Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00092 004695 20272526 na godz. na dobę w sumie
Most Popular Business Terms, Phrases and Abbreviations - ebook/pdf
Most Popular Business Terms, Phrases and Abbreviations - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 27
Wydawca: Colorful Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3643-4084-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).
Seria kieszonkowych poradników językowo-biznesowych pomoże Ci poszerzyć słownictwo i wiedzę w różnych dziedzinach. Książeczki zawierają tematycznie zgromadzone pojęcia i zagadnienia, a także ich tłumaczenia. Bądź specjalistą w swojej dziedzinie, również w kręgach obcojęzycznych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Business English Magazine Language Guide Dear Readers, Did your boss whitewash his latest attempts1 to astroturf your company’s product, dogfooding it to Tom, Dick and Harry2, all the while forgetting that most of your equity3 is actually based on ghost assets at best? If you got that last sentence, kudos4. Your understanding of corporate lingo5 is impeccable6! Unfor- tunately, most folks7 aren’t quite there yet. Worse still, corporate bigwigs8 often conceal9 pretty simple ideas behind complex10-sounding words and phrases to make themselves appear more business savvy11. Enter12 the newest edition of BEM pocket business-language guides13, where we try our best to help you trudge through14 all the pompous15 corporate jargon16 to get to the point... No matter how simple or down to earth17 it may actually be, once it’s sufficiently18 explained in plain old19 English! 1 attempt əˈtempt próba 2 Tom,DickandHarry tɒm dɪk ənd ˈhæri tu: pierwszy lepszy, dowolna osoba prosto z ulicy 3 equity ˈekwəti wartość majątku 4 kudos ˈkjuːdɒs gratulacje (pot.) 5 lingo ˈlɪŋɡəʊ język, gwara (pot.) 6 impeccable ɪmˈpekəbl znakomity 7 folks fəʊks ludzie 8 bigwig ˈbɪɡwɪɡ gruba ryba, wielka szycha 9 toconceal tə kənˈsiːl schować 10 complex ˈkɒmpleks skomplikowany 11 Xsavvy ˈsævi obeznany z X, mający smykałkę w X 12 enter... ˈentə(r) oto..., witamy... 13 guide ɡaɪd przewodnik 14 totrudgethroughsth tə trʌdʒ θruː ˈsʌmθɪŋ brnąć przez coś 15 pompous ˈpɒmpəs pompatyczny 16 jargon ˈdʒɑːɡən żargon 17 downtoearth daʊn tə ɜːθ przyziemny 18 sufficiently səˈfɪʃntli wystarczająco 19 plainoldX pleɪn əʊld stary, dobry X, zwyczajny X Kieszonkowy poradnik biznesowo-językowy jest bezpłatnym dodatkiem do Business English Magazine nr 42/2014. Opracowanie: Daria Frączek Zdjęcie na okładce: Monkeybusiness Colorful Media ul. Lednicka 23, 60-413 Poznań tel. 61 833 63 28, redakcja@business-english.com.pl Term (the) Fed 4-eye principle account accounts payable (AP) accounts receivable (AR) actionable adhocracy advanced ship(ping) notice (ASN) affiliate Meaning the central banking system in the US, providing supervisory, regulatory and financial services. a notion that at least two people have to be present at important decisions, e.g. at the bank where you keep your money in the bank. all of the money that a company has to pay for goods and services; a liability account in the general ledger all of the money that the company’s customers owe it for buying that company’s product or using its services on credit that which is useful or can be used for a certain action or purpose a philosophy and type of management in which the company constantly evolves and changes to adapt to new conditions on the market a document that tells exactly what is going to be delivered to a company or person an organisation that is part of another organisation is its partner Translation Rezerwa Federalna (USA, pot.) zasada “4 oczu” (np. w banku przy podejmowaniu ważnych decyzji, gdzie musza być obecne min. 2 osoby) konto zobowiązania tytułem dostaw i usług należności zaskarżalny (prawo), przydatny (np. insight - przydatny wgląd, informacja na podstawie której można podejmować działania) przyzwyczajenie do działania w warunkach zmiennego rynku, filozofia elastyczności spółki wyprzedzające zawiadomienie o (nadchodzącej) wysyłce oddział, filia aftermarket (adj.) that which has been used or lived in before pochodzący z rynku wtórnego; używany BUSINESS ENGLISH MAGAZINE 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Most Popular Business Terms, Phrases and Abbreviations
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: