Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00117 015491 20434711 na godz. na dobę w sumie
Motywacja bez granic - ebook/pdf
Motywacja bez granic - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377016213 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dowiedz się krok po kroku, czym jest skuteczna motywacja i w jaki sposób możesz osiągnąć swoje cele.

Czy wiesz, że około 90% milionerów na świecie zaczynało od zera dochodząc do swoich fortun? Każda droga - ich także - zaczyna się od tego, że widzisz przed sobą jakąś szansę i perspektywy na to, by zrealizować się w życiu. Szansę, która być może jest przed Tobą i czeka na to, abyś ją odkrył. Bez względu na to, jaki masz cel, trzeba wyruszyć w drogę. Drogę na własne szczyty - często samotną. Każdy z nas gdzieś głęboko w środku ma swój 'Mount Everest ludzkich pragnień'. Teraz możesz go zdobyć.

W jaki sposób odpowiednia motywacja pozwoli Ci osiągać zamierzone cele?

Dlaczego tak wielu ludzi ponosi porażkę na drodze do swego celu? To, czego im brakuje, to motywacja, a przede wszystkim umiejętność motywowania samego siebie, aby odnosić w życiu osobiste sukcesy.

Wielkim mitem jest myśl, że umiejętność motywowania siebie jest przeznaczona tylko dla nielicznych. Skoro jest to umiejętność, to można jej się nauczyć. Takie autorytety jak Anthony Robbins, Zig Ziglar czy Robert Kiyosaki są tego dowodem.

'Początkowo sceptycznie odniosłem się do kolejnej publikacji na temat motywacji. Po przeczytaniu moja opinia o tej książce diametralnie się zmieniła. Widać, że autor wie, o czym pisze. I to, co mi się najbardziej podobało - wszystkie proponowane rozwiązania i pomysły są bardzo etyczne. Polecam.'

S. O.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

© Copyright by Złote Myśli Nikodem Marszałek, rok 2012 Autor: Nikodem Marszałek Tytuł: Motywacja bez granic Wydanie IV Data: 5.11.2012 ISBN: 978–83–7701–617–6 Projekt okładki: Janusz Skierkowski Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna Skład: Magda Wasilewska Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. 44–117 Gliwice ul. Toszecka 102 www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SpiS treści Wstęp .............................................................................................................7 W jaki sposób najlepsi osiągają swoje cele i sukcesy? ..................................7 I. Wprowadzenie do motywacji ........................................................................17 Pierwsze prawo motywacji .....................................................................21 Drugie prawo motywacji ........................................................................25 Pełen potencjał osobistego sukcesu .........................................................27 Uwarunkowania ....................................................................................29 Odkryj ukryty talent .............................................................................34 Inspiracja Maslowa ...............................................................................36 II. Automotywacja ..........................................................................................43 Miejsce pracy i nauki ............................................................................43 Problemy? ............................................................................................47 Stały postęp jest lepszy od szybkich zrywów ............................................54 Wyjście z bloków — czyli poranny start ..................................................59 Dźwigaj więcej, niż możesz ....................................................................63 Nasze ukochane zmysły .........................................................................67 Wykorzystaj dziury ...............................................................................74 Negatywna motywacja ...........................................................................78 Odrzucenie jako odskocznia ...................................................................84 Strach przed sukcesem — zdejmowanie blokad ........................................90 Dodatek (część 1) ...........................................................................................97 Porażka to tylko słowo ..........................................................................97 Największa oglądalność .........................................................................99 Spotkanie na szczycie .......................................................................... 100 III. Motywacja poprzez inspirację .................................................................. 101 Mentor — twój darmowy motywator ..................................................... 102 Zauważ potrzeby drugiego człowieka — stwarzaj szczęście ..................... 106 Nasza motywacja bez granic — marzenie .............................................. 110 Wizjonerstwo ..................................................................................... 114 Jak zabić motywację — negatywy .......................................................... 118 Rzucaj wyzwania ................................................................................. 123 Działaj jak bohater ............................................................................. 128 Lampa Alladyna ................................................................................. 131 Umiejętny wypoczynek ........................................................................ 138 Zrozumieć siebie ................................................................................ 142 Dodatek (część 2) ......................................................................................... 153 Pełne życie — podstawowe pytania o wartości ....................................... 153 Moja psycholingwistyka ...................................................................... 155 Szybcy i wściekli ................................................................................. 157 Specjalny dodatek do książki ......................................................................... 161 WStęP Nazywam się Nikodem Marszałek. Chciałbym się z tobą podzielić moimi spostrzeżeniami dotyczącymi m o t y w a - c j i . Będziemy o tym rozmawiać nie dlatego, że ja jestem geniuszem, ale dlatego, że zajmuję się już tym parę lat. W JAkI SPOSób NAJLePSI OSIągAJą SWOJe ceLe I SUkceSy? Jest to bardzo ważny podtytuł, ponieważ stwierdza on jed- noznacznie, że najlepsi są najlepsi nie dzięki swojej inte- ligencji, wiedzy czy doświadczeniu, ale dzięki motywacji — wewnętrznej sile woli oraz dobrze podejmowanym de- cyzjom. Kiedy dopada nas zniechęcenie, nostalgia — zasta- nawiamy się, gdzie podział się nasz wewnętrzny płomień. Wielu ludzi sukcesu jest na szczycie dzięki umiejętności motywowania samych siebie, swoich bliskich, współpra- cowników. Pamiętam, gdy pierwszy raz byłem na seminarium mo- tywacyjnym — było to w 2000 roku. Przemawiało wielu mówców, jednak zapamiętałem jednego — był to Zig Zi- glar, największy mówca motywacyjny na świecie. Przez tę krótką godzinę coś się we mnie zmieniło, zaiskrzyło. Po- wiedziałem sobie, że jeśli słowa, nastawienie tego czło- wieka mogą tak bardzo mnie naładować, zmienić i dać do 7 MOtyWAcJA beZ gRANIc myślenia, chcę robić to samo co on. Chcę zmieniać, chcę kreować i budować. W ciągu krótkiego spotkania za sceną dostałem kilka wskazówek. Od tego czasu minęło 6 lat. Konsultowałem się wiele razy, jak małe dziecko pytałem: „Jak to wykorzystać? Do czego służy?”. Wiem, może wyda- je się to dzisiaj śmieszne, ale przez te 6 długich lat pracy — pracy nad sobą, nad swoją wiedzą, musiałem każdego dnia przypominać sobie, czym jest ta definicja i jak ona wyglą- da w praktyce. Mam tu na myśli „odroczoną gratyfikację”. Kolejne szkolenie, kolejna książka, wyjazd. Pracowałem, mówiłem za darmo, inspirowałem i patrzyłem, jak działa to wszystko na otaczających mnie ludzi, czy człowiek może faktycznie osiągnąć dawno zasypane góry. Teoria stała się nauką, a nauka przerodziła się w doświadczenie, które za- owocowało pierwszymi pozytywnymi wynikami. Z jednej strony odczuwałem brak przypływu pieniędzy, a z drugiej brak perspektywy na zakończenie tej fascynują- cej nauki. Wiem, co to znaczy miesiącami za granicą jeść w przeciągu całego dnia tylko ryż i kilka ciastek. Z pięknej rzeźby kulturystycznej i wagi 85 kg schudnąć do 62 kg tylko dla jednego celu i pragnienia — być najlepszym. Przeżyłem też bankructwo własnej firmy, która była traktowana jak najsłodsze dziecko — tak, w końcu jestem bogaty, na to- pie. Doświadczyłem również wykorzystania przez najbliż- szego przyjaciela, którego znałem prawie od piaskownicy — pierwszy prawdziwy wspólnik biznesowy i największe rozczarowanie. Widzisz, użyłem celowo słowa rozczarowa- nie, ba, powiem nawet więcej, to było jedno z większych doświadczeń, jakie mogłem przeżyć. Wiem, co oznacza, 8 WStęP przebywając za granicą, rozesłać 300 CV w ciągu jedne- go miesiąca i nawet nie dostać jednej szansy na interview. Wiem, jakie emocje wiążą się z odrzuceniem przez bliskich, po nieudanej sprzedaży produktu i usługi. Wiem, co ozna- czają śmiechy za plecami, gdy wykonujesz pracę nie tak jak należy, a nikt nie zamierza ci pokazać, jak to właściwie wykonać. Sam zapewne wiesz, jakie emocje wiążą się sytu- acją, gdy słyszysz, jak mówią i obgadują cię za plecami, jak łatwo każdy z nas zrezygnowałby, poddał się i powiedział do siebie: „Czy aby dobrze robię, może gdzieś popełniam błąd, może faktycznie nie zasługuję na to wszystko?”. Bli- scy mówili: „Może znajdziesz pracę, firma X chciała ci dać posadę menadżera”, inna osoba mówiła: „Możesz przecież pracować w państwowym przedsiębiorstwie, dlaczego tego nie zrobisz?”. Za każdym razem gdy wracałem do Polski — marzyłem i powtarzałem sobie: „Będę jak Zig Ziglar, posiądę siłę inspiracji Dextera Yagera”. Pytasz — dlaczego wyjeżdżałem? Ponieważ w Polsce przeczytałem wszystkie książki, jakie były, przeszedłem wszystkie kursy tematycz- ne, jakie były oferowane. Jeśli chce się zostać ekspertem z dziedziny X, trzeba płacić, czasem bardzo wysoką cenę. Ale przeżyłem też wspaniałe chwile: słowa uznania od prezesów wielkich spółek, inspirujące oklaski pod koniec wykładów, błysk w oczach ludzi tuż po zakończonych kon- sultacjach, miłe telefony, e-maile, podziękowania od ludzi, którzy gdzieś, kiedyś mieli ze mną styczność. Dlaczego ci o tym wszystkim mówię? Gdyż życie jest zmaganiem się. Co przedstawia nam Biblia? — „Zmaganie się z przeciwnościami”. Przeczytaj przypowieść o Hiobie 9 MOtyWAcJA beZ gRANIc i jego odpowiedziach na problemy, które zsyłał mu Bóg. Zauważ — użyłem słowa odpowiedzi, a nie potocznie uży- wanego wyrazu: „reakcja, reagowanie”, o tym jednak w dal- szej części. Spotkałem setki, jak nie tysiące rówieśników w różnych częściach świata. Często z nimi mieszkałem i współpraco- wałem. Powiem ci coś szczerze — to były osoby często lepiej wykształcone, pochodzące z bogatszych rodzin, już posiadające pewien standard życia. Po kilku latach mawia- li: „Tak, osiągnąłem pierwszy i drugi poziom w moim życiu — k o n f o r m i z m i b e z p i e c z e ń s t wo. Czego chcieć więcej od życia? Mam pracę, mam wspaniałego współ- małżonka, co roku wyjeżdżamy do Maroka, Hiszpanii, na Hawaje. Mamy dwa samochody, duży dom”. Jednak nigdy nie zadawali następnego pytania: „Co dalej, czy tak ma wy- glądać moje życie? Co mogę jeszcze osiągnąć i zrobić? Do czego zostałem stworzony, jakie mam talenty, czy aby na pewno je wykorzystuję w 100 procentach?” Pracowali i ro- bili to samo, popadali w ogromną rutynę, nie ryzykowali. Po pewnym czasie motywacja spadała do zera i co wtedy? Tylko my Polacy wiemy, jak to jest, gdy brakuje pienię- dzy do pierwszego. Wiemy, co to znaczy mieszkać w M4 i wydawać całą wypłatę na rachunki. Tego nigdy nie zrozu- miał żaden: Hiszpan, Francuz, Niemiec, Amerykanin, An- glik, Irlandczyk, Szwed. Chociaż bardzo się starałem, oni nie mogli pojąć takiej sytuacji. Jeśli wiesz, o czym mówię, to na pewno słyszałeś, jak bardzo Polacy, Czesi, Słowacy są chwaleni w pracy za granicą. Wiesz dlaczego? Ponieważ mają oni motywację ogromną i niegasnącą i wątpię, czy 10 WStęP wystarczyłby Ocean Spokojny, aby ją ugasić. Zresztą, kto by chciał gasić, lepiej wzbudzić tę przeogromną siłę, tutaj, w miejscu, gdzie się dziś znajdujesz. Nieważne, czy jesteś Anglikiem, Francuzem, Polakiem, Irlandczykiem. Rady, które przeczytasz w tej książce, są uniwersalne. Chciałbym tutaj zacytować kardynała Josepha Cardijna, który rozmawiał z Janem Pawłem II na temat „Chrześci- jańska młodzież robotnicza”. „(…) W naszej rozmowie ze- szliśmy na temat sytuacji, jaka ukształtowała się w Europie po zakończeniu II wojny światowej. Mój kolega powiedział mniej więcej tak: »Pan Bóg dopuścił, że doświadczenie tego zła, jakim jest komunizm, spadło na was. A dlaczego tak dopuścił?«. I sam dał odpowiedź, którą uważam za zna- mienną: »Nam na Zachodzie zostało to oszczędzone, być może dlatego, że my na zachodzie Europy byśmy nie wy- trzymali podobnej próby, a wy wytrzymacie«”. Po 5 latach, gdy prowadziłem seminarium motywacyjne dla tych samych ludzi, którzy byli ze mną przed laty w 2000 roku pod koniec wykładu za sceną, rozpłakałem się, ponie- waż otrzymałem gromkie brawa na stojąco. To wszystko się opłaciło. Walka, głodówka, drwiny, ekstazy w odkrywaniu nowych dziedzin wiedzy. Z pory deszczowej nagle w jednej chwili zrobiło się słonecznie. I co powiesz, czy nie warto było poświecić się bez reszty dla jednej rzeczy, idei i wizji? Wiem, jakie emocje miał w sobie Bill Gates, gdy mówił jeszcze w szkole średniej, że komputer w 2000 roku będzie w każdym domu, czy ktoś mu wtedy wierzył? Henry Ford i jego wizja samochodu dla każdego, czy ktoś mu wierzył, gdy o tym mówił? Wszystko zaczyna się od wizji i celu, 11 MOtyWAcJA beZ gRANIc reszta to przygoda i komentarz, jednak wymaga każdego dnia motywacji. Ważne, abyś ty wierzył w swój cel, a nie ktoś inny, tylko od ciebie zależy, czy zaczniesz odkopywać diamenty spod swoich stóp. Dlaczego znajduję się tu, gdzie teraz jestem? Otóż za każdym razem, gdy dopadało mnie zniechęcenie, przypo- minałem sobie, gdzie chcę być, co chcę osiągnąć. Ja nie uciekałem od mojego przeznaczenia i zadań, które musia- łem wykonać. Robiłem to dla siebie, potem dla mojej żony, następnie dla córki, aby nigdy nie musiała żyć i przechodzić przez to samo co ja. Jeśli jesteś rodzicem, chcesz lepiej dla swoich dzieci, wiesz, w jakich czasach ty dorastałeś. Uczysz się, jesteś studentem, dostałeś szansę na rozwój w wolno- rynkowym państwie. Wszystkie swoje potrzeby możesz spełniać, masz to zapewnione dzięki pracy swoich rodzi- ców, a może i swojej. Zapewne jesteś ich największą inwe- stycją i motywacją. W byłej Jugosławii sytuacja nie wygląda tak ciekawie. Spotkałem mnóstwo młodych ludzi, którzy wspólnie z całą rodziną inwestowały swoje majątki, aby jedno dziecko mogło wyjechać do Niemiec, Anglii czy Ir- landii, aby tam studiować. To było mało, musieli pracować po godzinach, aby mogli zapłacić za mieszkanie. Pamiętaj, gdy ty się bawisz, ktoś ciężko pracuje, gdy ty ciężko pracu- jesz, ktoś się bawi. Motywacja bez granic jest esencją moich obserwacji róż- nych kultur, wykładów i książek. Za każdym sukcesem stoi płonąca, wręcz nieugaszona motywacja. Chciałbym, abyś rozniecił na początku mały płomień, a pod koniec tej książki miał tyle motywacji co Henry Ford budujący swój 12 WStęP pierwszy samochód. Walt Disney, mimo że nigdy nie zoba- czył swojego parku rozrywki, miał wizję, o którą walczył do końca. Tak, twoja wizja będzie cię pchała do przodu tak samo, jak mnie przez te wszystkie lata i jak robi to nadal. Kiedy dopada nas zniechęcenie, nostalgia, zastanawia- my się, gdzie podział się nasz wewnętrzny płomień? Mo- tywacja jest nam potrzebna każdego dnia, w każdej chwili. Widziałem i słyszałem o setkach, jak nie o tysiącach ludzi, którzy blokowali i odrzucali możliwość powtórnego r o z - p a l e n i a s wo j e g o w e w n ę t r z n e g o p ł o m i e n i a . Mówili, że jest już za późno, jest wielu młodszych bardziej entuzjastycznych i kreatywnych osób od nich. Powiem ci coś — to wszystko się nie liczy. Kiedy rozpalisz w sobie dostatecznie duży płomień, nic nie przeszkodzi Ci w osią- gnięciu Twoich celów. Jeśli mamy rozmawiać o motywacji, musimy zastanowić się, czym ona jest i jak podchodzą do niej eksperci. Wy- raz ten składa się z dwóch członów — m o t y w u i a k - c j i . Ażeby wystąpiła odpowiednia akcja, musi być cel lub motyw. Zastanawiasz się zapewne, dlaczego jeśli mam mo- tyw, cel — czasem brakuje mi działania? Maslow zapewne powiedziałby, że twój cel jest za mały, a twoje marzenie nie motywuje cię wystarczająco mocno. Czasami tak jest, jednak nie wzięto też pod uwagę ważnych czynników, któ- re występują w teorii Herzberga, nie zwracamy po prostu uwagi na rzeczy, które nazwijmy wprost — są „demotywu- jące”. Najważniejszym zadaniem będzie przełożenie wiedzy, którą tu zdobędziesz, na realne działanie każdego dnia. 13 MOtyWAcJA beZ gRANIc W każdej mojej książce powtarzam — to, że przeczytasz to raz, nic nie da. Przeczytaj ją drugi raz. Wydrukuj interesu- jący cię rozdział i czytaj w autobusie, tramwaju, samolocie. Niech twoja książka będzie popisana, pewne zdania pod- kreślone. Po tygodniu, miesiącu wyciągnij książkę z półki i przeczytaj podkreślone wyrazy. Rozdziału Motywacja poprzez Inspirację nie może ominąć żaden kierownik, menadżer, lider, wizjoner. Nie osiąga się sukcesu, gdy nie potrafimy motywować innych do określo- nego działania. Zdradzę ci jeden sekret — twoja wiara i nastawienie są kluczem do sukcesu. Jeśli wierzysz, że coś się zmieni dzię- ki tej lekturze, to faktycznie tak będzie, jeśli nie wierzysz w potęgę tej książki, to nic się nie zmieni. Nikt na siłę nie będzie używał żadnych technik sprzedaży czy perswazji, aby cię do niej przekonać i namawiać. Swoim słuchaczom zawsze tłumaczę to na historycznym przykładzie. „Gdy ktoś chciał zostać wyleczony przez Chrystusa, on zawsze mawiał: »Czy wierzysz, że zostaniesz uzdrowiony, lub czy wierzysz, że będziesz zdrowy?«”. Zastanów się, dlaczego tak mówił, dlaczego wymagał wiary? Każdy z nas jest na innym poziomie emocji, wiedzy, doświadczenia, pozycji życiowej. Anthony Robbins powie- dział: „Każda książka, lektura, artykuł, mimo że mogła być na ten sam temat, wnosiła coś wartościowego, choćby je- den akapit lub zdanie”. W życiu jest jak z wygraną w totolotka, potrzebujesz 6 cyfr. Jeden człowiek, książka, szkolenie, seminarium, mogą zmienić twoje całe życie, czyli obdarować cię sześcio- 14 WStęP ma cyframi, a inna osoba dostanie tylko jedną lub dwie cy- fry. Czasem twoje doświadczenie i pozycja życiowa ukazały ci cztery cyfry, ale jeszcze przydałyby się dwie magiczne. To zawsze zależy od ciebie, ile cyfr dostaniesz. Nikt nie wie, żaden autor, magik, wróżka — tylko ty. Moim celem jest dać ci tyle, ile potrafię, i jeszcze więcej. Życzę ci wspaniałych sukcesów i pracy nad sobą. Pamiętaj: „To jeszcze nie koniec, dopóki nie zwyciężyłeś, to jeszcze nie koniec,” a powiem coś większego: „To dopiero począ- tek”. WIęc ZAcZyNAJMy! Poznaj techniki automotywacyjne. Dlaczego one są sku- teczne? Ponieważ to ty masz pełną kontrolę nad nimi. Tyl- ko od ciebie zależy, czy je wykorzystasz, w 99 procentach nie musisz za nie płacić. Poznaj Motywację poprzez inspirację i jak to napisałem w Odrodzeniu Feniksa1, obudź śpiącego olbrzyma, który siedzi gdzieś ukryty wśród twoich bliskich i przyjaciół. Wcześniej czy później odpłacą ci się z nawiąz- ką. Jak mawia Zig Ziglar: „Możesz mieć w życiu wszystko, czego pragniesz, jeżeli pomożesz wystarczającej liczbie lu- dzi osiągnąć to, czego oni pragną!”. 1 N. Marszałek, Odrodzenie Feniksa, Gliwice 2008. II. AUtOMOtyWAcJA Automotywacja wymaga obserwacji, której cię nauczę. Li- czą się tutaj detale, bo obraz, ustawienie mebli w biurze (i domu), czytane gazety, znajomi mogą działać hamująco na twój rozwój. Zmiany zewnętrzne pomagają i odświeża- ją, ale dojdziemy do blokad i zmian wewnętrznych, które może mniej przyjemne pomagają najbardziej. MIeJSce PRAcy I NAUkI Proponuję ci na wstępie wysprzątanie twojego miejsca pra- cy i nauki. Jest to najłatwiejszy i najszybszy sposób, aby na- brać nowych sił. Działamy często na poziomie skojarzeń. Kiedy odnosiliśmy sukcesy, nasze miejsce pracy kojarzyło się z wygodną, miłą pracą. Wszystkie rzeczy na biurku, me- blach, przypominały nam o naszych zwycięstwach. Jednak nadchodzi taki czas, kiedy siadamy za biurkiem lub jakim- kolwiek innym miejscem pracy i czujemy jakbyśmy zapadali się w bagno, i zaczynamy odkładać naszą pracę na później. ZRób tO NAtychMIASt Jeśli nie masz żadnych filiżanek i porcelanowych figurek, wszystko zrzuć na ziemię. Jeśli masz meble, wyrzuć z nich 43 MOtyWAcJA beZ gRANIc wszystko na ziemię. Pomyśl, co możesz jeszcze zrobić. Przesuń biurko w nowe miejsce, mebel daj w inny róg po- koju. Zmień rodzaj oświetlenia, może żaluzje wymagają wymiany na bardziej kolorowe. Przynieś kwiaty do swojego miejsca pracy, zmień obrazy w pomieszczeniu. Kiedy zo- baczysz minę twoich współpracowników, pamiętaj, że to ty potrzebujesz zmiany i nowego paliwa. Ta zmiana nie musi być tak radykalna, czasem wystarczy, że posprzątasz swoje biurko. Naszym celem jest zmienić twoją reakcję. Zaangażowałeś się fizycznie, czyli już podją- łeś działanie; po wysprzątaniu mamy też iluzję pozbycia się nadmiernej ilości pracy. PORADA cZyteLNIkA Dostałem e-mail od jednego z czytelników, dotyczący mo- tywacji i nabierania nowych sił dzięki sprzątaniu swoich „na- rzędzi pracy”. Chodziło mu mianowicie o sprzęt kompute- rowy; raz na miesiąc instalował system operacyjny, zawsze uprzednio formatując dysk twardy, swoje dokumenty trzy- mał na osobnej partycji, sprzątał także kurz z podzespołów komputerowych. Ściągał najnowsze sterowniki, układał ikonki na pulpicie w sobie znanej kolejności, kasował stare e-maile, robił porządki w swoim komunikatorze interneto- wym. Faktycznie muszę się zgodzić z poradami czytelnika — jeśli większość czasu spędzasz przed komputerem, zrób porządek w swojej dokumentacji, tzw. plikowni. Stwórz specjalne katalogi i podkatalogi. Nagraj pewne rzeczy na 44 II. AUtOMOtyWAcJA nośnik CD/DVD i skasuj to następnie z dysku. Zmień stronę startową w twojej przeglądarce, zmień samą prze- glądarkę! Poszukaj nowych skórek dla twojego systemu, zmieniaj często tapety na pulpicie. Bodziec wizualny i potrzeby estetyczne dostarczają spo- koju i wytwarzają radość wewnętrzną i spełnienie. Polecam radę czytelnika informatykom, inżynierom oraz wszystkim pracującym długo przed komputerem. Każdy drwal po ściętym drzewie ostrzy siekierę, tak i ty znajdź czas, aby zadbać o swoje narzędzie. Jeśli nie wiesz, jak to wszystko wykonać, poproś osobę, która się na tym zna. Zadaj sobie pytanie: Czy posiadasz wystarczająco dużo półek, szafek, mebli? Meble bardzo ułatwiają uporządko- wanie i usystematyzowanie naszej pracy. Jak czułbyś się, gdyby w twoim mieszkaniu nie było mebli, półek? Czasem problem jest bardziej błahy. Postawa ma bardzo wielki wpływ na twoje samopoczu- cie. Spójrz na swoje krzesło lub fotel. W jaki sposób się po- ruszasz, czy nosisz wysoko podniesioną brodę, barki wypięte do tyłu; gdy chodzisz, oczy kierujesz ku ziemi? Kiedy siedzi- my wyprostowani, poprawia się krążenie, a co za tym idzie, mamy większą skłonność do podejmowania lepszych i bar- dziej pozytywnych decyzji. Kiedy pracujesz i twój fotel działa jak dobre łóżko, natychmiast wyrzuć je do holu w biurze. ZADANIe Spójrz na krzesła lub fotele prezesów, kierowników lub osób, które mają bardzo dobre wyniki swojej pracy. Po- 45 MOtyWAcJA beZ gRANIc patrz też na ich miejsce pracy, zachowanie. Wnioski pod rozwagę pozostawiam tobie. Mając porządek, łatwiej skon- centrujesz się na bieżących zadaniach. cegIełkI „Ojciec i syn w starożytnym Egipcie szykowali się do dłu- giej podróży. Zapakowali swoje tobołki na osła i wyruszyli w drogę. Nie uszli daleko, kiedy nadeszła grupa młodych męż- czyzn, którzy skrytykowali syna za to, że pozwala swo- jemu ojcu iść. Więc syn posadził ojca na osła i poszli dalej. Niedługo potem spotkali następną grupę, która skry- tykowała ojca, że on nie pozwala swojemu synowi jechać razem ze sobą na ośle. Więc syn usiadł razem z ojcem na ośle i pojechali dalej. Kilka godzin później spotka- li kolejną grupę ludzi, którzy skrytykowali ich za to, że męczą osła w taki upał. W rezultacie ojciec i syn wzięli osła, związali go, przewrócili do góry nogami i ponieśli między sobą. Wkrótce doszli do rzeki ze starym, chybotliwym mo- stem. W momencie, gdy doszli do połowy mostu, ten zała- mał się i cała trójka wpadła do wody. Ojciec i syn dopłynęli do brzegu i uratowali się. Związany osioł utonął. Morał z tej historii brzmi: „Jeżeli próbujesz zadowolić wszystkich, stracisz swojego osła. Czasem musisz pogonić antagoni- stów i kierować się własną mądrością”. 46 II. AUtOMOtyWAcJA PRObLeMy? Nigdy do motywacji, pokonania strachu, nie korzystaj z alkoholu. Nikodem Marszałek Czasem nasza motywacja nie może wzrosnąć, ponieważ mamy problem: osobisty lub zawodowy. W obu przypadkach należy usiąść w samotności i ciszy. Zastanowić się i opisać problem na kartce papieru, czego dokładnie dotyczy, jaką dziedzinę życia obejmuje. Musimy ten problem włożyć do odpowiedniej szafki i zastanowić się nad jego rozwiązaniem. Kto może ten problem rozwią- zać, jakie przedmioty lub jakie działania pozwolą nam się uwolnić lub rozwiązać zaistniałą sytuację. Kiedy ustalimy, w jaki sposób można tego dokonać, obok dokładnego opi- su musimy napisać datę, kiedy zamierzamy się uwolnić od problemu. Twój umysł, wiedząc, że problem wkrótce zostanie roz- wiązany, będzie mógł skupić się na zadaniu, które i tak już zapewne miało być dawno ukończone. Nie możemy dopuścić do tego, aby w czasie wykonywa- nia zadania nasze myśli błądziły, a energia, która powinna być ukierunkowana na skupieniu i dostarczaniu siły moty- wacji, ulatniała się przez myślenie o kłopocie. 47 MOtyWAcJA beZ gRANIc PODeJścIe DO kłOPOtóW W PRAcy Jest to rękawica rzucona przez Roberta Updegraffa, cytuję: „Powinniście się cieszyć ze wszystkich kłopotów, które stwarza wasza praca, ponieważ dostarczają wam one po- łowę waszego dochodu. Gdyby nie rzeczy, które się psują, ludzie, z którymi trudno dojść do porozumienia i problemy wypełniające wasz dzień pracy, znaleziono by kogoś innego do wykonywania waszych obowiązków za połowę waszego wynagrodzenia. Zacznijcie więc szukać więcej kłopotów. Nauczcie się radzić sobie z nimi pogodnie i rozsądnie, trak- tujcie je raczej jako możliwości niż jako powody do zdener- wowania”. ZAPAMIętAJ Ludzie, którzy nie mają problemów, to ludzie martwi. Od- wiedź najbliższy cmentarz. Dzień śmierci będzie twoim dniem bez problemów, ale kto wie? Stwórz sobie rytuał rozwiązywania problemów. Może to będzie chodzenie na spacery po lesie z notesem i dłu- gopisem, cisza w odosobnionym pomieszczeniu. Może skorzystasz z techniki CSS opisanej w Odrodzeniu Feniksa. Znajdź swoją technikę na uporanie się z problemami. Jed- nak nigdy nie sięgaj po alkohol. Normalną tendencją w sy- tuacji, gdy znajdujemy się w obliczu problemu, jest poczu- cie swej małości i niewystarczalności. Mamy skłonność do rozdmuchiwania problemu do rozmiarów, które przekra- czają jego faktyczny obraz. Twoim zadaniem jest zreduko- 48 II. AUtOMOtyWAcJA wanie problemu do jego rzeczywistych rozmiarów. Wtedy zaatakuj jego najsłabszy punkt. Pamiętaj, jesteś większy niż jakikolwiek problem na tym świecie. Przygotuj się także na dodatkową dawkę energii, kiedy uporasz się ze swoim kło- potem, wykorzystaj tę siłę na rozwiązanie kolejnego pro- blemu. Życie nigdy nie daje nam problemu większego niż jego właściciel, innymi słowy — jesteś w stanie rozwiązać każdy problem lub przeszkodę, która cię spotyka. ROZWIąZyWANIe PRObLeMóW Nie istnieje magiczna formuła na radzenie sobie z proble- mami, ale są techniki i sposoby. Po pierwsze, nigdy nie walcz z problemem, nie narze- kaj, że cię on dotyka. Każdy problem podziel na mniej- sze składowe. Uporasz się z całością, gdy poradzisz sobie z poszczególnymi częściami. Rozbij problem na mniejsze elementy, a wtedy cała sprawa nie będzie wyglądała na zbyt wielką. Wybierz najłatwiejszą część problemu i rozmyślaj nad nią. Potrafimy przezwyciężyć każdy problem, można to szybciej osiągnąć, stosując myśli opisane w rozdziale Du- chowa motywacja. Idee i rozwiązania przedstawione poniżej będą bardziej zrozumiałe dla wszystkich, którzy przeczytali książkę: Tak jak człowiek myśli3 James Allena. Z interpretacją pewnych problemów, które pojawiają się w naszym życiu, spotkałem się w czasie praktyk medyta- 3 J. Allen, Tak jak człowiek myśli, Osielsko 2002. 49 MOtyWAcJA beZ gRANIc cyjnych i zgłębiania hinduizmu. Tłumaczy on, że za każdy problem odpowiedzialne są nasze myśli i postawa z prze- szłości, która wytwarza pewne wzorce i schematy, z kolei te jak bumerang powracają. Podam kilka najczęściej spoty- kanych problemów i jakże prostych rozwiązań. Na począt- ku mogą ci się te porady wydawać typowo „wróżbiarskie”, jednak nie przekreślałbym 5000 lat badań oraz bardzo roz- budowanej filozofii Wschodu. Ž Boisz się zwolnienia z pracy? Uważaj, aby nie być aro- ganckim wobec współpracowników, spędzaj więcej cza- su z ludźmi w firmie, słuchaj uważnie, o czym mówią inni. Ludzie, których kochasz, przyjaciele, koledzy nie przy- chodzą ci z pomocą, kiedy tego najbardziej potrzebu- jesz? To wszystko dzieje się dzięki czerpaniu niezdro- wego zadowolenia z problemów innych. Każda taka sytuacja rodzi się z niezdrowej fascynacji. Zacznij po- magać i współczuć. Dostajesz zawsze cios w plecy, z kimkolwiek robisz in- teresy, gdy zbliżasz się do nawiązania umowy, sprzeda- ży? Nagle wszystko się zmienia i jesteś wyrzucany! To postawa wobec innych ludzi, gdy widzisz i słyszysz, jak ktoś obcy ponosi klęskę w swoich działaniach. Nieważ- ne, czy znasz tę osobę, czujesz satysfakcję i jakąś dziw- ną radość, gdy ktoś wpada w kłopoty. Aby zapobiec tego typu sprawom, zacznij odczuwać empatię wobec każdego, kto ma kłopoty, nawet jeśli to jest konkurent. „Bądź dobry dla ludzi, gdy pniesz się w górę, możesz ich potrzebować w drodze na dół”. Ž Ž 50 II. AUtOMOtyWAcJA Ž Ž Ž Ž Złościsz się na wszystkich wokoło, nie potrafisz pano- wać nad sobą? Gniew jest rezultatem życzenia w prze- szłości innym źle. Teraz powróciło to do Ciebie w po- staci złości. Gniewasz się, ponieważ nie chcesz czuć żalu, gdy zauważasz nieszczęścia innych ludzi. Przecież nie chcesz nikomu życzyć raka czy AIDS. Gniew jest cierpieniem, które nikomu nie przynosi pożytku. Ludzie wokoło nigdy mi nie wierzą! Tak, to jest poważ- ny problem, nieuczciwość i drobne kłamstewka z prze- szłości. Rozwiązaniem jest ścisłe trzymanie się prawdy w tym, co mówisz. Słownikowo kłamstwo oznacza: „Przedstawienie komuś jakiejś rzeczy w sposób, który niedokładnie odpowiada sposobowi, w jaki my sami tę samą rzecz odbieramy”. Trzymaj się uczciwości do końca swoich dni. Uczucie, które cię przepełni, będzie tak przyjemne, że szybko wyplewisz ze swojego umysłu wyraz „kłamstwo”. Inni ludzie mi ubliżają! Kolejny problem, który obniża nasz wizerunek. Wycofuj się z każdej potyczki słownej „Skrzywdził mnie, muszę mu oddać”. Chrystus mówił: „Gdy ktoś uderzy cię w policzek, nadstaw drugi”. Wy- cofuj się z walk raz, drugi, trzeci, nawet i dwieście razy. Cokolwiek robisz, ludzie wokół ciągle cię krytykują! Co wewnątrz, to na zewnątrz — oznacza to, że zanim co- kolwiek powiesz lub zrobisz, zastanów się, jaki będzie miało to wpływ na innych. Nie tylko brak poszanowania dla innych prowadzi do kry- tyki, raczej chodzi tu o twoje czyny z przeszłości, które 51 MOtyWAcJA beZ gRANIc były nacechowane brakiem szacunku dla innych. Wszystko wraca jak oswojone gołębie. Wiele problemów i złych wzorców w umyśle bierze się z bezużytecznych rozmów o seksie, zbrodniach, wojnie i polityce. Dlaczego wybitni ludzie mają tyle czasu? Ponie- waż nie rozmawiają niepotrzebnie. Trzy dni po dokładnym przeczytaniu gazety od początku do końca przypomnij sobie przynajmniej dwa lub trzy artykuły. Zobaczysz, że będziesz pamiętał bardzo niewiele szczegółów. Więc po co to czytać? Umysł ma ogromne możliwości, ale nie nieograniczone. INtUIcyJNy WybóR Intuicja to nie magia — nie wymaga super wyczulonej per- cepcji ESP lub łączenia się z „mocą”. Intuicja to nie dar, z którym się rodzisz albo i nie. Intuicja to naturalne poszerzenie doświadczenia, a nie coś, co wymaga metapsychicznych mocy. Najważniejsze! Intuicja powinna iść ramię w ramię z analizą. Intuicja rodzi się z doświadczenia. Najłatwiej zrozu- mieć związek między analizą i intuicją. Intuicja powinna pomagać ci rozpoznawać sytuację i zasugerować działanie. Powinieneś jednak poprzeć je analizą, która zweryfikuje, czy twoje przeczucia nie są mylne. Intuicja jest bardziej jak wizja lub spojrzenie z lotu ptaka, podczas gdy analiza wą- sko koncentruje się na jednej opcji. Zawsze zaczynaj od intuicji, ponieważ jeśli zaczniesz od analizowania sytuacji, w naturalny sposób stłumisz swoją 52 II. AUtOMOtyWAcJA intuicję. Napisz swoje przeczucia na początku, kiedy są ja- sne. Podejmuj decyzję szybko i nie męcz się przez długi czas, aby dojść do idealnego rozwiązania. Wybór, działanie — w innym wypadku ugrzęźniesz. Wybór między dwiema realnymi możliwościami może być bardzo bolesny. Twoja intuicja winna cię zaalarmować, kiedy coś jest nie tak. Nie będzie się to zgadzało z twoim „przeczuciem”. Takie uczucia są dobre i bierz je pod roz- wagę, zanim twoja świadomość złoży wszystko w całość, może być już za późno. cegIełkI Mały chłopiec, Ben, mieszkał w Detroit ze swoim bratem i mamą. Jego matka wyszła za mąż w wieku 13 lat, ale roz- wiodła się wkrótce po urodzeniu Bena. Dzieci w szkole śmiały się z chłopca i przezywały go „Głupek”. Mama Bena martwiła się tym, że źle oceniano jej dwóch synów w szkole, więc kazała im pisać co tydzień dwie recenzje z przypadkowych książek. W rezultacie Ben i jego brat bardzo często odwiedzali Publiczną Bibliotekę w Detroit. Pewnego dnia na lekcji biologii nauczycielka podniosła do góry błyszczącą skałę i zapytała, czy kto- kolwiek wie, co to jest. Tylko jedna osoba podniosła rękę — Ben. Po klasie rozniósł się szmer i chichot, ponieważ wszyscy wiedzieli, że „Głupek” znów się zbłaźni. Ku ich wielkiemu zdziwieniu Ben nie tylko podał prawidłową nazwę skały, ale też wytłumaczył, jaki jest jej skład chemiczny. Klasa 53 MOtyWAcJA beZ gRANIc osłupiała, a Ben po raz pierwszy uzmysłowił sobie, że nie jest „Głupkiem”. Ben nigdy nie zapomniał tego dnia, ponieważ bardzo spodobało mu się uczucie dumy, kiedy udzielał popraw- nej odpowiedzi. Zdecydował więc, że zacznie czytać książ- ki z każdej dziedziny. Pod koniec szóstej klasy był jednym z najlepszych uczniów. Ukończył później Uniwersytet Yale, a jeszcze potem medycynę na Uniwersytecie w Michigan. Pełne dane Bena brzmią: Dr Benjamin Garson. W wieku 33 lat był jednym z najlepszych neurochirurgów w szpitalu J. Hopkinsa w Baltimore. W 1987 roku stał się pierwszym lekarzem, który przeprowadził udaną operację rozłączenia bliźniąt syjamskich zrośniętych głowami. Czego dokonał Ben? Pokonał rasizm, biedę i negatywne nastawienie oto- czenia. StAły POStęP JeSt LePSZy OD SZybkIch ZRyWóW Może zauważyłeś pewne schematyczne zachowanie wśród niektórych naszych sportowców olimpijskich. Kiedy wcho- dzili na bieżnię, byli skrępowani, postawa przygarbiona, oczy zbłąkane. Oczywiście po nieudanym wyścigu, repor- ter pyta: „Jak pan się czuł?”. Pytania reportera były mi- strzostwem świata, sam chciałem je zadać. Odpowiedzi padały zwykle te same. „Jakoś tak słabo, trochę zmieszany, tyle tu było ludzi, dobrze mi poszło na pierwszym wirażu, ale…”. Sportowcy może i byli bardzo dobrze wytrenowani fi- zycznie, jednak ich siła umysłowa, ich największa energia 54 II. AUtOMOtyWAcJA była skierowana poza bieżnię. Kiedy sportowiec wchodzi na arenę, ma tylko widzieć i słyszeć dwie rzeczy: pozycję star- tową, metę oraz zareagować na wystrzał. Nie gra roli, czy to igrzyska olimpijskie, czy zawody na szczeblu lokalnym. Kiedy sportowiec rozgląda się po trybunach, podziwia przeciwników, myśli czasem o „niebieskich migdałach”, następuje pewne spięcie w umyśle, które powoduje zmie- szanie, niepewność. Ta energia zabija całe przygotowanie. Osiągając m o m e n t u m, cały organizm łącznie z mó- zgiem wchodzi w fazę największej wydolności, nazywam to „fazą diamentową”. Pomyśl następnym razem o dobrze rozłożonych celach, jak o powolnej lokomotywie, która ma długi dystans do przejechania, a dopiero w połowie tej drogi osiągnie swoją pełną prędkość. Wtedy dopiero dobry trener zaczyna wy- korzystywać pęd do własnych celów. ZAPAMIętAJ Szybki zryw potrzebuje więcej energii. Rób każdego dnia trochę, a nie w jeden dzień wszystko. Systematyczność po- zwoli ci się lepiej skupić i będzie pilnować twojej motywa- cji. Osoba, która jest w ruchu i ten ruch stale zwiększa, wpada w m o m e n t u m. Żeby ten poziom osiągnąć, wy- korzystujemy bardzo często wykresy sumaryczne, które za- wsze pokazują wzrost i wydajność każdego dnia, obojętnie, ile zrobiliśmy. Umysł w tym przypadku jest oszukiwany, nasza świadomość, jak wiemy, jest bardzo wybiórcza i lo- 55 MOtyWAcJA beZ gRANIc giczna, jednak takie wykresy pomagają osiągać cele przede wszystkim w pracy. Kiedy często pracujesz ponad siły i nie widzisz końca pracy, wykorzystaj te wykresy: ZRób tO teRAZ Narysuj dwie osie X i Y. Na osi Y oznacz miarę tego, co chcesz osiągnąć, np.: jesteś sprzedawcą encyklopedii i za- mierzasz sprzedać 10 tysięcy książek. Na osi X zaznacz swój przedział czasowy (mogą to być godziny, dni, miesią- ce). y 10 000 8000 6000 4000 2000 pn wt x śr czw pt sb nd 56 II. AUtOMOtyWAcJA Bez względu na to, jakie robimy postępy, wykres poka- zuje, że podążamy w dobrym kierunku. Jesteśmy cały czas efektywni i wydajni. Pod koniec każdej godziny, dnia itd. zaznacz swoje osiągnięcie. To, co reprezentuje wykres, to postęp. Jeśli przedłużysz oś X, zobaczysz, że w końcu osiągniesz swój upragniony cel. Pamiętaj, że wykresy i system obrazów bardzo motywują nasz umysł. Myślimy obrazami, kiedy któregoś dnia opadniesz z sił, przypomnij sobie, jak wy- gląda twój wykres postępów (postaraj się dźwignąć swój wykres). tWOJe MOMeNtUM M o m e n t u m ma różne prędkości. Masz firmę lub kolegę, który wytworzył m o m e n t u m? Ja nazywam takich ludzi „płonącymi”, tzw. fired-up. Tworzą nowe plany rozwoju, szukają nowych klientów, motywują innych do działania, wymyślają i upraszczają pewne procesy w firmie? Chciał- byś mieć takiego pracownika, kolegę, który cię zapali do nowych idei? Każdy może to osiągnąć, jednak wymaga to treningu. Dla jednego m o m e n t u m będzie trwało dzień po dniu, dla innych godzina po godzinie, jeszcze dla kogoś tylko dla jednego zadania. Musisz znaleźć powody do działania i przeszkody, które cię aktualnie zatrzymują: Ž Ž Ž może boisz się odrzucenia, wolisz telewizję niż siłownię, przedkładasz kolegów z pracy nad własną rodzinę. 57 MOtyWAcJA beZ gRANIc Za każdym razem masz wybór i w każdym życiowym wy- borze prawdopodobnie wybierałeś rzecz, która stwarzała na- tychmiastową przyjemność. Skupiając umysł na tym, czego chcesz, powiedz sobie: „Do przodu, dziecino” z oczywistym uśmiechem. Wstań ze swojego miejsca, wyprostuj się, popatrz przez okno i wypowiedz: „Do przodu, dziecino” lub „Jestem pitbullem, do dzieła”. Jak często wiedząc, że musisz coś zro- bić, kładłeś się na kanapę i patrzyłeś w ścianę lub sufit? Powody do działania: klienci, którzy czekają, dzieci do wykarmienia, nowa „zabawka” dla twojego hobby, prestiż, który osiągniesz, konsekwencje lub nagrody, które osiągniesz. Ž Ž Ž Ž Ž cegIełkI W dniu 2 czerwca 1995 roku kapitan Sił Powietrznych USA Scott O’Grandy został wysłany na tereny Bośni z misją oczyszczenia nieba z nieprzyjacielskich samolotów bom- bardujących cywilne wioski. O’Grandy leciał razem z in- nym samolotem, kiedy został trafiony. Znajdował się na wysokości 8 km nad ziemią. O’Grandy katapultował się, ale nikt przez sześć dni nie wiedział, czy żyje, czy nie. Kiedy pocisk trafił w jego samolot, O’Grandy myślał, że zginie, i zaczął się modlić, dziękując Bogu za życie i prosząc, by pozwolił mu przetrwać. Jego modlitwy zostały wysłuchane, bo spadochron za- działał bez problemu i pilot wylądował bezpiecznie na te- 58 II. AUtOMOtyWAcJA rytorium wroga. Gdy spadał, widział gromady ludzi idące, by go pojmać. Wbiegł więc do gęstego lasu i przywarł do ziemi. Przez następne 6 dni starał się leżeć nieruchomo, ponieważ ciągle koło niego przechodzili jacyś żołnierze, czasami nawet w odległości paru centymetrów. Spędził te dni na modlitwie. Po trzech dniach bardzo się odwodnił i ponownie zaczął się modlić. Jego modlitwy i tym razem zostały wysłuchane, bo spadł deszcz. O’Grandy nasączył gąbkę wodą i schował ją do torby, by mieć wodę na po- tem. Kilka dni później znowu się odwodnił, ale poradził sobie wyciskając wodę ze skarpetek, które wciąż były nieco wilgotne po ostatnim deszczu. Inny kapitan Han- ford wracał ze swojej misji nad Bośnią i z powodu małej ilości paliwa musiał wracać przez strefę, w której został zestrzelony O’Grandy. O’Grandy modlił się tego dnia, by ktoś odkrył, że wciąż żyje. Kolejny już raz włączył radio i nagle usłyszał głos kapitana Hanforda. Został uratowa- ny 6 godzin potem. Swoją historię zakończył tymi sło- wami: „Chociaż byłem sam, nigdy nie byłem samotny”. O’Grandy rozumiał słowa króła Dawida: „Chociaż obóz nieprzyjaciół jest przeciwko mnie, ja i tak będę pewien siebie”. 59 Odrodzenie Feniksa Nikodem Marszałek Jest to książka, która najdłużej ze wszystkich zajmowała pierwsze miej- sce na liście bestsellerów Złotych Myśli. Nie ma też chyba drugiej ta- kiej w naszym wydawnictwie, która zbierałaby tak entuzjastyczne opinie czytelników, napawała ich takim optymizmem i energią do życia, a przede wszystkim… pomagała im rozwinąć skrzydła! Poznaj sekrety zwykłych ludzi, którzy osiągają niezwykłe rezultaty i uwolnij śpiącego w Tobie olbrzyma. Często sukces jest odpychany przez złe słowa, czyny i obrazy z mło- dości. Niestety, można podziękować za to w dużej mierze swoim dawnym kolegom, rodzicom, przyjaciołom, telewizji, gazetom. Pa- miętaj, że Twój sukces będzie największą zemstą dla ich słów „nie dasz rady, nie uda Ci się, daj sobie spokój, Ty chcesz to zrobić, osią- gnąć?”. Powiem Ci coś: to wszystko się nie liczy, jeśli przeczytasz i zasto- sujesz od zaraz prawa i techniki, które pomagają ludziom na całym świecie w osiąganiu ich celów i marzeń. Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://feniks.zlotemysli.pl Motywakcja Andrzej Wojtyniak Człowiek zmotywowany najczęściej nie ma pojęcia o technikach motywa- cyjnych, bo ich nie potrzebuje. On po prostu to robi i nie widzi powodu, dla którego miałby przestać. Zamiast szukać motywacji, możesz ją po prostu w sobie wyrobić! JAK? Za pomocą kilkunastu ćwiczeń, które uwalnią uśpioną energię do działania. Co to za ćwiczenia? Przede wszystkim pomogą ci w tym: 1. Odkryjesz, co naprawdę cię “napędza”, czyli prawdziwe źródło czystej motywacji. 2. Pozbędziesz się głupich nawyków i wzorców myślenia, które po cichu okradają cię z motywacji. 3. Przejdziesz 5 kroków do STAŁEJ MOTYWACJI. 4. Zaczniesz kontrolować swoje codzienne zachowania, by nie dopu- ścić do narodzin “pijawek”, które wysysają z ciebie energię do dzia- łania. 5. Nauczysz się korzystać z naturalnych motywatorów, za którymi nie musisz nigdzie ganiać ani za nie płacić. To chcesz mieć TĘ motywację czy nie? Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://motywacja-cwiczenia.zlotemysli.pl Dzieci szczęścia Hermann Scherer Wiele osób myśli, że ci, którzy odno- szą sukcesy w życiu, mają wyjątkowe szczęście. Coś im się trafiło, coś od kogoś dostali za darmo, urodzili się pod szczęśliwą gwiazdą, mają wro- dzone talenty. Tak naprawdę to tylko usprawiedliwianie siebie – „mnie się tego nie udało osiągnąć, ponieważ nie miałem w życiu zbyt wiele szczęścia”. Autor publikacji patrzy na to zagadnienie z innej perspektywy, dzieć- mi szczęścia nazywając osoby, które potrafią dostrzegać OKAZJE. Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://dzieci-szczescia.zlotemysli.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Motywacja bez granic
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: