Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00287 004916 20219318 na godz. na dobę w sumie
Metody i techniki szybkiego czytania - ebook/pdf
Metody i techniki szybkiego czytania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788375826616 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak sprawnie czytać różne rodzaje tekstów i kilkakrotnie zwiększyć prędkość czytania?

Jeżeli myślisz, że w Twoim przypadku szybsze czytanie jest po prostu niemożliwe, to jesteś w ogromnym błędzie, który za chwilę wyprostujemy. Nawet jeżeli teraz wydaje Ci się, że w pełni koncentrujesz się na czytanym tekście, to jednak zawsze możesz czytać jeszcze szybciej - nie tracąc przy tym zdolności rozumienia tekstu! Jak to jest możliwe?

Musisz mieć cel czytania!

Aby w ogóle była mowa o szybkim czytaniu, musisz mieć jego cel. Jaki by on nie był. Czytanie dla przyjemności jest zupełnie bez sensu. Dlaczego? Zauważ, że dzisiaj przeczytasz książkę. Za kilka dni kolejną. Wiesz, że one Ci się podobały. 'No tak, były bardzo ciekawe' - ale co z tego? Za kilkanaście dni będziesz już słabo pamiętał, o czym one były. Takie czytanie to najzwyczajniej w świecie strata Twojego cennego czasu i energii. Unikniesz frustracji, gdy będziesz mieć cel, a tym samym otworzysz sobie możliwości szybkiego czytania.

Dzięki tej publikacji dowiesz się:

- Czym tak naprawdę jest proces czytania.

- Czym jest szybkie czytanie.

- Czy naprawdę rozumiesz to, co czytasz.

- Czym jest fonetyzacja oraz regresja.

- Jak zwalczyć swoje błędy, fonetyzację oraz regresję.

- W jaki sposób skutecznie ćwiczyć szybkie czytanie.

- Co konkretnie masz zrobić, aby zacząć czytać szybciej.

- Jak czytać teksty, prasę, artykuły i raporty naukowe.

- Jak pracować z tekstem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Metody i techniki szybkiego czytania” Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 10.07.2008 Tytuł: Metody i techniki szybkiego czytania (fragment utworu) Autor: Paweł Sygnowski Projekt okładki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna Skład: Teresa Kopp Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI WSTĘP...............................................................................................6 Na początku było słowo........................................................................6 POCZĄTKI..........................................................................................10 Samotest........................................................................................10 Instrukcja postępowania..................................................................11 Test — tabelka..............................................................................11 Komentarz...................................................................................12 Samotest numer 2, czyli sprawdź swoją szybkość czytania............................24 Co to jest zdrowie? [ok. 300 słów]......................................................25 ZACZYNAMY, CZYLI CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ ...........................................30 Czym tak naprawdę jest proces czytania? ................................................30 Odpowiednia definicja czytania.............................................................31 Różne rodzaje czytania ......................................................................33 Czym jest szybkie czytanie? 35 ................................................................. Twoja prędkość czytania ................................................................. 37 ............................................. 37 Czy naprawdę rozumiesz to, co czytasz? .................................................. 39 Zapamiętanie tego, co czytasz .............................................................. 40 Krótkie podsumowanie ....................................................................... 40 CZYTANIU? ............................ 41 Co wpływa na Twoją szybkość czytania? .................................................. 41 ....................................................................... 41 Warunki zewnętrzne Warunki wewnętrzne ...................................................................... 44 ................................. 45 ................................................................................. 49 Fonetyzacja Regresja ..................................................................................... 50 Nieużywanie wskaźnika ................................................................... 52 Jak zwalczyć swoje błędy? ................................................................... 55 ............................................................... 55 ................................................................... 55 Metody mechaniczne Czytanie tekstów z jednoczesnym wykonywaniem ............................................................ czynności „zakłócających” 56 .......................................................... Centralne zakłócenia mowy 57 Jak zwalczyć regresję? .................................................................... 57 A co zrobić ze wskaźnikiem? ......................................................... 58 Lepiej zadbaj o swoje oczy ................................................................. 58 CZYTAMY, CZYLI JAK TO WŁAŚCIWIE ROBIĆ? .............................................. 60 Nie czytaj wszystkiego tak samo! ........................................................... 60 Jak rozwiązać ten problem? .............................................................. 61 Twoje największe błędy popełniane w czasie czytania Tak nauczyli Cię w szkole/przedszkolu JUŻ ZACZĘLIŚMY, CZYLI CO MUSISZ WIEDZIEĆ O Jak zwalczyć fonetyzację? SZYBKIE CZYTANIE, CZYLI ZACZYNAMY OD ZACZYNAMY SZYBKO CZYTAĆ, CZYLI NAUKA SZYBKIEGO CZYTANIA, CZYLI GARŚĆ CO ................................................... 62 Mądre czytanie? Tak, ale tylko z celem Czy można naprawdę czytać szybko? ...................................................... 63 Nie czytać wolno i uważnie .............................................................. 66 PODSTAW .................................... 67 Podstawy szybkiego czytania ............................................................... 67 ............................................................................................... I 67 II ............................................................................................. 69 III .............................................................................................. 71 IV ............................................................................................. 72 V .............................................................................................. 74 VI ............................................................................................. 75 KONKRETNIE MASZ ROBIĆ? .................. 76 Techniki szybkiego czytania ................................................................. 76 Kategoria przed ............................................................................ 76 Kategoria w trakcie ........................................................................ 84 ....................................................... 88 Ogólny wstęp do całego tekstu Wstęp do pojedynczego rozdziału ................................................... 89 Bezpośrednia informacja .............................................................. 89 Przykład — słowny lub obrazowy ..................................................... 90 Motywujące fragmenty ................................................................ 91 POŻYTECZNYCH RAD .................... 93 Zacznij wreszcie szybko czytać! ........................................................... 93 Bez zbędnych wyjaśnień — zaczynamy! ................................................... 95 Jak od zaraz czytać szybciej? ............................................................... 97 ........................................................................ 97 Efektywne czytanie 99 Prosty sposób na zwiększenie szybkości czytania .................................... Jak czytać teksty? Ogólne rady ............................................................ 100 102 Jak czytać prasę? ......................................................................... Jak czytać artykuły i raporty naukowe? .............................................. 103 Używaj techniki SQ3R .................................................................... 104 104 Przegląd ............................................................................... Pytania .................................................................................. 104 105 Czytanie ................................................................................ 105 Odtwarzanie ........................................................................... Powtórzenie ............................................................................ 105 105 .................................................................. Czytaj tylko to, co naprawdę jest ważne ............................................ 106 Przegląd ................................................................................... 106 107 Czytanie .................................................................................... Samodzielna praca z lekturą ............................................................... 108 108 Cel czytania ............................................................................... Reguły szybkiego czytania Wstępny przegląd.........................................................................108 Przegląd....................................................................................109 Samo czytanie.............................................................................110 Praca z tekstem...........................................................................110 Inteligentne czytanie........................................................................111 Przegląd....................................................................................111 Wstępne czytanie.........................................................................112 Czytanie....................................................................................113 Ponowne czytanie........................................................................114 Jak pracować z tekstem?...................................................................114 Szybkie czytanie w skrócie.................................................................115 Na zakończenie...............................................................................116 KONIEC...........................................................................................118 BIBLIOGRAFIA...................................................................................120 LITERATURA.....................................................................................121 METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 6 WstępWstęp Na początku było słowo... Jednym z podstawowych praw, które prawdziwej wartości i znaczenia nabrało dopiero w XXI wieku, jest tzw. prawo Moore’a (twórcą jest Gor- don E. Moore, współzałożyciel korporacji Intel). W oryginalnym sformu- łowaniu prawo to mówi, że ekonomicznie optymalna liczba tranzystorów w układzie scalonym podwaja się co każde 18–24 miesiące. Prawo Moore’a mówiące, że moc obliczeniowa komputerów podwaja się co 24 miesiące, jest nawet popularniejsze od oryginalnego prawa. Prawo to jest używane obecnie do określenia praktycznie dowolnego postępu technologicznego1. Dlaczego to takie ważne i co praktycznie z tego prawa wynika dla prze- ciętnego czytelnika? Przekładając prawo Moore’a na słownictwo czytel- nicze, można by powiedzieć, że co każde 18–24 miesiące podwaja się liczba informacji, które musisz przyswoić dla osiągnięcia określonego celu (np. praca zawodowa, obsługa danego urządzenia, zdobycie nowej umiejętności itp.). Mówiąc jeszcze inaczej: co roku podwaja się liczba książek, które należy przeczytać, aby być na bieżąco. Jeszcze inaczej i skrótowo można to porównać do absolutnego zalewu informacji. Tenże zalew informacji jest jednym z wyznaczników obecnego czasu i w prostej zależności jest wynikiem nieustannego rozwoju zarówno na- uki, jak i techniki. Słowo pisane, a co za tym idzie — samo czytanie, jest jednym z głównych i najważniejszych kanałów przekazywania oraz zdo- 1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Moore 27a Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 7 bywania informacji. W związku z ich zalewem ten kanał jest obecnie bardzo mocno przeciążony. Aby to uświadomić, warto przytoczyć za Zdzisławem Szkutnikiem2, że corocznie drukuje się na świecie ponad 7 miliardów stronic, w tym 250 tysięcy tytułów książek i 4 miliony artykułów naukowo-technicznych. Natomiast ogólną liczbę istniejących na świecie książek ocenia się na około 800 milionów. Dla porównania — największe polskie biblioteki mają nie więcej niż 4–6 milionów tomów. Szybki postęp w nauce i technice sprawia, że co roku około 10 informa- cji dezaktualizuje się — szybciej w naukach ścisłych, wolniej w humani- stycznych. Absolwent wyższej uczelni traci średnio po pięciu latach po- nad połowę wiedzy uzyskanej w czasie studiów. Każdy specjalista chcą- cy śledzić na bieżąco postęp wiedzy w danej dyscyplinie musi czytać od 10 do 15 razy więcej aniżeli 30–40 lat temu. Z powyższego wywodu można wysnuć bardzo prosty wniosek, że obecnie nie jest ważne, czy chcesz, czy nie chcesz czytać, aby zdobywać nowe informacje. Ty już po prostu musisz to robić — i cały czas pamiętaj, że każdego roku tych książek do przeczytania jest dwa razy więcej niż w roku wcześniejszym. Jednakże przyjmuje się, że przeciętnie człowiek jest w stanie przeczy- tać w ciągu całego swojego życia nie więcej niż 3 tysiące książek (przy założeniu, że czyta co najmniej 50 stron dziennie, z szybkością 200–300 słów na minutę — taka też jest średnia prędkość czytania przeciętnego dorosłego człowieka). Proszę się przez moment zastanowić, co by się stało, gdyby tę prędkość czytania zwiększyć dwukrotnie? Trzykrotnie? Pięciokrotnie? To zdecydo- 2 Szkutnik Z., Szybkie czytanie. Wskazówki metodyczne, Centrum Informacji Nauko- wej, Technicznej i Ekonomicznej. Materiały szkoleniowe nr 13, 1979 r. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 8 wanie jest możliwe, gdyż większość z czytających robi to na poziomie ucznia szkoły podstawowej, który dopiero co nauczył się czytać. Jeśli masz zamiar w jakiś planowy i sensowny sposób chociaż spróbować poradzić sobie z otaczającym Cię zalewem informacji, to nie masz wy- boru: konieczność zwiększenia szybkości czytania jest naturalną konse- kwencją działania prawa Moore’a we współczesnym świecie. Poradnik, który właśnie czytasz, nie jest rozwiązaniem wszystkich moż- liwych problemów z szybkim czytaniem. Proszę, pamiętaj o tym, że szybkie czytanie to bardzo obszerne zagadnienie, w którym bardzo ła- two jest się zagubić osobom niedoświadczonym, które dopiero stawiają pierwsze kroki na tym polu. Siłą rzeczy potraktowałem temat wybiórczo i napisałem o tym, co ja uznaję za najważniejsze i najbardziej przydat- ne dla Ciebie. Nie znam jednak Twojej indywidualnej sytuacji, nie je- stem w stanie dokładnie ustalić, czego konkretnie potrzebujesz i ocze- kujesz, tak że mój wybór mógł okazać się dla Ciebie ślepym strzałem. Proszę w takiej sytuacji z góry o wyrozumiałość i zrozumienie. Poradnik ten nie jest także klasycznym kursem szybkiego czytania, w którym masz podane konkretnie: co należy robić, dlaczego, jak długo i jakie efekty Ci to przyniesie. Stworzyłem już taką pozycję mogącą uchodzić za klasyczny kurs szybkiego czytania, więc nie widziałem i da- lej nie widzę potrzeby powtarzania się. Jeśli jednak chodzi Ci o taki kurs, to zapraszam do zainteresowania się następującymi pozycjami: Szybkie czytanie dla wytrwałych ; Szybkie czytanie — praktyczne ćwiczenia . Z kolei tę pozycję, którą właśnie czytasz, potraktuj jako rzecz do swo- bodnego poczytania sobie, kiedy chcesz i jak chcesz. Znajdziesz w niej wiele technik, metod i sposobów, z których większość przeznaczona jest Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 9 do natychmiastowego zastosowania, co przyniesie Ci także takie natych- miastowe efekty. Celem, który przyświecał mi w czasie tworzenia tej pozycji, było stwo- rzenie swego rodzaju źródła praktycznych informacji, które można czy- tać w dowolnej kolejności i bez względu na to, czy robi to osoba zupeł- nie początkująca, czy już dobrze doświadczona w temacie szybkiego czytania, każdy znajdzie tutaj poszukiwane przez siebie informacje, a ponadto niektóre z nich absolutnie go zaskoczą i pobudzą do myślenia, a co za tym idzie — do zmiany sposobu czytania (czyli jego ulepszenia, usprawnienia, co przełoży się na mniejszą ilość czasu spędzonego na czytaniu, a zarazem większą efektywność). Z tego też względu część informacji zawartych w różnych rozdziałach poradnika może wydawać się powtórzona. Jednak zwracaj zawsze uwa- gę na ogólną treść oraz kontekst, w którym dana informacja jest użyta. Fakt, że po raz drugi czytasz o tym samym, nie oznacza, że jest to ta sama informacja. Na koniec jeszcze jedna istotna informacja. Wspomniałem już, że ten poradnik to tak jakby zbiór gotowych do zastosowania technik. Ważne, abyś sobie zdawał sprawę, że prawdopodobnie nie każda technika za- działa u Ciebie natychmiast. Pewne techniki przyniosą Ci zadziwiające rezultaty od razu, a inne nie dadzą Ci żadnego pozytywnego efektu (jest to raczej mało prawdopodobne, gdyż zamieszczone tutaj techniki są przetestowane przez pokolenia czytelników, co jednak nie zmienia wca- le faktu, iż jest to możliwe). Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 10 Początki Początki Samotest Zanim zapoznasz się z praktycznymi metodami i technikami szybkiego czytania, proponuję zrobić krótki rodzaj samotestu, który da Ci bogaty materiał do przemyśleń. Bazując na nim, będziesz w stanie sformułować konkretne wnioski dotyczące swojej przeszłej sytuacji jako czytelnika oraz sformułować plany na bliższą i dalszą przyszłość. Możesz to traktować jako swoistą próbę zdobycia/poznania własnego, osobistego celu czytania w ogóle. Jeśli czytanie traktujesz jako rozryw- kę, jako zawodową powinność lub jako najlepszy sposób zdobywania in- formacji, to nie jest to zbyt istotne. Jakiekolwiek masz podejście, to już wiesz, że od samego czytania nie uciekniesz. Skoro musisz to robić, to nie tylko ważne jest, aby wiedzieć, jak to ro- bić prawidłowo, ale także — a może przede wszystkim — musisz wie- dzieć, po co to robisz lub zamierzasz robić. Czytanie to czynność, a każ- da czynność ma to do siebie, że przyświeca jej pewien cel. Im ten cel jest Ci dokładniej znany, im bardziej się z nim identyfikujesz, tym le- piej dla Ciebie. Wiedząc, że czytasz, bo masz cel, gdyż dzięki temu coś osiągniesz, nadajesz tej czynności pewien sens, a robiąc sensowną rzecz, już nie będziesz musiał się zastanawiać po kilka razy, czy na- prawdę to jest to, co chcesz/powinieneś zrobić w tym momencie, a może zrobić coś innego itp. Zamiast tego będziesz pewny, że musisz to robić i automatycznie będziesz miał sporą motywację, aby robić to dobrze i coraz lepiej. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 11 Poniższy zestaw pytań wraz z danymi statystycznymi został zainspirowa- ny książką Iwony Krop „1000 słów na minutę”3. Instrukcja postępowania Proponuję przeczytać najpierw wszystkie pytania, następnie wydruko- wać całą tabelkę i szczerze odpowiedzieć na każde pytanie. Jeśli bę- dziesz już miał gotowe odpowiedzi, przeczytaj komentarz do każdego pytania. Test — tabelka 1 Czy w ogóle lubisz czytać? 2 Ile czasu (średnio) w ciągu jednego dnia poświęcasz na czytanie? 3 Ile książek przeczytałeś w ciągu minionego roku? 4 Co czytasz najchętniej? Jaka tematyka Cię interesuje? 5 Ile książek posiadasz w swojej domowej bibliotece? 6 Czy uważasz, że czytasz szybko? 7 Czy zdarza Ci się czytać kilka razy ten sam fragment? 8 Czy zdarza Ci się podczas czytania myśleć o czymś niezwiązanym z tekstem? 9 Czy zdarza Ci się przerywać czytanie, gdy czegoś nie rozumiesz? Czy po przeczytaniu danego fragmentu tekstu potrafisz go opowiedzieć własnymi słowami? 10 11 Czy umiesz znaleźć potrzebne informacje w książce, którą już kiedyś przeczytałeś? Czy jesteś przekonany, że jeśli zechcesz być lepszym czytelnikiem, uda Ci się to i odniesiesz sukces? 12 3 Krop I., 1000 słów na minutę. Podręcznik do samodzielnej nauki szybkiego czytania, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2002, 2007. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 12 13 Czy masz obawy, że jeśli będziesz czytał szybciej, to przestaniesz rozumieć, o czym czytasz? 14 Czy czytając, starasz się zapamiętać i zro- zumieć 100 tekstu? 15 Czy robisz notatki podczas lektury? Samotest numer 2, czyli sprawdź swoją szybkość czytania4 Jeśli jeszcze nie zmierzyłeś swojej (aktualnej!) prędkości czytania, to będziesz miał okazję zrobić to właśnie w tym momencie. W końcu mu- sisz wiedzieć, od czego zaczynasz, prawda? Ponadto dzięki temu bę- dziesz mógł na bieżąco śledzić swoje postępy. Zadanie dla Ciebie jest banalnie proste. Po prostu przeczytaj poniższy tekst. Czytaj w swoim normalnym tempie. Upewnij się, że nikt Ci nie będzie przeszkadzał. Tekst możesz przeczytać na monitorze lub, jeśli wolisz, możesz go sobie wydrukować i przeczytać z kartki. Pamiętaj o zmierzeniu czasu czytania. Gotowy? Jeśli tak, to możesz zaczynać swój test od następnej strony. 4 Sygnowski P., Szybkie czytanie dla wytrwałych, Złote Myśli. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 13 Co to jest zdrowie? [ok. 300 słów] W tradycyjnym znaczeniu zdrowie jest rozumiane jako stan fizjologicz- no-biologiczny; za zdrowego uważa się człowieka, którego organizm funkcjonuje w zakresie norm uznanych za prawidłowe. Za chorego uwa- ża się zaś człowieka, którego funkcjonowanie organizmu nie mieści się w obrębie tych norm. Stopień zgodności z normą jest określany przez profesjonalnego eksperta, którym jest lekarz. Jeżeli tej zgodności brak, to jednostka zostaje uznana za osobę chorą. W przedstawionym ujęciu zdrowie jest równoznaczne z brakiem choroby, a decyzja o kwalifikują- cym przypisaniu człowieka do odpowiedniego stanu nie leży w kompe- tencjach diagnozowanej jednostki. W literaturze przedmiotu popularny jest także pogląd, w myśl którego znajdowanie się w stanie zdrowia lub choroby może być definiowane w kategoriach obiektywnych i subiektywnych. Ten podział powstał jako wynik zaobserwowanych rozbieżności między ocenami eksperckimi a su- biektywnymi ocenami osób zgłaszających dolegliwości. Waga tego po- glądu dla wychowawców polega na tym, że samoocena stanu zdrowia w znacznym stopniu determinuje zachowania osobnicze. Inna koncepcja rozumienia zdrowia jest wynikiem powszechnie zaakceptowanej propozycji Światowej Organizacji Zdrowia. Uznaje ona, że zdrowie to pozytywny stan samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub ułomności, w innym tłumaczeniu — zdrowie jest pełnią fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu człowieka, a nie tylko brakiem choroby lub niedomagania. Ujęcie to również nie w pełni odpowiada promotorom zdrowia, gdyż nie stopniuje pozytywnego stanu samopoczucia, będącego podstawowym Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 14 składnikiem tej definicji, i zakłada, że zdrowie jest pewnym stanem idealnym. Zakłada również postrzeganie zdrowia w ujęciu statycznym, a nie w jego zmieniającej się złożoności. Bardzo interesujący sposób uznawania osoby za zdrową lub chorą zaproponował Talcott Pearsons (1968). Jako socjolog postrzega człowieka w kategorii zachowań jednostki pełniącej w swym codziennym życiu szereg ról społecznych. Za osobę zdrową uważa osobę mogącą te role wypełniać bez zakłóceń, a za chorą taką osobę, której stan uniemożliwia pełne wywiązywanie się z tych ról. René Dubos (1970) rozumiał zdrowie nie tylko jako brak choroby, lecz także jako zespół cech umożliwiających ludziom uzewnętrznianie swych zdolności kreatywnych i osiąganie szczęścia w procesie przystosowania się do przyszłości. Źródło: tekst własny. STOP. Zatrzymaj swój stoper i zanotuj sobie czas czytania. Odpowiedz teraz na poniższe pytania nie zaglądając do tekstu. Każde pytanie ma 3 możliwe odpowiedzi, gdzie tylko jedna jest poprawna. 1. Zdrowie to: a) stan fizjologiczno-biologiczny; b) dobre samopoczucie; c) brak choroby. 2. Światowa Organizacja Zdrowia uznaje zdrowie za: a) brak choroby; b) brak ułomności; c) pozytywny stan samopoczucia. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 15 3. W którym roku Talcott Pearsons zaproponował swój sposób uzna- wania osoby za zdrową lub chorą? a) 1966; b) 1968; c) 1969. Następnym krokiem jest sprawdzenie swoich odpowiedzi z tymi prawi- dłowymi, które należy samodzielnie znaleźć w tekście. Jest to bardzo ważny punkt, gdyż zamiast korzystać z gotowych odpowiedzi, szukając ich samodzielnie, jednocześnie ćwiczysz swoje umiejętności selekcji in- formacji, co ma kapitalne znaczenie w szybkim czytaniu. Po sprawdzeniu odpowiedzi należy obliczyć tzw. procent rozumienia tekstu. Oblicza się go według następującego wzoru: Liczba poprawnych odpowiedzi podzielona przez liczbę wszystkich możliwych odpowiedzi i pomnożona przez 100 . Np. odpowiedziałeś dobrze tylko na jedno pytanie z 3 możliwych, czyli (1:3) x 100 = 33,3 — i tyle wynosi Twój stopień zrozumienia czytane- go tekstu. W tym momencie dobrze jest przypomnieć, że czytanie tradycyjne, czy- li wolne, daje od 40 do 60 rozumienia czytanego tekstu. Szybkie czy- tanie to wielkość rzędu 25–35 , czyli bardzo daleka od pełnych 100 . Ponadto pamiętaj, że im więcej pytań sprawdzających stopień zrozu- mienia tekstu, tym większe prawdopodobieństwo, że na pewną część z nich nie odpowiesz prawidłowo, co może tłumaczyć tak — pozornie — niski stopień rozumienia tekstu w odniesieniu do szybkiego czytania. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 16 Kolejnym zadaniem jest samodzielne obliczenie prędkości czytania. Prędkość tę oblicza się według poniższego wzoru i wyraża wielkością czytanych słów na minutę. Liczba słów czytanego tekstu podzielona przez czas czytania w se- kundach i pomnożona przez 60. Np. przeczytałeś testowy tekst w 46 sekund. Liczba słów znajdujących się w tekście to 322. Liczymy: (322 : 46) x 60 = 420, czyli czytasz 420 słów na minutę. Dla porównania przypomnę, że dzieci 11–12-letnie czytają około 100– 140 SNM (słów na minutę), piętnastolatki około 150–170, dorośli — 200– 250. Rekord świata w szybkim czytaniu ustanowiony został przez amerykań- ską studentkę dzięki specjalnemu treningowi pod patronatem NASA. Wynosi on 30 000 SNM z 20-procentowym zrozumieniem czytanego tek- stu. W 1998 roku został ustanowiony przez absolwentkę treningu szyb- kiego czytania rekord Polski na Pierwszych Mistrzostwach Polski w Szyb- kim Czytaniu, wynosił on 4000 SNM z 50-procentowym zrozumieniem tekstu. Kolejny rekord Polski z 2001 roku to 24 000 SNM i 50- procentowe zrozumienie czytanego tekstu. Absolwenci kursów szybkiego czytania, dorośli i młodzież, czytają po- wyżej 1000 SNM. W tym momencie powinieneś dysponować dwoma wielkościami: szybko- ścią czytania oraz stopniem rozumienia czytanego tekstu. Wielkości te są wielkościami w pewnym stopniu umownymi. Skoro prędkość czytania wynosi np. 200 słów na minutę, to wcale nie oznacza, że zawsze i wszę- dzie (w każdym momencie) czytasz z taką właśnie prędkością. Jeszcze bardziej umownie ustala się stopień rozumienia tekstu. Przecież zamiast Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 17 3 pytań mogłem zamieścić ich 5 albo 10, zwiększając tym samym szansę na uzyskanie przez Ciebie gorszego wyniku. A więc pamiętaj, że te dwie wielkości zmieniają się w każdej czytelniczej sesji (tzn. przy okazji czytania każdego pojedynczego tekstu) i zależą od wielu czynników (np. długości tekstu, jego struktury, liczby pytań sprawdzających itd.), a służą przede wszystkim do zdobycia określonego, umownego obrazu swoich aktualnych kwalifikacji czytelniczych. Możesz teraz porównać swoje wyniki z wynikami innych. Przeciętny Po- lak czyta z prędkością ok. 150–200 słów na minutę z ok. 40–50 stop- niem zapamiętania czytanego tekstu. Jeśli Twoje wyniki plasują są poni- żej tego, to prawdopodobnie oznacza to, że będziesz miał szalone trud- ności, zwłaszcza w początkowej fazie treningu technik i metod szybkie- go czytania. Jeśli uzyskałeś lepsze wyniki, to najprawdopodobniej ozna- cza to, że już dysponujesz solidną podstawą do zwiększenia szybkości swojego czytania i będzie Ci to względnie łatwo zrobić. W swojej samodzielnej pracy nad zdobyciem umiejętności szybkiego czytania powinieneś często samodzielnie sprawdzać aktualny poziom swoich umiejętności. Śmiało możesz to robić, korzystając z powyższych instrukcji, pamiętając jednak o ich umowności i o tym, żeby każdy taki sprawdzian przeprowadzać na innym, nieczytanym jeszcze tekście, gdyż w przeciwnym wypadku wypaczysz tylko swoje wyniki (tzn. będą lepsze niż jest to w rzeczywistości), a to prowadzi donikąd. Po prostu nie war- to i nie ma sensu oszukiwać samego siebie. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 18 Zaczynamy, czyli co powinieneś wiedzieć, Zaczynamy, czyli co powinieneś wiedzieć, zanim w ogóle pomyślisz o czytaniu? omyślisz o czytaniu? zanim w ogóle p Czym tak naprawdę jest proces czytania? Zdawałoby się, że czytać każdy potrafi. W końcu przecież w naszym kra- ju nie istnieje zjawisko analfabetyzmu. Jednakże pytanie nie powinno brzmieć: „Czy potrafisz czytać?”, ale „Jak to robisz?”. Doświadczenia, które swoje źródło znajdują w codziennej obserwacji lu- dzi czytających, prowadzą do wcale niewesołych wniosków. Nie dość, że istnieje w miarę stały odsetek ludzi, którzy skarżą się na trudności na- potykane w czasie czytania, to jeszcze w dodatku ten odsetek rośnie. Analizując problemy podawane przez ludzi utrzymujących, że mają pro- blemy z czytaniem, możemy sprowadzić je do dwóch kategorii: wewnętrzne — są to problemy związane generalnie z samym czy- taniem oraz osobą czytającego; zewnętrzne — to są problemy związane z otoczeniem, w którym odbywa się proces czytania. Co ciekawe, duża część czytelników nawet nie zdaje sobie sprawy z po- pełnianych przez siebie błędów. Prawdopodobnie to właśnie stąd bierze się negowanie możliwości zwiększenia szybkości czytania do ponad 500 słów na minutę. Komuś, kto czyta aktualnie 200 słów na minutę — co uznaje się za przeciętną prędkość czytania — zwiększenie swojej pręd- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 19 kości o ponad 150 może i wydaje się być czynem graniczącym z poję- ciem cudu. Bo i co to znaczy, że ktoś szybko czyta? Czy mamy tutaj na myśli, że ktoś potrafi szybko „przemykać” wzrokiem po kartce papieru, czy mamy raczej pewne połączenie dwóch umiejętności: właśnie tego szybkiego „przemykania” oraz rozumienia „czytanego” w ten sposób tekstu? W końcu co Ci z tego, że szybko „czytasz”, skoro nic z tego nie rozu- miesz? Jest to zupełnie pozbawione sensu, tak jakbyś czytał po to tylko, aby czytać, aby coś robić, gdyż żadnego praktycznego efektu z tego nie masz. Dopiero mieszanina efektywnego podejścia do samej lektury, krótkiego czasu samej lektury oraz zmaksymalizowanie stopnia rozumie- nia czytanego tekstu daje pojęcie, czym jest dla współczesnego czło- wieka szybkie czytanie. Śledząc klasyczne definicje czytania, widzimy wyraźnie, że nie obejmu- ją one tych elementów razem. Dopiero nowa definicja czytania, oparta na tych elementach, zdaje się być bliższa prawdy. Odpowiednia definicja czytania Typowe definicje czytania to „rozumienie informacji, którą zamierzał przekazać autor”, „przyswajanie słowa pisanego” lub „zdobywanie in- formacji przekazanych w formie druku”. Każda z nich obejmuje jedynie cześć procesu czytania. Dokładna definicja powinna uwzględniać cały zakres umiejętności czytania. Stąd już tylko krok do nowoczesnej defi- nicji czytania. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 20 Opierając się na najnowszych informacjach na temat budowy oraz funk- cjonowania mózgu ludzkiego, czytanie można zdefiniować jako 7-czę- ściowy proces składający się z następujących etapów5: 1. Rozpoznawanie. ● Czytelnik rozpoznaje litery alfabetu. Etap ten zachodzi natych- miast przed rozpoczęciem fizycznej czynności czytania. 2. Asymilacja. ● Proces fizyczny, w trakcie którego światło odbija się od zapisanego słowa, jest przechwytywane przez oko, a następnie przez nerw wzrokowy przesyłane do mózgu. 3. Integracja wewnętrzna. ● Odpowiednik zrozumienia podstawowego, odnoszący się do łącze- nia odczytywanych informacji z innymi, poznanymi wcześniej w trakcie lektury. 4. Integracja zewnętrzna. ● Proces, w trakcie którego łączymy całą swoją dotychczasową wie- dzę z tym, co aktualnie czytamy. 5. Przechowywanie. ● Można to ująć metaforycznie jako magazyn informacji. 5Buzan T., Podręcznik szybkiego czytania, Ravi, Łódź 1999. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 21 6. Gotowość i trwałość pamięci. ● Umiejętność wydobycia z „magazynu” tego, co jest nam w danej chwili potrzebne. 7. Komunikowanie się. ● Natychmiastowe lub późniejsze spożytkowanie zdobytej informa- cji. Różne rodzaje czytania Może się to wydawać nieco paradoksalne, ale nie istnieje jeden rodzaj czytania. Nie każdy czyta tak samo i nie każdy czyta w identyczny spo- sób. Logiczne jest, że skoro jedna osoba czyta 200 słów na minutę i ro- zumie z czytanego tekstu jakieś 60 , podczas gdy druga osoba czyta 2000 słów na minutę i rozumie z tego, co czyta, jedynie jakieś 30 — to mamy tutaj do czynienia z różnymi rodzajami czytania. Pytanie tylko: z jakimi? Amerykański praktyk i badacz w zakresie szybkiego czytania, Paul R. Scheele, dzieli proces czytania na dwa podstawowe rodzaje6: Czytanie linearne, inaczej zwane także elementarnym. Średnia prędkość dla tego rodzaju czytania to 220 słów na minutę. Górna granica to 400 słów na minutę. Mniej niż 1 ogółu ludzi czytających czyta szybciej niż górna granica czytania linearnego. Czytanie linearne charakteryzuje czytanie wszystkiego jeden raz, ale w całości, od pierwszej do ostatniej litery. Taki sposób czytania wymusza wręcz identyczną szybkość czytania każdego rodzaju 6Scheele R.P., Photoreading, Learning Strategies Corporation. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 22 tekstu, co z kolei przekłada się na wysoki poziom rozumienia czytanego tekstu i jego zapamiętywania już w czasie samego czytania. Czytelnik linearny odczuwa dyskomfort, jeśli opuści (nie przeczyta) pewnych fragmentów czytanego tekstu. Potrzebnymi umiejętnościami do czytania linearnego są: znajomość liter, głosek, sylab oraz słów, a także umiejętność składania poszczególnych części zdaniowych w pełne zdanie. Czytelnika linearnego ogranicza mała szybkość czytania, koncen- trowanie się na szczegółach, wąskie pole widzenia, opieranie się tylko na wykorzystywaniu lewej półkuli mózgowej, zdolność do przyswojenia sobie ograniczonej ilości informacji w jednostce czasu. Czytanie holistyczne. Przeciętna szybkość tego rodzaju czytania to od 300 do 3000 słów na minutę. Ten rodzaj czytania charakteryzuje się: 1. czytaniem celowym, z ustalonymi priorytetami i świadomością, po co czyta się dany tekst; 2. każdorazowym dostosowaniem szybkości czytania do rodzaju, typu i struktury czytanego tekstu; 3. kilkakrotnym czytaniem określonych fragmentów zawierających szczególnie istotne — z punktu widzenia celu, dla którego dana pozycja jest w ogóle czytana — informacje; 4. ogólną elastycznością czytelnika, którą charakteryzuje umiejęt- ność odróżnienia ważnych fragmentów tekstu od nieistotnych, po- mijanie tych nieważnych fragmentów tekstu, a także całych tek- stów, oraz czytaniem w myśl zasady przechodzenia od ogółu do szczegółu (o czym już wcześniej była mowa). Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski METODY I TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA – darmowy fragment – Złote Myśli Paweł Sygnowski ● str. 23 Czytanie holistyczne wymaga następujących umiejętności: pomijania nieważnych fragmentów czytanych tekstów, dokonywania przeglą- dów, ustalania celu i priorytetów w czytaniu, stosowania technik pa- mięciowych do zapamiętywania informacji z czytanych tekstów, czę- stego powracania do już przeczytanych tekstów w celu przypomnie- nia i utrwalenia zapamiętanych informacji. Szczegółowo o poszczególnych umiejętnościach czytania holistycznego w dalszej części poradnika. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Sygnowski
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Metody i techniki szybkiego czytania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: