Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 002811 20670821 na godz. na dobę w sumie
Mój Anioł Stróż. Antologia - ebook/pdf
Mój Anioł Stróż. Antologia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 97
Wydawca: Wydawnictwo e-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61184-76-8 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wyjątkowa publikacja elektroniczna będąca zbiorem 100 współczesnych polskich wierszy i dzieł sztuki o tematyce anielskiej i poświęcona postaci Anioła Stróża. Autorami tekstów i dzieł plastycznych są profesjonaliści, twórcy nie zawodowi oraz osoby niepełnosprawne. Wszyscy połączeni jedną ideą przedstawienia różnych wizerunków Anioła Stróża.

Publikacja została wzbogacona o eseje o tematyce anielskiej napisane przez dr Katarzynę Krzan, redaktor naczelną wydawnictwa e-bookowo, Pawła Bitkę Zapendowskiego, kuratora wystawy i redaktora antologii, prof. dr hab. Zofię Zarębiankę, przewodniczącą jury poetyckiego, która udostępniła także swoje anielskie wiersze oraz reżysera Włodzimierza Palusińskiego, przewodniczącego jury plastycznego. W Antologii zamieszczono również prace znanych artystów: Stanisława Tabisza, Anny Gertych Malikowej i Jerzego Skąpskiego.
Niniejszy e-book prezentuje wiersze i dzieła sztuki prezentowane na wystawie w Galerii Audialnia w Krakowie, te nagrodzone, oglądane, jak i wiele z tych, jakie z powodu ograniczonego miejsca w galerii, nie mogły się w niej znaleźć. Antologia jest podsumowaniem konkursu ogłoszonego w 2009 roku i rozstrzygniętego w grudniu - wystawa trwała do 2 lutego 2010 roku.

Ze wstępu:

Twórców zainspirowała idea wystawy otwartej dla wszystkich: zarówno profesjonalistów, amatorów, jak i osób niepełnosprawnych, połączonych jedną tematyką: Anioła Stróża i aniołów. Chęć integrowania różnych dziedzin sztuki spotkała się z sympatią i w galerii znalazły się obok siebie wiersze i prace plastyczne - obrazy olejne, ikony, pastele, rysunki, grafiki, rzeźby, ceramika, witraże, fotografie, grafika cyfrowa, kolaże, tkaniny, lampy, anioły zrobione na szydełku, laleczki... Honorowe Jury Mandrola pod przewodnictwem prof. Zofii Zarębianki (poezja) i Włodzimierza Palusińskiego (plastyka) dokonało wyboru prac i zdecydowało o przyznaniu nagród. 5 grudnia 2009 roku odbyło się otwarcie wystawy w Galerii Audialnia na krakowskim Starym Mieście. Jej Gośćmi specjalnymi byli: Anna Gertych Malikowa - rzeźbiarka, której anioły goszczą od dawna w Audialni, Jerzy Skąpski - witrażysta, autor wielu realizacji witraży w architekturze sakralnej, zaprezentował on na wystawie obraz Anioł Klasztoru w Hebdowie oraz prof. Stanisław Tabisz - prezes ZPAP Okręgu Krakowskiego - który pokazał serię rysunków z aniołami. Na wernisażu wybrane wiersze czytali: Ola Barczyk, Wiktoria Kwiatkowska i Stanisław Michno - aktor Teatru Cricot 2 Tadeusza Kantora. Wystąpiła Kasia Stolarczyk, tańcząc do muzyki z piosenek Anny Szałapak. Nagrody dla najlepszych prac zostały ufundowane przez: wortal literacki granice.pl, Wydawnictwo Miniatura, Bereś & Baron Media Productions - producenta komedii filmowych Anioł w Krakowie i Zakochany Anioł oraz Stowarzyszenie Artystów Pienińskich. Niniejszy e-book stanowi pokłosie anielskiej wystawy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kurator wystawy i redakcja antologii Paweł Bitka Zapendowski Opracowanie graficzne Katarzyna ANKA Konior STOWARZYSZENIE JA I TY www.mojaniolstroz.blogspot.com GALERIA AUDIALNIA ul. Św. Tomasza 32, 31-027 Kraków, tel. 12 - 421 15 24 GALERIA ON-LINE www.mojaniolstroz-galeria.blogspot.com WYDAWCA: WYDAWNICTWO INTERNETOWE E-BOOKOWO www.e-bookowo.pl WORTAL LITERACKI GRANICE.PL www.granice.pl W oprawie graficznej wykorzystano reprodukcje rzeźb Anny Gertych Malikowej ISBN 978-83-61184-76-8 © Copyright by Stowarzyszenie Ja i Ty Wszelkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2010 Dr Katarzyna Krzan, redaktor naczelna wydawnictwa e-bookowo O aniołach ach    Anioły są istotami duchowymi, niematerialnymi, stworzonymi przez Boga. W tradycji żydowskiej, w chrześcijaństwie i islamie trak- Anioły są istotami duchowymi, niematerialnymi, stworzonymi przez Boga. W tradycji żydowskiej, w chrześcijaństwie i islamie trak- towane są jako pośrednicy między Bogiem a ludźmi. Nazwa „anioł” oznacza nie naturę, lecz funkcję aniołów jako wysłanników lub towane są jako pośrednicy między Bogiem a ludźmi. Nazwa „anioł” oznacza nie naturę, lecz funkcję aniołów jako wysłanników lub posłańców. Słowo to posiada długą tradycję: wywodzi się od wyrazu „angiras”, co w sanskrycie znaczy „duch Boży”, w języku sta- posłańców. Słowo to posiada długą tradycję: wywodzi się od wyrazu „angiras”, co w sanskrycie znaczy „duch Boży”, w języku sta- roperskim „angaros” oznacza posłańca, a w greckim „angelos” używany jest na określenie zwiastuna. W potocznym użyciu „anioł” roperskim „angaros” oznacza posłańca, a w greckim „angelos” używany jest na określenie zwiastuna. W potocznym użyciu „anioł” oznacza istotę nadprzyrodzoną, pośredniczącą między Bogiem a człowiekiem. Anioły, jako istoty duchowe, nie posiadają widzial- oznacza istotę nadprzyrodzoną, pośredniczącą między Bogiem a człowiekiem. Anioły, jako istoty duchowe, nie posiadają widzial- nych ciał. Mogą, co prawda, przybierać różne formy, ale dzieje się tak tylko w szczególnych przypadkach, gdy muszą coś obwieścić, nych ciał. Mogą, co prawda, przybierać różne formy, ale dzieje się tak tylko w szczególnych przypadkach, gdy muszą coś obwieścić, przekazać, albo wypełnić jakiś inny Boży rozkaz. Pojawiają się wówczas w wizjach, snach, choć zdarzają się także przypadki, gdy ich obecność ma przekazać, albo wypełnić jakiś inny Boży rozkaz. Pojawiają się wówczas w wizjach, snach, choć zdarzają się także przypadki, gdy ich obecność ma charakter materialny, namacalny. Tak zdarza się jednak rzadko. I trzeba przyznać: nie każdy widuje anioły, a mimo to, każdy potrafi je opisać. Dzieje charakter materialny, namacalny. Tak zdarza się jednak rzadko. I trzeba przyznać: nie każdy widuje anioły, a mimo to, każdy potrafi je opisać. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki artystom, którzy starają się wyrazić w rzeźbie czy na płótnie sny i wizje. To dzięki ich wyobraźni potrafimy określić, się tak przede wszystkim dzięki artystom, którzy starają się wyrazić w rzeźbie czy na płótnie sny i wizje. To dzięki ich wyobraźni potrafimy określić, jakimi cechami powinien charakteryzować się „prawdziwy” anioł. Proces ten dokonuje się poprzez akceptację lub negację artystycznych propozycji. jakimi cechami powinien charakteryzować się „prawdziwy” anioł. Proces ten dokonuje się poprzez akceptację lub negację artystycznych propozycji. Pewien „ideał”, czy archetyp anielskiej postaci przechowywany jest w ludzkiej podświadomości obok innych obrazów. Pewien „ideał”, czy archetyp anielskiej postaci przechowywany jest w ludzkiej podświadomości obok innych obrazów. Podkreślić jednak należy, że to, co obecnie uważamy za oczywistość, nie zawsze oczywiste było. Wizerunek anioła obrazowany w sztuce wielokrotnie Podkreślić jednak należy, że to, co obecnie uważamy za oczywistość, nie zawsze oczywiste było. Wizerunek anioła obrazowany w sztuce wielokrotnie zmieniał swoją formę, podlegając licznym, często wręcz rewolucyjnym zmianom. Jednak dla nas największe znaczenie ma nasz osobisty Anioł Stróż, zmieniał swoją formę, podlegając licznym, często wręcz rewolucyjnym zmianom. Jednak dla nas największe znaczenie ma nasz osobisty Anioł Stróż, któremu poświęciliśmy wystawę i niniejszą antologię. któremu poświęciliśmy wystawę i niniejszą antologię. Historia angelologicznych przedstawień zaczęła się już w Starym Testamencie. Tam bowiem można znaleźć opis posągów złotych cherubinów strze- Historia angelologicznych przedstawień zaczęła się już w Starym Testamencie. Tam bowiem można znaleźć opis posągów złotych cherubinów strze- gących Arki Przymierza. Postacie cherubów stanowiły także dekorację ścian świątyni Salomona. Swoją formą nawiązywały do babilońskich kerubów, gących Arki Przymierza. Postacie cherubów stanowiły także dekorację ścian świątyni Salomona. Swoją formą nawiązywały do babilońskich kerubów, duchów opiekuńczych, zaopatrzonych w skrzydła. Ich zadaniem było strzeżenie świątyń. Cherubiny zdobiące Arkę Przymierza uznać chyba można za duchów opiekuńczych, zaopatrzonych w skrzydła. Ich zadaniem było strzeżenie świątyń. Cherubiny zdobiące Arkę Przymierza uznać chyba można za pierwsze w historii przedstawienie aniołów w sztuce. Anielskie istoty były w Piśmie czymś tak oczywistym, że nie poświęcano im rozbudowanych pierwsze w historii przedstawienie aniołów w sztuce. Anielskie istoty były w Piśmie czymś tak oczywistym, że nie poświęcano im rozbudowanych traktatów. W sztuce pełniły raczej jedynie funkcje dekoracyjne. Mimo ścisłych wskazówek teologów, artyści nic sobie z nich nie robili i przedstawiali traktatów. W sztuce pełniły raczej jedynie funkcje dekoracyjne. Mimo ścisłych wskazówek teologów, artyści nic sobie z nich nie robili i przedstawiali anioły tak, jak dyktowała im wyobraźnia. Zresztą wielokrotnie modelami byli żywi ludzie. Dlatego wizerunki aniołów więcej mogą powiedzieć o pa- anioły tak, jak dyktowała im wyobraźnia. Zresztą wielokrotnie modelami byli żywi ludzie. Dlatego wizerunki aniołów więcej mogą powiedzieć o pa- nującej w danym okresie modzie, niż o samych aniołach. nującej w danym okresie modzie, niż o samych aniołach. Mimo zeświecczenia kultury, anioły za pośrednictwem artystów powracają do niej na fali budzącej się na nowo potrzeby doświadczania cudownych, Mimo zeświecczenia kultury, anioły za pośrednictwem artystów powracają do niej na fali budzącej się na nowo potrzeby doświadczania cudownych, mistycznych zjawisk we współczesnym świecie. Twórcy wykorzystują zdobycze cywilizacji, ujawniając anielskie istnienie w wytworach kultury ma- mistycznych zjawisk we współczesnym świecie. Twórcy wykorzystują zdobycze cywilizacji, ujawniając anielskie istnienie w wytworach kultury ma- sowej: tekstach piosenek, serialach telewizyjnych, komiksach, a nawet na stronach internetowych. sowej: tekstach piosenek, serialach telewizyjnych, komiksach, a nawet na stronach internetowych. Anioły zawsze stanowiły inspirację dla artystów, starających się przedstawić w twórczy sposób ich duchową stronę poprzez materialne wytwory. Anioły zawsze stanowiły inspirację dla artystów, starających się przedstawić w twórczy sposób ich duchową stronę poprzez materialne wytwory. 3 O WYSTAWIE MÓJ ANIOŁ STRÓŻ    W antologii Mój Anioł Stróż zostało zebranych 100 współczesnych polskich wierszy i dzieł sztuki o tematyce anielskiej. Twórców zainspirowała idea wystawy otwartej dla wszystkich: zarówno profesjonalistów, amatorów, jak i osób niepełnosprawnych, połączonych jedną tematyką: Anioła Stróża i aniołów. Chęć integrowania różnych dziedzin sztuki spotkała się z sympatią i w galerii znalazły się obok siebie wiersze i prace plastyczne – obrazy olejne, ikony, pastele, rysunki, grafiki, rzeźby, ceramika, witraże, fotografie, grafika cyfrowa, kolaże, tkaniny, lampy, anioły zrobione na szydełku, laleczki... Honorowe Jury Mandrola pod przewodnictwem prof. Zofii Zarębianki (poezja) i Włodzimierza Palusińskiego (plastyka) dokonało wyboru prac i zdecydowało o przyznaniu nagród. 5 grudnia 2009 roku odbyło się otwarcie wystawy w Galerii Audialnia na krakowskim Starym Mieście. Jej Gośćmi specjalnymi byli: Anna Gertych Malikowa – rzeźbiarka, której anioły goszczą od dawna w Audialni, Jerzy Skąpski – witrażysta, autor wielu realizacji witraży w architekturze sakralnej, zaprezentował on na wystawie obraz Anioł Klasztoru w Hebdowie oraz prof. Stanisław Tabisz – prezes ZPAP Okręgu Krakowskiego – który pokazał serię rysunków z aniołami. Na wernisażu wybrane wiersze czytali: Ola Barczyk, Wiktoria Kwiatkowska i Stanisław Michno – aktor Teatru Cricot 2 Tadeusza Kantora. Wystąpiła Kasia Stolarczyk, tańcząc do muzyki z piosenek Anny Szałapak. Nagrody dla najlepszych prac zostały ufundowane przez: wortal literacki granice.pl, Wydawnictwo Miniatura, Bereś Baron Media Productions – producenta komedii filmowych Anioł w Krakowie i Zakochany Anioł oraz Stowarzyszenie Artystów Pienińskich. Niniejszy e-book stanowi pokłosie anielskiej wystawy Jan Strządała Anioł Biały most Pomiędzy skałami białymi biegłem przez jego jasne belki i zatrzymał mnie anioł Zakołysał białym powietrzem pochylił się w moje zmęczone serce zapytał dokąd biegnę Nie bałem się już niczego nawet tego że nie wiem Most zadrżał i całe niebo upadło mi do nóg dopiero wtedy poczułem że lecę Nie było żadnego mostu 5 Henryk Zachwieja „Baltazar” Mój Anioł Stróż    Katarzyna ANKA Konior Anioł Smutku Anioł Smutku zanurza bezradne dłonie w strumieniu zamyka oczy obok w trawie pachną poziomki gwiżdże kos a on coraz bledszy drży z zimna w kobaltowym świetle skrzydłami osłania chore pisklęta Antoni Widelski Unoszenie 6    Tomasz Kowalczyk ostatnio złoszczą mnie aniołowie podejrzewam że już od dawna pracują na pół gwizdka i wcale nie przestrzegają instrukcji zamieszczonych w listach uwierzytelniających nawet mój anioł stróż gdzieś się wczoraj zawieruszył a przed miesiącem jakby poszedł na wagary ty zawsze przy mnie stój upominałem gdyby nie ich lenistwo oszczędzono by ludziom kilka niezłych jatek i parę wynalazków niechęć opiekunów do zawierania kompromisów zmusza do poszukiwania złotego środka na własną rękę mogliby częściej podpowiadać podsuwać równania bez niewiadomych rano wieczór we dnie w nocy przecież oni też muszą się wykazać ale kto dziś słucha dobrych rad 7 Maria Kuczara Pan Poeta czyli rozterki Anioła Stróża Marta Pilszczek Anioł tańczący Wleciał przez otwarte okno, kiedy pisałam do ciebie piosenkę. Ostatnio – witam cię śpiewem gdy powracasz. On – usiadł mi na ramieniu. Wiem. Podglądał, jak to one mają w zwyczaju. Po chwili – jego aureola zamigotała tęczą. Tęczą, czy może nawet dwiema? Widzę, że tańczy. Tańczący anioł? A on – jakby tak od zawsze. Zagląda mi przez ramię i tańczy. Cha! – pomyślały za mnie moje myśli. A to mi się teraz dostanie! Rewolucję w niebie zrobiłam. 8    Joanna Barczyk Anioł mój tańczący    Arkadiusz Stosur mój anioł stróż nie jest odważny, czasem ucieka, chowa się za szafą lub udaje gołębia szukającego ziaren, wtedy stroszy pióra, jego mała blada twarz nadyma się i robi się czerwona. mieszka w szufladzie, nie robi zakupów, nie sprząta, nie chodzi do pracy na siódmą. wstaje późno, długo wpatruje się w niebo, skleja skrzydła i frunie tuż nad ziemią. dobre uczynki to jego specjalność, ale czasem zbyt długo gra w karty lub w kości w parku i zapomina o całym świecie. odnajduje się pod wieczór, gdy zapalają się latarnie, spłoszony wraca do naszej narożnej kamienicy, głodny siada w kącie kuchni, czeka na jajecznicę i herbatę, wyczuwa każdy fałszywy zapach jest wrażliwy na piękno, może całą noc rozmawiać o holenderskim malarstwie, anielskich chórach i górskich szlakach. gdy zasypiam on zaczyna pracę w snach, leczy koszmary, oczyszcza myśli, zmienia losy i przeznaczenie ludzi i przedmiotów. kładzie się o świcie na podłodze, wtulony w dywan zmienia się w pierzastą kulę. nadawałem mu różne imiona, lecz szybko je zapominał. wierny sługa, dobry przyjaciel 9 Weronika Dąbrowska Anioł Mojej Mocy    przedstawiciel wymarłego gatunku opiekunów wieczności. bywa niewidzialny, wtedy porusza ścianami i oknami, trzęsą się dachy, pękają okna, stare kobiety mówią: koniec świata a on się śmieje i ucieka na strych, gdzie przez lunetę patrzy na wieczorne niebo, pokazuje je palcem i wtedy po różowym policzku toczy się jedna słona łza. taki jest mój anioł stróż, jedyny w świecie. Kraków, 6 sierpnia 2009 r. 10 Paweł Bitka Zapendowski Tradycja i nowoczesność, w środku ja i ty u ja i ty Projekt Mój Anioł Stróż powstawał według osobowego klucza: ja, ty, on, ona... gdy rzeczy działy się jakby same. Ciąg wyda- Projekt Mój Anioł Stróż powstawał według osobowego klucza: ja, ty, on, ona... gdy rzeczy działy się jakby same. Ciąg wyda- rzeń, przypadków, inspiracji, działań, zmierzających do materialnej manifestacji (wystawy) i poczucia wspólnej integracji rzeń, przypadków, inspiracji, działań, zmierzających do materialnej manifestacji (wystawy) i poczucia wspólnej integracji (na płaszczyźnie duchowej). Jako współorganizator, teraz, gdy wystawa dobiegła końca i zastanawiamy się nad jej kontynu- (na płaszczyźnie duchowej). Jako współorganizator, teraz, gdy wystawa dobiegła końca i zastanawiamy się nad jej kontynu- acją, powiem, że prostota samego zdarzenia i łatwość – jakby pomagało niebo – jest mi najbliższa. Bardziej niż potrzeba es- acją, powiem, że prostota samego zdarzenia i łatwość – jakby pomagało niebo – jest mi najbliższa. Bardziej niż potrzeba es- tetycznego i literackiego podsumowania. O tym, jak ciekawe, niejednokrotnie piękne prace i wiersze znalazły się w antologii, napisali w posłowiach tetycznego i literackiego podsumowania. O tym, jak ciekawe, niejednokrotnie piękne prace i wiersze znalazły się w antologii, napisali w posłowiach poetka Zofia Zarębianka i reżyser, plastyk Włodek Palusiński, oboje uczestniczący w pracach jury Mandrola. poetka Zofia Zarębianka i reżyser, plastyk Włodek Palusiński, oboje uczestniczący w pracach jury Mandrola. Światy powstają i gasną, odchodząc w przeszłość. Mam na myśli ludzkie życie. Ten zbiór uczuć, wydarzeń, przekonań. Ulubioną serwetkę spod lampy Światy powstają i gasną, odchodząc w przeszłość. Mam na myśli ludzkie życie. Ten zbiór uczuć, wydarzeń, przekonań. Ulubioną serwetkę spod lampy i wspomnienie powrotu ze szkoły w grudniowej śnieżycy. Miłość. Bunt i walkę. Zbudowany dom, dzieła zebrane, ukochanego psa. Przemijają mate- i wspomnienie powrotu ze szkoły w grudniowej śnieżycy. Miłość. Bunt i walkę. Zbudowany dom, dzieła zebrane, ukochanego psa. Przemijają mate- rialne manifestacje upodobań, ich wizerunki, kanony przedstawiania. Fidiasz z Nikiforem lądują w jednej kurpiowskiej skrzyni, czy na e-booku z e- rialne manifestacje upodobań, ich wizerunki, kanony przedstawiania. Fidiasz z Nikiforem lądują w jednej kurpiowskiej skrzyni, czy na e-booku z e- bookowa. Jak odległe echa dyskusji z gaju platończyków, dzisiejsze nagrody, autorytety i szyderstwa z maluczkich też szybko ulegną przedawnieniu. bookowa. Jak odległe echa dyskusji z gaju platończyków, dzisiejsze nagrody, autorytety i szyderstwa z maluczkich też szybko ulegną przedawnieniu. Jakkolwiek... tych kilkadziesiąt wizerunków i poetyckich tekstów o aniołach jest i cieszy. A przekonanie o czymś stałym, nieprzemijającym, jakie ro- Jakkolwiek... tych kilkadziesiąt wizerunków i poetyckich tekstów o aniołach jest i cieszy. A przekonanie o czymś stałym, nieprzemijającym, jakie ro- dzi się z tej antologii, z umieszczonych na niej wierszy, obrazów, rzeźb, jest ponad wszelką wątpliwość konstruktywne. I o tym właśnie mówił mój dzi się z tej antologii, z umieszczonych na niej wierszy, obrazów, rzeźb, jest ponad wszelką wątpliwość konstruktywne. I o tym właśnie mówił mój ojciec, którego pamięci chcę ten projekt o Aniele Stróżu dedykować. Czy jest to budujące? – pytał mnie, gdy nad czymś siedziałem schylony na dywa- ojciec, którego pamięci chcę ten projekt o Aniele Stróżu dedykować. Czy jest to budujące? – pytał mnie, gdy nad czymś siedziałem schylony na dywa- nie, lub gdy czytałem książkę. Czy coś to buduje? – mawiał mój tato, konstruktor i inżynier z huty produkującej stal. Napisałem o nim wiersz. Chcę go nie, lub gdy czytałem książkę. Czy coś to buduje? – mawiał mój tato, konstruktor i inżynier z huty produkującej stal. Napisałem o nim wiersz. Chcę go dołączyć do innych – o aniołach. dołączyć do innych – o aniołach. Paryż, styczeń 2010 Paryż, styczeń 2010 55    prof. dr hab. Zofia Zarębianka UJ, przewodnicząca jury poetyckiego Poetycki anioł stróż Zorganizowany przez Stowarzyszenie Ja i Ty konkurs literacko-plastyczny Mój Anioł Stróż spotkał się z ogromnym zainteresowa- niem, o czym świadczy duża liczba nadesłanych nań prac. Popularność motywu anioła w sztuce w ciągu ostatnich lat odzwierciedla zapewne jakąś potrzebę współczesnego człowieka. Anioł jest często traktowany jednak nie tyle w kategoriach ontologicznych i du- chowych, lecz jako personifikacja ludzkich cech, czy tęsknot. W odróżnieniu od takiego podejścia, konkurs obecny zdradza podejście „serio” do problematyki anielskiej. Anioł Stróż nie jest tu przenośnią, lecz ujmowany jest – zgodnie z przekazem wiary – jako istota duchowa posłana ku pomocy człowiekowi. Przesłanie takie buduje zarazem optymistyczną i konstruktywną wizję działania Bożego – za pośrednic- twem istot anielskich – w ludzkim świecie. Od tej strony patrząc, konkurs przyczynia się do pogłębienia horyzontu duchowego współczesnego czło- wieka, skłonnego do spłaszczania i banalizowania zagadnień duchowych i przenoszenia ich na płaszczyznę magii oraz komercji. Organizatorów za- skoczył nie tylko liczny odzew na zaproszenie do konkursu, ale także poziom nadesłanych prac literackich, z których niemal połowa spełnia – przy- najmniej minimalne – kryteria druku. Innymi słowy, zauważyć można wiele świeżości w podejściu do tego tematu, co pokazuje go jako nie wyeksplo- atowany artystycznie, choć – trzeba to powiedzieć – zagrożony stereotypizacją. Cieszy to tym bardziej, iż uczestnicy konkursu w znaczącej większości zdołali ustrzec się przed ikonograficzną sztampowością, co samo w sobie stanowi już spory sukces. Jestem przekonana, iż tak pomyślany Konkurs poświęcony postaci Anioła Stróża warto kontynuować także w kolejnych latach, być może poszerzając jego formułę o inne formy wypowiedzi arty- stycznych (proza, esej, dramat, piosenka). 57 Stanisław Tabisz rysunki Zofia Zarębianka Wiersze Anioł Narodzin Skrzydłem krwią obryzganym przecina z niebem pępowinę Anioł Dzieciństwa Skrzydeł dwa wspomnienia o zabawach w słońcu zanim zatrzaśnie się ziemia 58 Włodzimierz Palusiński, przewodniczący jury plastycznego Refleksje po wystawie Muszę przyznać, że zorganizowanie wystawy i ogłoszenie konkursu plastycznego pod hasłem Mój Anioł Stróż wzbudziło we mnie pewną obawę. Hasło piękne, nośne, uruchamiające wyobraźnię twórców, tych, którym temat jest bliski. Z drugiej strony trudne wyzwanie, tym bardziej, że wielokrotnie już w Krakowie podejmowane. Obawy moje potwierdziła z końcem tego lata na placu Wolnica na Kazimierzu impreza komercyjna pod nazwą Festiwal Aniołów, wśród odbiorców (głównie najmłodszej części) ciesząca się umiarkowaną frekwencją. Powstało u mnie pytanie: jakie będzie zainteresowanie tym tematem? Mamy przecież koniec pierwszej dekady XXI wieku. W wielu dziedzinach sztuk plastycznych nastąpiło przewartościowanie klasycznych układów, form, narzędzi warsztatowych, na obszar sztuki zdecydowanie wkroczyła elektronika. A wszystko to ma wpływ na obrazowanie, wizualizację zjawisk i sposób przedstawiania świata. A tu temat tak ulotny i nieuchwytny – Mój Anioł Stróż. Napływające zgłoszenia całkowicie rozwiały moje wątpliwości. Miłym zaskoczeniem był fakt, że na konkurs w kategorii plastycznej wpłynęło ponad 50 prac z różnych regionów kraju. Jury stanęło przed trudnym wyborem i, choć kryterium było jasne: otwartość na sposób przekazu i otwartość na temat, z tej racji, że w galerii można było pokazać jedynie niewiele ponad połowę zgłoszonych prac, musieliśmy dokonać selekcji. Dobrze się stało, że w galerii znalazły się różne style plastyczne: od tradycyjnego malarstwa, rysunku, rzeźby, ceramiki, przez fotografię, witraż, do sztuki konceptualnej, grafiki komputerowej czy instalacji. Z tej wizualnej mieszaniny powstał dość unikalny (jak na wystawę monotematyczną) zbiór, będący odbiciem różnych światopoglądów twórczych. Mam nadzieję, że wystawa ciekawie zaprezentowała temat, otwierając przed widzem świat indywidualnych wizerunków Aniołów. Różnorodny, urzekający świat: - Przekorny Anioł Stróż z kamieniami i procą - Grupa Aniołów nocą nad Krakowem – w mieście mistrza K.I. Gałczyńskiego - Anioł poetów w mrocznym pejzażu – jego postać zarysowana światłem - Anioł Stróż, który stracił jedno skrzydło, tak, jak drzewa tracą liście jesienią - Anioł szronu zastygły na drzewie zimą - Anioł Stróż podtrzymujący konającego Chrystusa. To tylko kilka wybranych prac z wielu różnych propozycji. Ten przegląd dowiódł, że wybór materiału, narzędzia czy stylu plastycznego jest sprawą nie najważniejszą. Liczy się przede wszystkim własna wrażliwość, głębokie zaangażowanie w temat i wizja jego przedstawienia. Mieszanie postaw, artystycznych stylów, rodzajów sztuki i prezentacja ich w jednym miejscu koncentruje tylko ideę i wzbogaca ją – i o tym mogliśmy się przekonać na przełomie grudnia 2009 i stycznia 2010 w Galerii Audialnia na krakowskim Starym Mieście. 64 Wernisaż wystawy Mój Anioł Stróż w Galerii Audialnia Jerzy Skąpski Kasia Stolarczyk Wiktoria Kwiatkowska i Ola Barczyk czytają nagrodzone wiersze 65 Włodzimierz Palusiński    Wernisaż wystawy Mój Anioł Stróż w Galerii Audialnia Mirosława Magiera Jadwiga Żelazny Stanisław Michno – aktor Teatru Cricot 2 Tadeusza Kantora – czyta nagrodzone wiersze 66 Jerzy Skąpski Paweł Bitka Zapendowski Paweł Bitka Zapendowski, Anna Lewińska Jolanta Gładyszewska-Tybur, Janusz Tybur Henryk Zachwieja „Baltazar” NAGRODY I WYRÓŻNIENIA WIERSZE Nagroda główna Jan Strządała / Anioł 5 Nagrody Katarzyna ANKA Konior / Anioł smutku 6 Tomasz Kowalczyk / Ostatnio złoszczą mnie aniołowie 7 Marta Pilszczek / Anioł tańczący 8 Arkadiusz Stosur / mój anioł stróż 9 Wyróżnienie Robert Rutkowski / Mój Anioł Stróż 11 Wyróżnienie Stowarzyszenia Artystów Pienińskich Jan Strządała / Anioł 5 Wyróżnienie Stowarzyszenia Ja i Ty Urszula Kopeć-Zaborniak / krajobraz po bitwie 12 PRACE PLASTYCZNE Nagroda główna Henryk Zachwieja Baltazar / Mój Anioł Stróż – rzeźba 5 Nagrody Marek Bychawski / W dzień i w nocy, w każdej dobie – rzeźba polichromo- wana 13 Katarzyna ANKA Konior / Anioł Szronu – grafika cyfrowa 22 Zbigniew Perzanowski / Jesienna modlitwa – rysunek 17 Janusz Tybur / Anioł Śmierci – rzeźba 21 Antoni Widelski / Unoszenie – malarstwo 6 Wyróżnienia Joanna Barczyk / Anioł mój tańczący – technika własna 8 Weronika Dąbrowska / Anioł Mojej Mocy – tempera, akryl 9 Jolanta Gładyszewska-Tybur / Dotyk Anioła – witraż 14 Tomasz Jakubiak / Unieś mnie – fotografia 11 Maria Kuczara / Pan Poeta czyli rozterki Anioła Stróża – grafika cyfrowa 7 Anna Lewińska / Może jesteś aniołem – olej 20 Mirosława Magiera / Soulmate czyli przyjaciel duszy – ceramika 18 Wyróżnienie Stowarzyszenia Artystów Pienińskich Katarzyna ANKA Konior / Anioł Szronu – grafika cyfrowa 22 Wyróżnienie Stowarzyszenia Ja i Ty Jacek Odrowąż - Łukaszewski / Wenus z Milo czyli Anioł Śmierci z Nowej Huty – rzemiosło art. 15 67 PRACE NA WYSTAWIE MALARSTWO Joanna Barczyk / Anioł mój tańczący 8 Weronika Dąbrowska / Anioł Mojej Mocy 9 Izabella „Degardo” Pajonk / Spiritus 50 Małgorzata Gietka – MOPS w Stalowej Woli / Anielski sen 52 Anna Lewińska / Może jesteś aniołem 20 Robert Lipiński – Środowiskowy Dom Samopomocy w Toruniu / Anie- le dodaj mi skrzydeł 30 Anita Łazowska / Anioł 54 Wiktoria Pugacz / Anioł Stróż 23 Anna Skwara / Bez tytułu 40 Igor Twardochleb / Igraszki Anioła Stróża 25 Antoni Widelski / Unoszenie 6 Katarzyna Wieczorek / Z Aniołem Stróżem 36 Mirosław Wszołek / Anioł Gliwicki 42 RYSUNEK Elżbieta Adamczyk / Wśród pól się złoci Anioł Mój 53 Krystyna Kolkowicz / Mój Anioł Stróż 51 Zbigniew Perzanowski / Jesienna modlitwa 17 RZEŹBA Marek Bychawski / W dzień i w nocy, w każdej dobie 13 Janusz Tybur / Anioł Śmierci 21 Zbigniew Wąsiel / Anioł 45 Henryk Zachwieja „Baltazar” / Mój Anioł Stróż 5    68 WITRAŻ Jolanta Gładyszewska-Tybur / Dotyk Anioła 14 FOTOGRAFIA, GRAFIKA CYFROWA Katarzyna ANKA Konior / Anioł Szronu 22 Tomasz Jakubiak / Unieś mnie 11 Maria Kuczara / Pan Poeta czyli rozterki Anioła Stróża 7 Agnieszka Trzebińska / Anioły są wszędzie 27 CERAMIKA Renata Banaś-Kieca / Anioł 32 Mirosława Magiera / Soulmate czyli przyjaciel duszy 18 Jagoda Żelazny / Anioł Stróż 48 TKANINA Bronisława Sibiga / Anioł serce 49 INSTALACJA Danuta Joppek / Anioł Wzajemny 24 RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE Jacek Odrowąż-Łukaszewski / Wenus z Milo czyli Anioł Śmierci z Nowej Huty 15 WSZYSTKIE PRACE Elżbieta Adamczyk / Wśród pól się złoci Anioł Mój – pastel suchy, 35 x 45 cm, 2009 - s.53 Renata Banaś-Kieca / Anioł – ceramika szkliwiona, 30 x 20 cm, 2009 - s.32 Joanna Barczyk / Anioł mój tańczący – technika własna na płycie, 59 x 51 cm, 2009 - s.8 Małgorzata Bieniek - Strączek / ja.anioł – technika mieszana (malar- stwo, rysunek) na płótnie, 70 x 50 cm, 2009 - s.41 Renata Blicharz / Parapet – wycinanka, papier, 20 x 14 cm, 2008 - s.43    Ewa Golińska - Pisarkiewicz / Anioł Boznańskiej – olej na płótnie, 80 x 35 cm, 2009 - s.35 Tomasz Jakubiak / Unieś mnie – fotografia, 21 x 30 cm, 2009 - s.11 Marta Jędrzejewska / Czerwony – ceramika, mozaika, płaskorzeźba, 124 x 88 cm, 2009 - s.38 Danuta Joppek / Anioł Wzajemny – instalacja, stare żuławskie ramy okienne, papier, zdjęcie, 150 x 170 cm, 2005 - s.24 Krystyna Kolkowicz / Mój Anioł Stróż – rysunek tuszem, 50 x 40 cm, 2009 - s.51 Wiesław Borkowski / Mój Anioł Stróż – rysunek ołówkiem, 60 x 43 cm, 2007 - s.34 Katarzyna ANKA Konior / Anioł Szronu – grafika cyfrowa, 50 x 37 cm, 2009 - s.22 Marek Bychawski / W dzień i w nocy, w każdej dobie – rzeźba poli- chromowana, drewno, 45 x 45 x 6 cm, 2009 - s.13 Maria Kuczara / Pan Poeta czyli rozterki Anioła Stróża – grafika cy- frowa, 30 x 40 cm, 2008 - s.7 Agnieszka Chudzik / Mój Anioł – tkanina, juta, 23 x 20 cm, 2009 - s.28 Weronika Dąbrowska / Anioł Mojej Mocy – tempera, akryl na płycie, 100 x 70 cm, 1998 - s.9 Izabella „Degardo Pajonk / Spiritus – akryl na desce, muszelki, 64 x 172 cm, 1994 - s.50 Małgorzata Gietka - MOPS w Stalowej Woli / Anielski sen – batik, 90 x 68 cm, 2009 - s.52 Jolanta Gładyszewska - Tybur / Dotyk Anioła – witraż w technice Tiffany, 52 x 62 cm, 2009 - s.14 Altea Leszczynska / Nie wolno krzywdzić aniołów I – litografia, 50 x 70 cm, 2008 - s.47 Anna Lewińska / Może jesteś aniołem – olej na płótnie, 70 x 50 cm, 2009 - s.20 Robert Lipiński – Środowiskowy Dom Samopomocy w Toruniu / Anie- le dodaj mi skrzydeł – aplikacja, 70 x 70 cm, 2009 - s.30 Anita Łazowska / Anioł – olej na płótnie, tryptyk, 3 x 70 x 50 cm, 2009 - s.54 69    Elżbieta Łazowska / Anielik – papier czerpany, inkrustowany złotem, 100 x 70 cm, 2009 - s.39 Janusz Tybur / Anioł Śmierci – rzeźba, drewno, wys. 46 cm, 2008 - s.21 Mirosława Magiera / Soulmate czyli przyjaciel duszy – ceramika, wys. 35 cm, 2009 - s.18 Igor Twardochleb / Igraszki Anioła Stróża – olej na płótnie, 60 x 45 cm, 2009 - s.25 Danuta Mikulka (Nora Hild) / Zadumany Anioł – fotografia (wykonana metodą tradycyjną z negatywu), 24 x 30 cm, 2007 - s.29 Zbigniew Wąsiel / Anioł – płaskorzeźba, brąz, metal, 48 x 38 cm, 2008 - s.45 Jacek Odrowąż-Łukaszewski / Wenus z Milo czyli Anioł Śmierci z Nowej Huty – rzemiosło art., lampa, mosiądz, wys. 60 cm, 2009 - s.15 Maciej Ossian Kozakiewicz / Rozmowa z księżycem – akwarela i tem- pera na kartonie, 50 x 40 cm, 2008 - s.31 Zbigniew Perzanowski / Jesienna modlitwa – rysunek tuszem, 26 x 12 cm, 2006 - s.17 Wiktoria Pugacz / Anioł Stróż – ikona, tempera na desce, złoto, dyptyk, 2 x 42 x 18 cm, 2009 - s.23 Antonina Radzięda / Ratuj, mój Aniele Stróżu – olej na płótnie, 62 x 51 cm, 2009 - s.33 Bronisława Sibiga / Anioł serce – anioł wykonany szydełkiem z nici bawełnianej, 39 x 21 cm, 2009 - s.49 Anna Skwara / Bez tytułu – akryl na płótnie (niegruntowanym), płatki złota, 130 x 40 cm, 2009 - s.40 Agnieszka Trzebińska / Anioły są wszędzie - grafika cyfrowa, dyptyk, 2 x 20 x 30 cm, 2009 - s.44 Antoni Widelski / Unoszenie – akryl na płótnie, 50 x 40 cm, 2007 - s.6 Katarzyna Wieczorek / Z Aniołem Stróżem – olej na płótnie, 70 x 55 cm, 2009 - s.36 Bożena Wiśniowska / Angelo di Venezia – olej na płótnie, 79 x 63 cm, 2000 - s.37 Mirosław Wszołek / Anioł Gliwicki – olej na płycie, 130 x 80 cm, 2006 - s.42 Henryk Zachwieja „Baltazar” / Mój Anioł Stróż – rzeźba, drewno, ka- mień, 60 x 43 x 30 cm, 2009 - s.5 Jagoda Żelazny / Anioł Stróż – ceramika, wys. 33 cm, 2009 - s.48 Goście wystawy Mój Anioł Stróż: Anna Gertych Malikowa - rzeźby w drewnie lipowym, malowane, 2007 – 2009 - s.61-63 Jerzy Skąpski / Anioł Klasztoru w Hebdowie - olej na płótnie, 92 x 92 cm, 1998 - s.71 Stanisław Tabisz - rysunki, 21 x 15 cm, 2005 – 2007 - s.58-60 70    SYLWETKI TWÓRCÓW www.mojaniolstroz-galeria.blogspot.com    92 Stowarzyszenie ja i ty zostało założone w Krakowie w 2005 roku. Nawiązuje nazwą do „ja ty Wydawnictwo”, które w latach 1991-93 wydawało i współredagowało tomiki poetyckie i książki (m.in. L. Faleckiego, Z. Zarębianki, J. Adamskiego). Stowarzyszenie służy interpersonalnemu dialogowi ludzi kultury, artystów i dorobków artystycznych; wspiera działalność w różnych dziedzinach sztuki, realizując ideę współdziałania sztuk i twórczości artystycznej jako terapii. Kontakt: Hmojaniol@gmail.com …gdy poetę spotkasz tu, skrzydłem głaszczesz go po głowie… Posłuchaj piosenki z Krakowa Jerzy Bożyk - kliknij na zdjęcie Jeśli chcesz ściągnąć plik z plakatem wystawy w formacie A4 i wydrukować lub zamówić w pracowni fotograficznej – kliknij na plakat Organizator wystawy: Fundatorzy nagród: Patronat medialny: Partnerzy wystawy:   
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mój Anioł Stróż. Antologia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: