Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00964 016169 23563349 na godz. na dobę w sumie
Model reagowania na zagrożenia piractwem morskim - ebook/pdf
Model reagowania na zagrożenia piractwem morskim - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 236
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3779-8312-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże >> polityka
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Autorka skupiła się na określeniu przyczyn, czynników sprzyjających i trudności w zwalczaniu współczesnego piractwa morskiego oraz wyselekcjonowaniu i analizie regionów jego występowania. Badaniom podlegała sytuacja
geopolityczna Somalii pod kątem jej wpływu na generowanie działalności i aktywnej obecności piratów somalijskich w Rogu Afryki. Ponadto podjęto próbę analizy strat ponoszonych przez transport morski, które powodują swoimi działaniami na morzu piraci somalijscy. Analizie podlega spektrum politycznego, militarnego i finansowego zaangażowania międzynarodowego (ONZ, UE, NATO oraz innych państw), mającego na celu ochronę transportu
morskiego oraz wpływ tego zaangażowania (organizacji, państw) na ograniczenie działalności piratów somalijskich. Zakresem badań objęto okres lat 20082011.


Rozwój piractwa somalijskiego w XXI w. stał się przyczyną stanowczej reakcji wszystkich podmiotów stosunków międzynarodowych, skierowaną na ochronę potężnego strumienia transportowego, który odbywa się każdego roku na analizowanym akwenie. Straty i dodatkowe koszty, ponoszone od roku 2008 w związku z tym procederem zarówno przez transport morski, jak i zaangażowane w ograniczanie i zwalczanie piractwa organizacje międzynarodowe
oraz poszczególne państwa, stanowią duże obciążenie finansowe, ponoszone dla społeczności międzynarodowej, ale ponad wszystko nie przyniosły do chwili obecnej (rok 2012) eliminacji tego zjawiska, a jedynie częściowo je ograniczyły.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozdział 1 Bezpieczeństwo międzynarodowego transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1.1. Typologia bezpieczeństwa a jego współczesny aspekt teoretyczny . . . . . . . 27 1.2. Bezpieczeństwo morskie państwa a bezpieczeństwo morskie . . . . . . . . . . . 32 1.3. Znaczenie międzynarodowego transportu morskiego w zglobalizowanym świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1.4. Państwa słabe i upadłe zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 1.5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Rozdział 2 Współczesne piractwo morskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 2.1. Piractwo morskie w ujęciu prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 2.2. Uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, społeczne i militarne występowania piractwa morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 2.3. Typologia ataków pirackich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2.4. Regiony działalności współczesnych piratów morskich a bezpieczeństwo międzynarodowego transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2.5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Rozdział 3 Piractwo morskie w Azji Południowo-Wschodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 3.1. Charakterystyka regionu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 3.2. Geneza i specyfika działań piratów morskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 3.3. Przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia piractwa morskiego . . . . . . . . . . . . 147 3.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Rozdział 4 Piractwo morskie w Afryce Zachodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 4.1. Charakterystyka obszaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 4.2. Geneza piractwa i intensywność współczesnych działań piratów morskich w analizowanym regionie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 4.3. Przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia piractwa morskiego . . . . . . . . . . . . 189 4.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 5 Rozdział 5 Piractwo morskie w Afryce Wschodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 5.1. Charakterystyka obszaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 5.2. Geneza piractwa i intensywność współczesnych działań piratów morskich w analizowanym regionie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 5.3. Przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia piractwa morskiego . . . . . . . . . . . . 221 5.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Rozdział 6 Model reagowania na zagrożenia piractwem międzynarodowego transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 6.1. Założenia ogólne modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 6.2. Schemat bezpieczeństwa obszaru Azji Południowo -Wschodniej . . . . . . . . 272 6.3. Schemat bezpieczeństwa obszaru Afryki Zachodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 6.4. Schemat bezpieczeństwa obszaru Afryki Wschodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 6.5. Model reagowania państw na działania piratów morskich . . . . . . . . . . . . . 291 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Dokumenty normatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Pozycje zwarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Artykuły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Źródła internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Załączniki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Załącznik nr 1. Kwestionariusz ankiety w języku polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Załącznik nr 2. Kwestionariusz ankiety w języku angielskim . . . . . . . . . . . . . . . 324 Załącznik nr 3. Kwestionariusz wywiadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Spis rysunków Rysunek 1. Rodzaje zagrożeń asymetrycznych na morzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Rysunek 2. Hipotetyczna granica pomiędzy „Północą” i „Południem” . . . . . . . . . . . . 35 Rysunek 3. Najważniejsze światowe morskie szlaki komunikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . 50 Rysunek 4. Państwa upadłe w 2013 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Rysunek 5. Podział prawny obszarów morskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Rysunek 6. Miejsca występowania piractwa i rozbójnictwa morskiego . . . . . . . . . . . . 91 Rysunek 7. Miejsce występowania największej aktywności piratów w Azji Południowo -Wschodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Rysunek 8. Miejsce występowania największej aktywności piratów w Zatoce Bengalskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Rysunek 9. Miejsca największej aktywności piratów w Afryce Zachodniej . . . . . . . . 113 Rysunek 10. Miejsce występowania największej aktywności piratów u wybrzeży Somalii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Rysunek 11. Miejsce występowania największej aktywności piratów w Ameryce Południowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 6 Spis treści Rysunek 12. Roszczenia Chin na Morzu Południowochińskim na tle podziału morza zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z 1982 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Rysunek 13. Lokalizacja MSPA i IRTC w Zatoce Adeńskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Rysunek 14. Państwa sygnatariusze DCoC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Rysunek 15. Oddziaływanie instrumentów zapobiegania strukturalnego i zaangażowania bezpośredniego na obszar działania piratów morskich . . . 268 Rysunek 16. Trzy poziomy oddziaływania na obszar działania piratów morskich . . . 270 Rysunek 17. Schemat instrumentów zapobiegania strukturalnego i zaangażowania bezpośredniego w regionie Azji Południowo -Wschodniej – Morze Południowochińskie, Cieśnina Malakka i Zatoka Bengalska . . . . . . . . . . 277 Rysunek 18. Schemat instrumentów zapobiegania strukturalnego i zaangażowania bezpośredniego w regionie Afryki Zachodniej – Zatoka Gwinejska . . . . 283 Rysunek 19. Schemat instrumentów zapobiegania strukturalnego i zaangażowania bezpośredniego w regionie Afryki Wschodniej – Zatoka Adeńska, Róg Afryki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Rysunek 20. Model reagowania na zagrożenia piractwem morskim . . . . . . . . . . . . . . 292 Spis tabel Tabela 1. Roczne zmiany w PKB w wybranych regionach i państwach w latach 2007–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Tabela 2. Rozwój światowego transportu morskiego w mld ton w wybranych latach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Tabela 3. Udział w załadunku i rozładunku towarów w wybranych regionach w latach 2010 i 2011 [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Tabela 4. Główni producenci i konsumenci ropy naftowej w 2011 roku [ ] . . . . . . . 46 Tabela 5. Główne regiony wydobycia i konsumpcji gazu ziemnego w 2011 roku [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Tabela 6. Różnice i wspólne cechy państw niestabilnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Tabela 7. Lokalne warunki mające wpływ na występowanie piractwa na morzu otwartym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Tabela 8. Różnice w możliwościach niezorganizowanego piractwa oraz dobrze zorganizowanych grup pirackich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Tabela 9. Wyniki ankiety Internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Tabela 10. Miejsce i ogólna ocena państw regionu na liście FSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Tabela 11. Ocena możliwości potencjału wewnętrznego państw analizowanego regionu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Tabela 12. Liczebność sił zbrojnych i marynarki wojennej oraz liczba okrętów w zestawieniu z długością linii brzegowej państw regionu . . . . . . . . . . . . . 126 Tabela 13. Zestawienie udanych i nieudanych ataków na statki w latach 1995–2013 na Dalekim Wschodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Tabela 14. Zestawienie udanych i nieudanych ataków na statki w latach 1994–2013 w Azji Południowo -Wschodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Tabela 15. Zestawienie udanych i nieudanych ataków na statki w latach 2000–2011 w Zatoce Bengalskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 7 Spis treści Tabela 16. Przynależność państw regionu do organizacji międzynarodowych i regionalnych oraz aktualnego stanu ratyfikacji ważniejszych konwencji (stan na dzień 31.12.2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Tabela 17. Miejsce i ogólna ocena państw regionu Zatoki Gwinejskiej na liście FSI . . . 170 Tabela 18. Ocena możliwości potencjału wewnętrznego państw analizowanego regionu Afryki Zachodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Tabela 19. Liczebność sił zbrojnych i marynarki wojennej oraz liczba okrętów w zestawieniu z długością linii brzegowej państw regionu Afryki Zachodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Tabela 20. Zestawienie udanych i nieudanych ataków na statki w latach 1994–2013 w Zatoce Gwinejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Tabela 21. Przynależność państw regionu do ważniejszych organizacji międzynarodowych i regionalnych oraz aktualnego stanu ratyfikacji ważniejszych konwencji (stan na dzień 31.12.2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Tabela 22. Miejsce i ogólna ocena państw regionu Afryki Wschodniej na liście FSI . . . 205 Tabela 23. Ocena możliwości potencjału wewnętrznego państw analizowanego regionu Afryki Wschodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Tabela 24. Liczebność sił zbrojnych i marynarki wojennej oraz liczba okrętów w zestawieniu z długością linii brzegowej państw regionu Afryki Wschodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Tabela 25. Zestawienie udanych i nieudanych ataków na statki w latach 1994–2013 w Rogu Afryki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Tabela 26. Przynależność państw regionu do ważniejszych organizacji międzynarodowych i regionalnych oraz aktualnego stanu ratyfikacji ważniejszych konwencji (stan na dzień 31.12.2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Tabela 27. Inicjatywy zapobiegania strukturalnego i zaangażowania bezpośredniego poszczególnych państw, regionu i społeczności międzynarodowej w Azji Południowo -Wschodniej – Morze Południowochińskie, Cieśnina Malakka i w Zatoce Bengalskiej . . . . . . . . 276 Tabela 28. Inicjatywy zapobiegania strukturalnego i zaangażowania bezpośredniego poszczególnych państw, regionu i społeczności międzynarodowej w regionie Zatoki Gwinejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Tabela 29. Inicjatywy zapobiegania strukturalnego i zaangażowania bezpośredniego poszczególnych państw, regionu i społeczności międzynarodowej w regionie Afryki Wschodniej – Zatoka Adeńska i Róg Afryki . . . . . . . . 288 Spis wykresów Wykres 1. Liczba prób i udanych ataków pirackich w latach 1994–2013 . . . . . . . . . . 84 Wykres 2. Liczba zgłoszonych do IMB ataków piratów somalijskich w latach 1994–2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wykres 3. Liczba zgłoszonych do IMB ataków piratów somalijskich w latach 2005–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 8 Spis treści
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Model reagowania na zagrożenia piractwem morskim
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: