Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00225 005319 21305971 na godz. na dobę w sumie
Monitorowanie otoczenia z Arduino - książka
Monitorowanie otoczenia z Arduino - książka
Autor: , Liczba stron: 96
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8168-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> elektronika >> arduino
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbuduj własne urządzenia pomiarowe z platformą Arduino!

Arduino to niesamowita platforma, która otworzyła przed światem elektroniki mnóstwo nowych możliwości. Dzięki prostocie obsługi zdobyła rzeszę zwolenników, a to przełożyło się na ilość dostępnych w sieci materiałów i publikacji. Dla platformy Arduino opracowano liczne akcesoria, które pozwalają użytkownikowi rozbudować każdy układ. Dodatkowo istnieje też możliwość połączenia jej z kolejną popularną platformą — Raspberry Pi. Z tym duetem osiągniesz wszystko!

Ten fantastyczny podręcznik pokaże Ci, jak wykorzystać Arduino do zbierania informacji o otaczającym świecie. Pomiar poziomu hałasu, temperatury i wilgotności to tylko część projektów, które możesz zrealizować dzięki tej platformie. W trakcie lektury dowiesz się, jak wykorzystać moduł sieciowy oraz zaprezentować zebrane dane na wyświetlaczu. Chciałbyś mieć swój własny licznik Geigera? To cudo jest w Twoim zasięgu! Podczas realizacji przedstawionych tu projektów poznasz platformę Arduino i zaczniesz tworzyć własne układy. Sięgnij po tę książkę i zanurz się w świat układów elektronicznych.

Zbuduj swój własny:

Arduino — Twoja przepustka do świata elektroniki!

 


 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Environmental Monitoring with Arduino: Building Simple Devices to Collect Data About the World Around Us Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-8168-6 © 2013 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of Environmental Monitoring With Arduino, ISBN 9781449310561 © 2012 Emily Gertz and Patrick Di Justo published by Maker Media Inc. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wydawnictwo HELION dołożyło wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/monito.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/monito Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Przedmowa .............................................................................................................................. 9 1/Najkrótszy na (cid:258)wiecie podr(cid:218)cznik do elektroniki ......................................................... 15 Czym jest Arduino? ......................................................................................................................................15 Obwody i komponenty elektroniczne ..................................................................................................17 Programowanie platformy Arduino ......................................................................................................20 Pierwszy szkic: migająca dioda LED .......................................................................................................20 Potrzebne części ...................................................................................................................................21 Instalacja środowiska IDE ...................................................................................................................21 Budowa obwodu ...................................................................................................................................21 Pisanie kodu ............................................................................................................................................21 Dalsze eksperymenty ..................................................................................................................................23 2/Projekt: monitor ha(cid:239)asu i wy(cid:258)wietlanie informacji na ta(cid:258)mie LED ............................ 25 Mierzenie poziomu hałasu — mikrofon ...............................................................................................25 Taśma diod LED .....................................................................................................................................27 Budowa gadżetu ...........................................................................................................................................28 Potrzebne części ...................................................................................................................................28 Obwód na płytce uniwersalnej ........................................................................................................28 Pisanie kodu ............................................................................................................................................30 Dalsze eksperymenty ..................................................................................................................................32 3/Nowy komponent: wy(cid:258)wietlacz 4-znakowy ................................................................... 33 Projekt testowy .............................................................................................................................................34 Potrzebne części ...................................................................................................................................34 Obwód na płytce uniwersalnej ........................................................................................................34 Pisanie kodu ............................................................................................................................................35 Dalsze eksperymenty ..................................................................................................................................38 4/Interferencja elektromagnetyczna (i generowanie naprawd(cid:218) kiepskiej muzyki) ....... 39 Wykrywanie źródeł EMI w środowisku .................................................................................................40 Budowa gadżetu ...................................................................................................................................40 Potrzebne części ...................................................................................................................................41 Głośnik 8-omowy ..................................................................................................................................41 Konstrukcja monitora promieniowania EMI ...............................................................................43 Pisanie kodu ............................................................................................................................................44 Spis tre(cid:258)ci 5 Kup książkęPoleć książkę Uruchamianie szkicu ............................................................................................................................45 Zasilanie gadżetu w trybie mobilnym ...........................................................................................46 Co można mierzyć za pomocą tego gadżetu? ...................................................................................46 Dalsze eksperymenty ..................................................................................................................................47 5/Projekt: mierzenie przewodno(cid:258)ci wody i numeryczne dane wyj(cid:258)ciowe .................... 49 Czym jest przewodność i dlaczego jest taka ważna? ......................................................................49 Budowa gadżetu ...........................................................................................................................................49 Potrzebne części ...................................................................................................................................50 Budowa sondy .......................................................................................................................................51 Obwód na płytce uniwersalnej ........................................................................................................52 Pisanie kodu ............................................................................................................................................53 Jak wykonywać pomiary? ..................................................................................................................54 Dalsze eksperymenty ..................................................................................................................................54 6/Nowy komponent: modu(cid:239) sieciowy ................................................................................. 57 Stosowanie modułu sieciowego .............................................................................................................59 Port sieciowy ..........................................................................................................................................59 Adres MAC ...............................................................................................................................................59 Adres IP .....................................................................................................................................................59 Gniazdo kart SD .....................................................................................................................................61 Testowanie modułu sieciowego .............................................................................................................62 Potrzebne części ...................................................................................................................................63 Budowa układu ......................................................................................................................................63 Testowanie gniazda kart SD .....................................................................................................................63 Potrzebne części ...................................................................................................................................63 Budowa układu ......................................................................................................................................64 Dalsze eksperymenty ..................................................................................................................................64 7/Projekt: wy(cid:258)wietlanie wilgotno(cid:258)ci, temperatury i punktu rosy na wy(cid:258)wietlaczu 4-znakowym ......................................................................................... 65 Nie trzeba być meteorologiem, aby badać stan pogody ..............................................................65 Gromadzenie wiarygodnych pomiarów ..............................................................................................66 Pierwszy czujnik elektroniczny: DHT-22 ...............................................................................................68 Stosowanie bibliotek kodu .......................................................................................................................69 Budowa gadżetu ...........................................................................................................................................70 Potrzebne części ...................................................................................................................................70 Obwód na płytce uniwersalnej ........................................................................................................70 Pisanie kodu ............................................................................................................................................71 Dalsze eksperymenty ..................................................................................................................................75 6 Spis tre(cid:258)ci Kup książkęPoleć książkę 8/Udost(cid:218)pnianie w czasie rzeczywistym geotagowanych danych za po(cid:258)rednictwem serwisu Xively ................................................................................... 77 Projekt testowy: nawiązywanie połączenia z serwisem Xively i wysyłanie do niego danych ................................................................................................................78 Potrzebne części ...................................................................................................................................78 Rejestracja konta w serwisie Xively ................................................................................................78 Pisanie kodu ............................................................................................................................................79 Dalsze eksperymenty ...................................................................................................................................80 9/Mierzenie promieniowania i udost(cid:218)pnianie danych w internecie ............................. 81 Czym jest licznik Geigera? .........................................................................................................................82 Budowa gadżetu ...........................................................................................................................................84 Potrzebne części ...................................................................................................................................84 Obwód na płytce uniwersalnej ........................................................................................................85 Pisanie kodu ............................................................................................................................................86 Co można mierzyć za pomocą tego gadżetu? ...................................................................................90 Analiza w razie awarii ..................................................................................................................................91 Dalsze eksperymenty ..................................................................................................................................92 10/Obudowa dla gad(cid:285)etu .................................................................................................... 93 Skorowidz .............................................................................................................................. 94 Spis tre(cid:258)ci 7 Kup książkęPoleć książkę 8 Spis tre(cid:258)ci Kup książkęPoleć książkę 3/Nowy komponent: wy(cid:258)wietlacz 4-znakowy W następnym projekcie dane będą prezentowane za pomocą 4-znakowego wyświetlacza LED sterowanego szeregowo (zob. rysunek 3.1). To wyjątkowo wszechstronne narzę- dzie składa się z czterech 7-segmentowych wyświetlaczy LED umożliwiających wyświe- tlanie — jak nietrudno zgadnąć — czterech znaków jednocześnie (a także dwukropka i znaków dziesiętnych). Rysunek 3.1. 4-znakowy wyświetlacz LED (z lewej strony pokazano przód wyświetlacza, z prawej — tył) Wyświetlacz 4-znakowy może prezentować wszystkie cyfry arabskie (od 0 do 9), a także 20 spośród 26 liter alfabetu łacińskiego (niektóre zarówno w formie wielkiej, jak i małej litery). Przykłady liter na wyświetlaczu tego typu pokazano na rysunku 3.2. (Istnieją pewne konwencje dotyczące wyświetlania takich liter jak k, m, v, w czy x, jednak nawet stoso- wanie tych standardów nie rozwiązuje problemu błędnego rozpoznawania wymienionych liter przez większość ludzi — niektóre z nich sprawiają wrażenie losowo podświetlanych segmentów i są interpretowane raczej jako efekt błędów). Rysunek 3.2. Sposób wyświetlania liter alfabetu łacińskiego na wyświetlaczu 4-znakowym 33 Kup książkęPoleć książkę O przydatności wyświetlaczy tego typu w dużej mierze decyduje możliwość sterowania szeregowego. W standardowym wyświetlacz 7-segmentowym każdy segment wymaga sterowania za pośrednictwem odrębnej, dedykowanej linii zajmującej jeden z pinów na płytce Arduino. Stosowanie czterech wyświetlaczy tego typu (plus punkty dziesiętne i dwu- kropek) wymagałoby aż 34 dedykowanych linii danych, czyli więcej, niż jest dostępne na płytce Arduino. (Na szczęście istnieją rozwiązania umożliwiające obejście tego problemu, ale nawet one wymagają stosunkowo dużej liczby linii danych). Właśnie dlatego konstruktorzy wyświetlacza 4-znakowego z firmy SparkFun umieścili za właściwym wyświetlaczem mikrokontroler. Mikrokontroler odpowiada za odbieranie danych szeregowych wysyłanych za pośrednictwem jednego pinu na płytce Arduino i interpretację tych danych w celu prawidłowego wyświetlenia wszystkich czterech znaków. Każde ułatwienie ma jednak swoją cenę. W tym przypadku ułatwieniem jest możliwość sterowania 4-znakowym wyświetlaczem LED za pomocą dwóch dedykowanych linii danych, a ceną jest konieczność takiego formatowania danych, aby były każdorazowo wysyłane w grupach po 4 znaki. Zawsze. Nie można liczyć na żadne wyjątki. Chcesz wyświe- tlić tylko 3 znaki? To niczego nie zmienia. Tak czy inaczej musisz dodać spację lub inny znak, aby wyświetlacz otrzymał pełen pakiet 4 znaków. W razie konieczności wyświe- tlenia co najmniej 5 znaków należy tak sformatować dane, aby trafiły do wyświetlaczy w 4-znakowych pakietach i aby znaki, które nie mieszczą się na pierwszym wyświetlaczu, były prawidłowo przekazywane do drugiego i kolejnych komponentów. Projekt testowy Aby lepiej zrozumieć działanie wyświetlacza 4-znakowego, warto zbudować prosty obwód i napisać przykładowy kod. Potrzebne cz(cid:218)(cid:258)ci 1. Arduino 2. Płytka uniwersalna 3. Wyświetlacz 4-znakowy (produkt COM-09765 w sklepie SparkFun) 4. Przewody połączeniowe różnych kolorów Obwód na p(cid:239)ytce uniwersalnej Budowa tego obwodu jest bardzo prosta, co widać na rysunku 3.3, na którym pokazano jego strukturę na płytce uniwersalnej. 34 Monitorowanie otoczenia z Arduino Kup książkęPoleć książkę Rysunek 3.3. Kompletny obwód do testów wyświetlacza 4-znakowego Krok 1. Podłączenie przewodu pomiędzy pinem GND na płytce Arduino a pinem GND wyświetlacza 4-znakowego. Krok 2. Instalacja przewodu łączącego pin uziemienia wyświetlacza z odpowiednim otworem na płytce uniwersalnej. (Wybór wiersza płytki uniwersalnej zależy od konstruktora. Nie należy jednak stosować wiersza rozciągającego się na całą szerokość płytki). Krok 3. Połączenie pinu cyfrowego nr 3 na płytce Arduino z pinem RX wyświetlacza 4-znakowego. Także w tym przypadku przewód należy podłączyć do pinu RX wyświetlacza za pośrednictwem otworów płytki uniwersalnej. Pisanie kodu Poniższy przykładowy szkic zawiera (w komentarzach) wiele wskazówek dotyczących stero- wania wyświetlaczem 4-znakowym. Kod dla tego projektu można znaleźć w repozytorium GitHub pod adresem https://github.com/ejgertz/EMWA/blob/master/chapter-3/4Char. Szkic należy wysłać na platformę Arduino. /* Test wyświetlacza 4-znakowego Ten szkic ilustruje techniki przewijania tekstu na wyświetlaczu 4-znakowym. Zgodnie z tradycją pierwszy program powinien wyświetlać komunikat Witaj świecie, jednak wyświetlacz 4-znakowy nie pozwala wyświetlać np. litery w. W tej sytuacji musimy improwizować... Kod dla tego przykładu przygotowano na bazie rozwiązań dostępnych publicznie. */ Nowy komponent: wy(cid:258)wietlacz 4-znakowy 35 Kup książkęPoleć książkę #include SoftwareSerial.h #define SerialIn 2 #define SerialOut 3 #define Xdelay 600 String txtmessage = HeJ JeSt SuPer ; byte thou=0; byte hund=0; byte tens=0; byte ones=0; SoftwareSerial mySerialPort(SerialIn, SerialOut); void setup() { pinMode(SerialOut, OUTPUT); pinMode(SerialIn, INPUT); // rozpoczyna komunikację z wyświetlaczem 4-znakowym mySerialPort.begin(9600); // znak v resetuje wyświetlacz mySerialPort.print( v ); } void loop() { // włącza wszystkie segmenty w celach testowych mySerialPort.print( ---- ); delay(Xdelay); mySerialPort.print( 8888 ); delay(Xdelay); mySerialPort.print( ---- ); delay(Xdelay); mySerialPort.print( xxxx ); delay(Xdelay); // przewija cyfry od 1 do 0 w prosty, ale mało ciekawy sposób mySerialPort.print( xxxx ); delay(Xdelay); mySerialPort.print( xxx1 ); delay(Xdelay); mySerialPort.print( xx12 ); delay(Xdelay); mySerialPort.print( x123 ); delay(Xdelay); mySerialPort.print( 1234 ); delay(Xdelay); mySerialPort.print( 2345 ); delay(Xdelay); mySerialPort.print( 3456 ); delay(Xdelay); mySerialPort.print( 4567 ); delay(Xdelay); mySerialPort.print( 5678 ); 36 Monitorowanie otoczenia z Arduino Kup książkęPoleć książkę delay(Xdelay); mySerialPort.print( 6789 ); delay(Xdelay); mySerialPort.print( 7890 ); delay(Xdelay); mySerialPort.print( 8900 ); delay(Xdelay); mySerialPort.print( 9000 ); delay(Xdelay); mySerialPort.print( 0000 ); delay(Xdelay); // liczy od -1009 do 2000 for(int i = -1009; i 2000; i++) { if((i -999) || (i 9999)) { mySerialPort.print( ERRx ); return; } char fourChars[5]; sprintf(fourChars, 04d , i); mySerialPort.print( v ); mySerialPort.print(fourChars); // jeśli liczby zmieniają się zbyt szybko, wystarczy zwiększyć opóźnienie // delay(Xdelay); } delay(Xdelay); mySerialPort.print( xxxx ); delay(Xdelay); // przewija wartość zmiennej txtmessage w dość skomplikowany sposób // dodaje najpierw niezbędny bufor txtmessage = xxxx +txtmessage+ xxxxx ; // następnie konwertuje łańcuch (obiekt typu String) na tablicę znaków (typu char) // dzięki temu będzie możliwe wyświetlanie danych za pomocą biblioteki SoftwareSerial char temps[txtmessage.length()]; txtmessage.toCharArray(temps,txtmessage.length()); // wyświetlany tekst należy jeszcze przewinąć for(int i = 0; i = txtmessage.length()-5; i++) { mySerialPort.print(temps[i]); mySerialPort.print(temps[i+1]); mySerialPort.print(temps[i+2]); mySerialPort.print(temps[i+3]); delay(Xdelay); } delay(Xdelay); delay(Xdelay); delay(Xdelay); } Nowy komponent: wy(cid:258)wietlacz 4-znakowy 37 Kup książkęPoleć książkę Działa? Dobra robota! Właśnie udało nam się zaprogramować przewijanie tekstu na wyświetlaczu 4-znakowym Dalsze eksperymenty 1. Instrukcja użytkownika wyświetlacza 4-znakowego LED przygotowana przez firmę SparkFun zawiera wskazówki, jak sterować poszczególnymi segmentami wyświe- tlacza, a także przecinkiem, apostrofem i punktami dziesiętnymi. Czy potrafisz wykorzystać tę wiedzę do stworzenia licznika odliczającego od 59:59 do 00:00? 2. Przypuśćmy, że z jakiegoś powodu musimy wyświetlać litery k, m, v, w lub x. Jeśli na przykład system musi wyświetlić takie słowa jak kamyk, Xawier czy Volvo (choć nie do końca wiemy, dlaczego miałbyś to robić), jak zrealizowałbyś to zadanie? Które segmenty należałoby podświetlić? 38 Monitorowanie otoczenia z Arduino Kup książkęPoleć książkę Skorowidz G głośnik, 41 gniazdo kart SD, 61, 63 I IDE, integrated development environment, 21 instalacja środowiska IDE, 21 interfejs API, 77 interferencja elektromagnetyczna, EMI, 39 IP, Internet Protocol, 59 jednostka CPM, 90 J K kalibracja sondy, 55 karta microSD, 62 SD, 61 klatka meteorologiczna, 66 klimat, 67 kod monitora hałasu, 30 monitora przewodności wody, 53 monitora temperatury, wilgotności i punktu rosy, 71 odpowiedzialny za współpracę z serwisem Xively, 86 wykrywacza promieniowania EMI, 44 wyświetlacza 4-znakowego, 35 A adres IP routera, 59–61 MAC modułu sieciowego, 59 API, application programming interfaces, 77 Arduino, 15 Uno, 16 biblioteka kodu, 69 B C CPM, counts per minute, 90 CRS, Cotton Region Shelter, 66 czujnik elektroniczny DHT-22, 68 hałasu, 29 D dane geotagowane, 77 o pogodzie, 77 dioda LED, 17 dodawanie komentarzy, 24 działanie licznika Geigera, 83 wyświetlacza 4-znakowego, 34 E EMI, electromagnetic interference, 39 komentarze, 22, 24 konto w serwisie Xively, 78 F funkcja loop(), 20 setup(), 20 94 Monitorowanie otoczenia z Arduino Kup książkęPoleć książkę L liczba impulsów na minutę, 90 licznik Geigera, 81–84, 91 Sensitive Geiger Counter, 82 lutowanie, 18 M MAC, Media Access Control, 59 mierzenie poziomu hałasu, 25 promieniowania, 81, 84, 90 przewodności wody, 49 temperatury, 66 mikrofon Emartee Mini Sound Sensor, 26 Mini Sound Sensor, 26 moduł sieciowy, Ethernet shield, 57, 62 moduły, shields, 57 monitor hałasu, 25 N numeryczne dane wyjściowe, 49 O obudowa, 93 obwód do mierzenia temperatury, wilgotności i punktu rosy, 70 elektroniczny, 17 licznika Geigera, 85 monitora hałasu, 28 sondy, 52 wyświetlacza 4-znakowego, 35 ograniczanie zużycia energii, 40 opcje sieciowe, 61 P plik pitches.h, 42 płytka Arduino, 23 Arduino Uno, 16 uniwersalna, 18 połączenia sieciowe, 60 połączenie z serwisem Xively, 78 port sieciowy, 59 programowanie platformy, 20 promieniowanie, radiation, 41 EMI, 41 jądrowe, 81 przewodność, 49 przewód, 19 punkt rosy, 66 R repozytorium GitHub, 21 rezystor, 17 router, 60 S serwis Instructables, 93 MAKE Magazine, 93 Maker Shed, 19 SciStarter, 68 Smarter Living, 40 Xively, 77–79, 92 nawiązywanie połączenia, 78 rejestracja konta, 78 testowanie połączenia, 79 sklepy internetowe, 19, 93 sonda, 49, 51 szkic migająca dioda LED, 20 ToneMelody, 42 szkice, sketches, 20 środowisko Arduino IDE, 22 IDE, 21 (cid:165) T taśma diod LED, 27 testowanie gniazda kart SD, 63 modułu sieciowego, 62 połączenia z serwisem, 79 Skorowidz 95 Kup książkęPoleć książkę W wykrywacz promieniowania EMI, 43 wykrywanie źródeł EMI, 40 wyświetlacz 4-znakowy, 33, 65 wyświetlanie na taśmie LED, 27 na wyświetlaczu 4-znakowym, 33 punktu rosy, 65 temperatury, 65 wilgotności, 65 Z zanieczyszczenie hałasem, 25 zastosowania modułu sieciowego, 59 wykrywacza promieniowania EMI, 46 zintegrowane środowisko programowania, IDE, 21 (cid:189) źródła EMI, 40 96 Monitorowanie otoczenia z Arduino Kup książkęPoleć książkę 8 Spis tre(cid:258)ci Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Monitorowanie otoczenia z Arduino
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: