Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01505 005282 22589373 na godz. na dobę w sumie
Mężczyźni są jak ryby. Jak złowić faceta. Wydanie II - książka
Mężczyźni są jak ryby. Jak złowić faceta. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1619-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Miłosne lekcje wędkowania

Uwaga! Drodzy mężczyźni, znajdziecie tu również rady dla siebie. Mogą one poprawić Wasze życie uczuciowe!

Jedyna w swoim rodzaju książka na temat związków, którą nie tylko łatwo i przyjemnie się czyta, ale która jest także naszpikowana pomocnymi wskazówkami, uniwersalnymi prawdami oraz trafnymi spostrzeżeniami
John Gray, autor książki Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus

Miłość i ryby dochodzą do głosu

Podobno kobiecie mężczyzna potrzebny jest jak rybie rower. Panie chętnie demonstrują swoją niezależność, jednak w skrytości serca niemal każda marzy o miłości, namiętności, trwałym związku i silnym męskim ramieniu, na którym mogłaby się wesprzeć. Jednak złowienie ryby dopasowanej do Twojego apetytu to zabieg niełatwy i wymagający odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności. Weź pełną odpowiedzialność za swoje życie miłosne, dowiedz się, jak odnaleźć swojego wymarzonego mężczyznę, zdobyć go i zatrzymać przy sobie.

Ta nadzwyczajna książka proponuje Ci zdroworozsądkowy i logiczny sposób myślenia o romantycznej miłości. Dzięki temu uda Ci się zrozumieć mężczyzn -- ich tok rozumowania, oczekiwania, potrzeby i postępowanie. Mając zaś taką solidną bazę, z łatwością przenikniesz do ich serc. I tak, po żyłce do haczyka, dotrzesz wreszcie do swej idealnej ryby -- a co za tym idzie, otrzymasz żarliwą namiętność, piękny romans, ofiarną przyjaźń, czułą intymność i spokój ducha.

Ponadto w książce znajdują się również nietypowe porady dla mężczyzn.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl MŒ¿czy(cid:159)ni s„ jak ryby. Jak z‡owi(cid:230) faceta Autor: Steve Nakamoto T‡umaczenie: Anna Zag(cid:243)rna-Bartnik ISBN: 978-83-246-1619-0 Tytu‡ orygina‡u: Men Are Like Fish: What Every Woman Needs to Know About Catching a Man, 2nd editio Format: A5, stron: 216 Mi‡osne lekcje wŒdkowania (cid:149) Wyci„gnij wŒdkŒ i zastan(cid:243)w siŒ, co naprawdŒ chcesz z‡owi(cid:230) (cid:149) Naci„gnij ¿y‡kŒ i poka¿ siŒ od najlepszej strony (cid:149) Zarzu(cid:230) haczyk i z‡(cid:243)w mi‡o(cid:156)(cid:230) swojego ¿ycia Uwaga! Drodzy mŒ¿czy(cid:159)ni, znajdziecie tu r(cid:243)wnie¿ rady dla siebie. Mog„ one poprawi(cid:230) Wasze ¿ycie uczuciowe! Jedyna w swoim rodzaju ksi„¿ka na temat zwi„zk(cid:243)w, kt(cid:243)r„ nie tylko ‡atwo i przyjemnie siŒ czyta, ale kt(cid:243)ra jest tak¿e naszpikowana pomocnymi wskaz(cid:243)wkami, uniwersalnymi prawdami oraz trafnymi spostrze¿eniami John Gray, autor ksi„¿ki MŒ¿czy(cid:159)ni s„ z Marsa, kobiety z Wenus Mi‡o(cid:156)(cid:230) i ryby dochodz„ do g‡osu Podobno kobiecie mŒ¿czyzna potrzebny jest jak rybie rower. Panie chŒtnie demonstruj„ swoj„ niezale¿no(cid:156)(cid:230), jednak w skryto(cid:156)ci serca niemal ka¿da marzy o mi‡o(cid:156)ci, namiŒtno(cid:156)ci, trwa‡ym zwi„zku i silnym mŒskim ramieniu, na kt(cid:243)rym mog‡aby siŒ wesprze(cid:230). Jednak z‡owienie ryby dopasowanej do Twojego apetytu to zabieg nie‡atwy i wymagaj„cy odpowiedniej wiedzy oraz umiejŒtno(cid:156)ci. We(cid:159) pe‡n„ odpowiedzialno(cid:156)(cid:230) za swoje ¿ycie mi‡osne, dowiedz siŒ, jak odnale(cid:159)(cid:230) swojego wymarzonego mŒ¿czyznŒ, zdoby(cid:230) go i zatrzyma(cid:230) przy sobie. Ta nadzwyczajna ksi„¿ka proponuje Ci zdroworozs„dkowy i logiczny spos(cid:243)b my(cid:156)lenia o romantycznej mi‡o(cid:156)ci. DziŒki temu uda Ci siŒ zrozumie(cid:230) mŒ¿czyzn (cid:151) ich tok rozumowania, oczekiwania, potrzeby i postŒpowanie. Maj„c za(cid:156) tak„ solidn„ bazŒ, z ‡atwo(cid:156)ci„ przenikniesz do ich serc. I tak, po ¿y‡ce do haczyka, dotrzesz wreszcie do swej idealnej ryby (cid:151) a co za tym idzie, otrzymasz ¿arliw„ namiŒtno(cid:156)(cid:230), piŒkny romans, ofiarn„ przyja(cid:159)æ, czu‡„ intymno(cid:156)(cid:230) i spok(cid:243)j ducha. (cid:149) ZwiŒksz swoj„ atrakcyjno(cid:156)(cid:230) i pewno(cid:156)(cid:230) siebie. (cid:149) Popraw swoje umiejŒtno(cid:156)ci komunikacyjne. (cid:149) Zdecyduj, jak„ rybŒ naprawdŒ chcesz z‡owi(cid:230). (cid:149) Przyci„gaj mŒ¿czyzn swym magnetyzmem. (cid:149) Naucz siŒ wykrywa(cid:230) i omija(cid:230) ukryte przeszkody. Ponadto w ksi„¿ce znajduj„ siŒ r(cid:243)wnie¿ nietypowe porady dla mŒ¿czyzn Spis treści WSTĘP 1. KSIĄŻKA Inne spojrzenie na miłość 2. PRZYSŁOWIE Mężczyzna ściga kobietę, dopóki ta go nie złapie 3. METAFORA Mężczyźni są jak ryby 4. LEKCJE WĘDKOWANIA Zwiększ swe szanse dzięki przygotowaniu 5. SZCZĘŚCIE POCZĄTKUJĄCYCH Odzyskaj swą niewinność 6. OPOWIEŚĆ O WIELKIEJ RYBIE Zapomnij o przeszłości 7. WĘDKA Uwierz w siebie! 8. WABIK Zwiększ swą atrakcyjność 9. ŻYŁKA Popraw swe umiejętności konwersacyjne 10. HACZYK Używaj tylko pewnego i bezpiecznego oprzyrządowania 11. DUŻA RYBA Zdecyduj, jaką chcesz złowić rybę 12. ŁOWISKO Nie marnuj czasu na bezrybiu 13. TŁUMY Staw opór konkurencji 9 17 25 33 43 53 61 69 77 87 95 103 113 125 SPIS TREŚCI 14. ZARZUCENIE WĘDKI Nie odstraszaj mężczyzn swym negatywnym nastawieniem 15. TRUDNOŚCI Uważaj na ukryte przeszkody 16. PODGRYZANIE Mądrze oceń pierwsze reakcje 17. ZACIĘCIE RYBY Właściwie ustaw haczyk 18. HOL Zwab rybę do sieci 19. ZŁAP I WYPUŚĆ Nie zabijaj romansu 20. CENNA ZDOBYCZ Ciesz się podróżą ∗ PODZIĘKOWANIA ∗ WARTO PRZECZYTAĆ ∗ O AUTORZE ∗ OSOBLIWE RADY DLA RYB (MĘŻCZYZN) ∗ UWAGI DO TESTU WABIKA ∗ KOMENTARZ DO TESTU NA DUŻĄ RYBĘ ∗ WSTĘP DO RANDEK INTERNETOWYCH ∗ NAJLEPSI TOWARZYSZE POŁOWÓW ∗ GDY KAWALER SIĘ PŁOSZY ∗ UWAGI NA TEMAT PŁOSZENIA MĘŻCZYZN ∗ JAK ZDOBYĆ MĘŻCZYZNĘ, GDY NIE MA SIĘ NA BACZNOŚCI ∗ SIEDEM GŁODÓW EMOCJONALNYCH ∗ PROGRAM RADZENIA SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ DLA WĘDKARZY 8 135 145 153 161 171 181 189 195 196 197 198 199 200 201 202 203 208 209 210 211 Rozdział 3 Metafora MĘŻCZYŹNI SĄ JAK RYBY „Najlepszą rzeczą w życiu jest bycie mistrzem metafory. Nie możemy się tego nauczyć od innych. Metafora jest oznaką najwyższego geniuszu — trafna, sugeruje doskonałe wyczucie analogii”. Starożytny grecki filozof (384 – 322 r. p.n.e.) Arystoteles MĘŻCZYŹNI SĄ JAK RYBY Czy zwróciłaś uwagę, jak często ludzie używają słów i wyrażeń dotyczących wędkarstwa w kontekście uczuć i związków? Oto kilka z licznych przykładów, które zaobserwowałem w naszym codziennym języku: niezła z niego sztuka; udało się jej złowić męża; chciała, aby właściwy facet połknął haczyk; już ją prawie miałem, ale zerwała się z haczyka; zarzuciła na niego wędkę. Śliska sprawa. f W hicie filmowym z 1994 roku Forrest Gump, główny bohater, grany przez Toma Hanksa, zdobywcę Oscara, powiedział: „Życie jest jak pu- dełko czekoladek”. Oczywiście nie opisywał życia dosłownie, użył me- tafory (Nigdy nie wiesz, co ci się trafi). Profesorowie uniwersyteccy George Lakoff i Mark Johnson w swej książce, zatytułowanej Metaphors we live by, napisali: „Nasz codzienny system pojęciowy, w ramach którego myślimy i wykonujemy czynności, jest z reguły bardzo metaforyczny”. Jonathan Miller, autor książki Images and Understanding, zauwa- żył natomiast, że: „Ponieważ odkrycie, czym tak naprawdę jest dana rzecz polega głównie na odkryciu, jakie to jest — stosując sugestywne metafory, osiągniemy największe zrozumienie”. „Metafora” może wydawać się pojęciem ezoterycznym, ale jest naturalnym elementem naszego codziennego języka. To jedynie figura retoryczna, której powszechnie używamy, aby skomplikowane poję- cia, takie jak miłość, stały się łatwiejsze do zrozumienia. KURS EFEKTYWNYCH METAFOR Latem 1990 roku znalazłem się w sali konferencyjnej hotelu Maui Marriott na Hawajach. Brałem tam udział w dwutygodniowym semi- 34 Metafora narium dotyczącym rozwoju osobistego. Było prowadzone przez To- ny’ego Robbinsa — eksperta od wizerunku i najlepiej zarabiającego mówcę motywacyjnego w Ameryce. Podczas mowy wprowadzającej pan Robbins powiedział: „Sporo mówiłem już na temat różnych rodzajów metafor globalnych. Pamię- tają państwo? Tak? Nie? Metafory globalne to symbole, których uży- wamy, mówiąc o szerszych sferach naszego życia”. „Wszelka percepcja prawdy polega na odkryciu analogii”. Henry David Thoreau Pisarz amerykański (1817 – 1862) Seminarium Tony’ego Robbinsa nauczyło mnie używać efektyw- nych metafor o życiu, by zamieniać skomplikowane koncepty w proste idee. Od tamtego czasu często zabawiam się wymyślaniem metafor — to taki mój sposób radzenia sobie ze zrozumieniem trudnych sfer własnego życia. Jedna z nich, potrzebująca swego czasu natychmiastowej pomocy, to moje życie uczuciowe. W tempie, w którym wtedy żyłem, miłość była jedynie denerwującym źródłem ciągłego zamieszania i frustracji. IGNORANCJA W MIŁOŚCI TO NIC DOBREGO Vernon Howard, autor Esoteric Mind Power, napisał: „Jesteśmy nie- wolnikami wszystkiego tego, czego nie rozumiemy”. Przeciętny człowiek potrzebowałby przynajmniej skończonych stu- diów z psychologii, by pojąć zawiłość praw, jakimi rządzi się miłość. Jednak z pomocą właściwej metafory jesteśmy w stanie pojąć ten kon- cept niemalże natychmiast. W naszym życiu uczuciowym ignorancja to nic dobrego. Ignorancja w miłości często jest powodem bólu, cierpienia, żalu i rozczarowania. 35 MĘŻCZYŹNI SĄ JAK RYBY Natomiast wiedza i mądrość częściej prowadzą do trwałego szczę- ścia i powodzenia w miłości oraz życiu. ZNAJDYWANIE WŁAŚCIWEJ METAFORY MIŁOŚCI Podczas jednej z moich ostatnich wizyt w pobliskiej księgarence na- tknąłem się na interesującą, niewielką książeczkę z cytatami na temat wędkarstwa, zatytułowaną Well-Cast Lines: The Fisherman’s Quo- tation Book autorstwa Johna Merwina. Na okładce został zacytowany Sir John Buchan (1875 – 1940): „Urok wędkowania polega na tym, że jest to próba złapania czegoś nieuchwytnego, ale osiągalnego; to ciągle nowe szanse na nadzieję”. Gdy się temu przyjrzeć uważniej, miłość ma wiele wspólnego z wędkarstwem: e Miłość może być nieuchwytna. Im usilniej starasz się ją złapać, tym mniej prawdopodobne jest, że Ci się powiedzie. e Miłość jest jednak osiągalna. Skoro tak wielu przeciętnych ludzi osiągnęło szczęście i powodzenie w swym życiu uczucio- wym, czemu i nam miałoby się nie udać? e Miłość to szereg kolejnych szans na nadzieję. Pomimo naszych frustracji i rozczarowań przeszłością, nadal potrafimy marzyć o znalezieniu prawdziwej miłości. Choć myśl o wędkarstwie nie od razu wyczarowuje przed oczami wyobraźni kobiet porywające obrazy, wędkarstwo z całą pewnością jest wartościową — zarówno mentalnie, jak i metaforycznie — dyscypliną sportu. Zdobywca Nagrody Pulitzera James Michener chwaląc tę dyscy- plinę, powiedział: „Wysoka jakość pisarstwa poświęconego wędkarstwu jest hołdem złożonym jego wartości”. 36 Metafora John Atherton, autor The Fly and the Fish (1950), napisał: „To wędkarstwo nauczyło mnie wiele na temat sztuki, ponieważ sztuka doprowadziła do powstania interesujących teorii i eksperymentów w wędkarstwie. Można powiedzieć, że myślenie i wędkowanie idą ze sobą w parze”. Jeśli chodzi o kwestię zbudowania efektywnej metafory, miłość i wędkarstwo stanowią dobraną parę. Zamiast przyciągania, zdoby- wania i zatrzymania przy sobie miłości, której pragniesz, nauczysz się, jak skusić mężczyznę, by wybrał Twoją przynętę, sprawić, by dał się emocjonalnie złowić i wrzucić w sieć zaangażowania. JAKA JEST TWOJA ROLA? Skoro miłość ma tak wiele wspólnego z wędkarstwem, kto powinien odgrywać rolę wędkarza, a kto rybki? „Zapamiętaj moje słowa: pierwsza kobieta, która będzie chciała go złowić, bez problemu go złapie”. William Makepeace Thackeray autor Targowiska Próżności (1847) Uważna analiza wędkarskiej metafory odnoszącej się do miłości, prowadzi do interesujących wniosków: e Wędkarz w przeciwieństwie do ryby jest tym, który się przygo- towuje, dokonuje niezbędnej regulacji sprzętu i obmyśla sku- teczną strategię działania. e Kobiety kupują blisko 80 książek dotyczących samopo- mocy i oglądają większość programów telewizyjnych na temat związków. 37 MĘŻCZYŹNI SĄ JAK RYBY WCIĄGAJ GO POWOLI Bądź cierpliwa. Mężczyźni zakochują się w terenie, czyli wtedy, gdy są z dala od kobiety i odczuwają jej nieobecność. Nie bój się wypuścić męża, kiedy będzie chciał wyjechać. Każdy dobry wędkarz wie, że ciągnąc zbyt mocno, można zerwać linkę albo złamać wędkę. Dobra kobieta to ta, która jest pewna swej kobiecości i zna jej moc. Jeśli nie ma władzy nad jakimś mężczyzną, szybko zdaje sobie z tego sprawę i z wdziękiem odpuszcza... Wspólne mieszkanie wciąż jeszcze jest klątwą dla współczesnych przedstawicielek płci pięknej, poszukujących zaangażowanego partnera. Niewiele kobiet jest szczęśliwych w związkach, kiedy mieszkają ze swoimi partnerami. Mieszkanie z mężczyzną jest równoznaczne z przekarmieniem ryby, a nie ze złapaniem na wędkę. Ryby stają się wtedy obżarte i znudzone. Dr Toni Grant, autor Being a Woman (1988) www.drtoni.com 38 Metafora e Rybka, chcąc zaspokoić swój głód, działa jedynie pod wpływem instynktu. e Mężczyźni, którzy rzekomo zachowują się jak zwierzęta, kupują niewiele książek o tematyce samopomocy i nie stanowią zbyt dużego procentu widzów oglądających programy na temat związków. Koncentrują się raczej na tematach związanych ze sportem, pieniędzmi, samochodami, komputerami, biznesem, muzyką lub sprawami osobistymi. W szczęśliwych związkach uczuciowych, (ku zaskoczeniu więk- szości mężczyzn, włączając mnie samego) faceci są rybami, a kobiety wędkarzami. STWÓRZ WŁASNE SKOJARZENIA MYŚLOWE Marilyn Ferguson, autorka The Aquarian Conspiracy, napisała: „Two- rzenie skojarzeń myślowych jest najistotniejszym narzędziem nauki, esencją ludzkiej inteligencji — wyjść poza to, co znane; dostrzec pewne wzorce, powiązania, kontekst”. Tworząc nowe skojarzenia myślowe, między łowieniem ryb a ło- wieniem mężczyzn najprawdopodobniej ujrzysz całe bogactwo nowych koncepcji na temat miłości, o których nigdy wcześniej byś nie pomy- ślała. Perełki myślowe mogły powstać tylko dzięki krzyżowym skoja- rzeniom pomiędzy dwoma tak różnymi pojęciami, jakimi są miłość i wędkarstwo. Podczas gdy niektóre z nowo stworzonych obrazów mogą wyda- wać się zabawne, podstawowa wartość doskonałej metafory tkwi w niezwykłej umiejętności upraszczania abstrakcyjnych konceptów, takich jak miłość. 39 MĘŻCZYŹNI SĄ JAK RYBY 7 Miłosnych Zwyczajów Nieuchwytnych Mężczyzn „To nie mężczyźni liczą się w moim życiu, ale ich energia”. Mae West w I’m No Angel (1933) Oto moja lista siedmiu rybich zwyczajów atrakcyjnych mężczyzn w związkach uczuciowych z kobietami. Przygotuj się na te naturalne zachowania i mając je na uwadze, zaplanuj swą osobistą strategię działania. Pamiętaj, że zwykle dostaje się tylko jedną szansę na zdobycie nieuchwytnej „Dużej Ryby”. Nieuchwytni mężczyźni uwielbiają pościgi. Zwyczaj 1.: Podstawowa zasada: Mężczyzna ugania się za kobietą, dopóki ta go nie złapie. Co robić: Zwyczaj 2.: Poznaj swą rolę i dobrze ją odegraj. Wielce nieuchwytni mężczyźni zwykle najpierw szukają najbardziej atrakcyjnej przynęty. Podstawowa zasada: Najlepsze pierwsze wrażenie zawsze robią atrakcyjne kobiety. Co robić: Wyróżniaj się, w czym tylko możesz. Nigdy nie okazuj słabości. Wielce nieuchwytni mężczyźni łatwo spadają z haczyka. Zwyczaj 3.: Podstawowa zasada: Mężczyźni mają krótki czas koncentracji uwagi, ale mnóstwo możliwości. Co robić: Zwyczaj 4.: Podstawowa zasada: Gdy mężczyzna jest ostrożny lub niepewny Twoich uczuć, jest bardziej Wiedź prym w rozmowie towarzyskiej. Wielce nieuchwytnych mężczyzn łatwo wystraszyć. Co robić: podatny na ból niż na odczuwanie przyjemności. Naucz się sprawiać, by mężczyzna czuł się przy Tobie swobodnie. Dopilnuj, by nie zauważył Twoich najgorszych wad już na początku gry. Duże ryby najtrudniej złapać. Zwyczaj 5.: Podstawowa zasada: Mężczyźni o wysokiej pozycji społecznej delektują się widokiem kobiet Co robić: zabiegających o ich względy. Aby sprawić, by mocno złapał haczyk, musisz wzbudzić w nim strach przed utratą szansy. Pamiętaj także, że Twoim celem jest utworzenie trwałego przywiązania emocjonalnego. Można tego dokonać, pozwalając mu zobaczyć Cię w całej Twej kobiecej okazałości, zwłaszcza gdy ma opuszczoną gardę. Wielce nieuchwytni mężczyźni boją się sieci. Zwyczaj 6.: Podstawowa zasada: Przed ostateczną kapitulacją mężczyzna zastrzega sobie prawo do ostat- Co robić: niej walki o wolność. Daj mu trochę luzu, a później pozwól, by linka lekko się naprężyła i wciągaj go powoli na pokład, a następnie skieruj do sieci porywającego życia z Tobą. Wielce nieuchwytni mężczyźni zginą, gdy już ich złapiesz. Zwyczaj 7.: Podstawowa zasada: Mężczyźni mają nieodparte pragnienie pościgu. Jeśli ryba poczuje, że pościg się skończył, skończy się również miłość. Nie pozwól, by romans umarł. Daj się ścigać. Pozwól, by wciąż na nowo Cię zdobywał. Pamiętaj, że dla niego najbardziej realną rzeczą jest sam pościg. Dla typowego mężczyzny pożądanie (intensywność uczuciowa) oznacza miłość. Dopóki nie zmądrzeje i nie zacznie doceniać także bardziej subtelnych jej aspektów, odbieraj to zachowanie jako właściwe i naturalne rybom. Co robić: 40 Metafora Elisabeth Bowen, urodzona w Irlandii angielska pisarka i eseistka (1899 - 1973), napisała: „Na świecie nie ma nic tajemniczego. Cała tajemnica tkwi w oku patrzącego”. Wyświadcz sobie przysługę i pozwól, by metafora o mężczyznach i rybach otworzyła Ci oczy i zabrała trochę tajemnicy. Temat miłości, który kiedyś był bardzo skomplikowany, teraz jest znacznie bardziej przyjazny i łatwiejszy do zrozumienia. Pamiętaj, że odpowiedzi, których szuka większość ludzi na temat swego życia uczuciowego, nie zostaną odnalezione podczas odkrywania nowych romantycznych technik czy zbierania kolejnych rad dotyczą- cych związków. Prawie we wszystkich przypadkach to, co odróżnia wygranych od przegranych w miłości i życiu jest głębokim przeko- naniem, że ciągle należy robić coś nadzwyczajnego — wyrosło to z ja- snego i logicznego myślenia. KONKLUZJA „Mężczyźni są jak ryby” to prosta metafora, która pomoże Ci w zro- zumieniu tego, czego wymaga od Ciebie łowienie serca upragnionego partnera. Pamiętaj, że musisz się przy tym dobrze bawić. Im więcej frajdy sprawi Ci ta metafora, tym więcej z niej wyciśniesz. Świeże, pełne polotu pomysły, do których mobilizuje, mogą Cię zaskoczyć, ucieszyć i co najważniejsze, wzmocnić. * Poznaj 7 Miłosnych Zwyczajów Nieuchwytnych Mężczyzn, na po- przedniej stronie, by przekonać się, jak bardzo przypominają oni wiel- kie, nieuchwytne ryby. Pamiętaj, że to, w jakim stopniu mężczyźni Cię wielbią, jest wprost proporcjonalne do tego, jak dobrze ich rozumiesz i jak bardzo cenisz. 41 MĘŻCZYŹNI SĄ JAK RYBY 42
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mężczyźni są jak ryby. Jak złowić faceta. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: