Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 006904 21544888 na godz. na dobę w sumie
Mindfulness. Inteligencja emocjonalna. Harvard Business Review - książka
Mindfulness. Inteligencja emocjonalna. Harvard Business Review - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4123-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wybitni ludzie cechują się wyjątkową uważnością.

W czasach wciąż rosnącej złożoności zagadnień uproszczenia i rutyna wydają się niezbędne. Bardzo wielu ludzi postępuje bezrefleksyjnie i działa 'tak jak inni'. Uważność dziś może wydawać się luksusem albo niepotrzebnym obciążeniem. Tymczasem uważność, rozumiana jako proces aktywnego dostrzegania nowych rzeczy, pozwala na zaangażowanie się w to, co dzieje się w danej chwili. Pozwala na pełniejszy odbiór kontekstu i perspektywy. Człowiek uważny jest efektywniejszy, bardziej kreatywny, w naturalny sposób wywiera większe wrażenie na innych. Przy tym wszystkim mniej podlega nadmiernemu stresowi i wcześniej dostrzega niebezpieczeństwa. Okazuje się, że uważność jest cechą ludzi wybitnych - dotyczy to również menedżerów, artystów, naukowców.

Autorami artykułów przedstawionych w tej książce są między innymi Daniel Goleman, Ellen Langer i Susan David - uznane autorytety w dziedzinie inteligencji emocjonalnej. Przedstawiają oni szereg praktycznych metod budowania poczucia obecności w swojej codziennej rutynie. Zapoznasz się z naukowymi podstawami koncepcji uważności i dowiesz się, w jaki sposób skutecznie wypracować nawyk aktywnego dostrzegania. Jeśli tylko zechcesz, będziesz mógł na własnej skórze przekonać się, jak smakuje wzmożona kreatywność, głębsza samoświadomość i większa charyzma. Być może nauczysz się żyć spokojniej. Poczujesz się lepiej, być może nawet odnajdziesz szczęście!

Trzymasz w ręku wybór artykułów opublikowanych oryginalnie w Harvard Business Review - prestiżowym miesięczniku wydawanym przez jeden z najznakomitszych uniwersytetów na świecie. Jest to magazyn, który upodobali sobie ludzie będący autorytetami w takich dziedzinach, jak rozwój przedsiębiorstw, ekonomia, praktyki w zarządzaniu. W tym zbiorze znajdziesz sporo ciekawych informacji dotyczących uważności oraz jej znaczenia - przede wszystkim w miejscu pracy.

Bądź tu i teraz. Praktykuj uważność w erze chaosu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Mindfulness. HBR Emotional Intelligence Series Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-283-4123-4 Original work copyright © 2017 Harvard Business School Publishing Corporation Published by arrangement with Harvard Business Review Press. Translation copyright © 2018 Helion SA All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/uwahbr Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści 1. Uważność w erze złożoności Czym jest i dlaczego jest taka ważna? Wywiad z Ellen Langer, przeprowadziła Alison Beard 2. Uważność może dosłownie zmienić Twój mózg Nauka Christina Congleton, Britta K. Hölzel i Sara W. Lazar 3. Jak ćwiczyć uważność w pracy? Wytrenuj swój mózg, żeby osiągał lepsze skupienie Rasmus Hougaard i Jacqueline Carter 9 33 41 Poleć książkęKup książkę Spis treści 4. Odporność dla reszty z nas Wykorzystuj uważność do naładowania akumulatorów Daniel Goleman 5. Sprawność emocjonalna Nie pozwól, żeby zawładnęły Tobą negatywne emocje Susan David i Christina Congleton 49 57 6. Nie pozwól, żeby władza Cię skorumpowała 73 Czy jesteś świadomy własnej nieuprzejmości? Dacher Keltner 7. Uważność dla tych, którzy są zbyt zajęci, żeby medytować Kiedy po prostu nie masz czasu Maria Gonzalez 8. Czy coś tracimy, gdy stosujemy uważność do poprawy wydajności? Być może nie dostrzegasz istoty sprawy Charlotte Lieberman 89 97 9. Uważność w pracy niesie ze sobą ryzyko 107 Nie przesadzaj David Brendel 6 Poleć książkęKup książkę 5 Sprawność emocjonalna W jaki sposób skuteczni liderzy zarządzają swoimi myślami i uczuciami? Susan David i Christina Congleton Poleć książkęKup książkę Mindfulness 58 Poleć książkęKup książkę Sprawność emocjonalna S zesnaście tysięcy — tyle słów wypowiadamy średnio każdego dnia. A pomyśl tylko, ile nie- wypowiedzianych myśli krąży po naszych gło- wach. Większość z nich nie mówi o faktach, lecz ma postać ocen i opinii połączonych z emocjami — nie- których pozytywnych i pomocnych (Ciężko praco- wałem i na pewno świetnie przeprowadzę tę prezen- tację; Ten temat warto poruszyć; Ten nowy wiceprezes jest chyba sympatycznym facetem), a innych negatyw- nych i niezbyt przydatnych (On celowo mnie ignoruje; Wyjdę na głupka; Udaję tylko, że coś wiem). Mądrość biurowa mówi, że w firmie nie ma miej- sca na trudne myśli i uczucia. Dyrektorzy, a zwłaszcza liderzy, powinni prezentować stoicką albo radosną postawę. Muszą emanować pewnością siebie i tłumić w sobie negatywne emocje. Ale to jest sprzeczne z pod- stawowymi zasadami biologii. Wszystkie zdrowe istoty 59 Poleć książkęKup książkę Mindfulness ludzkie mają wewnętrzny strumień myśli i uczuć, które obejmują krytykę, zwątpienie i strach. A nasze umysły po prostu wykonują pracę, do której zostały stworzone: próbują przewidywać problemy i je roz- wiązywać, a także unikać potencjalnych pułapek. W naszej pracy, polegającej na doradzaniu i udzie- laniu konsultacji firmom na całym świecie w zakre- sie strategii związanych z ludźmi, widzimy liderów, którzy potykają się nie dlatego, że mają niepożądane myśli i uczucia (to jest nieuniknione), lecz dlatego, że dają się na nie złapać jak ryby na haczyk. Tak się dzieje z dwóch powodów: traktują swoje myśli jak fakty (Tak samo było w mojej ostatniej pracy; Cała moja kariera to jedna wielka porażka) i unikają sytu- acji, które działają pobudzająco (Nie podejmę się te- go nowego wyzwania). Albo — zazwyczaj zgodnie z życzeniem ich stronników — kwestionują istnie- nie myśli i starają się dać im racjonalne uzasadnienie (Nie powinienem mieć takich myśli; Przecież wcale nie jestem kompletnym nieudacznikiem), a czasami też wymuszają podobne sytuacje, nawet jeśli są one sprzeczne z ich głównymi wartościami i celami (Zgłoś się do tego zadania — będziesz mieć to już z głowy). Tak czy inaczej, zwracają oni zbyt dużą uwagę na dialog wewnętrzny i pozwalają, aby czerpał on siłę z ważnych źródeł poznawczych, które mogłyby zo- stać wykorzystane do dużo lepszych celów. 60 Poleć książkęKup książkę Sprawność emocjonalna Jest to powszechny problem, który często nasi- lają popularne strategie zarządzania sobą. Regular- nie spotykamy dyrektorów wyższego szczebla, któ- rzy zmagają się ciągle z tymi samymi wyzwaniami emocjonalnymi w pracy — niepokojem związanym z priorytetami, zazdroszczeniem innym ich sukce- sów, strachem przed odrzuceniem, zamartwianiem się z powodu krytycznych uwag. Dyrektorzy ci mają własne sposoby na „naprawienie” tego problemu: pozytywne afirmacje, listy rzeczy do zrobienia two- rzone według priorytetów, całkowite zaangażowa- nie się w określone zadania. Ale gdy pytamy ich, jak długo zmagają się z danym problemem, w od- powiedzi słyszymy, że od 10, 20 lat albo nawet od dzieciństwa. To oczywiste, że te techniki nie działają. Istnieje mnóstwo badań dowodzących, że próby zminima- lizowania albo zignorowania myśli i emocji tylko je nasilają. W słynnym badaniu przeprowadzonym przez nieżyjącego już profesora Harvardu Daniela Wegnera uczestnicy, którym kazano nie myśleć o białych niedźwiedziach, mieli ogromny problem z wykonaniem tego zadania. A gdy zniesiono ten zakaz, myśleli o białych niedźwiedziach dużo czę- ściej niż osoby z grupy kontrolnej. Każdy, kto choć raz był na ścisłej diecie i marzył o zjedzeniu ciasta czekoladowego i frytek, dobrze zna to zjawisko. 61 Poleć książkęKup książkę Mindfulness Skuteczni liderzy nie angażują się w swoje emo- cje ani nie starają się ich tłumić. Zamiast tego pod- chodzą do nich w uważny, wydajny sposób, którego fundamentem są określone wartości. W ten sposób budują coś, co nazywamy sprawnością emocjonalną. W naszej złożonej, szybko zmieniającej się gospo- darce wiedzy ta zdolność do zarządzania własnymi uczuciami i myślami jest niezbędna do odniesienia sukcesu w biznesie. Liczne badania, przeprowadzone przez profesora Uniwersytetu Londyńskiego Franka Bonda oraz innych badaczy, wykazały, że sprawność emocjonalna może pomóc w złagodzeniu stresu, zmniejszeniu liczby popełnianych błędów, osią- gnięciu większej innowacyjności i poprawieniu wy- dajności w pracy. Współpracujemy z liderami z rozmaitych branż, pomagając im budować tę kluczową umiejętność. W tym miejscu prezentujemy cztery praktyki za- czerpnięte z terapii akceptacji i zaangażowania (ang. Acceptance and Commitment Therapy, w skrócie ACT), której autorem jest Steven C. Hayes, psycholog z uni- wersytetu w Nevadzie. Są one tak zaprojektowane, abyś mógł się nauczyć tego samego, co wspomniani liderzy: rozpoznawania schematów, nazywania swo- ich myśli i emocji, akceptowania ich i podejmowania działań zgodnie ze swoimi wartościami. 62 Poleć książkęKup książkę Sprawność emocjonalna Ryba na haczyku Zacznijmy od dwóch przykładów. Cynthia jest praw- niczką. Pracuje w dużej korporacji i ma dwoje ma- łych dzieci. Często miała silne poczucie winy zwią- zane z utraconymi okazjami, zarówno w firmie (gdy widziała, że inni pracują 80 godzin tygodniowo, pod- czas gdy ona pracowała tylko 50), jak i w domu, gdzie często była zbyt rozproszona albo zmęczona, żeby w wartościowy sposób spędzić czas z mężem i dziećmi. Dokuczliwy głos w jej głowie powtarzał, że musi być lepszym pracownikiem, w przeciwnym razie ucierpi na tym cała jej kariera. Inny głosik mówił, że musi być lepszą matką, jeśli nie chce zaniedbywać rodziny. Cynthia marzyła o tym, żeby przynajmniej jeden z tych głosów się zamknął. Ale tak się nie stało, a ona, w reakcji na te głosy, nie potrafiła zgłaszać się do eks- cytujących nowych projektów w firmie i kompulsyw- nie sprawdzała wiadomości na telefonie podczas ro- dzinnych obiadów. Jeffrey, dyrektor i wschodząca gwiazda w wiodą- cej firmie produkującej dobra konsumenckie, miał inny problem. Był inteligentny, utalentowany i am- bitny, ale często się denerwował — na przełożonych, którzy ignorowali jego uwagi, na podwładnych, któ- rzy nie słuchali jego poleceń, a także na współpracow- ników, którzy nie wykonywali swoich obowiązków. 63 Poleć książkęKup książkę Mindfulness Kilka razy zdarzyło mu się stracić panowanie nad so- bą w pracy. Dostał zalecenie, aby nauczył się lepiej kontrolować swoje emocje. Ale gdy próbował to zro- bić, czuł, że tłumi główne cechy swojej osobowości, a to sprawiało, że denerwował się jeszcze bardziej. Ci mądrzy, odnoszący sukcesy liderzy dali się zła- pać na haczyk swoich negatywnych myśli i emocji. Cynthię ogarniało poczucie winny, a Jeffrey eksplo- dował złością. Cynthia chciała, żeby głosy w jej gło- wie zamilkły, a Jeffrey starał się tłumić swoją frustra- cję. Oboje chcieli uwolnić się od dyskomfortu, który odczuwali. Byli niewolnikami własnych uczuć, któ- re próbowali kontrolować albo zamienić na inne. Urwanie się z haczyka Na szczęście zarówno Cynthia, jak i Jeffrey uświa- domili sobie, że nie da się żyć w ten sposób (a już na pewno nie da się odnosić sukcesów i odczuwać pełni szczęścia). Konieczne jest zastosowanie skuteczniej- szych wewnętrznych strategii. Dlatego nauczyliśmy ich czterech praktyk. 64 Poleć książkęKup książkę Sprawność emocjonalna Rozpoznaj u siebie schematy Pierwszym krokiem w budowaniu sprawności emo- cjonalnej jest to, by nauczyć się zauważać, kiedy nasze myśli i uczucia łapią nas na swój haczyk. To nie jest proste zadanie, ale istnieją pewne znaki, których można wypatrywać. Jednym z nich jest to, że Twoje myśli stają się sztywne i powtarzalne. Cyn- thia na przykład zaczęła dostrzegać, że jej oskarży- cielskie myśli przypominały zepsutą płytę, przybie- rając postać wciąż tych samych komunikatów. Druga wskazówka jest taka, że historia, którą opowiada Twój umysł, wydaje się stara — jakby dotyczyła czegoś, co już kiedyś przeżyłeś. Jeffrey zauważył, że jego postawa w stosunku do niektórych współpra- cowników (On jest niekompetentny; Nigdy nie po- zwolę, żeby ktoś się do mnie odzywał w taki sposób) jest mu dobrze znana. Prawdę mówiąc, doświadczył czegoś podobnego w swojej poprzedniej pracy — a także we wcześniejszej. Źródłem problemów nie było tylko otoczenie Jeffreya, ale też jego własne wzorce myśli i uczuć. Zanim zapoczątkujesz jakąkol- wiek zmianę, musisz sobie uświadomić, że utknąłeś w martwym punkcie. 65 Poleć książkęKup książkę Mindfulness Nazwij swoje myśli i emocje Kiedy jesteś na haczyku, uwaga, jaką skupiasz na swoich myślach i uczuciach, zaśmieca Twój umysł. Zabiera miejsce potrzebne do ich analizy. Jedną ze strategii, które mogą Ci pomóc spojrzeć na własną sytuację w bardziej obiektywny sposób, jest prosta czynność nazywania. Tak samo jak nazywasz łopatę łopatą, nazwij myśl myślą, a emocję emocją. W ten sposób stwierdzenie Nie robię wystarczająco dużo w pracy albo w domu zamienia się na Mam taką myśl, że nie robię wystarczająco dużo w pracy albo w domu. I podobnie: Mój współpracownik jest w błędzie, a to mnie strasznie denerwuje zamienia się w Mam taką myśl, że mój współpracownik jest w błędzie, i czuję złość. Dzięki nazywaniu zaczynasz widzieć we wła- snych myślach i uczuciach to, czym naprawdę one są: nietrwałe źródła danych, które mogą się okazać pomocne lub nie. Z psychologicznego punktu wi- dzenia ludzie są zdolni spojrzeć z takiej szerszej per- spektywy na własne przeżycia, a coraz więcej badań naukowych dowodzi, że prosta praktyka uważności, taka jak tu opisana, nie tylko wpływa na poprawę zachowania i samopoczucia, ale również wywołuje korzystne biologiczne zmiany w mózgu na poziomie komórkowym. Kiedy Cynthia zaczęła spowalniać 66 Poleć książkęKup książkę Sprawność emocjonalna swoje myśli i po kolei je nazywać, krytyka, która kiedyś ją otaczała jak gęsta, ponura mgła, przybrała postać chmur płynących po błękitnym niebie. Zaakceptuj je Przeciwieństwem kontroli jest akceptacja, czyli nie- podejmowanie działań pod wpływem każdej myśli i niepoddawanie się negatywności, lecz reagowanie na własne pomysły i emocje w sposób otwarty, zwra- canie na nie uwagi i pozwolenie sobie na ich prze- żywanie. Weź 10 głębokich oddechów i zwróć uwagę na to, co się dzieje w danym momencie. Możliwe, że poczujesz ulgę, ale nie ma gwarancji, że Twoje samopoczucie znacząco się poprawi. Może być tak, że uświadomisz sobie, jak zdenerwowany jesteś. Waż- ne jest, aby obdarzyć siebie (oraz innych) odrobiną współczucia i przeanalizować daną sytuację. Co się dzieje — zarówno wewnątrz Ciebie, jak i na zewnątrz? Kiedy Jeffrey uświadomił sobie swoje uczucia fru- stracji i gniewu i znalazł na nie miejsce, zamiast je odrzucać, tłumić albo wyładowywać na innych, za- czął dostrzegać ich energetyczną moc. Te uczucia były sygnałem, że dzieje się coś ważnego, a on musi podjąć produktywne działania. Zamiast krzyczeć na ludzi, może po prostu grzecznie ich poprosić 67 Poleć książkęKup książkę Mindfulness o podjęcie potrzebnych działań albo samemu zająć się pilną sprawą. Im bardziej Jeffrey akceptował swój gniew i zwracał na niego uwagę, tym bardziej to uczucie wspomagało go jako lidera, zamiast pod- ważać jego autorytet. Podejmij działania zgodne z Twoimi wartościami Kiedy uwolnisz się od haczyka trudnych myśli i emo- cji, możesz rozszerzyć listę dostępnych opcji. Możesz podjąć działania, które będą zgodne z Twoimi war- tościami. Zachęcamy liderów, by skupiali się na kon- cepcji wykonalności: Czy Twoja reakcja przyniesie korzyści Tobie oraz całej firmie, zarówno na dłuż- szą metę, jak i w najbliższych godzinach? Czy po- może Ci pokierować innymi tak, aby zrobili postę- py na drodze do Waszego wspólnego celu? Czy Ty sam zrobisz krok w kierunku przywództwa, które najbardziej chcesz prezentować, oraz życia, o jakim marzysz? Strumień myśli w mózgu płynie bez prze- rwy, a emocje zmieniają się tak samo jak pogoda. Wartości natomiast są czymś stałym, do czego możesz się odwołać w każdej chwili i w dowolnej sytuacji. 68 Poleć książkęKup książkę Sprawność emocjonalna JAKIE SĄ TWOJE WARTOŚCI? Poniższa lista została zaczerpnięta z zestawu kart oso- bistych wartości opracowanego przez W. R. Millera, J. C’de Bacy, D. B. Matthewsa i P. L. Wilbourne’a z Uni- wersytetu Nowego Meksyku w 2001 roku. Możesz jej używać, żeby szybko zidentyfikować swoje wartości, które mogą Ci pomóc w rozwiązaniu trudnej sytuacji. Następnym razem, gdy będziesz podejmować decyzję, zastanów się, czy jest ona spójna z tymi wartościami. Obowiązek Rodzina Odpowiedzialność Rozrywka Osiągnięcia Autentyczność Autonomia Autorytet Bezpieczeństwo Otwartość Biegłość Bogactwo Cel Dokładność Hojność Humor Komfort Kreatywność Nonkonformizm Realizm Pasja Pokora Pomocność Popularność Porządek Prostota Przyjaźń Racjonalność Wiedza Wiedza o sobie Władza Rozwój Własny wkład Ryzyko Służenie Współczucie Sprawiedliwość Współpraca Stabilność Wybaczanie Wyzwania Tolerancja Zabawa Tradycja Zależność Troska Uczciwość Zdrowie Umiarkowanie Uprzejmość Kiedy Cynthia zastanowiła się nad swoimi war- tościami, zrozumiała, jak ważne są dla niej zarów- no rodzina, jak i praca. Uwielbiała spędzać czas z dziećmi, ale walka o sprawiedliwość była jej pasją. Uwolniwszy się od rozpraszającego i zniechęcające- 69 Poleć książkęKup książkę Mindfulness go uczucia winy, postanowiła, że będzie się kiero- wać swoimi zasadami. Zrozumiała, jak ważne jest to, by codziennie po południu wracać do domu na rodzinny obiad i opierać się pokusie sprawdzania wiadomości z pracy podczas wspólnego posiłku. Jednocześnie podjęła działania w celu uczestnictwa w ważnych wyjazdach biznesowych. Niektóre z nich odbywały się w tym samym czasie, co uroczystości szkolne, na których chciałaby być obecna. Ale mając pewność, że jej wartości — a nie wyłącznie emocje — kierują jej działaniami, w końcu odnalazła spo- kój i spełnienie. ________________ Nie da się zablokować trudnych myśli i emocji. Sku- teczni liderzy zwracają uwagę na swoje wewnętrzne przeżycia, ale nie dają się złapać na haczyk. Umieją uwolnić swoje wewnętrzne zasoby i podjąć działa- nia, które są zgodne z ich wartościami. Zbudowanie sprawności emocjonalnej nie jest szybkim procesem. Nawet ci, którzy — podobnie jak Cynthia i Jeffrey — regularnie ćwiczą metodę opisaną powyżej, czę- sto odkrywają, że znów dali się złapać na haczyk. Tylko ci liderzy, którzy z czasem nauczą się coraz lepiej panować nad własnymi emocjami i myślami, będą odnosić największe sukcesy. 70 Poleć książkęKup książkę Sprawność emocjonalna SUSAN DAVID jest dyrektorem generalnym Eviden- ce Based Psychology, współzałożycielką Institute of Coaching oraz wykładowcą psychologii na Uniwersy- tecie Harvarda. CHRISTINA CONGLETON jest konsultantką specjali- zującą się w przywództwie i wprowadzaniu zmian w Axon Leadership. Oprócz tego bada stres oraz mózg człowieka w Massachusetts General Hospital i na uniwersytecie w Denver. Ukończyła rozwój człowieka i psychologię na Harvardzie. Przedruk z „Harvard Business Review”, listopad 2013 roku (nr produktu R1311L). 71 Poleć książkęKup książkę Mindfulness 72 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mindfulness. Inteligencja emocjonalna. Harvard Business Review
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: