Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00163 013244 24107946 na godz. na dobę w sumie
Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku - ebook/pdf
Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-283-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skuteczna nauka programu Microsoft SharePoint 2013
Przekonaj się, jak łatwo i szybko można nauczyć się metod usprawniania współpracy w zespole przy pomocy programu SharePoint 2013.
Metoda Krok po kroku pozwala na samodzielne ustalanie tempa zdobywania i utrwalania umiejęt-ności – dokładnie wtedy, gdy są one potrzebne.
Dowiedz się, jak:
• Dostosowywać witrynę pracy zespołowej, jej funkcje i aplikacje.
• Dzielić się pomysłami oraz opracowywać i publikować dokumenty lub dane.
• Wzbogacać i organizować zawartość list oraz bibliotek
• Automatyzować procesy biznesowe przy użyciu przepływów pracy
• Wykorzystywać funkcje społecznościowe do komunikacji i współpracy
• Publikować materiały przy użyciu rozszerzonych możliwości zarządzania zawartością sieci Web

1. Wykonuj proste, numerowane instrukcje
2. Sprawdzaj swoją pracę, porównując ją ze zrzutami ekranowymi
3. Korzystaj z porad i wskazówek praktycznych
4. Rozwijaj umiejętności praktyczne, korzystając z gotowych plików do ćwiczeń

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Olga M. Londer Penelope Coventry Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku © 2013 APN PROMISE SA Authorized Polish translation of the English edition Microsoft SharePoint 2013 Step by Step, ISBN 978-0-7356-6703-7 Copyright © 2013 by Olga Londer and PPP Consulting Ltd. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. APN PROMISE SA, biuro: ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa tel. +48 22 35 51 600, fax +48 22 35 51 699 e-mail: mspress@promise.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Książka ta przedstawia poglądy i opinie autorów. Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń, chyba że zostanie jednoznacznie stwierdzone, że jest inaczej. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. Nazwa Microsoft oraz znaki towarowe wymienione na stronie http://www.microsoft.com/ about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odnośnych właścicieli. APN PROMISE SA dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE SA nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-137-9 Przekład: Natalia Chounlamany Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Ewa Swędrowska Skład i łamanie: MAWart Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix O autorkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xvii Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii 1 Wprowadzenie do programu SharePoint 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Do czego służy SharePoint 2013? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Praca zespołowa i udostępnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Uprawnienia użytkowników programu SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Edycje programu SharePoint 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 W chmurze: SharePoint Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Integracja pakietu Office z programem SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Sklep internetowy SharePoint bazujący na produkcie Microsoft Dynamics AX . . . 16 Wersje programu SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2 Nawigowanie po witrynie SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Nawigowanie po stronie głównej i witrynie SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Poznawanie struktury witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Dostosowywanie nawigacji po witrynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Korzystanie ze wstążki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Wprowadzenie do części aplikacji i składników Web Part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Korzystanie z Kosza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3 Umieszczanie dokumentów i informacji na listach oraz w bibliotekach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Przeglądanie domyślnych list i bibliotek dostępnych w witrynie . . . . . . . . . . . . . . . 53 Tworzenie nowej listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Dodawanie i edytowanie elementów listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Tworzenie biblioteki dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Tworzenie nowego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Edytowanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Przekazywanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Zaewidencjonowywanie i wyewidencjonowywanie dokumentów z biblioteki dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== iii iv Spis treści Przeglądanie historii wersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Tworzenie nowego folderu w bibliotece lub na liście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Dodawanie, edytowanie i usuwanie kolumn list oraz bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Sortowanie i filtrowanie na listach i w bibliotekach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Usuwanie i przywracanie elementów listy oraz dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Ustawianie alertów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Obserwowanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Praca w trybie offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 4 Korzystanie ze stron sieci Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Edytowanie strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Modyfikowanie układu strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Tworzenie nowej strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Dodawanie łączy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Różnice stron i historie wersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Stosowanie alertów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Dodawanie części aplikacji oraz składników Web Part do strony . . . . . . . . . . . . . . 124 Usuwanie składnika Web Part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Dostosowywanie części aplikacji i składników Web Part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Edytowanie strony składników Web Part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Przenoszenie składników Web Part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5 Tworzenie witryn i zarządzanie nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Tworzenie witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Udostępnianie witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami witryn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Tworzenie witryny osobistej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Zmienianie motywu witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Zapisywanie i stosowanie szablonu witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Zarządzanie funkcjami witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Zarządzanie użyciem kanałów RSS w witrynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Usuwanie witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 6 Dostosowywanie list i bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Definiowanie nazwy, opisu i opcji nawigacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Konfigurowanie opcji zatwierdzania zawartości i przechowywania wersji dla listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Konfigurowanie opcji przechowywania wersji i wymogu wyewidencjonowania dla biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści v Stosowanie zaawansowanych ustawień list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Stosowanie zaawansowanych ustawień bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Stosowanie ustawień sprawdzania poprawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Konfigurowanie ustawień ocen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Stosowanie typów zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Tworzenie widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Udostępnianie dokumentu lub folderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Przyznawanie uprawnień do elementu listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Usuwanie i przywracanie listy lub biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 7 Funkcje społecznościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Korzystanie z kanału aktualności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Rozpoczynanie konwersacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Korzystanie z serwisu Yammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Stosowanie znaczników i notatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Tworzenie witryn społeczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Zarządzanie witryną społeczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 8 Korzystanie z witryn typu wiki i blogów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Tworzenie biblioteki stron typu wiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Kategoryzowanie stron typu wiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Tworzenie witryny typu wiki przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Korzystanie z witryny typu wiki przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Dodawanie kategorii do stron witryny typu wiki przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . 278 Tworzenie witryny blogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Zarządzanie blogiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Tworzenie wpisu w blogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Dodawanie komentarza do wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 9 Wyszukiwanie informacji i osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Wyszukiwanie w witrynie SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Stosowanie kwerend wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Konfigurowanie działania funkcji wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Stosowanie opcji wyszukiwania zaawansowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Konfigurowanie alertów wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Wpływanie na ranking trafności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Dostosowywanie strony wyników wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Wyszukiwanie osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== vi Spis treści Wykluczanie witryny z wyników wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 10 Zarządzanie zadaniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Tworzenie witryny projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Korzystanie z osi czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Tworzenie podzadań i zarządzanie nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Korzystanie ze składnika Web Part Project Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Zarządzanie zadaniami z jednego miejsca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Zarządzanie projektami przy użyciu programów SharePoint oraz Project Professional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Synchronizowanie listy zadań z programem Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 11 Korzystanie z przepływów pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Automatyzowanie procesów biznesowych przy pomocy programu SharePoint . 354 Przepływy pracy dostępne w programie SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Konfigurowanie przepływu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Stosowanie przepływów pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Zarządzanie przepływami pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Zarządzanie zadaniami przepływu pracy w programie Outlook 2013 . . . . . . . . . . 370 Przerywanie przepływów pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Usuwanie przepływów pracy z list i bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Kojarzenie przepływów pracy z typami zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 12 Integracja SharePoint z programami Excel oraz Access . . . . . . . . . . . . . 381 Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego Excel na listę SharePoint . . . . . . 383 Eksportowanie danych z listy SharePoint do arkusza kalkulacyjnego Excel . . . . . 386 Eksportowanie tabeli Excel do witryny SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Budowanie aplikacji programu Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Tworzenie tabeli w aplikacji programu Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Korzystanie z aplikacji programu Access za pośrednictwem przeglądarki . . . . . . 403 Eksportowanie danych z wersji stacjonarnej bazy danych Access na listę . . . . . . . 408 Importowanie danych z listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Łączenie tabeli z listą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Przenoszenie danych z wersji stacjonarnej bazy danych na listę . . . . . . . . . . . . . . 417 Praca w trybie offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści vii 13 Stosowanie funkcji analizy biznesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Wprowadzenie do komponentów analizy biznesowej programu SharePoint . . . . 429 Korzystanie z usług programu Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Korzystanie z modeli danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Tworzenie i publikowanie pulpitów nawigacyjnych programu PowerPivot . . . . . 448 Publikowanie pulpitów nawigacyjnych programu PowerPivot przy użyciu składnika Web Part programu Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Budowanie wizualizacji przy pomocy aplikacji Power View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Tworzenie i wykorzystywanie raportów Power View z wieloma widokami . . . . . . 470 Wyświetlanie raportu Power View w składniku Web Part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 14 Integracja SharePoint z programami Outlook oraz Lync . . . . . . . . . . . . 483 Synchronizowanie zadań z programem Outlook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Łączenie aplikacji listy kontaktów w programie SharePoint z programem Outlook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 Przenoszenie kontaktów z programu Outlook na listę kontaktów SharePoint . . . 493 Kopiowanie danych kontaktowych z programu SharePoint do programu Outlook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 Wyświetlanie kalendarzy programu SharePoint w programie Outlook . . . . . . . . . 497 Korzystanie z zawartości SharePoint w trybie offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Zarządzanie alertami SharePoint w programie Outlook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Konfigurowanie kanałów informacyjnych RSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 Wykorzystywanie stanu obecności Lync w bibliotekach dokumentów . . . . . . . . . 510 Tworzenie skrzynek pocztowych witryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 15 Zarządzanie zawartością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Stosowanie identyfikatorów dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 Tworzenie zestawów dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 Organizowanie zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Tworzenie centrum rekordów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Wprowadzenie do funkcji zbierania elektronicznych materiałów dowodowych . 538 Zarządzanie rekordami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 Konfigurowanie zarządzania rekordami w miejscu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 Tworzenie witryn publikowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 Tworzenie układów stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 Zarządzanie układami stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Korzystanie z zawartości do ponownego użycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Stosowanie wykazu produktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Definiowanie zasad witryny SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== viii Spis treści A Uprawnienia użytkowników i poziomy uprawnień w programie SharePoint 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 B Funkcje programu SharePoint 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 C Edycje programu SharePoint 2013 wymagane do zrealizowania ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 Słowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie Microsoft SharePoint 2013 stanowi należący do pakietu Microsoft Offi ce 2013 pro- dukt, który oferuje bogaty zestaw narzędzi do budowania witryn sieci Web, organizo- wania zawartości, dzielenia się wiedzą, komunikowania się, nawiązywania współpra- cy, zarządzania dokumentami i wyszukiwania informacji oraz osób. Książka Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku zawiera kompleksowe omówienie najczęściej wykorzy- stywanych możliwości programu SharePoint 2013. Dla kogo przeznaczona jest ta książka Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku, jak również inne książki z serii Krok po kroku, zostały zaprojektowane z myślą o początkujących i średnio zaawansowanych użytkow- nikach. Prezentowane przykłady pomagają w zdobyciu umiejętności, które są użytecz- ne w różnych organizacjach, niezależnie od ich wielkości. Niniejsza książka przyda się zarówno osobom, które nie posiadają żadnego doświadczenia w pracy z systemem SharePoint, jak również doświadczonym użytkownikom, którzy chcą poznać nowe funkcje oferowane w wersji SharePoint 2013. Przedstawione zostaną w niej praktyczne techniki tworzenia, modyfi kowania i udostępniania witryn, dokumentów oraz innego typu zawartości, a także łatwego nawiązywania współpracy z innymi użytkownikami. Układ książki Niniejsza książka została podzielona na 15 rozdziałów. Pierwsze cztery rozdziały poświecone są podstawowym umiejętnościom, takim jak nawigowanie po witrynie SharePoint, korzystanie z dokumentów i informacji zawartych na listach oraz w biblio- tekach, a także tworzenie i edytowanie stron sieci Web. Z rozdziałów 5 oraz 6 można się dowiedzieć, jak tworzyć witryny SharePoint i zarządzać nimi oraz w jaki sposób dostosowywać listy i biblioteki do własnych potrzeb. Rozdziały 7 oraz 8 poświęcone są funkcjom społecznościowym programu SharePoint 2013, takim jak źródła wiado- mości, witryny społeczności, blogi oraz wiki. Rozdział 9 zawiera szczegółowe omówie- nie możliwości wyszukiwania informacji oraz osób. W rozdziałach 10 i 11 przedsta- wione zostały metody stosowania funkcji związanych z procesami biznesowymi, takich jak zadania i przepływy pracy. Rozdziały 12–14 koncentrują się na możliwościach integrowania programu SharePoint z programami Microsoft Offi ce Excel, Microsoft Offi ce Access, Microsoft Offi ce Outlook i Microsoft Lync oraz na funkcjach analizy biznesowej. Na zakończenie rozdział 15 poświęcony jest narzędziom do zarządzania zawartością dostępnym w programie SharePoint 2013. ix ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== x Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku W pierwszej części rozdziału 1 przedstawione zostaną podstawowe informacje, które przydadzą się przede wszystkim czytelnikom, którzy dopiero rozpoczynają pracę z programem SharePoint lub korzystali jedynie z wcześniejszych wersji. Użytkownicy, którzy mieli już okazję korzystać z nowszych wersji programu SharePoint, mogą pomi- nąć to omówienie. Ta książka została zaprojektowana tak, aby prowadzić czytelnika krok po kro- ku po procesie realizacji zadań, które stanowią najczęstsze zastosowania programu SharePoint 2013. Wykonanie wszystkich ćwiczeń pomoże czytelnikowi zdobyć zestaw umiejętności, które pozwolą mu na efektywne korzystanie z większości funkcji pro- gramu SharePoint 2013. Jednak poszczególne rozdziały są niezależne od siebie, dzięki czemu można zdecydować się na wykonanie tylko wybranych ćwiczeń w celu zdobycia określonych umiejętności. Pobieranie plików ćwiczeń Aby móc zrealizować ćwiczenia prezentowane w tej książce, należy pobrać pliki ćwiczeń. Zaleca się skopiowanie tych plików do osobnego folderu, np. Documents\ Microsoft Press\SP2013SBS lub innego dostępnego folderu. Pliki ćwiczeń można pobrać z następującej strony: http://aka.ms/SP2013SbS/fi les WAŻNE Witryna ta nie zawiera oprogramowania SharePoint 2013. Aby zrealizować ćwiczenia prezentowane w tej książce, trzeba mieć dostęp do serwera SharePoint 2013 lub usługi Microsoft SharePoint Online, co umożliwia wykonanie większości ćwiczeń. W prezentowanych w tej książce ćwiczeniach wykorzystane zostaną następujące pliki: Rozdział Rozdział 1: Wprowadzenie do programu SharePoint 2013 Rozdział 2: Nawigowanie po witrynie SharePoint Chapter2 Team Site.wsp Plik Bez plików ćwiczeń Rozdział 3: Umieszczanie dokumentów i informa- cji na listach oraz w bibliotekach Chapter2 Travel Subsite.wsp Chapter2 Facilities Subsite.wsp WideWorldTravelGuidelines.docx OakChest.docx OakDesk.docx OakEndTable.docx OakNightStand.docx WideWorldInvoice.dcox WideWorldPurchaseOrder.docx ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie xi Rozdział Rozdział 4: Korzystanie ze stron sieci Web Rozdział 5: Tworzenie witryn i zarządzanie nimi Rozdział 6: Dostosowywanie list i bibliotek Rozdział 7: Funkcje społecznościowe Rozdział 8: Korzystanie z witryn typu wiki i blogów Rozdział 9: Wyszukiwanie informacji i osób Rozdział 10: Zarządzanie zadaniami Rozdział 11:Korzystanie z przepływów pracy Rozdział 12: Integracja SharePoint z programami Excel oraz Access Rozdział 13: Stosowanie funkcji analizy biznesowej Rozdział 14: Integracja programu SharePoint z programami Outlook oraz Lync Rozdział 15: Zarządzanie zawartością Plik Wildlife.wmv pjcov.jpg Bez plików ćwiczeń Global Proposal.docx Sales.jpg Bez plików ćwiczeń Chapter9 Starter.wsp Oak Chest.docx Oak Desk.docx OakEndTable.docx OakNightStand.docx Oak chairs are best with Oak tables.docx Our Oak furniture range consists of both Oak chairs and Oak tables.docx Bez plików ćwiczeń Bez plików ćwiczeń ExpImpoWideWorldImporters.accdb Furniture_Price.xlsx MoveWideWorldImporters.accdb Sales_Figures.xlsx SalesData.xlsx Chapter14 Starter.wsp Holiday budget planner.docx ProductProposalFinancials.xslx ProductProposalPresentation.pptx ProductSheet.docx W prezentowanych w tej książce ćwiczeniach wykorzystane zostaną funkcje dostępne w trzech edycjach programu SharePoint 2013. Każda z edycji programu oferuje inny zestaw funkcji i narzędzi, w zależności od licencji CAL zakupionej przez organizację: ■ ■ ■ SharePoint Server 2013 Enterprise CAL SharePoint Server 2013 Standard CAL SharePoint Foundation 2013 ZOBACZ TAKŻE Zestawienie funkcji dostępnych w  poszczególnych edycjach programu SharePoint 2013 zostało zaprezentowane w Dodatku B „Funkcje programu SharePoint 2013”. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xii Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Wszystkie prezentowane w tej książce ćwiczenia można zrealizować przy użyciu edy- cji SharePoint Server 2013 Enterprise. Na serwerze SharePoint Server 2013 Standard można wykonać większość ćwiczeń, za wyjątkiem tych dotyczących funkcji, które nie są dostępne w edycji SharePoint Server 2013 Standard. Na przykład funkcje analizy biznesowej są dostępne jedynie w edycji SharePoint Server 2013 Enterprise, dlatego edycja ta jest niezbędna do zrealizowania ćwiczeń omawianych w rozdziale 13 zatytu- łowanym „Stosowanie funkcji analizy biznesowej”. Czytelnicy mogą korzystać również z edycji SharePoint Foundation 2013, aczkol- wiek nie będą mogli zrealizować ćwiczeń dotyczących funkcji, które nie są dostępne w tej edycji. Na przykład funkcja promowania wyników wyszukiwania jest dostęp- na w edycjach SharePoint Server 2013 Standard oraz Enterprise, ale nie w edycji SharePoint Foundation 2013, dlatego zaprezentowane w rozdziale 9 zatytułowanym „Wyszukiwanie informacji i osób” ćwiczenie dotyczące wpływania na kolejność ele- mentów w zbiorze wyników wymaga zastosowania edycji SharePoint Server 2013. ZOBACZ TAKŻE Lista ćwiczeń, które można zrealizować przy użyciu poszczególnych edy- cji programu SharePoint  2013 (Foundation, Standard lub Enterprise), została zaprezentowana w Dodatku C zatytułowanym „Edycje programu SharePoint 2013 wymagane do zrealizowania ćwiczeń”. Korzystanie z plików ćwiczeń Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń należy pobrać pliki ćwiczeń na dysk. WAŻNE W  tej książce pliki ćwiczeń znajdują się w  folderze Documents\Microsoft Press\ SP2013SBS. Umieszczenie plików w innej lokalizacji może wiązać się z koniecznością dostosowa- nia ścieżki w niektórych ćwiczeniach. Pliki ćwiczeń są przechowywane w podfolderach, których nazwa zawiera odpowiedni numer rozdziału. Opis każdego prezentowanego ćwiczenia jest poprzedzony infor- macją o tym, jakie pliki będą potrzebne oraz jakie zadania należy wykonać przed rozpoczęciem realizacji ćwiczenia. Większość rozdziałów rozpoczyna się od standardowej witryny zespołu SharePoint 2013, która w pewnych przypadkach musi być witryną najwyższego poziomu. Do realizowania ćwiczeń prezentowanych w każdym z rozdziałów można wykorzystać inną witrynę zespołu, stworzoną specjalnie na potrzebę danego rozdziału. Jednak kilka rozdziałów wymaga skonfi gurowania dodatkowych opcji przy pomocy plików startowych .wsp. Czytelnicy posiadający odpowiednie uprawnienia mogą tworzyć nową witrynę zespołu (patrz akapit „Stosowanie szablonów WSP”) na podstawie pliku startowego .wsp, który znajduje się w folderze plików ćwiczeń dla danego rozdziału. Pliki startowe ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie xiii .wsp zawierają listy, biblioteki, pliki oraz strony wykorzystywane w ćwiczeniach. Trzy rozdziały (2, 9 i 14) wymagają stworzenia witryny bazującej na pliku .wsp. W ćwicze- niach w rozdziale 2 poza standardową witryną zespołu wykorzystywane są dwie pod- witryny oraz folder ćwiczeń, który zawiera dwa pliki .wsp (zawierające ciąg „Subsite” w nazwie). Stosowanie szablonów WSP Aby stworzyć witrynę, która bazuje na pliku .wsp i służy do wykonywania ćwiczeń prezentowanych w danym rozdziale, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. WAŻNE Do zrealizowania procedury niezbędne jest prawo do dodawania szablonu do galerii szablonów witryn w zbiorze witryn. W razie wątpliwości, warto zajrzeć do Dodatku A zatytułowa- nego „Uprawnienia użytkowników i poziomy uprawnień w programie SharePoint 2013”. 1 W przeglądarce otwórz witrynę najwyższego poziomu w zbiorze witryn SharePoint, w której ma zostać stworzona witryna ćwiczeń. Jeśli wyświetlony zostanie monit, wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk OK. 2 Kliknij przycisk Settings (Ustawienia) znajdujący się w prawym górnym rogu ekra- nu, a następnie wybierz opcję Site settings (Ustawienia witryny). Wyświetlona zosta- nie strona Site Settings (Ustawienia witryny) dla witryny najwyższego poziomu. 3 Kliknij opcję Solutions (Rozwiązania) znajdującą się w sekcji Web Designer Galleries (Galeria projektanta stron sieci Web). Wyświetlona zostanie strona Solution Gallery (Galeria rozwiązań). 4 Kliknij przycisk Upload Solution (Przekaż rozwiązanie) znajdujący się po lewej stro- nie wstążki Solutions (Rozwiązania). Wyświetlone zostanie okno dialogowe Add Document (Dodaj dokument). 5 W oknie dialogowym Add Document (Dodawanie dokumentu) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj). 6 W oknie dialogowym Choose File to Upload (Wybierz plik do przekazania) przejdź do folderu plików ćwiczeń ChapterNN (gdzie NN to numer rozdziału) i kliknij plik .wsp, który ma posłużyć do stworzenia nowej witryny, a następnie kliknij przycisk Open (Otwórz). 7 W oknie dialogowym Add Document (Dodawanie dokumentu) kliknij przycisk OK, aby pobrać plik. 8 W oknie dialogowym Solution Gallery  – Activate Solution (Galeria rozwiązań – Aktywowanie rozwiązania) kliknij przycisk Activate (Aktywuj). Wyświetlona zostanie strona Solution Gallery (Galeria rozwiązań). Sprawdź, czy szablon został pobrany i aktywowany. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xiv Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Teraz można stworzyć nową podwitrynę ćwiczeń, bazując na pobranym szablonie WSP. 1 Przejdź do witryny SharePoint, która ma stanowić witrynę nadrzędną nowej witry- ny ćwiczeń. 2 Kliknij przycisk Settings (Ustawienia), a następnie kliknij opcję Site contents (Zawartość witryny). 3 Przewiń stronę Site Contents (Zawartość witryny) w dół i kliknij opcję new subsite (dodaj nową podwitrynę). 4 Na stronie New SharePoint Site (Nowa witryna programu SharePoint) w polu teks- towym Title (Tytuł) wpisz logiczną nazwę nowej witryny. Może ona reprezentować po prostu numer rozdziału, np. Rozdzial09. 5 Opcjonalnie w polu tekstowym Description (Opis) wpisz opis, np. SharePoint SBS – witryna do realizowania ćwiczeń w rozdziale 9. 6 W polu tekstowym URL name (Nazwa adresu URL) wpisz tę samą nazwę, jaka wpisana została w polu tekstowym Title (Tytuł). 7 W sekcji Template Selection (Wybierz szablon) kliknij kartę Custom (Niestandardowy) i wybierz dostępny obecnie szablon ChapterNN Starter. 8 W sekcji Navigation (Nawigacja) zaznacz opcję No (Nie), aby nie wyświetlać łącza do tej witryny na pasku szybkiego uruchamiania w witrynie nadrzędnej. 9 Możesz pozostawić domyślne ustawienia pozostałych opcji i kliknąć przycisk Create (Utwórz). Wyświetlona zostanie strona główna nowo stworzonej witryny ćwiczeń. + KOŃCZENIE Zamknij okno przeglądarki. Usuwanie szablonów witryn WSP Aby usunąć szablon startowy WSP z Galerii rozwiązań, należy podstępować zgodnie z poniższą procedurą. WAŻNE Aby móc zrealizować prezentowaną procedurę, trzeba posiadać prawo do usuwania plików WSP z Galerii rozwiązań zbioru witryn. W razie wątpliwości, warto zajrzeć do Dodatku A. 1 W przeglądarce otwórz witrynę SharePoint najwyższego poziomu, do której pobrane zostały pliki .wsp. Jeśli wyświetlony zostanie monit, wpisz nazwę użyt- kownika i hasło, a następnie kliknij przycisk OK. 2 Z menu Settings (Ustawienia) wybierz opcję Site settings (Ustawienia witryny). Wyświetlona zostanie strona Site Settings (Ustawienia witryny). ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie xv 3 Kliknij opcję Solutions (Rozwiązania) znajdującą się w sekcji Web Designer Galleries (Galeria projektanta stron sieci Web). Wyświetlona zostanie strona Solution Gallery (Galeria rozwiązań). 4 Na stronie Solution Gallery – Solutions (Galeria rozwiązań – Rozwiązania) umieść kursor nad szablonem, który ma zostać usunięty, a następnie kliknij strzałkę, która pojawia się po prawej stronie, aby wyświetlić menu kontekstowe. Z menu kontekstowego wybierz opcję Deactivate (Dezaktywuj). Wyświetlone zostanie okno dialogowe Solutions Gallery  – Deactivate Solution (Galeria rozwiązań – Dezaktywowanie rozwiązania). 5 W oknie dialogowym Solutions Gallery – Deactivate Solution (Galeria rozwiązań – Dezaktywowanie rozwiązania) na karcie View (Widok) kliknij przycisk Deactivate (Dezaktywuj). 6 Na stronie Solution Gallery – Solutions (Galeria rozwiązań – Rozwiązania) ponow- nie umieść kursor nad szablonem, który ma zostać usunięty, a następnie kliknij strzałkę, która pojawia się po prawej stronie, aby wyświetlić menu kontekstowe. Z menu kontekstowego wybierz opcję Delete (Usuń). W oknie potwierdzenia klik- nij przycisk OK, aby sfi nalizować proces usuwania szablonu witryny. 7 Ponownie wyświetlona zostanie strona Solutions Gallery – Solutions (Galeria rozwią- zań – Rozwiązania). Sprawdź, czy szablon witryny ćwiczeń został usunięty. 8 Ponownie wykonaj kroki 4–6 w celu usunięcia innych szablonów, które nie są już potrzebne. KOŃCZENIE Zamknij okno przeglądarki. + Usuwanie witryny ćwiczeń Można również usunąć niepotrzebne już witryny ćwiczeń. W tym celu należy postę- pować zgodnie z poniższą procedurą. WAŻNE Aby móc zrealizować prezentowaną procedurę, trzeba posiadać prawo do usuwania witryn. W razie wątpliwości, warto zajrzeć do Dodatku A. 1 W przeglądarce otwórz witrynę SharePoint, którą chcesz usunąć. Jeśli wyświetlony zostanie monit, wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk OK. 2 Z menu Settings (Ustawienia) wybierz opcję Site settings (Ustawienia witryny). Wyświetlona zostanie strona Site Settings (Ustawienia witryny). 3 Z menu Site Actions (Akcje witryny) wybierz opcję Delete this site (Usuwanie tej witryny). Wyświetlona zostanie strona Delete This Site (Usuwanie tej witryny). 4 Kliknij przycisk Delete (Usuń), aby usunąć tę witrynę. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xvi Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku 5 Witryna zostanie usunięta. + KOŃCZENIE Zamknij okno przeglądarki. Dodatkowe informacje i opinie Z poniższych akapitów będzie się można dowiedzieć, w jaki sposób uzyskać pomoc dotyczącą zawartości tej książki lub skontaktować się z jej wydawcą w celu wyrażenia opinii bądź zgłoszenia błędu. Errata Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą jakość tej książki i dołą- czonych do niej materiałów. Lista błędów zauważonych po opublikowaniu tej książki będzie dostępna na stronie Microsoft Press w witrynie oreilly.com: http://aka.ms/SP2013SbS/errata Strona ta umożliwia również zgłaszanie błędów, które nie zostały jeszcze udokumentowane. Dodatkowe informacje można uzyskać od działu Microsoft Press Book Support dostępnego pod adresem: mspinput@microsoft.com Należy mieć jednak na uwadze, że powyższe adresy nie służą do uzyskiwania pomocy technicznej w zakresie działania oprogramowania fi rmy Microsoft. Państwa opinia jest dla nas cenna Wydawnictwo Microsoft Press na pierwszym miejscu stawia satysfakcję czytelników, dlatego Państwa zdanie jest dla nas bardzo ważne. Prosimy o wyrażenie opinii na temat tej książki na poniższej stronie: http://www.microsoft.com/learning/booksurvey Ankieta jest krótka i zapewniamy, że czytamy każdy komentarz oraz sugestię. Z góry dziękujemy za wszystkie opinie! Chcielibyśmy pozostać w stałym kontakcie Pozostańmy w stałym kontakcie. Można nas znaleźć w serwisie Twitter: http://twitter.com/MicrosoftPress. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== O autorkach Olga Londer pracuje na stanowisku architekta systemów w fi rmie Microsoft. Podróżuje po całym świecie i realizuje dla różnych klientów korporacyjnych projekty, które bazują na rozwiązaniach biznesowych i technologiach fi rmy Microsoft. Specjalizuje się w implementowaniu systemów Microsoft Dynamics oraz Microsoft SharePoint. Jest autorką szeregu książek poświęconych technologii SharePoint i Microsoft Internet Information Server (IIS) oraz zdobywczynią nagrody British Computer Society IT Trainer. Była lektorem na wielu konferencjach i przez wiele lat decydowała o tematy- ce konferencji technicznych organizowanych przez fi rmę Microsoft w Europie, takich jak TechEd Europe. Przed dołączeniem do fi rmy Microsoft w 2004 roku zdobyła tytuł Microsoft Most Valuable Professional (MVP) w zakresie SharePoint oraz IIS i pracowała w brytyjskiej fi rmie QA Ltd. – czołowym dostawcy szkoleniowych i konsultingowych usług IT, w której zarządzała wieloma wdrożeniami programu SharePoint w korpora- cjach. Obecnie mieszka w Londynie. Penelope Coventry wielokrotnie zdobyła nagrodę Microsoft Most Valuable Professional (MVP) (w zakresie Microsoft SharePoint Server) i posiada następujące certyfi katy: Microsoft Certifi ed Solutions Expert (MCSE) w zakresie SharePoint 2013, Microsoft Certifi ed IT Professional (MCITP) w administrowaniu programem SharePoint 2010 oraz Microsoft Certifi ed Professional Developer (MCPD) w rozwijaniu aplikacji SharePoint 2010. Mieszka w Wielkiej Brytanii i jest niezależnym konsultantem oraz szkoleniowcem z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży IT. Jest autorką i współ- autorką kilkunastu książek związanych z technologią SharePoint, m.in. Exploring Microsoft SharePoint 2013: New Features and Functions (Microsoft Press, 2013), Microsoft SharePoint 2013 Inside Out (Microsoft Press, 2013), Microsoft SharePoint Designer 2010 Step by Step (Microsoft Press, 2010), a także rozdziałów poświęconych PowerShell w wydanej w języku polskim pozycji Poradnik Administratora Microsoft SharePoint 2010 (APN Promise, 2010). Pełniła funkcję lektora na wielu konferencjach, m.in. konferencji TechEd North America, konferencji SharePoint w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz SharePoint Saturdays. Aktywnie wspiera brytyjską grupę użytkowników programu SharePoint. Pracuje z pro- duktem SharePoint od 2001 roku i gdy nie zajmuje się pisaniem, uczestniczy w dużych wdrożeniach technologii SharePoint. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Podziękowania Niniejsza książka stanowi owoc pracy wielu osób. Na początku chciałybyśmy podzię- kować naszemu redaktorowi prowadzącemu Kenyonowi Brownowi, który zapropo- nował nam uaktualnienie i rozszerzenie poprzedniej wersji książki, a ponadto bardzo pomógł w rozpoczęciu projektu oraz przyczynił się do jego pomyślnej realizacji, cierp- liwie nadzorując poszczególne etapy. Chciałybyśmy podziękować także redaktorowi merytorycznemu Chrisowi Casingena za profesjonalizm, zaangażowanie oraz pozytywne nastawienie w obliczu różnych wyzwań, jakie wiązały się z realizacją tego projektu. Jesteśmy mu szczególnie wdzięczne za poświęcenie własnych urodzin na przeprowadzenie korekty merytorycz- nej ostatniego rozdziału. Dziękujemy także redaktorce projektu Kristen Borg oraz redaktorce technicznej Kim Burton-Weisman, których precyzja w opracowywaniu harmonogramu projek- tu, dokładność, cierpliwość, elastyczność oraz poczucie humoru sprawiły, że książka została opublikowana na czas. Na zakończenie chciałybyśmy wyrazić wdzięczność naszym mężom, Gregoremu i Peterowi, za cierpliwość, gdy pracowałyśmy nad książką wieczorami i w weekendy, a przede wszystkim za bezgraniczne wsparcie dla tego projektu. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie do programu SharePoint 2013 1 Z tego rozdziału dowiemy się: ■ Do czego służy SharePoint 2013. ■ W jaki sposób program SharePoint 2013 umożliwia współpracę i udostępnianie ■ ■ ■ zawartości. Jakie uprawnienia użytkowników są dostępne w programie SharePoint 2013. Co to jest SharePoint Online. Jakie są różnice między lokalną instalacją programu SharePoint 2013 a planami subskrypcji SharePoint Online. ■ W jaki sposób pakiet Office może być integrowany z programem SharePoint 2013. ■ Jak budować sklep internetowy przy użyciu programów SharePoint 2013 oraz Microsoft Dynamics AX. W nowoczesnych środowiskach biznesowych pracownicy realizują swoje obo- wiązki w różnych miejscach i o różnej porze, lecz jednocześnie muszą pozo- stawać w ścisłym kontakcie z pozostałymi członkami zespołu. Efektywna współpra- ca ma ogromne znaczenie, mimo iż czasem trudno ją osiągnąć. Program Microsoft SharePoint 2013 stanowi odpowiedź na ten problem, ponieważ oferuje bogaty zestaw narzędzi do nawiązywania współpracy i komunikacji dostępnych w ramach jedne- go środowiska internetowego ściśle zintegrowanego z aplikacjami pulpitu, takimi jak Microsoft Offi ce. W tym rozdziale omówione zostaną podstawowe zastosowania programu SharePoint 2013 oraz możliwości integrowania go z aplikacjami Offi ce w celu zwięk- szenia produktywności pracy użytkowników oraz zespołów. Zaprezentowane zosta- ną również różnice pomiędzy lokalną instalacją oprogramowania SharePoint 2013 a planami subskrypcji Microsoft SharePoint Online. Przedstawione informacje pomo- gą w wybraniu edycji produktu oraz modelu wdrożenia (lokalnego, w chmurze lub 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2 Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku 1 hybrydowego), który jest najbardziej dostosowany do potrzeb danej fi rmy. Pokrótce omówione zostaną także możliwości integrowania programu SharePoint 2013 z pro- duktem Microsoft Dynamics AX w celu zbudowania sklepu internetowego wspierają- cego wiele kanałów komunikacji z klientem. WAŻNE Ćwiczenia w tej książce dotyczą fikcyjnej firmy o nazwie Wide World Importers. W pre- zentowanych scenariuszach firma Wide World Importers konfiguruje środowisko SharePoint, aby umożliwić pracownikom nawiązywanie współpracy i  dzielenie się informacjami. Trzy oso- by, zaangażowane w proces konfigurowania środowiska oraz dostarczania zawartości, to: Olga Kosterina – właścicielka firmy Wide World Importers, Todd Rowe – jej asystent, Bill Malone – głów- ny handlowiec oraz Peter Connelly – pracownik działu IT. PLIKI ĆWICZENIOWE Do wykonania ćwiczeń prezentowanych w tym rozdziale nie są potrzebne żadne pliki ćwiczeń. Do czego służy SharePoint 2013? SharePoint 2013 to technologia, która umożliwia zarówno małym, jak i dużym orga- nizacjom oraz przedsiębiorstwom usprawnianie pracy zespołów i optymalizowanie procesów biznesowych. SharePoint 2013 oferuje szeroki zestaw narzędzi służących do organizowania zawartości, zarządzania dokumentami, dzielenia się wiedzą, udo- stępniania zaawansowanych środowisk do pracy zespołowej oraz wyszukiwania infor- macji i osób. Funkcje społecznościowe w programie SharePoint 2013 umożliwiają budowanie społeczności, dzielenie się pomysłami i spostrzeżeniami oraz wyszukiwanie zasobów i informacji w całej organizacji. ZOBACZ TAKŻE Wymagania systemowe dotyczące instalacji programu SharePoint 2013 zostały zaprezentowane na stronie technet.microsoft.com/en-us/library/cc262485(v=office.15).aspx. Program SharePoint 2013 pomaga członkom zespołów w pozostawaniu w stałym kon- takcie oraz zwiększa efektywność ich pracy, ponieważ oferuje infrastrukturę i funkcje ułatwiające uzyskiwanie dostępu do właściwych informacji, dokumentów oraz osób. Dzięki programowi SharePoint 2013 zespoły mogą tworzyć witryny sieci Web służące do udostępniania informacji i nawiązywania współpracy z innymi użytkownikami. Dostęp do zawartości przechowywanej w witrynie programu SharePoint można uzy- skiwać zarówno za pośrednictwem przeglądarki internetowej, jak i aplikacji klienckich (np. pakietu Offi ce) uruchomionych na różnych urządzeniach, takich jak komputer, tablet czy telefon komórkowy. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 Rozdział 1: Wprowadzenie do programu SharePoint 2013 3 Praca zespołowa i udostępnianie Witryny programu SharePoint to miejsca, w których można gromadzić i udostęp- niać informacje oraz dokumenty, a także dzielić się pomysłami i prowadzić dyskusje. Witryny ułatwiają członkom zespołu uczestniczenie w życiu społeczności, wspólne opracowywanie dokumentów, śledzenie zadań i problemów, prowadzenie blogów i mikroblogów, budowanie baz wiedzy przy użyciu stron wiki i nie tylko. Funkcje do wspólnego opracowywania dokumentów umożliwiają szybkie ewidencjonowa- nie i wyewidencjonowywanie dokumentów, przechowywanie oraz przywracanie poprzednich wersji dokumentów, jak również defi niowanie zabezpieczeń na poziomie dokumentów. WSKAZÓWKA Blog stanowi dostępny w sieci Web pamiętnik, w którym autorzy (zwani blog- gerami) publikują artykuły, a czytelnicy mogą dodawać komentarze. Strona typu wiki stanowi środowisko sieci Web, w którym za pośrednictwem przeglądarki sieci Web można szybko i łatwo dodawać lub edytować tekst i łącza umieszczone na stronie. Nazwa wiki wywodzi się od ha- wajskiego słowa wikiwiki, które oznacza „szybko”. Witryna typu wiki może pełnić rolę, np. bazy wiedzy, repozytorium zasobów lub encyklopedii internetowej, takiej jak Wikipedia. ZOBACZ TAKŻE Dodatkowe informacje na temat blogów i witryn typu wiki znaleźć można w roz- dziale 8, zatytułowanym „Korzystanie z witryn typu wiki i blogów”. Witryna SharePoint może mieć wiele witryn podrzędnych, których hierarchia na ser- werze sieci Web ma strukturę drzewa i przypomina hierarchię folderów w systemie plików. Witryny SharePoint, podobnie jak foldery w systemie plików, mogą służyć do przechowywania plików, jednak oferują dużo większe możliwości niż zwykłe repo- zytorium plików. Stanowią środowisko do komunikacji i pracy zespołowej oraz uła- twiają wspólne opracowywanie dokumentów, zadań, list kontaktów, planów wydarzeń, kalendarzy, baz wiedzy typu wiki i nie tylko. Środowisko do współpracy może znacz- nie zwiększyć produktywność zarówno pracowników, jak i całego zespołu. Pozwala na przykład przechowywać pliki i dokumenty w prywatnej bibliotece SkyDrive Pro (niedostępnej dla innych osób) i jednocześnie udostępniać je wybranym współpra- cownikom, a także uzyskiwać do nich dostęp za pośrednictwem wielu urządzeń, m.in. komputera, tabletu czy smartfona. Narzędzia do współpracy zawarte w produkcie SharePoint 2013 są intuicyjne i łatwe w użyciu, dzięki czemu upraszczają udostępnianie plików i informacji oraz komunikowanie się z innymi członkami zespołu. Witryny SharePoint mogą służyć do wielu celów. Można na przykład stworzyć witrynę usprawniającą pracę zespołu, witrynę ułatwiającą organizowanie spotkań biznesowych, witrynę typu wiki stanowią- cą repozytorium wiedzy lub witrynę wspierającą działanie społeczności realizującej wspólny projekt lub zainteresowanej określonym tematem. Typowa witryna programu SharePoint zawiera wiele pomocnych narzędzi oraz informacji, takich jak biblioteki ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 4 Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku 1 dokumentów, lista kontaktów, lista zadań oraz inne narzędzia do udostępniania i wizu- alizowania informacji. Użytkownicy witryn SharePoint mogą odnajdować odpowiednie osoby i kontakto- wać się z nimi za pośrednictwem e-maili, komunikatorów lub mikroblogów. Ponadto mogą przeszukiwać zawartość witryn lub obserwować wybraną witrynę bądź doku- ment i dzięki temu otrzymywać za pośrednictwem kanału aktualności powiadomienia o nowych publikacjach lub o wprowadzeniu zmian. Dokumenty mogą zostać powią- zane z niestandardowymi procesami biznesowymi. Można dostosowywać zawartość i układ witryn, aby prezentować różne informacje w zależności od wymagań odbior- ców docelowych. W tym ćwiczeniu otworzymy witrynę SharePoint w przeglądarce i przejrzymy kom- ponenty strony głównej witryny. KONFIGURACJA Otwórz okno przeglądarki. 1 Na pasku adresu przeglądarki wpisz adres Uniform Resource Locator (URL), czyli lokalizację witryny SharePoint: http:// nazwaserwera/ścieżka . Wyrażenie nazwaserwera w adresie URL reprezentuje nazwę serwera SharePoint, na którym czytelnik wykonywać będzie prezentowane w tej książce ćwiczenia. Ścieżka może być pusta lub zawierać jeden bądź więcej poziomów w hierarchii witryn na danym serwerze SharePoint. W razie problemów z ustaleniem loka- lizacji witryny SharePoint, należy skontaktować się z administratorem systemu SharePoint. WAŻNE W  prezentowanych w  tej książce ćwiczeniach wykorzystywana będzie witryna umieszczona na  serwerze wideworldimporters o  adresie URL: http://wideworldimporters. Jednak czytelnicy powinni pamiętać o zastąpieniu adresu http://wideworldimporters adre- sem własnej witryny (w postaci http:// nazwaserwera/ścieżka ) we wszystkich realizowa- nych ćwiczeniach. 2 Jeśli wyświetlony zostanie monit, wpisz nazwę użytkownika i hasło. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Wprowadzenie do programu SharePoint 2013 5 1 3 Kliknij przycisk OK. Wyświetlona zostanie strona główna witryny SharePoint. Chociaż może ona różnić się od typowej witryny zespołu zaprezentowanej w tym przykładzie, najprawdo- podobniej zawiera łącza do różnych stron, jak również narzędzia SharePoint 2013 do udostępniania informacji. Po lewej stronie okna znajdują się łącza: Home (Strona główna), Documents (Dokumenty), Community (Społeczność) oraz Site Contents (Zawartość witryny). Ta kolekcja łączy do najczęściej wykorzystywanych zasobów witryny nazywa- na jest paskiem szybkiego uruchamiania. Pasek szybkiego uruchamiania, jak sama nazwa wskazuje, służy do uzyskiwania natychmiastowego dostępu do potrzebnej informacji lub narzędzia. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 6 Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku 1 Z lewej strony okna pod paskiem szybkiego uruchamiania znajduje się opcja EDIT LINKS (Edytuj łącza), która umożliwia dodawanie i usuwanie łączy z paska szybkiego uruchamiania za pośrednictwem przeglądarki. WAŻNE Jeśli bieżący użytkownik ma ograniczone uprawnienia, pasek szybkiego urucha- miania może nie zawierać łączy do  wszystkich elementów witryny, np. łącza EDIT LINKS (Edytuj łącza). Użytkownicy witryny SharePoint widzą tylko te elementy oraz funkcje witryny, do  których mają prawo dostępu. Łącza do  niedostępnych elementów oraz narzędzi nie są w ogóle wyświetlane. Aby uzyskać dodatkowe uprawnienia, należy skontaktować się z ad- ministratorem systemu SharePoint. Poza paskiem szybkiego uruchamiania, strona zawiera także dodatkowy obszar nawigacyjny umieszczony w górnej części okna. Górny pasek łączy znajduje się na każdej stronie tuż nad jej tytułem. Składa się on z szeregu kart z łączami, np. łączem do strony głównej bieżącej witryny zespołu lub łączami do podwitryn bie- żącej witryny (w tym przykładzie druga karta z lewej strony zawiera łącze do pod- witryny Travel). Ponieważ pracownicy przykładowej fi rmy Wide World Importers dużo podróżują, łącze Travel prowadzi do witryny podrzędnej, która prezentuje dodatkowe informacje i reguły dotyczące organizowania podróży służbowych. Po prawej stronie górnego paska łączy znajduje się opcja EDIT LINKS (Edytuj łącza), która umożliwia dodawanie i usuwanie łączy z górnego paska łączy za pośredni- ctwem przeglądarki – pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień. Ułatwienia nawigacji są użyteczne, ale zajmują dużo miejsca na ekranie. W kolejnych krokach tego ćwiczenia zostaną one ukryte. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Wprowadzenie do programu SharePoint 2013 7 4 Znajdź przycisk z obrazem prostokąta znajdujący się w prawym górnym rogu okna. Umieść kursor nad przyciskiem, aby zobaczyć jego opis Focus on Content (Wyświetl tylko zawartość) wyświetlony w etykietce narzędzia. 1 5 Kliknij przycisk Focus on Content (Wyświetl tylko zawartość), aby ukryć lewy i górny panel nawigacyjny oraz wyświetlić jedynie obszar strony zawierający zawartość. Jak można zauważyć, obraz na przycisku Focus on Content (Wyświetl tylko zawar- tość) zmienił się i obecnie zawiera prostokąt z czterema strzałkami skierowanymi do środka. 6 Kliknij przycisk ponownie, aby powrócić do pełnego widoku strony. 7 Kliknij znajdujący się w prawym górnym rogu strony przycisk Help (Pomoc) ze znakiem zapytania. Pomoc programu SharePoint 2013 zostanie zaprezentowana w osobnym oknie. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 8 Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku 1 + KOŃCZENIE Zamknij okno przeglądarki. ZOBACZ TAKŻE Dodatkowe informacje na temat nawigacji po witrynie SharePoint znaleźć można w rozdziale 2 zatytułowanym „Nawigowanie po witrynie SharePoint”. Uprawnienia użytkowników programu SharePoint W programie SharePoint 2013 do kontrolowania dostępu do witryn służy bazujący na rolach system, który wykorzystuje poziomy uprawnień użytkowników. Poziomy uprawnień służą do określania, jakie uprawnienia posiadają użytkownicy w witrynie SharePoint. Poziomy uprawnień decydują o tym, które operacje mogą oni realizować w danej witrynie. Program SharePoint zawiera kilka domyślnych poziomów upraw- nień, m.in.: ■ ■ Read (Czytanie) Ten poziom uprawnień umożliwia dostęp do witryny sieci Web w trybie tylko do odczytu. Contribute (Współtworzenie) Ten poziom uprawnień obejmuje wszystkie uprawnienia zawarte w poziomie uprawnień Czytanie, a ponadto umożliwia ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Wprowadzenie do programu SharePoint 2013 9 tworzenie, edytowanie i usuwanie elementów z istniejących list oraz bibliotek dokumentów. ■ ■ Design (Projektowanie) Ten poziom uprawnień obejmuje wszystkie uprawnie- nia zawarte w poziomie uprawnień Współtworzenie, a ponadto umożliwia tworze- nie list i bibliotek dokumentów, zatwierdzanie elementów oraz edytowanie stron witryny sieci Web. Full Control (Pełna kontrola) Ten poziom uprawnień zapewnia pełną kontrolę nad witryną. Limited (Ograniczony dostęp) Ten poziom uprawnień umożliwia uzyskiwanie dostępu do udostępnionego zasobu w witrynie, np. określonej listy, biblioteki dokumentów, folderu, elementu listy lub dokumentu, bez konieczności przyzna- wania użytkownikowi prawa dostępu do całej witryny. ■ 1 WAŻNE Do zrealizowania większości ćwiczeń prezentowanych w niniejszej książce konieczny jest poziom uprawnień Czytanie lub Współtworzenie. Każde ćwiczenie poprzedzone jest przy- pomnieniem o konieczności sprawdzenia poziomu uprawnień, w szczególności gdy niezbędny jest wyższy poziom dostępu, np. Projektowanie lub Pełna kontrola. Czytelnikom, którzy nie znają swojego poziomu uprawnień w witrynie SharePoint, zaleca się kontakt z administratorem systemu SharePoint. ZOBACZ TAKŻE Dodatkowe informacje na temat poziomów uprawnień zawiera rozdział 5 zaty- tułowany „Tworzenie witryn i zarządzanie nimi”. Pełna lista uprawnień oraz powiązanych z nimi poziomów uprawnień została przedstawiona w dodatku A zatytułowanym „Uprawnienia użyt- kowników i poziomy uprawnień w programie SharePoint 2013”. Edycje programu SharePoint 2013 Instalując program SharePoint 2013 na serwerach w infrastrukturze organizacji, można wybrać jedną z trzech edycji – każda z nich oferuje inny zakres funkcji i narzędzi: ■ ■ ■ SharePoint Server 2013 Enterprise CAL SharePoint Server 2013 Standard CAL SharePoint Foundation 2013 Wszystkie edycje programu SharePoint 2013 ułatwiają pracę zespołową w ramach organizacji oraz współpracę z partnerami i klientami. Jednak każdy z produktów ma inny zakres możliwości. Edycja SharePoint Foundation 2013 stanowi zestaw usług systemu Windows Server 2012, który można pobrać za darmo. Edycja SharePoint Foundation 2013 służy do udostępniania informacji i współpracy z innymi użytkownikami. Zapewnia ogólnie dostępne środowisko do zarządzania dokumentami, centralne repozytorium do przechowywania różnego typu plików oraz platformę dla aplikacji usprawniających ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 10 Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku 1 pracę zespołową. Stosując pakiety językowe, można tworzyć witryny w różnych wer- sjach językowych bez konieczności instalowania osobnych wersji programu SharePoint Foundation 2013. ZOBACZ TAKŻE Edycję SharePoint Foundation 2013 oraz powiązane z nią pakiety językowe moż- na pobrać z Centrum pobierania firmy Microsoft ze stron www.microsoft.com/en-us/download/ details.aspx?id=35488 oraz www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35492. Edycje Standard oraz Enterprise programu Microsoft SharePoint Server 2013 bazu- ją na edycji SharePoint Foundation 2013, wzbogacając ją o funkcje społecznościo- we i narzędzia do organizowania i zarządzania zawartością witryn SharePoint, które umożliwiają zespołom udostępnianie informacji w zakresie całej organizacji. Ponieważ program SharePoint Server 2013 bazuje na edycji SharePoint Foundation, zawiera wszystkie oferowane przez nią funkcje.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: