Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01127 020555 23383339 na godz. na dobę w sumie
Moskwa. Udany weekend. Wydanie 1 - ebook/pdf
Moskwa. Udany weekend. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Bezdroża Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1230-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> fotografia
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Moskwa, choć ma już prawie 12 mln mieszkańców, jest ciągle rozwijającą się metropolią, dominującą nad resztą kraju. Symbolem stolicy jest sławny Kreml. Moskwa stanowi również najważniejszy ośrodek gospodarczy i finansowy Rosji. Nieustannie powstają tu nowe osiedla, centra handlowe i siedziby wielkich koncernów, które chcąc podkreślić swój prestiż, budują niebotyczne wieżowce. Gwałtowny rozwój budowlany stolicy nie oznacza, że zapomniano o dawnej Moskwie, a część starych dzielnic jest pieczołowicie odnawiana.

Ruszajcie w świat z przewodnikami Michelina!

Zapraszamy w podróż po najwspanialszych regionach świata.

W trzech częściach przewodnika z serii „Udany Weekend” znajdziecie niezbędne informacje o celu Waszej podróży:

Gwiazdki (tradycyjny system oceny atrakcji turystycznych)

*** zobacz koniecznie
** warto odwiedzić
* godne uwagi

Precyzyjne mapy

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

(cid:144)(cid:144)(cid:144) Moskwa Partner wydawniczy Tytuł: Tytuł oryginału: Moskwa – Udany Weekend Moscou, Saint-Pétersbourg. Le Guide Vert Polska wersja Koncepcja serii „Udany Weekend”: Redaktor prowadzący: Tłumaczenie: Redakcja: Korekta: Koncepcja graficzna: Redakcja techniczna map: Skład: Fotoedycja: Zdjęcie na okładce: Marzena Daszewska, Tomasz Ostrowski Agnieszka Krawczyk Marta Duda Anna Palonek Małgorzata Kotarba Marzena Daszewska, Paweł Kosmalski Patrycja Mikulska MSP Studio Magdalena Suchy-Polańska Dawid Kwoka © Mikadun / Shutterstock.com Moskwa Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz wydawnictwo Helion dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz wydawnictwo Helion nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo Helion ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel.: 32 2309863 e-mail: redakcja@bezdroza.pl Księgarnia internetowa: http://bezdroza.pl Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres: http://bezdroza.pl/user/opinie/?bemos1 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydanie I ISBN: 978-83-246-8618-6 Copyright © Le Guide Vert Michelin – Michelin cie Le Guide Vert Michelin, 46, avenue de Breteuil, 75324 Paris Cedex 07 Copyright © for the Polish Edition by Helion S.A., 2014 m o c . a i l o t o F / E _ S © • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Dzielnice i zabytki Moskwy Plac Czerwony (Krasnaja płoszczad’/Красная площадь)(cid:144)(cid:144)(cid:144) Plac Czerwony jest obok Kremla najważniejszym symbolem Moskwy. We wspo- mnieniach z  minionej epoki jawi się jako scena wielkich uroczystości komuni- stycznych. Dziś ta olbrzymia otwarta przestrzeń stanowi przede wszystkim wspa- niały zespół architektoniczny, nad którym górują złocone kopuły soboru Wasyla Błogosławionego oraz wieże i czerwone mury Kremla. Zwiedzanie Pomnik marszałka Żukowa (Памятник маршалу Жукову) (B1) Po przeniesieniu pomników wielu komunistycznych dygnitarzy do Parku Sztuki Mo- skwa znów zapełnia się monumentami – tym razem poświęconymi postaciom hi- storycznym, piłkarzom lub piosenkarzom. Kontrowersyjny pomnik konny marszał- ka Gieorgija Żukowa (1896–1974), głównodowodzącego Armii Czerwonej w  la- tach 1944–45, powstał z okazji 50. rocznicy zwycięstwa nad nazistami (1995). Dawne Muzeum Lenina (Бывший музей Ленина) (B1) Gmach z czerwonej cegły wzniesiony w 1896 r. przez Dymitra Cziczagowa repre- zentuje niezmiernie popularny pod koniec XIX w. styl neoruski, naśladujący dawne rosyjskie tradycje architektoniczne. Niegdyś znajdował się tu ratusz miejski, a póź- niej Muzeum Lenina, obecnie nieczynne, choć niekiedy organizuje się w nim wysta- wy czasowe. Brama Zmartwychwstania (Воскресенские Bорота) (B1) Wzniesiona w 1534 r. majestatyczna brama wchodziła pierwotnie w skład murów Kitaj Gorodu. W 1680 r. między jej dwiema arkadami powstała kaplica, w której carowie za- trzymywali się na modlitwę, udając się na Kreml. Pierwotna budowla została zniszczona w 1931 r. z rozkazu Stalina, by zrobić miejsce dla czołgów i samochodów wojskowych biorących udział w paradach odbywających się na placu. W latach 1994–95 bramę zrekonstruowano w pierwotnym kształcie. Jedna ze zdobiących ją mozaik przedsta- wia patrona Moskwy, św. Jerzego zabijającego smoka. Na ziemi przed kaplicą znajduje się złocony krąg z metalu – to od tego miejsca obli- cza się odległości w Rosji. Zgodnie z powstałym niedawno zwyczajem należy stanąć na środku i rzucić za siebie monetę. Symbolicznym obrazem dla współczesnej Rosji, m o c . a i l o t o F / n i k o r o S i l a o k i N © Plac Czerwony m o c . a i l o t o F / a v a l s © Fasada Państwowego Muzeum Historycznego kraju kontrastów między wielkim bogactwem i straszliwą nędzą, jest grupka „babu- szek”, zbierających rzucone przez turystów kopiejki… Gmach Muzeum Historycznego (Здание Исторического музея) (B1–2) Forma budynku utrzymanego w stylu neoruskim odwołuje się do słowiańskich wzo- rów architektonicznych z XVIII w. Wzniósł go architekt Władimir Sherwood w la- tach 1874–83. PLAC(cid:144)(cid:144)(cid:144) Gdy przejdzie się przez Bramę Zmartwychwstania, panorama ogromnego placu za- piera dech w piersiach. W oddali kolorowe kopuły soboru Wasyla Błogosławionego łagodzą surowość czerwonych murów Kremla. Najwyższa z wież – Spasska, czyli wie- ża Zbawiciela, góruje nad mauzoleum Lenina. Po lewej długi, biały gmach GUM–u wprowadza element fantazji w  roz- mach architektoniczny placu. Sobór MB Kazańskiej (Казанский cобор) (BC1–2) ul. Nikolskaja. Jak inne cerkwie, so- bór został zniszczony w  czasach reżi- mu Stalina, w 1936 r. Zrekonstruowano go w 1993 r. Pierwszą budowlę w tym miejscu wzniósł w 1636 r. Michaił Fio- dorowicz Romanow (1596–1645), aby uczcić w  ten sposób zwycięstwo nad Polakami w 1612 r., dzięki któremu je- go ród przejął władzę. Chlubę sobo- ru, słynną ikonę Matki Boskiej Kazań- skiej, patronki dynastii Romanowów, przeniesiono w  XVIII  w. do Petersbur- ga, zastępując ją kopią, również otacza- ną kultem. PIĘKNY I CZERWONY Początek „Pięknemu Placowi” dał Iwan III Srogi, gdy nakazał wyburzyć zniszczone pożarem drewniane domy pod murami Kremla. Było to swego ro- dzaju miejsce niczyje, na którym w póź- niejszym czasie odbywały się jarmarki. Stopniowo zaczęto je zagospodarowy- wać – w 1534 r. powstała Brama Zmar- twychwstania, a później cerkiew Wasy- la Błogosławionego (1555–61). Z  cza- sem plac stał się miejscem uroczystości koronacyjnych. W  XVII  w. nadano mu obecną nazwę Krasnaja płoszczad, któ- ra pierwotnie oznaczała „Piękny plac” (rosyjskie „krasnyj” znaczyło niegdyś nie tylko „czerwony”, ale i „piękny”). Plac Czerwony 32 Kup książkę Poleć książkę Kup książkę Poleć książkę 33 Dzielnice i zabytki Moskwy Plac Czerwony (cid:144) Państwowe Muzeum Historyczne (Государственный Исторический музей)(cid:144) (B1–2) Krasnaja pł. 1/2 – tel.: (495) 692 40 19/56 60/37 31 – www.shm.ru – codz. z wyjątkiem wt. i 1. pn. miesiąca 10.00–18.00, nd. 11.00–20.00 – 250 RUB (w tym wejście do soboru Wasyla Błogosławionego). Wystrój wnętrz muzeum poświęconego historii ziem rosyjskich od czasów pre- historycznych po koniec XVIII  w. oddaje atmosferę prezentowanych epok. Opisy KKKKKKK TEATRALNA B PETROVKA O Dom ZZwiązków Zw wów T Teatralalnaja pł. alal T a pła pł. a pł ä aä ä pl.plpl TTTeeeTTTTTT atral´´naä pl ´´ a ra aa eorgievskij per. GGGeorgievskij per eorgievskij per skij rgievskij GGGG Duma u l. T v e r T TT w s k a erska ä ul. Hotel National ul. Moxovaä ul. MMocchoowaajjja Pl. Maneżowy . Maneżow Maneżow M Ma Pl. M MaMaM. Pl. MManeżowyow wy żoww Ochhotnyyy ynyj R RR ho nnnhotn Ochotnyj Riad chOc nyj RR øn neønaä plll Maneønaä pl. naä pl n l.l aneøaneønaä pl.l naä p aneø naä lnajajaaja TeTeatraln Teatralna TeeeTT aaa rtrtraaal´naaäaä T ul. Ochotnyj Riad tnyj Räd l. Oxotnyj Räd l. Ox nyj Ochotnyj nyj Riad Oxotnyj RädRädRäd MuzMuz uzeum Archeologii AA Moskwy Dawne Muzeum Lenina Bramama p r. V o s k k k hwstaniania nia Zmartwychyychwstania r r e s e n s s k k i i i Pomnik marszałka Żukowa K KK r r e e m l l ll ö ö ö v e e V e e o r o t a c k i j p r ki s w d d d dro dro dro gró gró gró d d n n n n O O O a a a s k Ale (cid:72)�� (cid:69) (cid:78)(cid:4)(cid:87) (cid:77) (cid:79) (cid:87) (cid:87) (cid:87) (cid:87) (cid:90) (cid:90) (cid:90) (cid:90) (cid:83) (cid:83) (cid:83) (cid:83) (cid:86) (cid:86) (cid:86) (cid:86) (cid:72) (cid:72) (cid:72) (cid:72) (cid:82) (cid:82) (cid:82) (cid:82) (cid:69) (cid:87) (cid:79) (cid:73) (cid:80) (cid:80) (cid:80) (cid:37) (cid:37) (cid:37) Baszta Kutafja uta Baszta Kuut Baszta Ku ArseeArse enał Pałac Pa c Pa Potieszny oti ot yjyyjyj Troickaä ul. Pańsstwowy Pańsńs PPPa ałac Kreeem mlowski CC Cerk e ewkiekie w Złożoż w oż żenia Szat nowwita anowi GGran wit P Pałata Ivanovskaä pl.l Pałac Patriarchów SOBÓR ZAŚNIĘCIA Ś NMP (USPIEŃSŃSKI) KI)KI)K )KI)KIKI)KIKIKI) ul. Dvortsovaïa o Dvorcovaä ul. c a k i v o r ä ZBROJOWNIA ROJOW ROJOWN ROJOWN l . u PLAC SOBOROO OW WYW SOBOOBOSSO OR A AÄ PL. AÄRNA SoSobór SoSobór bór SOBÓR ZWI ÓR ZWIASTOWANIA ÓR ZWI ÓR ZWIA ielki Pałac Wielki P ielki P Wielki P Kremlowski owskiwski M O S K W A Pomnik Karola Marksa Pl. Rewolucji PPlPl pl. Revolüciii pl. Revolücii pl. Revolücii p h o o B T B l o 0 i 3 e n n V V e e 1 l c ä v 2 s s k e j p i 1 g o 75 r . C p 150 m GUM PlPl. Pl. R Q 2 1 ï Sobór MB obó SoSobó Kazańskiej KazKaKKaKa l. Rewolucj Pl. Rewolucji Pl. Rewolucji Pl. Rewolucji Pl. Revolücii . Revol l. Revol l. Revol P RRRR Pl. Rewolucji Pl. Re Pl. Re l. Revolüciciiciiii AA Nikol´skaä Nikol´skaä Nikol´skaä ul. PLAC CZERWONY KRARR SNAÄ PLOWAD` eksponatów w językach innych niż rosyjski są bardzo skrótowe, można jednak kupić dość dokładny katalog po angielsku. Sufi t nad schodami prowadzącymi do sal ekspozycyjnych zdobi piękne przedsta- wienie drzewa genealogicznego władców rosyjskich, począwszy od św. Włodzi- mierza aż po Aleksandra III (za panowania którego otwarto muzeum), wykonane w 1883 r. przez zespół artystów pod kierunkiem F. Toporowa. Epoka brązu i żelaza – sale 4 i 5. W tej części ekspozycji można zobaczyć posążki bogini płodności, prezentację kultur ste- powych (m.in. rekonstrukcję kibitki – do- mostwa nomadów). W sali 5 oprócz ma- sek pogrzebowych znajduje się szata z Ałtaju z V w. p.n.e. Cywilizacje VI–III w. p.n.e. – sala 6. Re- konstrukcja wystroju królewskiego gro- bowca odkrytego na Krymie oraz wspa- niała biżuteria. Wielkie wędrówki ludów (III–VIII w.) – sala 7. Na wystawie można podziwiać przepiękne naszyjniki i fi bule. Pierwsze państwa ruskie (IX–XII  w.) – sala 8. Według kronik w  812  r. wikingo- wie zwani Rusami, którzy przybyli z tere- nu obecnej Szwecji, założyli Nowogród i  pierwsze państwo na ziemiach, które swoją nazwę miały zaczerpnąć od tych najeźdźców. W sali można obejrzeć m.in. eksponaty z  grobów wikingów (broń, klejnoty). Miasta Wielkiej Rusi (XII–XIII w.) – sa- la 9. Salę Nowogrodzką zdobią freski – kopie polichromii z  soboru Zbawicie- la (1199) zniszczonego przez Niemców w  1942  r. Eksponaty reprezentują głów- nie kulturę Nowogrodu, choć jest tu tak- że wystawiona wspaniała biżuteria z  Ki- jowa. Księstwa Rusi feudalnej (XII–XIII  w.) – sala 10. Wystrój sali odwołuje się do po- lichromii ściennych z Włodzimierza. Moż- na się tutaj zapoznać z podziałem pierw- szych państw ruskich na kilkanaście ry- walizujących ze sobą księstewek, za- chowujących jednak tę samą kulturę. Ważnym eksponatem jest wydanie Sło- wa o wyprawie Igora (Słowa o pułku Igo- ra). Rękopis z  końca XII  w., odnaleziony pod koniec XVIII w., poświęcony wypra- wie księcia Nowogrodu Siewierskiego na Połowców, spłonął w  pożarze w  1812  r. Na szczęście zachowała się kopia wyda- na w 1800 r. Kultura staroruska (XI–XIII  w.) – sa- la 11. W tej części wystawy są pokazywa- ne eksponaty z soboru w Suzdalu, jeden z najstarszych znanych fresków, rzemio- sło artystyczne, piękna biżuteria (pier- ścienie z trzema perłami) i wspaniałe ilu- minacje. SOBÓR WWASYLA WAS BŁOGOSŁAWW ONEG WIO EGO B B B BB o l ´ ´ ´ ‚ o o o j j j j j j M M M M o s s s k k k v v v o o o r r r e e e e c c c c c c k i j j j j jjj j j j Birøevaä pl.l.l. n k a n k a skaä uuul. Spasska nina Pomnik Min k MMin i Pożarskiego go kiekiego Mauzoleum Lenina Spousk pl. Vasil´evskij Spusk Łobnoje Miestooo pl. Vasilevski K I T A J G O R O D K I T A J G O R O D n a b . M o s t m o s t t M o s k 1 3 2 e e e r r r. l . I I ll W e i j p j p j p e w t o o o 3 s k i l k i 2 1 n n n . y y y ‚ ‚ ‚ j j j uuuu y y y ´ ´ i i i X X l l t t t u u s s l l l ´ ´ ´ n n n p p p e e e r r a r r r eża e Wież Wie W eż cielae cie Zbawici awic ZZZb K r e m l ö v s k a ä M O S K V A F a l e p ï e e r . v s k i Dzwonnica DzDDD Iwana Wielkiego wanwan Archangielski AAA Archangielsgiel chan Państwowe M Muzeum oryczne HisHistor KRARR SNAÄ PLOOWAD` LOLOW PLAC CZERWONY ä ul. a k s ´ l o k i N SenSSS aaaa ä aä tskttt k ä ka plowad d´´ ppplololowww dd ML KREMKREKREKREMM acaPałaPałaa Senaac ckiic A PLAC CZERWONY CZ MMM ooo ssssskkkkkwaa GG GGG azetn y j per. j per azetn y j per azetn y ppeerrreeuuull ookkkk T Nikitskij Muzeum Antropologii g i Geologii Bol. Nikickaja ul. Bol. Bol. Nikickaja ul. Bol. ol. Nikickaja ul. Muzeum Zoologiczne p Ä A K S R E V T 1 A K S R E W T . L U Ä L L E E E E T I S A A P S A T S I R X M A R R X 2 I A L E I C W A B Z A S U T S Y R H C R Ó B O S Bol. Nikitskaä ul. p ppeerrr.. Stary gmachac uniwersytetu ytetu y aannoovv mm oo RR Pomnik ŁŁomonosow wwa ŁŁo ik Łik Ł neżMaaan i k s v o k ´ n a g a v o r a t SS Biblioteka im. Lenina Biblioteka im. Lenina ul. Vozdviøenka ul. Wozdwiżenka .. j r e p PoPommnik Pomnik stojew Dosost ewskiego Aleksandrowskij Sad ki adad kij Sad Sa Aleksandrovskij Sad ijij Sa j Sjjj S androwski sasa ndrovskij ndrov ndrov ul. ull. ajjja w ä a o v h o c x o o M MM l.l. ä uuu a n ø e e n n a a M M Borowickaja wickaja wickaja wickaja Borovickaäaäkaäkaä ul. Znamenkaa 3 oroBorrowicka kaja cka ppppppł.ł. Borov vicka Boro ickaä Borov ppl. Prehistenskaä nab. BB o B o l . K a m e n n n n n n y j m o s t A ZAMOSKWORIECZJE ZAMORSKVOREH`E B C 34 Kup książkę Poleć książkę Kup książkę Poleć książkę 35 Dzielnice i zabytki Moskwy UROCZYSTOŚCI SOWIECKIEGO REŻIMU Za czasów komunizmu Plac Czerwony był sceną wielkich uroczystości pań- stwowych, będących oprawą pogrze- bów dygnitarzy i  obchodów świąt. Pod spojrzeniem dostojników partyj- nych defi lowały czołgi i wyrzutnie ra- kietowe. Wiele budowli na placu zo- stało w  związku z  tym zniszczonych, powstały też nowe, m.in. mauzoleum Lenina. Droga do zjednoczenia ziem ruskich (XIII–XV w.) – sala 13. Sala Moskiewska jest poświęcona powstaniu Księstwa Moskiewskiego. Mieści wspaniały skarb z  Symferopola składający się ze złota i kamieni szlachetnych. Kultura ruska w XIV i XV w. – sala 14. Możemy tu podziwiać rękopisy, ikony, wspaniałe wrota carskie z ikonostasu. Miasta ruskie od XV do XVII w. – sa- la 15. Ekspozycja obejmuje portrety bo- jarów o surowych obliczach, dokumen- ty pańszczyźniane, ubiory itp. XVI i XVII w. – sale 16–21. Rzemiosło ar- tystyczne: wyroby ze skóry, ceramika, meble. Sala 17 jest poświęcona wyprawom odkrywczym na Syberię. Sala 18 uka- zuje życie na dworze carskim. Sala 19 skupia się na historii Kościoła prawosławne- go. W sali 20 jest prezentowany m.in. globus z 1679 r. i prasa drukarska. Ostatnia sa- la jest poświęcona broni. Rosja za panowania Piotra Wielkiego – sale 22–24. W tej części wystawy są poka- zywane portrety władcy, meble, kareta na płozach, ubiory. Od panowania Katarzyny Wielkiej do XIX w. – Ekspozycja obejmuje portrety ce- sarzowej i jej faworytów, dokumentuje również historię marynarki wojennej i trady- cje wojenne Rosji. Można tu również zobaczyć porcelanę, przedmioty codziennego użytku i zaaranżowane wnętrza domów mieszczańskich, szlacheckich i chłopskich. Mauzoleum Lenina (Мавзолей В.И. Ленина)(cid:144)(C2) Tel.: (495) 923 55 27 – codz. z wyjątkiem pn. i pt. 10.00–13.00. Należy ustawić się w ko- lejce ciągnącej się przy Ogrodzie Aleksandrowskim. Ok. 12.30 żołnierze przerywają ko- lejkę – trzeba przyjść innego dnia (nie warto więc zjawiać się po ok. 11.15). W mauzo- leum nie można robić zdjęć, rysunków, nie należy też się zatrzymywać. Budynek przypominający piramidę został wzniesiony w 1930  r. według projektu Aleksieja Szczusiewa jako miejsce spoczynku zabalsamowanego ciała bolszewic- kiego przywódcy, które od 1924 r. było eksponowane w prowizorycznej drewnia- nej budowli. m o c . a i l l o t o F / x e A y p p a H © Piękne wnętrze domu handlowego GUM 36 Kup książkę Plac Czerwony m o c . a i l i o t o F / n b u G y r u Y © Pomnik Minina i Pożarskiego W  sali w  podziemiach spoczywa w  szklanej trumnie Lenin, zaskakujący lekkim uśmiechem na ustach. Podobno sam twórca ustroju komunistycznego w  Rosji, a później wdowa po nim sprzeciwiali się takiemu hołdowi – ale bez skutku. Wychodząc z mauzoleum, przechodzi się obok murów Kremla, gdzie można zoba- czyć panteon bohaterów ZSRR. Są tu urny grobowe wmurowane w czerwone ce- gły i groby z popiersiami. Spoczywają tu m.in. Jurij Gagarin, pierwszy człowiek w kosmosie i pisarz Maksym Gorki, a także kolejni panowie na Kremlu, począw- szy od Stalina (przy którego grobowcu nadal są składane kwiaty – jego zwłoki spoczywały początkowo obok Lenina, pochowano je tutaj potajemnie w 1961 r. po referacie Chruszczowa i początku odwilży), przez Leonida Breżniewa, Jurija Andropowa i Konstantyna Czernienkę. Są też groby: Feliksa Dzierżyńskiego, Polaka i twórcy pierwszych radzieckich organów bezpieczeństwa, marszałka Żu- kowa oraz generała Budionnego, który uczestniczył w wojnie domowej w Rosji. GUM (ГУМ)(cid:144)(cid:144) (C2) Gmach o długości 250 m został wzniesiony w 1894 r. w bardzo wówczas modnym sty- lu neoruskim. Pełne przepychu wnętrze, oświetlone przez wielki świetlik (wejście od ul. Nikolskaja), składa się z trzech długich galerii połączonych kładkami i schodami. W 1953 r. w budynku urządzono wielkie państwowe centrum handlowe, w którym uprzywilejowani mogli znaleźć wszystko, czego nie można było kupić w normalnych sklepach. Obecnie GUM mieści galerię handlową i poza legendarnym Gastronomem nr 1 znajdują się tu takie same sklepy, jak w większości stolic europejskich. Zachowała się tu jednak niezwykła atmosfera, jest też kilka przytulnych kawiarni. Łobnoje Miesto (Лобное Mесто) (C2) Okrągła trybuna przypominająca z  daleka studnię została zbudowana w 1584  r. przez cara Borysa Godunowa i przebudowana pod koniec XVIII w. Z tego miejsca odczytywano ludowi carskie ukazy. Pomnik Minina i Pożarskiego (Памятник K. Минину и Пожарскому) (C2) Rzeźba wznosząca się przed soborem Wasyla Błogosławionego została wykonana w 1818 r. przez Iwana Martosa. Upamiętnia Kuźmę Minina i księcia Dymitra Po- żarskiego, którzy w 1612 r. zorganizowali pospolite ruszenie i poszli z nim na od- siecz Moskwie, okupowanej przez Polaków. Poleć książkę Kup książkę Poleć książkę 37 Dzielnice i zabytki Moskwy Plac Czerwony m o c . a i l l i a S © o t o F / r r o Sobór Wasyla Błogosławionego Sobór Wasyla Błogosławionego lub Opieki Matki Bożej na Fosie (Собор Василия Блаженного/ Покровский собор)(cid:144)(cid:144)(cid:144)(C2) Tel.: (495) 698 33 04 – codz. z wyjątkiem wt. i 1. pn. miesiąca 11.00–17.00 (10.00– 18.00 latem) – kasy są zamykane 30 min wcześniej – 150 RUB (bilet obejmuje rów- nież wstęp do Państwowego Muzeum Hi- storycznego). Cerkiew, wzniesiona w  latach 1551– 62 przez Iwana Groźnego jako wotum zwycięstwa nad Tatarami, mieni się baj- kową feerią barw i kształtów z kopuła- mi mieniącymi się zielenią, czerwienią, błękitem i żółcią… Budowla ma skom- plikowany, wyrafi nowany plan – składa się aż z  dziewięciu cerkwi wieżowych. Nad grobem „boskiego szaleńca” dobu- dowano dziesiątą cerkiew. Wewnątrz ikonę patrona cerkwi ota- cza siedem scen przedstawiających je- go życie. Schody o wysokich stopniach wiodą do centralnej, największej cer- kwi pod wezwaniem Opieki Matki Bożej (Pokrow). Uderzająca jest jej wysokość – 47 m, nietypowy jest także jej plan, przy posadzce kwadratowy, a w wyższych kon- dygnacjach ośmioboczny. Ikonostas pochodzi z XVIII w. Korytarze zajęte przez kio- ski z pamiątkami wiodą do pozostałych malutkich cerkwi, z których część można po- dziwiać tylko z progu: cerkiew św. Aleksandra z ikonostasem z XVI–XVII w., Św. Trój- cy z zachowanym wspaniałym wystrojem i ikonostasem z ikonami szkoły moskiew- skiej i petersburskiej. W Muzeum Sztuki Sakralnej(cid:144)można zobaczyć iluminowane księgi, ewangeliarze, relikwiarze, szaty i ikony, m.in. wspaniałą Matkę Boską Włodzimierską, Pokrow i bło- gosławionego Wasyla na tle chmur (XVI w.) Wielki Most Moskiewski (Bolszoj Moskworieckij Most/Большой Москворецкий мост) Z mostu prowadzącego na Wyspę Moskiewską i dalej do dzielnicy Zamoskworie- czje roztacza się wspaniały widok(cid:144)(cid:144)(cid:144)na wysokie mury Kremla z wieżami, dzwon- nicami i  kopułami błyszczącymi w  promieniach słońca. Na wprost, za szeregami białych limuzyn, które dowożą tu po ślubie młode pary na obowiązkowe zdjęcie, kopuły cerkwi Wasyla Błogosławionego rywalizują ze sobą fantazyjnymi kształta- mi i kolorami. Okolice PLAC MANEŻOWY MANIEŻNAJA PŁOSZCZAD /МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ (B1) Muzeum Archeologii Moskwy (Музей археологии Москвы) (B1) 1–я Манежная пл., naprzeciw dawnego Muzeum Lenina – tel.: (495) 692 41 71 – www. mosmuseum.ru – codz. z wyjątkiem pn. i ostatniego pt. miesiąca 10.00–18.00 (śr.–pt. 11.00–18.00) – 50 RUB. Niewielkie muzeum zostało urządzone w podziemiach hotelu Moskwa, aby umożli- wić zwiedzającym poznanie reliktów dawnej Moskwy, odkrytych w 1990 r. podczas robót budowlanych. Można tu zobaczyć kilka przęseł mostu Zmartwychwstania (Woskriesienskij most) z XVI w. przerzuconego nad rzeką Nieglinką (od 1805 r. płynącą pod ziemią), fundamenty grobli i bruk ulicy Twerskiej oraz drobne zabyt- kowe przedmioty. Z placu Rewolucji należy przejść przejściem podziemnym pod ulicą Ochotnyj Riad. SKROMNY CZŁOWIEK Michaił Łomonosow urodził się w biednej rybackiej rodzinie w okolicach Archangiel- ska. Był samoukiem. Jak głosi legenda, dotarł do Moskwy – by nauczyć się pisać poezję – z transportem ryb. Wykazał się tak wielkim talentem, że jego zwierzchnicy wysłali go na studia do Akademii Kijowskiej, do Petersburga, a wreszcie do Niemiec. Przyczynił się do założenia w 1755 r. pierwszego uniwersytetu w Rosji. Był słynnym uczonym (zaj- mował się fi zyką, matematyką i astronomią), ale także historykiem i poetą (oraz twórcą mozaik). Zasłynął jednak przede wszystkim dzięki opracowanej i wydanej przez siebie gramatyce, której zawdzięcza przydomek „ojca literatury rosyjskiej”. (( Na rogu ulicy Bolszaja Dmitrowka wznosi się Dom Związków (Дом Союзов) (B1), w którym w 1924 r. wystawiono na widok publiczny zwłoki Lenina (a w 1953 r. Stali- na). Obecnie mieści salę koncertową. Kolejny gmach to Duma (Государственная Дума) (B1), czyli rosyjski parlament. Stary gmach uniwersytetu (A2) Ul. Mochowaja (Моховая ул. ) 9. . Obecny gmach z ogrodem i pomnikiem założyciela Michaiła Łomonosowa (1711– 65) został wzniesiony w 1817 r. Maneż (Манеж) (AB2) Długi budynek w stylu klasycystycznym został wzniesiony przez Osipa Bowe we- dług planów hiszpańskiego inżyniera Agustína de Betancourta. Otwarty w 1817 r. był wykorzystywany do parad wojskowych i jako sala koncertowa, a obecnie jest miejscem wystaw artystycznych i handlowych. Plac Maneżowy (Манежная площадь) (B1) Jest to rozległy plac położony między ul. Ochotnyj Riad, Maneżem, Ogrodem Alek- sandrowskim i Placem Czerwonym. Stanowi miejsce spotkań moskiewskiej młodzie- ży – można tu zobaczyć chłopców grających w piłkę lub szalejących na deskorolkach. Półprzezroczystą kopułę pośrodku placu, świetlik ogromnej podziemnej galerii handlowej Ochotnyj Riad, wieńczy postać św. Jerzego zabijającego smoka, sym- bol stolicy Rosji (B1). Ogród Aleksandrowski (Александровский cад)(cid:144)(B2) Park został urządzony u stóp Kremla w 1820 r. w miejscu, w którym płynęła dawniej Nieglinka. Zawdzięcza nazwę carowi Aleksandrowi I, który założył go, aby uczcić zwycięstwo nad Napoleonem Bonaparte. Od 1967 r. znajduje się tu Grób Niezna- nego Żołnierza, przy którym wartę honorową pełnią żołnierze elitarnej jednostki. Uroczysta zmiana warty odbywa się codziennie w południe. Nieco dalej znajduje się grota ruin (Грот Руины) zbudowana z  resztek budynków zniszczonych w 1812  r. Niedaleko centrum handlowego Ochotnyj Riad urządzono kanał, który przypomina o podziemnej rzece. Zdobią go rzeźby zwierząt inspirowane baśniami Puszkina – dzie- ła Zuraba Ceretelego. Nad kanałem jest wiele barów i restauracji. Przez Ogród Alek- sandrowski i basztę Kutafj a (B2) prowadzi droga na Kreml. informator TRANSPORT Dojazd – Najbliższe stacje metra to Ochotnyj Riad (linia 1) i Płoszczad’ Rewo- lucji (linia 3). Ze stacji metra Płoszczad’ Rewolucji należy przejść w kierunku konnego pomnika marszałka Żukowa. RESTAURACJE Jest ich wiele przy ulicach w pobliżu Placu Czerwonego, na placu Rewolucji i w dzielnicy Kitaj Gorod (dojście ul. Ni- kolskaja). KLUBY I BARY Przy podziemnej galerii handlo- wej Ochotnyj Riad (B1) mieszczą się pizzerie, bary samoobsługowe i fa- st-foody. Latem przy małym kanale, któ- ry zdobią fi gury zwierząt, przed lokalami rozstawia się stoliki. Kawiarnie znajdują się również w GUM-ie. ZAKUPY GUM (ГУМ) – C2 – Plac Czerwony 3 i ul. Ni- kolskaja 2 – 9.00–21.00, nd. 10.00–21.00. 38 Kup książkę Poleć książkę Kup książkę Poleć książkę 39 Dzielnice i zabytki Moskwy Znane marki zachodnie – odzież, perfu- my, towary luksusowe. Gastronom nr 1 (parter) to słynne luksusowe delikatesy. Ochotnyj Riad (Охотный Ряд) – B1 – pod pl. Maneżowym, wejście ze stacji me- tra o tej samej nazwie – 11.00–22.00. Sklepy z odzieżą, bary itp. Sklep w Muzeum Historycznym – B1–2 – Plac Czerwony 1/2 (po prawej od wejścia do muzeum) – 9.00–21.00. Rosyjskie rzemio- sło – matrioszki, porcelana, szale, malo- wane jajka. Kreml (Кремль)(cid:144)(cid:144)(cid:144) Serce Moskwy jest najważniejszym miejscem w stolicy, a także w całym rosyjskim mocarstwie. To właśnie za tymi wysokimi, czerwonymi murami samotni nieufni tyrani – od Iwana Groźnego po Stalina – stanowili o losie milionów, podczas gdy w pałacowych korytarzach rozbrzmiewały szepty spiskowców i przyszłych caro- bójców. Polityczny symbol Rosji imperialnej jest również duchowym centrum Ro- sji prawosławnej. Zwiedzanie tego niezwykłego miejsca, pełnego wspaniałych pałaców i cerkwi, stanowi kulminacyjny punkt pobytu w Moskwie. Tło POWSTANIE KREMLA Początki Jak głosi tradycja, w  1147  r. książę Suzdala Jerzy Dołgoruki zaprosił księcia No- wogrodu na ucztę nad rzeką Moskwą. Miejsce musiało wydać się mu interesujące, ponieważ dziewięć lat później rozkazał zbudować gród na Wzgórzu Borowickim. Otoczony fosami pierwszy Kreml zmieniał się nieustająco. Powstały murowane cer- kwie, a  po pożarze Iwan I  Kalita zbudował nową twierdzę z  dębowego drewna (1340), która wzbudzała podziw współczesnych. Według zachowanych przekazów obwarowania miały „grubość od dwóch do sześciu metrów i aż siedem metrów wy- sokości!”. Twierdzę Kality zniszczył w 1365 r. kolejny pożar. Sprawa była poważna, ponieważ Moskwie zagrażała Złota Orda i najazdy Litwinów. Postanowiono więc odbudować Kreml z białego kamienia. W 1367 r. za panowania m o c . a i l o t o F / v e a y l u G y e g r e S © Widok na Kreml 40 Kup książkę Poleć książkę Kreml KREML W LICZBACH Kreml otoczony przez ceglane mury o  długości 2 km 235 m i  grubości do- chodzącej do 6 m, z  20 wieżami, ma kształt trójkąta i zajmuje 27,5 ha poło- żonych na wzgórzu nad rzeką Moskwą. Przy najdłuższym boku twierdzy cią- gnie się Ogród Aleksandrowski, urzą- dzony nad rzeczką Nieglinką, która od XVIII  w. płynie pod ziemią. Drugi bok graniczy z  Placem Czerwonym, trzeci ciągnie się wzdłuż brzegu Moskwy. księcia Dymitra Dońskiego w  zaled- wie kilka miesięcy wzniesiono nowy za- mek – już rok później zaatakowali go najeźdźcy. W  późniejszych latach, gdy Moskwa rosła w  siłę, a  zagrożenie ze strony Mongołów stopniowo znikało, Kreml zaczął popadać w ruinę. Od bieli do czerwieni Wielki książę Iwan III Wielki postanowił więc wznieść obwarowania z mniej kru- chego materiału – cegły. Jako że Wło- chów uważano za mistrzów w  sztuce fortyfi kacji, książę zaprosił do Moskwy architekta Antonia Jilardiego zwanego Antoniem Friazinem (czyli „Cudzoziemcem” – ten przydomek otrzymało wielu wło- skich artystów pracujących w Rosji), który w 1485 r. wzniósł wieżę Tajnicką. Od 1490 r. robotami kierował mediolańczyk Pietro Antonio Solari. Budowę zakończył w 1495 r. Alevisio Friazin – to wtedy powstały mury z krenelażem i Kreml zyskał obecny wy- gląd. W 1508 r. powstała szeroka fosa i również w tym okresie wzniesiono lub odbudo- wano wiele z istniejących do dziś budynków świeckich i sakralnych. Pożary, wybuchy, kolejne budowy… Przez wieki Kreml bardzo się zmieniał. Za cza- sów panowania pierwszych Romanowów powstał wspaniały Pałac Teremowy i Pa- łac Patriarchów, rezydencja głowy Kościoła prawosławnego w Rosji. W XVII w. został wzniesiony sobór Dwunastu Apostołów i Pałac Potiesznyj. Pod koniec XVIII w. archi- tekt Bajenow urządził ogród, zaś Matwiej Kazakow zaprojektował budynek Senatu. W latach 1816–35 Osip Bowe odbudował gmachy uszkodzone podczas krótkiego pobytu wojsk Napoleona w Moskwie. Konstantin Ton wzniósł w latach 1836–47 Wielki Pałac Kremlowski, który zastąpił dawną rezydencję carów (jej pozostałością jest Pałac Teremowy). W latach 60. XX w. zbudowano Pałac Zjazdów. Ośrodek władzy politycznej i religijnej Kreml, siedziba książąt, a później carów, jest również duchową stolicą Kościoła prawo- sławnego w Rosji od 1325 r., kiedy metropolita Piotr przeniósł się z Włodzimierza do Moskwy. Poza rodziną władcy, patriarchą, duchownymi i służbą na Kremlu rezydowa- li również faworyci i bojarowie, którzy wznieśli w obrębie murów własne drewniane dwory. Dopiero Piotr Wielki zabrał Kremlowi status najważniejszego ośrodka politycz- nego w Rosji, przenosząc się do nowej stolicy kraju, Petersburga. Dopiero w 1918 r. rząd radziecki powrócił do Moskwy i Kreml znów stał się ośrodkiem władzy politycz- nej. Od 1991 r. pełni rolę siedziby prezydenta Federacji Rosyjskiej. WIELKA I MAŁA HISTORIA Iwan Groźny Jest 16 stycznia 1547 r. Wielki książę Iwan ma szesnaście lat. Stracił ojca w wieku trzech lat. Przez całe jego dzieciństwo bojarzy spiskują między sobą i zabijają się w  pałacowych korytarzach. Gdyby młodziutki Iwan znikł, jeden z  nich mógłby zostać wybrany władcą… Iwan postanawia zatem wykonać pierwszy ruch – każe koronować się w  soborze Wniebowzięcia na „cara wszystkich ziem ruskich”. Przyjmując ten tytuł, pochodzący od łacińskiego słowa „caesar”, ogłaszał się sukcesorem cesarzy Bizancjum i jednocześnie suzerenem wszystkich książąt ruskich, których potęgę zamierzał zniszczyć. Niebawem doszło do głosu jego okrucieństwo – pod najdrobniejszym pretekstem skazywał na śmierć swoich towarzyszy, lubował się w torturach, które chętnie sam zadawał, wiódł też niesłychanie rozpustne życie. Żenił się osiem razy (bezwzględnie oddalając niewygodne małżonki). W  ataku wściekłości kazał udusić metropolitę i zabił w szale swojego syna, carewicza Iwana. Obsesyjnie podejrzewając wszystkich o spiski, rozkazał wykopać podziemny tunel, by w razie buntu móc uciec z twierdzy. Zmarł w 1584 r. Tron objął jego syn Fiodor I, człowiek prosty i niezbyt inteligentny, w którego imieniu rządził Borys Godunow. Iwan Groźny przekształcił państwo w silne mocarstwo, ale problemy z sukcesją po jego śmierci pogrążyły Rosję na długi czas w chaosie. Kup książkę Poleć książkę 41 Moskwa MOSKWA M Ruszajcie w świat z przewodnikami Michelina! Zapraszamy w podróż po najwspanialszych regionach świata. W trzech częściach przewodnika z serii „Udany Weekend” znajdziecie niezbędne informacje o celu Waszej podróży: informacje praktyczne – przydatne przed i w trakcie podróży zaproszenie do podróży – część prezentująca informacje geografi czno-historyczne i kulturowe dzielnice i zabytki – rozdział proponujący trasy zwiedzania danego miasta i opisujący interesujące miejsca Gwiazdki (tradycyjny system oceny atrakcji turystycznych) (cid:144)(cid:144)(cid:144) zobacz koniecznie (cid:3)(cid:144)(cid:144) warto odwiedzić (cid:3) (cid:144) godne uwagi Precyzyjne mapy • ogólny plan miasta • plany dzielnic • plan komunikacji miejskiej Nr katalogowy: 15848 Księgarnia internetowa: http://bezdroza.pl Zamówienia telefoniczne: tel.: 0 801 339900 kom.: 0 601 339900 Zaplanuj trasę podróży z serwisem www.ViaMichelin.com Cena 19,90 zł
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Moskwa. Udany weekend. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: