Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00953 024521 23501973 na godz. na dobę w sumie
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych - ebook/pdf
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-276-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opanuj techniki modelowania i analizy danych w programie Microsoft Excel 2013 i przekształć surowe informacje w końcowe wnioski. Ten oparty na rzeczywistych zastosowaniach poradnik praktyczny pokazuje, jak posługiwać się najnowszymi narzędziami Excela do integrowania danych z wielu źródeł i jak skutecznie zbudować relacyjne źródło danych wewnątrz pliku danych programu Excel.
Udoskonal swoje umiejętności posługiwania się programem Excel do rozwiązywania rzeczywistych problemów
• Podsumowywanie danych przy użyciu rozwiązań PivotTables i opisywych statystyk
• Analizowanie nowych trendów w analityce predykcyjnej i opisowej
• Stosowanie linii trendu, wielokrotnej regresji i wygładzania wykładniczego
• Korzystanie z zaawansowanych funkcji programu Excel, takich jak OFFSET i INDIRECT
• Szczegółowe poznanie kluczowych funkcji finansowych, statystycznych i czasu
• Efektywne tworzenie wykresów przy użyciu narzędzia Power View
• Rozwiązywanie złożonych problemów optymalizacyjnych przy użyciu narzędzia Excel Solver
• Wykonywanie symulacji typu Monte Carlo dla cen giełdowych i modeli licytacyjnych
• Stosowanie ważnych narzędzi modelowania, takich jak dodatek Inquire
Wayne L. Winston, były profesor technik operacyjnych i decyzyjnych w Kelley School of Business na Uniwersytecie stanu Indiana, obecnie wykłada gościnnie w Bauer College of Business Uniwersytetu Houston.
Jest laureatem przeszło 45 nagród nauczycielskich MBA. Poprowadził też kursy technik modelowania z użyciem programu Excel dla tysięcy analityków pracujących dla firm z listy Fortune 500. Był też konsultantem wielu innych organizacji, w tym także zawodowej drużyny koszykówki Dallas Mavericks. Jest autorem 15 książek poświęconych programowi Excel, nauce o zarządzaniu i badaniom operacyjnym, w tym pozycji zatytułowanej Mathletics, poświęconej związkom pomiędzy matematyką i sportem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Microsoft Excel 2013: Analiza i modelowanie danych biznesowych Wayne L. Winston Przekład: Janusz Machowski Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2014 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Microsoft Excel 2013: Analiza i modelowanie danych biznesowych © 2014 APN PROMISE SA Authorized Polish translation of English edition of Microsoft Excel 2013: Data Analysis and Business Modeling, ISBN: 978-0-7356-6913-0 © 2014 by Wayne L. Winston. All rights reserved This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. APN PROMISE SA, ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa tel. +48 22 35 51 600, fax +48 22 35 51 699 e-mail: mspress@promise.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Książka ta przedstawia poglądy i opinie autorów. Przykłady fi rm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fi kcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych fi rm, produktów, osób i wydarzeń, chyba że zostanie jednoznacznie stwierdzone, że jest inaczej. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej fi rmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. Microsoft oraz znaki towarowe wymienione na stronie http://www.microsoft.com/about/legal/ en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe mogą być własnością ich odnośnych właścicieli. APN PROMISE SA dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE SA nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-146-1 Przekład: Janusz Machowski, Marek Włodarz Korekta: Ewa Swędrowska Skład i łamanie: MAWart Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii 1 Nazwy zakresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Jak tworzyć nazwy zakresów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Tworzenie nazwy zakresu przy użyciu Pola nazwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Tworzenie nazw zakresów przy użyciu polecenia Utwórz z zaznaczenia . . . . . . 4 Tworzenie nazw zakresów przy użyciu Menedżera nazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Menedżer nazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 Funkcje wyszukujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Składnia funkcji WYSZUKAJ (LOOKUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Składnia WYSZUKAJ.PIONOWO (VLOOKUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Składnia WYSZUKAJ.POZIOMO (HLOOKUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3 Funkcja INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Składnia funkcji INDEKS (INDEX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4 Funkcja PODAJ.POZYCJĘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== iii 5 Funkcje tekstowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Składnia funkcji tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Funkcja LEWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Funkcja PRAWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Funkcja FRAGMENT.TEKSTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Funkcja DŁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Funkcje ZNAJDŹ i SZUKAJ.TEKST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Funkcja POWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Funkcje ZŁĄCZ.TEKSTY i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Funkcja ZASTĄP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Funkcja WARTOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Funkcje LITERY.WIELKIE i LITERY.MAŁE oraz Z.WIELKIEJ.LITERY . . . . . . . . . . . . 36 Funkcja ZNAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Funkcja OCZYŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Funkcja PODSTAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Wyciąganie danych przy użyciu kreatora konwersji tekstu na kolumny . . . . . 42 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6 Data i funkcje daty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 7 Ocena inwestycji za pomocą kryteriów zdyskontowanej wartości netto . 58 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 8 Wewnętrzna stopa zwrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 9 Jeszcze więcej funkcji finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Funkcje CUMPRINC i CUMIPMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 10 Odwołania cykliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 11 Instrukcje JEŻELI (IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 iv Microsoft Excel 2013: Analiza i modelowanie danych biznesowych ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 12 Czas i funkcje czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 13 Polecenie Wklej specjalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 14 Formuły trójwymiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 15 Narzędzia inspekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 16 Analiza wrażliwości za pomocą tabel danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 17 Polecenie Szukaj wyniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 18 Używanie Menedżera scenariuszy do analizy wrażliwości . . . . . . . . . . . . . 158 Odpowiedź na pytanie z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 19 Funkcje LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH i LICZ.PUSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 20 Funkcje SUMA.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW i ŚREDNIA.WARUNKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 21 Funkcja PRZESUNIĘCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści v 22 Funkcja ADR.POŚR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 23 Formatowanie warunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 24 Sortowanie w programie Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 25 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 26 Pokrętła, paski przewijania, przyciski opcji, pola wyboru, pola kombi, pola grup i pola list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 27 Rewolucja analityczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 28 Wprowadzenie do optymalizacji przy użyciu narzędzia Solver . . . . . . . . 273 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 29 Użycie dodatku Solver do ustalenia optymalnego asortymentu produkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 30 Wykorzystywanie dodatku Solver do planowania zatrudnienia . . . . . . . . 291 Odpowiedź na pytanie z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 31 Wykorzystywanie dodatku Solver do rozwiązywania problemów transportu i dystrybucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Odpowiedź na pytanie z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 vi Microsoft Excel 2013: Analiza i modelowanie danych biznesowych ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 32 Wykorzystywanie dodatku Solver do planowania nakładów inwestycyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Odpowiedź na pytanie z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Uwzględnianie pozostałych warunków ograniczających . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Rozwiązywanie problemów binarnych i programowania całkowitoliczbowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 33 Wykorzystywanie dodatku Solver do planowania finansowego . . . . . . . 310 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 34 Wykorzystywanie dodatku Solver do oceny drużyn sportowych . . . . . . 317 Odpowiedź na pytanie z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 35 Lokalizacja magazynów za pomocą metody Multistart GRG i metody ewolucyjnej dodatku Solver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Wyjaśnienie metody Multistart GRG i metody ewolucyjnej dodatku Solver . . . . . . 323 Jak dodatek Solver rozwiązuje problemy liniowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Jak metoda nieliniowa GRG rozwiązuje problemy optymalizacji nieliniowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Jak metoda ewolucyjna dodatku Solver rozwiązuje zadania optymalizacji niegładkiej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 36 Kary i metoda ewolucyjna dodatku Solver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Wykorzystanie formatowania warunkowego do wyróżnienia ocen każdego pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 37 Zadanie komiwojażera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Importowanie danych z pliku tekstowego lub dokumentu . . . . . . . . . . . 343 Odpowiedź na pytanie z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Importowanie danych z Internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Odpowiedzi na pytanie z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Spis treści vii 38 39 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 40 Kontrola poprawności danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 41 Podsumowywanie danych za pomocą histogramów . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 42 Podsumowywanie danych przy użyciu statystyki opisowej . . . . . . . . . . . . 372 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Używanie formatowania warunkowego do wyróżniania wartości izolowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 43 Opisywanie danych przy użyciu tabel przestawnych i fragmentatorów . 388 Odpowiedzi do pytań z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 44 Model danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 45 PowerPivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 46 Power View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 47 Wykresy przebiegu w czasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 48 Podsumowywanie danych przy użyciu funkcji statystycznych baz danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 49 Filtrowanie danych i usuwanie powtórzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 viii Microsoft Excel 2013: Analiza i modelowanie danych biznesowych ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 50 Konsolidowanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 Odpowiedź na pytanie z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 51 Tworzenie sum częściowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 52 Sztuczki i triki dotyczące wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 53 Ustalanie zależności prostoliniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 54 Modelowanie wzrostu wykładniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 Odpowiedź na pytanie z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 55 Krzywa potęgowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 Odpowiedź na pytanie z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 56 Podsumowywanie relacji za pomocą korelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 Odpowiedź na pytanie z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 Wypełnianie macierzy korelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 Korzystanie z funkcji WSP.KORELACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 Związek między korelacją a wartością R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 Korelacja i regresja do średniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 57 Wprowadzenie do regresji wielokrotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 58 Regresja wielokrotna z uwzględnieniem czynników jakościowych . . . . . 599 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 59 Modelowanie nieliniowości i interakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 Zadania do rozdziałów 57 i 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 60 Analiza wariancji: jednoczynnikowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści ix 61 Bloki losowe oraz dwuczynnikowa analiza wariancji . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 62 Interpretacja szeregów czasowych przy użyciu średnich ruchomych . . . 634 Odpowiedź na pytanie z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 Zadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 63 Metoda Wintersa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 Charakterystyka szeregu czasowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 Definicje parametrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 Inicjalizacja metody Wintersa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 Szacowanie stałych wygładzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 Uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 64 Metoda prognozowania „stosunek-do-średniej-ruchomej” . . . . . . . . . . . 643 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 Zadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 65 Prognozowanie z uwzględnieniem zdarzeń specjalnych . . . . . . . . . . . . . . 647 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 66 Wprowadzenie do zmiennych losowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 67 Zmienne losowe o rozkładzie dwumianowym, hipergeometrycznym i ujemnym dwumianowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 68 Zmienne losowe o rozkładzie Poissona i wykładniczym . . . . . . . . . . . . . . 671 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 69 Zmienna losowa o rozkładzie normalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 70 Rozkłady Weibulla i beta: modelowanie żywotności urządzeń i czasu trwania projektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 x Microsoft Excel 2013: Analiza i modelowanie danych biznesowych ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 71 Ocenianie prawdopodobieństwa prognozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 72 Modelowanie cen akcji za pomocą zmiennej losowej o rozkładzie logarytmiczno-normalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 Uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 73 Wprowadzenie do metody symulacji Monte Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Wpływ ryzyka na naszą decyzję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 Przedział ufności dla średniego zysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 74 Wyliczanie optymalnej oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 75 Symulowanie cen akcji i modelowanie alokacji aktywów . . . . . . . . . . . . . 715 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 76 Gry i zabawy: symulowanie prawdopodobieństw wyników gier hazardowych i wydarzeń sportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 77 Analiza danych przy użyciu metody resamplingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 Odpowiedź na pytanie z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 78 Ustalanie cen opcji kupna i sprzedaży akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 79 Ustalanie wartości klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 80 Model ekonomicznej wielkości zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści xi 81 Modelowanie poziomu zapasów przy niepewnym popycie . . . . . . . . . . . 766 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 Przypadek oczekującego zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 Przypadek straty sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772 82 Teoria kolejek: analiza oczekiwania w kolejce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 83 Szacowanie krzywej popytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 84 Wycenianie produktów powiązanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 Odpowiedź na pytanie z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 85 Wycenianie produktów na podstawie subiektywnie ustalonego popytu 789 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 86 Wycena nieliniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802 87 Funkcje i formuły tablicowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 Odpowiedzi na pytania z początku rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819 Dodatek A Nazwy funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 Indeks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 xii Microsoft Excel 2013: Analiza i modelowanie danych biznesowych ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp Bez względu na to, czy jesteś pracownikiem dużej korporacji z listy Fortune 500, małej fi rmy, instytucji rządowej albo organizacji charytatywnej, skoro czytasz ten wstęp, prawdopodobnie korzystasz w swojej pracy z programu Microsoft Excel. Do twoich zadań należy zapewne opracowywanie zestawień, raportów oraz analizowanie danych, a być może także tworzenie modeli służących zwiększeniu zysków, redukcji kosztów lub po prostu bardziej wydajnemu zarządzaniu działalnością. Od 1999 roku uczyłem tysiące analityków z takich organizacji, jak 3M, Booz Allen Hamilton, Bristol-Myers Squibb, Cisco Systems, Drugstore.com, Ebay, Eli Lilly, Ford, General Electric, General Motors, Intel, Microsoft, NCR, Owens Corning, Pfi zer, Proctor Gamble, armia USA, Departament Obrony USA i Verizon, jak używać pro- gramu Excel efektywniej i wydajniej. Uczestnicy mówili mi często, że demonstrowane przeze mnie narzędzia i metody pozwoliły im zaoszczędzić wiele godzin pracy tygo- dniowo oraz umożliwiły stosowanie nowych i lepszych metod analizowania ważnych problemów biznesowych. Sam wykorzystuję techniki opisane w tej książce do rozwiązywania problemów napotykanych w mojej pracy konsultanta. Na przykład używając programu Excel pomogłem drużynie koszykarskiej Dallas Mavericks i jej właścicielowi Markowi Cuba- nowi w ocenie sędziów ligi NBA, a także zawodników i sposobu ich rozstawienia. Przez wiele lat prowadziłem także kursy poświęcone modelowaniu i analizie danych biznesowych za pomocą programu Excel dla studentów MBA w Kelley School of Business na Uniwersytecie stanu Indiana. (Na dowód moich umiejętności dydaktycz- nych otrzymałem 45 nagród nauczycielskich, a sześć razy zdobyłem nagrodę MBA dla całej szkoły). Chciałbym także zauważyć, że 95 procent studentów MBA na Uniwer- sytecie Indiana uczęszcza na moje zajęcia z modelowania, mimo że są fakultatywne. Książka ta jest próbą udostępnienia moich udanych kursów wszystkim zaintereso- wanym. Oto dlaczego uważam, że może ona pomóc w lepszym wykorzystaniu pro- gramu Excel: ■ Jej materiał został sprawdzony podczas nauczania tysięcy analityków pracujących dla korporacji z listy Fortune 500 i agencji rządowych, łącznie z armią USA. ■ Napisałem tę książkę tak, jakbym mówił do Czytelnika. Takie podejście pozwala zachować w tekście atmosferę panującą na sali ćwiczeń. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xiii ■ Uczę na przykładach, które ułatwiają zrozumienie przedstawianych pojęć. Przy- kłady są „wzięte z życia”. Wiele z nich ma swoje źródło w pytaniach nadesłanych do mnie przez pracowników korporacji z listy Fortune 500. ■ Przez większą część książki pokazuję, jak w programie Excel zadawać najróżnorod- niejsze pytania dotyczące analizy danych i biznesu i jak znajdować na nie odpo- wiedzi. Można śledzić mój tok myślenia korzystając z przedstawień arkuszy towa- rzyszących każdemu przykładowi. Oprócz tego umieściłem pliki odpowiadające poszczególnym przykładom na specjalnej stronie sieci Web. Pliki te umożliwiają samodzielne wykonanie każdego przykładu bezpośrednio w programie Excel. ■ W większości przypadków rozdziały są krótkie i dotyczą tylko jednego zagadnie- nia. Zazwyczaj do opanowania materiału jednego rozdziału potrzebne są najwyżej dwie godziny nauki. Czytając pytania postawione na początku każdego rozdziału można zorientować się, jakiego typu problemy będzie można rozwiązywać po jego przestudiowaniu. ■ W książce są opisane nie tylko metody zapisywania formuł w programie Excel, ale także, w dość przystępnej formie, niektóre ważne zagadnienia matematyczne. I tak na przykład omawiane są elementy statystyki, prognozowania, optymalizacji, meto- da symulacji Monte Carlo, koszty magazynowania oraz kolejkowanie. Można się również dowiedzieć o niektórych najnowszych rozwiązaniach w świecie biznesu – opcjach rzeczywistych, wartości klienta, czy matematycznych metodach wyceny. ■ Na końcu każdego rozdziału znajduje się lista zadań (łącznie ponad 600), które można przerobić samodzielnie. Zadania te pomagają opanować materiał zawarty w danym rozdziale. Rozwiązania wszystkich zadań można znaleźć w plikach znaj- dujących się na stronie sieci Web stanowiącej załącznik do książki. Wiele z tych zadań jest opartych na rzeczywistych problemach rozwiązywanych przez anality- ków pracujących dla fi rm z listy Fortune 500. ■ Nauka powinna być przede wszystkim rozrywką. Po przeczytaniu książki Czytel- nik będzie wiedział, jak przewidzieć wyniki wyborów prezydenckich, jak utworzyć arkusz wyników rozgrywek piłkarskich, jak ustalić prawdopodobieństwo wygranej w kości i jak obliczyć prawdopodobieństwo wygrania rozgrywek NCAA przez dany zespół. Przykłady te są interesujące i zabawne, a ponadto uczą rozwiązywania wielu problemów biznesowych za pomocą programu Excel. UWAGA Do realizacji przykładów zawartych w tej książce potrzebny jest program Excel 2013. Poprzednie wydania książki dotyczyły kolejno wersji programu Excel 2003, 2007 oraz 2010. xiv Microsoft Excel 2013: Analiza i modelowanie danych biznesowych ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Co nowego w tym wydaniu Aktualne wydanie książki zawiera następujace zmiany i nowe elementy: ■ Omówienie nowej funkcji Wypełnianie błyskawiczne (Flash Fill). ■ Omówienie technik usuwania niewidocznych (i niedrukowalnych) znaków, które często wprowadzają zakłócenia w danych importowanych ze źródeł zewnętrznych. ■ Omówienie nowych funkcji programu Excel 2013: ARKUSZ (SHEET), ARKU- SZE (SHEETS), FORMUŁA.TEKST (FORMULATEXT) oraz CZY.FORMUŁA (ISFORMULA). ■ Prostą metodę wyliczania nazw wszystkich arkuszy w skoroszycie. ■ Nowy rozdział omawiający fascynujący świat analityki biznesowej. ■ Techniki tworzenia tabel przestawnych z danych umieszczonych w niepowiąza- nych lokalizacjach lub opartych na innej tabeli przestawnej. ■ Wykorzystanie nowej funkcji Oś czasu (Timeline) do fi ltrowania tabel przestaw- nych na podstawie dat. ■ Omówienie modelu danych w programie Excel 2013. ■ Omówienie dodatku PowerPivot dla programu Excel 2013. ■ Wyjaśnienie technik stosowania dodatku Power View do tworzenia zadziwiających wykresów i grafi k. ■ Nowy rozdział poświęcony sztuczkom i trikom ułatwiającym tworzenie wykresów oraz ogólne omówienie narzędzi wykresów dostępnych w programie Excel 2013. ■ Ponad 30 nowych zadań do rozwiązania przez czytelników. Co należy wiedzieć przystępując do lektury tej książki Aby zrozumieć przykłady zamieszczone w tej książce, nie trzeba być guru programu Excel. Zasadniczo wystarczy znać dwie podstawowe rzeczy: ■ Jak wprowadzać formuły Trzeba wiedzieć, że formuły muszą zaczynać się od znaku równości (=). Trzeba również znać podstawowe operatory matematycz- ne. Na przykład trzeba wiedzieć, że gwiazdka (*) oznacza mnożenie, ukośnik (/) oznacza dzielenie, a znak karetki (^) jest symbolem podnoszenia do potęgi. ■ Jak stosować odwołania do komórek Należy pamiętać, że w przypadku kopio- wania formuły zawierającej odwołanie do komórki, takie jak $A$4 (bezwzględne odwołanie do komórki, tworzone przez dodanie znaków dolara), formuła w komór- ce docelowej nadal odwołuje się do komórki A4. W przypadku kopiowania for- muły zawierającej odwołanie do komórki typu $A4 (mieszany adres komórki), kolumna (A) pozostaje nadal ta sama, natomiast numer wiersza (4) ulega zmianie. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp xv I wreszcie w przypadku kopiowania formuły zawierającej odwołanie do komórki typu A4 (względne odwołanie do komórki), zmianie ulega zarówno wiersz, jak i kolumna komórki, do której odwołuje się formuła. Jak korzystać z tej książki Czytając przykłady opisane w tej książce można stosować dwa podejścia: ■ Można otworzyć plik wzorcowy odpowiadający analizowanemu przykładowi i wykonywać na bieżąco każdy jego punkt opisany w książce. Taki sposób oka- zuje się zadziwiająco prosty, a do tego pozwala bardzo wiele nauczyć się i zapa- miętać. Jest to metoda stosowana przeze mnie podczas kursów dla pracowników korporacji. ■ Zamiast korzystać z plików wzorcowych, można śledzić moje objaśnienia patrząc na końcową wersję każdego pliku przykładowego. Korzystanie z materiałów dołączonych do książki Książce tej towarzyszy witryna sieci Web, która udostępnia wszystkie pliki wykorzy- stywane w omawianych przykładach (zarówno ostateczne wersje skoroszytów pro- gramu Excel, jak i szablony umożliwiające samodzielną pracę). Skoroszyty i szablony są umieszczone w folderach o nazwach odpowiadających poszczególnym rozdziałom. Dołączone zostały również rozwiązania wszystkich zadań występujących na końcu poszczególnych rozdziałów. Każdy plik z odpowiedziami ma nazwę umożliwiającą jego łatwą identyfi kację. Na przykład plik zawierający rozwiązanie zadania 2 z rozdziału 10 ma nazwę S10_2.xlsx. Aby wykonywać samemu przykłady opisane w tej książce, należy skopiować wszystkie pliki z witryny do swojego komputera. Pliki te, jak i pozostałe informacje, można pobrać ze strony o adresie: http://aka.ms/Excel2013Data/fi les Po wyświetleniu tej strony w oknie przeglądarki sieci Web pojawi się instrukcja pobie- rania plików. xvi Microsoft Excel 2013: Analiza i modelowanie danych biznesowych ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Errata do książki i pomoc Wydawnictwo dołożyło wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej książ- ce i towarzyszącym jej materiałom. W przypadku wykrycia błędów proszę zgłosić je na stronie Microsoft Press w Oreilly.com: 1. Wejść na stronę http://microsoftpress.oreilly.com. 2. W polu Search wpisać numer ISBN lub tytuł książki (oryginalnego, angielskiego wydania – informacje te można znaleźć na stronie redakcyjnej po stronie tytułowej). 3. Zaznaczyć książkę w wynikach wyszukiwania. 4. Na stronie katalogowej książki, pod zdjęciem okładki, odszukać listę łączy. 5. Kliknąć View/Submit Errata. Dodatkowe informacje i usługi dotyczące tej książki można znaleźć na jej stronie kata- logowej. Aby uzyskać dodatkową pomoc, proszę pisać do działu Microsoft Press book Support na adres mspinput@microsoft.com. Proszę pamiętać, że podane wyżej adresy nie oferują pomocy na temat produktów fi rmy Microsoft. Prośba o uwagi Najwyższym priorytetem dla wydawnictwa Microsoft Press jest satysfakcja Czytelni- ka i dlatego wszelkie uwagi są bardzo cenne. Prosimy o dzielenie się z nami swoimi opiniami na stronie: http://www.microsoft.com/learning/booksurvey. Czytamy wszystkie komentarze i uwagi. Z góry dziękujemy za odzew! Bądźmy w kontakcie Kontynuujmy dyskusję! Jesteśmy na Tweeterze: http://twitter.com/MicrosoftPress. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp xvii Podziękowania Jestem niezmiernie wdzięczny Jennifer Skoog i Normanowi Tonina, którzy uwierzyli we mnie i wynajęli po raz pierwszy do poprowadzenia kursu programu Excel dla dzia- łu fi nansowego fi rmy Microsoft. W szczególności dotyczy to Jennifer, która pomogła mi zaprojektować treść i styl tych kursów, na których to została oparta niniejsza książ- ka. Również Keith Lange z Eli Lilly, Pat Keating i Doug Hoppe z Cisco Systems oraz Dennis Fuller z armii USA pomogli mi dopracować pomysły dotyczące nauki analizy i modelowania danych przy użyciu programu Excel. Miałem ponownie szczęście pracować z Johnem Pierce, który był redaktorem pierwszego wydania tej książki. Mitch Tulloch wykonał wielką pracę przy redakcji technicznej. Dziękuję również Steve’owi Sagmanowi za nadzór nad drukiem książki oraz Tomowi Speeches za jej korektę. W ukończeniu całego projektu pomogli redak- torzy Rosemary Caperton i Devon Musgrave z Microsoft Press. Jestem wdzięczny wielu moim słuchaczom z różnych organizacji oraz z Kelley School of Business, dla których prowadziłem szkolenia. Wielu z nich nauczyło mnie całkiem nieznanych możliwości programu Excel. Alex Blanton, pracujący wcześniej dla Microsoft Press, okazał się na początku wiel- kim orędownikiem tego projektu i podzielał moją wizję napisania przystępnej książki, przeznaczonej dla analityków biznesowych. Na koniec dziękuję mojej ukochanej i utalentowanej żonie Vivian oraz moim cudownym dzieciom Jennifer i Gregory’emu, że znosili w weekendy długie godziny mojego siedzenia nad klawiaturą. xviii ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ROZDZIAŁ 1 Nazwy zakresów Rozdział zawiera odpowiedzi na następujące pytania: ■ Chcę podsumować wyniki sprzedaży w Arizonie, Kalifornii, Montanie, Nowym Jorku i New Jersey. Czy do obliczenia tej wartości mogę użyć formuły takiej jak AZ+CA+MT+NY+NJ zamiast SUMA(A21:A25) i nadal uzyskać prawidłowy wynik? ■ Jak działa formuła typu ŚREDNIA(A:A)? ■ Jaka jest różnica między nazwą o zasięgu skoroszytu i nazwą o zasięgu arkusza? ■ Zaczynam naprawdę lubić nazwy zakresów. Zacząłem defi niować nazwy zakresów w wielu skoroszytach utworzonych już wcześniej w pracy, ale nazwy te nie poja- wiają się w moich formułach. Jak sprawić, aby nowo tworzone nazwy zakresów pojawiały się we wcześniej utworzonych formułach? ■ Jak mogę wkleić listę wszystkich nazw zakresów (i reprezentowanych przez nie komórek) do mojego arkusza? ■ Obliczam planowany roczny przychód jako wielokrotność przychodu w roku poprzednim. Czy mogę skorzystać z formuły typu (1+wzrost)*ostatni rok? ■ Dla każdego dnia tygodnia podana jest inna stawka godzinowa i liczba przepraco- wanych godzin. Czy można obliczyć całkowity zarobek przy użyciu formuły typu stawki*godziny? Prawdopodobnie większość Czytelników używała kiedyś arkuszy z formułami typu SUMA(A5000:A5049). W takiej sytuacji trzeba samemu sprawdzić, co zawie- rają komórki A5000:A5049. Jeśli są w nich zapisane wyniki sprzedaży w każdym ze stanów USA, czy taki arkusz nie byłby bardziej czytelny, gdyby zmienić formułę na SUMA(SprzedażWUSA)? W tym rozdziale pokażę, jak nadawać nazwy pojedynczym komórkom lub ich całym zakresom. Wyjaśnię również, jak używać nazw zakresów w formułach. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 Jak tworzyć nazwy zakresów? Istnieją trzy sposoby tworzenia nazw zakresów: ■ Wprowadzenie nazwy zakresu w Polu nazwy ■ Kliknięcie polecenia Utwórz z zaznaczenia w grupie Nazwy zdefiniowane na karcie Formuły ■ Kliknięcie polecenia Menedżer nazw lub Definiuj nazwę w grupie Nazwy zdefinio- wane na karcie Formuły Tworzenie nazwy zakresu przy użyciu Pola nazwy Pole nazwy (Name Box1, pokazane na rysunku 1-1) znajduje się bezpośrednio nad ety- kietą kolumny A (aby zobaczyć Pole nazwy, trzeba wyświetlić pasek formuły). W celu nazwania zakresu przy użyciu Pola nazwy wystarczy po prostu zaznaczyć komórkę lub zakres komórek, którym chcemy nadać nazwę, kliknąć w Polu nazwy i następnie wpisać wybraną przez siebie nazwę. Nazwa zakresu zostanie utworzona po naciśnię- ciu klawisza Enter. Kliknięcie przycisku ze strzałką w dół obok Pola nazwy powoduje wyświetlenie wszystkich nazw zakresu zdefi niowanych w bieżącym skoroszycie. Moż- na również wyświetlić wszystkie te nazwy naciskając klawisz F3. Na ekranie pojawia się wówczas okno dialogowe Wklej nazwę (Paste name). Po wybraniu dowolnej nazwy w tym oknie Excel zaznaczy wszystkie komórki odpowiadające zakresowi o tej nazwie. Dzięki temu można sprawdzić, czy dokonany wybór komórki lub zakresu był prawid- łowy. Wielkość liter w nazwach zakresów nie ma znaczenia. RYSUNEK 1-1 Aby utworzyć nazwę dla danego zakresu, można zaznaczyć go, a następnie wpisać jego nazwę w Polu nazwy. Wyobraźmy sobie na przykład, że chcemy nadać komórce F3 nazwę east (wschód), a komórce F4 nazwę west (zachód). Przykład ten pokazany jest na rysunku 1-2 i w pli- ku Eastwest.xlsx. Aby nadać te nazwy, wystarczy zaznaczyć komórkę F3, wpisać east w Polu nazwy i nacisnąć Enter, a następnie zaznaczyć komórkę F4, wpisać west w Polu nazwy i ponownie nacisnąć klawisz Enter. Od tej pory przy próbie odwołania się 1 Ze względu na fakt, że w Polsce znacznie częściej będziemy mieli do czynienia z polską wersją programu Excel, nazwy poleceń i elementów interfejsu podawane są w języku polskim; przy pierwszym użyciu jakiegoś terminu dołączana jest nazwa występująca w wersji angielskiej. Ta sama zasada dotyczy nazw funkcji programu Excel. Na końcu książki zamieściliśmy tabelę zawierającą nazwy funkcji występujące w polskiej wersji programu i ich angielskie odpowiedniki. Trzeba też pamiętać, że w wersji polskiej zmieniony jest znak separatora w formułach – w wersji angielskiej jest to przecinek, zaś w polskiej średnik, a symbol dziesiętny zostanie zamieniony z kropki na przecinek (wszystkie przypisy pochodzą od redakcji wydania polskiego). 2 Microsoft Excel 2013: Analiza i modelowanie danych biznesowych ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== w innej komórce do komórki F3 zamiast =F3 pojawi się =east. Oznacza to, że w miejscu wystąpienia nazwy east w dowolnej formule Excel zastąpi ją zawartością komórki F3. RYSUNEK 1-2 Nazwanie komórek F3 i F4 odpowiednio east i west Przypuśćmy, że chcemy nadać prostokątnemu zakresowi komórek (np. A1:B4) nazwę Data (dane). W tym celu wystarczy zaznaczyć ten zakres, wpisać Data w Polu nazwy i nacisnąć klawisz Enter. Aby następnie policzyć wartość średnią zawartości komórek A1:B4, można użyć formuły =ŚREDNIA(Data). Przykład ten pokazany jest na rysunku 1-3 i w pliku Data.xlsx. RYSUNEK 1-3 Nazwanie zakresu A1:B4 Data Czasami dobrze jest nazwać zakres komórek składający się z kilku nieprzystają- cych do siebie zakresów prostokątnych. Na przykładzie pokazanym na rysunku 1-4 (i dostępnym w pliku Noncontig.xlsx) widoczna jest nazwa zakresu obejmującego komórki B3:C4, E6:G7 i B10:C10. Aby utworzyć taką nazwę, należy zaznaczyć naj- pierw jeden z trzech prostokątnych fragmentów składających się na zakres (np. B3:C4), potem wcisnąć klawisz Ctrl i zaznaczyć dwa pozostałe zakresy (E6:G7 i B10:C10), a następnie zwolnić klawisz Ctrl, wpisać Noncontig w Polu nazwy i nacisnąć kla- wisz Enter. Od tej pory użycie nazwy Noncontig w dowolnej formule będzie powo- dowało odwołanie się do zawartości komórek B3:C4, E6:G7 i B10:C10. Widoczna na rysunku formuła =AVERAGE(Noncontig), czyli =ŚREDNIA(Noncontig), w komórce E11 na rysunku 1-4 daje wynik 4.75 (suma 12 liczb w komórkach należących do tego zakresu wynosi 57, a 57/12=4.75). ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Nazwy zakresów 3 RYSUNEK 1-4 Nadawanie nazwy nieciągłemu zakresowi komórek Tworzenie nazw zakresów przy użyciu polecenia Utwórz z zaznaczenia Arkusz States.xlsx zawiera wyniki sprzedaży marcowej w każdym z 50 stanów USA. Fragment tych danych widać na rysunku 1-5. Chcielibyśmy nadać każdej komór- ce zakresu B6:B55 nazwę będącą skrótem odpowiedniego stanu. W tym celu należy zaznaczyć zakres A6:B55, kliknąć polecenie Utwórz (Create) z zaznaczenia w grupie Nazwy zdefiniowane (Defi ned names) na karcie Formuły (rysunek 1-6) i następnie zaznaczyć pole wyboru Lewa kolumna (Left Column), jak na rysunku 1-7. RYSUNEK 1-5 Po nadaniu komórkom nazw będących skrótami tych stanów można odwoływać się do nich poprzez skróty, a nie litery kolumn i numery wierszy. 4 Microsoft Excel 2013: Analiza i modelowanie danych biznesowych ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== RYSUNEK2-6 Wybór polecenia Utwórz z zaznaczenia RYSUNEK 1-7 Zaznaczenie pola wyboru Lewa kolumna Od tej pory Excel będzie kojarzył nazwy z lewej kolumny zaznaczonego zakresu z odpowiednimi komórkami w prawej kolumnie tego zakresu. Tak więc z komórką B6 będzie skojarzona nazwa zakresu AL, z komórką B7 nazwa AK i tak dalej. Zwróćmy uwagę, że utworzenie tych nazw zakresów w Polu nazwy byłoby niezmiernie uciążli- we! Aby sprawdzić, czy podane nazwy zakresów zostały faktycznie utworzone, wystar- czy kliknąć strzałkę w dół na końcu Pola nazwy. Tworzenie nazw zakresów przy użyciu Menedżera nazw Po kliknięciu przycisku Menedżer nazw (Name Manager) na karcie Formuły i następ- nie wybraniu polecenia Nowy (New) na ekranie pojawi się okno dialogowe Nowa nazwa (New Name), pokazane na rysunku 1-8. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Nazwy zakresów 5 RYSUNEK 1-8 Okno dialogowe Nowa nazwa przed utworzeniem pierwszej nazwy zakresu Przypuśćmy, że chcemy przypisać nazwę range1 (wielkość liter w nazwach zakresów nie ma znaczenia) do zakresu komórek A2:B7. W tym celu wystarczy wpisać range1 w polu Nazwa (Name), a następnie wskazać ten zakres lub wpisać =A2:B7 w polu Odwołuje się do (Refers To). Okno dialogowe Nowa nazwa powinno wówczas wyglą- dać tak, jak na rysunku 1-9. Na koniec należy kliknąć przycisk OK. RYSUNEK 1-9 Okno dialogowe Nowa nazwa po utworzeniu nazwy zakresu Po kliknięciu strzałki Zakres (Scope) można wybrać z listy pozycję Skoroszyt (Work- book) lub dowolny arkusz w tym skoroszycie. Zajmę się tym tematem w dalszej czę- ści książki, dlatego na razie proszę pozostawić domyślne ustawienie, czyli Skoroszyt. W tym oknie dialogowym można również dodać komentarz do każdej nazwy zakresu, wyjaśniający cel utworzenia danej nazwy. 6 Microsoft Excel 2013: Analiza i modelowanie danych biznesowych ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Menedżer nazw Jeśli po tym wszystkim klikniemy strzałkę obok Pola nazwy, to w polu tym pojawi się nazwa range1 (razem z wszystkimi innymi utworzonymi już nazwami). Excel 2013 pozwala łatwo edytować i usuwać nazwy zakresów. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk Menedżer nazw (Name manager) na karcie Formuły. Na ekranie pojawi się wówczas okno dialogowe Menedżer nazw z listą wszystkich nazw zakresów. Na rysun- ku 1-10 pokazana jest zawartość okna dialogowego Menedżer nazw dla przykładowego pliku States.xlsx. Aby zmodyfi kować dowolny zakres, wystarczy kliknąć dwukrotnie jego nazwę lub zaznaczyć ją i kliknąć przycisk Edytuj (Edit). Następnie można zmienić nazwę tego zakresu, jego zasięg lub zbiór należących do niego komórek. Aby usunąć dowolny zbiór nazw zakresów, trzeba najpierw zaznaczyć te nazwy. Jeśli nazwy sąsiadują ze sobą na liście, wystarczy zaznaczyć pierwszą z nich, a następni
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: