Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00027 006286 22576298 na godz. na dobę w sumie
Medytuj, jedz i biegaj - ebook/pdf
Medytuj, jedz i biegaj - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377019917 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Głównym celem książki Medytuj, jedz i biegaj jest przypomnienie jej czytelnikowi o konieczności dbania o własne ciało, umysł, a także o sferę duchową. Tekst książki skupia się więc wokół trzech konkretnych dziedzin. Autor stara się w możliwie najprostszy sposób przekazać najistotniejsze prawdy dotyczące zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz sfery duchowej i dokonuje tego, czerpiąc z własnych bogatych doświadczeń. Czytelnik, który zdecyduje się na

przeczytanie tej książki, nauczy się zatem nie tylko tego, jak dbać o swoje ciało. Dowie się także, w jaki sposób zaopiekować się własnym umysłem oraz jak wznieść poziom swojej duchowości na wyższy poziom.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adrian Gostomski Medytuj, jedz i biegaj Wzboga(cid:202) swoje (cid:285)ycie i sta(cid:241) si(cid:218) najlepsz(cid:200) wersj(cid:200) samego siebie © Copyright by Złote Myśli Adrian Gostomski, rok 2017 Autor: Adrian Gostomski Tytuł: Medytuj, jedz i biegaj Wydanie I ISBN: 978-83-7701-991-7 Projekt okładki: Adrian Gostomski Redakcja: M.T. Media 44–100 Gliwice ul. Kościuszki 1c www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl Drukarnia Elpil sp z o. o. ul. Artyleryjska 11 08-110 Siedlce www.elpil.com.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Dla mojego rodzeństwa i ich rodzin Pozostań głodny, pozostań nieroztropny! — Steve Jobs Spis treści Wstęp .............................................................................................7 Medytuj Duchowość a religijność .............................................................11 Czym jest medytacja? .................................................................12 Co daje (mi) medytacja? ............................................................14 Jak medytować? ...........................................................................17 W oderwaniu od religii ...............................................................27 Jedz Jedzenie to konieczność .............................................................31 To, co jesz, ma znaczenie ...........................................................32 To, co wartościowe ......................................................................34 Zrozum swoje ciało .....................................................................36 Dbaj o świadomość .....................................................................39 Strategiczna przewaga ...............................................................42 Pokarm a samorealizacja ...........................................................45 Znajdź złoty środek .....................................................................47 Mój sposób na odżywianie ..........................................................51 M E D Y T U J , J E D Z I B I E G A J Biegaj Biegać każdy może .....................................................................57 Wpływ biegania na organizm ....................................................60 Co Ci da bieganie? ......................................................................64 Jak zacząć biegać? .......................................................................66 Stwórz plan ..................................................................................68 Ubranie .......................................................................................69 Technika biegu ...........................................................................73 Wypracuj własny styl ..................................................................75 Systematyczność .........................................................................76 Daj sobie w kość ..........................................................................79 Zakochaj się w bieganiu .............................................................81 6 Wstęp Każdy z nas rodzi się jako pewna indywidualność, która jest unikal- na i jedyna w swoim rodzaju. Nigdzie indziej na świecie nie znaj- dziesz bowiem podobnej do siebie osoby z identyczną mieszanką nagromadzonego doświadczenia i wiedzy. Jesteś unikalny i to jest niezaprzeczalny fakt. Dlatego też chciałbym, abyś nie traktował tej książki jako zwykłego poradnika, który wska- zuje dokładnie, co i w jaki sposób masz robić. Chciałbym, abyś po- traktował go raczej jako pewnego rodzaju drogowskaz, który daje Ci możliwość („możliwość” to ważne słowo w tym zdaniu) spraw- dzenia w swoim życiu czegoś nowego. Pamiętaj, że możliwość nie jest koniecznością. W książce skupiam się na trzech dziedzinach: medytacji, odżywia- nia, a raczej jego znaczenia w naszym życiu, oraz biegania. Dlaczego akurat na tych trzech dziedzinach? Ponieważ sam praktykuję w obrębie ich wszystkich i robię to już od dłuższego czasu. Zwracam bowiem uwagę na to, co jem, biegam od kilkunastu lat oraz uważam, że medytacja jest sposobem na zła- panie głębokiego oddechu w pędzącym świecie, a poza tym pomaga lepiej poznać i zrozumieć samego siebie (cokolwiek przez to ro- zumiesz). MEDYTUJ, JEDZ I BIEGAJ Na stronach tej krótkiej publikacji postaram się nakreślić sposób, w jaki Ty sam możesz zacząć praktykę w obrębie wybranej przez Ciebie jednej, dwóch bądź wszystkich trzech opisanych tutaj przeze mnie dziedzin. Mam nadzieję, że ta książka pomoże Ci ominąć błę- dy, które sam popełniłem podczas eksperymentowania z jedzeniem, praktyki medytacyjnej lub nabywania długoletniego doświadczenia biegowego. Mam także nadzieję, że wniesie ona do Twojego życia chociaż trochę pozytywnej energii, którą dobrze spożytkujesz, osią- gając własne cele, te małe i te ogromne. Taki był bowiem główny motyw tworzenia przeze mnie tej publikacji. Pora więc zacząć to przedstawienie! 8 Medytuj Duchowość a religijność Czy nie odnosisz czasami wrażenia, że wielu spośród ludzi, którzy nas otaczają, myli duchowość z religijnością? A może nie? Może oni mają rację i duchowość to rzeczywiście to samo co religijność? Jeżeli jednak tak nie jest, to czym właściwie różni się jedno od drugiego? Powiem Ci, jak ja to widzę. Religijna jest dla mnie np. osoba, która chodzi w każdą niedzielę do kościoła i modli się codziennie rano po wstaniu i chwilę przed snem. Możemy taką osobę nazwać religijną, ponieważ uczestniczy w rytuałach oraz sama odprawia rytuały zgod- ne z jej wyznaniem wiary. W tym miejscu pojawia się jednak pytanie: Czy osobę religijną możemy nazwać człowiekiem, który posiada jednocześnie głęboko rozwiniętą duchowość? Odpowiedź na to pytanie nie jest już taka prosta jak w przypadku określenia religijności danej osoby. Ma tutaj chociażby znaczenie to, w jaki sposób konkretna religijna osoba odprawia swoje rytuały bądź uczestniczy w rytuałach odprawianych przez innych. Ilu znasz bowiem ludzi, którzy chodzą co niedzielę do kościoła, a kiedy na nich patrzysz, to zawsze odnosisz wrażenie, że bezmyślnie klepią wciąż te same regułki niczym roboty, w ogóle nie zastanawiając się nad sensem słów, które wypowiadają? Pewnie znalazłoby się kilka takich osób w Twoim otoczeniu. Jak więc widzisz, osoba religijna wcale nie musi być osobą głęboko roz- winiętą pod względem duchowym. Oczywiście jedno pojęcie nie wy- klucza drugiego i osoba religijna może mieć głębokie wnętrze du- chowe. 11 MEDYTUJ, JEDZ I BIEGAJ W tym miejscu warto postawić kolejne pytanie: Czym w takim razie jest duchowość? To trudne pytanie, na które nie wiem, czy będę potrafił udzielić satysfakcjonującej dla Ciebie odpowiedzi. Mogę jedynie powie- dzieć, czym dla mnie jest duchowość. Duchowość to niekończący się proces poszerzania własnej świadomości w zakresie po- znawania siebie i otaczającego nas świata. A teraz mam pytanie trochę z innej beczki: Co jest bardziej wartościowe — duchowość czy religijność? Odpowiedź na to pytanie pozostawię To- bie. Celem tego podrozdziału było jedynie wskazanie dostrzegalnej gołym okiem różnicy pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Czym jest medytacja? Zwyczaj medytowania wywodzi się z kultury Wschodu. Medytacja jest nieodłącznym elementem praktyki religii takich jak np. bud- dyzm. Pewnie doskonale o tym wiesz. Wielu ludzi boi się medytować. Uważają bowiem, że jeżeli już za- czną, to będzie to jawny akt zdrady przeciwko ich obecnej religii. Dla mnie samo słowo medytacja było kiedyś zupełną abstrakcją, a co dopiero mówić o systematycznej praktyce medytacyjnej. Co bowiem pomyśleliby o mnie ludzie, którzy dowiedzieliby się, że medytuję? Co pomyślałaby rodzina, w której większość stanowią katolicy? Moje spojrzenie na medytację uległo jednak zmianie po tym, jak pewnego dnia trafiłem na przemówienie z serii TED Talks, w któ- rym pewien naukowiec omawiał profity związane z praktykowa- niem medytacji. Twierdził on bowiem, że już tylko 10 min syste- 12 MEDYTUJ matycznej medytacji dziennie sprawia, że w mózgu człowieka po pewnym czasie następują pozytywne zmiany, które wpły- wają na zwiększenie efektywności procesów związanych ze świadomym rozpoznawaniem kreatywności i jej powstawa- niem w ogóle. Podczas całego przemówienia starał się udowodnić, że człowiek, który medytuje, aktywuje w swoim mózgu obszary na- leżące do prawej półkuli, które podczas rutynowo i mechanicznie wykonywanych czynności są zwykle uśpione, czyli nieaktywne. Prawa półkula odpowiada bowiem za procesy związane z abstrakcyjnym myśleniem. Z lewą natomiast związane są bardziej przyziemne pro- cesy podlegające pod logiczne i racjonalne myślenie. Po wysłuchaniu przemówienia tego człowieka niemal natychmiast postanowiłem, że chcę spróbować. Tym bardziej, że badania na- ukowe pokazały, iż już 10 min systematycznej praktyki daje znaczące efekty i wywołuje pozytywne zmiany w mózgu na poziomie fizjo- logicznym. Jak więc widzisz, moją motywacją na tamten czas nie było to, aby stać się bardziej uduchowioną osobą niż byłem. Kierowały mną względy czysto praktyczne. Chciałem w swoim mózgu pobudzić do pracy obszary, które były być może rzadziej używane. Które być może były uśpione. Dodatkowym bodźcem, który skłonił mnie do podjęcia decyzji o rozpoczęciu praktyki, były coraz to liczniejsze wyniki badań na- ukowych potwierdzających informacje zawarte w prezentacji czło- wieka wypowiadającego się podczas konferencji z cyklu TED Talks, którą miałem okazję oglądać. Pamiętam, że po zapoznaniu się z innymi materiałami dotyczącymi medytacji pomyślałem sobie: Hmm… Skoro naukowcy biorą się za badanie medytacji i dodatkowo otrzy- mują tego typu wyniki, to coś w tym jednak musi być. 13 MEDYTUJ, JEDZ I BIEGA J Zaczynając swoją praktykę, nie miałem żadnych oporów natury etycznej. Nie obchodziło mnie także to, że medytacja wywodzi się z religii Wschodu (nawiasem mówiąc, buddyzm i cała wschodnia kultura są dla mnie niezwykle pociągające). W tamtym momencie bardziej przejmowałem się tym, co sobie ludzie o mnie pomyślą, kiedy się dowiedzą, że Adrian medytuje. Na początku medytowałem w pełnej konspiracji. Robiłem to zwykle wcześnie rano i późnym wieczorem. Czasami jednak któryś z do- mowników nakrywał mnie podczas tego procesu. W takich momen- tach czułem zawstydzenie i oczywiście bałem się, że rodzina uzna mnie za idiotę, który totalnie ześwirował. Później jednak coraz mniej ukrywałem się z medytacją, a i domow- nicy przyzwyczaili się do tego, że siedzę w ciemnym pokoju na ma- cie w pozycji kwiatu lotosu. Mało tego, zaczęli mnie nawet wspierać w tym świeżym i raczkującym jeszcze wtedy procesie, nie przeszka- dzając mi podczas moich chwil głębokiej kontemplacji. Sprawiło to, że poczułem się bardziej komfortowo i nie miałem już żadnych oporów związanych z tym, aby to robić lub o tym mówić w gronie rodzinnym czy nawet na forum wśród zupełnie dla mnie obcych ludzi. 14 Jedz Jedzenie to konieczność Dobrze jest od czasu do czasu wrzucić coś na ząb, nieprawdaż? Mało tego, to konieczność. Ludzki organizm potrzebuje bowiem mnóstwa nie- zbędnych witamin, minerałów oraz węglowodanów, białek i tłuszczy dostarczanych w odpowiednich proporcjach i najlepiej w regularnych odstępach czasowych. Potrzebujemy także wody, którą również należy zaliczyć do grupy składników pokarmowych niezbędnych do przetrwania ludzkiego organizmu. Powyżej napisałem, że jedzenie to dla nas konieczność. I rzeczy- wiście tak jest. No chyba, że zaliczasz się do nielicznej grupy osób, które nie jedzą dosłownie niczego. Miałem okazję poznać dwie takie osoby, czytając Autobiografię jogina. Książka ta jest fascynującym opi- sem niesamowitych doświadczeń człowieka, który poświęcił własne życie poszukiwaniu prawdy w świecie duchowym. Na jej stronach czytelnik ma możliwość dowiedzieć się o dwóch osobach (obie z nich to kobiety), z których jedna całkowicie wyzbyła się pokarmu i nic nie jadła od kilkudziesięciu lat, druga natomiast żywiła się wyłącz- nie hostią (piszę w czasie przeszłym, ponieważ książka została na- pisana mniej więcej w połowie XX stulecia, a obie kobiety w tam- tym czasie były już w dojrzałym wieku). Wspomniany wyżej jogin miał okazję spotkać się zarówno z pierwszą, jak i drugą kobietą. Oba te doświadczenia i wiele, wiele innych postanowił opisać w swojej autobiografii, którą gorąco polecam. Wróćmy jednak do aspektu konieczności jedzenia. Człowiek je, aby przetrwać. Albo inaczej: to kiedyś człowiek jadł, aby przetrwać. Dzisiaj sytuacja wygląda zgoła inaczej. Bardzo często jest tak, że człowiek je, bo po prostu lubi jeść. Pewnie dlatego 31 MEDYTUJ, JEDZ I BIEGAJ w krajach cywilizowanych mamy obecnie ogromny zalew osób z nadwagą i otyłością. Cywilizowany człowiek wykształcił w sobie mnóstwo nawyków żywieniowych, które niekoniecznie sprzyjają wy- glądowi jego sylwetki oraz zdrowiu. Nie pomaga także przemysł spożywczy, który coraz bardziej majstruje przy jedzeniu, które po- tem ląduje na półkach sklepowych największych sieci supermarke- tów na całym świecie. Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że COŚ jeść trzeba. Pomimo trudności, jakie może spotkać na swojej drodze osoba chcąca dobrze się odżywiać, istnieją sposoby na to, aby odnaleźć swoje optimum w epoce mass foods, sprzyjającej formowaniu nieprzyjaznych dla ludz- kiego ciała nawyków żywieniowych. To, co jesz, ma znaczenie To, co jesz, naprawdę ma znaczenie. Pewnie słyszałeś już przysłowie, które mówi: „Jesteś tym, co jesz”. Przypomniało mi się przy tej okazji pewne zdjęcie, które zauważy- łem swego czasu w internecie. Właściwie były to dwa zdjęcia. Na jednym z nich był mężczyzna, który siedział na ławce ubrany w żół- tą bluzę z kapturem i szarobrązowe spodnie dresowe. Mężczyzna ten miał sporą otyłość. Mógł ważyć jakieś 145 kg przy wzroście ok. 185 cm. Obok zdjęcia tego mężczyzny było przedstawione inne zdję- cie, w zamyśle autora kolażu mające stanowić kontrast w danym kontekście. Był to zimny lód gałkowy. Gałka była koloru żółtego, a wafel, do jakiego była włożona gałka, miał kolor podobny do kolo- ru spodni dresowych mężczyzny, który widniał na zdjęciu obok. Pod obiema fotografiami widniał napis wielkimi drukowanymi literami. JESTEŚ TYM, CO JESZ. Efektem spoglądania na te fotografie 32 JEDZ w pierwszej kolejności jest wybuch śmiechu u osoby, która na nie patrzy. W tym samym momencie w głowie widza powstaje także refleksja, że podpis, który widnieje pod tymi fotografiami, jest w isto- cie prawdą. Oczywiście nie chodzi o to, aby traktować powyższe przysłowie zbyt dosłownie. Nie zamienisz się bowiem w lody w wyniku tego, że lody spożywasz (chyba się nie zamienisz). W tym przysłowiu chodzi o to, że właściwości produktów, które spożywasz, mają wpływ na to, jak wygląda Twoja sylwetka. Ma bowiem znaczenie, czy na obiad zjesz frytki i hamburgera ze słynnej restauracji na M, czy może przyrządzony samodzielnie w domu posiłek, w którym znajdują się świadomie wybrane przez Ciebie wartościowe produkty spożywcze. Niektóre osoby z nadwagą lub otyłością twierdzą, że otyłość mają w genach. Mówią, że mają tendencję do tycia i tym podobne rzeczy. Jeżeli chcesz znać moje zdanie, to nie wierzę w ani jedno takie usprawiedliwienie. Nie chcę przez to powiedzieć, że neguję tenden- cje genetyczne. Nie. Chcę przez to powiedzieć, że człowiek nie jest w stanie zmienić czegoś, na co nie ma wpływu. Nie ma on bowiem wpływu na to, jakie geny otrzymał od swoich rodziców. Dlaczego więc taki człowiek skupia się na rzeczach, których nie jest w stanie zmienić? Taka wewnętrzna postawa osoby mającej problemy z nadwagą lub otyłością powoduje, że robi ona z siebie ofiarę, której taki już los, aby nadwagę lub otyłość posiadać. Bo takie właśnie geny otrzymała i nie jest w stanie zmienić tego stanu rzeczy. To czysty absurd. Internet obecnie pęka w szwach od osób, które chwalą się publicznie metamorfozą w obrębie swojej fizyczności. Chwalą się tym, ponieważ rzeczywiście jest czym się chwalić, kiedy osoba, która ważyła 130 kg, schodzi nagle do wagi 90 kg. 33 Biegaj Biegać każdy może Ludzie wiedzą, że trzeba być aktywnym fizycznie. Media oraz spe- cjaliści od zdrowia wciąż powtarzają, że należy się ruszać. Ludzie jednak nic sobie z tego nie robią. W praktyce wygląda to tak, że osoba, która złapie motywację do tego, aby zacząć cokolwiek robić ze swoim ciałem, w końcu bardzo szybko ją traci. To te same osoby, które pojawiają się na siłowni w kwietniu (rozpo- częcie wiosny) i potem wracają na nią dopiero za rok o tej samej porze. To te same osoby, które po zgubieniu 5 kg nadwagi powracają do swoich starych nawyków żywieniowych i tych związanych z aktyw- nością fizyczną, czyli np. przesiadują przed ekranem telewizora. Zadziwiające i niezwykle kreatywne potrafią być także wymówki osób, które teoretycznie chciałyby być bardziej aktywne fizycznie, ale…  Nie stać ich na karnet do siłowni.  Nie mają czasu na ćwiczenia.  Nie mają zdolności do ćwiczeń fizycznych.  Nie mają pieniędzy na trenera.  Kiedy mają iść na trening, wszystko nagle zaczyna je boleć.  Muszą posprzątać w domu albo załatwić inną naglącą w danej chwili sprawę. To tylko niektóre z wymówek, ale bez wątpienia te, które najczęściej można usłyszeć w społeczeństwie. 57 MEDYTUJ, JEDZ I BIEGAJ A co by było, gdybym Ci teraz powiedział, że istnieje jeden rodzaj aktywności fizycznej, który:  Jest całkowicie darmowy.  Nie wymaga specjalnych umiejętności.  Kompleksowo wpływa na sylwetkę i zdrowie człowieka.  Nie wymaga przesadnie długich treningów.  Można go wykonywać dosłownie wszędzie.  Nie wymaga żadnych urządzeń zewnętrznych. Jak byś na to zareagował? Jak myślisz, co to za rodzaj aktywności? Trafiłeś w dziesiątkę. To bieganie. Jest to chyba najbardziej po- pularna obecnie na świecie forma aktywności fizycznej, która za- pewnia wszystkie wymienione powyżej korzyści. Do wykonywania tego rodzaju aktywności fizycznej potrzebujesz tak naprawdę tylko swojego ciała i pary butów na nogach. To wszystko. To właśnie dzięki łatwej dostępności tego rodzaju aktywności jest ona obecnie tak bar- dzo popularna. Kiedy dłużej się nad tym zastanowić, rzeczywiście ma to sens i sięga głębiej naszych korzeni. Przecież bieganie było głównym środkiem lokomocji praczłowieka. Chodzenie oczywiście też, ale to bieganie stanowiło strategiczną umiejętność naszych przodków w przypadku, kiedy trzeba było np. upolować jakąś zwierzynę. Człowiek korzysta z umiejętności biegania, odkąd tylko stanął na dwóch nogach. Małe dzieci nieustannie biegają. Korzystają z tej fantastycznej umiejętności, nawet się nad tym nie zastanawiając. Są spontanicz- ne, a ich spontaniczność wyraża się właśnie głównie dzięki umie- jętności szybkiego przemieszczania się przy użyciu biegania. 58 BIEGAJ W trakcie dorastania umiejętność biegania u współczesnego czło- wieka zostaje znacznie stłumiona. Zostaje stłumiona aż do tego stopnia, że musi on siedzieć każdego dnia od 8 do 12 godz. przed komputerem i wpatrywać się w emitujący światło prostokąt znaj- dujący się ok. 70 cm od jego nosa. To niesamowite. Wiem. Ale tak wygląda dzisiaj życie większości otaczającego nas społeczeństwa. Jest to życie stłumione przez rozwój cywilizacji. Kto jest temu winny? Kto jest winny pladze otyłości i nadwagi? Osoby otyłe i mające nadwagę. Nikt inny. Zaskoczony? To one przecież wyrzekły się wzięcia odpowiedzialności za własne ciało. Za własne zdrowie. Za kształt własnej sylwetki. Te same osoby dzisiaj twierdzą, że to system, ekonomia, brak pie- niędzy albo przeszłe relacje rodzinne są winne temu, jak one sa- me się dzisiaj czują i jak wyglądają. To stek bzdur, które te osoby codziennie sobie wmawiają z tą samą intensywnością, umacniając się jednocześnie w przekonaniu, że winni są wszyscy inni, tylko nie one. Gdyby do utrzymania odpowiedniej sylwetki ciała rzeczy- wiście było wymagane mnóstwo pieniędzy oraz czasu, to osoby takie byłyby w pewnym stopniu usprawiedliwione. W rzeczywistości tak jednak nie jest. Mało tego, rzeczywistość wręcz sprzyja podejmowa- niu regularnej aktywności fizycznej. Czy wiesz, ile możesz zrobić ćwiczeń z wykorzystaniem przedmiotów, które stoją w Twoim domu/mieszkaniu? Czy wiesz, ile możesz zrobić ćwiczeń z wykorzystaniem zewnętrznej infra- struktury (na świeżym powietrzu)? 59 MEDYTUJ, JEDZ I BIEGAJ Czy wiesz, ile możesz zrobić ćwiczeń z wykorzystaniem wyłącznie własnego ciała na powierzchni 3 × 3 m? Setki, a może nawet tysiące. Wszystko to jest bowiem zależne od kreatywności osoby wymyślającej dla siebie ćwiczenia. Wiele osób myśli dzisiaj, że potrzebuje supersprzętu za kilka tysięcy złotych i do tego trenera personalnego, który za pakiet 10 zajęć pobiera ok. 1500 zł. Ich zdaniem bez tego ani rusz. Wiesz, czego takie osoby naprawdę potrzebują? Butów i trochę chęci. To wszystko. A kiedy już to masz, po prostu podchodzisz do drzwi, naciskasz klamkę i… Wpływ biegania na organizm W tym podrozdziale chciałbym poruszyć aspekty związane z tym, w jaki sposób bieganie wpływa na nasz organizm. Jakie właściwie korzyści odnosi osoba, która decyduje się na to, aby zacząć biegać? Korzyści jest mnóstwo. Tak wiele, że prawdopodobnie nie zdołam ich tutaj wszystkich wymienić. Zacznijmy od tego, że bieganie jest rodzajem aktywności fizycznej, podczas wykonywania której zaangażowane jest całe Twoje ciało. Pracują Twoje ręce, no i oczywiście nogi. Oprócz tego, zawsze kiedy stawiasz kolejny krok, włączają się mię- śnie tułowia z przodu, z boku oraz z tyłu. Mięśnie te są nazywane rdzeniem (ang. core) odpowiedzialnym za prawidłowe utrzymywanie naszej sylwetki i pełnią funkcję (a przynajmniej powinny) stabili- zacyjną. 60
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Medytuj, jedz i biegaj
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: