby inni czuli się gorsi, nie pragnie ich upokarzać i ata- kować słowem bądź czynem . Istotne jest to, skąd można zaczerp- nąć taką moc . Jedno jest pewne: nie da się jej uzyskać poprzez przemoc, krzyk lub napaść na coś lub kogoś . Wróg znajduje się wewnątrz nas . Jeśli mówimy „coś mu leży na wątrobie” ,mamy na myśli, że dana osoba jest w złym nastroju i nie może się rozluźnić. Kie- dy stwierdzamy, że ktoś „mówi wprost z wątroby”*, oznacza to, że pozbył się ciążących na nim trudności. Holtzapfel, Im Kraftfeld der Organe, s . 18 . Lubię „wątrobowych ludzi” . Wielu z nich pojawia się w moim gabinecie . Pałam do nich sympatią, ponieważ mają silne osobo- wości i ogromne pokłady siły, które mogą wykorzystać do osią- gnięcia życiowego spełnienia . Jednakże uwolnienie tego wewnętrznego potencjału wymaga cierpliwości i nerwów ze stali . Wątrobowi ludzie są uparci, sar- kastyczni, cyniczni i zadufani w sobie; łatwo ich urazić i często obrażają się na innych . Posiadają zatem pełen zestaw cech sprzy- jających rozwojowi artretyzmu, reumatyzmu, cukrzycy czy dny moczanowej . W ciele takich ludzi często tworzą się guzki cha- rakterystyczne dla skazy moczanowej . Osoby, których wątroba nie pracuje prawidłowo, szybko wpadają w gniew (reakcja wyni- kająca z kwasowości!) w razie napotkania przeszkody lub czło- wieka, który chce zniweczyć ich ambitne wysiłki . Zmniejszanie * Niemieckie powiedzenie, które oznacza „mówić wprost” . 21 WĄTROBA I PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY kwasowości komórek, krwi i tkanek jest w terapii holistycznej tak samo ważne jak homeopatyczne wspieranie pracy wątroby i ćwiczenie się w radzeniu sobie z konfliktami . Ponieważ „wątrobowy człowiek” jest z natury silny, wolno się po nim spodziewać naprawdę wiele . Można na przykład poprosić go o zadanie sobie samemu następujących pozornie niewinnych pytań w sytuacjach dnia codziennego, a następnie skorygowanie zachowania zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami: • Czy to/ta osoba jest dla mnie dobra? • Czy to ma ze mną cokolwiek wspólnego? • Czy te sytuacje dotyczą mnie? Kolejne ćwiczenie polega na przemyśleniu następujących stwierdzeń: • Szanuję własne doświadczenie . • Osiągnięcie sukcesu jest w porządku . • Bycie ponadprzeciętnym jest w porządku . Ostatnim zadaniem, które towarzyszy procesowi uzdrawiania, jest kreatywne wyrażanie siebie poprzez pisanie prozy lub poezji, malowanie, tworzenie muzyki, projektowanie przedmiotów ta- kich jak modele, ubrania, biżuteria czy dekoracja wnętrz . Trudno uwierzyć jak wiele procesów rozpoczyna się dzięki przyj- rzeniu się opisanym powyżej problemom oraz zinternalizowaniu, zaakceptowaniu i doświadczeniu wypracowanych rozwiązań . Wie- lokrotnie zaobserwowałam, że u ludzi, którzy przewartościowali swoje spojrzenie na samego siebie i swoją relację ze światem, po- prawiały się ich wyniki badań wątroby i krwi, ich poglądy stawały się łagodniejsze, a nadgarstki bardziej rozciągnięte – elastyczność ducha ma bezpośredni związek z ruchomością tej części ciała! 22 EnERgIA WĄTROBY 1.1. symbolika związana z wątrobą Chińczycy stworzyli wspaniałą postać, która symbolizuje zdrową energię wątroby . Często myli się ją z Buddą, ponieważ ma ona związek z duchowymi naukami buddyzmu zen . To bóg szczęścia, Hotei, reprezentujący także oświeconą jednostkę, która, jak za- pisano w koanie zen*, „swobodnie oddaje i swobodnie czerpie” . Wolność i szczęście są ze sobą nierozerwalnie związane . Aby doświadczyć ich obu, musimy doznać duchowego przebudze- nia, które w sanskrycie nazywa się „Buddhi” . Nagi brzuch boga oznacza „śmiejącą się wątrobę”, znajdujące się w jego ręku na- czynie zawiera uzdrawiające zioła, które symbolizują zdrowie, a przerzucony przez plecy worek reprezentuje proste potrzeby – mieszczą się w nim wszystkie przedmioty, które posiada Hotei . Bóg jest niezależny . Może udać się wszędzie, gdzie ma ochotę . Wiszący na jego szyi naszyjnik jest zarówno ozdobą jaki i ozna- ką wewnętrznego piękna . Uniesione ręce są wyrazem wewnętrz- nej wolności i niewrażliwości wielkiego JA JESTEM . Uśmiech bóstwa przyciąga naszą uwagę; jest on wyrazem czystej radości życia, humoru i witalności . Ten, który się śmieje, nie może zostać zmanipulowany . Śmiech jest oznaką wewnętrznej mocy i zdro- wia . Masuje on narządy wewnętrzne i wprowadza je w rytmiczny rezonans . Z każdym oddechem porusza się zarówno znajdujące się ponad przeponą serce, jak i położona pod nią wątroba . Górna część wątroby (Pars Affixa) jest połączona z przeponą, tak więc zmienia położenie z każdym oddechem . Wątroba uczestniczy * Dosłowne tłumaczenie słowa koan to „znak” lub „wiadomość” . Oznacza ono, że wszystko, czego doświadcza osoba oświecona, jest oczywiste, dostępne dla wszystkich i nie wymagające wyjaśnienia . Koanu używa się w celu sku- pienia uwagi podczas medytacji zen . Należy go doświadczać i demonstrować, a nie o nim mówić . 23 WĄTROBA I PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY we wdychaniu i wydychaniu powietrza . Intensywność tego ruchu uzależniona jest od tego, czy dana osoba oddycha szybko i płyt- ko, czy głęboko, aż do miednicy . Im bardziej intensywny jest ten ruch, tym lepiej dla serca i wątroby . Śmiech i szloch sprawiają, że przepona gwałtownie się porusza . Faktem jest, że nasza przestrzeń i radość, którą czerpiemy z kontaktów z innymi ludźmi, zależy od stanu naszej wątroby. Burnett, Diseases of The Liver . s . 62 Ryc. 1., 2. i 3. Hotei Możemy odnieść tę zasadę również do naszej kultury . Radość, szczęście i chęć spędzania czasu z innymi płyną wprost z wątroby . Fakt, że bóg radości nie jest przedstawiany jako szczupły, pe- łen powagi ascetyk, ale raczej jako szczęśliwa w duszy i ciele oso- ba, która w pełni korzysta z życia, jest znaczący . Jego śmiech i czyny pochodzą „prosto z wątroby” . Z uwagi na to, że ta symboliczna postać tak wyraźnie reprezen- tuje skierowaną na zewnątrz energię i siłę wątroby, kolejne roz- działy będą rozpoczynały się od słów jednego z najsłynniejszych 24 EnERgIA WĄTROBY mistrzów zen, Han Shana, zwanego Zimną Górą . Przedstawiam go jako Hotei’a . W siódmym wieku Han Shan był sławny ze względu na swój śmiech i radość, którą szerzył wszędzie tam, gdzie wędrował i nauczał . 1.2. Temperament wątroby Twórcy doktryny o temperamentach zdawali sobie sprawę z ist- nienia związku pomiędzy ciałem i duszą już w czasach cywi- lizacji rzymskiej . Dzięki obserwacji różnic w psychologicznej pobudliwości i ich odpowiedników w budowie ciała, starożyt- nym udało się zidentyfikować cztery rodzaje temperamentów . Wiedzę tę zawdzięczamy Galenowi, a właściwie Claudiusowi Galenusowi (129-199 r . n .e .), greckiemu lekarzowi, który leczył cesarza rzymskiego Marka Aureliusza . Wspomniany medyk za- adaptował teorię humoralną Hipokratesa (460-377 r . p .n .e .) . Według owej teorii w  ciele nierównomiernie rozmieszczo- ne są cztery podstawowe substancje: krew (łac . Sangius), śluz (łac . Phlegm), żółć (łac . Chol) i czarna żółć (łac . Melaina cho- le) . Doktryna Galena była podstawą medycyny i poważną prze- szkodą w jej rozwoju przez ponad 1600 lat; przetrwała jeszcze długo po zakończeniu średniowiecza . W porównaniu z tym, co naprawdę chcemy osiągnąć w podejściu holistycznym, Przysię- ga Hipokratesa i teoria humoralna wydają się niewystarczają- ce . Ta przestarzała doktryna miała swoich zwolenników nawet w czasach Samuela Hahnemanna . Skupiali się oni na wydzieli- nach ciała, a więc puszczaniu krwi, badaniu moczu, lewatywach i płukankach z rtęcią . Lekarze ci polegali na redukcjonistycznych teoriach podobnych do tych wyznawanych przez medycynę far- maceutyczną, która wiele lat później wprowadziła antybiotyki 25 WĄTROBA I PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY (łac . „przeciwko życiu”) . Pomimo powszechnie panującej teo- rii humoralnej, genialnemu Hahnemannowi jako pierwszemu w świecie medycyny zachodniej udało się wprowadzić anamnezę holistyczną, diagnozę i koncepcję lekarstwa . Niemniej jednak teoria humoralna przetrwała, a naukowcy czę- sto przyjmowali ją w formie doktryny o temperamentach . Dla nas interesujący jest fakt, że doktryna ta jest wyraźnie związana ze sferą działania wątroby i pęcherzyka żółciowego oraz czterema tempera- mentami . Choć cztery temperamenty nigdy nie występują w czy- stej postaci, łatwo jest je rozpoznać . Jak dowiemy się później, liczba cztery okazuje się niezwykle istotna . Fakt, że wątroba składa się z czterech płatów, a cztery temperamenty odzwierciedlają funkcjo- nowanie wątroby i pęcherzyka żółciowego, nie jest przypadkowy . Niezwykle interesująca okazuje się dynamika zachodząca pomiędzy poszczególnymi temperamentami: melancholików i flegmatyków charakteryzuje stale obniżony nastrój i powolne, choć silne reakcje . Ludzie przynależący do tych typów niechęt- nie poddają się zmianom i z trudnością zapominają o swoich doświadczeniach i wydarzeniach . Melancholik jest typem najbardziej poważnym i pełnym na- pięcia . To jemu najtrudniej jest odzyskać utraconą równowagę . Internalizuje wszystko, co go spotyka, w związku z czym staje się człowiekiem introwertycznym . Ograniczona umiejętność zmieniania postanowień – kiedy się na coś zdecydują, z wielką trudnością radzą sobie z okoliczno- ściami zewnętrznymi, na które nie mają wpływu. Wyraźnie zaznaczona tendencja do kompleksów i depresji. Zimni i zdy- stansowani, obojętni. Kochają i nienawidzą głęboko i stale. Ring, Astrologische Menschenkunde, s . 58 . 26 EnERgIA WĄTROBY Powyższa charakterystyka przypomina opis chronicznej choro- by, którą moglibyśmy napotkać na granicy pomiędzy miazmą sy- filityczną i sykotyczną . Melancholia może prowadzić do głębokiej depresji (miazma syfilityczna) lub zastoju układów regulujących organizmu (trzeci poziom miazmy sykotycznej) . Melancholicy noszą w sobie także potencjał do głębokiego przeżywania, do- cierania do sedna spraw oraz stałości myśli, uczuć i czynów . Jeśli chodzi o zdrowie ciała, często pojawiają się u nich kamienie żół- ciowe, marskość wątroby, spowolniony metabolizm wątroby, za- krzepy krwi, złogi kwasu moczowego w stawach i osłabiony układ odpornościowy . Cera melancholika jest często szara, a nawet lekko zielona . Stan jego umysłu można określić jako ostry . Do obrazu ponurego melancholika pasuje również skąpstwo i zazdrość, po- nieważ nie potrafi tolerować tego, co jest dobre dla innych . To silne ograniczenie można pokonać jedynie poprzez od- czuwanie, co oznacza uwolnienie wątroby od nadmiaru napię- cia i pozwolenie jej na swobodne działanie, które stymuluje kre- atywność . Kiedy tylko pacjent poczuje się lepiej, należy przyjrzeć się jego problemom i poszukać sposobów na ich rozwiązanie . Zarówno osłabiony sykotyk, jak i niezdrowy melancholik, są po- zbawieni emocji i wrażliwości . Zanim uda się poczynić pierwsze kroki w ich leczeniu, należy pobudzić ich emocjonalność . Również flegmatyk niechętnie porzuca dobrze znane mu ścieżki . Zarówno w jego fizjologii, jak i psychice dominują nagro- madzone problemy . Poszukuje on wygody i łatwych rozwiązań . Choć wydaje się bardziej zrelaksowany i mniej skrępowany, nie ma energii do dążenia do swoich celów trudnymi ścieżkami i korzystania przy tym ze wsparcia innych. Bardziej emocjo- nalny; poświęca energię na utrzymywanie wewnętrznej rów- nowagi. W sprzyjających okolicznościach z łatwością odzyskuje 27 WĄTROBA I PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY emocjonalną harmonię. Jednakże w środowisku wymagającym i stresującym, nagromadzenie jego wewnętrznych trudności prowadzi do obsesji i niemożności radzenia sobie z problema- mi. Poczucie niższości sprawia, że flegmatyk nie potrafi poko- nać napotkanych przeciwności. Ring, Astrologische Menschenkunde, s . 58 Trudno byłoby znaleźć lepszy opis psorycznego flegmaty- zmu i tendencji do miazmy sykotycznej . Zarówno dolegliwości flegmatyczne, jak i sykotyczne, mogą zostać złagodzone, ponie- waż pierwotnie są one nieszkodliwe i powierzchowne; pośród nich można odnaleźć na przykład przekrwienie błony śluzowej, podrażnienie skóry i membran śluzowych oraz swędzenie . Jed- nakże nierównowaga flegmy może poważnie zaburzyć równo- wagę życiową i pozbawić sił witalnych tak, jak każda inna cho- roba . Jeśli miałeś kontakt z flegmatykami, wiesz, o czym mówię . Pozytywnym aspektem temperamentu psorycznego i flegma- tycznego jest dążenie do ułatwiania sobie życia oraz umiejętność odpuszczania wówczas, gdy – jak zaznaczono w zamieszczonym powyżej cytacie – dochodzi do wyrównania energii . Flegmatyzm objawia się przekrwieniem wątroby, wynikają- cym z dolegliwości trawiennych . Istnieją różne rodzaje zaburzeń funkcjonalnych układu trawiennego i wydalniczego, które powo- dują smutek, zmienność nastroju i chaos w życiu pacjenta . W ta- kich sytuacjach lekarze często przypisują flegmatykom farma- ceutyki lub diagnozują u nich „chorobę pasożytniczą”, ponieważ łatwiej jest przyjmować tabletki niż zmienić swoje zachowanie . Kiedy nierównowaga flegmy doprowadzi pacjenta do fiksacji sy- kotycznej, nie da się poprawić jego stanu za pomocą rozmowy . Jeśli dana osoba przyjmuje lekarstwa na osłabienie, brak mo- tywacji, słabe trawienie i niski metabolizm, pragnie, aby jej stan 28 EnERgIA WĄTROBY szybko się poprawił . Prymitywna idea, według której SYMP- TOM + PIGUŁKA = BRAK SYMPTOMU = WYZDRO- WIENIE jest charakterystyczna dla świadomości psorycznej, która poszukuje łatwych rozwiązań, niewymagających wprowa- dzania życiowych zmian . Nierównowaga sykotyczna służy wów- czas potwierdzeniu tej teorii . „Wysoce wyedukowani” intelektu- aliści zajmujący się sztuką uzdrawiania nie uwolnili się jeszcze od tego zwodniczego poglądu . Jeśli leczenie ma na celu wyłącznie usunięcie symptomów – niezależnie od tego, czy mówimy o me- dycynie farmaceutycznej, homeopatii czy alopatii – jest ono rezul- tatem flegmatycznego myślenia linearnego . Byłoby dobrze, gdyby rzeczywiście dało się w ten sposób pomagać pacjentom, jednak życie podlega przemianom . Aby stymulować siłę życiową, akty- wować samouzdrawiającą energię i umożliwić ciału i duszy le- czenie, należy zamieniać negatywne objawy w zjawiska pozytyw- ne . Nie istnieje wysypisko śmieci, na którym lądują nasze dawne symptomy . Oczywiście łatwo byłoby myśleć i działać w oparciu o takie założenie, ale nie byłoby ono zgodne z prawami natury . Flegmatycy znajdują się w sytuacji granicznej: moc ich wą- troby może przyjąć postać sykotycznej demonstracji siły lub posłużyć do budowania wewnętrznej potęgi i lekkości życia . Temperament flegmatyczny występuje zarówno u introwerty- ków, jak i ekstrawertyków . Dwa ostre typy osobowości, choleryczna i sangwiniczna, cha- rakteryzują się chęcią do interakcji z innymi, pozytywnym na- stawieniem, determinacją, dużą ilością energii i skłonnością do wyrażania swoich emocji . Choleryk jest osobą, którą łatwo zirytować i sprowokować do gwałtownego wyrażania uczuć . Jeśli odczuwa on napięcie, pragnie jak najszybciej je rozładować . Nosi w sobie dużo eks- trawertycznej energii, pasji, szybko podejmuje działania, a jego 29 WĄTROBA I PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY zachowania ulegają gwałtownym zmianom . Nie toleruje żad- nych czynników ograniczających jego wolność emocjonalną lub fizyczną . Natura choleryka jest najbardziej podobna do energii wątroby . Dzięki chęci działania potrafi pokonać nawet największe prze- szkody. Wznosi się ponad problemy, jakie niesie ze sobą dana sytuacja. Ufa swojej wewnętrznej dynamice, a w obliczu prze- ciwności potrafi zachować poczucie humoru. Z chęcią zabiera się do realizacji swoich marzeń. Jasno wyraża zarówno miłość, jak i nienawiść oraz szybko przepracowuje powstałe napięcie. Ring, Astrologische Menschenkunde, s . 58 Humor ma ogromne znaczenie przy omawianiu zagadnień związanych z wątrobą i pęcherzykiem żółciowym . Słowo humor dosłownie oznacza „płyn ustrojowy” . Według teorii humoralnej Galena, przyczyną choroby może być nieodpowiednia mieszanka krwi i innych płynów ustrojowych . Humor rozumiany w szerszy sposób – jako umiejętność śmiania się z określonych sytuacji – wymaga swobodnego przepływu energii, lekkości i rozluźnienia . Łatwo rozpoznać ten stan, gdy śmiejący się człowiek zaczyna pła- kać . Wówczas jego przepona masuje organy i pobudza wydziela- nie płynów . Kiedy się śmiejemy, porusza się całe nasze ciało . Choleryka łatwo rozpoznać po donośnym śmiechu . Dopóki człowiek jest zdrowy, potrafi śmiać się z siebie samego . Kiedy zachoruje, umiejętność ta często zamienia się w trujący sarkazm . Każdy z nas cierpiałby z powodu utraty poczucia humoru, ale dla ekstrawertycznego choleryka jest to szczególnie trudne . Pragnie on powrócić do „śmiejącej się wątroby” . Jeśli organ ten jest zdro- wy, życiodajne soki swobodnie przepływają w ciele człowieka . 30 EnERgIA WĄTROBY Poczucie humoru, śmiech i ekspansywna energia choleryka spra- wiają, że z wielką trudnością toleruje on ograniczenia mental- ne i emocjonalne . Jeśli te niesprzyjające okoliczności nie ulegną zmianie, wątroba choruje z powodu alkoholizmu (topi swoje smutki), uzależnienia od kawy, leków, rekreacyjnie zażywanych narkotyków lub gwałtownych, destrukcyjnych schorzeń takich jak rak, marskość lub niewydolność . Temperament choleryczny wiąże się z miazmą sykotyczną . Jej negatywnymi aspektami są oszukiwanie samego siebie, stłumio- ny gniew, tchórzostwo i sarkazm, a pozytywnymi poczucie hu- moru, bystrość umysłu, kreatywność, pewność siebie i skłonność do uprawiania sztuk pięknych* . Miazma sykotyczna jest najbar- dziej płynną ze wszystkich miazm . Można w niej wyróżnić trzy fazy, które omówię w dalszej części książki . Jak sugeruje daw- na nazwa żółci, chole, jest ona dla ekstrawertycznego choleryka niezwykle istotna . Osoba o tego rodzaju temperamencie szyb- ko popada w gniew (w języku niemieckim mówi się wówczas o nadmiarze żółci) . Nadprodukcja żółci jest również charaktery- styczna dla miazmy sykotycznej . Sangwinik to człowiek o najbardziej dynamicznym tempera- mencie, który szybko podejmuje działania . Nie chce tkwić w tym samym miejscu, nie toleruje gromadzących się emocji i szybko pozbywa się każdego, nawet najmniejszego napięcia . Z łatwością przyjmuje wiedzę, ma rozbudowaną wyobraźnię, mnóstwo ener- gii i fantazji, którą pragnie wyrażać . Szybko reaguje na bodźce… łatwo odzyskuje równowagę, do- stosowując się do okoliczności. Często płaci za to cenę w postaci totalnego skupienia na problemie… w obliczu zagrożenia, które * Bardziej obszernie opisałam to zagadnienie w mojej książce Miasmen und Kultur . Aby uzyskać więcej informacji, sięgnij do Bibliografii . 31 WĄTROBA I PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY go przerasta, ucieka. Szybko zapomina o przykrych chwilach… unika zobowiązań. Ring, Astrologische Menschenkunde, s . 59 Temperament sangwinika ma dużo wspólnego z krwią . Po- nieważ wątroba jest organem, w którym krew krąży najszyb- ciej, jej równowaga i funkcjonowanie uzależnione są od zdrowia układu krążenia . Zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy tego rodzaju osobowości możemy odnaleźć w miazmie gruźli- czej . Nonszalancki sangwinik przechodzi przez życie z niezwy- kłą lekkością, ale nie radzi sobie w sytuacjach, które wymagają dyscypliny, cierpliwości i stałości . 1.3. Wątroba z duchowego punktu widzenia Spokojna postać Hotei’a jest doskonałą reprezentacją duchowego aspektu wątroby . Spokój ducha jest oznaką wewnętrznej siły i au- tonomii . Ludzie od niepamiętnych czasów zastanawiają się, jak można go osiągnąć . W tym celu rozwinięto wiele szkół nauczają- cych uważności i rozszerzających świadomość . Osoby pobierające tego rodzaju nauki pragną wyzwolić się od ustalonych koncepcji i oczekiwań oraz dostrzec to, co znajduje się poza światem fe- nomenów – to, co jest prawdziwe i wieczne . Przeprowadzaniu tego duchowego procesu towarzyszy uczenie się poczucia jedno- ści ze światem, którego można doświadczyć dzięki najprostszej możliwej medytacji: oddychaniu . Wiele jej metod opiera się wła- śnie na oddechu; niektóre wymagają siedzenia po turecku, a inne, zgodnie z zasadami religijnymi, na krześle . Poważne nauczanie jest jednak zawsze oparte na spokojnym, swobodnym oddechu przepływającym przez wszystkie części ciała . Tylko w ten sposób 32 EnERgIA WĄTROBY można osiągnąć wewnętrzny spokój i uwolnić kreatywną energię . Aby pozwolić oddechowi swobodnie przepływać, należy uspo- koić umysł oraz ułożyć ciało w pozycji, w której brzuch jest cał- kowicie zrelaksowany . W większości kultur o wysoko rozwiniętej tradycji duchowej wybiera się pozycję ze skrzyżowanymi nogami, ponieważ pozwala ona na rozluźnienie brzucha, miednicy, ramion i szczęki . Oczywiście równie dobrze można osiągnąć oświecenie siedząc na krześle lub klęcząc na klęczniku . Uważam, że należy jednak zaufać starożytnym naukom wschodu, ponieważ istnieją one od tysięcy lat i to z nich pochodzi sztuka kontrolowania od- dechu (pranajama) . Nasi mistycy (Mistrz Eckhardt, Anioł Ślę- zak, Święta Teresa z Ávili, Hildegarda z Bingen i inni) musieli ukrywać swoje osiągnięcia przed czujnym okiem Inkwizycji . Ich odkrycia musiały więc być przekazywane w sposób zawoalowany, a wokół tych osób nie rozwijały się duchowe tradycje, które mo- glibyśmy kontynuować do dzisiaj . Ci wielcy mistrzowie duchowi z pewnością umieli przebywać w ciszy i głęboko oddychać, ponieważ najłatwiejsza droga do uspokojenia umysłu wiedzie przez oddech . Związek pomiędzy oddechem i wątrobą – a właściwie odde- chem, duchem i ciałem – najbardziej uwidacznia się w tradycji zen, którą praktykuje się również współcześnie . W języku japońskim praktykę tę nazywa się „bompu-zazen”, co w dosłownym tłuma- czeniu oznacza „po prostu siedzenie dla zdrowia” . „Siedzenie” od- nosi się do siedzącej medytacji, a „po prostu” do liczenia wdechów i wydechów do dziesięciu . Od czasów Buddy Siakjamuni wszyscy mistrzowie zen podkreślają, że zdrowie ciała jest niezwykle ważne, ponieważ sam Budda odkrył, że zaniedbywanie go nie prowadzi do wewnętrznej wolności . Osiągnął on oświecenie siedząc w ci- szy pod drzewem i przyjmując jedzenie, które oferowali mu inni . Od tamtej pory wszyscy mistrzowie zen, na początku w Indiach, 33 WĄTROBA I PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY a następnie w Chinach i Japonii, nauczają swoich uczniów bompu zen, aby mieć pewność, że będą oni potrafili znieść wielogodzin- ne medytacje . Wielu ludziom praktykującym tę sztukę udało się w rezultacie odzyskać pełnię zdrowia . Mówię o tym z własnego doświadczenia . Jednego roku kazano mi liczyć wdechy i wydechy . Drugiego roku liczyłam tylko wydechy, dzięki czemu mój oddech stał się głębszy i dłuższy, a trzeciego zwracałam uwagę wyłącznie na wdechy, co jeszcze bardziej pogłębiło i wydłużyło mój oddech . Nierozsądne przekonanie, że istnieje inna droga do oświecenia, stopniowo mnie opuszczało . Mistrzyni zen Kôun-An Dôru Chicô Rôshi (Brigitte D’Ort- schy*) nieustannie podkreślała jak bardzo ważne jest, aby serce i organy wewnętrzne, a przede wszystkim wątroba, rezonowały ze swobodnym, głębokim oddechem i były wolne od stresu i na- pięcia . Podczas szesnastogodzinnych medytacji w ośrodku sprzy- ja temu wzmacniająca, alkaliczna dieta wegetariańska . Wyraże- nie „śmiejąca się wątroba” stało się inspirującą frazą, a uczucie zadowolenia, które pojawia się w żołądku i wątrobie uznano za najwyraźniejszą oznakę jedności ciała i duszy . W dziewiętnastym wieku powszechnie żywiono przekonanie, że „w zdrowym ciele zdrowy duch” . Dwie wojny światowe oraz trauma Holokaustu pokazały nam, że przejście na wegetarianizm, wykonywanie ćwiczeń runicznych, praktykowanie rytmicznego oddychania i tworzenie wizji „nowego wspaniałego świata” nie wystarczy, aby ocalić ludzkość . W praktyce bompu zen naucza się, że spokojny umysł wycisza ciało i wzmacnia jego zdrowie . * Oficjalnie mianowana nauczycielką Dharmy przez mistrzów zen Haradę Daiun Roshi i Yamadę Koun Roshi . Pierwsza kobieta Zachodu, która zys- kała uznanie w tradycji zen . Przez większość życia mieszkała w Kamakurze (1921-1991) . Od 1972 roku corocznie przez sześć miesięcy kształciła około 100 osób w zendō w Monachium . Uczyłam się od niej w latach 1973-1984 . 34 Polecamy: Dr Rosina Sonnenschmidt - jest najbardziej znaną holi- styczną terapeutką w Niemczech. W swojej pracy łączy homeo patię, naturopatię, odżywianie i ćwiczenia umysło- we. Opracowała kinezjologię terapeutyczną dla pacjen- tów w śpiączce oraz osób cierpiących na demencję czy w zaawansowanym stanie chorób. Jest uznaną i cenioną prelegentką seminariów oraz autorką wielu specjalistycz- nych publikacji na temat homeopatii i sztuki uzdrawiania. 12-tomowa seria Medycyny holistycznej pozwoli ustalić prawdzi- we źródła Twoich dolegliwości nie tylko na poziomie fizycznym ale i ducho wym, umysłowym, emocjonalnym. Drugi tom serii skupia się na wątrobie i pęcherzyku żółciowym. Od prawidłowej pracy tych narządów zależy Twoje samopoczucie. Wątroba działa jako central- ny organ metaboliczny i spełnia najważniejszą funkcję detoksykacji w organizmie. Autorka udziela praktycznych porad żywieniowych na temat odkwaszania i oczyszczania tego organu. Poznasz najskuteczniejsze leki ziołowe oraz homeopatyczne, które można stosować do eliminowania niewydolności wątroby, zaburzeń dróg żółciowych oraz kamieni. Wykorzystasz również naturalne me- tody leczenia w przypadkach podwyższonego poziomu prób wątro- bowych i żółci, żółtaczki, zapalenia, guzów, stłuszczenia i marskości wątroby. Zdrowa wątroba – dłuższe życie Patroni: S K L E P Z E Z D R O W I E M
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Medycyna holistyczna. Tom II. Wątroba i pęcherzyk żółciowy. Oczyszczanie organizmu, odkwaszanie, usuwanie kamieni
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: