Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00893 012461 23559363 na godz. na dobę w sumie
Modlitewnik czcicieli świętej Rity - ebook/pdf
Modlitewnik czcicieli świętej Rity - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Dom Wydawniczy Rafael Język publikacji: polski
ISBN: 9788375697551 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Święta Rita, patronka spraw po ludzku beznadziejnych, każdego dnia przypomina nam o sile płynącej z wybaczenia i o tym, że nie istnieją trudności, którym z pomocą Boga, nie moglibyśmy podołać. Ta wielka święta, dzięki niezwykłej sile orędownictwa, ma niezliczone rzesze czcicieli, którzy jej wstawiennictwu zawdzięczają niewysłowione łaski.

Modlitewnik czcicieli Świętej Rity jest wyjątkowym zbiorem modlitw dobranych tak, by najpełniej oddać duchowe przesłanie św. Rity, a także by w najpiękniejszy sposób wyrazić swoją ufność w jej niezwykłe pośrednictwo u Boga.

Wszyscy, którzy czują szczególną więź z tą niezwykłą świętą, znajdą na kartach modlitewnika natchnienie do wyrażenia wdzięczności oraz ufności w orędownictwo św. Rity, a także słowa, którymi będą mogli gorliwe prosić o potrzebne łaski nawet wtedy, gdy wydaje się, że nie ma już nadziei.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Modlitewnik czcicieli ŚWIĘTEJ Rity ks. Leszek Smoliński ImprImatur Kuria Metropolitalna w Krakowie nr 3727/2017, 27 grudnia 2017 r. bp Jan Szkodoń, wikariusz generalny ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz ks. dr Stanisław Szczepaniec, cenzor Redakcja i wybóR modlitw ks. Leszek Smoliński koRekta Marek Chadziński Anna Kendziak PRojekt gRaficzny i łamanie Anna Kendziak PRojekt okładki Marta Zdebska zdjęcie Godong/Robert Harding/EAST NEWS Wikimedia Commons ISBN 978-83-7569-755-1 © 2018 Dom Wydawniczy RAFAEL ul. Rękawka 31 30-535 Kraków tel./fax 12 411 14 52 e-mail: rafael@rafael.pl www.rafael.pl |||||||||| Życie i dzieło św. Rity |||||||||| (od niej Margherita skrót „Rita”), której narodziny około 1380 roku zostały pobożnie wymodlo- ne, była jedynym dzieckiem ubogie- go małżeństwa z wioski Roccaporena w umbryjskiej Cascii (środkowe Włochy). Została zmuszona do mał- żeństwa z porywczym Ferdynandem Mancinim, któremu urodziła dwóch synów. W tradycji miejscowej zapi- sała się jako kobieta, żona i matka o nienagannym charakterze i nie- zwykłych przymiotach duchowych. Jej mąż został zamordowany w wy- niku porachunków z przeciwnika- mi politycznymi. Wcześniej jednak św. Rita wyprosiła ciężko rannemu 3 G H mężowi pojednanie z Bogiem. Jako wdowa sama wychowała dwóch sy- nów. A gdy ci zamierzali pomścić śmierć ojca, prosiła Boga, aby raczej zabrał ich ze świata, niż mieliby się stać zabójcami. Bóg wysłuchał tej prośby. Obaj zmarli podczas epide- mii dżumy. Choć Rita z trudem znosiła swój los, przebaczyła oprawcom. Chciała wstąpić jako pustelnica do zakonu augustianek w Cascii, ale nie została przyjęta. Tradycja mówi, że w noc- nym widzeniu ukazali się jej święci Jan Chrzciciel, Augustyn i Mikołaj z Tolentino, którzy zaprowadzili ją do bram zakonnych. Prośba została wy- słuchana i w 1407 roku przyjęto Ritę do wspólnoty augustiańskiej. W klasztorze Rita prowadziła su- rowe życie pokutne, rozważała Mękę Pańską, a na znak, że bezpośrednio w niej uczestniczy, w jej czole utkwił 4 G H cierń. Ten znak nosiła przez 15 lat aż do śmierci. Ostatnie cztery lata życia spędziła w łóżku złożona ciężką cho- robą. I znowu legenda mówi, że Pan Jezus sprawił jej ogromną radość, ofiarowując jej w środku surowej zimy bukiet pięknych, pachnących róż. Dlatego po dziś dzień utrzymuje się tradycja święcenia „róż św. Rity”. Święta, która zmarła w klaszto- rze augustianek 22 maja 1457 roku, zasłynęła jako orędowniczka spraw trudnych i beznadziejnych. Dziesięć lat po śmierci nienaruszone ciało Rity przeniesiono do zakrystii jej ma- cierzystego klasztoru. W 1937 roku obok klasztoru wybudowano bazyli- kę, która natychmiast stała się celem licznych pielgrzymek. We Włoszech kult św. Rity przewyższa jedynie kult św. Antoniego. W 1628 roku beatyfikował ją papież Urban VIII. Kanonizował w 1900 roku Leon XIII, 5 G H który zauważył, że Rita była tak miła Chrystusowi, iż zdecydował się On odcisnąć na niej pieczęć swego miło- sierdzia i swojej męki. Przywilej ten został jej udzielony za wyjątkową po- korę, za wewnętrzne oderwanie od ziemskich pożądań oraz za godnego podziwu ducha pokuty, który towa- rzyszył jej w każdej chwili życia. Atrybutem św. Rity są róże, któ- re upamiętniają cud: kiedy umierała, pomimo zimowej pory, zapragnęła trzymać w ręku różę. I rzeczywiście: w ogrodzie, pod śniegiem, odnalezio- no kwitnący krzew róży. Dziś, pod- czas nabożeństw ku jej czci, święco- ne są właśnie te kwiaty przynoszone przez jej czcicieli. Symbolizują one zjednoczenie mistyczne z boskim Oblubieńcem. „Mistycznym krzy- żem – jak zauważa ks. prof. Stanisław Urbański – jest pragnienie Oblubień- ca, gdyż Jezus nie może patrzeć na 6 G H cierpienie miłującej Go duszy, by jej nie ulżyć. W ten sposób obecność Umiłowanego prowadzi chrześcijani- na do zjednoczenia, będącego zaślu- binami między nim a Synem Bożym”. Święty Jan Paweł II w setną roczni- cę kanonizacji św. Rity, zwracając się do jej czcicieli, powiedział: „Należy mieć nadzieję, że życie każdego jej czciciela stanie się jak róża zerwana w ogrodzie Roccaporena zimą nie- długo przed jej śmiercią. Oznacza to, że będzie ona życiem podtrzymywa- nym gorącą miłością do Pana Jezusa; życiem, które na cierpienia i ciernie potrafi reagować przebaczeniem i całkowitym darem z siebie po to, by roznosić wszędzie miłą woń Chrystu- sa poprzez konsekwentne głoszenie Ewangelii własnym życiem. Drodzy czciciele św. Rity, ofiaruje ona swo- ją różę każdemu z was: przyjmując ją duchowo, starajcie się żyć jako 7 G H świadkowie nadziei, która nigdy nie zawodzi, i jako głosiciele życia, które zwycięża śmierć”. | 8 G H |||||||||| Modlitwy |||||||||| Krótkie westchnienia do św. Rity2 Niech te krótkie formy modlitew- ne – akty strzeliste – towarzyszą nam przy okazji codziennych czynności, a przede wszystkim w momentach na- szej niemocy. q q q Święta Rito od rzeczy niemożli- wych, pozwól mi przyjmować bieg wydarzeń i nie naginać ich do swoich pragnień. Pozwól mi doświadczyć, że wszystko ma swoje miejsce i czas. q q q 2 Oprac. na podst: misyjne.pl. 13 G H Święta Rito, pozwól mi być, kim jestem, robić, co robię, i wziąć za to odpowiedzialność. q q q Święta Rito, posłuszna córko swo- ich rodziców, kochająca małżonko gwałtownego męża, cierpliwa matko dwojga trudnych dzieci, dobrotliwie wyrozumiała współsiostro w klasz- tornej wspólnocie, cudowna współ- towarzyszko cierpień ukochanego Pana. Ty znasz ludzi oraz ich nędzę. Nie opuszczaj mnie także w mojej wielkiej potrzebie. q q q Święta Rito, pozwól mi nie tracić energii na podtrzymywanie iluzji. q q q 14 G H Święta Rito od rzeczy niemożli- wych, pozwól mi wybaczać innym i sobie. Bo świat niekoniecznie jest sprawiedliwy, dobro często nie po- płaca, a za nieszczęścia nie ma re- kompensaty. q q q Święta Rito, z głębi serca czczę ciebie i zarazem błagam: módl się za mną o uległość woli Bożej we wszyst- kich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą i spraw, abym doznał(a) skutków twej opieki, by modlitwy moje stały się skuteczne u tronu Bożego. q q q Święta Rito, pozwól mi wierzyć, że tylko miłość stwarza od początku świat. 15 G H |||||||||| Spis treści |||||||||| Życie i dzieło św. Rity ................. 3 Portret duchowy św. Rity ............ 9 Modlitwy ..................................... 13 Krótkie westchnienia do św. Rity ... 13 Pozdrowienie św. Rity...................... 16 Codzienna modlitwa ku czci św. Rity ... 16 Codzienna modlitwa zawierzenia ... 19 Modlitwa na 22. dzień każdego miesiąca ............................. 20 Dopomóż mi nieść mój krzyż.......... 22 Skuteczna modlitwa do św. Rity w sprawach trudnych i beznadziejnych .............................. 24 Modlitwa o łaski w sytuacjach beznadziejnych ................................. 27 Modlitwa dziękczynna za wyproszoną łaskę ........................ 28 149 G H Modlitwa błagalna za wstawiennictwem św. Rity .......... 29 Uproś mi, św. Rito ............................ 33 Modlitwa o wiarę .............................. 34 Modlitwa o nawrócenie ................... 36 Modlitwa do św. Rity bł. Eleny, Aiello ................................ 38 W ciężkiej próbie .............................. 39 Modlitwa dla tych, którzy są pełni bólu .......................... 40 Modlitwa o cierpliwość w chorobie .... 40 Modlitwa w chorobie psychicznej ..... 41 O uwolnienie z utrapienia ............... 42 Modlitwa w jakiejkolwiek klęsce .... 43 Modlitwa w udręce i lęku ................ 44 Modlitwa dziecka ............................. 44 Modlitwa wieku młodzieńczego ..... 45 Modlitwa osoby poszukującej partnera do zaślubin ........................ 46 Modlitwa zaręczonych ..................... 47 Modlitwa małżonki .......................... 48 Modlitwa kobiety oczekującej potomstwa ......................................... 50 150 G H Modlitwa o łaskę macierzyństwa i ojcostwa ................ 51 Modlitwa dla tych, którzy nie mogą mieć dzieci ........... 52 Modlitwa matki ................................ 54 Modlitwa wdowy .............................. 55 Modlitwa za rodziców ...................... 56 Modlitwa o pokój w rodzinie ........... 57 Modlitwa w kłopotach małżeńskich ... 58 Modlitwa osoby konsekrowanej ..... 59 Modlitwa studenta ........................... 60 Modlitwa robotnika.......................... 62 Modlitwa kierowcy .......................... 63 Modlitwa przed ołtarzem św. Rity ..... 64 O poddanie się woli Bożej ............... 65 Oddanie się w opiekę św. Ricie ...... 66 Nabożeństwa .............................. 68 Modlitwa przed nabożeństwem do św. Rity ......................................... 68 Litania do św. Rity (I) ...................... 69 Litania do św. Rity (II) ..................... 73 Koronka do św. Rity ......................... 77 151 G H Nowenna z wezwaniami do św. Rity w nagłej potrzebie ................................ 81 Nowenna (krótka) ............................ 84 Nowenna do św. Rity ....................... 86 Nowenna do św. Rity odmawiana w sanktuarium w Cascii................... 92 Droga krzyżowa ubogiego serca .... 96 Rozważania różańcowe ................... 116 Tajemnice radosne ................................ 116 Tajemnice światła .................................. 120 Tajemnice bolesne ................................ 124 Tajemnice chwalebne ........................... 127 Triduum do św. Rity ........................ 131 Trzydniowe nabożeństwo do św. Rity w intencji chorych ........ 135 Piętnaście czwartków ku czci św. Rity ................................. 139 Inne formy kultu ........................ 143 Medalik św. Rity ............................... 143 Unia św. Rity z Cascii ....................... 144 Zadania Unii ............................................ 145 Kto może przystąpić do Pobożnej Unii św. Rity? .................... 146 Korzyści duchowe członków Unii ........ 147 Zadania i obowiązki członków Unii ...... 148 152 G H
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Modlitewnik czcicieli świętej Rity
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: