Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00215 002907 21512553 na godz. na dobę w sumie
Medycyna holistyczna. Tom XII Układ limfatyczny i skóra. Detoks, odmładzanie i eliminacja patogenów - ebook/pdf
Medycyna holistyczna. Tom XII Układ limfatyczny i skóra. Detoks, odmładzanie i eliminacja patogenów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 276
Wydawca: Vital Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8168-381-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> zdrowie, medycyna >> zdrowie i uroda
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Skóra jest największym organem człowieka. Stanowi też najlepsze źródło informacji o naszym stanie zdrowia. Pojawiające się na niej pryszcze, rumienie, odbarwienia i inne zmiany skórne są sygnałem, że coś złego dzieje się w Twoim organizmie. Jeśli Twój organizm atakowany jest przez bakterie czy wirusy, skóra powinna zareagować gorączką oraz poceniem się i w ten sposób oczyścić organizm. Jeśli paznokcie rąk i nóg wrastają w tkankę miękką, odkształcają się, łamią lub zostają zaatakowane przez grzyby, to oznaka problemów z wątrobą. Gdy zauważysz u siebie zmiany na paznokciach, oczyść wątrobę, a paznokcie same się odbudują. Ta publikacja pomoże Ci pozbyć się problemów skórnych bez względu na ich pochodzenie.

Zadbaj o skórę od wewnątrz.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

M E D YC Y N A H O L I S T YC Z N A TOMXII dr Rosina Sonnenschmidt Układ limfatyczny i skóra Detoks, odmłodzenie i eliminacja patogenów Układ limfatyczny i skóra M E D YC Y N A H O L I S T YC Z N A TOMXII dr Rosina Sonnenschmidt Układ limfatyczny i skóra Detoks, odmłodzenie i eliminacja patogenów Redakcja: Irena Kloskowska Skład: Krzysztof Remiszewski Projekt okładki: Krzysztof Remiszewski Tłumaczenie: Piotr Lewiński Wydanie I Białystok 2020 ISBN 978-83-8168-381-4 Tytuł oryginału: Haut und Lymphsystem – Bastionen der Immunkraft © 2011 Narayana Verlag GmbH Blumenplatz 2, 79400 Kandern, Tel.: +49 7626 974970-0 E-Mail: info@narayana-verlag.de, Homepage: www.narayana-verlag.de © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Vital, Białystok 2018 All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy żadna część tej książki nie może być powielana w jakimkolwiek procesie mechanicznym, fotograficznym lub elektronicznym ani w formie nagrania fonograficznego. Nie może też być przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub w inny sposób kopiowana do użytku publicznego lub prywatnego – w inny sposób niż „dozwolony użytek” obejmujący krótkie cytaty zawarte w artykułach i recenzjach. Książka ta zawiera porady i informacje odnoszące się do opieki zdrowotnej. Nie powinny one jednak zastępować porady lekarza ani dietetyka. Jeśli podejrzewasz u siebie problemy zdrowotne lub wiesz o nich, powinieneś skonsultować się z lekarzem, zanim rozpoczniesz jakikolwiek program poprawy zdrowia czy leczenia. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zaprezentowane w tej książce były rzetelne i aktualne podczas daty jej publikacji. Wydawca ani autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki dla zdrowia, mogące wystąpić w wyniku stosowania zaprezentowanych w książce metod. 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www.vitalni24.pl – detal strona wydawnictwa: www.wydawnictwovital.pl Więcej informacji znajdziesz na portalu www.odzywianie24.pl PRINTED IN POLAND Spis treści O serii Medycyna holistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1. Holistycznie myśleć, odczuwać i działać . . . . . . . . . 29 39 Skóra według chińskiej teorii odpowiedniości . . . . 2. 57 Skóra zewnętrzna z perspektywy fizjologicznej . . . 3. 3 .1 . Funkcje skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3 .2 . Skóra z perspektywy konstytucjonalnej i miazmatycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4. Konflikty związane ze skórą 93 i ich leczenie homeopatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .1 . Atopowe zapalenie skóry (neurodermitis) . . . . . . . . . 103 4 .2 . Łuszczyca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 4 .3 . Półpasiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4 .4 . Opryszczka wargowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 4 .5 . Bielactwo nabyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 4 .6 . Twardzina (sklerodermia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4 .7 . Brodawka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 4 .8 . Trądzik różowaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 4 .9 . Świąd bez wyprysków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 136 4 .10 . Grzybica skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .11 . Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (choroba von Recklinghausena) . . . . . . . . . . . . . . . 138 4 .12 . Zapalenie skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 148 4 .13 . Róża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 4 .14 . Ciemieniucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .15 . Rak skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 5. Holistyczne leczenie chorób skóry . . . . . . . . . . . . . 161 5 .1 . Terapia światłem i światłem kolorowym . . . . . . . . . . 165 5 .2 . Wyprowadzanie toksyn przy użyciu kolorowego światła i leków roślinnych . . . . . . . . . . 182 5 .3 . Terapia światłem kolorowym a pierwiastki śladowe . . 184 6. Układ limfatyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 6 .1 . Oczyszczenie chłonki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 6 .2 . Narządy limfatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 6 .2 .1 . Grasica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 6 .2 .2 . Pierścień gardłowy Waldeyera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 6 .2 .3 . Narządy analogiczne do migdałków . . . . . . . . . . . . . 209 6 .2 .4 . Śledziona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 7. Konflikty układu limfatycznego . . . . . . . . . . . . . . . 227 7 .1 . Temat niedostateczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 7 .2 . Konflikt obniżenia poczucia własnej wartości . . . . . . 231 8. Włosy i paznokcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Refleksje końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Źródła zakupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 258 Kursy Autorki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Spis rycin i tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 268 Curriculum Vitae dr Rosiny Sonnenschmidt . . . . . . . . . . SKÓRA ZewNęTRZNA Z PeRSPeKTY wY FIZjOLOgICZNej Powłoka skórna, mająca od 1,5 m2 do 2 m2, jest jednym z narządów o największej powierzchni . A także najbar- dziej zdolnym do ruchu i elastycznym . Człowiek mają- cy sto kilogramów nadwagi nie rozpada się, a chudzielcowi nie zwisają płaty skóry . Skóra to jakby nasze zewnętrzne ubranie, na którym można wiele wyczytać na temat jej wzajemnych powią- zań z narządami wewnętrznymi . Skóra jest związana z: • płucami, wątrobą, nerkami, przewodem pokarmowym, układem nerwowym, układem dokrewnym (hormonalnym) i psychiką . Wiele terapii dotyczy samej skóry . Świadomie lub nieświado- mie mają one na celu – za pośrednictwem dotykania skóry lub zabiegów na niej – wpływanie na określone układy narządów i usprawnienie ich czynności . Tylko pomyślmy o: • kąpielach, okładach, bańkach, terapii stymulującej Baunscheidta, akupunkturze, akupresurze, osteopatii, te- rapii czaszkowo-krzyżowej, terapii neuralnej, refleksologii stóp i tak dalej . W sztuce uzdrawiania rozwinęliśmy też jednak metody lecze- nia skóry, które bez dotykania pacjenta uwzględniają zarówno samą skórę, jak relacje narządów wewnętrznych: • homeopatię, terapię światłem kolorowym, gorączkę leczni- czą, hipertermię i dietę . Na koniec istnieje też szereg zabiegów leczniczych, które kla- rują relacje między skórą a psychiką, tak że możemy powiedzieć: jakiejkolwiek metody leczniczej użyjemy, skóra zawsze zareagu- je . Nie ma choroby, która nie rzucałby cienia na skórę, i nie ma 59 UKŁAD LIMFATYCZNY I SKÓRA metody leczniczej, która nie działa pozytywnie na jakość skóry . Skóra zawsze w tym uczestniczy, niezależnie od tego, czy świa- domie to postrzegamy czy nie i czy świadomie ją leczymy czy nie . Lejek mieszka włosowego l l Ciałka dotykowe Gruczoły łojowe e e b g Wał włosowy Mięsień przywłosowy Gruczoł łojowy Gruczoły potowe k l Zewnętrzna otoczka włosa Cebulka włosowa a k e r ó k s a N a w i c ś a ł w a r ó k S a n r ó k s d o p a k n a k T Ryc. 3. Trzy główne warstwy skóry Skóra jest właściwie uwarstwieniem różnego rodzaju tkanek . Na poziomie najbardziej ogólnym rozróżniamy trzy główne warstwy: • naskórek; • skórę właściwą; • tkankę podskórną . 60 SKÓRA ZewNęTRZNA Z PeRSPeKTY wY FIZjOLOgICZNej Większe zróżnicowanie ukazuje kolejne warstwy skóry: s i i k e r ó k s a N m r e d p E 1. Warstwa 1 Stratum corneum zrogowaciała 2 Stratum lucidum 2. Warstwa jasna 3. Warstwa 3 Stratum granulosum ziarnista 4. Warstwa 4 Stratum spinosum kolczysta 5. Warstwa 5 Stratum basale podstawna 6 6. Warstwa brodawkowata skóry właściwej Ryc. 4. Warstwy naskórka Najbardziej zewnętrzna warstwa skóry jest dość cienka: naskó- rek pochodzi z ektodermy i nie zawiera naczyń krwionośnych, a jedynie chłonkę . Składa się ze spłaszczonych, zrogowaciałych komórek . Ta najbardziej zewnętrzna warstwa nazywa się war- stwą zrogowaciałą (1) . Poniżej leży wąska, przezroczysta war- stwa jasna (2), która wytwarza eleidynę, keratohialinę złożoną z  komórek zasadochłonnych, które przyczyniają się do two- rzenia miękkiej keratyny w warstwie rogowej naskórka . Niżej leży warstwa ziarnista (3) złożona z dwóch lub trzech warstw wrzecionowatych komórek, także produkujących keratohialinę, 61 UKŁAD LIMFATYCZNY I SKÓRA ale tworzącą znacznie większe ziarna . Kolejną, głębiej położoną warstwą jest warstwa kolczysta (4) złożona z komórek o różnym kształcie, oddzielonych od siebie przez przestrzenie międzyko- mórkowe . Komórki te są związane między sobą mostkami pro- toplazmatycznymi, a ponieważ te wypustki protoplazmy mają kształt kolców, tę część nabłonka nazywa się też warstwą kol- czystą . Najgłębiej leży warstwa podstawna (5), miejsce tworzenia się nowych komórek . Tutaj zachodzą ciągłe podziały komórkowe i stąd regeneruje się cała skóra . W warstwie podstawnej wytwa- rzana jest też niezawierająca żelaza melanina (barwnik skórny) . Ta najgłębsza warstwa oraz warstwa kolczysta stanowią funk- cjonalną jedność, najbardziej reaktywną warstwę naskórka . Bło- na podstawna tworzy warstwę graniczną skóry właściwej i jest z nią spleciona kolagenowymi i elastynowymi włóknami tkanki łącznej . W tym splocie włókien znajduje się chłonka naskórka . Skóra właściwa pochodzi od mezodermy . Zatrzymajmy się na chwilę przy tych faktach, gdyż pozwalają one zrozumieć, jakie konflikty wiążą się ze skórą i jej warstwami . W procesie tworzenia narządów endodermalnych powsta- ją najważniejsze jednostki funkcjonalne organizmu . W fazie tej tworzą się drogi połączeń między jednostkami czynnościowy- mi, a podczas fazy mezodermalnej – subtelniejsze połączenia i powiązania w postaci licznych systemów naczyń włosowatych organizmu . Te trzy fazy możemy sobie wyobrażać jako zmianę krajobrazu jałowego w urodzajny, kiedy najpierw duże, a następ- nie coraz mniejsze drogi i zbiorniki wodne tworzą sieć, w któ- rej „wszystko płynie” . Również z duchowego punktu widzenia przejawia się porządek naturalny, ponieważ endodermalna faza rozwoju odpowiada przebudzeniu „ja” . Faza ektodermalna od- powiada „ty”, a więc połączeniu „ja” ze światem zewnętrznym, a w fazie mezodermalnej budzi się świadomość „ja” . Zatem „ja” 62 SKÓRA ZewNęTRZNA Z PeRSPeKTY wY FIZjOLOgICZNej pozostaje w ścisłym związku z indywidualnym „ty”, a jednocze- śnie z polem systemowym, z którego „ja” się wyłoniło . Jeżeli to, co zostało dotąd powiedziane, zastosujemy do na- skórka i skóry, stanie się jasne, że na tej najbardziej zewnętrz- nej granicy naszego ciała doświadczamy bezpośrednio relacji „ja”–„ty”, a jednocześnie odbywa się tam fizjologiczna obrona immunologiczna . Może to jednak zachodzić tylko wtedy, kie- dy subtelna sieć skóry zawiera dostateczną ilość płynu . Natura stworzyła do tego genialne możliwości . Skóra właściwa wciska się bowiem palczastymi brodawkami w naskórek . Powstaje w ten sposób falisty wzór brodawek, który umożliwia zarówno lep- szą przemianę materii, jak i zwiększenie powierzchni . Ta pod- naskórkowa, bogata w naczynia włosowate warstwa nazywana jest warstwą brodawkowatą skóry właściwej (warstwa 6 . na ry- cinie 4) . Wypustki tkanki łącznej wciskające się w naskórek od strony skóry właściwej zapewniają też trwałe umocowanie go na skórze . Te współzależności funkcjonalne między skórą właściwą a naskórkiem umożliwiają dobre gojenie się ran, ponieważ w tym przypadku wymagana jest wytrzymałość skóry i wystarczająca ilość chłonki naskórkowej w tkance łącznej – niezależnie od dal- szych programów samouzdrawiania organizmu, które ponownie odnawiają naskórek . Dla skóry ważne jest, aby w niewidocznym obszarze układu włośniczek poruszała się wystarczająca ilość płynu . Zobaczymy później, że ewentualny jego niedobór spowo- dowany zanieczyszczeniem tkanki łącznej wyraża się nie tylko suchością skóry i powolnym gojeniem się ran, ale też zaburze- niami zdolności nawiązywania relacji „ja”-„ty” . W naszych rozważaniach fizjologicznych należy jeszcze wspo- mnieć o warstwie siateczkowatej, która przylega do warstwy bro- dawkowatej . Jest ona bogata we włókna kolagenowe, natomiast uboga w naczynia włosowate . Kolagenowe włókna tkanki łącznej 63 UKŁAD LIMFATYCZNY I SKÓRA są jednak osnute gęstą siecią włókien elastynowych . Warstwa ta łączy się, tworząc płynne granice, z tkanką podskórną . Ta zaś dysponuje drobną siateczką tkanki łącznej zawierającą naczynia krwionośne i nerwy, a wypełnioną komórkami tłuszczowymi . Ta tkanka tłuszczowa ma w różnych miejscach ciała różną grubość . Służy jako wyściółka, izolacja cieplna, magazyn sub- stancji odżywczych i wody . To prowadzi nas do kolejnego waż- nego punktu widzenia mądrości ciała . Jak słyszeliśmy, tkanka podskórna składa się z tkanki łącz- nej zawierającej delikatne naczynia krwionośne i drogi nerwowe, którą otaczają odłożone komórki tłuszczowe . Jakość współ- działania nerwów, tłuszczu i dobrego ukrwienia ma centralne znaczenie dla radzenia sobie z konfliktami, wymaganiami, wy- dajnością i stresem . Jeśli ktoś przechodzi okres wysokiego na- pięcia nerwowego albo presji sukcesu, powinien „mieć tłuszcz na nerwach”, jak się to określa w żargonie artystów–wykonawców . Nie ma w takiej fazie życia nic głupszego niż drastyczne redu- kowanie masy ciała! Równie nierozsądne jest jedzenie głównie zawierających cukier rafinowany słodyczy, które zwiększają złogi tłuszczowe i pozbawiają organizm substancji odżywczych . Na- stępstwem tego jest nie tylko ciągłe uczucie głodu, także skóra jest niedożywiona, wiotczeje i zbyt szybko więdnie, nie wspomi- nając już o rosnącym zmęczeniu i braku inicjatywy . W kontekście odżywiania myślimy przeważnie o żołądku, a nie o rozległym narządzie, jakim jest skóra, która potrzebuje tlenu i substancji odżywczych, abyśmy pozostawali wydajni i zachowali silne ner- wy . Jeśli zgromadziliśmy zbyt wiele tłuszczu i chcemy stracić na wadze, musimy najpierw zmienić wycieńczającą nerwy sytuację życiową . Dotyczy to zwłaszcza pacjentów, którzy sami na siebie wywierają ciągłą presję z powodu wymagań wysokiej wydajności i chorobliwej ambicji, a przez to zaburzają wrażliwą równowagę 64 SKÓRA ZewNęTRZNA Z PeRSPeKTY wY FIZjOLOgICZNej między wodą, tłuszczami, chłonką, substancjami odżywczymi a dobrym krążeniem w tkance łącznej . Przejdźmy teraz do tkanki łącznej skóry . Jak wszędzie w orga- nizmie składa się ona z trzech elementów . Są to: • Istota podstawowa. Stale zmienia swoją konsystencję, a składa się z wody, kwaśnych i obojętnych mukopolisachary- dów, białek, prekursorów włókien, soli i produktów przemia- ny materii . Tworzy włókna tkanki łącznej i ma zasadnicze znaczenie dla metabolizmu . Wszystkie produkty przemiany materii ZAWSZE muszą po drodze z krwi do narządów albo z narządów do krwi przejść przez płynną macierz tkan- ki łącznej . W warunkach choroby istota podstawowa posiada zdolność gromadzenia obcych substancji (zanieczyszczenia metaboliczne, toksyny) w postaci obrzęków . • Włókna. Osadzone w istocie podstawowej włókna kola- genowe są wprawdzie bardzo wytrzymałe na rozciąganie, jednak niezbyt elastyczne . Elastyczność zapewniają tworzą- ce nieregularną i szeroko rozgałęzioną strukturę siatkowatą włókna elastynowe . Trzeci składnik tkanki łącznej stano- wią włókna retikulinowe . Występują przede wszystkim w głównych powłokach pod nabłonkiem oraz na granicy między narządami a tkanką łączną . Tworzą na przykład główny szkielet strukturalny śledziony, szpiku kostnego i węzłów chłonnych . • Komórki, przede wszystkim rezydujące lub unieruchomio- ne komórki przydanki, istotne dla przemiany materii mię- dzy krwiobiegiem a tkanką . Oprócz tego w tkance łącznej znajduje się też wiele ruchomych komórek, jak na przy- kład immunokompetentne zasadochłonne komórki okrą- głe, czyli limfocyty i monocyty . Występują one poza tkanką łączną także w płynącej krwi i chłonce . 65 UKŁAD LIMFATYCZNY I SKÓRA Ta dygresja na temat subtelności tkanki łącznej powin- na wystarczyć, aby uświadomić znaczenie skóry dla odporności organizmu . Wróćmy raz jeszcze do tkanki podskórnej . Jej zawartość wody i substancji odżywczych odpowiada za funkcje gruczołów łojowych i potowych, które obok włosów i paznokci zaliczane są do ektodermalnych przydatków skóry . Spójrzmy ponownie na rycinę 3 . Wydzielina gruczołów łojowych wydobywa się przez mieszki włosowe na powierzchnię ciała . Gruczoły potowe znajdują się głębiej w skórze właściwej, a nawet częściowo w tkance podskór- nej . Sięgają poprzez pory do powierzchni skóry . Już w tym momencie możemy stwierdzić, że u pacjentów, któ- rzy nie mogą się już pocić, zaopatrzenie w składniki odżywcze oraz odporność w skórze są niewystarczające . Przypomnijmy so- bie, że chłonka w rejonie naskórka znajduje się w przestrzeniach międzykomórkowych między komórkami siateczkowatymi . Głę- biej gromadzi się najpierw w powierzchniowej, położonej pod brodawkami sieci . Stamtąd wpływa do szerokiej sieci podskór- nej i dalej do powiązanych węzłów chłonnych . Także zaburzenie tego przepływu chłonki prowadzi do tego, że obce substancje nie są w wystarczającym stopniu odprowadzane, dlatego groma- dzą się w tkance łącznej . Te zależności dają nam także wyjaśnie- nie faktu, że w dzisiejszych czasach prawie nikt nie może przez dłuższy czas prowadzić głodówki . Organizm zostaje wówczas zalany przez uwolnione z tkanki łącznej zanieczyszczenia i tok- syny, co przeciąża układ limfatyczny . Głodówkę leczniczą należy wesprzeć przynajmniej solami mineralnymi Schüsslera Natrium sulfuricum i Natrium phosphoricum, które wspierają odprowadza- nie obcych substancji z tkanki łącznej . 66 UKŁAD LIMFATYCZNY I SKÓRA Tak jak skóra składa się z kilku warstw, tak wielowarstwo- we są też związane z nią konflikty . Jak to często bywa w przypadku naszego wspaniałego organizmu, napo- tkamy tutaj triadę, zaczynając od trzech listków zarodkowych, z których rozwija się wysoce złożone i zróżnicowane stworze- nie – człowiek . Na płaszczyźnie psychicznej entodermalna faza rozwoju odpowiada „ja”, które jest skoncentrowane całkowicie na sobie i dysponuje koniecznymi do życia funkcjami cielesny- mi . Następnie w fazie ektodermalnej rozwija się partnerskie „ty”, tworząc konieczne fizyczne środki połączenia . Na koniec w me- zodermalnej fazie rozwoju powstaje splot relacji „ja” – „ty” – „my”, tworząc wspaniały układ narządów złożony z rytmów, synergii i kręgów . Nierozwiązane konflikty, które tlą się w życiu człowie- ka i manifestują na skórze, mają zatem związek z samoświado- mością, czyli „ja”, z bezpośrednią relacją z „ty” oraz systemem rodzinnym, do którego człowiek przynależy . Skóra oddziela nas od świata zewnętrznego . Cokolwiek do nas dociera, cokolwiek dotyka naszej skóry, musi zostać sprawdzone dla ochrony i do- brostanu „ja” . Dlatego funkcja skóry jest tak ważna i musi dyspo- nować odpornością fizjologiczną w postaci pocenia się i gorączki . Służy ona nie tylko temu, aby odpierać bakterie, wirusy i inne egzogenne drobnoustroje, wchodzi też do akcji w przypadku wy- zwań psychicznych i umysłowych . Pomyślmy tylko o wpływie stresu . Naturalną reakcją byłaby ucieczka lub zacięta walka, aż poziom adrenaliny obniży się . A co robimy my, ludzie współcze- śni? Popadamy zaraz w stan porażenia . W dzisiejszych czasach zadanie matematyczne, napomnienie ze strony rodziców czy ne- gatywna recenzja książki mogą wprawić w stres zupełnie tak, jakby to była sprawa życia i śmierci . Program przetrwania na- głych sytuacji związany z układem współczulnym zostanie uru- chomiony już w okolicznościach, które dawniej podpadały pod 96 KONFLIKTY ZwIąZANe Ze SKÓRą… kategorię „wysiłek”, dziś jednak przeradzają się w stres . Ten nie- pomyślny rozwój przebiega proporcjonalnie do niewystarczającej jakości stanu skóry . Innymi słowy: w miarę jak skóra nie reaguje już w sposób naturalny, a fizjologiczna obrona odpornościowa przestaje funkcjonować, konflikty międzyludzkie coraz bardziej przenikają w głąb organizmu . Powoduje to dwie skrajności: • albo wywiązują się ciężkie choroby skórne, ponieważ nie- przetrawione wydarzenie zachodzi człowiekowi głęboko za skórę; • albo tworzy się fizyczno-psychiczny pancerz, który sprawia, że człowiek jest nieczuły, lecz wewnętrznie śmiertelnie chory . Jak słaba stała się indywidualnie i zbiorowo nasza fizjologicz- na obrona immunologiczna, widzimy po dzieciach, które rodzą się już z ciężkim atopowym zapaleniem skóry (neurodermitis), a coraz częściej z nowotworami skóry . Naturalne funkcje „wen- tylacyjne” zostają sparaliżowane, a choroba uzyskuje wolną drogę do wnętrza ciała . Co pierwotnie było tematem skóry, przejawia się teraz jako astma oskrzelowa lub niewydolność nerek . Od stu pięćdziesięciu lat usiłujemy stłumić zewnętrzne reakcje skórne, wynajdujemy coraz to nowsze środki bojowe przeciw wirusom i bakteriom, które z kolei stają się coraz silniejsze i przeżywają . Od ponad dwustu lat homeopaci próbują przywrócić dawniej stłu- mione funkcje skóry . Po co wybierać proste lekarstwo, gdy sprawy są skomplikowane? Jest to jedna z irracjonalnych cech świadomo- ści Zachodu . Mamy z tym do czynienia w praktyce i zmusza nas to do wynajdywania bogactwa pomysłów w holistycznym spoj- rzeniu na choroby i ich leczeniu . Zanim zajmiemy się szczegó- łowo konfliktami skóry, przywołajmy ponownie centralną zasadę medycyny chińskiej . Posłuży nam ona jako drogowskaz ułatwia- jący zrozumienie konfliktów związanych ze skórą . 97 UKŁAD LIMFATYCZNY I SKÓRA Czego nie wyleczy jelito, wyleczy wątroba . Czego nie wyleczy wątroba, wyleczy nerka . Czego nie wyleczy nerka, wyleczy płuco . Czego nie wyleczy płuco, wyleczy skóra . Czego nie wyleczy skóra, to prowadzi do śmierci . Wątroba, nerki, płuca i skóra tworzą synergetyczne pole reak- cji . Znaczy to, że chorób skórnych i związanych z nimi konflik- tów nie należy rozpatrywać w izolacji . W grę wchodzi zawsze także tematyka jednego z układów narządów, więc musi być bra- na pod uwagę w terapii . Bodźce, wpływy, ataki zawsze docierają fizycznie najpierw do naszej skóry . Tam zapada decyzja, jak głęboko będą mogły prze- niknąć, jakie uczucia wywołują i jak na to zareagujemy . W przy- padku całkowicie sprawnego układu odpornościowego, który już na obwodzie organizmu zdolny jest do fizjologicznej reakcji obronnej w postaci gorączki i pocenia się, pozostajemy fizycz- nie, psychicznie i mentalnie stabilni . Jeśli brakuje tej podstawo- wej reakcji, stajemy się podatni na zaburzenia i obniża się próg reakcji stresowej . Zdolność reagowania na mikroby i nieprzy- jemne wydarzenia zostaje osłabiona . Jednego więc powala wirus grypy, zła wiadomość lub negatywna recenzja książki i wyzwa- la reakcje obronne układu współczulnego . Ktoś inny zaś przyj- muje te ataki ze zrelaksowanym ego . Świadomość jest najwyższą instancją, która kieruje wszystkimi tymi procesami . I także ona pozwala na tłumienie fizjologicznej obrony immunologicznej po- przez szczepienia oraz środki przeciwgorączkowe i przeciwpotne . Przedstawiam na wstępie te przemyślenia, aby stało się jasne, że niżej omówione konflikty mają swoją przyczynę w świadomości człowieka, przejawiają się na skórze i tam też muszą zostać bio- logicznie rozwiązane . Znaczy to, że nie wystarczy przepracować temat podczas terapii rogersowskiej (poprzez rozmowę), terapii 98 KONFLIKTY ZwIąZANe Ze SKÓRą… ustawień rodzinnych lub psychoterapii, ale skóra fizyczna musi odzyskać naturalny kwaśny płaszcz i stać się zdolna do fizjolo- gicznej reakcji odpornościowej . Objawy skórne, podobnie jak wszystkie inne objawy cielesno-umysłowe, jednoznacznie prze- mawiają w imieniu organizmu . Nie tworzy on niczego niepo- trzebnego ani bezsensownego, musimy „tylko” stosować się do jego mądrości . Naskórek Tematem naskórka jest kontakt i rozdzielenie . Jedno i drugie można odbierać jako doświadczenie pozytywnie lub negatywnie . Już na peryferiach ciała decyduje się, jaka jest zdolność nawiązy- wania kontaktów czy relacji oraz jak nauczyliśmy się oddzielać od kogoś lub czegoś . Kiedy tylko najbardziej zewnętrzna war- stwa skóry zostanie podrażniona, zaczerwieniona i naznaczona wypryskami, wskazuje to na aktywność konfliktu, a organizm re- aguje rozkładem tkanki . Zachodzi to w stopniu proporcjonalnym do nasilenia konfliktu kontaktu lub oddzielenia . Dopóki naskó- rek reaguje, wygląda może nieczysto i okropnie, ale układ od- pornościowy pozostaje aktywny, więc nie ma wtedy powodów do zmartwień . Miazma psoryczna jest aktywna i może zostać uspo- kojona . Rozstanie w związku, odpuszczenie nawyku albo wdar- cie się zarazków chorobotwórczych wywołuje co prawda czasem w psorze silne reakcje skórne, ale nie wnikają one głębiej do or- ganizmu . Jeśli konflikt zostanie rozwiązany, to nastąpi odbudowa tkanki naskórka, a skóra znów stanie się czysta i gładka . Typowy konflikt kontaktu i rozdzielenia przeżywamy w okresie dojrze- wania . Trądzik pojawia się z jednej strony z powodu diety zbyt bogatej w białka i węglowodany, a z drugiej na skutek rozsta- nia z dzieciństwem w następstwie procesu dorastania . Może też 99 UKŁAD LIMFATYCZNY I SKÓRA jednak stanowić wyraz głębszego problemu emocjonalnego . Ob- raz rodziny zostaje skalany, kiedy na przykład matka lub ojciec jest alkoholikiem . Albo też ktoś jest często obrażany i nie może się przed tym bronić . Wypryski są biologiczną próbą uzdrawiania konfliktu rozdzie- lenia . Pozostają one tak długo, aż konflikt zostanie rozwiązany . Dlatego niektóre ich postaci wydają się odporne na terapię . Jed- nak organizm jako instancja wykonawcza świadomości jest mądry; reaguje na zmianę stanu świadomości i nigdy nie daje się oszukać . Rozwiązania niektórych konfliktów pozostają na powierzchni, dotyczy to zwłaszcza osobowości tuberkulicznych . Na nic zda- ją się wtedy działania ilościowe takie jak długoterminowa psy- choterapia, liczne ustawienia rodzinne czy terapia opukiwaniem . Z organizmu można wyczytać, co zostało rzeczywiście usunię- te z korzeniami, a co nie . Dopóki skóra reaguje, jest najlepszym drogowskazem . Jeśli wypryski zostaną stłumione, powstaje często na skutek tego pobożne życzenie, aby załatwić swoje problemy i „miejsca budowy” . Jeśli tak nie jest, reaguje inny układ narządów ściśle związany ze skórą i daje swoje objawy . Zachowanie się, jakby nie miały one nic wspólnego z tłumieniem wyprysków, to zwykłe samooszukiwanie się . Skóra właściwa Jeśli dotknięta zostaje warstwa skóry właściwej, konflikt jest nieco poważniejszy . Tematem jest utrata integralności . Kiedy człowiek przestaje być zintegrowany ze zbiorowością, wyrasta z tego drugi konflikt, a mianowicie konflikt izolacji . Brak zintegrowania pod- syca obawy, a nawet skłonności do nietolerancji . Człowiek izoluje się od innych za pomocą struktur myślowych, ustalonych prze- konań i dogmatów . Różnienie się od mas, posiadanie własnego 100 KONFLIKTY ZwIąZANe Ze SKÓRą… punktu widzenia, poruszanie się pod prąd popularnych doktryn to jeszcze nie powód, by chorować . Dopiero kiedy własne doświad- czenia i przekonania podniesie się do rangi prawa i wprowadza urawniłowkę, świadomość ego zaczyna rosnąć w siłę i powoduje wiele cierpień – zwłaszcza u tego, kto pompuje swoje ego . Stoi za tym słaba samoświadomość . Gdyby bowiem układ odpornościowy był nienaruszony, a cały człowiek mógł dobrze odróżniać siebie od innych, nie musiałaby ich nawracać . Ponadto utrata integralności wiąże się też z rozejściem się teorii i praktyki . Ktoś taki wie i uczy się, co jest dobre dla innych, lecz nie trzyma się tego i sam stawia się poza regułami . Choroby skórne, które dotykają skóry właści- wej, wprawdzie nie są jeszcze destrukcyjne, ale pacjentom nieła- two przychodzi stawić czoło tematowi cieniowi i rozpoznać, gdzie i jak traci integralność i izoluje się . Do uleczenia nie ma jednak in- nej drogi jak przepracowanie konfliktu i ponowne zintegrowanie się z wielką całością natury, znalezienie własnego miejsca w życiu, wolnego od sykotycznej przesady, udawania i fasadowości . Tkanka podskórna Co dotrze pod skórę, wnika w nas głęboko . Chodzi tutaj o pro- blematykę własnej wartości . Konfliktem jest doświadczanie utra- ty poczucia własnej wartości albo poniżenia . Typowym tematem obniżenia poczucia własnej wartości w okresie po drugiej wojnie światowej była stygmatyzacja kobiety mającej nieślubne dziecko określeniem „dziewczyna upadła” . Z tkanką podskórną może się też wiązać – jak na przykład w przypadku przenikającego głębo- ko pod skórę czerniaka lub raka podstawnokomórkowego – te- mat zhańbienia . Z reguły jest to dawny konflikt, który głęboko wniknął w system rodzinny i przeszedł na jego potomków . Czer- niak funkcjonuje też jako tarcza przed fizycznymi i psychicznymi 101 UKŁAD LIMFATYCZNY I SKÓRA atakami, które człowiek musi znosić w życiu prywatnym i zawo- dowym, a uważa, że nie może się przed nimi obronić . W grę wchodzą tutaj realne przeżycia, a nie urojenia czy wy- obrażenia . Tkanka organizmu zostaje zniszczona, względnie rozpuszczona . Jest to proces destrukcyjny, z punktu widzenia mia- zmatyki przyporządkowany syfilizmowi lub kancerogenizmowi . Tam, gdzie w okresie aktywności konfliktu tkanka zostaje rozło- żona, w fazie uzdrawiania dochodzi do jej powtórnej odbudowy . Skóra jest wielkim pod względem powierzchni układem na- rządowym związanym z różnymi polami wyrazu i odpowied- niościami . Także liczne jej strefy refleksyjne odzwierciedlają zależności między zewnętrznymi i  wewnętrznymi procesami i stanami . Generalnie wyróżnić można następujące związki: • Jeśli dotknięte są zewnętrzne miejsca ciała takie jak ple- cy, piszczele, grzbiety dłoni, łokcie, to przesłanie konfliktu brzmi: chcę się od kogoś oddzielić, pozbyć się kogoś, unikać kontaktu, ale mi się to nie udaje . • Jeśli dotknięte są wewnętrzne miejsca ciała takie jak doły podkolanowe, przyśrodkowa strona łokcia lub nadgarstka, klatka piersiowa, brzuch, pachwina, to przesłanie konfliktu brzmi: jestem od kogoś oddzielony i cierpię z tego powodu, że nie jestem (już) dotykany . • Jeśli dotknięta jest twarz, to przesłanie konfliktu brzmi: je- stem odrzucony, niechciany . Przyjrzyjmy się teraz znanym chorobom, które, jak uczy do- świadczenie, niełatwo wyleczyć, jeśli związane z nimi konflikty nie zostały rozwiązane . Homeopatia oferuje tutaj prawie niewy- czerpaną ofertę preparatów i uwzględnia zarówno psychogram pacjenta, podstawę miazmatyczną, jak też choroby prekursorowe, które prowadzą do ciężkich chorób skórnych . 102 KONFLIKTY ZwIąZANe Ze SKÓRą… 4.1. Atopowe zapalenie skóry (neurodermitis) Ta choroba nie jest dolegliwością miejscową, lecz poważnym za- burzeniem siły życiowej, które uwidacznia się na skórze . Nawet dla medycyny konwencjonalnej jasne jest, że neurodermitis jest nie do pomyślenia bez jakiejś wewnętrznej przyczyny . Choroba pojawia się często między pierwszym a szóstym rokiem życia w postaci ciemieniuchy . Później występują symetryczne, następujące rzutami zmiany skórne: zaczerwienione, silnie swędzące zgrubiałe obszary na skórze łokci, w zgięciach łokciowych i kolanowych, w okolicy głowy i szyi . Całość objawów wskazuje na miazmatyczną pod- stawę skrofulozy, jako odpowiedniość ma jednak silny związek z kancerogenizmem . Uzdrawianie rozpoczyna się w tej głębokiej warstwie, gdyż wielką rolę odgrywa tutaj obciążenie dziedziczne . Ryc. 11. Atopowe zapalenie skóry (neurodermitis) Za atopowym zapaleniem skóry kryje się poważny konflikt roz- dzielenia . Może on zostać przekazany dziedzicznie, tak że dzieci już niedługo po urodzeniu cierpią na poważne objawy tej choroby . 103 Polecamy: Dr Rosina Sonnenschmidt – jest najbardziej znaną holi- styczną terapeutką w Niemczech. W swojej pracy łączy homeo patię, naturopatię, odżywianie i ćwiczenia umysło- we. Opracowała kinezjologię terapeutyczną dla pacjen- tów w śpiączce oraz osób cierpiących na demencję czy w zaawansowanym stanie chorób. Jest uznaną i cenioną prelegentką seminariów oraz autorką wielu specjalistycz- nych publikacji na temat homeopatii i sztuki uzdrawiania. W tym tomie serii Medycyna holistyczna Autorka szcze- gółowo wyjaśnia, jakie znaczenie dla zdrowia mają skóra i układ limfatyczny. Poz nasz podstawowe przyczyny pow­ stawania wielu chorób skóry, od opryszczki, grzybicy skó- ry i różycy, po łuszczycę i półpasiec, bielactwo, twardzinę i raka skóry. Autorka wyjaśnia także objawy typowe dla chorób układu limfatycznego, od podatności na infekcje do złośliwych chłoniaków. Holistyczna terapia opisana przez Autorkę obejmuje pora- dy dotyczące odżywiania i wzmocnienia odporności, środki naturopatyczne, takie jak kąpiele stóp w rosnącej tempe- raturze. Dogłębnie poznasz zasady terapii światłem i kolo- rem w zależności od dolegliwości. Poznasz również środki homeo patyczne i zioła, które niwelują problemy skórne. Zadbaj o skórę od wewnątrz Patroni: B I GR AT L EJ ZŻI D R O W I A S K L E P Z E Z D R O W I E M
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Medycyna holistyczna. Tom XII Układ limfatyczny i skóra. Detoks, odmładzanie i eliminacja patogenów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: