Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00130 002671 20658841 na godz. na dobę w sumie
Mężczyźni wolą uwodzicielki. Jak ich zdobywać? - książka
Mężczyźni wolą uwodzicielki. Jak ich zdobywać? - książka
Autor: , Liczba stron: 496
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2020-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> relacje międzyludzkie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Obudź w sobie namiętną uwodzicielkę

Nie musisz udawać wampa ani słodkiej blondynki -- możesz pozostać sobą i stać się pogromczynią męskich serc. Chcesz wiedzieć, na czym NAPRAWDĘ polega sekret prawdziwych uwodzicielek?

Twoje przyjaciółki mogą udzielić Ci mnóstwa dobrych rad na temat tego, jak zdobyć mężczyznę. Zdarza się, że trafiają w sedno, częściej jednak błądzą po omacku. Mają mnóstwo dobrych chęci, jednak pamiętaj -- dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. A Ty przecież chcesz trafić do nieba, w którym Twój książę z bajki będzie Cię rozpieszczał, przynosił śniadanie do łóżka i spełniał niewypowiedziane głośno życzenia.

Królewno, czas się obudzić! Jeśli chcesz zdobyć mężczyznę, którego pragniesz, nie licz na magiczne zaklęcia. Czas rozpocząć zajęcia praktyczne w realnym świecie. Rozpracuj mężczyzn, poznaj ich najbardziej tajne sekrety i dokonaj uwodzicielskiego ataku.

Skorzystaj z rad, których udzielą Ci główni zainteresowani -- czyli płeć brzydsza. Któż lepiej zna mężczyzn od nich samych? Autorzy tej zabawnej i jednocześnie praktycznej książki podpowiedzą Ci, co robić, a czego unikać, by podbić ich serca. Dowiedz się, czego pragną mężczyźni i czego się boją. Poznaj ich słabe punkty i mocne strony. Ale na początek zastanów się, czego TY sama rzeczywiście pragniesz.

UWAGA KONKURS!!
Nagrody w konkursie dzięki uprzejmości:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mężczyźni wolą uwodzicielki. Jak ich zdobywać? Autor: David Copeland, Ron Louis ISBN: 978-83-246-2020-3 Tytu³ orygina³u: How to Succeed with Men • B¹dŸ atrakcyjna, uwierz w siebie i spraw, by Ciê po¿¹dano • Dowiedz siê, jak myœl¹ faceci, jak patrz¹ na œwiat i Ciebie • OdnajdŸ mê¿czyznê swoich marzeñ, uwiedŸ go i… • …¿yjcie d³ugo i szczêœliwie ObudŸ w sobie namiêtn¹ uwodzicielkê Nie musisz udawaæ wampa ani s³odkiej blondynki — mo¿esz pozostaæ sob¹ i staæ siê pogromczyni¹ mêskich serc. Chcesz wiedzieæ, na czym NAPRAWDÊ polega sekret prawdziwych uwodzicielek? Twoje przyjació³ki mog¹ udzieliæ Ci mnóstwa dobrych rad na temat tego, jak zdobyæ mê¿czyznê. Zdarza siê, ¿e trafiaj¹ w sedno, czêœciej jednak b³¹dz¹ po omacku. Maj¹ mnóstwo dobrych chêci, jednak pamiêtaj — dobrymi chêciami piek³o jest wybrukowane. A Ty przecie¿ chcesz trafiæ do nieba, w którym Twój ksi¹¿ê z bajki bêdzie Ciê rozpieszcza³, przynosi³ œniadanie do ³ó¿ka i spe³nia³ niewypowiedziane g³oœno ¿yczenia. Królewno, czas siê obudziæ! Jeœli chcesz zdobyæ mê¿czyznê, którego pragniesz, nie licz na magiczne zaklêcia. Czas rozpocz¹æ zajêcia praktyczne w realnym œwiecie. Rozpracuj mê¿czyzn, poznaj ich najbardziej tajne sekrety i dokonaj uwodzicielskiego ataku. Skorzystaj z rad, których udziel¹ Ci g³ówni zainteresowani — czyli p³eæ brzydsza. Któ¿ lepiej zna mê¿czyzn od nich samych? Autorzy tej zabawnej i jednoczeœnie praktycznej ksi¹¿ki podpowiedz¹ Ci, co robiæ, a czego unikaæ, by podbiæ ich serca. Dowiedz siê, czego pragn¹ mê¿czyŸni i czego siê boj¹. Poznaj ich s³abe punkty i mocne strony. Ale na pocz¹tek zastanów siê, czego TY sama rzeczywiœcie pragniesz. Spis treści Wstęp .....................................................................................9 1. Sukces w stosunkach damsko-męskich ...........................................15 Jak będziemy się do Ciebie zwracać? .........................................................16 Masz wszystko, czego potrzeba ..................................................................19 Dziesięciostopniowy Plan Generalny, by osiągnąć wymarzony związek ...22 Spodziewane rezultaty ...............................................................................23 Osiem mitów dotyczących randkowania, w które absolutnie nie powinnaś wierzyć ...............................................23 Podsumowanie ............................................................................................36 2. Wejrzyj w siebie i zastanów się, czego chcesz ...................................37 Ja go chcę, ale on mnie nie .........................................................................39 Teoria a praktyka ........................................................................................40 Idealny związek ..........................................................................................41 3 4 (cid:79) MĘŻCZYŹNI WOLĄ UWODZICIELKI Test .............................................................................................................48 Ocena ..........................................................................................................49 Oś czasowa ..................................................................................................50 Światła… Kamera… Akcja: siedem kroków do stworzenia Planu Działania ...............................................................59 Dziewięć najczęstszych powodów, dla których kobiety przestają starać się o właściwego faceta .................63 Podsumowanie ............................................................................................69 3. Jak sprawić, że będziesz warta zachodu? ........................................71 Czemu służy posiadanie osobistego stylu? ................................................75 Co mówi o Tobie Twój ubiór .....................................................................77 Cztery sposoby na polepszenie wiadomości wysyłanej do mężczyzn .......80 Pewność i wiara w siebie ............................................................................83 Gra liczbowa ................................................................................................90 Cztery preteksty, które odgradzają Cię od poczucia pewności siebie ......94 Inne czynniki wzmacniające pewność siebie ...........................................100 Podsumowanie ..........................................................................................103 4. Przygotuj się na spotkanie tego jedynego ......................................107 Sześć wymówek, które przeszkadzają Ci w spotykaniu mężczyzn .........109 Lista ośmiu najważniejszych czynności, które są niezbędne, by móc spotykać mężczyzn ...................................................................118 Podsumowanie ..........................................................................................129 5. Gdzie ci mężczyźni? ...............................................................131 Mężczyźni są wszędzie .............................................................................132 Miejsca, w których możesz spotkać mężczyzn, związane z Twoimi zainteresowaniami i hobby ...................................136 Jak wymyślić miejsca, w których można spotkać mężczyzn ....................150 Gdzie spotkać mężczyzn ..........................................................................152 Podsumowanie ..........................................................................................162 SPIS TREŚCI (cid:79) 5 6. Flirty bez wpadek ..................................................................163 Jak rozmawiać z mężczyznami? ................................................................164 Czym jest flirt? .........................................................................................165 Co daje flirt? .............................................................................................167 Jak sprawić, że mężczyzna poczuje się „zwycięzcą”? ..............................170 Poprzez flirt do randki ..............................................................................170 Trzy stopnie składające się na flirt ..........................................................171 Dwanaście okropnych błędów popełnianych przez mężczyzn podczas flirtowania; jak sobie z nimi radzić ..............193 7. Jedenaście testów przydatnych podczas flirtu ................................205 Po co testować mężczyzn? ........................................................................207 Podsumowanie ..........................................................................................222 8. Przed randką kwalifikacyjną .....................................................225 Cztery elementy składające się na randkę kwalifikacyjną .......................227 Cztery rodzaje oczekiwań, które przeszkadzają w randce kwalifikacyjnej .......................................................................234 Cztery sposoby na przygotowanie się do randki kwalifikacyjnej .............243 Podsumowanie ..........................................................................................248 9. Na randce kwalifikacyjnej ........................................................249 Testy .........................................................................................................250 Kto płaci? ..................................................................................................253 Tresura rozbrykanego samca, czyli jak kontrolować randkę pod względem zabarwienia seksualnego ..............................................254 Nie szokuj go ............................................................................................257 Zasady rządzące dzieleniem się uczuciami ..............................................265 Jak słuchać, by dać mu satysfakcję ...........................................................266 Całować czy nie całować? Oto jest pytanie ..............................................267 Dodatkowa randka ....................................................................................269 Trzy sygnały, które oznaczają, że randka powinna skończyć się przed czasem ....................................271 6 (cid:79) MĘŻCZYŹNI WOLĄ UWODZICIELKI Głupie błędy popełniane przez mężczyzn ...............................................274 Alkohol i narkotyki ...................................................................................278 Po randce ..................................................................................................279 10. Przygotowania do randki półfinałowej .........................................285 Siedem elementów składających się na udaną randkę półfinałową ........288 Testy przeprowadzane na randkach półfinałowych .................................297 Rzeczy, które powinnaś zrobić, zanim udasz się na randkę półfinałową ....... 300 11. Jak oczarować mężczyznę na randce półfinałowej? ..........................307 Ocena tego, z jaką „prędkością” chcesz zadziałać ...................................308 Łatwe sposoby na uwiedzenie faceta .......................................................309 Po randce ..................................................................................................325 12. Zen i sztuka utrzymywania tego, co osiągnęłaś ..............................331 Utrzymywanie relacji i Twoje wymówki ..................................................331 Częstotliwość działań związanych z utrzymaniem relacji .......................332 Sześć sposobów na to, byś trwale zagnieździła się w sercu i umyśle mężczyzny .................................................................334 Kiedy sprawy stają się coraz mniej formalne ............................................341 Siedem kroków pomagających w kłótni z mężczyzną ..............................344 Podsumowanie ..........................................................................................349 13. Kłopoty ..............................................................................351 Randki z piekła rodem .............................................................................352 Wachlarz wymogów ze strony mężczyzn ..................................................355 Osiem sekretnych sposobów na radzenie sobie z problemami stwarzanymi przez mężczyzn ........................................360 W jaki sposób kłócą się mężczyźni; jak sobie z tym radzić ......................371 Trzy podstawowe typy mężczyzn, których powinnaś unikać ..................377 Osiemnaście typów mężczyzn, którzy mogą stanowić dla Ciebie problem; jak sobie z nimi radzić .....382 Dwadzieścia cztery rodzaje problematycznych kobiet ............................392 SPIS TREŚCI (cid:79) 7 Zerwanie znajomości nie jest takie trudne ..............................................394 Jak poradzić sobie z głównymi problemami, które stwarzają mężczyźni ...... 403 Podsumowanie ...........................................................................................409 14. Układ zaangażowania: przygotowanie do rozmowy ..........................411 Układ zaangażowania ................................................................................413 Czym zaangażowanie jest dla Ciebie i czym jest ono dla niego ..............415 Przygotowanie do rozmowy o zaangażowaniu ..........................................424 Piętnaście czynników uśmiercających związek .......................................427 Osiem znaków, które dowodzą, że jest gotowy na rozmowę o zaangażowaniu .......................................432 Podsumowanie ..........................................................................................434 15. Rozmowa o zaangażowaniu ......................................................435 Najgorsze momenty do rozpoczęcia rozmowy o zaangażowaniu .............437 Najlepsze momenty do rozpoczęcia rozmowy o zaangażowaniu .............439 Czternaście kroków prowadzących do udanej rozmowy o zaangażowaniu ...................................................441 Rozmowa dotycząca układu zaangażowania. Sztuka w jednym akcie .....454 Podsumowanie ..........................................................................................457 16. Miłość na dłuższą metę ...........................................................459 Siedem sposobów na dbanie o to, by długoterminowy związek był udany, ekscytujący i podniecający ...460 Uaktualnianie układu zaangażowania ......................................................470 Sześć przeszkód stojących na drodze do osiągnięcia szczęśliwego, dobrze funkcjonującego i ekscytującego trwałego związku .................471 Intymność w sypialni ................................................................................480 Podsumowanie ..........................................................................................483 17. Zakończenie .........................................................................485 Krok pierwszy: zastanów się, czego oczekujesz od mężczyzny i od związku z nim ........................................................488 Krok drugi: rób wszystko, byś była warta zachodu ..................................488 8 (cid:79) MĘŻCZYŹNI WOLĄ UWODZICIELKI Krok trzeci: przeprowadź wiele rozmów kwalifikacyjnych ......................488 Krok czwarty: testuj kandydatów .............................................................489 Krok piąty: dawaj mężczyznom emocjonalne plusy i minusy ..................489 Krok szósty: spędzaj czas z mężczyzną ....................................................489 Krok siódmy: jak radzić sobie z problemami ............................................490 Krok ósmy: przedstawienie mu „układu zaangażowania” .......................490 Krok dziewiąty: zamknięcie układu zaangażowania ................................491 Krok dziesiąty: uaktualnianie układu zaangażowania ..............................491 Na zakończenie .........................................................................................491 R O Z D Z I A Ł 3. Jak sprawić, że będziesz warta zachodu? T ERAZ JUŻ WIESZ, JAKIEGO TYPU MĘŻCZYZNY POSZUKUJESZ i jakiej relacji pragniesz. Jakie to uczucie? Wiele kobiet ma wrażenie, że są wzmocnione i zainspirowane po przejściu procesu, który właśnie zakończyłaś. Czują, że mają teraz cel i wiedzą, w którą stronę pójść. Są gotowe wyjść na świat i sprawić, że ich życie zmieni się. Czują, że znają teraz zasady gry, i są gotowe je wykorzystać. Inne znów nie są jednak tak zainspirowane i zmotywowane. Spo- glądają na swoją listę i zamiast czuć się pełne energii, mają poczucie klęski. „Oczywiście każda kobieta pragnie związku z wysokim, atrak- cyjnym, wysportowanym i odnoszącym sukcesy mężczyzną, który ma duże poczucie humoru i uwielbia zwierzęta”(cid:31) może powiedzieć taka powątpiewająca kobieta. „Cóż więc z tego, że i ja chcę takiego faceta? 71 72 (cid:79) MĘŻCZYŹNI WOLĄ UWODZICIELKI Ta lista jedynie uświadomiła mi, że jestem beznadziejną marzycielką. Nigdy nie zdobędę tego, czego pragnę!”. No, no, nic z tych rzeczy! Pamiętaj, kto do Ciebie mówi ― dwóch najbardziej zorientowanych w temacie ekspertów na naszej planecie. Nie, nie zamierzamy wcale mówić Ci, że powinnaś mieć dobre nasta- wienie lub usiąść i czekać, aż Twoje cele związane z udanym związ- kiem same się spełnią, tylko dlatego, że wypisałaś je na papierze. Życie nie na tym polega. Zazwyczaj trzeba postarać się i zrobić coś, aby osią- gnąć efekty. To „coś” jest tematem tej książki; uwierz, że nie marno- walibyśmy Twojego czasu na uczenie Cię tych umiejętności, gdyby- śmy nie mieli pewności, że przyniosą rezultaty. Głowa do góry! Jeśli poprzedni rozdział wzbudził w Tobie uczucia, które wcale Ci się nie podobają, nie przejmuj się tym. Teraz opowiemy Ci o podstawach te- go, jak sprawić, że staniesz się warta zachodu. Wręczymy Ci klucze do stylu i pewności siebie, które otworzą męskie serca. „Chwileczkę!”(cid:31) powiesz zapewne. „Czy taka, jaka jestem teraz, nie jestem warta zachodu?”. Nasza odpowiedź brzmi: „Oczywiście, lecz być może nie umiesz się odpowiednio zareklamować i spowodować, że mężczyzna zacznie się o Ciebie starać”. Sprawienie, że staniesz się warta zachodu, to drugi krok Twojego Planu Generalnego, mającego pomóc Ci stworzyć idealny związek. Najpierw musimy jeszcze raz rzucić okiem na mężczyznę, którego pragniesz. Wiele kobiet stających przed możliwością wybrania typu faceta, którego chcą, zaczyna zachowywać się jak dziecko w sklepie z zabawkami, niewiedzące, na co się zdecydować. „Chcę tego, który jest bogaty, ma dobrą reputację i ubiera się w markowe ciuchy” ― takie zdania będą padać. „Musi być wegetarianinem, grać na pianinie w wol- nym czasie i być wspaniałym kochankiem, który nie myśli o niczym innym, tylko o mnie. Musi zadbać o mnie pod względem finansowym, w naszym domu ma być sznur służących, wakacje powinniśmy spę- dzać koniecznie w południowej Francji, a w międzyczasie musi obwozić mnie po świecie swoim prywatnym odrzutowcem!”. Kiedy takie kobiety patrzą na swoje pragnienia z bujanego fotela (jak zrobiłaś to Ty w poprzednim rozdziale), większość z nich do- strzega, że tak naprawdę nie potrzebuje tych rzeczy, by ich związek JAK SPRAWIĆ, ŻE BĘDZIESZ WARTA ZACHODU? (cid:79) 73 był przez lata udany i by mieć u boku wspaniałego mężczyznę. Po- wtarzamy, nie mamy zamiaru wmawiać Ci, że powinnaś zadowolić się byle czym. Twierdzimy jednak, że Twoje fantazje z dzisiejszego punktu widzenia prawdopodobnie wykraczają poza Twoje prawdziwe pragnienia. Fantazje zazwyczaj są nadmierne i doprowadzają nasze wewnętrzne impulsy do skrajności. Większość kobiet, z którymi pra- cowaliśmy, tak naprawdę nigdy nie potrzebowała takiego ekstremizmu w prawdziwym życiu. Przeważająca część z nich pragnęła mężczyzny przystojnego, lecz niekoniecznie modela, inteligentnego, lecz nie lau- reata nagrody Nobla, osiągającego sukcesy, lecz nie do takiego stop- nia, że całe dnie poświęcałby się pracy, oraz posiadającego swój własny styl, lecz nie próżnego. Prawdopodobnie odnajdujesz się w tych stwierdzeniach. Również i Ty pragniesz mężczyzny niezwykłego, lecz nie takiego, który onie- śmielałby Cię swoją wspaniałością i który byłby wręcz chimeryczny w swojej idealności. Pozwól, by tacy wspaniale nieistniejący faceci pojawiali się w Twoich marzeniach sennych i fantazjach, lecz nie szu- kaj ich w prawdziwych związkach. Jeśli już sprowadziłaś do ziemskich proporcji swoje wyolbrzymione marzenia, jeżeli zgadzasz się z nami, że rzeczywiście zachodzi taka potrzeba, oto kolejny krok, który musisz przedsięwziąć. Pomyśl o tym mężczyźnie, jego „poczuciu”, jego stylu. Potem zapytaj siebie: „Jaką kobietą musiałabym być, by móc zdobyć takiego faceta?”. To pytanie jest rozstrzygające, ponieważ będzie ono Twoim wyznacznikiem w zabie- gach, które sprawią, że będziesz warta zachodu. Podstawowym błędem, jaki kobiety popełniają przy odpowiadaniu sobie na to pytanie, jest pogląd, że powinny być czymś więcej, niż są w stanie być. Skazują się na niemożliwe do przebrnięcia ograniczenia, takie jak: „Aby mieć mężczyznę, którego pragnę, musiałabym wyglą- dać jak Cindy Crawford” lub „By zdobyć takiego mężczyznę, mu- siałabym mieć dwadzieścia lat mniej i dwa razy większy biust” albo „Taki mężczyzna zainteresowałby się mną, tylko gdybym ważyła dziesięć kilogramów mniej, byłabym wyższa i miała piękniejszą twarz”. Kobiety skazują się również na przegraną, myśląc, że musiałyby zmie- nić swoją sytuację: „By zdobyć takiego mężczyznę, musiałabym nie 74 (cid:79) MĘŻCZYŹNI WOLĄ UWODZICIELKI mieć dzieci, które jednak mam” lub „Taki mężczyzna nie zaintere- suje się kimś, kto wykonuje taką pracę” czy „Jak z tyloma długami mogłabym marzyć o takim mężczyźnie?”. To wszystko nonsensy. Tak naprawdę nie musisz być wcale inna, niż jesteś, by zdobyć mężczyznę swoich marzeń. Nie musisz być szczu- plejsza lub bogatsza albo mieć zupełnie inny wygląd. Prawda o męż- czyznach jest bardzo prosta. Możesz mieć faceta, którego pragniesz, jeśli będziesz w stanie sprawić, że poczuje, poprzez zdobycie Ciebie, iż „upolował” coś cennego i wspaniałego. Mimo iż mężczyźni sądzą, że wiedzą, jaka powinna być cenna kobieta ― słodziutka i gorąca dwu- dziestosześciolatka ― można ich reedukować. Ty nie możesz go reedukować; to zbyt ciężkie zadanie. Jeśli jed- nak będziesz miała styl i wiarę w to, że jesteś kobietą wartą zachodu, to do niego przemówi, dotknie go i przyciągnie do Ciebie. Twój wpływ na niego będzie reedukacyjny. Nie potrzebujesz nic więcej. Możesz pomyśleć, że wszystko to stek bzdur. Kobieta, której pra- gnie Twój idealny mężczyzna, to cheerleaderka w skarpetkach do ko- stek, więc bez względu na to, jak bardzo warta zachodu się staniesz, dla niego wciąż będziesz zbyt stara i za gruba. Nie będziemy Cię okłamywać ― to jest prawda w przypadku niektórych facetów, nawet części przystojnych, osiągających sukcesy i wspaniałych, jednak nie do- tyczy ona wszystkich mężczyzn, a na pewno nie większości. Kwestią najbardziej znaczącą jest to, że mężczyźni chcą czuć się kochani, uznawani i poruszani na głębszym poziomie, nie tylko ciele- snym. Facet pragnie czuć, że jego kobieta jest czymś cennym. Jeśli staniesz się dla niego taką nagrodą, poprzez bycie osobą posiadającą własny styl i wiarę w siebie, będzie mówił swoim kumplom: „Ona ma trochę dodatkowych kilogramów (lub kilka jakichś innych dodatków), ale stary — uwielbiam takie niesamowite kobiety jak ona!”. Męż- czyźni lubią kobiety, które umieją sprawić, że są warte zachodu. Mu- sisz po prostu znaleźć sposób, aby tak było w Twoim przypadku; nie chodzi tutaj o całkowitą zmianę wyglądu czy osobowości. W tym roz- dziale wyjaśnimy Ci, na czym to polega. Kolejnym błędem, jaki popełniają kobiety przy odpowiadaniu na pytanie: „Jaka musiałabym być, by móc zdobyć takiego mężczyznę?”, JAK SPRAWIĆ, ŻE BĘDZIESZ WARTA ZACHODU? (cid:79) 75 jest to, iż sądzą one, że muszą stać się kimś, kim nie są: sztucznymi kobietami lub pseudosupermodelkami. Myślą, że by mieć takiego fa- ceta, będą musiały zdradzić same siebie, przejść przez koniec końców nieudane i żałosne „wygibasy”, zakładać na siebie jakiś ostatni krzyk mody i torturować się najnowszymi, przynoszącymi tylko straty die- tami. Są przekonane, że muszą przybrać „dziarską” pozę i stać się „odjazdowymi”, młodszymi kobietkami. To wszystko bzdury. Jak się przekonasz, czytając ten rozdział, będziesz musiała zmienić coś w so- bie, ale bez porzucania własnej osobowości, by stać się wartą zachodu. Tak jak zależało nam, byś pozbyła się wyolbrzymionych i nierealnych marzeń o idealnym mężczyźnie, chcemy, byś odrzuciła skrajności do- tyczące tego, jaka powinnaś być, by podobać się facetowi. Kiedy to robimy, większość kobiet, z którymi mamy do czynienia w codzien- nej pracy, koryguje swoje przeświadczenia na ten temat. Coś, co po- wiedziała Patrycja, oddaje cel naszych starań: „No cóż, myślę, że będę musiała mieć trochę więcej pewności siebie i częściej rozmawiać z męż- czyznami. Zdaje się, że powinnam być trochę bardziej rozentuzja- zmowana i podekscytowana moim życiem, jeśli chcę zwrócić na siebie uwagę faceta w moim typie. Nie mogę wciąż chować się w kąt. Muszę wyjść na zewnątrz, zamiast spędzać czas w domu przed komputerem”. Większość kobiet odkrywa, że nie musi wcale zmieniać się rady- kalnie, lecz po prostu rozwinąć i podkreślić pozytywne, wyjątkowe i inte- resujące cechy składające się na własną osobowość. Zauważają one, że muszą popracować nad własnym stylem. Styl osobisty składa się z dwóch części: ze stylu, który oznacza to, jak się ubierasz, poruszasz i prezen- tujesz, oraz z pewności i wiary w siebie, czyli z tego, jak się zachowujesz. Nie musisz zmieniać się jako osoba, lecz prawdopodobnie powinnaś zmienić sposób wyrażania siebie ― znaleźć swój styl ― jeśli chcesz przyciągnąć mężczyznę swoich marzeń. Czemu służy posiadanie osobistego stylu? Renata nie chce w sobie nic zmieniać, aby zdobyć mężczyznę. Jest przekonana, że gdyby zmieniła cokolwiek w swoim wyglądzie lub za- chowaniu, stałaby się sztuczna. „Pragnę faceta, który zaakceptuje mnie 76 (cid:79) MĘŻCZYŹNI WOLĄ UWODZICIELKI taką, jaka jestem!” ― twierdzi. Często słyszymy podobne wypowie- dzi. „Gdyby tylko poznał mnie naprawdę, zrozumiałby, kim jestem — z pewnością zechciałby mnie bez żadnych zmian”. Z jakiegoś jednak powodu mężczyźni, których pragną takie kobiety, wydają się nie być zainteresowani poznaniem ich i zrozumieniem. Kiedy analizujemy, w jaki sposób ubierają się te kobiety, i mierzymy poziom ich pewności siebie, nieustannie przekonujemy się, że styl ich ubierania się i za- chowania odstrasza facetów. Renata należała do tego typu kobiet. Była bardzo dumna z faktu, że zawsze robiła wszystko zgodnie z własnymi przekonaniami, nazy- wała siebie „autsajderem” i „buntownikiem”. Lubiła nosić długie, wyciągnięte bluzki, w których wyglądała okropnie. Nie dbała zbytnio o swój wygląd i była szczerze zdziwiona faktem, że mężczyźni, którzy dbali o swój wygląd, nie byli nią zainteresowani. Wciąż wyglądała nie- atrakcyjnie i nie podobała się facetom, którzy przypadli jej do gustu. Wciąż wypatrywała tego jedynego, który pokochałby ją „taką, jaka jest”. Z jej pewnością siebie nie było ani trochę lepiej, to znaczy — z jej zachowaniem względem mężczyzn. Zawsze zamartwiała się każdą in- terakcją z atrakcyjnym facetem. Pytała siebie: „Co robię źle? Czy go obrażam? A co, jeśli mu się nie spodobam? Czy zaśmiałam się zbyt głośno?”. Nie miała pojęcia, o czym rozmawiać z mężczyznami. Miała mało wiary w siebie w tej kwestii i zawsze zachowywała się w ten sam sposób. Wciąż popełniała te same błędy i nie była atrakcyjna dla facetów, którzy ją pociągali. Była coraz bardziej zdziwiona i zła z tego powodu. Zabawną rzeczą było to, że Renata rzeczywiście była wspaniałą kobietą, oczytaną i mądrą. Lubiła nawet sport! Biegała w maratonie, miała świetną formę fizyczną, a jej głowa wypełniona była wieloma wspaniałymi pomysłami. Bez wątpienia zasługiwała na wspaniałego partnera, który mógłby uważać się za szczęśliwca, będąc z nią w związku. Renata miała jednak jedną fatalną wadę, która uniemożliwiała jej by- cie w dobrych stosunkach damsko-męskich: nie wykazywała chęci zmiany sposobu ubierania się i zachowywania. Być może słyszeliście taką definicję szaleństwa: szaleństwo to robienie wciąż tych samych rzeczy i oczekiwanie różnych rezultatów. Renata postępowała dokład- nie tak. Robi tak też wiele kobiet, być może również Ty. JAK SPRAWIĆ, ŻE BĘDZIESZ WARTA ZACHODU? (cid:79) 77 Zastanów się nad tym. Większość kobiet ma swój ustalony sche- mat; posługują się nim, by zdobyć mężczyznę, rzadko próbują czegoś nowego. Decydują się na diety, by schudnąć, przysięgają sobie, że będą częściej chodzić na siłownię. Spędzają więcej czasu na przeglądaniu magazynów z modą oraz na kupowaniu kosmetyków, starają się doło- żyć wszelkich starań, by wyglądać jak modelki. W rezultacie więk- szość z nich popada w jeszcze większą depresję i staje się bardziej bezradna niż przedtem. Naszym zdaniem takie jednolite podejście nie zdaje egzaminu, ponieważ usuwa Ciebie z planu pierwszego. Chodzi tutaj tylko o styl, a nie o osobę. Utrata wagi może być w pewnym sensie wyrażeniem własnego stylu, ale nie musi. To wszystko zależy od Ciebie, od tego, kim jesteś. Ubieranie się w najmodniejsze ciuchy może być częścią Twojego osobistego stylu, ale też czymś innym. To również zależy od Ciebie. Jeśli starasz się kopiować czyjś styl i sposób zachowania, nie odniesiesz korzyści, ponieważ styl bycia kogoś innego nie ma z Tobą nic wspólnego. Nasze podejście polega na wyrażeniu swojej osobowości poprzez własny styl i zachowanie. To jak odkrywanie samej siebie, a nie chowanie się za pożyczoną maską. Taka prosta zmiana będzie znaczącą różnicą, która sprawi, że staniesz się warta zachodu. Co mówi o Tobie Twój ubiór Kiedyś ktoś bardzo mądry powiedział: „Nigdy nie spotkałem nikogo, kto nie byłby uważnie przyodziany”. Zgadzamy się z tym stwierdze- niem. Niezależnie od tego, jak jesteś w tym momencie ubrana, pod pewnym względem wybrałaś ten właśnie strój, ponieważ coś o Tobie mówi, podświadomie lub nie chciałaś nim coś zakomunikować. Renata, którą posłużyliśmy się jako przykładem, nosiła rozciągnięte i porwane ubrania, ponieważ chciała przez to podkreślić, iż jest buntowniczką i autsajderem. Gdzieś w podświadomości ważniejsze było dla niej po- kazywanie, jak bardzo buntowniczą ma naturę, niż znalezienie męż- czyzny i związanie się z nim. 78 (cid:79) MĘŻCZYŹNI WOLĄ UWODZICIELKI Gdy mężczyźni widzą Twój ubiór, odbierają od Ciebie pewną wiadomość. Sposób ubierania się Renaty mówił im: „Nie obchodzi mnie, co myślisz o moim wyglądzie”. Nic dziwnego więc, że nie byli nią zbytnio zainteresowani. Są też kobiety, które swoim ubiorem komu- nikują coś zupełnie innego, co jednakże w takim samym stopniu od- strasza mężczyzn. Jedną z najbardziej powszechnych wiadomości, jakie kobiety prze- syłają mężczyznom za pomocą swojego ubioru, jest: „Ubieram się w ten sposób, by sprawić przyjemność projektantom mody oraz innym ko- bietom, a nie po to, by podobać się facetom”. Jak niewątpliwie wiesz, wiele fasonów, które wyglądają wyśmienicie na modelkach, nie zaw- sze prezentuje się dobrze na kobietach zbyt szczupłych lub zbyt pu- szystych. Niezależnie od tego niektóre kobiety, na których fasony te wyglądają wysoce nieefektownie, i tak decydują się na zakładanie ich, bo wychodzą z błędnego założenia, że w ten sposób będą dla mężczyzn bardziej atrakcyjne. Niestety, bardzo często tak nie jest. Jeśli dany fason po prostu źle na Tobie leży, nie powinnaś go wybierać. Pamiętaj, że chcesz prze- cież, aby Twoje wiadomości wysyłane do mężczyzn za pomocą ubioru były jasne i sprecyzowane, a facetów nie obchodzi najnowsza moda. Nie powiedzą na Twój widok: „Kurczę, umówiłbym się z nią, gdyby nie miała na sobie sukienki z zeszłego sezonu”. Oni po prostu nie zwra- cają uwagi na te rzeczy. Kiedy bardziej dbasz o to, żeby nadążać za modą, niż o to, żeby ona pasowała do Ciebie, wysyłasz wiadomość: „Ubieram się w ten sposób, by sprawić przyjemność projektantom mody oraz innym kobietom, a nie po to, by podobać się mężczyznom”. Uwierz, że takie zabiegi nie opłacają się. Jak więc się ubierać, by podobać się mężczyznom, skoro nie wy- starczy podążać za modą? Najlepszą wiadomością, jaką możesz wysłać do faceta, jest ta, że cieszysz się swoim życiem i z tego, kim jesteś. Taka kobieta zakłada na siebie to, co leży na niej dobrze, bez względu na to, czy jest to ostatni krzyk mody, czy nie. Nosi te modne ciuchy, w których prezentuje się i czuje dobrze, ale nigdy nie jest niewolnicą mody, ponieważ wie, że to nie sprawiłoby, iż czułaby się i wyglądała JAK SPRAWIĆ, ŻE BĘDZIESZ WARTA ZACHODU? (cid:79) 79 zawsze dobrze, a co za tym idzie, nie posyłałaby odpowiednich wia- domości w stronę mężczyzn. Inną popularną wiadomością, którą kobiety wysyłają do mężczyzn swoim ubiorem, jest: „Dałam za wygraną”. Monika wysyłała taki wła- śnie sygnał. Od lat próbowała pokonać nadwagę i wciąż odciągała decyzję o zajęciu się poszukiwaniem odpowiedniego mężczyzny do momentu, w którym straci te zbędne kilogramy — te jednak wciąż nie znikały. W rezultacie Monika przywykła do samotnego życia, a jej zwyczaje związane ze staraniem się, by wyglądać atrakcyjnie, stały się zdawko- we. Pracowała w biurze, więc zakładała odpowiednie do takiego miej- sca ubrania. Nie było w niej jednak iskry życia. Nie robiła nic, aby nadać tym ubraniom osobisty wyraz, nie używała biżuterii ani dodat- ków, nie starała się zmienić swojego nudnego, biurowego wizerunku. Nie interesowała się tym, czy dana fryzura pasuje do jej twarzy, miała prosty, zwyczajny i bezbarwny styl. Takie zniechęcenie przebijało przez nią i docierało do mężczyzn, którzy w najlepszym przypadku traktowali ją jak siostrę. Przebijało się również przez jej zachowanie: w towarzystwie facetów była nieśmiała, nie potrafiła rozpocząć żadnej romantycznej przygody, nie mówiąc już o poważnym związku. Gorzej, przyzwyczaiła się do traktowania plato- nicznie swoich przyjaciół płci męskiej, do których czuła coś więcej, co spowodowało, że mężczyźni traktowali ją w ten sam sposób i myśleli o niej jak o przyjaciółce, a nie kochance czy ukochanej. To jeszcze bardziej wzmocniło jej zniechęcenie, ubierała się jeszcze bardziej monotonnie i kontynuowała wysyłanie do facetów wiadomości „Dałam za wygraną”. Inne kobiety, nawet te mniej atrakcyjne fizycznie od Moniki, są w stanie wysyłać bardziej konstruktywne sygnały w stronę mężczyzn. Pomyśl o kobietach z Twojego otoczenia, znanych Ci osobiście lub codziennie widywanych, które wysyłają stanowczo pozytywne wiado- mości w stronę płci przeciwnej. Nie myśl wyłącznie o modelkach; przy- pomnij sobie kobiety, które być może mają problemy z wagą, są zbyt wysokie lub posiadają jakąkolwiek inną drobną wadę fizyczną. Praw- dopodobnie mają one styl ubierania się, który informuje: „Jestem ko- bietą atrakcyjną, posiadającą własny styl; wiem, czego chcę od życia. 80 (cid:79) MĘŻCZYŹNI WOLĄ UWODZICIELKI Nie jestem zainteresowana prześciganiem się w modzie z innymi ko- bietami. Nie daję za wygraną ani w kwestii siebie samej, ani związku, którego pragnę. Nie jestem modelką, ale czuję się dobrze w swoim ciele. Jestem tym typem kobiety, którego potrzebujesz i pragniesz w życiu”. Taką wiadomość chcesz przekazać również Ty. Kiedy zaczęliśmy pracować z Renatą, zmieniła swój styl, a co za tym idzie, wiadomości, które wysyłała do mężczyzn. Zdała sobie sprawę z tego, że głoszenie, iż jest buntowniczką, nie jest tak istotne jak bycie atrakcyjną dla mężczyzn, którzy jej się podobali i których chciała zdo- być. Zdecydowała, że w celu zostania kobietą, która ma faceta swoich marzeń, zmieni swój styl ubierania się na mówiący: „Jestem atrakcyjną, dojrzałą kobietą”. Renata dokonała pewnych zmian, o których i Ty do- wiesz się w tym rozdziale, i natychmiast zauważyła postępy w swoich relacjach z mężczyznami. A co Twój styl ubierania się mówi facetom? Cztery sposoby na polepszenie wiadomości wysyłanej do mężczyzn Niezależnie od tego, co Twój styl ubierania się obecnie mówi męż- czyznom, istnieją pewne proste kroki, które możesz przedsięwziąć, by polepszyć jakość przesyłanej wiadomości. Nie jesteśmy ekspertami w dziedzinie mody, lecz zapewniamy, że stosowanie się tych wskazó- wek zmieni postać rzeczy, bez względu na to, jaki fason jest dla Ciebie najlepszy. 1. Doceń to, co masz Tak wiele osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, nie jest w stanie polepszyć swojego położenia w życiu, ponieważ nie umie wykorzystać tego, to ma. Takie osoby za wszelką cenę chcą pozbyć się tego, czym obdarzyła je natura, i zamienić to na coś lepszego, zamiast postarać się zainwestować w to, co już mają. JAK SPRAWIĆ, ŻE BĘDZIESZ WARTA ZACHODU? (cid:79) 81 To wielki błąd, lecz nie taki, którego nie można by skorygować. Jeżeli na przykład jesteś zbyt puszysta, przestań nieustannie skupiać się na utracie wagi. Taka jednostronna koncentracja sprawia, że mar- nujesz zbyt wiele czasu na myślenie i próby zmienienia tego, co jest z Tobą „nie tak”. Zamiast tego spójrz na siebie taką, jaka jesteś, i po- staraj się osiągnąć coś, będąc właśnie taką. To przeniesie Twoją uwa- gę na uwydatnianie Twoich „mocnych stron”. Tak, możesz podobać się mężczyznom, nawet jeśli masz kilka kilogramów za dużo. Dobrze wiesz, że to prawda, ponieważ z pewnością widziałaś wiele okrągłych kobiet, które są we wspaniałych związkach z fantastycznymi facetami. Czy jesteś pewna, że w pełni uwidaczniasz swoje dobre strony, a może czekasz z tym do momentu, w którym stracisz te dodatkowe kilogramy, tak bardzo Ci przeszkadzające? Skoncentrowanie się na jak najlepszym wykorzystywaniu tego, co masz, wydobędzie na zewnątrz to, co w Tobie najlepsze. Pokochasz i docenisz najlepsze aspekty tego, co posiadasz i co masz do zaoferowania. Będziesz ze sobą szczęśliwsza, a to z kolei sprawi, że staniesz się atrakcyjniejsza i piękniejsza dla mężczyzn. 2. Spraw sobie trenera Kiedy pytasz inne kobiety o rady dotyczące ubioru i sposobu, w jaki powinnaś się prezentować mężczyznom, do kogo się zwracasz? Czy idziesz z tym do kobiet, które onieśmielają Cię swoim naturalnie ideal- nym ciałem, skórą, włosami lub każdą inną cechą fizyczną, której nie posiadasz? Czy zwracasz się z tym do kobiet, które przypominają Ci Ciebie, lecz wydają się być bardziej pewne siebie z tym, co mają? Ko- bieta należąca do drugiej grupy nadaje się na bycie Twoją trenerką. Naturalna piękność może nie być w stanie dobrze Cię poprowadzić, podczas gdy kobieta przypominająca Ciebie, lecz doskonale radząca sobie ze swoim niedoskonałym wyglądem zrobi to znakomicie. Sugerujemy, byś poszukała takich właśnie kobiet. Niech staną się one Twoimi wzorami godnymi naśladowania i trenerkami. 82 (cid:79) MĘŻCZYŹNI WOLĄ UWODZICIELKI 3. Myśl o kobiecie, którą postanowiłaś się stać Jest kobieta, którą teraz jesteś, oraz ta, którą chciałabyś się stać. Ta druga prawdopodobnie ma cechy, które wymieniłaś, kiedy zapytali- śmy Cię, jaką kobietą musiałabyś być, by zdobyć mężczyznę Twoich marzeń. Nawet jeśli nie masz jasnego obrazu typu, którym chciałabyś być, z pewnością masz jakieś przeczucie. Takie przeczucie czy obraz pomoże Ci w rozwijaniu Twojego stylu osobistego. Pozwól, by obraz kobiety, którą chciałabyś się stać, poprowadził Cię, kiedy będziesz podejmować decyzje w sprawie ubioru i zacho- wania. Zawsze możesz spytać siebie: „Co w takiej sytuacji zrobiłaby kobieta, którą chcę się stać?”. Ze względu na to, iż sama chcesz się nią stać, umysł z pewnością da Ci jakąś odpowiedź. Co założyłabyś na siebie, gdybyś była kobietą, którą chcesz się stać, mając ciało dokładnie takie jak teraz? 4. Myśl raczej w kategoriach zdrowia i witalności niż piękna Piękno może być ulotne, a zdrowie i żywotność rozświetlać Cię będą od środka, wypływając z głębi tego, kim jesteś. Kobieta, która jest zdrowa i witalna, ma w sobie dużo entuzjazmu dla życia, a to przycią- ga mężczyzn, bez względu na budowę jej ciała. Z pewnością spotkałaś ludzi, którzy byli tak naładowani pozytywną energią, że po spędzeniu z nimi jakiegoś czasu czułaś, iż ten entuzjazm spłynął również na Ciebie. Takie osoby cieszą się głęboką żywotnością, która potęgowa- na jest dobrym zdrowiem. Możesz poprawić swoją witalność poprzez masaże lub wziąć udział w jakimś programie ćwiczeniowym. Być może zechcesz zająć się swoim ciałem w głębszym sensie, by poprawić swoją żywotność i energię; niektóre kobiety zachwalają serię masaży zwanych Rolfingiem, czyli In- tegrację Strukturalną1, oraz terapię neuromuskularną2. Takie rodzaje 1 Integracja Strukturalna (znana także jako Rolfing) jest metodą pracy z ciałem, stworzoną przez dr Idę Rolf. Tradycyjnie składa się z dziesięciu se- sji, łączących techniki manualne i edukację ruchową. Struktura ciała deter- JAK SPRAWIĆ, ŻE BĘDZIESZ WARTA ZACHODU? (cid:79) 83 zabiegów pomagają utrzymywać odpowiednią sylwetkę, Twój poziom witalności oraz to, jak będziesz prezentować się w oczach mężczyzn. W międzyczasie możesz przypominać sobie od czasu do czasu, by poruszać się, gestykulować, siedzieć i chodzić jak kobieta ciesząca się wspaniałym zdrowiem i żywotnością. To pomoże Ci uwidocznić Twój wrodzony wigor i stać się bardziej atrakcyjną dla mężczyzn. Pewność i wiara w siebie Strach przed odrzuceniem Jeśli istnieje obawa, która charakterystyczna jest zarówno dla męż- czyzn jak i kobiet, jest nią strach przed odrzuceniem. Możesz uwielbiać swoje życie, przysiąc sobie, że staniesz się taką kobietą, jaką chciała- byś być, możesz radzić sobie znakomicie ze swoją nieperfekcyjno- ścią, i wciąż być sparaliżowana strachem przed odrzuceniem. Oczy- wiście lęk ten będzie dużo łatwiejszy do zwalczenia, jeśli zadbałaś minuje jego funkcję. Prawidłowa sylwetka pozwala funkcjonować bardziej wydajnie i zapobiega powstawaniu na przykład chronicznych dolegliwości bólo- wych czy wad postawy. W Integracji Strukturalnej na pierwszy plan wysuwa się idea integracji ciała, aby jako całość funkcjonowało w bardziej wydajny sposób. Cel ten jest osiągany za pomocą technik manualnych, które systematycznie uwalniają nagromadzone w ciele napięcia, oraz edukacji ruchowej, pomagają- cej uświadomić sobie swoje nawyki ruchowe (często błędne) i zmienić je na bardziej efektywne. Seria dziesięciu sesji pozwala pełniej wykorzystać tkwią- cy w nas potencjał, otwiera drogę do nowych doświadczeń ruchowych i nie tylko. Świadomość ciała jest kluczem do zmiany w kierunku lepiej funkcjo- nującej istoty ludzkiej — metoda dr Rolf w znacznym stopniu przyczynia się do jej rozwoju. Sesje Integracji Strukturalnej oddziałują na cały organizm, a nie wybraną jego cześć. Każda sesja dotyczy innego obszaru ciała i posiada określone cele. Przebieg sesji jest dopasowywany indywidualnie do potrzeb klienta. Poszczególne sesje bazują na osiągnięciach poprzednich — wcześniej- sze stanowią podstawę dla późniejszych, które są ich kontynuacją ― przyp. tłum. 2 Terapia neuromuskularna to rodzaj masażu, który różni od innych tym, że polega na prawie nieruchomym nacisku danego obszaru skóry w celu stymulacji mięśni poprzecznie prążkowanych określonego fragmentu ciała ― przyp. tłum. 84 (cid:79) MĘŻCZYŹNI WOLĄ UWODZICIELKI już o pozostałe wymienione czynniki, lecz dopóki nie zaczniesz sta- wiać mu czoła i traktować go jak przyjaciela, będzie Cię on spowal- niał, a nawet powstrzyma Cię przed staraniem się o mężczyzn, którzy Cię pociągają. Jednym z mitów dotyczących randkowania i uwodzenia jest po- gląd, że powinno być ono łatwe; że na zewnątrz znajdują się idealni ludzie, którzy nigdy nie doznają porażki, nie słyszą słowa „nie” i nie wiedzą, co to odrzucenie. Według tego mitu tak wszystko powinno wyglądać. Jeśli spotkasz się z odmową, oznacza to, że nie należysz do grupy tych idealnych, wspaniałych ludzi. Zrobiłaś coś nie tak i powin- naś się tego wstydzić. Nie ma chyba bardziej mylnego przekonania. Odmowa to jeden z podstawowych elementów randkowania. Zdarza się wszystkim i wszę- dzie. Nawet najbardziej mistrzowskie, idealne i wspaniałe osoby do- świadczają tego. Musisz nauczyć się radzić sobie z odmową i zaprzy- jaźnić się z lękiem przed nią. Wyobraź sobie, że jesteś na trzeciej randce. Wiesz, że nadszedł czas, by przejść do kolejnego poziomu znajomości, a facet jeszcze na- wet nie próbował Cię pocałować. Wygląda na to, że mu się podobasz, ale pewności nie masz. Może on myśli właśnie o wyniku dzisiejszego meczu piłki nożnej lub wciąż zastanawia się, czy w ogóle warto było się z Tobą umawiać. A Ty marzysz tylko o pocałowaniu go. A co, jeśli powie „nie”? Albo wyobraź sobie, że nie umówiliście się jeszcze na ani jedną randkę. Patrzysz na tego prawdopodobnie idealnego mężczyznę, znaj- dującego się po drugiej stronie pomieszczenia, i myślisz, co by tu zro- bić, żeby chociaż chwilę z nim porozmawiać. Ale co, jeśli Ci odmówi, odejdzie, powie „nie”? Abstrahując od bezpieczeństwa pod względem fizycznym, obawiasz się mężczyzny tylko z jednego powodu: boisz się bólu i upokorzenia, które będziesz odczuwać, jeśli on powie „nie”. Jeżeli Cię odrzuci, zinterpretujesz to na tysiąc sposobów: powiesz sobie, że nigdy już nie zbliżysz się do faceta, że nie jesteś wystarczająco dobra i że generalnie jest coś z Tobą nie tak. Będziesz czuć się upokorzona i zraniona jeszcze JAK SPRAWIĆ, ŻE BĘDZIESZ WARTA ZACHODU? (cid:79) 85 przez długie dni, może nawet dłużej. Każda odmowa sprawia, że masz coraz mniej ochoty na inicjowanie kolejnej znajomości z mężczyzną. Dla Sandry robienie czegoś tak prostego jak flirtowanie z mężczy- zną na przyjęciu to nie lada wysiłek. „A co, jeśli mu się nie spodo- bam?” ― zastanawia się. „Wyjdę na idiotkę. Już widzę ten drwiący uśmieszek na jego twarzy; zastanawiam się, jaką wymówkę wymyśli, żeby się oddalić. A potem będzie opowiadał swoim znajomym, że ja, właśnie ja, próbowałam z nim flirtować. Wszyscy będą się ze mnie śmiali za moimi plecami. Moja reputacja będzie zrujnowana”. Sandra sama zadaje sobie ból poprzez wyobrażanie sobie najgor- szego z możliwych scenariuszy, jakie mogą się jej przydarzyć. W ten sposób paraliżuje ją strach. Gdy tylko wchodzi w interakcję z jakimś mężczyzną, przed jej oczami pojawiają się te czarne obrazy; już samo to, co jest wyczuwalne w rozmowie, sprawia, że faceci rzeczywiście szukają wymówki, aby jej uniknąć. Sandra zachowuje się tak dziwnie i jest tak pełna wahań, że zawsze sprawia nieciekawe wrażenie na mężczyznach. Nie ma w niej lekkości, swawoli, swobody. Faceci to wy- czuwają — odrzucenie jest praktycznie pewne. Sandra — jak wiele osób — myśli, że dobrze jest wyobrazić sobie najgorsze, co może się przydarzyć w ryzykownej sytuacji, żeby przygo- tować się psychicznie na taką możliwość. Jest przekonana, że reali- styczne spojrzenie na wariant bycia odrzuconą jest najlepszą rzeczą, jaką może zrobić. Otóż myli się. Projektowanie w umyśle negatyw- nych obrazów dotyczących odrzucenia oraz wyobrażanie sobie, jakie będzie to uczucie, absolutnie nie pomaga, lecz sprawia, że odrzucenie staje się prawie nieuniknione. Kobieta pewna siebie nauczyła się widzieć te sprawy zupełnie ina- czej. Zamiast zastanawiać się nad ewentualnym odrzuceniem i wi- dzieć je jako odzwierciedlenie jej kobiecej wartości, kieruje się jedną prostą zasadą: „Odmowa jest kluczem do związku moich marzeń”. Kobieta, która wierzy w siebie, postrzega odrzucenie nie tak, jak robi to pełna wątpliwości, niepewna i przerażona osoba. Jest w stanie podjąć właściwe decyzje dotyczące tego, co oznacza dla niej odmowa ze strony mężczyzny. 86 (cid:79) MĘŻCZYŹNI WOLĄ UWODZICIELKI Na przykład wyobraź sobie, że poszłaś na mini kurs z podstaw in- westowania. Zapisałaś się na zajęcia na lokalnym uniwersytecie w ra- mach Twojego programu dotyczącego spotykania się z mężczyznami (omówimy go w jednym z późniejszych rozdziałów). Podchodzisz do jednego z mężczyzn, który uczęszcza na ten sam kurs, jest niesamo- wicie przystojny, wysoki, ma głębokie, niebieskie oczy i krótką bród- kę. Chcesz zacząć flirt, więc prosisz go o pomoc w rozwiązaniu jedne- go z zadań, które wyznaczył wam do zrobienia wykładowca, aby w ten sposób znaleźć możliwość rozpoczęcia rozmowy. Od razu orientujesz się, że to był błąd. On rozgląda się wokół, jak- by w nadziei, że nikt nie widzi was razem. Podsuwa Ci swój zeszyt bez słowa, abyś skopiowała od niego zadanie. Na Twoje drobne flir- tujące pytanka odpowiada zdawkowo monosylabicznymi chrząknięcia- mi. Jak tylko może, na szczęście bez posunięcia się do odejścia w trak- cie rozmowy, daje Ci do zrozumienia, że nie jest Tobą zainteresowany. Zajrzyjmy do umysłu niepewnej siebie kobiety po takim wydarze- niu. „O kurczę, ale schrzaniłam. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłam. Chyba do reszty zgłupiałam. Znów mam dowód na to, że ci, którzy mi się podobają, nie są mną zainteresowani. Czy kiedykolwiek uda mi się porozmawiać z mężczyzną bez zostania odrzuconą? Co jest ze mną nie tak? I po co ja się tak staram?”. Kobieta, która nie wierzy w siebie, tłumaczy sobie całe to zajście, obwiniając siebie i prowokując w sobie jeszcze większy ból i upokorzenie. Kobieta pewna siebie traktuje odrzucenie jak pomost, po którym będzie mogła przejść do idealnego związku, ponieważ wierzy, że po drugiej stronie takich pomostów ułożonych z „nie” czeka na nią nie- uniknione „tak”. Po takim zdarzeniu kobieta pewna siebie pomyśli: „No cóż, nie był zbyt rozmowny. Może nie czuł się dobrze albo dostał niedawno jakąś niemiłą wiadomość. Kto wie?”. Jeśli natomiast do- szłaby do wniosku, że nie spodobała mu się, prawdopodobnie pomy- ślałaby tylko: „Dobrze, że dowiedziałam się o tym teraz i nie musiałam marnować na niego czasu i energii. Teraz mogę się skoncentrować na mężczyznach, którym się podobam. Kto następny?”. Kobieta wierząca w siebie tłumaczy sobie niepowodzenie w taki sposób, by poczuć się JAK SPRAWIĆ, ŻE BĘDZIESZ WARTA ZACHODU? (cid:79) 87 lepiej. Po prostu trafiła na kolejne „nie”, następną kładkę na swojej drodze do idealnego związku. Kiedy kobieta pewna siebie podejmuje ważną decyzję i zaprasza faceta na randkę, również rozumuje inaczej. Wyobraź sobie, że jesteś na koncercie muzycznym na wolnym powietrzu i zagadujesz mężczy- znę, który wydaje Ci się być dość interesujący. Mówisz: „Cześć, wy- glądasz na sympatycznego faceta. Może wybralibyśmy się któregoś dnia na kawę?”. „Mmm. Nie, dzięki. Muszę lecieć” ― odpowiada on z zakłopotaniem i znika. Oto, jak zinterpretuje tę sytuację kobieta, której brak pewności siebie: „Co za upokorzenie. Jestem zdruzgotana, nie mogę uwierzyć, że to zrobiłam. Jak mogłam pomyśleć, że taki atrakcyjny facet będzie chciał się ze mną umówić? Chyba wyglądam dzisiaj okropnie. Nigdy więcej tego nie zrobię”. A oto, co pomyśli kobieta pewna siebie: „A to dziwne. Pewnie ma dziewczynę albo generalnie jest zajęty, a może ma jakiś problem, mo- że jakaś kobieta skrzywdziła go w przeszłości. A może po prostu jest gejem lub nie jest jeszcze pewien swojej tożsamości seksualnej. Ta- kie rzeczy się zdarzają. Być może zamknął się w swoim małym świe- cie, a może zwyczajnie nie jestem w jego typie. No cóż, to tylko jesz- cze jedno „nie”, które zbliża mnie do mojego upragnionego związku. Do kogo by tu jeszcze zagadać?”. Kobieta wierząca w siebie nie bierze do siebie odmowy; nie jest ona wyznacznikiem jej kobiecości, to tylko jeszcze jedno zwyczajne „nie”. Tak naprawdę kiedy stajesz twarzą w twarz z odmową, musisz powziąć dwa kroki. Od tego, czy zdecydujesz się na nie, czy nie, zale- żeć będzie zmiana Twojego życia. Jeśli je podejmiesz, odmowa stanie się Twoim przyjacielem (lub przynajmniej sprzymierzeńcem). Sta- niesz się kobietą pewną siebie i niewątpliwie odnajdziesz związek swoich marzeń, ponieważ nie stracisz go z oczu, będziesz szła wciąż naprzód, próbując nowych możliwości, i nigdy się nie poddasz. Jeśli nie podejmiesz tych kroków, odmowa będzie Cię hamować, a związek z wymarzonym mężczyzną uda Ci się stworzyć, tylko jeżeli będziesz miała dużo szczęścia, o ile w ogóle Ci się to uda. Odmowa jest bowiem 88 (cid:79) MĘŻCZYŹNI WOLĄ UWODZICIELKI nieuniknionym, powtarzającym się etapem na drodze do stworzenia związku Twoich marzeń, więc umiejętność wykonywania tych dwóch kroków jest rozstrzygająca. Po doświadczeniu odrzucenia podejmij te dwa ważne kroki: 1. ZNAJDŹ TAKI POWÓD ODMOWY, KTÓRY ZMOBILIZUJE CIĘ DO DALSZYCH DZIAŁAŃ Pierwszym i podstawowym zadaniem, jakie musisz wykonać, kiedy usłyszysz odmowę, jest znalezienie takiego wytłumaczenia, które nie będzie obarczać winą Ciebie. Na przykład można, a nawet należałoby zrobić z odmowy problem jej autora. Możesz na przykład powiedzieć sobie: • „On jest zamknięty w swoim świecie”. • „Pewnie ma dziewczynę”. • „Może jest żonaty”. • „Być może nie czuje się dobrze”. • „Może otrzymał właśnie jakąś przykrą wiadomość”. • „Możliwe, że jest gejem”. • „Prawdopodobnie ma problemy ze swoją tożsamością seksualną”. Warto zauważyć, że każde z tych wytłumaczeń może być praw- dziwe. Tego nie wiesz — i właśnie dlatego, że nie wiesz i często nie mo- żesz wiedzieć, która z opcji jest prawdziwa, możesz wybrać tę możli- wość, która jest dla Ciebie mniej upokarzająca. Nie jest powiedziane, że jesteś ofermą, której nie zechce żaden mężczyzna, ponieważ każde z tych wyjaśnień jest bardzo prawdopodobne. Wybierz zatem jed- no z nich, nie traktuj odmowy zbyt osobiście i ruszaj dalej na podbój świata! Teraz musimy zabrać Cię z powrotem do rozdziału 1., w którym omawialiśmy mity dotyczące randkowania, a konkretnie ten, według którego „mężczyźni nie radzą sobie z silnymi kobietami”. Jak pamię- tasz, radziliśmy Ci, abyś unikała używania tego mitu jako powodu odmowy. Być może wygląda to tak, jakbyśmy teraz zaprzeczali samym sobie, należą Ci się więc wyjaśnienia. JAK SPRAWIĆ, ŻE BĘDZIESZ WARTA ZACHODU? (cid:79) 89 Jest wielka różnica między powiedzeniem „Ten facet nie radzi sobie z silnymi kobietami” i stwierdzeniem „Mężczyźni nie radzą sobie z silnymi kobietami”. Różnica polega na tym, jak te dwa zdania wpły- wają na Twoją postawę. Kiedy mówisz sobie, że mężczyźni nie radzą sobie z silnymi kobietami, skazujesz wszystkie swoje przyszłe inte- rakcje z facetami na porażkę poprzez utwierdzanie się w przekonaniu, że jesteś zbyt silna dla mężczyzn, więc żaden Cię nie zechce. Chcesz jedynie dowieść, że to wyjaśnienie odnosi się również do tego faceta i do tej interakcji. Kobiety naprawdę pewne siebie uważają, że mężczyźni jako całość są wspaniali, a tylko ten konkretny facet z jakiegoś powodu odrzuca silne kobiety. Nie jest to kwestia osobista, ale też nie globalna. Nie chodzi tu o Ciebie ani o wszystkich mężczyzn jako ogół, lecz o tego faceta i o tę konkretną sytuację. To wszystko. 2. SKUP SIĘ NA CZYMŚ INNYM I POMYŚL (LUB ZRÓB) COŚ INNEGO Kobieta, której brakuje wiary w siebie, będzie drążyć odmowę i tortu- rować się nią. Będzie odtwarzać całe zdarzenie tysiące razy, zastana- wiając się, co zrobiła źle, i pogłębiając uczucie upokorzenia i bólu. Kobieta pewna siebie natychmiast przesunie swoją uwagę na co inne- go: „Do kogo by tu jeszcze zagadać?” ― zastanowi się. W tej sytuacji dobre jest każde, pierwsze lepsze pytanie. „Co jest dzisiaj w telewi- zji?”, „Do kogo mogłabym zadzwonić po, żeby porozmawiać o czymś innym?”, „Gdzie mogłabym pójść, żeby skierować moją uwagę na coś innego niż właśnie doświadczona odmowa?”. Być może zrobiłaś tak za którymś razem. Prawdopodobnie doświad- czyłaś czegoś, co Cię zdenerwowało, więc celowo zajęłaś się czymś innym, żeby o tym nie myśleć — i dzięki temu zupełnie zapomniałaś o tym nieprzyjemnym incydencie. Kiedy po jakimś czasie wróciłaś do niego myślą, nie wydawał Ci się już tak znaczący i nieprzyjemny. Borykając się z odrzuceniem, wiedząc, że przejście nad nim do po- rządku dziennego i pozostawienie go w przeszłości jest kluczem do stworzenia udanego, trwałego związku, i stosując ten prosty dwustop- niowy proces, gwarantujesz sobie sukces w stosunkach damsko-męskich. 90 (cid:79) MĘŻCZYŹNI WOLĄ UWODZICIELKI Gra liczbowa Kobiety pewne siebie wciąż pamiętają, że znalezienie właściwego mężczyzny to, jak każde inne dążenie w życiu, gra liczbowa. Być mo- że zabrzmi to głupio, ale spotykanie się z facetami jest jak sprzeda- wanie produktu, z tym że w ofercie zamiast odkurzacza lub innego ar- tykułu znajdujesz się Ty ― oraz Twój pomysł na trwały, udany związek. Przedstawiciele handlowi wiedzą, że rzadko udaje im się cokolwiek sprzedać już po wykonaniu pierwszego telefonu. Wiedzą, że jeśli tak się stanie, będzie to zwykły łut szczęścia; nie mogą liczyć na to zawsze. Przyjrzyjmy się jednej z najlepszych przedstawicielek handlowych podczas pracy. Monika jest agentką ubezpieczeniową od czterech lat. Ma dwadzieścia dziewięć lat i odnosi niezwykłe rezultaty w pracy dzięki swojej wytrwałości i odwadze w dążeniu do celów, które sobie wyznacza. Jej filozofia sprawiła, że stała się liderką w swojej dziedzi- nie. Dowiedziała się, poprzez śledzenie i zapisywanie swoich działań i efektów, że średnio na siedemdziesiąt pięć wykonanych telefonów jest w stanie umówić się na cztery spotkania z potencjalnymi klientami, a z tych czterech spotkań wynika średnio jedna podpisana umowa. W odróżnieniu od swoich współpracowników, którzy maja gorsze efekty, Monika zaakceptowała ten fakt. Rozumie, że kiedy ktoś od- kłada słuchawkę, bo nie jest zainteresowany ofertą, nie odbiera tele- fonu, bo nie ma go w domu, a nawet krzyczy na nią przez telefon, nie jest to sprawa osobista. Ta część gry liczbowej, w którą ona gra i która w końcu bez wątpienia przyniesie rezultaty. Monika musi tylko dalej wybierać numery telefonu, a prędzej czy później podpisze z kimś umowę. Z tą myślą w głowie dzwoni więc do kolejnych ludzi. Jej współpracownicy, którzy nie uważają tego za grę liczbową, osiągają gorsze rezultaty i traktują napotkane trudności bardzo osobi- ście, co jest wysoce zniechęcające. Zamiast zdawać sobie sprawę z tego, że odmowy ze strony klientów są nieuniknionymi elementami w dążeniu do sukcesu, oni blokują sami siebie poprzez złe samopoczucie i tracą z oczu cel. W końcu dają za wygraną, podczas gdy Monika gna dalej i osiąga wspaniałe rezultaty. Monika jest jak króliczek z reklamy baterii Duracell, wciąż pędzi do przodu, nie zważając na przeszkody posta- JAK SPRAWIĆ, ŻE BĘDZIESZ WARTA ZACHODU? (cid:79) 91 wione na jej drodze. Oczywiście zdarzają jej się gorsze i lepsze mo- menty, czasem denerwuje się, a nawet złości, kiedy rzeczy nie ukła- dają się po jej myśli, lecz koniec końców zawsze powraca do gry licz- bowej z takim samym zapałem. Kobieta pewna siebie również traktuje randkowanie jak grę licz- bową. Nawet cieszące się ogromnym powodzeniem panie wiedzą, że nie z każdym mężczyzną czeka je wspaniała relacja. Zdają sobie sprawę z tego, że większość ich flirtów z facetami nie zakończy się więcej niż jedną poważniejszą interakcją. Kobieta pewna siebie wie, że ośmiu na dziesięciu mężczyzn zatrzyma się na fazie flirtowania. Zdaje sobie sprawę z tego, że albo ona zdys- kwalifikuje ich z jakiegoś powodu, albo oni nie zaproszą jej na randkę. Taka kobieta wie również, że na pięciu mężczyzn, z którymi uda się na randki eliminacyjne (rozdziały 8. i 9.), tylko dwóch lub trzech zakwa- lifikuje się na randki półfinałowe (rozdziały 10. i 12.). Następnie: wie ona, że na cztery randki półfinałowe tylko jeden mężczyzna okaże się odpowiedni do stworzenia z nim związku. Kobieta pewna siebie ak- ceptuje te fakty. Traktuje randkowanie jak grę w baseball, wiedząc, że ta drużyna, która ma najwięcej „strzałów na bazę”, często ma rów- nież najwięcej „chybionych piłek”. Rozumie, że nie należy brać do siebie odmowy ze strony mężczyzny, niepojawienia się na randce lub odrzuce- nia. Wszystko to jest częścią gry, w którą gra i która w końcu przyniesie jej związek marzeń. Musi tylko podążać za dziesięciostopniowym pla- nem, a znajdzie mężczyzn nadających się do relacji z nią. Kontynuuje mimo odmów, koncentrując się na celu, który jej przyświeca. Kobieta niepewna nie widzi tego w ten sposób, wręcz przeciwnie, jest bardzo urażona całym tym pomysłem. Odmowy i pojawiające się inne trudności traktuje bardzo osobiście. Zamiast wiedzieć, że ma tymcza- sowe problemy, a w końcu osiągnie sukces, zatrzymuje się w pół drogi, blokowana przez złe samopoczucie. W konsekwencji traci z oczu nie- uniknioność jej celu. Poddaje się i może tylko obserwować, jak inna, pewna siebie kobieta dociera do zamierzonego celu. Gdy dopiero rozwijasz swoje umiejętności w randkowaniu, liczby mogą być nieco zniechęcające. W odróżnieniu od bardziej wyćwiczo- nych kobiet być może będziesz musiała poflirtować z dwudziestoma 92 (cid:79) MĘŻCZYŹNI WOLĄ UWODZICIELKI pięcioma, trzydziestoma mężczyznami, zanim trzech z nich zaprosi Cię na randkę, a z tych trzech może tylko jeden zakwalifikuje się do dalszego etapu. Być może z początku będziesz miała trudności ze zna- lezieniem osiągalnych facetów, ale potem rozwiniesz w pełni umie- jętność dostrzegania ich. To wszystko to jednak drobnostka — dopóki będziesz pamiętać, że to tylko gra liczbowa, będziesz osiągać sukcesy. Niektóre kobiety nie zgadzają się z poglądem, że odmowa ze stro- ny mężczyzny powinna nie robić na nich żadnego wrażenia. Nie chcą się znieczulać na płeć przeciwną, w końcu chodzi tu o otwarcie się na facetów, a nie o zamknięcie się przed nimi! Naszym zdaniem powinnaś być wrażliwa na to, co mówią i robią mężczyźni, z którymi się umawiasz, lecz nie na wczesnym etapie rand- kowania. Kiedy dopiero się poznajecie, zbyt wyczulona wrażliwość przyniesie tylko problemy. Zbyt wiele randek idzie na marne lub kończy się odrzuceniem, więc nie warto natychmiast angażować swojego serca i narażać się na zranienie. W późniejszym okresie wrażliwość i wyczulenie są jak najbardziej na miejscu. Na początku musisz być bardziej roztropna i przezorna. W atmosferze wczesnego randkowania powinnaś być niewrażliwa na odmowę, jeśli chcesz rozwinąć z męż- czyzną związek swoich marzeń. Kiedy już ten facet zdobędzie sobie prawo do posiadania Twojego serca, możesz je przed nim otworzyć, ale do tego czasu nie pozwól, by odmowa złamała Cię. Trzydziestodniowy program na poradzenie sobie z odmową Musisz tak bardzo uodpornić się na odmowę ze strony mężczyzn, aby nie miało to na Ciebie żadnego negatywnego wpływu. Prostym spo- sobem na to jest postępowanie według naszego łatwego do wykonania trzydziestodniowego, depczącego po odmowach, budującego p
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mężczyźni wolą uwodzicielki. Jak ich zdobywać?
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: