Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00296 007573 22992641 na godz. na dobę w sumie
Metoda Pivot, czyli zwinny proces rozwoju kariery zawodowej - książka
Metoda Pivot, czyli zwinny proces rozwoju kariery zawodowej - książka
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3438-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook (-30%), audiobook).

Czasy, kiedy można było całe życie zawodowe spędzić w jednej firmie, są dawno za nami! Dzisiejszy rynek pracy zmienia się niezwykle dynamicznie, co powoduje, że często zadajemy sobie pytania o przyszłość kariery, a planowanie rozwoju zawodowego na kilka lat naprzód traci sens. Nawet jeśli pozornie masz idealną, stabilną pracę i udało Ci się odnieść sukces, możesz odczuwać frustrującą stagnację i wypalać się zawodowo. A może widzisz, że w swojej organizacji nie masz szans na awans, a wykonywane obowiązki stają się coraz bardziej nużące?

Jeśli już wiesz, że musisz coś zmienić w swoim życiu zawodowym, a równocześnie radykalne posunięcia wydają Ci się zbyt ryzykowne, trzymasz w ręku właściwą książkę. Przedstawiono w niej metodę czteroetapowego procesu wprowadzania zmian: pivot. Ten termin pierwotnie oznaczał obrót z zachowaniem stabilnego oparcia, a dziś pozwala na rozejrzenie się wokół i wybór najlepszego pomysłu. Taki schemat działania pomaga również w przygotowaniu kolejnego etapu kariery. Pivot. Liczy się tylko Twój następny ruch zawiera mnóstwo wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób zadbać o właściwą pozycję wyjściową, jak identyfikować szanse rozwoju i rozpoznawać okazje oraz bezpiecznie przetestować zaplanowaną zmianę, aby realizacja pomysłu zakończyła się pomyślnie.

Za chwilę zaplanujesz najlepszy ruch w swoim życiu!

Poznaj zasady, dzięki którym nauczysz się:


Jenny Blake — strateg kariery i biznesu. Jest znaną ekspertką w dziedzinie budowania dynamicznej kariery zawodowej. Przez pięć lat pracowała w Google jako specjalistka ds. doskonalenia zawodowego i rozwoju kariery. W tym samym czasie pisała swoją pierwszą książkę zatytułowaną Life After College. Od 2011 roku Blake jest niezależną konsultantką i pomaga innym w rozwoju zawodowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Pivot: The Only Move That Matters Is Your Next One Tłumaczenie: Arkadiusz Romanek ISBN: 978-83-283-3438-0 Copyright © 2016 by Jenny Blake Illustrations by ABC Design Lab, copyright © 2016 by Jenny Blake. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Portfolio, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. Polish edition copyright © 2018 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/metpiw Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI WPROWADZENIE: PIWOT STA(cid:146) SI(cid:125) NOWYM STANDARDEM ...........................17 20 26 29 33 Zrób zwrot albo zostaniesz wykiwany Zmiany zawodowe w dobie inteligentnych aplikacji (cid:146)(cid:200)cz punkty, patrz(cid:200)c w przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) Metoda: krótkie podsumowanie DU(cid:191)Y KAPITA(cid:146) WZROSTU ......................................................................41 47 50 54 Kariera zawodowa: tryby pracy Zaufaj swojej tolerancji ryzyka Dwa (kilka) kroki do przodu, jeden krok do ty(cid:239)u ETAP PIERWSZY: FUNDAMENT 59 FUNDAMENT: WPROWADZENIE ..............................................................61 ROZDZIA(cid:146) 1. SKALIBRUJ KOMPAS ..........................................................65 Jakie masz zasady? Jak definiujesz szcz(cid:218)(cid:258)cie? Stwórz swój kompas Opracuj formu(cid:239)(cid:218) szcz(cid:218)(cid:258)cia Twoje cia(cid:239)o to Twój biznes Zmniejsz zm(cid:218)czenie decyzj(cid:200) Medytacja dla aktywowania instynktu 66 73 75 77 78 Poleć książkęKup książkę 12 SPIS TRE(cid:165)CI ROZDZIA(cid:146) 2. WYBIERZ MIEJSCE PRZEZNACZENIA ......................................83 Co Ci(cid:218) najbardziej ekscytuje? Jak wygl(cid:200)da Twój sukces widziany w rocznej perspektywie? Wystrzegaj si(cid:218) „tyranii jak” Wizja wydaje si(cid:218) niewyra(cid:283)na? Od czego(cid:258) musisz zacz(cid:200)(cid:202) Upro(cid:258)(cid:202) deklaracj(cid:218) dotycz(cid:200)c(cid:200) wizji Podsumowanie wiadomych i niewiadomych 85 87 91 94 ROZDZIA(cid:146) 3. PALIWO DLA TWOJEGO NAP(cid:125)DU ...........................................97 Co dzia(cid:239)a? W jakich dziedzinach osi(cid:200)gasz najlepsze wyniki? Zdecyduj, jakie s(cid:200) Twoje mocne strony Najwa(cid:285)niejsze elementy historii zatrudnienia 99 104 ROZDZIA(cid:146) 4. FINANSOWANIE BUDOWY PASA STARTOWEGO .......................109 Jak wygl(cid:200)da harmonogram dzia(cid:239)a(cid:241)? Jak uzyska(cid:202) dodatkowy dochód? Stwórz solidne podstawy finansowe Finanse piwotu dla pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cych (cid:165)wiadomo(cid:258)(cid:202) istnienia hu(cid:258)tawki emocjonalnej przychód-niepewno(cid:258)(cid:202) ETAP DRUGI: PRZEGL(cid:107)D POLA 110 111 120 123 PRZEGL(cid:107)D POLA: WPROWADZENIE ........................................................125 ROZDZIA(cid:146) 5. PRZEGL(cid:107)D (cid:146)AWKI ............................................................127 Kogo ju(cid:285) znasz? Kto mo(cid:285)e udziela(cid:202) Ci dobrych rad? Jak mo(cid:285)esz mu si(cid:218) odwdzi(cid:218)czy(cid:202)? Rozszerz swoj(cid:200) stref(cid:218) wp(cid:239)ywu Stwórz sie(cid:202) intelektualn(cid:200) zbiorowej wiedzy Karma kariery: my(cid:258)l o wspólnym sukcesie 129 130 144 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI 13 ROZDZIA(cid:146) 6. UZUPE(cid:146)NIJ BRAKI ...........................................................147 Jakie umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i jaka wiedza pomog(cid:200) Ci przej(cid:258)(cid:202) na nast(cid:218)pny etap? Uwaga na luk(cid:218)! Naucz si(cid:218) uczy(cid:202) Ogranicz my(cid:258)lenie linearne Umiej(cid:218)tne s(cid:239)uchanie Bacz, czego si(cid:218) uczysz! 148 148 152 155 161 ROZDZIA(cid:146) 7. DAJ SI(cid:125) ZNALE(cid:189)(cid:109) ............................................................165 Jak zapewni(cid:202) unikaln(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) i jak dba(cid:202) o swoj(cid:200) widoczno(cid:258)(cid:202)? Okre(cid:258)l cel bazuj(cid:200)cy na projekcie Platforma i d(cid:283)wignia Rozkoszuj si(cid:218) prac(cid:200), któr(cid:200) inni odrzucaj(cid:200) (cid:191)abie skoki: przeanalizuj drog(cid:218) do dwóch punktów w przysz(cid:239)o(cid:258)ci Niech inni wiedz(cid:200), (cid:285)e szukasz ETAP TRZECI: ROZEGRANIE 166 168 173 174 177 185 ROZEGRANIE: WPROWADZENIE ............................................................187 ROZDZIA(cid:146) 8. PODEJ(cid:165)CIE MINIMALISTYCZNE ..........................................191 Jakie niewielkie eksperymenty mo(cid:285)esz przeprowadzi(cid:202)? Jakie dane mo(cid:285)esz zebra(cid:202)? Najpierw celuj w ilo(cid:258)(cid:202), a nie w jako(cid:258)(cid:202) Co sprawia, (cid:285)e pilot ma du(cid:285)y potencja(cid:239)? Ograniczone piwoty wewn(cid:200)trz organizacji Ogranicz ryzyko dzi(cid:218)ki redundancji Eksperymentalna podró(cid:285), aby zapomnie(cid:202) o stagnacji 193 194 203 205 209 Poleć książkęKup książkę 14 SPIS TRE(cid:165)CI ROZDZIA(cid:146) 9. PRZERWA, ANALIZA, POWTÓRZENIE ....................................213 Co si(cid:218) sprawdzi(cid:239)o? Co si(cid:218) nie sprawdzi(cid:239)o? Co mo(cid:285)esz zrobi(cid:202) inaczej? Przerwa i analiza Stopniuj ryzyko ETAP CZWARTY: REALIZACJA 215 217 223 REALIZACJA: WPROWADZENIE .............................................................225 ROZDZIA(cid:146) 10. NAJPIERW CO(cid:165) ZBUDUJ, ODWAGA PRZYJDZIE PÓ(cid:189)NIEJ .........227 Kiedy wykonasz ten wa(cid:285)ny ruch? Jakie stosujesz podstawowe kryteria decyzyjne? Zdefiniuj kryteria dotycz(cid:200)ce czasu realizacji Sze(cid:258)ciok(cid:200)t piwotu Wiedz, kiedy klinczowa(cid:202), a kiedy spasowa(cid:202) Twoja intuicja ma swój rozum Waga piwotu: strefa komfortu versus ryzyko 228 240 243 251 253 ROZDZIA(cid:146) 11. NIEPOWODZENIE ...........................................................257 Co sk(cid:239)oni Ci(cid:218) do dzia(cid:239)ania? Odrzucenie jako odskocznia sukcesu Szukaj si(cid:239)y w niepowodzeniu Nie uda Ci si(cid:218) wszystkich uszcz(cid:218)(cid:258)liwi(cid:202) — dlatego nawet nie próbuj i zacznij (cid:285)y(cid:202) Oddziel decyzje od trudnych rozmów Nie czekaj na doskona(cid:239)e warunki Sk(cid:200)d wiesz, (cid:285)e etap realizacji zako(cid:241)czy(cid:239) si(cid:218) sukcesem? Piwot trwa 260 261 264 267 269 272 275 Poleć książkęKup książkę ETAP PI(cid:107)TY: PRZEWODZENIE SPIS TRE(cid:165)CI 15 279 PRZEWODZENIE: WPROWADZENIE .........................................................281 ROZDZIA(cid:146) 12. CZY MNIE S(cid:146)UCHASZ? ....................................................283 Jak mo(cid:285)na u(cid:239)atwi(cid:202) rozmowy na temat rozwoju zawodowego? Twoje zainteresowanie znaczy wi(cid:218)cej, ni(cid:285) my(cid:258)lisz Przydatno(cid:258)(cid:202) metody Pivot w ramach organizacji Eksperymentuj z kreatywnymi programami wewn(cid:218)trznej mobilno(cid:258)ci ról i stanowisk KONKLUZJA: CIESZ SI(cid:125) PROBLEMAMI Ocieraj(cid:200)c si(cid:218) o ostateczno(cid:258)(cid:202) Odwa(cid:285)ne (cid:285)ycie 286 292 296 303 305 307 PODZI(cid:125)KOWANIA ..............................................................................310 POST PIWOT: ZASOBY INTERNETOWE ....................................................317 METODA PIVOT: KOMPENDIUM ............................................................319 LISTA KONTROLNA KRYTERIÓW DECYZYJNYCH .......................................321 PROPOZYCJE DLA FIRM .....................................................................323 PIWOT: REKOMENDOWANE LEKTURY .....................................................325 Poleć książkęKup książkę 16 SPIS TRE(cid:165)CI Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 1. SKALIBRUJ KOMPAS 65 ROZDZIA(cid:146) 1. SKALIBRUJ KOMPAS Jakie masz zasady? Jak definiujesz szcz(cid:218)(cid:258)cie? Nie mo(cid:285)na akceptowa(cid:202) i dokonywa(cid:202) zmian, je(cid:258)li nie ma si(cid:218) wewn(cid:218)trznego niezmiennego rdzenia. Zdolno(cid:258)(cid:202) do zmiany wyp(cid:239)ywa z trwa(cid:239)ej (cid:258)wiadomo(cid:258)ci, kim jeste(cid:258), o co ci chodzi i jakie cenisz warto(cid:258)ci1. Stephen R. Covey, 7 nawyków skutecznego dzia(cid:239)ania GDY SZUKASZ NOCLEGU NA AIRBNB, ZAW(cid:125)(cid:191)ASZ WYBÓR WED(cid:146)UG NAJWA(cid:191)NIEJSZYCH kryteriów, takich jak cena, po(cid:239)o(cid:285)enie, wielko(cid:258)(cid:202) pokoju i jego wyposa- (cid:285)enie. Twój wymarzony pokój dla kogo(cid:258) innego mo(cid:285)e by(cid:202) koszmarem. Potraktuj swoje warto(cid:258)ci jak filtry zastosowane wzgl(cid:218)dem (cid:285)ycia, jak kry- teria wyszukiwania, które pomagaj(cid:200) Ci zdefiniowa(cid:202) priorytety. S(cid:200) one niczym sprawdzone metody, dzi(cid:218)ki którym czujesz si(cid:218) najbardziej spe(cid:239)- niony, oraz niczym podstawowe zasady funkcjonowania w (cid:258)wiecie. Twoim (cid:258)wiecie. Nawet je(cid:258)li dot(cid:200)d nie definiowa(cid:239)e(cid:258) swoich warto(cid:258)ci, sta(cid:239)y si(cid:218) one ju(cid:285) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) tego, kim jeste(cid:258),i s(cid:200) czynnikami wp(cid:239)ywaj(cid:200)cymi na podejmo- wane przez Ciebie decyzje. W czasie piwotu Twoje warto(cid:258)ci tworz(cid:200) limity i wzory dla powa(cid:285)nych decyzji. To one pozwalaj(cid:200) wyselekcjonowa(cid:202) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, wskazuj(cid:200) cele, jakie warto realizowa(cid:202), prowadz(cid:200) do wskazania kolejnych kroków i pomagaj(cid:200) 1 Stephen R. Covey, 7 nawyków skutecznego dzia(cid:239)ania, przek(cid:239)ad Iwona Majew- ska-Opie(cid:239)ka, Dom wydawniczy Rebis, Pozna(cid:241) 2006 — przyp. t(cid:239)um. Poleć książkęKup książkę 66 ETAP PIERWSZY: FUNDAMENT organizowa(cid:202) codzienn(cid:200) aktywno(cid:258)(cid:202) z my(cid:258)l(cid:200) o maksymalizacji szcz(cid:218)(cid:258)cia i produktywno(cid:258)ci. Dokonywanie wyborów, które s(cid:200) zgodne z tym, co jest dla Ciebie naj- wa(cid:285)niejsze, prowadzi do afirmacji (cid:285)ycia i daje satysfakcj(cid:218) nawet wtedy, gdy stajesz przed trudnymi wyborami. Gdy robisz co(cid:258), co sprawia, (cid:285)e odczuwasz brak szczero(cid:258)ci w dzia(cid:239)aniu lub przygn(cid:218)bienie, dostajesz wyra(cid:283)ny sygna(cid:239), i(cid:285) ignorujesz jak(cid:200)(cid:258) swoj(cid:200) warto(cid:258)(cid:202). I tak na przyk(cid:239)ad szczero(cid:258)(cid:202) jest wyrazem warto(cid:258)ci takiej jak wysokie standardy moralne, nawet je(cid:258)li wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) to ze (cid:258)wiadomo(cid:258)ci(cid:200) ryzyka, (cid:285)e kogo(cid:258) zmartwisz lub zdenerwujesz. K(cid:239)amstwo lub przemilczenie prawdy dla tzw. (cid:258)wi(cid:218)tego spokoju to dzia- (cid:239)ania, które s(cid:200) niezgodne z cenion(cid:200) przez Ciebie warto(cid:258)ci(cid:200) i po prostu czujesz si(cid:218) z tym (cid:283)le. Chocia(cid:285) bardzo prawdopodobne jest to, (cid:285)e Twoje warto(cid:258)ci nie zmie- ni(cid:200) si(cid:218) znacznie w ci(cid:200)gu ca(cid:239)ego (cid:285)ycia, zmianie mo(cid:285)e ulec poziom priory- tetów. Du(cid:285)e wstrz(cid:200)sy (cid:285)yciowe mog(cid:200) sprawi(cid:202), (cid:285)e powa(cid:285)nie zastanowimy si(cid:218) nad tym, co jest dla nas najwa(cid:285)niejsze i gdzie pojawiaj(cid:200) si(cid:218) rozbie(cid:285)no(cid:258)ci pomi(cid:218)dzy tym, co mówimy, w co wierzymy, a tym, jak rzeczywi(cid:258)cie sp(cid:218)- dzamy nasz czas oraz w jaki sposób zarz(cid:200)dzamy swoimi zasobami. Mo(cid:285)na by pomy(cid:258)le(cid:202), (cid:285)e wyj(cid:258)cie od warto(cid:258)ci i wizji jest zbyt abstrak- cyjne, aby okaza(cid:202) si(cid:218) przydatnym, lub (cid:285)e owe warto(cid:258)ci b(cid:218)d(cid:200) trudne do zidentyfikowania. Zach(cid:218)cam Ci(cid:218) jednak, aby(cid:258) nie pomija(cid:239) (cid:202)wicze(cid:241) z tego rozdzia(cid:239)u. Jednoznaczne okre(cid:258)lenie warto(cid:258)ci i zdefiniowanie wizji sukcesu jest jednym z najwi(cid:218)kszych akceleratorów piwotów, a Ty nie powiniene(cid:258) mie(cid:202) (cid:285)adnych trudno(cid:258)ci z odpowiedziami. STWÓRZ SWÓJ KOMPAS Justin pojawi(cid:239) si(cid:218) u mnie wtedy, gdy nie mia(cid:239) (cid:285)adnych w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci, (cid:285)e musi zmieni(cid:202) swoje (cid:285)ycie, chocia(cid:285) nie wiedzia(cid:239) jeszcze do ko(cid:241)ca, jaki powi- nien obra(cid:202) kierunek. Po kilku nieudanych eksperymentach w wieku m(cid:239)o- dzie(cid:241)czym (gdy wkracza(cid:239) w drug(cid:200) dekad(cid:218) swojego (cid:285)ycia) brakowa(cid:239)o mu pewno(cid:258)ci siebie. Zrezygnowa(cid:239) wtedy z udzia(cid:239)u w projekcie Teach for Ame- rica, potem stworzy(cid:239) i zamkn(cid:200)(cid:239) ma(cid:239)(cid:200) firm(cid:218) zajmuj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) promocj(cid:200) zdrowia i coachingiem prozdrowotnym. Bezpieczn(cid:200) przysta(cid:241) Justin znalaz(cid:239) w fir- mie z bran(cid:285)y nieruchomo(cid:258)ci nale(cid:285)(cid:200)cej do innego cz(cid:239)onka rodziny. Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 1. SKALIBRUJ KOMPAS 67 Wkrótce jednak si(cid:218) okaza(cid:239)o, (cid:285)e duchy przesz(cid:239)o(cid:258)ci wróci(cid:239)y, mimo (cid:285)e Justin zachowywa(cid:239) dobre nawyki zdrowotne. Mog(cid:239)o to by(cid:202) wskazówk(cid:200), (cid:285)e stres zwi(cid:200)zany z prac(cid:200) objawia si(cid:218) fizycznie, wysy(cid:239)aj(cid:200)c mu sygna(cid:239) do bardziej znacz(cid:200)cej zmiany, która powinna mie(cid:202) miejsce raczej pr(cid:218)dzej ni(cid:285) pó(cid:283)niej. Na pierwszych spotkaniach zaj(cid:218)li(cid:258)my si(cid:218) odkryciem prawdziwych war- to(cid:258)ci i celów, a nie tych, które wydawa(cid:239)y si(cid:218) Justinowi prawdziwe w zwi(cid:200)zku z oczekiwaniami rodziny lub jego zobowi(cid:200)zaniami. Justin wreszcie wskaza(cid:239) rzeczy, które mia(cid:239)y dla niego najwi(cid:218)ksz(cid:200) warto(cid:258)(cid:202): bezpiecze(cid:241)stwo finan- sowe, sprawno(cid:258)(cid:202) fizyczna i zdrowie, (cid:285)ycie pe(cid:239)ni(cid:200) (cid:285)ycia, zadowolenie z miej- sca, w którym mieszka, i cieszenie si(cid:218) dobrymi relacjami z lud(cid:283)mi o podob- nych pogl(cid:200)dach. Te przez te „soczewki” patrzy(cid:239) na codzienne czynno(cid:258)ci i szuka(cid:239) aktywno(cid:258)ci przynosz(cid:200)cych spe(cid:239)nienie. Nast(cid:218)pnie przeprowadzi(cid:239)am z Justinem rozmow(cid:218) o potencjalnych obszarach rozwoju kariery zawodowej i o tym, w jaki sposób wspó(cid:239)gra(cid:239)y one z jego warto(cid:258)ciami. Zastanawiali(cid:258)my si(cid:218) na przyk(cid:239)ad, czy nie powi- nien ponownie zaj(cid:200)(cid:202) si(cid:218) coachingiem w bran(cid:285)y medycyny zdrowia lub rozpocz(cid:200)(cid:202) studia MBA. Istotne by(cid:239)o to, aby(cid:258)my od razu nie odrzucali nietypowych pomys(cid:239)ów, takich jak rozpocz(cid:218)cie kariery nauczyciela czy organizowanie obozów zdrowotnych dla nastolatków, co wydawa(cid:239)o si(cid:218) sta(cid:202) w sprzeczno(cid:258)ci z tym, co pochwala(cid:239)aby rodzina i przyjaciele. Nasze wczesne konsultacje przypomina(cid:239)y gr(cid:218) w „Ciep(cid:239)o/zimno”, zga- dywank(cid:218), w któr(cid:200) wielu z nas gra(cid:239)o za m(cid:239)odu. Ukrywasz co(cid:258), co kto(cid:258) inny ma znale(cid:283)(cid:202) dzi(cid:218)ki Twoim podpowiedziom: „zimno, zimniej, mróz” lub „ciep(cid:239)o, cieplej, gor(cid:200)co”. Niektóre propozycje od razu wyda(cid:239)y si(cid:218) Justinowi „zimne” i ma(cid:239)o porywaj(cid:200)ce, zw(cid:239)aszcza gdy wi(cid:200)za(cid:239)y si(cid:218) ze s(cid:239)owem powinno(cid:258)(cid:202) tak jak w zda- niach: „powiniene(cid:258) trzyma(cid:202) si(cid:218) pracy” i „mieszka(cid:202) na wschodnim wy- brze(cid:285)u”. Inne pomys(cid:239)y wydawa(cid:239)y si(cid:218) „gor(cid:200)ce”, przyjmowane z rado(cid:258)ci(cid:200): przeprowadzka do Kalifornii lub zaj(cid:218)cia w szkole biznesu. Wcze(cid:258)niejsze falstarty biznesowe, do(cid:258)wiadczenia, które Justin kiedy(cid:258) postrzega(cid:239) jako pora(cid:285)ki, sta(cid:239)y si(cid:218) wskazówkami zbieranymi po to, aby znale(cid:283)(cid:202) drog(cid:218) do warto(cid:258)ci i zaplanowa(cid:202) jego piwot. Atrakcyjno(cid:258)(cid:202) Twojego nast(cid:218)pnego ruchu w zakresie kariery zawodo- wej polega w(cid:239)a(cid:258)nie na takim intuicyjnym odczuwaniu wywo(cid:239)ywanych Poleć książkęKup książkę 68 ETAP PIERWSZY: FUNDAMENT emocji. Mo(cid:285)e nie s(cid:200) to jasne i wyra(cid:283)ne s(cid:239)owa, wyra(cid:285)enia w znanym Ci j(cid:218)zyku, ale je(cid:258)li w czasie analizy mo(cid:285)liwo(cid:258)ci zwracasz baczn(cid:200) uwag(cid:218) na swoje odczucia i znajdujesz chwil(cid:218) na refleksj(cid:218), z ka(cid:285)dego obszaru otrzy- masz wskazówk(cid:218) dotycz(cid:200)c(cid:200) „temperatury powi(cid:200)zanych z nim emocji”, któr(cid:200) wysy(cid:239)a Twoje cia(cid:239)o. Mo(cid:285)esz rozmawia(cid:202) z kim(cid:258) i fizycznie odczuwa(cid:202) intensywno(cid:258)(cid:202) tej interakcji. Twój organizm wysy(cid:239)a wtedy jasne sygna(cid:239)y: „Gor(cid:200)co, gor(cid:200)co, gor(cid:200)co!”. Czujesz magnetyczne przyci(cid:200)ganie i chcesz dowiedzie(cid:202) si(cid:218) wi(cid:218)cej o tym, co robi Twój rozmówca i gdzie mieszka. Albo mo(cid:285)esz uczestniczy(cid:202) w rozmowie w sprawie pracy i odczuwa(cid:202) ch(cid:239)ód, cho- cia(cid:285) posada wydaje si(cid:218) atrakcyjna. Nie pozwól jednak, aby te zimne wska- zówki Ci(cid:218) zniech(cid:218)ca(cid:239)y. Wykorzystaj je raczej do zg(cid:239)(cid:218)biania wiedzy doty- cz(cid:200)cej Twoich warto(cid:258)ci. Kilka miesi(cid:218)cy po rozpocz(cid:218)ciu naszych spotka(cid:241) Justin zosta(cid:239) przyj(cid:218)ty na studia pierwszego wyboru. W szkole biznesu otrzyma(cid:239) stypendium. Przeniós(cid:239) si(cid:218) do San Diego i otoczy(cid:239) si(cid:218) nowymi znajomymi, którzy go inspirowali. Szybko znalaz(cid:239) ró(cid:285)ne mo(cid:285)liwo(cid:258)ci rozwoju, które pozwala(cid:239)y mu wykorzystywa(cid:202) jego mocne strony, przy czym nie zrezygnowa(cid:239) z planu powrotu po studiach do rodzinnego biznesu. Ka(cid:285)dy z tych elementów dobrze odzwierciedla(cid:239) podstawowe warto(cid:258)ci, które sobie ceni(cid:239). Justin powiedzia(cid:239), (cid:285)e dzi(cid:218)ki nowej energii, wigorowi i poczuciu s(cid:239)uszno(cid:258)ci dzia- (cid:239)a(cid:241) w ko(cid:241)cu poczu(cid:239) si(cid:218) sob(cid:200): silnym m(cid:218)(cid:285)czyzn(cid:200), pewnym siebie, pewnie st(cid:200)paj(cid:200)cym po ziemi, dumnym ze swojej (cid:258)cie(cid:285)ki kariery i gotowym do walki z ka(cid:285)dym wyzwaniem. Poszukiwanie warto(cid:258)ci (cid:109)wiczenia z tego podrozdzia(cid:239)u pomog(cid:200) Ci zbudowa(cid:202) fundament stra- tegii piwotu. Stan(cid:200) si(cid:218) wytycznymi dla ca(cid:239)ego procesu z szerokiej skali od idei wysokiego poziomu do ograniczonej listy konkretnych warto(cid:258)ci, któr(cid:200) uzyskasz na ostatnim etapie. Na pierwszym i drugim etapie skup si(cid:218) raczej na ilo(cid:258)ci, a nie jako(cid:258)ci pomys(cid:239)ów. Nie próbuj wprowadza(cid:202) autocenzury. Przy ka(cid:285)dym pytaniu zapisz dok(cid:239)adnie to, co od razu przychodzi Ci do g(cid:239)owy, a dopiero potem zacznij zadawa(cid:202) sobie bardziej szczegó(cid:239)owe pytania, takie jak: Co jest dla mnie naprawd(cid:218) wa(cid:285)ne w tej sprawie? i Co jeszcze? Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 1. SKALIBRUJ KOMPAS 69 Krok pierwszy: Zapisz pierwsze skojarzenia Odpowiedz na nast(cid:218)puj(cid:200)ce pytania: (cid:131) Opisz swój idealny dzie(cid:241). Jak by(cid:258) go sp(cid:218)dzi(cid:239), gdyby(cid:258) nie musia(cid:239) mar- twi(cid:202) si(cid:218) o koszty podejmowanych aktywno(cid:258)ci? (cid:131) Co Ci(cid:218) najbardziej ekscytuje? (cid:131) Z czego jeste(cid:258) najbardziej dumny? (cid:131) Jaki komplement lub jak(cid:200) pochwa(cid:239)(cid:218) s(cid:239)yszysz najcz(cid:218)(cid:258)ciej? (cid:131) Jaka warto(cid:258)(cid:202), któr(cid:200) cenisz najbardziej, pojawi(cid:239)aby si(cid:218) w komentarzach, gdyby kto(cid:258) rozmawia(cid:239) na Twój temat z cz(cid:239)onkami Twojej rodziny lub przyjació(cid:239)mi? (cid:131) Wró(cid:202) my(cid:258)lami do najwspanialszego czasu w Twoim (cid:285)yciu — gdy (cid:285)y(cid:239)e(cid:258) pe(cid:239)ni(cid:200) (cid:285)ycia, prze(cid:285)ywa(cid:239)e(cid:258) przygody, czu(cid:239)e(cid:258) rado(cid:258)(cid:202) i zespolenie. Mo(cid:285)e to by(cid:202) tylko jedna chwila lub d(cid:239)u(cid:285)szy okres. Opisz ten czas, podaj(cid:200)c jak najwi(cid:218)cej szczegó(cid:239)ów. Co sprawia, (cid:285)e to wspomnienie wy- daje Ci si(cid:218) takie wa(cid:285)ne? Cofnij si(cid:218) w czasie: Co widzisz? Co s(cid:239)yszysz? Czy czujesz jaki(cid:258) konkretny smak? Zapach? O czym my(cid:258)lisz? Jak si(cid:218) czujesz? (cid:131) Wymie(cid:241) trzy osoby, które podziwiasz. Zapisz trzy przymiotniki, które opisuj(cid:200), dlaczego wybra(cid:239)e(cid:258) akurat te osoby. (cid:131) Czy jest co(cid:258), czego chcia(cid:239)by(cid:258) mniej w swoim (cid:285)yciu? (cid:131) Przed jakimi wyzwaniami stoisz obecnie? (cid:131) Czy s(cid:200) jakie(cid:258) pytania, na które obecnie nie jeste(cid:258) w stanie odpo- wiedzie(cid:202)? (cid:131) Czy s(cid:200) jakie(cid:258) obszary w Twoim (cid:285)yciu, w których Twoim zdaniem brak jest równowagi lub gdzie czujesz jakie(cid:258) braki? (cid:131) Czego wi(cid:218)cej pragniesz od swojego (cid:285)ycia? Krok drugi: Grupowanie warto(cid:258)ci Zakre(cid:258)l wszystkie s(cid:239)owa kluczowe lub frazy (mo(cid:285)esz je przepisa(cid:202) na osobn(cid:200) list(cid:218)), które wydaj(cid:200) si(cid:218) wyró(cid:285)nia(cid:202) w tre(cid:258)ci odpowiedzi. Po wst(cid:218)pnym przej- rzeniu dodaj motywy, które mog(cid:239)e(cid:258) wcze(cid:258)niej pomin(cid:200)(cid:202), a które s(cid:200) dla Poleć książkęKup książkę 70 ETAP PIERWSZY: FUNDAMENT Ciebie wa(cid:285)ne. Oto kilka propozycji grup warto(cid:258)ci, powtarzaj(cid:200)cych si(cid:218) w czasie bada(cid:241) moich klientów: (cid:131) Zwi(cid:200)zki, spo(cid:239)eczno(cid:258)ci, przyjaciele, rodzina, intymno(cid:258)(cid:202). (cid:131) Kreatywno(cid:258)(cid:202), innowacja, pomys(cid:239)y, tworzenie s(cid:239)owa pisanego, wyra- (cid:285)anie siebie. (cid:131) Odwaga, podejmowanie ryzyka, wyzwanie. (cid:131) Wolno(cid:258)(cid:202), niezale(cid:285)no(cid:258)(cid:202). (cid:131) Bezpiecze(cid:241)stwo finansowe. (cid:131) Wdzi(cid:218)czno(cid:258)(cid:202), czerpanie z chwili, uwa(cid:285)no(cid:258)(cid:202), odpoczynek i odm(cid:239)odzenie. (cid:131) Zdrowe nawyki i dobre samopoczucie, poczucie równowagi. (cid:131) Dobry humor, zabawa, rekreacja. (cid:131) Pomaganie innym, czynienie ró(cid:285)nicy, wywieranie wp(cid:239)ywu, inspirowa- nie, nauczanie, s(cid:239)u(cid:285)enie i zasi(cid:218)g. (cid:131) Nauka, rozwój, odkrywanie, podró(cid:285)e, przygoda. Krok trzeci: Wykonaj map(cid:218) warto(cid:258)ci We(cid:283) czyst(cid:200) kartk(cid:218). Na (cid:258)rodku napisz s(cid:239)owo Warto(cid:258)ci, umie(cid:258)(cid:202) je w okr(cid:218)gu, a potem poprowad(cid:283) linie biegn(cid:200)ce od niego do zidentyfikowanych we wcze(cid:258)niejszych krokach warto(cid:258)ci. Dodaj kilka mniejszych odno(cid:258)ników od zidentyfikowanych warto(cid:258)ci do jedno- lub dwuwyrazowych odpowiedzi na nast(cid:218)puj(cid:200)ce pytania: (cid:131) Jakie wa(cid:285)ne cechy wyró(cid:285)niaj(cid:200) si(cid:218) w kontek(cid:258)cie ka(cid:285)dej z tych warto(cid:258)ci? (cid:131) Jak ka(cid:285)da z tych warto(cid:258)ci mo(cid:285)e by(cid:202) najpe(cid:239)niej wyra(cid:285)ana w Twoim (cid:285)yciu? To (cid:202)wiczenie pomo(cid:285)e Ci zrozumie(cid:202), jak warto(cid:258)ci znajduj(cid:200) swoje mani- festacje w Twoim (cid:285)yciu. Na przyk(cid:239)ad odno(cid:258)niki od s(cid:239)owa wolno(cid:258)(cid:202) mog(cid:200) prowadzi(cid:202) do odpowiedzi, takich jak: bezpiecze(cid:241)stwo finansowe, elastyczny harmonogram, mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) podró(cid:285)owania, autonomia pracy. Odno(cid:258)niki od warto(cid:258)ci pomaganie innym mog(cid:200) prowadzi(cid:202) do wyra(cid:285)e(cid:241), takich jak: naucza- nie, mentoring, dzielenie si(cid:218) do(cid:258)wiadczeniami, wolontariat, a tak(cid:285)e kilka grup lub organizacji, które s(cid:200) dla Ciebie wa(cid:285)ne. Poleć książkęKup książkę A oto przyk(cid:239)ad jednej z takich map warto(cid:258)ci: ROZDZIA(cid:146) 1. SKALIBRUJ KOMPAS 71 Krok czwarty: Warto(cid:258)ciowanie pozycji na li(cid:258)cie Zakre(cid:258)l na mapie my(cid:258)li jedno s(cid:239)owo lub wyra(cid:285)enie, które najlepiej odzwier- ciedla ka(cid:285)d(cid:200) z warto(cid:258)ci. Zapisz pi(cid:218)(cid:202) do dziesi(cid:218)ciu tych warto(cid:258)ci na oddziel- nych kartkach samoprzylepnych, które umie(cid:258)cisz na (cid:258)cianie lub na drzwiach wej(cid:258)ciowych, a nast(cid:218)pnie ustal kolejno(cid:258)(cid:202) warto(cid:258)ci wed(cid:239)ug subiektywnej oceny ich istotno(cid:258)ci. Je(cid:258)li pojawi si(cid:218) konieczno(cid:258)(cid:202) wybrania jednej z dwóch losowo wybranych warto(cid:258)ci, zawsze która(cid:258) b(cid:218)dzie dla Ciebie wa(cid:285)niejsza. Któr(cid:200) wówczas wybierzesz? W rzeczywisto(cid:258)ci bardzo rzadko zmuszani jeste(cid:258)my do tworzenia takich syntetycznych rankingów warto(cid:258)ci, ale to (cid:202)wiczenie pomo(cid:285)e Ci w zdefiniowaniu priorytetów. Grupuj podobne do siebie motywy i usuwaj warto(cid:258)ci, które nie s(cid:200) zbyt wa(cid:285)ne dla Twojego zdrowia i szcz(cid:218)(cid:258)cia, tworz(cid:200)c krótk(cid:200) list(cid:218), któr(cid:200) (cid:239)atwo b(cid:218)dzie zapami(cid:218)ta(cid:202). Po(cid:258)wi(cid:218)(cid:202) na to (cid:202)wiczenie jeden tydzie(cid:241), bo b(cid:218)dziesz potrzebowa(cid:239) chwili refleksji, a codzienne obowi(cid:200)zki zapewni(cid:200) Ci dodat- kow(cid:200) klarowno(cid:258)(cid:202) os(cid:200)du. Poleć książkęKup książkę 72 ETAP PIERWSZY: FUNDAMENT Krok pi(cid:200)ty: Zaw(cid:218)(cid:283) list(cid:218) i zmie(cid:241) nazwy Przejrzyj map(cid:218) i ranking karteczek samoprzylepnych, tak aby zidentyfi- kowa(cid:202) pi(cid:218)(cid:202) najwa(cid:285)niejszych warto(cid:258)ci. To Twój tlen, Twoje idee, bez któ- rych nie wyobra(cid:285)asz sobie (cid:285)ycia, elementy, które s(cid:200) niezb(cid:218)dne dla Two- jego dobrego samopoczucia. A teraz wykorzystaj swoj(cid:200) kreatywno(cid:258)(cid:202) i nadaj ka(cid:285)dej z warto(cid:258)ci now(cid:200), opisow(cid:200) nazw(cid:218). U(cid:285)yj wyobra(cid:283)ni i wybierz takie nazwy, które maj(cid:200) dla Ciebie sens i najlepiej definiuj(cid:200) istot(cid:218) ka(cid:285)dej z tych warto(cid:258)ci. Oto dwa przyk(cid:239)ady bardziej kreatywnych wersji opisów warto(cid:258)ciii (wci(cid:200)(cid:285) ich u(cid:285)ywam!), które udost(cid:218)pni(cid:239)am w ksi(cid:200)(cid:285)ce Life After College: OCZYSZCZAJ(cid:107)CY OGIE(cid:148): Przekazuj z pasj(cid:200) pozytywn(cid:200) energi(cid:218) (cid:258)wiatu. Zara(cid:285)aj innych optymizmem, rado(cid:258)ci(cid:200) i u(cid:258)miechem zawsze tam, gdzie si(cid:218) znajdujesz. B(cid:200)d(cid:283) (cid:258)wiadoma wp(cid:239)ywu, jaki wywierasz na innych ludzi. JAZDA NA DZIKIM TYGRYSIE: (cid:191)yj pe(cid:239)ni(cid:200) (cid:285)ycia! Podejmuj ryzyko. Rób rzeczy, które sprawiaj(cid:200), (cid:285)e opuszczasz swoj(cid:200) stref(cid:218) komfortu, podejmuj wyzwania, o których s(cid:200)dzisz, (cid:285)e znajduj(cid:200) si(cid:218) na granicy wykonalno(cid:258)ci. Nie ma siod(cid:239)a, nie ma lejców. Ciesz si(cid:218) i przystosowuj do szalonych wzlo- tów, upadków i niespodzianek, które (cid:285)ycie rzuca w Twoj(cid:200) stron(cid:218). Krok szósty: Dobrze widoczne przypomnienie Umie(cid:258)(cid:202) spis warto(cid:258)ci tam, gdzie ka(cid:285)dy b(cid:218)dzie móg(cid:239) je zobaczy(cid:202). Mo(cid:285)e warto zapisa(cid:202) je równie(cid:285) na niewielkiej kartce, któr(cid:200) schowasz do portfela, albo zrobi(cid:202) grafik(cid:218) lub tapet(cid:218) do komputera lub telefonu, przyklei(cid:202) naklejki samoprzylepne nad biurkiem lub zaprojektowa(cid:202) bardziej wy- my(cid:258)ln(cid:200) form(cid:218) wizualnej reprezentacji, np. w serwisie Pinterest, któr(cid:200) mo(cid:285)na z czasem uzupe(cid:239)nia(cid:202) i modyfikowa(cid:202). W trakcie ca(cid:239)ego procesu piwotu b(cid:218)dziesz móg(cid:239) regularnie wraca(cid:202) my(cid:258)lami do listy najwa(cid:285)niejszych warto(cid:258)ci, dzi(cid:218)ki czemu po jakim(cid:258) czasie zostan(cid:200) one mocno zakorzenione w Twojej (cid:258)wiadomo(cid:258)ci. Potraktuj warto(cid:258)ci jak indywidualn(cid:200) kart(cid:218) wspomagaj(cid:200)c(cid:200) proces decy- zyjny. Gdy staniesz przed szczególnie trudnym dylematem, odwo(cid:239)aj si(cid:218) Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 1. SKALIBRUJ KOMPAS 73 do listy i rankingu, obliczaj(cid:200)c, jak(cid:200) ocen(cid:218) (na bazie ocen cz(cid:200)stkowych dla ka(cid:285)dej warto(cid:258)ci) mo(cid:285)esz przypisa(cid:202) decyzji (lub ca(cid:239)emu Twojemu nasta- wieniu (cid:285)yciowemu) wed(cid:239)ug skali warto(cid:258)ci od 1 do 5. OPRACUJ FORMU(cid:146)(cid:125) SZCZ(cid:125)(cid:165)CIA Którego(cid:258) ranka po powrocie z tygodniowego wyjazdu z trudem mog(cid:239)am usiedzie(cid:202) przy biurku. Wodzi(cid:239)am wokó(cid:239) podkr(cid:200)(cid:285)onymi oczami, nie mog(cid:200)c si(cid:218) na niczym skupi(cid:202). Nagle poczu(cid:239)am, (cid:285)e znajduj(cid:218) si(cid:218) poza swoim cia- (cid:239)em i mog(cid:218) obserwowa(cid:202) sama siebie, jak zirytowana uderzam ze z(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200) pi(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) w blat, gdy moja mysz bezprzewodowa po raz enty gubi po(cid:239)(cid:200)cze- nie z komputerem. Widok jak z kreskówki: ksi(cid:200)(cid:285)ki, dokumenty, g(cid:239)o(cid:258)niki unosz(cid:200) si(cid:218) par(cid:218) centymetrów w powietrze, po czym l(cid:200)duj(cid:200) z powrotem na biurku. Rany! Wielka czerwona flaga ostrzegawcza? Raczej nie nale(cid:285)(cid:218) do ludzi niecierpliwych, ale tego ranka mój bezpiecz- nik grozi(cid:239) zwarciem, je(cid:258)li ju(cid:285) nie by(cid:239) przepalony, powoduj(cid:200)c przeci(cid:200)(cid:285)enie ca(cid:239)ego systemu. Nie by(cid:239)am w stanie wp(cid:239)yn(cid:200)(cid:202) na popraw(cid:218) nastroju dzi(cid:218)ki gimnastyce umys(cid:239)owej ani zignorowa(cid:202) zm(cid:218)czenia — najwyra(cid:283)niej nic mi dzi(cid:258) nie sz(cid:239)o tak, jak bym chcia(cid:239)a. Wtedy zrozumia(cid:239)am: przez pi(cid:218)(cid:202) dni nie (cid:202)wiczy(cid:239)am! Moje oczy prze- skakiwa(cid:239)y od tarczy zegara do listy rzeczy do zrobienia i skrzynki e-mail. Nie bardzo mia(cid:239)am czas na krótki jogging, ale na pewno nie mia(cid:239)am do(cid:258)(cid:202) czasu, aby marnowa(cid:202) go na denerwuj(cid:200)cy brak koncentracji na reszt(cid:218) dnia, spowodowany moim nie najlepszym nastrojem. Pozycje z listy rzeczy do zrobienia mog(cid:200) chyba poczeka(cid:202) te dwadzie(cid:258)cia minut, bo tyle czasu potrze- buj(cid:218), aby w moich (cid:285)y(cid:239)ach znów pop(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)y endorfiny. W(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)am buty do biegania i ruszy(cid:239)am w stron(cid:218) drzwi. I rzeczywi(cid:258)cie, po powrocie z trasy i fili(cid:285)ance kawy poprawi(cid:239) si(cid:218) nie tylko mój nastrój, ale i poziom produk- tywno(cid:258)ci. Jednym z kluczowych zagadnie(cid:241) zwi(cid:200)zanych ze zwinn(cid:200) metod(cid:200) zarz(cid:200)- dzania (cid:285)yciem jest umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) szybkiego powrotu do równowagi. Trudno wykona(cid:202) piwot w chwili, gdy czujemy si(cid:218) niepewni lub jeste(cid:258)my nieszcz(cid:218)- (cid:258)liwi (je(cid:258)li w ogóle jest to mo(cid:285)liwe). W takiej sytuacji bowiem — gdy Poleć książkęKup książkę 74 ETAP PIERWSZY: FUNDAMENT czujesz si(cid:218) zm(cid:218)czony lud(cid:283)mi, rutyn(cid:200), otoczeniem lub m(cid:218)cz(cid:200)cymi dzia- (cid:239)aniami — szanse przej(cid:258)cia na kolejne etapy piwotu zostaj(cid:200) znacznie zmniejszone. Sprawdzaj(cid:200)ca si(cid:218) w Twoim przypadku formu(cid:239)a na szcz(cid:218)(cid:258)cie to uni- kalna kombinacja czynników (cid:258)rodowiskowych i dzia(cid:239)a(cid:241), które najbardziej zwi(cid:218)kszaj(cid:200) prawdopodobie(cid:241)stwo na(cid:239)adowania baterii i odnowienia Twojej energii, gdy czujesz si(cid:218) przybity lub zm(cid:218)czony. Planuj(cid:200)c piwot, pomy(cid:258)l o metodzie poprawy samopoczucia na poziomie mikro (czyli w odniesie- niu do codziennej rutyny i pi(cid:218)cio- do dwudziestominutowych nawyków) oraz niezale(cid:285)nie na poziomie makro (czyli powa(cid:285)nych wyborów sk(cid:239)ada- j(cid:200)cych si(cid:218) na z(cid:239)o(cid:285)on(cid:200) formu(cid:239)(cid:218), a dotycz(cid:200)cych miejsca zamieszkania czy pracy). Jakie mikro- i makroformu(cid:239)y s(cid:200) najwa(cid:285)niejsze w aspekcie Twojego (cid:285)ycia? Twoja metoda poprawy samopoczucia mo(cid:285)e na przyk(cid:239)ad zawiera(cid:202) i (cid:239)(cid:200)czy(cid:202) pewne elementy z poni(cid:285)szej tabeli: Formu(cid:239)a na szcz(cid:218)(cid:258)cie Obszar aktywno(cid:258)ci: mentalny/emocjonalny/ duchowy fizyczny spo(cid:239)eczny i i e n n e z d o c / o r k M i i l e n ó g o / o r k a M Codzienne przyzwyczajenia Czytanie Medytacja (cid:109)wiczenia duchowe Prowadzenie dziennika Wyj(cid:258)cie z domu Odpoczynek na (cid:239)onie natury Spacer (cid:109)wiczenia fitness (cid:191)ycie w mie(cid:258)cie, które inspiruje Stworzenie komfortowych warunków w domu Weekendowe wycieczki Praca nad kreatywnymi projektami Regularne (cid:202)wiczenia fizyczne Zapewnienie sobie 7 – 8 godzin snu Zdrowe od(cid:285)ywianie si(cid:218) Spotkanie z przyjació(cid:239)k(cid:200) na kawie lub posi(cid:239)ku Wspólne gotowanie Rozmowy telefoniczne z przyjació(cid:239)mi lub cz(cid:239)onkami rodziny Warto(cid:258)ciowe sp(cid:218)dzenie czasu z ukochanym Uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych i sportowych Cz(cid:218)sty wolontariat Ucz(cid:218)szczanie na dodatkowe zaj(cid:218)cia Goszczenie znajomych D(cid:239)u(cid:285)sze podró(cid:285)e Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 1. SKALIBRUJ KOMPAS 75 Opracuj formu(cid:239)(cid:218) szcz(cid:218)(cid:258)cia Zdefiniuj swoje warto(cid:258)ci, zmieniaj(cid:200)c je z abstrakcyjnych poj(cid:218)(cid:202) w (cid:285)yciowe aktywno(cid:258)ci poprzez przygotowanie podobnej tabeli, jak ta powy(cid:285)ej. Jakie sk(cid:239)adniki — procedury i codzienne, rutynowe czynno(cid:258)ci — maj(cid:200) naj- wi(cid:218)ksze znaczenie dla efektywno(cid:258)ci tej mikstury? Jakie czynniki makro dotycz(cid:200)ce stylu (cid:285)ycia s(cid:200) najwa(cid:285)niejsze? Zastanów si(cid:218), co robisz dobrze, a czego Ci brakuje. Formu(cid:239)(cid:218) mo(cid:285)esz naprawd(cid:218) zdefiniowa(cid:202) w formie równania matema- tycznegoiii, tak jak uczyni(cid:239) to na przyk(cid:239)ad mój przyjaciel Bill Connolly, gdy podzieli(cid:239)am si(cid:218) z nim t(cid:200) koncepcj(cid:200). Jego równanie wygl(cid:200)da(cid:239)o nast(cid:218)- puj(cid:200)co: (Tworzenie) + (przyjaciele i rodzina) + (podró(cid:285)) – (strach) = Szcz(cid:218)(cid:258)cie. TWOJE CIA(cid:146)O TO TWÓJ BIZNES Gdy znajdujesz si(cid:218) w bezpiecznej strefie komfortu, mo(cid:285)esz sobie pozwoli(cid:202) na odrobin(cid:218) lenistwa. Mo(cid:285)esz wyda(cid:202) troch(cid:218) wi(cid:218)cej pieni(cid:218)dzy, mo(cid:285)esz si(cid:218) przeje(cid:258)(cid:202), wypi(cid:202) troszk(cid:218) za du(cid:285)o albo na kilka dni zapomnie(cid:202) o (cid:202)wiczeniach, a mimo to dzi(cid:218)ki elastyczno(cid:258)ci systemu dasz sobie rad(cid:218) z ewentualnymi konsekwencjami. Masz bowiem wi(cid:218)kszy margines b(cid:239)(cid:218)du. Jednak gdy znaj- dujesz si(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)nie w samym (cid:258)rodku piwotu, ka(cid:285)da komórka Twojego cia(cid:239)a powinna pracowa(cid:202) na najwy(cid:285)szych obrotach, bo w czasie, gdy przyj- dzie Ci odpowiada(cid:202) na najwa(cid:285)niejsze pytania (cid:285)yciowe, Twój organizm b(cid:218)dzie poddany ekstremalnym obci(cid:200)(cid:285)eniom. Si(cid:239)a woli jest zasobem ograniczonymiv. Gdy przyjdzie Ci podejmowa(cid:202) najwa(cid:285)niejsze decyzje, musisz oszcz(cid:218)dza(cid:202) energi(cid:218), która w tych trudnych chwilach b(cid:218)dzie Ci naprawd(cid:218) potrzebna. W tym czasie o wiele wyra(cid:283)niej odczuwa(cid:202) b(cid:218)dziesz zm(cid:218)czenie, dlatego wszystkie problemy zdrowotne z przesz(cid:239)o(cid:258)ci teraz dadz(cid:200) Ci si(cid:218) jeszcze bardziej we znaki. W okresie obci(cid:200)(cid:285)enia stresem zazwyczaj najszybciej zaniedbujemy nasze cia(cid:239)o. Czasami wr(cid:218)cz aktywnie dzia(cid:239)amy na w(cid:239)asn(cid:200) szkod(cid:218). A tym- czasem podczas piwotu Twój organizm jest najbardziej warto(cid:258)ciowym zasobem. W sytuacji gdy wokó(cid:239) zmienia si(cid:218) tak wiele rzeczy, wa(cid:285)ne jest, aby aktywnie korzysta(cid:202) ze wszystkich naturalnych substancji chemicznych Poleć książkęKup książkę 76 ETAP PIERWSZY: FUNDAMENT odpowiadaj(cid:200)cych za dobre samopoczucie: serotoniny, dopaminy, oksyto- cyny i endorfin, a minimalizowa(cid:202) dawki kortyzolu, czyli hormonu stresu. W tym czasie trzeba wystrzega(cid:202) si(cid:218) powoduj(cid:200)cych odr(cid:218)twienie: nie- zdrowych posi(cid:239)ków, alkoholu, narkotyków, telewizji, gier wideo, mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych albo „szwedzkiego sto(cid:239)u” ze wszystkimi wymienionymi wcze(cid:258)niej u(cid:285)ywkami. Sk(cid:239)onno(cid:258)(cid:202) do oddawania si(cid:218) dzia(cid:239)aniom przynosz(cid:200)- cym zapomnienie jest dla wielu ludzi ucieczk(cid:200) w sytuacji, gdy (cid:285)ycie daje nam w ko(cid:258)(cid:202) bardziej ni(cid:285), jak nam si(cid:218) wydaje, mo(cid:285)emy znie(cid:258)(cid:202). Niemniej jednak korzy(cid:258)ci z zerwania z niezdrowymi nawykami s(cid:200) o wiele wi(cid:218)ksze, nawet je(cid:258)li s(cid:200)dzimy, (cid:285)e czeka nas naprawd(cid:218) trudne zadanie. Nie bierz moich s(cid:239)ów za pewnik. Sprawd(cid:283) sam. Zwró(cid:202) szczególn(cid:200) uwag(cid:218) na to, co poprawia Ci nastrój, zwi(cid:218)ksza wydajno(cid:258)(cid:202), kreatywno(cid:258)(cid:202) i odporno(cid:258)(cid:202) fizyczn(cid:200) oraz emocjonaln(cid:200), a co pogarsza Twoje samopoczucie. Drugi kieliszek wina mo(cid:285)e wydawa(cid:202) si(cid:218) zupe(cid:239)nie nieszkodliwy — i mo(cid:285)e by(cid:239)o tak przez ca(cid:239)e Twoje doros(cid:239)e (cid:285)ycie — dopóki nie staje si(cid:218) gambitem do trzeciego. A potem budzisz si(cid:218) nast(cid:218)pnego ranka z bol(cid:200)c(cid:200) g(cid:239)ow(cid:200), zm(cid:218)- czony, a w(cid:239)a(cid:258)nie tego dnia musisz odpowiedzie(cid:202) sobie na wa(cid:285)ne (cid:285)yciowe pytania. Sam os(cid:200)d(cid:283). Je(cid:258)li co(cid:258) dzia(cid:239)a, zostaw to. Je(cid:258)li utrudnia Ci osi(cid:200)gni(cid:218)cie optymalnej wydajno(cid:258)ci i psuje Ci humor, musisz z tego zrezygnowa(cid:202). I niewa(cid:285)ne, jak trudno b(cid:218)dzie Ci pozby(cid:202) si(cid:218) tego nawyku. Nie mo(cid:285)esz chodzi(cid:202) o kulach. Gdy znajdziesz si(cid:218) w samych trzewiach bestii zwanej piwotem i prze(cid:285)yjesz to, b(cid:218)dziesz móg(cid:239) w nagrod(cid:218) wróci(cid:202) do niektórych z tych nawyków, chocia(cid:285) wiele osób po przej(cid:258)ciach zwykle stwierdza, (cid:285)e ju(cid:285) ich nie potrzebuje. Je(cid:258)li na którym(cid:258) etapie piwotu znajdziesz si(cid:218) w prawdziwych tarapa- tach, b(cid:218)dziesz sobie dzi(cid:218)kowa(cid:239) za to, (cid:285)e wróci(cid:239)e(cid:258) do w(cid:239)a(cid:258)ciwych nawyków prozdrowotnych dotycz(cid:200)cych dobrego od(cid:285)ywiania, snu i aktywno(cid:258)ci fizycznej. Upro(cid:258)(cid:202) (cid:285)ycie, ograniczaj(cid:200)c si(cid:218) do najbardziej produktywnych i zdrowych przyzwyczaje(cid:241), tak aby mie(cid:202) „czysty system”, który pozwoli Ci pracowa(cid:202) na jak najwy(cid:285)szych obrotach. Je(cid:258)li stwierdzisz, (cid:285)e stoisz przed (cid:258)cian(cid:200), skup si(cid:218) najpierw na rozwi(cid:200)zaniu problemów fizycznych, aby mie(cid:202) jasno(cid:258)(cid:202) umys(cid:239)u. Id(cid:283) na spacer. Zmie(cid:241) diet(cid:218) na zdrowsz(cid:200) na tydzie(cid:241) (lub miesi(cid:200)c), przeprowad(cid:283) sesje medytacji przez dziesi(cid:218)(cid:202) minut, zdrzemnij si(cid:218) lub wyjd(cid:283) gdzie(cid:258), aby odrobin(cid:218) si(cid:218) zrelaksowa(cid:202). Spokój ducha jest dywidend(cid:200)v, któr(cid:200) otrzymujemy, p(cid:239)ac(cid:200)c za dnia dobrymi nawykami. Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 1. SKALIBRUJ KOMPAS 77 ZMNIEJSZ ZM(cid:125)CZENIE DECYZJ(cid:107) Piwot wstrz(cid:200)(cid:258)nie Twoimi przyzwyczajeniami, dlatego musisz posiada(cid:202) „kotwic(cid:218)” w postaci codziennej rutyny. Nie ma w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci, (cid:285)e bez nawy- ków i procedur pozwalaj(cid:200)cych w sposób systemowy wp(cid:239)ywa(cid:202) na popraw(cid:218) samopoczucia, pojawi si(cid:218) zm(cid:218)czenie decyzjami. W artykule opublikowanym w „Harvard Business Review” Roger Martin przekonujevi, (cid:285)e w obecnych czasach wiele firm nie produkuje ju(cid:285) gad(cid:285)etów, tylko decyzje. My sami stali(cid:258)my si(cid:218) „fabrykami decyzji”. Nasz czas pracy po(cid:258)wi(cid:218)camy na wymy(cid:258)lanie idei i tworzenie strategii, omawia- nie ich na spotkaniach, budowanie konsensusu oraz wdra(cid:285)anie rozwi(cid:200)za(cid:241) dla okre(cid:258)lonych wyników. I tak jak silna wola jest zasobem sko(cid:241)czonym, tak samo ograniczone s(cid:200) nasze zdolno(cid:258)ci poznawcze w ramach z(cid:239)o(cid:285)onych procesów my(cid:258)lowych. Zm(cid:218)czenie decyzjami, nazywane równie(cid:285) wyczerpywaniem si(cid:218) ego, oznacza zmniejszaj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) skuteczno(cid:258)(cid:202) w zakresie zdolno(cid:258)ci decyzyjnych w sytuacji, gdy nie mo(cid:285)emy liczy(cid:202) na uzupe(cid:239)nienie energii. Dziennikarz John Tierney w swoim artykule opublikowanym w „New York Timesie” tak oto podsumowuje konsekwencje tego stanu rzeczy: „Praktycznie nikt nie zdaje sobie tak naprawd(cid:218) sprawyvii z tego, jak m(cid:218)cz(cid:200)ce jest podejmo- wanie decyzji. Wielkie i ma(cid:239)e decyzje si(cid:218) sumuj(cid:200). (…) Wyczerpanie obja- wia si(cid:218) nie tyle jako konkretne uczucie, raczej jako sk(cid:239)onno(cid:258)(cid:202) do bardziej intensywnego do(cid:258)wiadczania innych emocji”. W ogniu piwotu wa(cid:285)ne pytania b(cid:218)d(cid:200) stale wirowa(cid:202) w Twojej g(cid:239)owie: Czy zosta(cid:202) u obecnego pracodawcy, czy zrezygnowa(cid:202)? Zwin(cid:200)(cid:202) firm(cid:218) czy zacisn(cid:200)(cid:202) z(cid:218)by i walczy(cid:202)? Przeprowadzi(cid:202) si(cid:218) do innego miasta czy wyjecha(cid:202) gdzie(cid:258) na d(cid:239)u(cid:285)ej? Nic dziwnego, (cid:285)e takie my(cid:258)li wymagaj(cid:200) wykorzystania du(cid:285)ej cz(cid:218)(cid:258)ci Twojego umys(cid:239)owego pasma aktywno(cid:258)ci, a wtedy coraz trudniej przy- chodzi Ci znajdywa(cid:202) odpowiedzi na mniej wa(cid:285)ne codzienne pytania typu: co zje(cid:258)(cid:202), w co si(cid:218) ubra(cid:202) lub kiedy zaplanowa(cid:202) (cid:202)wiczenia. Nie bez powodu Steve Jobs codziennie nosi(cid:239) czarny golf i d(cid:285)insyviii. W ten sposób oszcz(cid:218)dza(cid:239) swoj(cid:200) energi(cid:218) psychiczn(cid:200), podejmuj(cid:200)c przynajm- niej jedn(cid:200) decyzj(cid:218) mniej. I wychodz(cid:200)c z tego samego za(cid:239)o(cid:285)enia, gdy jestem mocno zaj(cid:218)ta w mojej firmie, ograniczam menu do zupy chili wed(cid:239)ug przepisu mojej mamy (znajdziesz go w zestawie narz(cid:218)dzi dodatkowych Poleć książkęKup książkę 78 ETAP PIERWSZY: FUNDAMENT na stronie internetowej po(cid:258)wi(cid:218)conej piwotowi). Dzi(cid:218)ki temu równie(cid:285) i ja mam jedn(cid:200) decyzj(cid:218) mniej. Je(cid:258)li za(cid:258) chodzi o (cid:202)wiczenia fizyczne, nie pozwa- lam sobie na (cid:285)adne ust(cid:218)pstwa w kwestii zaj(cid:218)(cid:202) jogi i pilatesu. Musz(cid:218) w nich uczestniczy(cid:202), cho(cid:202)by si(cid:218) wali(cid:239)o i pali(cid:239)o. W ten sposób oszcz(cid:218)dzam sobie k(cid:239)opotu debatowania nad tym, czy i kiedy po(cid:258)wi(cid:218)c(cid:218) czas na (cid:202)wiczenia, albo problemów z modyfikacj(cid:200) harmonogramu, tak aby znale(cid:283)(cid:202) w nim nowe „kotwice” w tygodniu, gdy mam naprawd(cid:218) du(cid:285)o zaj(cid:218)(cid:202). Je(cid:258)li zm(cid:218)czenie decyzjami jest przypad(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200) przeci(cid:200)(cid:285)onego umys(cid:239)u, to czy mo(cid:285)na co(cid:258) na to zaradzi(cid:202)? Jest jakie(cid:258) lekarstwo? Jednym z najsilniejszych „antybiotyków” na t(cid:218) chorob(cid:218) w czasie piwotu jest remedium z podr(cid:218)cznej apteczki, które umo(cid:285)liwi Ci podej- mowanie (cid:258)wiadomych decyzji z wyra(cid:283)n(cid:200) wizj(cid:200): wycisz si(cid:218), aby nawi(cid:200)za(cid:202) kontakt z t(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) Ciebie, która ju(cid:285) zna wszystkie odpowiedzi. MEDYTACJA DLA AKTYWOWANIA INSTYNKTU Pomimo wielu artyku(cid:239)ów i ksi(cid:200)(cid:285)ek, których autorzy przekonuj(cid:200) o korzy- (cid:258)ciach p(cid:239)yn(cid:200)cych z medytacji — obiecuj(cid:200)c zdrowszy sen, popraw(cid:218) stanu zdro- wia, poczucie wdzi(cid:218)czno(cid:258)ci, popraw(cid:218) koncentracji i produktywno(cid:258)ci — bardzo d(cid:239)ugo nie mog(cid:239)am si(cid:218) do tego przekona(cid:202). Medytacja mnie nudzi(cid:239)a. Pod- czas nielicznych prób stawa(cid:239)am si(cid:218) raczej niespokojna i jako(cid:258) nigdy „nie mia(cid:239)am na ni(cid:200) czasu”. Medytacja, szmedytacja… — Czy liczy si(cid:218) spacerowanie? Bieganie? Jazda na rowerze? P(cid:239)ywa- nie? Joga? Prowadzenie dziennika? — pyta(cid:239)am Adama, przyjaciela, który studiowa(cid:239) medytacj(cid:218) w klasztorze w Tajlandii. Na moje pytania zawsze pewnie kr(cid:218)ci(cid:239) g(cid:239)ow(cid:200) przecz(cid:200)co. — Musisz si(cid:218) wyciszy(cid:202) — wyja(cid:258)nia(cid:239). — Te aktywno(cid:258)ci, które wymie- niasz, to po prostu inne sposoby „robienia czego(cid:258)”. Musia(cid:239)o si(cid:218) wywróci(cid:202) do góry nogami ca(cid:239)e moje (cid:285)ycie, musia(cid:239)am po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) dwa lata (cid:285)ycia na w(cid:239)asn(cid:200) dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202), aby dotrze(cid:202) do ostatecz- nej granicy i zrozumie(cid:202), co przynosi mi prawdziwe ukojenie. Medytacja. Adam nauczy(cid:239) mnie prostej techniki, która (cid:258)wietnie sprawdza si(cid:218) na pocz(cid:200)tku. Wystarczy usi(cid:200)(cid:258)(cid:202) prosto z zamkni(cid:218)tymi oczami i zadba(cid:202) o równy oddech, powtarzaj(cid:200)c w tym czasie mantr(cid:218): „wznoszenie, opadanie, sie- Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 1. SKALIBRUJ KOMPAS 79 dzenie”. Metoda spodoba(cid:239)a mi si(cid:218) tak bardzo, (cid:285)e doda(cid:239)am medytacj(cid:218) do codziennych (cid:202)wicze(cid:241), po(cid:258)wi(cid:218)caj(cid:200)c jej od pi(cid:218)ciu do trzydziestu minut ka(cid:285)dego dnia. Potem wzmocni(cid:239)am nawyk, dodaj(cid:200)c (cid:202)wiczenia do listy rzeczy do zrobienia w aplikacji Insight Timer. Obieca(cid:239)am sobie, (cid:285)e wyko- nam nieprzerwan(cid:200) seri(cid:218): dziesi(cid:218)(cid:202) dni medytacji, potem dwadzie(cid:258)cia, trzy- dzie(cid:258)ci i — tylko raz — sto dni medytacji z rz(cid:218)du. Po nied(cid:239)ugim czasie poczu(cid:239)am wszechogarniaj(cid:200)ce mnie poczucie ulgi, (cid:285)e cho(cid:202)by przez te dziesi(cid:218)(cid:202) do dwudziestu minut dziennie mog(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) ciche, spokojne miejsce i uzyska(cid:202) dost(cid:218)p do krynicy wewn(cid:218)trznej m(cid:200)dro(cid:258)ci, która znajduje si(cid:218) w moim ciele. Te sesje (cid:239)adowa(cid:239)y wewn(cid:218)trzne baterie w moim mózgu. Tam, gdzie wcze(cid:258)niej miga(cid:239)a czerwona dioda roz(cid:239)a- dowania, teraz znów (cid:258)wieci(cid:239)o nasycone zielone (cid:258)wiat(cid:239)o 100-procentowej energii. Od tej pory medytacja sta(cid:239)a si(cid:218) najwa(cid:285)niejsz(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) mojego dnia. Wielu ludzi sukcesu, w tym Arianna Huffington, Kobe Bryant, Rus- sell Simmons i Gisele Bündchen, uwa(cid:285)a medytacj(cid:218) za kluczowy element codziennej rutyny i g(cid:239)ówny czynnik decyduj(cid:200)cy o ich sukcesach. Dan Har- ris, autor ksi(cid:200)(cid:285)ki zatytu(cid:239)owanej Szcz(cid:218)(cid:258)liwszy o 10 , odkry(cid:239) medytacj(cid:218) po ataku paniki, jakiego do(cid:258)wiadczy(cid:239) na wizji w programie telewizyjnym Good Morning America. Wiele firm, szpitali i instytucji wojskowych równie(cid:285) zach(cid:218)ca do medytacji w specjalnie przygotowanych wyciszonych pokojach, na warsztatach lub w czasie sesji grupowych dla pracowników. Nawet je(cid:258)li do tej pory nie mia(cid:239)e(cid:258) (cid:285)adnego do(cid:258)wiadczenia z medytacj(cid:200), zach(cid:218)cam Ci(cid:218) do poeksperymentowania. Znajd(cid:283) sobie takie miejsce, w którym przez co najmniej dziesi(cid:218)(cid:202) minut mo(cid:285)esz rano posiedzie(cid:202) w spokoju z zamkni(cid:218)tymi oczami. Badania pokazuj(cid:200), (cid:285)e wystarczy dzie- si(cid:218)(cid:202) do dwunastu minut dziennieix, aby poprawi(cid:202) poziom uwagi i pami(cid:218)(cid:202) robocz(cid:200). Podczas piwotowania tego rodzaju praktyki wyostrz(cid:200) Twoje sku- pienie, zmniejsz(cid:200) stres i zapewni(cid:200) twórcz(cid:200) przewag(cid:218), której potrzebujesz. Oka(cid:285) szacunek swojej wewn(cid:218)trznej m(cid:200)dro(cid:258)ci, pozwalaj(cid:200)c sobie na dociekliwo(cid:258)(cid:202). Poleć książkęKup książkę 80 ETAP PIERWSZY: FUNDAMENT Podstawowe (cid:202)wiczenie, od którego mo(cid:285)esz zacz(cid:200)(cid:202) swoj(cid:200) przygod(cid:218) z medytacj(cid:200) Od tamtej wspomnianej pierwszej rozmowy z Adamem rozmawia(cid:239)am na temat medytacji z ponad trzystoma osobami, które wyrazi(cid:239)y swoje „zain- teresowanie medytacj(cid:200)”. Poprosi(cid:239)am je o wype(cid:239)nienie ankiety, w której znajdowa(cid:239)o si(cid:218) pytanie o to, co uniemo(cid:285)liwia im zaj(cid:218)cia praktyczne. Okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e wielu pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cych ma problemy dotycz(cid:200)ce sposobu rozpocz(cid:218)cia medytacji: Jak siedzie(cid:202)? Co mam zrobi(cid:202), gdy zamkn(cid:218) oczy? A co, je(cid:258)li po prostu nie potrafi(cid:218) siedzie(cid:202) w bezruchu? Je(cid:258)li czujesz si(cid:218) wystarczaj(cid:200)co zmotywowany, aby rozpocz(cid:200)(cid:202) ekspery- mentowanie z medytacj(cid:200), ale nie wiesz, od czego zacz(cid:200)(cid:202), skorzystaj z poni(cid:285)- szych wskazówek Caseya Gramaglii, wspó(cid:239)za(cid:239)o(cid:285)yciela Asian Center for Applied Mindfulness: (cid:131) Usi(cid:200)d(cid:283) na krze(cid:258)le ze stopami ustawionymi równo pod k(cid:200)tem prostym lub usi(cid:200)d(cid:283) po turecku na pod(cid:239)odze: Przygotuj poduszk(cid:218), której u(cid:285)yjesz, aby biodra znalaz(cid:239)y si(cid:218) powy(cid:285)ej linii kolan, co poprawi Twój komfort i cyrkulacj(cid:218) powietrza podczas oddychania. (cid:131) Wyprostuj plecy i podnie(cid:258) brod(cid:218), unosz(cid:200)c lekko g(cid:239)ow(cid:218): D(cid:239)onie po(cid:239)ó(cid:285) swobodnie na kolanach, praw(cid:200) r(cid:218)k(cid:200) przykryj lew(cid:200) tak, aby kciuki deli- katnie si(cid:218) styka(cid:239)y. Rozlu(cid:283)nij ramiona. (cid:131) Przenie(cid:258) uwag(cid:218) na okolic(cid:218) splotu s(cid:239)onecznego i brzuch: Skup si(cid:218) na oddychaniu, gdy wci(cid:200)gasz powietrze (wznoszenie) i gdy je wypusz- czasz (opadanie). (cid:131) Na tym etapie mo(cid:285)esz si(cid:218) spodziewa(cid:202), (cid:285)e Twoje my(cid:258)li b(cid:218)d(cid:200) rozbie- ga(cid:239)y si(cid:218) w ró(cid:285)nych kierunkach: chwilami poczujesz spadek koncen- tracji, poniewa(cid:285) Twoje zmys(cid:239)y b(cid:218)d(cid:200) wysy(cid:239)a(cid:239)y rozpraszaj(cid:200)ce sygna(cid:239)y: d(cid:283)wi(cid:218)ki, obrazy, zapachy, smaki, emocje i my(cid:258)li. Je(cid:285)eli takie bod(cid:283)ce doprowadz(cid:200) do chwilowego rozkojarzenia, zaakceptuj w pe(cid:239)ni spadek koncentracji. Powiedz sobie: „my(cid:258)l(cid:218)” albo „s(cid:239)ysz(cid:218)”, aby po chwili znów skupi(cid:202) si(cid:218) na wznoszeniu si(cid:218) i opadaniu wraz z ka(cid:285)dym oddechem. (cid:131) Je(cid:258)li czujesz, (cid:285)e musisz si(cid:218) poruszy(cid:202), podrapa(cid:202) czy poprawi(cid:202) pozycj(cid:218), po prostu zarejestruj mentalnie t(cid:218) potrzeb(cid:218), przypisuj(cid:200)c j(cid:200) do kate- gorii „czuj(cid:218)”: Postaraj si(cid:218) zachowa(cid:202) skupienie i wró(cid:202) do oddychania. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e medytacja to mentalna analiza, polegaj(cid:200)ca na sprawdze- Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 1. SKALIBRUJ KOMPAS 81 niu, co dzieje si(cid:218) w Twoim umy(cid:258)le i w ciele. Czasami po prostu musisz si(cid:218) przez chwil(cid:218) powierci(cid:202), ale jest to sygna(cid:239) z organizmu dotycz(cid:200)cy tego, co dzieje si(cid:218) w Twoim (cid:285)yciu. Eksperymentuj i dopasuj (cid:202)wiczenie medytacyjne do swojego charak- teru. Wypróbuj ró(cid:285)ne metody, a(cid:285) znajdziesz tak(cid:200), która najlepiej Ci pasuje. Casey radzi: „Pami(cid:218)taj, aby si(cid:218) nie ocenia(cid:202). Po prostu wró(cid:202) do (cid:202)wicze(cid:241) i skup si(cid:218) na koncentracji. Im cz(cid:218)(cid:258)ciej (cid:202)wiczysz, tym lepszym si(cid:218) stajesz w tym, co robisz, i szybciej udaje Ci si(cid:218) wprowadzi(cid:202) umys(cid:239) w stan medy- tacji, ciesz(cid:200)c si(cid:218) specjalnym stanem koncentracji i spokoju”. W tym rozdziale skupili(cid:258)my si(cid:218) na okre(cid:258)leniu Twoich warto(cid:258)ci i zreda- gowaniu formu(cid:239)y szcz(cid:218)(cid:258)cia. Dowiedzia(cid:239)e(cid:258) si(cid:218), jak przygotowa(cid:202) cia(cid:239)o do piwotu, jak wa(cid:285)ne jest zmniejszenie zm(cid:218)czenia decyzjami i jak wyciszy(cid:202) umys(cid:239) podczas medytacji, aby aktywowa(cid:202) tryb najwydajniejszej pracy mózgu. Ale na czym powiniene(cid:258) skupi(cid:202) swoje my(cid:258)li? Dok(cid:200)d próbujesz dotrze(cid:202)? i Tom Rath, StrengthsFinder 2.0, Gallup Press, Washington, D.C. 2007, s. ii – iii. ii Jenny Blake, Life After College, Running Press, Philadelphia 2011. iii Bill Connolly, The Success Disconnect: Why the Smartest People Choose Meaning over Money, wydanie w(cid:239)asne, New York 2015. iv Kelly McGonigal, The Willpower Instinct: How Self-Control Works, Why It Matters, and What You Can Do to Get More of It, Avery, New York 2011. v Jim Blake, The Bliss Engine, Two Steps Publishing, Nashville 2013. vi Roger L. Martin, Rethinking the Decision Factory, „Harvard Business Review”, pa(cid:283)dziernik 2013, http://hbr.org/2013/10/rethinking-the-decision-factory. vii John Tierney, Do You Suffer from Decision Fatigue?, „New York Times”, 17 sierpnia 2011 r. viii Walter Isaacson, Steve Jobs, Wydawnictwo Insignis, Kraków 2015. ix Dan Hurley, Breathing In vs. Spacing Out, „New York Times”, 14 stycznia 2014 r., www.nytimes.com/2014/01/19/magazine/breathing-in-vs-spacing-out.html. Poleć książkęKup książkę 82 ETAP PIERWSZY: FUNDAMENT Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Metoda Pivot, czyli zwinny proces rozwoju kariery zawodowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: