Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00200 002860 23545754 na godz. na dobę w sumie
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wpływu na własne życie - książka
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wpływu na własne życie - książka
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1519-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wybór należy do Ciebie

'Linia między niemożliwym a możliwym zależy od determinacji człowieka.'
Tommy Lasorda


Droga do samorealizacji

To Ty decydujesz o swoim życiu. Twoje wybory wywierają wpływ na przyszłość jaka Cię czeka, a także na zachowanie innych ludzi. Możesz kształtować swoją osobowość pracując nad nią każdego dnia. Warto wiedzieć, jak niewiele zależy od przypadku, czy decyzji osób trzecich, a jak dużo właśnie od Ciebie. Na osobisty i zawodowy sukces składa się wiele drobiazgów. Może wydają Ci się błahe, ale odgrywają kolosalną rolę w tym jak postrzegają Cię inni i jak sam oceniasz siebie. Naucz się przestrzegać kilku fundamentalnych zasad. A po pierwsze - nie szkodź sobie.

Ważne jest to co mówisz i jak to mówisz. Nie lekceważ więc siły słów, ale zacznij wykorzystywać je na swoją korzyść. Sprawdź także jak siebie motywować - doceń siłę afirmacji, wizualizacji oraz zakładania kotwic. Możesz osiągnąć spełnienie. Nic nie stoi na przeszkodzie. Dowiedz się czego naprawdę potrzeba Ci do szczęścia i jak ogromne znaczenia odgrywa w Twoim życiu rozwój.

Naucz się wreszcie radzić ze swoimi problemami - szybko i bezboleśnie. Przeprogramuj swoje życie według siebie:

O książce możesz przeczytać także tutaj.

Przetestuj swoją wiedzę w zakresie:

Przeczytaj najlepsze wypowiedzi nadesłane na konkurs 'Czym jest według Ciebie przeznaczenie?'
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp‡ywu na w‡asne ¿ycie Autor: Arkadiusz Bednarski ISBN: 978-83-246-1519-3 Format: A5, stron: 250 Wyb(cid:243)r nale¿y do Ciebie (cid:149) Mo¿esz zaprogramowa(cid:230) swoje ¿ycie (cid:149) Mo¿esz kszta‡towa(cid:230) swoj„ osobowo(cid:156)(cid:230) (cid:149) Mo¿esz zrealizowa(cid:230) swoje cele (cid:132)Linia miŒdzy niemo¿liwym a mo¿liwym zale¿y od determinacji cz‡owieka.(cid:148) Tommy Lasorda Droga do samorealizacji To Ty decydujesz o swoim ¿yciu. Twoje wybory wywieraj„ wp‡yw na przysz‡o(cid:156)(cid:230) jaka CiŒ czeka, a tak¿e na zachowanie innych ludzi. Mo¿esz kszta‡towa(cid:230) swoj„ osobowo(cid:156)(cid:230) pracuj„c nad ni„ ka¿dego dnia. Warto wiedzie(cid:230), jak niewiele zale¿y od przypadku, czy decyzji os(cid:243)b trzecich, a jak du¿o w‡a(cid:156)nie od Ciebie. Na osobisty i zawodowy sukces sk‡ada siŒ wiele drobiazg(cid:243)w. Mo¿e wydaj„ Ci siŒ b‡ahe, ale odgrywaj„ kolosaln„ rolŒ w tym jak postrzegaj„ CiŒ inni i jak sam oceniasz siebie. Naucz siŒ przestrzega(cid:230) kilku fundamentalnych zasad. A po pierwsze (cid:150) nie szkod(cid:159) sobie. Wa¿ne jest to co m(cid:243)wisz i jak to m(cid:243)wisz. Nie lekcewa¿ wiŒc si‡y s‡(cid:243)w, ale zacznij wykorzystywa(cid:230) je na swoj„ korzy(cid:156)(cid:230). Sprawd(cid:159) tak¿e jak siebie motywowa(cid:230) (cid:150) doceæ si‡Œ afirmacji, wizualizacji oraz zak‡adania kotwic. Mo¿esz osi„gn„(cid:230) spe‡nienie. Nic nie stoi na przeszkodzie. Dowiedz siŒ czego naprawdŒ potrzeba Ci do szczŒ(cid:156)cia i jak ogromne znaczenia odgrywa w Twoim ¿yciu rozw(cid:243)j. Naucz siŒ wreszcie radzi(cid:230) ze swoimi problemami (cid:150) szybko i bezbole(cid:156)nie. Przeprogramuj swoje ¿ycie wed‡ug siebie: (cid:149) Dokonaj osobistej inwentaryzacji, (cid:149) Przemy(cid:156)l w‡asne potrzeby i oczekiwania, (cid:149) Oceæ co jest wa¿ne w Twoim ¿yciu i co chcesz osi„gn„(cid:230), (cid:149) Wype‡niaj zadania i realizuj cele, (cid:149) Naucz siŒ wykorzystywa(cid:230) pozytywnie negatywne emocje, (cid:149) Odnajd(cid:159) eliksir szczŒ(cid:156)liwego ¿ycia. Spis treści Podziękowania ................................................................... 5 Wstęp. Czyli o tym, o czym wszyscy myślimy ...................... 7 Rozdział 1. Tu się wszystko zaczyna, czyli Twoja własna inwentaryzacja .................................... 9 Rozdział 2. Reżyserzy i aktorzy, czyli o wpływie uwarunkowań na życie ............................ 25 Rozdział 3. Dlaczego nie wyszło, czyli o tym, jak przestać szkodzić samemu sobie ............. 55 Rozdział 4. Spójrz na to inaczej, czyli o sile koncentracji ... 75 Rozdział 5. To, co mówisz, czyli o sile języka w kształtowaniu swojego życia ............ 95 Rozdział 6. Obudź swój potencjał, czyli o tym, jak tworzyć i uaktywniać kotwice ................ 125 Rozdział 7. Zagraj to każdego dnia, czyli o sile warunkującego dialogu wewnętrznego ......... 135 Rozdział 8. W poszukiwaniu eliksiru szczęśliwego życia, czyli o potrzebach człowieka .......................................... 169 Rozdział 9. Mam problem, czyli jak skutecznie, szybko i przyjemnie rozwiązywać problemy ................... 215 Rozdział 10. Jestem zły, czyli o tym, jak efektywnie wykorzystać negatywne emocje ............. 243 4 Modelowanie przeznaczenia Rozdział 11. Krok dalej, czyli o filozofii ciągłego doskonalenia ............................. 271 Dziennik ......................................................................... 275 Bibliografia ..................................................................... 287 Skorowidz ...................................................................... 289 Rozdział 3. Dlaczego nie wyszło, czyli o tym, jak przestać szkodzić samemu sobie Słuchałem niektórych wielkich mistrzów z Indii, którzy mówili, że jedynym powodem, dla którego ja mogę robić rzeczy, które robię, a ty nie możesz robić rzeczy, które mógłbyś robić, jest to, że ja wiem, że mogę, a ty wiesz, że nie możesz. Ty jesteś przekonany, że nie możesz, i dlatego postępujesz zgodnie z tym przekonaniem. — Wayne Dyer Sam wiesz, że często czegoś pragniesz i tego nie otrzymujesz. Czasami zdarza się, że na czymś specjalnie Ci nie zależy i… bum! Masz to! Dla- czego tak się dzieje? Dlaczego czasami realizacja naszych marzeń i celów wymaga od nas dużego zaangażowania, lub wręcz ciężkiej, codziennej pracy, a niektóre spełniają się praktycznie bez żadnego wysiłku? Wielokrotnie słyszałem wypowiedzi ludzi, którzy wręcz byli źli, że na czymś bardzo im zależało i nie mogli tego osiągnąć od lat, a tymcza- sem wyrażone bez emocji i zaangażowania marzenie: „Chciałbym to mieć, chciałbym tu mieszkać, kiedyś pojadę do…”, stawało się bardzo szybko rzeczywistością. Niektórzy twierdzili, że to bardzo dziwne, inni 56 Modelowanie przeznaczenia — że irytujące, a jeszcze inni bardzo chcieli zrozumieć sam mechanizm działania tego paradoksu. Niemniej jednak zdecydowana większość czuła, że nie ma kontroli nad tym, co się dzieje w życiu. Od dziecka wpajano we mnie przekonanie, że nie potrafię prowadzić samochodu i że jest to bardzo skomplikowane i niebezpieczne. To spra- wiło, że po raz pierwszy usiadłem za kierownicą w wieku 22 lat i od razu rozbiłem koledze samochód, bo nie umiałem trafić pomiędzy słup- ki wjazdowe do bramy, mimo że ilość miejsca była wystarczająca. Całe qui pro quo jest w tym, że miałem przez wiele lat znajomego, który był znakomitym kierowcą z 25-letnim doświadczeniem. Potrafił robić takie rzeczy z samochodem, o jakich nawet nie śniłem. Kiedyś, jeszcze w latach 80., przed jednym z prestiżowych trójmiejskich hoteli wykręcił na jednokierunkowej, wąskiej jezdni bączka, co wprawiło w osłupienie stojących tam cinkciarzy. Mogłem zatem uczyć się od niego, ale to właśnie on powiedział mi kie- dyś: „Jeśli chociaż trochę się boisz samochodu, to lepiej nigdy nie ucz się prowadzić, bo może się to dla ciebie tragicznie skończyć”. Ponieważ od dziecka śmiano się ze mnie, że jestem zbyt ostrożny i wolę nadrobić 2 kilometry, niż przejść przez chwiejący się mostek, opinia takiego autorytetu była dla mnie niepodważalna i zamknęła mi drogę do nauki jazdy samochodem na wiele lat. Być może wytyczałeś kiedyś cele, może wytyczasz je regularnie. Masz także pewne życiowe doświadczenie i wiesz, że nie wszystkie z celów, które sobie założyłeś, udało Ci się osiągnąć. Wiesz także, że udało Ci się osiągnąć te, o których nawet nie pomyślałeś, oraz te, o których nie myślałeś, że mogą być Twoimi celami. Czyż nie jest to fascynujące? Kiedy to piszę, spoglądam ukradkiem na swój telewizor plazmowy i uśmiecham się. Uśmiecham, bo był on aż przez dwa dni na liście moich celów na ten rok, a potem szybko go wykreśliłem… A jednak kupiłem. Czy jest w tym jakaś magia, czy jest w tym jakaś siła, która działa nie- zależnie od nas? Siła, która kieruje naszym życiem, na którą nie mamy wpływu…? Rozdział 3. Dlaczego nie wyszło 57 Na pewno jest coś takiego, co istnieje poza nami. To coś, co sprawia, że ludzie wychodzą bez szwanku z tragicznych wypadków, że po wielu latach choroby wstają z łóżka i powracają do normalnego życia, że po latach dziękują Bogu, iż „życie” zmusiło ich do podjęcia decyzji, których się bali i unikali przez wiele lat. Niemniej jednak, jeżeli wytyczałeś cele, marzyłeś o czymś lub modli- łeś się wystarczająco intensywnie i długo, wiesz, że masz wpływ na swoje życie. Wiesz, że masz w sobie tyle siły do działania i potencjału twórczego, że zmieniasz nierzeczywiste w rzeczywiste, wizje w fakty, sny w jawę… Przyjrzyjmy się wspólnie tej kwestii z innej perspektywy. Żeby do tego przystąpić, zrób najpierw poniższe zadanie, które pozwoli Ci zagłębić się we własne doświadczenia i ujrzeć je w nowym świetle. ZADANIE 10 1. Napisz poniżej dwa cele (marzenia, pragnienia), których pragnąłeś bardzo mocno od dłuższego czasu (kilka lat) i nie mogłeś ich zrealizować. Na przykład: Chciałem mieć własny dom. a. 58 b. Modelowanie przeznaczenia 2. Teraz wpisz w poniższy diagram wartość określającą od 0 do 10 stopień wypełnienia poszczególnych składowych, które zostały w nimi umieszczone. 0 niech oznacza brak, 1 — niski poziom, a 10 — maksymalny. Następnie podsumuj liczby w miejscu opisanym jako SUMA A. a. Tu wpisz wartość (1 – 10) Stopień trudności (zbyt drogi, odległy, skomplikowany) Pożądanie (silne jego pragnienie) Irytacja lub złość (że wciąż nie mogę go zrealizować) Strach (przed tym, że może go nigdy nie zrealizuję) Presja czasu (że nie zdążę go zrealizować) Uporczywe myślenie (często powracające) SUMA A Rozdział 3. Dlaczego nie wyszło 59 b. Tu wpisz wartość (1 – 10) Stopień trudności (zbyt drogi, odległy, skomplikowany) Pożądanie (silne jego pragnienie) Irytacja lub złość (że wciąż nie mogę go zrealizować) Strach (przed tym, że może go nigdy nie zrealizuję) Presja czasu (że nie zdążę go zrealizować) Uporczywe myślenie (często powracające) SUMA A 3. Wypisz poniżej dwa cele (marzenia, pragnienia), o których kiedyś wspomniałeś, powiedziałeś, myślałeś, ale których mocno nie pragnąłeś. Jednak zarówno jeden, jak i drugi stały się rzeczywistością. a. 60 b. Modelowanie przeznaczenia 4. Teraz wpisz w poniższy diagram wartość określającą od 0 do 10 stopień wypełnienia poszczególnych składowych, które zostały w nimi umieszczone. 0 niech oznacza brak, 1 — niski poziom, a — 10 maksymalny. Następnie podsumuj liczby w miejscu opisanym jako SUMA B. a. Tu wpisz wartość (1 – 10) Stopień trudności (zbyt drogi, odległy, skomplikowany) Pożądanie (silne jego pragnienie) Irytacja lub złość (że wciąż nie mogę go zrealizować) Strach (przed tym, że może go nigdy nie zrealizuję) Presja czasu (że nie zdążę go zrealizować) Uporczywe myślenie (często powracające) SUMA B Rozdział 3. Dlaczego nie wyszło 61 b. Tu wpisz wartość (1 – 10) Stopień trudności (zbyt drogi, odległy, skomplikowany) Pożądanie (silne jego pragnienie) Irytacja lub złość (że wciąż nie mogę go zrealizować) Strach (przed tym, że może go nigdy nie zrealizuję) Presja czasu (że nie zdążę go zrealizować) Uporczywe myślenie (często powracające ) SUMA B Co zaobserwowałeś? Jaka jest różnica pomiędzy sumami A i B? Najprawdopodobniej zauważysz, że sumy A były większe od sum B. To zaś oznacza, że te cele, których bardzo pragnąłeś, jednocześnie po- wstrzymywały Cię przed ich osiągnięciem. Powyższe zadanie pokazało, że masz do czynienia z paradoksem, że Twój umysł pragnie czegoś, a jednocześnie powstrzymuje Cię przed tym, aby to otrzymać. Czyżby to oznaczało, że w sposób nieświadomy szkodzisz samemu sobie przez sabotowanie własnych działań? Zauważ, że te cele, których pożądałeś bardzo mocno, których realiza- cja miała stać się dla Ciebie przyjemnością, przysparzały Ci jednocze- śnie cierpienia. Albo były zbyt trudne, albo irytowałeś się, albo czułeś presję czasu, albo strach, a może nawet czułeś się spętany ciągłym my- śleniem o nich. Z drugiej strony mamy do czynienia z tymi celami, które przysparzały Ci samej przyjemności, bo każdy z wyżej opisanych stanów odczuwa- łeś na niskim poziomie bądź nie odczuwałeś ich wcale. 62 Modelowanie przeznaczenia Ojciec współczesnej psychologii Zygmunt Freud zauważył, że ludzkim życiem kierują dwie największe siły: chęć uniknięcia bólu i potrzeba odczuwania przyjemności. Podstawą naszych działań jest chęć zyskania przyjemności i uniknięcia bólu. To proste prawo, którego pomijanie jest powodem wielu problemów w naszym życiu. W ten sposób zamiast ułatwiać sobie wiele rzeczy, utrudniamy je, chociażby w ten sposób, że sabotujemy własne działania. Aż trudno uwierzyć, że nasze marzenia i cele nie mogą się urzeczy- wistnić nie dlatego, że „cały świat sprzysiągł się przeciw nam”, tylko dlatego, że w naszym umyśle istnieją sprzeczne powiązania. Z jednej strony pragniemy jakiejś rzeczy, a myśl o niej sprawia nam przyjem- ność, a z drugiej powstaje w nas związane z nią cierpienie. To samo dotyczy wielu innych obszarów naszego życia. Ktoś bardzo pragnie osiągnąć sukces, a z drugiej strony pojawia się ból związany z tym, że jego osiągniecie będzie trudne i kosztowne. Widzi bowiem, że wiele osób, które osiągnęły sukces, zapłaciło i wciąż płaci za niego wysoką cenę. Wielu moich znajomych pracuje w znanych firmach na wysokich stanowiskach i jest niezadowolonych. Często wspominają o tym, że warto byłoby otworzyć własną firmę. Bo to możliwość wpły- wania na własne dochody i dowolny czas pracy. A przede wszystkim niezależność. Kiedy jednak zaczynam z nimi rozmawiać o konkretach, zaczynają się wycofywać. Mówią: „Wiesz, to nie takie proste: skarbówka, ZUS-y, trudny rynek, trzeba na starcie coś zainwestować, a jak nie wyjdzie, to co, stracę ciągłość pracy?”. Chcą mieć firmę i nie chcą. Pragną wolności, ale bez ponoszenia od- powiedzialności. Chcą być niezależni, ale obawiają się konsekwencji. Jak mówił mój profesor od matematyki: „I chciałbym, i boję się”. Ktoś mógłby powiedzieć: „To niech zaryzykują, podejmą decyzję i zało- żą tę firmę, i przestaną się ze sobą pieścić”. Niestety, nie jest to takie proste. Ta sytuacja, wbrew temu, co starano się nam wmawiać przez lata, niewiele ma wspólnego ze świadomym podejmowaniem decyzji. Proces, który zachodzi w naszych umysłach, podlega ograniczonej kon- troli naszej świadomości. Rozdział 3. Dlaczego nie wyszło 63 Pamiętam, jak kilka lat temu przymierzałem się do zakupu nowego samochodu. Słyszałem wiele dobrych opinii o Mercedesach i pomyśla- łem, że to będzie najlepszy wybór. Ponieważ w moim systemie warto- ści bezpieczeństwo i komfort są na bardzo wysokich miejscach, za- cząłem przyglądać się tym samochodom, sprawdzając, co jest takiego w ich wyposażeniu, co pozwoli mi wygodnie i bezpiecznie podróżo- wać. Analiza wybranych marek wykazała, że samochodami lepiej wy- posażonymi od Mercedesów są BMW. Ponieważ marka ta źle mi się kojarzyła, postanowiłem sprawdzić zasadność tego przekonania. Okazało się, że 90 osób sprzedających swoje BMW nie należało do tego typu, który sprawiał, że moja opinia o tej marce była negatywna. Postanowiłem, że kupię BMW. Jednak przejeżdżając pewnego dnia obok komisu samochodowego, postanowiłem do niego wstąpić. Zo- baczyłem tam ładne, zadbane, srebrne Volvo S80. Sprzedawca zachę- cił mnie do zajęcia w nim miejsca i posłuchania muzyki. Niedługo potem wyjeżdżałem tym samochodem z komisu. Zagrały emocje. Zro- biły na mnie ogromne wrażenie nieprawdopodobnie wygodne skó- rzane fotele i wspaniały sprzęt muzyczny, jakiego nigdy przedtem nie słyszałem w żadnych samochodzie. Pomimo tego, że przez kilka mie- sięcy dokonywałem skrupulatnych oględzin różnych samochodów, pomimo że wybrałem BMW i dokładnie wiedziałem, jaki ma być, z jakim silnikiem, o jakiej pojemności i jak wyposażony, kupiłem sa- mochód, którego wyposażenie, co prawda niewiele, ale odstawało od moich założeń. Piszę o tym dlatego, aby pokazać, że nasze emocje mają przewagę nad naszym świadomym umysłem i frustrowanie się z powodu problemów z podjęciem właściwej decyzji, szczególnie co do zasadniczych zmian w swoim życiu, nie ma sensu. O wiele mądrzej jest zrozumieć i wykorzystać pewne proste prawa, a wtedy łatwiej będzie dokonać zmiany lub jej nie dokonywać. Za wszystkim, co robimy, kryje się pozytywna intencja. Nieważne, co robisz, jakie podejmujesz działania, Twój umysł działa zawsze w pozytywnej intencji. Jeżeli palisz papierosy, to Twoją inten- cją nie jest wywołanie poważnej choroby. W ten sposób Twój umysł poszukuje jakiegoś przyjemnego sposobu na odreagowanie stresu, 64 Modelowanie przeznaczenia obniżenie poziomu frustracji, złości, strachu lub innego rodzaju cier- pienia. To jest najlepszy sposób na pozbycie się bólu i wytworzenie przyjemności. Tego nauczył się Twój umysł. To samo jest z alkoho- lem, narkotykami, oglądaniem telewizji, grami komputerowymi i in- nymi uzależnieniami. Intencja jest zawsze ta sama: Twój umysł stara się uchronić Cię przed bólem. Zauważ, jak ta reguła sprawdza się w związkach pomiędzy dwojgiem ludzi. Z jednej strony związek uczuciowy z drugim człowiekiem jest dla nas przyjemnością. Wiesz, jakie to wspaniałe, gdy dzielicie się pro- blemami i radościami, wzajemnie się wspieracie, rozwijacie i obda- rzacie uczuciami. Z drugiej strony masz bardzo wiele bolesnych doświadczeń i skoja- rzeń z byciem z kimś w związku. Wiesz, że nie będziesz mógł robić tego wszystkiego, co chcesz, że często Twoje zdanie będzie sprzeczne ze zdaniem drugiej osoby, że będziesz musiał tolerować czyjś zły nastrój itd. Twój umysł ma sprzeczne odczucia. Między innymi dlatego, kiedy ktoś wchodzi w związek, wszystko układa się wspaniale i nagle się urywa… Jego umysł nie wie, czy ten związek oznacza cierpienie czy przyjemność. Jest rozdarty pomiędzy sprzecznymi uczuciami. A to jest początkiem zaburzania, następnie powstrzymywania, a w konsekwen- cji cofania procesu rozwoju. Dokonujemy swego rodzaju sabotażu własnych działań, a w konsekwencji — sabotażu własnego życia. Intencja jest zawsze ta sama: Twój umysł stara się zrobić wszystko, abyś uniknął cierpienia. Problem tkwi w tym, że narzędzia, których używa, nie zawsze są dla Ciebie dobre, co w konsekwencji zamiast uchronić Cię przed bólem, sprowadza na Ciebie o wiele większe cierpienie. Inaczej mówiąc, narzędzia, których używasz za radą umysłu, mogą mieć katastrofalne w skutkach efekty uboczne. Można by to porównać do sytuacji, w której tonący, zamiast poddawać się woli ratownika niosą- cego pomoc, ratując się, wciąga ratownika pod wodę, a tym samym sam ryzykuje utonięcie. To tak, jakby chcieć gasić ognisko, przykrywając je gazetą. Na chwilę zniknie, ale za moment wybuchnie ze zdwojoną Rozdział 3. Dlaczego nie wyszło 65 siłą. Cóż jednak począć, jeżeli nie wie się, jak gasić pożary, lub nie ma się nic innego pod ręką. Zauważ, że nawet tak skrajne przypadki jak chęć popełnienia samo- bójstwa są często efektem tego, że umysł osoby zdecydowanej na taki krok uważa, iż popełnienie tego, wydawać by się mogło, bardzo bole- snego czynu niesie ze sobą o wiele mniej cierpienia niż dalsze życie. Zastanów się nad tym… Na szczęście dobrą informacją jest to, że możemy pozbyć się tego me- chanizmu. W końcu świadomy umysł jest w stanie przytoczyć wiele przykładów tego, że nie każdy związek wiąże się z bólem. Że to nie papieros czy alkohol osłabia stres. Że strach związany z uruchomieniem swojej własnej firmy jest nie- zasadny. Że tak naprawdę są to często generalizacje, stereotypy, który przeka- zywane w tej czy innej formie z człowieka na człowieka stają się samo- spełniającymi się proroctwami. Mówimy tu o bardzo wyrazistych sytuacjach, jednak warto pamiętać, że to nie jednorazowe wydarzenia kształtują nasze życie, tylko poje- dyncze, codzienne, często niewielkie i niewidoczne kroki decydują o tym, jakie jest i jakie ostatecznie będzie. Nie łączymy się w pary, nie przeżywamy poważnych stresów, nie mamy destrukcyjnych myśli i nie podejmujemy poważnych decyzji każdego dnia. To, co robimy codziennie, to są małe, pojedyncze kroki. Książka, którą teraz trzymasz w rękach, to nie wynik nagłego wybuchu, tylko efekt kilkumiesięcznego pisania przez dwie godziny dziennie. Dlatego warto, abyśmy w tym miejscu skoncentrowali się na rezygnacji ze szko- dzenia samemu sobie w wielu codziennych sytuacjach. Możesz uwolnić się od sabotażu własnych działań. Zanim jednak zde- cydujesz, czy chcesz to zrobić, chciałbym przekazać Ci kilka najważ- niejszych informacji: (cid:23) Po pierwsze: istnieje wzorzec sabotażu. (cid:23) Po drugie: każdy wzorzec sabotażu własnych działań pochodzi z pozytywnej intencji. 66 Modelowanie przeznaczenia (cid:23) Po trzecie: zidentyfikuj, czy jest to tego typu działanie czy zwykła nieroztropność. To pierwsze już sobie wyjaśniliśmy. Dwóm pozostałym warto się przyjrzeć. Zauważ, że sposób, w jaki sabotujesz swoje działania, jest w swojej formie niczym innym jak pewnym wzorcem. Co się dzieje, kiedy szef wezwie do siebie pracownika, aby udzielić mu reprymendy? Wyobraź- my sobie, że ów pracownik opuszcza gabinet szefa i natychmiast wy- chodzi na zewnątrz, aby zapalić papierosa. I to jest właśnie przykład takiego wzorca — na tym poziomie najczę- ściej uwarunkowanego. Człowiek ten, chcąc się uwolnić od stresu, idzie zapalić, bo to mu pomaga. W tym samym czasie szef wychodzi na zewnątrz i widzi go palącego… Dalszego scenariusza pisać nie trzeba. Zamiast sobie pomóc, pogor- szył swoją sytuację. Są jednak wydarzenia, kiedy mamy nie tyle do czynienia z sabotowa- niem własnych działań, co z brakiem zwykłej roztropności. Jak wiele masz doświadczeń ze swojego życia — lub ilu znasz ludzi, którzy mają takie doświadczenia — kiedy nie dotrzymywałeś terminów, nie przygotowałeś się do jakiegoś zadania, ignorowałeś czyjeś mądre zalecenia, odkładałeś w czasie coś, co wymagało natychmiastowego działania? Potem, kiedy „życie zaskoczyło Cię”, zamiast szczerze po- rozmawiać ze sobą i przyznać się do błędu, twierdziłeś: „Mam pecha, wszystko sprzysięgło się przeciwko mnie, jak mogłem do tego dopu- ścić” — i tak dalej. Nie myl nieroztropności, a często — przepraszam za sformułowanie — głupoty, z nieświadomym sabotowaniem wła- snych działań. To są dwie różne rzeczy. Inny mechanizm działa wtedy, kiedy pod wpły- wem stresu, którego nie potrafisz opanować, sięgasz po doraźne roz- wiązania, które niszczą Ciebie i Twoje życie, a inny wtedy, kiedy świa- domie popełniasz błędy. Jeżeli jednak zidentyfikujesz, że jest to działanie przeciw sobie, nad którym nie masz świadomej kontroli bądź jest ona mocna ograniczona, zacznij działać. Rozdział 3. Dlaczego nie wyszło 67 Co możesz robić? Zastosuj sześć prostych kroków: 1. Zidentyfikuj zachowanie. 2. Zastanów się, jaka jest pozytywna intencja tego działania. 3. Zastosuj dźwignię, żebyś mógł zrobić zmianę. 4. Przerwij wzorzec. 5. Utwórz nowy wzorzec i zainstaluj go. 6. Warunkuj. Proponuję, abyś od razu zastosował ten mechanizm. ZADANIE 11 1. Wybierz coś, co możesz zidentyfikować, jako sabotowanie własnych działań. Aby metoda ta pomogła Ci w szerszej perspektywie, proponuję, abyś tym razem wybrał coś, czego nie robisz codziennie. Pomyśl o czymś, co ma dla Ciebie duże znaczenie. Pomyśl o czymś ważnym w Twoim życiu, czego wciąż nie możesz osiągnąć, czego pragniesz, co chciałbyś zmienić, a z jakichś niewiadomych powodów coś wciąż Cię przed tym powstrzymuje. Co to może być? Na przykład: • chcesz żyć w zgodzie ze swoim partnerem, ale co jakiś czas wybuchają pomiędzy Wami sprzeczki; • chcesz osiągnąć jakiś cel, ale wciąż „coś” Ci nie pozwala; • chcesz zacząć ćwiczyć, ale zawsze jest coś, co nagle „wypada”, i nie możesz zacząć; • chcesz zdobyć nową umiejętność lub czegoś się nauczyć (język, taniec, prawo jazdy, sztuki walki, śpiewanie, malowanie itp.), jednak wciąż coś Cię przed tym powstrzymuje. 68 Modelowanie przeznaczenia To, co chcę osiągnąć (zrobić, zmienić), a wciąż nie mogę, i co z nieznanych mi powodów wciąż sabotuję: Jeżeli już to określisz, zastosuj poniższy prosty schemat działania. a) Zidentyfikuj zachowanie, które powstrzymuje Cię przed Twoimi celami. Zadaj sobie pytanie: • Co takiego robię, że nie mogę zrealizować tego, co chcę? • Co się dzieje wtedy, kiedy pojawia się chęć podjęcia tego działania? • Jak się zachowuję, co myślę? Gdzie pada mój wzrok (w dół, w prawo, w lewo, do góry, na wprost), kiedy myślę? Rozdział 3. Dlaczego nie wyszło 69 Mój wzrok kieruje się (określ kierunek; jeżeli nie możesz sam tego zrobić, poproś partnera o pomoc): b) Teraz zastanów się, jaka jest pozytywna intencja tego działania. Co mój umysł stara się mi dać? Co mój umysł robi? Po co to robi? Przed czym chce mnie ustrzec. (Może to być: chce mnie ustrzec przed odrzuceniem, chce mnie powstrzymać przed bólem, przed porażką, wyśmianiem, wstydem, smutkiem, złością, które są lub mogą być konsekwencją mojego działania). Napisz, jaka jest ta pozytywna intencja. (Pamiętaj: im więcej napiszesz, im więcej będzie w tym emocji, tym lepiej zrozumiesz i „przeżyjesz” ten proces). 70 Modelowanie przeznaczenia c) Zastosuj dźwignię, żebyś mógł zrobić zmianę. (Tak długo, jak długo nie będziesz miał silnej potrzeby zmiany czegoś, nie zmienisz tego. Napisz, ile będzie Cię kosztowało, jeżeli tego nie zmienisz, jaką cenę zapłacisz. Im więcej emocji, tym lepiej. Może to być: stracę zdrowie, będę czuł się podle, wstrętnie, będę słaby, będzie mi wstyd przed rodziną, dziećmi, przyjaciółmi, wykpią mnie. Im więcej włożysz w to emocji, tym lepiej dla Ciebie. Odważnie operuj silnymi słowami, to one wytwarzają w nas emocje!). Ile mnie będzie kosztowało, jeżeli tego nie zmienię, co stracę? Rozdział 3. Dlaczego nie wyszło 71 d) Przerwij wzorzec. Napisz, jaki wzorzec zastosujesz, i zastosuj go: e) Zainstaluj nowy wzorzec zachowania. Teraz w Twoim umyśle wytworzyła się pustka. A pustka nie może pozostać, ponieważ tym, czym szybko się może zapełnić, będzie poprzedni wzorzec. Dlatego teraz wytwarzasz nowy wzorzec zachowania. Innymi słowy, napisz, co będziesz robić w sytuacji, kiedy będziesz chciał podjąć działanie. (Może to być: kupię karnet na siłownię, wieczorem przed snem wyjmę rzeczy do biegania, przygotuję matę i kadzidełka, podbiegnę i pocałuję czule partnera, zadzwonię do prowadzącego i powiem, żeby przygotował mi rachunek za cały miesiąc). W tym miejscu zapisz nowy wzorzec: 72 Modelowanie przeznaczenia Skieruj swój wzrok w tę stronę, w którą patrzenie sprawia Ci przyjemność. f) Warunkuj przyjemność związaną z nowym schematem postępowania. Wytwórz w sobie poczucie przyjemności, która towarzyszy Ci, kiedy podejmujesz działanie według nowego wzorca zachowania. Zapisz całą tę radość, frajdę, spełnienie, lekkość, poczucie szczęścia, słońca wewnątrz swojego ciała! Może to być: będę czuł się wspaniale, będę czuł lekkość, siłę, pewność, radość, będę miał szacunek dla siebie, będę mógł na sobie polegać. Im więcej włożysz w to emocji, tym lepiej dla Ciebie. Odważnie operuj silnymi słowami, to one wytwarzają w nas emocje! Rozdział 3. Dlaczego nie wyszło 73 Ilekroć pomyślisz o tym, że masz to zrobić, warunkuj te przyjemne uczucia. I rób tak za każdym razem, za każdym razem… za każdym razem… za każdym razem… kiedy pojawią się chociażby myśli o tej czynności! Pozwól, aby stało się to dla Ciebie przyjemnością. Kieruj swój wzrok w stronę, w której patrzenie sprawia Ci przyjemność! TWOJE PRZEMYŚLENIA W Dzienniku zapisz kilka akapitów będących efektem Twoich prze- myśleń nad lekturą i zadaniami, które dzisiaj wykonałeś.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wpływu na własne życie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: