Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00196 002852 23545801 na godz. na dobę w sumie
Microsoft SQL Server 2012 Optymalizacja kwerend T-SQL przy użyciu funkcji okna - ebook/pdf
Microsoft SQL Server 2012 Optymalizacja kwerend T-SQL przy użyciu funkcji okna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-246-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza książka demonstruje metody optymalizowania kwerend oraz efektywnego rozwiązywania różnego typu problemów przy użyciu funkcji okna w języku T-SQL. Itzik Ben-Gan, ekspert w zakresie języka T-SQL, tłumaczy, w jaki sposób realizować obliczenia na zbiorach wierszy w uniwersalny, czytelny i wydajny sposób. Książka stanowi doskonałą pomoc dla administratorów oraz programistów baz danych i demonstruje praktyczne zastosowania różnych narzędzi T-SQL do spełniania typowych wymagań biznesowych.
Dowiedz się jak:
• Optymalizować tradycyjne kwerendy przy użyciu nowych narzędzi
• W pełni wykorzystywać potencjał funkcji analitycznych, takich jak m.in. RANK, CUME_DISC czy LAG
• Implementować funkcje hipotetycznego zbioru oraz rozkładu odwrotnego w standardowym języku SQL
• Stosować strategie usprawniające stronicowanie, filtrowanie, przestawianie oraz obsługę sekwencji
• Skracać czas działania kwerend przy użyciu partycjonowania, kolejności i indeksów pokrywających
• Korzystać z nowych operatorów optymalizujących takich jak Window Spool
• Realizować standardowe zadania m.in. sumy bieżące, mediany i luki

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Itzik Ben-Gan Microsoft® SQL Server® 2012 Optymalizacja kwerend T-SQL przy użyciu funkcji okna przełożyła Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2012 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Microsoft® SQL Server® 2012. Optymalizacja kwerend T-SQL przy użyciu funkcji okna © 2012 APN PROMISE SA Authorized Polish translation of English edition of Microsoft® SQL Server® 2012 High- Performance T-SQL Using Window Functions ISBN: 978-0-7356-5836-3 Copyright © 2012 by Itzik Ben-Gan This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. APN PROMISE SA, biuro: ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa tel. +48 22 35 51 600, fax +48 22 35 51 699 e-mail: mspress@promise.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Książka ta przedstawia poglądy i opinie autora. Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń, chyba że zostanie jednoznacznie stwierdzone, że jest inaczej. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. Microsoft oraz znaki towarowe wymienione na stronie http://www.microsoft.com/about/ legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odnośnych właścicieli. APN PROMISE SA dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE SA nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-098-3 Przekład: Natalia Chounlamany Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Ewa Swędrowska Skład i łamanie: MAWart Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix 1 Funkcje okna w języku SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Wprowadzenie do funkcji okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Omówienie funkcji okna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Programowanie w oparciu o zbiory lub przy użyciu iteracji/kursora . . . . . .5 Wady rozwiązań alternatywnych dla funkcji okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Przedsmak rozwiązań wykorzystujących funkcje okna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Elementy specyfikacji funkcji okna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Partycjonowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Porządek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Ramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Elementy kwerendy wspierające funkcje okna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Logiczne przetwarzanie kwerend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Klauzule wspierające funkcje okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Omijanie ograniczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Propozycja wprowadzenia dodatkowych filtrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Wielokrotne wykorzystywanie definicji okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 2 Szczegółowe omówienie funkcji okna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Agregujące funkcje okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Opis agregujących funkcji okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Wspierane elementy specyfikacji okna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Propozycje dodatkowych metod filtrowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Agregacje z opcją DISTINCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Zagnieżdżone agregacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Funkcje rankingowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Wspierane elementy specyfikacji okna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== iv Funkcja ROW_NUMBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Funkcja NTILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Funkcje RANK oraz DENSE_RANK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Funkcje rozkładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Wspierane elementy specyfikacji okna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Funkcje rozkładu rankingu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Funkcje rozkładu odwrotnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Funkcje przesunięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Wspierane elementy specyfikacji okna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Funkcje LAG oraz LEAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Funkcje FIRST_VALUE, LAST_VALUE oraz NTH_VALUE. . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 3 Funkcje uporządkowanego zbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Funkcje hipotetycznego zbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 RANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 DENSE_RANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 PERCENT_RANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 CUME_DIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Uogólnione rozwiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Funkcje rozkładu odwrotnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Funkcje przesunięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Łączenie ciągów tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 4 Optymalizacja funkcji okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Przykładowe dane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Ogólne zalecenia dotyczące indeksowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Indeks PPP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Skanowanie wstecz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Indeksy typu COLUMNSTORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Funkcje rankingowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 ROW_NUMBER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 NTILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 RANK oraz DENSE_RANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== v Dostosowanie mechanizmu równoległości przy użyciu operatora APPLY . .126 Funkcje agregujące i przesunięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Bez specyfikacji porządku oraz ramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Ze specyfikacją porządku oraz ramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Funkcje rozkładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Funkcje rozkładu rankingu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Funkcje rozkładu odwrotnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 5 Rozwiązania T-SQL wykorzystujące funkcje okna . . . . . . . . . . . . . . .151 Wirtualna pomocnicza tabela liczb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Sekwencje wartości daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 Sekwencje kluczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Modyfikowanie kolumny przy pomocy unikatowych wartości . . . . . . . . .157 Stosowanie zakresu wartości sekwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Stronicowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 Usuwanie powtórzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 Przestawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 TOP N dla każdej grupy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 Dominanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 Sumy bieżące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 Oparte na zbiorach rozwiązanie wykorzystujące funkcje okna . . . . . . . . .182 Oparte na zbiorach rozwiązania wykorzystujące kwerendy podrzędne lub złączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Rozwiązanie oparte na kursorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 Rozwiązanie CLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 Zagnieżdżone iteracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 Modyfikacja wielu wierszy przy użyciu zmiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 Testy wydajności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 Maksymalna liczba równoległych przedziałów czasowych . . . . . . . . . . . . . . .193 Tradycyjne rozwiązanie oparte na zbiorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 Rozwiązanie oparte na kursorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 Rozwiązania oparte na funkcjach okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 Testy wydajności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 Kompresowanie przedziałów czasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 Tradycyjne rozwiązanie oparte na zbiorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== vi Rozwiązania oparte na funkcjach okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 Luki i wyspy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 Luki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219 Wyspy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 Mediana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Agregacje warunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Sortowanie hierarchii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Przedmowa SQL to bardzo interesujący język programowania. Spotkania z klientami stale przypominają mi, że można patrzeć na niego z różnych perspektyw. Wiele osób rozpoczynających pracę z językiem SQL postrzega go jako prosty język pro- gramowania oferujący cztery główne konstrukcje: SELECT, INSERT, UPDATE oraz DELETE. Niektóre osoby pozostają na tym poziomie wtajemniczenia. Inni odkrywają, że można fi ltrować wiersze zwrócone przez kwerendę przy pomocy klauzuli WHERE i od czasu do czasu korzystają z klauzuli JOIN. Jednak tylko ci, którzy poświęcą więcej czasu na zapoznanie się z technologią SQL i jej deklaratywnym, relacyjnym i opartym na zbiorach modelem, mogą się przekonać, że jest to zaawansowany język programo- wania o szerokich możliwościach. Jedno z najważniejszych rozszerzeń języka SQL stanowią dodane w wersji Microsoft SQL Server 2005 funkcje okna oferujące takie konstrukcje, jak klauzula OVER oraz nowy zestaw funkcji nazywanych funkcjami rankingowymi (m.in. ROW_NUMBER, RANK). Ten dodatek umożliwił rozwiązywanie typowych problemów w łatwiejszy, bar- dziej intuicyjny, a często równocześnie efektywniejszy sposób. Przez kilka kolejnych lat potrzeba rozszerzenia możliwości funkcji okna (poprzez dodanie nowych funkcji i co ważniejsze koncepcji ram/przedziałów) stanowiła najczęściej zgłaszaną sugestię dotyczącą przyszłości języka SQL. W odpowiedzi na zgłoszenia nadsyłane przez wielu różnych klientów fi rma Microsoft zdecydowała się na wprowadzenie kolejnych ulep- szeń funkcji okna w wersji SQL Server 2012. Gdy rozmawiam z klientami na temat nowych funkcji wersji SQL Server 2012, zawsze doradzam im poświęcenie szczególnej uwagi nowym funkcjom okna oraz zrozumieniu ich wpływu na potencjał języka SQL. Cieszę się, że czytając tę książkę, poświęcą Państwo część swojego niewątpliwie cennego czasu na poznanie tej zaawan- sowanej i bardzo użytecznej funkcji. Jestem przekonany, że wersja SQL Server 2012 i lektura tej książki pomogą Państwu w jeszcze efektywniejszej pracy z programem SQL Server oraz w znacznie szybszym rozwiązywaniu zarówno tych małych, jak i dużych problemów. Życzę miłej lektury! Tobias Ternström Główny menedżer programu w zespole Microsoft SQL Server Engine vii ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie Funkcje okna stanowią jedno z najbardziej kompleksowych narzędzi dostępnych zarówno w standardowym języku SQL, jak i we wspieranym przez Microsoft SQL Server dialekcie T-SQL. Umożliwiają one realizowanie obliczeń na zbiorach wierszy w elastyczny, czytelny i efektywny sposób. Dzięki pomysłowemu projektowi funkcje okna zyskują przewagę nad wieloma alternatywnymi, bardziej tradycyjnymi rozwiązaniami. Szeroki zakres zastosowań funkcji okna sprawia, że warto poświęcić czas na ich poznanie. Funkcje okna zostały wprowadzone po raz pierwszy w wersji SQL Server 2005, natomiast w wersji SQL Server 2012 rozszerzone zostały istniejące funkcje i dodane nowe. W niniejszej książce omówione zostaną możliwości funkcji okna, które są dostępne w systemie SQL Server, a także takie, które choć wchodzą w skład standardu języka SQL, nie zostały jeszcze zaimplementowane w produkcie SQL Server. Dla kogo przeznaczona jest ta książka Niniejsza książka została opracowana z myślą o programistach i administratorach baz danych SQL Server, czyli osobach, które zajmują się pisaniem kwerend i rozwijaniem kodu przy użyciu języka T-SQL. Przyjęto założenie, że czytelnik posiada przynajmniej półroczne doświadczenie w implementowaniu i optymalizowaniu kwerend T-SQL. Układ książki W niniejszej książce omówione zostały logiczne aspekty działania funkcji okna, a także zagadnienia związane z optymalizacją funkcji okna oraz ich praktycznymi zastosowa- niami. Aspektom logicznym poświęcone zostały trzy pierwsze rozdziały. W pierwszym rozdziale przedstawiona została ogólna koncepcja stosowania funkcji okna w języku SQL, w drugim omówione zostały poszczególne funkcje okna, a w trzecim funkcje uporządkowanego zbioru. Czwarty rozdział został poświęcony optymalizacji funkcji okna w systemie SQL Server 2012. Natomiast ostatni, piąty rozdział zawiera omówie- nie praktycznych zastosowań funkcji okna. Rozdział 1 „Funkcje okna w języku SQL” zawiera wprowadzenie do podstawowej koncepcji funkcji okna, która została ujęta w standardzie języka SQL. Zaprezentowany został ogólny model, a następnie różne typy funkcji okna. Ponadto omówione zostały dodatkowe elementy wchodzące w skład specyfi kacji okna, takie jak partycjonowanie, uporządkowanie oraz ramy. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ix x Wprowadzenie Rozdział 2 „Szczegółowe omówienie funkcji okna” zawiera szczegółowy opis poszczególnych funkcji okna. Omówione zostały różne typy funkcji, które mogą być stosowane na oknach wierszy, takie jak funkcje agregujące, funkcje rankingowe, funk- cje przesunięcia oraz funkcje rozkładu. Rozdział 3 „Funkcje uporządkowanego zbioru” został poświęcony funkcjom prze- twarzania uporządkowanych zbiorów, które zostały ujęte w standardzie języka SQL, takim jak m.in. funkcje hipotetycznego zbioru oraz funkcje rozkładu odwrotnego. Ponadto zaprezentowane zostały metody realizowania podobnych obliczeń w systemie SQL Server. Rozdział 4 „Optymalizacja funkcji okna” zawiera szczegółowe omówienie metod optymalizacji funkcji okna w wersji SQL Server 2012. Zaprezentowane zostały ogólne zalecenia dotyczące indeksowania z myślą o zmaksymalizowaniu wydajności, wyjaś- niony został mechanizm równoległego przetwarzania oraz możliwości jego ulepszenia, przedstawiony został nowy operator Window Spool i nie tylko. Rozdział 5 „Rozwiązania T-SQL wykorzystujące funkcje okna” zawiera omówie- nie praktycznych zastosowań funkcji okna do realizowania typowych wymagań biznesowych. Wymagania systemowe Funkcje okna stanowią element podstawowego aparatu bazy danych Microsoft SQL Server 2012, w związku z tym są dostępne we wszystkich edycjach produktu. Aby uruchomić prezentowane w tej książce fragmenty kodu, trzeba posiadać dostęp do serwera SQL Server 2012 (dowolnej edycji), na którym zainstalowana została przy- kładowa baza danych. Osoby, które nie mają dostępu do serwera SQL Server, mogą skorzystać z wersji próbnych oferowanych przez fi rmę Microsoft. Szczegółowe infor- macje znaleźć można na stronie: http://www.microsoft.com/sql. Wymagania sprzętowe i programowe zostały zaprezentowane w witrynie SQL Server Books Online pod adre- sem: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx. Fragmenty kodu Wszystkie zaprezentowane w tej książce fragmenty kodu, a także kod służący do wyge- nerowania przykładowych danych, erratę, dodatkowe materiały i nie tylko znaleźć można w poniższej witrynie: http://www.insidetsql.com Po otworzeniu strony głównej witryny należy kliknąć hiperłącze Books, a następnie wybrać z listy niniejszą książkę. Na stronie internetowej poświęconej tej książce znaj- duje się łącze służące do pobrania skompresowanego pliku zawierającego prezentowa- ny w książce kod źródłowy oraz skrypt o nazwie TSQL2012.sql, który służy do stwo- rzenia przykładowej bazy danych TSQL2012 i wypełnienia jej danymi. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie xi Podziękowania Wiele osób przyczyniło się do powstania niniejszej książki w sposób bezpośredni lub pośredni i w związku z tym należą się im podziękowania. Dziękuję Lilach za nadawanie sensu mojemu życiu, tolerowanie mnie i pomoc w korygowaniu tekstu. Moim rodzicom Mili i Gabiemu oraz rodzeństwu Mickey i Inie dziękuję za nieusta- jące wsparcie oraz zaakceptowanie faktu, iż mieszkam tak daleko od nich. Podziękowania dla członków zespołu ds. rozwoju produktu Microsoft SQL Server: Tobiasa Ternströma, Lubora Kollara, Umachandara Jayachandrana, Marca Friedma- na, Milana Stojica i zapewne wielu innych. Wiem, że rozszerzenie systemu SQL Ser- ver o wsparcie dla funkcji okien stanowiło duże wyzwanie. Dziękuję za Waszą pracę i za czas poświęcony na spotkania ze mną, odpisywanie na moje emaile, udzielanie odpowiedzi na moje pytania oraz rozwiewanie niejasności. Podziękowania dla zespołu redaktorów w wydawnictwach O’Reilly oraz MSPress, a w szczególności dla Kena Jonesa, który poświęcił mi najwięcej godzin – praca z Tobą była dla mnie prawdziwą przyjemnością. Dziękuję również Benowi Ryanowi, Kristen Borg, Curtisowi Philipsowi oraz Rogerowi LeBlancowi. Jestem wdzięczny Adamowi Machanicowi za to, że zgodził się zostać redaktorem technicznym tej książki. Byłeś doskonałą osobą do tej roli, ponieważ niewielu ludzi zna się na rozwijaniu rozwiązań SQL Server tak dobrze jak Ty. Podziękowania dla „Q2” „Q3” oraz „Q4” Cieszę się, że miałem okazję dzielić się pomysłami z osobami, które doskonale rozumieją język SQL, a w dodatku są wspa- niałymi, bezproblemowymi przyjaciółmi. Czuję, że mogę z Wami o wszystkim poroz- mawiać, nie martwiąc się o konwenanse i konsekwencje. Dziękuję za zaopiniowanie wczesnych wersji tekstu. Dziękuję mojej fi rmie SolidQ, z którą współpracuję już od 10 lat. Jestem wdzięczny, że mogę być częścią tak wspaniałej organizacji, która dzięki stałemu rozwojowi osiąg- nęła obecny stan. Moi współpracownicy są dla mnie nie tylko kolegami z pracy, ale tak- że partnerami, przyjaciółmi i rodziną. Dziękuję Fernando G. Guerrerowi, Douglasowi McDowellowi, Herbertowi Albertowi, Dejanowi Sarkowi, Gianluce Hotzowi, Jeanne Reeves, Glennowi McCoinowi, Fritzowi Lechnitzowi, Ericowi Van Soldtowi, Joelle Budd, Janowi Taylorowi, Marilyn Templeton, Berremu Walkerowi, Alberto Martinowi, Lorenie Jimenez, Ronowi Talmagerowi, Andiemu Kelly, Rushabhowi Mehta, Eladio Rincónowi, Erikowi Veermanowi, Johanowi Richardowi Waymire, Carlowi Rabelerowi, Chrisowi Randallowi, Johanowi Åhlénowi, Raoulowi Illyés, Peterowi Larssonowi, Peterowi Myersowi, Paulowi Turyle i wielu innym. Podziękowania dla zespołu redaktorów magazynu SQL Server Pro: Megan Keller, Lavona Petersa, Michele Crockett, Mika Otey i zapewne wielu innych. Od ponad deka- dy piszę artykuły dla magazynu i jestem wdzięczny za możliwość dzielenia się wiedzą z czytelnikami. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xii Wprowadzenie Dziękuję posiadaczom tytułu SQL Server MVP: Alejandrowi Mesa, Erlandowi Som- marskogowi, Aaronowi Bertrandowi, Paulowi White i wielu innym, a także menedże- rowi programu MVP Simonowi Tienowi. To doskonały program i uczestniczenie w nim to dla mnie zaszczyt. Poziom specjalistycznej wiedzy wśród członków tej grupy jest niesamowity i zawsze bardzo się cieszę na nasze spotkania, podczas których wymie- niamy się pomysłami lub po prostu przy piwie dzielimy nowinkami z życia prywat- nego. Wierzę, że zabiegi grupy SQL Server MVP oraz całej społeczności SQL Server w znacznym stopniu wpłynęły na decyzję fi rmy Microsoft o rozszerzeniu możliwości funkcji okna w wersji SQL Server 2012. Cieszę się, że nasza współpraca przynosi tak znaczące efekty. Na zakończenie chciałbym podziękować swoim studentom. Nauczanie języka SQL jest moją pasją i napędza mnie do działania. Dzięki Wam mogę realizować swoje powołanie. Jestem wdzięczny za wszystkie doskonałe pytania, które motywują mnie do pogłębiania własnej wiedzy. Errata i dodatkowe materiały Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą jakość tej książki i dołączo- nych do niej materiałów. Jeśli jednak po opublikowaniu książki wykryte zostaną jakieś błędy, zostaną one opublikowane na stronie wydawnictwa Microsoft Press w witrynie oreilly.com: http://go.microsoft.com/FWLink/?Linkid=246707 Strona ta umożliwia również zgłaszanie nowo zauważonych błędów. Dodatkowe informacje można uzyskać od działu Microsoft Press Book Support dostępnego pod adresem mspinput@microsoft.com. Należy mieć jednak na uwadze, że powyższe adresy nie służą do uzyskiwania pomocy technicznej w zakresie działania oprogramowania fi rmy Microsoft. Państwa opinia jest dla nas cenna Wydawnictwo Microsoft Press na pierwszym miejscu stawia satysfakcję czytelników, dlatego Państwa zdanie jest dla nas bardzo ważne. Prosimy o wyrażenie opinii na temat tej książki na poniższej stronie: http://www.microsoft.com/learning/booksurvey Ankieta jest krótka i zapewniamy, że czytamy każdy komentarz oraz sugestię. Z góry dziękujemy za wszystkie opinie! Komentarze i pomysły dotyczące tej książki oraz wątpliwości, których nie rozwiały wspomniane strony internetowe, prosimy przesyłać na adres e-mail: itzik@SolidQ.com ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ROZDZIAŁ 1 Funkcje okna w języku SQL Funkcje okna są stosowane na zbiorach wierszy defi niowanych przy użyciu klauzuli OVER. Funkcje okna służą głównie do celów analitycznych i umożliwiają wyzna- czanie sum bieżących i średnich ruchomych, identyfi kowanie wysp i luk w danych oraz wykonywanie innych obliczeń. Funkcje okna bazują na koncepcji wyznaczania zakresu okna, która została udokumentowana w standardzie języka SQL (wspieranym zarówno przez ISO, jak i ANSI). Koncepcja ta polega na stosowaniu różnych obliczeń na zbiorze (lub oknie) wierszy i otrzymywaniu pojedynczej wartości. Funkcje okna pomagają w realizowaniu wielu różnych zapytań, ułatwiając defi niowanie intuicyjnych i efektywniejszych operacji na zbiorach. Proces zapewniania wsparcia dla standardowych funkcji okna w Microsoft SQL Server przebiegał dwuetapowo. Najpierw w wersji SQL Server 2005 wprowa- dzone zostało częściowe wsparcie dla standardowych funkcji, a następnie w wersji SQL Server 2012 dodane zostały nowe możliwości. Nadal brakuje pewnych standar- dowych funkcji, ale dzięki ulepszeniom wprowadzonym w wersji SQL Server 2012 produkt oferuje szerokie możliwości. W niniejszej książce zaprezentowane zostaną zarówno funkcje dostępne w programie SQL Server, jak i standardowe funkcje, które nie zostały jeszcze zaimplementowane. Wprowadzając każdą kolejną funkcję będę informować, czy jest ona dostępna w programie SQL Server i w której wersji została dodana. Od momentu, kiedy funkcje okna zostały wprowadzone w wersji SQL Server 2005, autor niniejszej książki coraz częściej wykorzystuje je do budowania lepszych rozwią- zań. Co więcej, zwiększa prostotę i efektywność istniejących systemów, zastępując star- sze, tradycyjne konstrukcje językowe nowymi funkcjami okna. Funkcje okna są tak poręczne, że obecnie są one wykorzystywane w większości tworzonych przez autora tej książki rozwiązań bazodanowych. Standardowy język SQL oraz systemy do zarządza- nia relacyjnymi bazami danych również ewoluują w kierunku rozwiązań analitycznych i funkcje okna stanowią ważną część tego trendu. Zdaniem autora tej książki funkcje okna są przyszłością rozwiązań wykonujących kwerendy SQL i w związku z tym warto zainwestować czas w ich lepsze poznanie. Niniejsza książka zawiera szczegółowe omówienie funkcji okna, ich optymalizacji oraz metod stosowania ich w kwerendach. Na początku tego rozdziału przedstawiona zostanie ogólna koncepcja. Następnie zaprezentowane zostanie wprowadzenie do funk- cji okna, krótki przegląd opartych na nich rozwiązań, przedstawienie elementów służą- cych do specyfi kowania okna, omówienie elementów kwerendy wspierających funkcje ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 2 Rozdział 1: Funkcje okna w języku SQL okna oraz opis zdefi niowanej w standardzie konstrukcji umożliwiającej wielokrotne wykorzystywanie specyfi kacji okna. Wprowadzenie do funkcji okna Zanim zagłębimy się w mechanizmy działania funkcji okna, zaprezentuję ogólne infor- macje, które mogą pomóc w zrozumieniu tej koncepcji. W niniejszej sekcji wyjaśnione zostaną różnice między dwiema podstawowymi metodami wykonywania kwerend: przy użyciu zbiorów oraz przy użyciu kursora (w sposób iteratywny). Będzie się można dowiedzieć, dlaczego funkcje okna stanowią w pewnym sensie pomost między tymi dwiema metodami. Ponadto przedstawione zostaną korzyści płynące ze stosowania funkcji okna oraz wady alternatywnych rozwiązań. Należy mieć na uwadze, że chociaż funkcje okna stanowią odpowiedź na wiele problemów, zdarzają się sytuacje, kiedy inne techniki okazują się bardziej wydajne. Rozdział czwarty zatytułowany „Optymali- zacja funkcji okna” zawiera szczegółowe omówienie metod optymalizacji funkcji okna oraz sytuacji, w których ich zastosowanie zapewnia największą wydajność. Omówienie funkcji okna Funkcja okna to funkcja stosowana na zbiorze wierszy. Okno (ang. window) to termin wykorzystywany w standardzie języka SQL do opisania kontekstu, w jakim wyko- nywana jest dana funkcja. W języku SQL dostępna jest klauzula OVER, która służy do wyznaczania zakresu okna. Przyjrzyjmy się przykładowej kwerendzie: DODATKOWE INFORMACJE Więcej informacji o bazie danych TSQL2012 wykorzystywanej w prezentowanych przykładach oraz materiałach pomocniczych znaleźć można we Wpro- wadzeniu do tej książki. USE TSQL2012; SELECT orderid, orderdate, val, RANK() OVER(ORDER BY val DESC) AS rnk FROM Sales.OrderValues ORDER BY rnk; Oto skrócony wynik wykonania kwerendy: orderid orderdate val rnk -------- ----------------------- --------- --- 10865 2008-02-02 00:00:00.000 16387.50 1 10981 2008-03-27 00:00:00.000 15810.00 2 11030 2008-04-17 00:00:00.000 12615.05 3 10889 2008-02-16 00:00:00.000 11380.00 4 10417 2007-01-16 00:00:00.000 11188.40 5 10817 2008-01-06 00:00:00.000 10952.85 6 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie do funkcji okna 3 10897 2008-02-19 00:00:00.000 10835.24 7 10479 2007-03-19 00:00:00.000 10495.60 8 10540 2007-05-19 00:00:00.000 10191.70 9 10691 2007-10-03 00:00:00.000 10164.80 10 ... Klauzula OVER służy do specyfi kowania okna, czyli defi niowania takich aspektów jak m.in. zbiór wierszy, do którego odnosi się bieżący wiersz bądź kolejność wierszy (nazywana także porządkiem). Jeśli specyfi kacja okna nie zawiera żadnych elementów ograniczających zbiór wierszy (jak w tym przykładzie), zbiór wierszy w oknie jest taki sam jak zbiór wyników kwerendy. UWAGA A oto bardziej precyzyjna definicja: okno to zbiór wierszy (inaczej relacja) stano- wiący parametr wejściowy dla tej fazy logicznego przetwarzania kwerendy, w której pojawia się funkcja okna. Na  tym etapie poznawania funkcji okna powyższa definicja może być mało zrozumiała. W związku z tym na razie dla uproszczenia przyjmiemy, że zakres okna jest taki sam jak końcowy zbiór wyników kwerendy. W dalszej części książki zaprezentuję bardziej precyzyjne wyjaśnienie. Aby móc zbudować ranking wierszy, trzeba rzecz jasna zdefi niować porządek, czyli sposób określania ich kolejności. W zaprezentowanym przykładzie wiersze zostały uporządkowane według kolumny val w kolejności malejącej. W tym przykładzie zastosowana została funkcja RANK, która wylicza pozycję bie- żącego wiersza w rankingu na podstawie wejściowego zbioru wierszy oraz porząd- ku sortowania. Jeśli zdefi niowany został porządek malejący (jak w tym przykładzie), pozycja bieżącego wiersza w rankingu jest wyliczana jako zwiększona o jeden liczba wierszy w odpowiednim zbiorze, których wartość porządkowa jest większa niż wartość porządkowa bieżącego wiersza. Przyjrzyjmy się przykładowemu wierszowi w wyniku kwerendy, np. wierszowi o pozycji 5 w rankingu. Pozycja ta wynosi 5, ponieważ w danym porządku (według kolumny val w kolejności malejącej) zbiór wyników kwe- rendy zawiera cztery wiersze o wartości atrybutu val większej niż wartość bieżącego wiersza (11188.40), a pozycja w rankingu stanowi sumę tej liczby wierszy plus 1. Trzeba mieć świadomość, że zgodnie z koncepcją funkcji okna klauzula OVER służy do defi niowania, w jakim oknie wykonywana będzie funkcja dla bieżącego wiersza. To samo odnosi się do wszystkich wierszy w zbiorze wyników kwerendy. Innymi słowy, dla każdego wiersza klauzula OVER defi niuje okno niezależne od okien pozo- stałych wierszy. Jest to przełomowa koncepcja, której pełne przyswojenie wymaga czasu, jednak stanowi klucz do pełnego zrozumienia szerokich możliwości i ogrom- nego potencjału funkcji okien. Zagadnienie to nie jest proste, więc jeszcze do niego powrócimy. Funkcje okna zostały po raz pierwszy wprowadzone do standardu języka SQL w rozszerzonym dokumencie dla wersji SQL:1999, w którym nosiły one jeszcze nazwę ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 4 Rozdział 1: Funkcje okna w języku SQL „funkcji OLAP”. Możliwości funkcji okna były stopniowo rozszerzane w kolejnych wersjach standardu (w momencie publikowania tej książki były to wersje SQL:2003, SQL:2008 oraz SQL:2011). Najnowsza wersja standardu SQL obejmuje bardzo zaawansowaną i obszerną specyfi kację funkcji okna, co świadczy o tym, że organiza- cja zatwierdzająca standard popiera tę koncepcję. Jeśli dotychczasowy trend się utrzy- ma, standard będzie obejmował coraz szerszy zestaw funkcji okien o coraz większych możliwościach. UWAGA Dokumenty zawierające specyfikację standardu języka SQL są dostępne do ku- pienia w witrynach organizacji ISO lub ANSI. Na przykład podstawowy dokument SQL:2011 można zakupić w  witrynie ANSI pod adresem: http://webstore.ansi.org/RecordDetail. aspx?sku=ISO 2fIEC+9075-2 3a2011. Standardowy język SQL wspiera kilka typów funkcji okna: agregujące, rankingowe, rozkładu oraz przesunięcia. Należy jednak pamiętać, że jest to ogólna koncepcja, w związki z czym w kolejnych wersjach standardu mogą pojawiać się nowe typy funkcji okna. Agregujące funkcje okna to powszechnie znane funkcje agregujące stosowane zazwyczaj w kwerendach grupujących, takie jak SUM, COUNT, MIN czy MAX. Funk- cja agregująca musi być wykonywana na zbiorze, który może być defi niowany przy użyciu kwerendy grupującej lub specyfi kacji okna. W wersji SQL Server 2005 wpro- wadzone zostało częściowe wsparcie dla agregujących funkcji okna, natomiast w wersji SQL Server 2012 dodane zostały nowe możliwości. Funkcje rankingu to RANK, DENSE_RANK, ROW_NUMBER oraz NTILE. Obec- nie w dokumentacji standardu dwie pierwsze funkcje należą do innej kategorii niż dwie kolejne (przyczyny takiej klasyfi kacji wyjaśnię później). Jednak dla uproszczenia zaliczymy wszystkie cztery funkcje do tej samej kategorii, podobnie jak w ofi cjalnej dokumentacji produktu SQL Server. Pełna funkcjonalność czterech funkcji rankingo- wych została wprowadzona już w wersji SQL Server 2005. Funkcje rozkładu to PERCENT_RANK, CUME_DIST, PERCENTILE_CONT oraz PERCENTILE_DISC. Wsparcie dla tych czterech funkcji zostało wprowadzone w wer- sji SQL Server 2012. Funkcje przesunięcia to LAG, LEAD, FIRST_VALUE, LAST_VALUE oraz NTH_ VALUE. W wersji SQL Server 2012 wprowadzone zostało wsparcie dla pierwszych czterech funkcji. Natomiast funkcja NTH_VALUE nie jest dostępna w żadnej wersji programu, nawet w najnowszej wersji SQL Server 2012. Szczegółowe omówienie poszczególnych funkcji i ich zastosowań przedstawię w rozdziale 2 zatytułowanym „Szczegółowe omówienie funkcji okna”. Większość nowych koncepcji, metod czy narzędzi, nawet gdy są one lepsze i łatwiejsze w użyciu niż dotychczas stosowane rozwiązania, spotyka się na początku z pewnym oporem. Nowe rozwiązania często wydają się skomplikowane. Aby zachęcić ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie do funkcji okna 5 czytelników, którzy nie mają doświadczenia w korzystaniu z funkcji okien, do zainwe- stowania czasu w poznanie tych nowych narzędzi, przedstawię kilka ich zalet: ■ Funkcje okna pomagają w realizowaniu różnego rodzaju kwerend. Jak wspomnia- łem wcześniej, autor tej książki wykorzystuje funkcje okna w większości imple- mentowanych rozwiązań bazodanowych. Szczegółowe przykłady zastosowań zostaną zaprezentowane w ostatnim, piątym rozdziale – po omówieniu ogólnej koncepcji i metod optymalizacji. Na razie wystarczy mieć świadomość, że funkcje okna pomagają w rozwiązaniu między innymi następujących problemów: ❐ Stronicowanie ❐ Usuwanie powtarzających się danych ❐ Zwracanie n pierwszych wierszy dla każdej z grup ❐ Obliczanie sum bieżących ❐ Realizowanie operacji na interwałach czasu np. dopasowywanie interwałów cza- su i obliczanie maksymalnej liczby równoległych sesji Identyfi kowanie luk i wysp ❐ ❐ Obliczanie centyli ❐ Wyliczanie wartości modalnej dla rozkładu ❐ Sortowanie hierarchii Realizowanie operacji przestawiania Analizowanie tzw. efektu świeżości ❐ ❐ ■ Majac prawie dwudziestoletnie doświadczenie w konstruowaniu kwerend SQL oraz kilkuletnie doświadczenie w stosowaniu funkcji okna, uważam, że funkcje okna są efektywniejsze i bardziej intuicyjne niż alternatywne metody, choć potrze- ba trochę czasu na przyzwyczajenie się do tej koncepcji. Funkcje okna mogą być poddawane optymalizacji, jak będzie się można przeko- nać w kolejnych rozdziałach. ■ Podsumowując, ponieważ funkcje okien w języku SQL stanowią nową koncepcję, przyzwyczajenie się do ich stosowania może zająć trochę czasu. Jednak warto zainwe- stować ten czas, gdyż funkcje okien są prostym i intuicyjnym w użyciu narzędziem. Przypomnijmy sobie, jak trudno było przyzwyczaić się do innych technologii, bez których obecnie nie wyobrażamy sobie życia. Programowanie w oparciu o zbiory lub przy użyciu iteracji/kursora Kwerendy T-SQL często dzielone są na dwie główne kategorie: rozwiązań opartych na zbiorach oraz opartych na iteracji/kursorze. Większość programistów T-SQL zgadza się, że w miarę możliwości należy trzymać się pierwszej metody, aczkolwiek kursory ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 6 Rozdział 1: Funkcje okna w języku SQL są nadal powszechnie stosowane. W związku z tym pojawia się kilka interesujących pytań. Dlaczego zaleca się stosowanie rozwiązań opartych na zbiorach? I dlaczego mimo to tak wielu programistów sięga po metody iteracyjne? Jakie przeszkody unie- możliwiają im stosowanie zalecanego podejścia? Aby zrozumieć ten problem, trzeba najpierw posiąść podstawową znajomość języ- ka T-SQL i zrozumieć, na czym tak naprawdę polegają metody oparte na zbiorach. W rezultacie można się przekonać, że wiele osób postrzega techniki wykonywania ope- racji na zbiorach jako mało intuicyjne, w przeciwieństwie do technik opartych na ite- racji. Wynika to z natury ludzkiego myślenia, co wyjaśnię za chwilę. Metody opar- te na zbiorach wymagają zupełnie innego sposobu myślenia niż metody iteracyjne. Język deklaratywny i optymalizacja Niektórzy czytelnicy mogą zastanawiać się, skąd w języku deklaratywnym, takim jak SQL, biorą się różnice wydajności pomiędzy dwiema postaciami tego samego żądania, takimi jak kwerenda z funkcją okna i bez niej. W gruncie rze- czy żądanie zawiera jedynie logiczną deklarację, nie specyfi kuje sposobu jej realizacji. Dlaczego implementacja systemu SQL, taka jak program SQL Server z językiem T-SQL, nie rozpoznaje, że dwie z pozoru różne kwerendy reprezentu- ją w rzeczywistości to samo żądanie i w efekcie nie generuje tego samego planu wykonania dla obu kwerend? Sytuacja ta wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze optymalizator programu SQL Server nie jest idealny. Optymalizator SQL Server jest fantastycznym kom- ponentem o ogromnych możliwościach, jednak nie obejmuje wszystkich poten- cjalnych reguł optymalizacji. Po drugie optymalizator musi zakończyć proces optymalizacji kwerendy w ograniczonym czasie. W przeciwnym przypadku optymalizacja mogłaby trwać tak długo, że w efekcie wydłużyłaby czas wyko- nania kwerendy, zamiast go skrócić. W efekcie mogłoby dojść do absurdalnej sytuacji, w której proces realizacji kwerendy, zamiast opracować niekoniecznie najbardziej optymalny plan wykonania w ciągu kilkudziesięciu milisekund i zre- alizować go w ciągu kilku sekund, przez wiele godzin analizowałby wszystkie możliwe plany wykonania w nadziei na odnalezienie tego, który pozwoli oszczę- dzić kilka sekund. Dlatego ze względów praktycznych optymalizator musi ogra- niczyć czas poświęcony na proces optymalizacji. W oparciu o takie czynniki, jak m.in. rozmiar tabel wykorzystywanych w kwerendzie, system SQL Server oblicza dwie wartości progowe dla kwerendy: jedna to koszt oceniany jako wystarczająco dobry, natomiast druga to maksymalny czas, po którym proces optymalizacji zostanie zatrzymany. Jeśli przekroczona zostanie którakolwiek z tych wartości progowych, proces optymalizacji zostaje zatrzymany i system SQL Server wyko- rzystuje najlepszy z odnalezionych do tej pory planów wykonania. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie do funkcji okna 7 Tak ogromne różnice powodują, że niełatwo jest zrezygnować z jednego podejścia na rzecz drugiego. I tu na pomoc przychodzą funkcje okna. Są one doskonałym narzę- dziem, które stanowi w pewnym sensie pomost między tymi dwiema różnymi szkoła- mi i pozwala na łagodniejsze przejście do sposobu myślenia, jakiego wymagają metody oparte na zbiorach. Na początku wyjaśnię, na czym polega realizowanie kwerend T-SQL opartych na zbiorach. T-SQL stanowi dialekt standardowego języka SQL (ISO/ANSI). Język SQL opiera się (lub aspiruje do tego) na modelu relacyjnym, który jest matematycznym modelem zarządzania danymi opracowanym i opublikowanym po raz pierwszy przez Edgara F. Codda na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Model rela- cyjny bazuje na dwóch podstawowych teoriach matematycznych: teorii zbiorów oraz logice predykatów. W świecie informatyki wiele teorii zostało opracowanych intuicyj- nie i w konsekwencji ulega stałym zmianom – do tego stopnia, że czasem czuję się, jakbym ścigał się z własnym cieniem. Model relacyjny to bezpieczna przystań w świe- cie informatyki, ponieważ bazuje na dużo mocniejszym fundamencie, a mianowicie na matematyce. Niektórzy twierdzą, że matematyka to prawda absolutna. Dzięki tak silnym matematycznym fundamentom model relacyjny jest bardzo stabilny. Ewoluuje, ale nie tak szybko jak inne działy informatyki. Model relacyjny już od kilkudziesięciu lat utrzymuje swoją pozycję i nadal stanowi główny motor wiodących platform bazo- danowych, nazywanych systemami zarządzania relacyjnymi bazami danych. Język SQL powstał w wyniku próby stworzenia języka opartego na modelu relacyj- nym. Język SQL nie jest idealny i pod wieloma względami odbiega od modelu rela- cyjnego, jednak dostarcza narzędzia, dzięki któremu osoby zaznajomione z modelem relacyjnym mogą wykorzystywać język SQL w sposób relacyjny. Niewątpliwie stanowi on najważniejszy język wykorzystywany w dzisiejszych systemach zarządzania rela- cyjnymi bazami danych. Jednak jak już wspomniałem, myślenie w sposób relacyjny nie jest intuicyjne dla wielu osób. Wynika to między innymi z dużej różnicy między podejściem iteracyjnym a tym opartym na zbiorach. Największe trudności napotykają programiści języków proceduralnych, w których interakcja z danymi w plikach następuje w sposób itera- cyjny zaprezentowany na przykładzie następującego pseudokodu: otwórz plik pobierz pierwszy rekord dopóki nie koniec pliku początek przetwórz rekord pobierz następny rekord koniec Dane w plikach (a dokładniej w plikach ISAM, czyli plikach metody indeksowanego dostępu sekwencyjnego) są przechowywane w określonej kolejności. Rekordy są pobie- rane z pliku zgodnie z tą kolejnością i w dodatku pojedynczo. W efekcie przyzwyczaja- my się do traktowania danych jak uporządkowanych rekordów przetwarzanych jeden ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 8 Rozdział 1: Funkcje okna w języku SQL po drugim. Ten sposób myślenia przypomina realizowanie operacji przy użyciu kurso- rów w języku T-SQL, dlatego metody oparte na kursorach i iteracji wydają się tak zna- jome programistom z doświadczeniem w korzystywaniu z języków proceduralnych. Relacyjne, oparte na zbiorach podejście do przetwarzania danych jest zupełnie inne. Aby ułatwić jego zrozumienie, zacznijmy od defi nicji zbioru wprowadzonej przez twór- cę teorii Georga Cantora: Zbiorem M jest spojenie w całość określonych rozróżnialnych podmiotów naszej poglądowości czy myśli, które nazywamy elementami danego zbioru m. – Joseph W. Dauben, Georg Cantor (Princeton University Press, 1990) Ta z pozoru prosta defi nicja jest w rzeczywistości tak złożona, że jej interpretacji mógł- bym poświęcić kilka stron. Jednak na potrzeby tej książki skoncentruję się na dwóch kluczowych aspektach: jednym, który został bezpośrednio wyrażony w defi nicji oraz drugim, który z niej wynika: ■ ■ Całość Przyjrzyjmy się wykorzystaniu terminu całość. Zbiór powinien być postrzegany i traktowany jako całość. Nasza uwaga powinna skoncentrować się na zbiorze jako całości, zamiast na poszczególnych elementach zbioru. Przetwarza- nie iteracyjne nie jest zgodne z tą koncepcją, ponieważ rekordy pliku lub kursor są przetwarzane pojedynczo. Tabela w bazie danych SQL reprezentuje (choć nie w doskonały sposób) relację z modelu relacyjnego. Relacja stanowi zbiór podob- nych do siebie elementów (tzn. elementów posiadających takie same atrybuty). Gdy podejmujemy interakcję z tabelami przy użyciu kwerend opartych na zbio- rach, traktujemy tabelę jako całość, a nie jak pojedyncze wiersze (krotki rela- cji) – zarówno pod względem sposobu deklarowania żądań SQL, jak i sposobu postrzegania zbioru. Niektóre osoby mają duże trudności z zaadaptowaniem tego sposobu myślenia. Porządek Jak można zauważyć, defi nicja nie wspomina nic o kolejności ele- mentów. Wynika to z faktu, iż elementy w zbiorze nie są uporządkowane. Nie- którym osobom trudno przywyknąć do tego faktu. Pliki i kursory defi niują okre- śloną kolejność rekordów i pobierając pojedyncze rekordy możemy polegać na tej kolejności. Wiersze w tabeli nie mają kolejności, ponieważ tabela stanowi zbiór. Osoby, które tego nie rozumieją, często mylą logiczną warstwę modelu danych i języka z fi zyczną warstwą implementacji. Zakładają, że jeśli istnieje określony indeks na tabeli, mogą mieć pewność, że podczas wykonywania kwerend na tej tabeli dane będą zawsze przetwarzane zgodnie z porządkiem zdefi niowanym w indeksie. Co więcej, czasem od spełnienia tego założenia uzależniają poprawne działanie rozwiązania. Oczywiście w SQL Server nie można mieć takiej pewno- ści. Aby zagwarantować, że wiersze w zbiorze wyników zostaną zaprezentowane w określonej kolejności, musimy dodać do kwerendy klauzulę ORDER BY. Jednak ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie do funkcji okna 9 dodając tę klauzulę powinniśmy mieć świadomość, że otrzymany wynik nie jest relacyjny, ponieważ defi niuje określoną kolejność. Aby pisać efektywne kwerendy, trzeba rozumieć naturę języka SQL i myśleć w katego- riach zbiorów. Z pomocą przychodzą funkcje okna, które ułatwiają przejście między iteracyjnym sposobem myślenia (pojedyncze wiersze w określonej kolejności) a spo- sobem myślenia w oparciu o zbiory (postrzeganie zbioru jako nieuporządkowanej całości). A wszystko to dzięki pomysłowemu projektowi funkcji okna. Gdy zachodzi potrzeba określenia kolejności, funkcje okna wspierają klauzulę ORDER BY. Jednak sam fakt, iż funkcja określa kolejność, nie oznacza, że jest ona niezgodna z założeniami modelu relacyjnego. Zarówno dane wejściowe, jak i dane wyj- ściowe funkcji okna mają charakter relacyjny (nie wymagają i nie gwarantują żadnej kolejności). Porządek stanowi jedynie element specyfi kacji obliczenia i skutkuje doda- niem atrybutu do wynikowej relacji. Nie ma pewności, że wiersze w zbiorze wyników będą uporządkowane w takiej samej kolejności, jaka wykorzystana została w oknie funkcji. Co więcej, różne funkcje okna w tej samej kwerendzie mogą defi niować różne porządki. Zasadniczo ten rodzaj uporządkowania nie ma nic wspólnego z kolejnością wierszy w prezentowanym wyniku wykonania kwerendy. Jak widać na rysunku 1-1, zarówno dane wejściowe, jak i dane wyjściowe kwerendy z funkcją okna są relacyjne, mimo iż specyfi kacja funkcji okna zawiera defi nicję porządku. Zastosowane na ilustracji owale oraz różne pozycje wierszy w zbiorze wejściowym i wyjściowym służą do podkreślenia faktu, iż kolejność wierszy nie ma znaczenia. Istnieje dodatkowy aspekt funkcji okna, który pomaga w stopniowym przejściu z iteratywnego sposobu myślenia do myślenia relacyjnego. Nauczycielom wprowadza- jącym nowe zagadnienie zdarza się czasem nieco naciągnąć prawdę. Zdają oni sobie sprawę z tego, że studenci nie są w stanie zrozumieć szczegółowego, kompleksowego omówienia. Czasami można osiągnąć lepsze rezultaty rozpoczynając od wyjaśnienia koncepcji w uproszczony, choć nie do końca prawdziwy sposób. W efekcie studenci oswajają się z ogólną ideą. Prawdziwą, szczegółową wersję można przedstawić w przy- szłości, gdy studenci będą już lepiej na nią przygotowani. W analogiczny sposób można przedstawić mechanizm wykonywania funkcji okna. Można wyjaśnić ogólną koncepcję w uproszczony sposób, który, choć nie jest całkowi- cie zgodny z prawdą, daje dobre efekty. Uproszczona, nieprawdziwa procedura bazuje na metodzie przetwarzania pojedynczych wierszy w określonej kolejności. W rzeczy- wistości procedura wykonywania funkcji okna bazuje na metodzie przetwarzania zbio- rów. Jednak prawdziwa procedura jest bardziej skomplikowana i aby ją zrozumieć, trzeba osiągnąć pewien stopień wtajemniczenia. Następująca kwerenda służy do zilustrowania tego problemu: SELECT orderid, orderdate, val, RANK() OVER(ORDER BY val DESC) AS rnk FROM Sales.OrderValues; ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 10 Rozdział 1: Funkcje okna w języku SQL Atrybuty zamówienia (orderid, orderdate, val) (10417, 2007-01-16 00:00:00.000, 11188.40) (11030, 2008-04-17 00:00:00.000, 12615.05) (10981, 2008-03-27 00:00:00.000, 15810.00) (10865, 2008-02-02 00:00:00.000, 16387.50) (10889, 2008-02-16 00:00:00.000, 11380.00) SELECT orderid, orderdate, val, RANK() OVER(ORDER BY val DESC) AS rnk FROM Sales.OrderValues; Zbiór wynikowy (orderid, orderdate, val, rnk) (10889, 2008-02-16 00:00:00.000, 11380.00, 4) (10417, 2007-01-16 00:00:00.000, 11188.40, 5) (10981, 2008-03-27 00:00:00.000, 15810.00, 2) (10865, 2008-02-02 00:00:00.000, 16387.50, 1) (11030, 2008-04-17 00:00:00.000, 12615.05, 3) RYSUNEK 1-1 Dane wejściowe i wyjściowe kwerendy z funkcją okna Oto skrócony wynik wykonania przedstawionej kwerendy (kolejność wierszy nie jest gwarantowana): orderid orderdate val rnk -------- ----------------------- --------- --- 10865 2008-02-02 00:00:00.000 16387.50 1 10981 2008-03-27 00:00:00.000 15810.00 2 11030 2008-04-17 00:00:00.000 12615.05 3 10889 2008-02-16 00:00:00.000 11380.00 4 10417 2007-01-16 00:00:00.000 11188.40 5 ... Przykładowa uproszczona procedura wyznaczania pozycji w rankingu może zostać opisana przy pomocy pseudokodu w następujący sposób: poukładaj wiersze według wartości val wykonaj iterację po wierszach dla każdego wiersza jeśli bieżący wiersz jest pierwszym w partycji zwróć 1 w przeciwnym przypadku: jeśli wartość val równa się poprzedniej wartości val, ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie do funkcji okna 11 zwróć poprzednią pozycję w przeciwnym przypadku zwróć liczbę dotychczas przetworzonych wierszy Rysunek 1-2 stanowi grafi czną ilustrację tej uproszczonej procedury. orderid orderdate val rnk ----------- --------------------------- ---------- ---- 10865 2008-02-02 00:00:00.000 16387.50 1 10981 2008-03-27 00:00:00.000 15810.00 2 11030 2008-04-17 00:00:00.000 12615.05 3 10889 2008-02-16 00:00:00.000 11380.00 4 10417 2007-01-16 00:00:00.000 11188.40 5 ... RYSUNEK 1-2 Uproszczona procedura wyznaczania pozycji w rankingu Jak wspomniałem, choć zaprezentowana procedura prowadzi do uzyskania pra- widłowego wyniku, nie jest całkiem zgodna z rzeczywistością. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iż uproszczona procedura przypomina fi zyczny proces realizowa- nia tej operacji przez system SQL Server. Jednak niniejsza książka koncentruje się nie na fi zycznej implementacji, lecz na warstwie koncepcyjnej, czyli języku i modelu logicznym. W związku z tym mówiąc o „niezgodności uproszczonej procedury z rze- czywistością” miałem na myśli to, iż z perspektywy języka obliczenia są realizowane w sposób oparty na zbiorach, a nie w sposób iteracyjny. Należy pamiętać, że język SQL jest niezależny od fi zycznej implementacji w aparacie bazy danych. To warstwa fi zyczna odpowiada za ustalenie, w jaki sposób obsłużyć logiczne żądanie tak, aby w jak najszybszym czasie uzyskać prawidłowy wynik. A teraz spróbuję wyjaśnić, co mam na myśli, mówiąc o bardziej zaawansowanym i prawidłowym zrozumieniu mechanizmu działania funkcji okna z perspektywy języ- ka. Funkcja defi niuje osobne, niezależne okno dla każdego wiersza w zbiorze wyni- ków kwerendy. Jeśli specyfi kacja okna nie zawiera żadnych ograniczeń, na początku każde okno obejmuje wszystkie wiersze zawarte w zbiorze wyników kwerendy. Jednak możemy rozszerzać specyfi kację okna o różne elementy (m.in. omówione w dalszej części rozdziału partycje i ramy), które ograniczają zbiór wierszy w każdym oknie. Rysunek 1-3 ilustruje tę koncepcję na przykładzie zaprezentowanej wcześniej kwe- rendy z funkcją RANK. orderid orderdate val rnk ----------- --------------------------- ---------- ---- 10865 2008-02-02 00:00:00.000 16387.50 1 10981 2008-03-27 00:00:00.000 15810.00 2 11030 2008-04-17 00:00:00.000 12615.05 3 10889 2008-02-16 00:00:00.000 11380.00 4 10417 2007-01-16 00:00:00.000 11188.40 5 ... RYSUNEK 1-3 Zaawansowana procedura wyliczania pozycji w rankingu ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 12 Rozdział 1: Funkcje okna w języku SQL Z logicznego punktu widzenia dla każdej funkcji okna i wiersza w zbiorze wyników kwerendy klauzula OVER tworzy osobne okno. W specyfi kacji okna w przykładowej kwerendzie nie wprowadziłem żadnych ograniczeń, zdefi niowałem jedynie porzą- dek przetwarzania wierszy. W związku z tym w zaprezentowanym przykładzie każde z okien będzie obejmować wszystkie wiersze ze zbioru wyników. Wszystkie okna są tworzone w tym samym czasie. W każdym z nich wyliczana jest pozycja rankingu wynosząca jeden plus liczba wierszy, które mają większą wartość atrybutu val niż bieżący wiersz. Wielu osobom łatwiej przychodzi postrzeganie danych jako uporządkowanych wierszy, które są przetwarzane pojedynczo w iteracyjny sposób. I nie ma w tym nic złe- go, jeśli osoby te dopiero rozpoczynają pracę z funkcjami okien i uproszczone podej- ście pozwoli im na pisanie prawidłowych, choć prostych kwerend. W miarę upływu czasu warto stopniowo pogłębiać swoją znajomość logicznego modelu funkcji okna i zacząć postrzegać dane w kategoriach nieuporządkowanych zbiorów. Wady rozwiązań alternatywnych dla funkcji okna Funkcje okna mają szereg zalet, których nie posiadają alternatywne, bardziej tradycyj- ne metody realizowania tych samych obliczeń, takie jak np. kwerendy grupujące bądź kwerendy podrzędne. W tym podrozdziale przedstawię kilka prostych przykładów. Warto mieć świadomość, że istnieją dodatkowe, znaczące różnice, które nie zostaną na razie zaprezentowane. Zacznijmy od tradycyjnych kwerend grupujących. Umożliwiają one uzyskiwanie dostępu do nowych informacji będących wynikiem agregacji, ale wiążą się z utratą szczegółowości. Grupując dane musimy stosować wszystkie obliczenia w kontekście grupy. Ale co, jeśli chcemy zastosować obliczenia, które odwołują się zarówno do poszczególnych wierszy, jak i agregacji? Załóżmy na przykład, że potrzebujemy wykonać na widoku Sales.OrderValues kwerendę, która dla każdego zamówienia wylicza procentowy udział wartości bieżącego zamówienia w wartości wszystkich zamówień klienta, jak również różnicę między bieżącą a średnią wartością zamówienia danego klienta. Wartość bie- żącego zamówienia stanowi element szczegółowy, natomiast suma i średnia zamówień klienta stanowią agregacje. Jeśli pogrupujemy dane według klienta, tracimy dostęp do poszczególnych zamówień. Jeden ze sposobów rozwiązywania tego typu proble- mów polega na stworzeniu kwerendy grupującej dane według klientów, zdefi niowaniu wspólnego wyrażenia tabelarycznego (Common Table Expression – CTE) na podstawie tej kwerendy, a następnie złączeniu wyrażenia tabelarycznego z tabelą bazową w celu dopasowania szczegółowych wierszy do agregacji. Poniżej zaprezentowałem przykła- dową implementację tej metody: WITH Aggregates AS ( ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie do funkcji okna 13 SELECT custid, SUM(val) AS sumval, AVG(val) AS avgval FROM Sales.OrderValues GROUP BY custid ) SELECT O.orderid, O.custid, O.val, CAST(100. * O.val / A.sumval AS NUMERIC(5, 2)) AS pctcust, O.val - A.avgval AS diffcust FROM Sales.OrderValues AS O JOIN Aggregates AS A ON O.custid = A.custid; Oto skrócony wynik wygenerowany przez kwerendę: orderid custid val pctcust diffcust -------- ------- ------- -------- ------------ 10835 1 845.80 19.79 133.633334 10643 1 814.50 19.06 102.333334 10952 1 471.20 11.03 -240.966666 10692 1 878.00 20.55 165.833334 11011 1 933.50 21.85 221.333334 10702 1 330.00 7.72 -382.166666 10625 2 479.75 34.20 129.012500 10759 2 320.00 22.81 -30.737500 10926 2 514.40 36.67 163.662500 10308 2 88.80 6.33 -261.937500 ... A teraz wyobraźmy sobie, że chcemy dodać współczynnik procentowego udziału w całkowitej sumie i różnicę dla średniej wartości wszystkich zamówień. W tym celu musimy dodać kolejne wyrażenie tabelaryczne: WITH CustAggregates AS ( SELECT custid, SUM(val) AS sumval, AVG(val) AS avgval FROM Sales.OrderValues GROUP BY custid ), GrandAggregates AS ( SELECT SUM(val) AS sumval, AVG(val) AS avgval FROM Sales.OrderValues ) SELECT O.orderid, O.custid, O.val, CAST(100. * O.val / CA.sumval AS NUMERIC(5, 2)) AS pctcust, O.val - CA.avgval AS diffcust, CAST(100. * O.val / GA.sumval AS NUMERIC(5, 2)) AS pctall, O.val - GA.avgval AS diffall FROM Sales.OrderValues AS O JOIN CustAggregates AS CA ON O.custid = CA.custid CROSS JOIN GrandAggregates AS GA; ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 14 Rozdział 1: Funkcje okna w języku SQL Oto wynik wykonania tej kwerendy: orderid custid val pctcust diffcust pctall diffall -------- ------- ------- -------- ------------ ------- ------------- 10835 1 845.80 19.79 133.633334 0.07 -679.252072 10643 1 814.50 19.06 102.333334 0.06 -710.552072 10952 1 471.20 11.03 -240.966666 0.04 -1053.852072 10692 1 878.00 20.55 165.833334 0.07 -647.052072 11011 1 933.50 21.85 221.333334 0.07 -591.552072 10702 1 330.00 7.72 -382.166666 0.03 -1195.052072 10625 2 479.75 34.20 129.012500 0.04 -1045.302072 10759 2 320.00 22.81 -30.737500 0.03 -1205.052072 10926 2 514.40 36.67 163.662500 0.04 -1010.652072 10308 2 88.80 6.33 -261.937500 0.01 -1436.252072 ... Jak widać, kwerenda uzyskana przy pomocy tej metody jest skomplikowana i wymaga zdefi niowania dodatkowych wyrażeń tabelarycznych oraz złączeń. Podobne obliczenia mogą zostać przeprowadzone także w inny sposób – przy użyciu osobnej kwerendy podrzędnej dla każdego z obliczeń. Oto alternatywne roz- wiązanie wykorzystujące kwerendy podrzędne do wykonania zadania realizowanego uprzednio przez dwie kwerendy grupujące: -- kwerendy podrzędne z danymi szczegółowymi i agregacjami dla klienta SELECT orderid, custid, val, CAST(100. * val / (SELECT SUM(O2.val) FROM Sales.OrderValues AS O2 WHERE O2.custid = O1.custid) AS NUMERIC(5, 2)) AS pctcust, val - (SELECT AVG(O2.val) FROM Sales.OrderValues AS O2 WHERE O2.custid = O1.custid) AS diffcust FROM Sales.OrderValues AS O1; -- kwerendy podrzędne z danymi szczegółowymi oraz agregacjami dla klienta -- i całościowymi SELECT orderid, custid, val, CAST(100. * val / (SELECT SUM(O2.val) FROM Sales.OrderValues AS O2 WHERE O2.custid = O1.custid) AS NUMERIC(5, 2)) AS pctcust, val - (SELECT AVG(O2.val) FROM Sales.OrderValues AS O2 WHERE O2.custid = O1.custid) AS diffcust, CAST(100. * val / (SELECT SUM(O2.val) FROM Sales.OrderValues AS O2) AS NUMERIC(5, 2)) AS pctall, val - (SELECT AVG(O2.val) FROM Sales.OrderValues AS O2) AS diffall FROM Sales.OrderValues AS O1; ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie do funkcji okna 15 Rozwiązanie oparte na kwerendach podrzędnych ma dwie zasadnicze wady. Po pierw- sze, jego kod jest długi i złożony. Po drugie, obecnie optymalizator SQL Server nie identy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft SQL Server 2012 Optymalizacja kwerend T-SQL przy użyciu funkcji okna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: