Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 003247 21000143 na godz. na dobę w sumie
Medycyna holistyczna. Tom IX Układ nerwowy - ebook/epub
Medycyna holistyczna. Tom IX Układ nerwowy - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Vital Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8168-372-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dziewiąty tom serii Medycyna holistyczna. Autorka omawia ważne choroby neurologiczne, takie jak rwa kulszowa, udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, demencja, choroba Parkinsona i epilepsja oraz ich możliwe przyczyny. Prezentuje szereg rozwiązań opartych na naturalnych terapiach. W dodatkowym rozdziale wyjaśnia homeopatyczną terapię zaburzeń rytmu mowy, czytania oraz pisania, takich jak legastenia, jąkanie się i afazja. Skupia się na największym zabójcy naszej epoki – stresie. Opisuje holistyczne metody pokonywania jego objawów. Przedstawia cenne wskazówki na temat odżywiania i ćwiczeń koordynacji, relaksacji i wzmacniania układu nerwowego. Naturalnie uspokój nerwy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...M E D YC Y N A H O L I S T YC Z N A TOMIX dr Rosina Sonnenschmidt Układ nerwowy Pamięć, koncentracja i równowaga psychiczna Układ nerwowy M E D YC Y N A H O L I S T YC Z N A TOMIX dr Rosina Sonnenschmidt Układ nerwowy Pamięć, koncentracja i równowaga psychiczna Redakcja: Irena Kloskowska Skład: Krzysztof Remiszewski Projekt okładki: Krzysztof Remiszewski Tłumaczenie: Piotr Lewiński Wydanie I Białystok 2020 ISBN 978-83-8168-372-2 Tytuł oryginału: Gehirn und Nervensystem – Blüte der Spiritualität Copyright © 2018 Narayana Verlag GmbH Blumenplatz 2, 79400 Kandern, Germany © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Vital, Białystok 2018 All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy, żadna część tej książki nie może być powielana w jakimkolwiek procesie mechanicznym, fotograficznym lub elektronicznym, ani w formie nagrania fonograficznego. Nie może też być przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub w inny sposób kopiowana do użytku publicznego lub prywatnego – w inny sposób niż „dozwolony użytek” obejmujący krótkie cytaty zawarte w artykułach i recenzjach. Książka ta zawiera porady i informacje odnoszące się do opieki zdrowotnej. Nie powinny one jednak zastępować porady lekarza ani dietetyka. Jeśli podejrzewasz u siebie problemy zdrowotne lub wiesz o nich, powinieneś skonsultować się z lekarzem, zanim rozpoczniesz jakikolwiek program poprawy zdrowia czy leczenia. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zaprezentowane w tej książce były rzetelne i aktualne podczas daty jej publikacji. Wydawca ani autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki dla zdrowia, mogące wystąpić w wyniku stosowania zaprezentowanych w książce metod. 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www.vitalni24.pl – detal strona wydawnictwa: www.wydawnictwovital.pl Więcej informacji znajdziesz na portalu www.odzywianie24.pl PRINTED IN POLAND Spis treści 1. 1 .1 . Odżywianie mózgu i nerwów 1 .2 . Wzmocnienie mózgu i nerwów 1 .3 . Wzmocnienie mózgu i nerwów 1 .4 . Wzmocnienie mózgu i nerwów 1 .5 . Wzmocnienie mózgu i nerwów 1 .6 . Wzmocnienie mózgu i nerwów 9 O serii Medycyna holistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Rytmy życia i ich koordynacja . . . . . . . . . . . . . . . . 25 w rytmie rocznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 w rytmie miesięcznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 45 w rytmie tygodniowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 w rytmie dobowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w rytmie metabolizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 72 w rytmie oddechu i funkcji nerwów . . . . . . . . . . . . 2. Mikrokosmos układu nerwowego . . . . . . . . . . . . . 79 2 .1 . Przegląd fizycznego układu nerwowego . . . . . . . . . 83 2 .2 . Neurony i komórki glejowe – podstawowe elementy układu nerwowego . . . . . . 86 2 .3 . Typy komunikacji neuronalnej . . . . . . . . . . . . . . . . 90 3. Obwodowy układ nerwowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 3 .1 . Nerw węchowy (1) i nerw błędny (10) . . . . . . . . . . 109 3 .2 . Nerw wzrokowy (2), okoruchowy (3), bloczkowy (4), odwodzący (6) i trójdzielny (5) . . . . . 113 3 .3 . Nerw trójdzielny (5), twarzowy (7), językowo-gardłowy (9) i podjęzykowy (12) . . . . . . . 118 3 .4 . Nerw przedsionkowo-ślimakowy (8) . . . . . . . . . . . . 124 128 3 .5 . Nerw dodatkowy (11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 3 .6 . Nerwy rdzeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Autonomiczny układ nerwowy . . . . . . . . . . . . . . . 135 4 .1 . Umiejscowienie w organizmie układu współczulnego i jego oddziaływanie . . . . . . . . . . . . 140 4 .2 . Umiejscowienie w organizmie układu przywspółczulnego i jego oddziaływanie . . . . . . . . . 145 4 .3 . Bardziej subtelne generatory rytmu w autonomicznym układzie nerwowym . . . . . . . . . 149 5. Mózg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5 .1 . Metabolizm mózgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Język z perspektywy holistycznej . . . . . . . . . . . . . . 5 .2 . 163 5 .2 .1 . Ośrodek Broki a strefa ekspresji dla prozodii . . . . . 166 5 .2 .2 . Ośrodek Wernickego a strefa ekspresji dla prozodii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 5 .2 .3 . Znaczenie ciała migdałowatego . . . . . . . . . . . . . . . 176 180 5 .2 .4 . Aktywacja wszystkich ośrodków języka . . . . . . . . . 6. Homeopatyczne leczenie zaburzeń rytmu mówienia, czytania i pisania . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 . Przegląd chorób neurologicznych . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 . Podstawy miazmatyczne chorób mózgu i układu nerwowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 199 205 213 6 .3 . Wybrane choroby mózgu i układu nerwowego . . . . 213 6 .3 .1 . Rwa kulszowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 6 .3 .2 . Udar mózgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 6 .3 .3 . Choroba demielinizacyjna (stwardnienie rozsiane) . . 225 6 .3 .4 . Choroba Parkinsona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 6 .3 .5 . Demencja (choroba Alzheimera) . . . . . . . . . . . . . . 240 6 .3 .6 . Padaczka (epilepsja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Mózg i układ nerwowy z perspektywy duchowej . . . 249 7 .1 . Kręgosłup i jego odpowiednik energetyczny . . . . . . 257 7 .2 . Energie czakr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 270 7 .3 . Wewnętrzna struktura treningu duchowego . . . . . . 7 .4 . Siła wyobraźni – droga poszerzania świadomości . . 277 7 .5 . Duchowość w życiu codziennym . . . . . . . . . . . . . . 288 295 Dodatek . Dostawcy i kursy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis rycin i tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Curriculum Vitae dr Rosiny Sonnenschmidt . . . . . 305 UKŁAD NERWOWY Pierwszymi oznakami utraty rytmu życiowego, zainicjowa- nej przez nadmiar pracy, zbytnie ukierunkowanie na suk- ces, niedobór odpoczynku i niewystarczającą twórczą eks- presję, są nerwowość i drażliwość . Z drugiej strony udany proces uzdrawiania owocuje posiadaniem silnych nerwów . Kiedy czuje- my się zrównoważeni, poruszamy się i wibrujemy z przepływem energii . Wszystko, co robimy, przebiega bez wysiłku, nic nie może tak łatwo zbić nas z tropu, a nasz układ odpornościowy działa nie- nagannie . Ale jeśli zostaniemy wybici z tego rytmicznego prze- pływu energii, łatwo tracimy pewność siebie i jesteśmy podatni na wpływy zewnętrzne . Siła odporności słabnie . Sprawność układu immunologicznego i nerwów są wzajemnie uwarunkowane, a ich współgra wpływa na trzeci czynnik w tej grupie: układ gruczo- łów dokrewnych . Nie jesteśmy w stanie świadomie wpływać na te procesy, ponieważ współzależności w układzie nerwowym zacho- dzą w sposób niewiarygodnie szybki i złożony . Możemy jednak zapewnić ramy dla uspokojenia nerwów i zdać sobie sprawę, je- śli dochodzi do zaburzeń . Ramy te obejmują powolniejsze rytmy życia; ufając im, odzyskujemy równowagę . Ponieważ siła nerwów tak bardzo zależy od zdrowego rytmu życia, temat ten zostanie omówiony na początku, a przegląd dużych i małych rytmów, któ- re dominują w naszym życiu, przedstawiono na rycinie 1 . Współczesne społeczeństwo jest tak bardzo skupione na szyb- kości . Uważamy, że rozwiązanie stanowi opanowanie coraz to krótszych odcinków czasowych, jak w przypadku sportów wyczy- nowych . Dawniej o wyniku w bieganiu czy pływaniu decydowały sekundy, dzisiaj są to ułamki sekundy . Nikt tak naprawdę nie ro- zumie, czym jest jedna setna sekundy, jednak człowiek wciąż pró- buje poruszać ciałem tak szybko, aby przezwyciężyć sekundowe ograniczenia . Na dłuższą metę nie jest to korzystne ani dla ciała, ani dla układu nerwowego, jeśli nie są one jednocześnie osadzone 28 RYtMY żYciA i ich KOORDYNAcjA w obszerniejszych, nadrzędnych rytmach i ramach czasowych . Niestety uzależnienie od coraz szybszych procesów nie pozwala zyskać na czasie, lecz prowadzi do zapaści i otchłani poważnych chorób . Życie jest współgrą wielu rytmicznych ruchów, które jako całość odzwierciedlają równoważące prawo natury . Dysponujemy w równej mierze możliwościami dynamicznego działania, par- cia do przodu i celowego ruchu, jak i pauzowania, odpoczynku i przetrawiania, zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym . Musimy dla każdej aktywności stworzyć równowagę za pomocą przeciwieństwa, inaczej bowiem nie rozwinie się rytm . Ilekroć z pełną energią atakujemy szczyt, musi to prowadzić do powolne- go zejścia i rozproszenia nagromadzonego napięcia dla uzyskania spokoju, aby rytm życia stał się zauważalny . Patrz: rycina 1 . Rozpoczyna się to od najobszerniejszego rytmu biologiczne- go: biegu roku (dwanaście miesięcy) z jego porami, obejmujący- mi w strefach klimatu umiarkowanego wiosnę, lato, jesień i zimę . Pytanie brzmi: jak pory roku są powiązane z naszą siłą życiową, a także sprawnością mózgu i nerwów? Bardziej, niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje! Natura dostarcza nam pożywienia za sprawą zmieniających się warunków świetlnych wynikających z pozycji Słońca . Cokolwiek wzrasta lub zostaje wytworzone przez żywy inwentarz podczas określonej pory roku, ma zawsze najwyższą wartość odżywczą . Toteż znacznie ważniejsza jest wiedza o tym, który pokarm ma w danym okresie najwyższą wartość odżywczą, niż znajomość opublikowanych tablic zawartości poszczególnych składników . Kiedy czytamy, że pomidory zawierają wartościowy likopen, pa- paje mają najwyższe stężenie pepsyny, a owoc aceroli jest najbo- gatszy w witaminę C, jest to trywializacja faktów naturalnych dla celów ekonomicznych . Te informacje w żaden sposób nie popra- wiły stanu zdrowia publicznego . Prowadzą jedynie do błędnego 29 UKŁAD NERWOWY założenia, że pomidory, papaje czy acerole powinny być dostępne o każdej porze roku, abyśmy mogli cieszyć się ich wartościowymi składnikami . Wszystko musi być dostępne w dowolnym czasie . Jest to chorobliwa psora, zachłanność będąca jedną z wad naszej ludzkiej egzystencji . Ryc. 1. Rytmy życia Natura jest mądra . Aby owoce, warzywa, zboża, jaja, mleko lub mięso osiągnęły najwyższą wartość odżywczą, przewidziała ona procesy, w których współdziałają siły anaboliczne i katabo- liczne . To dlatego pomidory rosną w lecie, a nie w zimie . Ale my chcemy mieć je w zimie, więc zrealizowano pomysł stworzenia sztucznego lata w szklarni . Eksperci lekceważą fakt, że jest to 30 RYtMY żYciA i ich KOORDYNAcjA marna kopia naturalnych procesów, i wciąż publikują te same ta- blice wartości odżywczych . Jeśli pozostała nam choćby odrobina wrażliwości, zauważymy, że te owoce są bez smaku, choć może wyglądają jak pomidory . Czy to wystarczy? Zadowolenie z ze- wnętrznych pozorów i powierzchownych efektów to jedna z ty- siąca dróg naszej epoki prowadzących do demencji i odrętwienia zmysłów, a także słabej sprawności nerwów . Organizmu nie da się oszukać . Nie odnajduje on w tych „fałszywych” pomidorach żadnych rzekomych składników odżywczych, bo liczą się nie ta- bele, lecz fakty . A faktem jest, że pomidory uprawiane w natural- ny sposób służą jako uzdrawiający pokarm dla ludzi i zawierają maksymalną ilość substancji odżywczych . Możemy powtórzyć powyższe rozumowanie z  dowolnym produktem spożywczym i  zawsze dojdziemy do tej samego wniosku . Natura przewidziała jedno optymalne miejsce i jeden moment w czasie dla każdego ze swoich produktów w trakcie roku zależnie od strefy klimatycznej . 1.1. Odżywianie mózgu i nerwów w rytmie rocznym Jeśli wybierzemy artykuły spożywcze z nieskończonej listy pokar- mów szczególnie korzystnych dla metabolizmu mózgu i układu nerwowego, możemy je rozpatrywać na dwóch różnych pozio- mach . Z jednej strony, pokarmy wzmacniające nerwy oddziałują w chwili, gdy są potrzebne . Znaczy to, że sensowne jest spożywa- nie pożywki dla nerwów w wyczerpujących dla nich chwilach albo gdy wymagana jest umysłowa koncentracja lub wysoka sprawność . Z drugiej strony, rozsądne jest też regularne przeprowadzanie raz w roku regeneracji nerwów poprzez specjalną kurację . Oprócz 31 UKŁAD NERWOWY wyjazdu na wakacje, relaksu i zrobienia sobie przerwy można to uzupełnić specjalną okresową dietą . Jeśli nie utraciliśmy całko- wicie poczucia rytmu rocznego, poczujemy potrzebę oczyszcze- nia krwi i tkanki na wiosnę albo ograniczenia pracy umysłowej w lecie i cieszenia się zamiast tego światłem, słońcem, morzem lub basenem pływackim . Ciało i umysł doskonale współdziała- ją i zawsze wysyłają nam właściwe sygnały . Mamy wolną wolę, aby płynąć z energią tych przesłań bądź działać wbrew nim . To pierwsze podejście jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem i prowa- dzi do zdrowia i elastycznej równowagi między siłą a słabością . To drugie zaś powoduje wszelkiego rodzaju arytmie, kiedy siła woli dystansuje zdrowy rozsądek . Niekiedy konieczne bywa przekra- czanie granic, ale organizm nie zamierza zmieniać tego wyjątku od reguły w stan permanentny . Zawsze pojawia się wystarczająca ilość znaków, nim dojdziemy do punktu bez powrotu, kiedy prze- kroczone zostaną granice destrukcji . Stajemy wobec tej sytuacji w naszej kancerogennej epoce . Wzrost liczby przypadków raka wynika z niezdrowego przyzwyczajenia do czynienia reguły z wy- jątku w każdej możliwej sferze aktywności ciała, emocji i myśle- nia . Ciągłe nadmierne pobudzenie aktywności nerwów i mózgu prowadzi do chronicznych chorób . Rozwiązanie jest zawsze pro- ste, choć niełatwe w realizacji: zrelaksowanie nerwów i umysłu, zrobienie sobie przerwy, odżywienie duszy dzięki twórczej au- toekspresji oraz zmiana diety . Możemy zadać sobie następujące pytania: Jaka jest właściwie pora roku? Jak się aktualnie czuję? Jak mi się oddycha? Co miałbym teraz ochotę zrobić? Już samo zrobienie sobie przerwy i postawienie kilku zasad- niczych pytań prowadzi do rozluźnienia nerwów . Jeśli stosuje- my się też do impulsów, które przekazuje nam mądry organizm, to przesłanie zdrowego rozsądku w mgnieniu oka dotrze do wszystkich naszych komórek . 32 RYtMY żYciA i ich KOORDYNAcjA Oto więc pierwszy aspekt sezonowego odżywiania nerwów, kie- dy musimy wykonać naszą pracę przy najwyższym poziomie stresu . Pierwsze miejsce zajmuje tutaj orzech włoski . Jak to omówi- my dalej, wszystkie rodzaje orzechów są doskonałym źródłem energii dla mózgu, nerwów i gruczołów – ale sygnatura orzecha włoskiego jest szczególnie uderzająca: Ryc. 2. Mózg Ryc. 3. Orzech włoski Obok orzecha włoskiego mamy migdał, którego sygnaturę można łatwo rozpoznać w ciele migdałowatym mózgu, a dwie najważniejsze wśród soli Schüsslera to Magnesium phosphoricum i Kalium phosphoricum . Oto bardzo godny zaufania przepis wspie- rający „fitness umysłowy” w szkole, podczas egzaminów, w pracy i tak dalej: • rano jedna szklanka gorącej wody z 8-10 tabletkami Mag-p D6; • w południe: 6 tabletek Kali-p D6; • wieczorem: jedna szklanka gorącej wody z 8-10 tabletkami Mag-p D6 . 33 UKŁAD NERWOWY Oto wspaniały posiłek dla należytego odżywienia mózgu i nerwów w okresie, gdy wymagana jest wysoka sprawność: • jedna niewielka głowa sałaty przyprawiona oliwą z oliwek i sokiem z cytryny oraz dowolną przyprawą wedle gustu; • jeden lub dwa gotowane ziemniaki albo niewielka porcja ryżu; • trzy orzechy włoskie i pięć migdałów drobno posiekane jako przybranie sałatki z ziemniakami lub ryżem . ŻUJ WSZYSTKO DOKŁADNIE. Po tym posiłku wypij filiżankę gorącej, mocno zaparzonej herbaty ze strączków (owoców) senesu* . Ten posiłek zapewnia bardzo ciekawe doświadczenie, z któ- rym zapoznałam się czterdzieści lat temu w ramach diety tera- peutycznej dla mojego zestresowanego układu nerwowego . Orzechy i sałata pobudzają aktywność nerwów, ziemniaki lub ryż aktywują funkcję nerek, a herbata ze strączków senesu zapew- nia dobre wydalanie jelitowe . Czysta okrężnica to jasny umysł . Ja- sny umysł wymaga dobrego wydalania przez nerki i jelito . Dobrze znany jest też efekt przeciwny: zaparcie oznacza ciężką głowę . Oto kilka dodatkowych szczegółów związanych z odżywie- niem mózgu i nerwów: Orzechy jako potencjalne nasiona nowej rośliny zawierają en- zym blokujący, który zapewnia, że nowe życie przebudzi się do- piero w optymalnym momencie . Natura jest mądra i skuteczna, więc nie marnotrawi energii . Dotyczy to również orzechów i pe- stek . Wymagają one wilgoci, aby wykiełkować . Generalnie wy- starczy od jednej do trzech godzin, ale nawet lepiej, gdy będzie to cała noc, wtedy orzechy osiągną maksymalną moc kiełkowania, a przez to najwyższe stężenie składników odżywczych . Co wię- cej, namaczanie usuwa ewentualne zanieczyszczenia . Wodę po * Źródło zakupu, patrz: Dodatek . 34 RYtMY żYciA i ich KOORDYNAcjA namaczaniu odsącz, potem orzechy opłucz w sicie czystą wodą . Wysyp je na talerz . Będą teraz miały intensywny aromat i do- starczą mózgowi i nerwom optymalnych substancji odżywczych . Niestety tak zwana mieszanka studencka nie jest dobrym źró- dłem substancji odżywczych dla mózgu, ponieważ wchodzące w jej skład orzechy są suche, natomiast suszone owoce trudno strawić . Ten fastfoodowy zestaw zakwasza organizm i napełnia okrężnicę produktami odpadowymi . Dlaczego? Enzymy inhibi- tory w orzechach nie mogą zostać uwolnione w krótkim czasie, kiedy wchodzą w kontakt ze śliną . Suszone owoce to bardzo skon- centrowany pokarm, który także musi zostać zwilżony, aby uwol- nić składniki, ale krótki zwykle okres żucia i kontaktu ze śliną do tego nie wystarcza . Porcję orzechów namaczaj w wodzie przez co najmniej trzy godziny, dokładnie opłucz i – to druga cecha cha- rakterystyczna orzechów – zjedz z owocami, wyżej wspomnianą sałatką lub jakąkolwiek inną zieloną sałatą . Orzechy zawierają wartościowe kwasy tłuszczowe, które „niosą światło” komórkom w najbardziej dosłownym znaczeniu tego słowa . Komórki ner- wowe potrzebują dużej ilości światła, aby się komunikować . Jed- nak kwasy tłuszczowe wymagają neutralizującego antagonisty dla uniknięcia jednostronnego zakwaszania organizmu . Owoce, zie- lone sałaty i zielone warzywa to produkty (chemicznie) zobojęt- niające . Zapewniają dobre zaopatrzenie w tlen . W rezultacie krew transportuje cenne składniki odżywcze do najdalej położonych komórek organizmu . Produkty odpadowe we krwi → spowol- nienie metabolizmu → neurastenia → apatia umysłowa to do- brze znany łańcuch skojarzeń . Ten niezdrowy stan rzeczy można w korzystny sposób przekształcić dzięki diecie . Przyjrzymy się teraz bliżej innym wzmacniającym nerwy pro- duktom, które jednocześnie pozytywnie wpływają na układ hor- monalny i odpornościowy . 35 MiKROKOsMOs UKŁADU NERWOWEgO Istnieją systemy zdolne do chaosu, ale też mogące zorganizo- wać się w taki sposób, że powstaje maksymalna złożoność. Jest to proces samoorganizacji, w którym ustawicznie próbuje się połączyć ze sobą wzajemnie zróżnicowane i wyspecjalizowane części, aby powstał stan, w którym wszystkie poszczególne czę- ści zyskują znaczenie w ramach całości. Nazywa się go stanem maksymalnej złożoności. Hüther, Roth, von Brück, Damit das Denken Sinn bekommt W układzie nerwowym chodzi o jednoczesność zło- żoności i stabilności . Nasze fantastyczne zdolności wykorzystywania mózgu i  komunikacji nerwowej oferują idealne warunki wstępne do maksymalnej elastyczności, zdolności adaptacji i spójności . Nie ulega wątpliwości, że główne wyzwanie stanowi postrzeganie tej sytuacji w izolacji, co oznacza 81 UKŁAD NERWOWY badanie mózgu i nerwów z perspektywy fizjologicznej w stopniu koniecznym do leczenia chronicznie chorych pacjentów . Nadal nie znamy większości tych informacji . Podręczniki medyczne na ten temat nauczyły mnie, jak mało właściwie wiemy i jak bardzo na- uki przyrodnicze pozostają jeszcze w powijakach, ponieważ jako punkt wyjścia wykorzystujemy przeważnie stan fizyczny ciał ludzi zmarłych . Jest to najgorsze podejście, jakie można sobie wyobrazić, gdyż nie sposób niczego nauczyć się o życiu na podstawie zwłok . Z drugiej strony aktywność mózgu i nerwów jest takim wzorem żywotności, szybkości reakcji i cudu komunikacji, że powinniśmy już eksplorować inne drogi nauk przyrodniczych, a w edukacji medycznej dać właściwie pierwszeństwo przedmiotowi „fizjologii duchowej” . Dzieje się to już pośrednio w dziedzinie fizyki żywych systemów (fizyki życia), a także w badaniach mózgu dzięki takim luminarzom, jak Günther Haffelder i Gerald Hüther . Jednak wspaniałe postępy w myśleniu, odczuwaniu i działa- niu (leczeniu) nie są dla nas dostępne w tak oczywisty sposób, jak dokonania konwencjonalnej medycyny farmaceutycznej . Ta ostatnia określa, jakie pomiary (EEG i tak dalej) są wykonywane i uważane za ważne dla postępu medycyny . Postęp dokonuje się, pytanie tylko, dokąd nas zaprowadzi? Badania w dziedzinie sztu- ki leczenia prowadzone dla firm farmaceutycznych skupiają się na ostrym leczeniu, nie zwraca się większej uwagi na holistyczne rozumienie uzdrawiania . Dzięki niezliczonym testom na zwie- rzętach wiemy już, jak reagują nerwy, jak można je sparaliżo- wać i jak człowiek może przeżyć tylko z jedną półkulą mózgową albo bez ciała modzelowatego . Dlaczego poświęcono w labora- toriach życie tylu zwierząt i dlaczego wiedza w tej dziedzinie opiera się też na zabijaniu i śmierci, pozostaje dla mnie jedną z zagadek ludzkiej świadomości . Nic dziwnego, że rozmyślnie obiektywizuje się ludzkie narządy poprzez ignorowanie synergii, 82 MiKROKOsMOs UKŁADU NERWOWEgO cykli i mądrej komunikacji komórkowej, skoro naukowcy widzą w zwłokach jedynie kanały różnych układów, a nie dominujące w nich energie . Wyciąganie wniosków o ludziach na podstawie tego, jak myszy i szczury reagują na wstrzyknięcia leków, wyma- ga równie wielkiego zaufania, jak wyleczenie raka pojedynczą dawką Lycopodium XM . Owszem, to się zdarza, lecz stanowi wy- jątek, a z wyjątku nie należy czynić reguły . 2.1. Przegląd fizycznego układu nerwowego Złożony i wysoce zróżnicowany układ nerwów współpracuje w sposób synergistyczny z układem hormonalnym . Jego zada- niem jest rozsądna koordynacja aktywności narządów, aby czło- wiek mógł jako spójny mikrokosmos przyjmować i przetwarzać informacje . Rozwój kresomózgowia daje nam zdolność rozu- mienia postrzeganych zdarzeń i przypisywania im znaczenia . Komórki nerwowe muszą być wysoce pobudliwe i zdolne do optymalnego przekierowywania pobudzeń i bodźców, aby układ nerwowy mógł spełniać tak wysokie oczekiwania . W medycynie zachodniej rozróżnia się w zależności od umiej- scowienia dwie główne części układu nerwowego . 1 . Ośrodkowy układ nerwowy złożony z rdzenia nerwowego i mózgu . Gromadzi on i przetwarza informacje pochodzące z zewnątrz, jak te uzyskane przez narządy zmysłów . 2 . Obwodowy układ nerwowy obejmujący 12 par nerwów czaszkowych oraz 31 par nerwów rdzeniowych . Z jednej stro- ny przekazuje on informacje z peryferii (obwodu) organizmu do mózgu, a z drugiej wysyła polecenia kontrolne z mózgu do mięśni i narządów . Na przykład jego komórki nerwowe sięgają od rdzenia kręgowego do końców palców rąk i nóg . 83 UKŁAD NERWOWY Funkcje układu nerwowego można dalej zróżnicować na dwa główne obszary: 1 . Podległy woli, czyli somatyczny układ nerwowy, który pozwa- la radzić sobie ze środowiskiem . Działa on częściowo świado- mie i częściowo podlega woli . Składa się z ośrodkowego ukła- du nerwowego, to jest mózgu i rdzenia kręgowego, ale pewną rolę odgrywa też część nerwów mózgowych i rdzeniowych . 2 . Bezwiedny, czyli autonomiczny lub wegetatywny układ nerwowy kontroluje narządy wewnętrzne, czyli takie funk- cje życiowe jak oddech, trawienie, przemiana materii, ser- ce i krążenie . Działa głównie na poziomie podświadomym i  generalnie nie podlega świadomej woli . Dzieli się na układ współczulny i przywspółczulny, a także śródścienny i jelitowy . Narządami docelowymi autonomicznego układu nerwowego są mięśnie gładkie ścian żołądka, jelit i naczyń krwionośnych, nadto serce i gruczoły . Używany w tym kontekście termin „układ” należy rozumieć jako wehikuł, ponieważ informacje zawarte we wszystkich książ- kach mądrościowych dotyczą także sieci komunikacji nerwów, która przenika cały organizm człowieka . Wszystko jest połączone ze wszystkim innym. Każda rzecz jest połączona ze wszystkim innym. Wszystko jest obecne wewnątrz jednej osoby. Jednak pisanie i czytanie to procesy linearne, które mogą opi- sać sensowną całość taką jak układ nerwowy za pomocą środ- ków strukturyzujących albo pojęć pomocniczych . Różne układy 84 MiKROKOsMOs UKŁADU NERWOWEgO nerwowe działają w każdym momencie RAZEM i właśnie to jest niewiarygodnym cudem ludzkiej egzystencji . System funkcji nerwowych pozwala nam zająć nadrzędne stanowisko, a właśnie dzięki temu dojrzewa wiedza . • Będę dobrze zadbany, jeśli zaufam inteligencji mojego organizmu . • Na bardzo niewiele rzeczy można wpływać w sposób świa- domy; większość po prostu może się zdarzyć . • Mądrze jest zrobić przerwę, aby poczuć, jak wszystko ryt- micznie płynie w moim najlepszym interesie . • „Bądź wola Twoja” skierowane jest ku cudowi mojej fizycz- nej egzystencji, a nie ku komuś lub czemuś istniejącemu poza mną . Ktokolwiek próbuje wyliczyć poszczególne składniki z wszechprzenikającego systemu różnych nerwów, z pokorą ak- ceptuje fakt, że ludzie tak naprawdę nie wiedzą, gdzie zacząć ani jak nadać strukturę hierarchii – ponieważ w ramach synergii nie występuje hierarchia . Wszystko jest jednakowo ważne . W rezul- tacie każdy autor musi podjąć decyzję, gdzie chce zacząć, aby dojść do celu, i co chce przekazać lub wyjaśnić . Zwykłe kolek- cjonowanie faktów pozostawię podręcznikom anatomii . Właśnie dlatego chciałabym umieścić wszystkie wybrane szczegóły doty- czące kosmosu nerwów w pewnym kontekście, a jeśli to koniecz- ne, pozwalam sobie na swobodę spojrzenia na całość z najwyż- szego punktu obserwacyjnego, na który ten szczegół oddziałuje . Układ nerwowy dostarcza wszystkiego, co jest konieczne, aby zrozumieć znaczenie naszego życia, świadomie je obserwować i poszerzać świadomość . Został „zaprojektowany” przez naturę w taki sposób, aby zrównoważyć informacje wpływające i wypły- wające, ale jest też zdolny do tolerancji i kompensacji zaburzeń 85 UKŁAD NERWOWY spowodowanych przez nadmiar bodźców wpływających lub wy- pływających – chociaż to ostatnie zdarza się znacznie rzadziej . Choroby rdzenia kręgowego, mózgu, dróg nerwowych i komórek nerwowych są poprzedzane przez długi okres zaburzenia równo- wagi . Nie dostaje się choroby Alzheimera tak po prostu z powodu osłabienia pamięci czy zbyt dużej ilości aluminium w naczyniach kuchennych . Porażenie neurogenne czy neuralgia, zwyrodnienie nerwów czy dysfunkcja mózgu nie pojawiają się nagle; w najlep- szym przypadku są nagle odkrywane . Ale występuje wiele długo- trwałych zaburzeń – zwłaszcza zaburzenia rytmu lub równowagi trybu życia oraz jednostronne napięcia nerwowe – które ostatecz- nie przelewają czarę . Kiedy mózg i nerwy informują, że są chore, znaczy to, że przekroczyliśmy granice albo posunęliśmy się do ekscesów . 2.2. Neurony i komórki glejowe – podstawowe elementy układu nerwowego Chciałabym zacząć od najmniejszych jednostek układu narządo- wego, ponieważ dostarczy to informacji o fundamentalnych za- leżnościach . Pokaże to, w jak szczególny sposób wyraża się w nas siła życiowa . Neurony i komórki glejowe zasadniczo łatwo dają się odróż- nić . Stanowią doskonały przykład optymalnego dopasowania organizmu na wszystkie ewentualności . Neurony, czyli komórki nerwowe, są wysoce wyspecjalizowane w: • wykrywaniu i postrzeganiu bodźców; • wzbudzaniu impulsów; • przekazywaniu bodźców; • przetwarzaniu bodźców . 86 MiKROKOsMOs UKŁADU NERWOWEgO Ten wysoki stopień specjalizacji ma na celu maksymalną kon- centrację energii, a zatem funkcjonowanie bez podziałów komór- kowych, które z natury dzielą i rozprowadzają energię . Odzwier- ciedlenie tego możemy znaleźć w naszym życiu, kiedy skupiamy całą energię na jednej rzeczy, czy będzie to introwertyczna medy- tacja czy szczególne wyzwanie, któremu należy stawić czoła . Moż- na powiedzieć, że szczytowa sprawność i całkowita perfekcja wy- magają, by tak rzec, koncentracji energii w jednym punkcie . Aby to umożliwić, wszystkie sfery, które aktualnie nie służą celowi kon- centracji energii, muszą zostać odsunięte na dalszy plan . Innymi słowy, każdy, kto powinien osiągnąć szczytową sprawność, musi być dobrze zaopatrywany od zewnątrz . Dokładnie taką funkcję podejmują na mikropoziomie komórki glejowe . Choć nazywa się je nerwową tkanką łączną, nie jest to tkanka łączna w zwykłym znaczeniu tego słowa . Komórki glejowe zostały zróżnicowane w tak szczególny sposób, że wspierają neurony, zapewniają im ze- wnętrzną izolację, dostarczają substancji odżywczych i służą osło- ną immunologiczną . Co więcej, są też wraz z naczyniami krwio- nośnymi zaangażowane w budowaniu bariery krew-mózg . Te fakty obejmują mnóstwo informacji pozwalających zro- zumieć choroby związane z nerwami . Komórki glejowe można porównać z opiekunem, który na zapleczu zapewnia bezpieczeń- stwo, bezpośrednią i pośrednią ochronę oraz substancje pokar- mowe komuś, kto zbiera siły do szczytowej sprawności i brak mu czasu na zajęcie się życiem zewnętrznym . Nikt jednak nie może uzyskać szczytowej formy i maksymalnej specjalizacji, jeśli nie zapewni mu się z zewnątrz bezpieczeństwa, ochrony i odżywia- nia . Obie sfery muszą funkcjonować idealnie i nie sposób ocenić, która jest ważniejsza . W  wyniku tego zróżnicowania komórki glejowe stworzyły ogromną sieć zaopatrzenia . Podgrupa astrocytów – czyli wielkich 87 UKŁAD NERWOWY gwiaździstych komórek przejmujących funkcje fagocytozy – wy- krywa obce substancje i eliminuje je, podobnie jak to robią wszyst- kie inne komórki odpornościowe . Pośredniczą też w wymianie substancji odżywczych między krwią a neuronami . Kolejna podgrupa (oligodendrocyty) wytwarza osłonki mieli- nowe w ośrodkowym układzie nerwowym . Są też komórki gle- jowe (komórki Schwanna), które formują osłonki włókien ner- wowych obwodowego układu nerwowego . Komórki satelitowe otaczają niby płaszcz komórki nerwowe obwodowych zwojów korzeni grzbietowych oraz zwojów wegetatywnych . Wszystkie rodzaje komórek glejowych przez całe życie za- chowują zdolność do podziałów komórkowych . Jeśli wysoce wy- specjalizowany „solista” w postaci komórki nerwowej obumrze w wyniku choroby, urazu lub braku tlenu, KOMÓRKI GLEJO- WE TWORZĄ TKANKĘ ZASTĘPCZĄ . Biorąc pod uwagę, że wszystkim przypadkom raka towarzy- szy drastyczny niedobór tlenu w komórkach, załamanie się od- dychania komórkowego w mitochondriach i długotrwały stres, możemy sobie wyobrazić, co to znaczy dla układu nerwowego . Rozważenie zjawiska gwiaździaka (astrocytoma) w mózgu toru- je też drogę do zrozumienia, że obejmuje to zarówno nadmierne zaopatrzenie innych, jak i lekceważenie własnych potrzeb oraz przeciążenie specjalistycznej (solowej) egzystencji . Jako w mi- krokosmosie, tako w makrokosmosie; jako w umyśle, tako w ma- nifestacji w określonym miejscu . Oto przykład oczekiwanej szczytowej formy, z którym każdy miał już w taki czy inny sposób do czynienia . Ludzie skupiający całą swoją energię w jednym punkcie muszą mieć pewność, że ktoś będzie nad nimi czuwał . Tylko wówczas tacy soliści mogą ze stu- procentowym oddaniem poświęcić się swojemu zadaniu . Z dru- giej strony, oddział zaopatrzenia musi znać wymagania, ocenić je 88 MiKROKOsMOs UKŁADU NERWOWEgO i dostosować się do nich . Gdyby ta synergia została naruszona, wszystkie energie wymknęłyby się spod kontroli i pojawiłby się chaos . Jeśli założymy, że solista nabierze złudnego przekonania, iż poradzi sobie bez pożywienia i ochrony, a także bez współ- uczestników, jego działania tracą sens . Ale współuczestnicy, czyli członkowie zespołu, wciąż są obecni, i zdecydowanie zauważa- ją to złudne przekonanie . W miarę możności stosują się do nie- go, przesadnie nasilając funkcje ochronne i odżywcze . Obawiają się, że solista straci energię, więc maksymalnie aktywują strate- gie wsparcia . W pewnym momencie synergia załamuje się, a wy- soce wyspecjalizowany gracz ginie, bo jego energia rozprasza się w chaosie, a oddział wsparcia działa w próżni . Rozwijają się pseudofunkcje pozbawione jakiegokolwiek sensu, znaczenia i celu . Mówiąc wprost, są to procesy degeneracyjne, na które cierpią oso- by z gwiaździakiem lub glejakiem . Leczenie tych procesów środ- kami tylko medycyny materialnej albo tylko homeopatii pozostaje w sferze myślenia życzeniowego . Choroba objęła najwyższą in- stancję mózgu . Jej źródło nie znajduje się tutaj, lecz na drugim końcu organizmu: w rejonie podbrzusza, w męskich lub kobiecych gruczołach płciowych, gdzie rytmiczne, kreatywne procesy przez dłuższy czas ulegały poważnym zaburzeniom . Stamtąd dociera ona do następnej instancji ważnych narządów przemiany materii, kręgu czynnościowego wątroby i nerek . Następnie przesuwa się na jeszcze głębszy poziom, a zarazem wyższą instancję kości, będący symbolem witalności . To zaburzenie równowagi dociera ostatecz- nie do najwyższego ośrodka kontroli, jakim jest mózg, i tam musi być rozpoznana droga choroby, ponieważ ciało nie może jej już dalej kompensować . Może tylko umrzeć . Neurony i komórki glejowe, szczytowa forma i wszechstron- ne zaopatrzenie muszą zostać znowu zrównoważone . Wysokie dawki kortyzonu, napromieniowanie i chemioterapia mają tu 89 UKŁAD NERWOWY swoje miejsce jako rozwiązanie awaryjne i środek ratujący życie . Ale musimy zadać sobie pytanie, jak może dojść do wyleczenia . Medycyna ratunkowa nie powinna dominować nauk medycz- nych . Zamiast tego należy rozpoznać i uznać regułę, że może znów dojść do holistycznego uzdrowienia . Jeśli wyleczenie raka ma się stać regułą, a nie pozostawać wyjątkiem, jest tak dlatego, że podnieśliśmy wyjątek do rangi reguły . Dla mnie fantastyczna interakcja neuronów i komórek glejowych stanowiła klucz do zrozumienia problemu raka, rozdziału „ja”–„ty”–„my” oraz źró- dło twórczych pomysłów, jak doprowadzić te kwestie do świado- mości pacjenta . Jak nas uczy organizm, tylko synergie zapewniają przeżycie . 2.3. typy komunikacji neuronalnej Funkcje cielesne są koordynowane przez szereg sygnałów che- micznych takich jak cząsteczki hormonów układu dokrewnego, które przekazują na duże odległości informacje między narządami . Specjalne komórki wydzielania wewnętrznego wydzielają hormony do płynów ustrojowych, szczególnie do krwi . Hormo- ny docierają praktycznie do wszystkich komórek organizmu . Ale tylko pewne komórki docelowe posiadają receptory, dzięki któ- rym mogą zareagować na określone sygnały chemiczne . Układ nerwowy dysponuje też wyspecjalizowanymi komórkami, tak zwanymi komórkami neurosekrecyjnymi . Syntetyzują one hor- mony i uwalniają je do krwi . Komórki neurosekrecyjne to wyspecjalizowane neurony, które otrzymują sygnały od innych komórek nerwowych, a następnie reagują uwolnieniem hormonów do płynów ustrojowych lub do narządów gromadzących, które uwalniają je później . 90 Polecamy: Dr Rosina Sonnenschmidt – jest najbardziej znaną holi- styczną terapeutką w Niemczech. W swojej pracy łączy homeo patię, naturopatię, odżywianie i ćwiczenia umysło- we. Opracowała kinezjologię terapeutyczną dla pacjen- tów w śpiączce oraz osób cierpiących na demencję czy w zaawansowanym stanie chorób. Jest uznaną i cenioną prelegentką seminariów oraz autorką wielu specjalistycz- nych publikacji na temat homeopatii i sztuki uzdrawiania. Ta książka z serii Medycyna holistyczna skupia się na komunikacji, ję- zyku i autoekspresji, a także głównej przyczynie chorób nerwowych naszych czasów – stresie. Autorka omawia ważne choroby neuro- logiczne, takie jak udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Alz­ heimera, demencja, choroba Parkinsona, padaczka i rwa kulszowa oraz możliwe ich przyczyny. Prezentuje szereg naturalnych terapii wykorzystywanych w leczeniu. To jedyna książka, która omawia ho- meopatyczną terapię zaburzeń rytmu mowy, czytania oraz pisania, takich jak legastenia, jąkanie i afazja. Odkryjesz również proste i skuteczne metody na ukojenie nerwów w codziennych sytuacjach, czyli: • ćwiczenie rytmicznej medytacji podczas spaceru, • praktykę pauzowania – w jaki sposób wykorzystać nawet jedną minutę na relaks, • prawidłowy sposób przygotowania się do snu, • ćwiczenia oddechowe, które uspokoją Twoje nerwy, • dietę dla zdrowia mózgu. Naturalnie uspokój nerwy Patroni: B I GR AT L EJ ZŻI D R O W I A S K L E P Z E Z D R O W I E M
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Medycyna holistyczna. Tom IX Układ nerwowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: