Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00155 002825 21512074 na godz. na dobę w sumie
Mentoring. Złote zasady - ebook/pdf
Mentoring. Złote zasady - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 320
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5877-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Listen to 'DG29 / Mastermind to silnik Twojego solo-biznesu' on Spreaker.

Prowadź mnie!

Słowo 'mentor' wywodzi się z mitologii greckiej. Ściślej pochodzi od imienia jednej z postaci mitologicznych, Mentora, któremu wyruszający pod Troję Odyseusz, król Itaki, powierzył pieczę nad swoim majątkiem, a także żoną i synem. Gdy syn Odyseusza Telemach wyruszył na poszukiwanie ojca, rolę Mentora przejęła bogini Atena - opiekun stał się przewodnikiem. Od zarania dziejów ludzie szukają mentorów, osób posiadających szeroką wiedzę i bogate doświadczenie, którymi mogą zainspirować innych i które wykorzystują, by wskazać im ścieżkę rozwoju. Relację mistrz - uczeń spotkamy w mitach starożytnej Grecji i Rzymu, w taoizmie i buddyzmie, w koncepcji konfucjańskiej, w zakonach sufickich islamu, w indyjskim systemie sampradaya, a także w judeochrześcijańskiej tradycji nauczycieli.

Dzisiejsi mentorzy służą wsparciem przede wszystkim ludziom biznesu. Obficie czerpiąc z odkryć psychologii i doświadczeń coachingu, pomagają swoim klientom uzyskać natychmiastową poprawę w obszarach związanych z wynikami ilościowymi i jakościowymi. By czynić to skutecznie, powinni dobrze poznać nie tylko osobę, wobec której pełnić będą rolę mentora, lecz także siebie - przede wszystkim własne ograniczenia oraz kompetencje mentalne, które decydują o byciu mistrzem. Mentor musi również uzbroić się w wiedzę i umiejętności, z których będzie korzystał, prowadząc mentee (klienta) ku obranemu celowi. Poznawszy zaprezentowane w tej książce złote zasady mentoringu, dowiesz się, czy jesteś gotów na to, by stać się dla kogoś mentorem, lub czy mentor, którego wybrałeś, jest tym właściwym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Spis treści Nazwa mentoring _____________________ 14 Słowo mentoring _____________________ 20 Osobiste doświadczenie mentora ___________ 24 Postawa mentora _________________________________ 25 Bezpieczeństwo i lęk ______________________________ 27 Cztery reakcje na lęk _______________________________ 29 Odpowiedzialność mentora i mentee _________________ 31 Mentoring, czyli trening kompetencji ________ 34 Wiedza i sukcesja _________________________________ 35 Transfer wiedzy i doświadczenia _____________________ 36 Opór wobec sukcesji ______________________________ 37 Formalizm versus kultura organizacyjna _______________ 39 Wiedza _________________________________________ 41 Umiejętności _____________________________________ 42 Kompetencje ____________________________________ 43 Zasoby _________________________________________ 44 5 Kup książkęPoleć książkę Mentoring. Złote zasady Zasoby materialne i psychologiczne __________________ 46 Mentoring jako trening ____________________________ 47 Wynik __________________________________________ 48 Coaching a mentoring __________________ 50 Podobne, lecz różne procesy ________________________ 51 Mentoring jako podejście modelowe _________________ 53 Przykład sportowy ________________________________ 55 Przykład biznesowy _______________________________ 56 Wybór: mentoring czy coaching _____________________ 57 Coaching jako kontynuacja mentoringu _______________ 60 Podejście funkcjonalne ____________________________ 61 Od wniosków do wyniku ___________________________ 63 Superwizja ______________________________________ 64 Zadania realizowane w superwizji ____________________ 65 Mentoring oraz inne metody ______________ 68 Mentoring a terapia _______________________________ 70 Coaching — mentoring, krótka definicja ______________ 72 Tutoring ________________________________________ 73 Matryca edukacyjna ___________________ 76 Wprowadzenie ___________________________________ 77 Swoboda oddziaływań _____________________________ 79 Dyrektywność ____________________________________ 80 Gotowe rozwiązania _______________________________ 81 Rozwiązania kreatywne ____________________________ 82 Osie matrycy _____________________________________ 83 6 Kup książkęPoleć książkę Spis treści Nauka (uczenie, nauczanie) _________________________ 84 Mentoring _______________________________________ 85 Doradztwo ______________________________________ 86 Coaching partnerski _______________________________ 87 Wnioski z matrycy edukacyjnej ______________________ 88 Mentoring, czyli wzrost kompetencji ________ 90 Mentor jako trener ________________________________ 91 Mentee jako zawodnik _____________________________ 92 Organizacja jako boisko ____________________________ 93 Mentoring jako trening ____________________________ 94 Relacja mistrz – uczeń _________________ 98 Mistrz jako wzór __________________________________ 99 Dyrektywność ___________________________________ 101 Przywództwo ___________________________________ 102 Obszary przywództwa rozwijane w mentoringu _______ 103 Inspirowanie ____________________________________ 104 Kierowanie _____________________________________ 105 Kompetencje psychologiczne ______________________ 107 Kompetencje techniczne __________________________ 109 Mentoring i odpowiedzialność ___________ 112 Rozdział kompetencji — podział odpowiedzialności ____ 113 Przeniesienie ___________________________________ 116 Przeciwprzeniesienie _____________________________ 118 Role ___________________________________________ 122 7 Kup książkęPoleć książkę Mentoring. Złote zasady Opór __________________________________________ 124 Sygnały oporu i przeniesienia ______________________ 126 Radzenie sobie z oporem __________________________ 129 Radzenie sobie z przeniesieniem ____________________ 131 Oddanie odpowiedzialności _______________________ 133 Wzięcie odpowiedzialności ________________________ 134 Błędy w sposobie myślenia ______________ 138 Fałszywy obraz rzeczywistości ______________________ 139 Efekt nowości ___________________________________ 141 Paradoks hazardzisty — rytualizm ___________________ 143 Zaprzeczanie ___________________________________ 146 Potrzeba aprobaty _______________________________ 148 Efekt sztywności _________________________________ 150 Efekt filtrów społecznych __________________________ 152 Przekonania _______________________ 156 Cykl ___________________________________________ 158 Zmiana ________________________________________ 160 Cykl odwrócony _________________________________ 161 Mentoring — złote zasady _____________ 164 Czym są zasoby? _________________________________ 165 Zasoby materialne i psychologiczne _________________ 167 Zgromadź zasoby ________________________________ 169 Uwzględnij realia ________________________________ 171 Skuteczność ____________________________________ 173 8 Kup książkęPoleć książkę Spis treści Wynik _________________________________________ 175 Efekt __________________________________________ 176 Tysiąc pytań ____________________________________ 179 Wpływ _________________________________________ 181 Poczucie wpływu ________________________________ 183 Zastosuj sprawdzone rozwiązanie ___________________ 185 Zadbaj o innych _________________________________ 186 Działaj teraz ____________________________________ 187 Mentoring — model pracy _____________ 190 Sesje __________________________________________ 191 Dzieło _________________________________________ 194 Kontrakt _______________________________________ 196 Struktura sesji ___________________________________ 198 Układ sesji ______________________________________ 201 Ćwiczenia własne mentee ______________ 204 Wprowadzenie __________________________________ 205 Rodzaje zadań __________________________________ 206 Etyka zadań _____________________________________ 207 Cele i efekty. Model CEWWkA _____________ 210 Cel to nie efekt __________________________________ 211 Efekty i korzyści _________________________________ 212 Wyniki i wskaźniki ________________________________ 213 Równowaga wynik – efekt _________________________ 214 Wskaźnik _______________________________________ 216 9 Kup książkęPoleć książkę Mentoring. Złote zasady Przekształcanie wskaźników jakościowych na ilościowe _ 217 Skuteczność ____________________________________ 220 Analiza ________________________________________ 223 Uczestnicy projektu __________________ 226 Potrzeby innych uczestników ______________________ 227 Pragmatyzm ____________________________________ 228 Matryca udziałowców ____________________________ 229 Rejestr udziałowców _____________________________ 232 Użyteczność ____________________________________ 233 Wzajemność — ekologia __________________________ 235 Komunikacja w mentoringu _____________ 240 Rodzaje pytań ___________________________________ 241 Pytania mocne __________________________________ 242 Lejek pytań mentoringowych ______________________ 243 Odwrócony lejek pytań ___________________________ 244 Pytania whitmore’owskie w mentoringu _____________ 245 GROW w mentoringu _____________________________ 246 Pytania mentoringowe na podstawie modelu GROW ___ 249 Pytania graniczne ________________________________ 252 Przykłady pytań granicznych _______________________ 254 Feedback ______________________________________ 255 Reguła udzielania informacji _______________________ 256 Ocena — opinia — opis ___________________________ 258 Komunikat „Ja” __________________________________ 260 Schemat komunikatu „Ja” _________________________ 261 Antyprzykłady — brak asertywności _________________ 264 10 Kup książkęPoleć książkę Spis treści Planowanie w mentoringu ______________ 268 Podstawowe ramy projektu ________________________ 269 Miary — SMART w mentoringu _____________________ 270 Szybkie miary ___________________________________ 273 Schemat mentoringu __________________ 278 Proces zmiany — małe kroki _______________________ 279 Cel ____________________________________________ 281 Wyniki _________________________________________ 282 Wskaźniki ______________________________________ 284 Efekty _________________________________________ 285 Miary __________________________________________ 287 Inne filtry efektywności ___________________________ 289 Plany __________________________________________ 290 Ćwiczenia i zadania w mentoringu __________________ 291 Zadania domowe ________________________________ 293 Feedback ______________________________________ 297 Ocena rezultatów ________________________________ 299 Podsumowanie ______________________ 302 Coaching kognitywny ____________________________ 303 Mentoring — trening dla liderów ___________________ 305 Nowy model profesjonalisty _______________________ 306 Mentoring iskrowy i mentor innowator ______________ 308 Jak wybrać mentora? _____________________________ 310 Jak wybrać szkołę mentoringu? _____________________ 313 11 Kup książkęPoleć książkę Mentoring. Złote zasady 12 Kup książkęPoleć książkę Coaching a mentoring 49 Kup książkęPoleć książkę Mentoring. Złote zasady Coaching a mentoring 50 Kup książkęPoleć książkę Coaching a mentoring Podobne, lecz różne procesy Coaching narodził się w sporcie. Coaching i mentoring w obszarze treningowym mają podobne źródło i zbliżone modele postępowania. Nie przez przypadek trenerów sportowych nazywa się coachami. Konkretna dyscyplina sportowa rządzi się regułami, które należy respektować — są to kryteria, czyli szczegółowe parametry regulu- jące całokształt postępowania. Z nich wynikają wskaźniki sukcesu, czyli odpowiedź na pytanie o to, jak dobrzy jesteśmy w danej dys- cyplinie i co powinniśmy zrobić, żeby spełnić kryteria. W sporcie, podobnie jak w innych obszarach życia, sukces może oznaczać ukoń- czenie zawodów, zwycięstwo, a nawet samo przystąpienie do rywali- zacji lub zakwalifikowanie się (czyli spełnienie warunków granicznych). Wynik zależy od kompetencji na starcie i wcześniejszego przygoto- wania zawodnika. Zawodnik wraz z trenerem określa swoje począt- kowe możliwości (zasoby), a następnie traktując je jako fundament, przystępuje do treningu, który ma doprowadzić do osiągnięcia ustalo- nego na początku rezultatu1. Celem głównym procesu mentoringowego, podobnie jak i coachin- gowego, jest rozwój potencjałów jednostki i jej samodoskonalenie. Jednak w procesie mentoringowym mamy do czynienia przede wszyst- kim z modelowaniem poprzez udzielanie skutecznych wskazówek i rad, a także przez dzielenie się życiową mądrością, w tym również wartościami, jakimi kieruje się mentor. Droga do osiągnięcia z góry przewidzianego celu jest zazwyczaj precyzyjnie określona i dotyczy zarówno sposobów wypracowywania wyników, jak i przechodzenia przez mentee konkretnych etapów w czasie procesu mentoringo- wego. Mentor działa w sposób bardziej dyrektywny niż coach. O ile 1 Bennewicz M., Coaching. Złote zasady, Helion, Gliwice 2018. 51 Kup książkęPoleć książkę Mentoring. Złote zasady więc mentora możemy porównać do mistrza, o tyle coacha można określić mianem profesjonalnego przyjaciela, który towarzyszy w do- chodzeniu do celów (trzymaniu się obranych kierunków) i zamiarów (efektów). 52 Kup książkęPoleć książkę Coaching a mentoring Mentoring jako podejście modelowe Mentoring oparty na zestawie sprawdzonych technik oraz modeli rozumiany jest jako proces przekazywania wiedzy i doświadczenia np. przez starszego stażem i bogatszego w doświadczenia trenera (mentora) młodszemu podopiecznemu (mentee). Skuteczny mentoring wymaga relacji podmiotowej, o wysokim stop- niu tolerancji i otwartości, gdyż między mentorem a mentee rozwija się związek polegający na intensywnej i aktywnej wymianie. Zadaniem mentee jest maksymalnie wierne odtworzenie nauczanych modeli oraz sprawne ich stosowanie w praktyce. Miejsce na dowolność jest więc nieznaczne, inaczej niż w coachingu, który opiera się na wykorzy- stywaniu już istniejących doświadczeń i kompetencji klienta (coachee) w osobistym i często subiektywnym poszukiwaniu drogi do rozwią- zania przy minimalnej ingerencji coacha. Głównym zadaniem coacha jest takie kierowanie procesem, by coa- chee porządkował w czasie kolejnych ćwiczeń, eksperymentów i zabaw wnioski oraz odkrycia zawsze w odniesieniu do obranego celu. O procesie coachingowym można zatem powiedzieć, że w pewien sposób zmiana dzieje się sama. Jej ramy tworzą ustalony na począt- ku cel i spodziewany efekt (rezultat dążenia). Rola coacha polega na inspirowaniu klienta oraz wskazywaniu obszarów odpowiedzialności i przy użyciu określonych ćwiczeń podążaniu za klientem. W coachingu chodzi o poszerzanie perspektywy, uruchomienie kre- atywnego myślenia, by pobudzić do odkrywania nowych rozwiązań. Charakterystyczne dla tej metody jest również to, iż coach nie musi być ekspertem w branży, w której działa klient (coachee). Ważne jednak, by znał się na oferowanej przez siebie metodzie i by miał odpowiednią wiedzę (przydaje się dobra znajomość psychologii) oraz doświadczenie. 53 Kup książkęPoleć książkę Mentoring. Złote zasady Inaczej się dzieje w mentoringu, który jest metodą dyrektywnego uczenia i trenowania wypróbowanych lub obowiązujących w danej organizacji modeli (metod, procedur, technologii, kompetencji) — tych, których znajomością może się wykazać mentor. Na podstawie doświadczeń własnych oraz znajomości owych metod, a także samej branży mentor tworzy ramy programowe sesji mento- ringowych, używa odpowiednich narzędzi oraz udziela feedbacku co do poprawności wykonywania zadań przez mentee. Mentor opanował modele charakterystyczne dla danej branży, prze- testował je we własnej praktyce, wybrał najbardziej skuteczne, nabył umiejętności edukacyjne i kompetencje lidera. Następnie jest gotów dzielić się w zaplanowany sposób posiadanym doświadczeniem, dosto- sowując się do potrzeb klienta. Uwzględnia też czynniki psycholo- giczne po stronie mentee, organizacyjne po stronie systemu i spo- łeczne po stronie grupy, na rzecz której lub w której działa. 54 Kup książkęPoleć książkę Coaching a mentoring Przykład sportowy W coachingu nie zawsze i nie za każdym razem efektem ma być zwy- cięstwo (pierwszeństwo) w danej dyscyplinie (działaniu, projekcie, zamiarze). Sukces może oznaczać dowolny efekt, który klient uzna za motywujący i godny starań. Zależy on również od intensywności treningu oraz początkowych kompetencji i zasobów zawodnika (klienta coachingu). Efektem w coachingu może być dowolna zmiana, nawet daleko odchodząca od początkowych założeń. Klient w istocie może wielokrotnie zmieniać swój cel, doprecyzowywać, coraz lepiej poznając własną motywację i potrzeby, które zamierza zrealizować w wyniku tego procesu. W mentoringu jest inaczej. Bazą do kolejnych kroków mentee są już posiadane początkowe umiejętności. Nie zmienia on swoich celów ani zamiarów, gdyż jego zadaniem jest osiągnięcie wyższych kompe- tencji i tym samym lepszych wyników w konkretnej dyscyplinie. Zatem gdy klient coachingu np. w obszarze rozwoju sprawności fizycz- nej rozważa jakiś model ćwiczeń fizycznych, będzie poszukiwał odpo- wiedniego rodzaju dyscypliny sportowej, która najbardziej zaspokoi jego potrzebę sprawności fizycznej, i w efekcie zdecyduje się na spa- cery, to w przypadku mentoringu od początku do końca będziemy zajmować się np. kolarstwem. W obszarze tej jednej konkretnej dys- cypliny pojawią się narzędzia treningowe, motywacyjne i cykl ćwiczeń mający poprawić sprawność kolarza. Również wynik będzie nasta- wiony na zwiększanie poszczególnych parametrów, np. szybkość, odporność na zmęczenie, pokonywany dystans itp. i w efekcie zaję- cie dobrej pozycji w wyścigu kolarskim. 55 Kup książkęPoleć książkę Mentoring. Złote zasady Przykład biznesowy W biznesie w ramach coachingu coachee może poszukiwać np. źró- deł osobistej motywacji, by tym lepiej motywować swoich pracow- ników jako menedżer. W efekcie pracy coachingowej odkryje np., że rozumiejąc własne potrzeby oraz styl zarządzania, może lepiej poro- zumiewać się z ludźmi. Może również uznać, że warto zmienić model komunikacji na bardziej liberalny w formie, zaś w praktyce oparty na konsultacjach z personelem, i podejmie taką próbę w realiach bizne- sowych, śledząc i omawiając z coachem skutki swojego eksperymentu. Tymczasem w mentoringu zadaniem mentee będzie zrealizowanie określonego przez system (np. firmę) sposobu zarządzania persone- lem i uzyskania w ten sposób maksymalnej efektywności. Jak się łatwo domyślić, coaching sprawdza się w sytuacjach nieskrę- powanego wyboru, wobec poszukiwań i koniecznej kreatywno- ści. Lepiej będzie go zastosować w branżach, w których dominuje dowolność w stylach zarządzania, liczą się wyniki niestandardowe i wysoka kreatywność zespołu, zaś załogi złożone są z wysoko wykwali- fikowanych i doświadczonych pracowników. Do takich branż zali- czymy m.in. marketing, public relations, wydawnictwa, media, modę, design, usługi medyczne, konsultacje i doradztwo. W mentoringu natomiast koncentrujemy się na pogłębianiu już ist- niejących kompetencji. Mentee ma za zadanie jak najlepiej wpisać się w obowiązujący model zarządzania, procedowania, wykonywania usług lub produkcji. Dlatego do branż, w których lepiej sprawdza się mentoring, zaliczymy np. hotelarstwo, usługi restauratorskie, szeroko pojętą sprzedaż, usługi dla ludności, obsługę klienta, produkcję i zarzą- dzanie produkcją, budownictwo, wojsko i wszelkie służby o charak- terze dyrektywnym i militarnym (ratownictwo, straż pożarna) itp. 56 Kup książkęPoleć książkę Coaching a mentoring Wybór: mentoring czy coaching Wiele podobieństw między obiema dyscyplinami powoduje, iż czę- sto są one mylone lub traktowane jako tożsame. To, co łączy te dwie dyscypliny2, to fakt, iż obie czerpią swoje inspiracje z oceanu wiedzy i szerokiego obszaru doświadczeń edukacyjnych. W przypadku Bennewicz Instytut Kognitywistyki (BIK) obszarem tym jest kognitywistyka będąca interdyscyplinarną nauką zajmującą się człowiekiem jako całością, z uwzględnieniem jego motywacji oraz mechanizmów, które sprawiają, że podejmuje on określone decyzje. Człowiek działa bowiem w złożonym środowisku, kierując się wieloma motywacjami i uwarunkowany jest licznymi czynnikami. Kognitywistyka bada, łączy i rozszerza zainteresowania socjologii, psy- chologii klasycznej, filozofii, lingwistyki, neurobiologii i antropologii, poszukując m.in. odpowiedzi na pytania:  W jaki sposób postrzegamy świat?  Jaki jest cel życia?  Kim jesteśmy jako indywidualni ludzie i jako zbiorowości? „Jest więc odmienną metodą od dotychczasowych, które redukcjoni- stycznie starały się opisywać zachowania i motywacje człowieka, a także jego wybory tylko w świetle przyjętych przez siebie modeli, nierzadko 2 W ramach Bennewicz Instytut Kognitywistyki (BIK) stawiamy sobie za cel tworzenie synergicznych modeli opartych na wiedzy z różnych dyscyplin (psychologia, socjologia, neurobiologia, antropologia, językoznawstwo, peda- gogika, etnologia, kultura, filozofia i in.) oraz narzędzi zmiany, a także edu- kacji w obszarach coachingu, mentoringu i psychologii transpersonalnej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i modeli edukacyjnych opar- tych na kognitywistyce. 57 Kup książkęPoleć książkę Mentoring. Złote zasady abstrahując lub zupełnie nie uwzględniając innych czynników niż wyni- kające z założeń własnej dyscypliny”3. Zarówno coaching, jak i mentoring są niewątpliwie skutecznymi pro- cesami edukacyjnymi, które umożliwiają rozwój indywidualnego poten- cjału i przynoszą korzyści na wielu poziomach tak podopiecznemu, jak i środowisku, w którym działa (najczęściej biznesowemu). Nasuwa się zatem pytanie, w jaki sposób dokonać wyboru, która z metod będzie lepsza. Obie metody implikują odgrywanie odmiennych nieco ról. Wchodze- nie w proces rozwojowy z pozycji mentora automatycznie oznacza wnoszenie wiedzy eksperckiej z określonej branży, która to wiedza najczęściej wynika z wieloletniego doświadczenia zawodowego. Men- tor zatem zapewnia wsparcie, przy założeniu że ostatecznym celem procesu jest doprowadzenie mentee do samodzielnego, efektywnego funkcjonowania. Z kolei coach nie musi być (i najczęściej nie jest) ekspertem w tym samym sensie, w jakim jest mentor. Coach natomiast powinien posia- dać ekspercką wiedzę z zakresu technik i narzędzi, jakie może zasto- sować, aby umożliwić klientom świadomy trening prowadzący do zmiany ich życia na lepsze. Coaching polega na analizie stanu wyjścio- wego oraz określeniu stanu docelowego, czyli co i z jakiego powodu ma zostać zmienione. Jednak kluczem do skuteczności procesu coa- chingowego jest samodzielne odkrywanie źródeł i możliwości osią- gania celów (zamiarów) i efektów (czyli korzyści i potrzeb, jakie osiąga klient na końcu drogi), nie zaś dostarczanie klientowi gotowych rozwiązań. 3 Bennewicz M., Coaching i mentoring w praktyce. Podejście kognitywistyczne. Wydanie nowe rozszerzone, Coauch Couch. Autobus i Kanapa, Warszawa 2010/2017, s. 165. 58 Kup książkęPoleć książkę Coaching a mentoring Tymczasem mentoring w dużym stopniu opiera się na gotowych, sprawdzonych i wielokrotnie przetestowanych rozwiązaniach. Zada- niem mentora jest takie przedstawienie skutecznych metod swojemu mentee, aby jak najwierniej je odwzorowywał. Dopiero na poziomie mistrzowskiego opanowania danej kompetencji mentee zachęcany jest do eksperymentowania, wykazywania się kreatywnością, własną inicjatywą, w wyniku której może modyfikować stary model, jeśli jest taka potrzeba lub konieczność. Mentoring w swojej istocie jest zaawan- sowanym treningiem rozwijającym istniejące już u mentee, nierzadko niedoskonale rozwinięte lub szczątkowe kompetencje. Jest też ucze- niem, rozwijaniem i trenowaniem nowych, dotąd nieznanych mentee umiejętności. 59 Kup książkęPoleć książkę notatki Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mentoring. Złote zasady
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: