Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00040 003831 21316967 na godz. na dobę w sumie
Medycyna holistyczna. Tom XI. Układ ruchu. Sprawność mięśni i stawów oraz mocne kości - ebook/pdf
Medycyna holistyczna. Tom XI. Układ ruchu. Sprawność mięśni i stawów oraz mocne kości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Vital Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8168-377-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> zdrowie, medycyna >> zdrowie i uroda
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

 

Jak często słuchasz narzekań na ból kręgosłupa, mięśni czy stawów? Prawdopodobnie i Ty wiesz, czym są codzienne dokuczliwe strzykania czy ból mięśni. Dlaczego wciąż akceptujesz to napięcie i skurcze? Czas z tym skończyć! Dzięki tej książce zyskujesz narzędzie, które zmobilizuje Cię do zmian codziennego życia i poprawy Twojego stanu zdrowia. Dowiesz się, skąd biorą się te niedomagania. Poznasz zasady odżywiania, które pomogą Twojemu organizmowi przyswoić składniki odżywcze z prawidłowo przygotowanych i dobranych produktów. Dobierzesz najlepsze dla Twojego ciała ćwiczenia i wreszcie uwolnisz się od bólu. Twoje kości, mięśnie, powięzi i stawy znów będą funkcjonowały prawidłowo. Twój sposób na pozbycie się codziennego bólu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

M E D YC Y N A H O L I S T YC Z N A dr Rosina Sonnenschmidt Układ ruchu TOMXI Sprawność mięśni i stawów oraz mocne kości Układ ruchu M E D YC Y N A H O L I S T YC Z N A TOMXI dr Rosina Sonnenschmidt Układ ruchu Sprawność mięśni i stawów oraz mocne kości Redakcja: Irena Kloskowska Skład: Krzysztof Remiszewski Projekt okładki: Krzysztof Remiszewski Tłumaczenie: Piotr Lewiński Wydanie I Białystok 2020 ISBN 978-83-8168-378-4 Tytuł oryginału: Gliedmaßensystem – Fort-Schritt auf allen Ebenen Copyright © 2011 Narayana Verlag GmbH Blumenplatz 2, 79400 Kandern, Germany © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Vital, Białystok 2018 All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy żadna część tej książki nie może być powielana w jakimkolwiek procesie mechanicznym, fotograficznym lub elektronicznym ani w formie nagrania fonograficznego. Nie może też być przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub w inny sposób kopiowana do użytku publicznego lub prywatnego – w inny sposób niż „dozwolony użytek” obejmujący krótkie cytaty zawarte w artykułach i recenzjach. Książka ta zawiera porady i informacje odnoszące się do opieki zdrowotnej. Nie powinny one jednak zastępować porady lekarza ani dietetyka. Jeśli podejrzewasz u siebie problemy zdrowotne lub wiesz o nich, powinieneś skonsultować się z lekarzem, zanim rozpoczniesz jakikolwiek program poprawy zdrowia czy leczenia. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zaprezentowane w tej książce były rzetelne i aktualne podczas daty jej publikacji. Wydawca ani autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki dla zdrowia, mogące wystąpić w wyniku stosowania zaprezentowanych w książce metod. 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www.vitalni24.pl – detal strona wydawnictwa: www.wydawnictwovital.pl Więcej informacji znajdziesz na portalu www.odzywianie24.pl PRINTED IN POLAND Spis treści O serii Medycyna holistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1. Oddech – ruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 .1 . Oddech słońca – oddech księżyca . . . . . . . . . . . . . . . 26 1 .2 . Struktura ciała lunarnego a rytm ruchu . . . . . . . . . . . 34 1 .3 . Struktura ciała solarnego a rytm ruchu . . . . . . . . . . . 41 2. Układ metabolizmu i kończyn . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3. Elementy strukturalne układu ruchowego . . . . . . . 57 4. Zaburzenia ruchomości mięśni i stawów . . . . . . . . 73 4 .1 . Zależność mięśnie – ścięgna – stawy . . . . . . . . . . . . . 81 5. Leczenie naturopatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 5 .1 . Enzymy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 5 .2 . Dieta lecznicza a aminokwasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 5 .3 . Terapie ziołowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 6. Konflikty związane z układem ruchowym i ich leczenie homeopatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 6 .1 . Główne konflikty związane z kośćmi i stawami oraz leki na nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 6 .1 .1 . Szpik kostny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 6 .1 .2 . Tkanka kostna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 6 .1 .3 . Okostna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 6 .1 .4 . Stawy i chrząstka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 6 .1 .5 . Dna moczanowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 6 .1 .6 . Reumatyzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 6 .1 .7 . Więzadła, ścięgna i torebki stawowe . . . . . . . . . . . . . 153 6 .1 .8 . Mięśnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 6 .2 . Szczególne konflikty narządowe i leki na nie . . . . . . 169 6 .2 .1 . Kolana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 6 .2 .2 . Gonartroza (choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 6 .2 .3 . Udo i podudzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 6 .2 .4 . Biodra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 6 .2 .5 . Stopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 6 .2 .6 . Kręgosłup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 6 .2 .7 . Barki, kark i kończyny górne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 6 .2 .8 . Nadgarstki i ręce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Spis rycin i tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Curriculum Vitae dr Rosiny Sonnenschmidt . . . . . . . . . . 265 Przedmowa W wydaniu niemieckiego magazynu Stern z kwietnia 2010 roku zamieszczono na okładce następujący nagłówek: Kluczowy element KOLANA Nareszcie bez bólu: jak współczesna medycyna ponownie uruchamia nasze stawy Brzmiało to nader obiecująco . Po przejściu do samego artykułu postanowiłam jednak przeformułować tytuł na: „Jak współcze- sna medycyna ponownie uruchamia wasze stawy” . W każdym razie nie odnosiło się to do moich, gdyż artykuł omawiał jedy- nie stawy sztuczne . Współczesna chirurgia z pewnością odnosi pewne sukcesy we wszczepianiu endoprotez . Jednak praktyka medycyny holistycznej nie skupia się głównie na zabiegach chi- rurgicznych; zamiast tego bada drogę, która prowadzi do znisz- czenia najtwardszych i  najbardziej elastycznych składników naszego ciała – kości, stawów, chrząstek i mięśni – aby w ogóle nie zachodziła potrzeba wstawiania endoprotez . Jest to znacznie 15 UKŁAD RUCHU bardziej męczące i żmudne, ale też wiąże się z uzdrawianiem, co jest właściwą misją medycyny . Sprowadzanie leczenia do napra- wy i szybkiej eliminacji objawów odpowiada duchowi naszych czasów . Ten tom serii Medycyna holistyczna bada tematy związa- ne z solidnymi strukturami ciała – kończynami oraz ich stawami, mięśniami i kośćmi . Podtytuł Sprawność mięśni i stawów oraz mocne kości wskazu- je, w jak złożony sposób chciałabym traktować to, co w żargo- nie fizjologii nazywa się układem mięśniowo-szkieletowym, a co przypomina początki zdobywania wiedzy fizjologicznej i patofi- zjologicznej: martwe ciało . Nawet jeśli pomysłowo spreparuje się je w ustalonych stanach ruchu niczym na wystawie Body Worlds, podejście to pokazuje tylko, co mogłoby ono zrobić, gdyby było żywe . Nie jesteśmy jednak urządzeniem ani techniczną jednostką funkcjonalną; każde urządzenie i maszyna wymyślone kiedykol- wiek przez człowieka są jedynie miernymi kopiami możliwości dostępnych ludzkiemu umysłowi i ciału . Nawet najlepszy robot stanowi tylko słabe odzwierciedlenie ludzkich możliwości ruchu i ekspresji . Pomyślmy o nieskończonej różnorodności ruchów tanecznych, akrobatycznych i sportowych . Aby wytworzony zo- stał choćby jeden ton wokalny o dobrej intonacji, w organizmie musi zajść pięćset ruchów mięśniowych, które ledwo zauważamy . Możemy umyślnie poruszać mięśniami i stawami oraz wykorzy- stywać je do wyrażania naszych myśli, uczuć i idei . Jednak więk- szość z nich poruszana jest nieświadomie i szczególnie ten fakt zawiera klucz do zrozumienia naszego celu w życiu, jak to zosta- nie dalej omówione . Tym, co wyróżnia nas z królestwa zwierząt, jest chodzenie w pozycji wyprostowanej, będące konsekwencją wzniesionej świadomości . Jest to postęp od starego do nowego stanu świadomego istnienia . Dzieła sztuki w historii ludzkości 16 PRzeDMOwA dowodzą ruchu umysłu . Jakkolwiek dobroczynne mogą być osią- gnięcia techniczne, nie powinniśmy zapominać, że zostały one stworzone przez ruchliwy umysł, a nie osiągnęła tego nigdy żad- na technologia . Nie mniej zróżnicowane są aspekty cienie twór- czości . To, co człowiek wynalazł i nadal doskonali jako narzędzia tortur i zniszczenia, pokazuje, że także cień nie jest „znierucho- miałym obrazem”, lecz cechuje się ruchomym istnieniem . Każdy proces stwarzania jest ruchem, a każdy z nas ma wybór: zacho- wać w życiu potencjał duchowego i fizycznego ruchu albo zre- alizować nasz destrukcyjny potencjał . Od każdego z nas zależy zatem przemyślenie koncepcji po- stępu, a także postęp w sensie dalszego rozwoju własnego życia . Każdy akt postępu ma swój cel, pozostawia za sobą coś starego i chce coś poprawić . Jak to sugeruje termin „postęp”, z każdym krokiem poruszamy się naprzód od czegoś ku czemuś innemu . Powinno być jasne, że nie oznacza to po prostu szybkiego roz- woju technologii . Na przykład ważnym aktem postępu byłby świat bez tortur, wojen, rasizmu, faszyzmu i murów między re- ligiami i metodami uzdrawiania . Ludzie tolerancyjni, nastawieni na rozwiązania i zdolni do wchodzenia w relacje są postępowi w najprawdziwszym znaczeniu tego słowa, gdyż z postawy takiej wynika wzrost . Gdy przyjrzymy się tematom konfliktów kryjących się za cho- robami elementów strukturalnych układu ruchowego, na każ- dym kroku staje się jasne, jak my, ludzie, utrudniamy sobie postęp i bycie otwartym na nowe doświadczenia . Nadrzędnym tematem zewnętrznych narządów ruchu jest rytm życiowy . Jakość dyna- miki, siły życiowej wyraża się w rytmie . Zwłaszcza choroby kości, mięśni, stawów, więzadeł i ścięgien pokazują wielką rozbieżność między intelektualnym pędem do przodu a fizyczną stagnacją . 17 UKŁAD RUCHU Wiele osób uważa, że może wszystko uregulować i zrobić przy pomocy umysłu, jednak brakuje im siły wyobraźni i kreatywnego podejścia do sytuacji życiowych . Wszystkie wytwory techniki są ciągle wprawiane w ruch, w coraz szybszy ruch, co łatwo zauwa- żyć na przykładzie sprawności komputerów . Ale jaki jest pożytek ze wszystkich tych intelektualnych osiągnięć, jeśli ich twórcy od- padają po drodze – wyjałowieni, wyczerpani i chorzy? Wciąż nie przezwyciężono pychy dziewiętnastego wieku, kiedy ogłoszono dewizę życiową epoki przemysłowej: „czas to pieniądz!” . Lu- dzie współcześni zdegenerowali się do roli niewolników zegar- ka, a ściślej jego wskazówki sekundowej i/lub czasu mierzalnego . W rezultacie poszukują skrótów tam, gdzie ich nie ma: w sferze przebudzenia się do świadomego istnienia . Możemy być wdzięczni miazmie tuberkulicznej dominują- cej w epoce technologii za entuzjazm dla wszystkiego, co nowe, otwartość na zdrowie, wellness, higienę, ezoterykę, modę i ko- smetykę . Było to podstawą dla uzyskania współczesnego za- chodniego standardu życia, za co należy się wdzięczność, bo nie podniósłby się on tak bardzo bez koniecznej pracowitości, nad- miernej chęci działania oraz całego tego zgiełku . Ale ten zbio- rowy duch epoki, który dynamicznie gna do przodu, zapomina, że trzeba stworzyć też przestrzeń i czas na wytchnienie i odpo- czynek, jeśli nie ma się to skończyć załamaniem się człowieka, którzy popada ostatecznie w wypalenie zawodowe . Ciemna stro- na tuberkulinizmu jest aż nadto znana: dezorientacja i brak po- czucia bycia w domu, nerwowość, niecierpliwość, błyskawiczne doświadczenia, uzależnienie od szczytowych przeżyć bez obie- rania (żmudnej) drogi do ich osiągnięcia cechującej się niepopu- larnymi cechami dyscypliny i wytrzymałości . Zamiast tego nasze czasy są zdominowane przez „zastanawianie się” . Do czego ma 18 PRzeDMOwA to prowadzić? Jak długo muszę coś robić, aby stać się mistrzem, jasnowidzem czy świętym? Popularne jest też myślenie typu „je- śli… to” . Jeśli będę codziennie jeść owoce, to zachowam zdrowie . Występuje też odruch warunkowy „mogę tylko wtedy… kiedy”, wynikający ze stanu tej nerwowej, szybko poruszającej się świa- domości . Mogę być dobry tylko wtedy, kiedy dużo wiem . Jest to dokładnie droga do uzależnienia do chęci bycia czymś więcej i posiadania jeszcze więcej . Ciemną stroną tuberkulinizmu są na- rodziny świadomości, która pragnie skrótów . Szybsza ekscytacja, szybsza zmiana, ciągłe przerzucanie uwagi . Charakteryzuje to także ducha współczesności, który uległ obsesji młodości i czci niedojrzałość . Jak pokazuje jednak histo- ria kultury, zawsze istnieją zdrowe, podtrzymujące życie i dojrza- łe intelektualnie prądy . Nam, ludziom współczesnym, przypada zadanie podjęcia decyzji, w  który prąd zainwestujemy naszą energię i któremu poświęcimy uwagę . Posiadamy złożony mózg skłonny do inteligentnych działań, możemy więc świadomie szu- kać własnej drogi . Jak by ona nie wyglądała w szczegółach, jeśli chce badać znaczenie życia, zawsze będzie stosować się do pra- wa natury: trzy części aktywności i dwie części odpoczynku . Ta proporcja określa nasze ziemskie życie, dopóki jesteśmy wcieleni . Najlepiej chyba widać to w stosunku czasu czuwania i snu albo wydechu i wdechu . Jeśli ta proporcja zostanie zaburzona, rodzi to niepokój, chwiejność, wyczerpanie i brak zestrojenia z siłą życio- wą . Kiedy ludzie są ciągle wytrąceni z równowagi i rozstrojeni, zaczynają chorować . Droga uzdrawiania w żadnym razie nie dąży do stanu bra- ku objawów i nie prowadzi do niego, lecz do porządku praw natury oraz proporcji aktywności i odpoczynku . Odpoczynku nie rozumiem tu jako uprawiania wszelkiego rodzaju sportów 19 UKŁAD RUCHU rekreacyjnych, hobby czy twórczej aktywności . Spokój i cisza, o których tutaj mówię, to spojrzenie skupione do wnętrza i od- danie jaźni w pełni uwagi . Dzięki temu staje się oczywiste, co jest źródłem niepokoju i pędu od wydarzenia do wydarzenia: jest nim świadomość ego, która chce wszystkiego szukać, wszyst- ko mieć, nazwać i poruszyć . Wewnętrzne skupienie tworzy dla nas przestrzeń na odpoczynek . Kiedy odpoczynek ogarnie myśli i uczucia, rozwija się niewyobrażalna energia . Zgodnie z moim doświadczeniem życiowym, wszystko to tworzy postęp w po- strzeganiu nowych wymiarów i możliwości ich realizacji . Mam nadzieję, że ta książka wyjaśni, jak blisko są ze sobą wzajemnie powiązane świadomość, oddech oraz ruch ciała . Ruch fizyczny człowieka jest oddechem, który stał się widocz- ny . U wielu osób kanciasty i pospieszny charakter ruchów świad- czy o zadyszce i braku tchu . Oddech jest podstawą duchowej i fizycznej mobilności . Dlatego też energetykę oddechu umiesz- czam na początku rozważań dotyczących układu ruchowego . Przekonamy się też, że istnieją dwa właściwe rodzaje sekwencji ruchowych zdeterminowanych głównie przez akcentowanie lu- narnego lub solarnego aspektu oddychania . Ciało stosuje się do tego wszystkimi swoimi funkcjami . Każdy, kto przewertuje tę książkę, wielokrotnie natknie się na zdjęcia z naszego Ogrodu Buddów i – może podobnie jak w przy- padku innych tomów serii Medycyna holistyczna – zada sobie py- tanie: czy autorka jest może buddystką? Czy zamierza nawrócić czytelnika na buddyzm? Nic z tych rzeczy! Gdy tylko wyjaśnimy sobie znaczenie tego słowa, moje intencje staną się jasne . Naj- prostsze tłumaczenie słowa budda to: „przebudzony” . Mamy więc ogród z wieloma symbolami przebudzenia . Przebudzenie w kompletnym odpoczynku, bycie jednością ze sobą i światem 20 PRzeDMOwA zewnętrznym, doświadczanie siły odpoczynku – wszystko to wy- maga duchowych celów, do których dążymy świadomie bądź nie- świadomie, na marginesie całej tej nadmiernej chęci działania, jaka cechuje naszą codzienność . Wszystko wyłania się z niczego . Z duchowego i fizycznego ruchu przychodzi pełny odpoczynek i cisza . Współczesne życie charakteryzuje się nadmiarem ruchu i każdy wie, jak trudno to skompensować ciszą i odpoczynkiem . Nasze życie pozostaje w ruchu dzięki dającemu się mierzyć cza- sowi . Aby pozostać zdrowym na ciele i duszy, wymagamy też przeciwnego bieguna – bezczasowości, pauzowania i możliwości odczuwania i słuchania tego, co się wewnątrz nas dzieje . Nie tylko posuwania się do przodu, ale też przechadzania się i spacerów w plenerze, pauzowania co jakiś czas i subtelniejszego postrze- gania, gdzie się akurat znajdujemy – nawet to jest uzdrawianiem i uspokaja wzburzone zmysły . Kiedy widzę, jak „Przebudzony” w ogrodzie wciąż się uśmiecha – okryty śniegiem, przysypany liśćmi, w palącym skwarze czy skro- piony rosą – to wibruje przynajmniej ta struna: wejdź znowu w ci- szę i skup się na tym, co istotne, pozostawiając za sobą codzienność . Nie każdy, kto stosuje się do nauk Buddy, jest – niestety! – auto- matycznie Przebudzonym, podobnie jak Chrystus – niestety! – nie jest automatycznie symbolem pokoju . Droga do wewnętrznego spokoju i wewnętrznego przebudzenia jest długa i zwykle żmudna, ale jest to najważniejsza rzecz w życiu, do której warto dążyć . Na pierwszy rzut oka może wydawać się absurdalne, że przedstawie- nia spokoju, pokoju, radosnej pogody i przytomności znalazły się w książce na temat kończyn ludzkiego ciała, które w rzeczywisto- ści służą ruchowi . Jednak ta kompensacja jest częścią tematu, gdyż większość chronicznych chorób rozwija się na skutek braku życio- wego rytmu ruchu (działanie) i odpoczynku (pauza) . 21 zAbURzeniA RUCHOMOśCi Mięśni i stAwów Poprzednie rozdziały książki jasno pokazały, że rucho- mość umysłu i  ciała stanowią nierozdzielną jedność . Zwróciły też uwagę na fakt, że istnieją dwa różne sposo- by poprawnego poruszania ciałem . Nadrzędny wobec wszyst- kiego jest rytm oddychania . Terapeuci powinni zawsze brać te współzależności pod uwagę, ilekroć mają do czynienia z za- burzeniami, słabością czy destrukcyjnymi procesami w obrę- bie układu ruchowego . Jak już wielokrotnie wspominałam, nie znam żadnej chronicznej choroby, której nie towarzyszyłoby płytkie oddychanie, utrata rytmu oddechu i ruchu oraz ogra- niczenie sprawności/ruchliwości mentalnej . Także metabolizm jest zawsze zaburzony, może być zbyt powolny lub zbyt szybki . Na pewnym etapie pojawia się fiksacja sykotyczna, ograniczenie lub ciasność myślenia, odczuwania i działania . Może to skła- niać niektórych ludzi do usuwania z siebie „etykietki” choroby, gdyż występuje skłonność do rozpaczliwych prób uczynienia z każdej choroby statycznego stanu . Ale zainteresowanie należy skupić na całym człowieku jako ucieleśnieniu procesu ciągłej przemiany . Kiedy posunie się on w kierunku, który przestaje być dlań korzystny, szuka rady, jak ponownie osiągnąć sprzyja- jącą życiu mobilność . Terapeuci poszerzają swoje postrzeganie chronicznej choroby, jeśli rozważają ją w kategoriach miazmatycznych . Rozpoczyna się ona w sposób względnie nieszkodliwy, często jako nieroz- poznane zaburzenia na poziomie psorycznym . Nawet jeśli nie stosuje się to kategorycznie do wszystkich chorób, te dotykające układu ruchowego rozpoczynają się od napięcia i skurczów . 75 UKŁAD RUCHU Skurcz jest zawsze oznaką, że wola nie może odpuścić . Trzeba teraz dostarczyć pomocy z zewnątrz; inne przejawy woli oraz rytm krążenia muszą zostać pobudzone poprzez wzbudzenie ciepła, co oznacza stosowanie gorącego kompresu lub skierowa- nie uwagi organizmu na co innego . W . Bühler, Der Leib als Instrument der Seele Napięcia w pasie barkowym, muskulaturze pleców oraz sta- wach są tak częste, że nie traktuje się już ich jako sygnałów ostrzegawczych sugerujących konieczność zbadania rytmu życia . Zamiast tego ludzie czekają, aż ból ich powali, a sztywność cał- kowicie zastopuje przesadną chęć działania . Zanim do tego doj- dzie, prawie nikt nie ma ochoty zatrzymać się w biegu z jednego służbowego spotkania na następne . W rezultacie nieszkodliwe objawy zapowiadające, w postaci napięcia mięśni i skurczów, są ignorowane w codziennym delirium aktywności . Leki alopatycz- ne idealnie nadają się do tego, by odciągnąć nas od prawdziwego problemu . Jak tylko ból i skurcz złagodnieją, kuśtykamy dalej . To, co przedstawiłam tutaj w sposób nieco przerysowany, ma skłonić ludzi do postawienia sobie pytań: Do jakich celów warto dążyć w sposób tak zachłanny? Dlaczego jesteśmy skłonni akceptować napięcie i skurcze? Pytanie to zadaję nie tylko moim pacjentom, ale przede wszystkim sobie . Odpowiedzi są zawsze banalne . Nie ma nic, co warte byłoby zaburzenia rytmu życia, ponieważ wszystko, co rytmiczne w życiu i organizmie, stwarza możliwości odczuwania . Aż nazbyt znane jest też zjawisko przeciwne . Arytmia oddechu, a w konsekwencji ruchów ciała, tworzy towarzyszące jej nieod- łącznie napięcia i skurcze, a także słabość sensoryczną . Im bar- dziej sztywnieją zewnętrzne i wewnętrzne mięśnie, tym płytszy 76 zAbURzeniA RUCHOMOśCi Mięśni i stAwów staje się oddech i poczucie tego, jak czujemy się z tym lub tam- tym, albo co robimy . Ryc. 23. Napięcie i znieruchomienie Z drugiej strony jest całkiem oczywiste, że pobudzenie rytmu oddechowego, odkwaszenie i usunięcie odpadów metabolicznych z krwi, tkanek i mięśni poprawia znowu mobilność całego czło- wieka – w myśleniu, odczuwaniu i działaniu . Czy istnieje choroba przewlekła bez zakwaszenia, nieżytu śluzówki i nagromadzenia odpadów metabolicznych? Nie . Cóż więc bardziej sensownego niż wspomożenie organizmu w  wewnętrznych rytmach mię- śniowych, czyli perystaltycznych ruchach falowych układu tra- wiennego, metabolicznego i wydalniczego? W homeopatycznym wywiadzie chorobowym na pewno pomocne jest określenie, co ułatwia lub pogarsza ruchy, jak jest odczuwany ból i skurcze, kiedy 77 UKŁAD RUCHU pojawiają się objawy i tak dalej . Jeśli terapeuta zaangażuje się w takie linearne myślenie i zgromadzi wiele objawów w celu zna- lezienia podobieństw (homeopatycznych), w pewnym momen- cie nastąpi akt holistycznego myślenia: do centrum uwagi trafia nadrzędna całość rytmów ciała i w sposób nieunikniony pojawia się oczywisty pomysł, by wspierać podstawowe rytmy organizmu . Kiedy równowaga kwasowo-zasadowa środowiska wewnętrznego jest zachowana, wszystkie układy narządowe znów działają we własnym rytmie . Odkwaszenie jako najpilniejszy środek w na- szym wieku – obejmujący oddech, długi i świadomy wydech – jest konieczne nawet w przypadku osób typu lunarnego! Jakie rodzaje zaburzeń zachodzą w mięśniach i stawach? Oba układy dopuszczają wiele rodzajów ruchów ciała i słu- żą postępowi w najbardziej podstawowym znaczeniu tego sło- wa . Każdy krok, jaki robimy w życiu, niesie nowe doświadczenia i umożliwia odpuszczenie starego i poświęcenie się nowemu . Jak bardzo nasz układ mięśniowo-szkieletowy służy postępowi na poziomie materialnym, pokazują niezliczone maszyny i urządze- nia wynalezione przez ludzki umysł . Zawsze obejmuje to ruch: czy to w postaci obracających się kół lub turbin, czy symulato- rów w komputerze przewidujących, co się stanie, jeśli zdarzy się to czy tamto . W szerokich obszarach codziennego życia ten po- stęp techniczny zastąpił nasz własny ruch . Kierujemy wszystkim w „trybie automatycznym” . Wymyślanie nowych, coraz bardziej wyrafinowanych wynalazków technicznych doprowadziło nawet do stworzenia robotów, które wykonują prace domowe, karmią ludzi, ocierają im usta i głaszczą . Coraz mniej rzeczy musimy robić sami – a to prosta droga do poważnych chorób . Problemem nie jest to, że wymyśla się i stosuje te narzędzia, lecz to, że zapo- mina się o człowieku i czyni go zbędnym . Wymyślanie ułatwień 78 zAbURzeniA RUCHOMOśCi Mięśni i stAwów w codziennej pracy nie spełni naszego życiowego celu . Wręcz przeciwnie! Codzienne życie jest największym mistrzem, poka- zuje bowiem, co rzeczywiście zrozumieliśmy, czego doświadczy- liśmy, z czego zdaliśmy sobie sprawę i na czym tak naprawdę stoimy w procesie rozwoju własnej świadomości . Ryc. 24. Qigong Niedostateczny rytm ruchomości mięśni i stawów jest zatem rezultatem postępującego niedoboru aktywności ruchowej . Wie- le osób ulega iluzji, że może przyczynić się do postępu w świe- cie zamiast pracować nad własnym postępem . Rozwiązanie tego kardynalnego konfliktu jest równie proste jak mozolne: wyjść ze stanu marazmu i komfortu, wchodząc w rytmiczny ruch . Dla osób typu solarnego szczególnie korzystne są wszelkie formy tańca wymagające ruchu bioder . Także dalekowschodnie sztuki 79 UKŁAD RUCHU walki obejmują ćwiczenia, w których występują na przemian ele- menty szybkiej aktywności i odpoczynku . Tai chi, qigong albo wycieczki, spacery i umiarkowanie in- tensywna jazda na rowerze dobrze odpowiadają osobom typu lunarnego . Dla obu typów ważne jest pozwolenie na przepływ oddechu, zwłaszcza na świeżym powietrzu, i uświadomienie so- bie sił własnego oddechu . Kompensacją ruchu jest odpoczynek i cisza . Zostanie to omó- wione bardziej szczegółowo w dalszej części książki . O drugiej przyczynie chorób układu ruchowego wspomniano już wcześniej . Jest nią przekwaszenie krwi i tkanek, a także od- kładanie się substancji odpadowych w naczyniach krwionośnych, narządach pustych i stawach . Są to przeszkody, które trzeba usunąć . Kiedy terapeuta nie dysponuje odpowiednimi środka- mi uzdrawiającymi, rozsądnie jest skontaktować się z kolegami, którzy stosują metody dietetyczne, odkwaszanie i uzdrawianie okrężnicy . Moim pacjentom zalecam zabiegi kraniosakralne (czaszkowo-krzyżowe) i osteopatyczne . Są to dyscypliny lecz- nicze mające pewne zrozumienie dla najsubtelniejszych rytmów organizmu . Kiedy terapeuta wyjdzie poza ciasny obraz świata związany z własnymi metodami leczenia i jest naprawdę zain- teresowany postępem swoich pacjentów, zostaje przytłoczony bogactwem dostępnych metod leczenia – i to nawet w ramach poszczególnych dyscyplin . Toteż terapeuci powinni być wzorem do naśladowania i wykazywać skłonność do tolerancji i radości z powodu istnienia innych podejść leczniczych . Dopóki nadal wznoszą się mury pomiędzy różnymi rodzajami terapii, a meto- dy uzdrawiania osądza się, nie mając w nich żadnego doświad- czenia, budowniczowie owych murów nie są ani o jotę lepsi od pacjentów mających sztywne kończyny z powodu ciasnoty my- ślenia, odczuwania i działania . 80 zAbURzeniA RUCHOMOśCi Mięśni i stAwów 4.1. zależność mięśnie – ścięgna – stawy Rynek książkowy oferuje wiele sugestii w  dziedzinie różnych prozdrowotnych rodzajów ćwiczeń . Czasopisma i  magazyny przedstawiają też w działach poświęconych zdrowiu łatwe ćwi- czenia gimnastyczne i jogiczne . Biorąc pod uwagę niewiarygodną mnogość takich propozycji, powinna też rosnąć liczba ludzi zdro- wych . Dzieje się jednak przeciwnie, gdyż praca zawodowa wy- maga zwykle wykonywania monotonnych i minimalnych ruchów . Podczas pracy przy komputerze, a także obsługi silników i ma- szyn, wyeliminowano pobudzające energię przeciwruchy . Na dłuższą metę nie może tego tolerować żaden układ ruchowy, a w przypadku połączonego łańcucha ogniw – na przykład spiralnie ułożonych pętli mięśniowych – łańcuch zawsze ulega przerwaniu w najsłabszym ogniwie . A najsłabszym ogniwem w połączeniu mięśnie-ścięgna-stawy są przenoszące energię ruchu ścięgna . Ścięgna, krążki międzykręgowe i łękotki należą do tkanek, gdzie występuje niedobór tlenu . Znaczy to, że ścię- gna nie dysponują ogromnymi siłami samoleczenia, które ma do dyspozycji mięsień . Mięsień poddany jednostronnemu obciąże- niu reaguje na nie zlokalizowanym napięciem związanym ze wzrostem jego objętości, co może też negatywnie oddziaływać na nerwy obwodowe… Monotonia ruchów dłoni miliony razy naciskających klawiaturę komputerową sprawiła, że zespół cie- śni nadgarstka stał się obecnie najczęstszą chorobą zawodową . RSI (repetitive strain injury; uraz wskutek powtarzającego się wysiłku) to chroniczny, degeneracyjny wzorzec chorobowy mięśni, ścięgien i stawów, który występuje z powodu mono- tonnego obciążenia dłoni podczas pracy przy komputerze, sil- niku, maszynie lub z użyciem narzędzia . W tym procesie na 81 UKŁAD RUCHU obciążenie obwodowe nakłada się obciążenie ośrodkowe, kiedy powstają sytuacje, w których troski, lęki, mobbing czy nawet zwolnienia powodują dalszy wzrost wewnętrznego napięcia . Gerd Schnack, Natürlich gesund Ryc. 25. Ścięgna na przykładzie dłoni Autor tych słów, doktor medycyny Gerd Schnack, nie tyl- ko znakomicie wyjaśnia fizjologię rytmicznego ruchu, jest też niezwykle kreatywny w tworzeniu zabawnych, „swingujących” sekwencji ćwiczeń . Niewielu znam ludzi, którzy są tak prze- konujący dzięki temu, że sami żyją w sposób, jakiego nauczają na uniwersytetach i w klinikach . Lektura jego książek* to uczta i przyjemność dla terapeuty, który myśli i leczy swoich pacjentów * Patrz: Bibliografia . 82 zAbURzeniA RUCHOMOśCi Mięśni i stAwów w sposób holistyczny . Z powyższego cytatu można wydobyć cztery ważne przesłania: 1 . Mięśnie, ścięgna i stawy tworzą jedność ruchową . 2 . Mięśnie uzyskują substancje odżywcze za pośrednictwem krwi . 3 . Ścięgna, krążki międzykręgowe i stawy są odżywiane po- przez dyfuzję substancji odżywczych i z natury cierpią na niedobór tlenu . 4 . Przyczyną choroby są jednostronne ruchy i obciążenie łań- cucha ruchowego mięsień-ścięgno-staw . Tym, czego brakuje, jest ruch kompensujący w postaci obrotu stawów i/lub zamachu i przeciwzamachu tworzących rytm ruchu . To dlatego przepisuję następujące ćwiczenie, które żartobliwie nazywam „eks-artrozą”, do wykonywania przy wybranej przez pacjenta muzyce pop . • Wykonuj szybkie obroty w nadgarstkach w jedną i drugą stronę . • Następnie wykonaj ślizgające, koliste ruchy obu barków do przodu, do tyłu oraz w przeciwne strony . • A teraz obejmij się obiema rękoma tak, aby dłonie dotykały łopatek na plecach, wykonując biodrami krążenia w lewo, a następnie w prawo . • Na zakończenie raz jeszcze poobracaj nadgarstkami . Zwłaszcza elastyczność nadgarstków świadczy o elastyczności myślenia . Polecamy: Dr Rosina Sonnenschmidt – jest najbardziej znaną holi- styczną terapeutką w Niemczech. W swojej pracy łączy homeo patię, naturopatię, odżywianie i ćwiczenia umysło- we. Opracowała kinezjologię terapeutyczną dla pacjen- tów w śpiączce oraz osób cierpiących na demencję czy w zaawansowanym stanie chorób. Jest uznaną i cenioną prelegentką seminariów oraz autorką wielu specjalistycz- nych publikacji na temat homeopatii i sztuki uzdrawiania. Codziennie budzisz się z bólem stawów, a wyprostowanie się zajmuje Ci kilka minut? W ciągu dnia boli Cię kręgosłup? A może ciągły ból w kolanach nie pozwala normalnie funkcjonować? Nie musisz dłużej tego znosić! Autorka pomoże Ci rozpoznać przyczyny, z powodu których cierpisz na bóle stawów, mięśni, powięzi czy kości. Odkryjesz naturalne metody na ich pokonanie. Poznasz zalety ćwiczeń tai chi, qigong, spacerów czy jazdy na rowerze. Pomoże Ci w tym homeopatia, naturopatia, techniki oddechowe, dieta i ćwiczenia. Ponieważ problemy ze stawami obejmują złogi, a osłabienie kości wiąże się z niedożywieniem, organizm wy- maga maksymalnej ilości składników odżywczych oraz bar- dziej zasadowego środowiska wewnętrznego. W tej książce znajdziesz najważniejsze zasady, dzięki którym Twój organizm z łatwością przyswoi witaminy i minerały. Twój sposób na pozbycie się codziennego bólu Patroni: B I GR AT L EJ ZŻI D R O W I A S K L E P Z E Z D R O W I E M
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Medycyna holistyczna. Tom XI. Układ ruchu. Sprawność mięśni i stawów oraz mocne kości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: