Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 005741 22955982 na godz. na dobę w sumie
Microsoft Project 2013 Krok po kroku - ebook/pdf
Microsoft Project 2013 Krok po kroku - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-263-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skuteczna nauka programu Microsoft Project 2013
Poznaj łatwy sposób nauki — i szybko naucz się zarządzania całym cyklem życia projektu za pomocą programu Microsoft Project 2013. Korzystając z metody krok po kroku ustalasz własne tempo, rozwijając i ćwicząc potrzebne umiejętności praktyczne wtedy, gdy ich potrzebujesz!
• Tworzenie i dostrajanie planu projektu
• Układanie harmonogramu zadań, określanie punktów kontrolnych oraz przydzielanie zasobów
• Stosowanie wykresów Gantta do oglądania harmonogramów w formie graficznej
• Śledzenie postępu i rozwiązywanie problemu odchyleń od planu
• Powiadamianie o stanie prac za pomocą niestandardowych raportów
• Poznawanie najlepszych praktyk zarządzania projektami
Pliki przykładowe potrzebne do ćwiczeń zawartych w książce dostępne są pod adresem http://www.ksiazki.promise.pl/aspx/produkt.aspx?pid=108191

1. Wykonuj proste, numerowane instrukcje
2. Sprawdzaj swoją pracę, porównując ze zrzutami ekranowymi
3. Korzystaj z porad i wskazówek praktycznych
4. Rozwijaj umiejętności praktyczne, korzystając z gotowych plików do ćwiczeń
Buduj te umiejętności, których potrzebujesz
Ucz się we własnym tempie

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Carl Chatfield Timothy Johnson Microsoft Project 2013 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Microsoft Project 2013 Krok po kroku © 2013 APN PROMISE SA Authorized Polish translation of the English edition Microsoft Project 2013 Step by Step, ISBN: 978-0-7356-6911-6 Copyright © 2013 by Carl Chatfield and Timothy Johnson This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. APN PROMISE SA, biuro: ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa tel. +48 22 35 51 600, fax +48 22 35 51 699 e-mail: mspress@promise.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Książka ta przedstawia poglądy i opinie autorów. Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń, chyba że zostanie jednoznacznie stwierdzone, że jest inaczej. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. Nazwa Microsoft oraz znaki towarowe wymienione na stronie http://www.microsoft.com/ about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odnośnych właścicieli. APN PROMISE SA dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE SA nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-118-8 Przekład: Witold Sikorski Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Ewa Swędrowska Skład i łamanie: MAWart Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix Część I Wprowadzenie do programu Microsoft Project 1 Microsoft Project, zarządzanie projektami i my . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Zapoznanie z aplikacją MS Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Zapoznanie z rodziną programów Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Nowe funkcje w programie Project 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Co było nowego w Project 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Co było nowego w Project 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 My w roli kierownika projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Zaczynamy! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 Wycieczka z przewodnikiem po programie Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Interfejs programu Project: poruszanie się po interfejsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Widok Backstage: zarządzanie plikami i ustawianie opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wstążka i karty: znajdowanie potrzebnych funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Widoki: praca nad szczegółami harmonogramu w wybrany sposób . . . . . . . . . . . . 24 Raporty: różne sposoby przeglądania stanu projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Część II Podstawy prostego tworzenia harmonogramów 3 Rozpoczynanie nowego planu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Rozpoczynanie nowego planu i ustalanie jego daty rozpoczęcia . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ustalanie dni wolnych od pracy w kalendarzu projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Wprowadzanie nazwy planu i innych jego właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4 Tworzenie listy zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Wprowadzanie nazw zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Wprowadzanie czasu trwania zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Wprowadzanie punktów kontrolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== iii iv Spis treści Tworzenie zadań podsumowujących jako konspektu planu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Tworzenie zależności zadań za pomocą połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Zmiana sposobu planowania zadań z ręcznego na automatyczny . . . . . . . . . . . . . . 64 Sprawdzanie czasu trwania i daty zakończenia planu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Dokumentowanie zadań za pomocą notatek i hiperłączy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 5 Konfigurowanie zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Wprowadzanie nazw zasobów pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Wprowadzanie maksymalnego potencjału pracy zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Wprowadzanie stawek wynagrodzeń zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Regulowanie czasu pracy w kalendarzu zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Konfigurowanie zasobów kosztowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Dokumentowanie zasobów za pomocą uwag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 6 Przydzielanie zasobów do zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Przydzielanie zasobów pracy do zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Kontrolowanie ilości pracy przy dodawaniu lub cofaniu przydziałów zasobów . . . 99 Przydzielanie zasobów kosztowych do zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Sprawdzanie czasu trwania planu, jego kosztów i pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 7 Formatowanie i udostępnianie planu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Dostosowywanie widoku Wykres Gantta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Dostosowywanie widoku Oś czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Dostosowywanie raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Kopiowanie widoków i raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Drukowanie widoków i raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 8 Śledzenie postępów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Zapisywanie planu bazowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Śledzenie planu zgodnie z harmonogramem do określonej daty . . . . . . . . . . . . . 139 Wprowadzanie procentu wykonania zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Wprowadzanie wartości rzeczywistych dla zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści v Część III Zaawansowane techniki tworzenia harmonogramu 9 Zaawansowane tworzenie harmonogramu zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Oglądanie relacji między zadaniami za pomocą funkcji Ścieżka zadania . . . . . . . 154 Dostosowywanie relacji łączących zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Ustawianie ograniczeń zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Przerywanie pracy nad zadaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Dostosowywanie czasu pracy poszczególnych zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Sterowanie planowaniem zadań za pomocą typów zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 10 Dostrajanie szczegółów zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Wprowadzanie dat terminów ostatecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Wprowadzanie kosztów stałych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Tworzenie zadania cyklicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Przeglądanie ścieżki krytycznej projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Ręczne ustalanie harmonogramu zadań sumarycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 11 Dostrajanie szczegółów zasobów i przydziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Konfigurowanie dostępności zasobów do wykorzystania w różnych okresach czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Wprowadzanie wielu stawek wynagrodzeń dla zasobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Konfigurowanie stawek wynagrodzeń zasobów stosowanych w różnym czasie . 204 Konfigurowanie zasobów materiałowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Opóźnienie rozpoczęcia przydziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Stosowanie rozkładów do przydziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Stosowanie do przydziałów różnych stawek wynagrodzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Przydzielanie zasobów materiałowych do zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Przegląd potencjału zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Korygowanie przydziałów w widoku Terminarz zespołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 12 Dostrajanie planu projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Analiza alokacji zasobów w czasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Ręczne rozwiązywanie problemów nadmiernej alokacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Bilansowanie zasobów o nadmiernej alokacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Sprawdzanie kosztów i daty zakończenia planu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Dezaktywacja zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== vi Spis treści 13 Organizowanie szczegółów projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Sortowanie szczegółowych danych w programie Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Grupowanie szczegółowych danych projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Filtrowanie danych szczegółowych projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Tworzenie nowych tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Tworzenie nowych widoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 14 Śledzenie postępów w zadaniach i przydziałach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Aktualizacja planu bazowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Śledzenie rzeczywistych i pozostałych wartości zdań i przydziałów . . . . . . . . . . . . 277 Śledzenie okresowej pracy rzeczywistej dla zadań i przydziałów . . . . . . . . . . . . . . 283 Ponowne planowanie niewykonanej pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 15 Przeglądanie i raportowanie stanu projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Identyfikacja zadań, które mają poślizg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Analiza kosztów zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Analiza kosztów zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Raportowanie odchylenia kosztów projektu za pomocą widoku sygnalizacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 16 Korekta realizacji projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Rozwiązywanie problemów z czasem i harmonogramem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Rozwiązywanie problemów kosztów i zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Rozwiązywanie problemów z zakresem pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Część IV Głębsze wejście w program i tematy specjalne 17 Stosowanie zaawansowanego formatowania i drukowania . . . . . . . . . 329 Formatowanie widoku Wykres Gantta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Formatowanie widoku Oś czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Formatowanie widoku Diagram sieciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Formatowanie widoku Kalendarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Drukowanie i eksportowanie widoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 18 Zaawansowane formatowanie raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Formatowanie tabel w raporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści vii Formatowanie wykresów w raporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Tworzenie raportu niestandardowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 19 Dostosowywanie programu Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Udostępnianie niestandardowych elementów między planami . . . . . . . . . . . . . . . 378 Rejestrowanie makr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Edytowanie makr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Dostosowywanie wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 20 Współdzielenie informacji z innymi programami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Kopiowanie danych z programu Project do innych programów . . . . . . . . . . . . . . . 400 Otwieranie innych formatów plików w programie Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Zapisywanie plików z programu Project w innych formatach . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Generowanie raportów wizualnych za pomocą programów Excel i Visio . . . . . . . 415 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 21 Konsolidowanie projektów i zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Tworzenie puli zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Przeglądanie szczegółów przydziałów w puli zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Uaktualnianie przydziałów w planie współużytkującym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Uaktualnianie informacji o zasobach w puli zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Uaktualnianie w puli zasobów czasów pracy wszystkich planów . . . . . . . . . . . . . . 434 Łączenie nowych planów z pulą zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Zmiana przydziałów planu współużytkującego i aktualizacja puli zasobów . . . . . 441 Konsolidowanie planów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Tworzenie zależności między planami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Kluczowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Część V Dodatki A Krótki kurs zarządzania projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Definicja projektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Trójkąt projektu: spojrzenie na projekty w kategoriach czasu, kosztu i zakresu . . 458 Czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Koszty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Zakres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Czas, koszty i zakres: zarządzanie ograniczeniami projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Zarządzanie projektami za pomocą programu Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== viii Spis treści B Rozwijanie swoich umiejętności zarządzania projektami . . . . . . . . . . . 465 Dołączenie do społeczności uczącej się programu Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Dołączanie do społeczności uczącej się zarządzania projektami . . . . . . . . . . . . . . 467 Kilka słów na koniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 C Współpraca: Project, SharePoint i PWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Wprowadzenie do udostępniania swojego planu przy użyciu SharePoint . . . . . . 469 Dodatkowe źródła informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Wprowadzenie do współpracy zespołowej za pomocą Project Web App . . . . . . . 473 Dodatkowe źródła informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Wprowadzenie do Enterprise Project Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Dodatkowe źródła informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 D Korzystanie z tej książki na lekcjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Dopasowywanie treści do potrzeb kształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Nauczanie zarządzania projektami przy użyciu programu Project . . . . . . . . . . . . . 484 Słowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 O autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie Microsoft Project 2013 jest potężnym narzędziem do tworzenia projektów i zarządza- nia nimi. Książka Microsoft Project 2013 Krok po kroku oferuje wyczerpujący przegląd funkcji programu Project, których większość użytkowników używa regularnie. Dla kogo jest ta książka Microsoft Project 2013 Krok po kroku, podobnie jak inne książki z serii Krok po kro- ku, są przeznaczone dla użytkowników komputerów od początkujących do średnio zaawansowanych. Przykłady pokazane w książce na ogół ograniczają się do małych i średnich organizacji, ale przentują umiejętności, które można wykorzystywać w orga- nizacjach o dowolnej wielkości. Niezależnie od tego, czy Czytelnik już swobodnie pracuje w Project i chce poznać nowe funkcje dostępne w wersji Project 2013, czy też jest nowicjuszem, ta książka zapewnia bezcenne doświadczenie praktyczne, dzięki któremu można planować i śledzić projekty oraz nimi zarządzać. Jak zorganizowana jest ta książka Ta książka jest podzielona na cztery części: ■ Część 1 wprowadza nas w bogatą dziedzinę zarządzania projektami i pokazuje główne części Interfejsu Project 2013. ■ W części 2 przechodzimy przez pełny cykl życia projektu (planowanie, śledzenie i zarządzanie) z uproszczonym użyciem funkcji i możliwości programu Project. ■ W części 3 realizujemy cykl życia innego projektu, tym razem z bardziej szczegó- łowym zastosowaniem wydajnych funkcji programu Project. ■ W części 4 nasze szkolenie w programie Project jest podsumowywane omówie- niem działań, które możemy zastosować w każdym punkcie cyklu życia projektu. Ponadto książka zawiera kilka dodatków. Zapewniają one szersze spojrzenie na obszar zarządzania projektami, funkcje współpracy w programie Project, rozbudowywalne dzięki SharePoint i Project Web App, oraz pewne sugestie dotyczące korzystania z tej książki podczas szkoleń. Dzięki skupieniu się na stopniowym wykonywaniu pełnego cyklu życia projek- tu, jesteśmy prowadzeni od planowania do obszarów śledzenia postępu i reagowania na rozbieżności, w których zestaw funkcji programu Project błyszczy na tle innych programów. ix ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== x Microsoft Project 2013 Krok po kroku Książka ma poprowadzić Czytelnika krok po kroku przez wszystkie zadania, któ- re najprawdopodobniej będzie chciał realizować za pomocą programu Project 2013. Zacznynając od początku i kolejno przechodząc poprzez wszystkie ćwiczenia Czytel- nik może osiągnąć biegłość wystarczającą do zarządzania złożonymi projektami. Każdy temat jest jednak samodzielny, więc można do niego przejść w dowolnym momencie, aby uzyskać dokładnie takie umiejętności, jakie są potrzebne. Pobieranie plików ćwiczeń Przed wykonaniem ćwiczeń z tej książki trzeba pobrać na swój komputer pliki ćwi- czeń. Pliki te można pobrać z następującej strony: http://www.ksiazki.promise.pl/aspx/produkt.aspx?pid=108191 Ten sam zestaw plików ćwiczeń działa zarówno z Microsoft Project Professional 2013, jak Microsoft Project Standard 2013. Różnice między tymi dwoma wydaniami progra- mu Project zostały wskazane w książce w tych miejscach, gdzie jest to istotne. WAŻNE Program Microsoft Project 2013 nie jest dostępny w tej witrynie. Przed rozpoczęciem korzystania z tej książki trzeba nabyć i zainstalować program. W poniżej tabeli wymieniono pliki ćwiczeń dla tej książki. Pliki Bez pliku ćwiczeń Guided Tour_Start.mpp Simple Tracking_Start.mpp Advanced Tasks_Start.mpp Bez pliku ćwiczeń Simple Tasks_Start.mpp Simple Resources_Start.mpp Simple Assignments_Start.mpp Rozdział Rozdział 1: Microsoft Project, zarządzanie projektami i my Rozdział 2: Wycieczka z przewodnikiem po programie Project Rozdział 3: Rozpoczęcie nowego planu Rozdział 4: Tworzenie listy zadań Rozdział 5: Konfi gurowanie zasobów Rozdział 6: Przydzielanie zasobów do zadań Rozdział 7: Formatowanie i udostępnianie planu Simple Formatting_Start.mpp Rozdział 8: Śledzenie postępów Rozdział 9: Zaawansowane tworzenie harmonogramu zadań Rozdział 10: Dostrajanie szczegółów zadań Rozdział 11: Dostrajanie szczegółów zasobów i przydziałów Rozdział 12: Dostrajanie planu projektu Rozdział 13: Organizowanie szczegółów projektu Fine Tuning Tasks_Start.mpp Advanced Resources_Start.mpp Advanced Assignments_Start.mpp Advanced Plan_Start.mpp Advanced Organizing_Start.mpp ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie xi Rozdział Rozdział 14: Śledzenie postępów w zadaniach i przydziałach Pliki Advanced Tracking A_Start.mpp Advanced Tracking B_Start.mpp Advanced Tracking C_Start.mpp Advanced Tracking D_Start.mpp Reporting Status_Start.mpp Back on Track_Start.mpp Advanced Formatting_Start.mpp Rozdział 15: Przeglądanie i raportowanie stanu projektu Rozdział 16: Korekta realizacji projektu Rozdział 17: Stosowanie zaawansowanego formatowania i drukowania Rozdział 18: Zaawansowane formatowanie raportów Rozdział 19: Dostosowywanie programu Project Customizing A_Start.mpp Customizing B_Start.mpp Sharing_Start.mpp Sample Task List.xlsx Consolidating A_Start.mpp Consolidating B_Start.mpp Rozdział 20: Współdzielenie informacji z innymi programami Rozdział 21: Konsolidowanie projektów i zasobów Advanced Reporting_Start.mpp Własne ustawienia w programie Project Istnieje wiele ustawień, które mogą mieć wpływ na wyniki, jakie zobaczymy podczas wykonywania ćwiczeń dołączonych do książki – zwłaszcza ustawienia związane ze sposobem obliczania harmonogramów przez Project. Przy pracy w programie Project dostępne są dwa poziomy szczegółowości, w których te ustawienia mają zastosowanie: ■ Ustawienia dotyczące wyłącznie konkretnego pliku programu Project. ■ Ustawienia, które dotyczącą wszystkich plików programu Project, nad którymi pracujemy. W plikach ćwiczeń, z których będziemy korzystać w tej książce, są już wprowadzone wszystkie potrzebne ustawienia. Jednak konkretna instalacja programu Project może mieć ustawienia różniące się od „domyślnych ustawień fabrycznych”, co może gene- rować wyniki różniące się od tych pokazanych w książce. W przypadku otrzymania wyników różniących się od oczekiwanych trzeba sprawdzić poniższe ustawienia. To ustawienie Plik Opcje karta Ogólne Widok domyślny Plik Opcje karta Wyświetlanie Pokazywanie wskaźników i przycisków Opcji dla Powinno być Wykres Gantta z osią czasu Tutaj wszystkie opcje powinny być wybrane ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xii Microsoft Project 2013 Krok po kroku To ustawienie Plik Opcje karta Harmonogram Pokaż jednostki przydziału jako Plik Opcje karta Harmonogram Obliczanie Oblicz projekt po każdej modyfi kacji Plik Opcje karta Zapisz Zapisz pliki w następującym formacie Plik Opcje karta Zaawansowane Edycja Plik Opcje karta Zaawansowane Wyświetlanie Pokaż pasek stanu Plik Opcje karta Zaawansowane Wyświetlanie Pokaż paski przewijania Zasoby Poziom Opcje bilansowania Obliczenia bilansowania Zasoby Poziom Opcje bilansowania Szukaj nadmiernych alokacji z dokładnością do Powinno być Procent Włączone Project (*.mpp) Tutaj wszystkie opcje powinny być wybrane Wybrane Wybrane Ręczne Dzień po dniu Pomoc techniczna i opinie Poniżej podano informacje na temat uzyskiwania pomocy dotyczącej książki oraz kon- taktowania się z autorami w celu przekazania opinii lub zgłoszenia błędów. Errata Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność tej książki oraz towarzyszącej jej treści. Wszelkie błędy, które zostały zgłoszone po wydaniu tej książki, są podane w witrynie Microsoft Press w serwisie oreilly.com, którą można znaleźć pod następu- jącym adresem: http://aka.ms/Project2013sbs/errata W przypadku znalezienia błędu, którego nie ma jeszcze na liście, można go zgłosić za pośrednictwem tej samej strony. W razie potrzeby można uzyskać dodatkową pomoc, pisząc email do Microsoft Press Book Support, na adres mspinput@microsoft.com. Proszę zwrócić uwagę, że pod powyższym adresem nie jest oferowana pomoc tech- niczna dotycząca oprogramowania fi rmy Microsoft. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie xiii Chcemy poznać Wasze opinie Zadowolenie Czytelników jest najwyższym priorytetem wydawnictwa Microsoft Press, a Wasze opinie są najcenniejszą wartością. Napiszcie proszę, co sądzicie o tej książce, pod adres: http://www.microsoft.com/learning/booksurvey Ankieta jest krótka, a my czytamy każdy komentarz i pomysł. Dziękujemy z góry za Wasz wkład! Pozostańmy w kontakcie Utrzymujmy stały dialog! Jesteśmy na Twitterze pod adresem: http://twitter.com/MicrosoftPress. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== CZĘŚĆ I Wprowadzenie do programu Microsoft Project 1 Microsoft Project, zarządzanie projektami i my . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 Wycieczka z przewodnikiem po programie Project . . . . . . . . . . . . . . .11 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Microsoft Project, zarządzanie projektami i my 1 Z tego rozdziału dowiemy się, jak: ■ Przedstawić istotne zalety ogólne narzędzia przeznaczonego do planowania pro- jektów i zarządzania nimi, takiego jak Project. ■ Odróżnić Project Standard od Project Professional. ■ Poznać główne funkcje wprowadzone w wydaniu 2013, a także w kilku wcześniej- szych wersjach programu Project oraz gdzie w tej książce znajdziemy praktyczne działania z wykorzystaniem tych funkcji. Zacząć tworzyć własną strategię rozwijania umiejętności posługiwania się progra- mem Project w kontekście dobrej praktyki zarządzania projektami. ■ Dziękujemy za dodanie tej książki do Waszego planu rozwijania umiejętności posługi- wania się programem Microsoft Project 2013. Ta książka została zaprojektowana jako samodzielny samouczek, zaś można jej także używać jako materiałów źródłowych. Większość kolejnych rozdziałów obejmuje praktyczne działania w programie Project. Ten rozdział nie obejmuje praktycznej pracy w programie Project. Należy go nato- miast przeczytać, aby lepiej zrozumieć, jak Project i zarządzanie projektami pasują do naszych celów dotyczących rozwijania swoich własnych umiejętności. Ten rozdział wprowadza nas do programu Microsoft Project 2013 oraz do dziedziny zarządzania projektami. Zapoznanie z aplikacją MS Project Microsoft Project 2013 może być stale używanym narzędziem w naszym zestawie narzędzi do zarządzania projektami. W tej książce objaśniono, jak korzystać z progra- mu Project, aby budować harmonogramy (które będziemy nazywać ogólnie planami) uzupełniane zadaniami i zasobami, korzystać z szerokich funkcji formatowania w pro- gramie Project, aby organizować i formatować szczegóły planu, śledzić faktyczną pracę względem planu, udostępniać stan oraz podejmować działania korygujące, gdy sprawy zaczną iść z złym kierunku. 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 4 Microsoft Project 2013 Krok po kroku WSKAZÓWKA Określenia sformatowane kursywą tak jak tu  są  zdefiniowane w  Słowniczku na końcu tej książki. 1 Project jest potężną aplikacją, która pomaga planować i zarządzać szerokim zakresem projektów. Korzystając z zestawu funkcji oferowanych przez Project możemy być bar- dziej wydajni i uzyskiwać lepsze wyniki, od dotrzymywania istotnych terminów koń- cowych i budżetu, aż po wybieranie właściwych zasobów. Program Project możemy wykorzystać do wykonania następujących zadań: ■ ■ ■ ■ ■ Tworzenie planów na poziomie szczegółowości, który jest odpowiedni dla nasze- go projektu. Zaczynamy od pracy z danymi sumarycznymi lub przechodzimy do podejścia bardziej szczegółowego, gdy jest to dla nas wygodne. Zachowanie kontroli nad tym, które zadania mogą mieć automatycznie tworzone harmonogramy przez Project, a które będą planowane ręcznie. Zarządzanie zadaniami, kosztami, pracą i zasobami niezależnie od poziomu szcze- gółowości, jaki jest odpowiedni dla potrzeb naszego projektu. Praca na danych planu w różnorodnych widokach i raportach. Śledzenie i zarządzanie swoim planem w ciągu cyklu życia projektu. ■ Współpraca i udostępnianie danych innym osobom w swojej organizacji za pomo- cą szerokiego zestawu opcji formatowania widoków i raportów. ■ Wykorzystanie puli zasobów, projektów skonsolidowanych oraz łączy między pro- jektami w celu rozszerzenia podmiotu zarządzania projektami na wiele projektów. Project 2013 jest rozbudowaniem poprzednich wersje programu i zapewnia potężne narzędzia zarządzania projektami. W punkcie „Nowe funkcje w programie Project 2013”, w dalszej części tego rozdziału, zestawiono najważniejsze nowe funkcje z kilku ostatnich wydań programu Project oraz odnośniki do odpowiednich ćwiczeń prak- tycznych w tej książce. Zapoznanie z rodziną programów Project Project 2013 dla naszych komputerów jest dostępny w dwóch różnych wydaniach: ■ ■ Project Standard jest aplikacją na poziomie podstawowym dla komputerów sta- cjonarnych, za pomocą której można tworzyć i modyfi kować plany. Project Professional obejmuje wszystkie funkcje Project Standard plus kilka dodat- kowych funkcji, z których można korzystać do tworzenia i modyfi kowania pla- nów. Ponadto Project Professional można połączyć z Project Web App (PWA), opartym na przeglądarce interfejsem Microsoft Project Server. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 Rozdział 1: Microsoft Project, zarządzanie projektami i my 5 Poza zainstalowaniem programu Project na swoim komputerze, mamy inne możliwo- ści uzyskania dostępu do programu i powiązanych z nim usług: ■ ■ ■ Project Pro for Offi ce 365 jest subskrypcją online. Project Online jest subskrypcją online programu Project fi rmy Microsoft i roz- wiązania Portfolio Management (PPM) opartego na Project Web App and Project Server. Project Online z Project Pro for Offi ce 365. WSKAZÓWKA Więcej informacji dotyczących zastosowania programu Project z  usługami SharePoint i PWA można znaleźć w dodatku C, „Współpraca: Project, SharePoint i PWA”. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, co oferuje Project Online i Office 356, trzeba odwiedzić office.microsoft.com/. W tej książce skupiamy się na funkcjach w aplikacjach Project Standard i Project Professional. Gdy pojawia się funkcja, która występuje tylko w Project Professional, zobaczymy specjalne instrukcje dla użytkowników obu wersji – Project Standard i Project Professional. Nowe funkcje w programie Project 2013 Wersja 2013 zawiera kilka nowych funkcji, a także kilka poprawionych, wśród któ- rych są: ■ ■ ■ Raporty W Project 2013 zastąpiono starą funkcję raportów całkiem nowym spo- sobem wizualizacji danych programu Project. Nowa funkcja raportów obejmuje dynamiczne połączenie tabel, wykresów i treści tekstowej i można ją w wyso- kim stopniu dostosować do potrzeb. Więcej informacji można znaleźć w punk- cie „Dostosowywanie raportów” w rozdziale 7, „Formatowanie i udostępnianie planu”, oraz w rozdziale 18, „Zaawansowane formatowanie raportów”. Funkcja raportów wizualnych występująca w Microsoft Excel oraz Microsoft Visio pozo- staje w Project 2013 i jest opisana w punkcie „Generowanie raportów wizualnych za pomocą programów Excel i Visio”, w rozdziale 20, „Udostępnianie informacji programu Project za pomocą innych programów.” Ścieżka zadania Z tej funkcji korzystamy, aby szybko zidentyfi kować paski Gantta następników i poprzedników wybranego zadania. Po więcej informacji trzeba sięgnąć do „Oglądanie relacji między zadaniami za pomocą funkcji Ścieżka zadania”, w rozdziale 9, „Zaawansowane tworzenie harmonogramu zadań”. Przerobiona integracja Backstage i  SkyDrive Tak jak w innych aplika- cjach Microsoft Offi ce 2013, szybki dostęp do magazynu SkyDrive jest teraz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 6 Microsoft Project 2013 Krok po kroku zintegrowany z widokiem Backstage Project 2013. Więcej informacji można zna- leźć w punkcie „Widok Backstage: zarządzanie plikami i ustawianie opcji”, w roz- dziale 2, „Wycieczka z przewodnikiem po programie Project”. ■ Dużo późniejsza data zakończenia projektu Najpóźniejsza możliwa data, z jaką może pracować Project, została przesunięta z 31 grudnia 2049 r. na 31 grud- nia 2149 r. ■ Obsługa dotykowego wprowadzania danych Tak jak w innych aplikacjach Offi ce 2013, można optymalizować interfejs programu Project (przede wszystkim polecenia na wstążce) zarówno dla dotykowego wprowadzania danych, jak i przy korzystaniu z myszy. ■ ■ Nowy, bardziej klarowny wygląd Korzystając z Project 2013 zauważymy bar- dziej płaski i klarowny interfejs. Ten nowy wygląd jest wspólny dla tej i dla innych aplikacji Offi ce 2013. Inne nowe elementy wizualne, takie jak praktyczne poziome linie pomocnicze od wybranego zadania poprzez część wykresu widoku Wykres Gantta, są wyjątkową cechą programu Project. Integracja z Lync (tylko Project Professional) W Project Professional moż- na importować szczegóły zasobów z Active Directory. (Aby to zrobić, na karcie Zasoby, w grupie Wstaw, klikamy Dodaj zasoby, a następnie klikamy Usługa Active Directory). W programie Project możemy następnie wyświetlić informacje o obec- ności zasobów (wśród nich dostępność oraz to, czy inne szczegóły są obsługiwa- ne przez implementację usługi Active Directory w nasze fi rmie). Można również bezpośrednio z programu Project rozpocząć czat Lync lub utworzyć wiadomość email do zasobów. ■ Obsługa dla aplikacji Office Project 2013 obsługuje dodatki i aplikacje innych fi rm dostępne w Offi ce Store, umieszczone na stronie offi ce.microsoft.com/store. Jeśli uaktualniamy Project 2013 z poprzedniej wersji, pewnie najbardziej zainteresują nas różnice między starą i nową wersją i to, jaki ma to wpływ na naszą pracę. W kolej- nych punktach podano listę nowych funkcji wprowadzonych w Project 2010 i Project 2007. Te funkcje są także obecne w Project 2013 i zależnie od tego, jaką wersję pro- gramu aktualizujemy, mogą być dla nas nowością. ■ Co było nowego w Project 2010 Wersja 2010 zawierała kilka nowych funkcji i kilka ulepszonych, wśród których były: Interfejs Microsoft Office Fluent („wstążka”) Koniec z polowaniem poprzez menu, podmenu i okna dialogowe. Ten interfejs w nowy sposób organizuje wszystkie polecenia, z których korzysta większość osób, powodując, że są szybko dostępne z kart u góry okna aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Wstążka i karty: znajdowanie potrzebnych funkcji”, w rozdziale 2. 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Microsoft Project, zarządzanie projektami i my 7 1 ■ ■ Widok Backstage Wszystkie narzędzia, których potrzebujemy do pracy ze swoimi plikami, są dostępne z jednego miejsca. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Widok Backstage: zarządzanie plikami i ustawianie opcji”, w rozdziale 2. Zadania planowane ręcznie Zaczynamy tworzenie zadań od dowolnych posia- danych informacji (danych numerycznych lub tekstowych) i nie zajmujemy się automatycznym tworzeniem harmonogramów zadań, dopóki nie będziemy goto- wi. Na zadania planowane ręcznie nie mają wpływu zmiany czasu trwania, dat rozpoczęcia lub zakończenia, zależności lub inne kwestie, które w innym przypad- ku prowadziłyby do zmiany harmonogramu zadania przez Project. Można wtedy przełączyć poszczególne zadania lub cały plan z planowania ręcznego na automa- tyczne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punktach „Wprowadzanie nazw zadań” oraz „Zmiana sposobu planowania zadań z ręcznego na automatycz- ny”, w rozdziale 4, „Tworzenie listy zadań”. ■ Widok Oś czasu Tworzymy widok „rzutu oka na projekt”, który obejmuje tylko zadania sumaryczne oraz wybrane zadania i punkty kontrolne. Widok Oś czasu można łatwo skopiować jako obraz grafi czny i wkleić do innych aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Dostosowywanie widoku Oś czasu”, w roz- dziale 7. Lepsze wklejanie do  Excela i  Worda Wklejamy dane programu Project do Excela lub Worda i zachowujemy nagłówki kolumn oraz ogólną strukturę tych danych. Więcej informacji można znaleźć w „Kopiowanie danych programu Project do innych programów” w rozdziale 20. ■ ■ Wstążka z możliwością dostosowania Tworzymy swoje własne karty i grupy, aby dopasować je do swojego sposobu pracy. Więcej informacji znajdziemy w roz- dziale 19, „Dostosowywanie programu Project”. Pola niestandardowe Wpisujemy wartość liczbową, datę lub łańcuch tekstowy do prawej skrajnej kolumny w tabeli, a Project rozpozna odpowiedni typ danych. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Szybkie tworzenie niestandardowych pól”, w rozdziale 13, „Organizowanie szczegółów programu Project”. ■ ■ Ulepszenia funkcji Autofiltr Korzystamy z fi ltrowania podobnego jak w Excelu, a także z sortowania i grupowania, bezpośrednio za pomocą strzałek Autofi ltru w nagłówkach kolumn. Więcej informacji znajdziemy w punkcie „Filtrowanie szczegółowych danych programu Project”, w rozdziale 13, „Organizowanie szcze- gółów programu Project”. Zapisywanie jako PDF lub XPS Dokumenty w formacie PDF lub XPS two- rzymy bezpośrednio z programu Project. Więcej informacji możemy znaleźć w „Drukowanie i eksportowanie widoków”, w rozdziale 17, „Stosowanie zaawan- sowanego formatowania i drukowania”. ■ ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 8 Microsoft Project 2013 Krok po kroku 1 ■ Widok Terminarz zespołu (tylko Project Professional) Wykonujemy działania, jak ponowne przydzielenie zadania z jednego zasobu do innego poprzez proste działania przeciągnięcia i upuszczania w widoku Terminarz zespołu. Więcej informa- cji można znaleźć w punkcie, „Dostosowywanie przydziałów w widoku Terminarz zespołu”, w rozdziale 11, „Dostrajanie szczegółów zasobów i przydziałów”. ■ Dezaktywowanie zadań (tylko Project Professional) Wyłączamy (lecz nie usu- wamy) wybrane zadania z planu tak, że nie mają wpływu na cały harmonogram, lecz można je ponownie uaktywnić, jeśli będą potrzebne. Więcej informacji moż- na znaleźć w punkcie „Dezaktywacja zadań”, w rozdziale 12, „Dostrajanie planu projektu”. Integracja listy zadań SharePoint (tylko Project Professional) Publikujemy i synchronizujemy zadania pomiędzy Project i listą Microsoft SharePoint. Więcej informacji można znaleźć w dodatku C. ■ ■ ■ Co było nowego w Project 2007 Wersja 2007 obejmuje kilka nowych i kilka ulepszonych funkcji, wśród których są: Raporty wizualne Eksportujemy zadanie programu Project, zasoby lub szcze- góły przydziałów do Excela lub Visio w formacie grafi cznym o wysokim pozio- mie organizacji. Więcej informacji znajdziemy w punkcie „Generowanie raportów wizualnych za pomocą Excela i Visio”, w rozdziale 20. Zmiana wyróżnienia Zobaczymy, jakie wartości zmieniły się w całym planie po dokonaniu zmiany w obliczonej wartości zadania, zasobu lub przydziału. Zasoby kosztowe Ten specjalny typ zasobów przydzielamy do zadań, aby gromadzić kategorie kosztów, które chcemy śledzić, takie jak koszty podróż lub reprezentacyjne. Więcej informacji znajduje się w punkcie „Przydzielanie zasobów kosztowych do zadania”, w rozdziale 6, „Przydzielanie zasobów do zadań”. Panel Inspektor zadań Po wywołaniu w Project 2007 Czynnika sterującego zadaniami, widać panel Inspektor zadań, który pokazuje szczegółowe dane, mające wpływ na tworzenie planowanie wybranego zadania. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Dostosowywanie relacji łączących zadania”, w rozdziale 9. ■ ■ ■ Wielopoziomowe cofnięcie Wycofujemy się z szeregu działań, gdy jest to potrzebne. ■ Wyjątki w  kalendarzu czasu pracy Rejestrujemy nie tylko datę, lecz także objaśnienie wyjątku w kalendarzu czasu pracy zasobu lub projektu. Więcej infor- macji znajdziemy w „Ustalanie dni wolnych od pracy w kalendarzu projektu”, w rozdziale 3, „Rozpoczynanie nowego planu”. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 Rozdział 1: Microsoft Project, zarządzanie projektami i my 9 My w roli kierownika projektu Zarządzanie projektami jest szeroko praktykowaną sztuką i nauką. Skoro czytamy tę książkę, zapewne jesteśmy lub chcemy być poważnie zaangażowani w zarządzanie projektami. Project jest wyjątkowy wśród aplikacji Microsoft Offi ce, gdyż jest wyspecjalizowa- nym narzędziem przeznaczonym do konkretnej dziedziny zarządzania projektami. Możemy inwestować w swoją zawodową tożsamość kierownika projektu lub możemy w ogóle nie identyfi kować się z zarządzaniem projektami. Tak czy inaczej, nasz sukces w roli użytkownika programu Project będzie w wysokim stopniu związany z naszym sukcesem jako kierownika projektu. Poświęćmy chwilę, aby dokładnie przeanalizować ten temat. Sercem zarządzania projektami jest kombinacja umiejętności i narzędzi, które pomagają nam przewidywać i sterować wynikami wysiłków podejmowanych przez naszą organizację. Nasza organizacja może być zaangażowana w inną pracę poza pro- jektami. Projekty (takie jak wydawanie nowej książki dla dzieci) są odmienne od dzia- łań w toku (takich jak uruchamianie usług płacowych). Projekty są zdefi niowane jako przedsięwzięcia tymczasowe podejmowane w celu tworzenia pewnych niepowtarzanych produktów lub wyników. Dzięki wdrożeniu dobrego systemu zarządzania projektami powinniśmy być w stanie odpowiedzieć na następujące pytania: ■ Jakie zadania muszą być wykonywane oraz w jakiej kolejności, aby tworzyć dostarczalny wynik projektu? ■ Kiedy powinno być wykonywane zadanie i jaki jest końcowy termin ostateczny? ■ Kto będzie wykonywał te zadania? ■ Ile to będzie kosztować? ■ Co będzie, jeśli niektóre z zadań nie zostaną wykonane, tak jak zaplanowano? ■ Jaki jest najlepszy sposób przekazania szczegółów projektu dla zainteresowa- nych – udziałowców lub innych zainteresowanych projektem? Dobre zarządzanie projektem nie gwarantuje sukcesu każdego projektu, lecz słabe zarządzanie często prowadzi do niepowodzenia. Główną zasadą instruktażowej strategii tej książki jest to, że sukces w korzystaniu z programu Project jest oparty na sukcesie w podstawowej praktyce zarządzania pro- jektami. Chociaż Project jest aplikacją bogatą w funkcje, jednak opanowanie samych funkcji nie jest gwarancją sukcesu w zarządzaniu projektem. W tego powodu w całej książce znajdziemy materiały dotyczące praktyki zarządzania projektami. Są one dla przykładu następujące: ■ Wiele pasków bocznych „Ważne w zarządzaniu projektem” we wszystkich rozdziałach ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 10 Microsoft Project 2013 Krok po kroku 1 ■ Dodatek A, „Krótki kurs zarządzania projektami” ■ Dodatek B, „Rozwijanie swoich umiejętności w zarządzaniu projektami” Zaczynamy! W całej książce będziemy pełnić funkcję kierownika projektu w fi kcyjnym wydaw- nictwie literatury dziecięcej, Lucerne Publishing. Każda nowa książka (nawet niniej- sza) stanowi jej własny projekt; w rzeczywistości niektóre są złożonymi projektami obejmującymi zasoby kosztowe i ostre terminy ostateczne. Zdaniem autora będziemy w stanie poznać wiele problemów planowania, które napotykają kierownicy projektów w Lucerne Publishing i wykorzystać ich strategie i rozwiązania dla swoich własnych potrzeb. Autorzy pracują z programem Project od czasu jego debiutu w Microsoft Windows, a każda wersja oferowała coś, co ułatwiało planowanie i zarządzanie. Project 2013 jest kontynuacją tej tradycji w dziedzinie komputerowego zarządzania projektami, a auto- rzy cieszą się, że mogą oprowadzić po nim Czytelników. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wycieczka z przewodnikiem po programie Project 2 Z tego rozdziału dowiemy się, jak: ■ Użyć widoku Backstage do udostępnienia plików programu Project i zarządzania nimi. Korzystać z poleceń na różnych kartach interfejsu wstążki. Stosować różne widoki, aby przeglądać informacje przedstawione w różny sposób. Korzystać z raportów, aby szybko przekazać stan swojego planu. ■ ■ ■ Ten rozdział prowadzi nas na szybką wycieczkę przez Microsoft Project 2013. Jeśli jesteśmy nowicjuszami w programie Project, zobaczymy niezbędne funkcje i działania, dzięki którym jest to tak mocna aplikacja. W tym rozdziale poznajemy wiele funkcji programu Project oraz konwencji, z których będziemy korzystać w całej tej książce. PLIKI ĆWICZENIOWE Zanim wykonamy ćwiczenia z tego rozdziału, musimy skopiować pliki z ćwi- czeniami na swój komputer. Pełną listę plików do ćwiczeń podano w punkcie „Pobieranie plików ćwiczeń” na początku książki. Aby znaleźć plik dla danego ćwiczenia, przeglądamy folder z pli- kami ćwiczeń do książki. WAŻNE Jeśli korzystamy z wersji Project Professional z Project Web App/Project Server, musimy uważać, aby nie zapisać żadnego z używanych plików ćwiczeń w Project Web App (PWA). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dodatku C, „Współpraca: Project, SharePoint i PWA”. Interfejs programu Project: poruszanie się po interfejsie Program Project możemy uruchomić z menu Start (w Windows 7) lub z ekranu Start (w Windows 8), bądź otwierając plik Microsoft Project. W tym ćwiczeniu uruchomimy Project bez otwierania pliku, a następnie przyjrzymy się dokładnie głównym częściom interfejsu. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 11 12 Microsoft Project 2013 Krok po kroku 1 Wykonaj jedną z poniższych czynności: ❐ ❐ Jeśli pracujesz w systemie Windows 7: W menu Start wskaż Wszystkie pogramy, kliknij Microsoft Office, a następnie kliknij Project 2013. Jeśli pracujesz w systemie Windows 8: Na ekranie Start puknij lub kliknij Project 2013. Pojawia się ekran początkowy programu Project. Tutaj można szybko otworzyć plan, który był ostatnio otwarty, otworzyć jakieś inne plany lub utworzyć nowy plan na podstawie szablonu. WSKAZÓWKA Jeśli przy uruchamianiu programu Project nie pojawi się ekran początkowy, trzeba wykonać podane dalej działania. Na karcie Plik klikamy Opcje. W oknie dialogowym Opcje programu Project klikamy Ogólne, a pod Opcje uruchamiania klikamy Pokaż ekran startowy podczas uruchamiania tej aplikacji. 2 Kliknij Pusty projekt. Ekran powinien wyglądać podobnie jak na rysunku na stronie następnej: Widoczne na ekranie okno Project może się różnić od tego pokazanego w tej książce. Może to zależeć od rozdzielczości naszego ekranu oraz wszelkich wcześ- niejszych dostosowań wykonanych w programie Project na danym komputerze. Przejdźmy przez główne części interfejsu programu Project: ❐ Pasek narzędzi Szybki dostęp jest obszarem interfejsu, który można dostosować do swoich potrzeb, dodając ulubione lub często używane polecenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 19, „Dostosowywanie pro- gramu Project”. 2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 2: Wycieczka z przewodnikiem po programie Project 13 Pasek narzędzi szybkiego dostępu Grupa Polecenie Pomoc Karty Wstążka 2 Etykieta widoku lub raportu Pasek stanu Skróty do widoków Suwak powiększenia ❐ Karty na wstążce zastępują menu rozwijane i paski narzędzi, które możemy znać. Karty są zgrupowane według danej tematyki w programie Project. Wstążka zawiera polecenia, z których korzystamy, aby wykonywać działania w programie Project. ❐ Grupy są zbiorami powiązanych ze sobą poleceń. Każda karta jest podzielona ❐ ❐ ❐ ❐ na wiele grup. Polecenia to specyfi czne funkcje, z których korzystamy, aby wykonywać dzia- łania w programie Project. Każda karta zawiera kilka poleceń. Niektóre pole- cenia, takie jak Wytnij na karcie Zadanie, wykonują natychmiastowe działania. Inne polecenia, jak Zmienianie czasu pracy na karcie Projekt, wyświetlają okno dialogowe lub monit o potrzebie podjęcia dalszych działań w jakiś inny spo- sób. Opis większości poleceń można zobaczyć, ustawiając wskaźnik myszy na danym poleceniu. Aktywny widok pojawia się w głównym oknie programu Project. Project może wyświetlać pojedynczy widok lub wiele widoków w osobnych oknach. Etykieta Widok jest widoczna wzdłuż lewego brzegu aktywnego okna. Project zawiera dziesiątki widoków, jest to więc praktyczne przypomnienie, jaki widok jest aktywny. Skróty do widoków pozwalają nam szybko przechodzić między niektóry- mi z częściej używanych widoków w programie Project. Suwak powiększenia powiększa bądź pomniejsza aktywny widok. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 14 Microsoft Project 2013 Krok po kroku Wskaż polecenie, aby zobaczyć opis w etykietce narzędzia 2 ❐ Pasek Stan wyświetla niektóre ważne szczegóły, takie jak tryb planowania zadań nowych zadań (ręczny lub automatyczny) oraz to, czy do aktywnego widoku zostanie zastosowany fi ltr. ❐ Menu skrótów oraz Minipasek narzędzi stają się dostępne poprzez kliknięcie pra- wym klawiszem większości elementów, jakie widzimy w widoku. WSKAZÓWKA Oto dobra praktyka ogólna. Gdy nie jesteśmy pewni, jakie działania możemy wykonać z elementem, który widzimy w programie Project, klikamy go prawym przyciskiem i patrzymy, jakie polecenia są dostępne. Menu skrótów Minipasek narzędzi Teraz użyjemy widoku Backstage do otwierania prostego planu. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 2: Wycieczka z przewodnikiem po programie Project 15 Widok Backstage: zarządzanie plikami i ustawianie opcji Widok Backstage jest częścią interfejsu programu Project i podobny widok Backstage zobaczymy w większości aplikacji Offi ce 2013. Widok Backstage zawiera opcje dosto- sowywania oraz udostępniania, jak również podstawowe polecenia dla zarządzania plikami, takie jak Otwórz, Nowy i Zapisz. W tym ćwiczeniu przechodzimy do widoku Backstage i oglądamy większość jego opcji. 2 1 Kliknij kartę Plik. Program Project wyświetla widok Backstage. 2 Jeśli ekran Otwórz nie jest od razu widoczny, kliknij kartę Otwórz po lewej stronie widoku Backstage. Program Project wyświetla opcje otwierania plików, a także listę ostatnio otwartych plików. Oto krótka lista kart w widoku Backstage. W większości przypadków można klik- nąć nazwę karty, aby zobaczyć większość jej opcji: ❐ Informacje dają nam dostęp do Organizatora, funkcji używanej do udostępniania elementów, takich jak widoki pomiędzy planami; Organizator jest opisany w roz- dziale 19. Informacje pokazują także dane dotyczące aktywnego planu, takie jak data rozpoczęcia oraz zakończenia, statystyka oraz zaawansowane właściwości. Właściwościami zaawansowanymi zajmujemy się w rozdziale 3, „Rozpoczynanie nowego planu”. Jeśli korzystamy z programu Project Professional z Project Web App, mamy również dostęp do szczegółów naszego konta. ❐ Nowy wyświetla opcje dla celów tworzenia nowego planu od podstaw albo na podstawie szablonu. W następnej części rozdziału użyjemy polecenia Nowy. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 16 Microsoft Project 2013 Krok po kroku ❐ Otwórz, Zapisz, Zapisz jako oraz Zamknij są standardowymi poleceniami zarzą- ❐ ❐ ❐ ❐ dzania plikami. Drukuj obejmuje opcje drukowania planu, a także podgląd wydruku. Z opcji drukowania korzystamy w rozdziale 7, „Formatowanie i udostępnianie planu” oraz w rozdziale 17, „Stosowanie zaawansowanego formatowania i drukowania”. Udostępnij obejmuje opcje dla synchronizacji SharePoint oraz dołączanie planu do wiadomości e-mail. Eksportuj obejmuje opcje tworzenia pliku planu w formacie Portable Document Format (PDF) lub XML Paper Specifi cation (XPS) oraz inne opcje eksportowa- nia zawartości. Tymi funkcjami zajmujemy się w rozdziale 20, „Współdzielenie informacji z innymi programami”. Konto wyświetla połączone usługi, a także informacje dotyczące programu Project, jak informacja o wersji. Mając konto Microsoft można korzystać z usług, takich jak strumieniowe aplikacje pakietu Offi ce, magazyn plików SkyDrive oraz roamingu ustawień osobistych. Gdy się zalogujemy, nasze informacje użyt- kownika pojawiają się w górnym, prawym rogu okna Project. ❐ Opcje wyświetla okno dialogowe Opcje projektu. To okno dialogowe zawiera kil- ka kart, poprzez które można dostosowywać szeroki zakres działań w programie Project na przykład, to, czy chcemy oglądać ekran początkowy, gdy program Project jest uruchamiany. WSKAZÓWKA Aby wyjść z widoku Backstage, klikamy przycisk Wstecz w górnym, prawym rogu ekranu Backstage. Można również kliknąć klawisz Escape. Teraz otworzymy plik ćwiczeń, nad którym będziemy pracować przez resztę tego rozdziału. Pamiętajmy o potrzebie skopiowania plików ćwiczeń książki na swój komputer. Pełna lista plików ćwiczeń jest podana w punkcie „Pobieranie plików ćwiczeń”, na początku tej książki. 3 Jeśli ekran Otwórz nie jest widoczny w widoku Backstage, kliknij Otwórz. 4 Kliknij Komputer, potem Przeglądaj, a następnie przejdź do folderu plików ćwiczeń Chapter02. 5 Otwórz Guided Tour_Start z folderu plików Chapter02. Zostanie otwarty plik ćwiczeń. 2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 2: Wycieczka z przewodnikiem po programie Project 17 2 Aby zakończyć to ćwiczenie, zapiszemy plik ćwiczeń pod inną nazwą. 6 Na karcie Plik kliknij Zapisz jako. 7 Kliknij Komputer, kliknij Przeglądaj, a następnie przejdź do folderu plików ćwiczeń Chapter02. 8 W polu Nazwa pliku wpisz Guided Tour, a następnie kliknij Zapisz. Wstążka i karty: znajdowanie potrzebnych funkcji Podobnie jak w aplikacjach Offi ce 2013, w programie Project 2013 stosowany jest interfejs Fluent, nazywany potocznie wstążką. Najbardziej widocznymi częściami tego interfejsu są karty i wstążka, które obejmują górną część okna programu Project. W tym punkcie będziemy zajmować się kartami, aby zobaczyć, jak są one zorganizowane. Karty grupują w sposób logiczny polecenia dotyczące większości obszarów pro- gramu Project: ■ Karty Zadanie i Zasób są związane z danymi, z których często korzystamy w pro- gramie Project. ■ Karta Raport zawiera polecenia, których można użyć do przeglądania raportów i porównywania dwóch planów. ■ Karta Projekt zawiera polecenia, które zwykle dotyczącą całego planu, takie jak ustawienia czasu pracy dla planu. ■ Karta Widok pomaga sterować tym, co widzimy w oknie Projekt i w jaki sposób pojawiają się te informacje. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 18 Microsoft Project 2013 Krok po kroku Szablony: nie odkrywajmy na nowo Ameryki Zamiast tworzenia planu od podstaw, możemy skorzystać z szablonu, który zawiera więcej potrzebnych informacji, takich jak nazwy zadań i reakcje. Wśród szablonów są: ■ ■ ■ Szablony zainstalowane wraz z programem Project. Mogą się one różnić zależnie od opcji instalacji, które zostały wybrane, gdy Project był instalo- wany na komputerze. Szablony z witryny Offi ce Online, www.offi ce.com. Microsoft udostępnił dużą liczbę szablonów programu Project dostępnych do bezpłatnego pobrania za pośrednictwem sieci Web. Szablony w naszej organizacji. Możemy pracować w organizacji, która ma centralną bibliotekę szablonów. Często takie szablony zawierają defi ni- cję zadań, przydziały zasobów oraz inne szczegóły, które są szczególne dla danej organizacji. Aby zobaczyć dostępne szablony, klikamy kartę Plik, a potem Nowy. Szablony pojawiają się również na ekranie początkowym programu Project. Ponadto Project może generować nowy plik na podstawie istniejących plików własnych lub innych aplikacji. (Na karcie Plik klikamy Nowy, a potem klikamy Nowy z istniejącego projektu, Nowy ze skoroszytu programu Excel lub Nowy z listy zadań programu SharePoint). Możemy również tworzyć szablony ze swoich planów, aby później z nich korzystać lub je udostępniać. Częstym kłopotem związanym z udostępnianiem planów jest fakt, że mogą one zawierać poufne informacje, takie jak stawki wyna- grodzeń. Można zapisać plan jako szablon i usunąć takie informacje, jak również postęp w realizacji harmonogramu. 1 Na karcie Plik kliknij Zapisz jako. 2 Przejdź do folderu, w którym chcesz utworzyć nowy szablon oparty na włas- nym planie. 3 W polu Zapisz jako typ kliknij Szablon projektu. 4 W polu Nazwa pliku wprowadź pożądaną nazwę pliku szablonu, a następnie kliknij Zapisz. 5 Gdy pojawi się okno dialogowe Zapisz jako szablon, wybierz typy informacji, które chcesz usunąć z szablonu, takie jak stawki wynagrodzenia. Nie ma to wpływu na oryginalny plan.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft Project 2013 Krok po kroku
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: