Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02294 023052 23581084 na godz. na dobę w sumie
Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Krok po kroku - ebook/pdf
Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Krok po kroku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-249-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dowiedz się, jak:

• Instalować i konfigurować usługi Reporting Services

• Odpowiednio wykorzystywać narzędzia Report Builder oraz Report Designer

• Tworzyć interaktywne, dostępne online raporty, które umożliwiają użytkownikom sortowanie i filtrowanie danych

• Dodawać wykresy i mierniki służące do wizualnej prezentacji danych

• Instalować raporty w systemie Microsoft Office SharePoint® Server

• Monitorować wydajność serwera i ułatwiać zadania związane z zabezpieczaniem zawartości

• Dystrybuować raporty za pośrednictwem poczty e-mail przy pomocy subskrypcji

• Budować raporty wykonywane w trybie ad hoc i wzbogacać je przy użyciu niestandardowego kodu
(Dla czytelników eBook'a obraz dysku CD towarzyszącego książce jest dostępny na stronie wydawcy - dokładny link podano we wstępie eBook'a).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Microsoft® SQL Server® 2008 Reporting Services Krok po kroku Stacia Misner przekład: Natalia Chounlamany ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Microsoft® SQL Server® 2008 Reporting Services Krok po kroku Edycja polska Microsoft Press Original English language edition © 2009 by Stacia Misner Tytuł oryginału: Microsoft® SQL Server® 2008 Reporting Services Step by Step Polish edition by APN PROMISE Sp. z o. o. Warszawa 2009 APN PROMISE Sp. z o. o., biuro: ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa tel. +48 22 35 51 642, fax +48 22 35 51 699 e-mail: mspress@promise.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Microsoft, Microsoft Press, Excel, IntelliSense, Internet Explorer, MSDN, MSN, SharePoint, Silverlight, SQL Server, Visual Studio, Windows oraz Windows Server są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy handlowe i towarowe występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli. Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. APN PROMISE Sp. z o. o. dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE Sp. z o. o. nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-052-5 Przekład: Natalia Chounlamany Redakcja: Stefan Turalski, Marek Włodarz Korekta: Ewa Swędrowska Skład i łamanie: MAWart Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Podziękowania ......................................................................................................xi Wprowadzenie ....................................................................................................xiii Do kogo kierowana jest ta książka ...............................................................................................xiii Od którego miejsca książki rozpocząć ........................................................................................xiv Konwencje i rozwiązania wykorzystywane w książce ...........................................................xvii Wymagania dotyczące sprzętu oraz oprogramowania .......................................................xvii Pliki przykładów ................................................................................................................................xviii Dodatkowa zawartość dostępna w trybie online ....................................................................xx Materiały pomocnicze .......................................................................................................................xx Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services ......................................................... 3 Platforma raportowania ............................................................................................................... 3 Cykl życia raportu........................................................................................................................... 5 Rozwijanie raportów ................................................................................................................ 5 Administrowanie raportami ................................................................................................... 6 Dostęp do raportów................................................................................................................. 7 Architektura Reporting Services ................................................................................................. 8 Warstwa danych ........................................................................................................................ 9 Warstwa aplikacji ...................................................................................................................... 9 Warstwa serwera .....................................................................................................................14 Tryb SharePoint Integrated ........................................................................................................20 SharePoint Server ....................................................................................................................20 Report Server ...........................................................................................................................21 Repetytorium do rozdziału 1 ....................................................................................................22 2 Instalowanie usług Reporting Services ....................................................................23 Planowanie instalacji ...................................................................................................................23 Wybór edycji ............................................................................................................................23 Wybór trybu serwera .............................................................................................................25 Wybór topologii wdrożenia .................................................................................................25 Analiza wymagań dotyczących sprzętu oraz oprogramowania ................................27 Planowanie zastosowania kont dla Reporting Services ...............................................28 Przeprowadzanie instalacji.........................................................................................................30 Przygotowanie do instalacji .................................................................................................30 Instalacja plików pomocniczych instalatora ....................................................................31 iii ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== iv Spis treści Instalacja funkcji SQL Server 2008 .....................................................................................32 Konfigurowanie usług Reporting Services .......................................................................38 Instalowanie narzędzia Report Builder 2.0 ......................................................................50 Instalacja przykładowych baz danych ...............................................................................51 Konfigurowanie trybu zintegrowanego z systemem SharePoint ....................................52 Konfigurowanie serwera raportów ....................................................................................53 Instalacja dodatku Reporting Services dla SharePoint .................................................56 Przygotowanie systemu SharePoint do integracji z usługami Reporting Services 57 Tworzenie aplikacji sieci Web programu SharePoint ....................................................61 Tworzenie witryny Report Center ......................................................................................63 Dodawanie typów zawartości Reporting Services do biblioteki dokumentów programu SharePoint .............................................................................64 Repetytorium do rozdziału 2 ....................................................................................................68 3 Poznawanie możliwości usług Reporting Services ...........................................71 Budowanie prostego raportu ....................................................................................................71 Wprowadzenie do narzędzia Report Builder 2.0 ...........................................................72 Dodawanie źródła danych....................................................................................................75 Dodawanie zestawu danych ................................................................................................78 Dodawanie tytułu raportu ....................................................................................................80 Dodawanie tabeli ....................................................................................................................82 Grupowanie danych ...............................................................................................................85 Wstawianie znaku podziału stron ......................................................................................89 Formatowanie raportu ..........................................................................................................90 Wyświetlanie podglądu raportu .........................................................................................92 Zarządzanie raportem .................................................................................................................93 Publikowanie raportu ............................................................................................................93 Dodawanie opisu ....................................................................................................................95 Przeglądanie właściwości wykonania ................................................................................99 Wyświetlanie raportu ............................................................................................................... 101 Otwieranie raportu .............................................................................................................. 101 Stosowanie komponentu HTML Viewer ........................................................................ 103 Repetytorium do rozdziału 3 ................................................................................................. 105 Część II Rozwijanie raportów 4 Projektowanie raportów................................................................................................. 109 Rozpoczęcie pracy z narzędziem Report Designer .......................................................... 110 Tworzenie projektu serwera raportów ........................................................................... 110 Dodawanie raportu do projektu ...................................................................................... 112 Tworzenie źródła danych ................................................................................................... 115 Tworzenie zestawu danych ............................................................................................... 117 Projektowanie struktury raportu ........................................................................................... 121 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści v Dodawanie regionu danych .............................................................................................. 121 Wiązanie danych z regionem danych ............................................................................ 122 Grupowanie danych ............................................................................................................ 125 Dodawanie sum całkowitych ............................................................................................ 129 Wykorzystywanie macierzy ............................................................................................... 132 Wykorzystywanie list ........................................................................................................... 135 Definiowanie grup sąsiadujących .................................................................................... 139 Dodawanie pola tekstowego ............................................................................................ 140 Dodawanie linii ..................................................................................................................... 141 Dodawanie obrazu .............................................................................................................. 141 Wiązanie informacji z podraportem ............................................................................... 143 Dostosowywanie wyglądu raportu ....................................................................................... 145 Konfiguracja położenia i rozmiaru elementów raportu ............................................ 145 Modyfikowanie wyglądu elementu raportu ............................................................... 146 Konfigurowanie funkcji podziału stron .......................................................................... 148 Dostosowywanie rozmiaru raportu na potrzeby wydruku....................................... 150 Dodawanie nagłówka lub stopki strony ........................................................................ 151 Repetytorium do rozdziału 4 ................................................................................................. 153 5 Rozwijanie wyrażeń ........................................................................................................... 157 Dodawanie obliczeń do raportu ........................................................................................... 157 Dodawanie pola obliczeniowego .................................................................................... 158 Tworzenie wyrażenia pola tekstowego .......................................................................... 162 Wykorzystywanie wyrażeń obejmujących elementy raportu .................................. 163 Wykorzystywanie pól wbudowanych ............................................................................. 165 Stosowanie funkcji agregacji .................................................................................................. 167 Stosowanie argumentu Scope .......................................................................................... 168 Stosowanie funkcji agregacji w regionie danych ........................................................ 170 Modyfikowanie właściwości elementów raportu przy użyciu wyrażeń ...................... 173 Zastosowanie wyrażeń do sortowania danych ............................................................ 174 Stosowanie formatowania warunkowego ..................................................................... 175 Wykorzystywanie zmiennych ................................................................................................. 178 Modyfikowanie mechanizmu przetwarzania wyrażeń przy użyciu zmiennych grup .............................................................................................................. 179 Utrzymywanie spójności przy użyciu zmiennej raportu ........................................... 181 Stosowanie wyrażeń w dynamicznych połączeniach oraz zestawach danych ......... 183 Tworzenie dynamicznego ciągu połączenia ................................................................ 183 Tworzenie dynamicznego zestawu danych .................................................................. 185 Rozwijanie wyrażeń dla danych hierarchicznych .............................................................. 188 Tworzenie grupy hierarchii rekurencyjnej ..................................................................... 188 Identyfikowanie poziomu w hierarchii rekurencyjnej ................................................ 190 Stosowanie rekurencyjnych funkcji agregacji .............................................................. 192 Repetytorium do rozdziału 5 ................................................................................................. 194 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== vi Spis treści 6 Dodawanie interakcji ........................................................................................................ 197 Modyfikowanie układu raportu w sposób interaktywny................................................ 197 Implementacja funkcji sortowania interaktywnego ................................................... 198 Dodawanie nieruchomych nagłówków ......................................................................... 201 Kontrolowanie widzialności .............................................................................................. 202 Praca z parametrami ................................................................................................................ 206 Monitowanie użytkownika o wpisanie wartości .......................................................... 206 Stosowanie parametru raportu w roli filtra .................................................................. 210 Wykorzystywanie zestawu danych do określania wartości parametru raportu . 212 Dodawanie parametru kwerendy do zestawu danych .............................................. 214 Tworzenie parametrów kaskadowych ............................................................................ 217 Wyświetlanie wybranych wartości parametrów w raporcie ..................................... 220 Dodawanie funkcji nawigacyjnych ....................................................................................... 222 Konfigurowanie mapy dokumentu ................................................................................. 222 Przechodzenie do raportu ................................................................................................ 224 Stosowanie wbudowanych znaczników HTML ............................................................ 227 Repetytorium do rozdziału 6 ................................................................................................. 231 7 Stosowanie usług Analysis Services w roli źródeł danych ......................... 235 Instalacja przykładowej bazy danych .................................................................................. 236 Tworzenie zestawu danych Analysis Services .................................................................... 238 Tworzenie źródła danych Analysis Services .................................................................. 238 Budowanie kwerendy ......................................................................................................... 239 Dodawanie obliczeń do kwerendy MDX ....................................................................... 243 Budowanie raportu ................................................................................................................... 247 Wykorzystywanie zestawu danych Analysis Services w raporcie ............................ 247 Wykorzystywanie rozszerzonych właściwości pola .................................................... 248 Wykorzystywanie funkcji Aggregate .............................................................................. 251 Wyświetlanie zagregowanych wartości w wierszach szczegółów .......................... 252 Projektowanie parametrów .................................................................................................... 254 Dodawanie parametru do zestawu danych Analysis Services ................................. 255 Tworzenie niestandardowego parametru kwerendy ................................................. 258 Repetytorium do rozdziału 7 ................................................................................................. 262 8 Wizualizacja danych .......................................................................................................... 265 Tworzenie wykresów ................................................................................................................. 265 Poznawanie różnych typów wykresu .............................................................................. 266 Tworzenie wykresu kolumnowego .................................................................................. 269 Formatowanie wykresu ...................................................................................................... 272 Stosowanie podziału skali ................................................................................................. 275 Dodawanie serii obliczeniowych ..................................................................................... 279 Wykorzystanie osi pomocniczej....................................................................................... 281 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści vii Łączenie różnych typów wykresu .................................................................................... 284 Dodawanie drugiego obszaru wykresu ......................................................................... 286 Stosowanie mierników ............................................................................................................. 289 Poznawanie typów mierników ......................................................................................... 289 Tworzenie miernika liniowego ......................................................................................... 289 Repetytorium do rozdziału 8 ................................................................................................. 292 9 Rozwijanie modeli raportów ........................................................................................ 295 Przygotowanie do procesu rozwijania modelu raportów .............................................. 295 Dodawanie źródła danych dla modelu raportów ....................................................... 296 Dodawanie widoku źródła danych ................................................................................. 297 Generowanie modelu raportów ............................................................................................ 300 Korzystanie z kreatora Report Model Wizard .............................................................. 301 Przeglądanie modelu raportów ....................................................................................... 304 Dostosowywanie modelu raportów ..................................................................................... 306 Organizowanie obiektów w modelu .............................................................................. 307 Modyfikacja właściwości wyglądu atrybutów .............................................................. 309 Dodawanie wyrażeń ............................................................................................................ 310 Identyfikowanie wystąpienia jednostki .......................................................................... 312 Konfigurowanie właściwości dla funkcji Drillthrough ................................................ 313 Zarządzanie modelem raportów........................................................................................... 316 Publikowanie modelu raportów ...................................................................................... 316 Zarządzanie zmianami ....................................................................................................... 321 Repetytorium do rozdziału 9 ................................................................................................. 323 Część III Zarządzanie serwerem raportów 10 Instalowanie raportów na serwerze ........................................................................ 329 Przeglądanie opcji instalacji ................................................................................................... 330 Instalowanie projektu raportu .......................................................................................... 330 Przekazywanie raportu ....................................................................................................... 335 Korzystanie z narzędzia Rs ................................................................................................ 337 Zarządzanie zawartością ......................................................................................................... 338 Zastosowanie folderów do organizowania zawartości .............................................. 338 Przenoszenie zawartości .................................................................................................... 339 Tworzenie raportu powiązanego..................................................................................... 342 Kopiowanie raportu ............................................................................................................ 344 Konfigurowanie parametrów raportu ............................................................................ 345 Konfigurowanie właściwości źródła danych ...................................................................... 348 Monitowanie użytkownika o podanie poświadczeń .................................................. 349 Stosowanie przechowywanych poświadczeń ............................................................... 351 Konfigurowanie właściwości wykonania raportu ............................................................. 353 Wykonywanie raportu na żądanie .................................................................................. 353 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== viii Spis treści Przechowywanie raportów w pamięci podręcznej ..................................................... 355 Tworzenie migawek danych raportu .............................................................................. 357 Zapisywanie migawek danych raportu w historii ....................................................... 362 Repetytorium do rozdziału 10 ............................................................................................... 365 11 Zabezpieczanie zawartości serwera raportów .................................................. 369 Konfigurowanie zasad zabezpieczania serwera raportów ............................................. 369 Przygotowanie do implementacji zabezpieczeń ......................................................... 370 Analizowanie domyślnych zasad autoryzacji ............................................................... 371 Przypisywanie uprawnień użytkowników ........................................................................... 379 Przyznawanie dostępu do zawartości serwera raportów ......................................... 379 Konfigurowanie zabezpieczeń na poziomie elementów ................................................ 383 Zabezpieczanie folderu ...................................................................................................... 383 Zatwierdzanie źródła danych w trybie zintegrowanym z systemem SharePoint 388 Zabezpieczanie raportu .................................................................................................... 389 Przydzielanie ról systemowych ........................................................................................ 391 Zabezpieczanie modelu raportów .................................................................................. 393 Implementacja zabezpieczeń danych .................................................................................. 398 Zabezpieczanie danych z wykorzystaniem parametru kwerendy oraz roli ......... 398 Wykorzystywanie tabeli uprawnień do zabezpieczania danych ............................. 400 Zabezpieczanie danych przy użyciu filtra zestawu danych ...................................... 404 Repetytorium do rozdziału 11 ............................................................................................... 406 12 Realizowanie zadań administracyjnych ................................................................. 411 Stosowanie narzędzi do zarządzania ................................................................................... 411 Wykorzystywanie narzędzia SSMS .................................................................................. 412 Zawieszanie wykonania raportu ...................................................................................... 416 Konfigurowanie serwera raportów ....................................................................................... 419 Zarządzanie zaszyfrowanymi informacjami .................................................................. 420 Konfigurowanie metody uwierzytelniania .................................................................... 425 Zarządzanie pamięcią ......................................................................................................... 427 Monitorowanie serwera raportów ........................................................................................ 431 Sprawdzanie rozmiaru bazy danych aplikacji .............................................................. 431 Stosowanie dziennika śledzenia ...................................................................................... 432 Dodawanie dziennika HTTP .............................................................................................. 434 Wykorzystywanie liczników wydajności ........................................................................ 436 Repetytorium do rozdziału 12 ............................................................................................... 440 Część IV Przeglądanie raportów 13 Uzyskiwanie dostępu do raportów w trybie online ...................................... 445 Wykorzystanie narzędzia Report Manager ........................................................................ 446 Wyszukiwanie raportu ........................................................................................................ 446 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści ix Wykorzystywanie komponentu HTML Viewer ............................................................ 448 Drukowanie raportu ............................................................................................................ 451 Wykorzystywanie folderu My Reports ........................................................................... 452 Uzyskiwanie dostępu do raportów w programie SharePoint ........................................ 454 Konfigurowanie funkcji wyszukiwania w programie SharePoint ............................ 454 Wyszukiwanie raportu ........................................................................................................ 458 Wykorzystywanie przeglądarki SharePoint Report Viewer ...................................... 460 Tworzenie pulpitu nawigacyjnego .................................................................................. 463 Eksportowanie raportów ......................................................................................................... 468 Eksportowanie raportu na potrzeby wyświetlania w trybie online ....................... 468 Eksportowanie raportu na potrzeby analizy ................................................................ 470 Tworzenie dokumentu bazującego na danych............................................................ 472 Eksportowanie raportu na potrzeby drukowania ....................................................... 473 Eksportowanie raportu na potrzeby wymiany danych ............................................. 475 Repetytorium do rozdziału 13 ............................................................................................... 478 14 Tworzenie raportów wykonywanych w trybie ad hoc ................................. 481 Rozwijanie raportów przy użyciu narzędzia Report Builder ......................................... 482 Wprowadzenie do narzędzia Report Builder ............................................................... 482 Budowanie tabeli ................................................................................................................. 486 Budowanie macierzy ........................................................................................................... 489 Budowanie wykresu ............................................................................................................ 493 Testowanie zabezpieczeń................................................................................................... 496 Wzbogacanie raportów ........................................................................................................... 498 Formatowanie raportów .................................................................................................... 498 Dodawanie pól formuł ....................................................................................................... 501 Filtrowanie raportu .............................................................................................................. 504 Sortowanie danych .............................................................................................................. 507 Wyłączanie funkcji interaktywnych ................................................................................. 508 Wykorzystywanie mechanizmu Clickthrough ................................................................... 510 Otwieranie raportu rozwijanego ..................................................................................... 510 Konfigurowanie niestandardowego raportu rozwijanego ....................................... 512 Powiązywanie niestandardowego raportu rozwijanego z modelem raportów . 515 Repetytorium do rozdziału 14 ............................................................................................... 518 15 Wykorzystywanie subskrypcji ..................................................................................... 521 Tworzenie standardowych subskrypcji ................................................................................ 521 Tworzenie subskrypcji e-mail ........................................................................................... 522 Tworzenie subskrypcji do udziałów plików w systemie Windows ......................... 527 Tworzenie subskrypcji opartych na danych ....................................................................... 533 Tworzenie tabeli dostarczania subskrypcji .................................................................... 533 Tworzenie subskrypcji opartych na danych ................................................................. 534 Zarządzanie subskrypcjami .................................................................................................... 537 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== x Spis treści Tworzenie harmonogramu udostępnionego ............................................................... 537 Wykorzystywanie strony My Subscriptions .................................................................. 539 Usuwanie subskrypcji .......................................................................................................... 540 Repetytorium do rozdziału 15 ............................................................................................... 542 Część V Zastosowanie Reporting Services w roli platformy programistycznej 16 Programowanie usług Reporting Services .......................................................... 547 Programowanie komponentów projektu raportu ............................................................ 547 Wbudowywanie kodu w raport ....................................................................................... 548 Wykorzystywanie zestawów do udostępniania niestandardowego kodu ........... 552 Programowanie funkcji zarządzania serwerem raportów ............................................. 558 Tworzenie skryptów realizujących zadania administracyjne .................................... 558 Wykorzystywanie dostawcy WMI .................................................................................... 567 Programowanie funkcji dostępu do raportu ..................................................................... 571 Łączenie się z raportami z wykorzystaniem dostępu URL ........................................ 571 Wykorzystywanie formantu ReportViewer ................................................................... 580 Repetytorium do rozdziału 16 ............................................................................................... 585 Słownik ...................................................................................................................................... 589 Indeks ..................................................................................................................592 O autorce ............................................................................................................618 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Podziękowania Chociaż współuczestniczyłam już w tworzeniu szeregu publikacji, nadal nie przestaje mnie zadziwiać sposób, w jaki ewoluują książki po wyjściu spod mojego pióra. Jestem ogromnie wdzięczna wielu osobom, które zapewniają wysoką jakość końcowej wersji publikacji, dokonując modyfikacji wstępnego materiału. Jak zwykle mogłam liczyć na efektywną współpracę z wydawnictwem Microsoft Press i z wspaniałym zespołem specjalistów, którzy brali udział w realizacji projektu. Chciałabym podziękować w szczególności Kenowi Jones oraz Sally Stickney za ich pracę w początkowych fazach projektu, a także mojej redaktor naczelnej Carol Vu za delikatne, ale stałe motywowanie mnie, aż do momentu ukończenia manuskryp- tu. Rozanne Murphy Whalen przeprowadziła dokładną recenzję techniczną książki, zapewniając spójność i adekwatność poszczególnych jej części. Linda Allen z firmy Custom Editorial Productions, Susan McClung oraz Julie Hotchkiss wniosły ogromny wkład w powstanie książki, przeprowadzając manuskrypt przez proces edycji i stale sprawdzając efekty pracy w celu wyeliminowania istniejących błędów oraz zapobiega- nia nowym. Miałam ogromne szczęście, że było mi dane pracować z osobami, które wykonują swoje obowiązki w tak rzetelny sposób. Oczywiście moja rodzina również zasługuje na podziękowania. Mój mąż Gerry wie, jak wspierać mnie w realizacji projektów i wyrozumiale poświęca nasz wspólny czas, abym mogła skoncentrować się na pisaniu. Jest moim najwierniejszym kibicem i sta- łym źródłem motywacji. Jestem mu bezgranicznie wdzięczna za to oraz za wszystko, co zrobił dla mnie w ciągu wielu spędzonych wspólnie lat. Wysoko cenię sobie również udział mojej córki w realizacji tego projektu. Erika po raz pierwszy zainteresowała się moim życiem zawodowym, gdy zrecenzowała moją ostatnią książkę Microsoft SQL Server 2005 Express Edition: Start Now! (Microsoft Press, 2007) z perspektywy początkującego użytkownika. Wtedy jeszcze nie wiedziałyśmy, że zdecyduje się ona podążać moimi śladami i zostanie konsultantem Business Intel- ligence. Doświadczenie w pracy z usługami Reporting Services 2005 zdobyte w róż- nych projektach pozwoliło jej uzyskać doskonały wgląd w funkcje, w których tkwi ogromny potencjał usług Reporting Services 2008. Dzięki temu Erika mogła pomóc mi w przygotowaniu dużej części prezentowanych w tej książce procedur, które ilustrują najpraktyczniejsze zastosowania. Mam nadzieję, że będziemy miały okazję realizować wspólnie kolejne projekty. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xi ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie Microsoft Reporting Services to komponent Microsoft SQL Server 2008, który oferuje dostosowaną do potrzeb korporacji i rozszerzalną warstwę prezentacji dla platformy Microsoft Business Intelligence. Trzecia wersja usług Reporting Services (nazywanych również usługami raportowania) nadal wspiera trzy fazy cyklu życia raportu, ale obec- nie obejmuje kilka nowych funkcji, które usprawniają procesy rozwijania, zarządzania i dostarczania raportów. Nowe formanty Tablix oraz Chart oferują dodatkowe opcje prezentowania danych w raporcie, a nowa architektura serwerowa ułatwia administra- torom zarządzanie zasobami na serwerze oraz użytkownikom uzyskiwanie dostępu do dużych raportów i przeglądanie ich. Procedury typu „krok po kroku” prezentowane w tej książce mają za zadanie zademonstrować nowe funkcje, a także pozostałe możli- wości, które sprawiły, że począwszy od pierwszej wersji opublikowanej w 2004 roku usługi Reporting Services pozostają tak popularną metodą implementowania platformy raportującej w różnego rodzaju organizacjach. Niniejsza książka prezentuje metody budowania raportów przy użyciu poszczegól- nych typów struktur wspieranych przez usługi Reporting Services, a także techniki rozszerzania raportów o mechanizmy interakcji i wizualizacji danych. Przedstawione zostaną także metody przenoszenia raportów ze stacji roboczych do środowiska serwe- rowego oraz zarządzania i zabezpieczania raportów znajdujących się na serwerze rapor- tów. Następnie raporty zostaną wykorzystane ponownie, tym razem do nauki technik, przy pomocy których użytkownicy mogą przeglądać raporty w trybie online lub sub- skrybować je zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ponadto zaprezentowane zostaną metody budowania i wykorzystywania modeli raportów do wykonywania raportów w trybie ad hoc. Czytelnicy, którzy posiadają umiejętności programistyczne, mogą kontynuować poznawanie możliwości rozszerzania usług Reporting Services, wzboga- cając raporty przy użyciu niestandardowego kodu, rozwijając narzędzia do zarządzania serwerem raportów oraz analizując techniki integrowania funkcji dostępu do raportów Reporting Services z portalami i niestandardowymi aplikacjami. Do kogo kierowana jest ta książka Ponieważ usługi Reporting Services stanowią platformę technologii, a nie pojedynczą aplikację, osoby o różnych zakresach obowiązków i umiejętności muszą uczyć się metod pracy z poszczególnymi aspektami działania Reporting Services. Zarówno twór- cy raportów, jak i administratorzy IT czy użytkownicy biznesowi mogą dzięki tej książ- ce poznać metody realizacji powierzonych im zadań. Niniejsza książka może okazać się ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xiii pomocna także dla debiutantów w świecie Reporting Services, ponieważ przedstawia podstawowe koncepcje niezbędne do budowania, zarządzania i uzyskiwania dostępu do raportów. Aby z sukcesem korzystać z prezentowanych informacji, nie trzeba posia- dać żadnego wcześniejszego doświadczenia w zakresie wykorzystania Reporting Ser- vices. Natomiast czytelnicy, którym znane są wcześniejsze wersje Reporting Services, mogą potraktować tę książkę jako zorganizowany przewodnik po nowych funkcjach Reporting Services 2008. Od którego miejsca książki rozpocząć Nawet czytelnicy, których praca wymaga skoncentrowania się na tylko jednym obszarze Reporting Services, mogą odnieść korzyści w wyniku poznania pozostałych możliwości. Z tego względu, o ile czas na to pozwala, warto przeczytać całą książkę od początku do końca. Jednak ponieważ niniejsza książka ma służyć czytelnikom o zróżnicowanych potrzebach, można zdecydować się również na przejrzenie wyłącznie tych rozdziałów, które koncentrują się na wybranym obszarze zainteresowań. Książka składa się z części zawierających rozdziały, w których zamieszczone zostały zależne od siebie procedu- ry służące do stopniowego rozwijania umiejętności. W celu osiągnięcia najlepszych efektów warto przeczytać wszystkie rozdziały w wybranej części i zrealizować opisane w nich czynności w odpowiedniej kolejności. Instrukcje zaprezentowane na począt- ku wszystkich rozdziałów zawierają stosowną informację, jeśli stanowią kontynuację procedur z poprzedniego rozdziału. Czytelnicy, którzy planują zapoznać się jedynie z sekcjami dotyczącymi wybranej funkcjonalności, mogą przy pomocy poniższej tabeli zadecydować, od którego miejsca książki rozpocząć lekturę. Zalecane podejście 1. Zainstalować pliki przykładów w sposób opisany w sek- cji zatytułowanej „Pliki przykładów” znajdującej się w dalszej części Wprowadzenia. 2. Przeczytać pierwsze dwa rozdziały, aby poznać podsta- wowe informacje dotyczące Reporting Services i zainsta- lować je na własnym komputerze. 3. Przestudiować całą część IV „Przeglądanie raportów”, aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać dostęp do raportów opublikowanych na serwerze raportów. Rola Użytkownik biznesowy, który chce uzyskiwać dostęp do zarządzanych raportów w trybie online xiv Wprowadzenie ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rola Użytkownik biznesowy lub twórca raportów, który wykorzystuje model raportu do wykonywania raportów w trybie ad hoc Użytkownik biznesowy, który posiada pewne doświadczenie w zakresie rozwijania kwerend bazodanowych i odpowiada za budowanie zarządzanych raportów Zalecane podejście 1. Zainstalować pliki przykładów w sposób opisany w sek- cji zatytułowanej „Pliki przykładów” znajdującej się w dalszej części Wprowadzenia. 2. Przeczytać pierwsze dwa rozdziały, aby poznać podsta- wowe informacje dotyczące usług Reporting Services i zainstalować je na własnym komputerze. 3. Przestudiować Rozdział 9 „Rozwijanie modeli raportów” w celu poznania metod konstruowania modeli raportów oraz Rozdział 14 „Tworzenie raportów wykonywanych w trybie ad hoc” w celu poznania technik rozwijania raportów wykonywanych w trybie ad hoc przy użyciu modeli raportów. Także użytkownicy biznesowi, którzy nie są odpowiedzialni za rozwijanie modeli raportów, mogą skorzystać z poznania Rozdziału 9, ponieważ pre- zentuje on kluczowe koncepcje i terminologię związaną z budowaniem modeli raportów, które będą potrzebne do rozwijania raportów wykonywanych w trybie ad hoc w Rozdziale 14. 4. Przejrzeć pozostałe rozdziały Części IV w celu poznania metod uzyskiwania dostępu w trybie ad hoc i zarządza- nia raportami opublikowanymi na serwerze raportów. 1. Zainstalować pliki przykładów w sposób opisany w sek- cji zatytułowanej „Pliki przykładów” znajdującej się w dalszej części Wprowadzenia. 2. Przeczytać rozdziały Części I „Rozpoczęcie pracy z usłu- gami Reporting Services”, aby poznać podstawowe infor- macje dotyczące usług Reporting Services, zainstalować je na własnym komputerze i dowiedzieć się, jak korzy- stać z narzędzia Report Builder 2.0. 3. Przestudiować wybrane rozdziały z części II „Rozwijanie raportów” w celu poznania technik budowania bardziej zaawansowanych raportów. W wielu przypadkach pro- cedury przedstawione w tych rozdziałach można rów- nież wykorzystywać podczas pracy z narzędziem Report Builder 2.0. 4. Przejrzeć wybrane rozdziały z części IV w celu pozna- nia mechanizmów uzyskiwania przez użytkowników dostępu do raportów, które znajdują się na serwerze raportów. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Ciąg dalszy na stronie następnej Wprowadzenie xv Ciąg dalszy ze strony poprzedniej Zalecane podejście 1. Zainstalować pliki przykładów w sposób opisany w sek- cji zatytułowanej „Pliki przykładów” znajdującej się w dalszej części Wprowadzenia. 2. Przeczytać rozdziały Części I, aby poznać podstawowe informacje dotyczące usług Reporting Services, zainsta- lować je na własnym komputerze i dowiedzieć się, jak korzystać z narzędzia Report Builder 2.0. 3. Przeczytać rozdziały Części II w celu poznania metod stosowania wszystkich funkcji rozwijania raportów dostępnych w Reporting Services. 4. Przestudiować wybrane rozdziały z Części III oraz IV, aby zapoznać się z ogólną funkcjonalnością Reporting Services. 5. Czytelnicy posiadający umiejętność programowania mogą skorzystać z Rozdziału 16 „Programowanie usług Reporting Services”, który prezentuje metody dostoso- wywania usług Reporting Services. 1. Zainstalować pliki przykładów w sposób opisany w sek- cji zatytułowanej „Pliki przykładów” znajdującej się w dalszej części Wprowadzenia. 2. Przeczytać Rozdział 1 „Wprowadzenie do usług Reporting Services” oraz Rozdział 2 „Instalowanie usług Reporting Services”, aby poznać podstawowe informacje dotyczące usług Reporting Services i zainstalować je na własnym komputerze. 3. Przeczytać całą Reporting Services Część III, aby poznać techniki konfigurowania serwera raportów i zarządzania nim. 4. Przestudiować wybrane rozdziały z Części IV w celu zro- zumienia mechanizmów interakcji użytkownika z serwe- rem raportów. 5. Przejrzeć Rozdział 16 w celu odkrycia, które modyfi- kacje ustawień serwera raportów mogą być koniecz- ne do dostosowywania usług Reporting Services oraz poznania programistycznych metod realizowania zadań administracyjnych. Rola Twórca raportów Administrator serwera xvi Wprowadzenie ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Konwencje i rozwiązania wykorzystywane w książce Niniejsza książka prezentuje informacje przy użyciu konwencji opracowanych z myślą o zwiększeniu czytelności prezentowanych informacji. Przed rozpoczęciem lektury warto zapoznać się z poniższą listą, która objaśnia konwencje zastosowane w tej pub- likacji, a także dodatkowe rozwiązania, które mogą okazać się pomocne. Konwencje n Wszystkie ćwiczenia stanowią serie zadań. Każde zadanie jest prezentowane w for- mie ponumerowanej listy kroków (1, 2 itd.). Punktor w kształcie kropki (•) wska- zuje ćwiczenie, które obejmuje tylko jeden krok. n Notki oznaczone jako „Wskazówka” zawierają dodatkowe informacje lub alterna- tywne metody służące do ukończenia zadania. n Notki oznaczone jako „Ważne” zawierają informacje, które należy sprawdzić przed kontynuowaniem pracy. n Teksty, które należy wpisać, wyróżnione są pogrubioną czcionką. n Znak plus (+) pomiędzy nazwami klawiszy oznacza, że oba klawisze mają zostać naciśnięte jednocześnie np. „naciśnij Alt+Tab” oznacza, że należy nacisnąć klawisz Tab, przytrzymując jednocześnie wciśnięty klawisz Alt. Dodatkowe rozwiązania n Pozostałe ramki prezentowane w tej książce zawierają dokładniejsze informacje dotyczące ćwiczenia. Ramki mogą zawierać informacje kontekstowe, wskazówki projektowe lub funkcje powiązane z omawianym zagadnieniem. n Każdy rozdział kończy się sekcją zatytułowaną „Repetytorium”, która zawiera skró- cone przypomnienie procedur przedstawionych w danym rozdziale. Wymagania dotyczące sprzętu oraz oprogramowania Do ukończenia ćwiczeń prezentowanych w tej książce niezbędny będzie następujący sprzęt oraz oprogramowanie: n Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Ulti- mate, Windows Vista Enterprise, Windows Server 2003 Standard SP2, Windows Server 2003 Data Center SP2, Windows Server 2003 Enterprise SP2, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Data Center lub Windows Server ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie xvii 2008 Enterprise. Ćwiczenia mogą zostać uruchomione także w systemie Microsoft Windows XP Professional SP2. n Microsoft SQL Server 2008 Standard, SQL Server 2008 Enterprise, SQL Server 2008 Developer lub SQL Server 2008 Evaluation. n Opcjonalnie: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 lub Microsoft Office SharePoint Server 2007. n Opcjonalnie: Microsoft Visual Studio 2008 Standard lub Professional wraz z biblio- teką Microsoft Visual Basic .NET lub Microsoft Visual C# .NET oraz Visual Studio 2008 Service Pack 1. Uwaga Produkt Visual Studio 2008 będzie niezbędny jedynie w  Rozdziale 16. Jeśli zostanie on zainstalowany przed ukończeniem pozostałych rozdziałów, czyn- ności konieczne do  uruchomienia nowego lub istniejącego projektu mogą nieco różnić się od opisów prezentowanych w tych rozdziale. Procedury zostały opraco- wane przy założeniu, że system Visual Studio 2008 zostanie zainstalowany dopiero w Rozdziale 16. n Procesor 1 GHz Pentium III+ lub szybszy, zalecana szybkość 2 GHz. n Dostępna, fizyczna pamięć RAM o rozmiarze 512 GB, zalecana pamięć 2 GB. n Monitor o rozdzielczości 1028 x 768 lub wyższej i obsługą przynajmniej 256 kolorów. n Napęd CD-ROM lub DVD-ROM do instalacji z dysku. n Mysz Microsoft lub inne kompatybilne urządzenie wskazujące. Potrzebne będą również uprawnienia Administratora na komputerze w celu skonfigu- rowania systemu SQL Server 2008 Reporting Services. Pliki przykładów Obraz dysku CD towarzyszącego książce jest dostępny na stronie wydawcy przy opisie książki w zakładce Dodatkowe informacje, pod adresem: http://www.ksiazki.promise.pl/aspx/produkt.aspx?pid=51104 Na podstawie tego obrazu można wykonać fizyczny dysk CD lub zainstalować go jako napęd wirtualny. Dysk ten zawiera pliki przykładów, które służą do wykonywania ćwiczeń. Dzięki plikom przykładów nie trzeba tracić czasu na tworzenie plików, które nie są bezpośrednio związane z omawianym ćwiczeniem. Pomocnicze pliki i instrukcje krok po kroku pozwalają na uczenie się poprzez działanie, co stanowi łatwy i efektyw- ny sposób zdobywania wiedzy i opanowywania nowych umiejętności. xviii Wprowadzenie ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Cyfrowe materiały dla Czytelników Cyfrowej edyCji książki: Osoby, które za- kupiły cyfrową edycję książki, mogą również korzystać z zawartości płyty CD dołą- czonej do wersji drukowanej. Materiały można pobrać ze strony http://go.microsoft. com/fwlink/?LinkId=139877. Są one stale uaktualniane i dostępne dla wszystkich Czytelników. Instalacja przykładowych plików Aby zainstalować pliki przykładów i oprogramowanie wymagane do przeprowadzenia prezentowanych w niniejszej książce ćwiczeń, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją. 1. Wkładamy dysk do napędu CD-ROM/montujemy obraz dysku jako napęd wirtualny. Uwaga Okno License Agreement powinno zostać otworzone automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, należy otworzyć okno My Computer (Mój komputer) z pulpitu lub menu Start, podwójnie kliknąć ikonę napędu CD-ROM, następnie podwójnie kliknąć plik StartCD.exe. 2. Przeglądamy umowę licencyjną. Jeśli akceptujemy jej warunki, zaznaczamy opcję Accept, a następnie naciskamy przycisk Next. Pojawi się menu z opcjami związanymi z książką. 3. Klikamy opcję Install Practice Files. 4. Postępujemy zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Pliki przykładów zostaną umieszczone w folderze Microsoft Press\Rs2008sbs w fol- derze Documents (Dokumenty). Jeśli na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows Vista lub Windows Server 2008, folder Documents (Doku- menty) znajduje się pod adresem C:\Users\ login \Documents, gdzie login to login użytkownika. W systemach operacyjnych Windows XP lub Windows Server 2003 folder Documents (Dokumenty) znajduje się pod adresem C:\Docu- ments And Settings\ login \My Documents (Moje dokumenty). Korzystanie z plików przykładów Poszczególne rozdziały w książce objaśniają, kiedy i jak należy wykorzystywać odpo- wiednie pliki przykładów. Gdy to konieczne, prezentowane są instrukcje dotyczące sposobu ich otwierania. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie xix Deinstalacja przykładowych plików W celu usunięcia plików przykładów z komputera należy postępować zgodnie z poniż- szą instrukcją. 1. W oknie Control Panel (Panel sterowania) otwieramy aplet Add Or Remove Pro- grams (Dodaj lub usuń programy). 2. Z listy Currently Installed Programs (Aktualnie zainstalowane programy) wybiera- my opcję Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Step by Step. 3. Klikamy przycisk Remove (Usuń). 4. Postępujemy zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie w celu usunięcia plików przykładów. Dodatkowa zawartość dostępna w trybie online Nowe i uaktualnione materiały stanowiące uzupełnienie książki będą dostępne w try- bie online w witrynie Microsoft Press Online Developer Tools Web (www.microsoft.com/ learning/books/online/developer). Materiały te mogą obejmować aktualizacje zawartości książki, artykuły, łącza do zawartości pomocniczej, erratę, przykładowe rozdziały i wie- le innych. Ta witryna sieci Web jest co pewien czas aktualizowana. Materiały pomocnicze Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą jakość tej książki i zawar- tości dołączonej do niej płyty CD. Jeśli jednak pojawi się konieczność dokonania poprawek lub zmian, zostaną one umieszczone w artykule Microsoft Knowledge Base. Wydawnictwo Microsoft Press oferuje wsparcie dla książek i dodatkowych mate- riałów na następującej stronie: http://www.microsoft.com/learning/support/books/ Pytania i komentarze Czytelników, którzy chcą podzielić się z nami komentarzami, pomysłami lub pyta- niami dotyczącymi niniejszej książki i dołączonej do niej płyty CD oraz nie odnaleźli stosownych odpowiedzi w wymienionych powyżej witrynach, prosimy o przysłanie uwag do wydawnictwa Microsoft Press za pośrednictwem adresu e-mail mspinput@microsoft.com Jednocześnie zaznaczamy, że pod powyższym adresem nie udzielamy pomocy tech- nicznej dotyczącej oprogramowania Microsoft. xx Wprowadzenie ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== CZęść I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Rozdziały w Części I prezentują podstawowe informacje o Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, które przygotowują do dokład- niejszego poznawania możliwości produktu w pozostałej części książki. W Rozdziale 1 „Wprowadzenie do usług Reporting Services” omówiona została funkcjonalność i architektura usług Reporting Services. Rozdział 2 „Instalowanie usług Reporting Services” przybliża proces planowania i przeprowadzania instalacji. Natomiast Rozdział 3 „Poznawanie możli- wości usług Reporting Services” pozwala na zdobycie pierwszych, prak- tycznych doświadczeń w zakresie rozwijania i wdrażania raportów. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ROZDZIał 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services Rozdział pozwala na zdobycie następujących umiejętności: n Opisywanie kluczowych cech platformy raportowania n Zrozumienie cyklu życia raportu n Identyfikowanie komponentów architektury Reporting Services W tym rozdziale będzie można poznać możliwości Microsoft SQL Server 2008 Repor- ting Services wchodzące w skład platformy raportowania. Ponadto będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób platforma raportowania wspiera wszystkie fazy cyklu życia raportu oraz jakie miejsce w architekturze zajmują poszczególne komponenty. To wprowadzenie pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmu wykorzystywania usług Reporting Services jako platformy raportowania w organizacji. Platforma raportowania Raport to w uproszczeniu ustrukturyzowany układ informacji. Informacje w raportach biznesowych pochodzą zazwyczaj z aplikacji biznesowych, chociaż mogą być uzy- skiwane z wielu innych źródeł. Platforma raportowania stanowi zintegrowany zestaw aplikacji, które wspierają wszystkie czynności nieodzowne w środowisku zarządzania raportami m.in. rozwijanie raportów, zarządzanie nimi i wyświetlanie. Dawniej raporty były dostępne tylko w aplikacjach biznesowych stosowanych w organizacji i nie podlegały zewnętrznemu zarządzaniu. Jednak tego typu programowe raporty zwykle nie dostarczają odpowiedzi na wszystkie pytania użytkowników bizne- sowych. Rosnąca potrzeba dostępu do wewnętrznych danych aplikacji biznesowych spowodowała, że dostawcy oprogramowania zdecydowali się na wzbogacenie swoich produktów o narzędzia do generowania raportów, a także możliwość uzyskiwania bez- pośredniego dostępu do bazy danych przy użyciu zewnętrznych, klienckich narzędzi raportujących. Gdy liczba osób potrzebujących dostępu do raportów była ograniczona, te rozwiązania raportujące stanowiły zadowalające rozwiązanie. Jednak w miarę zwięk- szania się liczby odbiorców raportów okazywało się, że narzędzia raportujące z kom- ponentem serwerowym, który mógł być skalowany do wysokiej liczby użytkowników, są drogie, skomplikowane pod względem implementacji i zarządzania oraz trudne do zintegrowania z niestandardowymi aplikacjami i infrastrukturami technicznymi. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 3 Z myślą o tych potrzebach w 2004 roku wprowadzona została platforma raportowa- nia Reporting Services, która stanowiła dodatkowy komponent Microsoft SQL Server 2000. Od tego czasu wiele małych i dużych organizacji zdecydowało się na wdrożenie usług Reporting Services, aby móc korzystać z oferowanych przez nie możliwości. Aktualna wersja Reporting Services dostępna w ramach SQL Server 2008 dodatkowo ułatwia twórcom raportów, administratorom i użytkownikom biznesowym korzystanie z platformy raportowania i realizowanie przy jej pomocy określonych celów. Jednym z podstawowych atutów, które przekonały organizacje do wdrożenia usług Reporting Services, jest możliwość dostarczania raportów zarządzanych do wielu użyt- kowników wewnętrznych. Tego typu raporty charakteryzują się zazwyczaj szczegóło- wymi danymi operacyjnymi. Mogą również zawierać zebrane z wielu różnych źródeł danych informacje podsumowujące, które zostają uporządkowane w repozytorium centralnym i wspomagają zarządzanie. Często raporty zarządzane muszą spełniać okre- ślone standardy formatowania. Ponadto raporty, które mają być drukowane, muszą charakteryzować się precyzyjnym układem i mechanizmem podziału stron. W związku z powyższymi wymaganiami tworzeniem raportów zarządzanych z reguły zajmuje się wyznaczony zespół pracowników. Natomiast zwykli użytkownicy, którzy potrzebują informacji, mogą uzyskiwać dostęp do tych raportów w trybie online przy użyciu katalogu raportów. Mogą także otrzymywać raporty w postaci załączników wiadomości e-mail zgodnie z określonym harmonogramem. Ponadto niektóre organizacje upub- liczniają wybrane informacje, udostępniając raporty klientom lub partnerom poprzez zintegrowanie usług Reporting Services ze środowiskiem Extranet. W związku z coraz powszechniejszym stosowaniem danych w organizacjach, działy IT muszą sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym rozwijania nowych raportów. W rozwiązaniu tego problemu pomaga specjalne narzędzie o nazwie Report Builder, które wchodzi w skład Reporting Services i ułatwia rozwijanie raportów wykonywa- nych w trybie ad hoc. Dzięki możliwości raportowania w trybie ad hoc użytkownicy o ograniczonych umiejętnościach technicznych mogą własnoręcznie tworzyć nowe, proste raporty i zapisywać je na własny użytek lub udostępniać poprzez opublikowanie w centralnym magazynie Reporting Services. Raporty wykonywane w trybie ad hoc z reguły nie posiadają tak wysokich wymagań dotyczących układu jak raporty zarzą- dzane i mogą być budowane w prostym w użyciu narzędziu Report Builder. W związ- ku z tym zazwyczaj mogą być one tworzone przez wszystkich użytkowników, którzy posiadają uprawnienia do odczytu danych wykorzystywanych w tych raportach. Aby wspomóc użytkowników biznesowych w tworzeniu raportów wykonywanych w trybie ad hoc, osoby o większych umiejętnościach technicznych mogą przygotowy- wać modele raportów, które opisują tabele i kolumny w bazie danych w przyjaznym dla użytkownika formacie. Następnie zwykli użytkownicy mogą konstruować raporty wykonywane w trybie ad hoc przy pomocy modeli i tym samym automatycznie gene- rować kod kwerend koniecznych do pobrania odpowiednich danych. Raporty zbudo- wane przy użyciu modeli raportów oferują podstawowe możliwości analizy danych, 4 Rozdział 1 Wprowadzenie do usług Rep
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Krok po kroku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: