Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00414 024451 23509306 na godz. na dobę w sumie
Microsoft SharePoint 2010 Poradnik Administratora - Tom 1 i 2 - ebook/pdf
Microsoft SharePoint 2010 Poradnik Administratora - Tom 1 i 2 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-273-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dowiedz się jak uruchomić platformę współpracy biznesowej oraz jak zapewnić jej płynne działanie. To niezastąpione kompendium zawiera szczegółowy opis funkcji, składników i możliwości oferowanych przez produkt SharePoint 2010. Skorzystaj z porad praktyków, poznaj znane rozwiązania zastępcze oraz główne techniki rozwiązywania problemów, niezbędne do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Dowiedz się, jak:

• Planować topologię farmy serwerów oraz systemów informacyjnych
• Przeprowadzać procedury instalacji i aktualizacji
• Konfigurować i integrować serwer Microsoft SQL Server 2008
• Tworzyć i zarządzać aplikacjami webowymi oraz kolekcjami witryn
• Projektować i administrować usługami wyszukiwania dla witryn
• Przeprowadzać proces skalowania serwerów dla różnych scenariuszy
• Implementować rozwiązania do zarządzania zawartością na poziomie przedsiębiorstwa
• Administrować zasadami zarządzania informacjami
• Stosować wskazówki praktyczne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony danych oraz odzyskiwania po awarii

• Usprawnić administrowanie za pomocą programu Windows PowerShell

Na dysku CD:
Skrypty konfiguracyjne dla środowiska wirtualnego i ich odpowiedniki wiersza polecenia
Odsyłacze do dodatkowych zasobów sieciowych
(Dla czytelników eBook'a obraz dysku CD towarzyszącego książce jest dostępny na stronie wydawcy - dokładny link podano we wstępie eBook'a).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Microsoft® SharePoint® 2010 Poradnik administratora Bill English Brian Alderman Mark Ferraz przekład: Leszek Biolik, Natalia Chounlamany, Krzysztof Szkudlarek ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Microsoft® SharePoint® 2010 Poradnik administratora © 2010 APN PROMISE Sp. z o. o. Authorized translation of English edition of Microsoft® SharePoint® 2010 Administrator’s Companion © 2010 Bill English This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. APN PROMISE Sp. z o. o., ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa tel. +48 22 35 51 642, fax +48 22 35 51 699 e-mail: mspress@promise.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Microsoft oraz znaki towarowe wymienione na stronie http://www.microsoft.com/about/legal/en/ us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx są zarejestrowanymi znakami towarowymi grupy Microsoft. Wszystkie inne nazwy handlowe i towarowe występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli. Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. APN PROMISE Sp. z o. o. dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE Sp. z o. o. nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-071-6 Przekład: Leszek Biolik, Natalia Chounlamany, Krzysztof Szkudlarek Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Ewa Swędrowska Skład i łamanie: MAWart Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiii Jak korzystać z tej książki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiv Wymagania systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiv Korzystanie z obrazu dysku CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxv Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . Omówienie funkcji platformy SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykorzystywanie szablonów i witryn SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komunikowanie się z witrynami SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie witryny na platformie SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . Funkcje edycyjne platformy SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edycja tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstążki w programie SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okna dialogowe SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie motywów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zastosowanie zaktualizowanego interfejsu użytkownika 2010 3 6 9 10 11 13 13 14 15 16 do wszystkich witryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dołączenie obsługi technologii Rich Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korzystanie z list i bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulepszenia list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formularz wprowadzania danych listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szablony list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarządzanie kolumnami listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 20 22 22 22 27 29 30 Zaawansowane rozwiązania mechanizmu list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 39 42 45 53 53 57 58 61 62 Modularność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Rozszerzalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 63 Skalowalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obsługa dużych list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolumny witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edytowanie formularzy wprowadzania danych do list . . . . . . . . . . . . . . Integracja z pakietem Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SharePoint Workspace 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Microsoft Word 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obsługa innych produktów Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Architektura SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Architektura przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Logiczne składniki architektury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Architektura usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Usługi systemu operacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Usługi baz danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Usługi przepływu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Usługi wspomagania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niezbędne usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Możliwości funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawartość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Społeczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyszukiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Możliwości połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 63 66 67 67 67 70 81 81 82 83 84 84 85 Wdrożenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 88 89 93 95 96 97 Role serwera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Topologie wdrażania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Środowiska projektowe i testowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pule aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Działanie pul aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domyślne pule aplikacji programu SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . Część II Instalacja i implementacja 3 Optymalizacja SQL Server pod kątem implementacji SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 102 SQL Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Wersje systemu SQL Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Instancje oprogramowania SQL Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Typy baz danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SQL Server Management Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Systemowe procedury składowane i polecenia Transact ‑SQL (T ‑SQL) 112 Narzędzie Windows PowerShell dla oprogramowania SQL Server 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Instalowanie i konfigurowanie systemu SQL Server 2008 dla aplikacji SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersje systemu SQL Server 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagania sprzętowe dla systemu SQL Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagania oprogramowania dla systemu SQL Server . . . . . . . . . . . . 114 115 116 118 Optymalizowanie systemu SQL Server pod kątem platformy 119 SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Ustawienia pamięci systemu SQL Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Pliki baz danych i ich lokalizacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawienia bazy danych Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Wstępne utworzenie baz danych zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 iv Spis treści ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Ustawienia bazy danych Tempdb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model przywracania baz danych zawartości SharePoint . . . . . . . . . . . Weryfikacja integralności danych przy użyciu poleceń 133 135 138 DBCC CHECKDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Optymalizacje przeprowadzane poza systemem SQL Server . . . . . . . . . . 4 Instalowanie SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 144 Omówienie typów instalacji produktu SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . 144 Wersje SharePoint, dotyczące sieci intranet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Wersje SharePoint dotyczące sieci Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Role serwera SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Przygotowanie do instalacji platformy SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . 150 Wymagania sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagania oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 155 Usługa Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Program SharePoint 2010 Preparation Tool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalowanie programu SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Instalacje programu SharePoint 2010 za pomocą graficznego interfejsu użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przeprowadzanie instalacji programu SharePoint przy użyciu wiersza poleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfigurowanie instalacji programu SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . Uruchamianie kreatora konfiguracji farmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmiana nazwy bazy danych witryny Central Administration . . . . . . . . Odinstalowanie programu SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 183 187 187 192 195 Część III Zarządzanie farmą systemu SharePoint 5 Wykorzystywanie Windows PowerShell do automatyzacji zadań administracyjnych farmy . . . . . . . . . . . . . Korzystanie z narzędzia Windows PowerShell: Podstawy . . . . . . . . . . . . . 201 202 Nowości wprowadzone w wersji Windows PowerShell 2 .0 . . . . . . . . . . 203 204 Architektura programu Windows PowerShell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalowanie programu Windows PowerShell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 211 Zdalne zarządzanie systemami za pomocą usługi WinRM . . . . . . . . . . 219 Korzystanie z programu SharePoint 2010 Management Shell . . . . . . . . . 221 Omówienie poleceń typu cmdlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uzyskiwanie pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 240 Polecenia cmdlets dla serwera SharePoint Foundation 2010 . . . . . . . . 241 Polecenia cmdlets dla serwera SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Wykonywanie podstawowych zadań administracyjnych . . . . . . . . . . . Przykładowe zadania administracyjne dla serwera SharePoint . . . . . . . . . 245 Wdrażanie oprogramowania SharePoint 2010 za pomocą skryptów Windows PowerShell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarządzanie usługami SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Używanie narzędzia Windows PowerShell do aktualizacji . . . . . . . . . . 245 248 249 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści v 6 Zarządzanie SharePoint 2010 przy użyciu witryny Central Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 253 Omówienie witryny Central Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Nawigowanie po stronie domowej witryny Central Administration . . . . . 258 Menu akcji dla witryny Central Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Ikona ścieżki nawigacji dla witryny Central Administration . . . . . . . . . Opcja Browse dla witryny Central Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Opcja Page dla witryny Central Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Wykonywanie zadań administracyjnych przy użyciu witryny Central Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategoria funkcjonalna Application Management (Zarządzanie aplikacją) . . . . . . . . . . . . . . Kategoria funkcjonalna System Settings (ustawienia systemowe) . . . . Kategoria funkcjonalna Monitoring (Monitorowanie) . . . . . . . . . . . . . Kategoria funkcjonalna Backup and Restore (Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategoria funkcjonalna Security (Bezpieczeństwo) . . . . . . . . . . . . . . . . Kategoria funkcjonalna Upgrade and Migration (Aktualizacja i migracja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategoria funkcjonalna General Application Settings (Ogólne ustawienia aplikacji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategoria funkcjonalna Configuration Wizards (Kreatorzy 263 264 304 315 332 343 348 351 konfiguracji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Skalowanie farmy SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 363 Historia farm SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Federacja usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Usługi przeznaczone do użytku na pojedynczej farmie oraz pomiędzy farmami serwerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Logiczna architektura usług aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 370 Grupy pośrednika usługi aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Publikowanie usług aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skalowanie architektury usług aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 373 Warstwa Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Warstwa aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Warstwa bazodanowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Określanie logicznego położenia usług na serwerach . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Planowanie architektury usług aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Planowanie topologii architektury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 384 Konfigurowanie usług aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Uruchamianie i zatrzymywanie usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wdrażanie usług aplikacji w istniejącej aplikacji Web . . . . . . . . . . . . . . 385 386 Tworzenie niestandardowej grupy pośrednika dla aplikacji Web . . . . 387 Tworzenie nowej instancji usługi aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modyfikowanie puli aplikacji dla wdrożonej usługi aplikacji . . . . . . . . 389 vi Spis treści ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Modyfikowanie usług aplikacji należących do domyślnej grupy pośrednika aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Publikowanie usług aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Publikowanie usług aplikacji dla farm zdalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krok 1: Wymiana certyfikatów zaufania ze zdalną farmą . . . . . . . . . . . Krok 2: Jawne publikowanie usługi aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krok 3: Jawne podłączanie usługi aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Topologie środowiska SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Role serwera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skalowanie farmy z grupami serwerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Zasady zarządzania informacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omówienie zarządzania rekordami oraz zasad zarządzania 391 393 395 395 403 404 406 407 408 415 415 informacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Na czym polega zarządzanie rekordami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Dokument wymagań w zakresie zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Role procesu zarządzania rekordami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plan ewidencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 421 Co to są zasady zarządzania informacjami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Planowanie zasad dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metadane zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 423 Implementowanie i konfigurowanie zasad zarządzania informacjami . . . 425 Definiowanie zasady zachowywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Generowanie raportów użycia zasad zarządzania informacjami . . . . . Przeglądanie raportów użycia zasad zarządzania informacjami . . . . . 433 436 Implementowanie i konfigurowanie centrum rekordów . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie i zarządzanie typami zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Tworzenie centrum rekordów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Tworzenie bibliotek rekordów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 444 Definiowanie wymaganych metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Stosowanie zasad zarządzania informacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Tworzenie reguł organizatora zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie opcji Send To na poziomie farmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 446 Nakładanie wstrzymania na rekordy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Generowanie raportu planu ewidencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Generowanie raportu inspekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Implementowanie i zarządzanie rekordami w miejscu . . . . . . . . . . . . . . . 452 452 Implementacja funkcji rekordów w miejscu dla kolekcji witryn . . . . . . Konfigurowanie funkcji rekordów w miejscu dla listy lub biblioteki . . 453 Część IV Porządkowanie, publikowanie i wyszukiwanie informacji ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 9 Porządkowanie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projektowanie architektury informacji w oparciu o platformę SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 462 Spis treści vii Wartość informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 464 Czym są możliwości wprowadzania informacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czym są możliwości wyszukania informacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Możliwości wprowadzania i znajdowania informacji w produkcie SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Możliwości wprowadzania informacji a usługa zarządzanych metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie architektury informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taksonomia przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Architektura informacji, zarządzanie i wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . Możliwości wprowadzania informacji a taksonomie operacyjne . . . . . Możliwości wykorzystywania i projektowanie odpowiednich narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykorzystywanie systemu SharePoint a konserwacja . . . . . . . . . . . . . . Projekt organizacji informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faza 0: Ocena organizacji informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faza 1: Zaplanowanie wymagań biznesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faza 2: Wymagania techniczne i schemat projektu . . . . . . . . . . . . . . . . Faza 3: Audyt i analiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faza 4: Zaprojektowanie możliwości wprowadzania 471 475 476 479 480 485 487 488 488 489 491 492 493 i znajdowania informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 495 Faza 5: Zarządzanie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narzędzia programu SharePoint 2010 dotyczące porządkowania informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 10 Współpraca i portale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 500 Korzystanie z witryn współpracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Szablony witryn współpracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Szablony witryn obszaru roboczego spotkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Włączanie funkcji współpracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 505 Planowanie współpracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integracja z programem SharePoint Workspace 2010 . . . . . . . . . . . . . 511 Wybór witryn portalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 Scenariusze witryn portali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 516 Funkcje portali publikowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 Zalety stron wiki w przedsiębiorstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udostępnianie wiedzy: funkcje społecznościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 518 Funkcje społecznościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integracja z dodatkiem Outlook Social Connector . . . . . . . . . . . . . . . . 524 Tworzenie repozytorium informacji za pomocą usługi profilu 525 użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stosowanie i korzyści usługi profilu użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 Architektura usługi profilu użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 530 Konfigurowanie usługi profilu użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Synchronizacja profilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 viii Spis treści ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Konfigurowanie Mojej witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 11 Aplikacje Search Server 2010 i FAST Search: architektura i administracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omówienie mechanizmów wyszukiwania w przedsiębiorstwie . . . . . . . . Architektura wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 556 558 Narzędzia przeszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 562 Składniki i procesy przeszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfiguracja farmy i aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 566 Zespół obsługujący funkcje wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Ustawienia wyszukiwania dla całej farmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 Zarządzanie regułami wpływu przeszukiwarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie aplikacji wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 571 Konfigurowanie aplikacji wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 Konfigurowanie przeszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Tworzenie i zarządzanie źródłami zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie i zarządzanie regułami przeszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . 576 580 Używanie mapowania nazwy serwera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 Kontrola dystrybucji hostów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 Zarządzanie typami plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resetowanie indeksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 583 Zarządzanie przeszukiwaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Globalne zarządzanie przeszukiwaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 585 Zarządzanie przeszukiwaniem źródła zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarządzanie przeszukiwaniem przez użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . 585 585 Określanie harmonogramu przeszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 Przeglądanie i rozwiązywanie problemów przeszukiwania . . . . . . . . . . . . 587 Korzystanie z dzienników przeszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korzystanie z raportów przeszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 593 Rejestrowanie diagnostyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarządzanie topologią usługi wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 Analizy dotyczące skalowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 Modyfikowanie topologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Bazy danych przeszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 598 Składniki przeszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Bazy danych właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Partycje indeksu i składniki kwerendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 600 FAST Search Server 2010 dla SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 FAST Search Server 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Architektura i topologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 12 Korzystanie z Windows PowerShell do zarządzania Search Services i FAST Search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyszukiwanie podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stosowanie funkcji wyszukiwania w przedsiębiorstwie . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie i zarządzanie topologią aplikacji usługi wyszukiwania . . . . 609 610 613 614 Spis treści ix ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Administrowanie źródłami zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 Modyfikowanie stron autorytatywnych i metadanych wyszukiwania . 630 Instalowanie i zarządzanie usługą FAST Search za pomocą Windows PowerShell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Używanie powłoki dla usługi FAST Search Server 2010 For 638 SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 Polecenia cmdlet dla usługi FAST Search Server 2010 For SharePoint 643 Dodawanie usługi FAST Search Server 2010 For SharePoint do instalacji SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 13 Dostosowywanie wyników wyszukiwania i witryny Search Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 Zalety funkcji wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 653 Omówienie funkcji SharePoint Search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 Poprawianie skuteczności wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 Promowanie kontekstowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostosowywanie interfejsu użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 672 Tworzenie nowych stron wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 Dostosowywanie stron wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 Strony zapytań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Składnik Web Part typu Search Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 681 Strony zaawansowanego wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 Dostosowywanie sposobu prezentowania wyników . . . . . . . . . . . . . . . 697 Dostosowywanie metadanych wyników wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . Podnoszenie jakości wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 699 Lingwistyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 Tworzenie reguł wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 Profil szeregowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XRANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 Podsumowanie dotyczące jakości wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 714 715 717 Poprawianie jakości kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapobieganie błędom treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnozowanie problemów związanych z zawartością . . . . . . . . . . . . 14 Administrowanie funkcją ECM (Enterprise Content Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 720 Zarządzanie dokumentami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 Biblioteki dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 Wersjonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 Zasady zarządzania informacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 Otwieranie i zapisywanie dokumentów w bibliotece dokumentów . . 730 Nawigowanie po metadanych i ich filtrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 Organizator zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 Zestawy dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domyślne wartości metadanych zależne od lokalizacji . . . . . . . . . . . . 739 Szablon centrum dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 x Spis treści ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Zarządzanie metadanymi przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typy zawartości i kolumny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pola zarządzanych metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magazyn terminów i zestawy terminów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zespalanie typów zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 743 746 747 753 Zarządzanie rekordami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 760 761 763 764 768 770 772 773 773 773 774 774 774 774 775 Nowe typy zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 776 Infrastruktura strumieniowego przesyłania obrazu wideo . . . . . . . . . . Interfejs użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 Zarządzanie rekordami i wstępne przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . Funkcje związane z zarządzaniem rekordami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udoskonalona witryna Centrum rekordów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarządzanie rekordami w miejscu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blokady i zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych . . . . . . Zachowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skalowalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarządzanie zawartością Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostępność i znaczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapytania o zawartość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rankingi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foldery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie i edytowanie strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tematy i znakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarządzanie elementami zawartości cyfrowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Publikowanie i administrowanie funkcją WCM (Web Content Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 780 Typy i cechy witryn publikowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 Wybór właściwego typu witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 Włączanie funkcji publikowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 Publikowanie przepływów pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenia marki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 Stosowanie różnych odmian witryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 789 Usprawnienia platformy SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 Administrowanie witrynami publikowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 Zabezpieczenia i uprawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struktura i nawigacja witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 794 Model strony programu SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 Ustawienia programu SharePoint Designer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 Kontrola i wskazówki wynikające z analiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie i publikowanie zawartości Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 801 Tworzenie zawartości w oparciu o sieć Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technologia Smart Client Authoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802 Składniki Web Part na stronach publikowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 Biblioteki cyfrowych składników majątku i multimediów . . . . . . . . . . . 807 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści xi Możliwości ponownego użycia zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfigurowanie buforowania zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omówienie buforowania zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pamięć podręczna BLOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bufor stron wyjściowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pamięć podręczna obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarządzanie rozmieszczaniem zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koncepcje związane z rozmieszczaniem zawartości . . . . . . . . . . . . . . . Analiza procesu rozmieszczania zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfigurowanie rozmieszczania zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Zabezpieczanie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo platformy SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zabezpieczenie farmy SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupa administratorów farmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfiguracje kont usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zatwierdzanie lub usuwanie grup dystrybucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfigurowanie funkcji IRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfigurowanie zasad zarządzania informacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . Zabezpieczanie aplikacji Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strefy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostawcy uwierzytelniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Współdziałanie stref, aplikacji Web i zabezpieczeń w celu 808 809 809 809 814 823 826 826 829 830 839 840 842 842 843 843 844 844 847 847 847 848 udostępnienia bezpiecznych rozwiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 Zmiana dostawców uwierzytelniania dla aplikacji sieci . . . . . . . . . . . . . 856 Zarządzanie zabezpieczeniami składnika Web Part . . . . . . . . . . . . . . . 858 Samoobsługowe tworzenie witryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 Zabezpieczanie zbiorów witryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 Niestandardowe zasady zbioru witryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czynności związane z przeprowadzaniem inspekcji w zbiorze witryn . 861 862 Dostosowywanie zabezpieczeń dla nawigacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 Administratorzy zbioru witryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zabezpieczanie witryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 863 Indeksowanie witryn i list zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 Uprawnienia witryny i dziedziczenie uprawnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881 Zabezpieczanie list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zatwierdzanie zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882 884 Ustawienia funkcji kontroli wersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zabezpieczanie elementów roboczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 Zabezpieczenia programu Windows PowerShell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 Uprawnienia aplikacji usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 17 Ochrona danych, możliwości odzyskiwania danych i ich dostępność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omówienie zagadnień związanych z odzyskiwaniem po awarii . . . . . . . . 887 888 Znaczenie nadmiarowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889 xii Spis treści ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rola procesu tworzenia kopii zapasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proces odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planowanie odzyskiwania po awarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dokumentowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korzystanie z narzędzi do odzyskiwania po awarii dostępnych w wersji SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersjonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dwupoziomowy kosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Witryna Central Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Windows PowerShell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Program narzędziowy STSADM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kopie zapasowe serwera SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bazy danych zawartości działające w trybie tylko do odczytu . . . . . . . Niepodłączone bazy danych zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przeprowadzenie operacji tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych . . Korzystanie z witryny Central Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korzystanie z programu Windows PowerShell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korzystanie z programu narzędziowego STSADM . . . . . . . . . . . . . . . . Przykładowa operacja tworzenia oraz odtwarzania kopii zapasowej farmy SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opcje wysokiej dostępności oferowane w wersji SharePoint 2010 . . . . . . Dublowanie baz danych serwera SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wysyłanie dziennika transakcji serwera SQL Server . . . . . . . . . . . . . . . Połączenie techniki dublowania baz danych i wysyłania dziennika transakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obrazy migawkowe serwera SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klastry awaryjnego przełączania serwera SQL Server . . . . . . . . . . . . . . Zagwarantowanie możliwości pełnego odtworzenia farmy . . . . . . . . . . . Część V Tematyka zaawansowana 18 Agregacja zewnętrznych źródeł danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czym jest usługa łączności danych biznesowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stosowanie aplikacji i modelu usługi łączności danych biznesowych . . . Warstwa łączności danych biznesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typy zawartości zewnętrznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modele usługi BDC i pliki zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie do opcji zabezpieczeń BCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tryby uwierzytelniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autoryzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarządzanie połączeniami danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Określanie uprawnień BCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfigurowanie procesu tworzenia strony profilów . . . . . . . . . . . . . . . 890 892 893 894 898 902 903 903 904 907 909 911 912 913 915 917 917 919 931 938 943 944 945 947 948 948 949 955 956 958 959 961 961 965 967 969 972 973 975 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści xiii Tworzenie modelu usługi BDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importowanie modeli BDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie strony profilów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie akcji danych zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modyfikowanie obiektów BDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ograniczanie przepustowości systemu zewnętrznego . . . . . . . . . . . . . Budowanie złożonych rozwiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976 979 982 984 986 988 989 Listy zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989 Składniki Web Part z kategorii Dane biznesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991 991 Kolumny danych zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyszukiwanie danych zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 Dane zewnętrzne a profile użytkowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 1001 1001 1002 1002 1003 1004 1008 Analiza nowych i ulepszonych standardowych składników Web Part . 1008 1009 1011 1014 19 Składniki Web Part i ich funkcjonalność w SharePoint 2010 . . Wprowadzenie do składników Web Part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przed rozpoczęciem implementacji składników Web Part . . . . . . . . . . Zarządzanie składnikami Web Part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodawanie składników Web Part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edytowanie składników Web Part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Łączenie składników Web Part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategoria składników Web Part Listy i biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . Kategoria składników Web Part Dane biznesowe . . . . . . . . . . . . . . . Składniki Web Part Content Rollup (Zestawienie zawartości) . . . . . Kategoria składników Web Part Document Sets (Zestawy dokumentów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 1017 1019 Kategoria składników Web Part Filters (Filtry) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategoria składników Web Part Forms (Formularze) . . . . . . . . . . . . Kategoria składników Web Part Media And Content (Multimedia i zawartość) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategoria składników Web Part Outlook Web App . . . . . . . . . . . . . Kategoria składników Web Part Search (Wyszukiwanie) . . . . . . . . . . Kategoria składników Web Part Social Collaboration 1020 1021 1021 (Współpraca w społeczności) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024 Pozostałe składniki Web Part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026 1026 1028 1029 1030 1031 Składnik Web Part Data View (Widok danych) . . . . . . . . . . . . . . . . . PerformancePoint w składnikach Web Part SharePoint 2010 . . . . . . Składnik Web Part funkcji Web Analytics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Składniki Web Part dla aplikacji klienckich pakietu Office . . . . . . . . Składnik Web Part Silverlight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Publikowanie zawartości programu SharePoint 2010 na urządzeniach mobilnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie do technologii mobilnych w programie SharePoint 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Microsoft Office Mobile 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033 1034 1034 xiv Spis treści ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== SharePoint Workspace Mobile 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035 Microsoft Office Web Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 1047 Wyszukiwanie na urządzeniach przenośnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1047 Widoki dla urządzeń przenośnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd typów urządzeń do dostępu mobilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050 1050 Windows Phone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 Inne urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfigurowanie mechanizmu przesyłania alertów SMS
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft SharePoint 2010 Poradnik Administratora - Tom 1 i 2
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: