Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00074 010520 22974727 na godz. na dobę w sumie
Microsoft Visual C# 2015 Krok po kroku - ebook/pdf
Microsoft Visual C# 2015 Krok po kroku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-323-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktyczny przewodnik po podstawach programowania w Microsoft Visual C# przy użyciu Visual Studio 2015
Rozszerz swoje umiejętności i samodzielnie poznawaj najnowszą wersję języka Microsoft Visual C# i Visual Studio 2015. Jeśli jesteś doświadczonym projektantem oprogramowania i chcesz poznać nowe możliwości i usprawnienia, znajdziesz tu niezbędne wskazówki, ćwiczenia i przykładowy kod, niezbędne do tworzenia skutecznych, skalowalnych aplikacji dla systemu Windows 10 i Universal Windows Platform.
Dowiedz się jak:
• Szybko zacząć tworzyć projekty i kod Visual C# przy użyciu Visual Studio 2015
• Posługiwać się zmiennymi, operatorami, wyrażeniami i metodami
• Kontrolować przebieg programu przy użyciu wyrażeń decyzyjnych i iteracyjnych
• Budować bardziej odporne aplikacji dzięki zarządzaniu błędami, wyjątkami i zasobami
• Opanować podstawy programowania obiektowego w Visual C#
• Korzystać z typów wyliczeniowych, struktury, kolekcji, indeksatorów i innych zaawansowanych funkcjonalności
• Tworzyć zapytania do danych przy użyciu wyrażeń LINQ
• Usprawniać działanie aplikacji za pomocą metod asynchronicznych
• Rozdzielać logikę aplikacji od obsługi zdarzeń
• Upraszczać projektowanie dzięki nowym szablonom aplikajci
• Implementować wzorzec Model-View-ViewModel (MVVM)
• Budować aplikacje Universal Windows Platform, które gładko dostosowują się do środowiska komputerów, tabletów i smartfonów
• Integrować chmurowe bazy danych Microsoft Azure i usługi Web
O czytelniku
Książka ta jest przeznaczona dla:
• Programistów i projektantów oprogramowania, dla których Visual C# jest nowym językiem lub przechodzącym ze starszych wersji
• Czytelnik powinien mieć znać przynajmniej jeden język programowania
• Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość platformy Microsoft .NET ani środowiska pro-gramistycznego Visual Studio

O autorze
John Sharp głównym technologiem w Content Master, stanowiącej część CM Group Ltd., firmie projektowej i konsultacyjnej zlokalizowanej w Gloucester, Wielka Brytania. Jako ekspert od projektowania aplikacji Microsoft .NET utworzył wiele tutoriali, dokumentów i prezentacji na temat systemów rozproszonych, usług Web, aplikacji chmurowych i języka C#. Jest autorem Windows Communication Foundation Step by Step i współautorem kursu certyfikacyjnego firmy Microsoft 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

John Sharp Microsoft Visual C# 2015 Krok po kroku Wydanie ósme Przekład: Natalia Chounlamany, Janusz Machowski, Krzysztof Szkudlarek, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Microsoft Visual C# 2015 Krok po kroku Authorized Polish translation of the English language edition entitled: Microsoft Visual C# Step by Step, 8th Edition, ISBN 978-1-5093-0104-1, by John Sharp, published by Pearson Education, Inc, publishing as Microsoft Press, A Division Of Microsoft Corporation. Copyright © 2015 by CM Group, Ltd. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by APN PROMISE SA Copyright © 2016 Autoryzowany przekład z wydania w języku angielskim, zatytułowanego: Microsoft Visual C# Step by Step, 8th Edition, ISBN 978-1-5093-0104-1, by John Sharp, opublikowanego przez Pearson Education, Inc, publikującego jako Microsoft Press, oddział Microsoft Corporation. APN PROMISE SA, biuro: ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 35 51 600, fax +48 22 35 51 699 e-mail: mspress@promise.pl Książka ta przedstawia poglądy i opinie autorów. Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń, chyba że zostanie jednoznacznie stwierdzone, że jest inaczej. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. Nazwa Microsoft oraz znaki towarowe wymienione na stronie http://www.microsoft.com/ about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odnośnych właścicieli. APN PROMISE SA dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE SA nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-179-9 Przekład: Natalia Chounlamany, Janusz Machowski, Krzysztof Szkudlarek, Marek Włodarz Korekta: Ewa Swędrowska Skład i łamanie: MAWart Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii Część I: Wprowadzenie do języka Microsoft Visual C# oraz programu Microsoft Visual Studio 2015 1 Wprowadzenie do języka C# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Rozpoczynamy programowanie przy użyciu środowiska Visual Studio 2015 . . . . . . 3 Piszemy pierwszy program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Przestrzenie nazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Tworzenie aplikacji graficznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Analiza aplikacji Sklepu Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Dodawanie kodu do aplikacji graficznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Krótki przegląd rozdziału 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2 Zmienne, operatory i wyrażenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Instrukcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Identyfikatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Słowa kluczowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Zmienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Nazywanie zmiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Deklarowanie zmiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Podstawowe typy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Zmienne lokalne bez przypisanej wartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Wyświetlanie wartości podstawowych typów danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Posługiwanie się operatorami arytmetycznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Operatory i typy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Poznajemy operatory arytmetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Kontrolowanie pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Stosowanie zasad łączności przy wyznaczaniu wartości wyrażeń . . . . . . . . . . . . 64 Zasady łączności a operator przypisania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Inkrementacja i dekrementacja wartości zmiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Formy przyrostkowe i przedrostkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Deklarowanie zmiennych lokalnych o niejawnie określonym typie danych . . . . . . 67 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Krótki przegląd rozdziału 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== iii iv Spis treści 3 Tworzenie metod i stosowanie zasięgów zmiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Tworzenie metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Deklarowanie metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Zwracanie danych przez metodę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Stosowanie metod wcielających wyrażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Wywoływanie metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Stosowanie zasięgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Definiowanie zasięgu lokalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Definiowanie zasięgu klasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Przeciążanie metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Tworzenie metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Stosowanie parametrów opcjonalnych oraz nazwanych argumentów . . . . . . . . . . . 93 Definiowanie parametrów opcjonalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Przekazywanie nazwanych argumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Rozwiązywanie niejednoznaczności związanych z parametrami opcjonalnymi i argumentami nazwanymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Krótki przegląd rozdziału 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4 Instrukcje wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Deklarowanie zmiennych logicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Stosowanie operatorów logicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Operatory równościowe oraz operatory relacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Warunkowe operatory logiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Skracanie działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Podsumowanie informacji o pierwszeństwie oraz łączności operatorów . . . . . 109 Podejmowanie decyzji przy użyciu instrukcji if . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Składnia instrukcji if . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Grupowanie instrukcji w bloki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Kaskadowe łączenie instrukcji if . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Stosowanie instrukcji switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Składnia instrukcji switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Reguły stosowania instrukcji switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Krótki przegląd rozdziału 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 5 Złożone instrukcje przypisania oraz instrukcje iteracji . . . . . . . . . . . . . . 129 Złożone operatory przypisania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Instrukcja while . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Instrukcja for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Zasięg instrukcji for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Instrukcja do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści v Krótki przegląd rozdziału 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 6 Obsługa błędów i wyjątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Zmaganie się z błędami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Wypróbowywanie kodu i przechwytywanie wyjątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Nieobsłużone wyjątki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Stosowanie kilku bloków obsługi pułapki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Przechwytywanie wielu wyjątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Propagowanie wyjątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Wykonywanie operacji arytmetycznych z kontrolą lub bez kontroli przepełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Pisanie instrukcji objętych kontrolą przepełniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Pisanie wyrażeń objętych kontrolą przepełniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Zgłaszanie wyjątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Stosowanie bloku finally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Krótki przegląd rozdziału 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Część II: Omówienie modelu obiektowego języka C# 7 Tworzenie i zarządzanie klasami oraz obiektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Omówienie klasyfikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Cele hermetyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Definiowanie i używanie klas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Kontrolowanie dostępności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Konstruktory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Przeciążanie konstruktorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Metody i dane statyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Tworzenie pól współdzielonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Tworzenie pól statycznych przy użyciu słowa kluczowego const . . . . . . . . . . . 201 Klasy statyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Statyczne instrukcje using . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Klasy anonimowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Krótki przegląd rozdziału 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 8 Wartości i referencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Kopiowanie klas oraz zmiennych typu wartościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Wartości null oraz typy danych dopuszczające stosowanie wartości null . . . . . . . 218 Typy danych dopuszczające stosowanie wartości null . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Właściwości typów danych dopuszczających stosowanie wartości null . . . . . . 222 Używanie parametrów typu ref i out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Tworzenie parametrów typu ref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== vi Spis treści Tworzenie parametrów typu out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Sposób organizacji pamięci komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Korzystanie ze stosu oraz ze sterty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Klasa System.Object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Opakowywanie typów danych wewnątrz obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Rozpakowywanie typów danych, opakowanych wewnątrz obiektów . . . . . . . . . . 232 Bezpieczne rzutowanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Operator is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Operator as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Krótki przegląd rozdziału 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 9 Tworzenie typów wartości przy użyciu wyliczeń oraz struktur . . . . . . . 241 Wyliczeniowe typy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Deklarowanie wyliczeniowego typu danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Stosowanie wyliczeniowych typów danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Wybór wartości literałów wyliczeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Wybór typu danych używanego do wewnętrznego reprezentowania wartości wyliczeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Deklarowanie struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Omówienie różnic pomiędzy strukturami i klasami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Deklarowanie zmiennych strukturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Omówienie inicjalizacji struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Kopiowanie zmiennych strukturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Krótki przegląd rozdziału 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 10 Tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Deklarowanie i tworzenie tablicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Deklarowanie zmiennych tablicowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Tworzenie instancji tablicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Wypełnianie tablic danymi i ich używanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Tworzenie tablic o niejawnie określonym typie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Korzystanie z indywidualnych elementów tablicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Wykonywanie iteracji poprzez elementy tablicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Przekazywanie tablic jako parametrów i zwracanie ich jako wartości metod . 272 Kopiowanie tablic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Tablice wielowymiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Tworzenie tablic nieregularnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Krótki przegląd rozdziału 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści vii 11 Tablice parametrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Przeciążanie: krótkie przypomnienie faktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Używanie argumentów będących tablicami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Deklarowanie tablicy parametrów typu params . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Używanie parametru typu params object[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Stosowanie tablicy parametrów typu params . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Porównanie tablic parametrów z parametrami opcjonalnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Krótki przegląd rozdziału 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 12 Dziedziczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Czym jest dziedziczenie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Korzystanie z mechanizmów dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Powtórka informacji na temat klasy System.Object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Wywoływanie konstruktora klasy bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Przypisywanie klas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Deklarowanie metod z użyciem słowa kluczowego new . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Deklarowanie metod wirtualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Deklarowanie metod z użyciem słowa kluczowego override . . . . . . . . . . . . . . . 315 Omówienie dostępu chronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Metody rozszerzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Krótki przegląd rozdziału 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 13 Tworzenie interfejsów oraz definiowanie klas abstrakcyjnych . . . . . . . 333 Interfejsy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Definiowanie interfejsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Implementowanie interfejsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Odwoływanie się do klasy za pomocą jej interfejsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Praca z wieloma interfejsami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Jawne implementowanie interfejsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Ograniczenia interfejsów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Definiowanie i używanie interfejsów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Klasy abstrakcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Metody abstrakcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Klasy zamknięte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Metody zamknięte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Implementowanie i używanie klas abstrakcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Krótki przegląd rozdziału 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 14 Proces oczyszczania pamięci i zarządzanie zasobami . . . . . . . . . . . . . . . 365 Żywot obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== viii Spis treści Tworzenie destruktorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Dlaczego istnieje proces oczyszczania pamięci? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Działanie procesu oczyszczania pamięci? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Zalecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Zarządzanie zasobami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Metody sprzątające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Sprzątanie w sposób odporny na występowanie wyjątków . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Instrukcja using oraz interfejs IDisposable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Wywoływanie metody Dispose z poziomu destruktora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Implementacja metody sprzątającej w sposób odporny na występowanie wyjątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Krótki przegląd rozdziału 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Część III: Tworzenie rozszerzalnych typów danych w języku C# 15 Implementacja właściwości zapewniających dostęp do pól . . . . . . . . . . 393 Implementacja kapsułkowania przy użyciu metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Co to są właściwości? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Używanie właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Właściwości tylko do odczytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Właściwości tylko do zapisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Dostępność właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Ograniczenia właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Deklarowanie właściwości interfejsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Zastępowanie metod właściwościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Generowanie automatycznych właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Inicjalizowanie obiektów przy użyciu właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Krótki przegląd rozdziału 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 16 Indeksatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Co to jest indeksator? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Przykład bez użycia indeksatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Ten sam przykład z wykorzystaniem indeksatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Akcesory indeksatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Porównanie indeksatorów i tablic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Indeksatory w interfejsach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Stosowanie indeksatorów w aplikacjach Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Krótki przegląd rozdziału 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści ix 17 Typy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Problem z typem object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Rozwiązanie z użyciem typów ogólnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Typy ogólne a klasy uogólnione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Typy ogólne i nakładanie ograniczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Tworzenie klasy ogólnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Teoria drzew binarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Budowanie klasy drzewa binarnego przy użyciu typu ogólnego . . . . . . . . . . . 448 Tworzenie metody ogólnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Definiowanie metody ogólnej do budowy drzewa binarnego . . . . . . . . . . . . . . 459 Interfejsy ogólne i niezgodność typów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Interfejsy kowariantne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Interfejsy kontrawariantne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Krótki przegląd rozdziału 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 18 Kolekcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Co to są klasy kolekcji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Klasa kolekcji List T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Klasa kolekcji LinkedList T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Klasa kolekcji Queue T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Klasa kolekcji Stack T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Klasa kolekcji Dictionary TKey, TValue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Klasa kolekcji SortedList TKey, TValue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Klasa kolekcji HashSet T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Inicjalizowanie kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Metody Find, predykaty i wyrażenia lambda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Różne formy wyrażeń lambda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Porównanie tablic i kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Wykorzystanie klas kolekcji do gry w karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Krótki przegląd rozdziału 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 19 Wyliczanie kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 Wyliczanie elementów kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 Ręczna implementacja modułu wyliczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 Implementowanie interfejsu IEnumerable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Implementowanie modułu wyliczającego przy użyciu iteratora . . . . . . . . . . . . . . . 504 Prosty iterator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Definiowanie modułu wyliczającego dla klasy Tree TItem przy użyciu iteratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Krótki przegląd rozdziału 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== x Spis treści 20 Wydzielanie logiki aplikacji i obsługa zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 Co to są delegaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 Przykłady delegatów w bibliotece klas .NET Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 Przykład zautomatyzowanej fabryki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Implementowanie systemu sterowania fabryką bez użycia delegatów . . . . . . 516 Implementowanie sterowania fabryką przy użyciu delegata . . . . . . . . . . . . . . . 516 Deklarowanie i używanie delegatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Delegaty i wyrażenia lambda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 Tworzenie adaptera metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 Włączanie powiadomień za pomocą zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Deklarowanie zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Subskrypcja zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 Anulowanie subskrypcji zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Zgłaszanie zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Zdarzenia interfejsu użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Używanie zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 Krótki przegląd rozdziału 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 21 Odpytywanie danych w pamięci przy użyciu wyrażeń w języku zapytań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Co to jest LINQ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Używanie LINQ w aplikacjach C# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 Wybieranie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 Filtrowanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 Porządkowanie, grupowanie i agregowanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 Łączenie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Operatory zapytań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 Odpytywanie danych w obiektach Tree TItem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 LINQ i opóźnione przetwarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 Krótki przegląd rozdziału 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 22 Przeciążanie operatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Czym są operatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Ograniczenia operatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 Operatory przeciążone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 Tworzenie operatorów symetrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 Przetwarzanie złożonej instrukcji przypisania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Deklarowanie operatorów zwiększających i zmniejszających . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 Operatory porównań w strukturach i klasach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 Definiowanie par operatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 Implementowanie operatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści xi Operatory konwersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 Wbudowane metody konwersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 Implementowanie własnych operatorów konwersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 Tworzenie operatorów symetrycznych – uzupełnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 Zapisywanie operatorów konwersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 Krótki przegląd rozdziału 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 Część IV: Tworzenie aplikacji Universal Windows Platform w języku C# 23 Przyśpieszanie działania za pomocą zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 Po co stosować wielozadaniowość przy użyciu przetwarzania równoległego? . . 595 Narodziny procesora wielordzeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 Implementowanie wielozadaniowości w  .NET Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Zadania, wątki i pula wątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 Tworzenie, uruchamianie i kontrolowanie zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Używanie klasy Task do implementacji równoległości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 Tworzenie abstrakcji zadań za pomocą klasy Parallel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 Kiedy nie używać klasy Parallel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 Anulowanie zadań i obsługa wyjątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 Mechanizm anulowania kooperatywnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 Kontynuowanie w przypadku zadań anulowanych lub przerwanych z powodu wyjątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 Krótki przegląd rozdziału 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 24 Skracanie czasu reakcji za pomocą działań asynchronicznych . . . . . . . . 643 Implementowanie metod asynchronicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 Definiowanie metod asynchronicznych: problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 Definiowanie metod asynchronicznych: rozwiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 Definiowanie metod asynchronicznych zwracających wartości . . . . . . . . . . . . . 654 Wskazówki dotyczące metod asynchronicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 Metody asynchroniczne i interfejsy API środowiska Windows Runtime . . . . . . 657 Zrównoleglanie deklaratywnego dostępu do danych za pomocą PLINQ . . . . . . . 661 Wykorzystanie PLINQ do poprawy wydajności podczas wykonywania iteracji po elementach kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 Anulowanie zapytania PLINQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 Synchronizowanie współbieżnych operacji dostępu do danych . . . . . . . . . . . . . . . 668 Blokowanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 Elementarne narzędzia synchronizacji umożliwiające koordynowanie zadań . 671 Anulowanie synchronizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 Współbieżne klasy kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xii Spis treści 25 Wykorzystanie kolekcji współbieżnej i blokady do implementacji dostępu do danych przystosowanego do trybu wielowątkowego . . . . . . . . . 676 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 Krótki przegląd rozdziału 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 Implementowanie interfejsu użytkownika aplikacji Universal Windows Platform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 Funkcje aplikacji Universal Windows Platform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 Budowa aplikacji UWP przy użyciu szablonu Blank App . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 Implementowanie skalowalnego interfejsu użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 Stosowanie stylów do interfejsu użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 Krótki przegląd rozdziału 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 26 Wyświetlanie i wyszukiwanie danych w aplikacjach Universal Windows Platform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 Implementowanie wzorca projektowego Model-View-ViewModel . . . . . . . . . . . . 745 Wyświetlanie danych przy użyciu mechanizmu wiązania danych . . . . . . . . . . . 747 Modyfikowanie danych przy użyciu wiązania danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 Stosowanie wiązania danych do kontrolki ComboBox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 Tworzenie składnika ViewModel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 Dodawanie poleceń do składnika ViewModel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 Wyszukiwanie danych przy użyciu Cortany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 Dostarczanie odpowiedzi głosowej na polecenia głosowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 Krótki przegląd rozdziału 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 27 Dostęp do zdalnej bazy danych z poziomu aplikacji Universal Windows Platform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 Pobieranie informacji z bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 Tworzenie modelu encji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 Tworzenie i korzystanie z usługi web typu REST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 Wstawianie, aktualizacja i usuwanie danych za pośrednictwem usługi web typu REST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 Raportowanie błędów i aktualizacja interfejsu użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . 842 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 Krótki przegląd rozdziału 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp Język Microsoft Visual C# jest bardzo potężnym, a jednocześnie prostym językiem programowania, przeznaczonym głównie dla programistów, którzy tworzą aplika- cje oparte na platformie Microsoft .NET Framework. Visual C# odziedziczył wiele z najlepszych cech języka C++ oraz Microsoft Visual Basic i tylko kilka występują- cych w tych językach niespójności lub anachronizmów, co zaowocowało powstaniem bardziej przejrzystego i bardziej logicznego języka programowania. Język C# w wer- sji 1.0 miał swój publiczny debiut w roku 2001. Pojawienie się wersji C# 2.0 wraz z programem Visual Studio 2005 oznaczało dodanie do tego języka kilku ważnych i nowych funkcji, takich jak ogólne typy wyliczeniowe i metody anonimowe. W wer- sji C# 3.0, która pojawiła się wraz z opublikowaniem programu Visual Studio 2008, dodana została obsługa metod rozszerzających, wyrażeń lambda oraz najważniejszej ze wszystkich nowości – obsługi zapytań w języku LINQ (Language Integrated Query). Wprowadzona w roku 2010 wersja C# 4.0 zaoferowała kolejne udoskonalenia w zakre- sie polepszenia możliwości współdziałania z innymi technologiami i językami progra- mowania. Funkcje te obejmowały obsługę argumentów nazwanych i opcjonalnych, typ dynamic, którego użycie wskazywało, że środowisko uruchomieniowe powinno zastosować dla danego obiektu tzw. późne wiązanie (ang. late binding). Bardzo ważną zmianą wprowadzoną do wersji platformy .NET Framework, opublikowanej w tym samym czasie co wersja C# 4.0, były klasy i typy danych składające się na nową bibliotekę równoległego realizowania zadań – TPL (Task Parallel Library). Korzystając z biblioteki TPL można tworzyć wysoko skalowalne aplikacje, które będą w pełni wykorzystywać możliwości wielordzeniowych procesorów. W najnowszej wersji języka C# 5.0 dodano natywną obsługę dla przetwarzania zadań w sposób asynchroniczny poprzez użycie modyfikatora metody async oraz operatora await. Wersja C# 6.0 wpro- wadza kolejne ulepszenia zaprojektowane z myślą o ułatwianiu życia programistom. Te udoskonalenia to między innymi interpolacja łańcuchów (już nigdy nie będziemy musieli korzystać z String.Format!), ulepszone sposoby implementacji właściwości czy metody wcielające wyrażenia. Funkcje te zostaną opisane w niniejszej książce. Innym ważnym wydarzeniem dla firmy Microsoft jest premiera systemu Windows 10. Ta nowa wersja systemu Windows łączy w sobie najlepsze (i najbardziej lubiane) aspekty poprzednich wersji systemu operacyjnego z obsługą aplikacji o wysokim stop- niu interaktywności, które mogą współdzielić pomiędzy sobą dane i współpracować ze sobą nawzajem lub łączyć się z usługami działającymi w chmurze. Kluczowy ele- ment wersji Windows 10 stanowią aplikacje Universal Windows Platform (UWP) – zaprojektowane tak, aby mogły być uruchamiane na dowolnym urządzeniu Windows 10, począwszy od w bogato wyposażonego komputera, po laptop, tablet, smartfon, ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xiii xiv Microsoft Visual C# 2015 Krok po Kroku a nawet urządzenia IoT (Internet of Things) z ograniczonymi zasobami. Po opanowa- niu podstawowych funkcji języka C#, ważne jest zdobycie umiejętności budowania aplikacji, które mogą być uruchamiane na wszystkich wspomnianych platformach. Aktywacja głosowa to kolejna funkcja, która zyskała na popularności. System Win- dows 10 oferuje Cortanę, czyli osobistą asystentkę cyfrową, która może być aktywowa- na za pomocą głosu*. Możemy zintegrować swoje aplikacje z Cortaną, aby zapewnić im możliwość uczestniczenia w wyszukiwaniu danych i innych operacjach. Mimo kom- plikacji związanych zazwyczaj z analizą mowy, przygotowanie aplikacji do reagowania na żądania Cortany jest zaskakująco proste i zostało omówione w rozdziale 26. Ponad- to chmura stała się tak istotnym elementem architektury wielu systemów, począwszy od dużych systemów korporacyjnych po aplikacje mobilne działające na smartfonach użytkowników, że postanowiliśmy poświęcić temu aspektowi rozwoju oprogramowa- nia ostatni rozdział książki. Środ
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft Visual C# 2015 Krok po kroku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: