Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00289 008886 23364297 na godz. na dobę w sumie
Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 Resource Kit - ebook/pdf
Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 Resource Kit - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-260-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozstrzygające źródło wiedzy o wdrażaniu i obsłudze usług IIS 7.0 – wprost od ekspertów. Niniejsza książka to pogłębiony i wyczerpujący zasób informacji niezbędnych podczas planowania, wdrażania i zarządzania platformą serwera IIS 7.0. Czytelnik znajdzie tu wskazówki techniczne pochodzące od osób, które najlepiej znają tę technologię – czołowych ekspertów i członków zespołu Microsoft IIS, a ponadto wiele skryptów i innych ważnych zasobów zamieszczonych na dysku CD.

Dowiedz się, jak:
Planować instalację i rozwiązywać związane z nią problemy
Wdrożyć modularne serwery sieci Web
Konfigurować funkcje usług IIS i ASP.NET przy użyciu konsoli IIS Manager i narzędzi wiersza polecenia
Tworzyć i zarządzać witrynami, katalogami wirtualnymi, aplikacjami i pulami aplikacji
Korzystać z konfiguracji opartych na języku XML
Konfigurować delegowanie uprawnień i zdalne zarządzanie
Stosować zabezpieczenia sprawdzone w praktyce
Zarządzać rozszerzeniami serwera sieci Web
Utrzymywać różne platformy aplikacji dynamicznych
Stosować wbudowane narzędzia diagnostyczne i najważniejsze metody rozwiązywania problemów
Dostrajać działanie i korzystać z rozwiązań równoważenia obciążeń

Na dysku CD (Dla czytelników eBook'a obraz dysku CD towarzyszącego książce jest dostępny na stronie wydawcy - dokładny link podano we wstępie eBook'a):
* przykładowe skrypty Windows PowerShell™ odsyłacze do narzędzi, informacji technicznych, szczegółowych poradników i innych materiałów;
* fragmenty pokrewnych książek wydawnictwa Microsoft Press;
* w pełni przeszukiwalna wersja książki w formacie eBook (w języku angielskim).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Internet Information Services (IIS) 7.0 Resource Kit Resource Kit Mike Volodarsky, Olga Londer, Brett Hill, Bernard Cheah, Steve Schofield, Carlos Aguilar Mares i Kurt Meyer oraz Microsoft IIS Team ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Internet Information Services (IIS) 7.0 Resource Kit Edycja polska Microsoft Press Original English language edition © 2008 by Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet Information Services (IIS) 7.0 Resource Kit Polish edition by APN PROMISE Sp. z o. o. Warszawa 2009 APN PROMISE Sp. z o. o., biuro: ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa tel. (022) 355-16-00; fax (022) 355-16-99 e-mail: mspress@promise.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Microsoft, Microsoft Press, Active Directory, ActiveX, Internet Explorer, MSDN, Outlook, SQL Server, Visual Basic, Visual Studio, Windows, Windows Media, Windows Server oraz Windows Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy handlowe i towarowe występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli. Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. APN PROMISE Sp. z o. o. dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE Sp. z o. o. nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-034-1 Przekład: Leszek Biolik, Maria Chaniewska, Jakub Niedźwiedź Andrzej Bańkowski, Arkadiusz Czajkowski Redakcja: Miłosław Kotyński, Marek Włodarz Korekta: Ewa Swędrowska, Anna Wojdanowicz Skład i łamanie: MAWart Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Podziękowania ......................................................................................................................... xv Wstęp ..........................................................................................................................................xvii Co nowego w IIS 7.0? .......................................................................................................................xvii Przegląd książki .................................................................................................................................xviii Konwencje używane w książce ......................................................................................................xix Korzystanie z obrazu dysku CD ......................................................................................................xx Dodatkowa treść online ...................................................................................................................xxi Część I Podstawy 1 Wprowadzenie do IIS 7.0 .................................................................................................... 3 Przegląd IIS 7.0 ................................................................................................................................ 4 Nowości w IIS 7.0 ............................................................................................................................ 5 Rdzeń serwera sieci Web ........................................................................................................ 6 Konfiguracja ............................................................................................................................... 8 Narzędzia administracyjne ...................................................................................................10 Diagnostyka ..............................................................................................................................13 Windows Process Activation Service .................................................................................14 Kompatybilność aplikacji ......................................................................................................14 Podstawowe zadania administracyjne ....................................................................................15 Tworzenie witryny sieci Web ...............................................................................................15 Tworzenie aplikacji .................................................................................................................17 Tworzenie katalogu wirtualnego ........................................................................................18 Tworzenie puli aplikacji .........................................................................................................20 Przypisywanie aplikacji do puli aplikacji ...........................................................................21 Właściwości IIS 7.0 w Windows Server 2008 i Windows Vista .........................................22 Podsumowanie ..............................................................................................................................25 Dodatkowe zasoby.......................................................................................................................26 2 Architektura IIS 7.0 ...............................................................................................................27 Przegląd architektury IIS 7.0 .....................................................................................................28 Rdzenne komponenty IIS 7.0 ....................................................................................................31 HTTP.sys .....................................................................................................................................31 World Wide Web Publishing Service .................................................................................33 Windows Process Activation Service .................................................................................34 Magazyn konfiguracji ............................................................................................................35 Proces roboczy ........................................................................................................................37 Przetwarzanie żądań w puli aplikacji ......................................................................................39 Tryb klasyczny ..........................................................................................................................40 iii ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== iv Spis treści Tryb zintegrowany z .NET .....................................................................................................43 Zakres modułu .........................................................................................................................47 Określanie kolejności modułu .............................................................................................48 Przetwarzanie żądań innych niż HTTP ...................................................................................49 Podsumowanie ..............................................................................................................................51 Dodatkowe zasoby.......................................................................................................................52 3 Podstawy struktury modularnej ...................................................................................53 Koncepcje .......................................................................................................................................53 Idee .............................................................................................................................................54 Typy modułów .........................................................................................................................54 Moduły i konfiguracja ...........................................................................................................55 Główne zalety ................................................................................................................................57 Bezpieczeństwo .......................................................................................................................57 Wydajność.................................................................................................................................59 Rozszerzalność .........................................................................................................................59 Wbudowane moduły ...................................................................................................................60 Podsumowanie ..............................................................................................................................61 Dodatkowe zasoby.......................................................................................................................61 4 System konfiguracyjny .......................................................................................................63 Przegląd systemu konfiguracyjnego .......................................................................................64 Hierarchia plików konfiguracyjnych ..................................................................................65 Składnia pliku konfiguracyjnego ........................................................................................70 System konfiguracyjny IIS 7.0 a metabaza IIS 6.0 ..........................................................77 Systemy konfiguracyjne IIS 7.0 i .NET ...............................................................................79 Edycja konfiguracji .......................................................................................................................81 Wybór miejsca na konfigurację ..........................................................................................82 Określanie konfiguracji ..........................................................................................................83 Błędy konfiguracyjne .............................................................................................................86 Zarządzanie konfiguracją ...........................................................................................................90 Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji ...........................................................................90 Korzystanie z historii konfiguracji ......................................................................................91 Eksport i import konfiguracji ...............................................................................................92 Delegowanie konfiguracji .....................................................................................................93 Udostępnianie konfiguracji pomiędzy serwerami ...................................................... 103 Podsumowanie ........................................................................................................................... 109 Dodatkowe zasoby.................................................................................................................... 110 Część II Uruchomienie 5 Instalowanie IIS 7.0 ............................................................................................................ 113 Planowanie instalacji ................................................................................................................ 113 Scenariusze instalacyjne dla IIS 7.0 ................................................................................. 115 Sposoby instalacji IIS 7.0 .................................................................................................... 127 Korzystanie z Server Manager .......................................................................................... 127 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści v Korzystanie z Package Manager ...................................................................................... 129 Korzystanie z ServerManagerCMD ................................................................................. 129 Pliki instalacji nienadzorowanej ....................................................................................... 132 System instalacji Sysprep/New ......................................................................................... 134 Instalacje automatyczne .................................................................................................... 135 Instalacja Windows Server 2008 dla funkcji opcjonalnych ...................................... 135 Po instalacji ................................................................................................................................. 136 Foldery i zawartość.............................................................................................................. 136 Rejestr ..................................................................................................................................... 137 Usługi ...................................................................................................................................... 138 Sprawdzanie .......................................................................................................................... 138 Rozwiązywanie problemów z instalacją .............................................................................. 139 Dzienniki zdarzeń ................................................................................................................ 139 Dziennik IIS 7.0 ..................................................................................................................... 139 Inne związane opcje rejestrowania ................................................................................. 140 Usuwanie IIS 7.0 ......................................................................................................................... 141 Interfejs użytkownika w Windows Server 2008 i Windows Vista ........................... 141 Metoda wiersza polecenia ................................................................................................. 143 Podsumowanie ........................................................................................................................... 144 Dodatkowe zasoby.................................................................................................................... 144 Część III Administracja 6 Korzystanie z konsoli IIS Manager ........................................................................... 147 Przegląd funkcji programu IIS Manager ............................................................................. 148 Uruchamianie programu IIS Manager ................................................................................. 150 Interfejs użytkownika programu IIS Manager .................................................................. 151 Pasek narzędzi nawigacji ................................................................................................... 153 Okienko Połączenia ............................................................................................................. 153 Obszar roboczy ..................................................................................................................... 156 Okienko Akcje ....................................................................................................................... 169 Działanie funkcji ....................................................................................................................... 170 Funkcja mapowania modułu ............................................................................................ 170 Gdzie konfiguracja zostaje zapisana............................................................................... 173 Zakres funkcji ........................................................................................................................ 176 Dostosowywanie i możliwości rozszerzania funkcji programu IIS 7.0 Manager ..... 177 Administracja zdalna ................................................................................................................ 180 Podsumowanie ........................................................................................................................... 181 Dodatkowe zasoby .................................................................................................................. 182 7 Korzystanie z narzędzi wiersza polecenia ........................................................... 183 Korzystanie z narzędzi zarządzających w wierszu polecenia ........................................ 183 Appcmd.exe ................................................................................................................................ 185 Początek pracy z Appcmd ....................................................................................................... 186 Składnia Appcmd ................................................................................................................. 187 Obsługiwane obiekty .......................................................................................................... 189 Uzyskiwanie pomocy .......................................................................................................... 190 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== vi Spis treści Zrozumienie danych wyjściowych Appcmd ................................................................. 194 Parametry ogólne ................................................................................................................ 196 Korzystanie z operatorów zakresu .................................................................................. 197 Unikanie typowych pułapek Appcmd ............................................................................ 198 Korzystanie z podstawowych czynności: List, Add, Set, Delete .................................... 199 Korzystanie z polecenia List do wypisywania i wyszukiwania obiektów............... 199 Korzystanie z czynności Add do tworzenia obiektów ............................................... 200 Korzystanie z czynności Set do zmiany istniejących obiektów ............................... 201 Korzystanie z czynności Delete do usuwania obiektów ............................................ 202 Praca z konfiguracją ................................................................................................................. 203 Przeglądanie konfiguracji przy pomocy polecenia List Config ............................... 204 Ustawianie konfiguracji przy pomocy polecenia Set Config ................................... 205 Zarządzanie delegowaniem konfiguracji ...................................................................... 209 Zarządzanie kopiami zapasowymi konfiguracji .......................................................... 209 Praca z aplikacjami, katalogami wirtualnymi i pulami aplikacji ................................... 210 Praca z modułami serwera Web ........................................................................................... 211 Badanie działających procesów roboczych i żądań ......................................................... 211 Wypisywanie listy działających procesów roboczych IIS........................................... 212 Wypisywanie listy aktualnie wykonywanych żądań ................................................... 212 Praca ze śledzeniem niepomyślnych żądań ....................................................................... 214 Włączanie śledzenia niepomyślnych żądań .................................................................. 214 Tworzenie reguł śledzenia niepomyślnych żądań....................................................... 214 Przeszukiwanie dzienników śledzenia niepomyślnych żądań ................................. 216 Microsoft.Web.Administration ............................................................................................... 219 Tworzenie witryn przy pomocy MWA ............................................................................ 219 Tworzenie pul aplikacji przy pomocy MWA ................................................................. 220 Ustawianie konfiguracji ...................................................................................................... 221 Windows PowerShell, a usługi IIS 7.0 ................................................................................... 222 Dostawca WMI ........................................................................................................................... 223 Obiekty COM IIS 7.0 Configuration...................................................................................... 224 Podsumowanie ........................................................................................................................... 224 Dodatkowe zasoby.................................................................................................................... 225 8 Administracja zdalna ........................................................................................................ 227 IIS Manager ................................................................................................................................. 228 Web Management Service ..................................................................................................... 228 Instalacja ................................................................................................................................. 229 Konfiguracja usług WMS .................................................................................................. 230 Zarządzanie administracją zdalną ................................................................................... 238 Używanie administracji zdalnej ....................................................................................... 248 Rozwiązywanie problemów .............................................................................................. 251 Rejestrowanie ........................................................................................................................ 254 Podsumowanie ........................................................................................................................... 256 Dodatkowe zasoby.................................................................................................................... 256 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści vii 9 Zarządzanie witrynami sieci Web ............................................................................. 257 Witryny, aplikacje, katalogi wirtualne i pule aplikacji sieci Web .................................. 257 Witryny sieci Web ............................................................................................................... 258 Aplikacje ................................................................................................................................. 261 Katalogi wirtualne ................................................................................................................ 262 Pule aplikacji ......................................................................................................................... 263 Zadania administracyjne ......................................................................................................... 264 Dodawanie nowej witryny sieci Web ............................................................................. 264 Konfigurowanie powiązań witryny sieci Web .............................................................. 268 Ograniczanie wykorzystania witryny sieci Web ......................................................... 271 Konfigurowanie rejestrowania i śledzenia niepomyślnych żądań witryny sieci Web .................................................................................................................................... 273 Uruchamianie i zatrzymywanie witryn sieci Web ...................................................... 274 Zarządzanie katalogami wirtualnymi ................................................................................... 275 Dodawanie nowego katalogu wirtualnego .................................................................. 275 Konfigurowanie katalogów wirtualnych ........................................................................ 277 Wyszukiwanie katalogów wirtualnych ........................................................................... 280 Zarządzanie zwartością zdalną .............................................................................................. 282 Konfigurowanie aplikacji tak, by korzystała z zawartości zdalnej .......................... 283 Wybór modelu zabezpieczeń do uzyskiwania dostępu do zawartości zdalnej .. 283 Konfigurowanie poświadczeń ustalonych dla uzyskania dostępu do zawartości zdalnej ................................................................................................................................ 285 Przydzielanie dostępu do zawartości zdalnej .............................................................. 286 Podsumowanie ........................................................................................................................... 287 Dodatkowe zasoby.................................................................................................................... 288 10 Zarządzanie aplikacjami i pulami aplikacji ......................................................... 289 Zarządzanie aplikacjami sieci Web ....................................................................................... 289 Tworzenie aplikacji sieci Web ........................................................................................... 290 Tworzenie listy aplikacji sieci Web .................................................................................. 295 Zarządzanie pulami aplikacji .................................................................................................. 297 Wskazówki dotyczące puli aplikacji ................................................................................ 298 Dodawanie nowej puli aplikacji ....................................................................................... 300 Zarządzanie tożsamościami puli aplikacji ..................................................................... 303 Zaawansowana konfiguracja puli aplikacji ................................................................... 308 Zarządzanie procesami roboczymi i żądaniami ................................................................ 314 Monitorowanie procesów roboczych i żądań .............................................................. 314 Podsumowanie ........................................................................................................................... 318 Dodatkowe zasoby.................................................................................................................... 319 11 Utrzymywanie środowisk rozwijania aplikacji .................................................. 321 IIS jako platforma rozwijania aplikacji ................................................................................. 321 Dodawanie wsparcia dla platform aplikacyjnych ........................................................ 323 Obsługiwane platformy aplikacyjne ............................................................................... 324 Utrzymywanie aplikacji ASP.NET ........................................................................................... 325 Zrozumienie zintegrowanego i klasycznego trybu ASP.NET ................................... 326 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== viii Spis treści Uruchamianie wielu wersji ASP.NET obok siebie ......................................................... 328 Instalowanie ASP.NET .......................................................................................................... 330 Wdrażanie aplikacji ASP.NET ............................................................................................. 332 Dodatkowe uwarunkowania dotyczące wdrażania .................................................... 338 Utrzymywanie aplikacji ASP ................................................................................................... 340 Instalowanie ASP .................................................................................................................. 340 Wdrażanie aplikacji ASP ..................................................................................................... 341 Dodatkowe uwarunkowania dotyczące wdrażania .................................................... 342 Utrzymywanie aplikacji PHP ................................................................................................... 343 Wdrażanie aplikacji PHP .................................................................................................... 344 Dodatkowe uwarunkowania dotyczące wdrażania .................................................... 348 Techniki dołączania platform aplikacyjnych ...................................................................... 351 Włączanie obsługi nowych rozszerzeń plików statycznych ..................................... 352 Wdrażanie platform opartych na modułach macierzystych IIS 7.0 ....................... 354 Wdrażanie platform w oparciu o programy obsługi ASP.NET ................................. 354 Wdrażanie platform w oparciu o rozszerzenia ISAPI ................................................. 355 Wdrażanie platform wykorzystujących FastCGI........................................................... 356 Wdrażanie platform wykorzystujących CGI .................................................................. 360 Podsumowanie ........................................................................................................................... 362 Dodatkowe zasoby.................................................................................................................... 363 12 Zarządzanie modułami serwera Web ..................................................................... 365 Rozszerzenia w IIS 7.0 .............................................................................................................. 365 Rzut oka na architekturę rozszerzeń IIS 7.0 .................................................................. 366 Zarządzanie rozszerzeniami .............................................................................................. 368 Rozszerzenia środowiska uruchomieniowego serwera Web ......................................... 370 Czym jest moduł? ................................................................................................................ 370 Instalowanie modułów ....................................................................................................... 375 Typowe zadania zarządzania modułami ....................................................................... 387 Korzystanie z konsoli IIS Manager do instalowania i zarządzania modułami..... 395 Korzystanie z konsoli IIS Manager do tworzenia i zarządzania mapowaniami obsługi ............................................................................................................................... 398 Korzystanie z Appcmd do instalowania i zarządzania modułami .......................... 402 Tworzenie i zarządzanie mapowaniami obsługi ......................................................... 407 Zabezpieczanie modułów serwera Web ....................................................................... 409 Podsumowanie ........................................................................................................................... 421 Dodatkowe zasoby.................................................................................................................... 421 13 Zarządzanie rozszerzeniami konfiguracji i interfejsu użytkownika ..... 423 Przegląd stosu administracyjnego ........................................................................................ 423 Zarządzanie rozszerzeniami konfiguracji............................................................................ 425 Schemat sekcji konfiguracyjnych ..................................................................................... 427 Deklarowanie sekcji konfiguracyjnych ........................................................................... 429 Instalowanie nowych sekcji konfiguracyjnych ............................................................. 432 Zarządzanie rozszerzeniami administracyjnymi ............................................................... 438 Jak działają rozszerzenia administracyjne ..................................................................... 440 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści ix Instalowanie rozszerzeń administracyjnych.................................................................. 441 Zabezpieczanie rozszerzeń administracyjnych ............................................................ 441 Zarządzanie rozszerzeniami konsoli IIS Manager ............................................................ 442 Jak działają rozszerzenia konsoli IIS Manager ............................................................. 443 Instalowanie rozszerzeń konsoli IIS Manager .............................................................. 445 Zabezpieczanie rozszerzeń konsoli IIS Manager ......................................................... 445 Podsumowanie ........................................................................................................................... 448 Dodatkowe zasoby.................................................................................................................... 448 14 Implementowanie strategii zabezpieczeń ........................................................... 449 Zmiany funkcji zabezpieczeń wprowadzone w usługach IIS 7.0 .................................. 450 Zmniejszenie możliwych obszarów ataków .................................................................. 452 Zmniejszanie obszarów zagrożeń aplikacji ................................................................... 462 Konfigurowanie aplikacji zgodnie z zasadą minimalnych uprawnień ........................ 468 Używanie tożsamości puli aplikacji o niskich uprawnieniach .................................. 468 Konfigurowanie uprawnień systemu plików NTFS, by przydzielany był minimalny dostęp ............................................................................................................................... 471 Zmniejszenie zaufania aplikacji ASP.NET ....................................................................... 473 Izolowanie aplikacji ............................................................................................................. 475 Implementowanie kontroli dostępu ..................................................................................... 477 Ograniczenia adresów IP i domen .................................................................................. 478 Filtrowanie żądań ................................................................................................................. 480 Autoryzacja ............................................................................................................................ 486 Autoryzacja bazująca na liście ACL systemu NTFS .................................................... 487 Autoryzacja URL .................................................................................................................. 488 Uwierzytelnienie ................................................................................................................... 493 Uwierzytelnienie anonimowe ........................................................................................... 495 Uwierzytelnienie podstawowe ......................................................................................... 497 Uwierzytelnienie szyfrowane ............................................................................................ 499 Uwierzytelnienie systemu Windows .............................................................................. 501 Uwierzytelnienie certyfikatu klienta .............................................................................. 505 Uwierzytelnienie certyfikatu klienta w usługach IIS .................................................. 507 Uwierzytelnienie UNC ....................................................................................................... 513 Działanie delegowania uwierzytelnienia ....................................................................... 514 Zabezpieczanie komunikacji za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) ....... 516 Konfigurowanie protokołu SSL ........................................................................................ 516 Wymaganie używania protokołu SSL ............................................................................. 518 Certyfikaty klienckie ............................................................................................................ 519 Zabezpieczanie konfiguracji ................................................................................................... 520 Ograniczanie dostępu do konfiguracji .......................................................................... 521 Zabezpieczanie ważnych konfiguracji ............................................................................ 526 Kontrolowanie delegowania konfiguracji ..................................................................... 531 Podsumowanie ........................................................................................................................... 536 Dodatkowe zasoby.................................................................................................................... 537 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== x Spis treści Część IV Rozwiązywanie problemów i wydajność 15 Rejestrowanie ........................................................................................................................ 541 Co nowego? ................................................................................................................................ 541 IIS Manager ........................................................................................................................... 542 Schemat rejestrowania bazujący na XML ...................................................................... 543 Scentralizowane opcje konfiguracji rejestrowania...................................................... 544 Opcje konfiguracji SiteDefaults ...................................................................................... 544 Wyłączanie opcji konfiguracji rejestrowania HTTP ................................................... 545 Domyślna lokalizacja pliku dziennika ............................................................................. 545 Domyślne kodowanie UTF-8 ........................................................................................... 546 Nowe kody stanu ................................................................................................................. 546 Usługa zarządzania ............................................................................................................. 546 Formaty plików dzienników, które nie zostały zmienione ............................................. 547 Scentralizowane rejestrowanie .............................................................................................. 547 Scentralizowany format rejestrowania W3C ............................................................... 547 Scentralizowany binarny format rejestrowania ........................................................... 548 Rejestrowanie zdalne ................................................................................................................ 548 Konfigurowanie rejestrowania zdalnego przy użyciu programu IIS Manager .... 548 Konfigurowanie rejestrowania zdalnego przy użyciu polecenia Appcmd ........... 551 Rejestrowanie zdalne przy użyciu usługi FTP 7.0 Publishing Service .................... 551 Rejestrowanie niestandardowe ........................................................................................ 552 Konfigurowanie rejestrowania IIS ........................................................................................ 554 IIS Manager ........................................................................................................................... 554 Appcmd .................................................................................................................................. 557 Zaawansowane opcje narzędzia Appcmd ................................................................... 559 Rejestrowanie usługi HTTP.sys .............................................................................................. 563 Rejestrowanie aplikacji ............................................................................................................. 564 Rejestrowanie odtwarzania procesu ............................................................................... 564 ASP ........................................................................................................................................... 565 ASP.NET ................................................................................................................................... 565 Zdarzenia IIS ......................................................................................................................... 565 Opcje kompresji folderów ....................................................................................................... 566 Analizy zarejestrowanych informacji przy użyciu narzędzia Log Parser .................... 567 Podsumowanie ........................................................................................................................... 568 Dodatkowe zasoby.................................................................................................................... 568 16 Śledzenie i rozwiązywanie problemów ................................................................. 569 Śledzenie i diagnostyka problemów .................................................................................... 570 Instalowanie modułu Failed Request Tracing ............................................................. 570 Włączanie i konfigurowanie funkcji FRT........................................................................ 571 Odczytywanie dzienników funkcji FRT ......................................................................... 578 Integracja funkcji śledzenia i platformy ASP.NET ........................................................ 582 Analiza dotycząca wydajności .......................................................................................... 583 Rozwiązywanie problemów .................................................................................................... 585 Stosowanie metodologii .................................................................................................... 585 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści xi Korzystanie z narzędzi i programów narzędziowych ................................................ 586 Rozwiązywanie problemów protokołu HTTP ............................................................... 600 Rozwiązywanie specyficznych kwestii ................................................................................ 608 Nie został zainstalowany zestaw IIS 6.0 Administration Tools ............................... 608 Nie zostały włączone dyrektywy SSl .............................................................................. 608 Nieoczekiwane odtwarzanie ............................................................................................. 608 Awarie ..................................................................................................................................... 608 Nie można połączyć się z witryną sieci Web ................................................................ 609 Błędy dotyczące uwierzytelniania ................................................................................... 609 Długi czas odpowiedzi lub zawieszenie serwera ........................................................ 609 Podsumowanie ........................................................................................................................... 609 Dodatkowe zasoby.................................................................................................................... 610 17 Dostrajanie wydajności ................................................................................................... 611 Zachowanie proporcji pomiędzy bezpieczeństwem a wydajnością ............................ 612 W jaki sposób ocenić koszt? ............................................................................................. 612 Uwierzytelnienie ................................................................................................................... 618 SSL ............................................................................................................................................ 618 Wpływ ograniczonych zasobów ............................................................................................ 619 Procesor ....................................................................................................................................... 620 Co powoduje obciążenie CPU? ........................................................................................ 620 Tłumienie ............................................................................................................................... 620 Liczniki związane z monitorowaniem CPU ................................................................... 621 Wpływ ograniczeń ............................................................................................................... 623 Środki zaradcze .................................................................................................................... 623 Pamięć .......................................................................................................................................... 624 Co jest powodem zajmowania pamięci? ....................................................................... 625 Licznik związane z monitorowaniem pamięci .............................................................. 625 Wpływ ograniczeń ............................................................................................................... 627 Środki zaradcze .................................................................................................................... 628 Dyski twarde ............................................................................................................................... 628 Jakie są przyczyny przeciążeń dysków twardych? ...................................................... 628 Liczniki związane z monitorowaniem dysku twardego ............................................. 629 Wpływ ograniczeń ............................................................................................................... 630 Środki zaradcze .................................................................................................................... 630 Sieć ................................................................................................................................................ 631 Co powoduje przeciążenie sieci? ..................................................................................... 631 Liczniki związane z monitorowaniem sieci .................................................................. 632 Wpływ ograniczeń ............................................................................................................... 632 Środki zaradcze .................................................................................................................... 633 Liczniki na poziomie aplikacji ........................................................................................... 634 Porównanie trybu 64-bitowego z trybem 32-bitowym ................................................. 642 Dostrajanie wydajności ............................................................................................................ 643 Poziom serwera .................................................................................................................... 644 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xii Spis treści IIS 644 Optymalizacja związana z typem obciążenia ............................................................... 644 Narzędzia po stronie serwera ........................................................................................... 646 Aplikacja ................................................................................................................................ 656 Monitorowanie wydajności..................................................................................................... 657 WCAT ....................................................................................................................................... 658 Reliability And Performance Monitor ............................................................................. 658 FRT ........................................................................................................................................... 658 Event Viewer .......................................................................................................................... 659 System Center Operations Manager 2007 .................................................................... 659 Skalowalność .............................................................................................................................. 659 Projekt ..................................................................................................................................... 660 Zwiększanie czy zmniejszanie ......................................................................................... 660 Podsumowanie ........................................................................................................................... 663 Dodatkowe zasoby.................................................................................................................... 664 Część V Dodatki A Kody stanu HTTP w usługach IIS 7.0 ........................................................................................................................................................ 667 B Komunikaty o błędach w usługach IIS 7.0 ......................................................... 675 Błędy HTTP w usługach IIS 7.0 .............................................................................................. 676 Konfiguracja httpErrors .................................................................................................... 677 Pomocnicze kody stanu ..................................................................................................... 678 Przykład kodu pomocniczego .......................................................................................... 679 Błędy niestandardowe specyficzne dla języka................................................................... 679 Opcje błędów niestandardowych ......................................................................................... 680 Wykonanie adresu URL ...................................................................................................... 680 Przekierowanie żądania ..................................................................................................... 681 C Moduły usług IIS 7.0 ......................................................................................................... 683 Moduły macierzyste ................................................................................................................ 683 Moduły zarządzane .................................................................................................................. 692 D Kolejność modułów ........................................................................................................... 697 E Ustawienia domyślne, progi i limity czasu w usługach IIS 7.0 .............. 701 ASP.NET ........................................................................................................................................ 701 IIS 709 Management (Zarządzanie) ................................................................................................... 731 Ustawienia domyślne pul aplikacji ........................................................................................ 733 F Usługi IIS 7.0 a 64-bitowe wersje systemu Windows ................................... 737 Windows Server 2008 x64 ...................................................................................................... 737 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści xiii Konfigurowanie 32-bitowej aplikacji w 64-bitowym systemie Microsoft Windows ............................................................................................................................ 738 G Funkcje programu IIS Manager i odniesienia do systemów konfiguracji ............................................................................................................................. 741 ASP.NET ........................................................................................................................................ 741 IIS 742 Management (Zarządzanie) ................................................................................................... 744 H Mapowania metabazy IIS 6.0 do usług IIS 7.0 .................................................. 745 I Udostępniana obsługa IIS 7.0 .................................................................................... 757 Implementacja kontroli liczby procesów ............................................................................ 757 Przy użyciu wiersza polecenia .......................................................................................... 758 Zmiany konfiguracji ............................................................................................................ 759 Włączanie dynamicznego progu bezczynności ................................................................ 759 Przy użyciu wiersza polecenia .......................................................................................... 762 Zmiany konfiguracji ............................................................................................................ 762 J Typowe zadania administracyjne przy użyciu programu IIS Manager 763 Indeks ......................................................................................................................................... 769 Informacje o autorach ..................................................................................................... 797 Wymagania systemowe .................................................................................................. 800 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Podziękowania Książka, którą trzymacie w rękach, jest wynikiem wspólnego wysiłku wielu osób. Chcemy zacząć od podziękowania Billowi Staplesowi, Mai-Lan Tomsen Bukovec i ca- łemu zespołowi produkcyjnemu IIS za ich wsparcie. Wielu z nas pracowało w zespole produktu IIS i wiemy z pierwszej ręki, że po prostu nie moglibyśmy napisać tej książki bez nieocenionej pomocy wszystkich członków zespołu. Po drugie, jesteśmy bardzo wdzięczni Martinowi DelRe z Microsoft Press za wizję i ciężką pracę pozwalającą na powstanie tego projektu i na zapewnienie jego pomyślnego zakończenia oraz za nigdy niekończące się wsparcie i zaangażowanie. Powołanie do życia takiej książki, jak ta, wymaga wielu osób i wiele pracy. Szczególnie chcielibyśmy podziękować kilku ludziom, bez których nie byłoby tej książki. Brett Hill za- czął ten projekt i pracował nad nim do czasu ukończenia. Specjalne podziękowania należą się Mike`owi Volodarsky`emu, którego pasja, by zapewnić książce jak największą jakość i kompletność, spowodowała, że stał się wiodącym autorem. Kurt Meyer pomógł wielu menedżerom projektu koordynować pisanie i sprawił, że nie ominięto żadnych ważnych części projektu. Wielu naszych kolegów z zespołu produktu IIS ma znaczący wkład w treść książki. Faktycznie każdy rozdział został przejrzany przez przynajmniej jednego członka zespołu produkcyjnego. Inni ludzie z zespołu produktu napisali notki „wprost ze źródła”, które zostały zamieszczone w różnych miejscach książki, dając Czytelnikowi unikalny wgląd w projekt i tworzenie IIS 7.0. Chcielibyśmy wyrazić szczere podziękowanie następują- cym członkom zespołu produktu IIS, którzy pracowali z nami nad książką, wymienionych w kolejności alfabetycznej według imion: Anil Ruia, Bill Staples, Edmund Chou, Eric Deily, Fabio Yeon, Jaroslav Dunajsky, Kanwaljeet Singla, Nazim Lala, Michael Brown, Thomas Marquardt, Tobin Titus, Ulad Malashanka i Wade Hilmo. Chcemy także podziękować Tito Leverette za jego wskazówki i wkład do rozdziału 17 „Dostrajanie wydajności”. Wiele innych zespołów w Microsoft zapewniło techniczne przeglądy i dzieliło się z nami swoim doświadczeniem i wnikliwością. W szczególności, jesteśmy wdzięczni Tomowi Hawthorn z zespołu Windows Performance, a także Georgowi Holman i całemu zespołowi Microsoft.com Operations. Nick McCollum z Quixtar Inc. pomógł nam także, dokonując przeglądów technicznych i sugestii w rozdziałach 5, 15 i 17. Następnie chcemy podziękować naszemu wybitnemu zespołowi redakcyjnemu. W szczególności chcielibyśmy wyrazić wdzięczność redaktorom projektu, Karen Szall i Victorii Thulman z Microsoft Press za ich profesjonalizm, pomoc, wspaniałą pracę redak- cyjną, a najbardziej za ich cierpliwość. Bob Hogan i Bob Dean przeprowadzili techniczne przeglądy książki, zapewniając, że całość jest spójna i łatwa do zrozumienia. Jean Findley z Custom Editorial Productions, Inc. wykonała wspaniałą pracę zarządzając produkcją książki przy napiętym harmonogramie. xv ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Ponadto chcielibyśmy podziękować Susan Chory i Isaacowi Roybal za pomoc w po- wstaniu tego projektu. Jesteśmy także wdzięczni Simonowi Brown i Arvindra Sehmi za ich poparcie dla tej pracy. Dziękujemy wszystkim! Pozdrowienia, Zespół autorów: Mike, Olga, Brett, Bernard, Steve, Carlos i Kurt ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp Witamy Czytelników Internet Information Services (IIS) 7.0 Resource Kit. Ta książka jest szczegółowym technicznym źródłem informacji na temat planowania, wdrażania i obsługi Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0, będącego następną generacją platformy serwera sieci Web firmy Microsoft. Chociaż książka ta jest przeznaczona przede wszystkim dla profesjonalistów IT, którzy mieli doświadczenie z poprzednimi wersjami IIS, każdy, kto chce się nauczyć, jak wdrażać i operować IIS 7.0, uzna ją za bardzo wartościową. Czytelnik znajdzie wewnątrz pogłębione informacje na temat udoskonaleń wprowadzo- nych w IIS 7.0 i podległych koncepcjach architektonicznych. Pozwolą one lepiej zrozumieć zasady związane z wdrażaniem i zarządzaniem serwerami sieci Web IIS 7.0 i nauczyć się technik wykorzystywania nowych właściwości i możliwości IIS 7.0. Czytelnik zapozna się także z zaawansowanymi zagadnieniami, w tym z wdrażaniem modularnych serwerów sieci Web, konfigurowaniem witryn i aplikacji tej sieci oraz poprawianiem zabezpieczeń, niezawodności i wydajności serwera sieci Web. W książce zawarto także wiele uwag spo- rządzonych przez członków zespołu produktu IIS, które dostarczają głębokiego wglądu w sposób działania IIS 7.0, i opisano zarówno najlepsze praktyki zarządzania platformą ser- wera sieci Web, jak i nieocenione wskazówki służące rozwiązywaniu problemów. Dołączona do książki płyta CD obejmuje dodatkowe narzędzia i dokumentację, których można uży- wać do zarządzania i rozwiązywania problemów dotyczących serwerów sieci Web IIS 7.0. Co nowego w IIS 7.0? IIS 7.0 został całkowicie przebudowany w celu dostarczenia modularnej i rozszerzalnej plat- formy serwera sieci Web, tworząc podstawy dla lekkich, zużywających mało zasobów serwe- rów tej sieci. Nowa, rozszerzalna architektura pozwala na całkowite dostosowanie serwera sieci Web, ale można wybrać tylko wymagane funkcje IIS i w miarę potrzeb dodawać lub zastępować je nowymi właściwościami, które zapewniają nową, bogatą rozszerzalność inter- fejsów programowania aplikacji (API). Ponadto serwer sieci Web pozwala na użycie nowego, rozproszonego systemu konfiguracyjnego i narzędzi zarządzania, które upraszczają wdrażanie i zarządzanie. Rdzenny zbiór właściwości IIS 7.0 dodatkowo podnosi niezawodność zorien- towanej na zabezpieczenia architektury istniejącej już w poprzedniej wersji, IIS 6.0, i dodaje kolejne ulepszenia do wzmacniania niezawodności i bezpieczeństwa platformy serwera sieci Web. IIS 7.0 zapewnia także szersze wsparcie dla środowisk aplikacji obejmujących lepszą integrację z ASP.NET i wbudowane wsparcie dla środowisk zgodnych z FastCGI. Wśród wielu udoskonaleń IIS 7.0 dostarcza między innymi: n Modularną architekturę serwera sieci Web W przeciwieństwie do swych poprzed- ników, IIS 7.0 jest kompletnie modularnym serwerem sieci Web, zawierającym ponad 40 komponentów, które administrator może instalować pojedynczo, by utworzyć mało obciążające zasoby wdrożenia serwera, które odgrywają specyficzną rolę w topologii aplikacji. Co więcej – nowa architektura rozszerzeń pozwala dowolnym, wbudowanym właściwościom modularnym na zastępowanie przez dostosowane implementacje dostar- czane przez Microsoft i firmy trzecie. xvii ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xviii Wstęp n Rozszerzalność .NET przez integrację z ASP.NET Nowe możliwości integracyjne ASP. NET pozwalają na wdrażanie właściwości IIS 7.0 wraz z ASP.NET i .NET Framework, redukując koszty użycia i utrzymania dla własnych rozwiązań serwera sieci Web. W tym trybie można wykorzystać istniejące usługi ASP.NET do wzmocnienia dowolnych tech- nologii aplikacji, nawet tych, które nie są wdrażane z myślą o ASP.NET. Możliwości te pozwalają aplikacjom sieci Web korzystającym z IIS 7.0 na dalsze dostosowywania serwera tej sieci do swych potrzeb – bez ponoszenia wyższych kosztów wdrażania zwią- zanych z poprzednio używanym Internet Server Application Programming Interface (ISAPI). n Udoskonalone wsparcie środowiska aplikacji Oprócz poprawionej integracji ASP. NET w celu rozszerzania serwera sieci Web IIS 7.0 dostarcza więcej opcji do hostingu innych środowisk aplikacji. Obejmuje to wbudowane wsparcie dla protokołu FastCGI używanego przez wiele środowisk aplikacji open source, takich jak PHP Hypertext Preprocessor (PHP), które w ten sposób mogą być bezpiecznie umieszczane w środo- wisku Windows. n Rozproszo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 Resource Kit
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: